Page 1

INTERNBLAD FOR NSB-KONSERNET 06/2011

Foto: Lasse Storheil

Konsernsjef Geir Isaksen - klar for nye oppgaver 04 Millioner

å tjene

06 Trenger

70 togsett

10 Nærmere

kundene

VINGEHJULET / 6 - 2011

1


Leder

Mulighetene skal utnyttes!

13

Etter en lang sommer med mange stengte togstrekninger begynner hverdagen å falle på plass igjen. Naturen herjer fortsatt med skinnegangen mange steder, og det er ikke mange dagene vi ikke har hatt stengte togstrekninger grunnet flom, ras eller andre spesielle forhold. Dette er utfordrende både for CargoNets kunder og medarbeidere som ikke får muligheten til å sende godset med toget som planlagt, men også for persontogs kunder og medarbeidere som også må ty til buss og annen avvikshåndtering. For godstrafikkens del er tilliten til toget nå så tynnslitt at NSBs styre og administrasjon har sagt tydelig fra om at dette ikke kan fortsette. Meldingen er sendt med god og bred støtte hos våre kunder. Tålmodigheten og CargoNets penger er rett og slett i ferd med å ta slutt. Vi arbeider nå tett med kunder, medarbeidere og myndigheter for å utvikle et fremtidsrettet tilbud innenfor gode rammer. Inkludert i dette ligger også et behov for at CargoNet skal tjene penger på sin drift. Samtidig er det også viktig å peke på de mange forbedringer som har skjedd med infrastrukturen denne sommeren. Stabiliteten på Oslo S og Oslo-tunnelen har vært meget god etter sommerens arbeider. Tunnelen i Gevingåsen er åpnet, og trafikken gjennom Bærumstunnelen flyter som den skal. I tillegg

er en mengde forbedringer gjort mange andre steder i tognettet. Dette viser at kvalitetshevingen er igang, og resultatene gir tro på en bedre fremtid for kundene og oss selv i hverdagen! Vårt nye type 74-tog (Flirt fra Stadler) ble vist frem for mange forventningsfulle medarbeidere og kunder siste søndagen i august, og mottagelsen var utelukkende positiv. Dette er en viktig brikke for å kunne gi kundene det tilbudet som etterspørres.Vi gleder oss alle til å ta togene i bruk. Vi har også store og konkrete planer for å videreutvikle Oslo S på en måte som sikrer en effektiv avvikling av trafikken de kommende 50 årene med den planlagte økningen i antall passasjerer. Både denne og flere andre stasjoner vil bli utviklet til enda tydeligere knutepunkt for landets mange passasjerer. Til slutt vil jeg takke for den lojalitet og støtte jeg har opplevd i min periode som konstituert konsernsjef. De mange oppmuntrende kommentarer og gode samspillet underveis har gjort at jeg har fått en stimulerende og spennende erfaring. Våre muligheter og utfordringer har om mulig blitt enda tydeligere for meg. Nå ser jeg frem til å arbeide videre i et lærerikt samarbeid under Geir Isaksens ledelse. HILSEN ARNE FOSEN KONSTITUERT KONSERNSJEF TIL 1. SEPTEMBER

Vingehjulet, internblad for NSB-konsernet, Prinsensgate 7-9, 0048 Oslo - Utgitt av NSB ved konstituert konsernsjef Arne Fosen Distribusjon og adressendring: NSB AS - postekspedisjon, tlf. 23 62 01 10, e-post: postekspedisjon@nsb.no Redaktør: Lasse Storheil, intern kommunikasjonssjef NSB-konsernet, tlf. 916 53 071, e-post: lasse@nsb.no Bidrag fra Preben Colstrup, Jeanette Fagerli Quaino, Erik Lødding og Åge-Christoffer Lundeby. Layout: Arne Eidal, Axentum kommunikasjon - Trykk: Zoom Grafisk - Ettertrykk tillatt kun etter avtale med redaksjonen.

2

VINGEHJULET / 6 - 2011


Innhold

10

Service nærmere kunden På Lillehammer er kundesenteret på plass i det som skal blir den nye skysstasjonen.

04 06 07 09 10 13 14 16 20 23

12

Personalet hjelpsomt tilstede Sommerstengt Oslotunnel, buss for tog og god beredskap med NSBs personale.

Millioner å tjene på oppsalg Fremtiden for NSB Det er service som gjelder for Arrive Brakerøya renset Kundesenter på skysstasjonen Arrive beklager Lavere salg i sommer 30 år med kontroll Ny konsernsjef på plass Døvik slutter

Se Kundesporet på intranett eller mobiltelefon

VINGEHJULET / 6 - 2011

3


Nyheter

Millioner å tjene ved oppsalg Såkalt oppsalg, eller mer-salg av togprodukter i tillegg til det kunden opprinnelig har kjøpt, gir en fin ekstra inntekt for NSB. Det er også ekstraservice for kundene. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEIL

En undersøkelse viser at det kan være mange millioner å tjene på oppsalg av ledige soveplasser. Før sommeren testet NSB persontog ut hvor mye pris hadde å si for oppsalg av ledige sovekuper i toget. Alle fire nattogstrekningene ble testet i seks uker. To uker med dagens pris på kroner 850, to uker med en sterkt redusert pris til kroner 500, og to uker med en redusert pris på kroner 650. PRIS IKKE VIKTIG Resultatene fra testen var helt tydelig og overraskende. Pris betyr lite, mens konduktørens salgsrolle betyr mye for oppsalg. - Vi selger mest av vår vanlige pris på 850 kroner. De to andre priskategoriene 500 kroner og 650 kroner selger vesentlig mindre. Dette er likt for alle banestrekningene. - Det er store muligheter for oppsalg av sovekuper. For oss dreier dette seg om flere millioner kroner i ekstra inntekter i løpet av året, sier Andre Maarud Høistad i NSB Riks.

VÆRE AKTIV - Har man ledige sovekupeer er det viktig å gjøre aktivt oppsalg. Overraskende nok er det mange kunder som ikke tenker over at de ønsker sovekupe før de blir spurt. Andre kunder har gjerne prøvd å bestille, men kanskje var det fullt og så har det i etterkant kommet avbestillinger. VINN-VINN Oppsalg av soveplasser er helt klart en vinnvinn-situasjon: Kundene får kjøpe noe de ønsker og NSB får mer penger i kassen, sier leder for Dovre- og Raumabanen Børge Nilsen. Når kundene sjekker inn på nattoget, er det viktig at konduktørene spør om de er interessert i en sovekupè. - For hver gang vi klarer å gjennomføre et oppsalg, tjener vi 850 kroner. Dette er viktige inntekter vi ikke kan gå glipp av, og alle våre kunder på sittedelen på nattoget bør derfor alltid bli spurt om de ønsker å oppgradere billetten sin til NSB SOVE, sier Nilsen.

Oppsalg gir resultater. Andre Maarud Høistad, Børge Nilsen og Jan Arve Tobekk i NSB Riks foran Deli de Luca, som er mestere på oppsalg i Norge.

4

VINGEHJULET / 6 - 2011


Har mange oppsalg Jan Arve Tobekk er en av mange konduktører som har gjennomført mange oppsalg i testperioden før sommerferien. - Vi er jo vant med oppsalg, men det var litt rart å se at flere egentlig ikke hadde tenkt på sovekupé før vi spurte. Samtidig var det også interessant å notere at folk ikke brydde seg så mye om pris når de først hadde bestemt seg for å bruke våre overnattingsmuligheter, sier Tobekk. På vanlige hverdager er det oftest ikke kunden selv som betaler billetten. - Men det er selvsagt ekstra hyggelig å selge noen ekstra soveromskupeer, og rekorden er åtte på en tur. En dame med to små barn syntes den vanlige prisen var høy, men da jeg fortalte at prisen var lavere akkurat denne dagen, slo hun til umiddelbart. Med miniprisbillett og to barn som reiste gratis fikk hun en rimelig tur. Jeg tror ikke vi får flere reisende med nattoget ved å gå ned i pris på overnatting, men vi får kanskje flere i sovevognen, sier Tobekk, som har arbeidet over 30 år som konduktør i NSB. - Vi er jo klar over at oppsalg gir ekstra penger i kassen og da er det viktig å bidra, sier Tobekk.

NYE SALGSBETINGELSER Det er gjort endringer i salgsbetingelsene for NSB SOVE som gjør at NSB nå har lov til å videreselge en kupé som i utgangspunktet er solgt, når kunden ikke møter opp på stasjonen som er angitt på billetten og gjort seg til kjenne innen halv time etter avgang fra denne stasjonen. Det blir viktig å sikre at de som sitter i NSB MENY vognen har fått tildelt kupé før videresalg starter.

Ny sjef på plass Den første dagen i september var også første arbeidsdag for Geir Isaksen som ny konsernsjef i NSB. - Trivelig å være i gang, sier han. TEKST OG FOTO LASSE STORHEIL

Det var midt i juni at etterfølgeren til Einar Enger ble presentert. Han kommer fra det internasjonale havbruksselskapet, Cermaq, tidligere Statkorn. - NSB er en viktig virksomhet med stor innvirkning på folks hverdag. Det vil bli utfordrende og krevende å lede og videreutvikle konsernet fremover, men jeg gleder meg til å ta fatt og til å samarbeide tett med dyktige og erfarne ansatte og tillitsvalgte. For meg er det viktigst at NSB leverer gode og pålitelige transporttjenester hver eneste dag, sier den nye konsernsjefen. På sin andre arbeidsdag fikk han være med på åpningen av Bærumstunnelen mellom Lysaker og Sandvika. - God infrastruktur er avgjørende for hvor godt tilbud vi kan levere til kunden. Derfor er det gledelig at nytt dobbeltspor mellom Lysaker og Asker nå er ferdig i sin helhet, sier Isaksen.

