__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

DE V.I.O.S. WIJZER CONTACT-BLAD SPORTCENTRALE VIOS BELTRUM

Sportcentrale V.I.O.S. Beltrum opgericht: 30-1-1953 Verschijnt 11x per jaar 62e jaargang no. 9 augustus 2016

www. sportcentralevios.nl www.vioswijzer.viosbeltrum.nl Redactie-adres: Meester Nelissenstraat 71, 7156 MB Beltrum. Tel. 0544-481633 E-mail: mtjmbouwmeesters@gmail.com

Secretariaat: Karel Doormanstraat 30 7141 WG Groenlo s.esselink@chello.nl Bankrekeningnr.:

IBAN: NL57RABO0105502146 Rabobank Achterhoek-Oost, ten name van: Sportcentrale “V.I.O.S.” Beltrum.

In memoriam Leo Koster Op 28 juni overleed na een ziekbed op 73-jarige leeftijd Leo Koster. Sinds 1963 was Leo lid van VIOS-voetbal. Velen hebben met hem gespeeld en hij stond te boek als een verdienstelijk keeper. Vanwege zijn lijnreflexen werd hij vergeleken met de bekende sterkeeper Jasjin uit de jaren ’60. Later heeft hij zijn sociale vaardigheden gecombineerd met zijn voetbaltechnische inzichten en dat alles om VIOS vooruit te brengen. Velen bewaren goede herinneringen aan hem als trainer en leider binnen onze damestak. Zelf herinner ik me Leo van de voormalige kampdagen in het Kooibos. Als verre voorloper van de huidige Walhalla-activiteiten werd in de jaren ’60 door een enthousiaste groep vrijwilligers activiteiten georganiseerd voor de lagere schooljeugd. Tevens was Leo verbonden aan het vermaarde revuegezelschap Flamingo’s en was hij in de jaren ’70 de derde Prins Carnaval van Beltrum. Op voetbalgebied bleef Leo ruim twee decennia actief voor de buurtvoetbalvereniging FC Heelweg. Wij danken Leo voor alles wat hij voor onze club en Beltrum heeft betekend en wensen zijn vrouw Annie, kinderen en kleinkinderen alle sterkte toe. Bestuur VIOS voetbal Theo Helmers, voorzitter

V.I.O.S.-Wijzer 1


In Memoriam In memoriam Frans Klein Gunnewiek Op 12 juli is onverwacht overleden Frans Klein Gunnewiek, voor velen bekend als Frans Schurink. Hij is 68 jaar geworden. Frans was sinds 1988 lid van Vios Gym, ruim 28 jaar. In deze jaren bezocht hij de herengroep op de woensdagavond. Ondanks zijn ziekte van de afgelopen twee jaar heeft Frans deze groep zo trouw mogelijk bezocht. Hij genoot van het sportief bezig zijn en het samenzijn met de groep. Het was voor hem een waardevolle activiteit. En andersom gold dat zeker ook: hij was waardevol voor de groep. Een stille kracht waar iedereen op kon bouwen: altijd behulpzaam met een woordje voor een ieder in de groep. Om in een paar woorden te omschrijven en te omvatten wie Frans was is niet eenvoudig. De enorme opkomst bij zijn afscheidsdienst bewijst dat hij veel betekend heeft voor verschillende mensen, op vele plekken…voor Beltrum. Hij deed dat op zijn eigen manier: oprecht, eerlijk, rustig, niet zo nodig op de voorgrond, met aandacht….. Wat zal hij door velen gemist worden. In het bijzonder door zijn vrouw, zijn kinderen en zo geliefde kleinkinderen. Hij genoot erg van zijn gezin, het is jammer dat hij hier niet langer deel van kan uitmaken. We hopen dat Lidy, de kinderen en kleinkinderen kracht en troost mogen ervaren. Dat zij met elkaar mooie herinneringen blijven delen en dit grote verlies een plek kunnen geven. Veel sterkte gewenst! Leden, leiding en bestuur Vios Gym In memoriam Rudy te Veluwe Totaal onverwacht overleed op 59-jarige leeftijd Rudy te Veluwe. Vol respect denken wij terug aan Rudy. Meer dan 50 jaar trouw lid van VIOS-voetbal. Hij was vanwege zijn onverzettelijkheid jarenlang een publiekslieveling van VIOS 1. Rudy was deel van de legendarische lichting, die als hoogtepunt het kampioenschap in 1980 vierde. Samen met zijn eveneens onvermoeibare tweelingbroer Johnny vormden ze de “longen” van ons eerste. Conditioneel ijzersterk en zich 2 V.I.O.S.-Wijzer


altijd inzettend voor het collectief. Voetbaltechnisch waren er misschien enkelen beter, maar de tweeling bleef altijd gaan. De “stofzuigers van Klunt”, die menig tegenstander tot wanhoop dreef. Hoewel de trainingen en wedstrijden gecombineerd moesten worden met het werk op de boerderij, werd er nauwelijks verzuimd! “Een èchte stille kracht” Rudy bleef sportief. Na zijn voetbalcarrière werden de voetbalschoenen verwisseld voor een tennisracket. Maar altijd VIOS trouwblijvend. Tot het allerlaatste uur vormden de gezelligheid en de geluksmomenten van zijn gezin het hoogste goed. Omringd door zijn ontredderde dierbaren overleed Rudy, veel te vroeg, in de zomeravond van woensdag 20 juli. Wij wensen zijn vrouw Ingrid, kinderen en overige familieleden alle sterkte toe. Bestuur VIOS voetbal Theo Helmers, voorzitter

Centrale Opening en rooster kantine “de Spilsoos” Op dit moment zijn er al weer enkele voetbalteams aan het trainen. Derhalve is de kantine af en toe weer open. Vanaf zaterdag 20 augustus is de kantine weer dagelijks open en zullen ook de zaalsporten de trainingen/lessen hervatten. Per genoemde datum gaat het nieuwe 7-wekelijkse rooster in. Als het goed is, hebben alle vrijwilligers het rooster inmiddels ontvangen. Helaas zijn er enkele mensen gestopt, zodat er enkele gaten in het rooster zijn ontstaan. Uiteraard zien we die graag opgevuld. Wil je voor jouw club kantinediensten draaien en daardoor zorgt voor een extra bijdrage, dan kun je contact opnemen met Paul Hemmink (06-22158795). Training/Cursus IVA bardienstmedewerkers 6 oktober In onze kantine “de Spilsoos” staan vele vrijwilligers achter de bar. Een biertje verkopen hebben ze vaak snel onder de knie. Maar hoe gaan ze om met lastige klanten? Of met klanten onder de 18 jaar? Waar begint en eindigt de verantwoordelijkheid van barvrijwilligers? De Drank- en Horecawet geeft richting. In een training leren de vrijwilligers hoe ze met die verantwoordelijkheid om kunnen gaan. • Op donderdag 6 oktober wordt er een gratis training gegeven door Iris-zorg voor de barvrijwilligers van Sportcentrale Vios. Deze wordt gehouden in de Kapel van de Hassinkhof. Aanvang: 19.30 uur. V.I.O.S.-Wijzer 3


•

Wat leren de vrijwilligers? In een quiz krijgen de deelnemers meer informatie over alcohol. Daarnaast leren ze de belangrijkste regels uit de Drank- en Horecawet en de eisen die gelden tijdens een bardienst. Vervolgens gaan de vrijwilligers in oefeningen aan de slag met (lastige) praktijksituaties. Hoe kun je bijvoorbeeld op een goede manier weigeren iemand alcohol te schenken? Binnenkort ontvangen de bardienstmedewerkers een uitnodiging.

