__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

DE V.I.O.S. WIJZER CONTACT-BLAD SPORTCENTRALE VIOS BELTRUM

Sportcentrale V.I.O.S. Beltrum opgericht: 30-1-1953 Verschijnt 11x per jaar 62e jaargang no. 8 juni 2016

www. sportcentralevios.nl www.vioswijzer.viosbeltrum.nl Redactie-adres: Meester Nelissenstraat 71, 7156 MB Beltrum. Tel. 0544-481633 E-mail: mtjmbouwmeesters@gmail.com

Secretariaat: Karel Doormanstraat 30 7141 WG Groenlo s.esselink@chello.nl Bankrekeningnr.:

IBAN: NL57RABO0105502146 Rabobank Achterhoek-Oost, ten name van: Sportcentrale “V.I.O.S.” Beltrum.

Voorwoord Het weer zover, als sportvereniging komen we zo ongeveer aan het eind van de competities. Vakantie staat voor de deur, terwijl de verschillende competities zijn afgeslopen of op z’n eind lopen. We tellen onze zegeningen – al dan niet met tevredenheid. Het zit erop! De prestaties waren naar onze zin (of niet!). Maar nu zetten we er geleidelijk een punt achter en genieten van een periode van vakantie. Hopelijk met goed weer en voldoende gelegenheid van even afstand nemen van het alledaagse. Velen zijn er aan toe! Naar mijn scheurkalender kijkend komt het wat weer betreft wel goed: Juni regen is Gods zegen, komt de zon daar bij, dan maakt hij boer en stadslui blij. Van beide hebben we de laatste tijd in overdaad kunnen ‘genieten’. Afgelopen april en mei hebben we in Beltrum kunnen genieten van diverse activiteiten. Om er maar 1 uit te lichten: Dit jaar kan Koningsdag voor Beltrum als een hoogtepunt gezien worden. Een feestelijke activiteit die in de loop der tijd was doodgebloed, is nieuw leven ingeblazen. En met succes. Je hoorde zeggen dat de tent te klein was voor deze dorpsactiviteit. In elk opzicht een geslaagde dag. Echt met elkaar, voor elkaar. Tot slot: allen een prettige vakantieperiode en veel sportief kijkplezier! Martin Bouwmeesters

V.I.O.S.-Wijzer 1


VIOS CENTRALE Rooster kantine “de Spilsoos” Vanaf half juni is de kantine nog 4 weken alleen nog maar geopend op de maandag- en woensdagavond. De vrijwilligers hebben inmiddels het rooster ontvangen. Indien de kantine op een ander moment geopend moet zijn in verband met een activiteit, dan graag contact opnemen met Paul Hemmink. Vioswijzer vakantie Op dit moment zijn er al veel groepen/teams gestopt met de trainingen en/of lessen. Een aantal gaat nog even door. In de maand juli zal er geen Vioswijzer verschijnen. De eerstvolgende Vioswijzer verschijnt rond 13 augustus. Net voor het begin van het nieuwe seizoen. We wensen iedereen, ondanks dat het voor een groot aantal leden nog even duurt, een fijne vakantie toe! Vakantie Sporthal “de Sonders” De sporthal is gesloten van zaterdag 9 juli t/m zondag 21 augustus. Elke groep kan zelf bepalen wanneer de trainingen weer hervat worden.

Training/Cursus IVA bardienstmedewerkers 6 oktober In onze kantine “de Spilsoos” staan vele vrijwilligers achter de bar. Een biertje verkopen hebben ze vaak snel onder de knie. Maar hoe gaan ze om met lastige klanten? Of met klanten onder de 18 jaar? Waar begint en eindigt de verantwoordelijkheid van barvrijwilligers? De Drank- en Horecawet geeft richting. In een training leren de vrijwilligers hoe ze met die verantwoordelijkheid om kunnen gaan. • Op donderdag 6 oktober wordt er een training gegeven door Iris-zorg voor de barvrijwilligers van Sportcentrale Vios. • Wat leren de vrijwilligers? In een quiz krijgen de deelnemers meer informatie over alcohol. Daarnaast leren ze de belangrijkste regels uit de Dranken Horecawet en de eisen die gelden tijdens een bardienst. Vervolgens gaan de vrijwilligers in oefeningen aan de slag met (lastige) praktijksituaties. Hoe kun je bijvoorbeeld op een goede manier weigeren iemand alcohol te schenken? Na de zomervakantie ontvangen de bardienstmedewerkers een uitnodiging. Terug in de tijd (juni 1991) -Afdeling gymnastiek is voornemens om aan een jeugddag mee te doen in Neede 2 V.I.O.S.-Wijzer


in en rond het zwembad. Helaas gooit het slechte weer roet in het eten en wordt het evenement afgelast. Voor de jeugd wordt eind juni een vossenjacht georganiseerd in Beltrum. -Het aantal teamsportende mensen in Nederland neemt toe. Dat merkt ook de NHV (Nederlandse Handbal Verbond). Na jarenlange daling stijgt in 1990 het aantal handballers. In Beltrum was er al die jaren al sprake van een stijging. -Afdeling voetbal heeft een jubileumcommissie in het leven geroepen aangezien deze tak van sport in 1992 60 jaar bestaat. Uit de oude doos (juni 1966) -De competitie eindigt voor zowel voetbal als handbal voordat alle wedstrijden zijn gespeeld. De oorzaak is de zeer slechte gesteldheid van de velden vanwege meer dan overmatige regenval. -De Sportcentrale gaat een lening aan van 4.000 gulden voorde aanleg van “terrein Tank�. De rente bedraagt 5%. -Er wordt besloten dat voortaan slechts 1x per maand ledenmutaties doorgegeven kunnen worden en wel op de 1e vrijdag van de maand (voorheen was dit wekelijks). Ledenmutaties: Nieuwe leden: Gymnastiek: Voetbal: Tim Klein Gunnewiek Linde Bleumink Noortje te Braak Suze te Braak Fleur Bleumink Ize Bleumink Bedankt als lid: Gymnastiek: Volleybal: Tristan Hoitink Wendy Emaus Anne Lenderink Voetbal: Manon Haarlink Jochem te Boome Denise Ballast Bram Lankveld Jacqueline Schilderinck Pascal Eskes Sharon Nijhuis Anne ten Have V.I.O.S.-Wijzer 3


