Page 1

Snoeigereedschappen


PNEUMATISCHE SNOEIGEREEDSCHAPPEN Zuiger voor pneumatische snoeischaar

Pneumatische snoeischaar

9210-1690148

9210

stuks

1

178,47

30

1

€ 12,73

9210-1060238 1

9210-1690148

9210

Reservemes en bout voor pneumatische snoeischaar

Shock absorbering voor pneumatische snoeischaar

stuks 15

1

36,88

9210-1

Complete snijkop voor pneumatische snoeischaar

1

9210-1060238

Bescherming voorzijde voor pneumatischs snoeischaar

10

88,58

1

9210-1730107

Vering voor terugslag voor pneumatische snoeischaar

9210-1830137 stuks 10

9210-1640142 9210-10 1

3,10

stuks

stuks

stuks

9210-1730107

9210-1 1

Zelf aandraaiende schroeven voor pneumatische snoeischaar

stuks

€ 69,25

10 1

9210-10

0-ringen

1

9210-1830137

Behuizing voor pneumatische snoeischaar

€ 55,69

€ 59,06

1

9210-1640142

Verbindingsstaaf voor pneumatische snoeischaar

9210-1710266 stuks

9210-1700118 9210-20 stuks 1

stuks 1

€ 9,53

1

9210-20

Koperen omhulsel voor pneumatische snoeischaar

1

€ 26,94

1

9210-1700118

stuks 10

73,56

40 1

9210-1720100

Zuiger afdichting voor pneumatische snoeischaar

9210-1230235 stuks 10

214

10

€ 148,15

40

9210-1230235

10

5,94

1

9210-1060177

1

9210-1320281

Handbescherming voor

9210-1320281

€ 44,80

9210-1770106

Stofbeschermings capsule voor pneumatische snoeischaar

stuks 1

9210-1710266

Schroef TCCE voor pneumatische snoeischaar

stuks

9210-1230219

€ 51,80

1

9210-1060177 stuks

44,05

Klinknagels voor pneumatische snoeischaar

9210-1770106 9210-1720100

stuks 1

9210-1230219

10

€ 59,57


ELEKTRONISCH SNOEIGEREEDSCHAP Reserveonderdelen, ERGO snoeischaren

Elektrische snoeischaar

Reserveonderdelen, ERGO snoeischaren

R900P €

9320

R211P/R300P/R500P/R600P

€ 35

**

1

Ergonomische snoeischaren

1

R900P

9320

SNOEISCHARENPROFESSIONELE REEKS

5,62

N°2 N°2 N°1 N°3 N° M2 - L

14,14 962,07 14,14 14,14 14,14

1 1 1 1 1

R211P R211P-BULK80 R300P R500P R600P

Reserveonderdelen, ERGO snoeischaren

Reserveonderdelen, ERGO snoeischaren

R901P € 1

4,74

PX

Reserveonderdelen, ERGO snoeischaren

€ 20 20 20 30 20 30

49,98 49,98 49,98 49,98 49,90 49,90

R901P

2 2 2 1 2 2

PX-S2 PX-M2 PX-M2-L PX-M3 PX-L2 PX-L3

Ergonomische snoeischaren met rolgreep

R303P-R603P € N°1 N°2 N°3 N° M2 - L

15,23 15,23 15,23 15,23

1 1 1 1

R303P R403P R503P R603P

Reserveonderdelen, ERGO snoeischaren

R902P € 5,33

1

R902P

Onderdelen voor snoeischaren 2 reserve buffers

PXR € 15 20 15 20 20 30 20

73,78 73,78 73,78 73,78 73,78 73,78 73,78

2 2 2 2 2 2 2

PXR-S1 PXR-S2 PXR-M1 PXR-M2 PXR-M2-L PXR-M3 PXR-L2

Reserveonderdelen, ERGO snoeischaren

R903P/R1269P € 3,73 83,79

1 1

R903P R1269P-BULK50

Reserveonderdelen, ERGO snoeischaren

R811P-RT824P €

R801P-R804P € N°1 N°2 N°3 N° M2 - L

30,70 30,70 30,70 30,70

1 1 1 1

R801P R802P R803P R804P

PX-S PX-M PX-L PX-S2-L PX-M2-L PX-L2-L PXR-S PXR-M PXR-L PXR-M2-L

19,28 19,28 19,28 19,28 19,28 20,95 43,06 43,06 43,06 46,41

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R811P R812P R813P R814P R815P R816P RT821P RT822P RT823P RT824P

