__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

DE V.I.O.S. WIJZER CONTACT-BLAD SPORTCENTRALE VIOS BELTRUM

Sportcentrale V.I.O.S. Beltrum opgericht: 30-1-1953 Verschijnt 11x per jaar 62e jaargang no. 6 april 2016

www. sportcentralevios.nl www.vioswijzer.viosbeltrum.nl Redactie-adres: Meester Nelissenstraat 71, 7156 MB Beltrum. Tel. 0544-481633 E-mail: mtjmbouwmeesters@gmail.com

Secretariaat: Karel Doormanstraat 30 7141 WG Groenlo s.esselink@chello.nl Bankrekeningnr.:

IBAN: NL57RABO0105502146 Rabobank Achterhoek-Oost, ten name van: Sportcentrale “V.I.O.S.” Beltrum.

In Memoriam Op woensdag 23 maart is Lidwien LuttikholtGoossens overleden, zij is 69 jaar geworden In de herdenkingsdienst op 28 maart werd Lidwien omschreven als een warme, betrokken en hardwerkende vrouw, moeder en oma. Iemand die veel heeft betekend voor de mensen om haar heen. Vanuit de gym herkennen wij deze karaktereigenschappen ook zeer zeker. Binnen de dames en herengroep die zij (al 38 jaar) op de woensdagavond trouw bezocht had zij een duidelijke, betekenisvolle plek. Ze beheerde de lief- en leed pot en deed dat vol overgave. Alles werd secuur bijgehouden en bewaard en ze had voor een ieder aandacht in de vorm van een kaart of een attentie. Niets en niemand werd vergeten, ze leefde met oprechte aandacht voor de mensen om haar heen. Binnen haar gymgroep was de verslagenheid dan ook groot toen, tijdens de gymles, duidelijk werd dat Lidwien die middag onverwacht aan een hersenbloeding was overleden. De groep zal haar warme en gezellige aanwezigheid erg gaan missen. Haar man Johan bezoekt deze groep ook al zo’n twintig jaar. Hopelijk biedt het hem in deze zo moeilijke periode iets van ontspanning, steun en troost. We wensen hem, zijn kinderen en kleinkinderen veel kracht en sterkte toe. Leden, leiding en bestuur Vios Gym Beltrum

V.I.O.S.-Wijzer 1


CENTRALE Graafwerkzaamheden op “de Sonders” De afgelopen weken zijn er graafwerkzaamheden uitgevoerd vanaf de Avesterweg naar de achterdeur van onze kantine “de Spilsoos”. Dit is gedaan om o.a. een gasleiding aan te leggen. Tot voor kort werd het energieverbruik van de kantine verrekend met het verbruik van de sporthal. De gemeente Berkelland heeft aangegeven dat VIOS voortaan “eigen” meters moet hebben voor gas, water en stroom. Inmiddels is er nabij de achteringang een meterkast gemaakt en de gasketel hangt inmiddels op zijn plek. Binnenkort wordt alles omgezet, zodat de meters beginnen te lopen. Het bestuur bekijkt ook wat de mogelijkheden omtrent groene energie zijn, zodat we de toekomst zonnig tegemoet kunnen zien. Terug in de tijd (april 1991) – Vios Voetbal houdt een experiment om de zondag te laten verlopen zonder de gebruikelijke terreinwacht. Het blijkt dat deze persoon toch echt noodzakelijk is want men mist een aanspreekpunt en een verantwoordelijke die een oogje in het zeil houdt. – De poort die geschonken is bij het 25-jarig bestaan van de Sportcentrale is weer in ere hersteld. Zij pronkt weer aan de Avesterweg bij het trainingsveld. – Vios haalt ruim 3.000 gulden op tijden de collecte voor de Sport Gehandicapten. Dit is een recordbedrag! – Theo Heutinck en familie ontvangen de VIOS-waarderingsspeld voor het vele werk dat zij jarenlang hebben verricht. Met name het aan- en afmelden van de leden aan de Haarstraat is bij velen bekend. Uit de oude doos (april 1966) – Het bestuur geeft dhr. Te Vaarwerk opdracht om het gehuurde terrein Tank (huidig hoofdveld) te egaliseren, draineren en in te zaaien. In september moeten de veldsporten voetbal en handbal op het nieuwe terrein gespeeld kunnen worden. – De bouw van het gymnastieklokaal is zover gevorderd dat het hoogste punt is bereikt.

2 V.I.O.S.-Wijzer


Nieuwe leden: Gymnastiek: Kick Papen Milou Groot Wassink Huub Wolters Dinie Bouwmeesters Emma Heutinck Arie Albrecht Wiep Maarse Bedankt als lid: Gymnastiek: Wout Stoteler

Volleybal: Willem Wassink

Volleybal: Fons Holkenborg Ellen Temmink-Pierik

Aan- en afmelden als lid: Wilt u bij verhuizing de adreswijziging tijdig doorgeven aan het secretariaat? Ook als u een nieuwe banknummer hebt! Een ledenmutatie (aan- of afmelden, adreswijziging e.d.) kan alleen bij de contactpersoon van de desbetreffende vereniging doorgegeven worden. De peildatum voor de te betalen contributie is de eerste van de maand. Hieronder treft u de namen van de desbetreffende contactpersonen aan. - Gymnastiek Danielle Roerdink, Haarstraat 31, 06 11485132 - Handbal Marloes Levers, Boskamp 22, 0544 48 74 20 - Tafeltennis Walter Rouwhorst, Kempersweg 9, 0544 35 12 39 - Touwtrek Laura Oude Hengel, Wolvenkamerweg 6 Eibergen, 06 10122755 - Voetbal Jan Bouwmeesters, Hassinkstraat 8, 0544 48 12 00 - Volleybal Carlijn Visser, Montgomerystraat 4, Groenlo, 06-30749117 Inlevering kopij Voor het leveren van kopij heeft ook elke vereniging van sportcentrale Vios een contactpersoon. Aan deze personen dienen alle berichtjes e.d. doorgegeven te worden (bij voorkeur via e-mail). Zij zorgen er dan voor dat het op tijd (gelijk aan tijdstip van aan- of afmelden) bij de eindredacteur komt, die dan alles verwerkt tot de welbekende Vioswijzer. De kopij voor de volgende Vioswijzer kan tot uiterlijk 6 mei 2016 ingeleverd worden (eerste vrijdag van de maand). Het e-mailadres van de eindredacteur: mtjmbouwmeesters@gmail.com V.I.O.S.-Wijzer 3