VINGEHJULET / 6 - 2011

5


Nyheter

Trenger 70 nye togsett NSB må ha minst 70 nye lokaltogsett frem mot 2020. Da skal Follobanen og dobbeltspor til Ski være ferdig. Samtidig øker befolkningen og NSB persontogs investeringsbehov er på mer enn 500 millioner kroner i året i overskuelig fremtid. MYE PENGER Det er snakk om store investeringer. Et Flirtsett av den typen som snart settes i trafikk koster 80 millioner kroner. Prisen per sett vil avhenge av hvor i landet togene skal settes i trafikk. Behovene er forskjellige om togene skal trafikkere Bergensbanen eller Nordlandsbanen, eller om togene skal sørge for frekvens og kapasitet i Groruddalen. - Uansett må vi ha et mentalt bilde som sier at toganskaffelse og investering er en kontinuerlig aktivitet. Dette bildet må deles av våre eiere og politikerne. Investeringsbehovet er minst 500 millioner kroner hvert år, kanskje nærmere en milliard i enkelte perioder når seriene blir levert.Vår jobb er å vise for alle at dette er til beste for kundene og miljøet og nødvendig for å utføre det samfunnsoppdraget NSB er gitt, sier Ingulstad. For å kunne ta unna fremtidens kundestrøm må NSB persontog ha ett nytt togsett i måneden frem mot 2020. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEIL

- Bare for å sikre at vi kan opprettholde den produksjonen vi har i dag med 210 sett eller vognstammer, trenger vi minst syv nye togsett i året for å erstatte tog som når teknisk og økonomisk levealder. Skal vi utnytte ny infrastruktur og nå målet om at toget skal avlaste veiene må vi også legge opp til vekst. Da vil behovet for nye tog nærme seg ett togsett i måneden. Først da får vi et kontinuerlig leveringsprogram for nye tog som sikrer at vi kan holde kundeløftet og levere som avtalt, sier persontogsjef Tom Ingulstad. Han understreker at dette behovet tydelig er signalisert for våre eiere gjennom paragraf 10-planen. - Dette er et offentlig dokument fra styret i NSB til Samferdselsdepartementet, og her oppsummeres status både for infrastrukturen og for den kvalitet vi hele tiden skal levere til kundene. Dette er vårt viktigste dokument.Vi ønsker at dette skal bli et reelt utgangspunkt for arbeidet med Nasjonal Transportplan, som må utvikles fra den tradisjonelle «parsellutbyggingsplanen» den har vært til å bli en konkret plan også for utvikling av kollektivtrafikken med tog i Norge, sier Ingulstad. BLIKKET FREMOVER Ledelsen jobb er å se langt fremover. - Vi har i dag 50 togsett under levering frem mot 2014. Det er lang produksjonstid på rullende materiell, og derfor må vi tenke langsiktig. Beslutninger som tas i dag ser vi ikke resultatet av før om tidligst tre-fire år. Skal vi bestille nye tog er vi avhengig av at vi har et oppdrag og en avtale med staten, sier Ingulstad. 6

VINGEHJULET / 6 - 2011

SPRE KUNNSKAP Det kan være lurt å sette seg inn i paragraf 10-planen. Planavdelingen hos oss har god oversikt over behovene for flere og nye tog, selv om vi fortsatt strever litt på enkelte områder. Fremtiden for lokaltogene i Trøndelag er et eksempel på vanskelighetene med å planlegge under ukjente forutsetninger. - Det er viktig at så mange som mulig vet hva planen inneholder og sørger for å spre denne kunnskapen, gjerne til venner og bekjente.Vi vet jo at mange er interessert i jernbanen og faktisk ønsker NSB vel. Dermed blir det flere som snakker om hva som skal til for å sikre en fornuftig utvikling av jernbanetilbudet og kollektivtrafikken. Det er viktig at dette temaet står

FAKTA PARAGRAF 10-PLANEN - Togtilbudet økes gradvis fra desember 2012 - Ny og mer markedstilpasset ruteplan fra desember 2014 - Nødvendige infrastrukturtiltak blir realisert i tide - Behov for ytterlige 70 nye lokaltog frem mot 2020 - Forbedret lønnsomhet i godsvirksomheten - Reduksjon i tilbudet for å oppnå lønnsomhet i virksomheten - Bedre rammebetingelser for gods på bane - NSBs bussvirksomhet skal opprettholde sin posisjon i Norge - Økt markedsandel i Norden gjennom lønnsom vekst NSB vil utvikle knutepunkt ved stasjoner og terminaler der det er grunnlag for økt trafikk og der markedet ligger til rette for eiendomsutvikling


Arrive går inn i ny rolle: Rendyrker driftsleveranser Margareth Nordby (sittende) sammen med sine ledere i Arrive. Fra venstre Per Viggo Larsen, Espen Myhre, Lars Jarlebrand, Vidar Hansen, Tor Martin Saur, Hilde Høiby og Eirik Aasekjær.

NSBs datterselskap Arrive er i endring og vil nå konsentrere virksomheten om trygg og sikker drift av alle NSB-konsernets datasystemer og programvarer. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEIL

- Arrive skal være en profesjonell leverandør av driftstjenester til NSB-konsernet, sier den nyansatte Arrivesjefen, Margareth Nordby-Kringli. I slutten av august samlet hun den nye ledergruppen for å forberede de endringene som medarbeiderne og ikke minst kundene til Arrive vil merke effekten av etter hvert. - Det er en grundig jobb som er gjort i løpet av våren, med bakgrunn i innspill fra både kunder og ansatte. Det er derfor bred forankring og enighet bak det vi nå gjør.Vi skal innen sommeren 2012 ha gjennomført mest mulig av de prosjekter som arbeidet så langt har kommet frem til. God kundekontakt og rask respons skal være vårt varemerke. Arrive skal bli en flatere og mer gjennomsiktig organisasjon med tydeligere roller og ansvar.Vi må tenke mer helhetlig enn før, sier Nordby-Kringli. FOR TETTE SKOTT I analysearbeidet som har pågått før de forberedte endringene i Arrive har man kommet frem til at det har vært for tette skott mellom enhetene på forskjellige nivåer i selskapet, og alt for stor distanse mellom ledelsen og de operative avdelingene. Rollene og ansvarsforholdet har vært utydelig, for lite kundeorientert og preget av uformelle maktstrukturer, samt avhengighet fra enkeltpersoner.

”Tydeligere roller, kortere vei til ledelsen, og åpnere mellom enhetene” - Vår jobb blir å levere de tjenestene som forventes av oss til en konkurransedyktig pris.Vi skal være kundeorienterte og kunne diskutere profesjonelt og forretningsmessig med kundene, sier Nordby-Kringli. KUNNE SNU SEG RASKT - For å lykkes med dette er det viktig at vi er oppdatert på ny teknologi i markedet.Vi må også være tilpasningsdyktige og raskt kunne ta i bruk den nye teknologien og utføre endringer. Det er nødvendig med vesentlig ekstrainnsats det neste året for å gjøre Arrive i stand til å bli en profesjonell leverandør av it-drift, påpeker Nordby-Kringli. INTERNT SAMARBEID Arrive vil legge vekt på en god og åpen samhandling med alle enhetene i konsernet.. Målet er å høyne kvaliteten på it-leveransene og sikre stabil forretningsdrift i hele NSB. Færre systemer og mer effektive systemer vil på sikt også kunne gi besparinger.Vi skal bidra til forretningens lønnsomhet, sier Nordby-Kringli.

VINGEHJULET / 6 - 2011

7


Nyheter

Mye folk på Åpen dag Både NSB persontog og Rom Eiendom var i aktivitet på Oslo S, og mange mennesker strømmet til. Størst oppmerksomhet fikk nok det nye toget som åpnet dørene for publikum, og både liten og stor fikk teste seter og sett seg om i førerrommet. FOTO: LASSE STORHEIL

Mange var innom Øyvind Sørlie i førerrommet i type 74.

8

VINGEHJULET / 6 - 2011


Brakerøya renses

Konstituert konsernsjef Arne Fosen og Espen Kristiansen i kommersiell avdeling var ansvarlig for programmet på Oslo S. Programleder var Stian Barsnes Vidar Ellefsen og Golder Associates har utført arbeidet med å rense tomten på Brakerøya. Til venstre ser vi forurenset masse som fraktes med lastebil til egne mottak i Sverige.

I løpet av året avslutter Rom Eiendom det store prosjektet med rensing av kreosot fra eiendommen på Brakerøya. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEIL

Rullestolheisen ble også demonstrert.

Mange ville gjerne teste setene.

Det ble trangt da folk strømmet inn i toget.

