Page 1

Op 't Vinkentouw is een uitgave van het Wijkoverleg Vinkhuizen en verschijnt 10 keer per jaar. | jaargang 36 | december 2011 | nr. 10

Uitnodiging voor de Vinkhuizer Nieuwjaarsborrel 2012

Verbouwing gezondheidscentrum “De Vuursteen” verloopt vlot Het dak van de bovenverdieping zit er op, met de vlag in top!

2012 Welkom! Samen met alle vrijwilligers in onze wijk willen we, WOV en bewonersorganisaties, het nieuwe jaar 2012 en elkaar begroeten op de nieuwjaarsreceptie. Maak gebruik van deze unieke gelegenheid om je kennissenkring uit te breiden en te genieten van een hapje en een drankje. Wees welkom op donderdag 5 januari vanaf 16.00 – 19.00 uur in t Vinkhuys, Diamantlaan 94. Laten we er een mooi jaar van maken.

Vreugdevuren met Oud en Nieuw Oud en Nieuw is een feest voor iedereen. Het is belangrijk dat alle inwoners van Groningen kunnen genieten van de jaarwisseling en de diverse festiviteiten. Gezelligheid en respect staan hierbij voorop. Het is belangrijk dat we rekening

houden met elkaar, en gevaarlijke situaties en onnodige schade zo veel mogelijk voorkomen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de vreugdevuren. Vreugdevuren zijn in principe niet toegestaan. De politie grijpt onherroepelijk in als dergelijke vuren gevaar opleveren voor huizen, gebouwen, mensen en dieren, het verkeer belemmeren of de openbare orde verstoren. Ook vreugdevuur op asfalt is niet toegestaan. Houd er rekening mee dat de kosten van de geleden schade verhaald worden op de veroorzaker.

www.vinkhuizen.nl Nieuws en informatie uit uw wijk!

Mede door het goede weer in oktober en november hebben de bouwers optimaal kunnen doorwerken. De grote contouren zijn zichtbaar en maken ons in toenemende mate enthousiast. De nieuwe oefenzaal van de fysiotherapie is groot en ruim, met een fraai uitzicht op de ringweg. De behandelkamers ogen vriendelijk met ramen tot op de vloer. De ruimtes voor de thuiszorg en voor de apotheek mogen er ook zijn. Kortom: het wordt mooi en we liggen voor op het schema. De huisartsen en de fysiotherapeuten kunnen doorwerken tijdens de verbouwing. Het centrum is dus gewoon open. Omdat het eerder donker wordt en het glad was is er af en toe wel ongemak geweest. De platen voor het zware bouwverkeer gaven soms hinder voor oudere mensen met bijv. een rollator. Gelukkig zijn de platen weer weg en door extra verlichting is de bereikbaarheid sterk verbeterd. We blijven ons best doen om de overlast zo veel mogelijk te beperken. De aannemer gaat nu verder met het waterdicht maken van het dak, de nieuwe voorpui en de entree met o.a. een trap en een lift. De installateur is ook al druk bezig met het aanleggen van leidingen en een modern verwarmings -en luchtverversingssysteem. De wijk krijgt er een prachtig en vernieuwd multifunctioneel gezondheidscentrum bij. De geplande opening is in april - mei 2012. Medewerkers Gezondheidscentrum De Vuursteen

Krant in januari: De volgende wijkkrant komt uit op 24 januari Kopij voor 4 januari inleveren. Email: vinkentouw@vinkhuizen.nl

Ondanks wijkvernieuwing vinden Vinkhuizers hun leefklimaat achteruitgaan Onlangs ontvingen wij van de Gemeente Groningen een presentatie over het Gezondheidsprofiel Groningen 2010. Bijna 3.000 volwassenen zijn aangeschreven om mee te doen met de enquête. Bijna 48% heeft de vragenlijst volledig ingevuld. In de gemeente Groningen ervaart 88% van de inwoners zijn gezondheid als goed tot uitstekend. Specifiek in Vinkhuizen ervaart 85% zijn gezondheid als goed tot uitstekend. 35% van de Stadjers heeft last van matig tot ernstig overgewicht. In Vinkhuizen is dit percentage 42%. Het roken is steeds verder afgenomen. In 2010 rookte 23% van de Stadjers. In Vinkhuizen rookte gemiddeld 20% van de bewo-

ners. Hoogkerk was de wijk met de meeste rokers (35%). Het aantal zware drinkers (in 1 maand minstens 1x 6 of meer glazen alcohol op 1 dag) is in de stad 12%. Dit zijn vooral veel jonge mannen. In het stadsdeel noordwest (waaronder Vinkhuizen) is dit het laagst met 7%. In 2010 vond 15% van de Stadjers dat het leefklimaat in hun eigen wijk is vooruit gegaan en 11% vond de eigen wijk achteruit gegaan. In Vinkhuizen vond 23% hun wijk vooruit gegaan en 24% vond het achteruit gegaan. Vinkhuizen en Hoogkerk scoren met 24% en 20% het hoogst ten opzichte van andere wijken waar dat percentage veel lager ligt. Op

Colofon “Op ‘t Vinkentouw” is een uitgave van de vereniging Wijkoverleg Vinkhuizen. Postbus 2507 9704 CM Groningen www.vinkhuizen.nl Informatie via deze site of e-mail: secretaris@vinkhuizen.nl Eindredactie: Janny Wassens Emma Bel Tom Knijff Mercèdès Terlaak Jan Benes Opmaak en lay-out Noordpers Uithuizen Advertenties Noordpers Uithuizen Tel: 0595-437777 Postbus 17 9980 AA Uithuizen E-mail: kranterij@noordpers.nl

Beijum na, is Vinkhuizen de wijk met het minst aantal volwassenen dat zich niet eenzaam voelt, te weten 58%. Gemiddeld is dit in de stad

64%. Kijk voor de hele presentatie op www.vinkhuizen.nl onder Stad/Nieuws Stad. Bron: GGD Groningen.

Kopij adres Postbus 2507 9704 CM Groningen E-mail: vinkentouw@vinkhuizen.nl Kopij inleveren Vóór de vierde van de maand


3

Informatiecentrum Grote Markt officieel geopend

Kerstactiviteiten “Opzngronings” Ben je tussen de 10 en 23 jaar? Dan kun je ook dit jaar jouw kerstvakantie helemaal “Opzngronings” vieren! Zodra de scholen de deuren sluiten op vrijdag 23 december, gaat “Opzngronings” los met een groots vakantieprogramma voor alle Groningse jongeren! Naast het kerstvakantieprogramma van het MJD Jeugd- & Jongerenwerk voor alle Stadjers, is er ook in elke woonwijk een apart, aanvullend programma. Kerstdiners In alle Groningse woonwijken begint het “Opzngronings”-programma op vrijdag 23 december met een overheerlijk en feestelijk kerstdiner. Gourmetten, 3-gangenmenu of kalkoen. Check in jouw wijk wat jullie eten! Mee-eten kost e 1, - maar als je meehelpt, eet je gratis mee! Kerstplaza Woensdag 28 december gaan tieners vanuit alle wijken naar de grootste indoor-kermis van Nederland: Kerstplaza in Martiniplaza. Wil je mee? Prijs is e 2,- p.p. Kerstvoetbaltoernooi Donderdag 29 en vrijdag 30 december wordt er weer volop gezaalvoetbald. Woensdag zijn de voorrondes in de sporthallen Beijum, Vinkhuizen en Corpus den Hoorn. Er zijn drie leeftijdscategorieën: 10 – 12 jaar, 13 – 15 jaar en 16 – 23 jaar. De finales van alle categorieën zijn op 30 december in de sporthal van het Alfa College in Kardinge. Speel mee of kom

