Vioswijzer 2016 01 januari

Page 1

DE V.I.O.S. WIJZER CONTACT-BLAD SPORTCENTRALE VIOS BELTRUM

Sportcentrale V.I.O.S. Beltrum opgericht: 30-1-1953 Verschijnt 11x per jaar 62e jaargang no. 3 januari 2016

www. sportcentralevios.nl www.vioswijzer.viosbeltrum.nl Redactie-adres: Meester Nelissenstraat 71, 7156 MB Beltrum. Tel. 0544-481633 E-mail: mtjmbouwmeesters@gmail.com

Secretariaat: Karel Doormanstraat 30 7141 WG Groenlo s.esselink@chello.nl Bankrekeningnr.:

IBAN: NL57RABO0105502146 Rabobank Achterhoek-Oost, ten name van: Sportcentrale “V.I.O.S.” Beltrum.

Beste mensen,

Voorwoord

Het geluid van de midwinterhoorn is weer verstomd. In plaats daarvan horen we nu een ander geluid en wel een driewerf alaaf voor onze secretaris, nu Prins, Sander Esselink. Blijkbaar heeft hij nog een gaatje in zijn spaarzame tijd gevonden om het narrenvolk van Beltrum dit jaar voor te gaan. Er is al weer een jaar vol met sportieve activiteiten voorbij. We hebben kunnen genieten van hoogtepunten, maar er waren ook diepte punten. Daphne Schippers laat zien dat het in de atletiekwereld steeds beter gaat. Voor Epke Zonderland ging het een tijdje wat minder. Het Nederlands elftal mag niet naar het EK in Frankrijk en misschien krijgen ze door dat het allemaal niet vanzelf gaat en dat je, als je wat wilt bereiken, moet samenwerken. Dat wij samenwerken in Beltrum hoog in het vaandel hebben staan blijkt wel uit het feit dat er afgelopen jaar hard is gewerkt om een dag als “met mekaar” voor elkaar te kunnen krijgen. Ook binnen de verschillende sportverenigingen moet je goed samenwerken om een omgeving te kunnen creëren waarbinnen het voor iedereen mogelijk is, op zijn of haar niveau, goed te presteren. Gelukkig heeft VIOS daarbij de hulp van veel vrijwilligers die met veel plezier en enthousiasme telkens weer klaar staan om hun diensten aan te bieden. Laten wij in 2016 gaan genieten van het sporten op het veld of in de hal en van de Olympische zomerspelen in Rio de Janeiro en voor de EK voetbal kiezen we maar een tijdelijke favoriet.. De sportfederatie Beltrum wenst hierbij iedereen een heel gezond en sportief 2016 en voor de winterliefhebbers nog veel sneeuw en ijs….. Marcel Mutter, voorzitter federatie Vios

V.I.O.S.-Wijzer 1


SPORTCENTRALE Contributieperikelen Elk jaar in januari wordt bij een aantal jeugdleden het contributiebedrag aangepast. Elke tak van sport hanteert voor de berekening van de contributie verschillende leeftijdsklassen. Op 1 januari wordt bekeken in welke klasse het kind op dat moment valt en wordt de wijziging doorgevoerd. Dit gebeurt dus niet tussentijds als het kind jarig is. Op het bankafschrift staat bij de afschrijving een lidnummer vermeld. Aan het nummer kan afgeleid worden om welke tak van sport het gaat. Voetballeden hebben een lidnummer tussen de 1 en 1000. Gymnastiek: 1001 en 2000, Handbal: 2001 en 3000, Tafeltennis: 3001 en 4000, Touwtrek: 4001 en 5000 en Volleybal: 5001 en 6000. De contributie wordt maandelijks (achteraf!) op de 27e van de maand geïncasseerd zoals de situatie op de 1e van de maand was. Als er een ledenmutatie op de 10e van de maand wordt doorgegeven dan zal dat pas aan het eind van de volgende maand zichtbaar zijn op het bankafschrift. Consumptieprijzen “de Spilsoos” Op 1 januari zijn er enkele kleine prijsaanpassingen doorgevoerd voor een aantal artikelen in de kantine. We hebben 3 jaar lang nagenoeg dezelfde prijzen gehanteerd, maar vanwege stijgende inkoopprijzen zijn we genoodzaakt om de prijsstijging door te voeren. Zowel een glas/flesje fris als een pijpje bier stijgt de prijs met 10 cent. Daarnaast stijgen ook de prijzen voor diverse snacks. Voor de bardienst zal het even wennen zijn, maar de ervaring leert dat dit tijdelijk is. Terug in de tijd (januari 1991) -Totaal zijn er 924 leden lid van Sportcentrale Vios (6 takken). -Afdeling handbal maakt geen gebruik meer van de het verharde veld en de kleedkamers in het Hato-gebouw. Derhalve wordt de naam veranderd in Touwtrekgebouw en wordt handbal ontheven van de financiële lasten. Uit de oude doos (januari 1966) -Sportcentrale Vios bestaat uit 4 takken van sport, t.w. Gymnastiek, Handbal, Voetbal en Volleybal. Totaal zijn er 777 leden lid van de vereniging. -In zaal Huinink voert de toneelgroep van Vios het stuk “De vier jaargetijden” op. De regie is in handen van Willem Zemann. 2 V.I.O.S.-Wijzer