De contactpersonen per vereniging zijn: - Sportcentrale, Sander Esselink: - Gymnastiek, Corinne. Stoteler: - Handbal, Jeanne Slutter: - Tafeltennis, Wout van ‘t Wel: - Touwtrek, Vincent Ribbers: - Voetbal, Marco Heutinck - Volleybal, Anne Slütter:

s.esselink@chello.nl corinnestoteler@gmail.com jeanneslutter@gmail.com wvtw@concepts.nl ribbers.halte@gmail.com mthjheutinck@kpnmail.nl anneslutter@hotmail.com

Uitnodiging jaarvergadering VIOS gym donderdag 14 april 2016 Graag nodigen we alle leden uit voor het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering op donderdag 14 april 2016 om 20.00 uur in zalencentrum Dute (ingang café). We zouden het erg op prijs stellen als er zoveel mogelijk leden en ouders van jeugdleden tijdens deze vergadering met ons mee willen denken o.a. over de toekomst van VIOS gymnastiek. De agenda ziet er als volgt uit: 1. Opening / mededelingen 2. Notulen jaarvergadering 2015 3. Jaarverslag 2015 door: - Secretaris Chantal - Penningmeester Danielle 4. Kascommissie: Ans Grave en Joop Ribbers - Verslag van 2015 - Benoeming nieuwe kascommissie 5. Contributie 2016 6. Voorgenomen activiteiten 2016 7. Toekomst VIOS gym 8. Jubilea 9. Mededelingen 10. Rondvraag 11. Sluiting Namens het bestuur, Chantal Scharenborg (secr.) 4 V.I.O.S.-Wijzer


Wedstrijden selectiemeiden Zondag 6 maart was de tweede plaatsingswedstrijd van de 5e divisie in Doetinchem. Vios gym mocht hieraan deelnemen met 5 meiden. Allereerst was Sophie Heutinck aan de beurt. Ondanks dat Sophie ziek was geweest afgelopen week, heeft zij een hele nette wedstrijd geturnd. Dit heeft zich beloond met een 5e plaats. Opvolgend heeft Femke Roerdink een erg goede wedstrijd gedraaid. Met maar liefst 35 tegenstanders, wist ze toch een mooie 12e plaats te behalen. Als laatst waren Babeth Wildenborg, Mila ter Meer en Aniek Ballast aan de beurt. Deze drie meiden hebben bewezen dat een kleine vereniging als Vios Gym best een podium vol kan krijgen! Babeth mocht met de gouden medaille naar huis, Mila met zilver en Aniek met een mooie bronzen medaille. (zie foto) Super gedaan dames! Later in maart hebben ook de jongste selectieleden een wedstrijd geturnd. Voor enkele was dit de eerste wedstrijd. Ook zij hebben mooie resultaten neergezet, waar ze trots op mogen zijn! Leuk voorval bij de dames:

Gezusters Stegers doen bankzaken, bij VIOS in de sporthal. De pinautomaat was weer eens leeg‌ :-) V.I.O.S.-Wijzer 5


WIJ ZIJN U VAN DIENST VOOR AL UW: ELEKTRO-INSTALLATIES DATA-COMMUNICATIE AANLEG TELECOMMUNICATIE KLIMAATBEHEERSING VERKOOP-REPARATIE WITGOED

KEURING:

- ELEKTRISCHE INSTALLATIES

- GEREEDSCHAP - MACHINES

24-UURS SERVICE

6 V.I.O.S.-Wijzer


’t Belhameltje en Vios Gym

Door de mooie samenwerking tussen ’t Belhameltje en Vios Gym kon de Beltrumse jeugd, dinsdag 15 maart een uurtje gymmen. Ruim 40 kinderen genoten van een middag klimmen en klauteren.

Turnpakjes Wilt u een nieuw turnpakje of heeft u een turnpakje ongebruikt thuis liggen en weer willen inleveren. U kunt contact opnemen met Kim Hartjes, telnr. 0544-482475 of mail: prive@geveltechniek-beltrum.nl. Facebook Heb je Facebook…. kijk ook eens op de pagina van Vios Gym Beltrum. www.facebook.com/viosgymbeltrum.

V.I.O.S.-Wijzer 7


Het is tijd om te sporten Sport is belangrijk. Omdat het leuk en gezond is, maar vooral omdat het mensen dichterbij elkaar brengt. Hoe jong of oud ze ook zijn en wat ze in het dagelijks leven ook doen. Sporters en supporters maken allemaal tijd vrij voor hún vereniging. En zo’n vereniging steunen wij natuurlijk ook. Waar en wanneer we maar kunnen.

Het is tijd voor de Rabobank. 8 V.I.O.S.-Wijzer


VIOS HANDBAL Uitnodiging voor de jaarlijkse ledenvergadering handbal vereniging VIOS. Hierbij worden alle leden (vanaf 18jaar) en ouders van jeugdleden uitgenodigd voor het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering op: Donderdag 14 april 2016 om 20.30 uur in de bestuurskamer van de sporthal. Agenda 1. Opening 2. Notulen jaarvergadering 2015 3. Jaarverslag 2015 a. Secretaris b. Penningmeester 4. Kascommissie (Inge Tuinte, Marieke Kolkman) a. Verslag over 2015 b. Benoeming nieuwe kascommissie. 5. Bestuursverkiezing - Huidige samenstelling: Voorz. Linda Wallerbos, Secr. Marloes Levers, Penm. Vacature, leden: 4e Jeanette Huitink, 5e Jeanne Sl端tter, 6e -P  eriodiek aftredend en herkiesbaar: Jeannette Huitink, Namen van kandidaten en tegenkandidaten, met bereidverklaring, kunnen tot aan de vergadering gemeld worden bij de voorzitter. 6. Contributie 2016 7. Trainer dames en jeugd/ (Regio)-scheidsrechters 8. Toekomst VIOS Handbal 9. Mededelingen 10. Rondvraag 11. Sluiting Wij hopen jullie in grote getale deze (sport) vergadering zullen bijwonen! Tot donderdag 14 april! Namens het bestuur, Marloes Levers (secr.)

