Page 1

e t u o R n e k n i V De VinkenRoute is 4,3 kilometer lang, en loopt door bijna de hele wijk. Loop je de route op 8 september, vergeet dan de stempelkaart op de achterkant van dit boekje niet. Met een afgestempelde kaart maak je namelijk kans op een ballonvaart voor twee personen! De stempelposten zijn aangegeven met nummers 1 t/m 13. Start: Winkeliersplein Siersteenlaan. Sla voorbij Eetcounter Vinkennest rechtsaf en loop de Siersteenlaan af tot aan de rotonde.

1 Onderweg komt u langs Trefpunt de Siersteen. Het “Trefpunt De Siersteen” organiseert activiteiten voor WAO-ers en 55+ers uit Vinkhuizen. Men kan hier terecht om o.a. te bridgen, klaverjassen, pergamano, naaien, knutselen, schilderen, sjoelen, biljart en line-dancing.

Op de rotonde staat het kunstwerk Two Nights (A) van kunstenaar Kie Ellens uit 1995, gemaakt van kunststof en staal. Het werk markeert de ingang van de wijk Vinkhuizen en bestaat uit twee losse delen bekleed met roosters en kleurige capsules. Afhankelijk van het standpunt, lijken de roosters doorzichtig of juist gesloten en de capsules de ene keer te zweven en het volgende moment gevangen te zijn in een massief blok. http://bit.ly/TjbfiE

4

Sla bij de rotonde rechtsaf de Goudlaan in. Aan de linkerkant van de weg staat de Pannakooi/voetbalkooi (B), waar het jeugd- en jongerenwerk ook wekelijks sportactiviteiten houdt. Sla linksaf de Magnesiumlaan in en neem de eerste straat rechts. Radiumpleintje (C) In 2011 kwamen enkele buurtbewoners van het eerste pleintje aan de Radiumstraat bij elkaar om te brainstormen over verbetering van het wat ongezellige, verouderde plein. Samen met Stichting Stiel is er gekeken naar de behoeften van kinderen, naar meer groen en gezelligheid op het plein. Dankzij activiteiten op het vernieuwde plein is het nu een ontmoetingsplaats voor jong en oud. http://bit.ly/O65AgL Steek de Radiumstraat over en houd rechts aan. Ga bij de eerste bocht links de Goudlaan in. Aan de linkerkant staat de Annie MG Schmidtschool en de Sporthal, waar diverse sportverenigingen gebruik van maken.


Sla aan het einde van de Goudlaan linksaf de Metaallaan in tot aan de Zilverlaan. Steek over en sla rechtsaf. Daar staat het pand van WerkPro. WerkPro (D) is een organisatie die zich bezighoudt met werk en maatschappelijke dienstverlening. Werk Pro biedt activiteiten en begeleiding voor mensen die op eigen kracht (nog) geen reguliere werkplek kunnen vinden. Bij WerkPro kunnen mensen op elk niveau ‘instappen’. www.werkpro.nl

Metaallaan over, sla linksaf in de Metaallaan en dan rechtsaf de Kaliumstraat in. Aan de rechterkant ligt het Smeltkroesplein (F). De inrichting is een initiatief van een grote groep bewoners uit de omgeving van het Smeltkroesplein en het toenmalige leefbaarheidoverleg. Het wijkteam zorgde voor de uitvoering van de plannen van de bewoners. Het nieuwe ontwerp biedt meer ruimte voor spelen, ontmoeten, sporten en verblijven. http://bit.ly/Nptq1W Sla linksaf de Radiumstraat in en loop door totdat aan de rechterkant het Diamantpark (G) verschijnt. Steek het park schuin over.

2

Daarnaast vindt u Buurt- en Speeltuinvereniging Vinkhuizen-Zuid. In 2006 is de speeltuin opnieuw ingericht, waarbij de ideeën van kinderen zijn meegenomen. Vrijwilligers organiseren het hele jaar door verschillende activiteiten voor jong en oud, zoals kinderdisco, kookworkshops, klaverjasavonden en soos. De vereniging beschikt nu ook over een Digituin waar je computercursus kunt volgen. http://bit.ly/NkYLEs Volg de Zilverlaan verder, loop met de bocht mee en sla na de Kobaltstraat de eerste pad naar rechts in. Steek het Zilverpleintje (E) in een rechte lijn over. Steek vervolgens de

In het Diamantpark staat naast onder andere een skatebaan het kunstwerk De Ring van Vinkhuizen (H) van kunstenaar Jean Bernard Koeman, 2006, gegalvaniseerd staal. De Ring van Vinkhuizen is een klein stadion van tien meter lang en drie meter hoog, gemaakt van vangrails. Het kunstwerk is niet alleen om naar te kijken, maar mensen mogen er ook in gaan zitten. http://bit.ly/RCA7DU We komen uit bij de Diamantlaan die we oversteken. Sla dan linksaf naar ‘t Vinkhuys. ’t Vinkhuys is een multifunctioneel centrum en biedt activiteiten voor jong en oud, zoals kindertoneel, fotoclub, talencursus, tai chi tao of bridge. Sinds kort kunnen scholieren hier terecht voor intensieve huis-

3

Wist je dat.. Stressgevoelens en slaapklachten door beweging verminderd kunnen worden?