Ledenmutaties: Nieuwe leden: Voetbal: Volleybal: Stef Geverinck Pippa Scharenborg Bedankt als lid: Gymnastiek: Voetbal: Quinty Lankveld Harrie Klein Gunnewiek Ellie Mobbs Inge Groot Kormelink

Aan- en afmelden als lid: Wilt u bij verhuizing de adreswijziging tijdig doorgeven aan het secretariaat? Ook als u een nieuwe banknummer hebt! Een ledenmutatie (aan- of afmelden, adreswijziging e.d.) kan alleen bij de contactpersoon van de desbetreffende vereniging doorgegeven worden. De peildatum voor de te betalen contributie is de eerste van de maand. Hieronder treft u de namen van de desbetreffende contactpersonen aan. -Gymnastiek -Handbal -Tafeltennis -Touwtrek -Voetbal -Volleybal

Danielle Roerdink, Haarstraat 31, 06 11485132 Marloes Levers, Boskamp 22, 0544 48 74 20 Walter Rouwhorst, Kempersweg 9, 0544 35 12 39 Laura Oude Hengel, Wolvenkamerweg 6 Eibergen, 06 10122755 Jan Bouwmeesters, Hassinkstraat 8, 0544 48 12 00 Carlijn Visser, Montgomerystraat 4, Groenlo, 06-30749117

Inlevering kopij Voor het leveren van kopij heeft ook elke vereniging van sportcentrale Vios een contactpersoon. Aan deze personen dienen alle berichtjes e.d. doorgegeven te worden (bij voorkeur via e-mail). Zij zorgen er dan voor dat het op tijd (gelijk aan tijdstip van aan- of afmelden) bij de eindredacteur komt, die dan alles verwerkt tot de welbekende Vioswijzer. De kopij voor de volgende Vioswijzer kan tot uiterlijk 4 december 2015 ingeleverd worden (eerste vrijdag van de maand). Het e-mailadres van de eindredacteur: mtjmbouwmeesters@gmail.com V.I.O.S.-Wijzer 3


De contactpersonen per vereniging zijn: -Sportcentrale, Sander Esselink: -Gymnastiek, Corinne. Stoteler: -Handbal, Jeanne Slutter: -Tafeltennis, Wout van ‘t Wel: -Touwtrek, Vincent Ribbers: -Voetbal, Marco Heutinck -Volleybal, Anne Slütter:

s.esselink@chello.nl corinnestoteler@gmail.com jeanneslutter@gmail.com wvtw@concepts.nl ribbers.halte@gmail.com mthjheutinck@kpnmail.nl anneslutter@hotmail.com

VIOS Gymnastiek wenst iedereen een fantastisch, gezond en sportief 2016 toe! Wijziging jaarprogramma Wat betreft de Clubkampioenschappen van VIOS Gym is er een wijziging. Deze zal zaterdag 18 juni in de ochtend gehouden worden, i.p.v. de middag, zoals in het infoboekje vermeld staat. Verdere info zal t.z.t gegeven worden. Oliebollentoernooi 30 december 2015 Op de valreep in 2015 was er op woensdag 30 december het jaarlijkse ‘oliebollentoernooi’. De seniorenteams van de woensdagavond streden tegen elkaar door middel van een volleybaltoernooi. Ook enkele bestuursleden deden mee maar of men daar nou zo blij mee moest zijn. . . . .In ieder geval was het een mooie manier om het jaar sportief met elkaar af te sluiten! Nadien waren er natuurlijk oliebollen bij de koffie en werd er geproost met elkaar. Zoals altijd namen leidsters Thea en Clementine de organisatie op zich. Ze floten de wedstrijden en enkele vrijwilligers namen het tellen op hun bordje, waarvoor dank! Het winnende team bestond uit: Rob Ravesloot, Riek Nijenhuis, Annie Hoitink, Corinne Stoteler, Johan Luttikholt, Lidwien Orriëns, Frans Hoitink en Gerard Maarse. Het was een gezellige avond, volgend jaar weer!! 4 V.I.O.S.-Wijzer


Filmmiddag Maandag 21 december is er voor de meiden en jongens een gym/filmmiddag gehouden. De kantine was omgetoverd tot een ‘gezellige bioscoop’, een donkere ruimte met veel kussens en dekens, waar ze heerlijk konden zitten of liggen. De oudere meiden hebben de film Mees Kees gekeken, waar natuurlijk de popcorn niet bij kon ontbreken. Ondertussen werd er in de sporthal de nodige toestellen klaargezet, zodat ze na de film samen met de jongere meiden en jongens konden gaan gymmen. Na een uurtje was het de beurt aan de jongste meiden/jongens, zij hebben de film Kikkerdril gekeken. Een geslaagde middag, met o.a. medewerking van enkele ouders. Bedankt!

Turnpakjes Wilt u een nieuw turnpakje of heeft u een turnpakje ongebruikt thuis liggen en weer willen inleveren. U kunt contact opnemen met Kim Hartjes, telnr. 0544-482475 of mail: prive@geveltechniek-beltrum.nl. Facebook Heb je Facebook…. kijk ook eens op de pagina van Vios Gym Beltrum. www.facebook.com/viosgymbeltrum.

V.I.O.S.-Wijzer

5


WIJ ZIJN U VAN DIENST VOOR AL UW: ELEKTRO-INSTALLATIES DATA-COMMUNICATIE AANLEG TELECOMMUNICATIE KLIMAATBEHEERSING VERKOOP-REPARATIE WITGOED

KEURING:

- ELEKTRISCHE INSTALLATIES

- GEREEDSCHAP - MACHINES

24-UURS SERVICE

6 V.I.O.S.-Wijzer


VIOS HANDBAL De tweede helft van het seizoen gaat van start! Ten eerste wensen we iedereen een gezond, gelukkig, sportief en blessurevrij Nieuwjaar! Hopelijk wordt 2016 voor ons succesvol en wie weet. . . zit er wel een kampioenschap in het verschiet. Hoewel we het tijdens de eerste helft van het seizoen niet verkeerd hebben gedaan, met 6 gewonnen wedstrijden en 3 verloren wedstrijden, moeten we in 2016 nog meer wedstrijden zien te winnen. Iedereen zal zich voor de volle 100% in gaan zetten, want na de platte wagens met kampioenen van VIOS voetbal, wordt het tijd voor een platte wagen met handbaldames! Maar goed, zover is het nog lang niet. . . . .Zet ‘m op!

V.I.O.S.-Wijzer 7


Rouwhorstbokaal 2015 In de eerste drie weken na de najaarscompetitie was het weer tijd voor de strijd om de Rouwhorstbokaal. Wout en Ilse namen dit jaar de organisatie van dit altijd weer spannende evenement voor hun rekening. Om een eerlijke strijd te krijgen wordt er gespeeld met een handicap-systeem. Een speler uit een lagere klasse krijgt een aantal wedstrijdpunten voorgift als deze speelt tegen iemand uit een hogere klasse. De regeling is als volgt: 1 klasse = 2 punten voorgift, 2 klassen = 4 punten, 3 klassen = 5 punten en 4 klassen = 6 punten. Vorig jaar won Walter de bokaal. Aan hem dus de taak om deze positie te consolideren en de bokaal opnieuw naar de Kempersweg te brengen om met trots opnieuw aan Bernadette te kunnen laten zien! Paul had zich echter voorgenomen om deze bokaal, die hij al vele malen in de wacht heeft gesleept, weer naar Borculo te brengen. Echter, hij maakte een slechte start en verloor kansloos tegen Walter! Dit was toch niet de bedoeling - aldus dacht Paul - en hij scoorde 3 punten tegen achtereenvolgens: Jan Wim, Geert Jan, ‘Marjofijn’, Martijn, Willie, Wim H en Jan. Dat schoot knap op zo…met 18 punten …., maar hij moest zijn meerdere erkennen in Wim F en Ilse … jawel … hij heeft een zwak voor deze dame ;-) Ondanks deze verliezen was het Paul die na afloop met 25 punten als eerste eindigde en kan hij binnenkort de beker met de grote oren in ontvangst nemen. Wim F eindigde op een fraaie tweede plaats. Deze plaats werd nipt veroverd, doordat Walter een game moest afstaan aan Willie en zo ex equo met Wim F op een gedeelde plaats eindigde met 23 punten. Omdat Walter verloor van Wim F werd hij derde. Bij de dames werd Ilse kampioen met maar liefst 14 punten. Marjolein werd tweede met 4 punten. De volledige uitslag was als volgt: 1. 2. 3. 4. 5.

Paul (25 pt) Wim F (23 pt) Walter (23 pt) Wout (19 pt) Wim H (19 pt)

8 V.I.O.S.-Wijzer


6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Jan Wim (19 pt) Willie (18 pt) Ilse (14 pt en kampioen bij de dames!) Geert Jan (13 pt) Martijn (13 pt) Jan (8 pt) Marjolein (4 pt)

Wout en Ilse, bedankt voor de prima organisatie!

Het bestuur van TTV VIOS wenst alle sporters en hun familie een heel gezond en gelukkig 2016 !

TTV Vios-Bison wenst iedereen een voorspoedig, sportief en gezond 2016 toe. Een nieuw seizoen staat voor de deur. De trainingen zijn inmiddels weer begonnen. Er zijn wat nieuwe sportattributen aangeschaft voor het trainen. Zondag 10 januari zijn we weer actief bij de jaarlijks terugkerende survivalrun. Een enkele Bison doet mee, de meeste andere leden zijn post en helpen na afloop mee met het demonteren van de hindernissen. Naast de Oostelijke Competitie en NK, nemen we ook deel aan het internationaal toernooi dat door TTV Eibergen wordt georganiseerd tijdens het Pinksterweekend. Het WK Touwtrekken is dit jaar in Zweden. Onze traditionele Nieuwjaarsborrel wordt gehouden op 15 januari bij ons clubgebouw. Kortom, nieuw seizoen, nieuwe kansen. We gaan ervoor! V.I.O.S.-Wijzer 9


Het is tijd om te sporten Sport is belangrijk. Omdat het leuk en gezond is, maar vooral omdat het mensen dichterbij elkaar brengt. Hoe jong of oud ze ook zijn en wat ze in het dagelijks leven ook doen. Sporters en supporters maken allemaal tijd vrij voor hún vereniging. En zo’n vereniging steunen wij natuurlijk ook. Waar en wanneer we maar kunnen.

Het is tijd voor de Rabobank. 10 V.I.O.S.-Wijzer


VIOS VOETBAL Van de bestuurstafel............... De winterstop is begonnen. Voor de jeugd betekent dit andere activiteiten. Dit jaar het traditionele Norbert Kuypers Toernooi, spokentocht, binnenpret en een stadion bezoek. Ditmaal wordt de Rotterdamse Kuip bezocht en dat betekent dat de jeugdcommissie dit jaar geen gebrek aan chauffeurs zal hebben. De gehele familie Helmers trappelt van ongeduld en is voor deze activiteit beschikbaar! Bij het ingaan van de winterstop, na de laatste competitie-wedstrijden, heeft het bestuur de jaarlijkse kadermiddag georganiseerd. Dit jaar was er een presentatie van Anouk Groot Kormelink met als thema onbegrepen gedrag. “Lastige kinderen bestaan niet, misschien wel onrustige kinderen met aanpassingsmoeilijkheden op wat de buitenwereld als standaard ervaart.” was een van de stellingen. “Onbegrepen gedrag vraagt om aanpassingen van zowel het kader als van de jeugdige sporters. Als je je oprecht interesseert in een individu, is de oplossing vaak dichtbij. Uiteindelijk sport je samen en ben je verantwoordelijk voor elkaars plezier.” Anouk hield het kader niet alleen stellingen voor, maar kwam tevens met maatwerkoplossingen. Voor haar afstudeerproject aan de School of Human Movement & Sports heeft Groot Kormelink naar de verbetermogelijkheden voor de begeleiding bij VIOS-voetbal gezocht en zeker gevonden. Haar eindscriptie werd uiteindelijk als zeer goed beoordeeld. Het aanwezige kader werd ook bezocht door Els Bonekamp van onze hoofdsponsor ‘Spilman’. Zij overhandigde 30 nieuwe coachjassen voor het seniorenkader aan Anouk Groot Kormelink, tevens aanvoerster van dames 1.

V.I.O.S.-Wijzer 11


Els en Anouk Als u deze editie van de VIOS-wijzer leest, heeft de nieuwjaarsreceptie al plaats gevonden. Hieronder vindt u de speech van onze voorzitter. Naast de speech van de voorzitter is er ook aandacht voor onze jubilarissen en de vrijwilliger van het jaar. Wie zal de opvolger worden van Thijs te Brake? Naast het officiële gedeelte is er een onofficieel deel waar heren-4 de invulling van zal verzorgen. In voor-Beltrum wordt gebouwd aan een nieuwe accommodatie. De bestaande porto-cabin wordt ingewisseld voor een andere, grotere unit waarmee DVV/VIOS5 beter kan voldoen aan de eisen van de KNVB. Het jaar 2016 is begonnen. Nog ongewis wat er gaat komen. We blijven werken aan onze club en wensen al onze leden en andere sympathisanten het allerbeste. Tot ziens!

Nieuwjaarspeech 2016 van de voorzitter. Beste VIOS-vrienden, hulde aan allen die vol energie meewerken aan ons permanente verbeterprogramma. Ik begin mijn nieuwjaarspeech met een citaat uit de Tubantia van ruim twee weken geleden. “Vergeet niet dat VIOS meer dan zeshonderd leden telt en dat hier de afgelopen jaren op organisatorisch vlak heel veel is gebeurd. Al die zaken bieden de club perspectief voor de toekomst!” De mening staat niet op zich zelf. Wij manifesteren ons. 12 V.I.O.S.-Wijzer


We hebben gezien dat in 2015 de dynamische wereld volop in beweging bleef. Al bezit ik geen glazen bol, maar ik kan jullie beloven dat in het nieuwe jaar veranderingen onverminderd doorgaan. Dit geldt voor Nederland, voor onze regio, maar ook voor de sport. Zeker binnen onze regio, met haar eigen demografische en sociaaleconomische vraagstukken, zullen we als VIOSvoetbal blijven mee ademen met de tijd. Wij blijven onze jeugdleden op een maatschappelijke voorsprong zetten. De moderne samenleving gaat schreeuwen om mensen die in een dynamische omgeving positief blijven, enthousiast in teams kunnen werken, maar bovenal zichzelf willen overtreffen en daarmee het gezamenlijk doel bereiken. Bij VIOS werken we aan een klimaat, waarbij jongeren dit als vanzelfsprekend gaan ervaren en successen volop delen. De koers dat we een stevig anker willen zijn in onze dorpsgemeenschap, blijven we onverminderd vast houden. We kennen onze verantwoordelijkheid en waar het kan, zullen we de vragen van anderen beantwoorden en de samenwerking versterken. Terugkijkend zijn we vol trots dat de open zondag 10 mei “Veur Mekare” zo’n enorm succes is geworden. De in de media veel gebruikte stelling, “Het bewijs dat je door samenwerken tot veel in staat bent ligt in Beltrum”, galmt binnen onze gemeenschap nog na. Het is mooi om te zien dat in Beltrum volop de lijn van het anticiperende, in plaats van het correctieve besturen wordt gekozen. Sportief gezien zetten we de ingeslagen weg door. Met een inhaalwedstrijd voor de boeg is voor ons vlaggenschip de derde plaats zomaar in zicht. Dit kan de opmaat zijn voor een prachtige Beltrumse lente. Beltrum kent vele gelovigen. Anno 2016 voegen we daar een dimensie aan toe, “Geloof in eigen kunnen!” De progressie is door de hele vereniging waarneembaar, van de jeugd tot het recreatieve voetbal. Op vele fronten is en wordt gestreden om de bovenste plaatsen. Presteer nu het kan! Het is zo later! Gaat het bij VIOS dan alleen om presteren? Nee, natuurlijk niet. VIOS-voetbal wil voor alle spelende en niet spelende leden een club zijn, waar je je thuis voelt, maar bovenal een club zijn die waarde toevoegt aan een kwalitatief sociaal leven. Er is plaats voor humor, ontspanning en de sociale cohesie wordt versterkt. Wij zijn een club waar plezier voorop blijft staan en aangenaam presteren verhoogt de speelvreugde. Dit maakt dat de jeugdcommissie en het seniorenkader zo druk zijn om iedere speler en ieder team op eigen niveau te laten spelen. Doelstellingen moeten vooral uitdagend, maar toch realistisch zijn.

V.I.O.S.-Wijzer 13


Zwarteweg 9 Tel. : (0544) 482129

7156 NM Beltrum Fax 0544-482187

• MASSEY FERGUSON tractoren. • GRONDVERZETmachines • HOOIBOUW machines • URBAN kalverdrinkautomaten • INSENTEC varkens groepshuisvesting • Constructiewerk en stalinrichting • Tuin- en parkmachines • Tuingereedschappen en ijzerwaren • Bedrijfskleding. • Tevens verhuur van diverse machines.

• V.C.A. Keuringsbedrijf van vele soorten machines

www.nijenhuismachines.nl

info@nijenhuismech.nl

Meester Nelissenstraat 11, 7156 MA Beltrum Telefoon (0544) 48 15 75 advies n e g e ! Ged info@rateringinstallatie.nl schap n a m k www.rateringinstallatie.nl en va

14 V.I.O.S.-Wijzer


Als bestuur zijn wij er om richting te geven. Wij kunnen veel willen, maar het zijn jullie, de vrijwilligers en alle leden die het uiteindelijke tempo bepalen. We willen geen vereniging zijn die schaamteloos de eigen loftrompet steekt. Tegengeluiden, mits de juiste toonhoogte, mogen bij ons gerust klinken. Dit houdt ons scherp en brengt ons samen verder! De VIOS-jeugd kent al jaren ouderavonden voor de juiste afstemming. Dit gaan we in het voorjaar uitbreiden naar huiskamergesprekken met de seniorenelftallen. Er staan twee vragen centraal, wat moeten we nog meer brengen en wat mogen wij misschien halen? Door alle vrijwilligers wordt veel gebracht en het solidariteitsprincipe betekent dat we gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor alle taken binnen de club. “Kom je lekker buiten spelen?�, wordt de nieuwe slogan. In de huidige beeldscherm-maatschappij vinden veel van onze dagelijkse bezigheden, gedwongen binnen plaats. De jeugd en de ouders moeten elke kans grijpen om voor sport of vrijetijdsbesteding de frisse buitenlucht te happen. Via de campagne willen we zoveel mogelijk meisjes en jongens gaan bereiken. Het intens beleven van alle jaargetijden hoort bij het verantwoord opvoeden. Voor de oudere jeugd blijven we inzetten op het recreatief voetbal, zowel bij de dames als de heren. Voetbal kan bij ons zo lang mogelijk gespeeld worden. Over vrijwilligers gesproken. Het is ongekend hoeveel mensen zich belangeloos voor onze vereniging inzetten. Soms op de voor-, maar vaak op de achtergrond. Mijn zwak voor alle stille krachten mag als bekend worden verondersteld. Oprecht hoop ik dat eenieder zijn of haar voldoening uit de vrijwilligerstaak haalt. Een diepe, diepe buiging voor jullie allen. Alle vrijwilligers, sponsoren, supporters en leden maken VIOS. Zonder jullie bestaat VIOS slechts virtueel. Jij maakt het verschil en draagt mede de verantwoordelijk voor het plezier van een ander. Vergeet de gulle glimlach daarbij niet. Relativeer en presteer nu het kan. De tijd vliegt. Voor je het weet is later alweer begonnen. Een zalig nieuwjaar met een vrolijk en speels VIOS in een gezond Beltrum! 3 januari 2016, Theo Helmers

V.I.O.S.-Wijzer 15


De topscorer - tussenbalans De topscorer, in het verleden waren ze vaak afkomstig uit Amsterdam. De laatste jaren is dat een stuk minder en spreken ze daar niet meer met hun voeten maar met deeltjes lood. De nieuwe topscorer daar heet dan ook “de Neus”. Scoren kunnen ze bij vv VIOS B ook wel en hier wordt nog altijd met de voeten gesproken. Topscorers uit het verleden droegen vaak de naam Groot Zevert. Om ze uit elkaar te houden hebben ze zo ook hun eigen bijnamen. Kenden we in het verleden onder andere de “Maradonna van de Maispottershook” en nog veel langer geleden “Het Rode Beest”, tegenwoordig hebben we onze eigen neus te weten “Nase” en hij is afkomstig uit het Belhamelsdorp zelf. Bij het begin van de competitie nam “Nase” al snel afstand van zijn concurrenten. Om zijn neus voor de goal verder te ontwikkelen heeft hij zelfs een neusoperatie ondergaan en is hierdoor achterop geraakt. Tom Ribbers wist hiervan te profiteren. Binnen het geheel gerenoveerde elftal van leiders Rob klein Tuente, Rene Bennink en Mark Ottink ontwikkelde ook hij een goede neus voor de goal. Bij het ingaan van de winterstop neemt Tom dan ook de koppositie op onze topscorerslijst in en gaat heren-6 aan kop in de competitie. “Nase” volgt op de spreekwoordelijke neuslengte afstand en is getergd om de koppositie te heroveren. Wij zijn benieuwd wie er gaat winnen en houden u verder op de hoogte.

Tussenstand Speler

totaal

1 Tom Ribbers

18

2 Nick Groot Zevert

15

3 Bas Stoverink

12

4 Jurgen Huinink

11

5 Sharon Bruijl

10

6 Christiaan Ballast

7

7 Niek Nijhuis

7

8 Vincent Papen

7

9 Dominique Abbink

6

10 Jurgen Haarlink

6

16 V.I.O.S.-Wijzer


Meisjes en dames, ingezonden stuk Jan Elshof Ik wil beginnen met het kampioenschap van de meisjes. Daar is niet veel over geschreven. Anders als er een kampioenschap is, dan staat er wel een foto in de vioswijzer, Berkelland Nieuws of Achterhoek nieuws. Maar deze keer niet en dat staat mij niets aan. De meisjes B-junioren zijn ongeslagen kampioen geworden en dat vindt ik geweldig. Ik wou eerst geen uitwedstrijden meer zien, maar ik ben later verandert. De eerste 4 wedstrijden. Dinxperlo uit: 1-4. De tweede wedstrijd was Hoeve Vooruit uit: 2-2. Nog niet verloren. Ik dacht daar moet ik weer bij zijn. De derde wedstrijd was in Neede. Op mijn scooter er naar toe, 0-2. De volgende wedstrijd was in Winterswijk, ook op eigen gang, 0-6. In Winterswijk zei een meisje, Janne Tammel: “Jan, je kunt de volgende keer wel met ons mee in de auto”. De volgende wedstrijd thuis tegen Varsseveld: 6-0. Toen was Ruurlo aan de beurt: 0-8. Hierna AZSV: 6-1, MEC/Bredevoort: 7-1 en de mooiste wedstrijd uit tegen Eibergen, 0-13. Vijf doelpunten van Margo Wildenborg. De laatste wedstrijd tegen Grol: 6-1. De eerste minuut werd al gescoord door Ellie Mobbs. Terecht kampioen met 59 doelpunten voor en 5 tegen. Een paar mooie doelpunten die ik heb gezien waren afstandschoten en die waren van Iris klein Breteler en Esmee Gunnewijk. Onze keepster, Daimy Zieverink, heeft de laatste twee wedstrijden niet meegedaan maar ze heeft maar 2 doelpunten tegen gekregen. De meisjes A-junioren heb ik alleen thuis gezien. Ze spelen goed maar moeten toch eerder de bal afgeven en durven schieten van afstand. Verder spelen ze wel goed naar mijn zin. De dames, het is jammer dat er zoveel ‘verletzt’ zijn. Ze moesten de wedstrijden al op dinsdag zetten, anders hadden ze geen spelers genoeg. Ik hoop dat het gauw beter wordt. Bij de dames gaat het nu wel wat beter dan vorig jaar. De laatste twee jaren gingen ook niet. Zaterdag uitgaan, zondag voetballen en maandag weer trainen. Dat houdt geen paard vol. Dan moet ik toch aan vroeger denken, toen ik nog bij Zieverink werkte. Als ik dan moest ploegen dan deed ik om een ander paarden wissel. Dames-2 kan ik niet veel van zeggen maar zij hebben ook geen spelers genoeg. En ik wil het bestuur van VIOS B, de meisjes van alle elftallen, dames 1-2 en alle leiders en trainers een fijn 2016 toewensen. Dank u, oud trainer Jan Elshof.

V.I.O.S.-Wijzer 17


Winterprogramma 2016 9 jan

VIOS B1

EGVV 1

10 jan VIOS B VR1 17 jan VIOS B1

Rekken 1

VIOS B3 VIOS B8

Oefen

17:00 uur Beltrum

Trainen

11:00 uur Beltrum

Competitie 14:30 uur Beltrum Trainen

9:30 uur

Beltrum

Trainen

10:00 uur Beltrum

19 jan VIOS B1

CSV Apeldoorn 2

Oefen

20:00 uur Beltrum

20 jan VIOS B VR1,2

Erix/KSV VR1,2 Oefen

20:00 uur Beltrum

24 jan Terborg 1

VIOS B1

Competitie 14:00 uur Terborg

VIOS B1

PAX 1

Schaduw wedstrijd

14:00 uur Beltrum

VIOS B3

WVV’34 3

Oefen

10:00 uur Beltrum

VIOS B5

Speedsoccer

VIOS B8 FC Winterswijk VR1

10:00 uur Zieuwent Trainen

10:00 uur Beltrum

VIOS B VR2

Competitie 12:15 uur Winterswijk

Reunie 1

Competitie 14:30 uur Beltrum

WVV’34 2

VIOS B2

Oefen

FC Trias 4

VIOS B3

Competitie 9:00 uur

VIOS B5

Speedsoccer

VIOS B6

Zaalvoetbal

Sporthal

9:45 uur

Beltrum

VIOS B7

Zaalvoetbal

Sporthal

8:45 uur

Beltrum

Trainen

10:00 uur Beltrum

31 jan VIOS B1

VIOS B8

11:00 uur Hengevelde Winterswijk

10:00 uur Zieuwent

Oeken/Brummen VR1

VIOS B VR2

Competitie 11:30 uur Brummen

4 feb

VIOS B1

Keijenburgse Boys 1

Oefen

20:00 uur Beltrum

7 feb

Carnaval Trainen

10:00 uur Beltrum

Oefen

20:00 uur Beltrum

VIOS B8 11 feb VIOS B2 14 feb 25 feb VIOS B1

Reunie 3

voor alle elftallen competitie Erix 1

Oefen

20:00 uur Beltrum

18 V.I.O.S.-Wijzer


Hallo Allemaal, Bij het uitkomen van deze Vioswijzer is de jaarwisseling al geweest, wij willen iedereen via deze weg dan ook een gelukkig en vooral gezond en sportief 2016 wensen. Het kniepertjestoernooi is in verband met een wedstrijd van heren 1 verzet naar woensdag 13 januari om 19.30 uur in de sporthal. We hopen dat jullie hier allemaal weer aanwezig zullen zijn om het nieuwe jaar goed te beginnen. Op donderdag 17 maart staat de jaarvergadering voor Vios volleybal gepland om 20.00 uur bij zalencentrum Spilman. Te zijner tijd zullen jullie via de aanvoerders van het team de agenda en notulen van het vorig jaarvergadering ontvangen. Graag wil ik de vernieuwde website van volleybal nog even onder de aandacht brengen: www.volleybalviosbeltrum.nl. Als jullie leuke stukjes hebben, kun je dit sturen naar een van de leden van het bestuur. Zij zullen zorgen dat het op de site vermeld wordt.

Kampioenen! Na het uitkomen van de vorige Vioswijzer was het weer direct raak. Namelijk weer 3 teams die zaterdag 12 december kampioen konden worden, namelijk de Meisjes B, en cmv niveau 5-1 en cmv niveau 5-2. Voor de CMV-niveau 5-1 is het helaas de 12 niet gelukt, zij moesten het zaterdag 18 december alsnog proberen. De CMV niveau 5-2 werd zaterdag 12 december na een spannende wedstrijd kampioen. Ze werden goed verwend door de aanwezige supporters, kregen vanuit de vereniging een attentie. Ook hebben ze een rondje door het mooie Beltrum gereden met een trekker en platte wagen.

V.I.O.S.-Wijzer 19


“Ervaring en kwaliteit in loonwerk, gewasbescherming en grondverzet”

Bultemansweg 4 – 4a 7156 NP Beltrum

20 V.I.O.S.-Wijzer


De meisjes B moesten zaterdag avond om 17.00 uur spelen tegen Zelhem, ze moesten met 3-1 winnen om kampioen te kunnen worden. Helaas verloren ze deze wedstrijd met 3-1, achteraf bleek dat de tegenpartij een Mix-team was, deze mogen wel deelnemen aan de competitie maar mogen geen kampioen worden, dus de meiden MB1 waren en zijn alsnog kampioen. De training erop zijn ze namens de vereniging alsnog even in het zonnetje gezet! Coaches, trainers maar vooral de meisjes van de MB 1, cmv niv. 5-1 en cmv niv.5-2 gefeliciteerd met de geweldige prestatie. Uiteraard zijn er op de vernieuwde website als wat meer foto’s te vinden. Hou allemaal de komende weken de kranten in de gaten, wie weet zijn jullie hier ook nog allemaal in te vinden‌ Groetjes, namens het bestuur Vios volleybal

Cmv Niveau 5-2

V.I.O.S.-Wijzer 21


Meisjes B1

Cmv Niveau 5-2

22 V.I.O.S.-Wijzer


Ik pass de bal . . . Lieke bedankt voor de bal: Ik ben Anne Klein Tuente ik ben zes jaar en ik heb twee broers en die heten Rick en Niek en mijn vader heet Rob en mijn moeder heet Irma. Mijn hobby is volleybal en ik zit in niveau 1 je moet gooien en vangen, toernooitjes spelen vind ik heel erg leuk, dit is altijd heel spannend. Ik zit op de Sterrenboog in groep 3 bij meester Jerzy en juf Nicky en juf Jette. Bij mij in mijn team zitten Pippa en Wietske en Sanne en ik. En ik gooi de bal door naar Pippa Scharenborg. . . . . .

V.I.O.S.-Wijzer 23


Verenigingsactiviteiten

Vios gymnastiek 6 januari 13 januari 27 januari 5 februari

De lessen gaan gewoon door De 3 avondlessen gaan niet door Vergadering voor ouders van selectiegroep Kinderen mogen in carnavalskleding komen

Vios touwtrek 15 januari

Nieuwjaarsreceptie in clubgebouw

Vios voetbal 3 januari 9 januari 11 januari 16 januari 16 januari

24

Nieuwjaarsrecptie (14.00-19.00 uur), kantine Bezoek Feyenoord D en E-pupillen Spreekuur bestuur v.v. V.I.O.S. B. (20.00-20.30 uur), info secretariaat Spooktocht – D, E en F-pupilen Spreekuur bestuur v.v. V.I.O.S. B. (20.00-20.30 uur), info secretariaat

V.I.O.S.-Wijzer


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.