Vioswijzer 2016 02 februari

Page 1

DE V.I.O.S. WIJZER CONTACT-BLAD SPORTCENTRALE VIOS BELTRUM

Sportcentrale V.I.O.S. Beltrum opgericht: 30-1-1953 Verschijnt 11x per jaar 62e jaargang no. 4 februari 2016

www. sportcentralevios.nl www.vioswijzer.viosbeltrum.nl Redactie-adres: Meester Nelissenstraat 71, 7156 MB Beltrum. Tel. 0544-481633 E-mail: mtjmbouwmeesters@gmail.com

Secretariaat: Karel Doormanstraat 30 7141 WG Groenlo s.esselink@chello.nl Bankrekeningnr.:

IBAN: NL57RABO0105502146 Rabobank Achterhoek-Oost, ten name van: Sportcentrale “V.I.O.S.” Beltrum.

Februari 2016

Voorwoord

We hebben op dit moment te maken met het carnavalvirus dat alom om ons heen grijpt. Met een knipoog naar de wereld om ons heen even een aantal dagen de zorgen van alle dag naast ons neerleggen en als een nar zorgeloos te vieren. Dit jaar is het ons prinsenpaar zeker gelukt Beltrum op de kaart te zetten. Tot zelfs de landelijke pers toe haalde de caravan op het Mariaplein het nieuws. En dit moet zeker met een knipoog gezien worden. Het accent werd door de pers natuurlijk op een andere vlak gelegd dan waar het om ging. De Beltrumse verenigingen een podium geven. En voor ons is dat zeker gelukt. Alaaf. Maar ook op en ander vlak werden we in de pers genoemd. Hoe zal het gaan als de statushouders in Beltrum hun opwachting maken? Ik ben ervan overtuigd dat wij hier op een juiste en positieve wijze tegenover staan. En zeker als gemeenschap deze mensen een veilig en goed onderkomen te bieden. Ook wij als Viosfamilie kunnen daar aan bijdragen. En we zullen dit zeker goed en in sporttermen – sportief – oppakken. Zoals we als Beltrums gemeenschap dit gewend zijn! Nog even mijn scheurkalender: ‘De nacht van St. Pieters Stoel (22-2) duidt aan, hoe veertig dagen het weer zal staan’. Ik ben benieuwd. Martin Bouwmeesters

V.I.O.S.-Wijzer 1


CENTRALE Wij feliciteren: Het prinsenpaar van de Maispotters in Voor-Beltrum: Prins Wout Tuinte en Adjudant Ruben Arink. Herhalingsavonden BLS/AED 2016 Elk voorjaar worden er door Vios herhalingsavonden BLS/AED ingepland voor de leden van VIOS en Tennisclub Beltrum. In de bestuurskamer van Vios wordt er dan op enkele avonden druk geoefend met “Annie�. Daarnaast worden de deelnemers op de hoogte gebracht van de nieuwste methoden en wordt kennis gemaakt met de modernste hulpmiddelen. Dit alles onder de deskundige leiding van Paulien Storteler. Op maandag 8 februari wordt gestart met de eerste herhalingsoefening en op 23 februari is de laatste avond van deze serie. Heb je de oproep gemist en wil je de avond toch nog bijwonen, stuur dan een berichtje naar: avesterweg30a@hetnet.nl of storteler@hotmail.com. Ook voor andere informatie kun je bij beide adressen terecht. Jaarvergaderingen Bijna alle takken van sport houden in het voorjaar voor de leden de jaarvergadering. Wil je op de hoogte blijven van de gang van zaken binnen jouw vergadering, dan is dit een ideale mogelijkheid. Het bestuur ziet graag betrokkenheid van de leden. Dus... steun het bestuur en bezoek de ledenvergadering. Terug in de tijd (februari 1991) - De groene GFT-container wordt ingevoerd zodat het overige afval niet meer wekelijks wordt opgehaald. Derhalve wordt besloten om al het afval (bekers, papier, kroonkurken, gft-vuil, etc.) te scheiden. - De touwtrekkers van de Bisons pakken de training weer langzaam op. Dit wordt gedaan bij Kluvers (de Voshaar) in Eibergen. Vanaf half februari wordt begonnen met de touwtraining op het Vios-terrein. Uit de oude doos (februari 1966) - Vios gymnastiek houdt carnaval voor de jeugdleden. Veel glunderende gezichten, al komt dit veelal ook door de schmink. Een accordeonist zorgt voor de muzikale omlijsting. - Het bestuur van de sportcentrale onderneemt stappen om van G. Tank een stuk grond te huren voor uitbreiding van het sportterrein. 2 V.I.O.S.-Wijzer


