Page 1

Vingehjulet I N T E R N B L A D

F O R

N S B - K O N S E R N E T

- N R 5 - 2 0 1 1

Togtest langs Tyrifjorden Type 74 er i full test. Sett 1 og 2 var koplet sammen under en av de mange turene mellom Hokksund og Hønefoss midt i juni. Foreløpig

FOTO: LASSE STORHEIL

lover testen godt og lokførerne er fornøyde. Side 12, 14 og 15.

5-11-5.p65

5 - 11

1

22.06.2011, 12:53

V I N G E H J U L E T

1


L E D E R

Solid håndverk Punktligheten på persontogene samlet var den høyeste på to år, godstogene gikk fullere enn på lenge, resultatene i buss- og eiendomsvirksomhetene viste solide positive avvik. Det var tydelig at optimismen var bredt fordelt utover i konsernet. Så kom juni. Spesielt togvirksomhetene har fått utfordringer vi gjerne kunne vært foruten – med stengninger av Ofotbanen, Dovrebanen, Oslo S og Vestfoldbanen. Tyngst av alt var det likevel å se bilder av to brennende 73sett på Hallingskeid 16. juni.

Mai ble en god måned for NSB-konsernet. Vi kunne se tydelige lyspunkter i alle virksomhetsområder.

Den snarrådige og solide evakueringen våre kollegaer på tog 62 viste denne formiddagen fortjener mange gode ord. Likeledes fungerte den samlede beredskapsorganisasjonen som bidro til at alle passasjerer og ansatte kom trygt tilbake til Voss. Dette har vi trent på, og vi kan slå fast at det fungerte. Mange av dere har vært involvert i håndteringen av de ulike driftsavvikene de siste ukene. Når flere av disse kommer samtidig vil vi etter hvert nå en grense for hva som er mulig å håndtere. Det er likevel viktig å fremheve det gode arbeidet som er gjort i denne tøffe perioden. Jeg vet at dette fortoner seg som en lang og bratt motbakke. Like fullt vil det være viktig å fortsette innsatsen gjennom hele sommerperiode, både i år og neste år. Planavdelingen arbeider med å endre turneringer som gjør de negative effektene av Hallingskeid-brannen minst mulig. Første utfordring er naturligvis sommertrafikken, men også hverdagen til høsten og vinteren skal håndteres. Vi har en tøff jobb foran oss med å bringe kunder og gods tilbake til toget etter en sommer med store driftsutfordringer. Gjenvinning av kundenes tillit krever tid og ikke minst stabile leveranse over tid. Godstrafikken rammes tungt av den ustabile situasjonen, og resultatene preges av det. Kort fortalt tåler ikke godskundene eller vår egen økonomi denne store ustabiliteten, så her blir det spesielt viktig å levere det kundene etterspør. I tillegg til de praktiske utfordringene stengningen av Oslo S medfører, vil det også være en solid påminnelse på at toget og jernbanen trengs. Uten oss ville samfunnet hatt enda større utfordringer. Det er godt å ha med seg inn i en arbeidsom og utfordrende sommer. God sommer til dere alle!

Vennlig hilsen Arne Fosen Konstituert konsernsjef

VINGEHJULET – INTERNBLAD FOR NSB-KONSERNET

Prinsensgate 7-9, 0048 Oslo Utgitt av NSB ved kst. konsernsjef Arne Fosen DISTRIBUSJON OG ADRESSENDRING: NSB AS – postekspedisjon, 23620110, postekspedisjon@nsb.no

22

5-11-5.p65

REDAKTØR:

Lasse Storheil, intern kommunikasjonssjef, NSB-konsernet, 91653071, lasses@nsb.no

V II N NG G EE H H JJ U U LL EE TT 5 5- 1- 11 V 1

2

22.06.2011, 12:53


Innhold 4

Isaksen overtar

6

Vi informerer bedre

8

Vedlikehold i boks

10

Drammen stasjon

12

Type 74 testes

16

Åndalsnes på kartet

Ny konsernsjef fant tonen

4 Den nye konsernsjefen i NSB, Geir Isaksen, møtte tog20

Luring fra Råde

kontrollør Thor Sydtskow og konduktør Masoma Khanum, som uttrykte glede over at ny sjef nå er på plass.

23

Uniformskontoret flyttes

26

Bruker mindre diesel

Raumabanen øker og pusser opp

16 Nå er det blitt fint både ute og inne på Åndalsnes stasjon synes Tove Sylte og Børge Nilsen, som flankerer Roms medarbeidere Ståle Ottesen (t.v.) og Ottar Remman.

BIDRAG FRA

Preben Colstrup, Jeanette Fagerli Quaino, Erik Lødding og Åge-Christoffer Lundeby

LAYOUT: Arne Eidal, Axentum kommunikajson TRYKK: Zoom Grafisk

Ettertrykk tillatt kun etter avtale med redaksjonen

5 - 11 V I N G E H J U L E T 5 - 1 1 V I N G E H J U L E T

5-11-5.p65

3

22.06.2011, 12:53

3 3


N Y H E T E R

Geir Isaksen ny konsernsjef i NSB

Den nye konsernsjefen i NSB, Geir Isaksen, møtte presse og noen medarbeidere da det ble kjent at han takket ja til jobben. Togkontrollør Thor Sydtskow og konduktør Masoma Khanum stilte villig opp da Dagsrevyen ba om en kommentar. Begge uttrykte glede over at ny sjef nå er på plass. — Vi ønsker Geir Isaksen velkommen til NSB. Det er fortsatt en jobb å gjøre for at våre kunder er helt fornøyd med oss, men vi lover å yte vårt beste, sier de to. — Jeg er svært fornøyd med at Geir Isaksen har takket ja til å bli ny konsernsjef. Med han får NSB en konsernsjef med solid kommersiell erfaring og stor samfunnsforståelse, sier styreleder Ingeborg Moen Borgerud. — Konsernstyret i NSB har lagt vekt på Geir Isaksens lederegenskaper, dokumenterte resultater og evne til å motivere medarbeidere. Ved ansettelsen av Geir Isaksen

Dette er Geir Isaksen

har vi fått en konsernsjef som vil ta vare på det beste av den erfaring, kultur og kompetanse som finnes i NSB og kombinere dette med de grep som er nødvendig for å fornye og videreutvikle NSB-konsernet, sier Borgerud. FOLKS HVERDAG

— Jeg er svært glad for å få stillingen som konsernsjef i NSB-konsernet. NSB er en viktig virksomhet med stor innvirkning på folks hverdag. Jeg vet det vil bli både utfordrende og krevende å lede og videreutvikle konsernet fremover, men gleder meg til å ta fatt og til å samarbeide tett med dyktige og erfarne ansatte og tillitsvalgte. For meg er det viktigst at NSB leverer gode og pålitelige transporttjenester hver eneste dag. FU LLT PÅ VEI ENE

Født: 26. Oktober 1954 Gift, tre voksne barn Konsernsjef Cermaq ASA (tidl Statkorn Holding) fra 1996 Adm. dir. Statkorn AS 95–96 Direktør, Landbruksorganisasjonenes Brüsselktr 93–94 Vare- og organisasjonsdirektør, Gartnerhallen 90–93 Organisasjonssjef, Gartnerhallen 86–90 Dr. Scient, Landbruksøkonomi, NLH – 1984 Cand. Agric, Landbruksøkonomi, NLH - 1979

Befolkningsveksten i de store byene og transportbehovet i distriktene må møtes med gode og effektive kollektivtransportløsninger. — Det forutsetter at infrastrukturen bedres og utvikles med tilstrekkelig kapasitet og standard. NSB har mange muligheter fremover. I tillegg tilsier også klima- og miljøutfordringene at NSBs transportløsninger bør være selvfølgelige valg, sier den nyutnevnte konsernsjefen. — Men forutsetningen for å lykkes er at tiltroen og tilliten til NSB bedres. Det krever at NSB hele tiden leverer et forutsigbart og godt reisetilbud, sier Isaksen. Han overtar stillingen som konsernsjef i NSB-konsernet senest 1. oktober 2011. Konstituert konsernsjef Arne Fosen vil i mellomtiden lede NSB slik han har gjort siden Einar Enger sluttet 13. mai. FOTO: LASSE STORHEI L

4

5-11-5.p65

V I N G E H J U L E T

4

5 - 11

22.06.2011, 12:53


Berging og beredskap forbereder fjerning av 73-settene fra Hallingskeid. (Foto: Bjørn Skauge, JBV).

Ros til lokfører Havarikommisjonen og Jernbaneverket mener føreren av toget som kjørte rett inn i flammene i en snøtunnel ved Hallingskeid stasjon 16. juni gjorde alt riktig. Lokomotivføreren på morgentoget fra Bergen til Oslo ble overrasket av brannen da han kom kjørende inn i tretunnelen. — Jeg så først brannen da toget kom rundt en sving. Jeg så med en gang at dette kom til å bli dramatisk, forteller lokomotivfører Kjell Vinje. Vinje har jobbet Bergensbanen i flere tiår, men har aldri opplevd noe lignende før. Til tross for at han holdt hodet kaldt og reagerte lynraskt, føler han seg ikke som en helt. Til VG sa han dagen etterpå: — Det var mange som kom og takket meg etter at vi hadde evakuert, men vi var flere om bord, og alle gjorde som de fikk beskjed om, sier han. Brannen som oppstod i et snøoverbygg og deretter spredte seg til to togsett førte til omfattende skader på

spor og kontaktledningsanlegg. Skadene på togsettene er totale og i hundre millioner kronersklassen EVAKUERI NG

Det var snøoverbygget i østre ende av Hallingskeid stasjon som begynte å brenne. Tog 62 (Bergen - Oslo) ble stående på Hallingskeid da strømmen falt ut som følge av brannen. De ca 250 passasjerene ble evakuert fra toget og senere kjørt tilbake til Voss av et tog fra Flåmsbana. Ingen mennesker ble skadd. Stasjonsbygningen med tilhørende tekniske installasjoner ble reddet. Skadene omfattet til sammen ca 700 meter kontaktledning og 2x 300 meter med spor som ble skiftet. Etter hvert må også snøoverbygget gjenoppbygges på det værharde stedet.

