Page 1

CEIP DE CARNOTA- III SEMANA DA PRENSA-

III SEMANA DA PRENSA 3ยบ CICLO DE PRIMARIA

SUXERENCIA DE ACTIVIDADES PARA O 3ยบ CICLO CEIP DE CARNOTA- III SEMANA DA PRENSA-


CEIP DE CARNOTA- III SEMANA DA PRENSA-

1Elixe unha fotografía dun dos xornais que hay no kiosko. Explica por que a escolliches e que destacarías nela:

Fotografía

2.-

Explicación……………………….. …………………………………….. …………………………………….. ……………………………………... ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ………………………………………

Busca 4 personaxes que son noticia hoxe: CEIP DE CARNOTA- III SEMANA DA PRENSA-


CEIP DE CARNOTA- III SEMANA DA PRENSA-

Nome A que se adica País de orixe Por que é noticia Sección do xornal na que está a noticia Nome A que se adica País de orixe Por que é noticia Sección do xornal na que está a noticia Nome A que se adica País de orixe Por que é noticia Sección do xornal na que está a noticia Nome A que se adica País de orixe Por que é noticia Sección do xornal na que está a noticia

CEIP DE CARNOTA- III SEMANA DA PRENSA-


CEIP DE CARNOTA- III SEMANA DA PRENSA-

3.-

Elixe un xornal, fíxate nos datos técnicos e anota: Nome do xornal

Data

Anota os datos técnicos do mesmo: Nome do xornal Nome do director Redacción, administración e talleres Teléfono/ fax Lugar e data de edición Ano Número do exemplar Prezo Formato (alto x ancho) Número de páxinas

CEIP DE CARNOTA- III SEMANA DA PRENSA-


CEIP DE CARNOTA- III SEMANA DA PRENSA-

4.-

Elixe un xornal e recorta ou fotocopia a súa cabeceira.

(Pega aquí a cabeceira)

• Cal é a principal información do día? Canto espazo lle adica a primeira páxina?

• Que outras noticias importantes se destacan? Escríbeas segundo a orde de importancia que lle da o xornal.

• Hai fotografías? Como son? Que sensacións ou emocións che suxiren?

CEIP DE CARNOTA- III SEMANA DA PRENSA-


CEIP DE CARNOTA- III SEMANA DA PRENSA-

• Outras observacións destacadas.

5.-

Lista de xornáis que podemos mercar nos kioskos ou librerías NOME DO XORNAL

DATO-S DE INTERÉS

CEIP DE CARNOTA- III SEMANA DA PRENSA-


CEIP DE CARNOTA- III SEMANA DA PRENSA-

6.Elixe 1 noticia de 3 seccións distintas do xornal e escribe a idea principal de cada unha delas. Idea principal da noticia .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... Está na sección ............................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... Títular da noticia ........................................................... .......................................................... .......................................................... ..........................................................

Títular da noticia ........................................................... .......................................................... .......................................................... ..........................................................

Idea principal da noticia .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... Está na sección ............................... .......................................................... .......................................................... ..........................................................

CEIP DE CARNOTA- III SEMANA DA PRENSA-


CEIP DE CARNOTA- III SEMANA DA PRENSA-

Títular da noticia ........................................................... .......................................................... .......................................................... ..........................................................

Idea principal da noticia .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... Está na sección ............................... .......................................................... .......................................................... ..........................................................

Enquisa: • Consideraste unha persona máis ou menos informada do que ocurre ao teu arredor? 7.-

• Como te informas? (marca cun X) 1. Pola TV 2. Pola radio 3. Polo xornal 4. Por revistas 5. Por Internet 6. Polos compañeiros-as do colexio 7. Polos amigos ou veciños

CEIP DE CARNOTA- III SEMANA DA PRENSA-


CEIP DE CARNOTA- III SEMANA DA PRENSA-

• Recordas a última vez que ollaches un xornal? Canto tempo hai? Mercáchelo ou líchelo prestado?

• Cantas veces soes ollar un xornal ao mes?

• Que é o que máis che pode interesar dun xornal?

• Que problemas ou dificultades atopas para ler un xornal?(marca cun X) 1. Non teño tempo de ollalo 2. Non sei por onde empezar a ler 3. Non entendo moitas palabras 4. Non entendo a forma en que están explicadas as noticias 5. Non me interesa case nada dos sornáis 6. Costan moitos cartos 7. Cres que a lectura do xornal pode servirche para algo?

CEIP DE CARNOTA- III SEMANA DA PRENSA-


CEIP DE CARNOTA- III SEMANA DA PRENSA-

8.Análise dunha noticia. Elixe unha noticia do teu interés nun dos xornais que hai na zona de prensa do colexio, péga a noticia no espazo reservado e completa o cadro.

(Pega aquí a noticia elegida por ti)

CEIP DE CARNOTA- III SEMANA DA PRENSA-


CEIP DE CARNOTA- III SEMANA DA PRENSA-

Nome do xornal Data T铆tulo principal Secci贸n Quen? Que? Onde? Cando? Como? Por que?

CEIP DE CARNOTA- III SEMANA DA PRENSA-


CEIP DE CARNOTA- III SEMANA DA PRENSA-

10.Inventa unha “noticia fantástica” para a túa foto preferida do xornal de hoxe. Foto elexida por ti

Redacta a “noticia fantástica”

CEIP DE CARNOTA- III SEMANA DA PRENSA-


CEIP DE CARNOTA- III SEMANA DA PRENSA-

11.-

Materiais de axuda: • Xornais do Kiosko • www.kiosko.net • www.prensaescrita.com/galicia.php

CEIP DE CARNOTA- III SEMANA DA PRENSA-

III Semana da Prensa. Actividades para o 3º Ciclo de E. Primaria  

Suxerencia de actividades para o 3º ciclo de Ed. Primara para traballar na III semana da Prensa