Page 1

Op 't Vinkentouw is een uitgave van het Wijkoverleg Vinkhuizen en verschijnt 10 keer per jaar. | jaargang 37 | mei 2012 | nr. 5

Multiculturele dag rond ‘t Vinkhuys Een gezellige middag waar veel is te zien en te beleven. Zaterdag 7 juli van 11.00 – 18.00 uur. Nieuw dit jaar: De Pretband met hun majorettes. Verder: Diverse traditionele dansoptreden van de Mollukse cultuur, Streetdance van de Girls uit Vinkhuizen, Grunniger Daansers, Countryline dansers en nog veel meer. Voor de kinderen zijn er de diverse attracties zoals: survival luchtkussen, pannakooi en de mobiele spel en sportbus.

Onderscheiding voor Lid in de orde van Mevrouw Leny Büchele Oranje Nassau Mevrouw Büchele zet zich al 40 jaar actief in als vrijwilliger voor diverse organisaties.

Verder zijn er kleurrijke doestands zoals: schminken, sieraden maken, tatoos en verkoop stands met sieraden, hebbedingetjes tot lekkere, geurende exotische hapjes. Het terras van ’t Vinkhuys is ook open. Kom dit zien en beleef mee. De dag is georganiseerd in samenwerking met buurtzes en is mede mogelijk gemaakt door: Goed idee, het Wijkteam en het WOV.

Als lid van de Sportclub Groningen (voorheen Dames Gymnastiek Vereniging “Brunhilde”) heeft mevrouw Büchele diverse bestuursfuncties bekleed. Naast penningmeester en secretaris is decoranda betrokken bij clubactiviteiten, internationale wedstrijden, beheer van de kantine en het organiseren van activiteiten ten goede van de clubkas. Voor het Nederlands Handbal Verbond is zij belast met de selectie van spelers en de opleiding van trainers. Van Stichting Trefpunt de Siersteen is decoranda voorzitter. Van 2003 tot 2009 heeft zij zich ingezet als vrijwilliger voor de Stichting Vrienden van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Daarnaast was decoranda actief als vrijwilligster in het Martiniziekenhuis en heeft zij zich in 2000 als vrijwilligster ingezet voor de Paralympics in Groningen. Tevens is mevrouw Büchele sinds 1976 vrijwilligster tijdens de jaarlijkse zwemvierdaagse in Groningen. Op donderdag 3 mei 2012 werd voor haar in Trefpunt de Siersteen een receptie gehouden. Deze werd zeer druk bezocht. Bekijk de foto’s van deze middag op www.vinkhuizen.nl, kijk onder VINKENTOUW en klik op foto’s.

Koninginnedagfeest in Vinkhuizen Ook dit jaar werd Koninginnedag gevierd in Vinkhuizen. In het winkelcentrum was een vrijmarkt georganiseerd. Het weer was goed, het was een zonnige dag. Om 6.45 uur waren de vrijwilligers al aanwezig, om te assisteren bij het opzetten van de 50 kramen. Maar liefst 16 mensen hadden zich aangemeld voor een plekje voor een kleed, om hun koopwaar uit te stallen. Het was propvol in het winkelcentrum. Om 7.30 uur kwamen de eerste deelnemers al. Alle 50 kramen waren bezet en er kwamen meer deelnemers met kleden dan aangemeld. Ieder plekje waar nog ruimte was voor een kleed werd benut. Er was een grote verscheidenheid aan spulletjes, alleen eten en drinken mocht niet worden verkocht. Bij de deelnemers waren ook mensen uit de Held en Hoogkerk. Voor de kleine kin-

n

deren was er een kinderdraaimolen en een springkussen. Voor de iets grotere kinderen een survivalbaan. Maar ook kleine kinderen wilden de survivalbaan op. Omhoog via een heuvel hadden ze hulp nodig van grotere kinderen, maar ze konden er geen genoeg van krijgen. Soms leidde dat tot opstoppingen. Er was gratis popcorn en suikerspin. De suikerspin was niet aan te slepen... De kinderen stonden in de rij en ze waren op een gegeven ogenblik met drie personen suikerspin aan het draaien. De muziek werd verzorgd door Eddie en Tina Post. Tina Post gaf met haar groep Linedancers een demonstratie. De vrijwilligers zorgden ervoor dat alles probleemloos verliep. De twee aanwezige EHBO’ers hoefden slechts een keer in actie te komen. Een jongetje had bij een val zijn hoofd

Foto’s zijn gemaakt door Harry Koning en Dickie Hindriks.

bezeerd, maar het liep gelukkig goed af. Veel mensen kwamen vanuit het centrum van de stad naar Vinkhuizen. Dit omdat het in het centrum veel te druk was. In Vinkhuizen was het gezellig druk. Wethouder Janny Visscher kwam met een bestuurslid van de Oranjevereniging op bezoek en ze gingen langs alle kraampjes en maakten met een aantal deelnemers en vrijwilligers een praatje. Na afloop moest er schoongemaakt worden, waarbij we hulp kregen van de schoonmaker van het winkelcentrum: hij leverde knijpers en vegers. Samen hebben de troep opgeruimd en hij ging er met zijn kar achteraan. Het was een succes! Meer foto’s op www.vinkhuizen.nl, kijk onder VINKENTOUW en klik op foto’s. Tom Knijff

Krant in juni: De volgende wijkkrant komt uit op 26 JUNI Kopij voor 4 JUNI inleveren. Email: vinkentouw@vinkhuizen.nl

Aankondiging Buurtdag 2012 Leon van Gelderschool Op woensdag 20 juni 2012 organiseren de leerlingen (jaar 3) van de Leon van Gelder een buurtdag. Buurtgenoten zijn daarbij van 13.30 uur tot 16.00 uur van harte welkom. Leerlingen van de LVG organiseren verschillende workshops waar leerlingen van de basisschool en volwassen buurtgenoten aan mee kunnen doen. De buurtdag is bedoeld om de buurt te laten zien wat de leerlingen op de LVG doen en kunnen. Maar vooral om de buurt en de school dichter bij elkaar te brengen. Er zijn verschillende activiteiten in en rond de school. Voor het eerst dit jaar gaan de leerlingen de wijk Vinkhuizen in om ter plekke klusjes voor buurtgenoten te doen. Te denken valt aan ramenwassen, het gras maaien, etc... Kom ook en doe mee! De koffie, een lekkere soep en de hapjes staan klaar. Leon van Gelderschool, Diamantlaan 27, tel. 5472230 Email: info@reitdiep.nl, onder vermelding van buurtdag 2012

Colofon “Op ‘t Vinkentouw” is een uitgave van de vereniging Wijkoverleg Vinkhuizen. Postbus 2507 9704 CM Groningen www.vinkhuizen.nl Informatie via deze site of e-mail: secretaris@vinkhuizen.nl Eindredactie: Janny Wassens Emma Bel Tom Knijff Demi Kwast Harry Koning Jan Benes Opmaak en lay-out Noordpers Uithuizen Advertenties Noordpers Uithuizen Tel: 0595-437777 Postbus 17 9980 AA Uithuizen E-mail: kranterij@noordpers.nl Kopij adres wijkkrant Postbus 2507 9704 CM Groningen E-mail: vinkentouw@vinkhuizen.nl Kopij inleveren Vóór de vierde van de maand