5 - 11

5-11-5.p65

5

22.06.2011, 12:53

V I N G E H J U L E T

5


S E R V I C E

Bedre informasjon i toget Kundene oppfatter en markert bedring i informasjonen som gis i toget. Høyttalerinstruksen er et godt verktøy til forbedring. — Vi er alle opptatt av å gi informasjon til kundene. Du får en god stemning i toget med en gang. Formelt sett har instruksen en betydning og er et hjelpemiddel, men at vi skal gjøre en god jobb ligger i blodet, sier Andreas Withbro Grythe. Sammen med Thor Birger Olsen er han ikke overrasket over at kundene setter større pris på informasjon i togene. I Persontog er det jobbet mye med informasjon, særlig i lokaltogene, og det er hyggelig at det gir resultater. — Det er heller ikke tvil om at vi får mer relevant informasjon fra Drops gjennom tekstmeldingene. Får vi god informasjon, kan vi gi kunden god informasjon. Dette er spesielt viktig ved avvik, sier Olsen. Grythe påpeker at det er viktig at man vet hva man skal gjøre når avvik oppstår for å få ut informasjon og tiltak raskere. — Men vi er selvsagt avhengig av at Drops følger oss opp, sier han. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

Kake til personalet etter stå-på-innstasen i juni. Informasjon til kundene i toget er merkbart bedre. Terje Hansen, (f.v.), Thor Birger Olsen og Andreas Withbro Grythe er ikke overrasket over resultatene fra de nye målingene.

Høyttalerinformasjonen betydelig be Kundene opplever at trafikkinformasjonen er blitt bedre det siste halve året. Halvparten er fornøyd, totalt sett, og det er en stor forbedring fra forrige måling. Dette er gode nyheter som kommer frem i en undersøkelse fra TNS Gallup. Undersøkelsen er gjort på oppdrag fra Jernbaneverket og NSB. Målgruppen er pendlere på Østlandet. 70-80 prosent reiser med tog 4-7 dager i uken og 90 prosent har periodebillett. Flere er fornøyde og mener trafikkinformasjonen innfrir deres forventninger. Bedre informasjonen ved forsinkelser bidrar til positiv reiseopplevelse, særlig på stasjonene. —Kundene opplever at trafikkinformasjon på stasjonsområdet har blitt bedre enn for seks måneder siden, og to av tre er nå fornøyd. Det er særlig informasjon via anvisere som er blitt bedre, men også informasjon via høytalere viser fremgang. Jernbaneverket har satt opp flere anvisere og monitorer og

6

5-11-5.p65

V I N G E H J U L E T

6

dette slår positivt ut, sier trafikkinformasjonssjef Sven Westgaard i Drops. Trafikkinformasjon om bord på toget oppleves også generelt som bedre enn før. 7 av 10 er fornøyd med stasjonsannonseringen. —Målingen viser at det er viktig at det er lett å høre informasjon over høyttaler om bord, sier Westgaard. Kjennskapen til informasjonskanalene øker, med unntak av www.nsb.no, som står stille på et bra nivå. Kundene liker tydeligvis elektroniske kanalene bedre for de brukes oftere. Varslingstjenesten, derimot, er de mindre fornøyd med. —Dette skyldes nok at kundene har for høye forventninger til tjenesten. NSBs nye app vil trolig ta over for en del av SMS-abonnentene.

5 - 11

22.06.2011, 12:53


g bedre MER Å HENTE

Trafikkinformasjon på stasjonsområdet ved forsinkelser oppleves generelt som bedre enn før, men det er fortsatt betydelige problemer som skaper misnøye. Det er eksempelvis vanskelig for togpersonalet å si noe om hvor lenge problemene varer, og det er nettopp dette kundene etterspør mest. Ellers vektlegger de at informasjonen blir tilgjengelig raskt. Sommermålingen viser at kundene er mer fornøyd. Det hjelper å få vite hva som skjer og hvor lenge de må vente slik at de kan gjøre noen valg. Høytalerinformasjonen fremstår som mindre viktig enn tidligere. Dette skyldes trolig at Jernbaneverket har flere anvisere og monitorer på stasjonene nå.

generelt som dårlig, men det er klare tegn til bedring. Kundene synes veiledere fra NSB er lite tilgjengelig og at skilting og merking av hvor bussene skal gå er blitt dårligere enn tidligere, noe som er med på å påvirke deres opplevelse. FORBEDRI NG GI R RESULTATER

—Både vi i Drops og Jernbaneverket opplever at de forbedringene som er gjort har gitt resultater. Det handler både om økt kompetanse og fysiske forbedringer. Jernbaneverket har blant annet satt opp flere anvisere og monitorer på stasjonene, samtidig som toginformatørene i Jernbaneverket har blitt flere og bedre skolert, sier Westgaard.

DÅRLIG, MEN BEDRING FOR BUSS

—Når toget må erstattes med buss oppleves informasjonen

5 - 11

5-11-5.p65

7

22.06.2011, 12:54

V I N G E H J U L E T

7


N Y H U ET TV EI R K L I N G

Verksteder for nye tog Et nytt og et ombygd verksted er klar til å ta imot type 74 og 75 for vedlikehold. Ennå gjenstår litt arbeid både på Sundland og i Skien, men alt blir ferdig i år. Det er Rom Eiendom som har vært ansvarlig for utbygging og ombygging med AF som entreprenør, og det er lagt ned til sammen 425 millioner kroner i nye og moderne vedlikeholdslokaler. SUNDLAND

— I Drammen er vi ferdig med verkstedhall del 1 og 2 innen utgangen av august. Her skal sporarbeider pågå ut året. Det er plass til fire togsett i verkstedet samtidig, sier prosjektleder Trond Rusten i Rom. En oppstillingsplass har løfteanlegg for hele toget, og her skal det tyngste vedlikehold utføres, mens to plasser gir tilkomst til tak og kupe med faste servicepunkter hvor lettere vedlikehold blir gjort. Det er tilkomst under toget i hele verkstedet. Det er laget et permanent administrasjonsbygg i tilknytning til denne hallen. Utenfor huset er det laget spor i begge ender, til sammen nærmere 1 500 meter jernbane. Det gamle kantinebygget er revet og det er bygget ny garderobe og kantinebygg. Verkstedet i Drammen vil komme på 306 millioner kroner. I tillegg kommer sporarbeidene. — Det har vært utfordrende å bygge inne på området med verksteder i full drift på begge sider og kontaktledningsanlegg med strøm. Men det har fungert godt gjennom et utmerket samarbeid med Mantena og entreprenør, sier Rusten. SKIEN

I Skien er det eksisterende verkstedet bygd om. — Hovedtyngden av arbeidet ble gjort i nordenden i fjor høst og arbeidet fortsatte ut over i vinter og vår, og det blir start i sørenden nå i sommer med ferdigstillelse 11. november, sier Rusten. Verkstedet skal fortsatt betjene både type 74, samt Y1 og type 70. Her er det også plass til fire togsett. Det er også bygd et lager for forbruksmateriell for det nye toget. Til sammen skal det brukes 83 millioner kroner på det nyombygde verkstedet. Også her har det vært godt samarbeid mellom Mantena og entreprenør. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L 88

5-11-5.p65

V I N G E H J U L E T

8

Nytt verksted for nye tog er klart på Sundland i Drammen. (Foto: Zentu Sikkerhetspølsa fungerte godt under testen. Den skal forhindre at verktøy eller folk skal falle ned fra taket.

5 - 11

22.06.2011, 12:54


n. (Foto: Zentuvo) Lett tilgang

Prosjektleder

til taket fra

Trond Rusten

plattformen.

foran det

Mange

første 74-

viktige

settet som

komponen-

testet det

ter i toget

nyombygde

ligger pĂĽ

verkstedet i

taket.

Skien. 5 -5 11- 11 V IV N IGNEGHEJ H U JLUE LT E T9

5-11-5.p65

9

22.06.2011, 12:54

9


E I E N D O M

Åpent, og lyst og trivelig i ombygd Drammen stasjon.

Nye Drammen stasjon åpnet 15. juni, noen dager før Byjubileet i Drammen åpnet den ombygde Drammen stasjon. Lyse, åpne og trivelige lokaler tar nå imot kundene og etter hvert blir det også nye lokaler for togpersonalet. Stasjonen har også fått eget kunstverk. Gamle togdører henger på veggen. Rom Eiendom legger inn om lag 50 millioner kroner i Drammensprosjektet. Området rundt stasjonen og Strømsø torg har også fått en kraftig ansiktsløfting. Selve publikumsarealene fremstår nå langt mer imøtekommende for kundene. — Vi er meget glade for at dette arbeidet nå er avsluttet og at vi kan ta imot kundene på en skikkelig måte. Vi vet at våre publikumsarealer har vært under all kritikk lenge. Synsinntrykket har ikke vært bra. Men nå har Rom gjort en omfattende jobb med en fullstendig opprustning av lokalitetene med en helt ny publikumshall, sier Arne Jakobsen som er ansvarlig for knutepunktsutvikling i NSB. Narvesenkiosken er flyttet og det er en moderne ventehall med gode tilbud til kunder og plass til flere butikker og serveringssteder med en ny pizzarestaurant i

den gamle, bevarte delen av bygget. Nye rondelldører skal forhindre at fugler kommer inn i hallen. Det er kommet en ny utang mot sykkelparkeringen og oppstillingsplassen for togbusser bak stasjonen og to utganger til spor 1. ENKELT FOR KUNDENE

—Nytt billettsalg med nye skranker og tre automater i umiddelbar nærhet er på plass, slik at vi kan betjene alle kunder. Dette blir veldig bra for kundene, og Jernbaneverket plasserer også ut nye anvisertavler, monitorer og informasjonstavler slik at det skal bli enkelt å ta seg frem, sier Jakobsen. I september skal lokalene for togpersonalet være ferdig oppusset. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

Kundene kan skaffe seg selv informasjon på to pc’er ved billettsalget, forteller Kjell Erik Strømstad.

Litt i forkant av byjubileet i Drammen 19. juni var ordfører Tore Opdahl Hansen på plass og åpnet stasjonen, her flankert av Torgeir Lind (t.v.) og Arne Jakobsen. 10

5-11-5.p65

V I N G E H J U L E T

10

5 - 11

22.06.2011, 12:55


Tester type 5 på Vestfoldbanen

Mange fornøyde kunder i nyoppusset type 5 på testtur til Skien. (Foto: Jeanette Fagerli Quaino)

Kundene i Vestfold fikk seg en hyggelig overraskelse20. juni da innstastoget fra Oslo klokken 16:11 var nyoppussede type 5 vogner. Før sommervarmen setter inn tilbys nyoppusset togsett med klimaanlegg, vakuumtoalett og bistrovogn. En stolt strekningsleder Pål Hansen kunne fornøyd glede seg sammen med kundene over en helt ny opplevelse i fullstendig renoverte vogner. Toget skal senere settes inn i trafikk på Nordlandsbanen. Fornøyde kunder fikk også en smoothie utdelt som en hyggelig gest fra NSB Øst. — Jeg gleder meg på vegne av kundene. Klimaanlegget, vakuumtoalett og informasjonstavlene vil forhåpentligvis gjøre reisen mer behagelig, men jeg tror ikke punktligheten vil påvirkes som følge av det nye togsettet, sier Hansen, og viser til at forsinkelsene på Vestfoldbanen ofte skyldes feil på infrastruktur.