Door jou steeds le in Groninuker gen!

kijken naar de wedstrijden. Tijdens de finaledag kun je namelijk ook koken, gamen, panna spelen en nog veel meer! Deelname is gratis. Schaatsen / Zwemmen Dinsdag 3 januari 2012 zijn we te vinden in Sportcentrum Kardinge. Sommige wijken gaan schaatsen, andere zwemmen en een aantal zelfs allebei. Prijs is e 1,- voor schaatsen of zwemmen en e 2,- voor schaatsen en zwemmen. Chicks in the City Ook dit jaar is er weer “Chicks in the City” in Huize Maas. Donderdag 5 januari van 14.00 tot 17.00 uur staat de discotheek helemaal in het teken van alleen maar meidendingen. Nagels, haar, make-up, sieraden, tassen, zumba en nog veel meer. Let op: Girls only, 10 t/m 16 jaar. De toegang is gratis. Opgeven van tevoren kan, zodat je gezamenlijk vanuit je wijk naar de Vismarkt komt. Of je komt, zonder je op te geven, gewoon zelf naar Huize Maas. Skiën & Sleeën Op vrijdag 6 januari kun je met jouw wijk meegaan, skiën & sleeën voor maar e 2,- bij Snowlimits. Meedoen? Dance Battle Welke groep danst het beste en gaat er vandoor met de eerste prijs? Kom allemaal kijken naar de show van de zeven dansgroepen uit verschillende Groningse wijken. Er zijn natuurlijk ook gastoptredens en een vakkundige jury. Waar en wanneer? Zaterdag 7 januari,

Gezocht redactieleden voor wijkkrant Vinkhuizen Als redactielid ben je actief betrokken bij het tot stand komen van de wijkkrant “Op ’t Vinkentouw” en bij de ontwikkeling van de website www.vinkhuizen.nl. Als redactielid kom je met de volgende zaken in aanraking. Je bedenkt leuke nieuwsitems, je doet interviews, je schrijft artikelen voor de wijkkrant, je maakt beeldmateriaal (foto’s, video’s) voor de wijkkrant en de website. En natuurlijk denk je mee over PR-activiteiten waarmee we meer bezoekers naar onze wijkwebsite trekken, en voer je die uit. Verder ben je betrokken bij het vormgeven/uitbreiden van de website (is gebouwd in het CMS systeem JOOMLA), en ga je de straat op om de mening van bewoners te vragen over bepaalde gebeurtenissen. Wij zoeken 2 à 3 enthousiaste personen vanaf 16 jaar, uit de wijk Vinkhuizen. Je dient een

goede beheersing van de Nederlandse taal te hebben en over enige computerervaring te beschikken. Je bent nieuwsgierig en niet bang om mensen vragen te stellen. Je moet het leuk vinden om te schrijven en om onderwerpen te bedenken waarover je iets wilt schrijven. Om er achter te komen of jij bij ons past en wij bij jou, kun je contact opnemen met Hans ten Berge (beheerder website), Emma Bel (redactielid wijkkrant). E-mail: info@vinkhuizen.nl, T 5773341 (Hans ten Berge) of 5711870 (Emma Bel). Of via: vinkentouw@vinkhuizen.nl Jan Benes

www.vinkhuizen.nl Nieuws en informatie uit uw wijk!

Wijkcentrum Het Dok (Lewenborg), van 14.00 tot 16.00 uur. Geen opgave nodig en de toegang is gratis. Opgeven voor de “Opzngronings”activiteiten op www.opzngronings.nl en natuurlijk bij jouw jongerencentrum, jongerenwerker of buurtsportwerker. Op www.check050.nl vind je het aanvullende kerstvakantieprogramma, speciaal voor jouw wijk.

Het informatiecentrum op de Grote Markt is zaterdag 26 november officieel geopend voor het publiek. Ook de VVV vindt u in dit tijdelijke gebouw op het plein. Vrijdag 25 november openden wethouder Ton Schroor, Eddy de Jonge (namens het Groninger Forum) en Menno Olman (Trambureau Groningen) het informatiecentrum voor direct betrokkenen en de media. Onder het genot van een stukje taart konden zij een kijkje nemen in het kleurrijke gebouw op de Grote Markt. Ook verrichtte de wethouder, samen met directeur Kees van Wijk van VVV

Nederland de officiële opening van de VVV-winkel in het pand. In het informatiecentrum kunt u terecht als u belangstelling heeft voor de (grote) bouwprojecten in de stad, of als u daar vragen over heeft. Denkt u dan vooral aan het Groninger Forum, de nieuwe oostwand van de Grote Markt en de tram. Teksten, foto’s, film en digitale media laten het verleden herleven, tonen wat er nu speelt en nemen een kijkje in de toekomst. Bovendien zijn er altijd mensen aanwezig die graag uw vragen beantwoorden, of zorgen dat u de informatie krijgt die u nodig heeft. Ga maar kijken!

De herfstvakantie van Charissa bij het Jongerenwerk Vinkhuizen MJD Wat heb je gedaan in de herfstvakantie? Dinsdag ging ik naar Amsterdam met Cariem en Nick en Marciano en Melanie en nog wat andere kinderen en toen gingen we naar NEMO. Woensdag gingen we een spooktocht doen in Sellingen, het was best wel eng, ik zat in het groepje bij Sharita, Marciano, Cariem en Nick Donderdag gingen we zwemmen bij kardinge. Ik vond het heel gezellig en heel leuk. Vrijdag was er een halloweendag bij de Wende. Ik vond het wel grappig en het was ook leuk. Wat vond je het leukst? Ik vond de spooktocht het leukst van alle activiteiten, want dat was het meest spannende van alles. Waarom was dat het leukst? Het waren wel grappige mensen en Marciano en ik waren bang geworden, maar het was ook leuk dus ik heb ervan genoten. Wat vond je minder leuk? Ik vond NEMO toch wel het minst leuke van alle activiteiten. Ik vond het minder leuk omdat het daar heel druk was: je moest dus heel lang wachten. Geïnterviewd en geschreven door Shalton Monte Zoals jullie kunnen lezen had het jongerenwerk weer een leuk programma in elkaar gezet voor de herfstvakantie, waar veel kinderen uit de wijk aan hebben meegedaan. NEMO is trouwens een ‘science center’ in Amsterdam. Kinderen kunnen daar allerlei

