__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

DE V.I.O.S. WIJZER CONTACT-BLAD SPORTCENTRALE VIOS BELTRUM

Sportcentrale V.I.O.S. Beltrum opgericht: 30-1-1953 Verschijnt 11x per jaar 62e jaargang no. 10 september 2016

www. sportcentralevios.nl www.vioswijzer.viosbeltrum.nl Redactie-adres: Meester Nelissenstraat 71, 7156 MB Beltrum. Tel. 0544-481633 E-mail: mtjmbouwmeesters@gmail.com

Secretariaat: Karel Doormanstraat 30 7141 WG Groenlo s.esselink@chello.nl Bankrekeningnr.:

IBAN: NL57RABO0105502146 Rabobank Achterhoek-Oost, ten name van: Sportcentrale “V.I.O.S.” Beltrum.

September 2016 Als ik dit schrijf, staan we weer aan de vooravond van de Beltrumse kermis. We zien weer alom vele activiteiten en men maakt zich op om er wederom een waarlijk dorpsfeest van te maken. En dat is ons natuurlijk wel toevertrouwd. Van oudsher: na een jaar hard werken even koppen los. Even zoals nu vaak gezegd wordt, verstand op nul en er tegen aan. Wat dan opvalt dat het in zo’n gemoedelijke sfeer gaat. Ieder is gelijk, praat met elkaar en zorgt voor een uitgelaten, maar vooral gezellige sfeer. En festunique is een prachtige openingsactiviteit voor het gebeuren. Onze wagenbouwers laten weer zien hoe creatief en technisch vaardig men is. Als u dit leest, kunt u oordelen of bovenstaande van kracht was. Ik heb daar het volste vertrouwen in. Velen hebben ook de vakantie achter de rug. Een groots en sportief zomerperiode ligt achter ons. We konden genieten van vele sportieve hoogstandjes. Het mooie was wel dat er onverwachte toppers naar voren kwamen, bijvoorbeeld handballers en volleyballers. Maar het is sport, er waren natuurlijk ook teleurstellingen. Dat hoort er helaas ook bij! De competitie start en ik wens iedereen veel succes! En onze touwtrekkers een goede afsluiting van hun competitie! Ondertussen kunnen we ook nog genieten van de prestaties van onze para-olympiërs in Rio. Mijn scheurkalender zegt: Komen er pluimen aan het riet, bedenk: het is nazomer en geniet! Martin Bouwmeesters

V.I.O.S.-Wijzer 1


Sportcentrale Wij felicitieren: -De winnaar van het jaarlijkse bloemencorso: De Vikings -Koningspaar Beltrum: Raymond Bleumink en Marloes Levers -Koningspaar Voor-Beltrum: Thijs Luttikhold en Henrike Luttikhold Nieuw kassasysteem met mogelijkheid tot pinnen In de 3e week van september zal er in de kantine een kassasysteem geinstalleerd worden. Vanaf dat moment bestaat er de mogelijkheid om de consumpties ook met de pinpas te betalen. We hebben gekozen voor een kassasysteem die reeds bij vele sportkantines in gebruik is en eenvoudig te bedienen is. Het Dagelijks Bestuur is afgelopen voorjaar op bezoek geweest in Gelselaar en hebben tekst en uitleg gekregen. We zijn er van overtuigd dat eenieder deze kan bedienen. Voorlopig zal bij aanvang van de dienst steeds iemand aanwezig zijn die de bardienst op weg helpt. Ook op dit vlak gaat Vios met de tijd mee. P.S. Er is een introductiefilmpje te zien van bijna 3 minuten op de site http://www. lecreditsportif.nl/producten/kassasysteem.

Training/Cursus IVA bardienstmedewerkers 6 oktober In onze kantine “de Spilsoos” staan vele vrijwilligers achter de bar. Een biertje verkopen hebben ze vaak snel onder de knie. Maar hoe gaan ze om met lastige klanten? Of met klanten onder de 18 jaar? Waar begint en eindigt de verantwoordelijkheid van barvrijwilligers? De Drank- en Horecawet geeft richting. In een training leren de vrijwilligers hoe ze met die verantwoordelijkheid om kunnen gaan. • Op donderdag 6 oktober wordt er een gratis training gegeven door Iriszorg voor de barvrijwilligers van Sportcentrale Vios. Deze wordt gehouden in de Kapel van de Hassinkhof. Aanvang: 19.30 uur. De bardienstmedewerkers hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen en een aantal heeft zich al opgegeven. Graag opgave voor 25 september bij sportcentralevios@gmail.com.