- De jaarvergadering van de sportcentrale wordt gehouden op vrijdag 25 februari in zaal Concordia. De contributie per maand wordt verhoogd naar 2 gulden voor senioren en 50 cent voor de jeugd onder de 14 jaar. Ledenmutaties: Nieuwe leden: Gymnastiek: Touwtrek: Carlijn Ballast Mark Luttikholt Sielke ten Dam Wim Eggenkamp Bente Wildenbeest Jente Scharenborg Volleybal: Ise Pasman Ise Pasman Bedankt als lid: Gymnastiek: Chantal te Woerd Ilona Piek Jasper Hoitink Jelle Berghuis Miriam Klein Gunnewiek

Touwtrek: Voetbal: Niek Baak Rianne Schilderinck Joeri Hanselman Jelmer te Braak Hubert Pasman

Aan- en afmelden als lid: Wilt u bij verhuizing de adreswijziging tijdig doorgeven aan het secretariaat? Ook als u een nieuwe banknummer hebt! Een ledenmutatie (aan- of afmelden, adreswijziging e.d.) kan alleen bij de contactpersoon van de desbetreffende vereniging doorgegeven worden. De peildatum voor de te betalen contributie is de eerste van de maand. Hieronder treft u de namen van de desbetreffende contactpersonen aan. - Gymnastiek - Handbal - Tafeltennis - Touwtrek - Voetbal - Volleybal

Danielle Roerdink, Haarstraat 31, 06 11485132 Marloes Levers, Boskamp 22, 0544 48 74 20 Walter Rouwhorst, Kempersweg 9, 0544 35 12 39 Laura Oude Hengel, Wolvenkamerweg 6 Eibergen, 06 10122755 Jan Bouwmeesters, Hassinkstraat 8, 0544 48 12 00 Carlijn Visser, Montgomerystraat 4, Groenlo, 06-30749117

Inlevering kopij Voor het leveren van kopij heeft ook elke vereniging van sportcentrale Vios een contactpersoon. Aan deze personen dienen alle berichtjes e.d. doorgegeven te V.I.O.S.-Wijzer 3


worden (bij voorkeur via e-mail). Zij zorgen er dan voor dat het op tijd (gelijk aan tijdstip van aan- of afmelden) bij de eindredacteur komt, die dan alles verwerkt tot de welbekende Vioswijzer. De kopij voor de volgende Vioswijzer kan tot uiterlijk 11 maart 2016 ingeleverd worden (eerste vrijdag van de maand). Het e-mailadres van de eindredacteur: mtjmbouwmeesters@gmail.com De contactpersonen per vereniging zijn: - Sportcentrale, Sander Esselink: s.esselink@chello.nl - Gymnastiek, Corinne. Stoteler: corinnestoteler@gmail.com - Handbal, Jeanne Slutter: jeanneslutter@gmail.com - Tafeltennis, Wout van ‘t Wel: wvtw@concepts.nl - Touwtrek, Vincent Ribbers: ribbers.halte@gmail.com - Voetbal, Marco Heutinck mthjheutinck@kpnmail.nl - Volleybal, Anne SlĂźtter: anneslutter@hotmail.com

4 V.I.O.S.-Wijzer


Aanpassing contributie Vios Gym Zoals afgesproken wordt ieder jaar in januari de contributie verhoogd conform het inflatiecijfer. Toen dit cijfer (0,6%) officieel bekend was kon het helaas niet meer verrekend worden met de contributie van de maand januari. Vandaar dat deze (minimale) verhoging deze maand ingaat. Daarnaast hebben we de contributietabel anders vorm gegeven. We gaan nu uit van drie leeftijdscategorieën in plaats van zes (13 jaar en jonger, tussen de 13 en 18 jaar, boven de 18 jaar). Verder werd er in de voorgaande tabel uit gegaan van 1, 2 of 3x per week trainen (ongeacht het aantal uren dat er getraind werd). Behalve de selectie trainen alle leden echter 1x per week. Het leek ons logisch om van deze standaard contributie uit te gaan (deze is dus verder ook niet veranderd) en de extra trainingen van de selectie daarnaast per uur te berekenen. Het uiteindelijke bedrag dat nu door hun betaald gaat worden is opgehoogd en meer passend gezien het hoge aantal trainings- en wedstrijduren. Deze nieuwe regeling voor de selectieleden is uitgelegd en besproken met de ouders, zij hebben hiermee ingestemd. CONTRIBUTIE VIOS GYM BELTRUM per februari 2016 1 x per week (standaard contributie) 18+ geb. voor 1-1-1998 13,20 euro Tussen 13 en 18 jaar 12,45 euro 13 geb. in 2003 of later 11,65 euro Selectie: met ieder uur dat er naast het ‘standaard’ uur geturnd wordt komt er 4,50 euro bij op het standaard contributiebedrag. Dat betekent: A selectie: 11,65 + 18,- (4 uur per week) = 29,65 B selectie: 11,65 + 15,30 (3,4 uur per week) = 26,95 Daarnaast betalen selectieleden 20 euro per jaar (aan het eind van het seizoen) t.b.v. kleding- en wedstrijdkosten.