Pål Hansen gledet seg sammen med kundene over «nytt» tog på Vestfoldbanen.

Stabil KTI for NSB Kundetilfredsheten for NSB i vår er stabil sammenlignet med høstens målinger. Men det er fremgang sammenlignet med vårmålingene de seneste årene. Kundetilfredsheten er stabil på 67 poeng for hele NSB persontog. — Det er gledelig at vi etablerer oss på et nivå med høstens målinger i vår. Vanligvis har vi brukt sommer og høst på å bygge opp kundetilfredsheten, og så har en vanskelig vinter ødelagt for oss. Det ser nå ut til at våre gode forberedelser før årets vinter i fjor høst har hjulpet, og det er fem år siden vi klarte å holde KTI på samme nivå på våren som på høsten. Vi er på riktig vei, sier persontogsjef Tom Ingulstad. ETT POENG OPP LOKALT

Tilfredsheten med Lokaltog øker fra 61 til 62 poeng. Forbedringsområdene er som tidligere rutetilbudet og avvikshåndtering. Sammenliknet med målingen høsten 2010, øker tilfredsheten med informasjonen på stasjons-

området og tilfredsheten med rutetilbudet. For de andre leveranseområdene er tilfredsheten stabil. Det er spesielt på de tyngste strekningene i Østlandsområdet at tilfredsheten øker. Dette gjelder DrammenAsker-Lillestrøm og Kongsberg-Eidsvoll, men vi måler også økende tilfredshet på strekningene Skøyen-Ski og BergenArna- Myrdal. Tilfredsheten med NSB Regiontog totalt er stabil på 71. Forbedringsområde er i denne målingen avvikshåndtering og serveringstilbudet. Strekningen TrondheimBodø har lavere KTI enn i foregående måling, mens tilfredsheten øker på strekningene Kristiansand-Stavanger og Oslo-Lillehammer.

5 - 11

5-11-5.p65

11

22.06.2011, 12:55

V I N G E H J U L E T

11


N Y H E T E R

TESTES OG KLARGJØRES FOR ALL S — Vår jobb er å teste toget på alle mulige og umulige måter for eventuelt å avdekke svakheter og feil. Hittil lover testene godt, sier lokfører Per Ådne Olsen. Han er en av flere som til høsten skal begynne opplæring av instruktører for dem som i fremtiden skal kjøre type 74 og type 75. Han har fulgt prosessen i forbindelse med de nye togene meget tett, og vært med i NSBs testteam som har kjørt toget både i Sveits og i Norge.

Testtur mellom Hokksund og Hønefoss. Lokfører er Helge Harder.

Frank Borgerød: — Settet ser meget fint ut og er meget lettkjørt. Lokelder Øystein Mellum: — Førsteinntrykket er veldig bra. Vi har kjørt mye type 73 fra vi fikk det inn i stallen, og vi merker at teknologien har utviklet seg disse årene. Dette lover godt. Torbjørn Bekken Lokleder i Drops: — Godt fornøyd så langt. 1122

5-11-5.p65

V V II N NG G EE H H JJ U U LL EE TT

12

55 -- 11 11

22.06.2011, 12:55


LL SLAGS VÆR OG FØREFORHOLD

Det var meget sterk vind i kastene under vintertesten på Finse. (Foto: Andre Maarud Høistad.)

— Vi kjørte toget under tøffe vinterforhold på Finse og vi var fornøyd med det vi så da. Men vi skal gjøre nye vintertester når vinteren setter inn senere i år og neste år, spesielt med tanke på sterk kulde hvor vi skjøter og deler sett, og hvor vi kjører ut og inn av de lange tunnelene, sier Olsen.

— De første settene som kommer nå, blir kjørt mer enn settene som kommer etter hvert. Vi prøver å plukke feil tidlig i prosessen på disse settene, slik at de kan rettes opp når de resterende togsettene skal produseres, forklarer Olsen.

OM FATTENDE TESTER

STRØM

Hva er det som skjer når et nytt tog testes? Mange er involvert i arbeidet og vi har valgt å se på det fra to ståsted. Det ene er lokføreren og det andre er vedlikeholdsarbeideren. Per Ådne Olsen har over 20 år som lokfører i NSB og Erling Andersen har jobbet i NSB i over 30 år, de fleste med vedlikehold og nye tog. Han deltok i arbeidet med å få type 72 i drift i Norge, og er utlånt til nye tog prosjektet fra Mantena.

Det første er å godkjenne atc, slik at vi kan kjøre på fri linje. Vi har testet alt rundt kontaktledning og strøm, og kjørt togsettet med lav strømforsyning på Bergensbanen, noe som fungerte bra. Vi går gjennom alt og ser at togsettet fungerer i forhold til dokumentasjonen. Det er mye programvare i

Fortsetter neste side 55 -- 11 11

5-11-5.p65

13

22.06.2011, 12:55

V V II N NG G EE H H JJ U U LL EE TT

13 13


N Y H E T E R

TESTES OG KLARGJØRES FOR ALL S

Per Ådne Olsen lærer bort noen triks til lokleder Øystein Mellum, mens lokleder Torbjørn Bekken følger med.

en stund fremover og sørge for at togsettet blir så optimalt som mulig. Vi er også i startfasen med testkjøring av to sett koplet sammen. MER MODERNE

Erling Andersen følger opp det tekniske med toget.

Fortsatt fra forrige side slike moderne togsett, og det kan gjøres tilpasninger hvis det er behov for det. Vi ser kort og godt etter at vi har fått det vi har bestilt, og at det virker som forutsatt etter kravspesifikasjonen, sier Olsen. Det har vært få problemer, men vi skal kjøre tester ennå

Olsen sier det er vanskelig å sammenligne med andre tog, men type 74 er et veldig moderne tog. — For oss lokførere er toget lettkjørt, særlig med tanke på trekkraft og bremsing. Videre har togpersonalet vært involvert i prosjektet fra første stund. Det har vært viktig for at det produktet vi får til slutt blir bra, sier Olsen. Togene er støysvake, og klimaanlegget er helautomatisk og støyer lite. Det er viktig at dette fungerer med de skiftende temperaturforholdene vi har i Norge. Togene har stor trekkraft, nesten like mye som et EL 18 lok. Dette må vi ta hensyn til når vi lærer opp dem som skal kjøre toget. DRIFTSSIKKERHET

For å få et driftssikkert tog er det viktig å kjøre grundige tester på forhånd. — Det er nå vi har mulighet til å oppdage eventuelle feil. Vi sjekker hele toget, sier Erling Andersen, som jobber i prosjektet, utlånt fra Mantena.

Grundig opplæring før nye tog kan kjøre De nye togene, type 74 og 75 skal settes i rute på strekningen Skien-Lillehammer og Kongsberg-Eidsvoll neste år, og Drammen-Dal og Kongsvinger-Asker i løpet av 2013. Første togsett planlegges driftsatt på strekningen SkienLillehammer i februar 2012 og etter hvert vil det innfases ett til to nye togsett, slik at pendelen Skien-Lillehammer får erstattet dagens type 70 med type 74. Det betyr også at reservekapasiteten på materiell øker og gir mer trygghet i daglig produksjon. Roger Nygård leder en prosjektgruppe i NSB Øst som arbeider med planlegging av hvordan opplæringen fordeles mellom de stasjoneringssteder som blir involvert i kjøringen av nye tog under innfasingsperioden. I tillegg er en rekke mennesker fra flere deler av P-tog og datterselskaper som er involvert i arbeidet for å få til den store kabalen med opplæring. — Innfasingen av type 75 (lokaltogmateriellet) starter 14

5-11-5.p65

V I N G E H J U L E T

14

andre halvår 2012 på strekningen Kongsberg-Eidsvoll, og det forventes at type 72 er erstattet med type 75 på denne pendelen innen jul 2012, sier Nygård. Innfasingen av de nye togene er en krevende logistikkutfordring for at lokomotivførere og konduktører skal få opplæring til riktig tidspunkt. Innfasingsperioden av alle togene forventes ferdig høsten 2013. Dette betyr at det vil ta 20 måneder å sette de 50 nye togene i drift. TI LPAS N I NGER

Innfasing av nytt materiell krever tilpasninger av både tjenester og turnuser for togpersonalet. Dette skjer i nært samarbeid med de respektive arbeidstakerorganisasjoner.

5 - 11

22.06.2011, 13:05


LL SLAGS VÆR OG FØREFORHOLD

For første gang inn i verkstedet i Skien.

Det er satt opp et fast program for hvordan togsettene skal testes, og det blir mye lesing på Andersen og hans folk. 1 300-1 400 sider med dokumentasjon skal gjennomgås og sjekkes ut. INVO LVE RT

— Fra et vedlikeholdssynspunkt er det viktig at vi har fått være med underveis hele tiden og kan være forberedt på forebyggende vedlikehold allerede før toget tar imot de første kundene, sier Andersen. Vi er faktisk med og sjekker alt før toget forlater

fabrikken i Sveits også. Dermed lærer vi hvordan toget er satt sammen, sier Andersen. Han er også fornøyd med at alle grupper, fra lokførere og konduktører til de som jobber på verkstedet har vært involvert sammen og kan utveksle erfaringer. — Så langt er vi godt fornøyd og noe småtteri er registrert. Vi kjørte gjennom mye snø og sterk vind på Finse og det fungerte bra. Det er satt på isbrytere på boggiene som skal sørge for at eventuell isdannelse males i stykker. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

For topersonalet er følgende stasjoneringssteder planlagt involvert i kjøringen av de nye togene i løpet av 2012: Konduktører: Lillehammer, Hamar, Oslo, Drammen, Larvik, Skien, Kongsberg, Eidsvoll, Lillestrøm. Lokomotivførere: Hamar, Oslo, Drammen, Skien, Kongsberg, Lillestrøm. Det vil bli tilpasninger i turnusene for å kunne sette de nye togene i drift. Hvem som får opplæring og når de får det på de involverte stasjoneringsstedene, blir avgjort når turnusene er klare. Første kurs på de nye togene er planlagt med oppstart uke 1 i 2012. Etter det vil 16 lokomotivførere bli godkjent hver fjortende dag og inntil 15 konduktører bli godkjent hver uke. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

Roger Nygård er med og planlegger opplæring av togpersonalet for type 74 og 75. 5 - 11

5-11-5.p65

15

22.06.2011, 13:59

V I N G E H J U L E T

15


Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa åpnet nye Åndalsnes stasjon med god hjelp fra lokale troll. Allerede for to år siden var Rom ferdig med å pusse opp Åndalsnes stasjon. Nå er det ryddet på uteområdene. Tove Sylte og Børge Nilsen flankerer Roms medarbeidere Ståle Ottesen (t.v.) og Ottar Remman.

Flinke reiseledere er viktig for cruiseturister.