2 V.I.O.S.-Wijzer


Duurzaam Beltrum lanceert collectief zonnedak op de sporthal De sportfederatie V.I.O.S en de gemeente Berkelland hebben hun medewerking verleend en groen licht gegeven voor de realisatie van een collectief zonnedak op de sporthal. Op dit dak zullen bij voldoende interesse maximaal 400 zonnepanelen geplaatst worden. De werkgroep Duurzaam Beltrum is al volop bezig met de voorbereidingen hiervoor. Zo zal AGEM het project gaan begeleiden. Denk hierbij aan het maken van de business case en het onderzoek naar de koppeling met het elektriciteitsnet. Een schouw op de locatie heeft al uitgewezen dat het dak uitermate geschikt is. De realisatie van het collectieve zonnedak gebeurt door een nog op te richten coöperatie. Inwoners van (Voor-)Beltrum krijgen de mogelijkheid om certificaten van zonnepanelen te kopen. Op basis van andere projecten in de Achterhoek is de verwachting is dat deze €250 tot €300,- gaan kosten (de prijs van een certificaat wordt bekend gemaakt op de eerste info-avond op 21 september). Stel: je koopt 1 certificaat, dan ontvang je 15 jaar lang een belastingvoordeel van ruim 12 cent per kWh van de door jouw zonnepaneel opgewekte elektriciteit. Dit wordt verrekend op je energierekening. De verwachte terugverdientijd van je investering is ongeveer 8 jaar. Wat zijn de redenen om mee te doen aan een collectief zonnedak? 1. Omdat je graag zonnepanelen wilt, maar je eigen dak niet geschikt is; 2. Omdat je de investering in zonnepanelen op je eigen dak te hoog vindt. Met dit initiatief kun je al meedoen vanaf € 250-€ 300,-; 3. Omdat je je spaargeld wilt investeren in duurzame V.I.O.S.-Wijzer 3


projecten met een goed rendement (vele malen beter dan de spaarrekening); 4. Omdat je wilt bijdragen aan de ontwikkeling van duurzame projecten in Beltrum. Grote Clubactie 2016 De jaarlijkse Grote Clubactie zal in Beltrum gehouden worden van vrijdag 14 t/m zaterdag 22 oktober. In de volgende Vios-Wijzer komen we hier nader op terug. Terug in de tijd (september 1991) -Vios voetbal en Sportcentrale VIOS moeten alle zeilen bijzetten om van het afgeschreven verharde handbalveld een oefenhoek te maken. De gemeente wil (nog) niet meewerken. Ook de ESF wordt ingeschakeld. -Afdeling gymnastiek bezoekt met 18 jeugdleden de kleuterontmoeting in Borculo waar 4 verenigingen zijn vertegenwoordigd. Er zijn diverse spelletjes klaargezet en er wordt enthousiast gespeeld. Uit de oude doos (september 1966) -Vios gaat over tot aanschaf van een nieuwe grasmachine. De oude is te klein voor de grote oppervlakte. Er wordt een geldlening afgesloten om de ruimt fl. 5.500,= kostende machine te kunnen financieren. -Er wordt voor het eerst gespeeld op de terreinen van de fam. Tank (huidige hoofdveld en parkeerplaats) door de voetballers en de handballers.

Ledenmutaties: Nieuwe leden: Gymnastiek: Tafeltennis: Zara Kip Arnold Bomers Voetbal: Volleybal: Corine Pleiter Thijs Bennink Quinty Lankveld Nout Ribbers Tijs Molendijk Bella van Coesant Thijmen Helmers Bedankt als lid: Gymnastiek: Tafeltennis: Danique te Woerd Jan van der Scheer Voetbal: Ilse van der Scheer Gijs Mentink Volleybal: Yorben Klein Gunnewiek Maud te Veluwe 4 V.I.O.S.-Wijzer


Youri Berentsen Tim Krabbenborg Aan- en afmelden als lid: Wilt u bij verhuizing de adreswijziging tijdig doorgeven aan het secretariaat? Ook als u een nieuwe banknummer hebt! Een ledenmutatie (aan- of afmelden, adreswijziging e.d.) kan alleen bij de contactpersoon van de desbetreffende vereniging doorgegeven worden. De peildatum voor de te betalen contributie is de eerste van de maand. Hieronder treft u de namen van de desbetreffende contactpersonen aan. -Gymnastiek -Handbal -Tafeltennis -Touwtrek -Voetbal -Volleybal

Danielle Roerdink, Haarstraat 31, 06 11485132 Marloes Levers, Boskamp 22, 0544 48 74 20 Walter Rouwhorst, Kempersweg 9, 0544 35 12 39 Laura Oude Hengel, Wolvenkamerweg 6 Eibergen, 06 10122755 Jan Bouwmeesters, Hassinkstraat 8, 0544 48 12 00 Carlijn Visser, Montgomerystraat 4, Groenlo, 06 30749117

Inlevering kopij Voor het leveren van kopij heeft ook elke vereniging van sportcentrale Vios een contactpersoon. Aan deze personen dienen alle berichtjes e.d. doorgegeven te worden (bij voorkeur via e-mail). Zij zorgen er dan voor dat het op tijd (gelijk aan tijdstip van aan- of afmelden) bij de eindredacteur komt, die dan alles verwerkt tot de welbekende Vioswijzer. De kopij voor de volgende Vioswijzer kan tot uiterlijk 7 oktober 2016 ingeleverd worden (eerste vrijdag van de maand). Het e-mailadres van de eindredacteur: mtjmbouwmeesters@gmail.com De contactpersonen per vereniging zijn: -Sportcentrale, Sander Esselink: s.esselink@chello.nl -Gymnastiek, Corinne Stoteler: corinnestoteler@gmail.com -Handbal, Jeanne Slutter: jeanneslutter@gmail.com -Tafeltennis, Wout van ‘t Wel: wvtw@concepts.nl -Touwtrek, Vincent Ribbers: ribbers.halte@gmail.com -Voetbal, Marco Heutinck: mthjheutinck@kpnmail.nl -Volleybal, Anne SlĂźtter: anneslutter@hotmail.com V.I.O.S.-Wijzer 5