R904P € 5,35

1

R904P

215


SNOEISCHARENPROFESSIONELE REEKS Reserveonderdelen, ERGO snoeischaren veren

Snoeischaren

Snoeischaren

P108 cm / snijcapaciteit mm

R905P-R907P

20/20 23/25

veren

4,40 77,57 4,40 4,40

1 1 1 1

R905P R905P-BULK50 R906P R907P

P126

€ 35,81 38,24

6 6

P108-20 P108-23

cm / snijcapaciteit mm 19/15 22/20

6 6

20,98 22,73

P126-19 P126-22

Snoeischaren Rozenpresenteerschaar

Snoeischaren

P3 cm / snijcapaciteit mm 20/20 23/25

€ 41,41 43,70

6 6

P3-20 P3-23

P1/P6 44,70 48,32 48,96

20/20 22/25 20/20

6 6 6

cm / snijcapaciteit mm 20/12 20/12

Snoeischaren

cm / snijcapaciteit mm

P64

P1-20 P1-22 P6-20

€ 23,18 271,35

6 1

P64-20 P64-20-BULK12

Onderdelen, snoeischaren

P5

Snoeischaren met rolgreep

cm / snijcapaciteit mm 20/20 23/25

€ 44,03 46,65

6 6

P5-20 P5-23

R220H/R221P P138-22 P138-22

cm / snijcapaciteit mm 20/20 22/25

Snoeischaren met aambeeld

P2 67,03 72,62

6 6

P2-20 P2-22

22/28

Snoeischaren

1 1

R221P R221P-BULK50

Onderdelen, snoeischaren

P138 cm / snijcapaciteit mm

5,39 229,58

€ 29,51

6

P138-22

Snoeischaren

P110 cm / snijcapaciteit mm 20/20 23/25

216

P121 € 32,21 34,33

cm / snijcapaciteit mm 6 6

P110-20 P110-23

20/20 23/25

R201P-R211P-R171P €

€ 25,30 26,27

6 6

P121-20 P121-23

P1-20,P2-20 P1-22,P2-22 P1-22,P2-2 P6-20,P7-20

14,14 14,80 9,42 16,52

1 1 80 1

R211P R201P R201P-BULK80 R171P


Onderdelen voor snoeischaren Reserve mes voor snoeischaar en ruspenschaar

Onderdelen, snoeischaren

Onderdelen, snoeischaren

R1601/R1600

R341P/R474P R112PG-R223P-R225PG € P3-20, P5-20 P108-20, P110-20 P3-23, P5-23 P108-23, P110-23, P134, P34 P138-22 P138-22

12,74 12,74 13,10 13,10 13,87 1054,71

1 1 1 1 1 1

€ R112PG R114PG R122PG R124PG R223P R223P-BULK80

4,14 3,43

P3 P5-108-110

1 1

R341P R474P

5,85 5,85

P1,P2,P6,P7 P1/P2-22

1 1

R1601 R1600

Onderdelen voor snoeischaren Sluitbeugel met moer en schroefje

Onderdelen, snoeischaren

Onderdelen, snoeischaren

R478P/R480P R434P-R449H-R463P

R271P € P1-22,P2-22 P6-20,P7-20

15,14 16,87

1 1

R202P R271P

P121-18 P121-20 P121-20 P121-23 P138-22 P138-22 P38/PG-04

5,80 5,72 88,03 5,85 3,57 72,95 6,05

1 1 1 1 1 1 1

R435P R434P R434P-BULK50 R463P R438P R438P-BULK50 R449H

P108 P5

1 1

6,74 6,32

R478P R480P

BLOEMEN-/FRUITSCHARENPROFESSIONELE REEKS Bloemen- en fruitscharen

Onderdelen, snoeischaren

Onderdelen, snoeischaren

P123 snijcapaciteit mm

R1069P/R1070P/R429P

10 10 10

€ P1,P2,P6,P7

R113PG/R123PG 12,74 13,10

1 1

168,62 337,25 576,27

1 1 1

P123-19-BULK15 P123-19-BULK30 P123-19-BULK56

R1069P

Bloemen- en fruitscharen

Onderdelen, snoeischaren

€ P108-20, P110-20 P108-23, P110-23

1

3,79

R113PG R123PG

P127

Onderdelen, snoeischaren

R1068

snijcapaciteit mm 6

€ 4,47

P3, P5, P108, P110

1

R1068

€ 337,25

1

P127-19-BULK30

Bloemen- en fruitscharen

Onderdelen voor snoeischaren

R139P-R148V-R156H-R239P-R238V- Onderdelenset voor nieuwe P5-20 / P5-23

€ P1, P2, P6, P7 P64-20 P121-18/20 P121-23 P3, P5, P108, P110 P38-20 P1, P2, P6, P7

6,19 5,06 10,66 13,67 5,53 4,74 26,32

1 1 1 1 1 1 1

R239P R141P R156H R148V R142P R155H R238V-BULK50

P128

R1080P