Aan- en afmelden als lid: Wilt u bij verhuizing de adreswijziging tijdig doorgeven aan het secretariaat? Ook als u een nieuwe banknummer hebt! Een ledenmutatie (aan- of afmelden, adreswijziging e.d.) kan alleen bij de contactpersoon van de desbetreffende vereniging doorgegeven worden. De peildatum voor de te betalen contributie is de eerste van de maand. Hieronder treft u de namen van de desbetreffende contactpersonen aan. -Gymnastiek -Handbal -Tafeltennis -Touwtrek -Voetbal -Volleybal

Danielle Roerdink, Haarstraat 31, 06 11485132 Marloes Levers, Boskamp 22, 0544 48 74 20 Walter Rouwhorst, Kempersweg 9, 0544 35 12 39 Laura Oude Hengel, Wolvenkamerweg 6 Eibergen, 06 10122755 Jan Bouwmeesters, Hassinkstraat 8, 0544 48 12 00 Carlijn Visser, Montgomerystraat 4, Groenlo, 06-30749117

Inlevering kopij Voor het leveren van kopij heeft ook elke vereniging van sportcentrale Vios een contactpersoon. Aan deze personen dienen alle berichtjes e.d. doorgegeven te worden (bij voorkeur via e-mail). Zij zorgen er dan voor dat het op tijd (gelijk aan tijdstip van aan- of afmelden) bij de eindredacteur komt, die dan alles verwerkt tot de welbekende Vioswijzer. De kopij voor de volgende Vioswijzer kan tot uiterlijk 5 augustus 2016 ingeleverd worden (eerste vrijdag van de maand). Het e-mailadres van de eindredacteur: mtjmbouwmeesters@gmail.com De contactpersonen per vereniging zijn: - Sportcentrale, Sander Esselink: - Gymnastiek, Corinne. Stoteler: - Handbal, Jeanne Slutter: - Tafeltennis, Wout van ‘t Wel: - Touwtrek, Vincent Ribbers: - Voetbal, Marco Heutinck - Volleybal, Anne SlĂźtter:

s.esselink@chello.nl corinnestoteler@gmail.com jeanneslutter@gmail.com wvtw@concepts.nl ribbers.halte@gmail.com mthjheutinck@kpnmail.nl anneslutter@hotmail.com

4 V.I.O.S.-Wijzer


VIOS GYM Vanuit het bestuur…… In de cursus ‘besturen met een visie’, georganiseerd door de KNGU, werd duidelijk dat we een vereniging willen zijn voor iedereen, waar gezamenlijk bewegen voorop staat en plezier en gezelligheid belangrijk zijn. Mensen kunnen elkaar ontmoeten en Vios Gym heeft een belangrijke maatschappelijke functie. Duidelijk werd ook dat het binden en verbinden van leden belangrijk is, zeker ook in de vorm van vrijwilligers, werkgroepen/ commissies. Wij als bestuur hebben hulp nodig van leden om het gezamenlijke doel van verenigen en verbinden te kunnen realiseren. In juni zullen vragenlijsten uitgedeeld worden aan alle leden en ouders van jeugdleden. Enerzijds om een beeld krijgen hoe één ieder tegen Vios gym aankijkt, hoe de lessen ervaren worden en wat eventuele verbeterpunten zijn gericht op de toekomst. Wij willen immers als vereniging zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en behoeftes van de leden. Het tweede gedeelte van de vragenlijst heeft betrekking op het realiseren van de doelen die we ons als vereniging gesteld hebben. We zullen omschrijven waarbij de inzet van leden welkom is en hopen dat hierop veel reacties zullen komen!! VIOS GYM VERBINDT !!! Bestuur Vios gym OPROEP TURNPAKJES Heeft u nog turnpakjes thuis…lever deze gebruikte turnpakjes dan in bij Kim Hartjes. 18 juni zijn de clubkampioenschappen. Het is de bedoeling dat alle jongens en meiden dan in het Vios tenue verschijnen. Dat wil zeggen, de jongens in zwarte broek en wit hemd, de meiden in het blauwe verenigingspakje. Wellicht liggen er nu nog her en der pakjes in de kast die niet gebruikt worden. Door ze in te leveren kunnen nieuwe leden er weer gebruik van maken. De opbrengst gaat uiteraard retour. NIEUWE TURNPAKJES PASSEN Op 24 juni zal er gelegenheid zijn om nieuwe turnpakjes te passen. Deze worden geleverd door Han ter Woerd. Het passen kan tussen 16.45-17.15 en om 18.00 uur. Er is dan iemand van het bestuur aanwezig in de zaal (bij de lessen van juf Thea). Tijdens deze gymlessen is het ook de bedoeling dat alle V.I.O.S.-Wijzer 5


WIJ ZIJN U VAN DIENST VOOR AL UW: ELEKTRO-INSTALLATIES DATA-COMMUNICATIE AANLEG TELECOMMUNICATIE KLIMAATBEHEERSING VERKOOP-REPARATIE WITGOED

KEURING:

- ELEKTRISCHE INSTALLATIES

- GEREEDSCHAP - MACHINES

24-UURS SERVICE

6 V.I.O.S.-Wijzer


meiden en jongens in verenigingstenue gymmen. De springgroep is vrij in hun keuze van outfit. Turnwedstrijden Op zaterdag 21 mei was de finale van de 5e divisie turnen in Winterswijk. Vios gym mocht hieraan deelnemen met 5 turnsters. Als eerst was het de beurt aan onze jongste deelneemster Sophie Heutinck. Sophie turnde een goede wedstrijd en wist een mooie 16e plaats op de finale te bemachtigen. Met alle 4 de toestellen behaalde zij een puntentotaal van 51.650. Op hetzelfde tijdstip was het de beurt aan Mila ter Meer, Aniek Ballast en Babeth Wildenborg. Aniek wist zichzelf te verassen, deze wedstrijd en behaalde een hele mooie 7e plaats met een puntentotaal van 51.500. Babeth heeft een mooie 11e plaats behaald met een puntentotaal van 50.975, Mila wist 50.700 punten te behalen en werd hiermee 13e. Als laatst was het de beurt aan Femke Roerdink. Femke wist een hoog aantal punten te behalen, namelijk 52.700. Voor Femke was dit genoeg voor een mooie 23e plaats, in het midden van het klassement. Alle dames hebben het super goed gedaan tijdens de finale, en we kijken uit naar het wedstrijdseizoen van volgend jaar! Op zaterdag 28 mei turnde Maud te Veluwe haar Regiofinale in Hengelo. Dat ze mocht deelnemen aan deze finale was al een hele prestatie. Ze mocht haar oefening weer laten zien op alle 4 de toestellen. Het eerste onderdeel was de netje uitgevoerde oefening op de vloer. Hierna ging ze naar de sprong, waar zij werd beloond met een mooi hoog sprong cijfer. Het opvolgende toestel was de brug, hier had zij een beetje pech maar wist alsnog een mooi gemiddeld cijfer neer te zetten. Op de balk wist zij te blijven staan en zette zo een mooi cijfer neer. Na 4 toestellen is Maud geĂŤindigd op een hele mooie 8e plaats! Een top prestatie! Clubkampioenschappen Zaterdag 18 juni zullen de jeugdleden, van Vios Gymnastiek, laten zien wat ze het afgelopen jaar hebben geleerd op de gym. De kinderen zullen 4-tal onderdelen uitvoeren, waarna er 2 clubkampioenen 2016 worden gehuldigd! V.I.O.S.-Wijzer 7


Het is tijd om te sporten Sport is belangrijk. Omdat het leuk en gezond is, maar vooral omdat het mensen dichterbij elkaar brengt. Hoe jong of oud ze ook zijn en wat ze in het dagelijks leven ook doen. Sporters en supporters maken allemaal tijd vrij voor hún vereniging. En zo’n vereniging steunen wij natuurlijk ook. Waar en wanneer we maar kunnen.

Het is tijd voor de Rabobank. 8 V.I.O.S.-Wijzer


Daarna zullen de meiden van de springgroep en de selectiemeiden nog een demonstratie/uitvoering geven. Een ochtend met veel gymplezier! Iedereen is van harte welkom in sporthal ‘De Sonders’, om 9.30u. Bijna vakantie….:-) Vrijdag 8 juli zal de laatste les voor de vakantie zijn… We willen er graag een andere afsluiting van maken… Wanneer het weer het toelaat wil Thea, Lisa B en Katleigh met de kinderen naar de speeltuin. • De kinderen die les hebben van 14.45-15.45u en van 15.45u-16.45u zullen van 14.45 tot 16.00u naar de speeltuin gaan. • De kinderen die de lessen volgen van 17.00-18.00 en van 18.00u-19.00u, zullen van 16.00u tot 17.30u naar de speeltuin gaan. Graag de kinderen brengen en ophalen bij speeltuin ’t Geetelinkhook. Wanneer het weer te slecht is om naar buiten te gaan zal er binnen de ‘speeltuin’tijden gym gegeven worden in de sporthal. Tevens wensen we iedereen alvast een zonnige en fijne vakantie toe! Turnpakjes Wilt u een nieuw turnpakje of heeft u een turnpakje ongebruikt thuis liggen en weer willen inleveren. U kunt contact opnemen met Kim Hartjes, telnr. 0544-482475 of mail: prive@geveltechniek-beltrum.nl. Facebook Heb je Facebook…. kijk ook eens op de pagina van Vios Gym Beltrum. www.facebook.com/viosgymbeltrum.

V.I.O.S.-Wijzer 9


VIOS HANDBAL Het seizoen zit erop! De wedstrijden zitten er al even op, de laatste training is geweest en het seizoen is succesvol, met het nodige eten en drinken, afgesloten bij Frederik Hendrik. We kijken terug op een seizoen waarin we een mooie 3e plaats hebben behaald. Komend seizoen spelen we geen anderhalve, maar weer een volledige competitie tegen de volgende teams: Erix 2, FBC 2, The Flyers 1, Groessen 4, Grol 3, Ha-STU 2, HCW 3, Reflex 1, Reflex 2 en UGHV 3. Met een aantal nieuwe teams in de competitie gaan we er weer voor om er een spannend en succesvol seizoen van te maken. Op donderdag 25 augustus om 20.00 uur start de training weer, tot dan! Allen alvast een fijne vakantie!

Wim Fennis lid Algemeen bestuur NTTB, afdeling Gelre Dinsdag, 10 mei j.l. heeft op Papendal de Algemene ledenvergadering van de afdeling Gelre plaatsgevonden. Tijdens de vergadering is er afscheid genomen van Wim van der Burgt, afdelingsbestuurslid Algemene Zaken. Wim Fennis neemt het stokje over van Wim van der Burgt en is door de ALV benoemt tot afdelingsbestuurslid Algemene Zaken. Wim Fennis, woonachtig in Lichtenvoorde, speelt bij Vios in Beltrum al vanaf 2003 tafeltennis in de vierde klasse van de afdeling Gelre. In zijn afsluitende toespraak, als nieuwe voorzitter van de ALV noemt hij een aantal belangrijke speerpunten voor het beleid van de afdeling, zoals