WIJ ZIJN U VAN DIENST VOOR AL UW: ELEKTRO-INSTALLATIES DATA-COMMUNICATIE AANLEG TELECOMMUNICATIE KLIMAATBEHEERSING VERKOOP-REPARATIE WITGOED

KEURING:

- ELEKTRISCHE INSTALLATIES

- GEREEDSCHAP - MACHINES

24-UURS SERVICE

6 V.I.O.S.-Wijzer


VIOS GYM

De eerste lessen van het gymseizoen 2016-2017 zijn inmiddels al gepasseerd. Verder kijkend het jaar in, zijn er weer verschillende activiteiten/bezigheden binnen Vios Gym. Het eerst volgende zal zijn… de vriendjes en vriendinnetjes dag. Tijdens de gymles op 30 september, mogen de kinderen een vriendje of vriendinnetje meenemen naar de gymles. Zij mogen dan meedoen, zodat ze kunnen ervaren hoe leuk gym is en vooral… hoe fijn dit is om samen te doen! Zoals ieder seizoen, zal er in het begin een ouderavond plaatst vinden. De ouders van de jeugdleden en selectiemeiden, worden uitgenodigd voor een informatieve avond. Op woensdag 5 oktober zullen zij bijgepraat worden over o.a. de nieuwe ontwikkelingen binnen de gym. Voor beide activiteiten zal de uitnodiging nog volgen. Seizoenafsluiting 2016 van de gemengde gymgroep elke woensdag 20.30 tot 21.30 uur O.l.v. Thea. Op woensdag 13 juli hebben wij als eerste vakantietrip een fietstochtje gemaakt richting Eibergen, waar wij op een rustplek tegenover de” Ballastput” werden opgewacht door Theo Penterman. Hij had daar bijna een volledige high tea uitgestald met diverse soorten taart. Een mooie aangelegenheid om de gemiste verjaardag van Roza alsnog te vieren. Na die pauze de fietstocht hervat en via Groenlo richting Schuurmansweg waar een BBQ was geregeld door Roza en Johan. Na wat start problemen met de BBQ is later toch alles nog opgekomen. Ondertussen was het al wel donker geworden. Volgend jaar is de men van mening om ‘s middags te beginnen of misschien er een overnachting aan vast te plakken. Verder hebben we als groep, met wisselende deelname, alle woensdagavonden gefietst. Namens de groep, Johan V.I.O.S.-Wijzer 7


Het is tijd om te sporten Sport is belangrijk. Omdat het leuk en gezond is, maar vooral omdat het mensen dichterbij elkaar brengt. Hoe jong of oud ze ook zijn en wat ze in het dagelijks leven ook doen. Sporters en supporters maken allemaal tijd vrij voor hún vereniging. En zo’n vereniging steunen wij natuurlijk ook. Waar en wanneer we maar kunnen.

Het is tijd voor de Rabobank. 8 V.I.O.S.-Wijzer


Turnpakjes Wilt u een nieuw turnpakje of heeft u een turnpakje ongebruikt thuis liggen en weer willen inleveren. U kunt contact opnemen met Kim Hartjes, telnr. 0544-482475 of mail: prive@geveltechniek-beltrum.nl. Facebook Heb je Facebook‌. kijk ook eens op de pagina van Vios Gym Beltrum. www.facebook.com/viosgymbeltrum. Viola te Veluwe heeft aangegeven facebook bij te willen houden. Heb je een leuk stukje of een foto wat gerelateerd is aan gym en wil je dat graag delen met anderen, stuur dit naar: arno-viola@zonnet.nl