3

Betrokken bewoners in touw voor Vinkhuizen Tweede Wijktafel

Optreden De Martini Wichters in de Veldspaat Op 24 april traden de Martini Wichters op in zorgcentrum De Veldspaat aan de Veldspaatstraat. Dit is een koor uit Groningen dat geheel uit dames bestaat. Ze staan onder leiding van dirigent Sjoerd Ruisch, en ze doen het puur voor het plezier... En dat merk

je! Hun repertoire bestaat uit Nederlandstalige en buitenlandstalige nummers. Momenteel bestaat het koor uit 23 leden, en Geerda (voorzitster) liet weten dat nieuwe leden zeer welkom zijn. Eens in de 14 dagen wordt er gerepeteerd, op de dinsdagmiddag

van 13.30 – 15.30 uur, in buurtcentrum Oranjewijk aan de Prinsesseweg. Ook meedoen..? Op 11 september 2012 beginnen de dames weer met de repetities. Informatie bij Manna Buitenwerf, tel. 5714316 Harry Koning

Ga mee op avontuur in de Pinkstervakantie Ben je tussen de 4 en 12 jaar en heb je zin om iets leuks te doen in de Pinkstervakantie? Kom dan zeker langs! Alle activiteiten zijn gratis. Let op: Voor de dagtocht naar Aeolus op donderdag 31 mei moet je je van te voren opgeven. Dinsdag 29 mei 2012: Ga mee op ontdekkingsreis en doe spannende proefjes met zeepbellen, blikjes, ballonnen en geluiden. Ook kun je knutselen: o.a. Schrijven in spiegelbeeld en dropmannetje maken. Kom naar ‘t Vinkhuys van 14.00 - 15.30 uur. De activiteiten in ’t Vinkhuys worden georganiseerd door ’t Vinkhuys en de Stichting Sencerité. KVA-comité ‘t Vinkhuys: Marie Sonodikromo, tel. 5770770 KVA-comité Stichting Sencerité: Fatou Diallo Woensdag 30 mei 2012: Heerlijk springen op het Luchtkussen en vlieg- en knutselwerk in Buurtcentrum de

Wende van 14.00 - 15.30 uur. Goudlaan 555, tel. 5777324. KVA-comité: Harm Poede. Donderdag 31 mei 2012: Ga mee op avontuur naar het ontdekkingscentrum Aeolus! We gaan donderdag 31 mei van 9.00 - 17.30 uur. Kinderen van 4 t/m 12 jaar uit Vinkhuizen zijn van harte welkom om mee te gaan. Wat kun je doen in Aeolus? Op ontdekkingreis in de piramide. Maar liefst 50 opstellingen dagen je uit: probeer je eigen schaduw vast te houden, speel het altijd-raak-biljart, los een schot met een luchtkanon, werp in de spiegelkubus een blik in... het oneindige en..? Verder is er is een binnen- en buitenspeeltuin met klimkooi, reuzelego, springkussen, monorail, klimwand, vuurtorenglijbaan, trampolines en nog veel meer. Wil je meer weten kijk dan op: www.aeolusfriesland.nl. Wil je mee, geef je dan van te voren op. Je kunt je opgeven t/m 23

Pinhole fotografie Op 05 april heeft kunstenares/fotografe Corine Hörmann samen met twaalf jongeren tussen de tien en zestien jaar op het ACM fabrieksterrein foto’s gemaakt door middel van een pinhole camera. Het terrein is een aantrekkelijke plek voor fotografie. Het is namelijk een plek met spannende doorkijkjes, niet een sloop-maar-raak plek, maar een prachtig plaatje. Dit wilde Corine de aanwezige jongeren laten zien. Ze zijn volgens het principe van de Urbex-scene aan de slag gegaan. Deze stroming houdt zich bezig met het verkennen van vervallen, verlaten gebouwen en het fotografisch vastleggen. Bij pinhole fotografie wordt gebruik gemaakt van een (zelfgebouwd) lichtdicht doosje waar in het midden van één wand een klein gaatje geprikt is. Door dit gaatje lijkt

de wereld anders dan dat wij deze met onze ogen zien. Het project bestaat uit een aantal workshops: op 5 april werd gefotografeerd en de foto’s werden op 19 april door de jongeren bewerkt in het Vinkhuys. Aan het eind van het project wordt er een expositie georganiseerd, waarbij de jongeren de vorm bepalen. Lefier is eigenaar van het ACM terrein en maakt, in samenwerking met Buro Loeks, dit project mogelijk. De jongeren werden begeleid door jeugd- en jongerenwerkers Martijn, Diana en Hans, van het Jeugd- en Jongerenteam van het MJD. Voor foto’s: www.vinkhuizen.nl, kijk onder VINKENTOUW en klik op foto’s. Voor de film gaat u naar www.vinkhuizen.nl, kijk onder STADJERSTV, Pinhole.

www.vinkhuizen.nl Nieuws en informatie uit uw wijk!

mei bij Aukje Heys: 06103325300 of email: a.heys@sksg.nl. We vertrekken 31 mei vanaf de Speeltuin aan de Zilverlaan 4, tel 5715355, KVA-comité, Aukje Heys tel. 0610332530, email: a.heys@sksg.nl Alle activiteiten worden georganiseerd door het KVA comité Vinkhuizen bestaande uit: Buurtcentrum de Wende, ’t Vinkhuys, Speeltuin Vinkhuizen Zuid, de Vensterschool, Bslim, Stichting Sencerité en SKSG Kinderwerk/NSA/BSO. Wil je meer weten over de vakantieactiviteiten? Neem dan contact op met bovenstaande leden van het KVA(KinderVakantieActiviteit en)comité of met Aukje Heys, coördinator kinderwerk Vinkhuizen SKSG tel: 0610332530.

Er gebeurt veel in Vinkhuizen: zoals de bouw van nieuwe woningen aan de Zilverhof en de bouw van de nieuwe VMBO school, maar ook de invoering van het hondenpoepbeleid en projecten als ‘Vinkhuizen op je gezondheid’. De wijk is mooi geworden, maar houden we dat ook zo? En doet iedereen eigenlijk wel mee? Zowel bewoners als gemeente en corporaties zijn op zoek naar nieuwe manieren om de situatie in buurten en de wijk te bespreken. Wijktafels zijn thema-bijeenkomsten over onderwerpen die leven in Vinkhuizen. Iedereen kan voorstellen doen. Een Helpdesk helpt bij de organisatie. Doel is om het thema nadrukkelijk van alle kanten te belichten: ook van een speelse, muzikale of actieve kant. Het is als het goed is meer dan een vergadering – er gebeurt wat. En als het goed is hebben we aan het eind van de avond een aantal mooie resultaten en zijn er onderlinge contacten gelegd. Bewonersbetrokkenheid Op deze tweede Wijktafel willen we met elkaar praten over