10 V.I.O.S.-Wijzer


• streven naar meer bekendheid van tafeltennis in Nederland • meer aandacht voor deze sport in de media • streven naar meer jeugd, maar ook meer volwassenen die tafeltennis beoefenen • meer en betere accomodaties ten behoeve van tafeltennis en dynamictennis Na afloop van de ALV waren er nog twee workshops die door bijna alle aanwezigen werden bezocht en zeer positief werden gewaardeerd.<

Voor de meeste sporten is het seizoen zo ongeveer afgelopen. Voor de touwtrekkers begint nu de drukste tijd. Naast de competitie van Gewest Oost staan er in mei, juni en juli ook andere toernooien op de agenda. Het Nederlands Kampioenschap op 17 en 18 juni . De selectiewedstrijden voor het WK in Zweden op 2 juli, deze wedstrijden worden gehouden In Beltrum. En er was ook het internationaal toernooi in Eibergen. Op 14 en 15 mei hield TTV Eibergen een internationaal toernooi ter gelegenheid van het 45-jarig jubileum van de vereniging. De Bisons namen deel met een 600kg, een 640kg en een 680kg team en met een Jeugdteam U23. De 600kg klasse beet de spits af. In de poule waar de Bisons in zaten, was iedereen aan elkaar gewaagd. De ene wedstrijd was nog zwaarder dan de andere, een ware slijtageslag. Met 3 verloren wedstrijden en 6 gewonnen, was men toch door naar de halve finale. In de halve finale moest men het opnemen tegen Sins uit Zwitserland. Deze wedstrijd werd verloren. In de strijd om het brons moest men tegen OKIA. Er werd nog wel veel tegenstand geboden, maar het brons ging naar OKIA. 1e Sins, 2e Goldscheuer,3e OKIA, 4e Bisons Gelijk hierna startte de 680kg klasse. Met een aantal dubbeltrekkers uit de 600kg klasse konden we geen vuist maken in deze klasse. Uiteindelijk werden we zevende in de poule. In de Jeugdklasse U23 gingen de Bisons voortvarend van start. Met 3 gewonnen wedstrijden, 1 gelijk en 1 verloren, wist men door te dringen in de halve finales. Hierin werd getrokken tegen Wallby uit Zweden. In de poule was het nog gelijk, nu moesten ze de meerdere erkennen aan Wallby. In de V.I.O.S.-Wijzer 11


strijd om het brons tegen TTV Schijf lieten ze er geen gras meer over groeien en wisten deze wedstrijd winnend af te sluiten. Brons voor de Bisons in de Jeugdklasse onder 23 jaar. De mannen waren er zeer blij mee. 1e Wallby, 2e Powerrangers, 3e Vios-Bison, 4e TTV Schijf Het 640kg team kon zijn draai niet vinden. In een poule van 10 teams werd men uiteindelijk 4e. Zondag 22mei werd het 4e competitietoernooi van Gewest Oost gehouden. We waren te gast bij TTV Hagmรถll in Bentelo. De beide jeugdteams waren qua samenstelling aan elkaar gewaagd. Beide teams gingen de strijd volop aan. JeugdA team werd tweede in het dagklassement en het JeugdB team werd vierde. Een prima prestatie in een totaal van 11 teams. Het 640kg team had het de eerste paar wedstrijden moeilijk, maar daarna ging het steeds beter draaien. Uiteindelijk werden ze derde in het dagklassement. Het 680kg team moest de eerste wedstrijd gelijk tegen de nr. 2 OKIA. Na een zware strijd werd deze wedstrijd verloren, waarna het team het moeilijk had. Toch wisten ze zich op het laats te herpakken. Vierde in het dagklassement. Het 720kg team blijft de stijgende lijn vasthouden, al is het minimaal. Werden er het vorige competitietoernooi 5 punten gehaald, deze keer waren het 6 punten. Vierde in het dagklassement. Zondag 5 juni werd het vijfde competitietoernooi van gewest Oost gehouden. We waren te gast bij TTV Treklust in Warnsveld. Het was zeer warm. De ondergrond leende zich goed voor snelle aanvallende wedstrijden. Zowel het JeugdA team als het JeugdB team presteerden prima. Het JeugdA team wist alle wedstrijden te winnen en liep verder uit op de concurrentie. Ook het JeugdB team begint steeds beter te draaien. Ondanks de steeds wisselende samenstelling draaiden ze weer een puik toernooi. Gedeeld vijfde met Bekveld. De 720kg klasse kan de opgaande lijn van de laatste weken niet vasthouden. Hoewel iedereen zijn best deed werd men gedeeld zesde met TTV Elshof. Het 640kg team krabbelt weer iets op. Men had het moeilijk tegen elke tegenstander maar toonden veerkracht. Tweede in het dagklassement. Het 680kg team had een goed begin, in de middenmoot een terugval, waarna het team later weer opkrabbelde. Ook dit team toonde veerkracht. Derde in het dagklassement.

