Page 1

Internblad for NSB-konsernet 07/2011

Foto: Lasse Storheil

Førsteklasses lounge for førsteklassepassasjerer DSB i Danmark har laget egne venterom for førsteklassekunder på Hovedbanegården i København, i Århus og Odense. Her i Odense er det Maria Linaa Holm som er leder for stasjonen sammen med prosjektleder Mike Errebo Wede og loungevertinne Magda Silmann Egholm (t.v.) som ønsker velkommen. Kundene som bruker loungen er meget godt fornøyd med servicen. Side 14, 15, 16.

04 Finpusser

servicen

07 Forespør om kjøp

av vedlikehold

11 Buss for tog

på nett

VINGEHJULET / 7- 2011

1


Leder

04

God service og godt omdømme NSB er Norges største kollektivselskap.Vi er en servicebedrift som lever av å ha fornøyde kunder. Måten vi møter kundene våre på i hverdagen er også med på å skape vårt omdømme. Våre medarbeidere som snakker med kundene hver dag skårer alltid høyt i publikumsundersøkelser. Det er svak punktlighet og overfylte tog kundene reagerer negativt på. Selv om det nå satses mye på bedre infrastruktur og nye togsett, må vi fortsatt regne med problemer med tog som ikke går, feil på signaler og sporvekseler og andre ytre forhold som forsinker trafikkavviklingen. God service og ikke minst god informasjon hjelper imidlertid på vårt omdømme også i slike situasjoner. God service kommer ikke av seg selv. Derfor er jeg glad for at det jobbes ekstra med å trene på å yte god service slik at kundene blir tatt imot på samme hyggelige måte hver gang.

I en stresset hverdag kan jobben bli rutine. Da er det viktig at vi får nødvendig inspirasjon til å kunne yte noe ekstra. Servicekurs med faglig påfyll og utveksling av tilbakemeldinger der vi prøver å spille hverandre gode, er et bidrag til økt kundetilfredshet på lengre sikt. I løpet av høsten skal medarbeiderne i kommersiell enhet i persontog på servicekurs. Det handler om å gjøre jobben raskt og effektivt, være hjelpsomme, smile og si hei. Service er ferskvare som det alltid må jobbes med, og det er viktig at flest mulig får sjansen til å friske opp vissheten om dette. Vi vil at kunder og media skal oppleve NSB som en åpen og tilgjengelig virksomhet. Sammen skal vi gjøre vårt beste for å øke kundetilfredsheten og dermed styrke NSBs omdømme. Vennlig hilsen Geir Isaksen, konsernsjef

Vingehjulet, internblad for NSB-konsernet, Prinsensgate 7-9, 0048 Oslo - Utgitt av NSB ved konsernsjef Geir Isaksen Distribusjon og adressendring: NSB AS - postekspedisjon, tlf. 23 62 01 10, e-post: postekspedisjon@nsb.no Redaktør: Lasse Storheil, intern kommunikasjonssjef NSB-konsernet, tlf. 916 53 071, e-post: lasses@nsb.no Bidrag fra Preben Colstrup, Jeanette Fagerli Quaino, Erik Lødding, Kenneth Kvalvik og Åge-Christoffer Lundeby. Layout: Arne Eidal, Axentum kommunikasjon - Trykk: Zoom Grafisk - Ettertrykk tillatt kun etter avtale med redaksjonen.

2

VINGEHJULET / 7 - 2011

13


13

Innhold

18

Ny ekspressrute

Unge på toget

TIMEkspressen åpner ny rute fra Åsgårdsdstrand til Oslo

Ungdommer fra Tingvoll på Nordmøre vant tur til Oslo

Finpusser servicen Søtt på nattoget Sjekker konkurrenter Nytt stasjoneringsmønster Buss for tog på nett Ny TIMEkspressrute Dette gjør DSB De valgte toget Myke verdier Språkbruk i hverdagen Ressurssenteret

04 06 07 10 11 13 14 18 20 23 25

Se Kundesporet på intranett eller mobiltelefon

VINGEHJULET / 7- 2011

3


Nyheter

Finpusser serviceformen Du må jobbe jevnt og trutt med deg selv hvis du skal klare å yte god service hele tiden. Påfyll av nye impulser øker muligheten til å yte enda bedre. Tekst og foto: Lasse Storheil

Thorleif Jacobsen skriver sine meninger om adferd, mens Henrik Karlsson Roden fra SJs serviceakademi følger med.

Som alt annet her i livet er vedlikehold viktig for å opprettholde samme standard og levere gode produkter til en hver tid. God service kommer ikke av seg selv. Jobben blir ofte en vane, og da sier det seg selv at vi ikke er i stand til å yte maksimalt. Men får vi nye inntrykk, og blir oppmuntret i hverdagen, enten ved å gå på kurs eller snakke godt om hverandre, er mulighetene store for at kundene får et bedre inntrykk av oss. I likhet med Rosenborg må også medarbeiderne i NSB finpusse formen av og til. Da kommer også resultatene. Det kan Kristin Hestegrei i Trondheim underskrive på. - Jeg har jobbet i NSB i mange år, og vet hvor viktig det er å kunne gi kundene det lille ekstra – hver gang. Derfor er servicekursene som nå er i gang i persontog av stor betydning for oss som møter kundene ansikt til ansikt hver dag, sier Kristin..

Kristin Hestegrei (t.v.) og Sigrid Kaasbøll fra Trondheim øver på å gi og motta tilbakemeldinger.

4

VINGEHJULET / 7 - 2011


Vi smiler og sier hei

God service og gode tilbakemeldinger gir god kommunikasjon. Jan Freddy Gulbrandsen (f.v.) Pål Salvesen Wenche Størseth og Frode Alvsaker utveksler erfaringer.

I løpet av høsten skal medarbeiderne i kommersiell enhet i persontog på servicekurs. Det handler om å smile og si hei. - Service er noe vi må holde på med kontinuerlig. Derfor må vi også trene på det når vi er på jobben. Men vi trenger inspirasjon for å gjøre en god jobb, og disse kursene skal gi faglig påfyll og skape god kontakt mellom kolleger, sier leder av salgsskolen Pål Salvesen. Service er limet i persontogorganisasjonen. Kundene liker å bli sett og vi skal smile og si hei og lytte til det kunden har å si og alltid gi kunden den gode opplevelsen. Service er ferskvare som det alltid må jobbes med. - Våre holdninger er viktig og bare gjennom bevisst arbeid og god samhandling med våre kolleger klarer vi å møte kundene på samme måte hver gang, sier Salvesen. Lærer ledere Hele ledelsen har vært på kurs og øvrige ansatte skal gjennom kursene etter hvert. Ledere lærer også hvordan de skal være aktive og sørge for tilbakemeldinger til sine medarbeidere. - Dette trenger vi å trene på, og jeg ønsker at alle medarbeiderne i persontog etter hvert skal ha mulighet til å komme på kurs der vi trener på å praktisere vår daglige service. - For å vedlikeholde våre serviceegenskaper, må vi øve oss på å yte service hver dag. Samtidig må vi sørge for å gi hverandre tilbakemeldinger i hverdagen, sier Salvesen.

Dette er servicekursene l Hensikten er å skape en felles forståelse for hva

god service er

l Bevisstgjøre vår egen rolle som serviceyter i en

servicebedrift

l Trene på virkelige hendelser l Lage verktøy som hjelper oss å yte godt i hverdagen l Lære å kommunisere riktig – muntlig og skriftlig l Hvordan vi ser ut l Gi hverandre tilbakemeldinger l Innfri kundenes forventninger hver gang l Bevisstgjøring gjennom oppfriskning av det vi

holder på med

l Spille hverandre gode – lære av hverandre

– øve mens vi er på jobb

l Alle har behov for trening l Alle i persontog spiller en rolle for den totale opp-

levelsen kundene får av oss

VINGEHJULET / 7- 2011

5


Nyheter

Søt nattfristelse De som reiser med Dovrebanen vil i løpet av vinteren møte en søt fristelse når de kommer inn i sovekupeen. Tekst : Lasse Storheil

På sengen vil de finne en liten sjokoladebit og en brosjyre som forteller om tilbudene om bord i toget. - Vi ønsker å behandle alle kundene i våre tog som gjester, og når vi får gjester på besøk, vil vi jo gjerne presentere oss så bra at de kommer tilbake, forteller leder for Dovre- og Raumabanen, Børge Nilsen. Det nye tiltaket som tar sikte på å begeistre kundene vil bli prøvd på Dovrebanen først, og senere vil kundene på de andre nattogstrekningene få samme mottakelse etter hvert. - Vi prøver å følge opp de klare føringene fra persontogsjef Tom Ingulstad som før sommeren gjorde det klart at kundetilfredsheten (KTI) måtte heves. Skal vi klare å øke KTI, må vi gi kunden noe som gjør at de snakker positivt om oss, sier Nilsen Bruke kafeen I brosjyren som ligger i kupeen vil tilbudene om bord bli beskrevet og håpet er at kunden lar seg friste til å besøke kafeen før de går til sengs, og at de kommer tilbake og eventuelt nyter en god frokost før de går av toget. - Det er den mottakelsen kunden får når de kommer om bord i toget som gir grunnlag for starten på en god reiseopplevelse. Får

