Page 1

INTErNbLad for NSb-koNSErNET 04/2015

foto: terje borud

klar for reformer

NSB-konsernet støtter hovedtankene i regjeringens foreslåtte jernbanereform.Ved høringen i Stortinget 26. mai påpekte NSBs ledelse at det må være sammenheng mellom kundeansvar og evnen til å påvirke innsatsfaktorene som betyr noe for kundens reiseopplevelse. Jernbanereformen som regjeringen har lagt fram er svært overordnet. Regjeringen har varslet at de vil begynne å jobbe med detaljene så snart stortingsmeldingen er vedtatt i Stortinget.

8 klar for

togstopp

Vhj4-3.indd 1

14 kjører pent,

sparer diesel

23 Nettbuss

omorganiserer VINGEHJULET / 4 - 2015

1

28.05.2015 10:46:41

Vingehjulet 4-2015  

NSB er klar for jernbanereformen. Forbereder kundeveilderne på sommerens togstopp. Sjåførene i Nettbuss kjører pent - og sparer penger. Omor...