Page 1

LA FORMACIÓ ÉS LA PRINCIPAL MOTIVACIÓ

Haga clic para modificar el estilo de subtítulo del patrón

«Ningú pot ser lliure si no és independent, per tant, les primeres manifestacions actives de llibertat individual del nen han de ser guiades de manera que a través d'aquesta activitat el nen pugui estar en condicions per arribar a la independència» Maria Montessori 13/10/12


VIDA i OBRA DE MARIA MONTESSORI 

Maria Montessori (1870/1952)Aconia/ Holanda1896: es graduada en Medicina. Primera metgessa Italiana1898: Exposa la importància de l’educació i atenció als nens i nenes amb deficiències mentals.1898-1900: Treballa amb infants considerats “pertorbats mentalment’’1907: Obre la Casa dei Bambini a Roma (parvulari destinat als infants de 3 a 6 anys)1909: Es crea el primer curs de guies Montessori.1915: Creació del 1r parvulari a Catalunya.1934: Mussolini demana l’ajuda de Montessori per adoctrinar als infants per als seus fins bèl—lics; com ella es nega Mussolini decideix tancar totes les escoles i Hitler fa el mateix a Alemanya. 13/10/12 1934: Montessori abandona Itàlia i s’instal—la a Barcelona


TEORIA PEDAGÒGICA 

Alliberar el potencial de l’infant per a que s’autodesenvolupi i motivar-lo.Mètode educatiu vitalista basat en l’activitat i educació sensorial.L’infant ha de trobar la solució als seus problemes per sí sol.Cada infant té el seu ritme i s’ha de respectar. 13/10/12


LA PRÀCTICA PEDAGÒGICA I 1.

El seu mètode científiques

es

basa

en

observacions

2.

Els principis educatius que proposà són:  L’autoeducació  La llibertat dels infants  La importància de l’ambient

(agent educatiu molt

important)

3.

Parteixen de l’educació dels sentits i la llibertat de moviments

4.

Tenir en compte els períodes sensitius i el joc 13/10/12

5.

La importància dels materials didàctics


LA PRÀCTICA PEDAGÒGICA II 7.

L’organització de l’espai  Zona del llenguatge  Zona sensorial  El racó de la música  El racó de la plàstica  El racó de la naturalesa  El racó de la neteja  El racó d’activitats de coordinació oculomanual

8.

El paper de l’educador està condicionat pel principi de la llibertat 13/10/12

9.

Els exercicis de la vida pràctica també són


LA PRÀCTICA PEDAGÒGICA III 11.Qualitats

principals dels materials didàctics: Afavorir l’activitat

intel—lectual Permetre el moviment i la

coordinació de moviments 13/10/12


13/10/12


LA PRÀCTICA PEDAGÒGICA V 14.

L’educació sensorial es basa en: 

El nen davant aconseguirà: 

d’estímuls

interessants

Major complexitat en la l’observació

La

discriminació

La

presa de decisions.

 El nivell aconseguit dependrà de la riquesa de

medis amb els quals compti i en la manera que li siguin presentats. 13/10/12


ACTIVITAT PRĂ€CTICA

Diferenciem

els diferents

gustos?

13/10/12


ACTIVITAT PRÀCTICA MATERIA PRESENT. LLENG. OBJECTI PUNT CONTR L U D’INTERE OL S L’ERROR

1 safata contingui:

queLa

mestra Dolç Educar el La se’n posa com..., sentit del curiositat 1 Xeringa ouna gota a gust. per comptagotes. la llengua Enriquir el conèixer 1 Ampolla amb per fer la vocabulari. que conté mel i aigua. 1 Ampolla ambdemostraci Salat com.. cada sal i aigua. ampolla i 1 Ampolla ambó. Netejar etc. suc de llimona la xeringa i quin gust 1 Ampolla ambassecar-lo té. cafè. 1 Got ambamb la aigua i unagasa.

gasa per netejar la xeringa

13/10/12

EDAT

El propi Tres anys. sentit del gust. Amb un altre comptagot es. Si del dolç se’n diu salat, etc.


MATERIALS MONTESSORI

13/10/12


MATERIALS MONTESSORI

13/10/12


BIBLIOGRAFIA i WEBGRAFIA

Orem,

R. C. (1993). La teoria y el mĂŠtodo Montessori en la actualidad. Barcelona: Paidos Editoriales 13/10/12


13/10/12

Maria Montessori: la formació és la principal motivació  

Presentació realitzada per Laia Florit, Raquel Labalsa, Adrián Martínez i Mònica Ramírez, 1r TEIM, M2 Didàctica de l'educació infantil, Prof...

Advertisement