snijcapaciteit mm

€ P5-20/23

4,35

1

R1080P

5 5

€ 17,42 337,25

6 1

P128-19 P128-19-BULK30

217


BLOEMEN-/FRUITSCHARENPROFESSIONELE REEKS Bloemen- en fruitscharen

Takkenschaar met papegaaibek super licht

P129

P-SL cm / snijcapaciteit mm

snijcapaciteit mm

373,27

6

1

P129-19-BULK30

Reserveveer

40/30 P45/30 P60/30 P-

Takkenschaar met papegaaibek super licht

€ 61,27 54,23 59,15

P-SL2 2 2 2

P-SL-40 P-SL-45 P-SL-60

Takkenschaar met papegaaibek

cm / snijcapaciteit mm 40/30 50/30 60/30

61,46 64,08 66,38

2 2 2

P-SL2-40 P-SL2-50 P-SL2-60

Reserveonderdelen voor takkenschaar

P160 cm / snijcapaciteit mm 60/45 75/45 90/45

R1071/R1075 € P123, P127, P128, P129

7,99 42,22

1 1

R1071 R1075-BULK50

TAKKENSCHAREN PROFESSIONELE REEKS Takkenschaar met papegaaibek

€ 76,38 82,42 86,66

2 1 1

P160-60 P160-75 P160-90

R114V-R180V/R160A/R172A Takkenschaar met papegaaibek

P180 cm / snijcapaciteit mm 70/45

€ 90,04

2

P180-70

Takkenschaar met papegaaibek professioneel model

cm / snijcapaciteit mm

20,30 14,75 22,25 236,33 20,94 240,71 33,01 20,66 20,66 14,75 37,88 18,75 28,92

1 28 1 1 1 1 1 1 1 36 1 1 1

R114V R114V-BULK28 R16V R16V-BULK14 R115V R115V-BULK14 R172A R116VP R116V R116V-BULK36 R119V R160A R180V

Onderdelen voor takkenschaar Contrames

P14 50/30 60/30

P14 P14 P-SL2 P-SL2 P-SlP-SlP172P16-40W P16 P16 P19-80 P160 P180-70

€ 54,23 59,15

2 2

P14-50 P14-60

P19 cm / snijcapaciteit mm

Takkenschaar met papegaaibek

80/50

€ 110,62

1

P19-80

Takkenschaar met aambeeld

R214V-R732V/R260A €

P16 cm / snijcapaciteit mm 40/30 50/30 60/30 70/30 40/30 - W

218

€ 61,46 64,08 66,38 68,41 65,07

2 2 2 2 2

P16-40 P16-50 P16-60 P16-70 P16-40W

P172 cm / snijcapaciteit mm 65/40 85/40

€ 87,25 93,18

2 1

P172-65 P172-85

P14 P14 P-SL2 P-SL2 P-SLP-SL-L P160 P16 P180-70 P19-80

19,29 11,37 22,25 214,06 20,94 249,55 18,75 19,95 18,25 24,78

1 28 1 1 1 1 1 1 1 1

R214V R214V-BULK28 R26V R26V-BULK12 R215V R215V-BULK14 R260A R716VCB R680V R619V


Reserveonderdelen voor takkenschaar

R430V/R444V/R515VS/R516V

Spareparts

R272H

R18V/R181P/R380A €

P172-65, P172-85

5,31 5,31 4,22 3,79 3,30

PSL/PSL240 PSL/PSL2 P332/P53 P14-16-19 P160/P51H

Reserveonderdelen voor takkenschaar

1 1 1 1 1

R430V R440V R444V R515VS R516V

6,69

€ 30

R272H

P280 PG-18

17,07 13,95

25 30

R181P R18V

22 22

R149PV R328V

TAKKENSCHAREN EXPERT REEKS Comfort takkenschaar

Reserveonderdelen voor takkenschaar

R149V/R328V

PG-18

R372H

75/40

49,20

€ 2

PG-18-75

18

14,06

R372H

Onderdelen voor takkenschaar Bout, moer, ring

R430V/R516V/R410V

PG-19 cm/Ø 65-90/40

R315V-R318V/R143PV/R144PV/R146

€ € 53,92

P-SL-40, P-SL2-40, PG-18 2

4,96 3,39 11,50 10,66 5,17 245,39 5,12 5,17 10,66

1 50 1 1 1 1 1 1 1

R146VS R146VS-BULK50 R315V R312V R143PV R143PV-BULK50 R144PV R143PVCB R318V

5,31

1

R430V

PG-19

SNOEIZAGEN Takkenschaar met hefboom

JS reeks

€ P14-174-176 P14-174-176 P-SlP172P16-P160 P16 P160 P16 P19-180-172

5,18 5,72

PG-18, P140, PG-56 P280

Expert telescopische takkenschaar

€ P172-65/85

cm/Ø

P280 cm/Ø

70/45

58,49

2

P280-70

Reserveonderdelen voor takkenschaar Expert aambeeld takkenschaar.