V.I.O.S.-Wijzer 9


4 KEER GRATIS MEETRAINEN ! Tafeltennis, wie kent het niet? De meeste mensen hebben wel eens een keer getafeltennist. Op vakantie of bij een bekende thuis of misschien wel in een buurthuis of op het schoolplein. Tafeltennis is een leuke, gezellige en actieve sport, die je lekker binnen kunt beoefenen, waardoor je altijd kunt spelen. TTV VIOS in Beltrum (met leden uit heel Berkelland) biedt tafeltennis voor beginners en gevorderden. Het maakt niet uit of je ‘alleen maar’ recreatief wilt spelen of ook deel wilt nemen aan competitie en toernooien. Iedereen is welkom.  Behalve dat je er kunt tafeltennissen is VIOS ook een vereniging voor gezelligheid. Tijdens en na wedstrijden en trainingen op de maandagavond is de kantine geopend om met medespelers en tegenstanders bij te praten onder het genot van een drankje. Ieder jaar houden we ook een clubtoernooi: alle spelers spelen dan tegen elkaar waarbij de sterkere spelers punten voor moeten geven. Ook wordt er jaarlijks aan het einde van het seizoen (in juni) voor en door de leden een gezellige activiteit georganiseerd en wordt er na de laatste training een biertje (of wat anders) gedronken bij clubsponsor Café Dute.  Lijkt tafeltennis bij VIOS jou wel wat en wil je het eens een keer proberen? Kom gerust eens langs. Je mag 4x gratis meetrainen, zodat je rustig kunt ontdekken of tafeltennis JOUW sport is. Het enige wat je nodig hebt is een paar gymschoenen die voor binnensporten geschikt zijn. Een batje kun je in je proefperiode van ons lenen. Wij spelen iedere maandagavond in Sporthal De Sonders in Beltrum vanaf 19.30 uur. Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze voorzitter Walter Rouwhorst voorzitter@ttv-vios.nl

Voor het begin van het outdoor touwtrekseizoen organiseerde Gewest Oost het jaarlijks terugkerende manegetoernooi op zondag 20 maart. Dit werd gehouden in Manege de Ruiterkamp in Bathmen. 10 V.I.O.S.-Wijzer


De Bisons namen deel met één 720kg team, één 680kg team en twee Jeugd teams. Het 720kg team beet de spits af. Het was even wennen aan de ondergrond, maar verder draaide het team goed. Alleen Heure was een maatje te groot, van de andere teams werd gewonnen zonder dat het team in moeilijkheden kwam. 1e Heure, 2e Vios-Bison, 3e Touwtje Het Vios-Bison JeugdA team vocht een felle strijd uit met Heure om de eerste plaats. Deze werd gewonnen door Heure. De andere wedstrijden werden gewonnen, al ging dat niet altijd even gemakkelijk. Het Vios-Bison JeugdB team wist door fanatiek en fel touwtrekken meerdere puntjes bij elkaar te sprokkelen. Zij werden net achter Vorden vierde. 1e Heure, 2e Vios Bison A, 3e Vorden, 4e Vios-Bison B Het 680kg team werd weliswaar eerste, maar het moest uit de tenen komen. Er was geen enkele wedstrijd bij die gemakkelijk verliep 1e Vios-Bison, 2e Heure, 3e Touwtje Donderdag 31 maart werd de jaarvergadering van Vios-Bison gehouden bij Café Dute. De voorzitter kon een groot aantal leden verwelkomen. Het gewichttrektoernooi werd geëvalueerd. Dit was allemaal goed verlopen en strak georganiseerd. Ook werd er een voorbeschouwing op het komende seizoen gedaan. Aan het eind van de vergadering werd er nog speciale aandacht geschonken aan 2 jubilarissen binnen onze vereniging: de 1ste verblijft sinds een tiental jaren in het verre oosten, te weten Jos Kolkman, de andere jubilaris was in levende lijve aanwezig en dit was: Fons Slütter. Vroeger actief lid, daarna trainer zowel bij senioren als de jeugd en tegenwoordig veelal spreekstalmeester tijdens onze gewichttrektoernooien. Beide heren van harte proficiat met jullie 40-jarig jubileum.

V.I.O.S.-Wijzer 11


Zondag 3 april is de zomercompetitie van Gewest Oost van start gegaan. We waren te gast bij TTV OKIA in Holten. Het 720kg team kende een moeilijke dag. Het team kwam gewoon kracht tekort. Men kon dan ook geen punten behalen. 7e in het dagklassement. Het JeugdA team draaide uitstekend. Alle wedstrijden werden zonder al te veel problemen gewonnen. 1e in het dagklassement. Het JeugdB team toonde veel inzet, maar kon dit niet omzetten in veel punten. Ze wisten desondanks twee puntje bij elkaar te sprokkelen. Ze werden gedeeld 10e samen met TTV Eibergen. Het 680kgA team had eerst een paar moeilijke wedstrijden om te beginnen. Daarna begon het te lopen. Twee wedstrijden werden gelijk getrokken, de rest werd allemaal gewonnen. 1e in het dagklassement. Het 640kgA team kon de draai niet vinden. Alle wedstrijden verliepen moeizaam, wat resulteerde in een 5e plaats in het dagklassement.