12 V.I.O.S.-Wijzer


VIOS VOETBAL Van de bestuurstafel............... Voor u ligt de laatste Vioswijzer van het seizoen 2015-2016. De competities zijn afgelopen. Heren-1 kende een prima jaar met een periodetitel. De nacompetitie duurde slechts ĂŠĂŠn ronde wat betekent dat we ook volgend jaar in de 4e klasse zullen uitkomen. Hiermee komt ook een eind aan het dienstverband van Harold Gierman bij onze club. Een mooie periode welke vijf jaren heeft geduurd. Verderop in deze editie een terugblik van Harold. Wij willen Harold bedanken voor vijf mooie jaren. Zaterdag 26 juni is er een jaarafsluiting voor alle leden. Er kan dan ook nog persoonlijk afscheid genomen worden van Harold. De voorbereidingen op 2016-2017 zijn gestart. Inmiddels is het besluit genomen op de competitie 2016-2017 met negen heren seniorenelftallen te beginnen. Door de doorstroming van een groot aantal A-junioren en het feit dat leden langer blijven voetballen is dit mogelijk geworden. Leiders van dit nieuwe elftal zijn Benji Beunk en Rick klein Gunnewiek. Voorafgaand aan het nieuwe seizoen worden ook de materialen doorgenomen. Ballen zullen waar nodig vervangen worden. Wat betreft te vervangen materialen is er een inventarisatie gedaan bij trainers en leiders. Aangaande de kleding, een bijzonder woord van dank aan Corine Roerdink en Ellen ten Dam welke hier een geweldige ondersteuning bieden op het gebied van onderhoud. Vrijdag 8 juli is er een kaderavond voor al onze medewerkers. Trainers, leiders, scheidsrechters, de Ondergrondse en andere vrijwilligers nodigen wij van harte uit op deze avond. Van enkele van hen zullen wij afscheid nemen en anderen zullen we al verwelkomen. Toch zijn er momenteel nog enkele vacatures. Plekken die wij graag ingevuld zien worden door onze eigen leden die mee willen werken aan onze vereniging. Jaarafsluiting voor iedereen met een Vios-hart! De jaarafsluiting bij Vios is terug van weggeweest. Op zondag 26 juni kunnen spelers met partners, trainers en supporters terugblikken op afgelopen seizoen en vooruit kijken naar de nieuwe voetbaljaargang. Een grote wens V.I.O.S.-Wijzer 13


Zwarteweg 9 Tel. : (0544) 482129

7156 NM Beltrum Fax 0544-482187

• MASSEY FERGUSON tractoren. • GRONDVERZETmachines • HOOIBOUW machines • URBAN kalverdrinkautomaten • INSENTEC varkens groepshuisvesting • Constructiewerk en stalinrichting • Tuin- en parkmachines • Tuingereedschappen en ijzerwaren • Bedrijfskleding. • Tevens verhuur van diverse machines.

• V.C.A. Keuringsbedrijf van vele soorten machines

www.nijenhuismachines.nl

info@nijenhuismech.nl

Meester Nelissenstraat 11, 7156 MA Beltrum Telefoon (0544) 48 15 75 advies n e g e ! Ged info@rateringinstallatie.nl schap n a m k www.rateringinstallatie.nl en va

14 V.I.O.S.-Wijzer


vanuit de huiskamergesprekken wordt direct vervuld! De hele middag en vooravond zullen er activiteiten zijn op sportpark de Sonders, voor het hele gezin is er wat te doen. Zo kunnen kinderen, en uiteraard ook volwassenen, kijken wie er het hardste schot heeft, staat er een luchtkussen en is er muziek. Ook voor een hapje en een drankje, tegen gereduceerd tarief, wordt gezorgd. De jaarafsluiting is tevens het moment waarop de club afscheid neemt van trainer Harold Gierman. Hij verlaat VIOS na vijf seizoenen en gaat voor nieuw sportief succes bij Wilp/Cupa. Om hem te bedanken is er een afscheidswedstrijd geregeld. Hierin neemt het huidige eerste elftal het op tegen spelers die de voorbije jaren onder Harold gespeeld hebben. De afscheidswedstrijd staat niet alleen in het teken van de vertrekkende trainer. Ook Robert Ballast zal volgend jaar niet meer aan VIOS 1 verbonden zijn. Hij stopt na meer dan tien jaar in het eerste elftal. Met zijn dreamteam neemt hij het op tegen het huidige eerste elftal. De jaarafsluiting start om 15.30 uur, de afscheidswedstrijd begint om 14.00 uur en duurt twee keer een half uur. De entree is uiteraard gratis. We hopen op een grote opkomst en een gezellige middag en avond voor iedereen met een VIOS-hart! *Als er mensen zijn die ideeĂŤn hebben om deze middag nog leuker te maken, mogen zij zich melden bij voorzitter Theo Helmers. Harold Gierman bedankt VIOS Afgelopen donderdag is er een einde gekomen aan onze samenwerking van 5 jaar. Toen ik in 2011 mijn 1e contract mocht tekenen stond er een middenmoot 5e klas team met een aardige accommodatie en vele vrijwilligers die tot veel bereid waren. Als ik terug kijk dan zie ik een geweldige ontwikkeling binnen jullie geweldig mooie vereniging. Er staat een accommodatie die een metamorfose heeft ondergaan, een geweldig kunstgrasveld, een nieuwe entree en opgeknapte kleedkamers. De Harold Gierman vele vrijwilligers zijn nog steeds tot veel bereid en hebben dit alles mogelijk gemaakt, geweldig. V.I.O.S.-Wijzer 15


In de portocabin kunnen we d.m.v. een digibord en voetbalsoftware wedstrijdbesprekingen, nabesprekingen, video analyses en thema avonden inzetten. Hier wordt nog te weinig gebruik van gemaakt maar de eerste stappen richting meer kerngebruikers zijn gezet afgelopen seizoen. Tevens is de TC hard op weg om een beleidsplan met een harde VIOS voetbalvisie neer te zetten. Onderdeel van de daadkracht van de TC is ook de voorlichting VTON van een paar weken geleden, volgens mij een geweldige stap voor VIOS om snel extra stappen te kunnen maken vanuit de onderbouw. Dan hetgeen waarvoor VIOS mij heeft aangenomen, voetbal. Een belangrijke stap die we denk ik hebben gemaakt is dat het selectie voetbal één geheel is. Er is gekozen voor een nauwe samenwerking tussen VIOS 1-2-3 waarbij ook de A-jeugd aangehaakt was. Wekelijks overleg op donderdag en regelmatig contact met TC en trainer A1, altijd kwamen we in goed onderling overleg tot de juiste keuzes. De bereidheid vanuit de spelers van VIOS 2, 3 en de A1 was er altijd, top. De ontwikkeling die VIOS 1 de afgelopen jaren heeft doorgemaakt stemt mij tot tevredenheid, daarbij is voor mij niet alleen belangrijk waar we nu staan, van middenmoot 5e klas nu naar de top van de 4e klas. Wat ik zie is: • we zijn een echt team • het team en de individuele speler durft en probeert meer te voetballen en neemt initiatief • we kunnen meerdere systemen spelen • vele jeugdspelers hebben de stap gemaakt naar de selectie Daarnaast is iedereen bereid veel te trainen, we leren omgaan met teleurstellingen en proberen rekening te houden richting de zondag op de zaterdagavond. Dit alles maakt mij erg trots, deze groep verdient veel respect en alle credits voor de prestaties. Het is jammer dat het ons niet gelukt is om de finale van de nacompetitie te bereiken, de teleurstelling was voelbaar. Nu is het tijd om trots te zijn op wat jullie met elkaar gepresteerd hebben, een jong team die de 2e periode pakt, 4e wordt in de competitie met 15 punten meer dan seizoen ervoor, geweldige prestatie met de smaak naar meer. Bedankt voor deze geweldige 5 jaren, ik heb veelal van en met jullie genoten. Sportief en privé wens ik jullie het allerbeste toe. Richting iedereen die ook maar iets betekent heeft voor ons heel erg bedankt. Een speciaal woord van dank richting het VIOS bestuur en TC, bedankt voor jullie vertrouwen in mij en voor alle steun die ik 5 jaar lang heb mogen voelen en krijgen. 16 V.I.O.S.-Wijzer