Stadjerspas voor mantelzorgers Bent u mantelzorger? Dan kunt u in aanmerking komen voor een gratis Stadjerspas! Vanaf 4 januari kunt u daarvoor terecht bij het Stip. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 - 12.00 uur. Stip Vinkhuizen: 050-5771880 of vinkhuizen@stipgroningen.nl

wetenschappelijke dingen leren. Ook wanneer er geen vakantie is, is er genoeg te doen in de Wende voor kinderen vanaf 10 jaar en ouder. In de kerstvakantie gaan we weer leuke dingen doen zoals een kerstdiner, skiën en sleeën, schaatsen en zwemmen, chicks in de city en nog veel meer leuke dingen. Voor deze activiteiten kun je je opgeven in de Wende. Als jullie nog ideeën hebben hoort het jongerenwerkteam dit graag. Voor meer informatie check onze hyves en www.vinkhuizen.nl en http://jjt-vhz.hyves.nl/ Diana Stubbe: 0642198731, Martijn Noya: 0629485095, Daniel de Jong: 0642734403

Vinkhuizen, meer dan een daalder waard! Afgelopen maanden vanaf april tot november hebben veel instellingen in Vinkhuizen extra aandacht geschonken aan het thema Vinkhuizen, op je gezondheid! Er zijn hiervoor posters opgehangen en er zijn 2 flyers met allerlei verschillende activiteiten verspreid door de hele wijk. Op die manier hebben instellingen zoals kinderopvang, peuterspeelzalen, scholen, naschoolse activiteiten (nsa), Vensterschool, kinderwerk, jongerenwerk, B-slim, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Stip, huisartsenpraktijk, verpleeg-en verzorgingshuizen, bibliotheek en noem maar op, kunnen laten zien welke activiteiten men onderneemt op het gebied van gezondheid, bewegen en gezonde leefstijl. Deze activiteiten gaan ook gewoon door! Vanaf november 2011 t/m februari 2012 gaan

deze wijkinstellingen extra aandacht besteden aan een nieuw thema, namelijk Geld, want: Vinkhuizen is meer dan een daalder waard! Met name de dure decembermaanden maken een ieder, jong en oud, bewuster van het omgaan met geld. Ook bezuinigingen en alle consequenties die hieruit voortvloeien maken dat dit thema steeds meer onderwerp van gesprek is. Daarom worden komende maanden verschillende relevante activiteiten georganiseerd. Kijk hiervoor op de flyers die op verschillende plekken in de wijk te vinden zijn en houdt hiervoor de website van Vinkhuizen, www.vinkhuizen.nl komende tijd in de gaten. Namens de verschillende instellingen, Marije Plantinga, Locatiemanager Vensterschool Vinkhuizen.


4

Veilig vuurwerk afsteken Gelukkig zijn er elk jaar minder vuurwerkslachtoffers tijdens de jaarwisseling Die trend willen we natuurlijk graag doorzetten. De onderstaande tips helpen je om op een veilige manier vuurwerk af te steken. * Lees de gebruiksaanwijzing van je vuurwerk. * Steek vuurwerk nooit binnen af. * Bewaar vuurwerk nooit in je jas- of broekzak. * Leg je vuurwerk op de grond en zet vuurpijlen in een met zand verzwaarde fles. * Houd ruim afstand van de verzwaarde fles. * Gebruik een aansteeklont in plaats van lucifers. * Gooi nooit met vuurwerk.

* Steek elk stuk vuurwerk apart af. * Steek weigeraars nooit opnieuw aan. Daarnaast zijn er een aantal vuurwerkregels waar je je aan moet houden. Je moet minimaal 16 jaar zijn om vuurwerk te mogen kopen. Vuurwerk afsteken mag op 31 december tussen 10.00 uur ’s ochtends en 02.00 uur ’s nachts op 1 januari. Je mag alleen legaal vuurwerk afsteken. Hou je aan deze regels, en beleef met deze regels een feestelijk en veilig oudejaarsvuurwerk!

Kledingcontainer bij De Goudvink Sinds enkele weken staat er bij de Goudvink aan de Goudlaan 297 een kledingcontainer. Deze is duidelijk zichtbaar vanaf de weg. Op aanvraag van Resto Van Harte is deze kledingcontainer neergezet door het Rode Kruis, in samenwerking met de stichting Kleding Inzameling Charitatieve Instellingen (KICI). Wat mag er in: Onderen bovenkleding, T-shirts, truien en hemden, broeken, rokken, jurken, sokken, kousen. Schoenen, laarzen, gympen en sandalen. Handdoeken, theedoeken en washandjes.

Stuur uw mooiste Vinkhuizen foto in! Als u een dagje weg gaat of op vakantie, dan heeft u altijd wel een fototoestel bij de hand. Maar maakt u wel eens foto’s in Vinkhuizen? Wij dagen u uit om uw mooiste, grappigste, origineelste foto naar ons op te sturen, of liever: te mailen. Het postbusadres is Postbus 2507, 9704 CM

Groningen, het mailadres is vinkentouw@vinkhuizen.nl Elke maand kiezen wij uit alle inzendingen het ‘kiekje van de maand’. Dat wordt dan geplaatst in de krant. Een overzicht van alle ingezonden foto’s wordt geplaatst op de website www.vinkhuizen.nl onder Vinkentouw/foto’s.

Dekbedhoezen, lakens en dekens. Gordijnen en vitrage. Jassen, jacks en riemen. Dassen, hoeden en petten. Voor alles geldt: Schoon en niet verontreinigd. Schoeisel per paar gebonden. Aanbieden in gesloten zak. Wat mag er niet in: Vloerbedekking en tapijt. Matrassen, dekbedden en kussens. Verontreinigde kleding en textiel. Natte kleding. Textiele landbouwproducten. Kleding niet afkomstig van huishoudens. Knipselresten en vulmateriaal. Gezamenlijk zetten het Rode Kruis en KICI zich in voor een duurzame wereld. De kleding wordt gesorteerd op herdraagbaar en niet draagbaar textiel. De textiel dat herdraagbaar is krijgt een tweede leven in o.a. ontwikkelingslanden. Textiel dat niet opnieuw draagbaar is, wordt hergebruikt als grondstof voor nieuwe toepassingen. Zo kunnen er nooddekens of tenten voor vluchtelingen van worden gemaakt. KICI is voortdurend op zoek naar innovatieve mogelijkheden voor het recyclen van textiel. Tom Knijff

Handdoek in de ring? “Ik ga al heel lang twee keer in de week naar de sportschool. Ik heb ook al een paar jaar een abonnement. Dit weekend heb ik een blessure opgelopen en wil ik niet meer sporten. De sportschool zegt dat ik niet maandelijks kan opzeggen. Tot mijn schrik zit ik nog bijna een jaar vast aan het contract! In de kleine lettertjes staat dat automatisch na het eerste jaar de overeenkomst iedere keer met een jaar wordt verlengd. Klopt dit wel?” Ja dit klopt, maar… let op: Vanaf 1 december 2011 is er een nieuwe wet Verlenging en opzegtermijn bij contracten met sportscholen, alarmdiensten, energiebedrijven etc. De nieuwe regels gelden in ieder geval voor alle abonnementen die vanaf 1 december 2011 worden afgesloten. Hieronder staan handige weetjes over deze nieuwe contracten. Heeft u een contract van vóór 1 december en wilt u dit opzeggen, vraag dan bij de jurist van het Juridisch Loket na wat u het beste kunt doen. Nieuw U neemt na 1 december een

jaarabonnement op de sportschool, dan is na het eerste jaar uw opzegtermijn een maand. Het goede nieuws is dat wanneer u vergeet om tijdens het eerste jaar op tijd af te melden, u nu niet meer voor een jaar vast zit aan het contract. Sterker nog: de opzegtermijn mag zelfs nooit langer dan een maand zijn. Opzeggen Opzeggen gaat op dezelfde manier als waarop u het contract heeft afgesloten. Heeft u het abonnement bijvoorbeeld via een website afgesloten? Dan moet u het ook via diezelfde website kunnen stopzetten. Vaak wordt er gevraagd om een opzegging per brief. Zelfs wanneer u het abonnement via een website heeft afgesloten. Dat mag niet meer. Zorg altijd wel voor een bewijs! Als u niet meteen een bevestiging van de opzegging krijgt, stuur dan zelf een aangetekende brief waarin u om het bewijs vraagt. Om het u makkelijk te maken heeft het Juridisch Loket voorbeeldbrieven waarmee u opzegt.