Krijgt u de nieuwsbrief al van www.vinkhuizen.nl meld u aan via startpagina (nieuws) daarna Nieuwsbrief, Inschrijvingen

bewonersbetrokkenheid. Het idee is ingebracht door het WOV, maar nadrukkelijk bedoeld voor alle bewoners en organisaties in de wijk Vinkhuizen. Hoe betrokken zijn bewoners, wat gebeurt er allemaal al, wat is er nog te doen? Meepraten over wat u of uw organisatie belangrijk vindt, of juist mee (gaan) doen? Is belangenbehartiging belangrijk of moeten er juist meer activiteitencommissies komen? Zien we naar elkaar om in Vinkhuizen, of kan dat beter? Wat kan u helpen om zich voor de wijk in te zetten? Er zijn al best veel bewonersorganisaties in de wijk: flatcommissies, bewonerscommissies, buurtplatforms, het Wijkoverleg Vinkhuizen, huurdersverenigingen, VVE’s, tuinierders etc. Ze hebben elk hun eigen doelstellingen. Hoe dragen zij bij aan bewonersparticipatie? Is er ook sprake van een gemeenschappelijk belang? En wat zou de rol moeten zijn van een wijkbrede organisatie als het WOV? Ook beroepskrachten zullen hun mening geven en aangeven wat u van hen mag verwachten. Kortom voldoende gespreksstof voor een boeiende avond. Dit alles gebeurt onder leiding van een onafhankelijk gespreksleider, de heer Jack Blaauw. Voor wie is de bijeenkomst bedoeld? De avond is vooral bedoeld voor bewoners. Voor zover georganiseerd, kunnen maximaal twee mensen zich aanmelden voor deelname. Daarnaast zullen ook enkele mensen van corporaties en gemeente aanwezig zijn. Bent u geinteresseerd, dan kunt u zich opgeven voor deze avond bij i.cieremans@mjd.nl of via wijktafel@vinkhuizen.nl. U krijgt dan van te voren de agenda en locatie van de bijeenkomst toegestuurd. Wanneer? Datum: woensdag 23 mei 2012. Tijdstip: van 19.30 – 21.30 uur. Plaats: ‘t Vinkhuys

Avond rijwielvierdaagse Vinkhuizen ’t Vinkhuys organiseert voor de 28e keer een avondrijwielvierdaagse Deze vindt plaats vindt van maandag 18 juni tot en met donderdag 21 juni 2010. Routes Er wordt ieder jaar veel zorg besteed aan het uitschrijven van aantrekkelijke routes. Elke tocht is ca. 30 kilometer lang en voert langs veel bijzondere en mooie plekjes in de omgeving. Alle richtingen van de windroos zullen een keer aan bod komen. Inschrijving Deelnemers kunnen zich inschrijven aan de

balie van ’t Vinkhuys of via m.vanringen@vinkhuys.nl. Uiteraard is inschrijving bij de start ook mogelijk. Het inschrijfgeld bedraagt e 4 p.p. en voor kinderen t/m 12 jaar e 2. Vertrek U kunt dagelijks vertrekken tussen 18.00 en 18.30 uur vanaf ‘t Vinkhuys. De startkaarten en routes krijgt u ’s avonds bij aanvang van de tocht in ‘t Vinkhuys. Herinnering Na afloop van iedere tocht krijgen de deelnemers een kopje koffie aangeboden (kinderen een glas fris). Voor iedereen die minimaal drie avonden meefietst is er een herinnering. Daarnaast stelt rijwielcentrum Selwerd al jaren voor alle deelnemers een presentje beschikbaar. Avondvierdaagse is mede moegelijk gemaakt door het WOV.


4

Inloopspreekuur MJD Vensterschool Vinkhuizen Vanaf 1 mei is de MJD in de Vensterschool Vinkhuizen open op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00-12.00 uur. Drie keer per week kunt u voor informatie, advies of hulp bij ons terecht. Bijvoorbeeld met vragen over huisvesting, financiën, relaties, werk/geen werk, stress of zorgen over uw familie of buren. Staat uw vraag of probleem niet in dit rijtje? Komt u dan toch eens langs. Samen zoeken we naar een antwoord. Misschien bent u met één tip al geholpen. Maar u kunt ook meer ondersteuning of hulp krijgen. Als u beter door een andere instelling kunt worden geholpen verwijzen wij u door. Uiteraard in overleg met u. Waar vindt u de MJD? Siersteenlaan 480-5, tel. 5775104 Inloopspreekuur maandag, woensdag en vrijdag van 9.0012.00 uur. Meer weten? Kijk dan op www.mjd.nl. Een brede welzijnsorganisatie De MJD is een brede welzijnsorganisatie, werkzaam in alle Groningse wijken. Met ruim

200 medewerkers en 300 vrijwilligers stimuleren we mensen om hun talenten in te zetten voor hun omgeving. Samen met bewoners willen we problemen vóór zijn en daar waar nodig hulp bieden. We werken aan leefbare wijken waar mensen met veel plezier wonen. We hebben bijvoorbeeld een bruisend aanbod aan activiteiten voor jeugd en jongeren, ook tijdens de vakanties. Kijk maar eens op www.check050.nl. De MJD werkt nauw samen met andere organisaties, ondermeer in Stip en in het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Jubileumavond Urban Line Dancers In ’t Vinkhuys werd op zaterdagavond 21 april het 15-jarig bestaan van de Urban Line Dancers gevierd. De gehele avond konden de aanwezigen aan line dansen doen, en er een optreden van de groep Urban Line Dancers, onder leiding van Tina Post. Op de maandag is er van 20.30 uur – 22.30 uur training, en lessen worden elke dinsdag van 19.00 – 22.00 uur gegeven in ’t Vinkhuys. Nieuwe leden zijn

Sprokkel mee in de Prokkelweek! Prikkelende ontmoeting tussen bewoners De Prokkel is een prikkelende ontmoeting tussen bewoners onderling. Bewoners met een verstandelijke beperking maken kennis met buurtbewoners en andersom. De onbekendheid met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking maakt vaak dat je geen contact legt met deze groep buurtbewoners. Onbekend maakt in dit geval vaak (helaas) onbemind. Lijkt het jou leuk om de drempel over te gaan bij woongemeenschap het Jeanne Godfriedhuis, De Kornalijn of De Veldspaat?! Dan ben je van harte welkom op woensdag 6 juni, donderdag 7 juni

en vrijdag 8 juni. Op deze dagen kun je een kopje koffie drinken, met de bewoners praten, een rondleiding krijgen, naar muziek luisteren, deelnemen aan een workshop, of een hapje eten. Kijk snel op de onderstaande bonnen voor het aanbod! Jeanne Godfriedhuis en De Kornalijn Het Jeanne Godfriedhuis en De Kornalijn zijn beide woongemeenschappen van NOVO. In het Jeanne Godfriedhuis wonen 17 bewoners in de leeftijd van 18 tot en met 79 jaar. In De Kornalijn wonen 24 bewoners in de leeftijd van 22 tot en met 75 jaar. De meeste

bewoners kunnen ondersteuning krijgen bij taken die ze niet zo goed helemaal zelfstandig kunnen uitvoeren. Daar waar mogelijk doen de bewoners op hun eigen manier ook veel zelf, soms met een beetje hulp van de begeleider of vrijwilligers die er werken. Een aantal bewoners werkt buiten de opvang. Een aantal voorbeelden van het werk: schoffelen in een tuin, bij de Jumbo de horeca verzorgen, en er zijn ook bewoners die bij FC Groningen werkzaamheden mogen uitvoeren! De Veldspaat Als je De Veldspaat binnenloopt, lijkt het alsof je een luxe vakantieoord bezoekt. Het café-restaurant heeft een uitnodigend en gezellig karakter. Toch is het geen vakantieoord, maar worden er diverse vormen van zorg aangeboden: verpleeghuiszorg, 24-uurs zorg met verblijf en dagopvang en behandeling. De bewoners van het Jeanne Godfriedhuis, NOVO en de Veldspaat houden open huis! Zij nodigen jou uit om een kijkje te komen nemen. Iedere organisatie biedt je wat aan. Een kopje koffie of deelname aan een workshop, of korting op een gehele maaltijd. Marieke Werkman, medewerker Stiel Knip snel de onderstaande bon uit en neem een kijkje bij de organisaties!

