Page 1

Internblad for NSB-konsernet 06/2014

Foto: lasse storheil

Mer penger til kollektivtrafikk Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ønsker å bruke mer penger til kollektivtrafikk.Vedlikehold av jernbanen er viktig, også i en periode hvor det bygges mye nytt. Bussen skal få en mer sentral plass, i et enda nærmere samarbeid med toget for å gi kundene et maksimalt kollektivtilbud. Side 13, 14 og 15.

7 Bedre for

Bergen vest

Vhj-6-2.indd 1

11 Flirt er

en drøm

22 Central Park

i Sandnes VINGEHJULET / 6 - 2014

1

03.09.2014 10:48:30

Vingehjulet 6-2014  

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen forteller om regjeringens satsinger. Bedring for Nettbuss i Bergen Vest. Drømmer om Flirt i Bergen. P...