Nye fristelser i nattogene. Børge Nilsen og Terje Fossum ønsker velkommen i kupeen med sjokolade og en brosjyre som frister til et besøk i kafeen. (Foto: Hilde Lyng.)

vi det til, tror jeg det vil være med på å forbedre KTI-resultatene, sier Nilsen. Det kommer mer I tillegg til sjokolade og brosjyre planlegges noen enkle, men effektfulle forbedringer. Det kommer nye såpedispensere i alle kupeer og toaletter på nattoget og luktdispensere blir montert på toalettene. - Vi endrer informasjonstekstene inne i kupeene for å få flere til å handle fra kafeen.Vi gjennomgår all informasjon vi gir til kundene om tilbudet i nattogene for å forsterke kundenes opplevelse og dermed også våre inntekter, forteller leder produkt/yield, Audun Lind-Eriksen

Liker oss bedre enn før Journalistene har i dag et bedre forhold til NSB enn de hadde for bare ett år siden. Tekst: Kenneth Kvalvik

Analysebyrået Aalund gjennomfører hvert år en undersøkelse blant norske journalister, der de spør om deres holdninger til en rekke større bedrifter – blant dem NSB. Resultatene for 2010 viste at norske journalister var lite fornøyde med NSB og hvordan selskapet håndterer media. Årets resultater viser imidlertid en markant bedring.

Hovedfunn fra undersøkelsen: Mer tilfredse med NSBs pressevirksomhet Synet på NSBs image er stabilt Toppledelsen i NSB får høyere score 34 journalister fra store riksmedier til mindre lokalredaksjoner har deltatt i undersøkelsen og sagt hva de synes om NSB.

6

VINGEHJULET / 7 - 2011

- Vi ser at det er en tydelig framgang både når det gjelder tilfredshet med pressehåndtering generelt og medias tilgang til toppledelsen, sier Wenche Rasch, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt. Hun understreker imidlertid at det fortsatt er mye å gripe fatt i når det gjelder forholdet til pressen. - Seks av ti av de spurte kunne ikke nevne noe navn på NSBs konsernleder.Vi ser også at vi står på stedet hvil når det gjelder journalistenes syn på NSBs image, sier Rasch. Hun understreker at det er viktig også for NSBs omdømme at journalistene opplever NSB som en åpen og tilgjengelig virksomhet. Målet med deltakelse i undersøkelsen er ikke å lage en «skryteliste» for NSB, men å finne fram til konkrete forbedringspunkter i samarbeidet med journalister i store og mindre redaksjoner. - Journalistene etterlyser blant annet enkel tilgang til nyheter, bilder og fakta om NSBs virksomhet. Det skal bli bedre når konsernet i løpet av ikke alt for lang tid får egne nettsider, sier Rasch.


Konkurranse om vedlikehold Vedlikehold av tog er en støttefunksjon som kan kjøpes eksternt, og Persontog vil nå vurdere mulighetene for dette, i første omgang for Lodalen, så for Marienborg. TEksT: preben colstrup Foto: Lasse Storheil

- Vi må forvisse oss om at NSB har det beste og mest effektive vedlikeholdet som er mulig å oppdrive, slik at kundeopplevelsen blir bedre. Derfor har vi sendt ut en forespørsel om hva leverandørene i dette markedet har å tilby, sier persontogsjef Tom Ingulstad. Vedlikehold av tog er ikke definert som kjernevirksomhet i NSB AS. Det er en støttefunksjon som kan kjøpes i et marked hvis det totalt sett er hensiktsmessig. Styrt konkurranseutsetting har ligget i konsernets strategi lenge. Styret er nå orientert om at Persontog går ut offentlig og dermed tilkjennegir denne strategien også for vedlikeholdsområdet. I første omgang er det togene som vedlikeholdes i Lodalen som er aktuelle, deretter vurderes togene som vedlikeholdes på Marienborg. - Vi er ikke ute etter det billigste alternativet, men det beste til riktig pris. Det kan være at vi skal bruke mer penger på vedlikehold av enkelte togtyper. Vi bruker mye ressurser på vedlikehold fordi det er avgjørende for kvalitet og punktlighet. Pålitelige tog er NSBs største bidrag til et punktlig togtilbud, derfor må vi teste alle virkemidler for å oppnå dette, sier Ingulstad. Tidligere konkurranser Mantena har deltatt i konkurranser tidligere og vunnet både i Norge og i Sverige. Administrerende direktør i Mantena AS, Ole Edvardsen sier at Mantena er godt forberedt til å møte en eventuell konkurranse. - Dersom det skjer, er det viktig for oss at reglene blir rettferdige slik at tilbyderne får like vilkår. Det er en grense for hvor stor andel av virksomheten et datterselskap kan levere til eksterne kunder før moderselskapet er tvunget til å konkurranseutsette tjenestene. Mantena nærmer seg denne grensen. Virksomhetsoverdragelse Hovedtillitsvalgt i Mantena AS, Håvard Libæk, er imot denne konkurranseutsettingen. Han sier at NSB ikke kommer utenom virksomhetsoverdragelse ved et skifte av leverandør, og han tror ikke det er så mye å hente på ledelse at det vil lønne seg uten å konkurrere om de ansattes vilkår. - Dessuten må NSB ta med i beregningen at nye eiere ved en eventuell pensjonsnekt vil sørge for at togene står. Da blir det streik, sier Libæk. Ingulstad kan forstå at medarbeidere i Mantena er bekymret for sine rettigheter. - Inntil videre har Mantena oppdraget, og kanskje har de det også i fremtiden.Vi regner i alle fall med at Mantena stiller sterkt i en eventuell konkurranse om vedlikeholdet.

NSB persontog undersøker hva markedet har å tilby av tjenester for togvedlikehold.

VINGEHJULET / 7- 2011

7


Nyheter

Jobbportalen er åpnet

Innføring av selvbetjente HR-løsninger gjennom Jobbportalen vil gi en enklere arbeidshverdag for alle ansatte. Nå har de første tatt i bruk det elektroniske verktøyet. Dette kan du gjøre i jobbportalen l Se siste og tidligere lønslipper l Se, registrere og endre egne personaldata som blant annet: l Kontonummer l Midlertidig og permanent adresseendring l Adresse til nærmeste pårørende l Telefonnummer (kun privat) l Se registrert informasjon om barn, ektefelle/partner l Se egen og eget teams tilgjengelighet gjennom egen teamkalender l Søke om fravær. Fravær som krever dokumentasjon/saksbehandling sendes på skjema som tidligere l Registrere overtid/mertid (deltid inntil fulltid). Jobbportalen er ikke et tidsregistreringssystem. Oversikt over fleksitid føres som tidligere. l Turnusansatte følger rutiner i egen enhet for søknad om fravær og registrering av timer. l Jobbportalen er også et viktig lederverktøy og vil gi deg som leder tilgang til informasjon om egne ansatte. Og det er her ledere behandler fraværssøknader og registrerte timer, samt registrerer kvalifikasjoner.

Arrive AS, Assistor HR og deler av Gjøvikbanen har testet den nye Jobbportalen siden midten av august. Erfaringen viser at den fungerer som planlagt og kan rulles ut i hele organisasjonen. Det vil skje trinnvis utover høsten og i januar måned neste år skal alle i NSB AS ha tilgang. Når din enhet skal ta i bruk Jobbportalen kan du se i planen for utrulling. Du finner flere detaljer på intranett under Medarbeidersiden og den nye Jobbportalen. Viktige datoer for din Jobbportal 3. oktober: Plan, Materiell, samt resterende i Gjøvikbanen og Assistor 17. oktober: Persontog stab og Konsernstab 1. november: Kommersiell, Trafikk og administrativt ansatte i Mantena, CargoNet, Riks og Øst 1. desember: Kjørende i Riks og Øst. 16. januar: Trafikkservice, Rom Eiendom, verkstedarbeidere, terminalarbeidere og kjørende i CargoNet og Mantena.

Dette kan du gjøre i jobbportal 8

VINGEHJULET / 7 - 2011


Nyoppusset på Drammen stasjon Etter at ny stasjon åpnet i juni, har det vært jobbet hardt for å få ferdig de nye oppholdsrommene for togpersonalet på Drammen stasjon. Her blir det plass til flere. Tekst og foto: Lasse Storheil

I slutten av september ble innflyttingen markert med stor kake, og Mette Sørfonden, som leder NSB Øst, gratulerte med nye lokaler. Torgeir Lind er glad for at denne jobben nå er over og roser alle medarbeiderne som har holdt ut i rotet. - Men vi visste at det ble bra når det ble ferdig, og vi er veldig fornøyd med åpne, lyse og trivelige lokaler. Blant annet er det laget en ny trapp mellom andre og tredje etasje midt i lokalene. Dette fører til at mer lys kommer inn. Det er også brukt mye glass for å skape mest mulig åpenhet i rommene.