R415V-R660V

51 -JS

€ PSL P180-70 P19-80 P14,P16 P160

7,07 7,57 7,57 6,55 6,53

1 1 1 1 1

R415V R419V R519V R615V R660V

P380-80 cm/Ø

80/40

65,75

2

P380-80

mm

240 240 280 280

32,51 39,98 36,76 45,04

5 5 5 5

5124-JS 5124-JS-H 5128-JS 5128-JS-H

219


SNOEIZAGEN Professionele snoeizagen JS reeks

41 -JS mm

240 280

31,31 35,21

5 5

4124-JS-H 4128-JS-H

Traditionele snoeizagen

Snoeizaagblad

339-/340-

5724-JS/5728-JS

mm

360 360

25,36 24,16

4 4

339-6T 340-6T

mm

240 280

21,78 24,99

1 1

5724-JS 5728-JS

JS reeks

41 -JT mm 240 280

€ 31,31 35,21

5 5

4124-JT-H 4128-JT-H

Traditionele snoeizagen

Snoeizaagblad

349

4724-JT/4728-JT

mm

300

15,35

4

349

Inklapbare snoeizagen

mm

240 280

20,94 23,57

1 1

4724-JT 4728-JT

Snoeizaagblad

Traditionele snoeizagen

396-JS 4211-/4212mm

280 360 280 360

24,16 26,59 22,95 25,23

4 4 4 4

4211-11-6T 4211-14-6T 4212-11-6T 4212-14-6T

mm

190 190

30,40 20,94

4400-/44204 1

396-JS 396-JS-BLADE

Inklapbare snoeizagen

Traditionele snoeizagen

mm

280 360 280 360 280 360 280 360

15,18 16,71 16,11 17,48 13,06 14,28 13,67 14,88

10 10 10 10 10 10 10 10

4400-11 4400-14 4420-11 4420-14 4400-11-BULK 4400-14-BULK 4420-11-BULK 4420-14-BULK

2 2

JS-HOLSTER-S JS-HOLSTER-L

Pruning saw holsters

396-JT

383-/384mm

360 360 360

25,98 24,76 24,76

4 4 4

383-6T 384-6T 384-5T

mm

198 198

30,23 19,58

4 1

396-JT 396-JT-BLADE

Inklapbare snoeizagen Traditionele snoeizagen

385-/386-

220

396-HP

mm

360 360

30,09 31,60

4 4

385-6T 386-6T

JS-H

mm

190 190

27,03 13,52

4 1

396-HP 396-HP-BLADE

mm

250 330

12,41 12,90


RUPSENSCHAREN EN VERLENGSTOKKEN Rupsenscharen

RUPSENSCHAREN Reserveonderdelen voor rupsenscharen Contrames voor P108-23, P110-23