V.I.O.S.-Wijzer 9


Handbaldames in RIO De Olympische Spelen zijn al weer even voorbij. Het is jullie vast niet ontgaan dat de Nederlandse handbaldames het super hebben gedaan! Helaas verloren ze de halve finale met 23-24 van Frankrijk en eindigden ze als vierde. Ze hebben handbal toch maar even mooi op de kaart gezet. Ook bij columnist Thijs Zonneveld. Hij schreef de volgende, leuke column. ‘Ik weet nu één ding zeker: ik wil ook op handbal’ En dan, op zondagavond, na het eredivisievoetbal, na het hockey, na het driebanden en de gebroeders Willemsen in een zijspancross, was er ook nog handbal op tv. Meestal Vlug en Lenig (nee, die naam verzin ik niet) tegen Emmen en Omstreken (nee, die ook niet). Tegen die tijd was ik mijn aandacht meestal kwijt. Als ik al keek, dan was het met een half oog. Ik wist niks van handbal en ik hoefde het niet te weten ook. Er was toch geen bal aan. Wat zat ik ernaast. Wat heb ik me vergist. Wat ben ik een domme lul geweest. Pas vorig jaar, toen het Nederlands vrouwenteam op het WK speelde, heb ik de moeite genomen om eens een potje handbal op tv te kijken. Ik wist niet wat ik zag. De sport was prachtig, het spel was prachtig, de vrouwen waren prachtig. Ik was verkocht. En ik sloeg mezelf voor mijn kop dat ik al die jaren handballoos door het leven ging. Op deze Spelen zit ik avond na avond bij het handbal. Ik ken nog steeds niet alle regels (Hoe lang mag je nou eigenlijk lopen met de bal? Is er een schotklok? Wat is het verschil tussen een gele kaart en een tijdstraf?), maar dat maakt niet uit. Het is adembenemend. Het spel golft zo snel op en neer dat je nauwelijks de tijd krijgt om te juichen of te vloeken: als je met je één keer met je ogen knippert, mis je drie doelpunten en een wereldredding. Gisteren keek ik heel even naar een voetbalwedstrijd: vergeleken met handbal ging het zo langzaam dat ik dacht dat het in slow motion ging. In het echt is handbal nog mooier dan op tv. Je ziet van dichtbij nog beter 10 V.I.O.S.-Wijzer


dat sommige verdedigers met hun ellebogen vooruit inkomen op de maag van een aanvaller. Je kunt het net horen janken bij elk striemend schot. Je wordt betoverd door de pirouetten, de effectballetjes en de lobjes van de hoekspeelsters. Het is oooeeeeh en aaaah, en dat twee keer een halfuur lang. Ik heb de posters van de Nederlandse handbalvrouwen inmiddels boven mijn bed hangen. Voordat ik ‘s avonds het licht uitdoe, zwaai ik nog even naar Estevana, Yvette, Angela, Jasmina, Tess, Ailly, Laura, Jessy, Nycke, Danick, Martine, Michelle, Kelly, Sanne en Lois. En naar coach Henk natuurlijk, want daar word je zo lekker rustig van: zelfs bij 32-32 en een strafworp in de laatste seconde staat hij er bij alsof hij naar de naar de eendjes in de vijver van het park staart. Of ze een medaille halen weet ik niet. Dat maakt ook niet uit. Ik weet nu al één ding zeker. Ik wil ook op handbal. 12-08-2016 Thijs Zonneveld Competitie 2016/2017 De voorlopige competitie indeling is bekend, waarschijnlijk zal de eerste wedstrijd op 9 oktober gespeeld worden. In de volgende Vioswijzer zal de definitieve indeling te zien zijn, deze wordt ook naar alle handbaldames gemaild. Dames alvast heel veel succes!!

Het is maandag, 29 augustus en de tweede trainingsavond bij VIOS-tafeltennis. Een bijzondere avond , want er komen maar liefst vier teams uit de omgeving naar sporthal De Sonders om daar een vriendschappelijke wedstrijd te spelen tegen onze vier teams. Om tien voor half acht is Sinie (van Dropshot) als eerste in de sporthal, daarna spoedig gevolgd door 10 andere spelers van Dropshot (Zelhem) en DSV Relax (Didam). Ze hebben er zin in, dat is aan hun gezichten goed af te lezen. Ook bij onze teams zit de stemming er al aardig in, gezien de glimlach van Paul, Marjofijn en Arnold. Na een welkom en koffie met cake in de kantine breekt de strijd los. Een samenvatting van de gebeurtenissen op een rijtje: Team 1 (Wim H, Paul en Martijn) traden aan tegen Erco, Ton en Sirhan van DSV Relax. Een team uit de derde klasse. Wat ging het hard in het begin. Na vier partijen was het al 3 – 1 voor VIOS. “Hardlopers zijn doodlopers” zei mijn moeder altijd en ja… daarna was het gebeurd met de winstpartijen. Alleen de partij van V.I.O.S.-Wijzer 11