Det har vært tenkt samlokalisering i ombyggingsarbeidet, og vi har satt inn mange pc-er slik at lokførere og konduktører får gjort den jobben de skal gjøre uten å stå i kø. I tillegg er lokalene så store at vi har plass til en fremtidig økning av antall medarbeidere ut over de 250 som allerede er stasjonert i Drammen. Her kan vi også kjøre kurs, og vi har bygd et lite helsestudio. Dette er et bygg for fremtiden, sier Lind. Det er Rom Eiendom som har vært byggherre, og det er investert nærmere 11 millioner kroner i bygget.

Terje Berg Karlsen er lokførere og synes de nye lokalene i Drammen er helt topp med god tilgang til pc. Papirarbeidet skjer elektronisk og det vil også være naturlig å logge seg inn i Jobbportalen.

Lokfører Inger Marie Thoresen-Borud sammen med Mette Sørfonden i de nye lokalene i Drammen.

VINGEHJULET / 7- 2011

9


Nyheter

Nytt stasjoneringsmønster på plass

Åndalsnes blir nytt stasjoneringssted for lokførere og konduktører, mens Dombås avvikles. Leder for Dovre- og Raumabanen, Børge Nilsen, var med under den offisielle åpningen av stasjonsområdet i sommer.

Det er nå etablert et nytt stasjoneringsmønster i NSB persontog. I fjor ble det samme besluttet for Østlandet og nå er NSB Riks også på plass. Tekst og foto: Lasse Storheil

- Arbeidet med den nye løsningen har vært styrt gjennom prosjektet «Personellplan 2012» hvor Kenneth Aschehoug er leder, og jeg er prosjekteier. Det har vært en grundig prosess med god involvering av personellorganisasjonene i arbeidsgruppen og i referansegruppen. Det er enighet mellom administrasjon og personellorganisasjonene om løsningen som nå foreligger, forteller Asle Nordbotten. - Når vi gjennomfører en slik stor rekruttering må vi være sikker på hvor vi skal ha personalet, og hvor mange vi må ha på hvert sted, påpeker Nordbotten. Anbefaling av stasjoneringssteder er basert på kriterier som administrasjonens og personalorganisasjonenes representanter var enige om. Der heter det blant annet at ideelt antall på et stasjoneringssted er 12 eller flere Her er endringene - Dombås avvikles som stasjoneringssted for lokførere og konduktører. l Åndalsnes opprettes som stasjoneringssted for lokførere og konduktører.

10

VINGEHJULET / 7 - 2011

l Egersund videreføres for lokførere og konduktører. l Bodø, Mosjøen, Røros, Ål og Arendal videreføres som stasjoneringssteder for lokførere. l Flåm og Ål avvikles som stasjoneringssteder for konduktører. l I tillegg gjøres det nå en vurdering av om Steinkjer og/eller Mosjøen skal være stasjoneringssteder for konduktører. Røros som stasjoneringssted for konduktører blir vurdert når spørsmålet om timestog Hamar-Elverum er avklart, sier Nordbotten. Øvrige steder Dette betyr at de stedene det er stasjonert personell, og som ikke er nevnt beholdes. Det er kun de stasjoneringsstedene som er nevnt over som er vurdert. - Det er ingen som skal tvangsstasjoneres med bakgrunn i beslutningen. Det betyr at vi ved fremtidig avgang og behov for rekruttering, rekrutterer til de stedene som det er besluttet at vi skal beholde. For stasjoneringssteder som skal avvikles gjelder naturlig avgang, understreker Nordbotten.


For Nils Morten Telle blir det nå enklere å bestille buss i en nettbasert løsning. Her sammen med Eli Lynnebakken Tepstad (t.h.) og Helga Karlsen Lynne i Drops som har deltatt i utviklingen av den nye løsningen.

Forenklet bestilling av buss for tog Det er nå enklere å sørge for at det kommer en buss raskt når toget blir stående. Nå får NSB kontaktet alle aktuelle busselskaper samtidig. Tekst og foto: Lasse Storheil

Det har vært reist mye kritikk mot NSB for kundebehandling ved uforutsette avvik. Mange har klaget fordi de ikke har fått vite når bussen som skal erstatte toget kommer. - Vi hadde problemer med å angi eksakt tidspunkt og ofte var beskjeden fra oss at busser er bestilt. Dette var ikke kunden fornøyd med. Nå kan vi si at bussen kommer om 20 minutter eller 50 minutter, forteller Kjetil Bragstad i driftsoperativt senter (Drops). Et nytt nettbasert system er introdusert. Her får de aktuelle busselskapene forespørsel samtidig når et avvik oppstår. NSB har kontrakt med 26 selskaper som igjen har flere underleverandører. Til sammen er det nærmere 100 selskaper involvert i ordningen. Automatisert løsning Det går ut en automatisk melding på telefonen. Deretter går det melding på sms og e-post til de aktuelle selskaper fra www.bussfortog.no. Alt dette skjer med få tastetrykk. - Tidligere måtte operatører i NSB ringe direkte til selskapene og det kunne ta lang tid før man fant det rette. Nå kan de forespurte selskaper svare samtidig. Selskapene har registrert seg i systemet

med hvilke strekninger de kan kjøre, sier Bragstad. Selskapet som ligger best an i pris og som kan være der raskt blir foretrukket, og det går da automatisk beskjed tilbake til Drops om når bussen kan være på plass. Da kan kunden få samme informasjon med en gang. Raskere på plass - Fordelen er at vi kan være mer presis med det vi sier til kundene, samtidig som systemet er raskere å betjene, og dermed kan bussene komme raskere frem. Selskapene forplikter seg samtidig til å komme til avtalt tid. Hvis ikke risikerer de bøter. Hvis det er akutte avvik med større mengder kunder, velger vi det selskapet som kan levere raskest, sier Bragstad. Med den nye ordningen håper også Drops at det skal kunne kuttes i kostnader for busskjøring ved avvik. Hittil i år er det brukt nærmere 60 millioner kroner på uforutsette avvik. - Mye dårlig vær har ført til mange situasjoner med buss for tog som har kostet oss mye ekstra både i vinter og ut over sommeren, sier Bragstad.

VINGEHJULET / 7- 2011

11


Mobile billetter på Gjøvikbanen Det blir Gjøvikbanens kunder som får teste den nye løsningen med billetten på mobiltelefonen først. I en periode fra november til februar skal NSBs nye billettløsning testes på denne banestrekningen. Når denne testen settes i gang, går arbeidet med nye billettløsninger på mobilen inn i en ny og spennende fase: Nå skal løsningen testes i fullskala på en strekning. Gjøvikbanen har vel 1,2 millioner reiser i året, og kundene kan i prøveperioden kjøpe togbilletter på strekningen Gjøvik-Skøyen. - Vi ser frem til å prøve ut løsningen direkte mot kundene, og har store forventninger til resultatet av testen. Samtidig ser vi nødvendigheten av å bruke disse månedene på en grundig gjennomgang av løsningen vår, sier Kristin Jansson i kommersiell enhet. Ny app Løsningen ligger i NSBs app som er tilgjengelig på smarttelefoner. I appen skal kundene kunne finne nødvendig inLøsningen med billetter på mobiltelefonen skal testes først på Gjøvikbanen. Prosjektleder Tran Thang Mahn viser løsningen til Asgeir Sørmoen (t.v.) og Arne Haugsbakken.

12

VINGEHJULET / 7 - 2011

formasjon om strekninger, tider, avvik og status på periodebillett. Nytt nå blir å kunne kjøpe billetter, enten like før (minimum fem minutter før) de går på toget, eller ved å planlegge en reise langt frem i tid. Samtidig lastes billetten ned til appen og er tilgjengelig for visning ved kontroll. En egen animasjon – et symbol som rører på seg viser om billetten er. Det vil også være en status i billetten som viser om den er gyldig, utgått, kansellert, aktivert eller lignende. På sikt vil de oppgraderte mobile terminalene (MT’ene) til konduktørene kunne lese en QR-kode på mobilen og samtidig ser konduktøren at billetten er gyldig.


Syv av linjens åtte erfarne sjåfører med 132 års erfaring bak bussrattet. Fra venstre: Steinar Ask, Knut Halland, Torbjørn Herland (bak), Roar Hennum, Jon Sundhol, Jan Nesset og Geir Hvål (på kne foran). (Foto: Line Vettestad.)

Ny TIMEkspressrute i gang I september startet TIMEkspressen ny rute fra Åsgårdstrand – Horten – Holmestrandstoppen – Drammen og til Oslo i. Erfarne sjåfører kjører ruten. - Sjåførene som skal kjøre bussene på linje 7 er voksne og erfarne sjåfører med lang fartstid på veiene, forteller markeds- og informasjonssjef i Nettbuss Travel Drammen, Line Vettestad. Samlet sett har sjåførene hele 132 års erfaring med busstransport. Alle har kjørt både ekspressbuss, lokalbuss og turbuss slik at kompetansen er godt ivaretatt. - Det blir svært spennende å være med på noe helt nytt fra oppstarten av, forteller tidligere tursjåfør Jon Sundhol. Alle er svært oppsatt på å gjøre en god jobb slik at våre nye kunder blir fornøyd, sier Sundhol. - Dette blir bra, sier Katrine Ihle, tidligere ekspressbussjåfør både på linje 8 og linje 14. Ihle var med som VM sjåfør under vinterens store skiarrangement i Holmekollen. - Vi gleder oss til oppstarten, sier Katrine, som blir linjens eneste kvinnelige sjåfør. - Jeg er vant til å være i mindretall, så det går helt fint sier hun.

