Page 1

CUPRINS NR.

SECÞIUNE

PAG.

GHID PENTRU CITITORI ......................................... x ABREVIERI ............................................................... xi COMITET EDITORIAL ............................................ xiii CONSULTANÞI ....................................................... xv COLABORATORI .................................................. xvii

NUT DIG HEP

1 2 3

MUS

4

RES URG CVS ORL

5 6 7 8

OFT DER HEM END IMU INF PSI NEU GU GIN PED FAR TRA SSP APE

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

IND

BOLILE DE NUTRIÞIE .............................................. 1 BOLILE APARATULUI DIGESTIV .......................... 62 BOLILE FICATULUI ªI CÃILOR BILIARE ................................................................ 184 BOLILE OSTEOMUSCULARE ªI ALE ÞESUTULUI CONJUNCTIV ................................. 249 BOLILE APARATULUI RESPIRATOR ................... 351 MEDICINA DE URGENÞÃ ................................... 512 BOLILE CARDIOVASCULARE ............................. 570 AFECÞIUNI OTORINOLARINGOLOGICE ªI DENTARE ......................................................... 773 BOLILE OFTALMOLOGICE ................................. 867 AFECÞIUNI DERMATOLOGICE .......................... 929 HEMATOLOGIE ªI ONCOLOGIE ..................... 1028 BOLILE ENDOCRINE ªI METABOLICE .............. 1172 IMUNOLOGIA; BOLILE ALERGICE ................... 1319 BOLILE INFECÞIOASE ....................................... 1381 AFECÞIUNI PSIHIATRICE .................................. 1665 AFECÞIUNI NEUROLOGICE ............................. 1745 BOLILE GENITO-URINARE ............................... 1926 GINECOLOGIE ªI OBSTETRICÃ ....................... 2059 PEDIATRIE ......................................................... 2213 FARMACOLOGIE CLINICÃ ............................... 2513 TRAUMATISME; INTOXICAÞII ......................... 2545 SUBIECTE SPECIALE .......................................... 2696 APENDICE Ghid de referinþã ............................................ 2773 Denumirile comerciale ale unor medicamente frecvent utilizate ................... 2776 INDEX ................................................................. 2787 ix

Manualul Merck - Editia a XVIII-a  

Manualul Merck - Editia a XVIII-a

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you