Wim H tegen Ton werd nog een spannende vijfsetter, die met 15 – 17 uiteindelijk naar Ton ging. Pech voor Wim H! De eindstand was 3 – 7 en Relax kon relaxed richting kantine gaan. Team 2 (Walter, Edmund en Wim F) kwamen ook uit tegen een team van DSV Relax. Dit team komt na het kampioenschap in de vijfde klasse in het komende seizoen uit in de vierde klasse. De strijd ging gelijk op. Walter won, Edmund verloor en Wim F won eveneens zijn eerste partij. De stand was 2 – 1 voor Vios. Helaas ging het dubbel verloren in drie sets. Tussenstand 2 – 2. De partijen daarna waren mooi verdeeld met winst en verlies voor beide teams. Edmund speelde een spannende vijfsetter tegen Nico die hij uiteindelijk won. Wim F verloor in een spetterende vijfsetter van Johan die echt alle smashes van grote afstand terug wist te brengen. Petje af voor Johan, die wat mij betreft man of the match was. Eindstand: 5 – 5. Beide teams waren tevreden met deze uitslag. Team 3 (Willie, Jan-Wim en Pattie, de oudere broer van Walter) speelden tegen een team van Dropshot uit de zesde klasse. Helaas konden zij niet met drie spelers aantreden, wegens een blessure / vakantie van de andere twee spelers uit dit team. Willie had een verjaardag en moest vroeg weg. Hij speelde zijn partijen snel achter elkaar. Hij won van Evert en verloor de andere partij. Pattie had duidelijk moeite met het spel. Na 20 jaar weer aantreden valt om de drommel niet mee. En hij moest even wennen aan de telling tot 11. Vroeger – 11 jaar geleden – werd er nog gewoon tot 21 geteld. Al die flauwekul met 11 punten! Hij verloor van Tonnie. Ook het dubbel ging naar de mannen uit Zelhem. Jan-Wim (met maar liefst twee staaroperaties voor de boeg!) won van Tonnie en ook zijn slotpartij tegen Evert wist hij te winnen. Pattie scoorde niet onverdienstelijk tegen Evert. Hij verloor wel in drie games, maar de eerste met 9 – 11 en de derde met 11 – 13. Er zit dus vooruitgang in. Maar goed trainen en wellicht een nieuw lid voor VIOS erbij! Eindstand: 3 – 4 Team 4 (Geert-Jan, Arnold en Marjolijn). Ook hier kwam de tegenstand uit Zelhem met het zesdeklasse team van Dropshot. Teamleden waren: Sinie, Maarten en Gerrit. Geert-Jan was man of the match met maar liefst drie gewonnen partijen. Arnold wist daar nog een punt aan toe te voegen door winst tegen Sinie in een spannende vijfsetter. Helaas ging het dubbel naar Dropshot. Marjolijn had kennelijk haar dag niet. Alleen tegen Maarten verloor zij helaas net in vijf sets. Overigens kreeg Geert-Jan zijn laatste winstpartij niet cadeau van Gerrit. Met 12 – 10 in de vijfde set wist Geert-Jan de winst toch nog naar zich toe te trekken. Eindstand: 4 – 6

12 V.I.O.S.-Wijzer


Na afloop was het reuze gezellig in de kantine onder het genot van drankjes en overige versnaperingen. We zijn in ieder geval welkom bij Relax in een volgend seizoen. Rond de klok van half een – we schrijven dinsdag, 30 augustus 2016 – gingen allen, op Paul na, huiswaarts. Paul kon alleen nog maar (de kantine) afsluiten en dat doe ik hierbij eveneens! Wim F

Zondag 14 augustus werd het 7e competitietoernooi van Gewest Oost gehouden. We waren sinds lange tijd weer te gast bij TTV Bekveld in Hengelo Gld. Het veld leende zich voor aanvallende en snelle wedstrijden. Het JeugdB team deed wederom van zich spreken. Ditmaal werd beslag gelegd op een gedeelde tweede plaats met TTV Oele, een prima prestatie. Het JeugdA team moest alleen een gelijkspel tegen Bekveld toestaan. De overige wedstrijden werden allemaal in winst omgezet en omdat Bekveld behoorlijk wat punten verloor, is het kampioenschap binnen handbereik. Het 680kgA team draaide goed mee. Gelijk tegenkoploper TTV OKIA en verloren tegen TTV Vorden, de overige wedstrijden werden gewonnen, maar men moest er wel diep voor gaan. Het 640kg team moest zich deze dag afmelden, er waren geen lichte touwtrekkers genoeg. Het 720kg team wist hiervan prima te profiteren. De zwaarste leden van het 640kg teamkwamen nu uit in de 720kg klasse. Het liep prima, alle wedstrijden werden in winst omgezet. Zondag 28 augustus was het slottoernooi van de zomercompetitie van Gewest Oost. TTV Vorden uit Vorden tekende voor de organisatie. Het veld lag er prachtig bij. In tegenstelling tot andere jaren hield het veld zich prima. Geen diepe gaten en langdurige wedstrijden, maar een veld waar aanvallen en verdedigen heel goed mogelijk was. Het Jeugd A team wist alle wedstrijden te winnen en werd terecht Kampioen van het Oosten. Over de gehele competitie maar 8 verliespunten, dan heb je het zeer goed gedaan.

V.I.O.S.-Wijzer 13


Zwarteweg 9 Tel. : (0544) 482129

7156 NM Beltrum Fax 0544-482187

• MASSEY FERGUSON tractoren. • GRONDVERZETmachines • HOOIBOUW machines • URBAN kalverdrinkautomaten • INSENTEC varkens groepshuisvesting • Constructiewerk en stalinrichting • Tuin- en parkmachines • Tuingereedschappen en ijzerwaren • Bedrijfskleding. • Tevens verhuur van diverse machines.