Info-avond collectief zonnedak op sporthal op 21 september De sportfederatie V.I.O.S en de gemeente Berkelland hebben hun medewerking verleend en groen licht gegeven voor de realisatie van een collectief zonnedak op de sporthal. Op dit dak zullen bij voldoende interesse maximaal 400 zonnepanelen geplaatst worden. Onlangs hebben alle inwoners van Beltrum een nieuwsbrief van Duurzaam Beltrum in de bus gehad. Op donderdag 21 september vindt er een info-avond plaats in Zaal Dute. In de volgende Vios-Wijzer komen we hier uitvoerig op terug. Terug in de tijd (augustus 1991) -De touwtrekkers (640 kg. Klasse) weten woor de 2e keer de nationale titel in de wacht te slepen. -Afdeling voetbal en de Sportcentrale dienen een verzoek in bij de gemeente Eibergen om het verharde handbalveld dat niet meer gebruikt wordt te gebruiken als aanvullend trainingsveld. -De laatste leden (en oud-leden) die in 1974 een bedrag renteloos hebben geleend aan Vios, ontvangen de gelden terug. Uit de oude doos (augustus 1966) -In de eerste week van augustus gaan 35 meisjes en 26 jongens op jeugdsportkamp van de N.K.S. Naar Griendsveen en Horst. -Afdeling Volleybal kiest op 28 juli een nieuw bestuur en besluit om voor het eerst deel te nemen aan de competitie. -Aan de jeugdsportdag op 15 augustus doen maar liefst 273 jeugdleden mee. Ledenmutaties: Nieuwe leden: Gymnastiek: Voetbal: Wietske te Braak Wiep Schilderinck Dex Ballast Wietse Scharenborg Sjoerd Reuvekamp 4 V.I.O.S.-Wijzer


Volleybal: Tess Ratering Guusje Groot Zevert Bjorn Ballast Tom Nijhuis Ronnie Heutinck Bedankt als lid: Gymnastiek: Voetbal: Nout Ribbers Laura Krabben Kevin Hoitink Volleybal: Ferry Wolterinck Jolijn Klein Gunnewiek Loek Pape Mirthe Bomers Aan- en afmelden als lid: Wilt u bij verhuizing de adreswijziging tijdig doorgeven aan het secretariaat? Ook als u een nieuwe banknummer hebt! Een ledenmutatie (aan- of afmelden, adreswijziging e.d.) kan alleen bij de contactpersoon van de desbetreffende vereniging doorgegeven worden. De peildatum voor de te betalen contributie is de eerste van de maand. Hieronder treft u de namen van de desbetreffende contactpersonen aan. -Gymnastiek -Handbal -Tafeltennis -Touwtrek -Voetbal -Volleybal

Danielle Roerdink, Haarstraat 31, 06 11485132 Marloes Levers, Boskamp 22, 0544 48 74 20 Walter Rouwhorst, Kempersweg 9, 0544 35 12 39 Laura Oude Hengel, Wolvenkamerweg 6 Eibergen, 06 10122755 Jan Bouwmeesters, Hassinkstraat 8, 0544 48 12 00 Carlijn Visser, Montgomerystraat 4, Groenlo, 06 30749117

Inlevering kopij Voor het leveren van kopij heeft ook elke vereniging van sportcentrale Vios een contactpersoon. Aan deze personen dienen alle berichtjes e.d. doorgegeven te worden (bij voorkeur via e-mail). Zij zorgen er dan voor dat het op tijd (gelijk aan tijdstip van aan- of afmelden) bij de eindredacteur komt, die dan alles verwerkt tot de welbekende Vioswijzer. De kopij voor de volgende Vioswijzer kan tot uiterlijk 2 september augustus 2016 ingeleverd worden (eerste vrijdag van de maand). Het e-mailadres van de eindredacteur: mtjmbouwmeesters@gmail.com V.I.O.S.-Wijzer 5


WIJ ZIJN U VAN DIENST VOOR AL UW: ELEKTRO-INSTALLATIES DATA-COMMUNICATIE AANLEG TELECOMMUNICATIE KLIMAATBEHEERSING VERKOOP-REPARATIE WITGOED

KEURING:

- ELEKTRISCHE INSTALLATIES

- GEREEDSCHAP - MACHINES

24-UURS SERVICE

6 V.I.O.S.-Wijzer


De contactpersonen per vereniging zijn: -Sportcentrale, Sander Esselink: s.esselink@chello.nl -Gymnastiek, Corinne. Stoteler: corinnestoteler@gmail.com -Handbal, Jeanne Slutter: jeanneslutter@gmail.com -Tafeltennis, Wout van ‘t Wel: wvtw@concepts.nl -Touwtrek, Vincent Ribbers: ribbers.halte@gmail.com -Voetbal, Marco Heutinck: mthjheutinck@kpnmail.nl -Volleybal, Anne Slütter: anneslutter@hotmail.com

VIOS GYM Vanuit het bestuur…… In juni hebben we vragenlijsten uitgedeeld onder alle leden en ouders van jeugdleden van Vios Gym. Het eerste gedeelte was gericht op het krijgen van een beeld hoe één ieder tegen Vios gym aankijkt en hoe de lessen ervaren worden. Het deed ons goed (als bestuur) om terug te lezen dat leden positief tegen de vereniging aankijken en over het geheel genomen erg tevreden zijn over de inhoud van de lessen en de leiding. Verbeterpunten zijn opgemerkt en inmiddels ook besproken binnen het bestuur en met de leiding. We hopen dat dit ervoor zal zorgen dat we nog beter aansluiten bij de wensen en behoeftes van onze leden zodat een ieder met plezier de gymles kan blijven bezoeken. In het tweede gedeelte hebben we leden opgeroepen om ons te helpen om zodoende ons doel om te verenigen en te verbinden te kunnen realiseren. Geweldig hoe hierop gereageerd is. Oudere leden hebben veelvuldig aangegeven te willen helpen met het inpakken van de kaarsjes voor onze jaarlijkse actie in het najaar. Daar zijn we erg blij mee en komen we zeker op terug! Enkele ouders van jeugdleden hebben ook gereageerd en we zijn er trots op om te kunnen meedelen dat de activiteitencommissie en kledingcommissie (ruimschoots) gevormd kunnen worden. Begin volgend seizoen gaan we hier verder vorm aan geven. Ook is er iemand die heeft aangegeven ons te willen helpen met het bijhouden van facebook. V.I.O.S.-Wijzer 7


Het is tijd om te sporten Sport is belangrijk. Omdat het leuk en gezond is, maar vooral omdat het mensen dichterbij elkaar brengt. Hoe jong of oud ze ook zijn en wat ze in het dagelijks leven ook doen. Sporters en supporters maken allemaal tijd vrij voor hún vereniging. En zo’n vereniging steunen wij natuurlijk ook. Waar en wanneer we maar kunnen.

Het is tijd voor de Rabobank. 8 V.I.O.S.-Wijzer


Super om te merken dat ons motto daadwerkelijk vorm begint te krijgen: Vios Gym verbindt! Waar we zeker nog hulp bij kunnen gebruiken zijn de kantinediensten. Mocht er iemand interesse hebben dan kan er natuurlijk altijd een keer meegedraaid worden om een indruk te krijgen wat het inhoudt. Aan het begin van volgend seizoen zal Ilona Piek ons bestuur komen versterken, in deze vioswijzer zal zij zichzelf voorstellen. We zijn erg blij met haar zitting in ons bestuur omdat zij jarenlange ervaring heeft binnen de gymwereld, een waardevolle toevoeging! Kim Hartjes heeft aangegeven dat zij zich in wil blijven zetten voor de gym maar niet meer in de vorm van bestuurslid. Zij zal de activiteitencommissie mede helpen opzetten en zij zal hier deel van blijven uitmaken. We zijn er blij mee dat zij op deze manier betrokken blijft en: Kim bedankt voor je bestuurlijke inzet de afgelopen jaren! Op naar een mooi, sportief gymseizoen 2016-2017! Bestuur Vios gym 8 juli waren de laatste gymlessen van dit seizoen. Deze dag zijn de kinderen van ouder en kind gym en van de middaglessen als afsluiting naar speeltuin d’n Geetelingshook geweest. De kinderen hebben zich uitstekend vermaakt op de toestellen. Enkele moeders hebben zich ingezet om de kinderen met mooie geschminkte gezichten huiswaarts te laten gaan. Clubkampioenen bij Vios Gym in Beltrum Op zaterdag 18 juni werden in Beltrum de jaarlijkse clubkampioenschappen van Vios Gym gehouden. Dit jaar deden er maar liefst 33 kinderen aan mee, een record aantal! Een groep van 21 meisjes streden om de eerste plek, uiteindelijk werd Jenske Roerdink de kampioene. Bij de jongens wist Tiem te Morsche de titel van clubkampioen te veroveren. Het aanwezige publiek genoot van een mooie en sportieve wedstrijd. Ook lieten de meiden van de springgroep zien wat zij in huis hebben. Deze groep traint nu ruim een jaar op de vrijdagmiddag en bestaat inmiddels uit 14 enthousiaste meiden. De ‘moves’ en sprongen waren prachtig om te zien. Vervolgens kon het publiek genieten van een turndemonstratie van de selectie van Vios. 15 meiden vormen deze groep, zij hebben het afgelopen jaar goede prestaties neergezet. Alle nummers één, twee en V.I.O.S.-Wijzer 9


drie ontvingen een welverdiende gouden, zilveren of bronzen plak en de kampioenen keerden huiswaarts met een prachtige beker. Daarnaast kregen alle deelnemers een medaille als aandenken aan deze mooie afsluiting van het gymseizoen, dat zorgde voor vele blijde gezichten! Uitslag: Jongens niveau A: 1 Kick Papen 2 Mark Baks 3 Finn te Morsche