Proefabonnement Voor proefabonnementen gelden weer andere regels. U heeft bijvoorbeeld een proefcontract afgesloten op een puzzelblad. Dit soort abonnementen mogen na 1 december helemaal niet meer stilzwijgend worden verlengd. Volgens de nieuwe regels stopt het contract vanzelf na de proefperiode. Uitzonderingen Bent u lid van een vereniging, bijvoorbeeld een voetbalclub of hockeyvereniging, dan gelden de nieuwe regels die het opzeggen gemakkelijker maken niet. Wel moet de vereniging bijvoorbeeld op de hoofdpagina van de website of in het ledenblad duidelijke informatie geven over het stoppen van uw lidmaatschap. Miskoop via internet, huwelijk voorbij, probleem op uw werk? Met een gratis advies van het Juridisch Loket staat u sterk. Bel 0900-8020 (e 0,10 p/m). Vind uw antwoord op www.juridischloket.nl. Loop binnen bij uw dichtstbijzijnde vestiging: Coehoornsingel 4, Groningen.

Milieustraat in Radiumstraat Zaterdag 26 november tussen 9.00 en 14.00 uur stond de Milieustraat klaar in de Radiumstraat. Vier containers van de Milieudienst stonden in de Radiumstraat (naast de Metaalflat) opgesteld. Een container voor grof vuil, een voor oud ijzer, een voor hout en een voor elektrische apparaten. Naast de containers stond een partytent. Daar konden mensen even zitten, luisterend naar muziek of genietend van een kop koffie, thee, warme chocolademelk met slagroom, erwtensoep, een kadetje met ham of kaas, een mandarijntje, speculaas of lekkere chocoladepepernoten. We hebben het over even, omdat de gure harde wind het niet echt aantrekkelijk maakte om er lang te zitten. De Milieustraat was aangevraagd door de redelijk kersverse pleincommissie Marago. Marago zijn de eerste twee letters van de straten MAgnesiumlaan, RAdiumstraat en GOudlaan. In de commissie zitten 6 bewoners, te weten Ramona Lambeck, Agnita Heun, Ina van der Veen, Bianca Huntjes, Mariska Kramer en Hanah el Markoush. Een keer in de 6 weken steken ze de koppen bij

elkaar om te brainstormen over leuke acties rondom het plein. Nu het plein aan de Radiumstraat bijna af is (op wat tegelwerk na), vond de commissie dat het pleintje wel in goede staat moest blijven. Zeker met oudejaarsavond in het vooruitzicht, en bang voor brandjes, leek het hun een goed plan om voor het eind van het jaar een grote opruimactie te houden. Samen met Evert Dagelet van Stichting Stiel en de Milieudienst is deze dag tot stand gekomen. Vooraf werden 750 flyers verspreid in de Metaalflat, Goudflat, Magnesiumlaan en Radiumstraat. ‘s Morgens kwam draaiorgel Pronkjewail ook nog even langs, om nog wat extra ruchtbaarheid in de buurt aan de Milieustraat te geven. “De Milieustraat kwam langzaam op gang”, aldus MilieuSteward Wally Schepers. Maar hij is best tevreden over de hoeveelheid ingezameld afval. De container grof vuil was aardig vol. Als het plein helemaal klaar is, staat de volgende actie van pleincommissie MaRaGo alweer op stapel, een feest voor de buurt. Foto’s zijn gemaakt door Agnita Heun.

www.vinkhuizen.nl Nieuws en informatie uit uw wijk!


Sinterklaas en zijn Pieten op bezoek in winkelcentrum Vinkhuizen Eindelijk was het dan zover! Op zaterdagmiddag 26 november kwamen Sinterklaas en zijn Pieten aan in Winkelcentrum Vinkhuizen. Begeleid door de Showband Marum maakte hij eerst een kleine rondgang door de wijk in een mooie oude Cabrio. In tussen waren er op het centrale plein bij het speciaal ingerichte podium al vele kinderen met ouders en grootouders bijeen gekomen om te luisteren naar Sinterklaasliedjes. Daarna konden ze Sinterklaas en zijn pieten een hand te geven of begroeten. Vele kinderen hadden ook een kleurplaat gemaakt en konden die inleveren bij het podium. Ondanks de harde wind was het een gezellige middag met veel lekkere pepernoten en strooigoed. En ’s avonds zullen veel kinderen hun schoen hebben mogen zetten! Meer foto’s kunt u zien op www.vinkhuizen.nl, VINKENTOUW, daarna foto’s.

Kerstdiner met live muziek Plaats: RestoVanHarte, wijkcentrum De Goudvink, Goudlaan 297 Datum: Maandag 19 december Voor e 7,50 p.p. kunt u genieten van een heerlijk vijfgangen kerstdiner. Het diner zal om 20.00 uur ten einde zijn. Let op: er is geen Stadjerspaskorting. U mag voor één kerstdiner reserveren. Informatie: Bel gratis 08000151, maandag t/m vrijdag tussen 09.00 - 12.30 uur.

Krijgt u de nieuwsbrief al van www.vinkhuizen.nl meld u aan via startpagina (nieuws) daarna Nieuwsbrief, Inschrijvingen

Jan Benes

Ruben Heun, zwarte Piet, Jasper Luttje en Twan Kramer.

Dila, zwarte Piet, Hiyab en Jasper.

Het smulrecept van Ramona Lambeck Elke maand nemen wij een kijkje in de keuken van een Vinkhuizer. We vragen om de geheime ingrediënten van zijn of haar recept te onthullen. Tevens kiest diegene een opvolger, die de volgende keer zijn of haar lekkerste maaltijd met ons deelt. We hopen je te inspireren met deze lekkere ideeën.

n

Ramona Lambeck.