- Jeg har kjørt buss på flere ulike linjer i Drammensregionen i hele 26 år forteller sjåfør Roar Hennum. Nå blir det spennende og interessant å være med på oppstarten av linje 7, sier han. Ordfører åpnet Linjen ble offisielt åpnet i Åsgårdstrand av Alf Johan Svele ordfører i Holmestrand. - Det er svært viktig å få en ekspresslinje som TIMEkspressen i vårt nærområde forteller Svele. Det har lenge blitt etterspurt av kommunens innbyggere og vi gleder oss til å benytte bussen, fortsetter han Linjen vil ha 9 avganger tur/retur på hverdager, 7 avganger på lørdager og 6 på søndager. - Hvis etterspørselen blir stor, vil vi vurdere flere avganger sier Vettestad.

VINGEHJULET / 7- 2011

13


Service

DSB og NSB inspirerer hverandre ti

I Roskilde er det mer selvbetjening enn før. Tim Hjorth og Helen Andresen har mange pendlerkunder i den nyedesignede butikken.

Medarbeiderne hjelper dem som prøver å hjelpe seg selv.

Da NSB la om sine billettsalg i retning av mer selvbetjening og en ny design, automater og betjening direkte på gulvet, var DSB på besøk i Norge. Danskene var på jakt etter å gjøre endringer og de likte løsningen NSB var i ferd med å gjennomføre. Tekst og foto: Lasse Storheil

- Da vi så at NSB hadde medarbeidere som hjalp kundene på gulvet, reiste vi hjem og gjennomførte akkurat det samme. Du kan godt si at vi lot oss inspirere, sier salgsdirektør Anne-Lise Bach Sørensen i Danske Statsbaner. DSB lanserte i desember i fjor nye butikker i tre byer, Odense, Esbjerg og Roskilde. De nye butikkene har elementer som viser at DSB har tittet på løsninger som NSB har valgt for sine stasjoner. Kundene skal kunne betjene seg selv i stor grad og skrive ut sin egen billett, men det er også betjente skanker og i tillegg kan man få kjøpe reiser til hele verden fra DSBs eget reisebyrå som holder til i samme lokale. Kunder er ikke farlig - Hensikten bak vårt nye konsept var å «rive skrankerne», sier Bach Sørensen. Dette skulle være en del av en ny servicekultur i hele DSB. Denne ideen tok vi med oss fra besøket hos NSB. - Vi må ikke være redd for kundene.Vi må ut på gulvet og yte service ansikt til ansikt med dem som kjøper en tjeneste fra oss.

14

VINGEHJULET / 7 - 2011

Det er vår jobb. Dette er en viktig omstilling og en kulturendring, samtidig som det er en ny måte å jobbe på. Vi skulle vekk fra at vi satt bak en glassvegg og at kundene var på den andre siden av veggen. Kundene er ikke farlige, og vi ønsker også at kundene skal betjene seg selv, sier salgsdirektøren. Reisekort til alle dansker DSB er også i gang med innføringen av et nytt reisekort.Via dette kortet kan man benytte tog, buss og metro hele Danmark. - Innen utgangen av året skal det være 90 000 dansker som har kortet og ved utgangen av 2013 skal det være to millioner. Folk må lære seg å forstå at de ikke behøver noe annet enn dette kortet når de skal reise kollektivt i Danmark, sier Bach Sørensen. DSBs store mål er å redusere betjent salg. - Vi vil trenge færre utsalg etter at reisekortet er innført før 2014. Da skal 80 prosent av kundene betjene seg selv.Ved utgangen av 2012 skal 65 prosent være selvbetjent. Når reisekortet er på plass er det service til kundene som våre medarbeidere skal være


e til mer selvbetjening

Fra 100 prosent selvbetjening via automat eller pc til betjente skranker med muligheter til å bestille pakkereiser verden rundt. Det er gjort store endringer i Odense og der har man spesielt merket større tilgang til reisebyrået etter at den nye butikken åpnet i fjor. Det er stor økning i kortbruken også, og nærmere 70 prosent av kundene bruker kort.

opptatt av. Reisekortet kan også være på mobiltelefonen om noen år, tror Bach Sørensen. Gjensidig inspirasjon - Inspirasjon er viktig for utviklingen også på stasjonene, sier Arne Jakobsen som jobber med stasjonsutvikling i NSB - Det er ikke tvil om at vi kan lære av og inspirere hverandre. Vi ser hva DSB har gjort med lounger på de største stasjonene i landet. Dette kan også være aktuelt på et fremtidig utbygd Oslo S. De tenker helhet på en litt annen måte enn oss. Dette skyldes at de har et etablert reisebyrå og bruker dette aktivt. Dette krever sterkere bemanning i butikkene. Samtidig er kortbruk ikke så utbredt i Danmark som i Norge, og derfor er det flere bemannede skranker enn vi har, sier Jakobsen. Stanser videre utvikling Meningen var å etablere åtte stasjoner med nytt konsept i hele Danmark. Men da de tre første var godt i gang, har DSB blitt rammet av økonomiske problemer, og arbeidet er foreløpig lagt på is. - Vi gjør dette fordi vi ikke kan forsvare å bruke penger på dette nå. Men vi vil komme tilbake med en løsning for videre ut vikling av stasjonene og butikkene. I denne første perioden har vi lært mye som vi skal jobbe videre med etter 2013. Når nye bygges i fremtiden, vil de neppe bli helt som i dag, sier Bach Sørensen.

Lærer av hverandre --DSB og NSB har i flere år samarbeidet om billettsalg og stasjonsutvikling. NSBs konsept fra skranke til gulv har DSB studert nærmere. Selskapet ble inspirert, og DSB har også erfart at kunden i større grad vil hjelpe seg selv. --I Odense, Roskilde og Esbjerg er det nye butikkonseptet tatt i bruk. Fem nye butikker er foreløpig utsatt i to år. --DSB har laget en tredelt løsning med selvbetjening via automater og pc’er, betjente skranker og reisebyrå som ordner hele reisepakker. --Det nye reisekortet som DSB lanserer blir kollektivbilletten for alle dansker i fremtiden. Fortsetter neste side

VINGEHJULET / 7- 2011

15


Service

Anne-Lise Bach Sørensen og Susanne Reese Hansen (t.v.) viser Arne Jakobsen loungen på København hovedbanegård som har godt besøk.

Førsteklasses venterom På tre danske stasjoner har DSB etablert lounger (separate venterom) for sine førsteklassereisende, noe som er vanlig på flyplasser rundt om i verden. Loungene åpnet i desember i fjor i Københavns Hovedbanegård, i Odense og i Århus, Danmarks tre største byer. - I København er vi fornøyd med besøket så langt, sier lederen for stasjonen Susanne Reese Hansen. 130 til 180 kunder er innom hver dag.

Det er i første rekke kunder som skal gjøre unna noe arbeid eller bare slappe av som kommer innom, men det er etter hvert blitt vanlig å ha møter på stasjonene slik at det er tilgjengelige møterom. Også turister som har kjøpt seg opp utnytter muligheten.

DSB har innført ny design på en del av sine stasjoner.

Maria Linaa Holm er leder for stasjonen i Odense, her sammen med prosjektleder Mike Errebo Wede som er klar for å bygge om flere stasjoner.

16

VINGEHJULET / 7 - 2011


Det graves for nytt hovedkontor

Prosjektleder i Rom Eiendom, Eivind Skaar foran tomten der NSBs nye hovedkontor vil reise seg senere i høst.

Gravingen av tomten til NSBs nye hovedkontor i Schweigaards gate i Oslo er i full gang. I juni 2013 blir det innflytting. Tekst og foto: Lasse Storheil

Arbeidene på tomten har pågått siden april, og i disse dager er man i ferd med å stabilisere grunnen, slik at byggearbeidene kan komme i gang. Nederste kjeller vil ligger syv meter under havet og det sikres med vanntett gulv og vanntett yttervegg. Bygget blir åtte etasjer høyt, og det blir også tre etasjer under bakken. I tillegg til NSBs hovedkontor vil også Gjensidige forsikring flytte inn i nabobygget, vegg i vegg. Deler av kjelleretasjene vil de to selskapene utnytte i felleskap. Prosjektleder Eivind Skaar i Rom Eiendom sier at fremdriften er i henhold til plan.

Det har også vært medarbeidere fra Byantikvaren til stede i hele perioden for å se om det dukker opp fornminner. Det er funnet en hollandsk potte fra 1600-tallet og et kuhorn, men dette er ikke interessant. Det som kunne være interessant var rester av en brygge som hørte til nonneklosteret i Gamlebyen, men det er ingen spor av det ennå. Det er kjørt ut 70-80 billass med masse hver dag i graveperioden. Nå jobbes det hardt i flere grupper i NSB-konsernet for å komme frem til en endelig avklaring på hvordan bygget skal se ut inni. Mange beslutninger tas allerede i høst.