33,4 33,2 32,9

punten punten punten

Jongens niveau B: 1 Tiem te Morsche 2 Tristan Hoitink 3 Sven Heutinck

34,5 33,9 33,4

punten punten punten

Meisjes niveau 17: 1 Jenske Roerdink 2 Nienke Bomers 2 Suze te Braak 3 Eke Belterman

34,6 33 33 32,4

punten punten punten punten

Meisjes niveau 16 1 Pippa Scharenborg 2 Jelske Franken 3 Milou groot wassink

33,1 32,9 32,5

punten punten punten

Meisjes niveau 15 1 Aniek Groot Wassink 2 Isa Ribbers 3 Nora Papen

33,7 32,6 30,3

punten punten punten

Ik ben Jenske en ik ben nu net 6 jaar. Ik zit op de gym en dat vind ik heel erg leuk. Meedoen aan de clubkampioenschappen vond ik nog leuker. Dan kan ik aan mijn papa en mama laten zien wat ik kan. Dit jaar heb ik een medaille en de beker gewonnen. Dat was Super leuk!!!! Volgend jaar wil ik weer meedoen. Doeiii Groetjes Jenske 10 V.I.O.S.-Wijzer


Zaterdag 18 juni deed ik mee aan de clubkampioenschappen van VIOS Gym. We hadden in de gymlessen heel goed geoefend met juf Thea. ’s Morgen ging ik samen met papa, mama, Finn en mijn zusje Mijke naar de sporthal. Mijn broer Finn deed voor de eerste keer mee, dus voor hem was het extra spannend! Toen we in een lange rij binnen kwamen, zag ik heel veel papa’s en mama’s en opa’s en oma’s op de tribune zitten. Ze kwamen allemaal naar ons kijken! De jongens mochten beginnen bij de ringen. Daarna moesten we ook nog de rekstok, de lange mat en de trampoline. Toen iedereen klaar was, kregen we in de kantine wat drinken en iets lekkers. Daarna mochten we kijken naar de springgroep. Wat was het knap wat die meiden allemaal kunnen! Toen begon de prijsuitreiking en mochten alle jongens en meisjes naar voren komen. Ineens hoorde ik mijn naam. Ik schrok er wel een beetje van, want ik wist helemaal niet dat ik de eerste prijs had gewonnen! Ook Finn mocht op het podium komen, want hij won de derde prijs. Even later hoorde ik mijn naam nog een keer! Ik was ook nog clubkampioen geworden! Ik mocht op de grote kast staan en kreeg een mega grote beker. Wauw, die was zwaar en groot. Ik was heel blij. Toen het afgelopen was, kreeg iedereen nog een keer drinken en een broodje knakworst. En de beker mocht ik mee naar huis nemen. En nu staat ‘ie op mijn kamer, met de medaille er omheen. Ik vind de beker echt heel mooi en ben er heel blij mee. Het is wel jammer dat ik ´m niet altijd mag houden, maar ik mag er gelukkig wel bijna een jaar naar kijken! Het was een super leuke dag! Groetjes van Tiem te Morsche Mag ik mij even voorstellen….. Mijn naam is Ilona Piek, woon sinds 8 jaar in Voor-Beltrum samen met Elard en onze zonen Tim en Lars. Heerlijk om buitenaf te wonen , genieten van alles en nog wat in en om ons huis wat ze vroeger de “Wielaker”noemden. Oorspronkelijk kom ik uit Aalten waar ik 27 jaar gewoond heb. Daar ben ik 20 jaar lid geweest van gymnastiekvereniging Dok Juliana (nu Athos) waar ik vele uren in de week aan turnen, springen en acrobatische gymnastiek heb gedaan. Ruim 6 jaar geleden kwam er in de vios wijzer een oproep van vios gym, dat er juryleden werden gezocht, via Vios heb ik de cursus gedaan voor dames jureren. Ook kwam de vraag of ik wilde helpen op de dinsdag avond tijdens de meisjes selectie. Het is mooi om te zien dat iedere turnster groeit in haar kunnen. Toen kwam de vraag of ik in het bestuur van Vios gym wilde…lang hoefde ik daar niet over na te denken en heb ja gezegd. Door V.I.O.S.-Wijzer 11


deze beslissing heb ik besloten om te stoppen met het helpen bij de selectie , hier heb ik tijdens de laatste les in juli afscheid van genomen, al die jaren heb ik dit met plezier gedaan! Ik hoop dat het gezellige, mooie maar sportieve jaren mogen worden waarbij het verenigingsgevoel voorop staat! Groeten, ILona Turnpakjes Wilt u een nieuw turnpakje of heeft u een turnpakje ongebruikt thuis liggen en weer willen inleveren. U kunt contact opnemen met Kim Hartjes, telnr. 0544-482475 of mail: prive@geveltechniek-beltrum.nl. Facebook Heb je Facebook…. kijk ook eens op de pagina van Vios Gym Beltrum. www.facebook.com/viosgymbeltrum.

Viola te Veluwe heeft aangegeven facebook bij te willen houden. Heb je een leuk stukje of een foto wat gerelateerd is aan gym en wil je dat graag delen met anderen, stuur dit naar…. arno-viola@zonnet.nl.

VIOS HANDBAL Start nieuwe seizoen De vakantie zit er al weer bijna op. Hoog tijd om de conditie op peil te brengen en de extra ‘vakantie kilo’s’ er weer af te krijgen. Om weer optimaal te kunnen shinen tijdens de wedstrijden in het VIOS tenue starten we op donderdag 25 augustus om 20.00 uur met trainen. Het wedstrijdschema voor dit seizoen is nog niet bekend, maar deze zal binnenkort te zien zijn op de site van NHV: www.handbal.nl. Houd deze dus in de gaten! Vanaf eind september zullen de wedstrijden weer starten. De thuiswedstrijden worden altijd gespeeld op zondag om 12 uur. Afgelopen seizoen hadden we een aantal vaste supporters, hier zijn we super blij mee. We hopen deze (en natuurlijk nieuwe supporters) dit seizoen ook weer te zien! We wensen iedereen een sportief en vooral plezierig handbalseizoen toe! 12 V.I.O.S.-Wijzer


Op moment van schrijven staan de Olympische Spelen voor de deur. Na Wimbledon, de EK Voetbal en de Tour de France het zoveelste sportieve evenement van deze zomer. Ik hoop dat jullie er net zo van genoten hebben en nog gaan genieten als ik. Lekker met sport bezig zijn terwijl je er zelf niet moe van wordt! Maar ook daar komt binnenkort weer een einde aan; dan moeten wij als tafeltennissers ook weer aan de bak. De eerste trainingsavond is op maandag 22 augustus. Hebben jullie dat al in de agenda gezet? Op 29 augustus volgt dan een vriendschappelijk thuiswedstrijd tegen andere teams (2 van DSV Relax en 2 van Dropshot) die we zelf hebben uitgenodigd. Op 5 september is de zaal gesloten in verband met de Beltrumse kermis. Op de zondag er voor, 4 september dus, draait VIOS Tafeltennis bardienst voor/ tijdens/na het bloemencorso. Komt dat zien, die mooie optocht! In de week er op worden de eerste wedstrijden van de naarjaarscompetitie gespeeld, dus als eerste op 12 september met thuiswedstrijden van VIOS 3 en 4 en een uitwedstrijd van VIOS 2. VIOS 1 begint op vrijdag 16 september met een uitwedstrijd. De volledige wedstrijdprogramma’s staan zoals gebruikelijk op de website van NTTB Gelre en binnenkort hangen deze ook weer op het prikbord in de Spilsoos. Namens het bestuur wens ik iedereen een fijne hervatting van de sportieve bezigheden. En dat de extra pondjes van het luie leventje er maar weer snel afgetraind worden ☺ Wout van ‘t Wel

V.I.O.S.-Wijzer 13


Zwarteweg 9 Tel. : (0544) 482129

7156 NM Beltrum Fax 0544-482187

• MASSEY FERGUSON tractoren. • GRONDVERZETmachines • HOOIBOUW machines • URBAN kalverdrinkautomaten • INSENTEC varkens groepshuisvesting • Constructiewerk en stalinrichting • Tuin- en parkmachines • Tuingereedschappen en ijzerwaren • Bedrijfskleding. • Tevens verhuur van diverse machines.

