Page 8

Ouderavond selectieleden woensdag 27 februari 2016 Op 8 oktober 2015 jl. heeft de eerste ouderavond plaatsgevonden met de ouders van de selectieleden omtrent het selectiebeleid. De besproken onderwerpen daarbij waren o.a. de contributie die deze groep betaald, het aantal lesuren en de grootte van de groep meiden. We hebben de ouders laten weten dat we hierin als vereniging aanpassingen moeten gaan doen. Het bestuur heeft verschillende acties ondernomen om deze punten inzichtelijk te maken. Woensdag 27 januari heeft deze ouderavond zijn vervolg gekregen. Daarin is besproken welke acties (gesprekken met o.a. Sport Federatie Berkelland, andere verenigingen in de regio, gesprekken met de leiding etc.) het bestuur in de tussenliggende periode heeft genomen en zijn er heldere afspraken gemaakt voor de toekomst omtrent het selectiebeleid. Zo is er vanaf 1 februari een nieuwe lesopzet gekomen voor de dinsdag en de zaterdag en hebben de ouders inzichtelijk gekregen hoe de nieuwe contributiebijdrage voor selectieleden per 1 februari 2016 tot stand is gekomen. Verder zijn er afspraken gemaakt over de organisatie en kosten rondom de selectiewedstrijden. Ouders konden zich goed in de genomen besluiten vinden en de het bestuur heeft daarop de genomen besluiten vastgelegd. Het was een waardevolle avond en we bedanken de ouders voor hun bijdrage. Bestuur VIOS gym

Turnpakjes Wilt u een nieuw turnpakje of heeft u een turnpakje ongebruikt thuis liggen en weer willen inleveren. U kunt contact opnemen met Kim Hartjes, telnr. 0544-482475 of mail: prive@geveltechniek-beltrum.nl. Facebook Heb je Facebook‌. kijk ook eens op de pagina van Vios Gym Beltrum. www.facebook.com/viosgymbeltrum.

8 V.I.O.S.-Wijzer

Profile for VIOS Beltrum

Vioswijzer 2016 02 februari  

Vioswijzer 2016 02 februari  

Advertisement