Page 1

Map Natuursteen.indd 2

20-03-2008 13:42:01


N

Natuurlijke schoonheid Jarenlang heeft natuursteen de harten en handen van mensen geboeid, van kathedralen tot kerken, van straten en pleinen tot grote elementen. Natuursteen heeft de schoonheid uitgedrukt en vertaald in de perioden van de tijd. De ontwerpers zoeken iedere keer naar andere vormen en kleuren om hun eigen identiteit te profileren. Omdat wij de ontwikkelingen volgen, kunnen wij ook inspelen op de veranderende wensen en ideeĂŤn voor het inrichten van het openbare gebied. Laat Vink Natuursteen uw gids zijn als natuursteen uw plannen mag (ver)sieren met mooie tijdloze natuurlijke materialen.


N

Natuursteen = Natuurlijk materiaal


Natuursteen Natuursteen = Natuurlijk materiaal.

Natuursteen verfraait de omgeving en omdat het een

Natuursteen is ontstaan door de werking van de natuur.

tijdloos materiaal is vormt het zowel bij moderne als traditionele architectuur een goede combinatie.

We onderscheiden ook vele soorten waaronder graniet, kwartsiet, hardsteen, basalt en gelaagde soorten zoals leisteen en porfier. In diverse groeven over de gehele wereld worden natuursteen producten geproduceerd en door Vink Natuursteen geïmporteerd. Door de diversiteit aan kleuren en de bewerkingen kan men de buitenruimte, ook wel het platte vlak genoemd, haast ‘schilderen’. Omdat natuursteen nagenoeg in ieder formaat en in vele bewerkingen leverbaar is, is het uitstekend geschikt om er mee te ‘spelen’. Een lange streep als accentuering, een afscheiding tussen verharding en groen, een plein of winkelstraat, het is te produceren en daarom ook leverbaar.

Ontstaanswijze Natuurstenen met een vergelijkbare samenstelling en ontstaansgeschiedenis worden in een groep ingedeeld. Tot één groep (bijvoorbeeld ‘marmers’ of ‘granieten’) kunnen vele honderden natuurstenen behoren. Uitgaande van de ontstaanswijze zijn er drie groepen gesteenten: 1. de stollingsgesteenten 2. de sedimentgesteenten 3. de metamorfe gesteenten Deze drie groepen gesteenten zijn weer onder te verdelen in verschillende categorieën. In het bijgaande schema zijn deze Natuursteen is tenslotte ook te ordenen naar de

in groepen ingedeeld, zoals gebruikelijk is in de geologie.

ontstaanswijze. Vele eigenschappen komen daar direct uit voort. Als dus bekend is hoe een natuursteensoort

De belangrijkste groepen uit het schema worden hierna

is ontstaan, weten we al veel over de eigenschappen

besproken (zie volgende pagina).

en daardoor ook over de toepassingsmogelijkheden.

Natuursteen is Natuurlijk materiaal


Stollingsgesteenten Stollingsgesteenten zijn ontstaan door afkoeling en stolling van vloeibaar gesteente. Dit kan zowel in als op de aardkorst plaatsvinden. Wanneer het vloeibare gesteente in de aardkorst afkoelt (magma) ontstaan dieptegesteenten. En wanneer het vloeibare gesteente uit de aardkorst treedt (lava) en afkoelt, ontstaan uitvloeiinggesteenten. Als tussenvorm kan magma ook stollen in spleten of breuklagen in de aardkorst; dan spreken we van ganggesteenten.

Sedimentgesteenten De sedimentgesteenten zijn in rivieren en zeeën ontstaan door de afzetting van steenkorrels of door het neerslaan van kalk uit met kalk verzadigd water. Dat bezinken in lagen heet ‘legeren’ (neerleggen). Aan de blokken steen die tegenwoordig worden gewonnen, is nog te zien dat deze natuursteensoorten laagsgewijs zijn ontstaan. We noemen deze gelaagdheid “het leger in de groeve” ofwel het “groefleger”. Er zijn twee soorten: afzettingsgesteenten en neerslaggesteenten.