V.I.O.S.-Wijzer 5


WIJ ZIJN U VAN DIENST VOOR AL UW: ELEKTRO-INSTALLATIES DATA-COMMUNICATIE AANLEG TELECOMMUNICATIE KLIMAATBEHEERSING VERKOOP-REPARATIE WITGOED

KEURING:

- ELEKTRISCHE INSTALLATIES

- GEREEDSCHAP - MACHINES

24-UURS SERVICE

6 V.I.O.S.-Wijzer


Ouder- en kindgym: 12,70 euro per maand Springgroep: 16,15 euro per maand. Voor selectieleden (inclusief lessen selectie): A selectie: 29,65 + 4,50 = 34,15 per maand B selectie: 26,95 + 4,50 = 31,45 per maand Steunend lid: 3 euro per maand

JAAAA!! Het springuur blijft! De springgroep heeft een aantal nieuwe enthousiaste meiden erbij en daardoor is de groep groot genoeg om door te gaan! Het is een groep met deelnemers op verschillende niveau’s. De één is aan het oefenen voor een goede salto en de ander voor een dubbele salto. Er wordt gesprongen op allerlei toestellen zoals de airtumbling, paard, minitrampoline en andere creatieve springopstellingen. Kom vrijblijvend (samen met je vrienden en vriendinnen!) eens kijken en meedoen op vrijdag van 17.30 tot 19.00 uur. Iedereen is welkom! Jongens en meiden vanaf ongeveer 10 jaar. Op zondag 31 januari was de tweede plaatsingswedstrijd van de vierde divisie in Doetinchem. Eerst was het de beurt aan Karlijn Heutinck, Jitske Wildebeest en Roxy Lankveld. Alle 3 de meiden turnden een super wedstrijd! Karlijn eindigde op een mooie 10e plaats met een puntentotaal van 49.975. Tijdens deze wedstrijd wist Karlijn het hoogste aantal punten te halen op de brug! Jitske eindigde op een mooie 7e plaats. Zij behaalde 48.975 punten. Roxy heeft een erg mooie wedstrijd gedraaid ten opzichte van de vorige keer! En kwam uit op een puntentotaal van 47.700! Met deze punten werd zij 10e. Hierna was het de beurt aan Maud te Veluwe. Maud heeft tijdens haar eerste wedstrijd een beetje pech gehad, maar wist zich super te herpakken. Ze draaide een top wedstrijd! Helaas was er een foutje bij de jury wat Maud een aantal punten heeft gekost, maar dit neemt niet weg dat zij trots mag zijn op hoe zij vandaag heeft geturnd! Uiteindelijk kwam zij uit op een mooie 5e plaats! De volgende wedstrijd word geturnd op 20 maart in Winterswijk. V.I.O.S.-Wijzer 7


Ouderavond selectieleden woensdag 27 februari 2016 Op 8 oktober 2015 jl. heeft de eerste ouderavond plaatsgevonden met de ouders van de selectieleden omtrent het selectiebeleid. De besproken onderwerpen daarbij waren o.a. de contributie die deze groep betaald, het aantal lesuren en de grootte van de groep meiden. We hebben de ouders laten weten dat we hierin als vereniging aanpassingen moeten gaan doen. Het bestuur heeft verschillende acties ondernomen om deze punten inzichtelijk te maken. Woensdag 27 januari heeft deze ouderavond zijn vervolg gekregen. Daarin is besproken welke acties (gesprekken met o.a. Sport Federatie Berkelland, andere verenigingen in de regio, gesprekken met de leiding etc.) het bestuur in de tussenliggende periode heeft genomen en zijn er heldere afspraken gemaakt voor de toekomst omtrent het selectiebeleid. Zo is er vanaf 1 februari een nieuwe lesopzet gekomen voor de dinsdag en de zaterdag en hebben de ouders inzichtelijk gekregen hoe de nieuwe contributiebijdrage voor selectieleden per 1 februari 2016 tot stand is gekomen. Verder zijn er afspraken gemaakt over de organisatie en kosten rondom de selectiewedstrijden. Ouders konden zich goed in de genomen besluiten vinden en de het bestuur heeft daarop de genomen besluiten vastgelegd. Het was een waardevolle avond en we bedanken de ouders voor hun bijdrage. Bestuur VIOS gym

Turnpakjes Wilt u een nieuw turnpakje of heeft u een turnpakje ongebruikt thuis liggen en weer willen inleveren. U kunt contact opnemen met Kim Hartjes, telnr. 0544-482475 of mail: prive@geveltechniek-beltrum.nl. Facebook Heb je Facebook‌. kijk ook eens op de pagina van Vios Gym Beltrum. www.facebook.com/viosgymbeltrum.