Cake kerstman met ijs (4 personen) Ingrediënten: 4 plakken cake van circa 1,5 cm dik, 4 eetlepels aardbeienjam, 1 bus slagroom, 2 rode geconfijte vruchtjes, 4 bolletjes walnotenijs, 8 bruine smarties. Hulpmiddelen: karton 8 x 10 cm, potlood of pen, schaar

Bereiding: Teken op het karton een Kerstmanmuts en knip deze uit. Snij de bruine korsten van de plakken cake. Leg de kartonnen muts op de plak cake en snij deze uit. Doe dit vier keer. Leg de uitgesneden cakemutsen op 4 borden en bestrijk de mutsen met aardbeienjam. Snij de vruchtjes doormidden en leg ze even aan de kant. Leg onder de muts een bolletje ijs en druk dit een beetje plat. Maak nu met de smarites de ogen en van het vruchtje de neus. Maak met het slagroom de haren, de baard en de pompoen op de muts. Ramona (29 jr) heeft speciaal voor kerst een superleuk en kindvriendelijk toetje uitgekozen. Ze vindt koken wel leuk. Ze kookt elke dag. Niet alleen groente met aardappelen, maar van alles en nog wat. In het weekend vaak gebakken aardappeltjes met shoarma. Romano probeert regelmatig iets nieuws uit. “Een paar weken geleden had ik een Surinaams gerecht gemaakt. Mijn man had speciaal Madame Jeannette pepertjes

Goudlaan). voor mij gehaald. Ik wist niet In haar vrije tijd mag ze graag dat deze zo enorm scherp leuke dingen knutselen met waren. Ik had een gerecht met haar zoontje. Met Sinterklaas rijst, rundvlees en kouseband had ze bijvoorbeeld een pakgemaakt. Maar het was jamjesballon gemaakt. Vaak is ze mer genoeg veel te scherp.” elke laatste donderdag van de Ramona eet zelf heel graag maand te vinden bij de bingo pasta. Maar omdat haar man bij speeltuinverenging Zuid. lang niet alles lust, eten ze De hoofdprijs is een grote vaak alleen macaroni. Een enkele keer penne of tagliatel- boodschappentas met heel veel boodschappen. “Deze heb le. Ramona is een gemakkelijke eetster en lust bijna alles. ik al twee keer gewonnen”. Op Behalve spruitjes. Die lustte ze de computer zit ze veel achter Hyves of is ze samen met haar vroeger al niet en nu nog man bezig met hun eigen steeds niet. Omdat haar man geheime zender. een Surinaamse oom heeft, proberen ze ook regelmatig Emma Bel een Surinaams gerecht uit. Ramona kun je ’s nachts niet echt wakker maken voor iets lekkers. Ze blijft liever slapen. Ramona woont met haar man en zoontje Keano van 3 nu 2,5 jaar in de Radiumstraat tegenover de Annie M.G. Schmidtschool. Ze is lid van de Pleincommissie MaRaGo www.vinkhuizen.nl (Magnesiumlaan, Nieuws en informatie uit uw wijk! Radiumstraat,


7

Kerst activiteiten in Winkelcentrum Vinkhuizen

Sinterklaas op De Hoeksteen Al een paar weken lang bereidden de kinderen van De Hoeksteen zich voor op het bezoek van Sinterklaas. Er werden pepernoten gebakken, pakjes ingepakt, en tekeningen gemaakt. Vrijdag 2 december was het zo ver: Sinterklaas kwam een bezoek brengen aan Cbs de Hoeksteen! Alle kinderen stonden om half 9 buiten om hem te verwelkomen. De spanning steeg, want elk moment kon hij arriveren. Nadat we een poosje heel hard gezongen hadden, was het om 9.45 uur eindelijk zo ver. Via de Siersteenlaan kwam Sinterklaas aan, in een echte brandweerauto ........!!! Het feest kon beginnen! Sinterklaas is de hele dag geweest en heeft mooie cadeaus achtergelaten voor de kinderen en een kleinigheidje voor de leerkrachten.

Groningen, zaterdag 17 december zijn er bij winkelcentrum Vinkhuizen allerlei activiteiten in het teken van kerstmis. Zo is er weer de jaarlijkse gezellige kerstmarkt en is er op het plein, net als voorgaande jaren, een levende kerststal te bewonderen. De kerstmarkt wordt georganiseerd door de winkeliers van het winkelcentrum. Samen met marktkooplieden van buiten het winkelgebied bieden zij veel producten aan. Ook kunnen liefhebbers dit jaar weer op gratis erwtensoep met roggebrood en spek rekenen ! Let op! grondplaatsen worden tijdens de kerstmarkt niet toegestaan.

Namens de redacties van www.vinkhuizen.nl en Op ’t Vinkentouw wensen wij u Prettige Kerstdagen en Gelukkig Nieuwjaar! Oudejaars Bingo voor ouderen in de Goudvink Dignis organiseert een oergezellige Oudejaarsbingo voor de oudere wijkbewoners uit Vinkhuizen.

Plaats: De Goudvink, Goudlaan 297 Tijd: van 14.00 - 16.00 uur Datum: 30-12-2011 Kosten: 3,00 euro per plankje.

Vinkhuizen in actie Ook in 2011 zaten de bewoners van Vinkhuizen niet stil. Samen bedachten ze plannen om hun wijk, buurt of straat mooier te maken. Het wijkteam Vinkhuizen stelde hiervoor geld beschikbaar uit het budget van het Nieuw Lokaal Akkoord. Als de activiteiten een blijvend vervolg krijgen in de wijk is dat helemaal mooi. Soms gebeurt dat. Hieronder volgen een paar leuke voorbeelden uit het afgelopen jaar die het wijkteam steunde, en die u misschien ook op een idee voor uw wijk, buurt of straat brengen.

Opknapbeurt Radiumplein Plein 1 aan de Radiumstraat krijgt een flinke opknapbeurt. Bewoners dienden hun plan in en regelden een metamorfose voor het plein. Een pannakooi, schommel, bokspringpalen en nog veel meer toestellen zorgen voor nieuw vertier voor de 40 kinderen die er bij het pleintje wonen. Een groepje bewoners heeft als vervolg voor het Radiumplein een pleincommissie opgezet. Zij gaan activiteiten organiseren en ervoor zorgen dat de omgeving er netjes uit blijft zien. De Milieustraat is hiervan een voorbeeld. Bewoners kunnen

deze dag het grofvuil in de omgeving van het plein in de containers kwijt. Vakantie-activiteiten Deze zomer waren er extra uren voor het jongerenwerk om vakantie-activiteiten te organiseren op de pleinen van de Zandsteenlaan en de Zilverlaan. Tijdens de zomervakantie organiseerde het kinder- en jongerenwerk activiteiten op beide pleinen om kinderen, jongeren en ouders samen plezier te laten maken. Tijdens de activiteiten is er aandacht voor goed samenspel, fair play, hoe spreek je elkaar aan en hoe ga je met elkaar om? Nieuw dit jaar was dat het jongerenwerk de buurtbewoners heeft betrokken bij de voorbereiding van de activiteiten. Sjoel- en klaverjasclub Bewoners uit de Veldspaatflat organiseerden met wijkteamgeld een klaverjas- en sjoelinstuif voor bewoners uit de Veldspaatflat en de zorgflat. De avond was een groot succes. Zo’n groot succes dat de bewoners nu een sjoel- en klaverjasclub hebben. Elke twee

weken op vrijdag komen ze bij elkaar om te sjoelen en klaverjassen. Dag van de ouderen Het wijkteam ondersteunde ook de Internationale Ouderendag in oktober. Lentis organiseerde voor oudere wijkbewoners in de Veldspaat een Grunneger Tea Toafel met livemuziek. Moestuin Resto VanHarte Resto VanHarte (RVH) breidt hun biologische moestuin uit. Na een jaar blijkt dat meer vrijwilligers graag mee willen helpen in de moestuin. Daarvoor is uitbreiding nodig en dus extra grond en materialen. In de tuin verbouwt RVH op biologische wijze kruiden en groente voor hun keuken. Daarnaast willen ze op educatieve wijze hun gasten betrekken bij de herkomst en bereiding van de groente en kruiden. Ook creëert RVH hiermee vrijwilligersplekken. Speelplekken Zandsteenlaan De Zandsteenlaan heeft vernieuwde speelplekken. De initiatiefnemers gebruikten deze gelegenheid om elkaar als buurtbewoners beter te leren