Metamorfe gesteenten De hiervoor omschreven twee groepen stollingsgesteenten en sedimentgesteenten zijn na miljoenen jaren, en vaak onder hoge druk en temperatuur, ontstaan. Als deze natuursteensoorten dit proces opnieuw of nog langer hebben ondergaan, is er wat bijzonders gebeurd. Zij hebben dan een gedaanteverwisseling ondergaan. We spreken daarom van omvormingsgesteenten of ‘metamorfe gesteenten’. Dit proces is vaak het gevolg geweest van beweging van de aardkorst. Enkele voorbeelden van metamorfe gesteenten zijn: • kleisteen werd leisteen • zandsteen werd kwartsiet • vele kalksteensoorten werden marmers

Natuursteen is Natuurlijk materiaal

• de granieten (dieptegesteenten) werden veelal gestreepte rode gneizen en magmatieten • de zandstenen en kwartsieten werden op hun beurt weer de veelal grijze gneiss.


T

Tijdloos stijlvol


B

Bestrating


Basalt

Graniet

Bestratingen


Gres

Bestratingen


Hardsteen/Graniet

Bestratingen


Portugees Graniet

Zweeds Graniet

Bestratingen


G

Gevels


Rustieke Lei / Breuksteen

Gevels


Zandsteen

Gevels


S

Soorten


Graniet

Soorten


Basalt

Porfier

Hardsteen

Soorten


Gres

Soorten


Patina Dit gesteente wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van talrijke fossielresten die samengekit zijn door een microkristallijnen massa, die uiterst fijn verdeelde koolstof bevat. De fossielen verlenen aan het verse breukvlak facetten die glinsteren in het licht. De crionoĂŻden, koralen en schelpen tekenen zich helder af tegen de donkere ondergronden variĂŤrend, naar gelang de afwerking, van lichtgrijs tot zwart, over een gamma van blauwtinten . De steen krijgt door uitwassen van de koolstofdeeltjes een heldere tint bij blootstelling aan weer en wind.

Bewerkingen De talrijke bewerkingen maar ook de brede waaier van afmetingen bieden tal van toepassingsmogelijkheden voor zowel binnen als buiten.


Hardsteen bewerkingen Donker Gezoet Het oppervlak van deze afwerking is glad en mat, maar heeft een licht omtrekpatroon. De kleur is diepgrijs tot bijna zwart.

Agripa Deze afwerking wordt gekenmerkt door een slipvast oppervlak met een onregelmatig korrelig reliĂŤf op de gehele bovenkant. De kleur is zeer licht grijsbeige.

Gebouchardeerd Grof Omdat het boucharderen met een punthamer gebeurt, hebben de tegels een antislip-reliĂŤf. Dat maakt ze bijzonder geschikt voor gebruik in de open lucht. De witte punten zijn dieper en verder van elkaar verwijderd dan bij Fijn Gebouchardeerd.

Gebouchardeerd Fijn De gebouchardeerde afwerking bestaat uit witte holle punten (1 tot 3 mm dik en diep) die worden afgewisseld met regelmatig over het oppervlak verspreide grijze punten. Bij de grof gebouchardeerde afwerking zijn de witte punten dieper en liggen ze verder uit elkaar, terwijl ze bij de fijn gebouchardeerde afwerking kleiner en minder diep zijn en ook dichter bij elkaar liggen.

Hardsteen bewerkingen


Hardsteen bewerkingen Gefrijnd Een gefrijnde afwerking is meestal licht-grijs van kleur. De zeer lichtgrijze kleur van de frijnslagen contrasteert met het donkergrijs van het ruw gebleven materiaal. De frijnslagen hebben een regelmatige tussenafstand (15 per dm).