• V.C.A. Keuringsbedrijf van vele soorten machines

www.nijenhuismachines.nl

info@nijenhuismech.nl

Meester Nelissenstraat 11, 7156 MA Beltrum Telefoon (0544) 48 15 75 advies n e g e ! Ged info@rateringinstallatie.nl schap n a m k www.rateringinstallatie.nl en va

14 V.I.O.S.-Wijzer


Op vrijdag 17 juni en zaterdag 18 juni vonden de Nederlandse Kampioenschappen plaats. De organisatie was in handen van TTV Spoortrekkers te Hoevelaken. De organisatie was prima, maar helaas gooide het weer roet in het eten. De Bisons namen deel in de Jeugd, 640kg, 600kg en 680kg klasse. De 640kg klasse was vrijdagmiddag voor de Bisons als eerste aan de beurt. Er was 1 poule en het liep prima tijdens de poule wedstrijden. Alleen een gelijkspel tegen TTV Lagerwij. De overige wedstrijden werden gewonnen. In de halve finale kwamen we tegenover TTV Veense Boys, altijd een lastige tegenstander, maar de wedstrijd werd gewonnen. Door naar de finale tegen TTV OKIA. In de Gewest Oost Competitie niet van te winnen, maar hier waren de rollen omgedraaid. Vios Bison Nederlands Kampioen, 2e OKIA en 3e TTV Lagerwij. Zaterdagmorgen was de 600kg klasse aan de beurt. Ook het 600kg team kende weinig problemen tijdens de poule wedstrijden, alleen een gelijk spel tegen TTV Veense Boys, verder werd alles gewonnen. De halve finale ging tegen TTV Oele, deze werd zonder al te veel problemen gewonnen. De finale was tegen TTV Veense Boys. Beide teams waren aan elkaar gewaagd, maar Veense Boys was net iets geraffineerder op beslissende momenten. TTV Veense Boys Nederlands Kampioen, 2e Vios Bison, 3e OKIA ’s Middags was het de beurt aan de 680kg klasse en de Jeugd. Het Jeugdteam draaide prima. Ook zij kenden weinig problemen in de poule. Tegen Spoortrekkers A werd gelijk getrokken, de overige wedstrijden werden gewonnen. Hiermee waren ze eerste in de poule. De halve finale tegen TTV Bekveld. Het Jeugdteam kwam niet in de problemen. Met korte felle trekbeurten werd deze wedstrijd gewonnen. Ze stonden nu in de finale. Hier moesten ze het opnemen tegen Veense Boys. Het was een spektakelstuk van jewelste, mede doordat er een behoorlijk terreinverschil was ontstaan. De 1e trekbeurt werd verloren. De 2e trekbeurt werd afgefloten, No Play, elk team drie waarschuwingen. Na de herstart en een paar meter verlies werd de wedstrijd toch naar zich toegetrokken., 1 – 1. De toss om de beslissende wedstrijd werd verloren, het team kwam op de slechtste kant. Met veel inzet, brullende toeschouwers, bijna de derde trek gewonnen. Maar de Veense Boys wonnen uiteindelijk. Veense Boys Nederlands Kampioen, 2e Vios Bison, 3e Spoortrekkers A. V.I.O.S.-Wijzer 15


Het 680kg team kon ook verrassend goed uit de voeten op het middelmatige terrein. Alle poule wedstrijden werden gewonnen, al ging dit met name op de slechte kant zwaar. Goed verdedigen en het goede moment van de aanval kiezen ging de heren prima af. Halve finale tegen TTV Eibergen, een wedstrijd op het scherpst van de snede, Het wordt een gelijkspel. De toss was in ons voordeel, zodat de Bisons met 2 – 1 van Eibergen wonnen. Het mag gezegd worden, wederom een finale plek voor TTV Vios Bison. Ditmaal tegen TTV Heure. Heure leek niet te verslaan, maar de eerste trek op de goede kant wonnen de Bisons dan toch. Heure won de tweede trek. Heure won hierna de toss en ook de derde trek. TTV Heure Nederlands Kampioen, 2e TTV Vios Bison, 3e TTV Eibergen. De Selectie wedstrijden voor het WK in Malmö werden gehouden op 2 juli. Gastheer was TTV Vios Bison. He team dat wint in de gewichtsklasse mag Nederland vertegenwoordigen op het WK in Zweden. Bisons namen deel in de 640kg klasse en de 700kg klasse. In beide klasses werd men tweede. Barbecue Zondag 3 juli werd de jaarlijkse barbecue gehouden. Als activiteit was er een Fotospeurtocht 2.0 uitgezet door Beltrum. Via de app kreeg je aanwijzingen waar je naar toe moest en welke opdrachten je moest doen. Dit zorgde voor hilarische foto’s. Daarna was het tijd voor een drankje en een hapje en een gezellig samenzijn. Het was een mooie BisonsZondag! Het 6e Competitietoernooi van Gewest Oost werd gehouden op zondag 17 juli. We waren te gast bij TTV PECO in Teuge.. Het Jeugd B team ging er weer vol tegenaan, menige tegenstander werd aan de zegekar gebonden of werd een punt afgenomen. Ze werden 5e in het dagklassement. Het Jeugd A team draaide weer op volle toeren. Alleen tegen TTV Bekveld haperde het even, dit werd gelijkspel, verder werden alle wedstrijden gewonnen. Gedeeld eerste in het dagklassement. Het 640kg A team begon veelbelovend, maar kon dit niet doorzetten, ze werden vierde in het dagklassement. Het 680kg A team kon de draai ’s morgens niet vinden. Men kwam gewoon kracht tekort. Vijfde in het dagklassement. Het 720kg team herstelde zich van het vorige toernooi. De opgaande lijn is weer opgepakt. Zesde in het dagklassement.

16 V.I.O.S.-Wijzer


VIOS VOETBAL Van de voorzitter. We hebben er zin in! Een nieuw seizoen gaat van start. Als ik de eerste trainingen bekijk, dan valt het mij op dat iedereen er weer waanzinnig veel zin in heeft. Voetbal blijft leuk. Of zoals hoofdtrainer Manfred Graven in een interview zei; “Voetbal is geen wiskunde, maar je kunt het wel met een prettige wiskundige kijk benaderen.” Voetbal in Beltrum is passie. Voetbal in Beltrum is beleving. Voetbal in Beltrum is vooral plezier! Het vorige seizoen werd op een waardige wijze afgesloten. De leden hebben gesproken en Arnold Groot Severt werd gekozen tot vrijwilliger van het jaar. Meiden B en Heren 6 werden uitroepen tot de teams van het jaar. Allemaal gefeliciteerd. Helaas ook droevig nieuws deze zomer. Naast Leo Koster en Rudy te Veluwe ontviel ons ook Frans Klein Gunnewiek. Frans was trouw supporter en vaak langs onze velden te vinden. Wij wensen allen die achterblijven veel sterkte. Arnold Groot Severt Onze club staat er goed voor. Dit seizoen gaan we met maar liefst negen seniorenelftallen de competitie in. Dat is er één extra. Ook zijn we trots op het extra meiden-D-team. In de toekomst zal de D-competitie uit alleen 7-tallen bestaan. Dus meiden jullie zijn namens VIOS de voorloper. Zeker als ik verder kijk dan dat mijn voetbalneus lang is, kan ik niet anders dan positief zijn. Ik zie dat jongeren in Beltrum willen blijven wonen. Alle ingezette initiatieven werpen hun vruchten af. Zelfs de betaalbare woningbouw op het ABCTA-terrein lijkt in een stroomversnelling te raken. En onder leiding van Bas Hommelink zijn nog meer initiatieven in de maak. Beltrum heeft de provincie aan haar zijde. In het VIOS-magazine las ik dat Nico Pronk met zijn COOP bouwplannen heeft. De vernieuwde N18 gaat van start en de plannen rond de A15 en A1 versnellen. De ontsluiting van de Achterhoek, en dus ook Beltrum, wordt aanzienlijk verbeterd. Extra kansen voor onze jeugd op een goede baan met een acceptabele reistijd. Beltrumse jongeren geloven in de toekomst. Hoe dan ook, alle aangewende energie in het leefbaar houden van ons dorp, is het investeren meer dan waard! Dat is goed nieuws voor V.I.O.S.-Wijzer 17