8 V.I.O.S.-Wijzer


VIOS HANDBAL Uitnodiging jaarvergadering 14 april Hierbij worden alle leden (vanaf 18 jaar) en ouders van jeugdleden van handbalvereniging VIOS uitgenodigd voor het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering op: donderdag 14 april 2016 om 20.30 uur in de bestuurskamer van de sporthal. De agenda van deze vergadering volgt nog. Wij hopen dat jullie in grote getale deze(sport)vergadering zullen bijwonen! Competitie nieuws Na vier wedstrijden op rij gewonnen te hebben, hebben we 31 januari helaas verloren van de dames van Reflex. Erg jammer, want we stonden samen met HCW 2 op de eerste plek. Nu staan we helaas 2 punten achter op HCW 2 en één puntje op Erix. Maar met nog 5 wedstrijden te gaan, kan er natuurlijk nog van alles gebeuren. 14 februari spelen we tegen Erix. We zullen er alles aan doen om er weer met één puntje boven te komen staan. De stand is momenteel als volgt: Team HCW 2 Erix 2 VIOS Grol 3 Reflex 2 HCW 3 UGHV 3

Gespeeld 13 13 13 12 13 13 13

Punten 20 19 18 14 9 8 2

Het programma voor de laatste wedstrijden is als volgt: Datum 14 febr. 21 febr. 6 mrt.

Thuis VIOS1 VIOS1 HCW4 (extra

Uit Erix UGHV3 VIOS1

Tijd 12:00 12:00 12:50

HCW2 VIOS1 Grol 3

12:00 15:25 12:00

oefenwedstrijd)

13 mrt. 20 mrt. 3 april

VIOS1 HCW3 VIOS1

V.I.O.S.-Wijzer 9


Het is tijd om te sporten Sport is belangrijk. Omdat het leuk en gezond is, maar vooral omdat het mensen dichterbij elkaar brengt. Hoe jong of oud ze ook zijn en wat ze in het dagelijks leven ook doen. Sporters en supporters maken allemaal tijd vrij voor hún vereniging. En zo’n vereniging steunen wij natuurlijk ook. Waar en wanneer we maar kunnen.

Het is tijd voor de Rabobank. 10 V.I.O.S.-Wijzer


Hoezo is Tafeltennis geen sexy sport? Het valt niet mee om nieuwe tafeltennisleden te werven. We hebben het er als bestuur maar al te vaak over. “Wat kunnen we er aan doen om meer leden aan te trekken?” Soms wordt er dan moedeloos gezucht dat tafeltennis door de jeugd van tegenwoordig niet meer als sexy sport wordt gezien. Nou was ik toevallig (echt waar!) aan het Googelen om wat inspiratie op te doen voor een stukje in de VIOSwijzer. Er was niemand die copy had aangedragen en je moet toch wat. Dus misschien vind ik online nog wel een leuke strip over tafeltennis. Dus ik zoek “strip tafeltennis”… Tja, zo vond ik dus per ongeluk het bewijs dat Tafeltennis best een sexy sport kan zijn. De competitie is weer begonnen Tussen najaars- en voorjaarscompetitie, in de maanden december en januari, vermaken wij van TTV VIOS ons met de jaarlijkse clubkampioenschappen (Rouwhorstbokaal) en wat vrijblijvende potjes tegen elkaar spelen. Dat is vaak best leuk, gezellig en spannend, maar geef mij toch maar het echte werk. Ik was daarom blij dat in de eerste week van februari de competitie weer van start ging. Ons team, VIOS 3 moest thuis aantreden tegen Taverdo uit Doetinchem. Grijs Op Reis, zou je kunnen zeggen, want de heren waren op z’n minst pensioengerechtigd. De oudste moet echt wel 80 zijn geweest, maar hij was nog steeds snel en soepel en wist van onze eigen nestor (Janwim) te winnen. Wij wonnen alle drie één enkelspel dus gingen we met 3-7 de bietenbrug op. Als dat een voorbode is voor dit seizoen, dan wordt het weer billenknijpen om in de vijfde klasse te blijven. We zullen het zien. VIOS 1 speelde zijn eerste wedstrijd knap gelijk tegen GROL 1. VIOS 2 moest, wegens ziekte van Edmund, met twee man aantreden tegen GROL 3 en hield de schade tegen deze sterke tegenstander beperkt: 3-7 verlies. De eerste wedstrijd van VIOS 4 is verzet, dus komen zij volgende week pas voor het eerst in actie. V.I.O.S.-Wijzer 11