VIOS VOETBAL Van de bestuurstafel............... Er is maar één constante, dat is de verandering. Al geruime tijd zijn we ons hiervan bewust. Dit betekent dat we moeten oriënteren en anticiperen. In bestuurlijke zin betekent dit dat we ons licht op doen bij buurtverenigingen. In deze editie van de vios-wijzer een verslag van het overleg tussen 4 voorzitters. Niet alleen met SV Grol, Longa’30 en AZSV zitten we als bestuur om tafel, ook met andere verenigingen zijn we in gesprek. Een afvaardiging van SAVV heeft weer contacten met FC Eibergen. Privatisering en onderhoud onderwerp van benchmarking. Hoe gaat het bij andere clubs? De ondergrondse werkt gestaag verder aan onze mooie accommodatie. Op het trainingsveld is een ballenvanger herplaatst en er zijn nog meerdere taken te doen. De ondergrondse zal hierbij het grootste deel op zich nemen. Ook DVV speelt in op een veranderende wereld. In het verleden heeft deze vereniging aansluiting gezocht bij vv VIOS B. Belangrijk doel hierbij is het leefbaar houden van Voor-Beltrum. Begonnen met een oude portocabin, is 12 V.I.O.S.-Wijzer


het voetballen in Voor-Beltrum levensvatbaar gebleken. De accommodatie bij DVV is gerenoveerd. Een mooi voorbeeld waartoe samenwerking binnen een vereniging en tussen verenigingen kan leiden. Binnen de jeugd is er ook aandacht voor samenwerking. Tussen trainers en leiders maar ook tussen spelers en scheidsrechters. Voor de B-junioren betekent dat inzet voor een spelregelbewijs. Ook bij onze club hebben de B-junioren hieraan voldaan. Het voorjaar dient zich aan en dat betekent dat het eind van de competitie inzicht is. Verschillende elftallen maken nog kans op een prijs. Wij wensen allen hierbij succes toe en vooral veel voetbalplezier. Ballenvanger herplaatst De meest kwetsbare gebieden op een voetbalveld zijn meestal het doel- en het strafschopgebied. Dat komt omdat een voetballer van nature uit, het net zoveel mogelijk wil laten “bollen.... Om de twee doelgebieden op het trainingsveld meer te kunnen ontlasten heeft ‘de Ondergrondse’ een derde ballenvanger geplaatst (van het oude hoofdveld). Wel willen wij met klem vragen om na de training de diverse attributen weer terug te zeten op de daarvoor bestemde verharde plaatsen. Dit in verband met het maaien van het gras. Meestal gebeurt dit op de dinsdag en de vrijdag maar soms ook wel op andere tijden. Ook graag de netten van de doelen omhoog zetten, zodat de machine er onder door kan maaien. En de weg naar de naar de kleedkamers loopt niet over over het kunstgrasveld maar over de stoep. Met elkaar houden wij het mooi... Zaterdag 2 april - Bij mooi weer wordt de Halfweg Dome opnieuw geopend. Al sinds vele jaren wordt er gevoetbald bij café Halfweg in Voor-Beltrum. Eerst als ‘wild’ voetbal, vanaf seizoen 20082009 met behulp van vv VIOS B. onder de vlag van de KNVB.  

V.I.O.S.-Wijzer 13


Zwarteweg 9 Tel. : (0544) 482129

7156 NM Beltrum Fax 0544-482187

• MASSEY FERGUSON tractoren. • GRONDVERZETmachines • HOOIBOUW machines • URBAN kalverdrinkautomaten • INSENTEC varkens groepshuisvesting • Constructiewerk en stalinrichting • Tuin- en parkmachines • Tuingereedschappen en ijzerwaren • Bedrijfskleding. • Tevens verhuur van diverse machines.

• V.C.A. Keuringsbedrijf van vele soorten machines

www.nijenhuismachines.nl

info@nijenhuismech.nl

Meester Nelissenstraat 11, 7156 MA Beltrum Telefoon (0544) 48 15 75 advies n e g e ! Ged info@rateringinstallatie.nl schap n a m k www.rateringinstallatie.nl en va

14 V.I.O.S.-Wijzer


Om dat mogelijk te maken is in de zomer van 2008 veld en accommodatie aangepast naar de eisen van de KNVB. Het voormalige team van DVV werd uitgebreid met spelers van vv VIOS B, afkomstig uit Voor-Beltrum. Hierna werd ook een kampioenschap behaald. Creatief als de kleine gemeenschap in Voor-Beltrum is, werd ook contact gezocht met Voetbal International. Michiel van Egmond vereerde DVV met een bezoek en schreef een artikel voor de VI. Later bezorgde hij ook nog een uitnodiging voor het TVprogramma Voetbal Inside. Het voetbal leeft in Voor-Beltrum, dat is zeker en het houdt de kleine gemeenschap levend. Inmiddels is de oude portocabin afgeschreven en aan vervanging toe. Klachten van bezoekende verenigingen gaven ook aanleiding om in actie te komen. Ondersteuning van de Stichting Halfweg en veel vrijwilligerswerk hebben er voor gezorgd dat er een nieuw kleedlokaal is opgericht.  De nieuwe accommodatie is werkelijk prachtig en VoorBeltrum kan er trots op zijn. Tegenstanders hoeven niet meer te klagen dat de scheidsrechter bij de tegenstander moet omkleden. Met een knipoog naar dit verleden en overeenkomstig de Voor-Beltrumse humor is hier ook rekening mee gehouden. Vandaag is de accommodatie dus heropend met ruimte voor verschillende gastsprekers en een wedstrijd tussen de sterren van DVV en CV de maïspotters. Voor-Beltrum laat weer eens zien waarin een kleine gemeenschap groot kan zijn. Klasse! Gedrag (g)een probleem Dit was de titel van de workshop die door de SFB (Sport federatie Berkelland) werd georganiseerd in Borculo op 21 maart. Vanuit VIOS B hebben 11 leden deze workshop bezocht. Allen in het trainingspak van VIOS, dus het geel was goed vertegenwoordigd. Verder waren nog andere sportverenigingen. Van zwemclubs tot wielerverenigingen en de survivalvereniging. (Weinig voetbalverenigingen!) Bijna het gehele kader van de circuittraining en twee bestuursleden van de jeugdcommissie waren aanwezig. Opmerkelijk hierbij is zeker te benoemen dat Stijn en Youri Berentsen en Gijs Groot Kormelink mee waren. Deze C spelers, jawel, maken deel uit van het kader bij de F! V.I.O.S.-Wijzer 15