Rupsenschaar op verlengstok

P34-37 €

snijcapaciteit mm 40

R123PG

61,71

2

P34-37

€ P134, P34-27, P108-23, P110-23

Rupsenscharen

AP-234

13,10

1

R123PG

€ 90,56

30

2

AP-234

Onderdelen voor rupsenschaar Veer Spare parts

P34-27A snijcapaciteit mm 30

€ 37,99

2

P34-27A

R427AE/R437E €

Veer

Reserveonderdelen

R234PG

P134/P34/AP P34-27A P34-37

€ 1 1 1

6,88 6,88 7,57

R427AE R427E R437E

Telescopische verlengstokken

R127E/R137E/R234PG

R234PG

R127E R137E

AP-/FP€

m

82,03 57,72 61,60 72,92

2,1-5,8 2,0-3,8 1,8-3,2 1,2-2,7

R142P/R337E

1 1 1 1

AP-5M AP-3M FP-3M AP-2.7M

€ 5,53 7,57

1 1

R142P R337E

Reserveonderdelen voor telescopische verlengstokken

Reserveonderdelen voor rupsenscharen Mes met pen voor P108-23, P110-23

LOCKING

R124PG

Ø mm

€ P134, P34-27, P108-23, P110-23

30

Beugelzagen Ergonomisch 1 1

11,70 15,14

Reserveonderdelen voor rupsenscharen

P134/P34-27 P34-37

11,02

BEUGELZAGEN

€ P34-27 P34-37

AP-234

13,10

1

R124PG

28 25

10 mm

530 610 610 760 760

15,93 17,71 17,71 19,47 19,47

5 5 5 5 5

10-21-51 10-24-23 10-24-51 10-30-23 10-30-51

Beugelzagen spits model

331 € 4,60 4,36

1 1

LOCKING-B LOCKING-S

mm

530 380

15,88 12,35

5 5

331-21-51-KP 331-15-23

221


HEGGENSCHAREN EXPERT REEKS

BEUGELZAGEN Beugelzaagbladen met grove vertanding voor nat hout

Heggenscharen super licht

Expert heggenschaar

P52-SL

PG-56

23 mm

380 530 607 759 810 912

3,01 6,54 7,03 7,82 8,17 8,50

10 10 10 10 10 10

23-15 23-21 23-24 23-30 23-32 23-36

Beugelzaagbladen standaard vertanding, droog en nat hout

cm / snijcapaciteit mm 50/5 55/5

€ 72,62 72,62

2 2

P52-SL-20 P52-SL-25

cm

67

42,21

2

PG-56

Heggenscharen super licht Expert telescopische heggenschaar

51 mm

320 530 607 759 810 912 759

4,90 6,54 7,03 7,82 8,17 8,50 7,82

10 10 10 10 10 10 10

51-12 51-21 51-24 51-30 51-32 51-36 59-30

P53-SL 60/5 65/5

PG-57

cm / snijcapaciteit mm

72,62 72,62

2 2

P53-SL-20 P53-SL-25

Reserveonderdelen voor heggenscharen: complete bout/as

HEGGENSCHAREN Heggenscharen

cm 79-104

€ 54,40

2

PG-57

Reservemes voor Expert heggenscharen

R146VC/R147V € P51-52-53 P55-57-59

5,85 5,17

R56V 1 1

R146VC R147V

€ PG-56

P51 cm / snijcapaciteit mm 57/15 73/15

Reserveonderdelen: buffers voor heggenscharen

€ 60,45 63,11

2 2

15,71

30

R56V

As/bout voor Expert heggenscharen

P51 P51H

Heggenscharen houten handgrepen

R440V/R444V

R150PV

€ PSL/PSL2 P332/P53

5,31 4,22

1 1

R440V R444V

€ PG-56

4,90

22

Reserveonderdelen voor heggenscharen Buffers voor heggenscharen

Schokabsorberende buffers voor Expert heggenscharen

R515VC/R516V

R430V

R150PV

P57-25 cm / snijcapaciteit mm 54/10 54/10

222

€ 47,65 49,62

4 4

P57-25 P57-25-W

€ P160/P51H

3,30

1

R516V

PG-56

5,31

1

R430V


SNOEIMESSEN

BIJLEN

Universeel snijmes

Velbijlen

Keukenbijl

K-AP-1

FGS

cm

17,8

18,50

10

K-AP-1

Snoeimes voor in de tuin

HUS mm

380 500 500

20,85 29,28 23,43

4 4 4

HUS-0.6-380 HUS-0.7-500SG HUS-0.8-500

mm

800 800

33,20 36,29

4 4

FGS-1.6-810 FGS-1.8-810

4 2

FCP-1.8-810 FCP-2.3-860

Velbijl, Canadees model

Universele bijl, Duits model

K-GP-1 cm

17,1

20,28

FCP 10

K-GP-1

Entmes

HGPS mm

360 380 400

14,51 17,76 19,82

4 4 4

HGPS-0.6-360 HGPS-0.8-380 HGPS-1.0-400

mm

800 850

49,52 55,02

Velbijl Frans type

Universele bijl, Frans model

P11 cm

18

23,98

6

FCS

P11

HFGPS Snoeimes

mm

430

28,12

4

mm

900

59,88

2

FCS-2.0-900SG

4

FFSS-1.5-900FG

HFGPS-0,7-400FG

Velbijl, Frans type

Universele boombijl

P20 cm

20

28,59

6

P20

FFSS

Robuust mes met houder

HUS mm

650 650

26,26 32,81

4 4

HUS-1.0-650 HUS-1.0-650SG

Boombijl, Duits model

FGS

2444 cm

23

7,34

15

2444

mm

600 700

28,06 29,60

mm

900

41,17

Kloofbijlen

SUS 4 4

FGS-1.0-600 FGS-1.25-700

mm

800

56,63

2

SUS-2.0-800

223


BIJLEN Pic houweel

Reservebijlstelen

Kloofhamer, Canadees model

SH MCP mm

800

49,82

2

MCP-2.5-810

Kloofhamer

LS/MES mm

900 900 900

33,46 43,16 37,58

2 2 2

LS-MERLIN-2.5 LS-MERLIN-2.5FG MES-3.0-900

mm

800 850 600 700 800 400 400 900 360 380 380 500 650 900 900

16,76 18,67 12,89 14,50 16,76 11,62 10,33 12,58 8,72 9,35 9,35 12,24 13,86 16,11 24,14

800 800

16,76 16,76

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

SH-FCS-810 SH-FCS-860 SH-FGS-600 SH-FGS-700 SH-FGS-800 SH-HFGPS-400FG SH-HGPS-400 SH-MES-F-900 SH-HGPS-360 SH-HGPS-380 SH-HUS-380 SH-HUS-500 SH-HUS-650 SH-MES-900 SH-MES-900FG