“Ervaring en kwaliteit in loonwerk, gewasbescherming en grondverzet”

Bultemansweg 4 – 4a 7156 NP Beltrum

18 V.I.O.S.-Wijzer


VIOS en alles en iedereen in Beltrum. VIOS-voetbal gaat op de ingeslagen weg door. “Elke week ruimte voor beter� Zowel sportief, organisatorisch als faciliterend. Dit gaan we vooral samen doen. Buiten onze grenzen durven denken. Ik wens alle kaderleden en vrijwilligers succes in hun (nieuwe) rol. Natuurlijk eveneens alle voetballers succes, maar vooral veel plezier! Maak er iets moois van! Theo Helmers VIOS-voetbal, iedere week ruimte voor beter! Het (jeugd-)bestuur en al haar commissies doen hun werk met groot plezier. Niet slechts op de winkel passen, maar elke week zoeken naar verbeteringen. Luisteren naar leden en dit vertalen in acties en beleid. Bestuurlijk en sportief eenzelfde motto; Iedere week ruimte voor beter! Zo blijven we aantrekkelijk voor nu en in de toekomst. Hieronder een update van de huidige issues. * Wedstrijden VIOS 1 voortaan om 14.00 uur Met ingang van het komende seizoen wordt gehoor gegeven aan de vraag van vele supporters en leden. De wedstrijden van ons eerste zullen beginnen om 14.00 uur. Er zal nog een verandering plaatsvinden rondom de wedstrijden van ons vlaggenschip. Na de wedstrijd is de bestuurskamer gesloten en de ontvangst van de collega bestuurders zal in de zithoek van onze huiskamer zijn. Dit alles om het contact en feeling met supporters te vergroten en om een gezellige sfeer in de kantine te verhogen. Mogelijke extra acties zijn in voorbereiding. * VIOS Magazine een grote hit Het voetbalmagazine 2016-2017 is door velen enthousiast ontvangen. Dit kleurrijke boekwerk is enkele weken geleden bij alle leden bezorgd. Mocht er extra interesse zijn, van wie dan ook, er liggen extra exemplaren bij de COOP en in de kantine. Deze zijn gratis mee te nemen. Wij danken de redactie en dan met name Monique Rooks en Benji Beunk. Mooi werk vrienden! * Uitverkoop trainingspakken VIOS-voetbal heeft een voorraad trainingspakken. Medio september zal er een uitverkoopactie worden gehouden in de portacabin. Het wordt een interessante prijsstelling. Via de site en in de volgende VIOS-wijzer volgt nadere informatie. * Nieuwe uittenues V.I.O.S.-Wijzer 19


Op voorspraak van de deelnemers aan de huiskamergesprekken zullen er vernieuwde uittenues worden aangeschaft. Deze zullen meer eenheid vertonen. De shirts van dames 1, worden vermaakt tot de allerlaatste snit. Volledig in de lijn van deze tijd wordt er extra aandacht aan onze uitstraling gegeven. “Wij zijn trots op VIOS en op Beltrum.� Dit mogen we gerust uitstralen, aldus de terecht geplaatste aanbevelingen. * Veld 2 is een wedstrijdveld In het afgelopen seizoen is veld 2 vaker gebruikt als extra trainingsveld. De conditie van dit veld heeft hier onder te lijden gehad en bovendien heeft het gebruik van de verlichting een ongunstige invloed op de energienota. Dit seizoen is het trainingsschema veel gunstiger, zodat we alleen gaan trainen op het kunstgrasveld en natuurlijk op het in puike conditie verkerende trainingsveld. Trainen op veld 2 alleen in uiterste noodzaak. Bij barre weersomstandigheden, waar trainen op natuurgras onmogelijk is, dan verwachten we dat de trainers onder elkaar de mogelijkheden zoeken op het kunstgras. In principe werken we alle doordeweekse wedstrijden af op natuurgras, zodat onze leden kunnen blijven trainen op kunstgras. Onze wedstrijdsecretarissen zijn hier in leading. * Een extra seniorenteam, extra ruimte voor nieuwe leden Recreatief voetbal leeft binnen VIOS, dit resulteert al in een nieuw seniorenteam. Dit seizoen hebben we weer extra nieuwe leden mogen begroeten. Hartstikke mooi natuurlijk. Vaak betreft het leden die voorheen al hebben gevoetbald en na hun studie of bijbaan, de voetbalschoenen weer uit de kast hebben gehaald. We weten dat er nog meer oudvoetballers twijfelen. Mannen neem contact op met Ronnie te Veluwe (06 10038805) of Ivo Spilman (06 13372939). Zij kunnen je verder helpen. Ook is er de mogelijkheid van het deelnemen aan de recreatieve training op woensdagavond 20.30uur of om bijvoorbeeld twee wedstrijden per maand te spelen. Maatwerk zoeken is de nieuwe VIOS-voetbal insteek. Maak jouw familieleden, vrienden net zo enthousiast. * Overdekte abri, fietsenstalling en veiligheid De ondergrondse is ver met de voorbereiding van het plaatsen van een voormalig overkapte fietsstalling op ons sportpark. Momenteel wordt er alles aan gedaan om de financiering rond te krijgen. (Jammer dat de krant een niet geheel juist verhaal vermeldde.) De grootste kostenpost is natuurlijk arbeid en wat zijn we gelukkig met alle vrijwilligers van de Ondergrondse. Zij zullen na de kermis de handen extra uit de mouw steken en zelf 20 V.I.O.S.-Wijzer


een bestaande overkapping hermonteren en het benodigde straatwerk aanleggen. Bovendien krijgt de overkapping de functie van abri. Vele sportertjes, van welke collega-sport dan ook, worden vanwege ons grote buitengebied gebracht en gehaald. Vanaf binnenkort kunnen zij “droog en uit de wind� en buiten de autozone op hun ouders wachten. Een prachtig initiatief van Beltrumse burgers, waardoor de veiligheid op de Sonders ook nog eens aanzienlijk wordt verbeterd. Om het geheel te laten aansluiten op de fraaie entree, zal wat struikbegroeiing worden vervangen door gazon. * Verjaardagsrondje Vele (jonge) voetballers hebben aangegeven dat het trakteren met een verjaardag wel erg duur wordt. De prijs voor de traditionele krat bier staat in contrast met het reguliere bestedingspatroon. Ook in de huiskamergesprekken is dit vaker aan de orde geweest. Bij de start van de competitie is het goed om dit binnen het team bespreekbaar te maken. Het mooie voorstel van enkelen om de krat bier te vervangen door een schaal met bittergarnituur wordt opgevolgd. In overleg met Robert Huinink is nu op zondag een schaal hapjes te verkrijgen voor E 12,50. Zo blijft jarig zijn voor iedereen leuk! * Samenwerking met Grol Ons tweede vrouwenteam en het tweede vrouwenteam van Grol gaan als combinatieteam de nieuwe competitie in. Beide teams hebben onvoldoende speelsters voor een zelfstandige inschrijving. Een mooie oplossing, want voetballen willen de dames. Op deze manier kunnen de leden in de zorgberoepen voetballen blijven combineren met werken. Bovendien blijven onze succesvolle meidenteams A en B in tact. Door de demografische ontwikkelingen kunnen dit soort situaties vaker blijven voordoen. Hierbij moeten we buiten de verenigingsgrenzen durven denken. De besturen van Grol en VIOS zijn positief over een nauwere samenwerking. * Digitale trainingsondersteuning VTON Trainingen moeten vooral leuk, uitdagend en leerzaam blijven. Goede oefenstof en van het juiste niveau is hierbij van groot belang. Op voordracht van de technische commissie is gekozen voor het VTON-systeem. Een app waarop trainers oefenstof vinden die past bij het doel en trainingsonderdeel. Per blok van een aantal trainingen worden technische vaardigheden bijgebracht. Voor VIOS betekent dit wederom een stap voorwaarts. Wij volgen ons beleid/visie dat we blijven investeren in het vrijwillig kader!

