Page 7

Letterlijk willen we als vereniging verbintenissen aangaan. Onder andere in het ontmoeten van leden met elkaar maar ook het plezier aan bewegen samen beleven. We hebben in Beltrum een duidelijke en herkenbare plek innemen voor jong en oud en zien onszelf als een grote spil in het belang van bewegen. We zien hierin ook mogelijkheden om verbintenissen aan te gaan. In de presentatie heeft het bestuur laten zien wat het beleid is voor de komende jaren. Thema’s die aan bod komen zijn: - Financiën (financieel gezond worden) - Vrijwilligers beleid (meer betrokkenheid van leden) - Lesaanbod (leden behouden en nieuwe leden werven). Jubilarissen over 2016 zijn ‘in het zonnetje gezet’ met een bos bloemen. Het gaat om de volgende jubilarissen: (zie foto)

Joop Berendsen (50 jaar) Ellen Bouwmeesters (25 jaar) Rikie Roting (40 jaar) Ria Bleumink (40 jaar) Mia Heutinck (40 jaar) Marietje Stortelder (40 jaar) Daarnaast krijgen alle jubilarissen een speldje Al met al een geslaagde en gemoedelijke avond waar wij, als bestuur van Vios gym, tevreden op terug kijken. Bestuur Vios gymnastiek

V.I.O.S.-Wijzer 7

Profile for VIOS Beltrum

Vioswijzer 2016 05 mei  

Vioswijzer 2016 05 mei  

Advertisement