kennen. Dit gebeurde door de speelplekken feestelijk te openen en er een buurtfeest van te maken. Bij de organisatie was zowel het opbouwwerk van Stiel als het jongerenwerk van MJD betrokken. Smeltkroesplein Rond deze tijd start de nieuwe inrichting van het Smeltkroesplein. Als alles mee zit, is het nieuwe Smeltkroesplein in april 2012 klaar. Sluit je aan bij Wijkteam Vinkhuizen op Facebook Onder de naam Vinkhuizen In Actie is het wijkteam sinds kort te vinden op Facebook. Wil je kijken wat we doen, heb je zelf een goed idee of wil je je mening geven over andere ideeën? Ga dan naar www.facebook.com/Vinkhuize nInActie. Geef aan dat je onze pagina leuk vindt en geef door wat jij belangrijk vindt in Vinkhuizen. Heb je leuke foto’s of filmpjes gemaakt over activiteiten van het wijkteam? Deze zijn ook van harte welkom op de facebookpagina.


9

Kerstverhaal van een wijkbewoner Het is alweer een aantal jaren geleden dat dit zich afspeelde. Het gebeurde op het Hogeland, in een dorpje dat ver van de bewoonde wereld lag en dus erg afgelegen. In dit dorp woonden Jacob en Martje, hun achternaam doet er niet toe. Jacob zit in het bestuur van de kerkenraad en stelde op een vergadering voor om de kinde-

Recept Spekdikken Benodigdheden: 250 gram roggemeel 250 ml kokende melk 1,5 eetlepel boekweitmeel 1,5 eetlepel stroop 3 schepjes bruine suiker 3 eieren 500 gram gedroogd spek (zuurkoolspek is ook goed) 1 metworst 1 wafelijzer

Bereidingswijze: roggemeel, melk, boekweitmeel, stroop en bruine suiker goed doorroeren. Het beslag een paar uurtjes laten staan met een doek of plastic zak over de beslagkom. Spek in dunne plakjes snijden en eventueel licht voorbakken. Worst in dunne plakjes snijden. Kort voor het bakken de eieren en 1 eetlepel spekvet toevoegen en goed doorroeren. Eventueel een beetje warm water of melk

toevoegen. Het beslag moet niet te dik zijn. Het bakken: strijk met een mes een beetje beslag op een lepel. Leg er een plakje spek en worst bovenop en daarna weer een beetje beslag. Schuif het beslag met het mes op het wafelijzer. Bak het beslag met een wafelijzer op 180 graden. Het wafelijzer sluiten en de spekdikken gaar bakken.

Tradities rond Oud en Nieuw Nieuwjaar wordt in Nederland sinds 1575 op 1 januari gevierd... Het schijnt dat de oudste bewoners van onze streken, die geen echte kalender bezaten, tussen eind december en begin januari een midwinterfeest van twaalf nachten hielden. De Romeinen op hun beurt lieten

Veranderingen zorgverzekering 2012 Als u regelmatig fysiotherapie nodig heeft, is het verstandig om een aanvullende verzekering af te sluiten voor 2012 die hiervoor een goede dekking geeft. Menzis bijvoorbeeld vergoedt in de Extra Verzorgd 3 en 4 alle medisch noodzakelijke fysiotherapie. Stel u in ieder geval goed op de hoogte! Zie ook www.defysiotherapeut.com Fysiotherapie “Vinkhuizen-De Held”

aanvankelijk het nieuwe jaar op 1 maart beginnen, maar vanaf 44 v. Chr, toen Julius Caesar de naar hem vernoemde Juliaanse kalender invoerde, werd dat 1 januari, de dag dat de nieuwe senaat werd geïnstalleerd. Met de verbreiding van de Romaanse cultuur ging die datum voor steeds meer mensen gelden, al probeerde de katholieke kerk andere data ingang te doen vinden. Voor Nederland heeft de Spaanse landvoogd Requesens in1575 de knoop doorgehakt ten gunste van de Romeinse kalender, die trouwens ook de internationale standaard is geworden. Als laatste provincie ging in 1701 Drenthe overstag en sindsdien bestaat er dus een landelijk Oud en Nieuw. Oudejaarsnacht om 24.00 uur beginnen de waarschijnlijk meest lawaaiige uren in het land, er wordt voor miljoenen euro’s aan vuurwerk de lucht in geschoten. Waarom doen we dat? De Germanen

zijn er ooit mee begonnen: door de nodige herrie te maken verjoegen zij de kwade geesten van het oude jaar en verwelkomden het nieuwe jaar. Oliebollen en appelflappen, we eten ze volop met oud en nieuw. Vroeger at men spekdikken, duivekaters en kniepertjes. Een spekdik is een kleine pannenkoek. Die werd en wordt vooral in Groningen en Oost-Friesland gegeten. Spekdikken bestaan uit stroop, eieren, roggemeel en spek. Een duivekater is een ovaal, zoet witbrood. Het wordt op een plaat gebakken en niet in een bakvorm. Kniepertjes hebben veel weg van stroopwafels, het zijn zoete, dunne, harde wafels. Kniepertjes worden vooral in Gelderland, Drenthe en Groningen gegeten. Een recept voor de spekdikken vind u elders in de krant. Eet smakelijk! Jan Benes

Wijknatuur Op het moment dat ik dit stukje schrijf is het nog steeds rustig in de vogelwereld hier in Groningen. Veel bekende wintergasten zijn wel aanwezig, maar zeker niet in opvallend grote aantallen. Als er iets opvallend is, dan is het wellicht juist het ontbreken van grote aantallen vinken, kepen, sijsjes en dergelijke. Wie het buitengebied ingaat, zal daar wel relatief grote aantallen ruigpootbuizerds kunnen aantreffen, zoals ik vorige maand ook al schreef. Vooral in de polders langs de kust zitten momenteel enige tientallen. Ook soorten als velduil en slechtvalk lijken in iets hogere aantallen aanwezig te zijn. Tijdens de een wadvogeltelling half november had ik in de Noordpolder binnen een kilometer zeker vier slechtvalken. Het aardige is dat het verhaal van de slechtvalk min of meer tegenovergesteld is aan dat van de ruigpootbuizerd. Vroeger (ja ik wordt ook een dagje ouder…) in de jaren tachtig en vroege jaren negentig van de vorige eeuw was een slechtvalk een vogel waar je weken later nog over sprak als

je er een was tegengekomen. Tegenwoordig is het opvallend als je bij de wadvogeltelling geen hebt gezien. Daar tegenover was het toen vrij normaal om ruigpootbuizerden te zien tijdens de wintertellingen. In de loop der jaren werden dat er steeds minder en ik zou zo niet eens weten wanneer ik voor de laatste keer ruigpoten in mijn wintertellingen had. Voor deze winter ziet het er dus goed uit; in ieder geval tijdens de wadvogeltellingen heb ik er al diverse gezien. Hoe zit het met de vogels in en om onze wijk? Zoals ik al aangaf ontbreken grote aantallen wintergasten (nog?). Toch zijn er soms verrassingen: wat te denken van een volop zingende merel in de avondschemering bij de Kornalijnvijver op 25 november? Wellicht een vogel die wat in de war was door de warme herfst?. Ik kan ook nog een minder leuke waarneming melden: op 28 november zag ik hoe een kleine zwarte kat een meerkoet bij de keel greep en doodmaakte bij de