welkom! Bovendien is er elke 14 dagen, in de even weken, een gezellige avond in ’t

Vinkhuys, waarbij iedereen van harte welkom is. Harry Koning

De sporter van de maand

Esmee Kruizinga Met dansen Sporten is gezond, het geeft je energie, zelfdiscipline en is ontspannend. En natuurlijk is het goed, omdat je minstens 30 minuten per dag actief bewegen moet. In de rubriek ‘sporter van de maand’ vertelt telkens iemand anders iets over zijn of haar favoriete sport. Esmee Kruizinga is pas drie lentes jong en doet nu al vol enthousiasme mee aan street-

dance. Ze krijgt wekelijks les in buurtcentrum De Wende op vrijdag van 18.30 tot 19.15 uur. In totaal zijn er ongeveer 20 kinderen die meedoen met de streetdance lessen. De meeste kinderen zijn meisjes maar gelukkig doen ook jongens mee. Esmee vindt haar juf heel erg lief en ze kan echt heel goed dansen. Ze leert dansjes op veel verschillende liedjes, zoals: ‘i se te pego’ en ‘baby hands up’. “De dansjes vind ik niet heel moeilijk maar wel heel leuk. Als ik de liedjes op de tv hoor, zing en dans ik altijd mee” vertelt Esmee. Demi Kwast

Verenigingen! Plaats gratis uw grote activiteiten op de activiteitenkalender van www.vinkhuizen.nl

www.vinkhuizen.nl Nieuws en informatie uit uw wijk!


Ouderen Veldspaatflat bij voetbalwedstrijd Groninger Boys – Helpman

In Chinook helikopter

Alain Clark komt in Vinkhuizen aan Ook dit jaar was het voetbalveld van SV Lycurgus de landingsplaats van de militaire Chinook helikopter. Deze bracht op Bevrijdingsdag bekende Nederlandse artiesten van podium naar podium. Om 16.30 uur landde dit spectaculaire voertuig op het voetbalveld, met aan boord de populaire R&B zanger Alain Clark. Hij was dit jaar de Ambassadeur

van de vrijheid. Om 17.00 uur gaf hij een spetterend optreden op het hoofdpodium op de Drafbaan in Stadspark. Exact om 18.30 uur vloog de helikopter weer op. Langs het fietspad hadden zich zo’n 100 belangstellenden verzameld, die vol bewondering de helikopter aanschouwden.

Op Moederdag, zondagmiddag 13 mei om 14.00 uur speelde het eerste elftal van Groninger Boys thuis tegen Helpman, een wedstrijd die door Helpman werd gewonnen met 1 -5. Op zich geen spannende wedstrijd, want vorige week werd het eerste elftal al kampioen, door te winnen in de uitwedstrijd tegen Amicitia VMC. Die uitslag was 0 -1, het winnende doelpunt maakte Maikel Hoiting. Ze promoveren daarmee van de 3de naar de 2de klasse. Wat leuk is, is dat op initiatief van Jan en Emmie Gijsenij uit de Veldspaatstraat, een groepje van 6 ouderen uit de zorginstelling de kans kregen om ook aanwezig te zijn bij de voetbalwedstrijd. Een hartstikke leuk buitenkansje. Dit was de tweede keer dan ze dat dit jaar organiseerden. Deze keer waren het allemaal heren die meegingen naar de voetbalwedstrijd. De dames hadden afgehaakt omdat ze visite kregen vanwege

Moederdag. Jan en Emmie zijn al vanaf de officiële opening van de Veldspaat in augustus 2008 vrijwilliger daar. Ze helpen gemiddeld 15 uur per week. Twee keer in de week mee met sjoelen, 3 dagdelen staan ze in het winkeltje, af en toe helpen ze in het restaurant en 1 keer per maand helpen ze bij het bingo. Zelf was Jan Gijsenij grensrechter tijdens de 1e helft van deze voetbalwedstrijd. Dit zal zijn laatste optreden zijn als grensrechter bij het eerste elftal. “Ik ben 63 jaar en kan het qua snelheid niet goed meer bijbenen”, aldus Jan. Jan is al zo’n 24 jaar lid van Groninger Boys. Na afloop werd er door de 6 ouderen nog even nagepraat over de wedstrijd. De

heren Henk Kuiper en Leendert Leijendekkergaven aan het een prachtige en gezellige middag gevonden te hebben. Ze vonden wel dat Groninger Boys deze keer minder goed speelde, maar desondanks genoten ze van de wedstrijd. Het was weer goed verzorgd, door Jan en Emmie. Meer foto’s op www.vinkhuizen.nl, kijk onder VINKENTOUW en klik op foto’s. Emma Bel en Harry Koning

Op initiatief van Jan Gijsenij (rode jas) en zijn vrouw Emmie uit de Veldspaatstraat, dat een groepje van 6 ouderen uit de zorginstelling de kans kregen om ook aanwezig te zijn bij de voetbalwedstrijd.

n

Emma Bel

n

Elke maand nemen wij een kijkje in de keuken van een Vinkhuizer. We vragen om de geheime ingrediënten van zijn of haar recept te onthullen. Tevens kiest diegene een opvolger, die de volgende keer zijn of haar lekkerste maaltijd met ons deelt. We hopen je te inspireren met deze lekkere ideeën.

Eerste elftal van Groninger Boys Kampioen en promoveren naar de 2de klasse.

Het smulrecept van Alie Klok

Huzarensalade (10 personen) Ingrediënten: 3-4 kilo aardappelen, 1 grote ui, 1 blik achterham, 1 pot augurken (partysticks), 1 pot zilveruitjes, 2 appels (Elstars), 1 pot van 500 gr. gemengde doperwten en worteltjes,1 theelepel peper, 1 eetlepel maggi, 1 busje amamot, 1 theelepel mosterd, halve fles slasaus, 250 gram mayonaise Bereiding: Kook de aardappelen gaar. Afgieten en direct warm stampen en dan af laten koelen. Snij de ui, de achterham, de augurken, de zilveruitjes en de appels in fijne stukjes. Voeg alle ingrediënten toe aan de kom met gestampte aardappelen. Laat de doperwten en worteltjes uitlekken en voeg deze ook toe. Voeg de peper, maggi, amamot, mosterd, slasaus en mayonaise toe. Roer alles goed door elkaar totdat het lekker smeuïg is. Dan op een schaal netjes verdelen. Opmaken met bijvoorbeeld onderstaande garnering. Garnering: 3 gekookte eieren, zalm, rolletjes ham met augurk, tomaat, komkommer, ijsbergsla

Alie Klok is 10 jaar gehuwd met Appie Klok en heeft zes kinderen, zes kleinkinderen en zes achterkleinkinderen. Ze woont al 12 jaar in Vinkhuizen aan de Siersteenlaan. Alie kookt heel graag en altijd zelf. Ze eet het liefst zoveel mogelijk vers en zo min mogelijk uit blik. Behalve bij chili con carne. Haar lievelingskostje is stamppot zuurkool of stamppot boerenkool met spekjes en rookworst. Ze houdt niet van tuinbonen. En ze is ook niet weg van Surinaams eten, ondanks het feit dat haar Surinaamse schoonzoon het heerlijk kan klaarmaken. “Ik hou van eten, dat kun je wel zien toch?’”, vertelt Alie lachend. Ook snoep (chocola, dropjes, tumtummetjes), brood en fruit gaat er goed in. Toetjes (vla of ijs) eet ze nooit. Elke zaterdag eet Alie pannenkoeken. Elke maandag eet ze bij Resto Van Harte aan de Goudlaan. Alie gaat graag naar een bingo. Ze gaat wel naar de Siersteen,