• V.C.A. Keuringsbedrijf van vele soorten machines

www.nijenhuismachines.nl

info@nijenhuismech.nl

Meester Nelissenstraat 11, 7156 MA Beltrum Telefoon (0544) 48 15 75 advies n e g e ! Ged info@rateringinstallatie.nl schap n a m k www.rateringinstallatie.nl en va

14 V.I.O.S.-Wijzer


Het 640kg team begon goed maar moest later toch wat inleveren. Uiteindelijk kwam de derde plaats in het eindklassement niet meer in gevaar. Het JeugdB team deed deze dag niet mee, maar desondanks werd de 5e plaats in het eindklassement behouden. Een prima prestatie. Het 720kg team eindigde deze dag op de 6e plaats en deze plaats bereikten ze ook in het eindklassement. Het 680kgA team had het moeilijk, met uitzondering van een paar wedstrijden, wilde de schwung er niet in komen. Ook hier werd de derde plaats in het eindklassement vastgehouden. Van 8 t/m 11 september wordt het WK Touwtrekken gehouden in Malmรถ, Zweden. Als clubteams verschijnen de Bisons op 8 en 9 september aan de start met een team in de 720kg klasse en de 640kg klasse. Tevens doen een aantal leden van de Bisons mee bij TTV Eibergen in de 580kg klasse. In het Nederlands team van de Mixklasse zullen Rik Baak, Erik Scharenborg en Annieta Nieuwland hun opwachting maken. Deze klasse wordt op zondag 11 september gehouden. We wensen hen veel succes om de Nederlandse eer hoog te houden. Van de bestuurstafel...............

VIOS VOETBAL Het seizoen 2016-2017 is begonnen. De voetbalkrant Oost-Gelre is uitgebracht met hierin een interview met Manfred Graven. De foto van de selectie maakte verschillende tongen los gezien het ontbreken van Jurgen Wiegerinck. Voor diegenen die het gemist hebben, de voetbalkrant is te lezen op onze website. In het seizoen 2016-2017 zullen we wederom met onze leden en belanghebbenden als ouders in gesprek gaan. Voor de ouders zijn er de ouderavonden. Voor het kader en andere vrijwilligers zijn er andere contactmomenten. In de agenda op website en in deze vioswijzer zijn al verschillende data opgenomen. Eerste moment voor alle leden is 26 september wanneer we om 20.00 uur de ledenvergadering houden bij V.I.O.S.-Wijzer 15


‘Spilman’. Ouders zijn ook welkom! Afgelopen seizoen is er een start gemaakt met het recreatieve sportuur. Het bleek een schot in de roos!. Onder leiding van een kundig trainer als Michel Ballast wordt er een mooie training aangeboden. Dit jaar is de trainingsavond niet op donderdag- maar op woensdagavond. Ook dit jaar weten velen de weg naar de sportvelden te vinden. Op één van de eerste trainingsavonden konden al meer dan 25 personen verwelkomd worden! Sport is belangrijk voor geest en lichaam. De toegang tot sport moet daarom laagdrempelig zijn. Als grote broer binnen de sportcentrale wil vv VIOS B. hier verder het voortouw in nemen. Afgelopen zomer is er gestart met een loopgroep en met ingang van dinsdag 13 september is er ook ruimte voor bootcamp. In eerste instantie zal vv VIOS B. een en ander faciliteren door het beschikbaar stellen van de kleedlokalen en kantine. Tot slot willen we u melden dat Jan Elshof voetballen heeft geschonken aan onze club. De dames- en meisjeselftallen zullen van Jan wedstrijdballen ontvangen. Jan bedankt!

Ledenvergadering De afgelopen jaren hielden we de ledenvergadering structureel in oktober. Dit jaar hebben we er echter voor gekozen om de leden vergadering reeds in september te beleggen. Alle leden, of ouders van minderjarige leden, zijn hierbij dan ook van harte uitgenodigd om de ledenvergadering op maandag 26 september a.s. om 20.00u in zalencentrum ‘Spilman’ bij te wonen. Notulen van de vorige vergadering zijn te terug te lezen op: http://www.viosbeltrum.nl/informatie/vergaderstukken/ledenvergadering. aspx

16 V.I.O.S.-Wijzer


Hieronder de agenda voor de a.s. ledenvergadering: 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Notulen vorige ledenvergadering d.d. 26-10-2015 4. Jaarverslag 2015-2016 5. Financieel overzicht vv V.I.O.S. Beltrum 2015-2016 6. Verslag kascommissie 2015-2016 7. Benoeming kascommissie 2016-2017 8. Financieel overzicht SAVV 2015 - 2016 9. Bestuursverkiezing: • periodiek aftredend en herkiesbaar: Ronnie te Veluwe en Ivo Spilman • namen van eventuele tegenkandidaten, met bereidverklaring kunnen tot aan de vergadering gemeld worden bij de voorzitter Pauze 10. Begroting en contributie 2016-2017 11. Vrijwilligersbeleid & participatie 12. Kijkje in de keuken a. Jeugdcommissie b. Technische Commissie c. Recreatief voetbal d. Scheidsrechterscommissie e. Activiteitencommissie 13. Rondvraag 14. Sluiting Vertrouwende op uw komst, met vriendelijke groet, Ivo Spilman secretaris

V.I.O.S.-Wijzer 17


“Ervaring en kwaliteit in loonwerk, gewasbescherming en grondverzet”