ren van het dorp uit te nodigen bij iemand thuis om daar gezamenlijk de Kerst te vieren. Dit voorstel werd met algemene stemmen aangenomen. Jacob en Martje zouden de eersten zijn waar het kerstfeest gevierd zou worden. Dat kon gemakkelijk, want zij woonden op een grote boerderij en konden het feest op de deel geven. Zo gezegd zo gedaan, en de voorbereidingen werden getroffen. Ieder kind werd uitgenodigd en de ouders mochten ze wel brengen, maar konden niet blijven, want het was tenslotte een kinderkerst. Langzaam kwam de kerst dichterbij en Jacob begon de deel in te richten als een kerststal inclusief de dieren. Op kerstavond aan het einde van de dag kwamen de kinderen binnen druppelen, en Martje en Jacob kregen het druk, want de gasten kregen ook een maaltijd aangeboden, een echt kerstmaal. Na het diner hielpen de kinderen mee opruimen en kon het feest beginnen: er werden liederen gezongen en er werd chocolademelk gedronken. Halverwege het feest werd er op de deur geklopt. Jacob ging kijken wie er bij de deur was. Hij trof daar een man aan die hem vroeg of hij even een uurtje mocht vertoeven in de schuur om even op te warmen, want het was steenkoud. Jacob keek in het rond, zag verder niemand en antwoordde dat het niet kon. De man bedankte Jacob en ging weer verder en Jacob ging weer naar binnen. Jacob zat alweer een poosje bij

het gezelschap en voelde zich niet prettig. Hij liep nog eens naar buiten en speurde de omgeving af. Op het eerste gezicht kon hij niemand ontdekken, maar toen hij beter keek, zag hij in de verte een man die een rijdier leidde en er zat iemand op het rijdier. Jacob begon zich schuldig te voelen en vond zich zelf niet aardig meer. Martje zag dat hij ergens mee zat maar kreeg geen antwoord op haar vragen. Jacob daarentegen vroeg zich af waarom hij deze vreemdelingen geen onderdak had geboden en niet iets te eten had gegeven: het was tenslotte kerst en hiermee was hij geen goed voorbeeld voor de gemeenschap en voor het hele dorp. Drie dagen na de kerst hoorde hij dat zijn buurman een paar kilometer verderop een man en een vrouw onderdak had gegeven en de vrouw was bij hun bevallen van een kindje, een KERSTKINDJE dus. O, wat had Jacob een spijt! Wie was nu de echte gelovige: hij of zijn buurman die nooit in de kerk kwam… De boodschap van dit verhaal is: denk hier eens over na nu de kerst weer nadert. Denk eens aan uw buren of kennissen die met deze dagen wel eens eenzaam kunnen zijn en biedt ze een vriendelijk woord. Niet alleen nu, maar ook als het geen feest is. Prettige kerstdagen en een voorspoedig maar vooral een gezond 2012. Met vriendelijke groet, Chris en Jannie Lindeman en familie.

Verenigingen! Plaats gratis uw grote activiteiten op de activiteitenkalender van www.vinkhuizen.nl

www.vinkhuizen.nl Nieuws en informatie uit uw wijk! Ruigpoten en eenden

Reitdiephaven. Ik was helaas te ver weg om nog te kunnen ingrijpen, maar kon toch ook een gevoel van bewondering niet onderdrukken toen ik zag hoe de kat met de bijna twee keer zo grote vogel wegliep. Een leuke zondagmiddagwandeling kan op dit moment goed gebruikt worden om eendesoorten te zien. Zo leverde mij een wandeling eind november langs o.a. de Platinavijver, de skivijver en de weilanden ten noorden van Wierde I het volgende lijstje op: wilde eend, krakeend, slobeend, wintertaling, kuifeend, tafeleend en smient. Naast deze zeven eendesoorten stonden er op mijn lijstje nog andere watervogelsoorten zoals knobbelzwaan, grauwe gans, nijlgans, fuut (in winterkleed uiteraard), dodaars, meerkoet en waterhoen. Toch niet slecht voor een blokje om. Het is wel triest te bedenken dat veel van deze vogelsoorten straks weer massaal mogen worden afgeknald als het aan staatsecretaris Bleker ligt. Ik had het nog verder willen hebben

over de smient, maar dat moet wachten tot een andere keer. Wel wil ik u (met dank aan een tip van mijn buurman) wijzen op het voetpad van de Leegeweg naar het Ruige Bos. In de sloot ernaast zitten tegenwoordig regelmatig smienten en daar kunt u deze mooie eendesoort op enkele meters afstand bekijken. Ik wil tot besluit vast wijzen op de jaarlijkse tuinvogeltelling op 21/22 januari. Iedereen kan daaraan meedoen, zelfs als uw “tuin” een balkon is. Dit is een wintertelling die u gewoon vanuit het huis kunt doen en u hoeft er geen doorgewinterde (…) vogelaar voor te zijn. Meer informatie kunt u vinden op de website www.tuinvogeltelling.nl Goede feestdagen en jaarwisseling. Blijf kijken en luisteren en vergeet niet om leuke waarnemingen aan mij door te geven. Arjo Bunskoeke.


10

Nieuws uit het Centrum voor Jeugd en Gezin Vinkhuizen Het jaar zit er weer bijna op. Het was een jaar waarin heel veel en heel verschillende activiteiten plaatsvonden in het CJG. Een kleine greep; zwangerschapsgymnastiek, babymassage, ouder-peuteryoga, Hans de Troubadour, bijeenkomsten voor ouders van pubers, een cursus Positief Opvoeden, koken in de Rijdende Keuken, een kunstworkshop, een kinderkleding- en speelgoedbeurs en allerlei themabijeenkomsten. We kunnen dan ook wel zeggen dat we steeds meer nieuwe ouders in het CJG ontmoeten!

De samenwerking met andere instellingen in de wijk is flink gegroeid door wijkbreed met hetzelfde thema bezig te zijn. We zijn begonnen met het thema Gezondheid en vanaf november leggen we de nadruk op het thema Geld. Dat laatste loopt nog door tot maart 2012. Er komt weer een nieuwe flyer voor de maanden januari, februari, waarin alle activiteiten op het gebied van geld worden bekendgemaakt. Deze activiteiten zijn ook te lezen op de website van Vinkhuizen en voor het CJG ook op de CJG websi-

te. Voor januari zijn alvast twee CJG activiteiten te melden: Op woensdag 18 januari van 10.00 12.00 uur is er een bijeenkomst “Hoe blijf je financieel gezond?”. In het CJG wordt door een medewerker van de Groninger Kredietbank uitleg gegeven over nieuwe regelingen en de gevolgen daarvan. Dinsdagavond 24 januari is er een informatiebijeenkomst voor gescheiden vaders. Medewerkers van de MJD geven informatie over juridische en financiële zaken waarmee je te maken krijgt bij een

scheiding. Deze bijeenkomst begint om 19.30 uur in het CJG. We zien u weer graag in 2012, maar eerst willen we u als CJG team fijne Kerstdagen en een goede jaarwisseling toewensen!