Platinaflat en naar speeltuinvereniging Zuid. Ook ging ze altijd naar sjoelen in de Siersteen. Maar dat lukt helaas niet meer vanwege een zware borstoperatie. Alie gaat ook graag op visite bij haar kinderen en kleinkinderen. Ze wonen allemaal in Groningen. TV kijken is ook een favoriete bezigheid. Ze kijkt altijd naar de soaps Goede Tijden, Slechte Tijden en the Bold and the Beautiful. Series als Spoorloos, het Familiediner, Opsporing verzocht, Vermist en het kleine huis op de prairie worden ook met vaste regelmaat gevolgd. Emma Bel


7

Opening van huiskamer in de Goudflat Op 1 mei is het huiskamerproject geopend aan de Goudlaan 169, in Vinkhuizen door Victor Weisenbach van Woningcorporatie Nijestee. Het is door 4 vrijwilligers (bewoners van de flat) opgezet. Het zag er erg gezellig uit. De huiskamer zat vol met bewoners die zich te goed deden aan een hapje en drankje. De huis-

kamer is de gehele dag geopend, er kunnen allerlei activiteiten plaatsvinden zoals sjoelen, klaverjassen, handwerken enz. De huiskamer is bedoeld voor bewoners van de Goudflat. Er hebben zich inmiddels 9 bewoners aangemeld om mee te draaien als vrijwilliger. JWH

Wethouder Frank de Vries (her)noemt het Sportpark West-End Op woensdagmiddag 9 mei was een groot aantal belangstellenden verzameld op het parkeerterrein van het sportpark te Vinkhuizen. Wethouder Frank de Vries maakte om 14.30 uur de naamswijziging van Sportpark Vinkhuizen in Sportpark West-End officieel, door een lint vast te houden waar een groot aantal kinderen van de voetbalclubs doorheen liep. De heer Gerard Helsema werd speciaal bedankt voor al zijn inspanningen om het park zijn oude naam weer terug te geven. Voor de kinderen stond er een grote ranjakoe klaar, en de volwassenen konden in de opgezette partytent om 15.00 uur genieten van heerlijke verse koffie met slagroomge-

bak. Na ruim veertig jaar sportpark Vinkhuizen gegeten te hebben, is het dus nu weer sportpark

West-End zoals het in 1950, bij de officiële opening, ook heette. Emma Bel

Lentekriebels feest bij de Goudvink Woensdag 25 april zag je in verschillende buurten heel veel kinderen met gele hesjes, grijpers en vuilniszakken. In de maand april organiseert de gemeente Groningen de jaarlijkse schoonmaakactie: Lentekriebels. Ook kinderen uit Vinkhuizen deden daar actief aan mee. Er werden zakken vol zwerfvuil gevonden: een kapot gewaaide paraplu, een leeggegooide asbak uit een auto met heel veel peuken, papier, flesjes, enz. Na het harde werken konden de kinderen, ouders en buurtbewoners heerlijk feestvieren in de Goudvink. Er stond een springkussen buiten en veel leuke fietsen. Door de verwachte grote regenbuien, waren de andere activiteiten binnen. Kinderen konden meedoen aan Minute to win spelletjes, zoals lippenstift. Ze konden op de foto en daarna een leuk fotolijstje maken. Verder werden de kinderen geschminkt en konden ze meedoen met een schilderworkshop van Lydia. Ook was er een prachtig optreden van een dansgroep

en kwamen de twee dames van de Trevira’s optreden met accordeon en liedjes. Kinderen hebben nog heerlijk gedanst op het liedje ‘Cowboy Billie Boem’. Voor iedereen waren er fruitspiesjes en andere lekkere gezonde hapjes. Kinderen die zwerfvuil hebben geruimd, kregen nog een verrassing: twee zakjes zaden van tomaten, komkommer of courgette! Die kunnen dus thuis groente gaan kweken. Ze kunnen een foto maken en deze voor 21 juni opsturen naar: vinkhuizen@buurtbeheer.com. Tussen de leukste inzendingen verloten zij drie prijzen. Het was een geslaagde Lentekriebel Aktie waar veel organisaties en buurtbewoners aan hebben meegewerkt, zoals Stiel, Dignis, Werkpro, Nijestee, ’t Vinkhuys, Buurtcentrum de Wende, Speeltuin Vinkhuizen Zuid, Stichting Sencerité, Spelcontainer, MJD, Vinkhuizen op je gezondheid en Kinderwerk en NSA SKSG. Meer foto’s op www.vinkhuizen.nl, kijk onder VINKENTOUW en klik op foto’s. Aukje Heys, kinderwerkster Vinkhuizen SKSG


8

Medische misser? Een jaar geleden ben ik geopereerd aan mijn knie. Achteraf ben ik niet helemaal tevreden over het resultaat. Ik heb dan ook veel vragen over de operatie. Ik was onder narcose en kan me er niets van herinneren. Misschien is er wel iets misgegaan. Kan ik het medisch dossier inzien? Ja, u heeft recht op inzage in uw medisch dossier. Gegevens als röntgenfoto’s, diagnoses en operatieverslagen kunt u inzien. Persoonlijke aantekeningen van de hulpverlener of arts krijgt u echter niet te zien. Mag mijn arts weigeren? Uw arts mag inzage weigeren als hij hiermee de privacy van een ander schaadt. Denk bijvoorbeeld aan de gegevens die een familielid heeft verteld aan de hulpverlener. Wanneer u het niet eens bent met de weigering, vraag dan een andere arts of aan de klachtenfunctionaris om bemiddeling. Komt u er dan

nog niet uit, dan kunnen de juristen van het Juridisch Loket u adviseren over de inzet van een mediator en als dat geen oplossing biedt een advocaat. Mag ik ook een kopie vragen? Naast recht op inzage heeft u ook recht op een kopie van het dossier. Inzage is gratis, maar een kopie kost geld. Er mag e 0,23 per bladzijde worden gevraagd tot een maximum van e 4,50 (zowel voor een papieren kopie als een kopie van röntgenfoto’s). Waar heb ik nog meer recht op? Als patiënt heeft u ook recht op correctie of aanvulling van uw dossier. Dit slaat alleen op feiten waarover geen verschil van mening kan bestaan zoals een naam of geboortedatum. Meningen of waarnemingen corrigeren of aanvullen mag niet. De bewaartermijn voor een medisch dossier is 15 jaar, maar soms ook langer, als dat

nodig is. U heeft ook recht op vernietiging van uw medisch dossier. Binnen 3 maanden na een verzoek moeten bewaarde gegevens worden vernietigd. Uitzondering is wanneer bewaring van belang is voor een andere persoon dan de patiënt of de wet zich tegen vernietiging verzet. Vernietiging moet zorgvuldig gebeuren. Het dossier kan ook aan de patiënt worden overhandigd zodat u zelf verantwoordelijk bent voor wat er met uw medische gegevens gebeurt. Wilt u nog meer weten over uw recht op inzage

in uw gegevens, kijk dan ook eens op www.mijnprivacy.nl. Op deze website van het College Bescherming Persoonsgegevens vindt u veel informatie over uw privacyrechten. Miskoop via internet, huwelijk voorbij, probleem op uw werk? Met een gratis advies van het Juridisch Loket staat u sterk. Bel 0900-8020 (e 0,10 p/m) Vind uw antwoord op www.juridischloket.nl. Loop binnen bij uw dichtstbijzijnde vestiging aan de Coehoornsingel 4 te Groningen

Krijgt u de nieuwsbrief al van www.vinkhuizen.nl meld u aan via startpagina (nieuws) daarna Nieuwsbrief, Inschrijvingen

Paaseieren zoeken!

