Page 1

INTErNbLad for NSb-koNSErNET 08/2015

SIdE 6-22:

forbereder omstilling

foto: mads kristiansen / knut bry

Når jernbanereformen får effekt, vil det bety en ny hverdag for mange i NSB-konsernet. Nye eierforhold og nye måter å jobbe på vil bli gjeldende for de fleste. NSB-konsernet vil bestå av persontog, gods- og bussvirksomhet. Både i Nettbuss og CargoNet har konkurranse vært vanlig de siste årene, og store omstillinger er allerede gjennomført i disse selskapene. Eiendom og togvedlikehold blir overført til staten eller et nytt infrastrukturforetak. Det samme er foreslått for togmateriell og billettløsninger. Dette vil få konsekvenser for hvordan rest-NSB, som fortsatt vil utgjøre over 10 000 medarbeidere, skal jobbe videre. Omstillingen er i gang. Side 6-22

4 Ny reise-

planlegger

vh8-3.indd 1

5 rekord for

Gjøviktog

26 roM og Mantena

i miljøsamarbeid VINGEHJULET / 8 - 2015

1

11.11.2015 10:10:07

Vingehjulet 8-2015  

NSB-konsernet forbereder seg på omstilling. NSB persontog lanserte ny nasjonal reiseplanlegger. Togene på Gjøvikbanen kjører lenger uten fei...

Vingehjulet 8-2015  

NSB-konsernet forbereder seg på omstilling. NSB persontog lanserte ny nasjonal reiseplanlegger. Togene på Gjøvikbanen kjører lenger uten fei...

Advertisement