Ik wens iedereen veel gezondheid en geluk en voor jullie geweldige vereniging op naar de 3e klasse. Groet, Harold Gierman De ni-je tied! Als eerste een compliment aan de leden die dit jaar het voetbalkamp weer tot een onvergetelijk weekend hebben gemaakt. De foto’s en verhalen zeggen genoeg, dus hulde! Ik weet niet hoe het jullie vergaat maar bij mij kwam meteen het voetbalkamp dat ik heb meegemaakt in Wassenaar naar boven. Ik zag as kleine jongen toen al de zee. Had er wel over gehoord maar nu zag ik hem ook nog. Machtig! Ik werd ook verrast door een serie over de jaren 60 op de tv. Een periode waarin in korte tijd veel veranderde. Zo kwamen er vele nieuwe snufjes op de markt. En de verhoudingen in de maatschappij stonden op hun kop. De ouderen in de samenleving hadden hier moeite mee, maar dat was weer koren op de molen van de jongere om zich nog meer te laten gelden. Inspraak was het mode woord. En als men niet luisterde dan dwong men het wel af door een bezetting (maagdenhuis), of door op te vallen, lange haren, andere kleding, zodat het vanzelf ter sprake kwam. Nozems waren hiervan het voorbeeld. Met brommers as een Puch of Thomos met hoog stuur. Nozem staat voor: “Nederlandse onderdaan zonder enig moraal”. Ik dacht bij mijzelf: “bijzonder dat enkele van deze vrijgevochten jongeren van toen leiders zijn geworden”. En ik weet niet hoe het u vergaat, maar volgens mij zijn er nog nooit zo veel regels geweest dan nu. Is er wel wat overgebleven van die gedachte? Eigenlijk een prachtig onderwerp voor iemand die afstudeert. Onderzoek of de gedachte van toen (nozems) bij de leiders van nu is blijven hangen. Een aantal zaken lijken ook nu in een donders tempo te veranderen. Zeker het digitaal ondersteunen van processen neemt toe. De presentatie van het systeem VTON door de technische commissie voor trainers bij VIOS is hier een mooi voorbeeld van. En je ziet dat de jongere hier meteen de mogelijkheden ziet. Voor de jeugd van VIOS betekent het dat we hen nog beter en gerichter kunnen ondersteunen. En het leren zijn plek blijft behouden naast het plezier. Misschien is dit een mogelijkheid om de vacatures die er nog zijn binnen de jeugdelftallen in te vullen.

V.I.O.S.-Wijzer 17


“Ervaring en kwaliteit in loonwerk, gewasbescherming en grondverzet”

Bultemansweg 4 – 4a 7156 NP Beltrum

18 V.I.O.S.-Wijzer


Was dat dan vrogger better? Denk het niet. Ook toen was het regelen van dit soort dingen lastig. De jeugd zoekt wel de uitdaging en daar zullen we ons op moeten blijven richten willen we iedereen erbij houden. De jeugd vraagt ruimte om zelf te kunnen ontdekken, net zoals de nozems in de jaren 60. Het liefst zonder te veel regels. Neemt niet weg dat we de open plekken bij het kader moeten invullen en dat we leden zullen vragen deze ruimte te pakken. Zo is het mooi dat Stan Lankveld heeft toegezegd om de C jeugd onder zijn hoede te nemen. Een goede zaak nu Stan niet meer op het hoogste niveau kan voetballen maar wel wat voor VIOS wil blijven beteken. De rest moet ook lukken anders blijft ons niets anders over dan dat we de kantine gaan bezetten. Namens de jeugdcommissie, Benny Krabbenborg. Nominaties VIOS-team van het jaar 2015-2016 Net als voorgaande jaren zal op de kaderavond van vrijdag 8 juli weer het VIOS-team van het jaar worden bekend gemaakt. De stemming zal iets anders zijn. De helft van de stemmen wordt door alle teams zelf gegeven en de andere helft wordt door de aanwezigen op de kaderavond bepaald. Hieronder de nominaties. Jeugd F1-pupillen Voor de derde maal op rij werd dit team kampioen en ditmaal in de najaarscompetitie. Het team kent een mooie mix van getalenteerde spelers. De aanvallers en verdedigers van morgen zijn nu al te onderscheiden. Na de promotie werd in het voorjaar gemakkelijk de middenmoot gehaald. Van hun gaan we nog veel meer horen. E2-pupillen Dit team werd in de najaarscompetitie kampioen. In een overtuigend duel werd in Lochem het kampioenschap veilig gesteld en de kampioenschaal kon uitgereikt worden. â&#x20AC;&#x153;Het is gewoon een opgeschilderd dienblad.â&#x20AC;?, werd door een speler opgemerkt. Het plezier en de trots waren er niet minder om. Het team is voor VIOS een prachtig visitekaartje. E3-pupillen Een team bestaande uit jongens en meisjes. Door veel te scoren, maar vooral samen juichen spatte het enthousiasme er van af. Hun sterke optreden werd V.I.O.S.-Wijzer 19