Conception Het oppervlak van deze afwerking is gezoet en vertoont een zeker reliĂŤf, dat vergelijkbaar is met het patina dat steen na verloop van tijd gaat vertonen. Mooie details zoals fossielen, schelpjes, crinoĂŻden enz., die specifiek zijn voor blauw hardsteen, zijn zichtbaar.

Korstplaat Korstplaat heeft een zeer onregelmatig oppervlak met grote bulten en putten en varieert qua kleur van donkergrijs tot zwart. Het materiaal wordt gebruikt als gevelbekleding voor grondmuren, inrichtingen van watervlakken, fonteinen, etc.

Gevlamd Mechanische afwerking die verkregen wordt door met een vlamstraal over een gezaagde steenplaat te gaan, voordat de eindproducten op maat worden gebracht. Het geheel heeft een oppervlak dat een beetje ruw is en lichtgrijs.

Hardsteen bewerkingen


G

Geslepen degelijkheid


Hardsteen bewerkingen IJsbloemen Deze tegel is lichtgrijs van kleur. De zeer lichtgrijze inkepingen contrasteren met het ruw gebleven materiaal. De ijsbloemgravures die aan ijskristallen doen denken, worden willekeurig in alle richtingen aangebracht met pneumatische beitel.

Gegradineerd De lichtgrijze strepen contrasteren met de donkergrijze ruwe steen. Het gradineren wordt vooral mechanisch uitgevoerd, met een frees op grote gezaagde oppervlakken die vervolgens op maat worden gezaagd.

Blauw Geschuurd Deze afwerking gebeurt met mechanische slijpmachines. Het oppervlak is vlak en vertoont geen zaagsporen meer. Het is bedekt met zeer fijne cirkelvormige krasjes in alle richtingen, die naar gelang van de gebruikte slijpkorrel min of meer zichtbaar zijn. De geslepen tegel heeft een blauwe kleur.

Natura Blauw Natura Blauw tegels hebben een drooggeslepen afwerking. Ze hebben een effen blauwe kleur. De tegels zijn glad en zacht en voelen warm aan. De randen zijn scherp, de zijkanten en de onderzijde zijn gezaagd. De tegelranden zijn heel lichtjes gebombeerd en gepatineerd. Natura is een droog geslepen afwerking met een effen lichtgijs oppervlak.

Hardsteen bewerkingen


Hardsteen bewerkingen Natura Licht Natura Licht is een droog geslepen afwerking. Deze heeft een lichtgrijze kleur met zeer fijne evenwijdige en oppervlakkige krasjes. De randen zijn scherp, de zijkanten en de onderkant zijn gezaagd.

Gepolijst Deze bewerking is de laatste marmerafwerking die met water op polijst. Het oppervlak is effen, glad, zwart en glanzend.

Gezaagd Deze afwerking ontstaat door het mechanisch verzagen van de steen. De steen is lichtgrijs van kleur, met lichte schakeringen die onregelmatig over het oppervlak verspreid zijn.

SclypĂŠ De grijsblauwe groeven wisselen af met de donkergrijze steen. Het geheel is middelgrijs van kleur.

Hardsteen bewerkingen


Hardsteen bewerkingen Mechanische Oude Frijnslag De Oude Frijnslag is een gefrijnde bewerking met onderbroken strepen, evenwijdig met de randen of licht hellend. Het geheel is lichtgrijs van kleur.

Vieux Soignes Afwerking met een glad en zacht oppervlak. Soms is het bedekt met fossielen of witte calcietvlekken. De kleur is licht grijsblauw, de hoeken en randen zijn afgerond.

Hardsteen bewerkingen


S

Specials


Specials


Specials


Specials


Specials Verantwoording foto’s in deze uitgave: Aveq Fotografie, Edwin Bergman, Etienne van Sloun, Pierre Bleue Belge en eigen foto’s.


Map Natuursteen.indd 2

20-03-2008 13:42:01

Brochure Vink Natuursteen  

Dit is de Brochure van Vink Natuursteen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you