Aan het begin van het nieuwe jaar worden overal Nieuwjaarrecepties gehouden. Ook de Bisons houden al sinds jaar en dag een Nieuwjaarsborrel. Op vrijdagavond 15 januari was ons clubgebouw wederom de plek van samenkomst. De organisatie had een erg leuk programma in elkaar gezet. De vele aanwezigen namen fanatiek deel aan de dwaze onderdelen, o.a. het raden en roepen van woorden met de koptelefoon op ( Alles mag op vrijdag) en het op Twister gebaseerde spel ( Jongens tegen de Meisjes). Ook had men voor een natje en een droogje gezorgd. Een prima begin van het nieuwe jaar. Op 4 maart wordt een Gewichttrektoernooi georganiseerd. Er wordt getrokken in de klasses; 12-17 jaar, 18-22 jaar en de rijpe jeugd/senioren. Dit alles vindt plaats ‘Bi-j Fons Slütter op Deale’ . Het adres is Meenweg 2 Beltrum. De Deale is om 19.30 open. De aanvang van de wedstrijden is 20.00 uur. Opgave bij Mart Arink, Email: marthellebarg@hotmail.com Tel: 06-29465655

12 V.I.O.S.-Wijzer


VIOS VOETBAL Van de bestuurstafel............... De vv VIOS B. blijft in beweging. De afgelopen periode kenmerkte zich door winterstop. Geen competitie, behoudens enkele inhaalwedstrijden, maar toch volop reuring. De renovatie van sportpark ‘De Sonders’ is afgerond met het legionellabestendig maken van kleedlokalen 7 en 8. De ‘hardware’ is hiermee op orde. Tegelijkertijd wordt de ‘software’ niet vergeten. Bij dames-1 stopt Johan Nieuwenhuis en bij heren-2 beëindigt Colin klein Gunnewiek zijn activiteiten als trainer. Na 2 mooie jaren als trainer, waaronder in het 1e jaar het kampioenschap en dus promotie naar de reserve 3e klasse heeft Colin te kennen geven zelf weer te willen gaan voetballen bij VIOS maar ook voor meer privé tijd te kiezen. Johan zal worden opgevolgd door Roy Tammel en Michel Ballast is de opvolger voor Colin. Eerste reacties op sociale media gaven aan dat het een gemis zou zijn indien Michel Ballast zou stoppen met het sportuur recreatief voetbal. In haar korte bestaan heeft het recreatieve trainingsuur hiermee haar kracht al bewezen. Het bestuur is dan ook blij dat Michel niet alleen heren-2 gaat trainen maar ook het sportuur recreatief voetbal blijft verzorgen. Roy Tammel is geen vreemde voor VIOS. De voormalige spits, die inmiddels al jaren in Beltrum woont, was jarenlang leermeester van diverse jeugd- en seniorenteams van VIOS. Tijdens deze periode heeft hij ook het KNVB TC3diploma behaald. De aanstelling van Tammel bewijst dat VIOS vrouwenvoetbal nog steeds serieus neemt. Niet alleen voetbaltechnisch wordt naar goede invulling gezocht. Er worden ook nieuwe terreinen ontdekt. Met hulp van Emiel Koster zijn er ook looptrainingen verzorgd voor de B-junioren en voor dames-1. Op vele terreinen is er inzet door vele vrijwilligers. De ene keer meer zichtbaar, de andere keer wat minder. Soms gaat er iets mis, dat proberen we dan later te herstellen. Het doel blijft een vereniging waar een ieder zich thuis kan voelen. V.I.O.S.-Wijzer 13


Zwarteweg 9 Tel. : (0544) 482129

7156 NM Beltrum Fax 0544-482187

• MASSEY FERGUSON tractoren. • GRONDVERZETmachines • HOOIBOUW machines • URBAN kalverdrinkautomaten • INSENTEC varkens groepshuisvesting • Constructiewerk en stalinrichting • Tuin- en parkmachines • Tuingereedschappen en ijzerwaren • Bedrijfskleding. • Tevens verhuur van diverse machines.

• V.C.A. Keuringsbedrijf van vele soorten machines

www.nijenhuismachines.nl

info@nijenhuismech.nl

Meester Nelissenstraat 11, 7156 MA Beltrum Telefoon (0544) 48 15 75 advies n e g e ! Ged info@rateringinstallatie.nl schap n a m k www.rateringinstallatie.nl en va