beloond met een decemberkampioenschap. Mooi was te zien dat het kader, ouders en grootouders samen met het team volop in de feestvreugde deelde. MB-junioren Versneld overgestapt van de C naar de B werd dit seizoen door de meiden begonnen. Ondanks dat ze fysiek een achterstand hadden, werd dit voetballend ruim gecompenseerd! Prachtig voetbal met veel combinatiespel. In het najaar werd het kampioenschap gevierd en in de hogere klasse werd ongeslagen de top drie gehaald. Complimenten voor dit jonge team. Senioren; Heren 1 Het team groeit alsmaar. In de vierde klasse werd 4e plaats en een periodetitel behaald. Dit is een evenaring van het oude clubrecord. Ons eerste is een jong team en dat biedt perspectief. In de nacompetitie werd vooral in Nijmegen goed gevoetbald. Dit ambitieuze team heeft VIOS weer opnieuw op de Achterhoekse voetbalkaart gezet. Heren 6 Jarenlang heeft dit team in de kelder van het recreatieve voetbal geacteerd. Met een enkele versterking werd enthousiast aan de competitie begonnen. Het plezier vertaalde zich in prima voetbal en opeens werd VIOS 6 een prachtige zwaan in de competitie. Tegenstanders liepen er stuk op en in mei was er een verdiend kampioenschap. Heren 45+ Al enkele jaren doet dit Voor-Beltrumse team mee aan de recreatieve vrijdagavondcompetitie. De sfeer is enorm en omdat dit team juist de recreatieve ambities van VIOS waarmaakt is een nominatie op de plaats. De sportieve prestaties zijn een absolute bijzaak. Toch is het team een kampioen in nieuwdenken en vitaal blijven.

20 V.I.O.S.-Wijzer


Hallo Allemaal, Voor jullie ligt alweer de laatste vioswijzer van dit seizoen. Wij willen jullie dan ook alvast een fijne vakantie wensen en allemaal weer tot in augustus of september. Voor de senioren die willen is er de mogelijkheid om te beachen bij halfweg. Er is hier een whats-app groep voor aangemaakt, mocht je hierin intresse hebben kun je dit aangeven bij Ellen Kl. Nijenhuis.

Indeling Seizoen 2016-2017: Hieronder staan de training en wedstrijd tijden voor a.s seizoen. Eventuele wijzigingen onder voorbehoud. De coaches zijn nog niet geheel rond, voor desbetreffende teams word dit hopelijk zsm bekend gemaakt. Dit geld ook voor de trainers voor de extra trainingen. Hier zijn we als bestuur mee bezig.

V.I.O.S.-Wijzer 21


Dag

Veld

Tijd

Team

Maandag

1

18:30 - 20:00

CMV 4

1

20:00 - 21:30

Dames Recreanten

2

16:00 - 17:30

CMV 5

2

17:30 - 19:00

Meisjes C1

2

19:00 - 20:30

Dames 1

2

20:30 - 22:00

Heren Recreanten

1

19:30 - 21:00

Dames 3

2

18:30 - 20:00

Meisjes C2

3

18:30 - 20:00

Meisjes B1

3

20:00 - 21:30

Heren 1

1

16:00 - 17:30

CMV 5

2

18:30 - 20:00

Meisjes B2

3

17:45 - 19:00

CMV 1-3

3

19:00 - 20:30

Dames 2

3

20:30 - 22:00

Dames 1

Donderdag

1

18:30 - 20:00

Meisjes B1/B2

Vrijdag

3

18:30 - 20:00

Meisjes C1/C2

Dinsdag

Woensdag

Wedstrijdtijden: Zaterdag Wedstrijden Tijd Haldeel A Haldeel B Haldeel C 10:30 Meisjes B1 12:30 Meisjes C2 14:30 Dames 2 Meisjes B2 Meisjes C1 16:45 Dames 1 Dames 3

22 V.I.O.S.-Wijzer


Slaapfeest VIOS Volleybal 2016 Het eerste slaapfeest zit erop….en hoe! Met maar liefst 58 jeugdleden hebben we een geweldig slaapfeest gehad. Al leek het meer op een “blijf wakker”- feest. In de kantine en Sporthal hebben we mogen overnachten en dat was super cool. Dank daarvoor. Overdag zijn we actief bezig geweest: (beach)volleybaltoernooi, fotoopdracht, bootcamp en Beltrumse Monopolie. ‘s Avonds was het chillen met onze bioscoop, Douwe Bob en de zaklampen en “glow in de dark” bandjes in de donkere zaal. Foto’s zijn te bewonderen op onze site en facebookpagina. Wij hebben genoten en danken alle meegegane volleybalsters. Ook dank aan de trainers/begeleiders, ouders en iedereen die heeft geholpen om er samen een onvergetelijk feest van te maken voor 6 tot 16 jarigen. Waarschijnlijk komt er in het pinksterweekend van 2017 een vervolg. Ben jij er dan ook weer bij?

