Page 1

INTErNbLad for NSb-koNSErNET 06/2015

foto: lasse storheil

Styrer toget med fjernkontrollen CargoNet bruker kjent teknologi for å fjernstyre lokomotivene, og for å kunne gjøre jobben mer effektivt. Ett eksempel er jetfueltoget mellom Sjursøya og Gardermoen som her er lastet med drøye 1,15millioner liter flydrivstoff, og har en totalvekt på drøye 1 500 tonn. – Fjernstyringen gjør det blant annet mulig for meg å gjøre bremseprøven raskere, og med lokomotivet bakerst kan jeg styre trygt fra min posisjon foran det 334 meter lange toget, sier lokfører Torgeir Apalset. Se side 10 og 11.

7 reformen

går videre

vh6-2.indd 1

11 Tog i

Sør-korea

22 buss

for fly VINGEHJULET / 6 - 2015

1

01.09.2015 23:26:05

Vingehjulet 6-2015  

CargoNet styrer toget med fjernkontrollen. NSB-konsernet forbereder seg på nye rammebetingelser. Nettbuss kjører buss på Oslo lufthavn. Togt...

Advertisement