5


VinkenRoute werkbegeleiding. Daarnaast zijn er diverse mogelijkheden voor zakelijke bijeenkomsten, cursussen en festiviteiten in één van de vele zaaltjes. www.vinkhuys.nl In ’t Vinkhuys bevinden zich ook het Stip en Humanitas. Bij het Steun en Informatie Punt (Stip) vindt u alle informatie over wat er te doen is in de wijk, over waar u hulp en ondersteuning kunt krijgen en over voorzieningen waar u recht op hebt. Stip helpt bijvoorbeeld bij het schrijven van moeilijke brieven en het invullen van formulieren. Het is ook dé plek om binnen te lopen als u vrijwilligerswerk zoekt of af en toe een klusje wilt opknappen. Stip is er voor wijkbewoners ouder dan 23 jaar. Humanitas Voor alles wat te maken heeft met vrijwillige thuishulp en mantelzorg kunt u bij Humanitas terecht. U vindt hier ook informatie over maatjesprojecten, de vriendschapskring of thuisadministratie. http://bit.ly/MSjfUs 4

Sla na ’t Vinkhuys rechtsaf, neem het paadje tussen de Dolomietstraat en de Boraxstraat. Helemaal aan het einde hiervan ziet u ‘Het Waterplein’ (I); een heerlijke plek om te spelen of op een bankje van het uitzicht te genieten. Sla hier rechtsaf het meest linker paadje in, de Eelderbaan (parallel aan de Bo raxstraat).

6

We passeren een voetbal- en tennisveld (J). Langs het pad staat het windkunstwerk N.NO.O.ZO.Z.ZW.W.NW.N (K) van kunstenaar Eric de Lyon uit 2007. Het bestaat uit 17 lantaarnpalen van geanodiseerd aluminium met een door de computer aangestuurde led-verlichting. De lampen reageren op de windrichting: wanneer die verandert kleurt het licht bovenin ook anders. Loop het pad uit tot aan de Siersteenlaan en sla hier rechtsaf. Sla vervolgens rechtsaf de Veldspaatstraat in. U kunt een bezoekje bren gen aan het gebouw De Veldspaat. U vindt in de Veldspaat verpleeghuis- en verzorgingshuiszorg, dagopvang en dagbehandeling (onder andere voor Indische en Molukse ouderen). Bewoners van de aanleunwoningen en wijkbewoners kunnen gebruik 5

maken van de thuiszorg en andere voorzieningen. Zo kunt u bijvoorbeeld eten in het moderne en sfeervolle restaurant waar men werkt met verse producten.

Wist u dat.. Veel groentes rauw gegeten kunnen worden en kinderen dat vaak een stuk lekkerder vinden? Geef dus als u staat te koken zo nu en dan een stukje rauwe groente om te knabbelen. Lekker én gezond!


Routebeschrijving Sla vervolgens linksaf het vervolg van de Vel spaatstraat in. Neem dan het eerste pad links tussen het CJG en het schoolplein van de Ve sterschool in. In het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) zijn alle ouders en kinderen (0-23 jaar) welkom, met elke denkbare vraag over opvoeden en opgroeien. De medewerkers van het CJG bieden informatie, advies en opvoedondersteuning en brengen je graag in

6

contact met andere ouders of deskundigen. Ook het consultatiebureau valt onder het CJG. http://bit.ly/N8KbUq In hetzelfde pand als waar het CJG zich bevindt (Prismagebouw), is ook de ‘De Flonkersteen’ van SKSG gesitueerd. SKSG Flonkersteen verzorgt twee vormen van dagopvang voor kinderen van 0-4 jaar: reguliere en flexibele opvang. Bij de laatste vorm kunt u uw kind op wisselende tijden op laten vangen. 8 http://flonkersteen.sksg.nl/ 7

daltonbasisschool De Vlint, een filiaal van de Openbare Bibliotheek, peuterspeelzaal het Zwerfkeitje, NaSchoolse Opvang Asterix, Maatschappelijke en Juridische Dienstverlening, een Spel & Opvoedwinkel en de coördinator NaSchoolse Activiteiten. Elke dag zijn er activiteiten en kan men bij de verschillende instellingen terecht. http://vensterschoolvinkhuizen.groningen.nl Sla aan het eind van het paadje rechtsaf de Siersteenlaan in. Steek voor de Vensterschool bij het zebrapad de Siersteenlaan over en loop rechtdoor, zodat u het paadje tussen de twee flats inloopt. Dan kruist u de Opaalstraat en komt bij de Barnsteenstraat. Sla deze linksaf in. Aan het einde van de Barnsteenlaan rechtsaf de Kwartsstraat inslaan; neem hier het meest linker pad langs het groen. Loop onder het ijzeren kunstwerk door en vervolg het slingerpaadje naar de Dierenweide. In de kinderboerderij de Dierenweide Eelderbaan kun je de dieren aaien en voeren met bekertjes biks. Op woensdagmiddag zijn er ponyritjes voor de kleintjes en pony borstelen voor de grote kinderen. Ook is er een gezellig terras en een