Maandag 9 april hebben we op het eerste pleintje van de Radiumstraat paaseieren gezocht. De kinderen konden samen met de paashaas de eieren zoeken, en ouders, opa’s en oma’s konden onder het genot van koffie, thee en paasbrood gezellig bijpraten. Toen de kinderen alle eieren gevonden hadden kregen ze als beloning een heerlijke traktatie aangeboden. Al met al een gezellige paasochtend. De kinderen waren razend enthousiast en hopen dat de paashaas volgend jaar weer komt! Maar daar hoeven de kinderen zich geen zorgen om te maken, want pleincomité Marago zal de paashaas dan ook weer uitnodigen. De foto’s zijn gemaakt door Charissa Kramer. Agnita Heun


9

Cup Cake winnaars bij Supercoop in Vinkhuizen Onlangs vond bij Supercoop Vinkhuizen een cup-cake-middag voor kinderen plaats. Op deze middag konden kinderen 2 cupcakes versieren, waarvan ze één naar huis mochten nemen. De kinderen konden tijdens deze middag genieten van ranja en spekjes die voor ze klaar stonden. De mooiste cupcake konden ze inleveren, waarmee ze kans hadden om leuke prijsjes te winnen. De winnaar ging naar huis met de Cup-Cake-Beker 2012… de 2e en 3e prijs gingen naar huis met een tas vol Cup-Cakemateriaal om thuis ook nog wat lekkere en vooral mooie CupCakes te maken. Deze gehele middag werd verzorgd door Dr. Oetker.

Hans de Troubadour in Centrum voor Jeugd en Gezin

Op maandag 16 april was Hans de Troubadour weer in het Centrum voor Jeugd en Gezin, ingang Veldspaatstraat. Hij zong en speelde op zijn gitaar voor de aanwezige kinderen en hun ouders. Alle kinderen en hun ouders deden gezellig mee met het optreden. Dit is eenmaal in de maand, op de maandag. Tot aan de zomervakantie kunt u daar nog bij zijn op 21 mei, 25 juni en 16 juli 2012. Het is in de huiskamer van Centrum voor Jeugd en Gezin. Men kan er zo binnenlopen, aanmelden is niet nodig, en er wordt geen entreegeld gevraagd. Wie is toch Hans de Troubadour? Hij speelt gitaar en zingt liedjes. Een troubadour anno 2012. Voor iedereen en overal speelt hij, hij treedt op in verzorgingshuizen, cafés, scholen, op straat, in ziekenhuizen, etc. Men kan hem vragen per uur of per dagdeel. Zijn repertoire bestaat uit Groninger liedjes, popsongs, liedjes van vroeger, buitenlandse liedjes, en liedjes voor kinderen. Harry Koning

Bewoners Diamantflat laten zich verrassen in Overijssel

Zoals ieder jaar gingen we weer op stap met onze bewoners. Met vereende krachten was het weer gelukt, en op dinsdag 17 april was het zover. Al om 8.30 uur vertrokken we met ruim 40 personen, met onze inmiddels vertrouwde chauffeur Piet Boer van Arrivatouring. Het ging eerst richting Dalfsen. We werden gastvrij ontvangen in restaurant Expo Madrid met koffie en thee met cake en koek. Daarna kregen we een uitgebreide uitleg via een videoband in een apart hiervoor verbouwde ruimte van de op ‘ware grootte’ geschilderde kopie van de ‘Nachtwacht’ door amateurschilder de heer Jan van der Horst. Beslist een aanrader voor een uitstapje! Daarna vertrokken we naar Hellendoorn, daar werden we verrast door een uitstekende lunch in restaurant ‘In de Tonne’. Hierna bezochten we Gerrit Valk’s bakkerij- en ijsmuseum. Enkele vrijwillige bakkers gaven hier een enthousiaste demonstratie. Onze deskundige chauffeur bracht ons daarna via een mooie toeristische route naar Vasse, waar we na een korte koffiestop bij restaurant ‘Watermolen Bels’ richting de Duitse grens gingen. Daar werden we in Rütenbrock bij restaurant ‘Kocks-Geers’ getrakteerd op een heerlijk afscheidsdiner, een zogenaamd ‘Hochzeitsmenu’. De weergoden waren ons de hele dag gunstig gezind geweest met een stralende zon, helaas kregen we bij het instappen van de bus een kleine bui. Maar in een zonnige stemming kwamen we om ongeveer 20.30 uur weer terug bij onze oude vertrouwde Diamantflat. Kortom het was weer – zoals altijd – een gezellige dag geweest. Marie Alberts

Wijknatuur Het was de afgelopen weken een continue stroom van vogels die terugkeerden uit het zuiden. En dat is vooral ‘s ochtends goed te merken, als de zangactiviteit het hoogste is. De aflopende riedel van de fitis, de ratel van de braamsluiper, de gehaaste “merelzang” van de zwartkop: het is allemaal weer te horen. De gierzwaluwen zijn ook weer terug in onze wijk. Ik zag de eerste in (of eigenlijk boven) Vinkhuizen net voor Koninginnedag, dus keurig op tijd. En zojuist zag ik twee visdieven aan het vissen bij de Kornalijnvijver. De eerste visdieven zag ik een kleine week geleden. Ik neem aan dat dit visdieven zijn van de kolonie die al enige jaren in Vinkhuizen-zuid (industrieterrein) op een van de daken zit. Ook de koekoek is weer terug. Op 2 mei hoorde ik de eerste roepen in de Selwerderhof. Er waren overigens al diverse meldingen in de provincie eind april. Ik heb nog even gekeken hoe het er voorstaat met de gezenderde Engelse koekoeken waarover ik vorige maand schreef. De eerste twee zijn op 1 mei aangekomen in

Engeland. Dat was overigens niet de vogel die als eerste vanuit Afrika Europa (Spanje) bereikte. Deze vogel is daar waarschijnlijk gesneuveld in de zeer slechte weersomstandigheden. Dat betekent dat er van de vijf vorig jaar in Engeland gezenderde koekoeken al twee gesneuveld zijn in het winterverblijf of de trektocht. En het lot van de vijfde vogel is nog onzeker. Dat geeft een goede indruk van de risico’s voor trekvogels: natuurlijke vijanden als roofvogels, al of niet illegale jacht vooral rond het Middellandse Zeegebied, slechte weersomstandigheden, voedselgebrek en ga zo maar door. Het is een klein wonder dat er elk jaar nog zo veel vogels terugkomen. De trektijd is overigens nog druk bezig. Eergisteren hoorde ik vanuit mijn achtertuin nog een aantal regenwulpen overtrekken. Die moeten nog een eindje voordat ze in hun broedgebied zijn. Terwijl een deel van de vogels nog maar net terug is en nog moeten beginnen met broeden, zijn andere vogels al een stuk verder. Dat geldt