14 V.I.O.S.-Wijzer


- meiden B Natuurlijk had Jan Elshof in de vorige VIOS-wijzer gelijk. De prestatie van Meiden B, had breder uit gemeten kunnen worden. Maar het is nooit te laat. Hierbij alsnog de kampioensfoto. �Een mooi stel !!!�, is een bekende sportjournalistieke one-liner. Voor onze Meiden B geldt dit zeker. Zij bewijzen wekelijks dat voetbal een echte teamsport is. Dat hun leeftijd gemiddeld twee lager ligt dan menig tegenstander, weten ze als team ruimschoots te compenseren. Speelsters, begeleiders en supporters nogmaals grote complimenten! Lef um veuruut te kieken! Je hebt mensen die vooruit kunnen kijken. Die weten wat er in de toekomst zal gebeuren. Sommigen die zijn er mee geboren, anderen die voelen het aan hun water en weer anderen die zeggen maar wat. Denk hierbij maar aan het feit dat de wereld al verscheiden keren vergaan zou moeten zijn. Zelf hou ik mezelf liever bij de feiten. Iets wat we binnen de jeugdcommissie al langer doen. Zo weten we a.d.h.v. de geboorte cijfers dat de vergrijzing toeneemt. Het initiatief van Prins Sander en adjudant Richard met de love caravan op het Mariaplein, kunnen we dan ook omarmen. Al kan het niet de bedoeling zijn zoals deze week, dat vooral oudere dames en heren, er een kijkje nemen. Dat werkt natuurlijk niet. Of zou het nog helpen dat hij op het Mariaplein, dicht bij de karke, steet? Ie wet maor nooit. V.I.O.S.-Wijzer 15


Hoewel de 2e competitie helft nog moet beginnen wordt er binnen de jeugdcommissie al voorzichtig een doorkijk gemaakt naar volgend seizoen. Wordt ons prima kader gevraagd om volgend jaar ook weer de opleiding van onze spelers gestalte te geven. Maar we kijken ook al even naar de aantallen spelers en merken dan dat het langzaam maar zeker erop gaat lijken dat de vergrijzing een feit is. En dat het bij de in(ver)deling steeds nauwer luistert. Zoals in ons beleidsplan 2015 – 2018 staat willen we daar op inspelen. En gaande weg zullen we misschien merken dat we daarbij gebruik moeten en kunnen maken van andere verenigingen en zullen we informeel misschien wel de gesprekken moeten aangaan. Maar zeker eens moeten gaan kijken. We hoeven het wiel niet opnieuw uit vinden. Eén van de punten om in te spelen op de toekomst is om de jongste spelers al een goede opleiding te geven. Hiervoor is goed en geschoold kader nodig. Vooral ons vrijwilliger kader en ouders willen we de juiste kennis en kunde meegeven om hiermee doelgericht bezig te zijn. Mooi was het bezoek deze week daarom aan Longa. Met Luke te Woerd, A – coördinator en lid van de technische commissie, die hier wat voorwerk in had gedaan, konden we kijken hoe men bij Longa dit wil gaan opzetten. Buiten de oud bekenden die je dan weer ziet, (Jeroen Stevens en André van de Skötter) was het een zinvolle avond en werden we als gasten prima ontvangen en was men oprecht geïnteresseerd. Schijnbaar is het toch zo is dat ook buiten Beltrum men mee krijgt wat er gebeurd. In ieder geval biedt de informatie die we bij Longa hoorden mogelijkheden om ons vrijwillig kader en ouders, te scholen. Maar bovenal te ondersteunen om de goede dingen goed te doen. Lef om veuruut te kieken is dan gewenst! Op de juiste manier. Het moet bij VIOS passen en het moet wat opleveren. Gebaseerd op feiten wat ons betreft. Daarom zullen we de jeugd voor 1 maart al vragen wat men volgend seizoen wil. Namens de jeugdcommissie. Benny Krabbenborg