V.I.O.S.-Wijzer 21


* De site en PR Onze internetsite is hot en wordt druk bezocht. Op sommige dagen wel 1500 keer! De communicatietool nummer 1 binnen onze club. De wedstrijdsecretarissen en PR-commissie doen er alles aan om de site zo actueel en informatief mogelijk te houden. Heb je als team of als spelers opmerkelijke feitjes. Geef ze door aan Monique Rooks of Marco Heutinck. Bovendien bestaat de PR-commissie uit professionele tekstschrijvers, zodat het eveneens mogelijk is dat zij jouw stuk, eventueel kleine aanpassingen, aan de regionale pers aanbieden. Clubfotograaf Marco Heutinck kan hier dan de juiste foto’s bij leveren. Betrek de PR-cie bij mogelijke kampioenschappen etc. Graag vanwege een eenduidige berichtgeving alle contact met de media via de PR-functionarissen. * Nauwere samenwerking met VIOS Gymnastiek Naast teamontwikkelingen wil de voetbaljeugdcie. de kinderen ook extra motorische ontwikkelingen meegeven. Een ontwikkelde motoriek is een groot geschenk. Met het gymbestuur is prima overleg gevoerd over verbeterde samenwerking. Vooral het complementair zijn is een belangrijk issue. Dit heeft nu al geresulteerd dat in de komende wintermaanden gecombineerde voetbal-/gymlessen worden georganiseerd. De lessen worden gegeven door een professioneel sportinstructrice van de afdeling gymnastiek. De deelname voor onze leden wordt kosteloos aangeboden. * Lopersgroep voorziet in behoefte Deze zomer is onder leiding van Emiel Koster gestart met een lopersgroep op zaterdagmorgen. De deelnemers zijn enthousiast. De groep kent een grote diversiteit. Vrouwen en mannen en dat van verschillende leeftijdsgroepen. De oefenstof van Emiel beperkt zich niet alleen tot het lopen. Een echte fitheidstraining. Zeker de moeite waard om eens aan te sluiten. Iedere zaterdagmorgen om 9.00 uur. (Contactpersoon Marco Heutinck 06 12957229) * Gevraagd scheidsrechters Met 12 seniorenteams(incl. 45+team) en 20 jeugdteams wordt de roep om scheidrechters steeds luider. Doordat een aantal vanwege studie of andere verplichtingen minder frequent ingezet kunnen worden, is er dringend behoefte aan aanvulling op het huidige scheidsrechtersarsenaal. Ben je een ouder of een andere belangstellende meld je bij onze seniorenwedstrijdsecretaris Rob Klein Tuente 06-51712950 en/of jeugdwedstrijdsecretaris Ronald Haarlink 06-23021166 Het is vooral leuk om te doen. 22 V.I.O.S.-Wijzer


Je helpt de club en zoals al eerder gezegd zal ook Ronald en/of Rob met jou zorgen voor maatwerk. * KNVB draagt VIOS-voetbal voor Het buiten het eigen erf denken en het meanderen met de moderne maatschappij door VIOS-voetbal is de KNVB ook opgevallen. Het besturen vanuit de ledenwensen en het anticiperen op nieuwe maatschappelijke behoeftes is voor ons al enkele jaren gewoon. In een gesprek met de KNVB is aangegeven dat VIOS-voetbal bij de provincie is voorgedragen als modelvereniging. Dit alles in navolging van het eerder gestarte “Scholder aan Scholderproject”. De provincie staat een maatschappijbrede aanpak voor. De scriptie van Pascal te Bogt voor de Johan Cruyff-University heeft ons hier zeker bij geholpen. Wordt vervolgd. * Vrijwilligers en het toepassen van de ongeschreven regel Wij zijn een club met een bijzonder hoog voorzieningenniveau. Daar in tegen kennen we een contributiepeil wat gerust laag genoemd mag worden. Dit is een keuze. Te meer omdat wij vinden dat voetbal voor iedereen mogelijk moet blijven. Ongegeneerd aankloppen bij sponsoren past niet bij een dorp als Beltrum en net zo min bij ons. Vol trots kunnen we dan ook roepen dat bij VIOS meer mogelijk is door net dat stapje extra zetten door al onze vrijwilligers. In de huiskamergesprekken werd al gesproken over meer eerlijke verdeling van alle vrijwilligerstaken. Het solidariteitsprincipe. Wij gaan hier een eerste stap in zetten. Vanaf het nieuwe seizoen wordt de ongeschreven regel gehanteerd dat ieder spelend seniorlid verplicht is minimaal één vrijwilligerstaak uit te voeren. De A-jeugd wordt al ingezet bij de circuittrainingen. De inventarisatielijsten worden binnenkort binnen de teams verspreid. * Club van 50, samen investeren in onze club Voor spelende seniorleden die om welke reden dan ook niet aan de vrijwilligersvraag kunnen voldoen, bestaat er de mogelijkheid om lid te worden van de club van 50. Voor een donatie van 50 euro per jaar, bied je onze club de mogelijkheid om extra wensen te vervullen of de kunstgrasexploitatie aan te vullen. De ongeschreven regel zal gelden voor alle spelende seniorleden; geen tijd voor een vrijwilligerstaak, dan een hartelijk welkom lid bij de club van 50. Zo dragen we allemaal ons steentje bij en dat voor nog geen euro per week. Graag verwelkomen we ook niet leden bij deze club. (Contactpersonen Ton Scharenborg 06 27392139 of Ivo Spilman 06 13372939) V.I.O.S.-Wijzer 23


* Ouders en kantinediensten “Ik heb geen verstand van voetbal en toch wil ik iets voor deze fantastische club doen.” Dit mogen we vaker horen van ouders, opa’s en oma’s langs het veld. In aansluiting op een vorige item, beseffen we dat ouders begrip hebben voor de soms bestuurlijke spagaat. Wij maken er geen geheim van. In de voetbalwereld zijn kantine-inkomsten het belangrijkste onderdeel voor een sluitende begroting. Vanwege historische afspraken liggen wij hier op een achterstand. Wat door de sport wordt binnengebracht, zou ook weer naar de sport moeten terugvloeien. Het instandhoudingsmodel. We zoeken vrijwillige kantinedienstmedewerkers die eens in de zeven weken een dagdeel op een zaterdag of zondag kantinedienst willen draaien. Vanwege het zomerreces, zal dit in de praktijk zo’n zes à zeven dagdelen per jaar omvatten. Valt toch reuze mee? De club is er enorm mee geholpen en wij kunnen al het noodzakelijke voor de jeugd blijven faciliteren. Samen met een vriend of vriendin wordt het nog leuker. De kantineopbrengsten worden binnen VIOS verdeeld naar rato van ingevulde kantinediensten per afdeling. (Contactpersoon Marco Heutinck 06 12957229) * Wees zuinig met kritiek en rijk met complimenten VIOS voetbal en Beltrum ademen gastvrijheid! Wij behandelen onze tegenstanders, hun supporters en eigen spelers met vol respect. Dit past bij onze uitstraling en goed gastheerschap. Het moderne imago van Beltrum, is er geen van platvloers en lomp gedrag. Overal waar het kan zetten we het charme-offensief in. Wat dit betreft mogen we trots zijn. Het aantal notoire foeteraars is drastisch afgenomen. Wist u overigens dat het een van de grootste ergernissen van het publiek is, het drammen van die enkele negatieve supporter? Langs de lijn bij VIOS is het een feest voor iedereen! Wie goed doet, goed ontmoet! Onze jeugd willen we laten opgroeien in een “gepolijste sociale omgeving”. Jij bent het voorbeeld. * Jaarafsluiting een blijver Sinds lange tijd hebben we het seizoen gezamenlijk afgesloten. De socialbiliteits-werkgroep bestaande uit enthousiaste voetballeden heeft er zondag 12 juni iets moois van gemaakt. “Succesvol” werd het genoemd en zeker voor herhaling vatbaar. “Mooi dat er ook aan de jeugd is gedacht!” Omdat de kaderavond snel op de jaarafsluiting volgt, is er gevoelsmatig sprake van een dubbeling. Voor het komende seizoen zullen we hier een nieuwe formule voor gaan bedenken. De jaarafsluiting en de nieuwjaarsreceptie worden in het debat meegenomen. Suggesties zijn 24 V.I.O.S.-Wijzer