PAGS-2.0-900FG mm

900

50,11

HUIS & TUIN REEKS Ergo snoeischaren Huis & Tuin reeks

Wiggen

PG-S/M/L snijcapaciteit mm 20 20 20 20

WT

mm

900 900

40,69 52,28

2 2

MES-3.5-900 MES-3.5-900FG

PAGS-2.0-900FG

1 SH-SUS-800 1 SH-MCS-800

Bijlen Kloofbijl

MES

2

cm

22

35,06

5

€ 28,61 28,61 33,56 28,61

6 6 6 6

PG-S2 PG-M2 PG-R-M2 PG-L2

W-T-2.0

Wiggen

Ergo snoeischaren Huis & Tuin reeks met rolgreep

Kloofhamers

WS LS-MASSE €

mm 900 900

4.3 4.5

2 2

38,96 31,58

23 25 26

12,89 16,43 20,30

PG-R-M 4 4 4

W-S-1.5 W-S-2.0 W-S-2.5

Wiggen

mm

€ 42,84

2

20

€ 33,56

6

PG-R-M2

Snoeischaren Huis & Tuin reeks

LS-COIN

LS-MASSE-TR 900

snijcapaciteit mm

LS-MASSE-4FG LS-MASSE-4

Kloofhamer

224

cm

LS-MASSE-TR-4FG

cm

19 24

17,72 24,18

PG-03-L 4 4

LS-COIN 19 CM LS-COIN 24 CM

snijcapaciteit mm 20

€ 22,75

6

PG-03-L


Snoeischaren Huis & Tuin reeks

PG-10 snijcapaciteit mm 21/20

Grasscharen

Grasscharen Huis & Tuin reeks

GS-76

€ 14,73

6

PG-10

cm

35,5

13,80

6

GS-76

P75 €

cm / snijcapaciteit mm

61,79

99/20

Takkenscharen Huis & Tuin reeks

1

P75

Grasscharen Rupsenscharen Huis & Tuin reeks

PG-20 AP-2.7M

cm / snijcapaciteit mm 44/30 60/30

2 2

31,95 33,06

PG-20 PG-20-60

Takkenscharen

m

GS-80

1,2-3,1

cm

35

16,63

6

2

38,59

cm

15,5

14,12

8

PG-60

5 5

PG-62 PG-62-B

P140

Messen Huis & Tuin reeks Afbreekbaar

GS-180

Heggenscharen Huis & Tuin reeks

cm

39

24,93

6

GS-180

PG-62

P59 €

cm / snijcapaciteit mm

29,77

5

P59-25

Grasscharen

Heggenscharen

cm

24 24

7,78 7,78

Snoeizagen Huis & Tuin reeks Inklapbaar

PG-51 51/5

AP-2.7M

PG-60

cm / snijcapaciteit mm

cm / snijcapaciteit mm

1

Messen Huis & Tuin reeks

P140

66/10

72,92

GS-80

Grasscharen met tweecomponentenhandgreep

60/35

22,50

PG-72

P74

€ 5

PG-51

cm / snijcapaciteit mm 109/20

lame - mm

€ 65,07

1

P74

190

€ 27,03

4

PG-72

225


HUIS & TUIN REEKS Beugelzagen

333 mm

350

26,97

Klauwtje

Onkruidsteker

P244

P249 €

€ 10,64

190 5

10

P244

P245

mm 350

5,33

10

333-5

200

10,64

10

10,64

10

P250

P245

Bloemenschaar

Bollenplanter

Harkje

P241

FS-5

P246

cm

€ 7,27

€ 5

P241

225

10,64

12,6 - 5 10

cm

€ 10

P242

10,64

235

16,6 - 8 10

P243 11,40

P243

250

13,30

FS-8

10

FS-7.5

FS-7.5 cm

€ 10

10

Bloemenschaar

P248 €

FS-5

P247

Dubbelhak met tong

Plantenschopje

10

FS-8

€ 12,45

9,57

Bloemenschaar

P247

P242

P246

Dubbelhak

Pootstok

226

P249

245

340

10

P250

333-5

275

8,80

Vorkje

Hakje

Beugelzaagbladen

300

140

333

10,64

10

P248

19,8 - 8

€ 15,95


Gras hark zonder steel

Drie-tand schoffel

PG-1000 550

PG-3100

PG-2001

mm

Drietands schoffel

14,71

5

PG-1000

Grashark

mm

166

14,71

5

mm

2050

31,01

PG-1300

Universele hark

PG-1100 mm

187

14,71

5

PG-1100

23,57

5

PG-3100

30

PG-8000

Aluminium handgreep

PG-8000

PG-2002 5

PG-2001

Nederlandse schoffel

PG-1300

mm 1600

mm

290

14,71

5

PG-2002

mm

1400

19,61

Onkruidhak

Aluminium handgreep

PG-2003

PG-8001

mm

140

14,71

5

PG-2003

mm

1600

22,07

30

PG-8001

Tuinhark

PG-1200 mm

1650

31,01

5

PG-1200

Stalen tuinhark

Drietands schoffel

Aluminium handgreep met T-greep

PG-2101

PG-8003

mm

1700

23,57

5

PG-2101

mm

780

17,03

5

PG-8003

Driepunts cultivator Spit vork met T-greep

PG-2000

PG-3000

mm

170

14,71

5

PG-2000

PG-5000

mm

285

14,71

5

PG-3000

mm

1150

29,43

3

PG-5000

227


HUIS & TUIN REEKS Spit vork met extra lange greep

Spade met T-greep

Steekschop met D-greep

PG-5001

PG-6000

PG-6102

mm

1258

29,43

3

PG-5001

1150

29,43

3

Steek vork met D-greep

Spade met extra lange greep

PG-5002

PG-6001

mm

1150

29,43

3

PG-5002

PG-6000

1050

29,43

mm

1258

29,43

3

PG-5100

mm

1150

29,43

PG-5101

PG-6100

1050

29,43

3

3

PG-5101

3

1050

29,43

1400

29,43

3

PG-7000

5

PG-4000

PG-6001

3

PG-5102

PG-6002

mm

222

14,71

100 3

PG-6101 29,43

mm

PG-5102 1050

mm

PEC50011

Steekschop met extra lange greep

PG-6102

Reservebladen voor draadloze grasschaar

Steekvork met D-greep

mm

3

PG-4000

Steekschop met T-greep

29,43

PG-7000

Riek met extra lange greep

mm

1050

Schop

PG-6002 €

Spade met D-greep

PG-5100 mm

mm

Graskant afsteker

Riek met T-greep

228

mm

13,54

120

PEC50011

PG-6100

Batterij voor draadloze gras- en heggenschaar

PEC50012/PEC60012

mm

1170

29,43

Voltage 3

PG-6101

9.6 18

€ 58,09 101,52

30 30

PEC50012 PEC60012


Laders voor draadloze gras- en heggenschaar

PEC50013/PEC60013 €

Voltage 9.6 18

20,70 22,61

30 30

PEC50013 PEC60013

Reservebladen voor draadloze heggenschaar.

PEC60011 € 580

40,13

30

PEC60011

229


ACCESSOIRES EN ONDERHOUD Slijpstenen

Houder voor snoeischaren

Natuurlijke slijpsteen

LS-NATURAL 7

LS-COMBINESS

PROF-H

cm

1

9,73

LS-NATURAL

86

Synthestische slijpsteen

cm

10

8,54

1

2

PROF-H

LS-TRIANGLE

cm

10

10,18

cm

10

10,64

1

LS-TRIANGLE

Hardmetaal “aanscherper”

LS-CORINDON 30

10,23

1

PROF-K

2

PROF-PH

Houder voor snoeischaar

LS-PIERRE CORINDON

SHARP-X cm

10 10

14,29 424,79

10 1

SHARP-X SHARP-X-DISP

PROF-PH

LS-PIERRE-FAUX

g

€ 10,86

gewicht

Reinigers cm

PROF-K 42

Synthetische slijpsteen

23

16,81

Houders voor messen en slijpsteen

LS-COMBINESS

Slijpstenen

gewicht

100 1

LS-PIERRE-FAUX

Natuursteen “Lombarde”

SAP-X ml

50

9,75

10,47

Takkenschaar houder 6

SAP-X

Reinigingsmiddel voor snoeigereedschap

LS-6060-23 cm

23

13,46

PROF-LOPP RESIN-X 1

LS-6060-23

Synthetische slijpsteen

230

ml

50

9,41

375 6

23

5,89

1

LS-6160-23

ml

100

13,76

1

PROF-LOPP

1

PROF-SEC

Houder voor snoeischaar

PROF-SEC

ECO-LUBE

cm

27,53

RESIN-X

Smeermiddel voor snoeigereedschap

LS-6160-23

g

g 4

ECO-LUBE100

150

€ 16,47


Bosbouwgereedschappen


BOSBOUWGEREEDSCHAPPEN Velhefboom

Velhefboom

1000

1022

cm 43

cm **

1

1000

Transporthaak

1204

80

**

1

1022

g

€ **

400

Velhefboom

Velhefboom

Transporthaak

1002

1030

1206

cm

53

1

1002

130

g **

1

1030

**

Onderdelen

Transporthaak

1010

1029

1210

g **

80

1

1010

200

€ **

g 1

1029

500

**

Onderdelen

Heftrucktransporttangen

1014

1039

1401

80

g **

1

1014

300

€ **

mm 1

1039

200

1

1206

1

1210

1

1401

Velhefboom

cm

1204

500

Velhefboom

cm

232

cm **

1

€ **


Heftrucktransporttangen

Transporttangen

Stalen laadtangen

1408

1434

1451

mm 200

max kg 1

**

1408

Heftrucktransporttangen

2000

max kg 1 1

** **

1434 1460

€ **

1500

1

1451

Sjorhaak

Transporttangen

8000-8 -10 -12 -15 1440

1423 280

max kg

mm

mm

1

**

1423

2000

1 1

** **

1440 1460

200 250 300 380

€ ** ** ** **

Verlengde grijpstok

Transporttangen

Kettingonderdelen

1426

1449

8100

Lengte mm Opening mm 700

max kg

**

280

1

1426

Transporttangen

1500

lengte mm ** **

1 1

1449 1460

Transporttangen

1432 max kg

1500

** **

1 1

1432 1460

max kg 800

8000-8 8000-10 8000-12 8000-15

1 1

8100-5-16 8100-3-8

1 1

8110-1-4 8110-5-16

€ ** **

Kettingonderdelen

8110

1450

7,9 9,5

1 10 1 4

lengte mm

€ **

1

1450

6,4 7,9

€ ** **

233


BOSBOUWGEREEDSCHAPPEN Kettingonderdelen

Reserveonderdelen

Meetlinten

2029-2130-2210-2647 €

ricambi per rotelle metriche

8250

2600/2604 €

g

** **

420

m 1 1

8250 8259

Kettingonderdelen

** **

15 15

1 1

2600 2604

Schuifmaten

8300 €

lengte mm

** ** ** **

6,4 9,5 7,9 12,7

2800/2802 20 200 100 60

8300-1-4 8300-5-16 8300-3-8 8300-1-2

Afduwhaak

mm

** **

320 500

1 1

2800 2802

Markeerstifthouder

8200 €

g 300

1

**

8200

4500 € **

1

4500

MEETGEREEDSCHAPPEN

Per rotella metrica 2000 tamburo con pignone molla principale copertura ingranaggi sede ingranaggi con supporti copertura ingranaggi con supporti locking ring sede molla principale Per rotella metrica 2200 nastro 20 m, con cerniera e rivetti tamburo avvolgimento molla principale gear cover plate sede ingranaggi con supporti copertura ingranaggi con supporti main spring housing locking ring Per rotella metrica 2600 nastro 15 m, con cilindro sede molla principale sede molla principale sede molla principale Per rotelle metriche 2000 e 2200 albero principale con supporti bussola con vite e dado distanziatore con due viti mozzo sostegno guida di nylon con due viti vite di bloccaggio per 2133 e 2140 rivet for spring housing Per rotelle metriche 2000, 2600 e 2601 nastro 15 m, con supporto e rivetti nastro 15 m, con dispositivo di sgancio 2102 Per tutti i modelli di rotelle metriche dispositivo di sgancio con cerniera e rivetti dispositivo di sgancio gancio a molla clip per gancio a molla cerniera cerniera vite per nastro swivel for release hook rivetto finale di plastica, 0,5 m finale di plastica, 0,5 m

** ** ** ** ** ** **

1 1 1 1 1 1 1

2029 2034 2036 2037 2038 2039 2043

** ** ** ** ** ** ** **

1 1 1 20 1 1 10 10

2210 2219 2224 2226 2227 2228 2245 2259

** ** ** **

1 1 1 10

2610 2634 2637 2647

** ** ** ** ** ** **

1 10 10 1 10 25 5

2130 2132 2133 2135 2140 2147 2152

** **

1 1

2110 2112

** 10 ** 1 ** 5 ** 5 ** 10 ** 10 ** 10 ** 5 ** 100 ** 10 ** 1

2102 2106 2141 2142 2149 2150 2151 2154 2156 2157 2159

Reserveonderdelen

Markeerstift

Meetlinten

2908 2900

m 15 20

234

2909

2900/2908/2909

2000/2200

4509

€ ** **

1 1

2000 2200

€ € **

1

4509

** ** **

1 1 1

2900 2908 2909


KAPGEREEDSCHAPPEN Kapgereedschap

Kapgereedschap

Grondboor

3424 €

mm 950

3010 700

1

3424

1

3426

3029

mm

**

1

**

Grondboor

3010

6

**

3029

PLANTGEREEDSCHAPPEN

Kapgereedschap

3426

Boorhak

mm

**

800

HOUDERS Houder

3022 €

mm 680

**

1

3022

3405 €

mm

**

900

1

3405

4002 Kapgereedschap

g

**

230

Grondboor

1

4002

1

4004

Houder

4004

3420

3028 €

mm **

10

3028

900

€ **

1

3420

210

**

235


HOUDERS Houder

Gordelriem

Houder

4060

4006

g

g

**

180

1

4006

Houder

80

4032 €

cm

**

1

4060

€ **

125

1

4032

Houder

VEILIGHEIDSKLEDING Veiligheidspak

4010 g

4070

155

1

**

4010

Houder

g

€ **

100

1

4070

Houder

5000 € ** ** ** ** **

S L M XL XXL

1 1 1 1 1

5000-S 5000-M 5000-L 5000-XL 5000-XXL

1 1 1 1 1

5017-S 5017-M 5017-L 5017-XL 5017-XXL

4080

4015

g

g

**

240

1

4015

Veiligheidspak

70

**

1

4080

Gordelriem

Houder

5017 4025 g 130

236

4030 € **

cm 1

4025

125

€ **

1

4030

S M L XL XXL

** ** ** ** **


Veiligheidspantalon

5100 € 46 48 50 52 54 56 58 60

** ** ** ** ** ** ** **

1 1 1 1 1 1 1 1

5100-46 5100-48 5100-50 5100-52 5100-54 5100-56 5100-58 5100-60

Veiligheidshelm

Oorbeschermer

5405

5428 €

**

1

5405

**

1

5428

1

5450

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5810-38 5810-39 5810-40 5810-41 5810-42 5810-43 5810-44 5810-45 5810-46 5810-47

1 1

5430 5432

Helmset Veiligheidshelm

Veiligheidspantalon

5450 € **

5406

Veiligheidslaarzen

5147

1

**

5406

€ ** ** ** ** ** ** ** **

46 48 50 52 54 56 58 60

1 1 1 1 1 1 1 1

5147-46 5147-48 5147-50 5147-52 5147-54 5147-56 5147-58 5147-60

Oorbeschermer

5810

Riem

5421 € 1

**

5421

5220 mm 650

Oorbeschermer

€ **

1

5220

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

** ** ** ** ** ** ** ** ** **

Reserveonderdelen

Bretels

5230 g 230

5430/5432

5424 €

€ **

1

5230

**

1

5424

5421 5424, 5428

** **

237


WIGGEN

VEILIGHEIDSKLEDING Reserveonderdelen

Ontschorser

Nylon wig

5446

5448

6300 mm 120

9008

€ **

8

6300

mm

1.5

**

1

9008

**

1

9010

1

9030

Lichtmetalen wig 5449

5429

5455

5462

Ontschorser

6304 mm

9010

€ **

130

1

6304

mm 1220

Universele wig, duurzaam kunststof 5464

Vervangsteel

5465

6310 5468

5470

mm 240

5480

5590

9030 €

mm **

1

6310

ONTSCHORSERS Ontschorser

5429-5480/5590 € ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

238

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5444 5445 5446 5448 5449 5429 5455 5462 5464 5465 5468 5470 5480 5590

9000 mm 1.5

€ **

1

9000

1050

€ **


SNIJBLADEN Borstelvormig snijblad

Gras snijblad met 3 tanden

MAXI

GRA3

Ø mm

Ø mm

200 200 225 225

20 25 20 25

Ø mm

€ ** ** ** **

10 10 10 10

MAXI-200-20BA MAXI-200-25BA MAXI-225-20BA MAXI-225-25BA

255 255 300

Ø mm 20 25 20

€ ** ** **

10 GRA3-255-20BA 10 GRA3-255BA 10 GRA3-300-20BA

Borstelvormig snijblad

EIA Ø mm

Ø mm

200 200 225 225

20 25 20 25

€ ** ** ** **

10 10 10 10

EIA-200-20BA EIA-200-25BA EIA-225-20BA EIA-225-25BA

Borstelvormig snijblad

XRT Ø mm

Ø mm

200 200 225 225

20 25 20 25

€ ** ** ** **

10 10 10 10

XRT-200-20BA XRT-200-25BA XRT-225-20BA XRT-225-25BA

239

snoeischaren, snoeizagen  

Bahco's beroemde snoei- en takkenscharen zijn ongekend sterk. Alle onderdelen zijn los te verkrijgen