Page 1

720 elever i 30 klasser 65 lærere 25 pædagoger Ledelse mm

Skolen er fra 1909 (fylder 100 år i år) Ombygget i forbindelse med SKUB i 2000 Maglegårdsskolen


Maglegårdsskolen

En fleksibel faseopdelt skole med fokus på det enkelte barns læring

Maglegårdsskolen


Magleg책rdsskolen


Maglegårdsskolens koncept Læringssyn

Lærerrolle

Organisation

Fysiske rammer

Differentiering (MI & læringsstile) Indsigt i egen læringsproces Udfordringer Use it or lose it Aktiv i læringsprocessen

Selvstyrende enheder 5-7 lærere 3 klasser Fysisk afgrænset område

Rammesætter & vejleder Forpligtende teamsamarbejde Vidensdeling

Hjemområdet (den fysiske enhed) Bedre udnyttelse af arealet Fleksible læringsrum

Maglegårdsskolen


Fokus på det enkelte barn Hvorfor differentiering? Fordi børn er forskellige!

Niveauer Læringsstile Intelligenser Forskellige tilgange til læring

Maglegårdsskolen


Behov for ny læringspraksis Et alternativ til klasseundervisningen er nødvendig Møde det enkelte barn for at etablere en hensigtsmæssig læringsproces

Maglegårdsskolen


Udfordring for det enkelte barn Anvendeligt

FL O

Use it or lose it

Krav

Meningsfuldt

W

Angst

Kedsomhed

Nysgerrighed Flow

Kompetence

Magleg책rdsskolen


Den der arbejder lĂŚrer

MaglegĂĽrdsskolen


Være i aktivitet Børnene ønsker at

Handle, styre og bestemme Producere og skabe Eksperimentere Have udfordringer Kommunikere Tolke sig selv Have sociale relationer Samarbejde og dele viden

Maglegårdsskolen


Fleksibel organisation Model for strukturen

Børnehaveklasserne

1. + 2. + 3. klasse

4. + 5. + 6. klasse

7. + 8. + 9. klasse

Hjemområde I Lærerteam I

Hjemområde II Lærerteam II

Hjemområde III Lærerteam III

Hjemområde IV Lærerteam IV

Selvstyrende enheder bestående af 3 klasser 5-7 lærere i et fysisk afgrænset område Maglegårdsskolen


10 sm책 skoler i skolen

BHA1 BHA2 BHA3

1B 2B 3B

4E 5E 6E

7H 8H 9H

1C 2C 3C

4F 5F 6F

7I 8I 9I

1D 2D 3D

4G 5G 6G

7J 8J 9J

Magleg책rdsskolen


Den fysiske enhed Hjemomr책det - den selvstyrende enheds base 3 hjemsteder

Hjemomr책de

Magleg책rdsskolen


Læreren Lærernes IT-kompetencer Barriere for børnenes IT-læring!? Hvad kan jeg bidrage med? Hvad kan vi som team? Tekniske eksperter tæt på

Lærerrollen

Vertikale – horisontale relationer Proaktiv didaktik Den tilstedeværende tilstedeværende lærer Maglegårdsskolen


Børnene Læringsformer

Uformelle og formelle Læringshierarkier, læringsfællesskaber & -netværk Børns forskellighed – ikke ”lære i takt” Fremlæggelser

Børnenes kompetencer Børn som ressourcepersoner Børn som vidensbærere

Maglegårdsskolen


Vidensledelse

Magleg책rdsskolen


Eksempler • • • •

Smartboard Elektronisk portefølje … …

Maglegårdsskolen

Maglegård  

Information om Maglegård