Bultemansweg 4 – 4a 7156 NP Beltrum

18 V.I.O.S.-Wijzer


Bootcamp en looptraining vv VIOS B. wil midden in de beltrumse samenleving staan. Als onderdeel van de sportcentrale VIOS is het de binnen dit orgaan de grootste partij. Dit brengt ook verplichtingen met zich mee. Bestuur van vv VIOS B. vindt het belangrijk dat er een goed sportaanbod is in Beltrum en dat de toegang laagdrempelig is. In de afgelopen zomerperiode is hier extra invulling aangegeven met de start van looptraining. In de persoon van Emiel Koster is een enthousiast trainer gevonden die op zaterdagochtend een afwisselende training geeft voor stratende en ervaren lopers.

Interval training waarbij iedere deelnemer op zijn eigen niveau kan meedoen staat hierbij centraal. De trainingen vinden plaats op zaterdagmorgen en starten om 09.00 uur. Gebleken is dat er een behoefte is aan dit soort trainingen, echter niet iedereen kan op zaterdagmorgen. Binnen Beltrum hield Chantal Papen zich bezig met bootcamp. Vanaf dinsdag 13 september starten deze trainingen op sportpark ‘De Sonders’. Deelnemers kunnen gebruik maken van de kleedlokalen. De trainingen zijn van 19.30-20.30 uur. Bootcamp is een spierversterkende trainingmethode uitgevoerd in teamverband. Het doel is om de kracht en uithouding te verbeteren door intense groeptrainingen gedurende de periode van een uur. Door het teamverband sporten de deelnemers intenser dan ze individueel zouden doen, zodat de efficiĂŤntie van de training verhoogt.

V.I.O.S.-Wijzer 19


Ook de verschillende elftallen/selecties binnen vv VIOS B. kunnen gebruik maken van de diensten van Chantal en Emiel. Zo kan een trainingsavond of een vrij speelweekend ingevuld worden met een training gericht op agility of algehele conditie. Verschillende elftallen hebben dit in het verleden al eens gedaan en Chantal en Emiel zijn enthousiast om jullie verder te helpen. Meer informatie: Chantal Papen: 06 22678211 Emiel Koster: 06 13085256 Laatste kans, uitverkoop trainingspakken! Sinds 2012 zijn er officiële VIOS trainingspakken te koop. Wij gaan deze voorraad uitverkopen tegen gereduceerde tarieven. Grijp nu je kans en koop een trainingspak tegen een aantrekkelijke prijs! De uitverkoop zal plaatsvinden op zaterdag 24 september van 14.00 tot 18.00 uur in de bestuurskamer. Na deze uitverkoop worden er geen trainingspakken bij gekocht! Er komt ook geen nieuwe lijn trainingspakken! Wil je eerder dan 24 september een traingingspak kopen, neem dan contact op met Ton Scharenborg 06-27392139. De trainingspakken zijn nog verkrijgbaar in de maten: 116 – 128 – 140 – 152 – 164 – S - M - XL - XXL - XXXL Prijzen 116-128-140 152-164-S M-L-XL-XXL-XXXL

van € 17,50 voor € 14,00 van € 20,00 voor € 16,00 van € 25,00 voor € 20,00

Aftrap seizoen 2016-2017 De competitie 2016-2017 gaat beginnen! Zaterdag 3 september trapt heren-1 af tegen FC Eibergen. In de afgelopen periode zijn de trainingen gestart en hebben de eerste bekerwedstrijden plaatsgevonden. Dat betekent dat de zomerstop is afgelopen en de normale routine is begonnen. Hierbij zijn een aantal dingen opgevallen waar wij aandacht voor vragen zodat we het voor elkaar makkelijk maken en hiermee de puntjes op de i zetten betreffende de organisatie.

20 V.I.O.S.-Wijzer


• • • • • •

kleedlokalen: houdt ze goed schoon. Verwijder gras en zand met stoffer en blik, spoel na met water en trek goed schoon. kleedlokalen: na gebruik de lampen uitschakelen en de deur op slot. Zowel je eigen team als ook die van de tegenstander. materialen: de compressor staat constant op druk. Na na opening van een kraan kan het vulpistool gebruikt worden. materialen: in de zomerperiode zijn in totaal 99 ballen aangeschaft. Zorg dat ze terugkomen in de bijbehorende rekken doelen veld 1 en 2: de pupillendoelen, in totaal 8 stuks, kunnen op deze velden blijven staan. Wel achter de omheining plaatsen! doelen trainingsveld: na afloop van de training/wedstrijd, terugzetten op de opstelplek.

