Page 1

INTERPRETÃRI ALE REGULAMENTULUI OFICIAL 2006 - 2010 EXPLICAÞII SUPLIMENTARE LA REGULAMENTUL OFICIAL IIHF - FRHG

Aplicabil pentru sezonul 2007/2008

1


Nici o parte a acestei publicaþii nu poate fi reprodusã în limba englezã sau tradusã ºi reprodusã în oricare altã limbã sau transmisã în orice format sau orice mod electronic sau mecanic, incluzând fotocopierea, înregistrarea, sau orice system informatic de stocare ºi recuperare/salvare, fãrã a avea în prealabil permisiunea în scris a Federaþiei Internaþionale de Hochei pe Gheaþã.

Dacã aveþi orice întrebãri sau comentarii cu privire la interpretãrile cuprinse în Interpretãrile Regulamentului Oficial 2006-2010 (IIHF Case Book 2006-2010), vã rugãm sã contactaþi Colegiul Central de Arbitrii pe adresa FRHG.

Patinoarul Mihai Flamaropol Bd. Basarabia nr. 35-37, sector 2 Bucureºti, cod postal 022103 România Tel/Fax : 004 021 324 77 13 e-mail: frhgf@yahoo.com

2

Aplicabil pentru sezonul 2007/2008


INTRODUCERE Interpretãrile Regulamentului Oficial 2006-2010 FRHG (IIHF Case Book 2006-2010) sunt interpretãrile date de IIHF (Federaþia Internaþionalã de Hochei pe Gheaþã) ºi este un supliment la Regulamentul Oficial al IIHF ºi FRHG. El cuprinde interpretãri ale regulamentului de joc ºi clarificãri, este un ghid pentru Arbitrul de centru ºi Arbitrii de linie, tehnici ºi instrucþiuni. De asemenea, furnizeazã jucãtorilor, oficialilor echipei, ºi mass-mediei clarificãri cu privire la regulile de joc. Situaþiile care apar frecvent în timpul desfãºurãrii unui meci necesitã reguli sau interpretãri specifice iar acestea încearcã sã furnizeze o explicaþie care este compatibilã cu spiritul ºi intenþiile regulilor jocului de hochei pe gheaþã, un standard de sportivitate pentru jucãtori, oficialii echipei ºi oficialii meciului care trebuie sã le accepte ºi sã le recunoascã. Aceastã versiune a Interpretãrilor Regulamentului Oficial 2006-2010 (Case Book-ului IIHF) este aplicabilã pentru sezonul 2007-2008. Este important de notat cã în perioada 2006-2010 multe situaþii pot apãrea în meciuri care nu au acoperire în acest manual. Pentru a contracara aceasta, IIHF va furniza Buletine Informative în fiecare an înainte de începerea sezonului pentru clarificãri. Acestea vor fi preluate traduse ºi implementate de cãtre FRHG. Interpretãrile Regulamentului Oficial (Case Book-ul IIHF) este împãrþit în secþiuni ºi fiecare secþiune este numerotatã în mod similar ca ºi în Regulamentul Oficial 2006-2010 al IIHF ºi FRHG. Aceasta înseamnã cã informaþiile în aceastã secþiune corespund cu regulile care au acelaºi numãr în Regulamentul Oficial 2006 – 2010 IIHF ºi FRHG. Interpretãrile Regulamentului Oficial FRHG (Case Book-ul IIHF) este structurat în trei pãrþi: A – constã în tehnici ºi proceduri pentru Arbitrul de centru ºi Arbitrii de linie urmãrind procesul de perfecþionare a responsabilitãþilor lor; B – clarificãri ale regulilor de joc, care nu sunt în întregime explicate în Regulamentul Oficial IIHF ºi FRHG, ºi C – trateazã situaþii care apar în timpul meciului ºi o interpretarea corectã pentru fiecare situaþie. Biroul IIHF ºi Departamentul de Sport al IIHF sunt disponibili sã vã asiste dacã trebuie sau dacã aveþi orice întrebãri sau comentarii cu privire la interpretãrile regulilor de joc, care pot avea loc în timpul meciului sau sunt prezentate în aceastã ediþie. Vã rugãm sã adresaþi comentariile dumneavoastrã staff-ului Federaþiei Naþionale sau Preºedintelui Colegiului Central de Arbitri al Federaþiei Naþionale, care cu siguranþã vã vor asigura informaþiile potrivite.

Aplicabil pentru sezonul 2007/2008

3


CUPRINS Introducere

3

SECÞIUNEA 1 – PATINOARUL

6

119 141

TERITORIUL DE POARTÃ BÃNCILE DE PEDEPSE

6 6

SECÞIUNEA 2 – ECHIPELE, JUCÃTORII ªI ECHIPAMENTUL 200 ECHIPAMENTUL JUCÃTORILOR 201 CÃPITANUL ECHIPEI 222 CROSA JUCÃTORULUI 223 CASCA JUCÃTORILOR 224 MASCA PENTRU FAÞÃ ºI VIZORUL JUCÃTORULUI 311 ECHIPAMENTUL ARBITRULUI DE CENTRU ºI ARBITRILOR DE LINIE 232 CROSELE PORTARILOR 234 CASCA PORTARULUI ºI MASCA PENTRU FAÞÃ 260 MÃSURAREA ECHIPAMENTULUI

6 6 6 7 7 7 7 8 8 8

SECÞIUNEA 3 – OFICIALII ªI ÎNDATORIRILE LOR

11

313 ÎNDATORIRILE ARBITRILOR DE LINIE 323 CRONOMETRORUL DE JOC 330 SISTEMUL VIDEO ARBITRUL DE POARTÃ ºI SISTEMUL VIDEO SUPORT SECÞIUNEA 4 - REGULILE DE JOC

11 12 12 14

410 411 412 415 416 417 420 422 440 442 450 451 460 470 471 472 481 4

SCHIMBUL DE JUCÃTORI ºI PORTARI SCHIMBUL DE JUCÃTORI ºI PORTARI DE LA BANCA JUCÃTORILOR ÎN TIMPUL JOCULUI PROCEDURA SCHIMBULUI DE JUCÃTORI ÎN TIMP CE JOCUL ESTE OPRIT SHIMBAREA PORTARILOR ÎN TIMP CE JOCUL ESTE OPRIT JUCÃTORI RÃNIÞI PORTARI RÃNIÞI TIMPUL MECIULUI TIME OUT ANGAJAMENTELE PROCEDURI PENTRU EXECUTAREA ANGAJAMENTULUI OFSAIDUL PROCEDURA OFSAID-ULUI AMÂNAT DEGAJAREA INTERZISÃ DEFINIÞIA UNUI GOL ANULAREA UNUI GOL CREDITAREA CU GOL A JUCÃTORILOR ºI ASISTENÞILOR PUC PE PLASA PORÞI Aplicabil pentru sezonul 2007/2008

14 14 15 16 17 17 17 18 18 20 23 25 27 30 31 33 34


490 491 492

OPRIREA / PASAREA PUCULUI CU MÂNA LOVIREA PUCULUI CU PICIORUL/PATINA JUCAREA PUCULUI CU CROSA RIDICATÃ

SECÞIUNEA 5 – PEDEPSELE 500 PEDEPSELE (DEFINIÞII ºI PROCEDURI) 501 PEDEAPSA MINORÃ 503 PEDEAPSA MAJORÃ 504 PEDEAPSA DE REA CONDUITÃ 508 ªUTUL DE PENALITATE 509 PROCEDURA LA ªUTUL DE PENALITATE 511 PEDEPSELE PORTARULUI - PROCEDURI 512 PEDEPSELE CONCORDANTE 513 PEDEPSE AMÂNATE 514 SEMNALIZAREA PEDEPSELOR 523 ATACUL DIN SPATE 528 SCHIMBUL DE LOVITURI SAU DURITÃÞI 534 OBSTRUCÞIA 539 PIEDICA 540 ATACUL ÎN ZONA CAPULUI ºI GÂTULUI 540 ATACUL CU CORPUL / FEMININ 550 INSULTARE OFICIALILOR ºI ATITUDINE NESPORTIVÃ DIN PARTEA JUCÃTORILOR 551 INSULTAREA OFICIALILOR ºI ATITUDINEA NESPORTIVÃ DIN PARTEA OFICIALILOR ECHIPEI 554 ÎNTÂRZIERA JOCULUI 555 ECHIPAMENT NEREGULAMENTAR SAU PERICULOS 556 CROSÃ RUPTÃ 557 CÃDEREA PE PUC A UNUI JUCÃTOR 559 JUCAREA PUCULUI CU MÂNA DE CÃTRE UN JUCÃTOR 560 JUCAREA PUCULUI CU MÂNA DE CÃTRE PORTAR 564 JUCÃTORII PÃRÃSESC BÃNCILE ÎN TIMPUL UNEI ALTERCAÞII 565 OFICIALII ECHIPEI PÃRÃSESC BANCA JUCÃTORILOR 569 ARUNCAREA UNEI CROSE SAU A ORICÃRUI OBIECT ÎN INTERIORUL SUPRAFEÞEI DE JOC 570 ARUNCAREA UNEI CROSE SAU A ORICÃRUI OBIECT ÎNTR-O SITUAÞIE DE (BREAKAWAY) JUCÃTOR SCÃPAT SINGUR PE UN CONTRAATAC RAPID 571 PREVENIREA INFECÞIILOR PRIN SÂNGE 573 MAI MULÞI JUCÃTORI PE GHEAÞÃ 591 PORTARUL DINCOLO DE LINIA ROºIE DE CENTRU 592 PORTARUL MERGE LA BANCA JUCÃTORILOR ÎN TIMPUL OPRIRII JOCULUI 593 PORTARUL PÃRÃSEºTE TERITORIUL LUI DE POARTÃ ÎN TIMPUL UNEI ALTERCAÞII 595 PROTEJAREA PORTARULUI A4.7 RESPONSABILITÃÞILE ARBITRULUI DE LINIE

Aplicabil pentru sezonul 2007/2008

35 36 37 38 38 40 44 44 45 46 49 52 58 60 62 63 65 65 66 66 67 67 68 71 73 74 74 75 75 75 76 78 78 79 79 80 80 80 80

5


SECÞIUNEA 1 – PATINOARUL REGULA 119 – TERITORIUL DE POARTÃ B – Interpretare 1. Teritoriul de poartã va trebui sã fie mãsurat de la marginea exterioarã a liniilor care formeazã teritoriul de poartã. Liniile sunt considerate ca fãcând parte din teritoriul de poartã. REGULA 141 – BÃNCILE DE PEDEPSE B – Interpretare 1.

O echipã va trebui sã aleagã banca de pedepse aflatã pe partea opusã a bãncii jucãtorilor. Ei nu trebuie sã schimbe bãncile în timpul desfãºurãri meciului.

SECÞIUNEA 2 – ECHIPELE, JUCÃTORII ªI ECHIPAMENTUL REGULA 200 – ECHIPAMENTUL JUCÃTORILOR B – Interpretare 1.

Numele jucãtorilor poate fi schimbat în Raportul Oficial al Meciului în orice moment pânã la începerea meciului.

2.

O echipã poate echipa numai doi portari.

3.

Un jucãtor legitimat poate participa înaintea meciului la încãlzire, cu condiþia ca el sã fie eligibil sã joace în acel meci, chiar dacã el nu este trecut în Raportul Oficial al Meciului.

REGULA 201 – CÃPITANUL ECHIPEI B – Interpretare 1.

Atunci când apare o situaþie în care amândoi, atât cãpitanul cât ºi ajutorul/ajutorii de cãpitan sunt pe banca jucãtorilor, Arbitrul de centru va trebui sã solicite sã vorbeascã cu cãpitanul echipei, chemându-l de la banca jucãtorilor.

2.

În toate situaþiile Arbitrul de centru va trebui sã discute cu Cãpitanul echipei. Dacã,

6

Aplicabil pentru sezonul 2007/2008


din anumite motive Arbitrul de centru întâmpinã probleme de comunicare cu Cãpitanul echipei, el va trebui sã meargã direct la bancã ºi sã discute cu Antrenorul. 3.

Cãpitanul sau ajutorii de cãpitan, nu pot veni de la banca jucãtorilor pentru a întreba sau a discuta în contradictoriu cu un oficial al meciului sau sã protesteze cu privire la dictarea unei pedepse. Dacã cãpitanul echipei vine de la banca jucãtorilor nechemat, el va trebui sã fie trimis înapoi, iar antrenorul avertizat cã pentru a doua încãlcare a reguli aceasta va trebui sã aibã ca rezultat o pedeapsã de Rea Conduitã (vezi Regula 572).

REGULA 222 – CROSA JUCÃTORULUI

NOU

B – Interpretare Crosele colorate fluorescent NU sunt premise. REGULA 223 – CASCA JUCÃTORILOR B – Interpretare 1.

Portarul de rezervã nu este obligat sã poarte casca lui sau masca pentru faþã atunci când el traverseazã gheaþa pentru a se reîntoarce la banca lui de jucãtori în timpul pauzei dintre reprize.

2.

Jucãtorii ºi portarul de rezervã nu sunt obligaþi sã poarte cãºtile lor în timp ce stau pe banca jucãtorilor.

REGULA 224 – MASCA PENTRU FAÞÃ ºI VIZORUL JUCÃTORULUI REGULA 311 – ECHIPAMENTUL ARBITRULUI DE CENTRU ºI ARBITRILOR DE LINIE B – Interpretare Vizorul va trebui sã fie transparent ºi clar/luminos. Aceastã regulã se aplicã jucãtorilor ºi oficialilor meciului.

REGULA 232 – CROSELE PORTARILOR B – Interpretare 1.

Mânerul crosei portarului de deasupra porþiuni care se lãrgeºte nu va trebui sã fie curbatã, iar dacã este, atunci Regula 555(a) va trebui sã fie aplicatã

REGULA 234 – CASCA PORTARULUI ºI MASCA PENTRU FAÞÃ B – Interpretare

NOU Aplicabil pentru sezonul 2007/2008

7


1.

Dacã casca ºi/sau masca pentru faþã este îndepãrtatã în timp ce jocul este în desfãºurare ºi înainte ca Arbitrul de centru sã fluiere oprirea jocului pucul intrã în poartã, GOLUL va trebui sã fie acordat.

2.

Dacã pucul loveºte casca/masca pentru faþã a portarului ºi intrã în poartã, Arbitrul de centru va trebui sã acorde Golul.

3.

Un puc care atinge casca/masca pentru faþã a portarului nu necesitã automat o oprire a jocului.

REGULA 260 – MÃSURAREA ECHIPAMENTULUI A – Procedurile Arbitrului de centru 1.

Toate mãsurãtorile crosei (curbura) vor trebui sã fie fãcute folosind o riglã ºablon (stick gauge) regulamentarã.

2.

Echipamentul portarului va trebui sã fie mãsurat imediat dupã terminarea unei reprize.

3.

Nu se va mãsura crosa sau echipamentul portarilor între sfârºitul reprizei suplimentare ºi ªuturile pentru desemnarea Învingãtorului Meciului.

4.

Mãsurarea echipamentului portarului poate fi fãcutã în teritoriul Arbitrului de centru sau într-o locaþie potrivitã determinatã de cãtre facilitãþile patinoarului.

5.

Arbitrul de centru poate mãsura orice tip de crosã sau echipament, dacã acesta este periculos, fãrã ca o echipã sã fi fãcut o cerere, iar crosa sau echipamentul considerat periculos va trebui sã fie îndepãrtat din joc. Orice alt echipament considerat neregulamentar va trebui sã fie mãsurat numai la solicitarea echipei adverse.

B – Interpretare 1.

Crosele portarilor sau crosele jucãtorilor pot fi mãsurate în orice moment.

2.

Mãsurarea crosei este permisã dupã un gol oricãrei echipe (vezi de asemenea Regula 260).

3.

Nu este necesar ca un jucãtor sã participe fizic în meci pentru ca, crosa lui sã fie mãsuratã. Faptul cã acest jucãtor a fost legal pe gheaþã este suficient sã justifice o cerere pentru mãsurare.

4.

Un portar poate participa în meci folosind o crosã de jucãtor ºi dacã se solicitã mãsurarea crosei, crosa va trebui sã fie mãsuratã ca ºi cum ar fi crosa jucãtorului.

8

Aplicabil pentru sezonul 2007/2008


5.

Mãsurarea pe lungime a curburii lamei crosei unui jucãtor, trebuie sã aibã 1,5 cm de la vârful lamei sau în orice loc de la acest punct de-a lungul lamei pânã la cãlcâiul crosei.

6.

Dacã, crosa a fost gãsitã ca fiind neregulamentarã, Arbitrul de centru va trebui sã înapoieze crosa echipei, iar coechipierul jucãtorului, a cãrui crosã a fost gãsitã neregulamentarã, va trebuie sã aducã o crosã regulamentarã jucãtorului penalizat la banca de pedepse. Echipa poate ajusta/reface curbura lamei crosei la bancã, iar dacã jucãtorul foloseºte crosa din nou ºi o altã cerere de mãsurare este fãcutã, crosa poate fi mãsuratã din nou.

7.

Atunci când este formulatã o cerere Arbitrului de centru de cãtre capitanul echipei cu privire la dimensiunile crosei unui adversar, acel aversar va trebuie sã fie pe gheaþã atunci când cererea este fãcutã.

8.

Dacã cãpitanul echipei formuleazã o reclamaþie cu privire la curbura lamei crosei unui adversare iar Arbitrul de centru nu poate efectua mãsurarea, crosa va trebui sã fie îndepãrtatã din meci. Sub incidenþa Reguli 555, nu va trebui sã fie dictatã nici o pedeapsã nici unei echipe.

9.

10.

NOU O mãsurarea a crosei poate fi cerutã în timpul ªuturilor pentru desemnarea Învingãtorului Meciului. (Game Winning Shots/G.W.S.). Unui jucãtor, altul decât Cãpitanul sau Ajutorul de Cãpitan nu îi este permis sã formuleazã o reclamaþie cu privire la dimensiunile specifice ale oricãrui echipament al echipei adverse.

C – Situaþii Situaþia 1 Se solicitã mãsurarea crosei echipei aflatã în atac atunci când jocul este oprit în zona de atac. Regulã:

Dacã crosa este gãsitã nergulamentarã, se va dicta o pedeapsã iar angajamentul va trebui sã aibã loc la punctul de angajament din zona neutrã cea mai apropiatã de zona de fund. Dacã crosa va fi gãsitã regulamentarã, echipa care a fãcut cererea va trebui sã fie penalizatã iar angajamentul va trebui sã aibã loc la punctul de angajament din zona de fund în zona de atac a echipei aflatã în atac.

Situaþia 2 Echipamentul portarului este mãsurat între reprize ºi dacã va fi gãsit ca fiind neregulamentar, portarul va primi o pedeapsã Minorã. Regulã:

Oricare jucãtor va putea executa pedeapsa, deoarece atunci nu se aflau jucãtori pe gheaþã în timpul mãsurãrii. Atunci când crosa portarului este Aplicabil pentru sezonul 2007/2008

9


mãsuratã în timpul opriri jocului ºi este gãsitã ca fiind neregulamentarã, un jucãtor din echipa lui, care a fost pe gheaþã în momentul în care jocul a fost oprit, va trebui sã execute pedeapsa (vezi Regula 511 (a). Situatia 3 O reclamaþie este formulatã de cãtre cãpitanul echipei împotriva dimensiunilor crosei unui jucãtor advers. Jucãtorul advers, care a fost pe gheaþã, merge la banca jucãtorilor ºi sare de pe gheaþã. Regulã:

Odatã ce cererea este facutã, atâta timp cât oficialii menþin contactul vizual cu crosa, ea poate fi mãsuratã. Aceasta înseamnã cã dacã jucãtorul a cãrui crosã va fi mãsuratã a sãrit de pe gheaþã la banca jucãtorilor, crosa lui poate fi în continuare mãsuratã conform cererii, care a fost fãcutã înainte ca el sã pãrãseascã suprafaþa de gheaþã, ºi crosa a rãmas în câmpul vizual a cel puþin unuia din oficialii de pe gheaþã.

Situaþia 4 Un jucãtor care abia a intrat sau a ieºit de pe banca de pedepse unde el efectua sau tocmai a efectuat o pedeapsã, crosa lui a fost pusã sub semnul întrebãrii cu privire la legalitatea ei. Regulã:

Un jucãtor care este pe banca de pedepse sau care se întoarce pe suparfaþa de joc este eligibil pentru ca crosa lui sã poatã fi mãsuratã în orice moment.

Situatia 5 Un jucãtor a fost desemnat sã execute un ªut de Penalitate. Înainte ca jucãtorul sã execute ºutul, echipa adversã solicitã mãsurarea crosei jucãtorului care va trebui sã execute ºutul. Regulã:

Dacã crosa este gãsitã ca fiind regulamentarã, echipa care a solicitat mãsurarea crosei va trebui sã primeascã o Pedeapsã Minorã de Bancã. Managerul sau Antrenorul prin intermediul Cãpitanul echipei va trebui sã desemneze un jucãtor care sã execute pedeapsa Minorã iar acest jucãtor va trebui imediat sã meargã la banca de pedepse ºi sã rãmânã acolo indiferent de rezultatul ºutului. Dacã, crosa este gãsitã ca fiind neregulamentarã, jucãtorul va trebui sã primeascã o pedeapsã Minorã. El va trebui imediat sã se îndrepte spre banca de pedepse. Managerul sau Antrenorul prin intermediul Cãpitanul echipei va trebui sã desemneze un alt jucãtor care sã execute ºutul. Notã: Perioada de timp de dinaintea executãrii ºutului de penalitate sau dupã terminare va fi clasificat ca o oprire.

Situatia 6 Jucãtorul selectat de cãtre echipa lui sã execute ªutul de Penalitate refuzã sã predea crosa lui pentru a fi mãsuratã atunci când i s-a cerut aceasta de cãtre Arbitrul de centru sau intenþionat o rupe. Regulã:

10

Jucãtorul nu poate folosi aceastã crosã în afarã de cazul în care ea este mãsuratã ºi consideratã ca fiind regulamentarã. Jucãtorului NU îi este permis sã execute ºutul. El va trebui sã primeascã o pedeapsã Minorã plus pedeapsã Aplicabil pentru sezonul 2007/2008


de Rea Conduitã ºi va trebui imediat sã meargã la banca de pedepse ºi sã rãmânã acolo pentru 12 minute. Managerul sau Antrenorul prin intermediul Cãpitanului de echipã va trebui sã desemneze un jucãtor care sã execute pedeapsa lui Minorã care va trebui imediat sã meargã la banca de pedepse înainte de executarea ºutului. Managerul sau Antrenorul prin intermediul Cãpitanului de echipã va trebui de asemenea, sã desemneze un alt jucãtor care va trebui sã execute ºutul. Situatia 7 Echipa A solicitã mãsurarea crosei unui jucãtor din Echipa B care executã ªutul de Penalitate ºi crosa este gãsitã ca fiind regulamentarã. Regulã:

Echipa A va trebui sã primeascã o pedeapsã, un jucãtor al Echipei A va trebui sã meargã imediat la banca de pedepse ºi va trebui sã execute pedeapsa indiferent de rezultatul ªutului de Penalitate. (vezi Regula 502 (b)

SECÞIUNEA 3 – OFICIALII ªI ÎNDATORIRILE LOR REGULA 313 – ÎNDATORIRILE ARBITRILOR DE LINIE

A - Procedurile Arbitrilor de linie 1. Arbitrul de linie nu are autoritatea sã raporteze o infracþiune de Lovire cu mânerul crosei Arbitrului de centru, atunci când trebuie dictatã o pedeapsã Minorã Dublã. Totuºi, ei vor trebui sã ofere observaþile lor în orice moment atunci când Arbitrul de centru o solicitã. 2.

Arbitrii de linie nu pot opri jocul pentru a raporta o pedeapsã Minorã Dublã, pentru joc cu Crosa Ridicatã, din care ar fi putut rezulta o rãnire. Totuºi, ei vor trebui sã ofere observaþile lor în orice moment atunci când Arbitrul de centru o solicitã.

3.

Arbitrii de linie nu au autoritatea sã raporteze o infracþiune de Împungere cu lama crosei Arbitrului de centru, atunci când trebuie dictatã o pedeapsã Minorã Dublã. Totuºi, ei vor trebui sã ofere observaþile lor în orice moment atunci când Arbitrul de centru o solicitã.

C – Situaþie Situaþia 1 O pedeapsã amânatã este semnalizatã împotriva Echipei A, ºi o altã infracþiunea ulterioarã a Echipei A care va fi pentru pedeapsã Minorã de Bancã, este observatã de cãtre Arbitrul de linie. Regulã:

Arbitrii de linie nu pot opri jocul ºi nu vor putea semnaliza acest lucru. Arbitrul de linie va trebui sã raporteze aceastã infracþiune Arbitrului de centru la prima oprire a jocului.

Aplicabil pentru sezonul 2007/2008

11


REGULA 323 – CRONOMETRORUL DE JOC C – Situaþii Situaþia 1 Un gol este marcat dar, în urma revizualizãrii, Arbitrului de centru îi este adus la cunoºtinþã faptul cã cronometrul tabelei era oprit ºi nu a funcþiona atunci când golul a fost marcat.