9

In de Vensterschool zijn verschillende instellingen gevestigd: de christelijke basisschool De Hoeksteen en de openbare

7


9

8

5

6/7

10

8

L

3/4

11 M

1

12

A

13

B

Routekaart


2

Legenda

E

V

**KOP**

= Stempelpost

C

D

V

= Bezienswaardigheid

G

K

I

J

H

F

= Start / Finish

9


Routebeschrijving speeltuin. De dierenweide wordt beheerd door De Zijlen, een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Vervolg het paadje, steek de Parelstraat over naar de Kornalijnlaan. Hier ziet u aan de linkerkant het NOVO- complex de Kornalijn. NOVO ondersteunt volwassenen en kinderen met een verstandelijke beperking. In Woongemeenschap de Kornalijn wonen 24 cliënten in de leeftijd van 22 tot 75 jaar in een eigen appartement. Meedoen, meepraten en meebeslissen van cliënten staat voorop. http://bit.ly/MAf12a

10

Loop de Kornalijnlaan uit, tot aan de kruising met de Diamantlaan. Sla hier linksaf en neem het eerste paadje rechtsaf het park in. Volg het pad door het park.

niet begraven mochten worden, maar als prooi voor de vogels werden achtergelaten. Tegenwoordig wordt het woord in bredere zin gebruikt: asielzoekers, kinderen die gepest worden, religieus vervolgden – zij kunnen zich allen ‘vogelvrij’ verklaard voelen. http://bit.ly/QheraJ Na het park komt u schuin uit bij de Edel steenlaan. Sla hier rechtsaf en blijf aan de echterkant van de weg. Sla rechtsaf de Goudlaan in. Hier bevindt zich de Wende. Buurt- en jongerencentrum De Wende is een plek voor iedereen, jong en oud, waar diverse culturen elkaar ontmoeten. Dagelijks zijn er vrijwilligers aanwezig die begeleiden bij educatieve, creatieve, culinaire, sportieve en ontspannen activiteiten. Ook is het mogelijk om delen van de accommodatie te huren: de Wende beschikt over diverse zalen, 11

Hier lopen we langs een basketbalveldje en een speelplek. Ook zien we hier 3 vogelkooien van de kunstenaar Hans Mes uit 2004 van brons en gecoat staal. Het heet Vogelvrij (L). De term ‘vogelvrij’ had oorspronkelijk betrekking op lijken die een ruime keuken en een timmerwerkplaats. Ook is er achter De Wende een natuurlijk speelgebied gelegen (M). http://www.buurtcentrumdewende.nl

10

Tip: Maak zelf een lekkere yoghurtdrank: meng magere yoghurt met een scheut ranja en een heel klein beetje water. Of meng magere yoghurt met wat vruchtensap.


Sla als u (na een bezoek aan de Wende weer) voor de Wende staat links af en daarna direct weer rechts de Edelsteenlaan in. U loopt dan langs de zijkant van de Wende richting de ringweg. Neem het laatste pad naar rechts; u loopt dan door een natuurlijk speelgebied. Aan het einde van dit pad staan 3 totum palen. Sla daar linksaf de Goudlaan in. Even later ziet u de Goudvink. De Goudvink is door woningbouwvereniging Nijestee ter beschikking gesteld als ontmoetingscentrum voor bewoners. Het gebouw huisvest Zorg Thuis Vinkhuizen Dignis/Lentis, Vrouwengroep Smarad, het Koerdisch

12

Loop de Goudlaan verder af. Links staat Gezondheidscentrum de Vuursteen, dat in het voorjaar van 2012 door een verbouwing is vernieuwd en uitgebreid. Naast huisartsen en fysiotherapeuten (die nu over een zeer fraaie en goed uitgeruste oefenzaal beschikken) bevinden zich hier een apotheek, verloskundigen, logopedie en psychologische hulp als extra aanbod. http://www.vuursteen.eu/

13

Sla bij de rotonde weer rechtsaf de Siersteenlaan in. Steek over op het voetpad ter hoogte van het winkelcentrum. U bent nu weer op het winkeliersplein: het eindpunt van de Vinkenroute.

Finish! Nederlands Samenwerkingscentrum, Sociaal Buurtbeheer, de Christen Gemeente FiladelďŹ a, kunstenares Lydia Jonkman, Stichting Stiel (opbouwwerk) en buurtrestaurant Resto VanHarte.

11

Flyer Open Dag Vinkhuizen 2012  

Flyer Open Dag Vinkhuizen

Advertisement