Flere tog på Raumabanen Det blir flere tog på Raumabanen neste år. Fire avganger i hver retning hver dag og ekstra turisttog for cruisepassasjerer med lok og vogner i sommersesongen. Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa kunne presentere disse nyhetene da hun foretok offisiell åpning av nye Åndalsnes stasjon. Rom Eiendommen avsluttet oppussingen av stasjonsbygget for to år siden og siden den tid har Jernbaneverket foretatt en oppgradering av utearealene slik at stasjonen og områdene rundt fremstår meget lekker for alle kollektivkundene enten de kommer sjøveien, per buss eller tog. Åndalsnes er et viktig trafikknutepunkt, og det nye stasjonsområdet blir godt tatt i mot, og markedsført over hele verden. Turistsjefen i Rauma, Hilde Gråberg Bakke sier at alle cruiseselskaper fremhever den flotte stasjonen og den spektakulære togturen med Trolltindene og Romsdalshorn som ramme rundt. Dette viser også at satsingen på reiseliv har vært riktig.

Han vil i likhet med samferdselsstasråden fremheve det gode samarbeidet som også har vært rundt arbeidet med Åndalsnes stasjon for å få frem helheten. Kommunen, fylket, Jernbaneverket, NSB og Rom Eiendom har gått sammen for å sikre et best mulig resultat. — Dette viser at vi er nødt til å tenke sammen for å få gode løsninger, og dette vil vi gjøre mange steder i landet. Fra departementets siden er det gjort klart at det er Rom Eiendom som sitter i førersetet for knutepunktsutvikling, og dermed skal lede arbeidet. Åndalsnes viser at det gjøres mye også på de mindre stasjonene, og vi er i full gang på Lillehammer, mens Geilo og Gol kommer etter. Det er ikke bare på de store stasjonene, Oslo og Trondheim at det skal skje utvikling. Stasjonsutvikling er like viktig også i litt mer grisgrendte strøk av landet, påpeker Jakobsen.

SAMARBEID

Arne Jakobsen er ansvarlig for knutepunktutvikling i NSB. 16

5-11-5.p65

V I N G E H J U L E T

16

TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

5 - 11

22.06.2011, 13:05


U T V I K L I N G

Fra cruise til tog. Det er ikke lange biten fra båten til toget. Leder for NSB Riks, Marianne Einarsen regner med enda flere kunder på Raumabanen.

Fullt kjør med cruiseturister Nesten hver dag seiler mange cruiseskip med over 3 000 forventningsfulle turister hver inn til Åndalsnes. Dette betyr fullt kjør for NSB på Raumabanen. — I år forventer vi at ca 15 000 cruiseturister kommer til å reise med Raumabanen, kan strekningsansvarlig Tove Sylte fortelle. Hun jobber iherdig med å tiltrekke mer oppmerksomhet rundt den fantastiske naturopplevelsen som togturen på Raumabanen er. På én dag kan opptil 900 turister reise med Raumabanen. — Turister som kommer hit synes naturen her er så eventyrlig, og klarer ikke helt å tro på at det er virkelig. De stiller spørsmål som når vi skrur av og på fossene, humrer hun. Etter at den nye plattformen ble åpnet, kan cruiseturistene gå rett fra skipet om bord i togene som står klare til avgang, forklarer Sylte entusiastisk. Litt over 2 000 innbyggere bor i Åndalsnes sentrum. Et cruiseskip med 3 000 passasjerer utgjør dermed en stor forskjell på handelsstanden i byen og turistattraksjonene rundt. Med Raumabanen som et unikt reiselivsprodukt, er NSB ledende på turisme i

regionen, og togturen over Kylling bru vekker interesse langt utenfor Norges grenser. — Når det kommer flere utenlandske turister enn det er innbyggere i Åndalsnes sentrum, gjør det også noe med nærmiljøet. Lokalbefolkningen ser nok på det hele som litt eksotisk, sier Sylte. I løpet av 2011 er det 39 cruiseanløp i Åndalsnes. De fleste av disse anløpene har passasjerer som skal være med på toget på Raumabanen. — Når reiselivsjournalister fra National Geographic besøker oss for å lage en reportasje om Raumabanen, er det et sikkert tegn på at vi har et produkt som er i verdensklasse, sier Sylte. National Geographic kom til Åndalsnes med cruiseskip i juni, og lagde en reportasje fra Raumabanen mens skipet lå til kai i byen. TEKST OG FOTO: ERIK LØDDING 5 - 511- 11V I VN I GN EGHEJ HU JLUE LT E T17 17

5-11-5.p65

17

22.06.2011, 13:06


P U N K T L I G H E T

PUNKTLIGHET TIL OG MED UKE 24, 2011 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 ▼ Dovrebanen ▼ Nordlandsbanen ▲ Raumabanen ▼ Rørosbanen ▲ Bergensbanen

NSB 18 millioner i pluss NSB-konsernets resultat etter fire måneder i 2011 ble påvirket av vanskelige vinterforhold kombinert med infrastrukturproblemer.

➥ Sørlandsbanen

Periodens driftsresultat er 18 millioner kroner

REGIONTOG NATT

(25 millioner kroner).

➥ Oslo - Trondheim

▼ Oslo Halden

Togdriften er 190 millioner kroner bedre enn samme periode i fjor. Punktligheten er bedre. Periodens driftsinntekter har økt med 505 millioner kroner mens periodens driftskostnader har økt med 511 millioner kroner, en økning på henholdsvis14,2 og 14,4 prosent. Inntektene øker i hovedsak på grunn av vekst i persontog- og bussvirksomheten. Et noe svakere driftsresultat skyldes i hovedsak økte driftskostnader i buss- og godsvirksomheten. Konsernets resultat før skatt per 1. tertial 2011 er 10 millioner kroner (- 23 millioner kroner). Endringen skyldes i hovedsak bedret finansnetto.

▼ Oslo Skien

PERSONTOG

➥ Trondheim Bodø ➥ Oslo Bergen ▲ Oslo Stavanger

REGIONTOG ØSTLAND

LOKALTOG

Driftsresultatet for konsernets persontogvirksomhet er 35 millioner kroner (- 155 millioner), en bedring på 190 millioner kroner som i hovedsak skyldes økte inntekter. Økte energipriser er blitt motvirket av reduserte avvikskostnader. Punktligheten bedret seg med om lag 5 prosentpoeng vinteren 2011 i forhold til 2010.

▼ Kongsvingerbanen

BUSS

➥ Hovedbanen

Driftsresultatet for bussvirksomheten er – 1 million kroner (82 millioner kroner). Nedgangen skyldes i hovedsak økte vedlikeholds- og dieselkostnader.

▲ Oslo Lillehammer ▼ Gjøvikbanen AS

➥ Drammenbanen ▲ Østfoldbanen ➥ Stavanger ▼ Bergen - Arna

GODS

Driftsresultatet for godsvirksomheten er – 85 millioner kroner (- 51 millioner kroner). To harde vintre kombinert med infrastrukturproblemer har gitt redusert leveransekvalitet som har påvirket både inntekter og kostnader negativt. EIENDOM

▼ Bergen Voss ➥ Trondheim

KILDE: JBV

➥ Salten

18 18

5-11-5.p65

▲=FRAMGANG

▼=TILBAKEGANG

➥=UENDRET

IKKE GODKJENT

GODKJENT

V I N G E H J U L E T V I N G E H J U L E T

18

Driftsresultatet for eiendomsvirksomheten er 54 millioner kroner (107 millioner kroner). Endringen skyldes i hovedsak reduksjon i gevinst ved utvikling og salg av eiendom. Økt vinterberedskap og bedre vedlikehold av infrastrukturen medførte en halvering av toginnstillinger 1. tertial sammenlignet med fjoråret, og en bedring av punktligheten. Ski-VM i Oslo medførte 50 prosent flere solgte togbilletter i perioden 1. – 6. mars sammenlignet med i fjor, og Nettbuss som offisiell VM-leverandør hadde 40 busser i bruk for transport til/fra Holmenkollen.

5 - 1 1 5 - 11

22.06.2011, 13:06


M E L L O M

I fem år til Gjøvik NSB Gjøvikbanen AS fylte 5 år 11. juni. Det yngste datterselskapet i konsernet er i ferd med å nå skolepliktig alder. — Samtidig som vi feirer et jubileum, er vi svært klar over at det er fem år igjen av kontrakten med SD, med en mulighet for en forlengelse på to år. Det blir derfor ekstra viktig å prestere på et fortsatt høyt nivå også de neste årene, sier daglig leder Emil Eike. I den offentlige presentasjonen av konkurranseutsettingen fremstår Gjøvikbanen som en stor suksess som har gitt et vesentlig bedre tilbud til en lavere kostnad for samfunnet. I dag teller selskapet 87 ansatte, har ti tog av typen 69G og utviklingen i antall reisende på strekningen har vært positiv hvert år. — Den positive utviklingen skyldes prestasjonene til de ansatte. De har et nært forhold til både produkt og kunder, og kundeservicen som ytes er meget bra, sier Eike. HISTORI KK

P

rebens Plogg

Roten til mye godt Det er mye en kan ergre seg over for tiden. Jeg kjenner til en som irriterer seg når barnebarnet kommer på besøk. Det blir så rotete på gulvet når hun leker, synes han. — Nei, skal du leke med det nå igjen, da? Og så grisete det blir når hun spiser. Det er ikke sånn vi besteforeldre vil ha det. Vi vil ha kontroll. — Nei, barnebarn, de er det så mye styr med! En dag var naboen hans ute og klipte hekken. — Nei, hva er det han gjør med hekken sin nå, da? — Har du snakket med ham noen gang om dette? — Nei, men han vet hva jeg mener om den saken. De har ikke snakket sammen de siste 20 årene. Humoristen Han innante treffer oss hjemme når han beskriver pessimisten. «Han ser klart at det e hardt Han ser klarare at det blir mykje hardare etter kvart Så går han der og offa, så blir han aldri skoffa For ingenting er så godt at det ikkje er gale for eit kvart» Jeg spurte en eldre dame om hvor mange av hennes bekymringer hun virkelig hadde hatt nytte av. — Å, det er mange det. — Ja, men hvilke? Men hun kunne ikke komme på en eneste. Vi har i NSB Persontog nettopp fått ny organisasjon. Noen vil sikkert si at det ikke nytter. Og hvis det er det eneste vi gjør, vil nok pessimistene få rett. Men nå har Tom lagt til rette for at det skal bli kortere vei fra lokomotivfører til en leder som kan ta ansvar for en forbedring. Kanskje det er på tide å studere mulighetsrommet framfor kos med misnøye. Troen på at det nytter er faktisk roten til mye godt!