16 V.I.O.S.-Wijzer


Edo Hemmink vrijwilliger van het jaar Niet alleen de nieuwjaarsreceptie wordt een traditie, ook de benoeming vrijwilliger van het jaar. Namens de onafhankelijke beoordelingscommissie bracht Roald Visser het nieuws. Bij het bekend maken van naam “Edo Hemmink” was er meteen een groot applaus en vooral vele instemmende gezichtsuitdrukkingen. “Meer dan terecht!” hoorde je uit diverse hoeken. Edo is een bekend gezicht binnen onze vereniging. Al vele jaren vervult Edo diverse ondersteunende functies. Leider en vlagger, zowel bij de jeugd als ook bij de senioren. Ook steekt hij de helpende hand bij het jeugdkamp. En niet alleen bij VIOS, ook bij andere activiteiten binnen Beltrum is Edo altijd bereid om ondersteuning te geven. Edo, hartelijk gefeliciteerd!! Renovatie: kleedkamer 7 en 8 gereed De renovatie van sportpark ‘De Sonders’ is afgerond. Het kunstgrasveld en de fysioruimte waren al enige tijd in gebruik genomen, evenals de kleedlokalen onder de tribune. Sluitstuk van de renovatie is het legionellabestendig maken van kleedkamer 7 en 8. Mede dankzij ‘de Ondergrondse’ zijn deze kleedlokalen nu legionellabestendig. De bestaande lokalen onder de tribune zijn volledig gerenoveerd. Nieuwe vloeren wandtegels, gesausde wanden, een nieuw plafond en een nieuwe doucheinstallatie. De lokalen 7 en 8 zijn ook op deze installatie aangesloten en hiermee legionellabestendig gemaakt. Verder is er ook een kleedkamer 9 gerealiseerd. In het voormalige ballenhok is er nu voldoende ruimte voor de meiden van vv VIOS B. Een eigen kleedlokaal waardoor niet meer gebruik hoeft te worden gemaakt van het scheidsrechterlokaal. Tot slot is ook de fysioruimte gerenoveerd en biedt een fantastische werkruimte voor onze verzorgers. Bijzonder woord van dank aan Harrie Reijerink, Joop Heutinck en Patrick Rouwhorst die vanuit ‘de Ondergrondse’ het voortouw hebben genomen bij de verbouwingswerkzaamheden. Belangrijke partners bij deze verbouwing zijn:

• Marboma (keukenblok, tegels en plafonds - Björn klein Gunnewiek) • Installatiebedrijf Ratering (loodgieterswerk - Jos Ratering & Roy Wilderink) • Bouwbedrijf Gunnewiek (bouwmaterialen - Willie klein Gunnewiek)

V.I.O.S.-Wijzer 17


- Het stadionbezoek Vios jeugd naar stadion van Feyenoord Afgelopen zaterdag hebben we vanuit VIOS het stadion van ‘010’ bezocht met 40 kinderen en 10 ouders. Na het nuttigen van brood op de parkeerplaats voor de Maastribune werden we verdeeld in twee groepen, met elk een reisleider met een echt Feyenoord hart. De woorden ‘Amsterdam’ en ‘Ajax’ konden ze ook niet uit hun mond krijgen. De luchthaven Schiphol bij Amsterdam noemden ze ‘vliegveld bij Haarlem’. Voor Ajax hadden ze het woord Ajakkes en Ajax stond volgens hen voor schoonmaakmiddel dat je door de wc gooit of een middel waar je een vuur mee uitmaakt. Ze maakten meteen de rivaliteit tussen 010 en 020 duidelijk. We kregen een uitgebreide rondleiding, van bestuurskamer en kleedlokalen tot VIP room en persruimte. De ´mooiste grasmat van Nederland´ mochten we niet aanraken, maar we konden natuurlijk wel in de dug-out op de plek van trainer van Bronckhorst zitten. Een indrukwekkende dag was het voor zowel de kinderen als ouders. Het viel wel op dat vele kampioensfoto’s in het zwart-wit waren (uit de tijd dat er nog geen kleurenfoto’s waren)..

18 V.I.O.S.-Wijzer


Nieuwe tassen - heren 7 Na afloop van een training in de zaal ontvangen de spelers van heren-7 nieuwe spelerstassen. Op het kunstgrasveld van vv VIOS B. overhandigen Jos Krabbenborg (voegbedrijf Jos Krabbenborg) en Peter Berentsen (autobedrijf Berentsen) de nieuwe tassen aan aanvoerder Niels te Veluwe. Hiermee is de uitrusting weer helemaal compleet. Als dank verrast leider Bertus Krabbenborg de sponsoren met een bos bloemen. Kunnen ze na afloop nog even mee genieten en is er een goedmakertje voor het achtergebleven thuisfront voor het geval het te gezellig wordt.....

- heren 7 -

V.I.O.S.-Wijzer 19


“Ervaring en kwaliteit in loonwerk, gewasbescherming en grondverzet”

Bultemansweg 4 – 4a 7156 NP Beltrum

20 V.I.O.S.-Wijzer


Hallo allemaal, Via deze weg willen wij jullie allemaal alvast uitnodigen voor de algemene ledenvergadering van Vios volleybal. Voor de jeugd telt hierbij van 18 jaar ben je stemgerechtigd, ben je jonger dan dient er 1 van je ouders aanwezig te zijn. Hieronder volgt alvast de agenda. Geachte leden, Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering van Vios Volleybal, die gehouden wordt op donderdag 17 maart om 20.00 uur bij Café Restaurant Spilman te Beltrum. Agenda 1. Opening 2. Notulen van de jaarvergadering van 21 februari 2014 3. Jaarverslag 2015 4. Financieel verslag 2015 Verslag kascommissie, tevens benoeming nieuwe kascommissie Begroting 2016 5. Contributieverhoging / Kledingfonds 6. Jubilarissen 7. Mededelingen 8. Bestuursverkiezing: > aftredend en niet herkiesbaar: Ellen Temmink > aftredend en herkiesbaar: Ellen Klein Nijenhuis Voorgesteld wordt:

Roos Leemreize Jitske Klein Nijenhuis

Namen van tegenkandidaten kunnen uiterlijk één uur vóór de jaarvergadering worden gemeld bij het bestuur. 9. Verslagen diverse coördinatoren 10. Verslag jeugdcommissie 11. Rondvraag en sluiting Wij rekenen op uw komst! Met vriendelijke Groet Bestuur Vios Volleybal V.I.O.S.-Wijzer 21


Door de weeks spelend team: Wij willen gaan inventariseren of het mogelijk en haalbaar is om voor de dames een team op te richten dat door de weeks wedstrijden gaat spelen. Hoe dit er in de praktijk uit gaat zien kunnen we nog niks over zeggen, we zijn momenteel alleen aan het kijken of hier animo voor is. Mocht je hiervoor interesse hebben kun je dit doorgeven aan Ilse te Fruchte via de mail : ilse_te_fruchte@hotmail.com. Voorzitter bestuur Wij als bestuur van Vios volleybal zijn op zoek naar een nieuwe voorzitter voor het bestuur. Helaas heeft Ellen Temmink te kennen gegeven te willen stoppen na dit seizoen. Gelukkig hebben we al 2 nieuwe bestuursleden gevonden, maar helaas is hierbij de vacature voor voorzitter nog niet mee opgelost. Als bestuur hebben we alle taken verdeeld, dus de titel voorzitten klinkt misschien meer dan dat het is. We zoeken vooral iemand als aanspreekpunt wil fungeren en in de gaten houd of alles loopt binnen de vereniging. Mocht je hier meer informatie over willen hebben of intressen hebben kun je contact opnemen met Ellen Temmink. Training verplaatst De ouders en kinderen zijn inmiddels op de hoogte, maar per maart zal de training van de meisjes C1 worden verplaatst naar de woensdag van 17.00 t0t 18.30. Rosan de huidige trainer van de C1 kan het i.v.m. opleiding op de dinsdagavond niet meer redden. We hebben als bestuur en trainers zijne nog gekeken voor een vervangende trainer maar dit was op dit tijdstip helaas niet haalbaar. Wedstrijd bijwonen: We zijn uitgenodigd om een wedstrijd bij te wonen bij Orion in Doetichem. Dit staat gepland om zondag 28 februari. De meiden van de B1, C1 en C2 zijn hier dit keer voor uitgenodigd middels een brief of mail. Opgave hiervoor kan bij Roos Leemreize : Roos_leemreize@hotmail.com

22 V.I.O.S.-Wijzer


Overleg Jeugdtrainers en Seniorentrainers: Donderdag 28 Januari hebben wij samen met een aantal van het bestuur een evaluatie moment gehad met alle trainers en jeugdtrainers. Hieruit is onder andere uit voort gekomen dat enkele meiden van de B1 zullen gaan meetrainen met dames 1 en 2 op de maandag avond en van de Meiden C1 zullen er enkele gaan meetrainen met de B1 op de extra training vrijdagavond. Voor de C2 Meisjes zijn we op dit moment nog aan het kijken wat voor hun nog extra kunnen betekenen. Desbetreffende meiden zijn via het bestuur of trainers hierover op de hoogte gebracht.

Ik pass de ball: Hoi allemaal, Ik ben Pippa Scharenborg, 6 jaar, en woon met mijn papa Ivo, mama Dunja en zus Jente aan de Zwarteweg 1 in Beltrum. Ook hebben we 2 honden, Puck en Luna. Ik zit op de Sterrenboog in groep 3 en hou van knutselen, muziek, dansen en Pigpop. Sinds kort zit ik op volleybal en dat vind ik superleuk om te doen. Elke week op woensdagavond hebben we wel een dik uur training en daarna is het altijd gezellig nakletsen in de kleedkamer. Op zaterdag hebben we af en toe een toernooitje. Dit vind ik ook erg leuk ! Ik pass de bal door naar Wietske te Braak Groetjes Dunja Scharenborg

V.I.O.S.-Wijzer 23


Verenigingsactiviteiten Vios handbal 14 april

Jaarvergadering, 20.30 uur bestuurskamer

Vios touwtrek 4 maart

Gewichttrektoernooi, bi-j Sl端tter op Deale

Vios voetbal 15 februari Spreekuur bestuur v.v. V.I.O.S. B. (20.00-20.30 uur), info secretariaat. 14 maart Spreekuur bestuur v.v. V.I.O.S. B. (20.00-20.30 uur), info secretariaat. Vios volleybal 17 maart

Jaarvergadering, 20.00 uur Spilman

24 V.I.O.S.-Wijzer


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.