welkom. Zeker is dat we aan het kader en al onze (kantine-)vrijwilligers een groot gebaar blijven maken. De jaarafsluiting zoals we nu kennis mee hebben gemaakt, krijgt net als de succesvolle nieuwjaarsreceptie zeker opvolging. De kaderavond en –middag krijgen wellicht een nieuw jasje. * De Ondergrondse; anoniem en toch blijvend zichtbaar De accommodatie is aangepast en klaar voor de toekomst. Dit betekent niet dat de Ondergrondse achterover gaat leunen. Elke week is er ruimte voor verbeteringen. Zo zien we dat deze zomer de drainage bij veld 1 is uitgebreid en dat de grasmat door een aangepast bemestingsprogramma verder is verbeterd. Schadelijke kruiden en grassen worden uitgebannen. Met zuinigheid en vlijt werd de buitenverlichting verbeterd, de installatie legionellaproof gemaakt en werd het luifelplafond opgeknapt met oude reclameborden!! Verbeteren doe je door het luisteren naar de leden. De extra haakjes bij de douches zijn aangebracht. Binnenkort zal in overleg met de dames een grotere spiegel worden gemonteerd en komen er deurdrangers op de toiletruimtedeuren. * Pupillencompetities gaan mogelijk veranderen De opvattingen over jeugdvoetbal gaan veranderen. De KNVB is met een plan bezig om met ingang van het seizoen 2017-2018 de D-competitie (JO13) ook net als de E-competitie (JO11) in 7-tallen te spelen. VIOS staat hier positief in en is gesprekspartner om met de KNVB te zoeken naar de juiste invulling. Wij vinden al jaren dat met kleinere teams meer maatwerk geleverd kan worden. Meer balbezit, meer dezelfde niveaus, meer plezier! Tevens is er een plan in de maak om de E- en F-competities met nog kleinere teams te starten. Wij wachten alle ontwikkeling met veel belangstelling af. * Voetbalmaterialen In de zomerperiode zijn de ballen en andere trainingsmaterialen geïnventariseerd. Vanwege de moderne trainingstechnieken zijn op voorspraak van de technische commissie extra trainingsattributen aangeschaft. Naar goed gebruik ontvangen alle seniorenelftallen bij aanvang van het seizoen een nieuwe wedstrijdbal. De E-pupillen zijn voorzien van 30 nieuwe ballen. Afgelopen jaar zijn voor de dames nieuwe ballen aangeschaft. Deze werden niet alleen door de dames, maar ook door meiden A en meiden B gebruikt. Gecombineerd met gebruik op kunstgras is gebleken dat deze ballen van het merk Derby-Star sneller slijten dan de Jako ballen bij heren-1. Besloten is om de ballen van de dames en de meiden te vervangen door ballen van het merk Jako en de bestaande ballen bij andere V.I.O.S.-Wijzer 25


elftallen, met een minder intensief gebruik, in te zetten. Totaal zijn er in totaal 84 ballen aangeschaft. Waterzakken, bidons en hesjes hebben we nog op voorraad. Heb je nog iets nodig bij aanvang van het seizoen, neem dan contact op met Marco Heutinck 06 12957229. * Jouw netwerk kan ons helpen Voor bedrijven is clubsponsoring een bewijs van maatschappelijk verantwoord ondernemen en kweekt goodwill. Met meer dan 10.000 unieke regelmatige site-bezoekers en over de 2000 verschillende bezoekers per maand op ons sportpark hebben we zeker wat te bieden. Durf contact met ons te zoeken. (Theo Helmers 06 51486720) Samen gaan we zoeken naar maatwerk. Vergeet niet dat alle leden dagelijks in verbinding staan met potentiele sponsoren. Durf te vragen! De sponsorcommissie zoekt versterking. Durf jij de moderne accountmanager van VIOS-voetbal te worden? Reageer! Topscorer meiden A en B. Zowel Margo als Lynn zijn topscorer geworden bij de meiden A en B. Jan Elshof zorgt voor de prijzen. Beste Jan, We willen je graag bedanken voor het bezoekje dat je ons gebracht hebt, en de beker die je aan ons gegeven hebt. We vinden het erg leuk dat je op deze manier aan ons gedacht hebt. Maar niet alleen aan ons ook stuur je iedereen een kaartje met een leuk cadeautje als ze jarig zijn, wat iedereen erg waardeert. Ook willen we je graag namens beide teams bedanken dat je elke wedstrijd aanwezig bent geweest bij de meisjes A en B zowel de uitwedstrijden als thuis. We hopen je het volgende seizoen natuurlijk weer aan de lijn te zien zodat je ons weer kan komen aanmoedigen. Groetjes Margo Wildenborg en Lynn Stapelbroek Wi-j hebt wat met mekare. Op de beide afsluitingen van het jaar, de ledenmiddag en kaderavond, (wat 26 V.I.O.S.-Wijzer


trouwens weer heel goed en mooi was), sprak een oud bestuurder mij aan. Hij vond het bijzonder dat wij als bestuurders nu ook nog achter de bar moesten staan. Zo kun je er naar kijken, maar wat mij betreft kun je zeggen dat dit prima is. Wij als bestuurders willen met VIOS verder op de ingeslagen weg. Dat kunnen wij niet alleen! Daar hebben we andere vrijwilligers voor nodig, die ons helpen om datgene te bereiken wat ons voor ogen staat. Anders gaat dat nooit lukken. Misschien is achter de bar staan een blijk van waardering, maar vooral een prima manier om in contact te treden en te werken aan de relatie. Daarom vond ik het stuk van de libero in de Grolse gids van deze week bijzonder waarin hij zijn jeugd i.r.t. de Grolse kermis beschreef. En hoe dat is in de kleine kernen van Oost Gelre. Mooie nostalgie maar volgens mij vergat hij het belangrijkste en dat is de relatie, ie hebt wat met mekare als gemeenschap. Hoewel nog een paar weken te gaan, zijn de voorbereidingen voor de Beltrumse kermis weer gaande. Want ok wi-j hebt wat met mekare. Contacten worden weer aangehaald en wat mij betreft gaan de contacten nog beter als er eisen worden gesteld aan de decibels van de muziek en er geen wifi is. Maar eerst komt de Voor Beltrumse kermis. Alwaar half Beltrum traint voor de eigen Karmisse. Het geeft wel de relatie tussen beide gemeenschappen aan. Het schrijven van Marc Groot Zevert in ons prachtige nieuwe voetbalmagazine laat zien dat de relatie belangrijk is en waar een gemeenschap toe in staat is. Als er maar een gedachte achterzit en je dat met elkaar wilt doen. Ieder met z’n eigen kwaliteiten. Alweer staat een nieuw voetbalseizoen voor de deur. De trainingen beginnen weer en de verwachtingen zijn hoog gespannen bij spelers en kader. Bij bijna elk elftal is het kader rond voor komend seizoen. Alleen bij de C2 moet nog wat gebeuren en zijn we nog druk bezig. Bij enkele elftallen hebben we een nieuw kader en zijn we blij dat enkele “jonge hunde” dit gaan oppakken. Wie de jeugd heeft, heeft ……. Ze zullen zeker even de tijd moeten hebben om te groeien en vooral hun ideeën gestalte te geven. En dat resultaten misschien even op zich laten wachten. Die tijd moeten ze kunnen nemen en krijgen. Als bestuurders gaan we hen ondersteunen en blijven kijken, en praten!, over de zaken die goed gaan. Wi-j hebt immers wat met mekare. Ik wens alle (nieuwe) kaderleden veel succes toe en dank hen al vast voor hun inzet en tijd die men hiervoor vrij maakt. Om op deze manier een bijdrage te leveren aan het verwezenlijken van de VIOS gedachte. Aan alle spelers en speelsters zou ik willen zeggen: “Maak er een mooi seizoen van, lekker voetballen en schik maken”! Jullie hebt ok wat met mekare. Namens de jeugdcommissie, Benny Krabbenborg. V.I.O.S.-Wijzer 27


Langer plezier van het kunstgras? Dan geen schoenen met platte zolen! Het kunstgras op het hoofdveld ligt er al weer 2 jaar. En het moet nog minstens tien jaar mee. Liever langer natuurlijk. Dit is afhankelijk van de intensiteit van het gebruik. En deze ligt bij VIOS behoorlijk hoog. Lang niet overal kan men, zoals bij VIOS, gedurende 7 dagen å 24 uur, gebruik maken van de velden. Eigenlijk is er altijd bij VIOS wel wat te doen. Een lust om te zien hoe de jeugd er zich vermaakt. Hier worden voetballers gemaakt‌.. Er zijn genoeg verenigingen waar dit absoluut niet mag. Daarvoor wordt het wekelijks door een aantal vrijwilligers, de Ondergrondse, onderhouden. Het veld wordt geborsteld, er wordt blad geblazen en soms korrels aangevuld. Ook is er een professioneel bedrijf ingeschakeld. Zij controleren de mat op beschadigingen en geven adviezen over het onderhoud. Wat wij nu constateren is, dat dat het rubber op de velden te lijden heeft van het voetballen op schoenen met platte zolen. Door die platte zolen wordt het rubber in elkaar gedrukt en wordt het veld hard. Het gebruik van voetbalschoenen met noppen maakt de mat juist losser. Dus graag ons kunstgrasveld betreden met schoeisel met noppen. Ook wordt gevraagd om diverse oefeningen niet steeds op dezelfde plek te doen ( voor de tribune ) maar op verschillende plekken verdeeld over het gehele veld. De 16 meter gebieden zijn uiteraard de meest kwetsbare gebieden en deze plekken zoveel als mogelijk mijden. Nog een paar zaken: geen kauwgom op het veld (plakt alles aan elkaar en is niet te verwijderen), de doeltjes na elk gebruik in de opstelplaatsen en drankverpakkingen niet op het veld maar in de afvalbakken en fietsen in de fietsstalling. En absoluut niet gaan hangen, ergo gaan klimmen, in de netten. Als iedereen zich daaraan houdt of anderen er op aanspreekt (!), dan kunnen we nog jarenlang plezier beleven aan het kunstgras. De Ondergrondse. Zomerprogramma 14-aug