Preben Colstrup har vært informasjonssjef i NSB snart 12 år. Nå jobber han i HR-avdelingen. Det betyr at han vil jobbe mye med mennesker fremover, og informasjon internt vil stå sentralt for han. I denne spalten vil han kommentere aktuelle problemstillinger i hverdagen, som regel knyttet til tog eller jernbane.

GUNDER

Staten ved Samferdselsdepartementet (SD) varslet i St.prp. 1 2002-2003 at de tok sikte på å konkurranseutsette driften av persontogtilbudet på Gjøvikbanen i tråd med kollektivmeldingen. Dette var første gang togdrift ble konkurranseutsatt i Norge, og prosessen vakte stor interesse både nasjonalt og internasjonalt. Flere internasjonale aktører meldte seg, og seks selskaper ble pre-kvalifisert. Ved siden av NSB Anbud AS (senere endret til NSB Gjøvikbanen AS) leverte DSB og Veolia tilbud. Etter forhandlinger ble kontrakten tildelt NSB Anbud AS, og selskapet har siden 11. juni 2006 drevet trafikken på strekningen.

O S S

5 - 11

5-11-5.p65

19

22.06.2011, 13:06

V I N G E H J U L E T

19


M E L L O M

O S S

Åge- Christoffer Lundeby 40 Kommunik asjonssjef i N SB P ersontog Kommunikasjonssjef NS Persontog Gift med Camilla Barn: Henrik (8) Victoria (6)

Mild utenpå - rølpete inni Mor Bjørg spiste ikke middag den dagen etter sønnens beskrivelse av kraniet og andre beinrester. Om gutten hadde tatt skade av denne opplevelsen lar seg verken bevise eller motbevise, men vi vet at gårdsgutter har en tendens til å ha et naturlig forhold til det meste. I dag er han kommunikasjonssjef med plass i Toms ledergruppe og har ansvar for intern- og ekstern kommunikasjon i Persontog. Han rapporterer administrativt til Tom, mens faglig rapporteringer går til konserndirektør for Kommunikasjon og samfunnskontakt Wenche Rasch. OVE RTOK

Det var Lasse Storheil som i 2001 ansatte ham som nettjournalist, men etter hvert tok Åge på seg flere oppgaver som ga han mye kunnskap om NSB. Han begynte å gå infovakter og ble senere informasjonssjef. Fra 1. januar i år overtok han etter Anne Rygg og fikk med det ansvaret for kommunikasjonsavdelingen i Persontog. Han er svært ofte sitert i aviser, og er å høre og se i etermedier. Han bidrar internt til å lage kommunikasjonsplaner som er mulig å gjennomføre og har i mange år balansert på stram line når utfordrende kommunikasjonsoppgaver skal gjøres i samarbeid med eksterne aktører. Når skal vi uttale oss og når skal vi holde kjeft, når skal vi være reaktive og når skal vi være proaktive. Det krever kunnskap til både til saken, samarbeidspartnere og medienes listige strategi for å håndtere de aktuelle sakene riktig. Det handler ikke bare om å selge inn gode saker, men å se mulige fallgruver i en hver sak. MILDE MOSES

Venner av Åge kjenner ham ikke helt igjen når han er på TV. Da er han mild og vennlig. Jeg sier ikke at han er uvennlig blant venner, men han er full av leven og fanteri. Det meste av det som kommer fra ham kan vi ikke sitere ham på. — Jeg har respekt for den oppgaven NSB har, og som representant for selskapet kan jeg ikke la min trang til å drive gjøn med journalister komme foran. Han innrømmer at det er mange ganger fristende, men lar seg ikke vippe av pinnen. SJU

Gården han bor på og som faren har drevet heter Lundeby. Det er tiende generasjon i rett linje som

driver gården. Selv har han kjørt traktor siden han var sju. Steinplukking ble morsommere med traktor. Han er utdannet agronom fra Tomb jordbruksskole, har forberedende og første avdeling jus og radiojournalist fra Høgskulen i Volda. Etter mange år borte fra gården flyttet han med familien tilbake til gården. INGEN IMPORT

Det er tradisjon i Lundebyfamilien å finne sin ektefelle i lokalmiljøet. Her skal intet importeres. — I sølvbryllupet til mine foreldre holdt jeg tale. Da minnet jeg oss alle om min bestefar som gikk over to gårder for å finne sin ektefelle. Far gikk lenger, en hel kilometer. For å følge utviklingen, og siden Europa kommer stadig nærmere, kan jeg strekke meg helt til Karlshus. Dette skjedde før han visste navn og adresse til sin fremtidige kone. Men hun heter altså Camilla og kommer fra Karlshus. RIK UTEN PENGER

Interessen for medier våknet mens han gikk på ungdomsskolen. Først som telefonvakt og teknikker i Radio Øst og sendinger var flotte greier. Så ble det frilans i Radiosporten, Nitimen og Reiseradioen. — En sommer haiket jeg fra Lindesnes til Nordkapp for Reiseradioen for å teste ut folks snillhet. Jeg startet uten ei krone og kom tilbake med 256 og et bilde. Bildet som ble malt heter «rik uten penger» og henger i dag på Sunnaas sykehus. Senere ble det fast jobb i NRK på Tyholt i Trondheim. Der leste han trafikkmeldinger og ble programleder i Kveldskjør som senere fikk navnet Kveldsåpent. BARNEHAGEN

Han har vært ti år i NSB nå. Han trives med jobben selv om ikke alle dager har vært like hyggelige. — Men vår leveranse er så viktig for så mange at det gir mening også i tunge dager. Jeg ser for meg de som skal på jobb hver dag, foreldre som skal hente i barnehagen, de som stoler på oss når de velger å feriere i landet….. Alle har en mening om NSB. Det å være i en organisasjon som betyr så mye for så mange er spennende. I 2002 trodde han at han skulle bli mosjonist og etablerte et innebandylag, rekruttert fra kundene på Østfoldbanen. Men hans interesse og anlegg gikk

2020 V VI N I NGGE EH HJ U J UL LE ET T 5 -511 - 11

5-11-5.p65

20

22.06.2011, 13:06


Portrettet

Han er oppvokst på en gård i Østfold med Råde kirke som nærmeste nabo. En dag da Åge var sju, fikk han være med kirketjeneren på alle oppdrag, blant annet åpning av en gammel grav. Han kom begeistret hjem og fortalte: — Du mamma, i dag har jeg sett det som ikke kommer til himmelen!

mer i retning av administrasjon enn å spille selv, og han ledet et lag på 120 utøvere fram til 2007. — Med familie og en jobb jeg ønsket å gjøre godt, måtte jeg trekke meg. IKKE CABRIOLET

I dag er han stolt fotballfar. Det er kort vei til svigerforeldre og hver høst drar han med dem og foreldre og barn til Danmark for å feriere. Han er et sosialt vesen og liker å samle venner rundt seg. Det går ikke an å være radioaktiv uten å ha interesse for musikk, og til nå har førtiårskrisa begrenset seg til discoanlegg og ikke cabriolet. En av de vanskeligste tingene han har opplevd skriver seg fra tiden i forsvaret. — Som 19 åring og velferdsassistent oppdaget jeg at ikke alle hadde de trygge rammene jeg hadde. Jevngamle gutter opplevde at det til tider var så vanskelig at de ikke orket mer. Å bli regnet som en verdig samtalepartner fordi jeg viste fram ansiktet mitt på leirTV var både en ære og en byrde, sier han. Den trygge oppveksten handler om en familie der det var naturlig å gå til kirke. Det var naturlig å dra på kristne leirer og delta i dramagrupper og i tensing. Han legger ikke skjul på at han har tatt arven med seg. ÅGE PÅ TOGET

Han har en sprudlende humor og elsker rollefigurer. Tore på sporet har blitt til Åge på toget og mange av oss har sett hans Jan Fredrik Karlsen imitasjoner, han er DJ og liker å lage show. Det er ikke mulig å hoppe over hans rolle i ShowBiz. Han var manager da The Plattformers vant for to år siden. Det var han som tente på ideen og det var han som fulgte opp prosessen. En inspirator og oppmuntrer som flere enn The Plattformers har hatt gleden av.

— Vår leveranse er så viktig for så mange at det gir mening også i tunge dager, sier Åge- Christoffer Lundeby, som nå har vært ti år i NSB.

TEKST OG FOTO: PREB EN COLSTRUP

55 -- 11 11 VV I I NN GG EE HH JJ UU LL EE TT

5-11-5.p65

21

22.06.2011, 13:06

21 21


O R G A N I S E R I N G

Et nytt senter for felles konsernsystemer Senter for konsernsystemer (SKS) blir en ny avdeling i NSBs konsernstab. Den nye avdelingen skal samordne og styre felles it-systemer i NSB konsernet. Enheten ledes av Truls Baklid. — Vi skal stilles krav til kvaliteten på it-systemer og sørge for at systemene blir videreutviklet og oppgradert. Den viktigste rollen blir å sørge for at vi har de systemene som er nødvendig for å holde i gang en normal drift i hele NSB. Bakgrunnen er behovet for å sikre styring og kontroll og nødvendige ressurser til å forvalte konsernfelles IKTløsninger, sier Baklid. Det primære målet er å høyne kvaliteten på it-leveransene og sikre stabil forretningsdrift i hele NSB. SKS skal legge til rette for dette. Færre systemer og mer effektive systemer vil på sikt også kunne gi besparinger. FELLES STYRING

— Vi skal organisere styringen av all it-virksomhet i NSBkonsernet slik at vi ikke har flere datasystemer enn det vi behøver. De datasystemene vi har skal også være sammensatt av det vi kan få kjøpt ferdig og det vi kan lage selv. Det betinger at vi har en felles it-strategi for hele konsernet. Vi må kunne sørge for at vi har en riktig sammensetning for våre systemer og prosesser. Videre må vi skaffe oss oversikt over alle ressurser slik at vi vet hva som skal prioriteres, sier Baklid. — Med andre ord skal vi skaffe en total oversikt over hva vi trenger og ikke trenger å ha, og strategien skal gi svar på hvilke løsninger vi skal velge når behovene dukker opp, understreker Baklid. Avdelingen vil dele lokaler med Arrive. Enheten

Nettbuss vokser i vest Med kjøpet av 51 prosent av aksjene i buss-

Truls Baklid (t.v.) leder senter for konsernsystemer (SKS) Her sammen med it-direktør Jan Christiansen i persontog som også har rollen som rådgiver for hvilke løsninger konsernet skal velge.

rapporter til økonomidirektør Kjell Haukeli gjennom et eget styre. I første omgang vil om lag 25 medarbeidere som i dag jobber i Arrive og Assistor, samt i linjen være tilknyttet enheten. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

Noen av oppgavene for SKS SKS skal stille krav og følge opp kvaliteten på drift av følgende hovedprosesser/løsninger som per i dag er definert for det nye senteret for konsernsystemer: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Identitesstyring i konsernet Felles sluttbrukerplattform Tele- og datakommunikasjon i konsernet Konsernfelles styringsinformasjon (BI) Konsernfelles økonomisystemer Konsernfelles HR system Informasjon (Intranett m.v.) Togvedlikehold

virksomheten til Fjord 1 vil NSBs datterselskap Nettbuss vokse på Vestlandet.