VINGEHJULET / 7- 2011

17


Punktlighet

De valgte toget – og fikk det

Punktlighet hittil i 2011 til og med uke 39 GODKJENT

IKKE GODKJENT

FRAMGANG

TILBAKEGANG

40 50 60 70 80

UENDRET

90 100 Dovrebanen

69 80

Nordlandsbanen Raumabanen

89

Rørosbanen

74

Bergensbanen

67 76

Sørlandbanen REGIONTOG NATT Oslo - Trondheim

89

Trondheim - Bodø

90

Oslo - Bergen

82

Oslo - Stavanger

83

REGIONTOG ØSTLAND Oslo - Halden

86 83

Oslo - Skien

64

Oslo - Lillehammer Gjøvikbanen AS

84

LOKALTOG Kongsvingerbanen

88

Hovedbanen

89 86

Drammenbanen

86

Østfoldbanen 95

Stavanger

97

Bergen - Arna

85

Bergen - Voss

85

Trondheim 92

18

VINGEHJULET / 7 - 2011

Salten

Konrad Brunstad og Marit Holmeide hadde sammen med læreren Liesbeth Meulemans (t.v.) en spennende tur til hovedstaden med tog. (Foto: Lasse Storheil).

Tingvoll barne- og ungdomsskole ville gjerne reise med toget. De begrunnet det godt, og dermed ble det tur til Oslo. NSB hadde i vinter en kampanje som rettet seg mot skoler i Norge. Her ble elevene utfordret til å begrunne hvorfor akkurat deres skoleklasse skulle vinne gratis togtur for hele klassen til Oslo. - Totalt var det 93 skoler som deltok, og det kom mange gode, dårlige, triste, morsomme og rare begrunnelser for hvorfor klasser vil på togtur, og det ble etter hvert trukket ut fem kandidater, forteller Tove Sylte. Tingvoll barne- og ungdomsskole i fra Tingvoll kommune nordøst for Åndalsnes ble trukket som hovedvinner. I sin begrunnelse for å få turen la de vekt på miljøet. Filmen ligger på YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=6Adkplh1Q_E I begynnelsen av september var det klart for tur, og tiendeklassene reiste med buss fra Tingvoll til Oppdal, og nattoget videre til Oslo. 22 elever, to lærere og to foreldre hadde en fin tur til hovedstaden. Flere av ungdommene reiste for første gang med toget. NSB spanderte både buss og togbilletter til hele klassen, mens Den Norske Opera ga dem en spennende omvisning. De rakk også en tur innom Teknisk Museum og museene på Bygdøy.


Sjefen møtte sjefen

Prebens Plogg * Tekst preben colstrup

Dollarglis og smilet Da den nye tunnelen mellom Lysaker og Sandvika ble offisielt åpnet i september fikk konsernsjef Geir Isaksen hilse på sjefen for første gang. Magnhild Meltveit Kleppa kom til åpningen sammen med statsminister Jens Stoltenberg, og med stor festivitas ble Bærumstunnelen åpnet. Nye spor og ny tunnel er viktig for innføring av ny grunnrutemodell, som vil gi et forbedret togtilbud for hele Østlandsområdet fra 2014. Strekningen mellom Lysaker og Sandvika er 6,7 km lang. Den 5,5 km lange Bærumstunnelen utgjør hoveddelen av strekningen.

Harvei ny forhandlingsdirektør

GUNDER

Sverre Harvei (53) er ansatt som ny forhandlingsdirektør i NSB AS, og overtar etter Roald Mikkelsen som går av med pensjon på nyåret. Harvei er utdannet cand.mag med spesialisering i arbeidsrett, og kommer til NSB fra stillingen som spesialrådgiver i arbeidsgiverforeningen Spekter. Han har tidligere jobbet i NSB fra 1987-95, både som forhandlingssjef og personaldirektør. Han vil tiltre stillingen etter nærmere avtale, senest 2. januar 2012. - Når en så dyktig og erfaren person som Roald Mikkelsen går av med pensjon etter flere år på overtid, er det en glede å kunne presentere en kandidat av Sverres Harviks kaliber, sier HR-direkør Ståle Rooth.

Et dollarglis kan ikke smile, er min påstand. Jeg har tenkt en del på det. Riktignok er gleden stor for den som har nettopp fått dollargliset, men bilen leverer ikke et smil. Og et kjøleskap kan ikke rekke fram en varm liten hånd. Jeg er ikke i det minste tvil om at både kjøleskapet og bilen er nødvendige hjelpemidler i en varm hverdag. Men de leverer ikke de varene som NSBs kunder ønsker seg. ”Hygienefaktor: Det er ikke sikkert de spør etter det Du blir ikke varme smilet, men de merker seg det takket for å ha når det uteblir. Hygienefaktor kalles det visst. Du blir ikke takket for å ha vasket deg før vasket deg før du går på jobb, men du går på jobb” det merkes godt om du ikke har gjort det på en stund. Vi smiler og sier hei, heter det i en av våre nye serviceregler. Er det så vanskelig, da? Ja, av og til. Men hva mener vi med det? En venn av meg påsto at han var en av dem som måtte se et blidt ansikt for å kunne smile. Ja vel, så får vi hjelpe ham med å smile, tenker jeg. Etter at sønnen vår skadet øyet sitt som fireåring, måtte vi til hjelpemiddelsentralen. Der var det en som aldri smilte. Han likte vi meget godt, og han fikk vår sønns tillit. Jeg lurte en stund på hva som gjorde det. Så la jeg merke til det. Han smilte med øynene.

VINGEHJULET / 7- 2011

19


Portrettet

Ingeniøren med de myke

Pål Berger Administrerende direktør Rom Eiendom 58 år Gift med Torunn, ett barn, Julius Har tre voksne barn fra tidligere ekteskap

20

VINGEHJULET / 7 - 2011


yke verdiene

Når far kommer hjem, venter Julius på fem år. Da vet han at det er tid for den gamle soulslageren «Mustang Sally». Begge setter seg ned med hvert sitt trommesett og far nyter livet på Tjøme. Tekst og foto: preben colstrup

Tekst: Preben Colstrup Foto: Lasse Storheil

Det er lenge siden Pål Berger satt hjemme i stua på Fjellhamar og spilte på pappesker. Det som utviklet seg til å bli en trommeslager i band. Noe mer enn en ungdom drømmer om. I dag driver han med en helt annen type utvikling – eiendomsutvikling. Eiendom til salgs Oppdraget til den nye direktøren for Rom Eiendom i januar 2002 var å selge hele butikken. Det var ikke rom for Rom i NSBs kjernevirksomhet. I løpet av fire år skulle NSB være Romløs. Etter å ha varmet opp stolen i tre uker meldte Entra Eiendom sin interesse. Dermed startet en av landets dyreste og meste krevende salgsprosesser innen eiendom. Ingen handel Prosessen pågikk i 11 måneder og kostet totalt 40 millioner kroner. Men som vi forstår, ble det ikke handel med Entra. Budet var for lavt. Og det er det mange som er glade for i dag. Rom er definert inn i kjernevirksomheten igjen. Stasjonene er kollektivtrafikkens knutepunkt og en sentral del av reiseopplevelsen. Skysstasjonen på Lillehammer og nye Drammen stasjon er gode eksempler på det. Og vi har fått aldri så liten bi-effekt: Det er ROM Eiendom som i stor grad bærer konsernets økonomi ved to tredjedeler av driftsresultatet gjennom de ni siste årene. Selv om Rom har solgt ut mye av sin eiendomsmasse, for det har de, har likevel de gjenværende eiendomsverdiene økt. Den resterende eiendomsmassen har doblet seg, og man kan lure på hva slags leder det er som får dette til å skje. Hvilke verdier har han? Selvsagt handler dette også om markedet, men likevel lurer vi på hvordan han får verdiene til å smitte over på sine medarbeidere?

Han visste at fallhøyden var stor, men lysten til å få det til tok etter hvert plassen til frykten og ulysten. - Dette er jo viktig, sa han til styreleder. Det er tid for den gamle soulslageren «Mustang Sally». Far og sønn trakterer slagverkene.

Ikke på regneark - Jo, men engasjementet, begeistringen og den positive energien får du faktisk ikke satt inn i et regneark, sier han med et lite hint til økonomene. Han har ikke noe imot økonomer, for de skal passe på pengene, men mye av det Pål ser på som investering i menneskelige verdier og glede, sees på av noen økonomer som en utgiftspost. Du får ikke latter, glede og engasjement inn i regnskapet. Verdibasert ledelse, kaller han det. Det handler om summen av faglig ferdighet, sosiale kunnskaper og økonomiske resultater. Man må kunne faget for å jobbe i ROM. Men like viktig er den sosiale ferdighet. Fortsetter neste side

VINGEHJULET / 7- 2011

21


Portrettet

Ingeniøren med de myke verdiene Fortsatt fra forrige side

- Dersom du skal lede og omgås mennesker, må du like mennesker, sier han. - Og du må se dine medarbeidere. De må oppleve at de blir involvert. Det må være et ekte engasjement. Skape verdier Det tredje han ser etter hos sine medarbeidere er evnen til å skape verdier. Når dette fungerer i sum, er det en fryd å jobbe. Når han kommer inn dørene og hører latteren runge i korridorene, er han lykkelig. Det skaper enda mer arbeidslyst. Og mye har han jobbet. Det har hatt sin pris. To ekteskap har havarert, langt på vei som følge av hardt arbeidstempo og lange dager. Opp av skuffen Men det er ikke nok å ha visjoner og verdier i en skuff. Han samler alle medarbeidere fire ganger årlig, og snakker mye om Roms verdier og Roms visjon. Meningen med å gå på jobb, hvilken retning selskapet og medarbeiderne skal bevege seg mot. Verdiene skal etterleves. Og da handler det ikke om noe fiksfakseri. Det er gode gamle og sunne verdier som vi lærte av våre foreldre om å oppføre seg hyggelig, ordentlig og etterrettelig blant folk. Etterlate seg gode fotavtrykk. Pål er Oslogutt. Født på Alnabru, men oppveksten skjedde på Grønlia på Fjellhamar. Her har han sine barndomsvenner som han holder årlig kontakt med. Det var her han var trommis i danseband. Senere ble det rock og i dag har han også med seg klassisk, jazz og blues i platesamlingen. En god arbeidskollega vet akkurat hvilken musikk han elsker og lager CD plater som nytes under kjøreturen to ganger i uka mellom Oslo og Tjøme. Verdens Ende Torunn, som han giftet seg med i 2005, og Pål bor på Verdens Ende. Der nyter han livet med havutsikt og sjømat. Torunn er psykolog og ekspert på spiseforstyrrelser. Hun sørger for at ektemannen får sunt kosthold når han er hjemme. Han har tre barn fra tidligere ekteskap, han er bestefar til en gutt som er fem dager eldre enn Julius. Livsnyteren De har TV, men bruker den ikke. Etter flere dager i Oslo er behovet for gode samtaler større enn behovet for TV-skjermen.

22

VINGEHJULET / 7 - 2011

- Jeg er livsnyter sier han. De siste to årene har han tatt han med seg storfamilen, 14 i alt, til Kreta. Koster skjorta, men det er investering. Ikke utgiftspost. Felles opplevelser og samhold er viktig for eiendomsutvikleren. Det er sjelden å møte en ingeniør som er så bevisst på de menneskelige kvaliteter både på jobb og privat. Jeg sier ikke at ingeniører generelt mangler menneskelige trekk, men Pål er ekstremt opptatt av det. Vet hva han gjør Han utdannet seg som bygningsingeniør, men fikk snart interesse for tegning og gikk arkitektene i næringen i begynnelsen av sin arbeidskarriere. Det førte til 50 – 60 boliger som er signert Pål Berger på 80-tallet. I en periode kjøpte han opp gamle garasjeanlegg, kornsiloer og fabrikkbygninger og omskapte dem til studentboliger. En annen periode fant han sin nisje i å regulere eiendommer og klargjøre dem til bebyggelse. I dag vet vi alle hva han driver med, og det er tydelig at han vet det selv også


Et enkelt og forståelig språk Norsk er ikke vanskeligere enn vi gjør det til. Prøv å bytte ut fine ord og vendinger med mer dagligdagse ord, og bli forstått. I samtale med kunder, kolleger eller venner er det en stor fordel å gjøre seg forstått med en gang. Skal vi bortforklare noe, er det vanlig at vi pakker inn budskapet og unnskylder oss i språkbruken. Det bør vi unngå.Vær like klar og forståelig når du (bort) forklarer noe som når du er ivrig etter å få frem et klart budskap. - I NSB har vi i samarbeid med Arkitekst språkkonsulenter laget en språkprofil som ligger inne i designmanualen på www.nsb.no. Her gir vi noen språklige retningslinjer for hvordan den språklige stemmen og tonen i NSB skal være.Vi viser eksempler på hvordan vi i dagligtalen kan gjøre ting enklere, forteller Nina Tøgard i kommersiell enhet i persontog. Dagligdags Språket i NSB skal være nært og tydelig.Vi skal bruke dagligspråket og skrive aktivt og enkelt. Det er også lurt å fjerne støy (unødige ord) når vi snakker og skriver. - Godt språk gir grunnlag for god kommunikasjon som igjen betyr god service, sier Tøgard videre. I NSBs språknorm kan du lese hvordan vi skal kommunisere effektivt og godt med kunder, samarbeidspartnere og kolleger. Formuleringer Mange av våre medarbeidere er i nær kontakt med kundene, og eksemplene i språkmanualen viser hvordan språket blir når vi følger de språklige retningslinjene.Legg merke til at eksemplene ikke er ment som en instruks om alltid å bruke akkurat de formuleringene som er trukket frem. Det finnes sikkert andre formuleringer som også vil fungere godt, sier Tøgard. Felles for alle eksemplene er at de er hentet fra selskapets tekster, og at de er typiske for de skriveutfordringene NSB har.

Gjør det enkelt, sier Nina Tøgard.

- Et annet tips kan være at vi legger språket tett opp til dagligspråket og unngår interne formuleringer (stammespråk), sier Tøgard som anbefaler alle å gå inn på www.nsb.no og lese språkmanualen. Det er nå igangsatt kurs for medarbeidere på Servicesenteret og for dem som har ansvaret for Trafikkinformasjon i Drops. Ledelsen i kommersiell enhet skal også kurses.

Noen gode råd g Tenk teksten som en skriftlig samtale – bruk vi og

du der det passer.

g Bruk et aktivt språk som får frem hvem som skal

gjøre noe, og hvem som har ansvar. Det heter ikke: «Det arbeides med å skaffe busser». Si heller «Vi prøver å skaffe busser». g Bruk verb for å uttrykke handling, ikke substantiver. g Lag oversiktlige tekster – gi lesehjelp med informative overskrifter, mellomtitler og punktlister. g Fjern støy. Les korrektur og bruk oppslagsverk når du er i tvil. g Bare spør en kollega. La andre lese gjennom det du har skrevet. g Husk: nært, tydelig og enkelt.

VINGEHJULET / 7- 2011

23


Mellom oss

HELSe HJØRNET

Aktivt ressurssenter

Antioksidanter Et par tiår har gått siden de fleste av oss trodde frie radikalere var en progressiv gruppe langt ute på venstresida. I dag vet vi bedre. Frie radikalere er en reaktiv oksygenforbindelse som herjer med kroppens celler, og antioksidanter er motgiften som hindrer den kjemiske katastrofen. Antioksidanter finnes i frukt, bær, ren juice, nøtter, urter grønsaker og kaffe, og er med på å bygge opp immunforsvaret og forebygger dermed for livsstilsykdommer. Vi får antioksidanter gjennom kosten. Allikevel dukker et utall kosttilskudd opp som skal være med på å gi kroppen det beste immunforsvar. Forskere har sett på dette, og konkluderer med at antioksidanter som pilleform sannsynlig har mindre effekt enn det man får gjennom mat og drikke. Det er vanskelig å fastslå en anbefalt daglig inntaksdose av antioksidanter, fordi det finnes mange individuelle faktorer som genetikk, energiinntak, fysisk aktivitet og røyking, som er med på å komplisere helheten. Følger man generelle råd om å spise noen porsjoner frukt og grønt om dagen får man i seg en lang rekke antioksidanter som reduserer risikoen for hjerte- og karsykdom, og for enkelte kreftsykdommer. Det er stor sannsynlighet at det røde fargestoffet i tomater (Lykopen) virker forebyggende på prostatakreft hos menn. Trening er alltid bra. Når man trener jevnlig lages naturlige antioksidanter i cellene som uskadeliggjør de uønskete oksygenforbindelsene. At kaffe inneholder mye antioksidanter og er bra i moderate mengder kommer som en hyggelig overraskelse for mange. Siden nordmenn drikker mye kaffe, viser det seg at noen kopper krutt om dagen i tillegg til det andre grønne og sunne vi putter i oss, kan være riktig så sunt. Det er smaken, aromaen og koffeinet som gjør kaffen populær. Dessuten, kaffedrikking kan forebygge nyre- og gallestein, reduserer astmaanfall, kan være med på å redusere utvikling av Diabetes 2, og ikke minst sjansen for å utvikle Parkinson og Alzheimers demens, reduseres ved 3-5 kopper om dagen. Forskere mener vi kan tåle opp til 6 kopper kaffe om dagen og anbefaler inntil 2 for gravide. Filterkaffe og pulverkaffe og koffeinfri kaffe er de beste alternativene. Fettet fra kaffebønnen blir filtrert bort og risikoen for uønsket høyt kolesterolnivå er dermed redusert. Kos deg med kaffen du drikker. Trivsel er viktig for helsen. Et godt råd er ikke drikke for mye av noen væske uten å spise regelmessig. ISLIN Islin Abrahamsen er bedriftssykepleier i NSB. Hun har jobbet i mange år med kosthold og livsstilsendring. I helsehjørnet gir hun enkle tips som kan komme leserne til gode i hverdagen. Har du spørsmål eller kommentarer: Send e-post til IRAbrahamsen@bhtnsb.no

24

VINGEHJULET / 7 - 2011

I løpet av 2010 var 87 ansatte i kontakt med Ressurssenteret i NSB som ble etablert i 2007 for å legge til rette for ansatte som har nedsatt arbeidsevne. 51 av de 87 var i aktiv sykemelding under tiltak i regi av Ressurssenteret, 6 gravide ble omplassert og i 28 tilfeller bidro Ressurssenteret med grundig veiledning til ledere. Konsernoverlege Ørn Terje Foss i NSB fortalte om Ressurssenteret under en Spekterkonferanse i slutten av september. Han fremhevet fordelene med et ressurssenter: - NSB får utnyttet arbeidsevnen til sykemeldte og gravide som ikke kan være i de vanlige jobbene sine.Vi kan tilby ansatte trening og opplæring og opprettholde kontakten med det sosiale nettverket på jobben i stedet for å bli isolert i en sykerolle hjemme. Vi kan tidlig ta tak i dem som vi ser bør henvises videre til NAV for arbeidsavklaringspenger, og vi får også grundig dokumentert og systematisert arbeidet vårt, sa Foss. Etter at det ikke lenger er mulig å benytte aktiv sykmelding, må arbeidsgiver ofte dekke en større andel av sykelønnskostnadene. - Det er gledelig at vi nå har fått tilsagn om et gruppebasert tilretteleggingstilskudd fra NAV, basert på antall brukere vi til enhver tid har i aktivitet ved Ressurssenteret. For tre måneder får vi nå 348 000 kroner og det sparer oss for mye arbeid og småfakturaer for å kreve tilretteleggingstilskudd for hvert enkelt individ, sa Foss.


Synnøve har 40 år i NSB Synnøve Nordby har vært ansatt i NSB i 40 år. De fleste vet hvem Synnøve Nordby er. Det er hun som ordner med årsbillettene.

Selv ville hun helst ikke ha noen oppmerksomhet da hun passerte 40 år i bedriften, men de to nærmeste lederne, Rune Sperlin og Stein Erik Jensen overrasket henne med kake og markering. Synnøve har ordnet med årsbillettene de siste 12-13 år. Før det hadde hun lang fartstid innen økonomi, i det som den gang het NSB Gods. - Jeg har alltid likt meg meget godt i NSB og har hatt en interessant arbeidsplass, sier Nordby. NSB gratulerer og ønsker lykke til videre.

Synnøve Nordby flankert av Rune Sperlin (t.v.) og Stein Erik Jensen. (Foto: Lasse Storheil).

Årsbilletten 2012

Medlemsmøter i JFG

Ønsker du å endre årsbilletten din fra bronse til sølv eller omvendt for 2012? Da kan du ta kontakt med Personalbillettkontoret. Fristen for endring er 25. oktober. Pris pr. ansatt pr. år: Bronse: 150 kroner (ekspedisjonsgebyr), Sølv: 1 250 kroner. Årsbillett til ektefelle/samboer 2012 Dersom du er ansatt før 1. juli 1975 ber vi deg se bort fra denne informasjonen. Ved utstedelse av årsbillett til ektefelle/samboer er vedkommendes inntekt avgjørende for billettypen. Det er enten 10 klipp eller fritt antall reiser. Dersom din ektefelle/samboer hadde en alminnelig inntekt under 151 282 kroner i ligningsåret 2010, ber vi deg sende oss kopi av ligningsattesten (for 2010) som bekrefter inntekten. Ligningsattesten må merkes med ansattes navn og ansattnummer. Frist for innsendelse er 25. oktober. Ligningsattesten sendes til: NSB AS Personalbillettkontoret Prinsensgt. 7, 0048 Oslo Tlf.23 62 02 00, Faks 23 62 02 01 synnoven@nsb.no, maritaf@nsb.no

Valg av representanter til JFGs generalforsamling skjer annet hvert år på møter på steder JFG (Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig) har regionkontor. Du kan være med å velge. De som kan delta på møtene er JFGs medlemmer (forsikringstakere). Det serveres et enkelt måltid. Her er møtene i 2011: Oslo 10.10 klokken 16. Oslo Spektrum, Sonja Henies Plass 4 Drammen 13.19 klokken 16. First Hotel Ambassadeur, Strømsø Torg Bergen 19.10 klokken 16. Hotel Terminus v/Bergen stasjon Hamar 26.10 klokken 16. Samfundets Cafe, Stangeveien 12 Kristiansand 02.11 klokken 16. Scandic Hotel, Markensgate 39 Stavanger 03.11 klokken 17. Stjernesalen Stavanger stasjon Trondheim 09.11 klokken 16. Nova hotel kurs og konferansesenter Cicignons plass Narvik 16.11 klokken 16. Quality hotel Grand Royal, Kongens gate 64 Saker: 1 Valg i henhold til vedtektene. 2 Orientering om Jernbanepersonalets Bank og Forsikring. 3 Eventuelt. JFG inngår nå i finanskonsernet Jernbanepersonalets Bank og Forsikring, sammen med Jernbanepersonalets Sparebank. På møtene får du en orientering om hva selskapet kan tilby deg som kunde Norges minste finanskonsern, og delta i valg av selskapets tillitsvalgte.

VINGEHJULET / 7- 2011

25


Ledige stillinger For samtlige stillinger gjelder: Vi ønsker å gjenspeile samfunnets mangfold og oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss. Søknad sendes ved å gå inn på Intranettledige stillinger Kontaktperson: Line Jenssen Forsang, tlf. 930 210 61

NSB Bedriftshelsetjenesten Bedriftslege Utlyst: 28.9.2011 Bedriftslege med administrative lederoppgaver for NSB Bedriftshelsetjeneste. Stillingen omfatter tradisjonelle bedriftslegeoppgaver. I tillegg er det ønskelig at den som ansettes kan ivareta administrative oppgaver i samråd med leder for NSB BHT. NSB BHT er en godkjent BHT med avdelingskontorer i Oslo, Drammen, Trondheim og Kristiansand. NSB BHT betjener NSB AS som en egenordning, men har også virksomheter i NSB Konsern, Jernbaneverket og eksterne aktører innen transport- og samferdselssektoren som kunder. I 2011 har bedriftene vi betjener ca. 12.000 ansatte og NSB BHT har en budsjettramme på ca. 25 mill.kr. NSB er en IA-bedrift, og NSB BHT er en viktig aktør i det samlede arbeidet med sykefraværsoppfølging.Vi ønsker søknader fra personer med interesse for forebyggende og helsefremmende arbeidsmiljøarbeid for å kunne videreutvikle vår anerkjente BHT. Arbeidsoppgaver: Utføre arbeidsmedisinske konsultasjoner og lovpålagte helsekontroller, individrettet oppfølging (sykefravær, AKAN, sikkerhetsgodkjenning mv), undervisning, delta i BHTs kunderettede arbeidsmiljøarbeide ut fra egen fagkompetanse, delta i lederoppgaver av NSB BHT etter behov. Personlige egenskaper: Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsevner, god rolleforståelse - faglig trygg, selvstendig og systematisk med god arbeidskapasitet, god skriftlig og muntlig framstillingsevne, liker å jobbe med mennesker Kvalifikasjoner: Lege, gjerne med spesiali-

26

VINGEHJULET / 7 - 2011

tet i arbeidsmedisin, bør ha bred erfaring fra arbeidsmiljøarbeid generelt og bedriftshelsetjeneste spesielt, med høy kompetanse innenfor helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, gjennomgått STAMIs grunnkurs for bedriftshelsepersonell, ønskelig med ledererfaring. Vi tilbyr: Interessante, varierte og utviklende oppgaver i et miljø med fokus på mennesker, NSB Bedriftshelsetjeneste er en veletablert ordning med høy anseelse i markedet og godkjent av Arbeidstilsynet, godt arbeidsmiljø med hyggelige kolleger og muligheter for sosiale aktiviteter foruten adgang til å holde seg faglig oppdatert og delta i relevant etter- og videreutdanning, lønn etter avtale Søknadsfrist: 20.10.2011 Arbeidssted: Oslo/Drammen - må påregnes noe reising. Referansenummer: 1196341639 For spørsmål vedrørende stillingen kontakt Torstein S. Johnsen, Leder NSB Bedriftshelsetjenste tlf. 91677590

NSB Bedriftshelsetjenesten Bedriftssykepleier (60 - 100% still) Utlyst: 27.09.2011 BHT-kontoret vårt i Kristiansand betjener i tillegg til NSB AS, datterselskaper, Jernbaneverket og andre virksomheter innen samferdselssektoren. Det er bemannet med bedriftslege og ergonom i tillegg til sykepleierstillingen. Vi dekker et stort geografisk område og det må påregnes noe reising. Arbeidsoppgaver: Helseundersøkelser i henhold til lover og forskrifter, veiledning og opplysningsvirksomhet individuelt og i grupper, oppfølgingssamtaler knyttet til sykefravær, rusproblematikk og livsstilsendring, deltakelse i prosjekter og kartlegginger innen fysisk og psykososialt

arbeidsmiljø, undervisning om arbeidsmiljø og helse, herunder også førstehjelpskurs og avhengighetsproblematikk, deltakelse i møter med våre kunder (AMU, attføringsutvalg, dialogmøter mm) Personlige egenskaper: Like å jobbe selvstendig, engasjert, gode kommunikasjonsevner, evne til å knytte relasjoner til mange arbeidsmiljø. Kvalifikasjoner: Autorisert sykepleier, bred erfaring fra HMS-arbeid og bedriftshelsetjeneste er ønskelig, grunnkurs for verneog helsepersonale eller annen relevant videre-/etterutdanning er ønskelig. Vi tilbyr: Interessante, varierte og utviklende oppgaver i et miljø med fokus på mennesker, gode muligheter til å holde seg faglig oppdatert og delta i relevant etter- og videreutdanning, god pensjonsordning og tilgang til gode bank- og forsikringstjenester, personalbillett som gir tilgang til gunstige togreiser, dekket mobiltelefon og bredbånd ved behov for hjemmekontor, mulighet for fleksible arbeidstidsordninger, lønn etter avtale. Søknadsfrist: 10.10.2011 Arbeidssted: Kristiansand Referansenummer: 1194251803 For spørsmål vedrørende stillingen kontakt Marit Røer (tirsdag-torsdag) Bedriftssykepleier tlf: 916 77 593.

NSB Bedriftshelsetjenesten Organisasjonspsykolog Utlyst: 28.09.2011 NSB Bedriftshelsetjeneste er en ledende bedriftshelsetjeneste for transportbransjen med til sammen ca 12 000 tilmeldte ansatte i virksomheter innen NSB konsernet. I tillegg har vi noen eksterne bedrifter som våre kunder, hvorav Jernbaneverket er den største.Vi har avdelingskontorer i Oslo, Hamar, Drammen, Bergen, Kristian-


sand, Trondheim og Narvik og vi er til sammen ca 30 ansatte. Arbeidssted er primært Oslo, med muligheter for arbeid i tilknytning til de øvrige avdelingene. Du kan lese mer om oss på www.bhtnsb.no. Arbeidsoppgaver:Yrkespsykologisk testing, medarbeiderundersøkelser, undervisning, oppfølgingssamtaler ved uønskede hendelser, sykefravær, rusproblematikk mv. Personlige egenskaper: Må like å jobbe både selvstendig og i team, må kunne jobbe tverrfaglig, kreativ, fleksibel, engasjert, godt humør. Kvalifikasjoner: Psykolog, gjerne med spesialitet i arbeids- og organisasjonspsykologi, ønskelig med interesse for psykologisk testing, klinisk psykologi og arbeidspsykologi , gjerne erfaring og gode resultater fra tilsvarende stilling. Vi tilbyr: Spennende arbeidsoppgaver, kompetent og tverrfaglig arbeidsmiljø, gode personalordninger, lønn etter avtale. Søknadsfrist: 20.10.2011 Arbeidssted: Oslo Referansenummer: 1190011011 For spørsmål vedrørende stillingen kontakt Torstein S Johnsen, Bedriftsoverlege tlf: 23621385-91677590.

NSB Persontog Riks / Nordlandsbanen Lokomotivfører Utlyst: 28.9.2011 Det søkes etter lokomotivfører til fast stilling i Mosjøen. Startdato for ansettelse: 12.12.2011 Søknadsfrist: 15.10.2011 Arbeidssted: Mosjøen Referansenummer: 1194977122 For spørsmål vedrørende stillingen kontakt Rolf Adolfsen, Lokførerleder NSB Riks Bodø tlf: 91713175

NSB Persontog Stavanger/Sandnes/Bryne Salgs- og servicevert Utlyst: 19.09.2011 Er du opptatt av kundeservice og salg? Har du lyst til å jobbe sammen med oss og gi kundene våre en god opplevelse? Vi mener en god kundeopplevelse er mer enn selve reisen. Det å være synlig, oppsøkende og serviceinnstilt bidrar til å få enda mer fornøyde kunder. Arbeidsoppgaver: Oppsøkende kundeservice og informasjon, billettsalg på automater og i skranke. Personlige egenskaper: Du er utadvendt og byr på deg selv, du har en utpreget serviceinnstilling, du har salgsfokus, er målrettet og initiativrik, du har stå-på-vilje. Kvalifikasjoner:Videregående skole, gode kommunikasjonsevner i norsk, engelsk og gjerne et tredje språk, grunnleggende datakunnskaper, gjerne god geografisk kjennskap til NSB sitt rutenett, erfaring fra reiseliv er ønskelig. Vi tilbyr: Ryddig og ordnet arbeidsforhold, konkurransedyktige betingelser , trivelig arbeidsmiljø, lønn under opplæring. Søknadsfrist: 16.10.2011 Arbeidssted: Stavanger, Sandnes og Bryne Referansenummer: 1183890069 For spørsmål vedrørende stillingen kontakt Ole Andreas Skårland, Salgsleder tlf: 916 69 450.

Mantena AS, Grorud Ingeniør innenfor mekaniske fag Utlyst: 15.09.2011 Mantena er en virksomhet som er i sterk utvikling innenfor markedet ”skinnegående materiell”.Vårt motto er å ta vare på og utvikle verdier, og til det trenger vi aktive bidragsytere til å utvikle både togmateriellet samt våre arbeidsprosesser.

Mantena AS Groruds verksted holder til ved Nyland stasjon.Vi søker etter ingeniører innenfor mekanikk med minimum ingeniørhøyskole og gjerne noe erfaring, til utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i forbindelse med vedlikehold av togmateriell. Arbeidet er variert og krever teoretisk og praktisk innsikt. Hovedoppgavene vil bli knyttet til vedlikehold av hjul og boggi på skinnegående matriell.Vi ønsker i tillegg å styrke oss innenfor verksted og maskin støtte. Arbeidsoppgaver: Arbeidet vil i hovedsak være konsentrert om produkter som hjul, boggi, mekanisk bremser etc., daglig teknisk produksjonsassistanse, støtte til verktøy og spesifisering av produksjonsfasiliteter, fremskaffelse og utarbeidelse av teknisk dokumentasjon, fremskaffelse av deler/erstatningskomponenter, tekniske utredninger knyttet til forbedringer og utbedringer av skader, vedlikeholdsaktiviter i forbindelse med Lean, RAMS og risikohåndtering. Personlige egenskaper: Pålitelig, effektiv, nyskapende, utfordrede med godt humør, fleksibel, gode norsk kunnskaper, men også kunnskaper i engelsk og tysk er ønskelig. Utdanningsretning: Maskin / Konstruksjon Utdanningstittel: Ingeniør Vi tilbyr:Vi har et åpnet og faglig miljø med høy jernbaneteknisk kompetanse og arbeider tett med andre jernbaneverksteder. Søknadsfrist: 16.10.2011 Arbeidssted: Oslo Referansenummer: 1182471231 For spørsmål vedrørende stillingen kontakt Randi Gundersen, Teknisk leder tlf: 916 54 583

VINGEHJULET / 7- 2011

27


BB

Returadresse: NSB, 0048 oslo

Ettersendes ikke ved varigadressendring, men sendes tilbake til senderen med opplysning om den nye adressen.

Min jobb Navn: henning Lirhus Stilling: strekningsansvarlig bergensbanen Alder: 45 år Status: Gift med May hege

I et nøtteskall bergensbanen og Leeds United er Henning i et nøtteskall. det han ikke vet om bergensbanen er knapt verdt å vite. og det engelske tredjedivisjonslaget har hans støtte i sol og regn. det siste er han svært kjent med etter å ha bodd i bergen i ti år. tEKSt oG Foto: preben coLstrup

Nøtteskallet er for øvrig et av de viktigste produktene han selger. Rundturen Norge i et nøtteskall, der både Bergensbanen og Flåmsbana, er blitt en salgssuksess. Jobben som strekningsansvarlig tar han med seg i ny organisasjon. Han er ansatt i NSB Riks og får Harald Skaarnes som sjef. Dermed blir det mer driftskunnskap på Vossingen. Men fortsatt skal han representere NSB utad, i media og politisk, de fleste oppgavene og ansvaret blir uforandret. Leeds Det var kona som trakk det lengste strået da hjemstedet ble i Vaksdal. Det hindrer han ikke å heie på både Leeds og Brann. Mulighetene til å dyrke fritidsinteressene innendørs fotball, slalåm og telemark er fortsatt til stede. Huset er på plass og stikker ikke av sted når han kommer med hammeren og malerkosten.

Det har blitt 25 år i NSBs tjeneste. Først ble han trafikkaspirant og togekspeditør i den delen av NSB som har blitt Jernbaneverket. Men ved delingen gikk han til NSB og har siden jobbet med salg. Men nå blir det NSB Riks, men han fortsetter å selge.

de fleste oppgavene og ansvaret blir uforandret.

I denne spalten presenterer Vingehjulet ansatte i NSB. Vi forsøker å ta pulsen på det brede spekteret av arbeidsoppgaver som til syvende og sist har to mål for øye: Fornøyde passasjerer og sunn økonomi for NSB. Har du tips om personer til spalten, ta kontakt med redaktøren.

28

Untitled-2 1

VINGEHJULET / 7 - 2011

05-10-11 13:58:33

Vingehjulet 7-2011  

DSB i Danmark har laget egne venterom for førsteklassekunder på Hovedbanegården i København, i Århus og Odense.