Regulã:

Golul va trebui sã fie acordat cu condiþia ca repriza sã nu fi expirat. Arbitrul de centru în discuþia cu Arbitrii de linie ºi Cronometrorul de joc, vor trebui sã determine perioada de timp în care cronometrul nu a funcþionat ºi vor trebui sã facã corecturile necesare. Dacã nici Arbitrul de centru ºi nici arbitrii auxiliari nu pot determina timpul care trebuie corectat, meciul va trebui sã continue folosindu-se timpul prezent pe cronometrul tabelei.

REGULA 330 – SISTEMUL VIDEO ARBITRUL DE POARTÃ ºI SISTEMUL VIDEO SUPORT B – Interpretare

NOU

1.

În timpul revizualizãrii, toþi jucãtorii pot merge la banca lor de jucãtori.

2.

Nu poate fi solicitatã revizualizarea centru în urmãtoarele situaþii:

video

de

cãtre Arbitrul

de

a) Dacã pucul a intrat sau nu în poartã înainte sau dupã fluier b) Dacã pucul este deviat în poartã din oricare parte a corpului altfel decât cu mâna sau patina c) Jucãtorul alunecã în portar, în afarã de cazul în care se vede dacã pucul este în poartã 3.

Arbitrul de centru poate solicita revizualizarea video în timpul ªutului de Penalitate ºi Procedura ªutului pentru desemnarea Învingãtorului Meciului (G.W.S.)

4.

În timpul ªutului de Penalitate sau a ªutului pentru desemnarea Învingãtorului Meciului (G.W.S.) Arbitrul de centru nu poate solicita revizualizarea video a golului dintr-un al doilea ºut, dupã ce pucul a ricoºat.

5.

Video Arbitrul de Poartã poate fi folosit pentru a restabili cronometrul dupã un angajament incorect în timpul în care cronometrul a fost pornit.

12

Aplicabil pentru sezonul 2007/2008


SECÞIUNEA 4 - REGULILE DE JOC REGULA 410 – SCHIMBUL DE JUCÃTORI ºI PORTARI B – Interpretare 1. 2.

NOU

Un jucãtor aflat cu o patinã pe gheaþã ºi o patinã la banca jucãtorilor este considerat ca fiind ÎN AFARA gheþii. Jucãtorul care intrã în meci va trebui sã rãmâna în perimetrul celor 3 m pânã în momentul în care jucãtorul care se retrage a pãrãsit gheaþa.

REGULA 411 – SCHIMBUL DE JUCÃTORI ºI PORTARI DE LA BANCA JUCÃTORILOR ÎN TIMPUL JOCULUI B – Interpretare 1.

Aici nu existã nici o limitã de câte ori portarul poate sã fie schimbat cu un jucãtor, care intrã sau iese, sau cu portarul de rezervã în timp ce jocul este în desfãºurare.

2.

Paragraful (a) al acestei reguli trateazã procedura de înlocuire a jucãtorilor ºi portarilor. Dacã portarul este schimbat cu portarul de rezervã sau invers, sau un jucãtor cu alt jucãtor, sau jucãtor cu portar, ei vor trebui sã urmeze Regula 411(a). Dacã ei nu urmeazã aceastã regulã, Arbitrul de centru va trebui sã aplice Regula 573 împotriva echipei.

3.

Paragraful (b) al aceastei reguli trateazã numai procedura de înlocuire a portarului cu un jucãtor.

4.

Dacã atunci când un portar pãrãseºte teritoriul sãu de poartã ºi se îndreaptã spre banca lui de jucãtori cu scopul de a fi înlocuit cu un alt jucãtor ºi dacã înlocuirea se face prematur, oficialul meciului va trebui sã opreascã jocul, atunci când echipa vinovatã câºtigã posesia pucului. Urmãtorul angajament va trebui sã aibã loc: a. La punctul de angajament de la centru terenului – Dacã pucul este dincolo de linia roºie de centru în momentul în care jocul a fost oprit; b. La cel mai apropiat punct pe linia imaginarã în zona neutrã – Dacã pucul este între linia roºie de centru ºi cea mai apropiatã liniei albastrã în momentul în care jocul a fost oprit; c. La punctul de angajament din zona de fund – Dacã pucul este între mantinela din zona de fund ºi linia albastrã în momentul în care jocul a fost oprit.

Aplicabil pentru sezonul 2007/2008

13


C- Situaþii Situaþie Pe o pedeapsã amânatã echipa nevinovatã face o schimbare prematurã a portarului cu oprirea jocului în zona de fund a echipei nevinovate. Regulã:

Angajamentul va trebui sã aibã loc la unul din punctele de angajament în zona neutrã, apropiatã acestei zone.

REGULA 412 – PROCEDURA SCHIMBULUI DE JUCÃTORI ÎN TIMP CE JOCUL ESTE OPRIT A - Procedura Arbitrului de centru 1.

Arbitrul de centru va trebui sã ridice braþul ºi apoi sã-l lase în jos în timpul tuturor opririlor de joc, chiar dacã este evident cã nu vor fi schimbãri de jucãtori.

2.

În situaþia în care echipa vizitatoare întârzie sã trimitã jucãtorii pe gheaþã în speranþa cã echipa gazdã va trimite prima jucãtori sãi pe gheaþã, aceastã procedurã va reglementa schimburile de jucãtori. Acesta va oferi echipei vizitatoare numai schimbul lor ºi va acorda echipei gazdã posibilitatea de aºi trimite jucãtori pe gheaþã, oferindu-le lor ultima schimbare. Arbitrul de centru va trebui sã fie exigent cu cele cinci secunde numãrate ºi nu va permite echipei vizitatoare sã schimbe jucatorii odatã ce el a ridicat braþul. Dacã, Arbitrul de centru observã cã antrenorul încearcã sã-ºi trimitã jucãtorii pe gheaþã ºi nu încearcã intenþionat sã facã orice întârziere a schimbului (de cãtre oricare echipã), el poate sã ofere echipelor în plus câteva secunde.

3.

Arbitrul de centru va trebui sã permitã jucãtorilor care sunt în procesul de schimb, vin de la bancã sãrind peste mantinelã sã continue schimbul, chiar dacã cele cinci secunde au expirat, dar el va trebui sã dea un avertisment echipei pentru un schimb lent.

4.

Atunci când jocul a fost oprit, Arbitrul de centru va trebui sã priveascã spre banca de jucãtori a echipei vizitatoare ºi, chiar dacã ei nu au nici o intenþie de a schimba, timpul acordat schimbãrii va fi numãrat (5 secunde) iar dupã aceea va ridica braþul. Aceeaºi procedurã va trebui sã fie urmatã ºi pentru echipa gazdã. În acest caz, Arbitrul de centru, va trebui sã aibã un bun simþ al jocului ca sã observe dacã ei vor face schimbarea de jucãtori sau nu.

5.

Dupã ce un gol a fost marcat, Arbitrul de centru va trebui sã urmeze acelaºi procedurã de semnalizare pentru schimbul de jucatori ca în timpul oricãrei opriri a jocului.

6.

Procedura de schimbare a liniilor este responsabilitatea Arbitrului de centru, ºi Arbitrii de linie nu vor trebui sã se implice în acest procedeu.

14

Aplicabil pentru sezonul 2007/2008


7.

Dupã o situaþie de degajare interzisã, Arbitrul de linie care recupereazã pucul va trebui sã aibã timp sã ajungã la punctul de angajament din zona de fund ºi va trebui sã aibã oportunitatea de a observa mâna ridicatã semnalizând schimbarea liniilor fãcutã de cãtre Arbitrul de centru.

8.

Dacã echipa încearcã sã facã un schimb dupã timpul acordat, Arbitrul de centru va trebui sã trimitã jucãtorul înapoi ºi nu va trebui sã ezite sã se aproprie de banca jucãtorilor ºi sã explice situaþia antrenorului ºi sã-l avertizeze înainte de a se dicta o pedeapsã.

9.

Arbitru de centru va trebui sã dea un avertisment echipei vinovate atunci când a fost fãcutã a schimbare de jucãtori întârziatã, cã oricare încãlcare ulterioatã a procedurii schimbului de jucãtori va rezulta într-o pedeapsã Minorã de Bancã.

B – Interpretare 1.

Dacã o pedeapsã este dictatã unei echipe sau ambelor echipe dupã o oprire a jocului, în timp ce una sau ambele echipe au executat complet un schimb de jucãtori, ambele echipe sunt indreptãþite sã facã un nou schimb de jucãtori.

2.

Un schimb de jucãtori este considerat ca fiind de la unu la cinci jucãtori, excluzând portarul.

C – Situaþii Situaþia 1 În timpul unui angajament Arbitrul de centru dicteazã o pedeapsã de Rea Conduitã unui jucãtor. Regulã:

Echipa vinovatã va trebui sã înlocuiascã jucãtorul care a primit pedeapsa de Rea Conduitã. Nu se va permite un alt schimb de jucãtori de cãtre oricare echipã.

Situaþia 2 În timpul unui angajament Arbitrul de centru dicteazã o pedeapsã jucãtorului fiecãrei echipe, care nu afecteazã echilibrul numeric aflat pe gheaþã al oricãrei echipe. Regulã:

Nu este permis schimbul de jucãtori.

REGULA 415 – SHIMBAREA PORTARILOR ÎN TIMP CE JOCUL ESTE OPRIT B – Interpretare 1.

Atunci când, un portar de rezervã a fost înlocuit de portarul titular în timpul unei opriri a jocului, el va trebui sã rãmânã în meci pânã când jocul este reluat sau pânã când el este înlocuit de cãtre un jucãtor. Aplicabil pentru sezonul 2007/2008

15


REGULA 416 – JUCÃTORI RÃNIÞI B – Interpretare 1.

Un jucãtor substitut/înlocuitor care executã o pedeapsã pentru un jucãtor rãnit va trebui sã rãmânã la banca de pedepse pânã când jucãtorul rãnit este capabil sã revinã în meci. Atunci când jucãtorul rãnit revine în joc, el va trebui sã-l înlocuiascã la banca de pedepse pe jucãtorul care l-a înlocuit, la prima oprire a jocului (vezi Regula 416 (c).

REGULA 417- PORTARI RÃNIÞI A - Procedurile Arbitrului de centru ºi Arbitrului de linie 1.

Arbitrul de centru ºi Arbitrii de linie au autoritatea sã opreascã jocul pentru un portar rãnit.

2.

Atunci când un portar este lovit în faþã sau în cap, în mod special dintr-un ºut puternic, sau dacã acolo existã orice indiciu al unei rãniri serioase, Arbitrul de centru va trebui sã opreascã jocul imediat, în afarã de cazul în care existã în acel moment o oportunitate de a marca.

B – Interpretare 1.

Dacã un portar este rãnit ºi se întoarce pe banca jucãtorilor, el va trebui sã fie înlocuit. Dacã el încearcã sã se întoarcã înapoi în poartã în acel moment, el va trebui sã primeascã o pedeapsã Minorã (vezi Regula 592).

2.

Unui jucãtor care înlocuieºte un portar accidentat, i se va acorda zece minute pentru a se echipa în echipamentul de portar. Cele zece minute încep din momentul în care Arbitrul de centru este convins cã portarul rãnit este incapabil sã se întoarcã în joc. Portarul rãnit nu poate sã se întoarcã în joc odata ce jucãtorul s-a echipat ºi a intrat în poartã.

3.

Dacã jucãtorul care îl înlocuieºte pe portarul rãnit este echipat ºi gata pentru a intra în joc înainte ca cele zece minute sã fi expirat, timpul rãmas poate fi folosit pentru o încãlzire.

REGULA 420 – TIMPUL MECIULUI A - Pocedura Arbitrului de centru 1.

Nu este necesar ca Arbitrul de centru sã fluiere la sfârºitul reprizei. Sunetul sirenei este suficient.

16

Aplicabil pentru sezonul 2007/2008


REGULA 422 – TIME-OUT A - Procedura Arbitrului de centru 1.

Nu va trebui sã se acorde time-out nici unei echipe dupã ce procedura schimbului de jucãtor s-a încheiat ºi/sau jucãtorii ºi oficialii sunt în poziþie ºi gata pentru angajament.

2.

Nu va trebui sã se acorde time-out nici unei echipe dupã ce un jucator a fost îndepãrtat de la un angajament.

3.

Unui portar nu i se va permite sã se încãlzeascã în timpul time-out-ului.

REGULA 440 – ANGAJAMENTELE B – Interpretare 1.

Angajamentul din zona de fund va trebui sã aibã loc la punctul de angajament din zona de fund pe partea unde pucul a fost blocat. Dacã pucul este ºutat în afara suprafeþei de joc, angajamentul va avea loc la punctul de angajament din zona de fund pe partea de origine a ºutului.

2.

Dacã amândoi jucãtorii, atât cel aflat în atac cât ºi cel aflat în apãrare, au primit pedepse, iar oprirea jocului a avut loc în zona de fund, angajamentul va trebui sã aibã loc în acea zonã, fãrã a þine seama dacã acelaºi numãr de jucãtori din fiecare echipã au primit pedepse, în afarã de cazul în care o altã regulã ar justifica ca angajamentul sã aibã loc în zona neutrã.

3.

Dacã un jucãtor al echipei aflatã în atac primeºte o pedeapsã în timpul unui angajament în zona sa de atac, angajamentul va trebui acum sã aibã loc la punctul de angajament din zona neutrã cea mai apropiatã de acea zonã de fund.

4.

Dacã un jucãtor aflat în atac loveºte poarta ºi o mutã, în zona lui de atac ºi nu face nici o încearcare spre a evita contactul, angajamentul va trebui sã aibã loc la punctul de angajament în zona neutrã cea mai apropiatã de acea zonã de fund. Totuºi, dacã jucãtorul nu a avut posibilitatea de a evita contactul cu poarta, angajamentul va avea loc la punctul de angajament în zona de fund al zonei lui de atac.

5.

Dacã are loc o îngrãmãdealã sau jucãtorii se adunã dupã oprirea jocului, intrã în profunzime în zona de apãrare, angajamentul va trebui sã aibã loc în afarã, la punctul de angajament în zona neutrã cea mai apropiatã de acea zonã de fund dacã unul sau ambii jucãtori sau fundaºi echipei aflatã în atac depãºesc marginea exterioarã a cercului de angajament din zona de fund.

6.

Dacã Arbitrul de linie semnalizeazã un ofsaid amânat iar echipa aflatã în apãrare aruncã pucul în degajare interzisã, angajamentul va trebui sã aibã loc la punctul de angajament din zona de fund, la fel ca ºi pentru o situaþie de degajare interzisã. Aplicabil pentru sezonul 2007/2008

17


7.

Dacã numai un jucãtor aflat în atac a primit o pedeapsã în zona sa de atac, angajamentul va trebui sã aibã loc la punctul de angajament în zona neutrã cea mai apropiatã de aceea zonã de fund, indiferent care echipã a fost responsabilã pentru oprirea jocului.

8.

Dacã pucul loveºte un oficial ºi iese în afara suprafeþei de joc în Zona Neutrã, angajamentul va trebui sã aibã loc pe punctul unei linii imaginare cea mai apropiatã de locul de unde pucul a lovit oficialul sau a fost deviat din el afarã. Dacã acest lucru se întâmplã în zona de fund, angajamentul va trebui sã aibã loc la punctul de angajament din zona de fund pe partea de teren unde pucul a lovit oficialul sau a fost deviat afarã din el (vezi Regula 440 (d).

9.

Un portar nu trebuie sã participle la un angajament.

C – Situaþii Situaþia 1 Echipa A este în inferioritate numericã datoritã unei pedepse Minore. Echipa B primeºte o pedeapsã Minorã (amânatã) în zona lor de atac. Echipa A intenþionat se abþine sã joace pucul în zona lor de fund pentru a lãsa timpul sã treacã ºi sã expire propria lor pedeapsã. Regulã:

Arbitrul de centru va trebui sã opreascã jocul iar angajamentul va trebui sã aibã loc la punctul de angajament din zona de fund al echipei care s-a abþinut sã joace pucul (Echipa A).

Situaþia 2 Arbitru de centru semnalizeazã o pedeapsã împotriva echipei aflatã în atac, în zona lor de atac. Echipa nevinovatã are posesia pucului în propria lor zonã de apãrare ºi aceasta este responsabilã pentru o oprire a jocului în propria lor zonã de apãrare. Regulã:

Angajamentul va trebui sã aibã loc la punctul de angajament din zona neutrã cea mai apropiatã de acea zonã de fund.

Situaþia 3 Jocul a fost oprit în zona de apãrare datoritã unui jucãtor aflat în apãrare. Regulã:

Angajamentul care rezultã va trebui sã aibã loc la punctul de angajament din zona de fund în zona de apãrare pe partea unde oprirea jocului a avut loc.

Situaþia 4 Un jucãtor aflat în apãrare cauzeazã o oprire a jocului în zona sa de apãrare ºi Arbitrul de centru dicteazã o pedeapsã echipei aflatã în apãrare. Înainte ca jocul sã fie reluat un jucãtor al echipei aflatã în atac primeºte o pedeapsã. Regulã:

18

Angajamentul va trebui sã aibã loc în continuare la unul din punctele de angajament din zona de fund în zona de apãrare pe partea unde oprirea jocului a avut loc.

Aplicabil pentru sezonul 2007/2008


Situaþia 5 Un jucãtor aflat în atac primeºte o pedeapsã în zona sa de atac. Urmãtorul angajament va trebui sã aibã loc la punctul de angajament în zona neutrã cea mai apropiatã de acea zonã de fund, totuºi, înainte ca jocul sã fie reluat un jucãtor aflat în apãrare comite un fault ºi primeºte o pedeapsã. Regulã:

Angajamentul rãmane în zona neutrã întrucât originea angajamentului a fost desemnatã ca fiind în aceastã zonã.

Situaþia 6 O oprire a jocului în zona de apãrare a fost cauzatã de o pedeapsã dictatã atât unui jucãtor aflat în apãrare cât ºi unui jucãtor aflat în atac. Regulã:

Angajamentul va trebui sã aibã loc la unul din punctele de angajament din zona de fund, pe partea unde jocul a fost oprit, în afarã de cazul în care regulamentul nu prevede altfel.

REGULA 442 – PROCEDURI PENTRU EXECUTAREA ANGAJAMENTULUI A – Procedurile Arbitrului de centru ºi Arbitrului de linie 1.

Procedura pentru executarea unui angajament se menþine neschimbatã ori de câte ori are loc un angajament oriunde pe suprafaþa de gheaþã.

2.

Arbitrul de linie nu va trebui sã telegrafieze aruncarea pucului prin ridicarea braþului sãu ºi dupã aceea sã arunce pucul.

3.

Arbitrul de linie care executã angajamentul nu va trebui sã arunce pucul pânã când el nu este sigur cã partenerul sãu s-a reîntors în poziþia sa corectã.

4.

Arbitrul de linie care executã angajamentul nu va trebui sã arunce pucul pânã când toþi jucãtorii care nu participã la joc au pãrãsit gheaþa, chiar dacã cele cinci secunde au expirat.

5.

Arbitrul de linie care executã angajamentul va trebui sã fie atent la numãrul de jucãtori aflaþi pe gheaþã înainte ca el sã arunce pucul.

6.

Dacã un jucator care participã la un angajament nu respectã linia marcatã pe gheaþã, oficialul poate îndepãrta jucãtorul fãrã nici un avertisment.

7.

Foloseºte cele cinci secunde de dupã fluier pentru a comunica cu jucãtorii ºi corecteazã poziþia lor.

8.

Dacã un jucãtor care participã la angajament are un contact cu jucãtorul advers înainte ca pucul sã fie aruncat, oficialul va trebui sã îndepãrteze jucãtorul fãrã nici un avertisment.

Aplicabil pentru sezonul 2007/2008

19


9.

Dacã un jucãtor întrã sau este în cercul de angajament, odatã ce Arbitrul de linie ºi cei doi jucãtori sunt gata pentru angajament, Arbitrul de linie va trebui sã îndepãrteze jucãtorul care participã la angajament ºi sã-l înlocuiascã cu un coechipier care este pe gheaþã, fãrã nici un avertisment.

10.

Dacã un jucãtor este îndepãrtat de la un angajament, oficialul de pe gheaþã nu poate desemna care jucãtor va participa la acel angajament. Aceasta este o decizie a echipei, dar înlocuirea va trebui sã fie cu un jucãtor aflat pe gheaþã ºi el va trebui sã vinã la angajament imediat.

11.

Evitaþi înlãturarea ambilor jucãtori care participã la acel angajament la punctul de angajament din zona de fund în acelaºi timp. Dacã este posibil, îndepãrtaþi-l pe primul care a greºit.

12.

Dacã ambele echipe au jucãtor/jucãtori care intrã în cerc prea repede la angajament, (nici un avertisment în prealabil oricãrei echipe), atunci cei doi jucãtori care participã la angajament vor trebui sã fie îndepãrtaþi.

13.

Arbitrul de linie din spate va trebui sã vizualizeze jucãtorii care intrã în cercul de angajament în spatele Arbitrului de linie care executã angajamentul. Dacã Arbitrul de linie din spate observã o infracþiune la angajament (jucator/jucãtori în cercul de angajament), el va trebui sã fluiere ºi sã atenþioneze Arbitrul de linie care executã angajamentul. Aceasta se aplicã numai împotriva unei echipe care nu a primit încã un avertisment. Dacã este a doua încãlcare a regulii, atunci este responsabilitatea Arbitrului de centru ca aceasta sã rezulte într-o pedeapsã.

14.

Arbitrul de linie nu va trebui sã îndepãrteze al doilea jucãtor al aceleiaºi echipe de la angajament. Este responsabilitatea Arbitrului de centru, ca aceasta sã rezulte într-o pedeapsã.

15.

Arbitrul de linie poate sã arunce pucul dacã numai un singur jucãtor este în poziþie, dar este mult mai bine sã demonstreze acest procedeu pentru prima datã într-un meci la un agajament în zona neutrã.

16.

Dacã un jucãtor a fost îndepãrtat de la un angajament la unul din punctele de angajament din zona de fund, Arbitrul de centru va trebui sã-ºi menþinã poziþia, iar dacã este prima greºealã, el va trebui sã avertizeze jucãtorii acelei echipei. Dacã cealaltã echipã comite o altã greºealã în timpul aceluiaºi angajament, Arbitrul de centru va trebui, de asemenea, sã avertizeze aceea echipã, dacã este prima lor greºealã.

17.

Dacã apare o problemã în timpul unui angajament în zona de fund, Arbitrul de centru poate sã-ºi schimbe poziþia pe partea cealaltã pentru al asista pe Arbitrul de linie ºi va avertiza jucãtorii. Într-o astfel de situaþie, Arbitrul de centru va trebui sã fluiere

20

Aplicabil pentru sezonul 2007/2008


pentru a avertiza Arbitrul de linie ca el îºi schimbã poziþia. Dupã avertizarea echipei care a cauzat aceastã problemã, Arbitrul de centru va trebui sã revina la poziþia sa iniþialã. 18.

Dacã o echipã a primit un avertisment iar jucãtorul lor a fost înlocuit de la un angajament, ºi acum ambele echipe au jucãtori care intrã în cercul de angajament prea repede, Arbitrul de centru va trebui sã penalizeze echipa care a avut un jucãtor înlocuit ºi va avertiza cealaltã echipã.

19.

Atunci când o echipã a fost penalizatã, procedura de acordare a avertismentului ºi dictare a pedepsei se reia de la început.

20.

Odatã ce o echipã a fost penalizatã în timpul unui angajament, ambele echipe pot schimba jucãtorii.

B – Interpretare 1.

Întreaga lamã a crosei jucãtorului care participã la angajament nu trebuie sã fie platã pe gheaþã. Este suficient ca vârful lamei crosei sã atingã gheaþa.

2.

Numai patinele jucãtorului care nu participã la angajament vor trebui sã fie în afara cercului de angajament sau în spatele celor douã lini restrictive (marcate pe gheaþã).

3.

Jucãtorii care nu participã la angajament nu pot în repetate rânduri sã-ºi schimbe poziþia de jur împrejur în afara cercului de angajament, chiar dacã sunt pe aceeaºi parte. Jucãtorul aflat în atac în partea lui de atac a gheþii, va trebui sã-ºi reia primul poziþia la angajament.

4.

Unui jucãtor nu-i va fi permis sã se roteascã în jurul punctului de angajament ºi sã loveascã pucul cu piciorul. Totuºi, dacã un jucãtor iniþial joacã pucul cu crosa lui ºi pierde pucul, jucãtorul poate sã loveasca cu piciorul pucul înapoi. Intenþia este cã acel jucãtor sã nu poatã sã se roteascã ºi sã joace pucul cu piciorul, fãrã sã încerce sã joace pucul cu crosa ºi, în aceastã acþiune, împiedicã jucãtorul advers sã poatã juca pucul cu crosa lui.

C – Situaþii Situaþia 1 Arbitrul de linie este pregãtit sã arunce pucul, dar pucul este lovit ulterior afarã din mâna lui de cãtre unul din jucãtorii care participã la angajament. Regulã:

Arbitrul de linie care executã angajamentul va trebui sã fluiere ºi sã determine dacã acest fapt a fost deliberat, iar dacã este necesar, sã îndepãrteze jucãtorul vinovat de la angajament. Aplicabil pentru sezonul 2007/2008

21


REGULA 450 – OFSAIDUL A - Procedurile Arbitrului de centru ºi Arbitrului de linie 1.