Hallo allemaal, De kermis is voorbij, we hopen dat jullie allemaal een geweldige kermis hebben gehad. Nu kunnen we ons allemaal weer gaan voorbereiden op de 1e wedstrijden deze zullen het weekend van 23 september voor de meeste starten. Hierbij de tijden voor de thuiswedstrijden, de exacte wedstrijdschema’s zijn te vinden om www.nevobo.nl Heren 1: Zaterdags om 16.45uur Dames 1 zaterdags om 16.45uur Dames 2 zaterdags om 14.30uur Dames 3 zaterdags om 16.45uur Meisjes B1 zaterdags om 10.30uur Meisjes b2 zaterdags om 14.30uur Meisjes C1 zaterdags om 12.30uur Meisjes c2 zaterdags om 12.30uur. Helaas hebben voor de jeugdteams niet voor alle UIT wedstrijden coaches kunnen vinden, hierdoor zijn we genoodzaakt om de rijdende de ouders te laten coachen bij uitwedstrijden, omdat de meeste mensen binnen de vereniging op dat moment zelf wedstrijden hebben. Het is geen ideale oplossing maar we hopen dat we er met zijn alle het beste er van kunnen V.I.O.S.-Wijzer 21


maken, als je als ouder zijne vragen hebt m.b.t. het coachen kun je hiervoor natuurlijk altijd tijdens de training van je zoon/dochter de trainer hierover aanspreken en je vraag stellen. EXTRA LEDENVERGADERING Op donderdag 15 september vindt om 20.30uur een extra ledenvergadering plaats, die betrekking heeft op de contributie. Ons verzoek is om met zijn allen zoveel mogelijk aanwezig te zijn. De ledenvergadering vindt plaats bij Spilman in Beltrum. CMV toernooi Op zaterdag 17 september vindt het indelingstoernooi plaats voor de CMVniveau 4 in Beltrum. Niveau 5 speelt het indelingstoernooi in Rietmolen. Kledingfonds: Vanaf dit seizoen wordt er bij de jeugdleden tot en met 17jaar 1,50euro extra bij op de contributie geplaatst in verband met het kledingfonds. Het is hiervan de bedoeling dat wij de jeugd hierdoor zoveel mogelijk in dezelfde kleding zien rondlopen. Op dit moment zijn de leden van de kledingcommissie druk bezig met het uitzetten hiervan. Als we hierover concrete plannen hebben worden jullie hier natuurlijk van op de hoogte gesteld. TEAMFOTO: Wij zouden graag de internetsite weer up to date hebben, het verzoek aan jullie is om z.s.m. een leuke teamfoto te sturen naar anneslutter@hotmail. com, ook als jullie foto’s hebben van tijdens de wedstrijd of toernooitjes mag je deze doormailen of appen naar Anne. Zei zal de dan op de internetsite van vios volleybal plaatsen. Op dit moment zijn we bezig om de site voor aanstaand seizoen weer up to date te maken, als het tel en scheidsrechters schema bekend is zal deze ook op de site komen te staan. Verzoek aan jullie allemaal is om goed te kijken wanneer je moet tellen of fluiten, afgelopen jaar kwam er helaas regelmatig voor dat er niemand op kwam dagen. Enkele jeugdleden zullen met een senioren-lid ingedeeld worden, dit is bewust zo gedaan zodat het senioren lid de jeugdspelen kan uitleggen hoe het tellen in zijn werking gaat. Regio-trainingen: Via de trainers hebben enkele jeugdspelers de kans gekregen om zich op te geven voor de regio-trainingen. Als we hierover meer weten dan krijgen 22 V.I.O.S.-Wijzer


desbetreffende ouders hierover bericht. Verder wensen wij jullie allemaal veel succes met de 1e wedstrijden en natuurlijk de rest van het seizoen. Ik pass de Ball. . . In de Vioswijzer van oktober zal Ik pass de Ball weer verschijnen. Ditmaal is Joey Mundi hiervoor aan de beurt. Alvast succes met een stukje schrijven.

V.I.O.S.-Wijzer 23


Verenigingsactiviteiten Sportcentrale 21 september 6 oktober 14-22 oktober

inloopavond collectief zonnedak, 20.00 uur Dute training/cursus IVA barmedewerkers, kapel Hassinkhof Grote Clubactie

Vios gym 30 september

vriendjes/vriendinnetjesdag

VIOS TAFELTENNIS Vios touwtrek 8 t/m 11 sept 24 september

WK MalmĂś, Zweden Driebondentoernooi te Vriezenveen

Vios voetbal 12 september spreekuur bestuur v.v. V.I.O.S. B. (20.00-20.30 uur), info secretariaat. 24 september uitverkoop trainingspakken, gereduceerde prijzen! (14.00 uur – 18.00uur) 26 september ledenvergadering v.v. V.I.O.S. B. (20.00u Spilman). 10 oktober spreekuur bestuur v.v. V.I.O.S. B. (20.00-20.30 uur), info secretariaat. 26 november kadermiddag v.v. V.I.O.S. B. 7 januari Nieuwjaarsreceptie v.v. V.I.O.S. B. (organisatie heren-9) 28 mei jaarafsluiting v.v. V.I.O.S. B. VIOS-VOLLEYBAL 15 september 17 september

Ledenvergadering, 20.30 uur Spilman indelingstoernooi, CMV-niveau, Beltrum

24 V.I.O.S.-Wijzer

Profile for VIOS Beltrum

Vioswijzer 2016 09 september  

Vioswijzer 2016 09 september  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded