Page 2

CENTRALE Wij feliciteren: Het prinsenpaar van de Maispotters in Voor-Beltrum: Prins Wout Tuinte en Adjudant Ruben Arink. Herhalingsavonden BLS/AED 2016 Elk voorjaar worden er door Vios herhalingsavonden BLS/AED ingepland voor de leden van VIOS en Tennisclub Beltrum. In de bestuurskamer van Vios wordt er dan op enkele avonden druk geoefend met “Annie�. Daarnaast worden de deelnemers op de hoogte gebracht van de nieuwste methoden en wordt kennis gemaakt met de modernste hulpmiddelen. Dit alles onder de deskundige leiding van Paulien Storteler. Op maandag 8 februari wordt gestart met de eerste herhalingsoefening en op 23 februari is de laatste avond van deze serie. Heb je de oproep gemist en wil je de avond toch nog bijwonen, stuur dan een berichtje naar: avesterweg30a@hetnet.nl of storteler@hotmail.com. Ook voor andere informatie kun je bij beide adressen terecht. Jaarvergaderingen Bijna alle takken van sport houden in het voorjaar voor de leden de jaarvergadering. Wil je op de hoogte blijven van de gang van zaken binnen jouw vergadering, dan is dit een ideale mogelijkheid. Het bestuur ziet graag betrokkenheid van de leden. Dus... steun het bestuur en bezoek de ledenvergadering. Terug in de tijd (februari 1991) - De groene GFT-container wordt ingevoerd zodat het overige afval niet meer wekelijks wordt opgehaald. Derhalve wordt besloten om al het afval (bekers, papier, kroonkurken, gft-vuil, etc.) te scheiden. - De touwtrekkers van de Bisons pakken de training weer langzaam op. Dit wordt gedaan bij Kluvers (de Voshaar) in Eibergen. Vanaf half februari wordt begonnen met de touwtraining op het Vios-terrein. Uit de oude doos (februari 1966) - Vios gymnastiek houdt carnaval voor de jeugdleden. Veel glunderende gezichten, al komt dit veelal ook door de schmink. Een accordeonist zorgt voor de muzikale omlijsting. - Het bestuur van de sportcentrale onderneemt stappen om van G. Tank een stuk grond te huren voor uitbreiding van het sportterrein. 2 V.I.O.S.-Wijzer

Profile for VIOS Beltrum

Vioswijzer 2016 02 februari  

Vioswijzer 2016 02 februari  

Advertisement