Dacã un Arbitru de linie face o greºealã la un ofsaid ºi opreºte jocul, angajamentul va trebui sã aibã loc la punctul de angajament din zona neutrã cea mai apropiatã de acea zonã.

B – Interpretare 1.

Dacã un jucãtor care conduce pucul ºi trece linia înaintea pucului în timp ce patineazã cu spatele, el nu este considerat în ofsaid cu condiþia ca el sã deþinã cotrolul pucului ºi sã aibã ambele patine în zona neutrã înainte sã treacã linia albastrã.

2.

Un jucãtor va trebui sã aibã o patinã sau gheatã a patinei pe gheaþã în momentul în care pucul trece complet peste linia albastrã.

3.

Dacã un jucãtor ºuteazã pucul din zona sa de apãrare pe gheaþã ºi un coechipier patineazã, precede pucul dincolo de linia albastrã în zona de atac ºi joacã pucul, este ofsaid. Angajamentul va trebui sã aibã loc la pucntul de angajament din zona de fund pe partea de unde pucul a fost ºutat.

4.

Atunci când o pedeapsã a expirat ºi Arbitrul de Pedepse deschide poarta (poarta este în zona de fund), jucãtorul care intrã de la banca de pedepse este în ofsaid. Împrejurarea în care acest jucãtor aºteaptã pânã când pucul trece linia albastrã pentru a intra pe gheaþã, aceasta nu schimbã faptul cã el este în ofsaid. Din momentul în care poarta bãnci de pedepse este deschisã, jucãtorul este considerat ca fiind pe gheaþã.

C - Situaþii Situaþia 1 Un jucãtor are una din patine pe linia albastrã sau în zona neutrã ºi o patinã în zona de atac, în momentul în care pucul trece complet peste linia albastrã. Regulã:

Nu este ofsaid.

Situaþia 2 Un jucãtor are ambele patine în zona neutrã dar crosa lui este în zona de atac în momentul în care pucul trece complet peste linia albastrã. Regulã:

Nu este ofsaid.

Situaþia 3 Un jucãtor are o patinã ridicatã deasupra liniei albastre sau deasupra zonei neutre (peste aceasta, dar nu atinge gheaþa) ºi cealaltã patinã în zona de atac, în momentul în care pucul trece complet peste linia albastrã. Regulã:

22

Este ofsaid, datoritã faptului cã patina trebuie sã fie în contact cu gheaþa.

Aplicabil pentru sezonul 2007/2008


Situaþia 4 Un jucãtor are ambele patine poziþionate complet în zona de atac în momentul în care pucul trece complet peste linia albastrã. Regulã:

Este ofsaid.

Situaþia 5 Un jucãtor aflat în zona neutrã ºuteazã pucul pe gheaþã ºi un alt jucãtor din acceaºi echipã precede pucul peste linia albastrã din atac dar el nu joacã pucul. Regulã:

Jucãtorul se aflã într-o poziþie de ofsaid amânat. Atunci când jucãtorul elibereazã zona de atac el va deveni eligibil sã joace pucul.

Situaþia 6 Un jucãtor are o patinã în zona neutrã ºi o patinã pe linia albastrã în momentul în care pucul trece complet peste linia albastrã. Regulã:

Nu este ofsaid.

Situaþia 7 Un jucãtor are ambele patine situate complet în zona de atac dar pucul este totuºi pe linia albastrã. Regulã:

Nu este ofsaid pânã când pucul nu trece complet peste linia albastrã.

Situaþia 8 Un jucãtor cu ambele patine situate în întregime în zona de atac dincolo de linia albastrã, primeºte un pas de la un coechipier. El opreºte pucul cu crosa lui înainte ca pucul sã treacã peste linie ºi dupã aceea îl trage/trece peste linia albastrã. Regulã:

Este ofsaid. Jucãtorul va trebui sã aibã cel puþin una dintre patine în zona neutrã sau pe linia albastrã înainte de a conduce pucul în zona de atac.

Situaþia 9 Un jucãtor aflat în atac are ambele patine complet în zona de atac dincolo de linia albastrã. Un coechipier din zona neutrã ºuteazã pucul dar acesta loveºte un jucãtor advers, devieazã din corpul sau crosa lui ºi apoi trece peste linia albastrã. Regulã:

Este ofsaid.

Situaþia 10 Un jucãtor aflat în atac are ambele patine complet în zona de atac dincolo de linia albastrã, în timp ce un jucãtor advers are posesia pucului în zona neutrã ºi ºuteazã sau paseazã ori conduce pucul înapoi în zona sa de apãrare, în timp ce un jucãtor aflat în atac se aflã în continuare în zonã. Regulã:

Nu este ofsaid.

Situaþia 11 Echipa aflatã în atac se aflã în posesia pucului în zona de atac. Pucul este pe linia albastrã dar este parþial în zona neutrã ºi atinge linia albastrã (parþial este pe linia albastrã ºi parþial în zona neutrã). Jucãtorul aflat în atac împinge pucul înapoi în zona lui de atac. Regulã:

Nu este ofsaid, pucul va trebui sã treacã complet peste linia albastrã ºi sã fie în zona neutrã. Aplicabil pentru sezonul 2007/2008

23


Situaþia 12 Un jucãtor aflat în atac trece peste linia albastrã cu pucul ºi apoi duce pucul înapoi peste linia albastrã în zona neutrã cu crosa sa în timp ce patinele lui rãmân încã în zona de atac, ºi apoi încã odatã aduce pucul înapoi în zona de atac. Regulã:

Este ofsaid.

Situaþia 13 Un jucãtor aflat în apãrare ºuteaza pucul afarã din zona lui de apãrare iar pucul trece complet peste linia albastrã. Dupã aceea pucul deviazã dintr-un coechipier din zona neutrã înapoi în zona de apãrare în timp ce un jucãtor aflat în atac este în continuare în aceea zonã. Regulã:

Este ofsaid, acesta nu este considerat a fi un pas.

Situaþia 14 Un jucãtor aflat în atac, încalecã linia albastrã, primeºte o pasã iar crosa lui se aflã în zona neutrã. El duce patina sa care a fost în zona neutrã dincolo de linia albastrã în timp ce pucul se aflã încã în crosa lui în zona neutrã ºi trage pucul peste linia albastrã. Regulã:

Este ofsaid.

Situaþia 15 Un jucãtor aflat în atac cu ambele patine poziþionate complet în zona de atac dincolo de linia albastrã, primeºte un pas de la un coechipier aflat în zona neutrã. El opreºte pucul cu crosa lui înainte ca pucul sã treacã peste linia albastrã, dupã care pune/patineazã cu una dintre patine pe linia albastrã, þine patina lui pe linie, ºi trece pucul peste linia albastrã în timp ce patina lui este încã pe linie. Regulã:

Nu este ofsaid.

Situaþia 16 Un jucãtor aflat în atac sau un jucãtor aflat în apãrare în zona de fund ºuteazã pucul înapoi peste linia albastrã în zona neutrã. Pucul trece complet peste linia albastrã, loveºte un oficial în zona neutrã ºi apoi deviazã din oficial înapoi peste linia albastrã în zona de fund, în timp ce un jucãtor aflat în atac este în continuare în zona de atac. Regulã:

Va fi ofsaid, pânã când jucãtorul se întoarce ºi elibereazã zona.

Situaþia 17 Un puc este deviat, cauzând unui jucãtor aflat în atac o situaþie de ofsaid, ºi atunci jocul este oprit. Regulã: Angajamentul va trebui sã aibã loc la cel mai apropiat punct de angajament în zona neutrã.

REGULA 451 - PROCEDURA OFSAID-ULUI AMÂNAT A - Interpretare 1.

24

Un jucãtor aflat în apãrare în procesul de eliberare a zonei poate conduce pucul înapoi dincolo de linia de poartã cu condiþia ca el sã nu încerce o întârziere a meciului.

Aplicabil pentru sezonul 2007/2008


2.

Dacã existã un ºut puternic spre sau în apropierea portarului, regula ofsaidului intenþionat va trebui sã fie aplicatã.

3.

Atunci când un jucãtor aflat în atac în timp ce iese din zona de fund ºi intenþionat joacã pucul sau atacã jucãtorul aflat în apãrare care conduce pucul în afarã, va trebui sã fie considerat ca ofsaid intenþionat.

4.

Un gol nu va putea fi marcat într-un joc de cãtre echipa vinovatã în timp ce un ofsaid amânat este în continuare în vigoare (mâna Arbitrului de linie este în continuare ridicatã), în afarã de cazul în care echipa aflatã în apãrare ºuteazã sau împinge pucul în propria lor poartã fãrã ORICARE acþiune sau contact al echipei vinovate.

5.

Dacã pucul este ºutat din spatele liniei roºii de centru ºi trece peste linia de poartã, degajarea interzisã va trebui sã fie aplicatã chiar dacã un ofsaid amânat este încã în vigoare. La orice ofsaid de joc amânat, Arbitrul de linie va trebui în primul rând sã se asigure cã pucul nu alunecã direct spre poartã. Dacã se întâmplã acest lucru, jocul va trebui sã fie oprit imediat. Braþul fãrã fluier va trebui sã fie folosit pentru a semnaliza.

6.

Dacã un portar a fost retras iar o situaþie de eliberare a zonei (clearing-the-zone) se iveºte iar pucul este ºutat în poarta goalã în timp ce jucãtorul/jucãtorii aflaþi în atac aproape au eliberat zona, un gol nu va trebui sã fie acordat pânã când echipa nu câºtigã controlul pucului iar zona a fost eliberatã.

7.

Cu referire la punctul 5 de mai sus, un gol poate fi marcat de cãtre echipa aflatã în atac, odata ce ofsaidul amânat a fost anulat.

8.

Dacã jocul a fost oprit ca rezultat al unui ofsaid amânat, angajamentul va trebui sã aibã loc la punctul de angajament din zona neutrã cel mai apropiat de aceastã zonã sau la punctul de origine al pasului (Pe punctul unei linii imaginarã sau la unul din punctele de angajament din zona de fund), indiferent care este mai aproape de poarta echipei care a cauzat ofsaidul, ºi are acoperire în regulament.

C – Situaþii Situaþia 1 Arbitrul de linie semnalizeazã un ofsaid amânat iar un jucãtor aflat în apãrare ºuteazã pucul direct în afara suprafeþei de joc, din propria zonã de apãrare peste mantinelã în zona neutrã. Regulã:

Angajamentul va trebui sã aibã loc la punctul de angajament din zona de fund pe partea de unde jucãtorul aflat în apãrare a ºutat pucul iar jucãtorul aflat în apãrare va trebui sã primeascã o Pedeapsã Minorã pentru Întârzierea Meciului (vezi Regula 554 (c).

Situaþia 2 Arbitrul de linie semnalizeazã un ofsaid amânat iar echipa aflatã în apãrare ºuteazã pucul direct în afara suprafeþei de joc în zona sa de apãrare. Aplicabil pentru sezonul 2007/2008

25


Regulã:

Angajamentul va trebui sã aibã loc la punctul de angajament din zona neutrã în apropierea zonei de fund pe partea de unde a fost ºutat pucul iar jucãtorul care a ºutat pucul direct în afara suprafeþei de joc va trebui sã primeascã o Pedeapsã Minorã pentru Întârzierea Meciului (vezi Regula 554 (c).

Situaþia 3 Arbitrul de linie semnalizeazã un ofsaid amânat iar echipa aflatã în atac face un schimb de jucãtori. Un jucãtor aflat în atac în zona sa de atac sare peste mantinelã la banca lui de jucãtori, care se aflã parþial în zona de atac. Regulã:

Dacã jucãtorul care întrã pe gheaþã se aflã în zona neutrã, acesta nu este considerat a fi ofsaid, cu condiþia ca jucãtorii care pãrãsesc gheaþa sã fie complet în afara suprafeþei de joc.

REGULA 460 – DEGAJAREA INTERZISÃ A - Proceduri ale Arbitrului de linie 1.

Odatã ce Arbitrul de linie din faþã a observat semnalizarea degajãrii interzise din partea Arbitrului de linie din spate, Arbitrul de linie din faþã va trebui sã ia decizia finalã dacã este degajare interzisã. Totusi, Arbitrul de linie din faþã va trebui sã se verifice cu Arbitrul de linie din spate o datã când el trece linia albastrã ºi din nou înainte ca el sã fluiere sau sã dea liber la degajarea interzisã.

2.

Este întotdeauna responsabilitatea Arbitrului de linie din faþã de a determina care dintre jucãtori poate juca pucul.

3.

Dacã nu existat nici o semnalizare de degajare interzisã de la Arbitrul de linie din spate, Arbitru de linie din faþã va trebui sã-ºi asume responsabilitatea de a fluiera degajarea interzisã dacã el este absolut sigur cã este degajare interzisã.

4.

Dacã Arbitrul de linie din faþã intrã în adâncime în zonã, la o posibilã degajare interzisã, ºi nu reuºeºte sã confirme Arbitrului de linie din spate semnul liber iar el fluierã îndicând degajare interzisã, angajamentul va trebui sã aibã loc la punctul de angajament din centrul terenului.

5.

Atunci când Arbitrul de linie din spate nu reuºeºte sã determine dacã pucul a fost ºutat sau deviat din spatele liniei roºii de centru, Arbitrul de linie din faþã poate sã semnalizeze liber.

6.

Indiferent de situaþia sau motivul, în care oricare Arbitru de linie dã liber la o degajare interzisã, celãlalt Arbitru de linie va trebui de asemenea, sã confirme acþiunea prin a semnaliza liber.

7.

Dacã pucul trece prin teritoriul de poartã sau atinge una din liniile teritoriului de poartã, degajarea interzisã va trebui sã fie fluieratã.

26

Aplicabil pentru sezonul 2007/2008


B - Interpretare 1.

Degajarea interzisã este determinatã de numãrul de jucãtori aflaþi pe suprafaþa de gheaþã la un moment dat sau imediat ce pucul este ºutat de cãtre oricare echipã din jumãtatea lor de teren, din spatele liniei roºii de centru dincolo de linia de poartã a echipei adverse.

2.

Angajamentul care va rezulta va trebui sã aibã loc la punctul de angajament din zona de fund pe partea de unde pucul a fost ºutat în degajare interzisã.

3.

Într-o situaþie de degajare interzisã, Arbitrul de Pedepse va trebui sã deschidã poarta de la banca de pedepse în momentul în care pedeapsa a expirat, ceea ce indicã faptul cã jucãtorul este considerat ca fiind pe gheaþã.

4.

Degajarea interzisã va trebui sã fie fluieratã dacã, portarul este în afara teritoriul sãu de poartã atunci când pucul a fost ºutat de dincolo de linia roºie de centru, dupã care se reîntoarce în teritoriul lui de poartã.

5.

Nu va trebui sã se fluiere degajare interzisã dacã portarul pãrãseºte teritoriul lui de poartã dupã ce pucul a fost ºutat de dincolo de linia roºie de centru ºi atunci decide sã meargã înapoi în teritoriul lui de poartã.

6.

Dacã portarul este în afara teritoriului sãu de poartã în încercarea sa de a merge la banca lui de jucãtori pentru a fi înlocuit cu un alt jucãtor, atunci când pucul a fost ºutat de dincolo de linia roºie de centru, ºi în drumul lui spre banca jucãtorilor: • Nu încearcã sã joace pucul – degajarea interzisã va trebui sã fie fluieratã • Încearcã sã joace pucul – degajarea interzisã NU va trebui sã fie fluieratã • Se reîntoarce înapoi în teritoriul sãu de poartã ºi nu încearcã sã joace pucul – degajarea interzisã va trebui sã fie fluieratã • Se reîntoarce înapoi ºi încearcã sã joace pucul – degajarea interzisã NU va trebui sã fie fluieratã

7.

8.

NOU Nu va trebui sã fie fluieratã o degajare interzisã, dacã portarul este în afara teritoriului sãu de poartã ºi face numai un pas înspre puc în timpul unei situaþii de degajare interzisã. Nu va trebui sã fie fluieratã o degajare interzisã, dacã portarul este în afara teritoriului sãu de poartã ºi nu face nici o încercare sã se întoarcã în teritoriul lui de poartã.

C - Situaþii Situaþia 1 Un jucãtor aflat dincolo de linia roºie de centru, ºuteazã pucul direct în poarta adversã. Regulã:

Golul va trebui sã fie acordat.

Aplicabil pentru sezonul 2007/2008

27


Situaþia 2 Un jucãtor paseazã pucul din spatele liniei albastre la un coechipier, care stã cu ambele patine dincolo de linia roºie de centru, dar pucul loveºte crosa jucãtorului, crosã care este dincoace de linia roºie de centru, ºi îºi continuã traiectoria peste linia de poartã adversã. Regulã:

Nu este degajare interzisã.

Situaþia 3 Pucul este ºutat de cãtre un jucãtor aflat în atac ºi loveºte un jucãtor aflat în apãrare care este dincolo de linia roºie de centru, iar dupã ce loveºte jucãtorul aflat în apãrare, îºi continuã treiectoria peste linia de poartã a echipei care s-a aflat la originea ºutului. Regulã:

Nu este degajare interzisã.

Situaþia 4 Un jucãtor stã în spatele liniei roºii de centru, ºuteazã pucul ºi acesta cade pe plasa porþii dupã ce a trecut peste linia de poartã. Regulã:

Este degajare interzisã fiindcã pucul mai întâi a trecut peste linia de poartã.

Situaþia 5 Un jucãtor are patinele lui dincolo de linia roºie de centru iar pucul este în crosa lui, fie pe linie sau în spatele liniei roºii de centru. Din aceastã poziþie el ºuteazã pucul peste linia de poartã, dar nu trece pucul peste linia roºie cu crosa sa. Regulã:

Este degajare interzisã.

Situaþia 6 Pucul atinge crosa, care este încã pe linia roºie de centru iar pucul alunecã pe gheaþã ºi trece peste de linia de poartã. Regulã:

Este degajare interzisã.

Situaþia 7 Un puc a fost ºutat din spatele liniei roºii de centru ºi loveºte bara transversalã sau bara porþi ºi trece peste linia de poartã. Regulã:

Este degajare interzisã.

Situaþia 8 Pucul este ºutat din spatele liniei roºii de centru ºi sare peste crosa unui jucãtor advers care încearcã sã-l joace, sau un jucãtor advers face o încercare de a opri pucul, dar rateazã intercepþia. Regulã:

Este degajare interzisã atâta timp cât jucãtorul advers a încercat sã joace pucul.

Situaþia 9 Un Arbitru de linie semnalizeazã un ofsaid amânat iar echipa aflatã în apãrare trimite pucul în degajare interzisã. Regulã:

28

Angajamentul va trebui sã aibã loc la punctul de angajament din zona de

Aplicabil pentru sezonul 2007/2008


fund, la fel ca ºi pentru o degajare interzisã obiºnuitã. În momentul în care pucul trece peste linia albastrã ofsaidul amânat se anuleazã, dar situaþia de degajare interzisã este încã în vigoare. Situaþia 10 Un portar stã în afara teritoriului sãu de poartã în momentul în care pucul este ºutat ºi nu încearcã sã joace pucul sau patineazã în direcþia opusã. Regulã:

Este degajare interzisã.

Situaþia 11 Un portar care are o patinã sau ambele patine în teritoriul lui de poartã se întinde cu crosa lui ºi apoi lasã pucul sã treacã. Regulã:

Este degajare interzisã.

REGULA 470 – DEFINIÞIA UNUI GOL A - Procedura Arbitrului de centru 1.

Dacã pucul intrã în poartã, Arbitrul de centru va trebui sã fluiere ºi sã indice înspre poartã sau spre interiorul porþi.

2.

Dacã pucul intrã în poartã înainte de sunetul sirenei la sfârºitul unei reprize (19:59) iar Arbitrul de centru acordã golul, nu este necesar ca Arbitrul de centru sã execute un angajament la centrul terenului. Arbitrul de centru va trebui sã se asigure cã Secretarul jocului înregistreazã golul la 19:59 în Raportul Oficial al Meciului.

3.

NOU Dacã un portar prinde pucul înainte de linia de poartã ºi duce mãnuºa în spate peste linia de poartã golul va trebui sã fie acordat. Aceastã situaþie poate fi revizualizatã (Video Arbitrul de Poartã).

4.

Dacã pucul nu este vizibil în poartã, dar se ºtie cã este dincolo de linia de poartã (ex. în mãnuºã) golul va trebui sã fie acordat. Aceastã situaþie poate fi revizualizatã (Video Arbitrul de Poartã).

5.

Atunci când pucul este sub corp ºi Arbitrul de centru sau Video Arbitrul de Poartã (V.G.J.) nu pot sã-l vadã dacã este dincolo de linia de poartã nici un gol nu va trebui sã fie acordat.

6.

Este posibil ca o situaþie în care pucul nu se vede, dar toþi ceilalþi factori indicã faptul cã pucul a fost în poartã, golul va trebui sã fie acordat.

C – Situaþii Situaþia 1 Un jucãtor aflat în atac întoarce patina lui spre a direcþiona pucul în poartã. Aplicabil pentru sezonul 2007/2008

29


Regulã:

Golul va trebui sã fie acordat cu condiþia ca, sã nu fi fost o acþiune clarã de ºutare a pucului.

Situaþia 2 Pucul atinge patina în miºcare a unui jucãtor aflat în atac ºi intra în poartã. Regulã:

Golul va trebui sã fie acordat cu condiþia ca, sã nu fi fost o acþiune clarã de ºutare a pucului.

Situaþia 3 Un jucãtor aflat în atac direcþioneazã pucul în poartã cu patina lui. Regulã:

Golul va trebui sã fie acordat cu condiþia ca, sã nu fi fost o acþiune clarã de ºutare a pucului.

Situaþia 4 Un jucãtor aflat în atac este lovit de cãtre puc în timp ce el se aflã în teritoriul de poartã ºi pucul cade în interiorul teritoriului de poartã. Jucãtorul atunci patineazã afarã din teritoriul de poartã ºi ºuteazã pucul în poartã. Regulã:

Golul va trebui sã fie acordat.

Situaþia 5 Pucul este ºutat ºi loveºte casca sau oricare parte a corpului unui jucãtor aflat în atac înainte sã intre în poartã. Regulã:

Golul va trebui sã fie acordat cu condiþia ca, sã nu fi fost intenþionat direcþionat pucul cu capul sau oricare parte a corpului.

Situaþia 6 Un gol este marcat dar, la revizualizare, Arbitrul de centru este anunþat cã cronometrul tabelei a fost oprit ºi nu funcþiona atunci când pucul a intrat în poartã. Regulã:

Golul va trebui sã fie acordat cu condiþia ca, aceea reprizã sã nu se fi terminat.

Situaþia 7 Arbitrul de Pedepse face o greºalã ºi un jucãtor rãmâne mai mult timp pe banca de pedepse decât este necesar, timp în care echipa adversã înscrie un gol. Regulã:

Golul va trebui sã fie acordat.

REGULA 471 – ANULAREA UNUI GOL B - Interpretare 1.

Un gol nu va trebui sã fie acordat dacã poarta este mutatã în momentul în care pucul intrã în poartã sau trece linia de poartã.

2.

Un gol nu va trebui sã fie acordat dacã un jucãtor aflat în atac atinge pucul cu crosa lui deasupra înãlþimii barei transversale, iar pucul deviazã din oricare jucãtor, portar sau oficial în poartã. Aceeaºi regulã se va aplica atunci când un jucãtor aflat în atac a lovit pucul cu mâna.

30

Aplicabil pentru sezonul 2007/2008


3.

Un gol nu va trebui sã fie acordat din orice tip de “kick shot”.

4.

Un jucãtor aflat în atac nu poate intenþionat sã direcþioneze pucul cu oricare parte a corpului în poartã. Un gol nu va trebui sã fie acordat nici atunci când pucul a fost ulterior deviat în poartã de oricare jucãtor, portar sau oficial, în afarã de cazul când un jucãtor a direcþionat pucul în propria lui poartã.

5.

Un gol nu va trebui sã fie acordat dacã un jucãtor intenþionat loveºte sau direcþioneazã pucul în poarta echipei adverse cu capul sau casca, masca pentru faþã, sau oricare parte a corpului sãu, altfel decât cu patinele.

6.

Un gol nu va trebui sã fie acordat dacã timpul de joc pe tabelã aratã 20:00 sau 0:00.

7.

Un gol nu va trebui sã fie acordat ca urmare a devierii pucului dintr-un oficial, în afarã de cazul când un jucãtor ºuteazã pucul în poartã dupã devire.

8.

Un gol nu va trebui sã fie acordat dacã un puc loveºte un oficial iar dupã aceea el deviazã dintr-un jucãtor sau portar în poartã.

9.

Un gol nu va trebui sã fie acordat dacã pucul nu trece linia de poarã într-o singurã bucatã.

10.

Dacã un jucãtor aflat în atac este în miºcare prin teritoriul de poartã iar pucul deviazã din acest jucãtor sau din crosa lui ºi intrã în poartã, golul nu va trebui sã fie acordat (înþelegându-se cã jucãtorul a fost în teritoriul de poartã înaintea pucului).

11.

NOU Dacã pucul este acoperit ºi Arbitrul de centru a oprit jocul înainte ca acesta sã treacã peste linia de poartã, golul nu poate fi acordat ºi nu poare fi revizualizat.

C – Situaþii Situaþia 1 Un jucãtor aflat în apãrare trimite pucul în propria poartã în timp ce un jucãtor aflat în atac stã în teritoriul de poartã. Regulã:

Golul va trebuie sã fie acordat.

Situaþia 2 Un jucator aflat în atac loveºte pucul cu mâna ºi este deviat din oricare jucãtor (aflat în apãrare sau aflat în atac), din crosa lui sau patine, portar sau oficial al meciului în poartã. Regulã:

Golul nu va trebui sã fie acordat.

Situaþia 3 Un jucãtor aflat în atac intenþionat loveºte pucul cu mâna. Acesta este deviat din portarul advers la un coechipier care apoi ºuteazã pucul în poartã. Regulã:

Golul nu va trebui sã fie acordat. Aplicabil pentru sezonul 2007/2008

31


Situaþia 4 Un jucãtor aflat în atac intenþionat loveºte pucul cu mâna. Acesta este deviat din portarul advers, deviat dintr-un alt jucãtor aflat în apãrare, la un alt jucãtor aflat în atac care apoi ºuteazã pucul în poartã. Regulã:

Jocul va trebui sã fie oprit dar golul nu va trebui sã fie acordat.

Situaþia 5 Pucul este lovit în faþã/înainte de cãtre un jucãtor cu mâna, loveºte mânerul crosei unui coechipier ºi apoi intrã direct în poarta echipei adverse. Regulã:

Golul nu va trebui sã fie acordat.

Situaþia 6 Pucul este ºutat în poartã dar el iese din poartã iar jocul continuã, alunecã pe gheaþã ºi un alt gol este marcat la celãlaltã poartã cauzând oprirea jocului. În timpul acestei opriri oficialii hotãrãsc ca primul gol sã fie acordat. Regulã:

Aceastã decizie poate fi aplicatã numai dupã oprirea jocului ºi înainte ca jocul sã fie reluat. Golul care a cauzat oprirea jocului va trebui sã fie anulat, primul gol va trebui sã fie acordat, iar cronometrul tabelei va trebui sã fie repotrivit la momentul înscrierii primului gol.

Situaþia 7 Un Arbitru de linie are de raportat Arbitrului de centru o pedeapsã Majorã sau pedeapsã de Meci, dar înainte ca el sã poatã raporta Arbitrului de centru, echipa vinovatã înscrie un gol. Regulã:

Incidentul va trebui sã fie raportat de cãtre Arbitrul de linie Arbitrului de centru care va trebui sã anuleze golul ºi sã dicteze pedeapsa.

REGULA 472 – CREDITAREA CU GOL A JUCÃTORILOR ºI ASISTENÞILOR B – Interpretare 1.

Un jucãtor asistent nu poate fi creditat atunci când Arbitrul de centru acordã un gol când pucul nu a intrat în poartã.

C – Situaþii Situaþia 1 Un jucãtor a marcat un gol sau este nominalizat ca asistent, dat numele lui nu este trecut în Raportul Oficial al Meciului. Regulã:

32

Golul va trebui sã fie anulat iar jucãtorul va trebui sã fie îndepãrtat din meci. Faptul cã numele jucãtorului nu a fost trecut în Raportul Oficial al Meciului va trebui sã fie adus la cunoºtinþa Arbitrului de centru înainte de reluarea jocului. Golul nu va putea fi anulat mai târziu în acel meci, dacã se descoperã cã numele acelui jucãtor nu a fost trecut în Raportul Oficial al Meciului. Aplicabil pentru sezonul 2007/2008


Situaþia 2 A8 paseazã pucul la A9, care paseazã la A10, care înscrie un gol. Regulã:

Asistenþi vor trebui sã fie creditaþi A8 ºi A9.

Situaþia 3 A8 ºuteazã pucul în direcþia porþi dar nu în portar, A9 recupereazã pucul ºi paseazã la A10 care înscrie un gol. Regulã:

Asistenþi vor trebui sã fie creditaþi A8 ºi A9, ºi nici un jucãtor din Echipa B sã nu fi avut controlul pucului.

Situaþia 4 A8 paseazã la A9, dar pucul deviazã din corpul, crosa sau patina lui B8, ºi este recuperat de cãtre A9 care paseazã la A10 care înscrie un gol. Regulã:

Asistenþi vor trebui sã fie creditaþi A8 ºi A9, ºi nici un jucãtor din Echipa B sã nu fi avut controlul pucului.

Situaþia 5 A8 ºuteazã pucul în portar care respinge ºutul. Pucul ricoºeazã ºi A10 ºuteazã pucul în poartã. Regulã:

Ca asistent va trebuie sã fie creditat A8.

Situaþia 6 A8 paseazã pucul la A9, care încearcã sã paseze pucul la A10, dar B8 intercepteazã pasul ºi intrã în posesia ºi controlul pucului. A10 îl deposedeazã pe B8 ºi ºuteazã pucul în poartã. Regulã:

Nu va trebui sã fie creditat nici un asistent datoritã faptului cã un jucãtor al echipei adverse a avut posesia ºi controlul pucului înainte ca golul sã fie înscris.

Situaþia 7 A8 paseazã la A9, care paseazã la A10, care ºuteazã spre poartã, dar ºutul este respins de cãtre portar ºi ricoºeazã în altã parte. El este apoi ºutat în poartã de cãtre A10. Regulã:

Ca asistenþi vor trebui sã fie creditaþi A8 ºi A9. (vezi Regula 472).

REGULA 481 – PUC PE PLASA PORÞI A - Proceduri ale Arbitrului de centru 1.

Atunci când un puc a fost ºutat pe plasa din spatele porþii de cãtre un jucãtor aflat în atac ºi un jucãtor aflat în apãrare are oportunitatea sã joace pucul dar nu încearcã sã-l joace, Arbitrul de centru va trebui sã comunice verbal cu jucãtorul sã continue jocul. Dacã jucãtorul în continuare nu încearcã sã joace pucul aflat pe plasa porþi, Arbitrul de centru va trebui sã opreascã jocul ºi sã avertizeze echipa aflatã în apãrare cã ea trebuie sã joace pucul aflat pe plasa porþii. Angajamentul va trebui sã rãmânã în zona de fund. Aplicabil pentru sezonul 2007/2008

33


B – Interpretare 1.

Jucãtorului îi este permis sã joace sau sã loveascã plasa ori sã scoatã pucul de pe plasa porþi fãrã a lãsa sã treacã mai mult de trei secunde.

C - Situaþii Situaþia 1 Pucul este cãzut deasupra pe plasa porþii echipei aflatã în apãrare, dar înainte ca Arbitrul de centru sã fluiere, un jucãtor aflat în atac loveºte ºi dã jos pucul de pe plasa de deasupra porþii cu crosa lui. Regulã:

Arbitrul de centru va trebui sã lase jocul sã continue dacã acþiunea a fost consideratã ca nefiind o infracþiune de joc cu crosa ridicatã.

Situaþia 2 Pucul este cãzut deasupra pe plasa porþii echipei aflatã în apãrare, dar înainte ca Arbitrul de centru sã fluiere, un jucãtor aflat în atac loveºte ºi dã jos pucul de pe plasa de deasupra porþii cu crosa lui ºi înscrie un gol. Regulã:

Dacã jucãtorul loveºte ºi dã pucul jos fãrã a încãlca regula joc cu crosa ridicatã ºi el nu se aflã în teritoriul de poartã în momentul în care pucul cade în teritoriul de poartã, golul va trebui sã fie acordat.

Situaþia 3 Pucul este cãzut deasupra pe plasa porþii echipei aflate în apãrare, dar înainte ca Arbitrul de centru sã fluiere, un jucãtor aflat în atac loveºte ºi dã jos pucul de pe plasa de deasupra porþii cu crosa lui înspre interiorul porþii ºi înscrie un gol. Regulã:

Dacã jucãtorul loveºte ºi dã pucul jos fãrã a încãlca regula joc cu crosa ridicatã ºi el nu se aflã în teritoriul de poartã în momentul în care pucul cade în teritoriul de poartã, golul va trebui sã fie acordat.

REGULA 490 – OPRIREA / PASAREA PUCULUI CU MÂNA A - Procedurile Arbitrului de centru ºi Arbitrului de linie 1.

Semnalizarea pasei cu mâna nu este necesarã dacã echipa aflatã în apãrare efectueazã un pas cu mâna în propria zonã de apãrare, în afarã de cazul în care pucul pãrãseºte zona.

2.

Arbitrul de centru va trebui sã arate iniþial semnalul care indicã o posibilã încãlcare ºi dupã aceea va arãta semnul liber pentru ca jocul sã continue, sau sã opreascã jocul ºi sã repete semnalizarea.

3.

Arbitrul de linie trebuie doar sã semnalizeze pentru a indica o posibilã încãlcare dacã Arbitrul de centru nu a observat aceastã situaþie. Arbitrul de

34

Aplicabil pentru sezonul 2007/2008


linie va trebui întotdeauna sã acorde Arbitrului de centru prima oportunitate sã fluiere. B – Interpretare 1.

Nu existã nici o limitã a numãrului de pase cu mâna premise echipei aflatã în apãrare în zona lor de apãrare.

2.

Un portar poate pasa cu mâna sau sã loveascã pucul cãtre un coechipier în propria lui zonã de apãrare, dar el nu poate prinde ºi apoi sã arunce pucul în faþã cãtre un coechipier.

C - Situaþii Situaþia 1 Un jucãtor loveºte pucul cu mâna. Acesta loveºte portarul advers, ricoºeazã în altã parte ºi este preluat de cãtre un coechipier al jucãtorului care în prealabil a jucat pucul cu mâna. Regulã:

Arbitrul de centru va trebui sã opreascã jocul.

Situaþia 2 Un jucãtor loveºte pucul cu mâna. Acesta loveºte corpul unui coechipier ºi este apoi preluat de cãtre un jucãtor advers. Regulã:

Jocul nu va trebui sã fie oprit în afarã de cazul în care un coechipier al jucãtorului care iniþial a lovit pucul îl joacã. Faptul cã pucul loveºte jucãtorul nu înseamnã cã pucul a fost jucat.

REGULA 491 – LOVIREA PUCULUI CU PICIORUL B – Interpretare 1.

Un ‘kick shot’ este acela fãcut prin punerea lamei crosei în spatele pucului ºi apoi aruncat prin lovirea cu piciorul concomitent a crosei ºi a pucului.

2.

Nu se va acorda un gol dacã acesta este rezultatul unui ‘kick shot’.

3.

Nu se va dicta o pedeapsã jucãtorului care foloseºte un ‘kick shot’ în afarã de cazul în care lama crosei este ridicatã deasupra umãrului, urmând prin aceasta sã cauzeze o acþiune de joc cu crosa ridicatã în direcþia adversarului sãu. În aceastã situaþie Arbitrul de centru va trebui sã dicteze o pedeapsã pentru Joc cu Crosa Ridicatã jucãtorului care provoacã acþiunea.

4.

Nici o pedeapsã nu va trebui sã fie dictatã portarului care foloseºte un ‘kick shot’ în procesul de respingere a ºutului.

5.

Atunci când un jucãtor în atac loveºte cu piciorul pucul ºi este deviat în poartã din crosa unui jucãtor aflat în atac, golul va trebui sã fie acordat. Aplicabil pentru sezonul 2007/2008

35


C – Situaþii Situaþia 1 Portarul prinde pucul, dar înainte ca Arbitrul de centru sã opreascã meciul, el îl aruncã în sus ºi îl loveºte cu piciorul în aer. Regulã: Meciul va continua ºi nu se va dicta nici o pedeapsã portarului. REGULA 492 – JUCAREA PUCULUI

CU

CROSA RIDICATÃ

A - Proceduri ale Arbitrului de centru ºi Arbitrului de linie 1.

Dacã un jucãtor atinge/joacã pucul cu crosa ridicatã, Arbitrul de centru va trebui iniþial sã semnalizeze Joc cu Crosa Ridicatã indicând încãlcarea reguli. Depinde apoi cine va obþine controlul pucului, Arbitrul de centru va trebui sã indice de fiecare datã semnul liber ºi sã lase jocul sã continue, sau sã fluiere, oprind jocul, ºi repetând semnalizarea.

2.

Este responsabilitatea Arbitrului de centru de a face acestã semnalizare indiferent de locul unde el se aflã pe gheaþã, ºi în special în zonele de fund.

3.

Arbitrii de linie vor trebui sã semnalizeze aceastã încãlcare a regulii numai în zona neutrã ºi numai dupã ce au certitudinea cã Arbitrul de centru nu a observat aceastã acþiune.

4.

Arbitrul de linie nu a semnalizat iniþial pentru a indica o posibilã încãlcare a regulii. Dar dacã el trebuie sã opreascã jocul, el va trebui sã fluiere ºi sã arate semnalizarea. Procedura Arbitrilor de linie este folositã numai atunci când Arbitrul de centru nu a obsevat situaþia ºi iniþial nu a semnalizat-o. Arbitrii de linie trebuie întotdeauna sã acorde Arbitrului de centru prima oportunitate de a semnaliza primul.

B – Interpretare 1.

Dacã un jucãtor din echipa aflatã în apãrare în zona sa de apãrare atinge/joacã pucul cu o crosa ridicatã în timpul unui ofsaid amânat, jocul va fi oprit iar angajamentul va avea loc în zona de apãrare în conformitate cu Regula 440(d).

2.

Atunci când jocul este oprit datoritã unui jucãtor care loveºte pucul cu crosa ridicatã, angajamentul va trebui sã aibã loc în conformitate cu Regula 492(c) ºi Regula 440(d), fãrã a þine seama de faptul cã oprirea jocului a fost cauzat de pucul care a pãrãsit suprafaþa de joc.

36

Aplicabil pentru sezonul 2007/2008


C – Situaþii Situaþia 1 Pucul atinge crosa unui jucãtor aflat în atac deasupra înãlþimi barei tranversale ºi apoi loveºte corpul unui jucãtor ºi intrã în poartã. Regulã:

Golul nu va trebui sã fie acordat.

Situaþia 2 Pucul atinge crosa unui jucãtor aflat în atac deasupra înãlþimi barei tranversale ºi apoi ricoºeazã dintr-un jucãtor, portar sau oficial în poartã. Regulã:

Golul nu va trebui sã fie acordat.

Situaþia 3 Un jucãtor aflat în apãrare are crosa deasupra înãlþimei barei tranversale sau a umãrului unui jucãtor aflat în atac, dar pucul ricoºeazã din umãrul jucãtorul aflat în apãrare în poartã. Regulã:

Golul va trebui sã fie acordat, dacã pucul nu a fost în contact cu crosa.

Situaþia 4 Echipa care este în posesia pucului atinge/joacã pucul cu crosa ridicatã în timpul unui fluier amânat, datoritã unui greºeli a echipei care nu se aflã în posesia pucului. Regulã:

Angajamentul va trebui sã aibã loc în conformitate cu Regula 492 (b,c) sau Regula 440 (d): -

-

-

Dacã acþiunea este cauzatã de cãtre echipa aflatã în apãrare în zona lor de apãrare, angajamentul va trebui sã aibã loc la punctul de angajament din zona de fund, pe partea unde a avut loc oprirea jocului (vezi Regula 440 (d); Dacã acþiunea este cauzatã de cãtre echipa aflatã în atac în zona neutrã, angajamentul va trebui sã aibã loc pe un punct de pe linia imaginarã urmând Regula 492 (c). Dacã acþiunea este cauzatã de cãtre echipa aflatã în atac în zona lor de atac, angajamentul va trebui sã aibã loc la punctul de angajament din zona neutrã cea mai apropiatã de zona de fund (vezi Regula 492 (b).

Situaþia 5 Un jucãtor aflat în atac stã în faþa porþii þinând lama crosei deasupra capului sãu. Dupã un ºut, pucul loveºte mânerul crosei care este sub nivelul barei tranversale ºi intrã în poartã. Regulã:

Golul nu va trebui sã fie acordat.

SECÞIUNEA 5 – PEDEPSELE REGULA 500 – PEDEPSELE – DEFINIÞII ºI PROCEDURI B – Interpretare

Aplicabil pentru sezonul 2007/2008

37


1.

Pedepse nu vor trebui sã fie dictate dacã o altercaþie are loc în timpul încãlzirii de dinaintea meciului, chiar dacã aceasta este observatã sau nu de cãtre Arbitrul de centru. Arbitrului de centru îi este cerut sã trimitã un raport al meciului, fiind sprijinit de cãtre arbitrii auxiliari dacã este necesar, pentru orice incident de dinaintea meciului.

2.

Atunci când jucãtorii s-au întors pe gheaþã pentru a începe meciul ºi sunt în poziþie cu formaþia lor de începere împreunã cu ceilalþi oficiali, Arbitrul de centru poate atunci dicta pedepse corespunzãtoare.

3.

Dacã meciul s-a încheiat dar echipele ºi oficialii meciului nu au pãrãsit gheaþa ºi se produce o infracþiune, Arbitrul de centru poate dicta pedepse, la fel ca în orice moment din timpul meciului, ºi va trebui sã trimitã un raport scris al meciului.

4.

Dacã un jucãtor a fost penalizat cu o pedeapsã de Rea Conduita în ultimele zece minute ale meciului ºi nu urmeazã o reprizã suplimentarã, jucãtorul va trebui sã fie trimis la vestiar.

5.

Dacã un jucãtor primeºte o pedeapsã Minorã, o pedeapsã de Rea Conduitã, o pedeapsã de Meci de Rea Conduita ºi dupã aceea o pedeapsã de Meci, Secretarul jocului va trebui sã sã treacã în Raportul Oficial al Meciului, 2 minute pentru pedeapsa Minorã, 10 minute pentru pedeapsa de Rea Conduitã, 5 minute pentru pedeapsa Majorã, 20 de minute pentru pedeapsa de Meci de Rea Conduitã ºi 25 de minute pentru Pedeapsa de Meci, împotriva acelui jucator.

6.

Atunci când pedepse Minore au fost dictate în timpul aceleiaºi opriri a jocului, este alegerea cãpitanului ca sã decidã ordinea pedepselor care vor fi executate. Ordinea acestor pedepse dictate pe gheaþã nu este un factor determinant.

7.

Dacã un jucãtor primeºte o pedeapsã Minorã Dublã, 4 minute vor trebui sã fie înregistrate pe cronometrul tabelei, acolo unde este posibil.

8.

O pedeapsã poate sã fie dictatã, dar datoritã pedepselor amânate, nu poate începe executarea ei. Factorul determinant este dacã pedepsele sunt în curs de executare în acel moment.

9.

O pedeapsã nu poate expira în afarã de cazul în care timpul pedepsei respective a fost afiºat pe tabela de marcaj. Pedepsele care nu sunt afiºate pe tabela de marcaj includ pedepsele Concordante Minore, de Rea Conduitã, Majore, de Meci de Rea Conduitã ºi de Meci.

10.

Dacã sunt mai mult de doi jucãtori care executã pedepse ºi timpul unuia sau mai multora expirã, jucãtorii se vor întoarce pe gheaþã în ordinea în care pedepsele lor expirã.

38

Aplicabil pentru sezonul 2007/2008


REGULA 501 – PEDEAPSA MINORÃ ºI REGULA 502 – PEDEAPSA MINORÃ DE BANCÃ B – Interpretare 1. Trei întrebãri vor trebui sã fie puse cu referire la o pedeapsã Minorã: - Echipa executã o pedeapsã Minorã ? - Echipa este în inferioritate numericã faþã de echipa adversã pe gheaþã ? - Este un gol marcat împotriva echipei ? Dacã rãspunsul la cele trei întrebari este da, prima pedeapsã Minorã care se executa expirã dupã ce golul a fost marcat, exceptând situaþia în care golul este marcat dintr-un ªut de Penalitate sau în afarã de cazul în care în mod expres este prevãzut altfel de cãtre Regula 502 (b). 2.

Dacã echipa este în inferioritate numericã ºi un gol este marcat dintr-un ªut de Penalitate nici un jucãtor nu se reîntoarce pe gheaþã.

C – Situaþii Situaþia 1 Echipa A primeºte o pedeapsã Minorã de Bancã pentru Mai Mulþi Jucãtori pe Gheaþã. La aceeaºi oprire a jocului, Echipa A solicitã mãsurare crosei jucãtorului Echipei B ºi crosa este gãsitã ca fiind regulamentarã, rezultând o a doua pedeapsã Minorã de Bancã pentru Echipa A. Regulã:

Un singur jucãtor din Echipa A va putea executa ambele pedepse Minore (2 + 2 minute).

Situaþia 2 A 5 primeºte o Pedeapsã Minorã amânatã pentru agãþare. La oprirea jocului Echipa A primeºte o Pedeapsã Minorã de Bancã. Regulã:

A 5 va trebui sã îºi execute Pedeapsa Minorã. Echipa A va trebui sã desemneze un alt jucãtor care sã execute Pedeapsa Minorã de Bancã ºi echipele vor juca 3 contra 5.

Exemple de Goluri Înscrise Împotriva Echipei în Inferioritate Numericã Echipa A

1.

Echipa B

A6 – 2 minute la 3:00

B11 – 2 minute la 3:00

A9 – 2 minute la 3:30

Gol la 4:00

-

La 3:00 echipele joacã 4 cu 4 La 3:30 echipele joacã 3 cu 4 A9 reintrã la 4:00 Aplicabil pentru sezonul 2007/2008

39


2.

A6 – 2 minute la 3:30

B11 – 2 minute la 3:00

A9 – 2 minute la 4:00

Gol la 4:30

3.

A6 reintra la 4:30

A6 – 2 minute la 3:00 A9 – 5 minute + PMRC la 3:30 -

B11 – 2 minute la 3:00 Gol la 4:00

La 3:00 echipele joacã 4 cu 4 La 3:30 echipele joacã 3 cu 4 A9 este eliminat din meci Echipa A va trebui sã trimitã un jucãtor substitut/înlocuitor la banca de pedepse pentru a executa cele 5 minute din pedeapsa jucãtorului A9 Nu reintrã nici un jucãtor la 4:00 (vezi Regula 502 (b)

4.

A6 – 5 minute + PMRC la 3:00 B11 – 2 minute la 3:00 A9 – 2 minute la 3:30 Gol la 4:00 - La 3:00 echipele joacã 4 cu 4 - La 3:30 echipele joacã 3 cu 4 - A9 reintrã la 4.00 - A6 este eliminat din meci

5.

A6 – 5 minute + PMRC la 3:00 B11 – 2 minute la 3:00 A9 – 2 minute la 3:00 Goal la 4:00 - La 3:00 echipele joacã 4 cu 5 - Nu reintrã nici un jucãtor la 4:00 - A6 este eliminat din meci

6.

A6 – 2 + 5 minute + PMRC la 4:00 A9 – 2 minute la 8:00 -

7.

40

A6 este eliminat din meci Un jucãtor substitut/înlocuitor pentru A6 A9 reintrã la 9:15, pedeapsa Minorã a jucãtorului A9 a fost prima pedeapsã Minorã care se executa

A6 – 2 + 5 minute + PMRC la 4:00 A9 – 2 minute la 9:10 -

Gol la 9:15

Gol la 9:15

A6 este eliminat din meci Un jucãtor substitut/înlocuitor pentru A6 care reintrã la 9:15, pedeapsa Minorã a jucãtorului A6 a fost prima pedeapsã Minorã care se executa Aplicabil pentru sezonul 2007/2008


8.

A7 – 5 minute + PMRC la 3:00 A11 – 5 minute + PMRC la 3:10 A12 – 2 minute la 4:00 -

9.

A7 ºi A11 sunt eliminaþi din meci Jucãtori substituþi/înlocuitori pentru A7 ºi A11 Nu reintrã nici un jucãtor pedeapsa Minorã a jucãtorului A12 nu se executa încã în momentul înscrierii golului

A4 – 2 minute la 10:00 A7 – 2 minute la 10:30 A9 – 2 minute la 11:00 -

Gol la 4:30

B8 – 2 minute la 11:00 Gol la 12:10

La 11:00 echipele joacã 3 cu 5, pedeapsa Minorã a jucãtorilor B8 ºi A9 se anuleazã A4 reintrã pe gheaþã la 12:00 ºi echipele joacã 4 cu 5, cu o singurã pedeapsã Minorã A7 este singura pedeapsã de pe tabelã A7 reintrã dupã gol la 12:10

10.

A9 – 5 minute + PMRC la 3:00 B11 – 2 + 2 minute la 3:30 A6 – 2 minute la 3:30 Gol la 4:30 - Jucãtorul A9 este eliminat din meci - Echipa A va trebui sã trimitã un jucãtor substitut/înlocuitor pe banca de pedepse sã execute cele 5 minute pentru A9 - La 3:30 echipele joacã 4 cu 4 - La 3:30 pedeapsa Minorã a lui A6 ºi o pedeapsã Minora a lui B11 se anuleazã - Echipa B va trebui sã trimitã un jucãtor la banca de pedepse pentru a executa pedeapsa Minorã a jucãtorului B11 - B11 va reintra la prima oprire a jocului dupã 7:30 - Nu reintrã nici un jucãtor

11.

A6 – 5 minute + PMRC la 3:00 A9 – 2 minute la 3:30 -

12.

B11 – 5 minute + PMRC la 3:30 Gol la 4:00

A6 ºi B11 sunt eliminaþi din meci Echipa A ºi Echipa B vor trebui sã trimitã jucatori substituþi/înlocuitori la banca de pedepse sã execute cele 5 minute ale jucãtorilor A6 ºi B11 La 3:30 echipele joacã 3 cu 4 pedeapsa Minorã a jucãtorului A9 ºi pedeapsa Minorã a jucãtorului B11 nu se anuleazã A9 reintrã

A7 – 2 + 2 minute la 12:00 A9 – 2 minute la 3:15

B3 – 2 minute la 12:00 Gol la 13:30

Aplicabil pentru sezonul 2007/2008

41


13.

A7 – 2 minute la 3:30 Gol la 4:00 -

-

14.

B11 – 2 minute la 3:30 B14 – 5 minute + PMRC la 3:30 B19 – 2 minute la 3:30

B14 este eliminate din meci Echipa B va trebui sã trimitã un jucãtor substitut/înlocuitor la banca de pedepse pentru a executa cele 5 minute din pedeapsa lui B14 La 3:30 echipele joacã 3 cu 5, pedeapsa Minorã a jucãtorului A7 se anuleazã cu una din pedepsele Minore oricãrui jucãtor B11 sau B19 (este alegerea Cãpitanului de echipã) Dupã golul înscris de Echipa A la 4:00 oricare jucãtor B11 sau B19 poate reintra pe gheaþã

A6 – 5 minute + PMRC la 3:00 A9 – 2 minute la 3:30 -

15.

La 12:00 Echipa A va trebui sã trimitã un jucãtor substitut/înlocuitor la banca de pedepse pentru a executa pedeapsa Minorã a jucãtorului A7 una din pedepsele Minore a jucãtorului A7 ºi pedeapsa Minorã a jucãtorului B3 se anuleazã Substitutul/înlocuitorul jucãtorului A7 reintrã la 13:30 dupã golul înscris de Echipa B A7 reintrã la prima oprire a jocului dupã 15:30

B11 – 2 minute la 3:30 Gol la 4:00

A6 este eliminate din meci Echipa A va trebui sã trimitã un jucãtor substitut/înlocuitor la banca de pedepse pentru a executa cele 5 minute din pedeapsa jucãtorului A6 La 3:30 echipele joacã 4 cu 5 Pedeapsa Minorã a jucãtorului A9 ºi pedeapsa Minorã a jucãtorului B11 se anuleazã Nici un jucãtor nu reintrã pentru cã substitutul/înlocuitorul jucãtorului A6 executã pedeapsa Majorã A9 ºi B11 reintrã la prima oprire a jocului dupã 5:30

A8 – 2 + 2 minute la 3:00 A9 – 2 minute la 4:00 Gol la 4:30 Gol la 5:30 -

42

La 4:30 prima pedeapsã Minorã a jucãtorului A8 se anuleazã ºi echipele joacã 3 cu 5 La 5:30 pedeapsã Minorã a jucãtorului A9 se anuleazã ºi echipele joacã 4 cu 5 Aplicabil pentru sezonul 2007/2008


REGULA 503 – PEDEAPSA MAJORÃ B – Interpretare 1.

Atunci când o pedeapsã amânatã este semnalizatã împotriva unui jucãtor care va trebui sã rezulte într-o pedeapsã Minorã plus o pedeapsã Majorã ºi automat pedeapsã de Meci de Rea Conduita, dar un gol este marcat de cãtre echipa nevinovatã înainte ca jocul sã fie oprit, pedeapsa Minorã va trebui sã fie anulatã, dar echipa va trebui sã trimitã un jucãtor substitut/înlocuitor pe banca de pedepse pentru a executa pedeapsa Majorã. Ordinea celor douã pedepse care s-au ivit nu afecteazã situaþia.

2.

Atunci când un jucãtor a scãpat singur pe un contraatac rapid ‘breakaway’ este faultat iar o infracþiune include o pedeapsã Majorã plus Automat Pedeapsã de Meci de Rea Conduitã, precum ºi un ªut de Penalitate, pedeapsa Majorã plus Automat Pedeapsa de Meci de Rea Conduitã se va dicta în continuare, indiferent dacã jucãtorul a marcat sau nu din ºut.

C – Situaþii Situaþia 1 Echipa A este în inferioritate numericã datoritã unei pedepse Minore ºi Arbitrul de centru semnalizeazã o pedeapsã amânatã Majorã împotriva acestei echipe, dar Echipa B înscrie un gol înainte ca jocul sã fie oprit. Regulã:

Prima pedeapsã Minorã care se executa se terminã (Regula 502 (b). Dar Arbitrul de centru va trebui în continuare sã dicteze pedeapsa Majorã plus Automat Pedeapsa de Meci de Rea Conduitã jucãtorului vinovat.

REGULA 504 – PEDEAPSA DE REA CONDUITÃ C – Situaþii Situaþia 1 Un jucãtor primeºte o pedeapsã de Rea Conduitã ºi, în timp ce este pe banca de pedepse, el primeºte o altã pedeapsã de Rea Conduitã. Regulã:

El va trebui sã primeascã pedeapsã de Meci de Rea Conduitã pentru cea de-a doua pedeapsã de Rea Conduitã. În Raportul Oficial al Meciului el va trebuie sã fie trecut cu 10 minute pentru prima Pedeapsã de Rea Conduitã ºi 20 de minute pentru pedeapsa de Meci de Rea Conduitã. Cea de-a doua pedeapsã de Rea Conduitã nu se va înregistra, ea devine automat pedeapsã de Meci de Rea Conduitã. Aplicabil pentru sezonul 2007/2008

43


REGULA 508 – ªUTUL DE PENALITATE A – Proceduri ale Arbitrului de centru 1.

Arbitrul de centru va trebui sã semnalizeze atunci când acordã un ªut de Penalitate.

2.

Arbitrul de centru va trebui sã reþinã numãrul de jucãtorului vinovat ºi sã comunice numãrul Secretarului jocului.

pe

tricoul

C – Situaþii Situaþia 1 Un jucãtor scãpat singur pe un contraatac rapid ‘breakaway’ este faultat din spate, cade pe gheaþã, apoi se ridicã ºi are o ºansã clarã ºi incontestabilã de a ºuta la poartã. Regulã:

Arbitrul de centru nu va trebui sã acorde un ªut de Penalitate dacã jucãtorul s-a ridicat ºi a avut clar posibilitatea de a ºuta, dar el va trebui sã dicteze o pedeapsã Minorã împotriva jucãtorului vinovat.

Situaþia 2 Un jucãtor scapã singur pe un contraatac rapid ‘breakaway’ i se pune piedicã ºi pucul alunecã liber pe gheaþã. Coechipierul lui vine din spate, ia pucul care aluneca liber pe gheaþã, ºi are o ºansã clarã de a ºuta la poartã, dar nu înscrie. Regulã:

Arbitrul de centru nu trebuie sã acorde un ªut de Penalitate dacã jucãtorul a avut clar posibilitatea sã ºuteze la poartã, dar el va trebui sã dicteze o pedeapsã Minorã jucãtorului vinovat.

Situaþia 3 Un jucãtor scapã singur pe un contraatac rapid ‘breakaway’ este faultat din spate ºi Arbitrul de centru semnalizeazã un ªut de Penalitate, dar înainte ca jocul sã fie oprit, o a doua infracþiune este semnalizatã, indiferent dacã aceluiaºi jucãtor sau unui alt jucãtor al aceleiaºi echipe. Regulã:

ªutul de Penalitate anuleazã prima infracþiune, dar jucãtorul va trebui sã primeascã o pedeapsã pentru a doua infracþiune. El va trebui imediat sã meargã la banca de pedepse pentru a executa pedeapsa ºi unde va rãmâne, indiferent de rezultatul ªutului de Penalitate. Dacã echipa execut deja o altã pedeapsã Minorã, atunci echipa va trebuie în continuare sã execute aceastã pedeapsã indiferent de rezultatul ªutului de Penalitate în acord cu Regula 502(b) ºi echipa va trebui sã joace cu doi oameni în inferioritate numericã.

Situaþia 4 A10 executã o pedeapsã la banca de pedepse. A8 primeºte ºi el o pedeapsã pentru lovire cu crosa, dar înainte ca jocul sã fie oprit Echipei B i se acordã un ªut de Penalitate, pentru un fault adiþional al Echipei A. Echipa B înscrie din ªutul de Penalitate. 44

Aplicabil pentru sezonul 2007/2008


Regulã:

Nu reintrã nici un jucãtor, dar A8 va trebui în continuare sã execute pedeapsa lui indiferent de rezultatul ªutului de Penalitate.

Situaþia 5 Un jucãtor aflat în atac scapã singur pe un contraatac rapid ‘breakaway’. Jucãtorul echipei aflatã în apãrare stã în spatele porþii ºi mutã poarta. Regulã:

Arbitrul de centru va trebui sã acorde un ªut de Penalitate pentru cã nu a fost nici un jucãtor din apãrare între jucãtorul scapat singur pe un contraatac rapid ‘breakaway’ ºi portar.

Situaþia 6 Portarul a fost retras de pe gheaþã ºi un alt jucãtor este în teritoriul de poartã atunci când pucul este ºutat sub el. El nu încearcã sã acopere pucul sau sã cadã pe puc, sau sã adune pucul înspre corpul sãu, dar pucul devine nejucabil sub corpul lui. Regulã:

Arbitrul de centru nu va trebui sã acorde un ªut de Penalitate în afarã de cazul în care jucãtorul intenþionat încearcã sã acopere pucul.

REGULA 509 – PROCEDURA LA ªUTUL DE PENALITATE B – Interpretare 1.

Portarul este singurul jucãtor cãruia îi este permis sã apere poarta în timpul unui ªut de Penalitate.

2.

Portarului de rezervã nu îi va fi permisã o încãlzire înaintea unui ªut de Penalitate.

3.

Portarului echipei care executã ºutul trebuie sã meargã la banca jucãtorilor împreunã cu coechipierii lui.

4.

Dacã un ªut de Penalitate va fi repetat încã o datã pentru oricare motiv, echipa poate schimba portarii.

5.

Dacã în orice moment în timpul executãri ªutului de Penalitate (care începe atunci când Arbitrul de centru fluierã pentru ca jucãtorul sã înceapã execuþia ºutului) portarul intenþionat miºcã sau mutã poarta, se acordã gol.

6.

Dacã a existat un fault pe baza cãruia s-a acordat ªutul de Penalitate în ultimele secunde ale meciului, dar timpul de joc expirã înainte ca Arbitrul de centru sã fluiere pentru a opri jocul, ªutul de Penalitate se va acorda în continuare. Dacã un gol este înscris din ºut, timpul pentru gol va fi înregistrat la 19:59.

7.

Dacã jucãtorul care executã un ªut de Penalitate se împiedicã sau cade pe gheaþã iar pucul alunecã în continuare spre poartã, jucãtorul se poate ridica ºi continua ºutul.

8.

Dacã un oficial al echipei obstrucþioneazã sau distrage atenþia jucãtorului care executã ªutul de Penalitate ºi cauzeazã ratarea lui, Arbitrul de centru va trebui sã Aplicabil pentru sezonul 2007/2008

45


acorde un al doilea ªut de Penalitate ºi sã dicteze o pedeapsã de Meci de Rea Conduitã oficialului echipei vinovate (vezi Regula 551(b). 9.

Dacã o echipã joacã fãrã a avea un portar echipat atunci când un ªut de Penalitate este acordat împotriva echipei sale, ei vor trebui sã desemneze un jucãtor ºi sã i se acorde acestuia toate drepturile unui portar. Acest jucãtor va trebui sã urmeze aceleaºi reguli ca ºi portarul titular în timpul ºutului, totuºi, el nu este condiþionat sã poarte întregul echipament. Dupã ce ºutul a fost executat, jucãtorul va trebui sã fie reclasificat ca jucãtor obiºnuit. Aceastã situaþie se aplicã numai atunci când o echipã nu are portar ºi numai în cazul unui ªut de Penalitate.

C - Situaþii Situaþia 1 Un jucãtor care executã un ªut de Penalitate pierde controlul pucului sau patineazã în faþa pucului în timp ce încearcã sã ºuteze la poartã. Regulã:

Jucãtorului îi este permis sã se întoarcã ºi sã recupereze pucul dacã el a pierdut controlul sau a patinat în faþa lui atâta timp cât pucul este în miºcare spre poarta adversã.

Situaþia 2 La un ªut de Penalitate, pucul loveºte plexiglasul din spatele portarului ºi ricoºeazã înapoi, loveºte portarul în spate dupã care intrã în poartã. Regulã:

Golul nu va trebui sã fie acordat. Odatã ce pucul a trecut dincolo de linia de poartã execuþia ºutului este terminatã.

Situaþia 3 Un jucãtor foloseºte un ºut din mânã la un ªut de Penalitate ºi pucul pleacã din vârful crosei, loveºte mantinela în lateral, ricoºeazã înapoi ºi intrã în poartã. Regulã:

Golul va trebui sã fie acordat atât timp cât pucul se subînþelege, cã întotdeauna va trebui sã alunece în direcþia porþi.

Situaþia 4 Un jucãtor executã un ªut de Penalitate ºuteazã pucul ºi acesta loveºte: a) b) c) d) e)

Regulã:

Bara porþi ºi ricoºeazã în poartã; Portarul ºi ricoºeazã în poartã; Bara porþi ºi dupã care întrã în poartã din portar; Portarul ºi dupã care intrã în poartã din barã; Portarul alunecã împreunã cu pucul ºi intrã în poartã iar pucul trece linia de poartã.

Golul va trebui sã fie acordat.

Situaþia 5 Un jucãtor executã un ªut de Penalitate, ºuteazã pucul ºi acesta ricoºeazã înapoi din acelaºi jucãtor care executã ºutul ºi intrã în poartã. Regulã: 46

Golul nu va trebui sã fie acordat. Aplicabil pentru sezonul 2007/2008


Situaþia 6 Jucãtorul care executã ªutul de Penalitate îºi aruncã mãnuºile pentru a distrage atenþia portarului, el patinând spre poartã, ºi apoi el ºuteazã pucul în poartã. Regulã:

ªutul de Penalitate este cosiderat terminat. Golul nu va trebui sã fie acordat, iar jucãtorul va trebui sã primeascã o pedeapsã de Rea Conduitã.

Situaþia 7 Jucãtorul care executã ªutul de Penalitate încearcã un ºut la poartã dar nu atinge pucul (trage peste puc) care îºi continuã traiectoria în direcþia porþii. El apoi atinge pucul din a doua încercare ºi îl ºuteazã în poartã. Regulã:

Golul va trebui sã fie acordat. Atâta timp cât nu a existat nici un contact cu pucul la prima încercare, aceasta nu poate fi clasificat ca ºut. A doua încercare, atunci când contactul a avut loc, va trebui sã fie clasificat ca primul ºut.

Situaþia 8 Un jucãtor îºi rupe crosa în timpul executãri unui ªut de Penalitate. Regulã:

ªutul este considerat terminat.

Situaþia 9 În timpul executãri unui ªut de Penalitate, portarul comite un fault care va trebui sã includã o pedeapsã Minorã împotriva jucãtorului care executã ªutul de Penalitate ºi nu se înscrie gol. Regulã:

Arbitrul de centru va trebui sã dicteze o pedeapsã Minorã portarului. Oricare jucãtor din echipa lui, poate fi desemnat de cãtre manager sau antrenor prin intermediul cãpitanului de echipã, care va trebui sã execute pedeapsa. Acest jucãtor va trebui imediat sã meargã la banca de pedepse ºi sã rãmânã acolo indiferent de rezultatul ªutului de Penalitate, care va trebui sã fie repetat.

Situaþia 10 În timpul executãri unui ªut de Penalitate, portarul comite un fault împotriva jucãtorului care executã ªutul de Penalitate, care va trebui sã includã o pedeapsã Majorã, ºi nu se înscrie gol. Regulã:

Arbitrul de centru va trebui sã dicteze o pedeapsã Majorã plus Automat Pedeapsã de Meci de Rea Conduitã portarului. Portarul va trebui sã fie scos de pe gheaþã pentru tot timpul rãmas din acel meci, ºi el va trebui sã meargã imediat la vestiar înainte ca ºutul sã fie repetat. Managerul sau antrenorul prin intermediul cãpitanului de echipã, va trebui sã desemneze un jucãtor care sã execute cele 5 minute din pedeapsã. Înainte ca ºutul sã fie repetat, jucãtorul desemnat va trebui sã meargã imediat la banca de pedepse ºi sã rãmânã acolo pânã la expirarea pedepsei. Portarul de rezervã va trebui sã apere poarta împotriva celui de-al doilea ºut.

Situaþia 11 Un jucãtor din Echipa A agreseazã verbal Arbitrul de centru înainte ca Echipa B sã execute ªutul de Penalitate. Aplicabil pentru sezonul 2007/2008

47


Regulã:

Jucãtorul Echipei A va trebui sã primeascã o pedeapsã de Rea Conduitã ºi el va trebui sã meargã imediat la banca de pedepse înainte ca ªutul de Penalitate sã fie executat de cãtre Echipa B.

REGULA 511 – PEDEPSELE PORTARULUI - PROCEDURI A – Proceduri ale Arbitrului de centru 1.

Dupã o oprire a jocului ºi semnalizarea unei pedeapse împotriva portarului, Arbitrul de centru va trebui imediat sã patineze cu spatele la banca de pedepse.

2.

Arbitrul de centru va trebui sã þinã toþi jucãtorii în câmpul sãu vizual în acest timp ºi sã noteze în carneþelul sãu numerele de pe tricoul tuturor jucãtorilor echipei vinovate care sunt pe gheaþã în momentul în care jocul a fost oprit pentru dictarea pedepsei pentru infracþiune. Este important ca Arbitrul de centru sã fie atent care jucãtori s-au aflat pe gheaþã pentru a putea determina cine va executa pedeapsa.

3.

La banca de pedepse Arbitrul de centru va trebui sã-l instruiascã pe Secretarul jocului sã înregistreze numerele de pe tricourile tuturor jucãtorilor echipei din care face parte portarul, care au fost pe gheaþã în momentul în care jocul a fost oprit pentru dictarea pedeapsei pentru infracþiune. Unul dintre jucãtorii care au fost pe gheaþã va trebui sã execute pedeapsa.

4.

Arbitrul de centru va trebui sã informeze cãpitanul echipei vinovate cã unul dintre jucatorii (din lista numerelor de pe tricoul jucãtorilor notaþi în carneþel) va trebui sã execute pedeapsa portarului.

B – Interpretare 1.

Dacã portarul de rezervã este trecut în Raportul Oficial al Meciului ºi el este echipat, portarul de rezervã va trebui sã intre în poartã înainte ca oricãrui alt jucãtor sã-i fie permis sã se echipeze cu echipamentul de portar ºi sã intre în poartã.

2.

Atunci când un portar primeºte mai mult decât o pedeapsã Minorã la aceeaºi oprire a jocului, un jucãtor din echipa lui care a fost pe gheaþã în momentul în care jocul a fost oprit, va trebui sã execute ambele pedepse (vezi de asemenea, Situaþia 2 pentru clarificãri ulterioare).

C – Situaþii Situaþia 1 Portarul a primit o pedeapsã de Rea Conduitã. Un jucãtor substitut/înlocuitor este trimis la banca de pedepse ca sã execute pedeapsa ºi, în timp ce acel jucãtor este la banca de pedepse portarul primeºte a doua pedeapsã de Rea Conduitã. 48

Aplicabil pentru sezonul 2007/2008


Regulã:

Portarul este eliminate din meci (a doua pedeapsã de Rea Conduitã devine automat Pedeapsã de Meci de Rea Conduitã – Regula 504) iar jucãtorul care executa pedeapsa de Rea Conduitã va trebui sã pãrãseascã banca de pedepse.

Situaþia 2 Un portar a primit o pedeapsã Minorã plus o pedeapsã de Rea Conduitã. Regulã:

Un jucãtor care a fost pe gheaþã în momentul în care jocul a fost oprit va trebui sã execute pedeapsa Minorã iar un al doilea jucãtor care a fost pe gheaþã în momentul în care jocul a fost oprit va trebui sã execute în întregime cele 12 minute. Managerul sau Antrenorul va trebui sã desemneze aceºti jucãtori prin intermediul Cãpitanului de echipã.

Situaþia 3 Un portar aflat la banca jucãtorilor (în timpul oricãrei opriri a jocului sau atunci când jocul este în desfãºurare) comite o încãlcare a regulilor sau o infracþiune împotriva jucãtorului advers. Regulã:

Un jucãtor, care a fost pe gheaþã în momentul în care jocul a fost oprit, va trebui sã execute pedeapsa lui. Managerul sau Antrenorul va trebui sã desemneze acest jucãtor prin intermediul Cãpitanului de echipã.

Situaþia 4 Un portar primeºte o Pedeapsã Minorã amânatã iar dupã oprirea jocului, portarul primeºte o altã pedeapsã Minorã. Regulã:

Un jucãtor, care a fost pe gheaþã în momentul în care jocul a fost oprit, va trebui sã execute ambele pedepse Minore. Managerul sau Antrenorul va trebui sã desemneze acest jucãtor prin intermediul Cãpitanului de echipã.

Situaþia 5 Un portar primeºte o pedeapsã Minorã Dublã ºi o pedeapsã Majorã plus Automat Pedeapsã de Meci de Rea Conduitã în timpul unei opriri a jocului. Regulã:

Un jucãtor care a fost pe gheaþã în momentul în care jocul a fost oprit, va trebui sã execute toate pedepsele.

Exemple de Pedepse ale Portarului Echipa A 1.

Echipa B

A1 (portarul) 2 + 10 minute la 3:00 A1 (portarul) 2 + 10 minute la 3:30 - La 3:00 Echipa A va trebui sã trimitã doi jucãtori care au fost pe gheaþã la banca de pedepse ca sã execute pedepsele portarului, unul pentru 2 minute ºi al doilea pentru 12 minute. - La 3:30 Echipa A va trebui sã trimitã un alt jucãtor care a fost pe gheaþã la banca de pedepse ca sã execute cea de a doua pedeapsã Minorã a portarului. - Pentru a doua pedeapsã de Rea Conduitã, A1 (portarul) primeºte automat pedeapsã de Meci de Rea Conduitã. Aplicabil pentru sezonul 2007/2008

49


-

2.

Jucãtorul care executa 2 + 10 minute primite la 3:00 poate pãrãsi banca de pedepse (portarul este eliminat din meci). La 3:30 Echipa A va trebui sã joace 3 cu 5. A doua pedeapsã Minorã pentru portar va începe la 3:30. Jucãtorul care executa prima pedeapsã Minorã pentru portar va trebui sã reintre la 5:00 dacã nu se înscrie gol. Un total de 34 de minute (2 + 10 + 2 + 20) vor trebui sã fie înregistrat împotriva lui A1 (portarul) în Raportul Oficial al Meciului.

A30 (portarul) 2 minute la 3:00 A30 (portarul) 2 minute la 3:30 -

3.

La 3:00 echipele joacã 4 cu 5. Echipa A va trebui sã trimitã un jucãtor care a fost pe gheaþã la banca de pedepse ca sã execute prima pedeapsã Minorã. La 3:30 Echipa A va trebui sã trimitã un alt jucãtor care a fost pe gheaþã la banca de pedepse care sã execute a doua pedeapsã Minorã. La 3:30 echipele joacã la 3 cu 5 Jucãtorul care executa prima pedeapsã Minorã va trebui sã reintre pe gheaþã la 5:00 (dacã nu se înscrie gol). Toate pedepsele vor trebui sã fie înregistrate împotriva lui A30 (portarul) în Raportul Oficial al Meciului.

A30 (portarul) 2 minute la 3:00 A30 (portarul) 10 minute la 3:30 -

4.

La 3:00 echipele joacã 4 cu 5. Echipa A va trebui sã trimitã un jucãtor care a fost pe gheaþã la banca de pedepse pentru a executa pedeapsa Minorã. La 3:30 Echipa A va trebui sã trimitã un alt jucãtor care a fost pe gheaþã la banca de pedepse care sã execute pedeapsa de Rea Conduitã. 3:30 echipele joacã 4 cu 5. A doua pedeapsã (de Rea Conduitã) va începe la 3:30. Jucãtorul care executa pedeapsa Minorã va trebui sã reintre pe gheaþã la 5:30 (dacã nu se înscrie gol). Jucãtorul care executa pedeapsa de Rea Conduitã va trebui sã reintre pe gheaþã la prima oprire a jocului dupã 13.30. Toate pedepsele vor trebui înregistrate împotriva lui A30 (portarul) în Raportul Oficial al Meciului.

A30 (portarul) 10 minute la 3:00 A30 (portarul) 2 minute la 3:30 -

50

La 3:00 echipele joacã 5 cu 5. Echipa A va trebui sã trimitã un jucãtor care a fost pe gheaþã la banca de pedepse ca sã execute pedeapsa de Rea Conduitã. Aplicabil pentru sezonul 2007/2008


-

La 3:30 Echipa A va trebui sã trimitã un alt jucãtor care a fost pe gheaþã la banca de pedepse ca sã execute pedeapsa Minorã. La 3:30 echipele joacã 4 cu 5. Pedeapsa Minorã începe la 3:30. Jucãtorul care executã pedeapsa Minorã va trebui sã reintre pe gheaþã la 5:30 (daca nu se înscrie gol). Jucãtorul care executã pedeapsa de Rea Conduitã va trebui sã reintre pe gheaþã dupã prima oprire a jocului dupã 13:00. Toate pedepsele vor trebui sã fie înregistrate împotriva lui A30 în Raportul Oficial al Meciului.

REGULA 512 – PEDEPSELE CONCORDANTE B – Interpretare 1.

Anulaþi pe cât posibil cât mai multe pedepse.

2.

Anulaþi pedepsele pentru a evita sã puneþi un substitut/înlocuitor la banca de pedepse.

3.

Anulaþi pedepsele astfel încât sã reintre pe cât posibil cât mai mulþi jucãtori pe gheaþã.

Exemple de Pedepse Minore Concordante Echipa A

1.

A6 – 2 minute la 3:00 -

2.

3.

B11 - 2 minute la 3:00

La 3:00 ambele echipe joacã 4 cu 4

A6 – 2 + 2 minute la 3:00 -

Echipa B

B11 - 2 minute la 3:00

La 3:00 echipele joacã 4 cu 5 Echipa A va trebui sã trimitã un substitut/înlocuitor pentru A6 la banca de pedepse Pedeapsa Minorã a lui B11 ºi o Pedeapsã Minorã a lui A6 se anuleazã

A6 – 2 minute la 3:00

B11 – 2 minute la 3:30

A9 – 2 minute la 3:30 -

4.

La 3:30 echipele joacã 4 cu 5, pedeapsa Minorã a lui A9 ºi pedeapsa Minorã a lui B11 se anuleazã.

A6 – 2 minute la 3:00

B11 – 2 minute la 3:30

A9 – 2 minute la 3:30 A7 – 2 minute la 3:30 Aplicabil pentru sezonul 2007/2008

51


-

5.

La 3:30 echipele joacã 3 cu 5, pedeapsa Minorã a lui B11 se anuleazã cu oricare din pedepsele Minore ale lui A9 sau a lui A7 (este alegerea Cãpitanului de echipã).

A6 – 2 minute la 3:00

B12 – 2 + 10 minute la 3:15

A9 – 2 minute la 3:15 -

6.

La 3:15 echipele joacã 4 cu 5, pedeapsa Minorã a lui A9 ºi pedeapsa Minorã a lui B12 se anuleazã.

A6 – 2 minute la 3:00

B 12 – 2 + 2 minute la 4:00

A9 – 2 + 2 minute la 4:00 -

7.

La 4:00 echipele joacã 4 cu 5, pedeapsa Minorã Dublã a lui A9 ºi pedeapsa Minorã Dublã a lui B12 se anuleazã.

A6 – 2 minute la 3:00

B11 – 2 minute la 3:00

A9 – 2 minute la 3:00 -

8.

La 3:00 echipele joacã 4 cu 5, pedeapsa Minorã a lui B11 se anuleazã cu una din pedepsele Minore a lui A6 sau a lui A9 (este alegerea Cãpitanului de echipã).

A6 – 2 minute la 3:00

B11 – 2 + 2 minute la 3:30

A9 – 2 minute la 3:30 -

La 3:30 echipele joacã 4 cu 4, pedeapsa Minorã a lui A9 se anuleazã cu una din pedepsele Minore ale lui B11. Echipa B va trebui sã trimitã un substitut/înlocuitor pe banca de pedepse ca sã execute pedeapsa Minorã pentru B11.

9.

A6 – 2 + 10 minute la 3:00 B11 – 2 + 1 0 minute la 3:00 - Echipele joacã 4 cu 4. - Echipa A ºi Echipa B trebuie sã trimitã fiecare un substitut/înlocuitor la banca de pedepse care vor reintra pe gheaþã 5:00. - A6 ºi B11 vor reintra pe gheaþã la prima oprire a jocului dupã 15:00.

10.

A6 – 2 minute la 9:00

B4 – 2 minute la 9:20

A9 – 2 minute la 9:20

B7 – 2 minute la 9:20

A8 – 2 minute la 9:20 -

11.

La 9:20 echipele joacã 4 cu 5, pedepsa Minorã a lui A9 ºi A8 cu pedeapsa Minorã a lui B4 ºi B7 se anuleazã.

A6 – 2 + 2 minute la 3:00

B11 – 2 + 2 minute la 3:00

A9 – 2 + 2 minute la 3:00 52

Aplicabil pentru sezonul 2007/2008


-

12.

A6 – 2 minute la 3:00 A9 – 2 + 2 minute la 3:00 -

13.

15.

16.

17.

B11 – 2 + 2 minute la 3:00 B12 – 2 + 2 minute la 3:00

La 3:00 echipele joacã 4 cu 5, pedeapsele Minore ale lui B11 ºi B12 se anuleazã cu pedepsele Minore ale lui A9 sau oricare pedeapsã Minorã a lui A6 sau A7 (este alegerea Cãpitanului de echipã).

A6 – 2 minute la 3:00 A9 – 2 + 2 minute la 3:00 A7 – 2 + 2 minute la 3:00 -

B 11 – 2 + 2 + 2 minute la 3:00 B 12 – 2 minute la 3:00

La 3:00 echipele joacã 4 cu 5, pedeapsele Minore ale lui B11 ºi B12 se anuleazã cu pedepsele Minore ale lui A9 ºi A7.

A6 – 2 minute la 3:00 A9 – 2 + 2 + 2 minute la 3:00 A7 – 2 minute la 3:00 -

B11 – 2 + 2 minute la 3:00 B 12 – 2 minute la 3:00

La 3:00 echipele joacã 4 cu 5, pedeapsa Minorã Dublã a lui A7 ºi pedeapsa Minorã Dublã a lui B11 se anuleazã iar pedeapsa Minora a lui B12 se anuleazã cu una din pedepsele Minore a lui A6 sau A9 (este alegerea Cãpitanului de echipã).

A6 – 2 minute la 3:00 A9 – 2 + 2 minute la 3:00 A7 – 2 + 2 minute la 3:00 -

B11 – 2 + 2 minute la 3:00

La 3:00 echipele joacã 4 cu 5, pedeapsa Minorã Dublã a lui A9 ºi pedeapsa Minorã Dublã a lui B11 se anuleazã.

A6 – 2 minute la 3:00 A9 – 2 minute la 3:00 A7 – 2 + 2 minute la 3:00 -

14.

La 3:00 echipele joacã 4 cu 5, pedeapsa Minora Dublã a lui B11 se anuleazã cu una din pedepsele Minore Duble ale lui A6 sau A9 (este alegerea Cãpitanului de echipã).

B11 – 2 + 2 + 2 minute la 3:00 B12 – 2 + 2 minute la 3:00

La 3:00 echipele joacã 5 cu 5, toate pedepsele Minore ale ambelor echipe se anuleazã.

A6 – 2 minute la 3:00 A3 – 2 + 2 minute la 3:00

B8 – 2 minute la 3:00 B9 – 2 minute la 3:00

Aplicabil pentru sezonul 2007/2008

53


A5 – 2 minute la 3:00 -

18.

B7 – 2 minute la 3:00

La 3:00 echipele joacã 4 cu 5, cele trei pedepse Minore ale Echipei B se anuleazã cu pedeapsa Minorã Dublã a lui A3 ºi oricare pedeapsã Minorã a lui A6 sau A5 (este alegerea Cãpitanului de echipã).

A5 – 2 minute la 3:00

B8 – 2 minute la 3:00

A6 – 2 + 2 minute la 3:00

B9 – 2 minute la 3:00

A7 – 2 minute la 3:00 -

19.

La 3:00 echipele joacã 4 cu 5, pedepsele Minore ale lui A5 ºi A7 se anuleazã cu pedepsele Minore ale lui B8 ºi B9.

A5 – 2 + 2 minute la 3:00

B8 – 2 + 2 minute la 3:00

A6 – 2 minute la 3:00

B9 – 2 + 2 minute la 3:00

A7 – 2 + 2 + 2 minute la 3:00 -

20.

La 3:00 echipele joacã 4 cu 5, pedepsele Minore ale lui B8 ºi B9 se anuleazã cu pedepsele Minore ale lui A7 ºi A6.

A6 – 2 minute la 3:00

B11 – 2 + 2 minute la 3:00

A9 – 2 minute la 3:00 -

21.

A6 – 2 minute la 3:00

B8 – 2 minute la 3:00

A9 – 2 minute la 3:00

B7 – 2 minute la 3:00

22.

La 3:00 echipele joacã 5 cu 5, toate cele patru pedepse Minore se anuleazã.

A6 – 2 + 2 minute la 3:00 -

23.

Echipele joacã 5 cu 5, pedeapsa Minorã Dublã lui B11 se anuleazã cu pedepsele Minore ale lui A6 ºi A9.

B8 – 2 + 2 minute la 3:00

La 3:00 echipele joacã 5 cu 5, toate cele patru pedepse Minore se anuleazã.

A6 – 2 + 10 minute la 3:00

B11 – 2 minute la 3:00

A9 – 2 + 2 minute la 3:00 -

54

Echipele joacã 4 cu 5. Pedepsele Minore ale lui A6 ºi B11 se anuleazã. Echipa A este în inferioritate numericã (A9) pentru 4 minute. A9 reintrã pe gheaþã la 7:00. A6 reintrã la prima oprire a jocului dupã 15:00 ºi B11 reintra la prima oprire a jocului dupa 5:00 Aplicabil pentru sezonul 2007/2008


24.

A6 – ªut de Penalitate la 3:00

B11 – 2 minute la 3:00

A9 – 2 minute la 3:00 -

Echipele joacã 4 cu 4.

Exemple de Pedepse Majore Concordante Echipa A 1.

A3 – 5 minute + PMRC la 3:00 -

2.

Echipa B B8 - 5 minute + PMRC la 3:00

La 3:00 echipele joaca 5 cu 5. Echipele nu vor trebui sã trimitã jucãtori substituþi/înlocuitori pe banca de pedepse pentru cã A3 ºi A8 sunt eliminaþi din meci.

A1 (portarul) – 5 minute + PMRC la 3:00 -

B8 – 5 + PMRC la 3:00

La 3:00 echipele joacã 5 cu 5. Echipele nu vor trebui sã trimitã jucãtori substituþi/înlocuitori pe banca de pedepse pentru cã A1 ºi B8 sunt eliminaþi din meci.

Exemple Combinate de Pedepse Minore ºi Majore Concordante Echipa A 1.

Echipa B

A6 – 2 minute la 3:00

B14 – 5 minute + PMRC la 3:30

A9 – 5 minute + PMRC la 3:30 -

2.

La 3:30 echipele joacã 4 cu 5, pedepsele Majore ale lui A9 ºi B14 se anuleazã. Echipele nu vor trebui sã trimitã jucãtori substituþi/înlocuitori pe banca de pedepse pentru cã A9 ºi B14 sunt eliminaþi din meci.

A6 – 2 minute la 3:00

B19 – 2 + 5 minute + PMRC la 4:00

A7 – 2 + 5 minute + PMRC la 4:00 -

3.

La 4:00 echipele joacã 4 cu 5, pedepsele Minore plus pedepsele Majore plus pedeapsa de Meci de Rea Conduitã al celor doi A7 ºi B19 se anuleazã. Echipele nu vor trebui sã trimitã jucãtori substituþi/înlocuitori pe banca de pedepse pentru cã A7 ºi B19 sunt eliminaþi din meci.

A6 – 2 minute la 3:00

B11 – 2 minute la 4:00

A5 – 2 minute la 4:00

B19 – 5 minute + PMRC la 4:00

A7 – 5 minute + PMRC la 4:00 -

La 4:00 echipele joacã 4 cu 5, pedepsele Minore ale lui A5 ºi B11, precum si pedepsele Majore plus PMRC ale lui A7 ºi B19 se anuleazã toate. Aplicabil pentru sezonul 2007/2008

55


-

4.

A3 – 2 + 2 minute la 3:00 -

5.

Echipele nu vor trebui sã trimitã jucãtori substituþi/înlocuitori pe banca de pedepse pentru cã A7 ºi B19 sunt eliminaþi din meci. B8 – 2 + 5 minute + PMRC la 3:00

La 3:00 echipele joacã 4 cu 4, una din pedepsele Minore ale fiecãrei echipe se anuleazã. Un substitut/înlocuitor pentru A3 care reintrã la 5:00 ºi un substitut/înlocuitor pentru B8 care reintrã la 8:00. B8 este eliminat din meci.

A3 – 2 + 2 minute la 3:00 A5 – 2 minute la 3:00

B8 – 2 + 5 minute + PMRC la 3:00 B9 – 5 minute + PMRC la 3:00

A7 – 5 minute + PMRC la 3:00 -

6.

La 3:00 echipele joacã 4 cu 4, pedeapsa Majorã plus pedeapsa de Meci de Rea Conduita a lui A7 ºi pedeapsa Minorã a lui A5 ºi cu pedepsele Minore, Majore ºi de Meci de Rea Conduitã ale lui B8 se anuleazã. A7, B8 ºi B9 sunt eliminati din meci. Un substitut/înlocuitor pentru B9 va trebui sã execute pedeapsa de 5 minute Substitutul/înlocuitorul lui B9 reintrã pe gheaþã la 8:00.

A7 – 2 minute la 4:00

B4 – 5 minute + PMRC la 5:00

A9 – 5 minute + PMRC la 5:00

B3 – 2 minute la 5:10

A8 – 2 minute la 5:10

B7 – 2 minute la 5:10

A4 – 2 minute la 5:10 -

7.

A3 – 2 + 5 minute + PMRC la 3:00 -

8.

B8 – 2 + 5 minute + PMRC la 3:00

La 3:00 echipele joacã 5 cu 5, toate pedepsele se anuleazã. Echipele nu trebuie sã trimitã jucãtori substituþi/înlocuitori pe banca de pedepse pentru cã A3 ºi B8 sunt eliminaþi din meci.

A3 – 2 minute la 3:00

B8 – 2 minute la 3:00

A7 – 5 minute + PMRC la 3:00

B9 – 5 minute + PMRC la 3:00

56

La 5:00 echipele joacã 4 cu 5, pedepsele Majore plus pedepsele de Meci de Rea Conduitã ale lui A9 ºi B4 se anuleazã. La 5:10 echipele joacã în continuare 4 cu 5, toate cele patru pedepse Minore se anuleazã. Echipele nu trebuie sã trimitã jucãtori substituþi/înlocuitori pe banca de pedepse pentru cã A9 ºi B4 sunt eliminaþi din meci.

La 3:00 echipele joacã 5 cu 5, toate pedepsele se anuleazã. Aplicabil pentru sezonul 2007/2008


-

9.

Echipele nu trebuie sã trimitã jucãtori substituþi/înlocuitori pe banca de pedepse pentru cã A7 ºi B9 sunt eliminaþi din meci.

A6 – 5 minute + PMRC la 3:00 A9 – 2 minute la 3:00 -

B 11 – 2 minute la 3:00

La 3:00 echipele joacã 4 cu 5, pedepsele Minore ale lui A9 ºi B11 se anuleazã. Echipa A trebuie sã trimitã un jucãtor substitut/înlocuitor pe banca de pedepse pentru a executa cele 5 minute din pedeapsa lui A6, care este eliminat din meci.

-

Exemple Combinate de Pedepse Concordante Majore ºi de Meci Echipa A 1.

A6 – 5 minute + PMRC la 3:00 -

2.

Echipa B B7 – Pedeapsã de Meci la 3:00

Echipele joacã 5 cu 5, ºi nici un substitut/înlocuitor la banca de pedepse.

A6 – Pedeapsã de Meci la 3:00 -

B7 – Pedeapsã de Meci la 3:00

Echipele joacã 5 cu 5 ºi nici un substitut/înlocuitor la banca de pedepse.

REGULA 513 – PEDEAPSA AMÂNATÃ B – Interpretare 1.

Atunci când regula pedepsei amânate este aplicatã, jucãtorii vor trebui sã execute în întregime pedepsele lor ºi nu vor trebui sã pãrãseascã banca de pedepse pânã la prima oprire a jocului dupã terminarea pedepselor.

2.

Regula pedepsei amânate nu se va aplica atunci când existã un substitut/înlocuitor imediat.

3.

Pedepsele vor trebui sã fie înregistrate în Raportul Oficial al Meciului, dar acestea nu vor fi afiºate pe cronometrul de joc/tabela de marcaj.

Exemple de Pedepse Amânate ECHIPA A 1.

ECHIPA B

A6 – 2 + 2 + 10 minute la 13:00 A6 – 2 minute la 20:00 (sfarºitul reprizei) -

Pedeapsa Minorã dictatã la sfârºitul reprizei începe la începutul reprizei urmãtoare iar Echipa A va juca 4 cu 5. Aplicabil pentru sezonul 2007/2008

57


-

2.

Pedeapsa de Rea Conduitã va trebui sã reînceapã din nou la 2:00 dupã ce pedeapsa Minorã a expirat. A6 trebuie sã revinã pe gheaþã la prima oprire dupã 9:00. Echipa A va trebui sã trimitã un jucãtor substitut/înlocuitor pe banca de pedepse pentru a executa pedeapsa Minorã care începe la începutul reprizei ºi el va trebui sã reintre pe gheaþã la 2:00.

Urmatoãrele pedepse sunt dictate Echipei A în timpul unei opriri a jocului:

A4 – 2 minute A5 – 2 minute A6 – 2 + 2 minute A7 – 5 minute + PMRC - A7 este eliminat din meci - Substitutul/înlocuitorul lui A7 va trebui sã fie ultima pedeapsã de executat - Ordinea executãrii celorlalte pedepselor celor 3 jucãtori este alegerea Cãpitalului de echipã, totuºi unul din jucãtori a primit o pedeapsã Minorã Dublã. 3.

A6 – 2 minute la 3:00

B7 – 2 + 2 minute la 3:00 B7 – 2 minute la 3:30 (în timp ce este pe banca de pedepse)

-

-

4.

A7 – 2 + 2 minute la 3:00 A8 – 2 minute la 3:00 A9 – 2 minute (pedeapsã Minorã de Bancã) la 3:00 -

58

La 3:00 echipele joacã 5 cu 4 Echipa B va trebui sã trimitã un substitut/înlocuitor la banca de pedepse pentru a executa pedeapsa Minora suplimentarã pentru B7 La 3:30 echipele trebuie sã joace 5 cu 4, pedeapsa Minora a lui B7 (la 3:30 în timp ce el este pe banca de pedepse) se adaugã la timpul substitutului/ înlocuitorului Substitutul/înlocuitorul Echipei B va trebui sã execute 4 minute ºi va reintra pe gheaþã la 7:00 Dacã Echipa A nu înscrie un gol, echipele vor trebui sã joace 5 cu 4 pânã la 7:00. B7 va trebui sã execute în întregime timpul pentru cele trei pedepse ale lui (6 minute) ºi va trebui sã reintre la prima oprire a jocului dupã 9:00.

La 3:00 echipele joacã 3 cu 5 La 3:00 A8 ºi A9 executã pedepsele Minore (afiºatã pe tabelã) La 5:00 A7 începe sã execute cele douã pedepse Minore La 5:00 echipele joacã 4 cu 5 La 5:00 oricare dintre jucãtorii A8 sau A9 pot reveni pe gheaþã (este alegerea Cãpitanului de echipã). Aplicabil pentru sezonul 2007/2008


-

5.

Intenþia acestei reguli este aceea ca sã reintre cât mai mulþi jucãtori pe gheaþã pe cât posibil.

A6 – 5 minute + PMRC la 3:00 A8 (substitutul/înlocuitorul lui A6) – 2 minute la 3:30 (în timp ce se aflã la banca de pedepse) A8 (substitutul/înlocuitorul lui A6) – 10 minute la 4:00 (în timp ce se aflã la banca de pedepse) -

-

A6 este eliminat din meci Echipa A va trebui sã trimitã un substitut/înlocuitor la banca de pedepse pentru a executa cele 5 minute din pedeapsã La 3:00 echipele joacã 4 cu 5 La 3:30 A8 primeºte o pedeapsã Minorã suplimentarã în timp ce este la banca de pedepse Echipele joacã 4 cu 5 Pedeapsa Minorã a lui A8 va trebui sã înceapã la 8:00 dupã expirarea pedepsei de 5 minute (pedeapsã amânatã) La 4:00 A8 primeºte o pedeapsã de Rea Conduitã Echipele joacã 4 cu 5 La 4:00 Echipa A va trebui sã trimitã un alt substitut/înlocuitor la banca de pedepse pentru a executa pedeapsa Minorã pentru A8 care a fost dictatã la 3:30 Pedeapsa de Rea Conduitã a lui A8 va trebui sã înceapã la 10:00 (pedeapsã amânatã) Dacã nu se mai dicteazã pedepse ulterioare Echipei A ºi nu se înscrie un gol dupã expirarea celor 5 minute la 10:00, echipele vor juca 5 cu 5

REGULA 514 – SEMNALIZAREA PEDEPSELOR A – Proceduri ale Arbitrului de centru 1.

Pentru a semnaliza o pedeapsã amânatã Arbitrul de centru va trebui sã ridice braþul, dar nu este necesar sã indice jucãtorul vinovat în timp ce jocul este în desfãºurare.

2.

Atunci când o a doua pedeapsã amânatã va fi semnalizatã, Arbitrul de centru va trebui sã indice de douã ori pe al doilea jucãtor cu mâna care nu este ridicatã, în timp ce þine cealaltã mânã ridicatã, ºi apoi va menþine braþul ridicat pãnã când jocul va fi oprit.

C – Situaþii Situaþia 1 O pedeapsã amânatã este semnalizatã împotriva Echipei A ºi un jucãtor din Echipa B ºuteazã pucul spre poartã. Portarul are controlul pucului ºi intenþionat trimite pucul cu mãnuºa lui cãtre un coechipier. Aplicabil pentru sezonul 2007/2008

59


Regulã:

Arbitrul de centru va trebui sã opreascã jocul.

Situaþia 2 O pedeapsã amânatã este semnalizatã împotriva jucãtorului Echipei A iar Echipa B a înlocuit portarul cu un alt jucãtor în favoarea unui jucãtor în plus. În timp ce patineazã în faþa porþi lui cu pucul, jucãtorul Echipei B este obstrucþionat cu crosa de cãtre un jucãtor al Echipei A iar pucul se duce/alunecã în poarta goalã. Regulã:

Golul nu va trebui sã fie acordat datoritã faptului cã pucul alunecã ºi intrã în poarta goalã ca rezultat al acþiuni unui jucãtor a cãrui echipã avea semnalizatã o pereapsã amânatã, (Vezi Regula 514 (c) iar pedeapsa amânatã va trebui sã fie dictatã jucãtorului Echipei A. Angajamentul care rezultã va avea loc la punctul de angajament din zona neutrã cea mai apropiatã de zona de fund.

Situaþia 3 O pedeapsã amânatã este semnalizatã împotriva jucãtorului Echipei A iar Echipa B a înlocuit portarul cu un alt jucãtor în favoarea unui jucãtor în plus. Jucãtorul Echipei B are posesia pucului ºi încearcã sã paseze pucul unui coechipier, el ºuteazã pucul iar acesta este deviat din jucãtorul Echipei A ºi se duce/alunecã în poarta goalã. Regulã:

Golul nu va trebui sã fie acordat ºi pedeapsa amânatã va trebui sã fie dictatã.

Situaþia 4 Arbitrul de centru a semnalizat o pedeapsã amânatã împotriva Echipei A iar Echipa B a înlocuit portarul cu un alt jucãtor în favoarea unui jucãtor în plus. Jucãtorul Echipei B ºuteazã pucul, care îl loveºte pe jucãtorul Echipei A, care este în spatele liniei roºii de centru, ºi ricoºeazã înapoi pe gheaþã ºi intrã în poarta Echipei B. Regulã:

Golul nu va trebui sã fie acordat ºi pedeapsa amânatã va trebui sã fie dictatã.

Situaþia 5 Arbitrul de centru a semnalizat o pedeapsã amânatã împotriva lui A6 ºi se pregãteºte sã acorde un ªut de Penalitate ca rezultat al acelei infracþiuni. Înainte ca jocul sã fie oprit A6 comite o altã înfracþiune pentru care se acordã o pedeapsã Minorã. Regulã:

Dacã Echipa B înscrie un gol înainte ca jocul sã fie oprit, ªutul de Penalitate nu se va mai acorda, dar Arbitrul de centru va trebui sã dicteze pedeapsa Minorã jucãtorului A6. Dacã Echipa B nu înscrie înainte ca jocul sã fie oprit, Arbitrul de centru va trebui sã acorde un ªut de Penalitate echipei ºi sã dicteze pedeapsa Minorã jucãtorului A6. Acest jucãtor va trebui sã meargã imediat la banca de pedepse ºi sã rãmânã acolo indiferent de rezultatul ªutului de Penalitate.

Situaþia 6 O echipã este în inferioritate numericã datoritã unei pedepse Minore ºi Arbitrul de centru semnalizeazã o pedeapsã amânatã Minorã Dublã împotriva acelei echipe, dar un gol este marcat de cãtre echipa nevinovatã înainte ca jocul sã fie oprit. 60

Aplicabil pentru sezonul 2007/2008


Regulã:

Dacã pedeapsa Minorã Dublã este dictatã unui singur jucãtor, una dintre pedepsele Minore va fi anulatã. Dacã pedepsele Minore amânate vor fi dictate la doi jucãtori diferiþi, este alegerea cãpitalului a cãrui jucãtor i se va anula pedeapsa Minorã.

Situaþia 7 Un jucãtor din Echipa A executã o pedeapsã Minorã ºi Arbitrul de centru semnalizeazã o pedeapsã amânatã împotriva jucãtorului Echipei A. Înainte de oprirea jocului, un alt jucãtor din Echipa A aruncã crosa lui spre puc în propria lui zonã de apãrare, dar Echipa B înscrie un gol. Regulã:

Golul inscris de cãtre Echipa B anuleazã ªutul de Penalitate. Jucãtorul care executa pedeapsa Minora va trebui sã rãmânã la banca de pedepse, iar pedeapsa Minorã amânatã va trebui sã fie dictatã jucãtorului de pe gheaþã.

Situaþia 8 Un jucãtor, care nu este trecut în Raportul Oficial al Meciului, joacã în meci ºi primeºte o pedeapsã. Regulã:

Jucãtorul va trebui sã fie îndepãrtat din meci. Oricare jucãtor, cu excepþia portarului, va trebui sã fie desemnat de cãtre antrenor prin intermediul cãpitanului de echipã sã execute pedeapsa.

Situaþia 9 Un jucãtor primeºte o pedeapsã Majorã plus o pedeapsã de Meci de Rea Conduitã ºi apoi o pedeapsã de Meci pentru un alt incident înainte sau dupã fluier. Regulã:

Echipa va trebui sã trimitã un jucãtor pe banca de pedepse pentru 10 minute, timp în care echipa va fi în inferioritate numericã. În Raportul Oficial al Meciului, se va înregistra 5 minute plus 20 de minute plus 25 de minute împotriva jucãtorului.

REGULA 523 – ATACUL DIN SPATE B - Interpretare 1.

Termenul “în orice mod“ include acele acþiuni ca: joc cu crosa ridicatã, bararea cu crosa, atacul incorect, etc., dar nu ºi obstrucþia.

2.

O lovire din spate în mantinelã sau în cadrul porþii, în special în situaþiile în care jucãtorul este în imposibilitatea de a se putea porteja singur, va trebui sã fie penalizatã. Arbitrul de centru va trebui sã aplice cu stricteþe aceastã regulã.

3.

Atunci când un jucãtor se întoarce cu spatele pentru a fi lovit sau atacat din spate, aceasta nu va fi clasificatã ca “atac din spate’’ datoritã faptului cã jucãtorul este conºtient cã va fi lovit. Astfel de infracþiuni pot fi clasificate ca ‘’izbire de mantinelã’’ sau ‘’atac incorect’’. Aplicabil pentru sezonul 2007/2008

61


C – Situaþie Situaþia 1 Un jucãtor din Echipa A este scãpat singur pe un contraatac rapid ‘breakaway’ ºi este barat cu crosa din spate de cãtre un jucãtor al Echipei B. Arbitrul de centru semnalizeazã o pedeapsã pentru atac din spate, dar în continuare acordã un ªut de Penalitate. Regulã:

Jucãtorul Echipei A va executa ªutul de Penalitate dar jucãtorul Echipei B care a comis faultul va trebui în continuare sã execute automat pedeapsa de Rea Conduitã.

REGULA 528 – SCHIMBUL DE LOVITURI SAU DURITÃÞI A – Proceduri ale Arbitrului de centru 1.

Dacã o situaþie care implicã împingeri sau îmbrânciri dupã fluier, Arbitrul de centru va trebui sã acorde un avertisment antrenorului sau cãpitanului fiecãrei echipe.

2.

Dacã situaþia continuã dupã avertisment, Arbitrul de centru va trebui sã dicteze pedepse Minore pentru Duritãþi. Dacã incidentul va continua, la viitoarele opriri ale jocului, Arbitrul de centru poate sã dicteze o pedeapsã de Rea Conduitã.

3.

Dacã apare o situaþie ºi aceasta justificã acordarea de multiple pedepse de Meci de Rea Conduitã, Arbitrul de centru va trebui sã se asigure cã toate pedepsele de Meci de Rea Conduitã dictate, vor fi înregistrate în Raportul Oficial al Meciului.

B – Interpretare 1.

Atunci când o pedeapsã Majorã plus pedeapsã de Meci de Rea Conduitã este dictatã sub incidenþa acestei reguli, va trebui sã fie înregistratã ºi anunþatã ca Duritãþi.

2.

Atunci când o pedeapsã de Meci este dictatã sub incidenþa acestei reguli, va trebui sã fie înregistratã ºi anunþatã ca Schimb de lovituri.

3.

Schimbul de lovituri sau Duritãþile pot fi dictate chiar dacã, jucãtori aveau în continuare mãnuºile asupra lor.

4.

Într-o situaþie care implicã Schimbul de lovituri, este posibil ca un jucãtor sã poatã primi o pedeapsã de Meci iar celãlalt o pedeapsã Majorã plus o pedeapsã de Meci de Rea Conduitã.

5.

O pedeapsã Minorã, Minorã Dublã, sau Majorã plus pedeapsã de Meci de Rea Conduitã poate fi dictatã pentru Duritãþi.

6.

Ori de câte ori o pedeapsã de Meci este dictatã pentru Schimb de lovituri, indiferent dacã unul, doi sau mai mulþi jucãtori primesc astfel de pedepse, incidentul va trebui

62

Aplicabil pentru sezonul 2007/2008


sã fie clasificat ca o bãtaie. În cazul în care un jucãtor riposteazã, o pedeapsã Majorã plus pedeapsã de Meci de Rea Conduitã poate sã fie dictatã în acest caz. 7.

Un jucãtor nu poate sã primeascã o pedeapsã de Meci plus o pedeapsã de Meci de Rea Conduitã pentru cã a continuat o bãtaie.

8.

Doi jucãtori pot primi pedeapsã de Meci pentru Schimb de lovituri fãrã a exista un provocator sau instigator.

9.

Atunci când este evident cã unul dintre jucãtori este instigator sau provocator, acel jucãtor va trebui sã primeascã o pedeapsã de Meci iar celãlalt jucãtor o pedeapsã Majorã plus pedeapsã de Meci de Rea Conduitã, aceasta depinzând de gradul ripostei.

10.

Regula “al treilea om” se aplicã numai pentru primul jucãtor care intervine în altercaþie. Se dicteazã numai o singurã pedeapsã dacã constituie o altercaþie, totuºi regula necesitã o judecatã pentru cã jucãtorul în realitate a devenit implicat.

11.

O pedeapsã de Meci de Rea Conduita trebuie sã primeascã doar primul jucãtor care intervine într-o situaþie în care o pedeapsã de Meci sau pedeapsã Majorã plus pedeapsã de Meci de Rea Conduitã se vor dicta unuia sau ambilor jucãtori.

12.

Lovirea sau smulgerea cãºti unui adversar în afara poziþiei normale va trebui sã fie penalizatã ca ‘’Duritãþi’’.

13.

În acord cu Regula 528 (f) dacã un jucãtor este implicat într-o altercaþie sau schimb de lovituri cu un alt jucãtor, Arbitrul de centru poate dicta unuia sau la amândoi pedepse de Rea Conduitã, pedepse de Meci de Rea Conduitã sau pedepse de Meci.

14.

În acord cu Regula 528 (f) dacã un jucãtor este implicat într-o altercaþie sau schimb de lovituri cu un oficial al echipei, Arbitrul de centru poate dicta oficialului echipei numai pedeapsã de Meci de Rea Conduitã sau pedeapsã de Meci, dar jucãtorului îi poate dicta pedeapsã de Rea Conduitã, pedeapsã de Meci de Rea Conduitã sau pedeapsã de Meci.

C – Situaþii Situaþia 1 Doi jucãtori se bat pe gheaþã în apropierea bãnci jucãtorilor. Un jucãtor de pe banca jucãtorilor intervine în bãtaie. Regulã:

Jucãtorul aflat pe banca jucãtorilor va trebui sã primeascã o pedeapsã de Meci de Rea Conduitã sau pedeapsã de Meci, aceasta depinzând de gradul de implicare. Acest jucãtor va fi de asemenea clasificat ca ‘’al treilea om’’ implicat în altercaþie. Aplicabil pentru sezonul 2007/2008

63


Situaþia 2 Un jucãtor pe sau în afara gheþii ajunge sã fie implicat într-o bãtaie cu un oficial al echipei care este în afara gheþii. Regulã:

Arbitrul de centru va trebui sã dicteze o pedeapsã de Meci de Rea Conduitã sau pedeapsã de Meci pentru ambele pãrþi aceasta depinzând de gradul lor de implicare.

REGULA 534 – OBSTRUCÞIA B – Interpretare 1.

Un jucãtor aflat în atac poate sã patineze prin teritoriul de poartã prin faþa sau prin spatele portarului.

2.

Dacã un jucãtor aflat în atac patineazã prin teritoriul de poartã ºi are un contact cu portarul, sau patineazã prin spatele portarului iar portarul patineazã cu spatele în jucãtor, jucãtorul va trebui sã primeascã o pedeapsã Minorã pentru Obstrucþie.

3.

NOU Atunci când un jucãtor aflat în atac a ºutat pucul în zona de atac ºi fundaºul din apãrare în zona sa de fund ‘’îºi proiecteazã/scoate în afarã ºoldul‘’ forþând jucãtorul aflat în atac sã îl ocoleascã, este clasificatã ca fiind ‘’o extensie a corpului‘’ ºi o pedeapsã pentru ‘obstrucþie’ va fi dictatã.

REGULA 534 – OBSTRUCÞIA REGULA 554b) – MUTAREA PORÞI B – Interpretare Cu referire la paragraful d) din ambele reguli pucul va trebui sã fie în zona neutrã sau zona de apãrare al echipei vinovate pentru a se acorda gol. REGULA 539 – PIEDICA C – Situaþie Situaþia 1 Un jucãtor este scãpat singur pe un contraatac rapid ‘breakaway’, portarul iese din poartã ºi faulteazã jucãtorul, dar nu se înscrie gol ca rezultat al acestui fault. Regulã:

64

Arbitrul de centru va trebui sã dicteze o pedeapsã Minorã sau pedeapsã Majorã plus Automat pedeapsã de Meci de Rea Conduitã portarului, aceasta depinzând de faptul dacã a existat sau nu o rãnire. Aplicabil pentru sezonul 2007/2008


REGULA 540 – ATACUL ÎN ZONA CAPULUI ºI GÂTULUI B – Interpretare 1.

O acþiune de barare cu crosa în zona capului ºi gâtului va fi penalizatã ca ‘’Atac în zona capului’’ ºi sancþionatã sub incidenþa acestei reguli.

2.

Lovitura cu pumnul suferitã în zona capului în timpul unei bãtãi sau altercaþii trebuie sã fie penalizatã conform Reguli 528 – Schimbul de lovituri sau Duritãþi.

REGULA 541 – ATACUL CU CORPUL / FEMININ

B – Interpretare 1.

Spiritul acestei reguli este acela de a reduce posibilele rãniri datoritã contactului fizic. Astfel orice contact clar sau intenþionat care este fãcut cu intenþia de a folosi o forþã fizicã asupra unei jucãtoare adverse (fãrã a încerca sã joace pucul), va trebui sã fie penalizatã sub incidenþa acestei reguli. Contactul accidental care se produce în timpul desfãºurãrii normale de jucare a pucului nu trebuie sã fie penalizat sub incidenþa acestei reguli.

2.

Contactul cu corpul în hocheiul feminine se va întâmpla, iar Arbitrul de centru va trebui sã judece situaþia în baza intenþiei jucãtoarei care iniþiazã un contact. Jucãtoarea care iniþiazã contactul va trebui sã fie penalizatã dacã intenþia ei este de a ataca mai întâi jucãtoarea ºi nu pucul. Toate jucãtoarele trebuie sã aibã pucul ca prim obiectiv al acþiuni lor ºi Arbitrul de centru va trebui sã acorde jucãtoarelor ºansa sã se întreacã pentru puc.

3.

Crearea unei ciocniri intenþionate sau încercarea de a intensifica o ciocnire va trebui sã fie penalizatã. Aceasta include toate cazurile în care o jucãtoare se repede într-un adversar care se deplaseazã în direcþia opusã, cauzând un atac cu corpul. Jucãtoarea nu va trebui sã fie penalizatã dacã intenþia ei este aceea de a juca pucul ºi ea neintenþionat cauzeazã o ciocnire cu un adversar.

4.

Este interzis sã se patineze în sau peste jucãtoare în mod neaºteptat pentru a câºtiga posesia pucului. Aceasta se aplicã în orice împrejurare atunci când o jucãtoare aºteaptã sã primeascã pucul sau se miºcã în direcþia pucului. Dacã o jucãtoare are o poziþie staþionarã pe gheaþã, rãspunderea este a jucãtoarelor echipei adverse de a patina în jurul jucãtoarei.

5.

Jucãtoarelor le este permis sã se aplece una peste alta ºi sã rezulte un contact cu corpul, în timp ce ele încearcã sã câºtige posesia pucului de-a lungul mantinelei. Astfel de acþiuni sunt premise cu condiþia ca acþiunea sã rãmânã la nivelul de ‘’contact’’ ºi sã nu se extindã la un nivel de ‘’atac’’.

6.

Atunci când douã sau mai multe jucãtoare sunt foarte apropiate ºi fac eforturi sã câºtige posesia pucului de-a lungul mantinelei, orice contact intenþionat cu corpul va trebui

Aplicabil pentru sezonul 2007/2008

65


sã fie penalizat. Aceasta include, împingerea, îmbrâncirea, contactul cu umãrul sau lipirea unei adversare în mantinelã. Din nou, orice contact clar cu corpul, care nu este direct la puc va trebui sã fie penalizat. 7.

Jucãtoarele sunt îndreptãþite sã ‘’îºi apere poziþiile’’ în orice moment în care ele ºi-au stabilit poziþia lor pe gheaþã. Nu se cere jucãtoarei sã se miºte din calea unei alte jucãtoare care vine pentru a evita o ciocnire. Orice miºcare a jucãtoarei de a se reped sau intrã cu uºurinþã într-o jucãtoare adversã va trebui sã fie sancþionatã cu o pedeapsã Minorã pentru atac cu corpul.

REGULA 550 – INSULTARE OFICIALILOR ºI ATITUDINE NESPORTIVÃ DIN PARTEA JUCÃTORILOR B – Interpretare 1.

Oficiali nu trebuie sã permitã împotriva lor un limbaj abuziv în nici un moment. Un comentariu personal la adresa unui oficial de cãtre un jucãtor în orice moment al meciului trebuie sã rezulte într-o pedeapsã de Rea Conduitã.

2.

În acord cu regula 550(g, h), astfel de situaþii se aplicã atunci când portarul este pe gheaþã. Atunci când portarul este în afara gheþii, se face referire la Regula 569 (e).

C – Situaþii Situaþia 1 Un jucãtor sângereazã la nas sau scoate proteza dentarã în mâna lui, scuipã lichidul în mâna sa, ºi apoi aruncã acest lichid înspre adversarul sãu. Regulã:

Aceasta este clasificatã ca ‘’Scuipat‘’ iar jucãtorul va trebui sã primeascã o pedeapsã de Meci.

REGULA 551 – INSULTAREA OFICIALILOR ºI ATITUDINEA NESPORTIVÃ DIN PARTEA OFICIALILOR ECHIPEI A – Proceduri ale Arbitrului de centru 1.

Arbitrul de centru poate dicta douã pedepse Minore de Bancã unui antrenor înainte de al elimina din meci cu o pedeapsã de Meci de Rea Conduitã.

2.

Un antrenor nu poate primi o pedeapsã de Rea Conduitã.

3.

Opþiunile disponibile ale Arbitrului de centru în dictarea pedepselor pentru un oficial al echipei sunt: pedeapsa Minorã de Bancã, pedeapsã Minorã de Bancã plus pedeapsã de Meci de Rea Conduitã, pedeapsã de Meci de Rea Conduitã sau pedeapsã de Meci.

66

Aplicabil pentru sezonul 2007/2008


4.

Dictarea unei pedepse de Meci de Rea Conduitã unui oficial al echipei sub incidenþa Reguli 551(b) ºi 551(c) nu trebuie sã aibã ca urmare automat ºi dictarea unei pedepse Minore de Bancã echipei.

5.

Dacã un oficial al echipei primeºte o pedeapsã de Meci de Rea Conduitã sau pedeapsã de Meci, el trebuie imediat sã meargã la vestiar ºi sã rãmânã acolo pânã la terminare meciului.

6.

Dacã un oficial al echipei primeºte o pedeapsã de Meci, staff-ul echipei care a rãmas trebuie sã desemneze, prin intermediul cãpitanului, un jucãtor care sã execute cele 5 minute din pedeapsã, la banca de pedepse. Echipa va trebui sã joace în inferioritate numericã în acest timp, în afarã de cazul în care apar alte situaþii care au acoperire în alte reguli.

B – Interpretare 1.

Nu se pot dicta pedepse pentru infracþiuni care se produc în timpul încãlziri dinaintea meciului. Totuºi, sub incidenþa Regului 510 – Mãsuri Disciplinare Suplimentare, Forurile Superioare în Drept pot lua mãsuri disciplinare.

2.

Cu referire la Regula 551 (e, f), aceste situaþii se aplicã atunci când portarul este pe gheaþã. Atunci când portarul nu este pe gheaþã, se referã la Regula 569 (e).

REGULA 554 – ÎNTÂRZIERA JOCULUI REGULA 554(c) – ªUTAREA PUCULUI SAU ARUNCAREA PUCULUI ÎN AFARA SUPRAFEÞEI DE JOC B – Interpretare 1.

NOU ‘’Suprafaþa de joc’’ în cadrul acestei reguli înseamnã suprafaþa înconjuratã de cãtre mantinelã ºi plexiglasul de protecþie. Înãlþimea suprafeþei de joc este nelimitatã.

2.

Atunci când oricare jucãtor sau portar, în timp ce se aflã în propria lui zonã de apãrare, ºuteazã, aruncã sau loveºte pucul cu mâna sau crosa direct (nu deviat) în afara suprafeþei de joc, cu excepþia locului unde nu este plexiglas de protecþie, o pedeapsã va trebui dictatã pentru întârzierea meciului în acord cu aceastã regulã.

3.

Atunci când pucul este ºutat, aruncat sau lovit cu mâna sau crosa de cãtre un jucãtor sau portar spre banca jucãtorilor (sau banca de pedepse dacã aceasta nu are plexiglas de protecþie), pedeapsa nu va trebui sã fie dictatã. Aplicabil pentru sezonul 2007/2008

67


4.

Atunci când pucul este ºutat, aruncat sau lovit cu mâna sau crosa de cãtre un jucãtor sau portar peste plexiglasul de protecþie, în spatele bãncii jucãtorilor (sau banca de pedepse dacã aceasta nu are plexiglas de protecþie), pedeapsa va trebui sã fie dictatã în acord cu aceastã regulã.

5.

Factorul determinant pentru dictarea unei pedepse va trebui sã fie poziþia pucului în momentul în care pucul este ºutat, aruncat sau lovit cu mâinile sau crosa de cãtre un jucãtor sau portar.

6.

NOU Nu va trebui sã fie dictatã o pedeapsã dacã pucul ºutat din zona de apãrare loveºte cronometrul de joc/tabela ºi cauzeazã o oprire a jocului.

C – Situaþii Situaþia 1 NOU Un jucãtor sau portar ºuteazã pucul în afara suprafeþei de joc peste plexiglasul de protecþie, paravan sau mantinelã, sau peste mantinelã înspre banca jucãtorilor sau banca de pedepse.

Regulã:

O pedeapsã portarul.

Minorã

va

trebui

primeascã

jucãtorul

sau

Situaþia 2 Un jucãtor sau portar ºuteazã pucul, acesta loveste plexiglasul de protecþie dupã care iese afarã din suprafaþa de joc. Regulã:

Jucãtorul sau portarul o pedeapsã Minorã.

nu

va

trebui

primeascã

automat

Situaþia 3 Pucul este ºutat ºi loveste crosa jucãtorului sau portarului sau oricare parte a echipamentului lor ºi este deviat neintenþionat peste mantinelã. Regulã:

Nu va trebuie sã fie dictatã o pedeapsã.

Situaþia 4 Pucu este ºutat ºi prins de cãtre portar care apoi îl aruncã în sus ºi cu crosa, mãnuºa, braþul sau apãrãtorile, trimite pucul peste mantinelã într-o acþiune intenþionatã. Regulã:

Portarul va trebui sã primeascã o pedeapsã Minorã.

Situaþia 5 Un jucãtor sau portar ºuteazã pucul printr-o poartã deschisã. Regulã: 68

Nu va trebui sã fie dictatã o pedeapsã. Aplicabil pentru sezonul 2007/2008


Situaþia 6 În timpul executãrii unui ªut de Penalitate jucãtorul ºuteazã pucul direct în afara suprafeþei de joc. Regulã:

Nu se va dicta nici o pedeapsã. NOU

Situaþia 7 La o situaþie de ‘’degajare interzisã’’, pucul este ºutat din zona de apãrare peste plexiglasul de protecþie în plasa din partea opusã a capãtului gheþii. Regulã:

Nu va trebui sã fie dictatã o pedeapsã. Degajarea interzisã va trebui sã fie fluieratã de îndatã ce pucul trece peste linia de poartã.

Situaþia 8 O situaþie similarã cu situaþia 9 de mai sus, dar echipa care trimite pucul în degajare interzisã este în inferioritate numericã, ºi pentru aceasta îi este permis sã degajeze pucul. Regulã:

O pedeapsã va trebui sã fie dictatã pentru considerentul cã oprirea jocului este datoratã pucului ºutat în plasã în afara suprafeþei de joc din zona de apãrare.

Situaþia 9 O echipã a primit o ‘’pedeapsã amânatã’’ în propria zonã de apãrare, ºuteazã pucul în afara suprafeþei de joc. Regulã:

Numai ‘’pedeapsa amânat’’ va fi dictatã de îndatã ce echipa ºuteazã pucul (aceasta este clasificatã ca având controlul pucului) jocul trebuie sã fie oprit. Acesta este motivul pentru oprirea jocului ºi nu faptul cã pucul a fost ºutat în afara suprafeþei de joc.

REGULA 554(d) – ARANJAREA ECHIPAMENTULUI B – Interpretare 1.

Arbitrul de centru va trebui sã dicteze o pedeapsã Minorã pentru Întârzierea Jocului unui portar, dacã portarul intenþionat îºi scoate casca ºi/sau masca de protecþie în încercarea de a produce o oprire a jocului, fãrã nici un avertisment portarului (vezi Regula 234).

554(e) – JUCÃTOR RÃNIT CARE REFUZÃ SÃ PÃRÃSEASCÃ GHEAÞA B – Interpretare 1.

Dacã un jucãtor rãnit refuzã sã pãrãseascã gheaþa dupã un avertisment, trebuie sã primeascã o pedeapsã Minorã. Dacã jucãtorul în continuare refuzã sã pãrãseascã gheaþa, va primi o pedeapsã de Rea Conduitã sub incidenþa Reguli 550(c). Aplicabil pentru sezonul 2007/2008

69


Aceastã situaþie se aplicã unui jucãtor rãnit care vrea sã rãmânã pe gheaþã împiedicând reluarea jocului care a fost oprit datoritã rãniri lui.

554(f) – MAI MULT DE O SCHIMBARE DUPÃ ÎNSCRIEREA UNUI GOL

A – Procedura Arbitrului de centru 1.

Dacã oricare echipã încearcã sã facã mai mult decât o schimbare pe gheaþã dupã înscrierea unui gol, Arbitrul de centru va trebui sã avertizeze ambele echipe cã orice incident similar în viitor al oricãrei echipe va avea ca rezultat o pedeapsã Minorã de Bancã.

554 (g) – ÎNCÃLCARE PROCEDURII LA ANGAJAMENT B – Interpretare Paragraful b) al acestei reguli se referã la cea de a doua încãlcare a aceleiaºi echipe în timpul aceluiaºi angajament. Oricare jucãtor poate executa pedeapsa. 554 (h) – LINIE ÎNTÂRZIATÃ B - Interpretare Termenul ’’numãrul solicitat’’ în aceastã regulã înseamnã numãrul corect de jucãtori permis sã participe în meci, conform regulamentului (5 jucãtori plus portarul – dacã echipa joacã cu efectivul complet, 4 sau 3 jucãtori plus portarul – dacã echipa este în inferioritate numericã).

REGULA 555 – ECHIPAMENT NEREGULAMENTAR SAU PERICULOS A – Proceduri ale Arbitrului de centru ºi Arbitrului de linie 1.