Lente bijvoorbeeld voor onze roeken. Er zijn dit jaar een record aantal nesten (>30) op drie locaties vlak bij elkaar: achter ’t Vinkhuys, in het Diamantpark en aan de Platinalaan. Een paar jaar geleden leek de kolonie op sterven na dood met nog slechts een paar nesten, maar het tij lijkt gekeerd. Er zijn bij de kolonie ook nog twee nesten van zwarte kraaien en de bomen worden ook gebruikt door kauwtjes als slaapplek. Als je er dus ‘s ochtends heel vroeg gaat kijken, dan is het een levendige bedoeling met drie soorten kraaiachtigen. De scholeksters zijn ook al verder gevorderd in hun broedseizoen. Ik houd dit jaar niet echt bij hoeveel scholeksters er in de wijk broeden, maar eind april zag ik een scholekster al voer aanbrengen naar een dak aan de Diamantlaan. Daar waren dus al jonge scholeksters. Dit komt wel overeen met waarnemingen uit voorgaande jaren. De scholeksters in onze wijk lopen wat dat betreft ongeveer een maand voor op de scholeksters op de Waddeneilanden. Nog even leuk te vermelden: op 24 december zag ik in

de Noordpolder een jonge scholekster met kleurring samen met twee volwassen vogels. Afgelopen weekend kreeg ik eindelijk bericht terug van de door mij afgelezen kleurring. Het bleek een jonge scholekster die geringd was op een industrieterrein in Assen, dus een scholekster uit de bebouwde kom. Het is natuurlijk een leuke gedachte dat deze jonge scholekster wellicht met zijn beide ouders daar aan de Waddenkust aan het voedsel zoeken was. En hoe staat het met onze kleine burgemeesters? Het lijkt er op dat ze uit Groningen zijn vertrokken. Ik zie op internet alleen nog een paar recente meldingen uit het westelijk kustgebied. Wellicht zijn ze op de terugweg naar Canada? Het leuke is wel dat de laatste Groningse waarneming een kleine burgemeester was bij ons winkelcentrum (half april). Blijf kijken en luisteren en vergeet niet om leuke waarnemingen aan mij door te geven. Arjo Bunskoeke.


10

oon: w e G tegen mij n?” l e e H d zei laatisnt Vinkhuiijzte

n Iema n jij nog een verw i o o “W lonk als ij het ze k toe Het on hoe h niet an o r e w e t a e G niet ei do on oen z gewoon ik nu wo doe t k í Wat ing hem on waar n ander g n Het on gewo t voor ee ense Ik wodat ik he one mn w e g o Niet aar maal k wo r alle a waar i wonen, mnsen. e i h ijn en rim we Wij z ewoon p ers kunn anders s g d k l s i e I ‘t oon n u ook Ik zo e nu gew Wil m g oitin Jan H

Voorjaarsmarkt in zorgcentrum De Veldspaat Woensdag 18 april was er weer de jaarlijkse voorjaarsmarkt in zorgcentrum De Veldspaat aan de Veldspaatstraat. Deze markt werd georganiseerd door de activiteitenbegeleidster van het zorgcentrum. Er konden diverse leuke spulletjes, gebruikte en nieuwe gekocht worden. Zo waren er onder andere stands met zelfgemaakte kaarten, sieraden, zelf gebreide mutsen en sjaals en

kleding. Door de activiteitenbegeleidsters werden er zelfgemaakte cakejes en 2e handsspullen verkocht. Verder was er een verloting met kleine maar wel leuke prijsjes. De gehele opbrengst van de spullen en lootjes die de activiteitenbegeleidsters verkochten is ten bate van de activiteiten die in het zorgcentrum georganiseerd worden. Harry Koning

www.vinkhuizen.nl Nieuws en informatie uit uw wijk!

Opening unieke kunstexpositie in ‘t Vinkhuys Op zaterdagmiddag 21 april opende Wilko Eskes, directeur van het multifunctioneel centrum ’t Vinkhuys aan de Diamantlaan 94, de grote kunstexpositie. Op deze bijzondere expositie zijn prachtige schilderen te bewonderen van aquarel en olieverf van meer dan 80 cursisten. De schildercursussen werden gegeven door Astrid Menick en Maaike Smit. Na de officiële opening konden de aanwezigen de werken gaan bekijken, die door het gehele gebouw hangen. Tijdens deze middag werd er ook een gratis workshop tekenen gegeven, met als model Wiesje Vos. En er werd een verloting gehouden voor een gratis cursus die in het MFC ’t Vinkhuys gegeven gaat worden. Deze werd gewonnen door mevrouw Meerte. Tijdens de openingstijden van ’t Vinkhuys is de expositie vrij te bezichtigen. Omdat niet alle ruimtes vrij toegankelijk zijn, kunt u het beste van te voren even bellen. U kunt hiervoor contact opnemen met Mia van Ringen, tel. 5770770. Deze expositie is dagelijks te bekijken tot en met 31 mei. Meer foto’s op www.vinkhuizen.nl, kijk onder VINKENTOUW en klik op foto’s. Harry Koning

Snackwagen Vinkhuizen bestaat bijna 30 jaar! Peter Bode, beter bekend als Snackwagen Vinkhuizen, is al bijna 30 jaar een begrip in de wijk Vinkhuizen. Hij nam de snackwagen 30 jaar terug over van zijn oom, en begon met het verkopen nabij de Vinkenborgh. Maar ook de overige bewoners konden bij hem terecht want hij reed 7 dagen per week van 16.00 – 18.00 uur en van 20.00 – 23.30 uur door de wijk. In het jaar 1997 werd het alle dagen werken toch iets teveel. Hij ging toen over naar een vaste standplaats naast de voormalige Gamma aan de Diamantlaan, daar is hij van dinsdag tot vrijdag te vinden, van 11.30 – 19.00 uur. Toen de Gamma aan de Diamantlaan verhuisde naar de Peizerweg in Groningen besloot Peter Bode om voortaan de zaterdagen daar te gaan staan, van 11.30 – 18.00 uur. Zijn assortiment bestaat uit patat, diverse snacks en verpakt ijs. Ook aan de vegetariërs is gedacht, hij heeft ook snacks zonder vlees in zijn assortiment. Hoelang Peter Bode nog doorgaat? Zolang hij er nog plezier in heeft! Hij denkt wel dat hij door moet gaan tot zijn 66e jaar. Zijn ouders en vriendin zijn een goede steun voor hem, die hebben hem altijd door dik en dun gesteund. Hij wil graag zijn klanten, die hij in deze bijna 30 jaar heeft leren kennen, bedanken voor het vertrouwen dat ze hem gegeven hebben. Ook Snackwagen Vinkhuizen gaat mee met de tijd, zo heeft hij sinds kort een eigen website: www.snackwagenvinkhuizen.nl. Harry Koning

Vrijdagmarkt in Zorgcentrum Veldspaat De woensdagmarkt is in april weer een vrijdagmarkt geworden. Zo werd op 13 april 2012 van 13.00 – 16.00 uur de eerste vrijdagmarkt gehouden. Deze werd muzikaal opgeluisterd door Bram. De volgende markt was op 27 april. Daarna elke 14 dagen op de vrijdagmiddag, waarbij de belangstellenden cadeautjes, sieraden, handwerkartikelen en kaarten kunnen kopen. De markt wordt gehouden in het altarium van zorgcentrum Veldspaat. Harry Koning