Informatie en aanmelding: Trudy van der Ley, CJG consulent, tel. 0613198190. Email: t.vanderley@copgroningen.nl


11

Babbelbox met Lorans Khalaf

www.vinkhuizen.nl Nieuws en informatie uit uw wijk!

Beste Redactie, In de nieuwste Vinkentouw wordt een bladblazer te leen aangeboden door Sociaal Buurtbeheer. Daar word ik nou droevig van. Als de groenvoorziening bij mij op het plein alles netjes maakt is dat heel fijn, maar minder fijn is het kolere lawaai dat ze er bij maken. Maaimachines, strippers, onkruid weghalers en een

van de ergste: bladblazers. Waarom niet gewoon een bezem gebruiken? Dat gaat volgens mij net zo snel, het krijgt de mensen in beweging (daar worden we toch alsmaar toe aangespoord?) en het bespaart een hoop lawaai. Vriendelijke groeten, Wikje Kramer

Inbraakgolf in Vinkhuizen In Vinkhuizen Noord zijn de afgelopen maanden veel inbraken gepleegd. Het gaat onder meer om de Aquamarijnstraat, de Saffierstraat en de Agaatstraat. Dit jaar zijn er al 60 inbraken gemeld bij de politie, terwijl dat er vorig jaar 33 waren. De politie heeft de inwoners van de wijk via Burgernet gevraagd extra alert te zijn. De inbrekers zijn vooral snel. Ze komen rap binnen door een openstaand raam, door te flipperen of door een raam of deur kapot te maken. Volgens de politie is het vooral

belangrijk om ramen en deuren te sluiten en om waardevolle spullen niet in het zicht te laten. De politie houdt zelf ook een extra oogje in het zeil door meer te patrouilleren en door na elke inbraak buurt- en sporen onderzoek te doen. De politie vraagt mensen zelf ook goed op te letten en zodra ze iets verdachts opmerken, om direct de politie te bellen, 09008844.

Cursussen in ‘t Vinkhuis Cursus bridge voor beginners Start: maandag 16 januari Tijd: 13.30-16.00 uur Aantal lessen: 13 Kosten: € 45,- incl. kopieen Cursus sterrenkunde voor basisschoolleerlingen Start: woensdag 18 januari Tijd: 14.00-16.00 uur Aantal lessen: 5 + 1 kijkavond Kosten: € 17,50 Daarnaast starten nieuwe cursussen yoga Op de maandagmorgen – ontspanningsyoga en de donderdagavond – poweryoga èn ontspanningsyoga ook start in januari weer Tai chi tao. Bij voldoende belangstelling start weer een middag en een avondgroep. Voor meer informatie verwijzen we naar de website van ’t Vinkhuys www.vinkhuys.nl

In deze rubriek vertelt een leerling van basisschool Annie M.G.Schmidt iets over zichzelf. Reber Khalaf woont met zijn broer Lorans, zus Riema en ouders aan de Radiumstraat. Hij zit in groep 3 Hasselbosje bij juf Marjon en meester Dick. Reber wil het liefst op het Digibord aan de slag. Tekenen op de computer is vet cool. “Soms teken ik smileys die lachen, smileys die boos zijn of smileys die gillen; dan hebben ze hun mond wijd open. Ook teken ik veel poppetjes. Mijn moeder heeft mij geleerd hoe ik een poppetje moet tekenen. Je begint met een rondje. Dan ogen, neus, mond en oren”. Reber volgt ook graag de gymlessen op school. Ze hebben net Pietengym gedaan. Dan moet

je pakjes in een schoorsteen gooien. Ook leuk is het om evenwichtsoefeningen te doen over een omgekeerde bank. Soms gaan ze ook voetballen. Dan is Reber helemaal in zijn nopjes. “In de pauze voetbal ik regelmatig op het grote voetbalveld voor de flat”. Hij voetbalt dan met Owen en met grotere jongens. Thuis is Reber dagelijks met de computer bezig. “Ik zit op de laptop op Hyves. Je kunt bijvoorbeeld naar muziek luisteren of nieuwe nummers toevoegen. Ik heb nummers van Rihanna, Bruno Mars, Usher en Waka Waka van Shakira. Je kunt ook spelletjes erop doen. Zoals FIFA Street 2 en Nerf. Ik heb ook echt zo’n Nerfpistool”. Reber speelt ook graag op de Playstation. Ook daarop speelt

hij regelmatig FIFA Street 2 (voetbal) en Call of Duty (schieten met wapens). Als hij thuis is, verft hij ook wel eens wat. Hij heeft net een piratensteen geverfd. “Dat is mijn gelukssteen”. Als Reber buiten speelt, dan is hij regelmatig op zijn fiets te vinden. Hij fietst dan rondjes rond het plein waar hij woont. Of hij voetbalt met Jasper en Alex. Reber’s lievelingseten is gegrilde kip met rijst. Verder houdt hij van stoere dingen. Ook van stoere kleding. Vooral kleding van Coolcat. Reber is bang voor spoken en vogelspinnen. Gelukkig heeft hij nog nooit een spook in het echt gezien. Wel een keer een echte vogelspin en die vond hij echt eng. Emma Bel

Broodtrommels en drinkbekers voor leerlingen Alle kinderen van de cbs de Hoeksteen en obs de Vlint hebben woensdag 23 november een drinkbeker en een broodtrommel gekregen, van de gemeente. Deze scholen doen mee aan de gemeentelijke actie ‘Minder afval dankzij mij’. Wethouder Jannie Visscher deelde aan de kinderen van de zwerfvuilteams bekers en trommels uit. Dat deed ze samen met de gemeentelijke MilieuStewards Wally Schepens en Kars Otten. De andere kinderen hadden in de klas hun drinkbekers en broodtrommels gekregen, van hun eigen juf of meester. Nadat twee schoolfoto’s werden gemaakt, eentje van de kinderen van de Vlint en eentje van de kinderen van de Hoeksteen, gingen de zwerfvuilteams op het plein en in de wijk aan de slag. De kinderen van groep vijf van de Hoeksteen hadden na een uur zes karretjes met zwerfafval verzameld, allemaal tot over de helft gevuld. Deelnemende scholen aan ‘Minder afval dankzij mij’ gaan de zwerfvuilactie maandelijks herhalen. Ook is er aandacht voor een gezonde vulling van de bekers en broodtrommels. In dit project wordt samen opgetrokken met de Hulpverleningdienst (GGD) en Natuur- en Duurzaamheid Educatie. Zo wordt in Vinkhuizen aange-

haakt bij het programma ‘Dik Doun in Grunn’ dat zich richt op gezonde voeding en het voorkomen van overgewicht. Voor ‘minder afval dankzij mij’ is de komende vier jaar geld gereserveerd.

Deelnemende scholen krijgen een voorraad broodtrommels en bekers zodat ook nieuwe leerlingen de komende jaren leren dat het heel gewoon is om je eten en drinken daarin mee te nemen.


Vinkentouw december 2011  

Vinkentouw december 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you