Arbitrul de centru va trebuie sã acorde un avertisment echipelor pentru prima încãlcare cu privire la echipament. Acest avertisment va trebui sã facã referire la tot echipamentul. Dupã acest prim avertisment, Arbitrul de centru va trebui sã dicteze o pedeapsã pentru încãlcarea ulterioarã a reguli.

2.

Arbitrii de linie nu vor trebui sã avertizeze jucãtorii sau sã dicteze o pedeapsã pentru încãlcarea acestei reguli cu privire la echipament.

3.

Dacã o crosã este gãsitã ca fiind neregulamentarã, crosa va trebui sã fie returnatã echipei iar jucãtorul va trebui sã meargã la banca de pedepse. Un coechipier de pe

70

Aplicabil pentru sezonul 2007/2008


gheaþã trebuie sã-i ducã o crosã regulamentarã jucãtorului penalizat la banca de pedepse, dar nu poate cauza o întârziere a meciului în timp ce face acest lucru. B – Interpretare 1.

Arbitrul de centru poate decide dacã o crosã este periculoasã. Dacã el clasificã o crosa ca fiind echipament periculos, crosa va trebui sã fie îndepãrtatã din joc ºi nu se va dicta nici o pedeapsã.

2.

Vopseaua fluorescentã pe crose nu este permisã iar aceasta va trebui sã fie îndepãrtatã. Dacã jucãtorul refuzã sã îndepãrteze crosa, va primi o pedeapsã de Rea Conduitã.

3.

Un jucãtor care refuzã sã renunþe la folosirea echipamentului definit ca periculos de cãtre Arbitrul de centru va trebui sã primeascã o pedeapsã de Rea Conduitã dupã un avertisment.

4.

Lama crosei care are o dublã curburã, va trebui sã fie clasificatã ca echipament periculos.

5.

O curburã nepermisã a lamei crosei poate fi gãsitã oriunde de-a lungu liniei lamei mãsuratã cu grila.

6.

Portarilor nu le este permis sã îmbrace un tricou exagerat de lung care îi poate ajuta în apãrarea pucului. Arbitrul de centru va trebui sã solicite portarului sã schimbe sau sã punã la punct tricoul. Dacã portarul refuzã sã schimbe tricoul dupã un avertisment, el va trebui sã primeascã o pedeapsã de Rea Conduitã.

7.

Cu referire la Regula 555(g), un jucãtor care continuã sã joace sau nu se reîntoarce la banca lui de jucãtori dupã ce i-a cãzut casca, va primi automat o pedeapsã Minorã. Arbitrul de centru nu va da un avertisment în prealabil.

8.

Cu referire la Regula 555(g) jucãtorul va trebui sã primeascã o pedeapsã Minorã dacã el continuã sã participe la joc în orice mod.

C – Situaþii Situaþia 1 Un jucãtor este atacat cu corpul iar cureaua de la cascã se dezleagã. Regulã:

Jucãtorul poate continua sã participe în meci pânã la prima oprire a jocului sau pânã ce jucãtorul pãrãseºte gheaþa. Nu va trebui sã fie dictatã o pedeapsã jucãtorului, întrucât casca jucãtorului nu a cãzut de pe capul lui. Aplicabil pentru sezonul 2007/2008

71


REGULA 556 – CROSÃ RUPTÃ A – Proceduri ale Arbitrului de centru ºi Arbitrului de linie 1.

Oficialii nu vor trebui sã dea o crosã ruptã unui spectator sau sã o arunce peste mantinelã. Crosele rupte vor trebui sã fie depuse la banca Secretarului jocului sau la banca jucãtorilor.

B – Interpretare Dacã lama din capãtul unde se terminã crosa din metal cade, crosa este consideratã ca fiind o crosã ruptã. C – Situaþii Situaþia 1 Un jucãtor de pe banca de pedepse dã o crosã unui coechipier aflat pe gheaþã a cãrui crosã s-a rupt. Regulã:

Jucãtorul care a primit crosa primeºte o pedeapsã Minorã, dar jucãtorul de pe banca de pedepse care a dat crosa jucãtorului de pe gheaþã nu va primi nici o pedeapsã.

Situaþia 2 Un jucãtor ridicã o crosã aruncatã pe gheaþã, de la banca jucãtorilor. Regulã:

Nici o pedeapsã nu va trebui sã fie dictatã jucãtorului pentru cã a primit neregulamentar o crosã, dar Arbitrul de centru va trebui sã dicteze o pedeapsã în baza Reguli 550(g, h) sau Regula 551(e, f).

Situaþia 3 Un jucãtor din Echipa A are crosa ruptã ºi ridicã o crosã aruncatã de la banca jucãtorilor a Echipei B care a fost destinatã pentru un jucãtor din Echipa B, care de asemenea, ºi-a rupt crosa. Regulã:

Nu trebuie sã fie dictatã o pedeapsã jucãtorului din Echipa A care a ridicat crosa, dar Echipa B va trebui sã primeascã o pedeapsã în baza Reguli 550(g, h) sau Regula 551(e, f).

Situaþia 4 O crosã de portar este aruncatã pe gheaþã portarului, de la banca jucãtorilor. Regulã:

Nu va trebui sã fie dictatã o pedeapsã portarului, dar Arbitrul de centru va trebui sã dicteze o pedeapsã în baza Reguli 550(g, h) sau Regula 551(e, f).

Situaþia 5 Un portar îºi pierde sau rupe crosa ºi coechipierul lui care este pe gheaþã, încearcã sã ºuteze crosa înapoi spre el. 72

Aplicabil pentru sezonul 2007/2008


Regulã:

Nu va trebui sã fie dictatã o pedeapsã portarului sau jucãtorului, în afarã de cazul în care acþiunea are acoperire prin Regula 569.

Situaþia 6 Un jucãtor duce o crosã de portar portarului care ºi-a pierdut sau rupt crosa ºi decide sã se implice în joc. El aruncã crosa de portar pentru a putea participa la joc. Regulã:

Nu va trebui sã fie dictatã o pedeapsã atâta timp cât jucãtorul nu participã în nici un fel la joc în timp ce el duce crosa. Nu va trebui sã fie dictatã o pedeapsã pentru faptul cã duce o crosa portarului, chiar dacã jucãtorul este în apropierea jocului, dar el va trebui sã punã crosa jos, dacã vrea sã participle la joc.

Situaþia 7 A5 participã la joc farã crosã, A8 îi dã crosa sa, A11 îi dã crosa sa lui A8 ºi jocul continuã. Regulã:

Nu existã nici o limitã de câte ori crosa poate fi trecutã de la un jucãtor la alt jucãtor, atâta timp cât ultimul jucãtor primeºte o crosã conform regulamentului.

REGULA 557 – CÃDEREA PE PUC A UNUI JUCÃTOR C – Situaþii Situaþia 1 Pucul este în teritoriul de poartã ºi un jucãtor, care este în afara teritoriului, loveºte cu mâna sau trage pucul din teritoriul de poartã spre corpul sãu, dar nu acoperã sau nu închide mâna pe pucul în timp ce pucul este încã în teritoriul de poartã. Regulã:

Arbitrul de centru va trebui sã dicteze o pedeapsã Minorã jucatorului. Factorul determinant este poziþia pucului atunci când este acoperit ºi jocul este oprit.

Situaþia 2 Un jucãtor este în teritoriul de poartã ºi el trage pucul din afara teritoriului în interiorul teritoriului de poartã ºi cade pe el sau îl acoperã. Regulã:

Arbitrul de centru va trebui sã acorde un ªut de Penalitate echipei nevinovate. Factorul determinant este poziþia pucului atunci când este acoperit ºi jocul este oprit.

REGULA 559 – JUCAREA PUCULUI CU MÂNA DE CÃTRE UN JUCÃTOR B – Interpretare 1.

Dacã un jucãtor închide mâna pe puc ºi apoi îl aruncã imediat ºi nu-ºi creazã un avantaj prin aceastã acþiune, sau nu face nici o încercare de a câºtiga orice avantaj, jocul va trebui sã fie permis sã continue. În orice caz, dacã el întârzie sã arunce pucul, jocul va trebui sã fie oprit, dar nu va fi dictata nici o pedeapsã. Aplicabil pentru sezonul 2007/2008

73


2.

Dacã un jucãtor închide mâna pe puc dupã ce el s-a întins dupã acesta, sau face câþiva paºi dupã ce a închis mâna pe puc, jocul va trebui sã fie oprit ºi dictatã o pedeapsã.

3.

Dacã pucul atinge mãnºa unui jucãtor dar jucãtorul nu închide mâna pe puc, jocul nu va trebui sã fie oprit ºi nici nu se va dicta o pedeapsã.

REGULA 560 – JUCAREA PUCULUI

CU

MÂNA

DE CÃTRE

PORTAR

B – Interpretare 1.

Dacã portarul aruncã pucul înspre poarta adversã ºi un jucãtor din echipa adversã joacã primul pucul, meciul nu va trebui sã fie oprit iar portarul nu va trebui sã primeascã o pedeapsã Minorã.

REGULA 564 – JUCÃTORII PÃRÃSESC BÃNCILE

ÎN

TIMPUL

UNEI

ALTERCAÞII

B - Interpretare 1.

Atunci când primul jucãtor care pãrãseºte banca în timpul unei altercaþii vine de la banca de pedepse, el va trebui sã primeascã o pedeapsã Minorã plus pedeapsã de Meci de Rea Conduitã pentru pãrãsirea bãnci de pedepse (vezi Regula 563 (b) plus pedeapsã Minorã Dublã plus pedeapsã de Meci de Rea Conduitã ca fiind primul jucãtor care pãrãseºte banca (vezi Regula 564 (b).

2.

Dacã Regula 564(b) este aplicatã, atunci ºi Regula 564(c) poate fi de asemenea, aplicatã prin dictarea de Pedepse de Rea Conduitã.

REGULA 565 – OFICIALII ECHIPEI PÃRÃSESC BANCA JUCÃTORILOR B – Interpretare 1.

Nu va trebui sã fie dictatã o pedeapsã unui doctor (sau celui desemnat) care intrã pe gheaþã în timpul ce jocul este oprit, pentru a ajuta jucãtorul rãnit, fãrã permisiunea Arbitrului de centru.

2.

Dacã existã un indiciu al unei rãniri, Arbitrul de centru va trebui sã invite imediat doctorul (sau pe cel desemnat) pe gheaþã.

74

Aplicabil pentru sezonul 2007/2008


REGULA 569 – ARUNCAREA UNEI CROSE SAU A ORICÃRUI OBIECT ÎN INTERIORUL SUPRAFEÞEI DE JOC B – Interpretare 1.

Atunci când o crosã sau orice alt obiect este aruncat pe gheaþã în direcþia pucului sau celui care conduce pucul în zona neutrã sau în zona de atac de cãtre: •

Un jucãtor aflat pe gheaþã: i. Jucãtorul primeºte o pedeapsã Minorã

Un jucãtor identificabil care este în afara gheþii, de la banca jucãtorilor (vezi Regula 550(g): i. Jucãtorul primeºte o Pedeapsã Minorã plus Automat Pedeapsã de Meci de Rea Conduitã

Un jucãtor neidentificabil care este în afara gheþii, de la banca jucãtorilor: i. Se va dicta Pedapsã Minorã de Bancã (vezi Regula 550(g)

2.

Atunci când o crosã sau orice alt obiect este aruncat pe gheaþã în direcþia pucului sau a celui care conduce pucul în zona de apãrare de cãtre: •

Un jucãtor aflat pe gheaþã: i. Se acordã ªut de Penalitate

Un jucãtor identificabil care este în afara gheþii, de la banca jucãtorilor (vezi Regula 550(g): i. Se acordã un ªut de Penalitate ºi se dicteazã o pedeapsã de Meci de Rea Conduitã jucãtorului

Un jucãtor neidentificabil care este în afara gheþii, de la banca jucãtorilor: i. Se acordã un ªut de Penalitate

3.

Regula descrisã mai sus se referã de asemenea, ºi la un jucãtor care aruncã crosa sau orice alt obiect de la banca de pedepse.

4.

Atunci când o crosã sau orice alt obiect este aruncat pe gheaþã în direcþia pucului sau a celui care conduce pucul în zona neutrã sau zona de atac de cãtre: •

Un oficial al echipei identificabil, de la banca jucãtorilor (vezi Regula 551(e): i. Pedeapsã de Meci de Rea Conduitã pentru oficialul echipei plus pedeapsã Minorã de Bancã pentru echipã

Un oficial al echipei neidentificabil, de la banca jucãtorilor (vezi Regula 551 (f): i. Se va dicta Pedeapsã Minorã de Bancã Aplicabil pentru sezonul 2007/2008

75


5.

Atunci când o crosã sau orice alt obiect este aruncat pe gheaþã în direcþia pucului sau a celui care conduce pucul în zona de apãrare de cãtre: •

Un oficial al echipei identificabil, de la banca jucãtorilor (vezi Regula 551(e): i. Se acordã un ªut de Penalitate ºi se va dicta în plus pedeapsã de Meci de Rea Conduitã oficialului echipei

Un oficial al echipei neidentificabil, de la banca jucãtorilor (vezi Regula 551 (f): i. Se acordã un ªut de Penalitate

6.

Atunci când portarul a fost retras de pe gheaþã, Regula 569(e) înlocuieºte alte reguli ºi un gol va trebui sã fie acordat echipei nevinovate. În acest caz dacã persoana este identificatã (jucãtor, portar sau oficial al echipei) el va trebui sã primeascã o Pedeapsã de Meci de Rea Conduitã (vezi Regula 550(g) ºi Regula 551(e). Dacã, persoana (jucãtor, portar sau oficial al echipei) este neidentificabilã numai golul va trebui sã fie acordat.

7.

Cu referire la paragraful e) al acestei reguli, pucul va trebui sã fie dincolo de linia albastrã a zonei de apãrare al echipei nevinovate atunci când o crosã sau orice alt obiect este aruncat de la banca echipei vinovate astfel încât sã se poatã acorda gol.

C - Situaþii Situaþia 1 O crosã este aruncatã sau ºutatã de cãtre un jucãtor aflat pe gheaþã unui coechipier aflat pe gheaþã care ºi-a pierdut sau rupt crosa. Aceasta se întâmplã în afara jocului (în afara zonei de trafic) ºi în nici un mod nu obstrucþioneazã jocul. Regulã:

Nu va trebui sã se dicteze nici o pedeapsã jucãtorului care a aruncat sau ºutat crosa. Aceeaºi situaþie se aplicã dacã o crosã este aruncatã sau ºutatã portarului.

Situaþia 2 O echipã schimbã portarul cu un alt jucãtor. Înainte de a pãrãsi teritoriul sãu de poartã, portarul pune crosa lui de-a curmeziºul în faþa porþii ºi echipa lui înscrie un gol. Regulã:

Dacã Arbitrul de centru observã crosa de-a curmeziºul în faþa porþi în teritoriul de poartã înainte ca golul sã fie înscris, golul va trebui sã fie anulat iar portarul va primi o pedeapsã Minorã pentru obstrucþie.

Situaþia 3 Un portar pãrãseºte gheaþa pentru a fi înlocuit cu un alt jucãtor ºi el aruncã sau pune crosa lui în faþa porþii. 76

Aplicabil pentru sezonul 2007/2008


Regulã:

O pedeapsã Minorã pentru Obstrucþie va trebui sã fie dictatã portarului indiferent dacã Arbitrul de centru observã acþiunea sau nu. Dacã pucul este împiedicat sã intre în poartã datoritã crosei, Arbitrul de centru va trebui sã acorde un gol. Este responsabilitatea portarului sã menþinã zona din jurul porþi sale liber de orice obstacol care poate preveni înscrierea unui gol.

Situaþia 4 Un portar pãrãseºte gheaþa ºi aruncã sau pune crosa lui pe gheaþã la o distanþã considerabilã de teritoriul de poartã. Regulã:

Nu va trebui sã fie dictatã o pedeapsã portarului dacã Arbitrul de centru nu a observat aceastã acþiune. Dacã Arbitrul de centru observã acþiunea, o pedeapsã Minorã pentru obstrucþie va trebui sã fie dictatã. Dacã crosa împiedicã pucul sã intre în poartã, Arbitrul de centru va trebui sã acorde un gol.

REGULA 570 – ARUNCAREA UNEI CROSE SAU A ORICÃRUI OBIECT JUCÃTOR SCÃPAT SINGUR PE UN CONTRAATAC RAPID

ÎNTR-O

SITUAÞIE

DE

(BREAKAWAY)

B – Interpretare 1.

Dacã portarul este pe gheaþã, nu se va acorda gol.

2.

Dacã un portar este pe gheaþã dar în afara porþi lui ºi el aruncã crosa, situaþia poate fi amânatã înainte ca ªutul de Penalitate sã fie acordat atunci când jocul este oprit.

C – Situaþie Situaþia 1 O pedeapsã amânatã este semnalizatã împotriva Echipei A, ºi Echipa B a înlocuit portarul cu un alt jucãtor. Înainte ca jocul sã fie oprit, jucãtorul Echipei B aruncã crosa lui spre puc în propria lui zonã de apãrare. Regulã:

Înfracþiunea de aruncare a crosei de cãtre un jucãtor în apãrare în zona lui de apãrare va trebui sã fie penalizatã. Echipei A va trebui sã-i fie acordat un Gol, ºi aruncarea crosei nu va anula pedeapsa pentru jucãtorul care a avut o pedeapsã amânatã el va trebui sã meargã la banca de pedepse pentru a-ºi executa pedeapsa.

REGULA 571 – PREVENIREA INFECÞIILOR PRIN SÂNGE

B – Interpretare 1.

Un jucãtor al cãrui tricou este pãtat de sânge poate îmbrãca un alt tricou cu un alt numãr, dar schimbarea numãrului va trebui sã fie raportatã Secretarului Oficial al Jocului. Aplicabil pentru sezonul 2007/2008

77


2.

Dacã un oficial are sânge pe echipamentul sãu, petele de sânge vor trebui sã fie îndepãrtate înainte ca jocul sã fie reluat. În mod similar, dacã un oficial sângereazã, tãietura/rana va trebui sã fie bandajatã înainte ca el sã-ºi reia responsabilitãþile de oficial.

3.

Obiectele pãtate de sânge nu vor trebui sã fie fososite pe gheaþã.

4.

Dacã gheaþa sau facilitãþile patinoarului sunt pãtate/murdãrite cu sânge, Arbitrul de centru va trebui sã se asigure cã personalul patinoarului îndepãrteazã petele de sânge la prima oprire a jocului.

5.

Un jucãtor care sângereazã sau care este pãtat de sânge va trebui sã reintre pe suprafaþa de gheaþã numai dupã ce tãietura este acoperitã ºi bandajatã, sângele este îndepãrtat, iar echipamentul este curat sau înlocuit.

REGULA 573 – MAI MULÞI JUCÃTORI

PE

GHEAÞÃ

C – Situaþii Situaþia 1 Un portar a fost retras de pe gheaþã ºi înlocuit cu un alt jucãtor, iar un jucãtor al echipei adverse este în posesia pucului. În timpul meciului portarul reintrã în meci, cauzând echipei sale o situaþi de mai mulþi jucãtori pe gheaþã, dar nu se obstrucþioneazã cu jucãtorul aflat în posesia pucului (vezi Regula 534(d) ºi încearcã numai sã opreascã ºutul pe poartã. Regulã:

Arbitrul de centru va trebui sã dicteze o pedeapsã pentru mai mulþi jucãtori pe gheaþã echipei vinovate. Dacã aceastã situaþie are loc în ultimele 2 minute de joc ale meciului sau în orice moment în repriza suplimentarã, Arbitrul de centru va trebui sã acorde echipei nevinovate un ªut de Penalitate.

REGULA 591 – PORTARUL DINCOLO

DE

LINIA ROºIE

DE

CENTRU

C - Situaþii Situaþia 1 Un portar, ale cãrui patine sunt dincolo de linia roºie de centru, joacã pucul care este în continuare în jumãtatea propriei sale echipe la linia roºie de centru. Regulã:

78

Arbitrul de centru va trebui sã dicteze o pedeapsã Minorã. Factorul determinant este poziþia patinelor ºi nu poziþia pucului. Aplicabil pentru sezonul 2007/2008


Situaþia 2 În timpul opririi jocului dupã ce un gol a fost înscris de cãtre Echipa A, portarul Echipei A trece dincolo de linia roºie de centru pentru a sãrbãtori bucuria înscrierii golului cu coechipierii lui, dupã care revine în poartã. Acþiune lui nu a cauzat o întârziere a meciului ºi el nu a luat parte la nici o acþiune împotriva jucãtorilor echipei adverse. Regulã:

Portarul nu va primi o pedeapsã Minorã pentru cã el a trecul dincolo de linia roºie de centru în timpul opriri jocului.

REGULA 592 – PORTARUL MERGE LA BANCA JUCÃTORILOR ÎN TIMPUL OPRIRII JOCULUI A – Proceduri ale Arbitrului de centru ºi Arbitrului de linie 1.

Atunci când sunt întârzieri mai lungi în timpul meciului cauzatã de o rãnire a unui jucãtor sau de condiþiile insuficiente sau alte întreþineri tehnice la suprafaþa de joc, Arbitrul de centru poate permite portarilor sã meargã la banca lor de jucãtori. În astfel de situaþii, portarul nu va cauza o întârziere prin faptul cã se reîntoarce la banca jucãtorilor.

2.

Portarilor le este permis sã meargã la banca jucãtorilor în timpul unei pauze publicitare (comerciale) la un meci televizat.

3.

NOU Un portar poate merge la banca lui de jucãtori cu permisiunea Arbitrului de centru pentru a repara rapid minore ajustãri ale echipamentului. În cazul în care necesitã mai mult timp, portarul va trebuie sã se întoarcã imediat înapoi sau va trebuie sã fie înlocuit de cãtre celãlalt portar.

4.

Un portar NU POATE sã meargã la banca lui de jucãtori dupã ce un gol este înscris pentru a sãrbãtori cu jucãtorii.

5.

Pe o pedeapsã amânatã ºi atunci când jocul este oprit, portarul nu poate continua sã meargã la banca lui de jucãtori, el va trebui sã se întoarcã înapoi în poartã. Arbitrul de linie poate avertiza portarul pentru a se reîntoarce în poartã. Arbitrul de centru va trebui sã avertizeze echipa pentru a preveni aceastã situaþie înainte de a deveni o situaþie de întârziere a jocului. Prima datã avertisment, a doua oarã echipa va trebui sã schimbe portarul.

6.

Atunci când are loc o altercaþie sau îngrãmãdealã la una din zonele de fund a terenului, portarului din celãlalt capãt nu-i este permis sã meargã la banca jucãtorilor ºi va trebui sã rãmânã pe partea lui de teren. Dacã el merge la banca lui de jucãtori Arbitrul de centru va trebui sã considere aceastã situaþie ca o situaþie în care portarul merge la banca lui de jucãtori pe o oprire a jocului. Aplicabil pentru sezonul 2007/2008

79


C – Situaþie Situaþia 1 Un portar merge la banca lui de jucãtori la o oprire normalã a jocului. Regulã:

Echipa va trebui sã schimbe portarul sau Arbitrul de centru va trebui sã dicteze o pedeapsã Minorã portarului.

REGULA 593 – PORTARUL PÃRÃSEºTE TERITORIUL LUI DE POARTÃ ÎN TIMPUL UNEI ALTERCAÞII C - Situaþie Situaþia 1 Un portar pãrãseºte vecinãtatea teritoriului sãu de poartã în timpul unei altercaþii ºi este primul care intervine într-o bãtaie. Regulã:

El va trebui sã primeascã o pedeapsã Minorã pentru pãrãsirea teritoriului de poartã plus pedeapsã de Meci de Rea Conduitã pentru faptul cã devine al treilea om care intervine în altercaþie, plus orice alte pedepse pe care el poate sã ºi le atragã sub incidenþa reguamentului.

REGULA 595 – PROTEJAREA PORTARULUI B – Interpretare

NOU

Atunci când cel care conduce pucul patineazã ori cu faþa sau cu spatele în portar ºi intrã în contact cu acesta ºi pucul intrã în poartã, golul va trebui sã fie anulat iar jucãtorul va trebui sã primeascã o pedeapsã. Aceastã regulã se aplica de asemenea la un ºut de penalitate sau la ªuturi pentru desemnarea Învingãtorului Meciului.

ANEXA A 4.7 – RESPONSABILITÃÞILE ARBITRULUI DE LINIE B – Interpretare Arbitrul de linie poate opri jocul atunci când pucul iese afarã peste mantinelã, devine nejucabil sau este obstrucþionat de cãtre o persoanã neeligibilã incluzând situaþiile când pucul este ºutat direct în afara suprafeþei de joc. În cazul în care pucul iese direct în afara suprafeþei de joc ºi Arbitrul de linie opreºte jocul datoritã faptului cã Arbitrul de centru nu a observat aceastã situaþie, el va trebui imediat sã informeze Arbitrul de centru despre acest fapt.

80

Aplicabil pentru sezonul 2007/2008

Regulament Hochei  

Preluat integral de pe situl oficial al Federatiei Romane de Hochei pe Gheata

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you