Operasjonssenteret overtar

Nettbuss har inngått en intensjonsavtale med Fjord 1 om å overta majoriteten av aksjene i bussvirksomheten, med eksklusiv rett til forhandlinger frem til 1. oktober. I denne perioden vil selskapet også gjennomføre en full økonomisk gjennomgang (due dilligence) av selskapene, samt prøve å komme frem til en avtale om også å kjøpe verkstedvirksomheten som ligger i fem ulike selskaper. Fjord 1 har i dag om lag 350 busser. — Nettbuss ønsker å bidra til videreutviklingen av veldrevne selskaper, og gjennom kjøpet i bussvirksomheten til Fjord 1 skal vi videreføre trafikken i Sogndal, Stryn og Volda. Vi kommer inn i et nytt geografisk område, og ser også muligheter for produktutvikling mellom buss og tog rettet mot turistmarkedet på Vestlandet, sier konstituert konsernsjef Arne Fosen i NSB. Det er tatt forbehold godkjenning hos konkurransemyndighetene.

Servicedesk i Arrive utvides med ressurser og

22

5-11-5.p65

V I N G E H J U L E T

22

oppgaver, og bytter navn til Operasjonssenteret. Arrive ønsker å gi raskere leveranser til kundene. Operasjonssenteret vil sikre at tung kompetanse kommer inn tidligere, for å kunne løse mer omfattende oppgaver enn hva som gjøres i dagens Servicedesk. Historisk er Servicedesken et mottaksapparat for kundehenvendelser, hvor sakene fordeles ut til de tekniske miljøene. Nå skal Operasjonssenteret løse flere saker selv. Det legges stor vekt på kompetanseheving, slik at responstiden på sakene reduseres. Kompetansehevingen kommer til å foregå gradvis, og oppgaver overføres når Operasjonssenteret har tilegnet seg nødvendig kompetanse. Arrive ser på etableringen av Operasjonssenteret som et viktig ledd i å fremstå som en profesjonell driftsleverandør, hvor kunden raskt skal kunne få hjelp.

5 - 11

22.06.2011, 13:06


Gjør klar for Jobbportalen Jobbportalen blir navnet på den nye selvbetjeningsportalen. Deltagelsen i navnekonkurransen var svært god, og SAP HR-prosjektet har mottatt godt over 300 navneforslag. Det var to personer som hadde sendt inn navneforslaget Jobbportalen, og det ble derfor loddtrekning. Den heldige vinneren ble Bjørn Andreas Vastveit fra CargoNet, som belønnes med en mini bærbar pc. Når Jobbportalen tas i bruk til høsten kan Bjørn logge seg på Jobbportalen med sin nye pc alle steder han har tilgang til internett. Juryen har bestått av Kjell Haukeli, Roger Keiseraas

og Wenche Lundin, og var enstemmig i kåringen av vinnernavnet. Juryen har følgende begrunnelse: «Jobbportalen er et lett forståelig navn som sier hva det gjelder. Informasjonen du finner i portalen er noe du trenger i din jobb.» Prosjektet gratulerer Bjørn Andreas Vastveit, og takker alle som har vært kreative og sendt inn navneforslag.

Uniformskontorets oppgaver overføres

Uniformskontorets oppgaver ble fra 1. juni overført til NSB Øst, NSB Riks og Kommersiell enhet. Hva betyr dette for deg? Årlig terminleveranse: Som nå er bestilling av årlig terminleveranse en sak mellom den enkelte NSB ansatte og leverandør (Indiform). Bestilling skal som nå gjøres elektronisk. Leder må godkjenne dersom tildelt poeng må overskrides. Erstatningsleveranse dersom uniformseffekter er tapt/ ødelagt: Leder vil bestille av Indiform i samråd med den enkelte ansatte ved dokumentert behov. Utlån av uniformseffekter/størrelsesutprøving: Behov meldes nærmeste leder. Måleskjemaer forutsettes benyttet. Reklamasjon/retur: En sak mellom den ansatte og leverandør som nå. Nyansatte: De nyansatte som er på kurs bestiller selv som nå. Det er derfor opprettet startpakke i web. Når bestilling er fullført, fjernes startpakke slik at det stenges for ytterligere bestilling. Leder kan bestille hvis det er enkeltvise nyansatte. Kundeservice hos Indiform: Vil være behjelpelig med all type informasjon rundt

uniformen, bestilling og levering som før. Kontaktinfo til Indiform: Kundeservice tlf. 67 11 49 18 Kontaktansvar mot leverandør, Kommersiell enhet og Innkjøp: NSB Øst: Gunn Elin Forsell, HR, NSB Riks: Gunn Greaker, HR, Kommersiell enhet: Marit Solvor Pedersen. Ajourhold av uniformsdatabase: For å sikre at databasen for uniform er korrekt, overføres data direkte fra NSBs personal og lønnsdatasystem (SAP) som nå. Budsjettering/Fakturakontroll/godkjenning og betaling: Det er et lederansvar å påse at dette er korrekt. Hver leder har ansvar for oppdatering av Indiforms database for eget personell. Leverandøroppfølging: Oppfølging av rammeavtale er plassert hos Innkjøp som nå Uniformsutvikling: Kommersiell enhet vil som nå som tidligere ha ansvar for uniformsutvikling. Det er etablert et brukerforum med representanter fra arbeidsgiver og arbeidstakersiden i resultatenhetene. 5 - 11

5-11-5.p65

23

22.06.2011, 13:06

V I N G E H J U L E T

23


M E L L O M

O S S

HE LS EHELS LSE-

Posttraumatiske stresslidelser i arbeidslivet

HJØRNET

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) er en diagnose som ble tatt i bruk første gang på 1980tallet. Statens arbeidsmiljøinstitutt har nylig laget en rapport om PTSD i arbeidslivet og den er bakgrunnen for denne artikkelen. Det er spesielt at diagnosen sier noe både om årsak og virkning. Den utløsende årsaken må være av en særlig alvorlig karakter for at PTSD skal kunne oppstå. Eksempler på dette er naturkatastrofer eller menneskeskapte katastrofer, krigshandlinger, alvorlige ulykker, møte med andre personers voldelige død, eller å bli utsatt for tortur, terrorisme, voldtekt eller andre kriminelle handlinger. Eksempler i arbeidslivet kan være opplevd ran (bank, butikk eller postansatte), volds og redningssituasjoner (politi, brannfolk, helsepersonell) eller som for NSB togulykker. Vanlig jobbstress fører ikke til PTSD. Symptomene på PTSD er stadig gjenoppleving av hendelsen, såkalte «flashbacks», unngåelse av situasjoner som kan minne om hendelsen, søvnproblemer, økt irritabilitet og vaktsomhet. Dette kan føre til betydelig redusert funksjonsevne i arbeid og dagligliv og sosial tilbaketrekking. De fleste mennesker som blir utsatt for en alvorlig og livstruende hendelse, vil reagere med symptomer på PTSD, men for de aller fleste vil symptomene gå over av seg selv. Det å utvikle slike symptomer er derfor en normal reaksjon på en unormal hendelse. Personer med tidligere mentale sykdommer er særlig utsatt for å utvikle langvarige plager. Alvorlighetsgraden av traumet vil også påvirke forløpet. Det viktigste man kan bidra med for å forebygge PTSD, er sosial støtte og trening på håndtering av potensielt traumatiserende hendelser. Psykologisk debriefing der man snakker om sine opplevelser av

Arve Lie, bedriftslege, NSB

Rolf Jørgensen leder NLF

Godt år for Fjord Tours

Rolf Jørgensen ble valgt til ny leder i NLF på Lokmannsforbundets 70. representantskapsmøte, som ble avholdt i Oslo i pinsehelgen. Møtet var spesielt, fordi Øystein Aslaksen og Roald Nyheim trakk seg tilbake fra leder og nestledervervet etter å ha fungert i disse rollene i 20 år. Jan Even Nystad tar over vervet som nestleder.

Reisearrangøren Fjord Tours AS kunne i fjor utbetale 5,5 millioner kroner i utbytte til sine eiere. Den største av dem er NSB, som med sin eierpost på 40,6 prosent alene kunne cashe inn 2,2 millioner, melder Finansavisen. I årsberetningen slås det fast at 2010 var et godt år for selskapet, som er i fin utvikling og har opparbeidet seg produkter i alle fjordene langs vestlandskysten. Selskapet står blant annet bak Fjord Pass og Norge i et Nøtteskall.

24

5-11-5.p65

den livstruende hendelsen, har derimot ikke noe for seg. Bruk av sovemedisin og eller alkohol de første par dagene etter den utløsende hendelsen kan forverre forløpet. Personer med vedvarende plager av alvorlig karakter kan ha god nytte av kognitiv behandling. Medikamenter mot depresjon kan også hjelpe. Det antas at 1-12 prosent av alle i en befolkning vil kunne få PTSD en eller annen gang i løpet av livet. Få av disse tilfellene vil være arbeidsrelatert. Arbeidstilsynet har kun fått meldt inn mellom 7 og 27 tilfeller av yrkesrelatert PTSD de siste 6 årene. PTSD kan gi rett til yrkesskadeerstatning som resultat etter arbeidsulykke. Hva kan så virksomheter med ansatte i utsatte posisjoner gjøre for å motvirke PTSD? Et godt organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø, og oppfølging i etterkant av en alvorlig hendelse kan fungere som en beskyttende faktor mot utvikling av PTSD. Arbeidstakere fra yrkesgrupper som ikke har spesiell trening på å håndtere potensielt traumatiserende hendelser, ser ut til å være mer utsatt for PTSD enn trenet personell. I tillegg vil personer som har hatt psykiske problemer forut for ulykken og dårlig sosial støtte, være særlig utsatt for å utvikle PTSD. Følgelig er det viktig å utvikle et velfungerende arbeidsmiljø og en organisasjon som følger opp sine ansatte, fremmer sosial støtte fra kollegaer og ledere, og arbeider systematisk med trening av ansatte. Her kan bedriftshelsetjenesten bidra på en verdifull måte.

