Page 1


4

|

Vino & Fino

specijalizovani magazin za vinsku i gastro kulturu


ViNa i rEStoraNi

top 10 koja su to bela i crvena vina i koje restorane iz Srbije naši saradnici odabrali da ove godine uđu na listu deset najboljih, čitajte na stranama 18 do 21.

6

|

Vino & Fino

HarVESt rEport:

vinA sA žensKim POtPisOm

BeRBA 2013

vinARiJA ALeKsiĆ

većina vinara slaže se da je berba 2013. godine protekla kako treba, te da nas u narednom periodu očekuju zanimljiva i dobra vina. sa nekolicinom smo o tome i razgovarali.

tri sestre, pet žena, strast, ljubav i boce dobrog vina u koje je ugrađena toplota Južne srbije i temperament dalmacije.


Vino & Fino

|

7


8

|

Vino & Fino

specijalizovani magazin za vinsku i gastro kulturu


10

|

Vino & Fino

specijalizovani magazin za vinsku i gastro kulturu


12

|

Vino & Fino

specijalizovani magazin za vinsku i gastro kulturu


14

|

Vino & Fino

specijalizovani magazin za vinsku i gastro kulturu


wine, fine & design

cool hunting PRIKUPLJA: NINA BABIĆ 1

2

4

3

5

16

|

Vino & Fino

specijalizovani magazin za vinsku i gastro kulturu


wine, fine & design

9

8

10

7

6

decembar 2013 - br. 10

Vino & Fino

|

17


18

|

Vino & Fino

specijalizovani magazin za vinsku i gastro kulturu


top 10

decembar 2013 - br. 10

Vino & Fino

|

19


20

|

Vino & Fino

specijalizovani magazin za vinsku i gastro kulturu


decembar 2013 - br. 10

Vino & Fino

|

21


22

|

Vino & Fino

specijalizovani magazin za vinsku i gastro kulturu


top 10

decembar 2013 - br. 10

Vino & Fino

|

23


24

|

Vino & Fino

specijalizovani magazin za vinsku i gastro kulturu


decembar 2013 - br. 10

Vino & Fino

|

25


26

|

Vino & Fino

specijalizovani magazin za vinsku i gastro kulturu


decembar 2013 - br. 10

Vino & Fino

|

27


28

|

Vino & Fino

specijalizovani magazin za vinsku i gastro kulturu


30

|

Vino & Fino

specijalizovani magazin za vinsku i gastro kulturu


decembar 2013 - br. 10

Vino & Fino

|

31


putevima vina: Ju탑na Srbija

32

|

Vino & Fino

specijalizovani magazin za vinsku i gastro kulturu


decembar 2013 - br. 10

Vino & Fino

|

33


34

|

Vino & Fino

specijalizovani magazin za vinsku i gastro kulturu


decembar 2013 - br. 10

Vino & Fino

|

35


Ekipa degustatora u restoranu Žabar

36

|

Vino & Fino

specijalizovani magazin za vinsku i gastro kulturu


decembar 2013 - br. 10

Vino & Fino

|

37


38

|

Vino & Fino

specijalizovani magazin za vinsku i gastro kulturu


42

|

Vino & Fino

specijalizovani magazin za vinsku i gastro kulturu


decembar 2013 - br. 10

Vino & Fino

|

43


44

|

Vino & Fino

specijalizovani magazin za vinsku i gastro kulturu


decembar 2013 - br. 10

Vino & Fino

|

45


46

|

Vino & Fino

specijalizovani magazin za vinsku i gastro kulturu


oktobar - novembar 2013 - br. 9

Vino & Fino

|

47


48

|

Vino & Fino

specijalizovani magazin za vinsku i gastro kulturu


best buy 1.200,00 rsd.

1200,00 rsd.

850,00 rsd.

850,00 rsd.

decembar 2013 - br. 10

Vino & Fino

|

49


best buy

50

|

Vino & Fino

cena & kvalitet

specijalizovani magazin za vinsku i gastro kulturu


cena & kvalitet

decembar 2013 - br. 10

Vino & Fino

|

51


cena & kvalitet

52

|

Vino & Fino

specijalizovani magazin za vinsku i gastro kulturu


decembar 2013 - br. 10

Vino & Fino

|

53


54

|

Vino & Fino

specijalizovani magazin za vinsku i gastro kulturu


decembar 2013 - br. 10

Vino & Fino

|

55


56

|

Vino & Fino

specijalizovani magazin za vinsku i gastro kulturu


decembar 2013 - br. 10

Vino & Fino

|

57


58

|

Vino & Fino

specijalizovani magazin za vinsku i gastro kulturu


Podrum Ĺ ipÄ?anik

decembar 2013 - br. 10

Vino & Fino

|

59


60

|

Vino & Fino

specijalizovani magazin za vinsku i gastro kulturu


decembar 2013 - br. 10

Vino & Fino

|

61


62

|

Vino & Fino

specijalizovani magazin za vinsku i gastro kulturu


decembar 2013 - br. 10

Vino & Fino

|

63


64

|

Vino & Fino

specijalizovani magazin za vinsku i gastro kulturu


decembar 2013 - br. 10

Vino & Fino

|

65


66

|

Vino & Fino

specijalizovani magazin za vinsku i gastro kulturu


decembar 2013 - br. 10

Vino & Fino

|

67


68

|

Vino & Fino

specijalizovani magazin za vinsku i gastro kulturu


Feran Adria

decembar 2013 - br. 10

Vino & Fino

|

69


70

|

Vino & Fino

specijalizovani magazin za vinsku i gastro kulturu


decembar 2013 - br. 10

Vino & Fino

|

71


72

|

Vino & Fino

specijalizovani magazin za vinsku i gastro kulturu


decembar 2013 - br. 10

Vino & Fino

|

73


GODIĹ NJA PRETPLATA

na 6 brojeva iznosi 1480 din.

besplatna dostava na adresu Prijavu mozete poslati na mail: redakcija@vf.rs


decembar 2013 - br. 10

Vino & Fino

|

75


76

|

Vino & Fino

specijalizovani magazin za vinsku i gastro kulturu


v&F kritika

decembar 2013 - br. 10

Vino & Vino Fino & | 77 Fino

|

77


78

|

Vino & Fino

specijalizovani magazin za vinsku i gastro kulturu


decembar 2013 - br. 10

Vino & Fino

|

79


80

|

Vino & Fino

specijalizovani magazin za vinsku i gastro kulturu


82

|

Vino & Fino

specijalizovani magazin za vinsku i gastro kulturu


decembar 2013 - br. 10

Vino & Fino

|

83


84

|

Vino & Fino

specijalizovani magazin za vinsku i gastro kulturu


decembar 2013 - br. 10

Vino & Fino

|

85


86

|

Vino & Fino

specijalizovani magazin za vinsku i gastro kulturu


decembar 2013 - br. 10

Vino & Fino

|

87


88

|

Vino & Fino

specijalizovani magazin za vinsku i gastro kulturu


decembar 2013 - br. 10

Vino & Fino

|

91


92

|

Vino & Fino

specijalizovani magazin za vinsku i gastro kulturu


Vino & Fino

|

93


94

|

Vino & Fino

specijalizovani magazin za vinsku i gastro kulturu


PiŠe: miROsLAv ŠOKČiĆ sHOK

96

|

Vino & Fino

specijalizovani magazin za vinsku i gastro kulturu


decembar 2013 - br. 10

Vino & Fino

|

97


98

|

Vino & Fino

specijalizovani magazin za vinsku i gastro kulturu


decembar 2013 - br. 10

Vino & Fino

|

99


100

|

Vino & Fino

specijalizovani magazin za vinsku i gastro kulturu


decembar 2013 - br. 10

Vino & Fino

|

101


102

|

Vino & Fino

specijalizovani magazin za vinsku i gastro kulturu


Vino i fino br10 web  

Vino&Fino je specijalizovani magazin za vinsku i gastro kulturu.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you