Øyvind Amundsen i Rom Eiendom forteller at renseanlegget som er etablert på eiendommen har skilt ut 250 kubikkmeter kreosotholdig slam, 660 kubikkmeter sterkt kreosotholdige masser og seks tonn kreosotholdige sviller. Masser og sviller er levert til godkjente mottak. Renseanlegget har en kapasitet på 40 000 liter vann i døgnet, og arbeidet på Brakerøya, utenfor Drammen, har pågått siden sommeren 2009. Dermed nærmer Rom Eiendom seg slutten på rensingen av tomta til det gamle impregneringsanlegget for treverk som ble nedlagt i 1972. - Ved utgangen av året skal oppryddingen være ferdig. Det er ett år etter opprinnelig plan, men Rom har ønsket å fjerne så mye som mulig av kreosotrestene og fått tillatelse fra Klima og forurensningsdirektoratet til å utvide arbeidet, sier Amundsen. SKIFTE MASSE Trinn to i prosjektet startet nå i høst. Når grunnvannet er renset, skal det skiftes ut masse i de områdene hvor forurensningen har vært størst. 7 500 kubikkmeter forurenset masse leveres til godkjente mottak og skiftes ut med ren masse. I tillegg skal det legges 26 000 kubikkmeter med grus og pukk i en meters tykkelse på toppen. FØLGES OPP Arbeidet med rensing følges grundig opp, og vannprøver som tas hver dag sjekkes visuelt, mens ukentlige prøver går til laboratorium. Arbeidet overvåkes på sjø og land og det er ikke registrert lekkasjer til sjøen. Det tas jevnlig prøver av grunnvannsbrønner på land. - Vi har lagt strenge miljøkrav på oss selv, slik at de langsiktige miljømålene for Drammensfjorden skal overholdes. Det er nulltoleranse for spredning av forurensning, og det skal ikke være noen fare for opphold på tomten i fremtiden, sier Amundsen.

VINGEHJULET / 6 - 2011

9


Service

Kundesenteret hos kund NSBs kundesenter er nærmere kunden enn noen gang. Nå har de flyttet inn i det som skal bli Lillehammers nye skysstasjon. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEIL

Selvfølgelig ligger skysstasjonen på Lillehammer stasjon og når kundesenteret flyttet inn offisielt den 26. august, markerte dette begynnelsen på ferdigstillelsen av Lillehammer stasjon som ny skysstasjon. - Vi har fått flotte lokaler og gleder oss til at de andre virksomhetene flytter inn. Offisiell åpning blir 16. desember. Nærheten til kundene betyr også mye i den daglige jobben. De nye lokalene blir mer praktiske, og det at vi er i et miljø hvor vi ser kunder og tog hver dag gjør noe med oss. Samtidig kan vi bidra hvis det blir stans i trafikken, sier Bjørn Inge Stalsberg som leder NSBs kundesenter. LITT SPESIELL Sommeren har vært spesiell for Kundesenteret på Lillehammer. Seks uker uten tog i Oslo, omorganisering i NSB og tilknytning til kommersiell enhet samt flytting gjorde hverdagen mangfoldig på Lillehammer. - Men vi har en følelse av at dette har gått bra. Den viktige jobben for oss var at kundene ikke skulle merke noe når vi flyttet fra Bryggerigata til stasjonen, sier Bjørn Inge Stalsberg. Flyttesjauen ble tatt dagen før buss ble satt inn for tog over Oslo S. KUTTET KOSTNADER - Vi skiftet nesten alle datasystemer og telefonsystemer samtidig som vi flyttet inn i nye lokaler. Gjennom denne prosessen ble kostnadene for telefonsystemer redusert med en tredel samtidig som vi nesten halverte husleiekostnadene, sier Stalsberg. Det var litt spenning i lokalene da alt nytt skulle tas i bruk, men god innsats fra samtlige medarbeidere førte til en nesten problemfri oppstart. Før flytteprosessen var det stor grad av involvering der alle har fått anledning til å komme med innspill til hvordan lokalene skulle se ut. FELLES INNSATS - Jeg vil berømme den dugnadsinnsatsen og ståpå-humøret alle har vist i flytteprosjektet. Samtidig var det stor belastning i begynnelsen av den togfrie perioden med ventetid opp mot 10 minutter for å komme igjennom på telefonen. I denne perioden jobbet vi også med å hjelpe servicesenteret med å svare ut saker. Terrorhandlingene i Oslo første også til mange spørsmål til Kundesenteret. Men alle stilte opp, og med ekstra innsats og opplæring av ekstravakter har vi klart å beholde kontrollen, sier Stalsberg. Han roser også samarbeidet med Driftsoperativt senter (Drops) under den togfrie perioden. Utenforstående hendelser påvirket også arbeidet da Arrives systemer var ute av drift i 16 timer. (Se egen sak). Fortsetter neste side

10

VINGEHJULET / 6 - 2011


nden

TEKST OG FOTO: LASSE STORHEIL

Gjengen som jobber med gruppereiser. Fra venstre Edin Johan Nilsen, Elin Haugsdal, Gunn Trondstad og Anne-Marie Buenget.

VINGEHJULET / 6 - 2011

11


Service

Bjørn Inge Stalsberg og Morten Olsen har sammen med dugnadsinnstilte medarbeidere fått det meste på plass.

Dette er Kundesenteret Kundesenteret på Lillehammer med avdeling i Trondheim består av 85 mennesker fordelt på 62 årsverk. I tillegg er det 15 vikarer som kan kalles ut ved ekstra belastning. ARBEIDSOPPGAVER Gruppereiser syr sammen reiser for mange kunder og utgjør den største delen av omsetningen. Backoffice følger opp fordringer og leverer spesielle produkter som for eksempel Biltog. Egen gruppe for sosiale medier Sentralbordteamet er bemannet døgnet rundt mens øvrig åpningstid er fra 0700- 2300, alle dager. Hoveddelen av medarbeiderne jobber med salg, support og kundeservice, og Stalsberg sier det har blitt mer support og kundeservice ettersom selvbetjente løsninger har overtatt mer av salget de siste årene. - Men det er viktig å kunne følge opp dem som har problemer med å betjene seg selv, og det kommer alltid noe positivt ut av at vi kan hjelpe kundene til å hjelpe seg selv.Vi vil nok oppleve enda mer kontakt med kundene i enda flere kanaler enn vi har i dag i fremtiden, og direkte kommunikasjon vil få enda større betydning, sier Stalsberg.

Kristin Avangen er en av de siste ansatte ved Kundesenteret og trives veldig godt i nye lokaler. Her sammen med Solfrid Fjellstad (t.h.).

12

VINGEHJULET / 6 - 2011

God dag og velkommen til NSB, sier Tore Ravneberg.


Liten komponent lammet Arrive, og NSB Feil i en liten komponent i Arrives systemer lammet hele NSBs datanettverk 28. juli. Det er vanskelig å gi garanti for at det ikke skal skje igjen. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEIL

Det heter at liten tue kan velte stort lass, og det var dette som skjedde hos Arrive denne sommerdagen i juli. Alle systemer ble mer eller mindre satt ut og det lot seg ikke gjøre å kjøpe billetter hos NSB. - Det er sterkt beklagelig at dette skjer. Selv om det er umulig å gi noen garanti på at dette ikke skal skje igjen, kan vi i alle fall si at vi skal gjøre vårt ytterste for å eliminere muligheten for at det skal skje. Vi går gjennom alle systemer slik at hvis det oppstår en lignende situasjon, så kan vi raskere gå rett på årsaken og raskere være i drift igjen, sier Margareth Nordby-Kringli som leder Arrive. 28. JULI GIKK DET SAKTE Det var fra morgenen av det oppstod ustabilitet og utfall i nettverket og det var vanskelig å skjønne hvorfor dette skjedde. Sammen med nettverksleverandøren, IP-nett, ble det satt i gang et arbeid for å finne feilen. Bildet var uoversiktlig, nettverket var i ubalanse, og alle steiner måtte snus. Til slutt fastslo man at feilen kunne finnes på to-tre steder, og det viste seg at den lå i en enkelt kabel som var koblet til en kabelport på en sentral enhet i nettverket. Kabelen ble fjernet og nettverket kom sakte men sikkert opp. På enkelt norsk kan man si at en programvarefeil gjorde at nettverket ikke ble synkronisert. På en folkelig måte kan man si det var dårlig kontakt, og feilen var dermed vanskelig å finne. I mer enn 10 timer var Lisa ute av drift og det var vanskelig å kjøpe billett via nsb.no. Dermed kostet denne feilen NSB en god del penger. - Dette beklager vi sterkt, sier Nordby-Kringli.

I tilknytning til en kabelport fant Arrive feilen som satte NSBs nettverk ut av spill en dag i juli. Margareth Nordby-Kringli og Eirik Aasekjær beklager.

MINDRE SÅRBARE - Det var en omfattende jobb som ble gjort for å finne feilen. All ære til våre folk som gjorde en kjempejobb med å løse problemet. Dette tok lang tid, og det er derfor vi nå ser på løsninger som gjør oss mindre sårbare, og at vi raskere kan finne feilen hvis den oppstår, sier Eirik Aasekjær som er leder for basistjenester i Arrive. Han vil også rose Drops som i perioden uten nettverk var nødt til å improvisere for å holde togene i gang. - Vår jobb er å kunne minimere effekten av et eventuelt brudd i nettverket.Vi skal nå også finne bedre løsninger for å orientere menneskene som bruker nettverket om hva som skjer når det skjer noe, og når de eventuelt kan gå tilbake til normalt arbeid med et trygt og oppegående nettverk, sier Aasekjær.

Tog i Bærumstunnelen fra 26. august I slutten av august ble de to nye sporene mellom Lysaker og Sandvika tatt i bruk. Første godstog gikk 26. august, mens persontogene fulgte etter søndag 28. august. Nye spor og ny tunnel er viktig for innføring av ny grunnrutemodell, som vil gi et forbedret togtilbud for hele Østlandsområdet. Strekningen mellom Lysaker og Sandvika er 6,7 km lang. Den 5,5 km lange Bærumstunnelen utgjør hoveddelen av strekningen. Når tunnelen var ferdig ble det avholdt en stor redningsøvelse før trafikken kunne settes i gang. 26. august åpnet Bærumstunnelen og dermed dobbeltsporet mellom Lysaker og Sandvika. (Foto: Olav Nordli.)