V.I.O.S.-Wijzer 23


Groetjes van de Activiteitencommissie Kledingfonds: Herinnering!!!!! Onlangs hebben we tijdens de jaarvergadering verteld dat we voor de jeugd een kledingfonds willen opzetten. Als bestuur hebben wij hier al leuke ideeĂŤn over. Echter kunnen wij niet zonder de hulp van jullie als ouders/verzorgers om de ideeĂŤn omtrent het kledingfonds daadwerkelijk vorm te geven. Hoe leuk is het als alle jeugd van Vios volleybal in eenzelfde tenue loopt. Jullie kinderen kunnen dan om de 4 a 5 jaar in een nieuw fris tenue de sterren van de hemel volleyballen. Word jij net zo enthousiast over dit idee als wij van het bestuur, meldt je dan aan bij Ilse te Fruchte. Ilse_te_fruchte@hotmail.com Wendy, namens het bestuur en alle leden van Vios volleybal gefeliciteerd met deze welverdiende titel! ( zie stukje hieronder)

24 V.I.O.S.-Wijzer


Wat een verrassing... “Hallo Heren en Dame......”, zo begon een mailtje dat ik eind april van de Nevobo Regio Oost kreeg. Hierin stond de mededeling dat ze 3 heren en mij hadden uitgekozen om de finale bekerwedstrijden Dames en Heren regio oost te fluiten. Ik was hierover verrast, voelde me vereerd en vroeg me kort af, waardoor ik dat verdiend had, maar dacht ook “ach zal nog wel niet alle wedstrijden gefloten hebben en ze weten dat ik vaak wel kan”. Na het ruilen van een bereikbare dienst op het werk, ging ik op 14 mei in mijn autootje op weg naar Borne, waar de wedstrijden gespeeld werden. Ik was er al op tijd om eerst nog de dameswedstrijd te kijken. Daar aangekomen bleek ik zelfs ook nog de jongenswedstrijd te kunnen kijken, de meisjes finale was een enerverende 5 setter geworden. Na een paar leuke gesprekken met de collega-scheidsrechters op naar de tribune voor de dameswedstrijd. De stemming zat er goed in en de tribune liep ook al goed vol met allerlei aanhang voor de wedstrijd van de heren tussen WVC Volley Wierden en Woudenberg, de wedstrijd die ik als tweede scheids zou begeleiden. De dames maakten er een mooie partij van, die ineens ook langer duurde dan mijn collega eerste scheids en ik dachten, dus na het omkleden konden we nog weer ff twee setjes terug de kantine in. Na een versterkend patatje (het was inmiddels 18.30uur) konden we eindelijk beginnen met onze wedstrijd. Het inspelen en de controles voor de wedstrijd hadden we gehad en nadat de speaker de teams had aangekondigd, dachten we te kunnen beginnen aan de wedstrijd, toen ineens de voorzitter van de regio oost naar voren kwam en Nico, de eerste scheids en mij bij zich riep. Wij bleken scheidsrechters van het seizoen 2015-2016 van de Regio Oost te zijn. Met veel lovende en warme woorden aangedragen door Vios en Dynamo Neede werd ik, na Nico in het zonnetje gezet. Een oorkonde, een mooi beeldje en een bos bloemen namens Nevobo en een bos bloemen namens Dynamo Neede (Henk Hondelink had die stiekem ergens verstopt gehouden, want we hadden de hele middag al samen gesproken) had ik al verdiend voor de wedstrijd gespeeld was.

V.I.O.S.-Wijzer 25


Wat een verrassing zeg.... wat voelde ik me vereerd, wat was ik verbaasd en wat was het daarna ff wennen om de wedstrijd ook nog in goede banen te leiden.... Maar na een spannende 3-1 wedstrijd won WVC als eerste klasse team de beker van de regio oost en stond ineens ook Carlijn nog met een super mooie bos bloemen namens VIOS voor mijn neus. Ze had alles vanaf de tribune bekeken. Volgepakt ging het toen, nog steeds onder de indruk weer terug naar Groenlo.

26 V.I.O.S.-Wijzer


Iedereen heel erg bedankt voor al die gave woorden. Ik ga nog heel wat wedstrijden met heel veel plezier fluiten en zal ook de komende jaren nog heel wat ervaringen proberen over te brengen zeker na zo´n gave verrassing. Groetjes Wendy PS al vast even een vooraankondiging voor het komend seizoen, VIOS gaat aan de hand van een concept van de Nevobo voor iedereen, die interesse heeft om zijn spelregelkennis te controleren en up to date te maken een SPELREGELCAFE organiseren. Op een leuke interactieve manier zal zo het volleybalspelletje en alle regels onder de loep genomen worden en kun je aan het eind je spelregelbewijs halen. Zo ben je er zeker van dat jij in ieder geval weet hoe het spelletje gespeeld hoort te worden en kunnen we er met zijn allen heel veel leuke gezellige wedstrijden van maken. Dus als je nu al interesse hebt, meldt je alvast bij mij ( wendy ordelmans), dan kan ik rekening houden met de datums die jullie zouden kunnen.

Ik pass de bal... Helaas hebben we niet tijdig het stukje van ik pass de bal ontvangen. De volgende vioswijzer in augustus zal hier weer aandacht aan worden besteed. Via deze weg willen wie iedereen bedanken die zich hoe dan ook en op wat voor manier heeft ingezet om er weer een geslaagd volleybal seizoen van te maken! Op naar seizoen 2016/2017 Groetjes Bestuur Vios Volleybal!

V.I.O.S.-Wijzer 27


Verenigingsactiviteiten Vios gym 18 juni 8 juli

clubkampioenschappen 9.30u laatste gymles voor de vakantie

Vios touwtrek 17-18 juni 2 juli 17 juli 14 augustus

NK Touwtrekken, te Hoevelaken Selectiewedstrijden voor WK, te Beltrum Comp. Gewest Oost, PECO Comp. Gewest Oost, Bekveld

Vios voetbal 13 juni Spreekuur bestuur v.v. V.I.O.S. B. (20.00-20.30 uur), info secretariaat. 26 juni Jaarafsluting v.v. V.I.O.S. B. - 20.00 uur in ‘de Spilsoos’ 8 juli Kaderavond – 20.30 uur in ‘de Spilsoos’ 11 juli Spreekuur bestuur v.v. V.I.O.S. B. (20.00-20.30 uur), info secretariaat. Vios handbal 25 augustus

Start training

28 V.I.O.S.-Wijzer

Profile for VIOS Beltrum

Vioswijzer 2016 06 juni  

Vioswijzer 2016 06 juni  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded