Page 5

VIOS GYM Jaarvergadering 2016 ‘VIOS gym verbindt’ Op 14 april vond de jaarvergadering plaats bij ‘Dute’ in Beltrum. Dute stelde daarvoor een zaal beschikbaar waarvoor onze hartelijk dank! De vergadering werd bijgewoond door ruim 20 leden. Een heel mooi aantal! Nadat voorzitster Alice Belterman de vergadering opende werd er een minuut stilde gehouden ter nagedachtenis aan ons plotseling overleden lid Lidwien Luttikholt. In navolging werden de notulen van vorig jaar voorgelezen en goedgekeurd. Het jaarverslag over 2015 werd doorgenomen aan de hand van de volgende onderwerpen: Organisatiestructuur en planning, Financieel gezond worden, Een aantrekkelijk lesaanbod voor jong en oud, Een positief sportklimaat bieden, Goede communicatie tussen bestuur, leiding, leden en ouders, Zichtbaar zijn en verbinden. Uit het financieel verslag van 2015 blijkt dat er nog steeds een tekort is maar dat er al veel gerealiseerd is om dit tekort in te perken. Binnen de selectiegroepen heeft er een financiële verandering plaatsgevonden en is de contributietabel anders ingericht. Dit alles zorgt ervoor dat er meer balans is gekomen tussen inkomsten en uitgaven. De kascommissie bestaande uit Ans Grave en Joop Ribbers zijn bij penningmeester Danielle Roerdink geweest om de cijfers in te zien. Het was keurig op orde en de cijfers waren goed te herleiden. Volgend jaar blijft Joop in de commissie aangevuld met Francis Wolterink. Alvast dank daarvoor. De begroting voor 2016 is doorgenomen waarbij helder wordt dat de KNGU ook financiële maatregelen heeft moeten treffen. Per lid wordt de bondscontributie door de KNGU verhoogd met €4,50. Als vereniging kunnen we deze kosten niet zomaar op ons nemen en het voorstel om de contributie met €0,50 te verhogen wordt vervolgens aangenomen. Daarnaast heeft het bestuur voorgesteld om naast €0,50 bondscontributie de contributie met €1,00 verhogen. Dit om enigszins een (wenselijke) buffer op te bouwen en in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen zoals bijv. het opzetten van een website. Totaal komt dit neer op een verhoging van €1,50 per lid per maand. Alle leden stemmen unaniem in met dit nieuwe voorstel en dus kunnen we het voorstel aannemen. We vervolgende de avond met de powerpointpresentatie waarop getoond wordt: VIOS gym verbindt. V.I.O.S.-Wijzer 5

Profile for VIOS Beltrum

Vioswijzer 2016 05 mei  

Vioswijzer 2016 05 mei  

Advertisement