AD`69 1

VIOS B 1

Oefen

11.00 uur

Aalten

Longa`30 2/3

VIOS B 2

Oefen

10.00 uur

Lichtenvoorde

Trainen

9.45 uur

Beltrum

Beker

10.00 uur

Beltrum

Trainen

10.00 uur

Beltrum

VIOS B 3 VIOS B 7

Meddo 4

VIOS B 9 20-aug

VIOS B VR1

Zelos VR1

Beker

16.30 uur

Beltrum

21-aug

SVBV 1

VIOS B 1

Beker

14.00 uur

Barchem

28 V.I.O.S.-Wijzer


FC Winterswijk 2

VIOS B 2

Beker

10.00 uur

Winterswijk

VIOS B 3

DEO 2

Beker

9.30 uur

Beltrum

Reunie 4

VIOS B 4

Beker

10.00 uur

Borculo

VIOS B 5

KSV 5

Beker

11.30 uur

Beltrum

RKZVC 6

VIOS B 6

Beker

10.00 uur

Zieuwent

Grol 9

VIOS B 7

Beker

9.30 uur

Groenlo

VIOS B 9

Trainen

10.00 uur

Beltrum

Ruurlo VR1

VIOS B / Grol VR2

Beker

11.30 uur

Ruurlo

VIOS B 1

EMOS 1

Beker

20.00 uur

Beltrum

Neede 2

VIOS B 2

Beker

20.00 uur

Neede

DZSV VR1

VIOS B VR1

Beker

18.45 uur

Dinxperlo

25-aug

VIOS B 7

FC Winterswijk 10

Beker

20.00 uur

Beltrum

28-aug

VIOS B 1

SP Haarlo 1

Beker

14.00 uur

Beltrum

VIOS B 2

Reunie 2

Beker

9.30 uur

Beltrum

SVBV 2

VIOS B 3

Beker

11.00 uur

Barchem

VIOS B 4

FC Eibergen 5

Beker

10.00 uur

Beltrum

Grol 7

VIOS B 5

Beker

9.30 uur

Groenlo

VIOS B 6

Longa`30 10 Beker

10.30 uur

Voor-Beltrum

Trainen

10.00 uur

Beltrum

23-aug

VIOS B 9 PAX VR1

VIOS B VR1

Beker

14.00 uur

Hengelo

VIOS B / Grol VR2

Bon Boys VR1

Beker

11.30 uur

Beltrum

30-aug

EMOS VR1

VIOS B VR1

Competitie 20.00 uur

Enschede

????

Reunie 3

VIOS B 2

Competitie? 20.00 uur

Borculo

VIOS B 3

GSV`63 2

Beker

20.00 uur

Beltrum

31-aug

Rietmolen 4

VIOS B 4

Beker

20.00 uur

Rietmolen

????

FC Winterswijk 8

VIOS B 5

Beker???

20.00 uur

Winterswijk

3-sep

VIOS B 1

FC Eibergen 1

Competitie 18.00 uur

Beltrum

4-sep

Kermis Beltrum

Grol 7

VIOS B 6

Beker

9.30 uur

Groenlo

Rietmolen VR1

VIOS B / Grol VR2

Beker???

13.00 uur

Rietmolen

?????

V.I.O.S.-Wijzer 29


Hallo allemaal, Hopelijk heeft iedereen een goede vakantie gehad en al weer klaar om er aankomend seizoen tegen aan te gaan. De voorbereidingen zijn al weer in volle gang. De wedstrijden voor aankomend seizoen zijn te vinden op de site van Nevobo. Deze zijn nog wel onder voorbehoud. Er kunnen nog veranderingen plaats vinden. De trainingstijden zijn onder voorbehoud bekend: Team

Trainer(s)/trainster(s)

Dag en tijdstip

Cmv niv 1&2

Rina en Lieke

Woensdag 17.30-18.45uur

Cmv niv 3

Rina en Lieke

Woensdag 17.30-18.45uur

Cmv niv 4

Irma en Ruben

Maandag 18.15-19.45uur

Cmv niv 5 (team 1 en 2) Henri Geerdink

Maandag 15.45-17.15uur

Meisjes B1

Carlo

Dinsdag 18.30-20.00uur) ( extra training donderdag 18.30uur tot 20.00uur

Meisjes B2

Marleen

Woensdag 18.30-20.00uur ( extra training donderdag 18.30uur tot 20.00uur

Meisjes C1

Henri

Maandag 17.30-19.00uur (extra training vrijdag 18.00 tot 19.30uur)

Meisjes C2

Julliet

Dinsdag 18.30/20.00uur ( extra training vrijdag van 18.00uur tot 19.30uur)

Dames 1

Gerrit Harmsen

Maandag 19.00 tot 20.30 Woensdag 20.30 tot 22.00

Dames 2

Klazien

Woensdag 19.00 tot 20.30

Dames 3

Anja

Dinsdag 19.30 tot 21.00

Heren 1

Carlo

Dinsdag 20.00 tot 21.30

Herenrecreanten

Huub

Maandag 20.30 tot 22.00

Damesrecreanten

Wisselend

Maandag 19.45 tot 21.15

30 V.I.O.S.-Wijzer


De trainingen starten in de week van 22 augustus. We hopen op een gezellig en sportief seizoen met mooie resultaten. Kledingfonds Enige tijd geleden heeft u mogelijk gehoord dat er aankomend seizoen gestart wordt met het kledingfonds. De voorbereidingen zijn van start gegaan en we hopen u op korte termijn verdere informatie te kunnen geven. Mizuno indoor club tour Vanuit volleybalvereniging Kerkemeijer Gemini hebben wij als vereniging een uitnodiging gekregen voor een speciale avond. Deze wordt organiseerd op dinsdag 23 augustus in samenwerking met Intersport Borculo en sportmerk Mizuno. OP deze avond kun je vrijblijvend de allernieuwste indoorschoenen proberen tijdens een trainingsavond. Omdat ieder type speler en ieder paar voeten anders is, krijg je dan persoonlijk advies op maat van een Mizuno schoenexpert. We ontvangen je daarom graag op 23 augustus in ’t Timpke in Borculo. Het Intersport Borculo team en de Mizuno Tech Rep kunnen je alles vertellen wat je wil weten over indoor schoenen en hun specifieke eigenschappen, waarna je de schoenen direct kunt testen. Naast indoorschoenen kunnen er ook runningschoenen getest worden voor diegenen die fit aan het nieuwe seizoen willen beginnen. Aan de hand van een foot disc wordt er dan eerst een persoonlijke voetanalyse gemaakt. Intersport Borculo, Kerkemeijer Gemini en Mizuno hopen jou te zien op 23 augustus tussen 17:00 en 21:00 uur in ’t Timpke te Borculo. Tot dan!

V.I.O.S.-Wijzer 31


Verenigingsactiviteiten Vios Handbal 25 augustus

Eerste training, 20.00 uur

Vios gym In de week van 22 augustus

Start de gymlessen

Vios touwtrek 14 augustus 20 augustus 28 augustus 8 t/m 11 sept

Comp. Gewest Oost, Bekveld GENSB toernooi te Stans, Zwitserland Comp. Gewest Oost te Vorden11 juli WK Malmรถ, Zweden

Vios voetbal 12 september

Spreekuur bestuur v.v. V.I.O.S. B. (20.00-20.30 uur), info secretariaat.

32 V.I.O.S.-Wijzer

Profile for VIOS Beltrum

Vioswijzer 2016 08 augustus  

Vioswijzer 2016 08 augustus  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded