Page 1

Vinnuskรณlar - nรกmskeiรฐ 2009


vellíðan í vinnu

VINNUVERND

Yfirlit námskeiða Námskeið A: Líkamsbeiting og vinnutænkni..................................fyrir nemendur Námskeið B: Vinnuvernd í vinnuskólum........................................fyrir nemendur Námskeið C: Vinnuvernd í vinnuskólnum......................................fyrir leiðbeinendur Námskeið D: Líkamsbeiting og vinnutækni unglinga....................fyrir leiðbeinendur Námskeið E: Skyndihjálp.................................................................fyrir leiðbeinendur Námskeið F: Samskipti og einelti.....................................................fyrir leiðbeinendur Námskeið G: Gerð áhættumats........................................................fyrir leiðbeinendur

Vinnuvernd ehf | Brautarholt 28 | 105 Reykjavík | s:5780800 | kennitala: 650806-0690 | vinnuvernd@vinnuvernd.is


Markmið fræðslu

fyrir nemendur

• Að fræða nemendur um stoðkerfi líkamans. • Að kynna fyrir nemendum sem nú eru að hefja sín fyrstu skref á vinnumarkaði mikilvægi æskilegrar líkamsbeitingar. • Að nemendur geti tileinkað sér nokkrar vinnustöður sem taldar eru æskilegar við sín störf. Tímalengd: 45 mín. Æskilegur fjöldi á hverju námskeiði: 10 - 20 (1 - 2 hópar)

Efni námskeiðs • Það helsta sem viðkemur stoðkerfinu, uppbygging hryggjar og líkamsstöðu. • Fjallað verður um helstu áhættuþætti fyrir álagseinkennum við vinnu. • Vinnustöður/líkamsbeiting. Hvað er æskilegt, hvað ekki og af hverju. • Kennslan verður brotin upp með sýnikennslu og verklegum æfingum. • Ef sérstakar óskir koma frá leiðbeinendum er sjálfsagt að taka það efni fyrir.

Umsjón námskeiðis Sjúkraþjálfarar / vinnuvistfræðingur Vinnuverndar Námskeiðið fer fram á því vinnusvæði sem vinnuhópur/hópar starfa á. Þannig er auðveldast að tengja fræðsluna vinnunni og vinnuumhverfinu.

Vinnuvernd ehf | Brautarholt 28 | 105 Reykjavík | s:5780800 | kennitala: 650806-0690 | vinnuvernd@vinnuvernd.is

vellíðan í vinnu

Líkamsbeiting og vinnutækni

VINNUVERND

Námskeið A:


vellíðan í vinnu

VINNUVERND

Námskeið B:

Vinnuvernd í vinnuskólum

fyrir nemendur

Markmið fræðslu • Að nemendur verði meðvitaðir um þær hættur sem eru í vinnuumhverfi og læri að þekkja grunnhugmyndafræði vinnuvistfræðinnar. Tímalengd: 45 mín. Æskilegur fjöldi á hverju námskeiði: 20

Efni námskeiðs •

Fjallað er um vinnuvernd á vinnustað. Í því felst meðal annars góður aðbúnaður hollustuhættir og öryggi á vinnustaðnum. • Fjallað er um hvernig þættir í umhverfinu geta haft ýmist jákvæð eða neikvæð, s.s. léttitæki, rétt líkamsbeiting, góður aðbúnaður, hættuleg efni, hávaði, vinnuálag, samskipti á vinnustað og fleira.

Umsjón námskeiðis Vinnuvistfræðingur Vinnuverndar Námskeiðið fer fram á því vinnusvæði sem vinnuhópur/hópar starfa á. Þannig er auðveldast að tengja fræðsluna vinnunni og vinnuumhverfinu.

Vinnuvernd ehf | Brautarholt 28 | 105 Reykjavík | s:5780800 | kennitala: 650806-0690 | vinnuvernd@vinnuvernd.is


fyrir leiðbeinendur

Markmið fræðslu •

Leiðbeinendur verði meðvitaðir um þær hættur sem eru í vinnuumhverfi unglinganna.

Tímalengd: 60 mín. Æskilegur fjöldi á hverju námskeiði: 20

Efni námskeiðs •

Fjallað er um vinnuvernd á vinnustað. Í því felst meðal annars góður aðbúnaður hollustuhættir og öryggi á vinnustaðnum. • Fjallað er um hvernig þættir í umhverfinu geta haft ýmist jákvæð eða neikvæð áhrif á unglingana, s.s. léttitæki, rétt líkamsbeiting, góður aðbúnaður, hættuleg efni, hávaði, vinnuálag, samskipti á vinnustað og fleira. • Fjallað er um mikilvægi persónuhlífa, t.d. heyrnarhlífar, öryggisskór, hlífðargler augu, hlífðarfatnaður og fleira. • Farið er yfir reglugerð um vinnu barna og unglinga (nr. 426/1999) og fjallað um þau atriði sem snúa að starfi í vinnuskólum, m.a. eftirlitshlutverk leiðbeinanda, vinnutíma barna og unglinga, byrðar o.fl.