En toont hun leergierigheid en de wil om het goed te doen. Naast een presentatie van de spreker van die avond werd er in de praktijk geoefend in de sportzaal van Klein Borculo. Zo leerden we in de praktijk wat we net daarvoor hadden gehoord in de theorie. Het was een leerzame avond waarin we weer wat hebben gehoord hoe we om kunnen gaan met “Onbegrepen Gedrag”. Binnen Vios gebruiken we deze term omdat het aangeeft dat we als kader hier wat mee moeten. Er werden ook een aantal zaken benoemd die voor ons niet onbekend waren. Binnen VIOS heeft Anouk Groot Kormelink een prima notitie gemaakt voor “Onbegrepen Gedrag”. Hierin staan veel tips en trucks beschreven hoe om te gaan met onbegrepen gedrag. De notitie, die natuurlijk zichtbaar op tafel lag, trok meteen de aandacht van de spreker. (En den had hier veur deurgeleerd!) Schijnbaar is binnen veel verenigingen niet beschreven hoe je het best kunt omgaan met onbegrepen gedrag. Zo niet bij VIOS. Hij complimenteerde ons met het beschreven beleid, wat dan vooral weer een compliment is voor Anouk. De notitie ligt voor ieder kaderlid ter inzage in de porto-cabin. En de tips en trucks zijn al tot tevredenheid gebruikt.

gedrag (g)een probleem 16 V.I.O.S.-Wijzer


De jeugdcommissie is van mening dat iedereen welkom is bij VIOS. En het kader is bereid om voor iedereen te gaan, om zo met plezier te voetballen. Dat dit bij de één wat makkelijker is dan bij de ander is een open deur. Maar als het dan goed gaat is de voldoening groot. In de notitie: “ Tips en Trucks bij onbegrepen gedrag”, is Anouk vooral uitgegaan van het “normale”. En dit is het beste want er zijn geen perfecte mensen. Het grootste voordeel hierbij is dat kinderen niet meteen in een hokje worden gezet en dit tot in lengte van dagen met zich mee dragen. Wat op deze avond weer naar voren kwam is dat het vooral een samenspel is van speler, trainer (kader) en de omgeving. De communicatie met evt. school en vooral de ouders is van wezenlijk belang om iedereen het gevoel te geven dat het goed toeven is bij VIOS. Namens de jeugdcommissie en de bezoekers van de workshop, Benny Krabbenborg VIOS jeugdleden behalen het spelregelbewijs Met ingang van het seizoen 2014/2015 worden tweedejaars B-junioren, door de KNVB verplicht gesteld om het spelregelbewijs te halen. Een spelregelbewijs met de bedoeling om voetballers vertrouwd te maken met de spelregels en om hen meer inzicht te geven en meer begrip te kweken voor de beslissingen van de scheidsrechter. Het behalen van het spelregelbewijs gaat geheel digitaal via de website www.voetbalmasterz.nl. door het bestuderen van de aangeboden informatie en het maken van toetsen. Afgelopen maanden hebben 17 tweedejaars B-junioren hieraan deelgenomen en hebben zij allen, na veel hoofdbrekens, het felbegeerde spelregelbewijs binnengehaald. De 17 tweedejaars B-junioren zijn: Carmen te Bogt Sara Klein Gunnewiek Anne Geessinck Vera Maarse Romy Gunnewijk Gijs Mentink Lynn Heutinck Jasper Nijenhuis Ynse Hoitink Siebe Papen Tycho Klein Gunnewiek Bouke Ratering

Jorik Ribbers Elles Rotink Rick Rotink Sam Schilderinck Jeera Yalom

Allen van harte proficiat met het behaalde resultaat. Voor komend seizoen zijn de dan tweedejaars B-junioren aan de beurt om hun spelregelbewijs te behalen. Zij zullen hierover tijdig op de hoogte worden gebracht. V.I.O.S.-Wijzer 17


“Ervaring en kwaliteit in loonwerk, gewasbescherming en grondverzet”

Bultemansweg 4 – 4a 7156 NP Beltrum

18 V.I.O.S.-Wijzer


In gesprek met vier voorzitters ln een speciale setting bij elkaar zitten levert doorgaans mooie gesprekken, levende discussies en vooral mooie conclusies op. AI meerdere keren werd deze constructie toegepast voor een artikel in ons aller clubblad. Tot dusverre enkel met mensen uit eigen gelederen, deze keer met mensen van vooral buiten s.v. Grol. Een bewuste keuze. Het is af en toe enorm goed eens te horen hoe anderen tegen je aan kijken, hoe anderen met een bepaalde problematiek omgaan. We pakken deze keer dan ook uit met niet de minste personen aan tafel in ons eigen clubhuis. Aan tafel dit maal de 4 voorzitters/afgevaardigden van 4 voetbalbolwerken in de Oost Achterhoek; Marcel Eekelder (Longa ‘3o), Aart Freriks (AZSV), Theo Helmers (Vios B), Hans Scheinck (s.v. Grol). ln overleg met Rob Porskamp is besloten dat we de bestuurskamer mogen gebruiken om ongestoord en ongeremd ons gesprek te voeren. We zijn al bijna binnen als een ieder er eigenlijk meer voor voelt gewoon gezellig in het clubhuis plaats te nemen. Een goed idee, en iets dat bij allen, onafhankelijk van elkaar aansluit, blijkt tijdens het gesprek. Allen staan midden in de vereniging en de verenigingen op hun beurt midden in de samenleving. Niet alleen de eigen samenleving in de eigen woonplaats, maar ook de Achterhoeke samenleving. Het is prachtig om te zien, maar ook te voelen, dat er een groot respect en waardering voor elkaar is, met bereidheid zaken met elkaar te delen, er te willen zijn voor elkaar. Een prachtig staaltje Achterhoekse noaberschap. Ondanks dat hij met de fiets is, is Marcel Eekelder het eerste binnen. “Noar Grolle goa ik altied met de fietse. Ok no.” Hij stelt de uitnodiging zeer op