VINGEHJULET / 6 - 2011

13


Service

Forbereder se Strekningsleder Dag Brekkan opplevde betydelig nedgang i trafikken over Kristiansand i sommer, spesielt i juli.

Færre reiste med Sørlandsbanen

I grove trekk gikk den togfrie perioden i sommer ganske bra. Logistikken fungerte bedre enn noen gang, men det er fortsatt en del å hente både på informasjon og inntektssikring. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEIL

Den togfrie perioden rundt Oslo ga negative utslag også andre steder i landet. I Asker var det alltid kundeveiledere til stede. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEIL

- Frem til første juli i år var salget som normalt, men i juli fikk vi en skikkelig knekk, sier strekningsansvarlig Dag Brekkan. Årsaken er først og fremst at det ikke gikk tog, men buss i Osloområdet. I tillegg har flyselskapene og bussene kjørt med billigkampanjer. - Vi har tapt mange tusen kunder i juli måned. Det rettet seg opp i august og vi håper nå at kundene kommer raskt tilbake igjen. Noe av tapet var budsjettert. Under den togfrie perioden i fjor var det også en nedgang, men den var ikke så stor som i år. Det er tydelig at mange velger bort toget fordi omstigning mellom buss og tog vanskeliggjør reisen og innebærer et langt dårligere tilbud enn normalt, sier Brekkan. STOR NEDGANG I juli er det 7 000 færre kunder på Sørlandsbanens østre strekning, mens 4 000 færre har reist mellom Kristiansand og Stavanger. Dette er tall fra tellepunktene på Sira og Lunde. Dårlig punktlighet har også medvirket til nedgangen i trafikken. Men Brekkan fortviler ikke. - Vi satte i gang nye kampanjer utover i august og vi satser på at nye kunder vil strømme til.Vi vil også satse ekstra på Arendalslinjen utover høsten med spesielle kampanjer, sier Dag Brekkan som gleder seg til en høst uten langvarige togfrie perioder. - Arendalsbanen juli: -23 % - Oslo-Kristiansand over tellepunkt Lunde: -18 % Natt: -9 % - Kristiansand-Stavanger over tellepunkt Sira: -12 % Natt: -9 %

14

VINGEHJULET / 6 - 2011

Mye bagasje til regiontogene første til at noen busser ikke rakk togene.

Observasjoner - Det ble også påpekt at det kunne være mer aktivitet fra kundeveikederne mellom hotell Opera og Oslo S. - Fra Kundesenterets side ble det påpekt at billetter selges 90 dager før reisen. Detaljert informasjon om den togfrie perioden kom først noen uker før. Dermed var det en del kunder som ikke var godt nok informert. - Ruter har samarbeidet nært med NSB, og de rapporterer om over 100 000 flere kunder i denne perioden. - Inntektssikring på mange stasjoner var ofte fraværende. (Asker).


seg til neste år Arbeidet med å forberede seg på neste års togfrie periode er i gang. I august var det et oppsummeringsmøte der det kom innspill fra alle involverte parter i NSB, samt Ruter og Jernbaneverket. Da fikk man et visst innblikk i hva som bør gjøres på en annen måte neste år. Den togfrie periode i sommer ble innledet med at Vegvesenet satte i gang med omfattende vedlikeholdsarbeider på Furuset og stengte halve motorveien i en retning samme dag som bussene overtok for togene. Ekstra køer oppstod, men etter hvert kom trafikken med busser i normal gjenge. Det har vært klaget på at reiseplanlegger ikke fungerte og at ruteheftene ikke var helt oppdatert. Samtidig var det en del mangler ved plakatene på stasjonen.Videre vil man se på løsning med både busser og trikk i begge retninger (mot Skøyen og mot Oslo S) fra Nationaltheatret. NOE ANNERLEDES - Dette er saker som vi går i gang med umiddelbart, og vi lover å gjøre en enda bedre jobb neste år, sier Kjetil Bragstad som har vært ansvarlig for det samlede arbeidet rundt avviket på seks uker i sommer. - Vi vet at ting kan gjøres annerledes og med enkle grep vil vi kunne forbedre oss. Neste år har vi en lettere løsning ved at det ikke blir stengt på helstrekningen til Drammen en kort periode som i år, sier Bragstad.

GEOGRAFI VIKTIG Det ble rapportert en del tilfeller av dårlige geografikunnskaper der folk ble sendt til Lillestrøm når de skulle med toget til Bergen eller Stavanger. Enda bedre opplæring vil avhjelpe på dette. - Vi så også noen tilfeller av at busser ikke dukket opp som avtalt. Et selskap uteble hele 11 ganger og med 5 000 kroner i bot hver gang, vil dette svi. Noen feilkjøringer opplevde vi også, men langt færre enn i fjor. sier Bragstad. MER INFO Det var 30 busser i Skøyenpendelen, og mange kunder savnet litt informasjon i bussen, spesielt når de skulle i retning Skøyen fra Oslo. Det oppstod uro i mange busser fordi bussene kjørte først sørøst, ut av byen, før de kjørte ned i Operatunnelen, mot Skøyen. Men denne pendelen gikk kontinuerlig, med få klager. Rent generelt er det alltid behov for bedre informasjon, og det foreslås at Drops som er ansvarlig for logistikken rundt bruddet i større grad samarbeider nærmere med kommersiell avdeling og kommunikasjonsavdelingen for å bedre informasjonen til kundene. På buss for regiontog mellom Lysaker og Lillestrøm hendte det at busser kom for sent til togene. Her må det litt mer smidighet til, og bedre kontakt mellom buss og tog.

På spor 19 fungerte inntektssikringen godt.

VINGEHJULET / 6 - 2011

15


Service

Kundeveiledere Thea B. Nilsen og Christian Arnesen st책r klare til 책 hjelpe kundene.

16

VINGEHJULET / 6 - 2011


Etter en hektisk sommerperiode med togstans i hele Oslo-området har togkontrollørene nok å henge fingrene i. Det er tydeligvis ingen vits å se seg tilbake, for selv om kontrollkorpset fyller 30 år i år, er det fortsatt mye å fordrive tiden med. Kjell Rune Haugen og Jan Robert Hansen på spor 19.

NSBs kontrollkorps fyller 30 år TEKST OG FOTO: ERIK LØDDING

- Kontrollene som vi utfører virker preventivt mot snikerne. Målet har aldri vært å skremme kundene våre, men vi ser at kontrollene våre har endret mange av kundenes holdninger, sier Kjell Rune Haugen, leder for Togkontroll og kundeveilederavdelingen i NSB. Kontroll av billettene startet i 1981 med det vi i dag kjenner som «ubetjent vogn» på togene. De som jobber som kontrollører har bakgrunn fra konduktøryrket. Bemanningen har økt etter hvert som avdelingens ansvarsområde har vokst. I dag har avdelingen ansvaret for billettkontroll, men også for kundeveiledning ved avvikssituasjoner. OVER HUNDRE I dag er det 65 medarbeidere som jobber som togkontrollører, mens 40 jobber som kundeveiledere. Myndighet og høflighet er kjerneverdiene til medarbeiderne i denne avdelingen, som til tider kan oppleve mange frustrerte kunder når det røyner på som mest. - Jeg er stolt over innsatsen og moralen som medarbeiderne i avdelingen viser, noe som håndteringen av sommerbruddet er et eksempel på, forteller Haugen. I tillegg til Haugen, ledes avdelingen av Trond Inge Berg og Wenche Lernes. Det er ingen tvil, i følge Haugen, at disse har hatt det hektisk med å planlegge sommerstengingen i år. MYE EKSTRA - Teamlederne og enkelte kontrollører har tatt på seg ekstraoppgaver og arbeidstimer utover det som stillingen deres krever. Mye av grunnlaget for at sommerstengingen gikk bra på kundeveileder og kontrollørfronten, er takket være planleggingsarbeidet som disse medarbeiderne har lagt ned, sier Haugen.

I løpet av Vingehjulets besøk på spor 19 på Oslo S, var det tydelig at det var en gjeng med godt humør som håndterte passasjerene som måtte reise med buss i stedet for tog denne sommeren. GODT MILJØ - Arbeidsmiljøet er trivelig, og arbeidsoppgavene er utfordrende. Det er klart at det ikke alltid er like artig å møte sure kunder som blir tatt for å snike, men da er det desto triveligere å møte fornøyde kunder som har forståelse for at vi har en jobb å gjøre, forteller Jan Robert Hansen som har jobbet som kontrollør i fem år. Det er også mange studenter som har stått på for NSB i sommer. I alt 43 studenter har hatt sommerjobb som kundeveiledere i stengingsperioden. Thea B. Nilsen (19 år), er en av kundeveilederne som har jobbet på spor 19 i sommer. - Jeg fikk tilbud om å jobbe som kundeveileder i 2009. Jobben er sosial, og det er veldig givende å hjelpe kundene. Jobben kan allikevel være stressende, men erfaringene som jeg har fått, har absolutt gitt meg mersmak på serviceyrket, sier den entusiastiske Nilsen. MYNDIGHET OG SERVICE Det er ingen tvil om at avdelingen for Togkontroll og kundeveiledning har et stort ansvar og et viktig mandat i NSB. Den skal sikre at NSB tjener penger på transporttjenestene som selskapet yter for kundene. Samtidig har den ansvaret for møte kunden med serviceinnstilling og et smil når avvikssituasjoner oppstår. Det er vel det man kan kalle en voksen oppgave for en avdeling som fyller 30 år.