Umsjón námskeiðis Vinnuvistfræðingur Vinnuverndar Vinnuvernd ehf | Brautarholt 28 | 105 Reykjavík | s:5780800 | kennitala: 650806-0690 | vinnuvernd@vinnuvernd.is

vellíðan í vinnu

Vinnuvernd í vinnuskólum

VINNUVERND

Námskeið C:


vellíðan í vinnu

VINNUVERND

Námskeið D:

Líkamsbeiting og vinnutækni unglinga

Markmið fræðslu

fyrir leiðbeinendur

• Að fræða leiðbeinendur um stoðkerfi barna og unglinga, • Að fræða leiðbeinendur um mikilvægi þess að unglingar nái tökum á æskilegri líkamsbeitingu strax í upphafi þegar fyrstu skrefin eru tekin á vinnumarkaði, • Að leiðbeinendur geti miðlað af þekkingu sinni til nemenda sinna og leiðbeint unglingum með grunnþætti líkamsbeitingar. Tímalengd: 60 mín. Æskilegur fjöldi á hverju námskeiði: 20

Efni námskeiðs • Stoðkerfi barna og unglinga • Hvernig er það frábrugðið stoðkerfi fullorðinna. • Starfsemi hryggjar, liðir, liðbönd og vöðvar • Líkamsstaða • Verkleg líkamsbeiting • Farið yfir helstu aðstæður utandyra/innandyra sem koma upp í vinnuskólum og krefjast réttrar líkamsbeitingar og hvernig hægt er að fylgjast með hvernig unglingarnir beita sér við vinnu.

Umsjón námskeiðis Sjúkraþjálfarar / vinnuvistfræðingur Vinnuverndar

Vinnuvernd ehf | Brautarholt 28 | 105 Reykjavík | s:5780800 | kennitala: 650806-0690 | vinnuvernd@vinnuvernd.is


fyrir leiðbeinendur

Markmið fræðslu • Að leiðbeinendur hafi þekkingu til þess að bregðast fljótt og rétt við ef óhöpp eða slys ber að höndum. Tímalengd: 120 mín. Æskilegur fjöldi á hverju námskeiði: 20

Efni námskeiðs •

Í fræðslunni er lögð áhersla á endurlífgun, viðbrögð við slysum eða öðrum bráða vandamálum sem upp kunna að koma þar sem blandað er saman fyrirlestri og verklegri þjálfun. • Sérstök áhersla er lögð á þau slys og bráðavandamál sem geta komið upp í vinnuskólanum s.s. viðbrögð við tognunum, ofnæmiseinkenni, hreinsun sára, viðbrögð við því ef bensín fer í auga o.fl. • Einnig verður farið yfir upplýsingaspjald um skyndihjálp og sjúkrakassa þannig að leibeinendur séu betur í stakk búnir til að veita fyrstu hjálp.

Umsjón námskeiðis Hjúkrunarfræðingar Vinnuverndar Ítarefni verður komið til skila áður en námskeið hefjast. Vinnuvernd ehf | Brautarholt 28 | 105 Reykjavík | s:5780800 | kennitala: 650806-0690 | vinnuvernd@vinnuvernd.is

vellíðan í vinnu

Skyndihjálp

VINNUVERND

Námskeið E:


vellíðan í vinnu

VINNUVERND

Námskeið F:

Samskipti - einelti

fyrir leiðbeinendur

Markmið fræðslu • Að kynna fyrir þátttakendum hvernig samskipti á vinnustað hafa áhrif á vellíðan starfsfólks og anda á vinnustað og hvernig koma má í veg fyrir einelti á vinnustað. Tímalengd: 60 mín. Æskilegur fjöldi á hverju námskeiði: 20

Efni námskeiðs •

Farið er yfir mikilvægi samskipta á vinnustað og hvað hver og einn getur gert til að bæta samskipti og anda á vinnustað. • Fjallað er um vandamál sem komið geta upp vegna ólíks bakgrunns vinnufélaga og hvernig má bregðast við þeim. • Fjallað er um aðstæður þar sem einelti getur komið upp og hvernig má bregðast við því. • Fjallað er um 4 samskiptaleiðir og meðal annars hvernig má koma í veg fyrir að misskilningur valdi ósætti og vandamálum á vinnustað.

Umsjón námskeiðis Sálfræðingar Vinnuverndar

Vinnuvernd ehf | Brautarholt 28 | 105 Reykjavík | s:5780800 | kennitala: 650806-0690 | vinnuvernd@vinnuvernd.is


fyrir leiðbeinendur

Markmið fræðslu • Að kynna áhættumat fyrir leiðbeinendum vinnuskóla , gerð þess og framkvæmd og að þjálfa leiðbeinendur í framkvæmd þess. Tímalengd: 120 mín. Æskilegur fjöldi á hverju námskeiði: 20

Efni námskeiðs • •

Fjallað er um vinnu- og heilsuvernd á vinnustað. Fjallað um áhættumat, hvað það er, hvernig er staðið að því og hvernig framkvæmdinni er háttað. • Fjallað um þau greiningartæki sem tiltæk eru og hafa reynst vel við gerð áhættumats í vinnuskóla. • Í síðari hluta námskeiðs spreyta þátttakendur sig gerð áhættumats undir leiðsögn. • Sú vinna nýtist vinnuskólanum við gerð áhættumats.

Umsjón námskeiðis Vinnuvistfræðingur Vinnuverndar

Vinnuvernd ehf | Brautarholt 28 | 105 Reykjavík | s:5780800 | kennitala: 650806-0690 | vinnuvernd@vinnuvernd.is

vellíðan í vinnu

Gerð áhættumats

VINNUVERND

Námskeið G:


Vinnuvernd ehf | Brautarholt 28 | 105 ReykjavĂ­k | s:5780800 | kennitala: 650806-0690 | vinnuvernd@vinnuvernd.is

Vinnuskólar - namskeid 2009  

Vinnuvernd Namskeid fyrir vinnuskola 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you