V I N G E H J U L E T

24

5 - 11

22.06.2011, 13:07


Overkonduktør Martinsen takker av Etter 49 år i tjeneste hos NSB synes overkonduktør Tore Martinsen det er på tide å pensjonere seg. Nå er det reiser til Tyrkia og hagearbeid som skal dyrkes. 31. mai var aller siste arbeidsdag for overkonduktør på Drammen stasjon Tore Martinsen (66 år), fire år på overtid i rollen. Han startet NSB karrieren som bud 17 år gammel i 1962, året etter ble han stasjonsbetjentaspirant, deretter konduktøraspirant, men siden 1967 har Martinsen jobbet som konduktør. I løpet av sin 49 år lange yrkesaktive karriere har han jobbet tre år i Oslo og resten i Drammen. — NSB har vært en trygg og sikker arbeidsplass, det var viktig for meg da jeg startet her, og siden har jeg bare blitt værende. I tillegg har jeg bestandig likt folk, det er det viktigste i denne jobben. Man må ikke se på folk som noe ork, det går ikke, og får man kjeft må man ikke ta det til seg, mener Martinsen. EN EPOKE OVER

Og mens han mimrer seg tilbake er det også en litt vemodig dag. — Ja, det er mye følelser i dag. På den ene siden har jeg gledet meg til å bli pensjonist, samtidig vil jeg selvsagt savne kollegaer. Men det er en epoke som er over. Han er en sindig mann som ikke liker mye oppmerksomhet. Men med mange gode togopplevelser bak seg. Alt fra flerfoldige utdrikningslag, til sovende passasjerer som må vekkes, og visesangeren Alf Cranner som en gang dro frem gitaren og underholdt en hel vogn på Sørlandsbanen. Til 50 års dagen fikk han til og med gaver fra en fornøyd Pendlerforening i Vestfold. Pensjonisten har kjørt tog over alt i hele Norge sør for Trondheim. Også damp til Krøderen. — Det har ikke vært noe problem for meg å bytte

Konduktørleder i Drammen, Torgeir Lind, takker den kommende pensjonisten Tore Martinsen for lang og tro tjeneste.

materiell, da har jeg bare satt meg inn i hvordan ting fungerer på dette toget, forteller han. Og konduktørleder i Drammen, Torgeir Lind, har bare godord å si om medarbeideren siste dagen på jobb. — Det har alltid vært høyt under taket hos oss to. Det har hendt flere ganger at Tore har slått i bordet og fortalt meg hvordan ting skal gjøres. Han er en som alltid leverer, har punktlige tog og stiller opp når det er behov for en ekstrainnsats, skryter Lind. Det er ikke bare i arbeidslivet at Tore Martinsen har vært trofast. Han har vært godt gift med sin Marit i 44 år. Og fremover er han tydelig på hvem som tar over sjefsrollen. — Med yrket mitt er jeg takknemlig over at jeg har hatt en så tålmodig kone, det er godt gjort av henne! Nå som jeg pensjonerer meg hos NSB blir det Marit som overtar rollen, det er hun som er sjefen hjemme, ler Martinsen. Denne dagen er nøkler, billettang, MT og uniform levert inn, deretter blir det kake med gode kollegaer. Så står Tyrkia for tur for Martinsen med frue, og en invitasjon til årets Jubilantmiddag senere i år. TEKST OG FOTO: JEANETTE FAGERLI QUAI NO

14,5 ganger rundt jorda Dytt er i mål. I konkurransen var det med over 1 000 deltakere fordelt på 185 lag. 144 av lagene klarte å komme i mål i Åndalsnes innen 9. juni. De som deltok i årets store spasertur gikk totalt 582 214 kilometer noe som tilsvarer 14,53 runder rundt jorden. — Veldig bra innsats. Jeg er imponert over den entusiasmen som folk viser og er fornøyd med at det stadig blir flere som vil være med på tur, sier konsernoverlege Ørn Terje Foss. Han har nok en gang vært initiativtaker til den store gåkonkurransen. Målsettingen er å få flere i aktivitet for å stimulere til økt velvære og motvirke sykefravær. Etter justering av antall skritt ut fra den enkeltes aktivitetsnivå, blir «topplistene» litt annerledes. — Gledelig er at det blant de 10 som har gått flest skritt er en sofagris på toppen og på tre plasser til, mens resten av 10-på-topp-plassene går til ansatte som i utgangspunktet var normalt fysisk aktive, sier Foss. De tre øverste på lista med justerte skritt er Atle Nygaard, Per Kristian Hagen og Sten Uno Haveråsen, alle

fra Nettbuss Øst. Beste deltager blant de som i utgangspunktet er over normalt fysisk aktive kom på plass 68 på den justerte lista! Det var 51 deltagere som selv oppga at de var over normalt fysisk aktive, med justering ble snittet blant disse deltagerne 9.130, eller litt under gjennomsnitt på 10 000 skritt per dag som var målsetningen. Blant de 70 deltagerne som har karakterisert seg sjøl som sofagriser med lavere enn normalt fysisk aktivitetsnivå, var snittet 14 790 justerte skritt! Blant de 308 deltagerne som sjøl sa de hadde normalt fysisk aktivitetsnivå var snittet 11 545 skritt, og de 638 som ikke hadde angitt et aktivitetsnivå hadde et snitt på 12 108 skritt per dag. Bare ett av lagene hadde bare deltagere med lavt fysisk aktivitetsnivå, det var lokførerlaget «LOK til EVL nå!» i NSB Drift Region Øst med gjennomsnitt på 16 179 justerte skritt. Gratulerer til deltagerne Jan Borgar Strømmen, Anders Thorsen og Grethe Therese Thorsen på dette laget som har svingt seg godt opp for å være et sofagrislag, sier Foss og takker for innsatsen denne gangen. 5 - 11

5-11-5.p65

25

22.06.2011, 14:00

V I N G E H J U L E T

25


M E L L O M

O S S

LEDIGE STILLINGER

KONTAKTPERSON ANN CHRISTIN VEIRUD,

For samtlige stillinger gjelder: Vi ønsker å gjenspeile samfunnets mangfold og oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss. For samtlige stillinger gjelder: Vi ønsker å gjenspeile samfunnets mangfold og oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss.

Fornøyde sykkelvinnere. Trond Sund, Morten Teigberget, Geir Tukun, Kjell Østby, Sten Haveråen, Robert Persson, Jan Andre Berg (Foto: Nina Nitterberg).

En tredel mindre dieselbruk ga sykkelpremie I tre måneder har 15 avdelinger til Nettbuss Øst konkurrert om å klare å kutte mest i dieselforbruket sammenlignet med året før. Samtlige avdelinger har kuttet, og vinnerne reduserte sitt dieselforbruk med hele 34,4

NSB Persontog Vår Forhandlingsdirektør gjennom mange år går av med pensjon, og vi søker hans etterfølger. Stillingen rapporterer til HR-direktør med faglig rapportering til konsernsjef i konsernsaker. Stilling: Forhandlingsdirektør Utlysning: 15.06.2011 Arbeidsoppgaver: Forhandlingsdirektøren ivaretar lønns- og personalpolitikk, har hovedansvar for forberedelse og gjennomføring av forhandlinger og kontinuerlig dialog med arbeidstakerorganisasjonene. Du vil få utfordrende oppgaver knyttet til alt fra arbeidsgiverstrategi til krevende problemløsning i operative forhandlinger. Kvalifikasjoner: Vi ser for oss en erfaren forhandler med solid kompetanse i arbeidsrett. Vi forutsetter høyere relevant utdanning og erfaring fra forhandlingsledelse i større organisasjoner. Personlige egenskaper: Du må være analytisk sterk, ha utpreget gode kommunikasjons- og samhandlingsevner og vilje til å arbeide både strategisk og operativt for å utvikle NSB-konsernet videre. Vi tilbyr: Vi kan tilby konkurransedyktige betingelser, og en av Norges mest utfordrende og spennende stillinger innen forhandlingsledelse. Konsernet gir gode muligheter for personlig og faglig utvikling i et sterkt kompetansemiljø. Søknadsfrist: 15.08.2011 Arbeidssted: Oslo Referanse nr: 1080660358

prosent i forhold til samme periode i fjor. — Vinneravdelingen har tretti ansatte og den som ikke har deltatt og bidratt til reduksjon har blitt nesten sett på som sabotører, ler Tom Berge avdelingsleder på Gardermoen. Avdelingen som kjører inne på Gardermoen, har hatt nulltoleranse på tomkjøring. — Vi har virkelig gått langt og kanskje litt vel litt langt med tanke på de reisendes komfort, for mange som skal ut å reise til varmere strøk legger igjen vinterjakka hjemme. Noen har klaget, men stort har det gått veldig bra. MILJØMÅL

— Kampanjen har vært positivt for alle parter, vi skaper engasjement, vi sparer miljøet og vi reduserer kostnadene. I tillegg vokser samholdet og vi bygger kultur. Nettbuss Øst AS har som mål å være det ledende busselskapet på miljø. Alle avdelingene har miljømål og vi har redusert dieselforbruket samlet med 6,1 prosent. Fortsetter vi slik utgjør det 1 350 tonn Co2 i 2011, dette takket være våre utrolig dyktige sjåfører, forteller Nina Nitteberg, markedssjef i Nettbuss Øst. — Ikke minst er kundene også mer fornøyde. Vi ser at dette har stor innvirkning på kundemålinger. Vi scorer bedre og bedre på behagelig kjørestil. TEKST: SIV STORM THORESEN

26

5-11-5.p65

V I N G E H J U L E T

26

Sikkerhetsledelse I samarbeid med Høgskolen i Vestfold har NSB avviklet studiet Sikkerhetsledelse og ulykkesgransking som nå i juni avsluttes med skriftlig eksamen. Studentgruppen har bestått av 20 ledere og nøkkelpersoner fra ulike miljøer i NSB Drift. Faggruppen rundt studiet har, foruten faglig ansvarlig Tom Haakenstad, bl.a. bestått av forelesere fra Arbeidstilsynet, Havarikommisjonen (SHT), Det Norske Veritas (DNV), Høgskolen i Vestfold m.fl. Nøkkelpersoner i NSB har og blitt trukket inn etter behov for å gjøre produktet «treffsikkert» og tidsriktig. — Det er lagt vekt på at studiets innhold og teorier er godt forankret i fag- og forskermiljøene ved siden av obligatorisk litteratur som følger studiet, forteller Tom Haakenstad. Studiet har i tillegg til eksamen en obligatorisk selvvalgt prosjektoppgave, som skal fokusere innenfor et av studiets fordypningsområder. Prosjektoppgavene fra studiet er levert inn for sensur, og flere svært spennende faglige dypdykk er gjort av studentene. Resultatene foreligger i disse dager. —Ønsker du å komme i kontakt med oppgaveforfatterne, som i løpet av halvåret har bedrevet egen aktiv forskning, så er det bare å ta kontakt med meg, sier Haakenstad, som vil formidle videre kontakt.

5 - 11

22.06.2011, 13:07

TEL 23

62 16 0


TEL 23

62 16 03 Søknad sendes ved å gå inn på Intranett, ledige stillinger. For spørsmål vedrørende stillingen: Roald Mikkelsen Forhandlingsdirektør 916 51 755 NSB Persontog Trafikk Sikkerhet og kvalitet står i høysetet i NSB. Sikkerhets- og kvalitetsrådgiveren i Driftsoperativt senter (DROPS) skal videreutvikle og forbedre vår operative sikkerhetsstyring og vårt kvalitetsarbeid. Stillingen rapporter til leder for Driftsoperativt senter og deltar i hans ledergruppe. Stilling: Sikkerhets- og kvalitetsrådgiver - NSB Persontog Trafikk, Driftsoperativt senter Utlysning: 20.06.2011 Arbeidsoppgaver: ansvar for å etablere og initiere tiltak for å avdekke og kartlegge eventuelle sikkerhetsmessige avvik bidra til at sikkerhetsarbeidet i alle våre prosesser og prosjekter blir ivaretatt i henhold til krav i styringssystemet, lover og forskrifter sørge for at analyser og granskningsrapporter gjennomføres, rapporteres og følges opp for alle uønskede hendelser. Kvalifikasjoner: høyere utdannelse innenfor sikkerhet og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner (relevant erfaring og dokumenterte resultater kan kompensere for manglende utdannelse) Personlige egenskaper: Selvstendig. Resultatorientert. Initiativrik. Ryddig. Analytisk. Strukturert. Vi tilbyr: konkurransedyktige betingelser og et utviklingsorientert, høyt faglig miljø med motiverte medarbeidere Søknadsfrist: 31.07.2011 Arbeidssted: Oslo Referanse nr: 1084966710 Søknad sendes ved å gå inn på Intranett, ledige stillinger. For spørsmål vedrørende stillingen: Terje Løvdok, Driftssjef 90649531 NSB Materiell Berging og Beredskap Jernbane Stilling: Bergingsleder Utlysning: 20.06.2011 Arbeidsoppgaver: Utenfor vaktperioden: utføre vedlikehold og ettersyn av enhetens materiell. Delta i utvikling av bergingsutstyr. Delta på bergingsoppdrag som mannskap og ivareta ansvarsområdet HMS for enheten. I vaktperiode : ansvarlig for enhetens operative drift og kontaktpunkt mot Jernbaneverket og togoperatører. Kvalifikasjoner: erfaring med operativ ledelse. Bred dokumentert jernbaneteknisk kompetanse på nivå produksjonsleder vedlikehold, lokførerinstruktør eller tilsvarende. Kunnskaper om jernbanedrift i Norge og nødvendig kjennskap til trafikksikkerhet innen togframføring. Personlige egenskaper: For deg som søker stillingen har alltid sikkerhet 1. prioritet. Du har god fysikk og finner stor glede i sjauing av tungt og uhåndterlig bergingsutstyr i ulendt ukjent terreng nattestid mens kaldt høstregn sildrer nedover nakken. Du er løsningsorientert og genuint positiv med evner til å motivere de rundt deg til ekstra innsats selv når alle muligheter synes oppbrukt. I det daglige er du en bidragsyter til enhetens unike og inkluderende arbeidsmiljø og en kreativ medspiller i utvikling av bergingsmetoder og utstyr. Vi tilbyr: Unikt arbeidsmiljø. Lønn etter avtale. Vaktordning . 365 utfordrende og helt ulike dager i året Søknadsfrist : 11.08.2011 Arbeidssted: Oslo Referanse nr: 1084973529 Søknad sendes ved å gå inn på Intranett, ledige stillinger. For spørsmål vedrørende stillingen: Knut Hauglund Leder Berging 91552522 Hans Fredrik AmbergB ergingsleder 91654521 Mantena AS Mantena er en virksomhet som er i sterk utvikling innenfor markedet ”skinnegående materiell”. Vårt motto er å ta vare på og utvikle verdier, og til det trenger vi aktive bidragsytere til å utvikle både lager / transport behovet, samt våre arbeidsprosesser. Vi søker etter avdelingsleder til vår enhet, som har ansvaret for leveransen av Transport i Mantena. Stillingen rapporterer til Logistikkleder. Stilling: Avdelingsleder

Utlysning: 10.06.2011 Arbeidsoppgaver: Lede og videreutvikle avdelingens arbeidsprosesser med tanke på: leveranse, kompetanse, personell og kostnader. Bidra til avdelingens kontinuerlige forbedringsprosesser, samt iverksette korrigerende tiltak ved avvik. Være med å utvikle rutiner for måling. Stillingen har personalansvar – (10 personer). Stillingen er ansvarlig for forsendelser av varer. Ekstern / Intern Transport. Kommunikasjon med transportører og egne sjåfører. Forsendelsestider. Kostnadseffektivitet. ADR og sikkerhetsforskrifter. Kvalifikasjoner: Erfaring fra Logistikk / Transport. Ledererfaring. Resultatorientert. Pålitelig. Evner å finne alternative løsninger. Må kunne jobbe selvstendig og i team. Systematisk og strukturert. Må ha gode datakunnskaper. Takle høyt tempo og arbeidspress. Personlige egenskaper: Gode kommunikasjons – og samarbeidsevner. God til å lede og motivere. Målrettet og løsningsorientert. Strukturert og kvalitetsbevisst. Du behersker norsk muntlig og skriftlig Vi tilbyr: Godt arbeidsmiljø. Bedriftshelsetjeneste. Lønn etter tariff. Svært gode forsikrings- og pensjonsordninger. Søknadsfrist: 30.06.2011 Arbeidssted: Oslo Referanse nr: 1079775625 Søknad sendes ved å gå inn på Intranett, ledige stillinger. For spørsmål vedrørende stillingen’ Synnøve Persson, Avdelingsleder 916 54 556 Heidi Romberg, Personalleder 916 54 575 Arrive A Grunnet nye utfordringer og positiv vekst søker Arrive nå etter en ny Unix driftsmedarbeider. Stillingen vil inngå i en faggruppe som har ansvar for installasjon og drift av databaser og applikasjonstjenester under Solaris og Linux. Medarbeideren må være innstilt på operativ drift av servere og 3. linje support. I tillegg er det en fordel at medarbeideren har breddekompetanse og erfaring fra drift av systemkritiske 24/7 systemer. Stilling: Seniorrådgiver Unix Utlysning: 06.06.2011 Arbeidsoppgaver: installasjon og drift av operativsystemer, installasjon, drift og konsolidering av databaser, applikasjoner og servere, driftsovervåking og deltakelse i 24/7 vaktordning, utarbeidelse av driftsdokumentasjon og rutinebeskrivelser, deltakelse i tekniske prosjekter og leveranser. Kvalifikasjoner: Høyskoleutdannelse (IKT), minimum 3 år, solaris 8-10, ZFS, Solaris Zones og Linux, scripting og automasjonssystemer (rdist/cfengine/jumpstart/chef/puppet) Veritas Cluster HA/FS, Oracle DBA, fordel med kjennskap til MySQL og Sybase Java applikasjonsdrift (JBoss, Glassfish og Tomcat) og portalløsninger, fordel med kjennskap til ITIL v.3 Personlige egenskaper: strukturert, kundefokusert og kvalitetsbevisst, kreativ og løsningsorientert - arbeider godt, under press, endringsvillig og ser muligheter - fungerer godt som pådriver, erfaring fra større driftsmiljøer og leveranseprosjekter, arbeider godt i team og har gode sosiale antenner, positiv og samarbeidsvillig. Vi tilbyr: lønn etter avtale, god pensjonsordning, kantineordning, fleksitid og sosiale arrangementer, meget gunstige forsikringsordninger for bolig, hytte, bil, båt og reise, gunstige rabattordninger for grupper av varer og tjenester, leie av rimelige firmahytter, mulighet for reduksjon av reisekostnader til/fra arbeid, faglig videreutvikling i form av kurs og praksis, bredbånd/hjemmekontor når arbeidsoppgavene tilsier dette. Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt. Tiltredelse snarest. Søknadsfrist: Snarest Arbeidssted: Oslo Referanse nr: 1068094185 Søknad sendes ved å gå inn på Intranett, ledige stillinger. For spørsmål vedrørende stillingen Per Viggo Larsen Avdelingsleder 481 60 640 Tore Ingebregtsen Teknisk sjef 481 60 707

5 - 11

5-11-5.p65

27

22.06.2011, 13:07

V I N G E H J U L E T

27


B

Returadresse: NSB 0048 Oslo

Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes tilbake til senderen med opplysning om den nye adressen

- Ikke snakk om Huldra

MIN JOBB

Sivert Bakk Driftsleder Flåm utvikling AS 37 år Gift med Britt Barn: Ida 7 og Jøran 3

De snakker ikke om Huldra i Kjosfossen. Det kommer alltid som en overraskelse på kundene som reiser med Flåmsbana første gang sommerstid. Det er kun om sommeren hun kommer fram fra fossen for å lokke til seg unge og vakre menn. TIØRINGER

Sivert Bakk holder til mellom de høye fjellene innerst i Sognefjorden. Han bor i Aurland, der de lager Aurlandssko med tiøringer i skokappen. Denne tiøringen skulle være ungdommens garanti for at de hadde penger til bussen etter festen på lokalet. Sivert sier ikke noe om hva han brukte tiøringene til, men han har i alle fall kort vei til jobben. KAIA

Til daglig leder han driften av selve togtransporten mellom Myrdal og Flåm. Han holder løpende kontakt med NSB

Teknikk, Drift og Mantena for å være sikker på at toget går og kommer når det skal. Men han driver ikke bare med tog. Han har ansvaret for båtanløpene også. Derfor måtte vi følge ham på kaia for å få en kort prat med ham. Man skulle tro at en som leder et arbeid der innbyggertallet vokser fra 500 fastboende til over en halv million hver sommer har nok å gjøre. Men han har faktisk fritidsaktiviteter. Old boys fotball, bridge, golf, trener barna i fotball, langrenn og alpint. Hans foretrukne feriemål er Karibia, men dit reiser han kun om vinteren. Om sommeren har han tid til bare 14 dagers ferie. TEKST OG FOTO: PREB EN COLSTRUP

I denne spalten presenterer Vingehjulet ansatte i NSB. Vi forsøker å ta pulsen på det brede spekteret av arbeidsoppgaver som til syvende og sist har to mål for øye: Fornøyde passasjerer og sunn økonomi for NSB. Har du tips om personer til spalten, ta kontakt med redaktøren.

28

5-11-5.p65

V I N G E H J U L E T

28

5 - 1 111

22.06.2011, 13:07

Vingehjulet 5-2011  

Type 74 er i full test. Sett 1 og 2 var koplet sammen under en av de mange turene mellom Hokksund og Hønefoss midt i juni. Foreløpig lover t...

Vingehjulet 5-2011  

Type 74 er i full test. Sett 1 og 2 var koplet sammen under en av de mange turene mellom Hokksund og Hønefoss midt i juni. Foreløpig lover t...

Advertisement