VINGEHJULET / 6 - 2011

17


Punktlighet PUNKTLIGHET HITTIL I 2011 TIL OG MED UKE 34 GODKJENT

IKKE GODKJENT

FRAMGANG

TILBAKEGANG

40 50 60 70 80

UENDRET

90 100 Dovrebanen

68 78

Nordlandsbanen Raumabanen

90

Rørosbanen

76

Bergensbanen

66 77

Sørlandbanen REGIONTOG NATT 89

Oslo - Trondheim

89

Trondheim - Bodø Oslo - Bergen

80

Oslo - Stavanger

83

REGIONTOG ØSTLAND 85

Oslo - Halden

83

Oslo - Skien Oslo - Lillehammer

64

Gjøvikbanen AS

83

LOKALTOG 88

Kongsvingerbanen

89

Hovedbanen

86

Drammenbanen

86

Østfoldbanen 95 97

Bergen - Arna

85

Bergen - Voss

84

Trondheim 91

18

Stavanger

VINGEHJULET / 6 - 2011

Salten

Flere skal evaluere avvik Drops har satt i gang et evalueringsopplegg for driftsavvik. Drops har i over ett år evaluert avvik internt, og nå utvider de evalueringen til medarbeidere utenfor Drops. Dermed kan konduktører, salgspersonell, kundeveiledere og Jernbaneverkets togledere og toginformatører få mulighet til å gi sin opplevelse av driftsavvik. Kriteriene for å evaluere et avvik er at en strekning blir stengt eller delvis stengt med betydelige konsekvenser for togframføringen og kundene våre. Det er Drops som iverksetter evaluering av et avvik. Medarbeidere som er berørt av avviket vil få en Dropsmelding, enten i Putin eller på sin GSM-R telefon med en lenke til evalueringsskjemaet. - Evalueringen er frivillig, da ikke alle har tilgang til en PC eller smarttelefon der og da, men vi håper å få nyttig informasjon om driftsavvik fra de som opplever det på kroppen, sier driftssjef Terje Løvdok. Resultatet fra evalueringer kan bli brukt som underlag for evalueringsmøter og granskninger. Det vil også bli utarbeidet en rapport hvert kvartal som vil bli tilgjengelig på intranett. Merk at dette tiltaket ikke erstatter Synergi, som skal benyttes som normalt.


Gir opp terminal Rom Eiendom vil ikke lenger bruke penger på å planlegge utviklingen av felles terminal for tog, buss, båt og drosjer i Kristiansand. I begynnelsen av januar i år startet meglingen for å få arbeidet med Fellesterminalen for tog, buss og ferje i Kristiansand på sporet igjen. Meglingen mellom partene har dessverre ikke ført frem. PROBLEMET Stridens kjerne er jernbanesporet i Havnegata. Jernbaneverket nekter å la sporet vike for Fellesterminalen. Sporet ble ikke ble brukt en eneste gang i fjor, men Jernbaneverket opprettholder likevel innsigelsen mot den vedtatte reguleringsplanen. I 1996 ble planleggingen av Fellesterminalen formelt sparket i gang da Kristiansand kommune,Vest-Agder fylkeskommune og NSB ble enige om et felles konsept. Terminalen skulle stå ferdig i 2000. Siden ble åpningen forskjøvet til 2006 - og så til 2008. Fellesterminalens far, Gunnar Nøding, sier til Fædrelandsvennen at Rom Eiendom ikke kommer til å bruke mer tid eller penger for å få til en fellesterminal i Kristiansand.

Fryser prosjekter

TEKST PREBEN COLSTRUP

Og selvsagt bør vi svare, jo. Men det er faktisk ikke sant. For det heter ikke hytt og pine, det heter hytt og vær. Død og pine og hytt og vær. Ikke sant? I en vanskelig kommunikasjonssituasjon hørte jeg meg selv bruke ordene «ikke sant» ganske ofte. Jeg var usikker på innholdet, og trengte noen hvileord for å tenke meg om, og kanskje for å gi mulighet for tilhøreren til å si seg enig. Ikke sant? ”Jeg har lagt Akkurat som jeg ikke snakker sant til vanlig. Er jeg blitt så utydelig og merke til hvorfarer så mye med halvsannheter at dan vi bruker en jeg trenger en bekreftelse på at jeg del ord i hytt og snakker sant? Jeg håper ikke det. Men jeg synes å registrere at vi har pine. Ikke sant?” blitt mer romslig i språket. Det er rom for tolkninger. Han ljuger ikke, han snakker bare romslig, ble det sagt om en kar en gang. Det er ikke sikkert at romslig språk vekker tillit. Jeg ville i alle fall betakke meg hvis det var forsvarsadvokaten min som hadde den egenskapen. Men heldigvis er vi ikke i rettssalen hver dag. Og litt romslig tale er morsomt over en øl eller i lunsjpausen. Men et foredrag som inneholder for mange «ikke sant» vekker ikke min interesse. For min del har jeg bestemt meg. Jeg skal forsøke å bruke færre «ikke sant» heretter. Det blir litt for tomt. Ikke sant?

GUNDER

Kinesiske myndigheter ønsker å fryse nye hurtigtogprosjekter etter kollisjonen i forrige måned. Årsaken til ulykken er antydet å være en signalfeil og mer enn førti personer omkom da fire togvogner havnet utfor en bru. Sikkerheten i nye prosjekter skal evalueres på nytt, og i mellomtiden vil ikke nye toglinjer bli bygd, opplyser kinesiske myndigheter. Sikkerheten på allerede eksisterende toglinjer skal nå sjekkes, og mens dette pågår blir det store fartsreduksjoner på strekningene.

PREBENS PLOGG *

VINGEHJULET / 6 - 2011

19


Han visste at fallhøyden var stor, men lysten til å få det til tok etter hvert plassen til frykten og ulysten. - Dette er jo viktig, sa han til styreleder.

20

VINGEHJULET / 6 - 2011


Portrettet

Kledd for nye oppgaver Hva gjør man i et gospelkor når man ikke kan synge? Geir Isaksen visste råd. Han ble kjempegod på å lodde høyttalerledninger og bære forsterkere. Da han ikke deltok i selve øvelsen, ble det frigjort mye tid til å se på de pene jentene i koret. TEKST: PREBEN COLSTRUP FOTO: LASSE STORHEIL

Etter hvert tok han på seg lederoppgaver, noe han har utviklet mer enn sangstemmen. Dagen da det ble kjent at han skulle til NSB, falt aksjeverdien i Cermaq ASA med fire hundre millioner kroner. Nå har han tatt på seg å lede en av landets mest utskjelte bedrifter. Ikke fordi han gleder seg til å få kjeft, men fordi kollektivtransport er viktig for samfunnet. RESPEKT Han hoppet ikke i kontorstolen da han ble spurt om å forlate sin suksess. For suksess har han hatt de siste 15 årene med å lede Statkorn Holding ASA til å bli børsnoterte Cermaq ASA. Etter hvert lot han seg overtale til et møte med NSBs styreleder. Han visste at fallhøyden var stor, men lysten til å få det til tok etter hvert plassen til frykten og ulysten. Dette er jo viktig, sa han til styreleder. I dag er han her. Skjorta er åpen, ujålete og han snakker om ufarlige og farlige ting. Men han passer seg for å uttale seg om saker han ikke har satt seg inn i. Han har respekt for jernbanefaget. Han vet ikke nok om eiendomsutvikling og busstrafikk ennå til å kaste seg ut i det med sterke meninger. KULTUR Han vil gi seg selv fire måneder til å snakke med folk. Han vil lære NSBs forretningsvirksomhet og kultur å kjenne før han eventuelt gjør endringer i organisasjonen. Han vet at konsernets døtre er seg bevisst sin oppgave, men han har et mål om at alle skal kjenne en felles stolthet over å lykkes sammen. Han ser at det må være mulig å finne synergier som bidrar til dette. Men dette kommer han tilbake til på nyåret. BANEN Det skal altså ikke stikkes under en stol at han hadde betenkeligheter. - Dersom du ikke har myndighet, skal du passe deg for å ta på deg ansvaret, sier han. Han vet godt at det er andre som har kontroll på banen, strømmen og sikringsanlegget. Likevel har han tatt jobben, han vet at han må samarbeide med Jernbaneverket og politikerne.

Geir Isaksen 56 år, konsernsjef i NSB Gift med: Grethe Matre som jobber i Misjonsalliansen Barn: Øystein (32) dataprogrammerer, Åsmund (30) bildende kunstner fra Kunst og håndverksskolen, nå student på Ås landbruksskole, Ingvild (27) danser, går på skole i London Men han tror også at politikerne har forstått hvor viktig det er at vi sammen kan lykkes med å bringe folk ut og inn av byene. Det kan gå godt, og lysten til å lykkes er stor. FANTASTISK Å VÆRE TIL - Jeg har tatt med meg noe jeg lærte på fotballbanen. Det nytter ikke å klage på banen, ballen eller dommeren. Her må vi gjøre så godt vi kan under de forhold som vi spiller under, sier han. Han vil derfor ikke bære bensin til sytekulturbålet. Han sier han har selv gått en vei fra en naiv holdning til livet til å bli mer realistisk orientert. - Likevel har jeg aldri mistet gleden over livet. Det er jo fantastisk å være til, sier han. ÅPENT HJEM Geir Isaksen beskriver sin barndom og oppvekst som lys og glad. - Jeg har mange gode minner om et godt og åpent hjem med foreldre og to brødre. Søskenflokken var på tre i løpet av tre og et halvt år. Eldste mann Trond er i dag lærer mens Sjur er prestelærer på Menighetsfakultetet. I guttedagene var konkurranseånden til å ta og føle på. Den er der fremdeles, men det ble ikke gjort et slag i huset hvis ikke moren la Fortsetter neste side

