Page 1

KLIMA ELEKTRO ŠUPE, obrt za klimatizaciju i elektro usluge, vl. Ţeljko Šupe, Mob: 091 103 6502

CJENIK ELEKTROINSTALACIJSKIH RADOVA S UKLJUČENIM MATERIJALOM ZA DVOSOBAN STAN (60m²) 2013/2014


NAZIV USLUGE

Kom.

Cijena (kn):

3 1 1

360,00 120,00 120,00

Ukupno (kn):

SOBA 1 Polaganje kabela, postavljanje poţbukne kutije za utičnice i prekidače te razvodne kutije, spajanje kablova Utičnice Obični prekidač Svijetlo

600,00 SOBA 2 Polaganje kabela, postavljanje poţbukne kutije za utičnice i prekidače te razvodne kutije, spajanje kablova Utičnice Obični prekidač Svijetlo

3 1 1

360,00 120,00 120,00 600,00

HODNIK Polaganje kabela, postavljanje poţbukne kutije za utičnice i prekidače te razvodne kutije, spajanje kablova Izmjenični prekidač Kriţni prekidač Utičnica

2 1 1

240,00 120,00 120,00 480,00

KUHINJA Polaganje kabela, postavljanje poţbukne kutije za utičnice i prekidače te razvodne kutije, spajanje kablova Utičnica za štednjak Utičnica za peć Utičnica za hladnjak Utičnica za perilicu posuĎa Utičnica za kuhinjsku napu Dupla utičnica iznad radne plohe Svijetlo iznad radne plohe Svijetlo strop Obični prekidač za stropno svijetlo

1 1 1 1 1 2 1 1 1

120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 240,00 120,00 120,00 120,00 1.200,00

DNEVNA SOBA Izmjenični prekidač Serijski prekidač Svijetlo stropno Svijetlo zidno Šuko utičnica Euro utičnice Polaganje cs cijevi u koje dolaze kablovi za telefon, Polaganje cs cijevi i kablova utp cat 5 za mreţu Polaganje cs cijevi i koaksijalnih kablova za zemaljsku i satelitsku antenu

2 1 1 2 3 3 do 20 m do 20 m do 20 m

240,00 120,00 120,00 240,00 360,00 360,00 500,00 500,00 500,00 2.940,00


KUPAONICA Utičnica za veš mašinu Stropno svijetlo Direktni vod za kupaonsko ogledalo Direktni vod za boljer Utičnica za kupaonsku grijalicu Utičnica za fen Kupaonski set prekidača za svijetlo, boljer i grijalicu

1 1 1 1 1 1 1

120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 360,00 1.080,00

BALKON Obični prekidač Svijetlo Utičnica

1 1 1

120,00 120,00 120,00 360,00

STUBIŠTE Svijetlo strop Svijetlo zidno, bočno Stubišni taster

1 1 2

120,00 120,00 240,00 480,00

POSTAVLJANJE I SPAJANJE GLAVNOG RAZVODNOG ORMARA 24 MJESTA SA MATERIJALOM Postavljanje i spajanje automatskih osigurača B klase 16 ampera Postavljanje i spajanje automatskih osigurača B klase 20 ampera Postavljanje i spajanje glavne četveroplone FID skolopke 40 ampera 0.5 Postavljanje FID sklopke 25 ampera 0,03 Postavljanje tropolne sabirnice za osigurače IZRADA, DOBAVA I MONTAŽA RAZDJELNIKA KPMO, PREMA UVJETIMA HEP-a

UKUPNO:

*

Obrtnik nije u sustavu PDV-a

10 6 1 1

1.500,00

1.800,00 1.500,00

11.040,00

Cjenik elektroinstalacija klima elektro šupe  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you