11

Babbelbox met Amber Oosterveld In deze rubriek vertelt een leerling van basisschool Annie M.G.Schmidt iets over zichzelf. Amber is 8 jaar en zit in groep 5 (Krullevaar). Ze woont met haar broer Nick van 12 en ouders en de honden Sheyenne (prachtige wolfshond), Ponscha en Tamaska (straathond uit Kroatië) aan de Magnesiumlaan. Op 24 juli wordt Amber 9 jaar. Amber gaat graag naar school. “Je kunt dingen leren, het is er gezellig en de juf (Diana) en meester (Ben) helpen je goed”. Ze zijn ook beiden erg grappig. “Gisteren had juf Diana voor het eerst lippenstift op die 24 uur zou moeten blijven zitten. Toen ze Jeremy een kusje gaf, zei hij: “Ik voel me een man”. De hele klas moest lachen. Meester Ben beweert al jaren dat hij een kabouter heeft. Soms heeft hij hem in zijn broekzak zegt hij. De kabouter

durft niet naar school, want is bang dat hij uitgelachten wordt. Tja, de meester heeft wel humor en fantasie. Amber is het liefst bezig met iets sportiefs. En het is daarom niet verwonderlijk dat ze gym het leukste vak op school vindt. Vooral de touwen, de ringen en de trampoline. Ook het schoolzwemmen op donderdagmiddag vindt ze fijn. Ze hoopt dit schooljaar nog haar diploma C te halen. Amber zat ook op streetdance (bij de Vensterschool op donderdagmiddag) en nu zit ze op paardrijles bij manege de Oude Held. Daar heeft ze drie lievelingspony’s, te weten Natascha, Dasisy en Jasper. Ze heeft ook een eigen pony; Droppie. Deze staat bij haar opa en oma die een camping hebben in Zuidlaren. Elke zondag gaat ze daarheen. Naast gym vindt ze spelling ook een leuk vak. Het is wel makkelijk en het gaat steeds beter, vertelt Amber. Er is geen enkel vak dat ze

niet leuk vindt. Na school speelt Amber het liefst buiten. Lekker kletsen tijdens het schommelen of springen op de trampoline in de tuin. Ook zie je Amber regelmatig op de fiets op of haar ripstick of waveboard. Deze laatste heeft ze van haar oma gekregen. Die heeft hem meegenomen van vakantie. Daar waren ze veel goedkoper dan hier. Als Amber niet buiten kan spelen, dan is ze het binnen het liefst aan het knutselen. Ze kijkt ook af en toe naar de tvserie Victorious op Nickelodeon. Amber gaat regelmatig op woensdagmiddag naar de kinderclub in speeltuinvereniging Zuid. Ze heeft onlangs een oorbellenstandaard uit hout gezaagd en oorbellen gemaakt van lettertjes en kralen. Kortom, Amber is een sportieve crea-bea. Emma Bel

Drie Nederlandse Kampioenen in Vinkhuizen! Opnieuw Nederlandse Kampioenen bij Dojo Kokoro! Op zaterdag 14 april 2012 heeft Dojo Kokoro met 7 leden deel genomen aan de Open Nederlandse Kampioenschappen van de Stichting Japanse

Krijgskunsten en er maar liefst 5 prijzen behaald, waaronder 3 Nederlandse titels! De leden, die hebben deel genomen, zijn: Christian, Ennio, Edwin, Nazli, Jihad, Damian en Marciano.

Alle deelnemers hebben mooie partijen gedraaid, maar sommige leden hebben helaas richting de finales hun meerdere tegenover zich gevonden. Kersverse Nederlandse Kampioenen zijn Damian van Velsen (Forms), Christian Brouwer von Gonzenbach (Fights) en Jeffrey Jager (Fights). Dojo Kokoro is een karate vereniging uit Vinkhuizen. Iedereen vanaf 6 jaar kan er voor Kyokushin karate training terecht; de allerjongsten beginnen met Semi Contact, de oudere jeugd en senioren trainen Full Contact, aangevuld met Semi Contact en Kickboxen. De trainingslocatie is de Vensterschool aan de Siersteenlaan 480 in Vinkhuizen. Informatie: www.dojokokoro.nl Raymond Brouwer von Gonzenbach

Woensdag 13 juni buitenspeeldag

Speel een middag veilig op straat tijdens de Buitenspeeldag in de Veldspaatstraat! Kinderen van 4 t/m 12 jaar kunnen op woensdagmiddag 13 juni van 14.00 tot 16.30 uur een middag veilig op straat spelen in de Veldspaatstraat. Bslim verzorgt een springkussen en knotshockey. Verder kunnen kinderen een ritje door de wijk maken met de paardenkar en meedoen aan Olympische straatspelletjes, zoals gewichtheffen, synchroonzwemmen, darten, tennis, zitvolleybal, Olympische ringen gooien, skilopen, als gewichtheffer op de foto, medailles maken, Olympisch vuur werpen, zwemmen, fietsen en nog veel meer. Alle acti-

viteiten zijn gratis. Om deze middag tot een succes te maken, ben ik op zoek naar ouders en vrijwilligers die deze middag of een gedeelte van de middag mee willen helpen als begeleider van een spelletje. Wilt u meehelpen met deze Buitenspeeldag, neem dan contact op met Aukje Heys, coördinator kinderwerker SKSG. Tel: 0610332530 of a.heys@sksg.nl Woensdag 6 juni kunnen kinderen van 4 t/m 12 jaar langs komen om in de Vensterschool spullen te maken voor de Buitenspeeldag van 14.00 tot 15.30. Deze activiteit is gratis. Tijdens de Buitenspeeldag is de Veldspaatstraat vanaf de Granietstraat tot de Siersteenlaan van 12.00 tot 18.00 uur afgezet. De straatspeeldag wordt mogelijk gemaakt door Wijkoverleg Vinkhuizen, Vensterschool Vinkhuizen, Buurtcentrum de Wende, ’t Vinkhuys, Jeugd en Jongerenwerk MJD, Bslim, vrijwilligers en ouders uit Vinkhuizen, Kids first, Werkprojecten, Stichting Sencerité, SpeeltuinverenigingVinkhuizen- zuid en NSA en kinderwerk SKSG Groningen. Informatie: Aukje Heys, Coordinator kinderwerk Vinkhuizen, SKSG 0610332530

Een muurschildering in de Goudvink Bezoekers van de koffieochtend in de Goudvink vonden dat de benedenzaal toe was aan een verbetering. Gedacht werd aan nieuwe tafels en stoelen, maar op korte termijn was dit niet mogelijk. Toen werd gedacht aan planten. Planten overleven het daar echter niet, omdat ze te vaak verplaatst

worden. Is dan een muurschildering een mogelijkheid? Zeker! In het kader van Pimp je Portiek, een actie van Nijestee, kreeg Lydia Jonkman (beeldend kunstenaar) de opdracht voor een muurschildering in de Goudvink. Ga kijken! Tom Knijff

De Zingende Broeder in zorgcentrum Platina Op dinsdagavond 17 april trad de zingende broeder op in de Buurt Huiskamer van zorgcentrum Platina, waar om de drie weken een dergelijke avond gehouden wordt. De vele aanwezigen zongen gezellig met hem mee, met de vele Nederlandstalige nummers uit de jaren 30 en 50 uit de vorige eeuw. De zingende broeder begeleidde zichzelf op een akoestische gitaar. Hij doet deze optredens 1 à 2 keer per maand voor bejaarden in diverse verpleeg- en verzorgingshuizen, naast zijn werk als verzorgende in een verzorgingshuis in Borger. Harry Koning

www.vinkhuizen.nl Nieuws en informatie uit uw wijk!


Vinkentouw mei 2012  

Vinkentouw mei 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you