VINGEHJULET / 6 - 2011

21


Portrettet

inn en konkurranse. Dersom de ble bedt om å hente ved, skjedde det intet. Men ble det konkurranse om hvem som kunne hente flest vedkubber i løpet av fem minutter, ble det action. SÅ OSS - Far var inspirerende og oppriktig interessert i hva vi drev med. Han ga mye av seg selv, men forventet også resultater av oss. Han så oss og hørte på hva vi sa. Dette er lærdom jeg har tatt med meg i livet. Jeg tror på å snakke med folk. Jeg er fullstendig klar over at det er formelle løp for beslutninger, men å kjenne til hva som rører seg i bedriften er likevel viktig, sier han. SAMHANDLING OG STYRING - Da Geirs far, Finn T. Isaksen var landbruksminister i Willochs andre regjeringsperiode, var sønnen i ferd med å levere sin doktoravhandling om «Samhandling og styring – en studie av det norske markedssystemet for kjøtt». Man spør seg hvordan han kan benytte seg av en slik kunnskap som konsernsjef i NSB. Men etter nærmere ettertanke er det nettopp samhandling og styring som er avgjørende for å lykkes når han skal lede et selskap som NSB der det er mange og sterke meninger både innefor og utenfor konsernet. TRO OG BALL - Helt fra han var barn har Geir vært med i kirke og kristenliv på Kolbotn. Foreldrene var søndagsskolelærere der barna hadde rolle som dørvakt. Fotball var den andre store aktiviteten, og fortsatt spiller han sammen med sine to brødre på Kolbotn Superveteran 48 + (eller Gutt 48, som de kaller det). Ellers brukes fritiden til familie og MC. Barna Øystein (32), Åsmund (30) og Ingvild (27) var alle med på den årlig MC-turen med far i sommer. I år var de i Sverige, et annet år var de i USA. En ukes kvalitetstid med far uten kjærester og samboere. BESTEGEIR - Kona, Grethe Matre, har fire barn og hun jobber i Misjonsalliansen. Hun venter nå sitt åttende barnebarn og de av dem som kan snakke kaller den nye konsernsjefen i NSB for BesteGeir. Han smatter litt på ordet og koser seg. JORDENS KRUMNING - Det er nå september og han har så vidt funnet plass i den nye stolen. Hans svoger Hans Erik Matre uttrykte en gang at enkelte direktørkontorer er så store at en kunne ane litt av jorden krumming når en kom inn i rommet. Slik er ikke dette kontoret. Kanskje skulle han ønske seg litt mer «albuerom» når realitetene skal behandles. Han vet nemlig at NSB-konsernets utfordringer er store. Det finnes ingen raske løsninger til å få bedre punktlighet og større kapasitet til gods og mennesker på toget. Men politikerne har begynt å forstå hva dette handler om og NSB må samhandle godt og klokt med både dem og Jernbaneverket. FØRSTEINNTRYKK - Han har et meget godt førsteinntrykk av sine medarbeidere, men det som skal gjøres er vanskelig. Det er derfor med dyp respekt for oppgaven, og dem han skal samarbeide med, han tar fatt. Det blir harde og tunge tak. Det blir neppe tid til å øke fritidsaktivitetene ytterligere, men doktoravhandlingen om samhandling og styring vil han få god bruk for.

22

VINGEHJULET / 6 - 2011


Mellom oss

Intranett i NSB-konsernet Arbeidet med nytt intranett vil fortsette. Inntil videre vil det gamle intranettet leve videre, nå også med nye søkemuligheter. - Prosjektet Nytt Intranett for NSB-konsernet har av ulike årsaker avsluttet utviklingen på den tekniske plattformen som var valgt, forteller it-direktør Jan Christiansen. Dette innebærer at dagens intranett vil leve videre enda en stund, og det er satt i gang arbeid med en ny teknisk plattform Microsoft SharePoint 2010. - Prosjektarbeidet har gitt oss mye erfaring og noen konkrete resultater som kan videreføres umiddelbart. Et av disse var forbedring av søkemulighetene. Disse er nå kraftig forbedret i dagens Intranett, og gir deg gode muligheter til å søke i informasjon som finnes her, sier Christiansen. Som i dag taster du inn søkeopplysninger på toppen av siden.

Resultatet av søket presenteres i en egen ramme i midtre delen av Intranettet, og det er gode muligheter for å begrense og forfine søket. Bare prøv. Det pågår nå et prosjekt i regi av NSB IKT for å prøve ut funksjonaliteten, øke intern kompetanse på drift, oppsett, administrasjon og konfigurering av Microsoft SharePoint, og å forberede oppsett av en driftsplattform. Fagpersoner fra NSB Persontog, Arrive og SKS er involvert i prosjektet sammen med eksterne bidragsytere. Inntil videre vil dagens Intranett med arbeidsbenker knyttet til prosesser eller organisasjoner/enheter leve videre som informasjonskanaler, men altså med forbedrede søkemuligheter.

Døvik takker for seg Øistein Døvik var den siste Distriktschefen (DC) i NSB. Senere har han vært tilknyttet Nettbuss. Etter over 47 år i selskapet ble han takket av i sommer. Han ble ansatt som distriktssjef i NSB Stavanger distrikt fra juni 1982. Han var da den yngste distriktssjef i NSBs historie, 36 år gammel. Rogaland opplevde i disse tider mange store utbygginger i forbindelse med oljeutvinning i Nordsjøen og oppbygging av infrastruktur i regionen. Øistein fikk jobbe mye med forberedende planer for modernisering av Jærbanens lokaltrafikk og ettermiddagekspresstog i begge retninger mellom Stavanger og Oslo. I en periode reiste han frem og tilbake mellom Stavanger og Oslo med nattoget fire netter i uken, og på den måten kunne han kjenne på sporveksleren hvor toget var på strekningen. GÅTT GRADENE Han har gått gradene i NSB fra han ble ansatt som stasjonsbetjentaspirant i Skien 13. april i 1964. Han var også med på det berømte distriktssjefsmøtet i juni 1988 i Asker, da NSBs toppledelse orienterte om at distriktene skulle avvikles fra 1.1.89 og overgang til «divisjonering» som grunnpilar i ny organisasjon. Her hadde han en replikk på møte som senere er sitert: «Vi kom som konger, men reiste hjem som evnukker!» Fra 1989 ble Øistein leder for all NSB Biltrafikksvirksomhet på Sør og Vestlandet (Bergen-Haugesund-Stavanger-Kristiansand) og siden med mange ulike oppgaver innen bildrift. Han var. prosjektleder for NSB Biltrafikk på Lillehammer under OL 1994. Det ble kjørt 10 000 bussavganger med meget stor punktlighet. Har også deltatt i diverse styrer i datterselskaper i NSB og Nettbuss, blant annet 21 år i Nettbuss Sør AS. Han har også vært

«Vi kom som konger, men reiste hjem som evnukker!» Øistein Døvik takker av etter 47 år i NSB. (Foto: Odd Chr. Tufte).

med på oppkjøp av flere busselskaper for å styrke posisjonen til Nettbuss i strategiske områder. KOORDINATOR Fra 2008 var han regional koordinator for all NSB-virksomhet i Rogaland, med mange spennende oppgaver, blant annet NSBs rolle i den regionale kollektivtrafikken og store eiendomsutviklingsprosjekter. - NSB har vært en fantastisk arbeidsplass; med mange varierte muligheter for den som vil. Jeg har hatt mange flotte kolleger,. Veldig mye av det jeg har vært med på å utarbeide er etter hvert gjennomført, men ting tar tid - ofte veldig lang tid. Det tok 30 år fra dobbeltsporet Stavanger - Sandnes ble drøftet i plansammenheng til det ble bygget. Omtrent like lang tid tok det for å få realisert Ganddal godsterminal (2008), sier den nyslåtte pensjonisten som du kanskje treffer på Rallarvegen i høst.

VINGEHJULET / 6 - 2011

23


Mellom oss

HELSE HJØRNET

Trådløst på hytta og i båten

Sommer, sjokk og samhold Sommeren 2011 vil være en sommer de fleste ikke kommer til å glemme. Det er nok mange ting vi ikke kommer til å huske fra sommermånedene, men en dato vil brenne seg fast i oss – 22. juli. Fredagen hvor én person begikk fryktelige terrorhandlinger mot ansatte i Regjeringskvartalet i Oslo og mot politisk aktive ungdommer på AUF-leir på Utøya. Det som har skjedd og tragediens omfang er ufattelig. En undersøkelse Sentio har gjort for avisen Klassekampen viser at hver fjerde person i Norge kjenner noen som er blitt rammet av terrorangrepene. Det betyr at vi selv kanskje kjenner noen som ble rammet, direkte eller indirekte. Det kan for eksempel være kollegaene våre, naboene våre, vennene våre eller kundene våre. Tragedien har satt og vil sette dype spor i Norge og nordmenn i lang tid fremover. Samtidig viste terrorhandlingene at nordmenn er et folk med mye kjærlighet og varme. Nettopp den sosiale støtten er svært viktig for de som er blitt rammet. Det er noe av den beste hjelpen de kan få. At noen bryr seg, viser kjærlighet og omsorg, hjelper dem med praktiske ting og rett og slett bare er der – enten for å ha en skulder å gråte på eller ha noen de kjenner godt og stoler på til å snakke med. Kvalifisert helsepersonell vil kunne gi hjelp til dem som trenger det utover den sosiale støtten fra ens eget «bakkemannskap». Fastlegen og bedriftshelsetjenesten kan være viktige støttespillere og eventuelt henvise til mer spesialiserte deler av helsevesenet om nødvendig. Det som uansett er viktig er at de involverte vil trenge støtte og omsorg i lang tid fremover. Også når mediene gradvis bringer færre nyheter og innslag om tragedien. De vil trenge støtten i mange måneder og år fremover. En sorgprosess, enten man har mistet noen i en terrorhandling, sykdom, selvmord eller ulykke, kan vare over lang tid. Behovet for hjelp og støtte kan bli større for noen etter en tid. En slik støtte kan vi alle gi. Det handler om å være menneske og bry seg – og ta seg tid til å være der! Det handler om å «se» andre og være slik du ønsker at andre skulle være mot deg i en lignende situasjon. Derfor har vi alle en viktig jobb å gjøre i tiden fremover. SVEIN ARTHUR KALLEVIK

Svein Arthur Kallevik er organisasjonspsykolog i NSB. Han er fagbokforfatter og arbeidet i mange år som nyhetsjournalist. Har du spørsmål eller kommentarer send e-post til: sakallevik@bhtnsb.no

24

VINGEHJULET / 6 - 2011

Du kan nå få trådløst bredbånd på hytta eller i båten. Dette er et tilbud fra ice.net til alle NSB-ansatte med datterselskaper. NSB har undertegnet en rammeavtale med ice.net om levering av datakommunikasjon til togene som en del av Tog på nett-satsingen. - I forbindelse med denne rammeavtalen tilbyr nå ice.net et spesielt tilbud til alle NSB-ansatte om privat abonnement på tjenesten, forteller it-direktør Jan Christiansen. Du kan lese mer om tjenesten på deres nettsider www.ice.no Den mest populære abonnementstypen er en trådløs «alt-i-ett»boks som gir deg trådløst nett på hytta, i båten, i campingvogna eller bobilen, eller hjemme hvis trådløst er det enkleste for deg der. Abonnementet gjelder i både Norge og Sverige. Alle ansatte i NSB-konsernet som vil utnytte tilbudet må ha en NSB e-postadresse for å kunne sjekke at du virkelig er ansatt. Tilbudet gir rimelige oppstartskostnader, samt en god rabatt på månedsprisen. Sjekk betingelser og priser og bestill på www.ice.no/nsb.

Miljøstipend

Tove Sylte (t.h.) i NSB Riks hadde gleden av å overrekke 150 000 kroner av NSB-konsernets miljøstipend til Hilde Gråberg Bakke, som er reiselivssjef i Åndalsnes og Romsdal Reiselivslag. Romsdalseggen var av èn av 38 søkere til stipendet, og èn av syv mottakere. Stipendet skal brukes til produktutvikling, distribusjon og tilrettelegging. Det var stor bredde på aktivitet, søkere, beløp og geografi. Vårens stipend ble gitt til: 4H Aust-Agder 15 000 kr DNT Oslo og Akershus 50 000 kr Miljøagentene 150 000 kr Natur og Ungdom 50 000 kr Naturvernforbundet i Indre Sunnfjord 20 000 kr Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane 20 000 kr Romsdalseggen v/Åndalsnes & Romsdal Reiselivslag 150 000 kr


Raskere på Nordlandsbanen 17. august kjørte det første toget gjennom den nye Gevingåsen tunnel på Nordlandsbanen. Den nye strekningen er 5,7 kilometer, hvorav 4,4 kilometer ligger i tunnel. Dermed er en svingete og rasutsatt strekning tatt ut av bruk. Den nye banen mellom Hommelvik og Hell stasjoner på Nordlandsbanen er vel to kilometer kortere enn den gamle og med høyere hastighet øker nå kapasiteten fra fem til åtte tog per time. Tidsbesparelsen blir på 4-5 minutter, men denne gevinsten kan først tas ut når rutetabellen legges om på hele Nordlandsbanen. Tunnelen er bygd med et tverrsnitt som er forberedt for en senere elektrifisering av banen.

Fakta ny bane Hommelvik-Hell: Tunnellengde: 4 400 meter Lengde på tverrslag: 300 meter Nytt spor: 5 700 meter Kostnadsramme: 670 millioner kroner

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa var med og kastet glans over åpningen av Gevingåsentunnelen. Her sammen med konduktør Øystein Lillegaard. (Foto: Kjell Bakken.)

Fra Oslo S med Oslo Ess Rockebandet Oslo Ess tok passasjerene med storm på ferden fra hovedstaden til RaumaRock. Selv ble de også bergtatt – av naturen. Den populære festivalen feiret i år sitt 10 år jubileum, med mange kjente navn på plakaten. For andre år på rad kjørtes «Rocketoget» fra Oslo, og det var rockebandet med det klingende navnet Oslo Ess som underholdt om bord. En vogn i tog 41 fra Oslo var reservert til formålet, og første konserten startet etter Hamar. Fra Trondheim var det også «Rocketog» i tog 42 med bandet Mhoo som underholdt. Fra Dombås til Åndalsnes med Raumabanen, ble publikum samlet i ett togsett, og det ble holdt tre konserter, og i pausene ble det anledning til å nyte togturen. - Dette er en glimrende måte å utnytte togturen på. Kombinasjonen mellom opplevelse om bord mens man blir transportert er genial, sier Tove Sylte, salgs – og markedansvarlig for Dovre og Raumabanen i NSB Riks. - Vi får gjester om bord som ellers kanskje ikke hadde valgt toget som reisemåte, sier Tove som håper at RaumaRock også neste år vil tilby sine gjester miljøvennlig transport til Åndalsnes.

Med på Rocketoget var også Trine Brustad Gregersen, salgsleder i NSB på Oslo S, her sammen med Oslo Ess. (Foto: Tove Sylte).

VINGEHJULET / 6 - 2011

25


Ledige Stillinger For samtlige stillinger gjelder: Vi ønsker å gjenspeile samfunnets mangfold og oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss. Søknad sendes ved å gå inn på Intranettledige stillinger Kontaktperson: Ann Christin Veirud, tlf. 23 62 16 03

NSB Kommersiell enhet / Økonomi og analyse. Senior Controller. Utlyst: 4.8.2011 Avdelingen Økonomi og analyse skal styrke sin kompetanse innen økonomisk analyse, og søker i den forbindelse en senior controller som vil få ansvar for blant annet, oppfølging og utvikling av inntekts og kostnadsmodeller og økonomisk oppfølging av prosjekter. Arbeidsoppgaver: Prosjekt controlling, ansvar for oppfølging og utvikling av inntekts- og kostnadsmodeller, økonomisk oppfølging av prosjekter, ansvar for innkjøp i henhold til lov om offentlige anskaffelser, budsjett og rapportering. Personlige egenskaper: Evne til å se helhet og sammenhenger, analytisk og strukturert, resultatorientert, positiv og omgjengelig, samarbeidsorientert, selvstendig. Kvalifikasjoner: Høyere økonomisk utdanning, ønskelig med erfaring fra økonomisk rapportering, budsjettprosesser, prosjekt controlling, gode IT- kunnskaper (excel/ datavarehus). Vi tilbyr: Profesjonelt og dynamisk miljø med høy fagkompetanse, faglige utfordringer, svært gode forsikrings-og pensjonsordninger. Søknadsfrist: 4.9.2011 Arbeidssted: Oslo Referansenr: 1136055933 For spørsmål vedr. stillingen, kontakt Elisabeth Cabrinetti, Økonomi-og analysesjef tlf. 91653947

NSB Kommersiell enhet / Økonomi og analyse. Senior markedsanalytiker. Utlyst: 4.8.2011 NSB Persontog Kommersiell enhet skal sikre at et samlet Persontog lykkes med å

26

VINGEHJULET / 6 - 2011

optimere sine inntekter og begeistre sine kunder. Kommersiell enhet skal være en kompetent og kundeorientert leverandør av markedsstrategiske tjenester. Avdelingen Økonomi og analyse skal styrke sin kompetanse innen analyse, og søker i den forbindelse en senior markedsanalytiker som kan jobbe bredt innen markedsanalyse med trendanalyser, forbrukeratferd, effektmålinger, merkevareundersøkelser, modell- og simuleringsarbeid. Vi tilbyr faglige utfordringer og jobb i en spennende bedrift i utvikling med økt kundeinnsikt/kundebehov. Miljøtrenden i samfunnet for øvrig er av betydning for NSB. Arbeidsoppgaver: Ansvar for planlegging, design og gjennomføring av markedsundersøkelser, samarbeide med og være en kompetent kravstiller til eksterne analysebyråer, faglig sparringspartner for ledergruppen/interne oppdragsgivere, sikre synergier mellom ulike analyseoppdrag, verdiøke leveranser fra analysebyråene til relevant kundeinnsikt og forretningsmessig beslutningsstøtte. Personlige egenskaper: Forretningsforståelse, analytisk og strukturert, positiv og omgjengelig, samarbeidsorientert, selvstendig, gode kommunikasjonsevner. Kvalifikasjoner: Høyere utdanning innen økonomi, samfunnsøkonomi, markedsføring eller samfunnsvitenskap, innsikt i multivariate analyser og god kjennskap til SPSS, fordel med erfaring fra Questback, bred markedsanalysefaglig bakgrunn, fordel med erfaring fra markedsanalyse institutt eller større annonsør/merkevareaktør, erfaring med og god kunnskap om kvalitative og kvantitative metoder, gode relevante It-kunnskaper Vi tilbyr: Profesjonelt og dynamisk miljø med høy fagkompetanse, faglige utfor-

dringer, får være med i prosessen fra a-å, svært gode forsikrings-og pensjonsordninger. Søknadsfrist: 4.9.2011 Arbeidssted: Oslo Referansenr: 1134994659 For spørsmål vedr. stillingen: kontakt Elisabeth Cabrinetti, Økonomi-og analysesjef tlf. 91653947

NSB Senter for Konsernsystemer. Prosjektledere Utlyst: 8.7.2011 NSB vil i de kommende år gjennomgå applikasjonsporteføljen med tanke på å redusere totalkostnaden og forbedre forretningsprosessene ved riktig bruk av IKT. Med denne bakgrunn ligger det i kortene at vi vil få en rekke implementerings og oppgraderingsprosjekter. NSB vil derfor trenge et dyktig team med prosjektledere som kan videreutvikle IKT prosjektledelse sammen. Test er et svært viktig område innen IKT området. SKS vil søke å utpeke en av prosjektlederne med spesielt ansvar for testledelse og testkoordinering.Stillingen innebærer stor frihet under ansvar. Man har i stillingen mulighet for å utvikle seg og NSB vil være positive til de som ønsker å sertifisere seg innen Prosjektlederfaget. Arbeidsoppgaver: Lede eller bidra i sentral rolle i konsernets prosjekter innenfor prosessforbedringer og IKT, ansvar for å sikre gode prosjektleveranser til riktig tid og kost, sikre dokumentasjon og rutinebeskrivelser for forvaltningen av konsernsystemene, sikre god testkoordinering og testledelse, forberede drift og forvaltning av løsningene tatt frem av prosjektene, bidra i etablering og videreutvikling av senteret for konsernsystemer.


Personlige egenskaper, Gode relasjonsskapende evner, analytisk, strukturert og kvalitetsbevisst, kreativ og løsningsorientert, pådriver, endringsvillig og ser muligheter, selvstendig Kvalifikasjoner: Prosjektlederutdanning, sertifisering innen prosjektledelse PMP eller tilsvarende, Bachelor, Master eller tilsvarende utdannelse innen økonomi, administrasjon eller IKT, erfaring prosjektledelse kan kompensere for manglende formell erfaring, dokumenterbare kunnskaper innenfor en eller flere av disse områder ; Erfaring fra prosjektledelse, kjennskap til testrammeverket TPI , funksjonell forståelse for tele og datakommunikasjon; IKT teknisk innsikt, muntlig flytende norsk og engelsk. Gode skriftlige kunnskaper på norsk og engelsk, det er en fordel, men ingen betingelse om du kjenner til Lean eller ITIL v3 eller tilsvarende rammeverk. Vi tilbyr: Et dynamisk og faglig svært kompetent miljø, utfordrende og interessante arbeidsoppgaver, lønn etter avtale, svært gode pensjons- og forsikringsordninger. Du vil rapportere til leder for prosjektleder teamet. Søknadsfrist: 10.9.2011 Arbeidssted: Oslo Referansenr: 1106314808 For spørsmål vedr. stillingen: Kontakt Truls Eirik Baklid, Direktør SKS, tlf. 48160658

NSB Persontog Riks / Sørlands- og Jærbanen. Overkonduktører. Utlyst: 26.8.2011 Det utlyses herved faste overkonduktør stillinger med stasjonering Stavanger. NSB Riks har behov for flere overkonduktører, Tiltredelse 11.12.2011 eller tidligere Søknadsfrist: 12.9.2011 Arbeidsted: Stavanger Referanse: 1161217029 For spørsmål vedr. stillingen: Kontakt Roald Stallemo, Konduktørleder, tlf 916 77563

NSB Persontog Riks / Sørlands- og Jærbanen Konduktøraspiranter Utlyst: 26.8.2011 Ønsker du en stilling i Norges største

transportkonsern? Ønsker du å bidra i et selskap i stor utvikling og vekst, hvor hensyn til kunder, miljø, samfunn og sikkerhet står i fokus? Svarer du ja på dette, er du på rett spor. Som konduktør i NSB har du muligheter til å gi våre kunder en god reiseopplevelse. Vi tar nå inn nye konduktøraspiranter i Stavanger med oppstart/ skolestart 1.12.2011. Arbeidsoppgaver: Bidra til å ivareta kundens sikkerhet om bord i tog, bidra til å innfri kundens forventning på reisen, inntekstsikring, rapportering. Personlige egenskaper: En god serviceinnstilling, evne til å takle en hektisk hverdag. Kvalifikasjoner: Generell studiekompetanse og/eller arbeidserfaring, god muntlig og skriftlig. fremstillingsevne på norsk, beherske engelsk. Vi tilbyr: Gode betingelser og karrieremuligheter, opplæring med full lønn, en trygg og ansvarsfull jobb, hyggelige kundeopplevelser, en miljøvennlig arbeidsplass, variert arbeidsdag. Søknadsfrist: 15.9.2011 Arbeidsted: Stavanger Referanse: 1161100554 For spørsmål vedr. stillingen: Kontakt Roald Stallemo, Konduktørleder, tlf 916 77563

Nye i NSB-styret På generalforsamlingen i NSB 28. juni ble det valgt nye styrerepresentanter. De nye er Tuva Barnholt og Erlend Helle. Bjarne Borgersen er valgt til nestleder. Barnholt og Helle erstatter Christian Brinch og Bente Hagem. Steinulf Tungesvik er ny aksjonærvalgt vararepresentant etter Eldbjørg Løwer.

Styret består nå av: Styrets leder Ingeborg Moen Borgerud Styrets nestleder Bjarne Borgersen Styremedlem Tore Heldrup Rasmussen Styremedlem Erlend Helle Styremedlem Tuva Barnholt Ansattrepresentant Audun Sør-Reime Ansattrepresentant Øystein Aslaksen Ansattrepresentant Jan Audun Strand Aksjonærvalgt vararepresentant Steinulf Tungesvik Ansattes vararepresentanter: 1. vararepresentant Lise Lotte Solum 2. vararepresentant Yngvar Venemyr 3. vararepresentant Ole Roger Berg 4. vararepresentant Rolf Jørgensen 5. vararepresentant Kjell Næss

Nestor takker av på Otta 30. juni var siste arbeidsdag for Inge Leif Larsen (bildet) ved Otta Skysstasjon. Han har hele sitt arbeidsliv jobbet i hotell og restaurantbransjen, de siste seks årene som NSBs kontakt på Otta. - Her på Skysstasjonen yter vi service til kundene som skal med tog og buss, gir informasjon og selger togbilletter. Jeg liker meg når det er hektisk, og om sommeren er det travle dager med turister som kommer innom stasjonen, sier Inge Leif. Tove Sylte (bildet) i NSB, var på besøk hos han og overrakte velfortjente blomster - Inge Leif har vært en god ambassadør, han er positiv og yter god service for våre kunder, sier Tove som er strekningsansvarlig for Dovre- og Raumabanen i NSB Riks. Nå ser Inge Leif frem til å reise rundt i Norges land med bobilen sin. Både Måndalen i Romsdalen, Strynefjellet, Rondane og steder langs Mjøsa står på

reiselisten. Eldrid Rudland fra Sør-Fron er ny NSB-kontakt ved Otta Skysstasjon

VINGEHJULET / 6 - 2011

27


B

Returadresse: NSB, 0048 Oslo

Ettersendes ikke ved varigadressendring, men sendes tilbake til senderen med opplysning om den nye adressen.

Min jobb Navn: Olvar Holeplass Stilling: Lokomotivfører Bergensbanen Alder: 59 år Status: Gift med Bente

Holdeplass for Holeplass Når alle løper ut for å se Kjosfossen på Flåmsbana, sitter Olvar Holeplass i ro. For utenlandske turister er det stor spenning knyttet til Fossen og huldra, men for Holeplass er det kun en holdeplass. TEKST OG FOTO: PREBEN COLSTRUP

Han har sett indrefiléten i norsk natur så ofte at han nesten sommeren, men det er også fascinerende om vinteren. Han har ikke enser den. Han bor på Ål og har kjørt Bergensbanen siden kjørt snøryddingsmaskiner på Finse i lange perioder. 1979, og i sommer kjørte han fast på Flåmsbana. Da blir han borte i fem dager, for ingen kan garantere at en kommer hjem til varm middag når banen skal holdes åpen. PAPIRER Det er Flåm utvikling As som selger og markedsfø- Fritidsaktivitetene bærer preg av hans opprinnelse. Han er fra rer reiseopplevelser, men det NSB som kjører toget, og her er ei fjellbygd. Der går de på beina i fjellet om sommeren og på Olvar Holeplass sentral. Men hvorfor ble han lokomotivfører ski om vinteren. Han kan kjøre slalåm, men det er en del år - Etter skolegangen visste jeg ikke hva jeg skulle finne på, siden han sist var i alpinbakken. men så traff jeg en lokomotivfører som kom med tips og søknadspapirer. Etter dette har han ikke vært i tvil om hva han skal drive med. ”Etter skolegangen visste jeg ikke hva Han begynte å kjøre i Oslo, men etter at han ble stasjoner på jeg skulle finne på, men så traff jeg en Ål har valget vært enkelt. Det er her han vil være.

lokfører...”

FINSE Han kjører mye til Oslo, men liker best å kjøre på fjellet, og ingen kan klandre ham for det. Det naturligvis best om I denne spalten presenterer Vingehjulet ansatte i NSB. Vi forsøker å ta pulsen på det brede spekteret av arbeidsoppgaver som til syvende og sist har to mål for øye: Fornøyde passasjerer og sunn økonomi for NSB. Har du tips om personer til spalten, ta kontakt med redaktøren. 28

VINGEHJULET / 6 - 2011

Vingehjulet 6-2011  

Konsernsjef Geir Isaksen - klar for nye oppgaver

Vingehjulet 6-2011  

Konsernsjef Geir Isaksen - klar for nye oppgaver

Advertisement