V.I.O.S.-Wijzer

19


prijs. Zo zeer zelfs dat hij er de wedstrijd Longa 3o - VIOD, in de strijd om de Achterhoek Cup voor laat schieten. De begroetingen zijn allerhartelijkst en warm. Na een kopje koffie en een korte uitleg van de opzet van het informele gesprek komt het gesprek op gang. KICK OFF Wat leeft er nu bij andere voetbalclubs in de regio; hoe krijgen amateurverenigingen hun begroting sluitend; wordt er al actief beleid gemaakt met betrekking tot vergrijzing? Op welk punt kijkt de ene club een tikkeltje afgunstig naar de buurman? Redenen genoeg dus om eens een belrondje te doen en vier voorzitters aan tafel te krijgen voor een avondvullend gesprek. Als ‘kick off’ allereerst een korte voorstelronde: Theo Helmers is sinds 2 jaar voorzitter van Vios Beltrum en opvolger van de in Groenlo woonachtige Ton Scharenborg. Theo was al 6 jaar voorzitter van de jeugdafdeling voordat de voorzittershamer aan hem werd overgedragen. Naast het voetbal is hij hoofdzakelijk in Beltrum op verschillende terreinen maatschappelijk actief. Theo is nu verantwoordelijk voor de regio NoordOost bij Heijmans lnfra en heeft hiervoor ruim 25 jaar bij het vermaarde Grolse Bouwbedrijf Reukers (later Heijmans, na overname, red) gewerkt. Aart Freriks is de enige niet-voorzitter aan tafel en is verantwoordelijk voor Technische Zaken bij AZSV in Aalten. Het voorzitterschap bij AZSV is sinds afgelopen december een openstaande vacature sinds René Wenting is gestopt. Aart is geboren in Bredevoort en heeft maar liefst 13 jaar in AZSV I gevoetbald. Samen met oud plaatsgenoten uit Bredevoort als Wim te Rietstap, Ronald Ebbers en ook met Henri Weikamp uit Zieuwent, heeft hij de gouden periode meegemaakt toen de Aaltenaren de hoogste klasse van het zaterdagvoetbal bereikten. Aart is 51 jaar en in het dagelijks leven publishing director bij ReedBusiness in Doetinchem. Marcel Eekelder is inmiddels acht jaar voorzitter van Longa ‹30 en opvolger van de plotseling overleden Clemens Kortes. Voordat hij aantrad als voorzitter was hij als bestuurslid onder andere acht jaar verantwoordelijk voor de accommodatie. ln die periode is onder leiding van ‹bouwpastoor› Eekelder het sportpark van Longa›30 grondig gerenoveerd. Marcel is directeur bij het Lichtenvoordse bedrijf Eeftink-Rensing. Hans Scheinck is voorzitter van de s.v. Grol sinds 2010 en al veel langer actief voor de club in allerlei functies. De meest in het oog springende functie, 20 V.I.O.S.-Wijzer


naast het voorzitterschap is natuurlijk zijn rol als clubscheidsrechter. Een niet onlogisch gevolg op zijn verleden als bondsscheidsrechter in de regio. Hans is nu nog directeur van de gemeente Winterswijk en gaat in het voorjaar zogenaamd met pre pensioen. Per 1 april zal hij voor een aantal uren een andere baan oppakken. Achter de geraniums is er dus nog lang niet bij. We konden ons het ook al niet voorstellen. De allereerste vraag: hoe typeren jullie nu je eigen club? Wat is er nu zo speciaal bij jullie eigen vereniging? Theo: “Vios Beltrum is een echte dorpsclub met een enorme onderlinge binding en trouw. Vios is meer dan een voetbalclub en speelt een grote maatschappelijke rol in het dorpsleven. Veel mensen willen er graag bij horen.” Marcel: “Longa ‘30 is de enige voetbalclub in het dorp. We hebben zo’n 1000 spelende leden maar er is zeker binding. We leunen bij Longa erg sterk op de talrijke vrijwilligers die er grotendeels voor hebben gezorgd dat we rond 2005 de accommodatie een compleet nieuw gezicht hebben gegeven. Daar ben ik zeker trots op. Ook op de kunstgrasvelden en opwaardering van ons complex op deze manier, met inzet van velen. lets minder is het gegeven dat de kantine door de week minder wordt bezocht. Na de training zie je dat spelers vaker snel naar huis gaan.” Aart: “Als zaterdagclub worden bij AZSV alle wedstrijden en activiteiten op een dag afgewerkt. Duizend spelende leden en drie generaties op het voetbalveld; dat is op zich wel bijzonder. Prachtig om te zien dat ‘s morgens de kleintjes voetballen, ‘s middags de vaders. Zo zijn opa’s de gehele zaterdag op het voetbalveld. AZSV is eigenlijk de verbondenheid van een groot aantal Aaltense families. Een belangrijk onderdeel daarvan is een groot vrijwilligerskader. Met name de Accommodatiecommissie (voorheen Vuttersploeg) knapt erg veel werk op. Met recht een topteam”! Hans: “De Grol is een sociale club die erg familiair en gezellig is. Dat mede daardoor de sportieve prestaties wel eens achterblijven is bekend. Onze selectie elftallen, van de jeugd tot en met de senioren spelen over het algemeen op een te laag niveau. Een van onze belangrijkste speerpunten is het ombuigen van de prestatiecurve. Dat zou ik graag veranderd zien, maar daar blijven we mee aan het werk.” De rest van het artikel wordt in de volgende Vioswijzer geplaatst. V.I.O.S.-Wijzer 21


Hallo Allemaal, onderstaande uitnodiging is bestemd voor alle Senioren leden, of een ieder wie betrokken is bij vios volleybal. FEESTAVOND VIOS 29 april 2016 Aanvang: 20.00 uur. Eindtijd: 01.00 uur. Kosten: 15,- euro pp. All-In! Locatie: Het Noasman aan de Meenweg 4. Opgave kan via aanvoerders of bij de organisatie, voor 16 april. Hopend op een geweldige opkomst, Marleen, Marlis, Gemma, Michel en Jan. Scheidsrechters: OP DE BOK? een uitdaging? WIE DURFT EN NEEMT DE UITDAGING AAN EN WORDT SCHEIDSRECHTER BIJ VIOS VOLLEYBAL? Ook komend seizoen zijn er weer heel wat wedstrijden op allerlei nivos te fluiten: Van CMV, jeugd MC en MB tot de dames en heren senioren, Van recreanten tot competitie, Van 4de klas tot Promotieklasse. De opleiding kan al heel eenvoudig via een spelregeltoets op volleybalmasterz.nl. Hiemee mag je dan al de jeugd, recreanten en competitie t/m 3de klas fluiten. 22 V.I.O.S.-Wijzer


Wil je een stapje meer, dan kun je via een opleiding en begeleiding, die we zelf binnen de vereniging verzorgen, ook nog tot en met competitie 1ste klas fluiten. Voor de wedstrijden vanaf promotieklasse gaat het via cursussen door de NEVOBO, maar ook deze zijn heel leerzaam en uitdagend. Als je interesse hebt, bieden wij je in ieder geval alle begeleiding, die je denkt nodig te hebben. En ook als je al een aantal wedstrijden hebt gefloten en tegen dingen aanloopt, zijn we er met een aantal ervaren scheidsrechters steeds om je met raad en daad bij te staan. We proberen zo ervoor te zorgen dan jij het fluiten met heel veel plezier kunt blijven doen, zodat de westrijden allemaal gespeeld kunnen worden. Zonder scheids mag en lukt dit namelijk niet ; ) Op Volleybalmasterz.nl vind je ook sowieso heel veel goede uitleg met filmpjes en duidelijke tekeningen over de meest belangrijke regels tijdens het volleybalspelletje. Dus neem daar eens een kijkje, ook als je niet helemaal zeker bent hoe een regel nu ook alweer precies is... Mocht je interesse hebben of er toch nog vragen zijn, dan hoor ik dat graag. Misschien tot op de bok Groetjes Wendy Ordelmans, Scheidrechterscoordinator VIOS Volleybal Tel: 06-46744408, wendyordelmans@gmail.com Wedstrijdpasjes: Na het spelen van de laatste wedstrijd of toernooitjes dienen de wedstrijdpasjes van zowel de jeugd al senioren ingeleverd te worden bij Carlijn visser (adres gegevens zie blauwe boekje) Jaarvergadering: Donder 17 maart vond de algemene ledenvergadering / jaarvergadering plaats van vios volleybal, hieronder de belangrijke punten die deze avond gemeld of besproken zijn : • Ellen klein Nijenhuis neemt de resultaten rekening door en licht de inkomsten en uitgaven toe. Ellen klein nijenhuis ligt de begroting voor 2016 toe. • Er zijn vanuit de aanwezigen geen op of aanmerkingen over het jaarverslag financieel V.I.O.S.-Wijzer 23


• Afgelopen jaren al een aantal keer ter sprake gekomen: contributieverhoging. Dit omdat de opbrengsten lager en de kosten hoger worden. Om een financieel gezonde vereniging te blijven is een contributieverhoging noodzakelijk. D  aarnaast wordt het vinden van vrijwilligers, (voor ondersteunende/kader functies) een groter probleem. D  aarom als bestuur het volgende voorstel: Contributie op maat. E  r komt een substantiële verhoging van de contributie voor alle leden (ingang nieuwe seizoen 2016-2017). Leden kunnen korting op de contributie krijgen door het uitvoeren van ondersteunende of kaderfuncties binnen de vereniging (denk aan fluiten, tellen, kantinedienst, deelname commissies, bestuursfunctie etc.) D  e hoogte van de contributie wordt dus afhankelijk van de activiteiten die naast het volleyballen voor de vereniging worden gedaan. D  e differentiatie en kortingsbedragen worden voor het begin van de competitie uitgewerkt. Hierbij moet het voor elk lid mogelijk zijn een functie op zich te nemen om in aanmerking te komen voor korting op de contributie. Dit is het plan vanuit het bestuur. Mocht je andere ideeën hebben om de financiën op orde te houden en het vrijwilligersprobleem aan te pakken, geef dit dan door voor 20 april. Anders gaan we er vanuit dat de ledenvergadering heeft ingestemd met dit besluit. • Kledingfonds jeugd We hebben een grote groep jeugdleden. Door het opstarten voor een kledingfonds voor de jeugd willen we ervoor kunnen zorgen dat elk jeugdteam in een wedstrijdtenue kan spelen. We starten volgend seizoen met een verhoging van €1,50. Na het eerste jaar bekijken hoe het er voor staat en kan het bedrag aangepast worden als dat mogelijk/nodig is. Ilse zal vanuit het bestuur plaats nemen in de commissie voor het kledingfonds. We zijn nog op zoek naar commissieleden. Dus vind je het interessant om hierover mee te denken, meld je dan bij Ilse. (Dit betekent ook dat de senioren teams nu nog zelf verantwoordelijk blijven voor het wedstrijdtenue.) Reacties vanuit de ledenvergadering n.a.v. bovenstaande: Marcel Helmers geeft aan goed na te denken over het betaalsysteem, zorg ervoor dat het werkbaar blijft. Hij geeft als tip om aan het eind van het jaar 24 V.I.O.S.-Wijzer


bedragen terug te storten, i.p.v. het voor elke maand te berekenen. Marcel wil (als het plan uitgewerkt is) meekijken of het op die manier haalbaar is. Wordt er verschil gemaakt tussen recreanten en competitie spelende leden. Spelers die vaker trainen, meer laten betalen. Trainingen van D1, D2 en D3 combineren zodat de kosten van de zaalhuur minder worden. Voor 20 april kunnen er andere ideeën aangedragen worden v.w.b. de contributieverhoging en het werven van kaderleden. Extra vergadering plannen als de exacte invulling v.w.b. de contributieverhoging bekend is Aangezien er weinig ouders van jeugdleden aanwezig waren, ouders uitleggen wat het kledingfonds gaat inhouden. Marcel Mutter is 40 jaar lid van Vios volleybal. Marcel wordt gefeliciteerd en krijgt een bos bloemen en een bon van de vereniging. Ralf Ribbers is 25 jaar lid, Ralf wordt gefeliciteerd en krijgt een bos bloemen en een bon van de vereniging. Foto’s hiervan zijn te vinden op de website: www. volleybalviosbeltrum.nl Algemene mededelingen tijdens jaarvergadering: De mededelingen worden voorgelezen door Ellen Temmink. • Bijna de helft van onze leden jeugdlid! Dit maakt het soms extra lastig om vrijwilligers te krijgen. Maar toch is het het afgelopen jaar weer goed gelukt om alles rond te krijgen. Hier zijn we jullie erg dankbaar voor! Zonder de vrijwilligers kunnen we niet blijven bestaan. • Er bestaat een CRSS (commissie reclameborden sporthal). Graag willen we dit opnieuw onder de aandacht brengen. Want dit is toch een makkelijke bron van inkomsten. Mochten jullie nog bedrijven/particulieren kennen die baat kunnen hebben bij een bord in de sporthal, wend je dan tot Ellen of Anja. Het levert de vereniging weer financiële voordelen op. • In de meeste competitiespelende teams is er al, of anders binnenkort, geïnformeerd wie er komend seizoen blijven volleyballen, zodat we met de teamindeling van volgend jaar aan de slag kunnen. We hopen dat we iedereen voor het einde van het seizoen op de hoogte kunnen brengen van de nieuwe indelingen. • Het is daarom ook wenselijk dat we voor 1 april van degene die gaan stoppen de afmelding hebben. Dit moet bij Carlijn. • De sporthal is dit jaar, vanwege de zomervakantie, gesloten van 11 juli tot en met 19 augustus. Dat wil zeggen dat elk team voor de kermis al 2 keer V.I.O.S.-Wijzer 25


kan trainen. We merken de afgelopen jaren dat alle teams graag op tijd beginnen met trainen. We gaan er dan ook vanuit dat iedereen in de week 22 augustus begint met trainen. Dus de jeugd en senioren, waar ook de recreanten onder vallen. • We gaan er ook vanuit dat elk team t/m mei door traint. Mocht een team toch langer door willen trainen, graag even doorgeven aan Carlijn. • De site is inmiddels ook goed aangepast door Anne en Ilse. Om het iets makkelijker werkbaar te maken heeft hij een ander adres gekregen. Voortaan vind je onze site op volleybalviosbeltrum.nl. Mocht je een stukje hebben voor de site kun je het aan Anne doorgeven. Daar wordt de site alleen maar leuker van. • Anne en Loes hebben zich inmiddels bezig gehouden met het jeugdbeleid. Deze is dus in ontwikkeling. • We willen gaan inventariseren of het mogelijk en haalbaar is om voor de dames een team op te richten dat door de weeks wedstrijden gaat spelen. Hoe dit er in de praktijk uit gaat zien kunnen we nog niks over zeggen, we zijn momenteel alleen aan het kijken of er belangstelling voor is. Er hebben zich momenteel 5 personen gemeld. Mocht je hiervoor interesse hebben dan mag je dit door geven aan Ilse. • In oktober hebben we een jubileumweekend, zoals in het jaarverslag al genoemd! We zijn erg blij met hoe dit weekend is verlopen. We willen de organisatie nogmaals bedanken voor hun inzet. • Omdat de kniepertjes en husseltoernooien de laatste tijd iets minder goed bezocht waren dan voorheen hebben we het kniepertjes een keer op woensdag gehouden. Dit heeft echter niet het gewenste effect gehad. De opkomst was ongeveer hetzelfde. Alleen waren de mannen veel minder aanwezig dan we gewend zijn. We hebben besloten om vanaf nu het kniepertjestoernooi op woensdag te houden en het husseltoernooi op dinsdag. • Het duurt nog even, maar 27 en 28 mei is er weer PigPop, waarbij een volleybaltoernooi is. Dit maal vind hij op vrijdagavond plaats, 27 mei van 19.00 uur tot uiterlijk 21.30. Aanmelden kan binnenkort via www.pigpop.nl. • Vanaf dat de laatste training in de zaal is geweest, dus vanaf juni, is er zeer waarschijnlijk elke woensdagavond vanaf half 8 weer beachvolleybal bij halfweg. Iedereen is welkom! Er is hiervoor een app aangemaakt. Wil je je graag toevoegen bij deze app kun je je even melden bij Ellen klein Nijenhuis. Er zit geen vast bedrag aan verbonden, dus je kunt zelf bepalen hoeveel je hiervoor wilt betalen. Via de vioswijzer houden we jullie op de hoogte als we zekerheid hebben over de beachvolleybal.

26 V.I.O.S.-Wijzer


• Dit jaar wordt de feestavond georganiseerd door Marleen, Marlis, Gemma, Michel en Jan. Het vindt plaats op vrijdag 29 april van 8 uur tot ongeveer 1 uur aan de Meenweg 4. De kosten hiervoor zijn 15 euro. Je kunt je tot 16 april aanmelden bij de organisatie of bij je aanvoerder. Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar: Ellen klein Nijenhuis er zijn geen tegen kandidaten. Ellen zal haar functie binnen het bestuur voortzetten. Aftredend en niet herkiesbaar: Ellen Temmink, Carlijn doet namens het bestuur een woordje als dank. Voorgesteld worden: Jitske klein Nijenhuis: Algemeen bestuurslid, Roos Leemreize voor afdeling Jeugdzaken en Stanley Heutinck: voorzitter. Om 21.30 uur word de vergadering afgesloten en word en nog gezellig nageborreld.

Ik pass de ball: Hallo allemaal! Wietske bedankt voor de pass! Helemaal uit Voor-Beltrum… Ik ben Sanne Hoitink en ik ben 7 jaar en ik woon in Beltrum aan de Haarstraat 25. Mijn vader heet Erwin, mijn moeder heet Rina en mijn zus heet Julia. Mijn dieren heten Anna en Lisa en Calimero en Nijntje. Ik zit op school in groep 3 en dat is heel leuk. Mijn meester heet Jerzy. Ik zit al een hele poos op volleybal en ik vind het heel erg leuk. De trainingen en de toernooitjes. Ik speel nu niveau 2 samen met Pippa, Wietske en Anne. Dat is heel erg leuk. We hebben veel plezier. Ik vind volleybal de leukste sport die er is. Zaterdag 5 maart was ik pupil van de week bij Dames 1 en dat was heel leuk om te doen. Ik gooi de bal nu naar Marlou Reijerink. Goed vangen hè!!!! Groetjes, Sanne

V.I.O.S.-Wijzer 27


Verenigingsactiviteiten Vios gym 14 april 22 april

jaarvergadering om 20.00u bij Dute Gymles: kinderen in het oranje verkleed

Vios handbal 14 april

Jaarvergadering, 20.30 uur bestuurskamer

Vios touwtrek 17 april 1 mei

Competitie Gewest Oost, TTV Oele Competitie Gewest Oost, TTV Heure

Vios voetbal 9 mei 13-16 mei

Spreekuur bestuur v.v. V.I.O.S. B. (20.00-20.30 uur), info secretariaat. Jeugdkamp (de Arendhorst in Ommen)

Vios volleybal 29 april

Feestavond

28

V.I.O.S.-Wijzer

Profile for VIOS Beltrum

Vioswijzer 2016 04 april  

Vioswijzer 2016 04 april  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded