Page 1

Vingehjulet INTERNBLAD FOR NSB-KONSERNET - nr 4 - 2010

Men asken stoppet ikke alle

4-10 Vingehjulet

1

(Foto: lasse storheil

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa takket ansatte i NSB for ekstrainnsatsen da flyene stod i i april. De tre som mottok blomster på vegne av NSB er Gro Isachsen, Daniel Rødland og Kjell Erik Strømstad. Side 4 og 5


leder

Den store redningen I løpet av «askedagene» hjalp NSB tusenvis av passasjerer som skulle ut å fly ved å sette opp over 3 200 ekstra seter hver dag. Dette tilsvarer ikke mindre enn 35 fulle fly om dagen. Innleide Flytog bidro til å øke kapasiteten. Mellom 15 000 og 16 000 mennesker ringte kundesenteret hver dag, mot ca 4 000 på vanlige dager. Ansatte i NSB og Nettbuss, både de som møter kundene og driftpersonalet, har gjort en formidabel innsats og fått passasjerer dit de skulle mens flytrafikken var lammet. Både kunder og samferdselsminister har gitt svært positive tilbakemeldinger til NSB. — Plutselig opplever jeg å være en reddende engel, sier en stasjonsansatt.

Uventede ting skjer. Hvem kunne forutsi at en askesky skulle gjøre NSB til den store redningen for tusenvis av passasjerer i løpet av noen få døgn. Så har faktisk skjedd.

Vulkanutbruddet viste en sårbarhet vi ikke var forberedt på og som gjør at vi må tenke nytt på mange områder. Alle har fått demonstrert vår avhengighet av landbasert trafikk og nødvendigheten av å ha et velfungerende transportsystem med «bakkekontakt». Det er gledelig at statsministeren varsler at han vil bevilge mer penger til vedlikehold på jernbanen i revidert budsjett allerede nå i mai. Det er også positivt at det skal lages en ny Intercitystrategi med en plan som også sier når dobbeltspor på Intercitystrekningene mellom Oslo og Halden, -Lillehammer og -Skien skal stå ferdig. Vi er utålmodige på kundenes vegne og ser frem til en endelig forpliktende tidsplan for ferdigstillelsesprosjektet. Jeg har i løpet av de siste månedene møtt mange medarbeidere i NSB gjennom en serie allmøter og informasjonsmøter som er avholdt rundt omkring i virksomheten. Mitt inntrykk er at jeg møter engasjerte ansatte som kommer med konstruktive innspill og er opptatt av å finne frem til gode løsninger for våre kunder. Jeg takker for mange gode innspill som er vel verdt å ta med i den videre planlegging. Vi ønsker ikke nye askeutbrudd. Imidlertid har askeskyen gitt oss en gyllen sjanse til å nå nye kundegrupper. Vi skal bestrebe oss på at mange av disse ønsker å benytte våre produkter på nytt, og vi skal gjøre vårt ytterste for at dette skal bli en positiv opplevelse. Hilsen Einar Enger, konsernsjef

Vingehjulet – internblad for NSB-konsernet

Prinsensgate 7-9, 0048 Oslo Utgitt av NSB ved konsernsjef Einar Enger Distribusjon og adressendring: NSB AS – postekspedisjon, 23620110, postekspedisjon@nsb.no 22

V ii n ng g ee h h jj u u ll ee tt 44- -1100 V

Redaktør: Lasse Storheil, intern kommunikasjonssjef, NSB-konsernet, 91653071, lasses@nsb.no


Innhold 4

Aske ga ekstra tog

6

Jobbet godt sammen

6

Timegaranti

8

På kundesporet

10

Sentralt hotell

12

Mer på elektronisk reisekort

14

Vinter i hardt vær

16

Instruktører klar til innsats

17

Liker MT

18

Mer stabilt

20

Bestyrer marked og kommunikasjon

23

Grorud i bok og på cd

24

Pensjonsmuligheter

Her er Reisekortet

12 Mer bruk av det elektroniske kortet i juni måned, forteller Anette Brøtmet. Nå overføres prosjektet til linjen og Anette blir prosjektsjef i Salg.

Rir to hester

20 Mange sa det var umulig. Marked og kommunikasjon er som børs og katedral. Likevel, det livlige muntrasjonsrådet fra Bergen rir to hester. Både på jobb og i fritiden.

Medarbeidere: Åge-Christoffer Lundeby, informasjonssjef NSB-persontog, 91653449, lundeby@nsb.no Preben Colstrup, informasjonssjef NSB-persontog 91653500, prebenc@nsb.no

Mai-Bente Paulsen, informasjonsrådgiver, NSB persontog, 47285656 mai-bentep@nsb.no, Layout: Arne Eidal, Axentum kommunikajson Trykk: Zoom Grafisk Ettertrykk tillatt kun etter avtale med redaksjonen 4-10 Vingehjulet 4-10 Vingehjulet

3 3


nyheter

Men asken stoppet ikke alle

Etter at asken fra vulkanutbruddet på Eyjafjallajökulen på Island begynte å spre seg ut over det europeiske luftrommet i april, ble det virkelig bruk for buss og tog.

NSB stilte opp med ekstrabusser og ekstratog sørget for at titusenvis av mennesker kom seg hjem da flyene stoppet. Samferdselsminister Manghild Meltveit Kleppa takket NSB-konsernet for innsatsen, og delte ut blomster til medarbeidere. Hun hadde mange lovord og skryt til NSB-ansatte om jobben som ble gjort. Hun møtte personlig opp på Oslo S og takket medarbeidere. Da hele flytrafikken ble lammet på grunn av vulkanutbruddet på Island, snudde NSB seg raskt rundt. Ekstratog ble satt opp og ekstra salgspersonale ble satt inn. Imponert — Det er viktig for meg å markere den fenomenale dugnaden dere har deltatt i. Det er spesielt imponerende etter den harde vinteren dere har lagt bak dere. Her har medarbeidere valgt å utsette ferie og jobbe ekstra, mens man etter en vinter som dette heller ville trodd at dere trengte mer fri, sa Kleppa. Hun forteller at departementet fikk e-poster fra mange 4

Vingehjulet

4-10

som vil fortelle om deres møte med NSB. — Folk har bare en ting å meddele og det er skryt, sier Kleppa. Kundene er takknemlig Statsråden ønsket å høre hvordan de ansatte hadde opplevd tiden etter askeskyen lammet flytrafikken. — Vi har fått masse skryt som veier opp for den tøffe tiden i vinter. Folk er veldig fornøyde med at vi hjelper dem. Det kommer kunder som skal til Marokko, Tyrkia og Tel-aviv og ber oss om hjelp. De gir jeg råd om å vente litt med å reise, sier Ola Sande, kundekonsulent på Oslo S. Kleppa spurte også konduktør David Rødland hvordan han har opplevd den siste tiden. — Selv om det har vært en tøff vinter, har jeg opplevd at de aller fleste kundene er fornøyde, sier Rødland. Se egen sak om Kundesenteret på Lillehammer. Hentet turister på Svinesund Også Nettbuss, Nor-way bussexpress og Hauketoekspressen var til stede på Oslo S. Norway bussekspress


Nye togkunder

Anita Brendhagen hjalp til i ekstratoget til Bergen.

Kundekonsulent Ola Sande kan bekrefte at NSB har fått mange nye togkunder den siste tiden. — Vi har hjulpet kunder som aldri har tatt tog før. De ser plutselig at det ikke tar så lang tid å ta tog fra Oslo til Bergen. Jeg er overbevist om at dette har ført til at flere kommer til å ta tog i fremtiden, sier han. NSB leide Flytogets tog for å bidra til at flere kunne reise med toget da flyene står. — Det er bra for de reisende at togselskapene på denne måten kan samarbeide for å få så mange kunder som mulig til sine bestemmelsessteder så lenge flyene i Norge står på bakken, sa persontogsjef Tom Ingulstad i NSB. Blide kunder De som fikk plass i ekstratog og i tog som er påsatt ekstravogner eller togsett er ekstra blide kunder. Togpersonalet møtte ekstra mange glade reisende. Konduktørleder Anita Brendhagen var med og hjalp til før ekstratog 607 kjørte til Bergen. — Det er hyggelig når det er så mange blide mennesker i toget og denne gang kjørte vi med tog som vanligvis trafikkerer Flåmsbana. Det var tydelig at det ble satt pris på, sier Brendhagen. Gro Isachsen og Daniel Rødland møtte samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. Konsernsjef Einar Enger til høyre.

kunne fortelle at de hadde kjørt busser til Svinesund for å frakte italienske turister over grensen. Bussjåføren fra Haukeli-ekspressen kunne fortelle at han enkelte dager hadde fraktet åtte busser fulle med passasjerer, mens han normalt kjører en. — Kjempehyggelig at statsråden kommer på besøk. Det gjør noe med medarbeiderne som har stått på hele vinteren, her er det stå-på-vilje og folkene fortjener dette. Vi liker utfordringer og når vi lykkes er det storartet. En ting er å møte ledelsen, en annen ting er å møte de som er på gulvet, sier Kjell Erik Strømstad salgsleder på Oslo S.

Salgsrekord på nsb.no Nettsidene til NSB hadde en dobling i antall besøk, og det førte til en dobling i salg av billetter. Fra torsdag 15. til søndag 19. april hadde nettsidene 344. 000 besøk, hvor 207 000 var unike treff. Det var besøkende fra hele 142 land. — Dette er en nesten en dobling i forhold til en uke i normalsituasjon, og det var en dobling i salget sammenlignet med en normaluke, sier e-handelsjef i NSB Mari Flaaten Det enorme trykket fra kunder som søkte informasjon og ønsket å kjøpe billetter førte til utfordringer med tilgangen til nsb.no, og i perioder var side ikke tilgjengelig. Tekst: Mai-Bente Paulsen og Lasse Storheil Foto: Lasse Storheil Ola Sande hjelper en kunde som skal til Marokko. 4-10 Vingehjulet

5


nyheter

TIMEkspressens reisegaranti TIMEkspressens betaler inn til 1 000 kroner hvis bussen er mer enn en time forsinket. Garantien ble gyldig 1. april. — Reisegaranti skal styrke busspassasjerenes rettigheter og gjøre det mer attraktivt å parkere bilen, sier Ståle Nistov, markedssjef i Nettbuss AS. Det er NSB-eide Nettbuss som kjører TIMEkspressen. Om alternativ transport ikke kan tilbys, vil TIMEkspressen refundere dokumenterte utlegg til drosje og/eller annen transport dersom kundene forsinket.

Nå får du penger tilbake hvis bussen er forsinket, sier sjåfør Geir Hansen.

Dette er satsene: 20 minutter forsinket på reiser under 1 time erstattes med inntil 500 kroner 40 minutter forsinket på reiser mellom 1 og 3 timer erstattes med inntil 750 kroner 60 minutter forsinket på reiser over 3 timer

erstattes med inntil 1 000 kroner Med innføring av reisegarantien hos TIMEkspressen styrkes rettighetene til 4,35 mill reisende over hele landet. Like rettigheter Det er Transportbedriftenes Landsforening (TL) og Norsk forening for kollektivtrafikk som har oppfordret og anbefalt alle kollektivselskaper om en felles reisegarant, og TIMEkspressen er første busselskap til å forplikte seg. — Dette skal gjøre hverdagen enda smidigere for våre passasjerer. Mange av våre passasjerer kjører TIMEkspressen hver eneste dag, denne garantien er svært viktig for deres rettigheter, sier Nistov. Han understreker at kundene skal være trygge på å nå frem i tide. I motsatt fall har de krav på de rettigheter som reisegarantien gir. Målet er at trafikkselskaper, administrasjonsselskaper og fylkeskommuner i størst mulig grad skal ha samme regler for sine passasjerer. Det sikrer like rettigheter ved gjennomgående reiser der passasjerene må bytte transportmiddel eller trafikkselskap. Fullstendig og god informasjon I ordningen forplikter TIMEkspressen seg til å informere om reisegarantien på samme måte som øvrig ruteinformasjon. Det betyr at det blir gitt best mulig informasjon dersom det inntreffer forsinkelser. Det skal så tidlig som mulig gis informasjon om alternative transporter/reiseveier, og i den grad det er praktisk mulig skal de settes opp alternativ transport 6

Vingehjulet

4-10

Gode når vi jobber Ingen er bedre enn NSB når alle legger bredsiden til.

Det er en imponerende innsats som er lagt ned av alle avdelinger i vinter. Ingen nevnt, ingen glemt.

Det er leder for Drops, Terje Løvdok, som sier dette. Han leder driftsoperativt senter som har oversikt over alle togbevegelser i NSB. Dermed sitter han midt i flommen av informasjon som gjør det mulig å sørge for at togene går når de skal. — Vi har god oversikt, og jeg føler at vi har hatt god kontroll på forholdene i vinter. Men det er vanskelig å trylle. Når togene er nediset og står og utstyr er ødelagt, sier det seg selv at vi er nødt til å redusere trafikken. Dette gjorde vi i vinter, men jeg ønsker at vi ved neste korsvei skal kunne gjøre dette på en måte som er mer forutsigbar. Folk skal lett kunne forstå at det blir redusert kapasitet når vi er utsatt for ekstreme forhold over lengre perioder. De skal kunne lese seg til dette i rutetabellen, sier Løvdok. Kriseløsninger Samarbeidet mellom avdelingene i vinter har vært veldig godt. — Når det er store utfordringer og vi er i ei krise jobber vi godt sammen. Teknikk og drift må følge leveransene tett. Skal vi lykkes med et godt produkt til kundene, er vi selvsagt også avhengig av Jernbaneverkets infrastruktur. Når vi har slike forhold som vi har i vinter, er det viktig å beholde fatningen og jobbe etter planene. Det er enda en viktig aktør som må nevnes. Det er Mantena som har gjort en fantastisk jobb i vinter og satt på mye folk for å holde så mange tog i drift som mulig, påpeker Løvdok.


sammen Kundeveiledere Planene for avvikling av trafikken er lagt opp med materiellog personellturnering som er vanskelig å avvikshåndtere. — Reelle avvik er vi blitt mye bedre til å takle. Vi har en godt fungerende kundeveilederordning. Kundeveilederne har gjort en stor jobb i vinter og ordningene er bemannet fra regionene. Vi har flere medarbeidere å spille på fordi vi kan bruke konduktører på ramme. Vi er proffe med busskjøring når det trenges, men det går en grense for hvor mange avvik vi skal håndtere på en gang, sier Løvdok. Bedre tekniske løsninger Organisasjon er bedre enn før for å takle avvikshåndtering. — Vi sliter med dårlige telefonsystemer internt i drops og ustabil varslingstjeneste via sms til togene. Mange meldinger er ikke gått ut til våre folk i togene som vi ønsket. Dette har ført til at kunden til syvende og sist ikke har fått den informasjonen de skal ha, fordi vi ikke har kunne nå våre folk som skulle informere. Løsningene for sms og telefoni skal vi forbedre, sier Løvdok. For få tog Jobb nummer en er å holde flest mulig seter i drift. —Utfordringen har vært fulle tog fordi vi har hatt for lite setekapasitet. Vi prioriterer hardt, men ofte dukker det opp feil i siste liten og togavganger må innstilles, presiserer Løvdok. Vi har hatt jevnlige møter med involverte parter, og det har vært stor vilje til å finne løsninger. Buss har vært en mulighet, og det er brukt mange millioner kroner i busskjøring i vinter. God vilje De som har møtt kundene hver dag har hatt et kjør uten like i vinter, i likhet med hele driftsorganisasjonen. Det har vært

Mange og lange køer ved avvik.

jobbet ekstra i alle ledd, og alle har vært nødt til å delta i operativ drift. Medarbeiderne i Drops har hatt et voldsomt arbeidspress og det er vanskelig å trekke frem noen. — Det som gleder meg mest er den enorme viljen til å stå på for å få kundene frem, sier Løvdok. Forutsigbar — Vi må endre planveket slik at vi blir mer forutsigbar. Vi må kunne forberede kundene på at problemer kan oppstå og gjøre det enklere å forstå at det går færre tog og kanskje flere busser i prekære situasjoner. Det er viktig å ha en plan B som kan fungere raskt, sier Løvdok. Videre må vi bli bedre med sms og få et nytt telefonsystem i Drops som fungerer, og er mer til å stole på. Det skal ikke være slik at medarbeiderne i toget ikke når oss på telefonen, sier Løvdok. Ekstremt Det har vært ekstrem kulde over lengre tid i vinter, og vi er ikke i stand til å takle perioder med 40-50 kuldegrader slik vi opplevde det noen ganger på fjellstrekningene. Vi må evaluere vinterplanene for å se om de er gode nok. Selv om vi forbedret tinekapasitet var det tydeligvis ikke nok når det stod på som verst sier Løvdok. Arbeidet med å forberede neste vinter er i full gang. Tekst og foto: Lasse Storheil

— Vi jobber godt under press, sier leder for driftsoperativt senter, Terje Løvdok.

4-10 Vingehjulet

7


nyheter

Preben Colstrup intervjuer Espen Kristiansen til en ny sending i Kundesporet.

Det nye filmteamet i NSB I Lodalen er filmutstyret rigget opp. Prosjektet Kundesporet er i gang med nok et opptak til en ny og spennende sending. Mellom to togsett, trucker og flittige verkstedsfolk er et provisorisk studio satt opp mellom sporene i Lodalen. To kameraer er rigget opp, lyskastere er på plass og Preben Colstrup, seniorrådgiver i NSB, har inntatt rollen som programleder. — Velkommen til studio kundesporet, innleder Colstrup og ser rett inn i kamera. Tre sendinger har filmteamet i NSB allerede laget og sendingene er en del av prosjektet Kundesporet. — I kundesporet har vi sagt at det er kunden som er sjefen. Det betyr at det er kunden som setter premissene for det vi gjør, sier Espen Kristiansen, merkevaresjef i NSB. — Vi har fantastiske medarbeidere som gjør en strålende jobb ut fra de rammebetingelsene de er gitt. Det er viktig at vi har kanaler hvor vi kan snakke sammen for å løse de utfordringene vi står overfor. Vi ønsker å bruke TV for å synliggjøre viktige temaer som medarbeidere kan mene noe om, sier han. Lettere å forstå — TV er en god kanal fordi gjennom bilder er det enklere å fremstille et problem slik at man får en felles forståelse. Kundesporet skal gjøre samhandlingen bedre mellom ulike deler av organisasjonen. Det er viktig at vi sikrer god kommunikasjon mellom leder og medarbeider. I en servicebedrift som NSB er det viktig at vi ser de utfordringer de ansatte har i hverdagen, og at lederne lytter på medarbeiderne. Gjennom en felles kanal som TV vil man kunne løfte opp problemstillinger på tvers av organisasjonen og sikre at vi stadig blir bedre. Det er gjennom medarbeidernes beskrivelser vi er i stand til å sette kunden i sentrum og realisere 8

Vingehjulet

4-10

Kundesporet, sier Kristiansen. Ny ruteplan og 50 nye tog vil øke kundenes forventninger. Kundesporet er et verktøy som skal hjelpe oss med å innfri forventningene. — Kundene vil stille større krav til oss. Vi rekrutterer mange nye medarbeidere og det gir oss en mulighet til å øke servicenivået. Vi håper tv-sendingene vil bidra til inspirasjon og engasjement. Fremover vil vi legge ut nye sendinger omtrent en gang i måneden. Tekst: Mai-Bente Paulsen Foto: Lasse Storheil

Hva er kundesporet?

Kundesporet er samhandling Kundesporet er ikke en nyhetskanal. Kundesporet er kommunikasjon satt i system for ett formål. Kommunikasjon på tvers av alle enheter og nivåer. Ledelsen må kunne se virkeligheten med de ansattes øyne. Kundesporet er et verktøy som gjør dette mulig. I TV-sendingene tas det opp viktige temaer og utfordringer for NSB. På nettsiden legges alle program ut etter hvert som de blir publisert. Kundesporet er ikke er ett frittstående prosjekt men et verktøy som kan hjelpe alle. Store utfordringer diskuteres og løses i linja, i prosjekter og i prosesser. Kundesporet er noe vi gjør i tillegg for å løfte problemstillingene.


Type fem i byggefase

Arbeidene pågår for fullt i Ungarn.

Etter diverse forsinkelser kan man nå se konturene av ferdige vogner i Ungarn. De første hele togstammer som blir levert skal, slik planen er i dag, trafikkere på Nordlandsbanen.

Vognene bygges om av Bombardier Transportation Norway, men arbeidet blir utført på Bombardiers verksted i Ungarn. Sommeren 2010 blir en hektisk tid med ferdigstillelse av vognene i Ungarn, testing og transport av togstammer til Norge. Her hjemme blir det også testing og opplæring av instruktører både for ombordpersonale, renholdspersonale og for Mantenas vedlikeholdspersonale. Videre skal det etableres reservedelslagre, og klargjøres for vedlikehold, slik at alle funksjoner i linjen er klare til vognene skal settes i drift. Det er mye som skal på plass. Opplæring Prosjektet har dialog med opplæringsansvarlige sentralt og i de forskjellige regionene, slik at de er klare til å gjennom-

føre kurs for alt berørt personale så snart leveransene er på plass. De ombygde type 5-vognene blir veldig like type 7-vognene. Det betyr at togstammer av ombygde vogner type 5 og togstammer av type 7 skal kunne gå om hverandre på de ulike regiontogstrekninger. I tillegg blir type 5-vognene utstyrt med nye boggier, slik at bremsestøy blir betraktelig redusert. En egen brukergruppe, bestående av representanter fra fagforening og verneapparat, har deltatt fra tidlig planlegging i ombyggingen av vognene. Bombardiers leveringsplan viser levering av første togstamme i august, og innen den tid må det også foreligge godkjenning av vognene fra Statens jernbanetilsyn.

Nye uniformer fra 17. mai De nye uniformene tas i bruk fra 17. mai. Mye retur og dermed utvidet produksjon var årsaken til utsettelsen. På 17. mai pynter vi oss alle til fest, og da passer det godt å ta de nye uniformene i bruk. Fra og med denne dato er det kun tillatt å bruke den nye uniformen. Anne Gabrielsen, Sissel Engene og Tom Helsinghof viser nye uniformer som nå er i bruk fra 17. mai. (Foto: Lasse Storheil)

4-10 Vingehjulet

9


nyheter

Hotell med særpreg midt i smørøyet

I 2012 kan du sove i Kongerommet.

Når du ankommer Oslo S våren 2012 kan du spasere rett fra toget og til et meget spesielt hotell. Den gamle Østbanebygningen pusses opp til fordums storhet.

Slik tenker arkitekten seg det skal se ut foran det nye hotellet på Oslo S.

Men du må sikkert ha bestilt rom på forhånd. Hotellkapasiteten rundt Oslo S er sprengt, og folk står i kø for å kunne bo sentralt når de besøker hovedstaden. Norges desidert største kollektivknutepunkt får nå en tilvekst med helt spesielle hotellrom som dekker et behov. Det meste spennende prosjektet for Rom i år er bygging av hotell i Østbanebygningen. Bygget er verneverdig, og derfor er det rom for få endringer.

og hotellet får en unik tilgang til sjøen med panoramautsikt over Oslofjorden.

Helt konge — Det betyr at vi må bruke rommene som de er og det blir 165 unike rom. Blant annet skal vi sette kongerommet tilbake til opprinnelig stand. Hotellet blir et mellomstort hotell på byens viktigste knutepunkt der det er stor mangel på hotellkapasitet, sier Trond Rusten i Rom Eiendom. Alle hotellaktører i Norge ble forespurt om drift av hotellet, og det var Choice som ble valgt. Det er Rom Eiendom som eier hotellet og er ansvarlig for oppussingen/byggingen. Første kvartal 2012 vil de første gjestene kunne ta i bruk hotellet når de kommer med tog til hovedstaden. På plassen foran skal det lages et stort vannspeil 10

Vingehjulet

4-10

Videreføre strategi Ombyggingen av Østbanebyget til hotell er en del av strategien om å utvikle kollektivknutepunkter, og på Oslo S er det mangel på hotellkapasitet. — Thon hotell og Scandic er sprengt og utbyggingen i Bjørvika vil gi flere tusen nye arbeidsplasser, så behovet for overnatting for tilreisende er stort. Et hotell gir liv til området hele døgnet og derfor ble dette valgt fremfor et kontorbygg som er stengt etter klokken 17, påpeker Rusten. Hotellet vil passe inn i det pulserende livet som er på en stasjon. Hotellresepsjonen blir i vestre inngang og det blir hotellværelser både i andre tredje og deler av fjerde etasje. Hotellet vil benytte seg av eksisterende eller fremtidige serveringsfasiliteter til frokostservering. Skal merke lite Trafikken i Østbanehallen er ikke veldig stor, og kundene som går der vil ikke merke så mye til ombyggingen. Der blir det full drift fremover i byggeperioden. Det eneste som vil merkes er noe støy og kanskje litt støv i små perioder. Deler av hotellet (57 rom) ble bygget over ØM-bygget


Gradvis nedgang i sykefravær SYKEFRAVÆR LOK-KOND-SALG 2007-2009 M/TRENDLINJER Lok totalt Kond totalt Salg stasjoner Lineær (Lok totalt) Lineær (Kond totalt) Lineær (Salg stasjoner)

2007

2008

2009

Sykefraværsprosenten for 2009 ble 9,1 for hele konsernet, litt opp fra 2008 (8,7), men omtrent det samme som i 2007 (9,0).

(øvre midtbygg som ligger over Ica) i fjor sommer, og dette skjedde uten at det forstyrret den daglige driften. Det kommer ca 110 rom i det gamle Østbanebygget og det gamle 1854-bygget som også blir en del av hotellet. — De blir forskjellige typer rom, men en del hovedelementer går igjen. Delen som ble ferdig i fjor får helt like rom. Noen rom (blant annet det gamle Kongerommet som er fredet) blir minisuiter, og selve Kongerommet blir soverom i minisuiten. Det er meningen å komme i gang med rivearbeid i løpet av mai og arbeidet vil pågå frem til åpning første kvartal 2012. Dermed er hotellet klar til ruteendring 2012 da de nye togene er satt i drift i NSB. Lett tilgang Hotellet blir midt i blinken for reisende som skal ut å fly dagen etter med lett tilgang til NSBs tog. Hotellet blir et rent overnattingshotell, men det kan tenkes at noen vil leie konferansefasiliteter på Sjøsiden. Fasadene skal pusses opp og noen av restaurantene skal rustes opp. Selve Østbanehallen vil det bli gjort noe med senere. Tekst: Lasse Storheil

— Sett over litt tid viser det seg at ingen av de store selskapene i NSB-konsernet har høyere sykefravær i 2009 enn i 2003. For NSB AS er sykefraværet i denne perioden redusert med ca. 20 prosent, sier konsernoverlege Ørn Terje Foss. Sykefraværet for de enkelte gruppene kan alle med tilgang til NSB intranett hente ut under Medarbeider – Personalstatistikker. Her ligger det imidlertid ikke noen sammenstilling av yrkesgruppene på tvers av enhetene de tilhører. For å få en oversikt over utviklingen har konsernoverlegen laget en slik sammenstilling for gruppene lokførere, konduktører og salgspersonalet egne stasjoner for årene 2007 – 2009. — Som den grafiske figuren viser, er det store variasjoner internt i gruppene. Men når vi setter inn en trendlinje, ser vi at sykefraværet for hver av de tre gruppene har blitt redusert i perioden 2007 – 2009, sier Foss. Det siste året var snittet for lokførere 6,0, konduktører 11,4 og salgspersonale egne stasjoner 10,0. Spriket i sykefraværet mellom gruppene har blitt mindre i perioden, og det er ikke gjort noen justeringer for alders- eller kjønnsforskjeller i gruppene. — Forhåpentligvis kan diskusjonen gå friskt rundt i bedriften om hvorfor det er forskjeller og hva vi kan gjøre for å få alle til å komme ned på fraværet til de som ligger lavest eller enda lavere, sier Foss. Til orientering var sykefraværet for hele Jernbaneverket med trafikkstyring, kontor og alle ute i driften på 5,9 i 2009.

4-10 Vingehjulet

11


KVALITET

reiseFlere tjenester på reisekortet I juni blir det mulig å kjøpe enkeltbilletter på det elektroniske reisekortet. Dette er resultatet av en omfattende test gjennomført i løpet av februar. Totalt deltok 120 testpersoner fra NSB og datterselskaper. — En stor takk rettes til alle som deltok som testere. Tilbakemeldingene vi fikk har vært verdifulle, sier Anette Brøtmet. Resultatene fra testene viser at reisekortet fungerer bra både teknisk og funksjonelt. Testen viser at kunden synes det er enkelt og at løsningen fungerer tilfredsstillende, spesielt med tanke på selvbetjening (kjøp av elektroniske billetter på automaten, aktivere/validere billett på validator). Tilbakemeldingene på jobben NSB-personalet har gjort har vært positive. — Det som skapte mest forvirring for testpersonene var selve forståelsen av begrepene som benyttes i sammenheng med reisekortet. Det job�bes nå aktivt med å forenkle språket, sier Brøtmet. Etter testen har vi besluttet å lansere enkeltbilletter (inkludert overgangs- og skjøtebilletter) på reisekortet i juni 2010. For at dette skal bli en vellykket lansering, har vi spesielt konsentrert oss om opplæring og informasjon til personalet som møter kundene, slik at de er trygge og kan veilede på en god måte. Markedsavdelingen vil gjennom kampanjer gjøre kundene oppmerksom på endringene, sier Brøtmet.

Mer bruk av det elektroniske kortet i juni måned, forteller Anette Brøtmet. Nå overføres prosjektet til linjen og Anette blir prosjektsjef i Salg. (Foto: Lasse Storheil).

TILGJENGELIGE PRODUKTER FRA JUNI 2010

*Kun tilgjengelig produkt for grunnskole og videregående elever i Akershus **Barn reiser på ungdomsbillett ***Selges kun gjennom NSBs distribussjonskanaler pr dd. ****Ungdom reiser på barnebillett 12

Vingehjulet

4-10


kortet Dette har hendt 2010 Gjennomføring av pilot, lansering av enkeltbilletter, overlevering til linjen. Evaluering og avslutning av prosjekt i NSB og fellesprosjekt med Ruter AS.

2009 Lansering av periodebilletter, utplassering av validatorer, innføring av nye rutiner og arbeidsmåter, opplæring av ansatte, rekrutteringskampanjer og markedsarbeid. Lansering av løsning på nsb.no

2008 Opprettelse av implementeringsprosjektet for Elektroniske billetter. Ny organisering og oppmerksomhet både i fellesprosjekt med Ruter AS og internt i NSB. Ferdigstillelse av tekniske løsninger/leveranser.

2007 Spesifikasjonsarbeid, opprettelse av avtaler med leverandører , test, opplæring av personell, utplassering av nytt utstyr for kjøp , salg og kontroll av elektroniske billetter. Etablering av Interoperabilitetstjenester AS (eiet av Ruter AS og NSB).

Snart i mål

Prosjektet elektronisk billettering Østlandet kan nå etter mange år se mållinjen. — Vi ser frem til å avslutte prosjektet høsten 2010. I dag er det ca 150 000 reisende med elektroniske billetter på Østlandet, billettene og tjenestene på reisekortet tilbys i alle NSB sine selvbetjente kanaler, sier Anette Brøtmet som har ledet prosjektet de siste to årene. — I avslutningsfasen av prosjektet skal vi sørge for at personell får god opplæring og kan føle seg trygge på den servicen de skal gi. Samtidig er det veldig viktig at nye rutiner innarbeides, som for eksempel at konduktørene om bord i togene leser og kontrollerer reisekortene. Det er fortsatt kundens ansvar å ha gyldig billett før ombordstigning, derfor anbefaler NSB alle kunder om å validere før de går om bord. Det selges ingen elektroniske billetter om bord i toget. NSB henviser kunden til selvbetjente kanaler for kjøp av billetter — Det er et stort team av mennesker som har arbeidet i lang tid med å få til en vellykket innføring av elektroniske billetter på Østlandet. Jeg ønsker å takke alle for samarbeidet og innsatsen de har vist i hele prosjektets levetid. Uten dette engasjementet hadde vi aldri vært der vi er i dag, sier Brøtmet.

2005 Produksjonssetting av automater for salg av billetter på stasjoner og plattformer

2003 Oppstart av KISO (Kunde i Selvbetjente omgivelser) prosjektet, der innføring av elektronisk billettering var en av leveransene.

4-10 Vingehjulet

13


KVALITET

Red av stormen Da GSM-R falt ut og togene stod i over tre timer like før påske, møtte medarbeiderne på Kundesenteret på Lillehammer opp og jobbet intenst for å ta unna de store køene som hopet seg opp. Det samme skjedde da vulkanaske fra Island lammet flytrafikken i hele Europa. 11 000 henvendte seg på en dag. Det samme som på en vanlig uke. Nok en gang troppet folk opp for å jobbe ekstra. EkspLosjon I løpet av de vel tre timene Jernbaneverkets sentral var ute av drift, kom det inn over 2 500 henvendelser fra engstelige foreldre som ventet på sine barn eller kunder som lurte på når og hvordan deres kjære skulle komme seg hjem til påske. Det var eksplosjon i antall henvendelser over en kort periode. — Det er fantastisk at så mange hadde muligheter til å møte opp for å møte en ekstra innsats i en vanskelig situasjon, sier Bjørn Inge Stalsberg, som leder Kundesenteret. Da konsernsjef Einar Enger var på Lillehammer i april fikk han høre denne og mange andre historier fra hverdagen til de vel 80 medarbeiderne på Kundesenteret. Lillehammer var ett av flere steder der Enger deltok i allmøter i april. Berømmet — Det er godt å vite at også Kundesenteret har medarbeidere som står på i en vanskelig situasjon, og dere har hatt det skikkelig tøft veldig ofte i vinter, sa Enger. Han berømmet den innstasen som har vært gjort. Enger fikk også høre om lite hyggelige hendelser der medarbeiderne ganske uforskyldt har blitt skjelt ut av kunder som har bestilt billetter. Mange medarbeidere fikk flere stygge «etterslenger» i vinter.

I hardt vær

— Det har vært mye kjeft å få, og det har vært en hektisk vinter sier, Elin Haugsdal som har vært ved Kundesenteret siden starten i 1996. Godt klima Enger benyttet anledningen til å påpeke at det politiske klima for å satse på jernbanen i Norge aldri har vært bedre enn nå. — Dette er bra for oss og jeg ønsker å understreke at vi i NSB gjerne ser at politikerne i enda større grad forplikter seg på tidspunkt for ferdigstillelse når det snakkes om bevilgninger. Det er greit med penger, men det må ligge en klar føring bak for når ny infrastruktur skal stå ferdig og kundene merke resultatet, sa Enger. Flere innspill Fra medarbeiderne på Lillehammer fikk Enger med seg flere innspill. Blant annet var det et ønske om lengre åpningstid på Servicesenteret og bedre informasjon til ansatte ved avvik. En grundig informasjon om de nye togene må også komme. — Vi som jobber i salg er avhengig av å kjenne togene godt skal vi klare å selge produktet til kunden, sa Enid Johan Nilsen. Det kom også et ønske om å legge til rette for opprettelse av en database for deling av kunnskaper om problemløsninger. Tekst og foto: Lasse Storheil

Telemark og Vestfold fikk også merke til gagns de mange problemene på jernbanen i vinter.

Fra allmøtet i Skien 14

Vingehjulet

4-10


Kundesenteret på Lillehammer Billettsalg via telefon til hele landet. 80 medarbeidere. Åpent fra 0700-2300. Sentralbord for NSB åpent døgnet rundt.

Elin Haugsdal forteller konsernsjef Einar Enger om mange tøffe opplevelser på Kundesenteret i vinter.

— Det har vært en vinter med en betydelig innsats fra alle, men uansett må vi erkjenne at det har vært for dårlige leveranser over mange måneder fra oss i NSB. Men dette skal vi lære noe av, og vi vet at forbedringene synes best på infrastrukturen, men det er mye vi også må gjøre bedre selv. Dette var noe av budskapet fra Einar Enger under allmøtet i Skien i april. Her møtte han nærmere 40 medarbeidere fra drift, Mantena og Nettbuss, og foruten Enger fortalte Pål Berger om fremtidig utvikling for Rom Eiendom, med utgangspunkt i Grenland/Telemark og Arne Veggeland redegjorde for situasjonen Nettbuss. Enger påpekte at jernbanen har vært sulteforet gjennom mange år, men at politikere fra alle partier nå ønsket et krafttak for jernbane i Norge. — Dette er positivt for oss, men det er viktig at det tas beslutninger raskt fordi det tar lang tid å gjennomføre store prosjekter, og vi kan ikke la kundene vente i det uendelige på forbedringer på jernbanen, sa Enger.

Nye tog 26 av de 50 nye togene som kommer fra Sveits skal vedlikeholdes i Skien, og i den forbindelse skal verkstedhallen bygges om. — Etter hvert som de nye togene settes i drift vil type 70 mer og mer brukes som innstastog, sa Enger. Han understreket at 2012 betyr et skifte for NSB. — Vi skal kjøre flere tog. Det gjør vi fordi det blir flere mennesker som skal inn og ut av de store byene på Østlandet. Det kan få store miljøkonsekvenser med mange biler på veiene, og her spiller toget en viktig rolle, sa Enger. I noen av spørsmålene som ble stilt ble det påpekt at NSB må bli mer forutsigbar neste vinter, og ta flere togsett ut av drift. Togene trenger både opptining og vedlikehold og da er det bedre å gjøre dette på en skikkelig måte og heller kjøre buss i perioder. Hvis kundene er forberedt på at det går alternativ transport, blir dette akseptert. En annen løsning er å ha en permanent løsning med færre tog i perioder når problemer oppstår. 4-10 Vingehjulet

15


mellom oss

Nye toginstruktører på plass

Helt siden NSBs styre besluttet å kjøpe nye tog, har opplæring vært en sentral del av prosjektet.

Barnehagebarn ønsket Kleppa lykke til med arbeidet og overrakte blomster på vegne av kommende generasjon.

Dobbeltsporet i gang I 2010 skal 50 kilometer kabler legges om inne på stasjonsområdet på Ski stasjon. Disse første, viktige arbeidene er grunnlaget for at de senere arbeidene skal fungere. 7. mai satte samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa spaden i jorda på Ski stasjon. Dette markerte startskuddet på de aller første arbeidene i prosjektet nytt dobbeltspor Oslo-Ski. Jernbanedirektør Elisabeth Enger, konsernsjef Einar Enger i NSB og ordfører i Ski Georg Stub var blant talerne på arrangementet Ski stasjon skal i årene som kommer gjennom en totalombygging. Blant annet utvikles stasjonen til et moderne kollektivknutepunkt med universell utforming og antall spor dobles fra tre til seks. Arbeidene med dobbeltsporet Follobanen ventes å starte i 2013, og hele prosjektet Oslo-Ski ferdigstilles i 2018. Neste år bygges hensettingsspor for NSBs nye tog som skal være ferdig til slutten av 2012. — En stor dag for jernbanenorge, sa Kleppa, som lovte 64 millioner kroner i ekstra midler for å holde planleggingsarbeidet i gang med fullt trykk. 29 millioner kroner for å framskynde planlegging og prosjektering av ombyggingen av Ski stasjon, 18 millioner kroner til kjøp av grunn ved Ski stasjon, og 17 millioner kroner for å framskynde planlegging og prosjektering av dobbeltspor Oslo – Ski.

Vingehjulet møter et spent og bredt sammensatt instruktørkorps på deres første samling. — Jeg tror det er mange som synes det er godt at vi nå har startet opp med en fase der planene blir mer konkrete, sier opplæringsansvarlig i nye tog prosjektet, Lillian Jære Teigen. Blant de fremmøtte var forventningene mange, og naturlig nok var det en topp motivert gjeng vi møtte. At opplæringsplanene er koordinerte og at det er tenkt på tvers av ulike yrkesgrupper ble trukket frem som spesielt positivt. Instruktørkorpset består av: Tre hovedinstruktører for henholdsvis lokomotivførere, konduktører og vedlikeholdspersonell. Fem instruktører med loklederbakgrunn. 14 instruktører med lokomotivførerbakgrunn. Nå er også instruktørkorpset på plass for at ansatte i NSB skal bli godt opplært på de nye togene. Åtte konduktørinstruktører. Seks vedlikeholdsinstruktører. Tre simulatorinstruktører med lokomotivførerbakgrunn. Tre instruktører med konduktørbakgrunn som skal betjene mock-up. Tre instruktører med vedlikeholdsbakgrunn som også skal betjene mock-up. Ordforklaring: Mock-up er et begrep innen opplæring, og betyr her en fullskalamodell av en togvogn som i vårt tilfelle er spesielt tilpasset opplæringsbehov. — Et særdeles nyttig verktøy, understreker Teigen. Det er en fornøyd opplæringsansvarlig som kan fortelle at alle instruktørene nå er rekruttert. Tekst og foto: Åge-Christoffer Lundeby

Varehotellet på flyttefot I snart ti år har Posten, eller Bring Logistics som selskapet heter i dag, vært logistikkleverandør av billetter, brosjyrer og rutepublikasjoner til NSB. Varehotellet og kontaktpersonen Arne Haugen har gjennom disse årene gjort en god jobb, og er blitt godt kjent for mange i persontog. I disse dager flyttes varehotellet fra Ryen til nye lokaler på Holmlia. Den nye lokaliseringen innebærer og at Rolf Terje Visnes overtar ansvaret for alt materiell 16

Vingehjulet

4-10

tilhørende NSB. Han har noen ønsker når det gjelder bestillingsrutinene. - Vær nøye med å oppgi artikkelnummer og antall ved bestilling. Bruk helst e-post på alle typer bestillinger. Husk å notere Brings nye kontaktopplysninger: Gateadresse: Rosenholmveien 20,1252 Oslo. E-postadresse: booking09@bringlogistics.eu, sier Visnes. Faks: 23 19 15 01, telefon: 23 19 15 00.


Et godt arbeidsverktøy — MT’en fungerer fint. Den har god batterikapasitet og skriveren er god. Alt i alt er jeg fornøyd, sier Nils Slette. Han bruker MT’en hver dag på jobben og er blitt vant med den etter hvert. — Men det var ikke slik til å begynne med. Da var jeg svært skeptisk. Men det har snudd og jeg liker maskinen i dag. Jeg regner med at utviklingen med tiden vil føre til at MT’en blir noe mindre, sier Slette. Det eneste han er misfornøyd med er den elektroniske leseren. — Der har jeg mange kolleger med meg. Leseren er for treg, rett og slett. Sitter på kontoret er det ikke lang tid hvis du bruker 10-12 sekunder på å sjekke et ekort. Men er du i toget er saken en helt annen. Vi har mye yrkesstolthet og ønsker å gjør en best mulig jobb. Hvis vi mislykkes med en sjekk på kortleseren, må vi gjøre operasjonen på nytt, og da tar det fort et halvt minutt å sjekke en kunde. Det er alt for mye, sier Slette. Budskapet hans er klart. — Få en ny løsning for ekortleseren som gjør det raskere for oss å gjøre jobben. — Jeg klarte bare å sjekke 26 ekort fra Kongsberg til Asker, og det er for dårlig. Nå forstår jeg at det jobbes med saken og vi ser frem til en raskere løsning. Det enkleste hadde kanskje vært en online løsning, sier Slette. Tekst og foto: Lasse Storheil Nils Slette liker sin nye MT, men ønsker raskere sjekking av elektroniske kort.

Godt fornøyd med ny MT Før 1. januar i år hadde alle konduktører i Norge fått ny MT (mobil terminal for billettsalg). Nå fire måneder etter viser undersøkelse at alle stort sett er fornøyd. Noen synes maskinen kan være litt tung eller lang, men godt over 90 prosent sier de er fornøyd eller sværtgodt fornøyd med MT’en. — Dette synes vi er bra, og viser at den nye MT-maskinen er godt mottatt, sier Geir Haare i Salg. På ettervinteren har det vært gjennomført en undersøkelse der alle har kunne si sin mening om det nye verktøyet. — Vi har lagt vekt på å følge opp innspill som har kommet tidligere. Folk har ønsket bedre batterikapasitet og bedre skriver. Samtidig var det viktig å få på plass gode bæreanordninger for MT’en. Svarene fra undersøkelsen viser at dette nå er på plass, sier Haare. Brukerundersøkelsen viser at av 403 som besvarte var det 70 prosent som var godt fornøyd eller svært godt fornøyd og 94 av 100 er fornøyd eller svært godt fornøyd. — Den elektroniske kortleseren i MT’en er det noen som ikke er fornøyd med. Den skal vi forbedre i slutten

av mai, samtidig som vi skal sørge for bedre opplæring på verktøyet, sier Haare. MT’en er et viktig verktøy for NSB, og det omsettes for mange millioner kroner i året. Derfor er det viktig at verktøyet fungerer som det skal. — Spesielt viktig er det at den elektroniske delen fungerer ordentlig etter hvert som elektronisk billettering øker. Haare hadde ønsket seg flere svar fra regionene nord, sør og vest. 92 prosent av besvarelsen kommer fra Østlandet og majoriteten jobber i lokaltogene på Østlandet. Undersøkelsen vil være årviss. MT’en har muligheter til å utvide sin funksjon til blant annet å ta imot avviksmeldinger. Den kan bli en viktig informasjonskanal. — Men på en annen side har vi internett i mange av togene, slik at muligheten til å være oppdatert er tilstede også i andre kanaler, sier Haare. 4-10 Vingehjulet

17


punktlighet

Punktligheten uke 1-17 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 ▼ Dovrebanen ➥ Nordlandsbanen ▼ Raumabanen ▲ Rørosbanen ▲ Bergensbanen ▲ Sørlandsbanen

REGIONTOG NATT ▲ Oslo - Trondheim ▼ Trondheim Bodø ▲ Oslo Bergen ▲ Oslo Stavanger

REGIONTOG ØSTLAND ▲ Oslo Halden ▲ Oslo Skien ▼ Oslo Lillehammer ▲ Gjøvikbanen AS

LOKALTOG ▼ Kongsvingerbanen ▲ Hovedbanen ▲ Drammenbanen ▲ Østfoldbanen ▲ Stavanger ▲ Bergen - Arna ▲ Bergen Voss ▼ Trondheim

KILDE: JBV

▲ Salten

▲=framgang ▼=tilbakegang ➥=uendret godkjent ikke godkjent

18 18

Vingehjulet Vingehjulet

4-10 4-10

Trafikksituasjonen i mars og april Utover i mars og april har situasjonen bedret seg. De verste vinterproblemene er over, men fortsatt er punktligheten målt i forsinkelsestimer for NSB Persontog hittil i 2010 måned for måned dårligere enn i 2009. Dette bildet skjuler store variasjoner mellom strekninger. Langdistansetogene (Lange regiontog) har fortsatt slitt med vinterproblemer, og i de dårligste ukene har punktligheten vært under 50 prosent. De siste ukene i april viser bedring, så det går langsomt mot en mer normal situasjon. Østfoldbanens regiontog har jevnt over hatt bedre punktlighet enn Flytoget i følge Jernbaneverkets ukeoversikt. Når vi i tillegg stort sett har høyere komfortnivå på materiellet (type 73), skulle vi være på høyde med den bedriften som topper den norske kundebarometerrankingen. Vi får håpe at våre kunder i disse togene er fornøyde. På den andre siden sliter Dovrebanens regiontog Oslo-Lillehammer med meget dårlig punktlighet. Dette skyldes i hovedsak saktekjøringer. I tillegg til de vanlige teleproblemene om våren, er det også saktekjøring på grunn av slitte skinner. Begge deler er et konkret uttrykk for det enorme vedlikeholdsetterslepet i infrastrukturen, som også mange politikere erkjenner nå. Problemer med frost og tele lar seg løse, sier de som har greie på det, men det kreves store og omfattende arbeider som krever nøye planlegging og som koster penger. Det er altså ikke høyere makter alene som er årsak til teleproblemene om våren. Dette kan forebygges. Kongsvingerbanen har også mye saktekjøringer i teleløsningen, så over- og underbygningen, som det heter på fagspråket, er trolig fornyelses- eller vedlikeholdstrengende der også. Vi får håpe på at Jernbaneverket kommer opp med tiltak - hvis ikke kan vi regne med samme situasjon neste vår. Jærbanen har nådd et akseptabelt punktlighetsnivå etter en dårlig start etter at det nye dobbeltsporet mellom Stavanger og Sandnes ble åpnet i desember 2009. Sporfeltene ble erstattet med ny teknologi basert på akseltellere. Som med mye nytt, kom det også her noen uforutsette problemer. Disse problemene ser nå ut til å være løst, og dette har bidratt til at Jærbanen har hatt gjennomsnittlig punktlighet godt opp på 90-tallet i hele april. Pendelansvarlige i Drift blir målt på punktligheten for «sine» tog, og har fått bedre verktøy og metoder til hjelp i et systematisk arbeid for bedre punktlighet. Dessverre drukner resultatene av dette arbeidet i alle vinterproblemene hittil i år, men vi er utvilsomt mye bedre rustet til å få til nødvendige forbedringer både på kort og lengre sikt. NSB Persontog arbeider hardt for å få til et bedre rutetilbud og en mer robust ruteplan i 2012. Hans Haugland, NSB, Drift Analyse hansh@nsb.no


mellom oss

Pris til Raumabanen

Pias Plogg Mannen min er medlem i en klubb som heter Pickwick-klubben. Det er en klubb for gode venner med mye humor. Den er

Tove Sylte tok imot prisen fra Svein Kroken i reiselivslaget på vegne av NSB.

NSB har fått prisen for årets reiselivsbedrift med satsningen på Raumabanen. Prisen ble delt ut på årsmøtet til Åndalsnes og Romsdal Reiselivslag.

Jeg ønsker meg en jenteklubb Formålet er «å foreta reiser og undersøkelser, herunder studier over seder og skikker». I tillegg har de noen forpliktelser som medlem. De må bl.a. «vise hengivenhet overfor vakre og humoristiske kvinner, servere utsøkt toddy når medlemmene møtes og vise alminnelig vilje til godhet». Hvert år har de årsmøte i London og det er selvfølgelig obligatorisk oppmøte. I tillegg har de samlinger en gang i måneden hos hverandre. Hver gang mannen min har vært på samling med klubben har han noe morsomt å fortelle når han kommer hjem. De har mange artige påfunn. Noen ganger handler det om trillebårkonkurranse hvor det er om å gjøre å frakte jenter raskest mulig rundt huset i en trillebår, andre ganger handler det om å lage suppe på kaffetrakter. De sier selv at høyt i kurs står afternoon tea, mokkabønner, shortbread, nattluer, broderte stofflommetørklær og kultiverte kappestrider. Jeg har aldri sett mannen min med nattlue, men de har det veldig moro med det. De lever etter de pickwickianske idealer som de kaller det – å være god, ha det gøy og aldri snakke kritisk om andre. Rett og slett de beste leveregler for et menneske. Jeg ønsker meg også en sånn klubb med mine venninner. Vi må kanskje ha en jentevri på dette? Årsmøte i Toscana, konkurranser hvor det å rulle vintønner raskest mulig gjennom vinlandskap er en av aktivitetene, hvor mamelukker fortsatt er fint og hvor vi bare skal le og skravle? Jo – jeg må starte en jenteklubb. Og vi må ha samme vedtekt som gutta: klubben er uoppløselig. Nå vil noen kanskje si at de er sammen med venner uansett, men dette? Ja takk, begge deler! Pia Solheim er it-rådgiver i NSB. Hun vil bidra med betraktninger rundt livet generelt og kanskje litt om tog spesielt i Vingehjulet i tiden fremover.

GUNDER

— Det er betydningsfullt og veldig hyggelig å få en slik honnør fra lokalt reiseliv, sier strekningsleder Tove Sylte som på vegne av NSB mottok prisen. I begrunnelsen for prisen heter det: «NSB har siden 2008 satset store ressurser på å utvikle Raumabanen til et opplevelsesprodukt. Togreisen på Raumabanen som opplevelsesprodukt er en svært viktig satsing for å utvikle reiselivet i vår region, og hele midtNorge nyter godt av tilførsel av store mengder med turister.» Avtroppende styreleder Svein Kroken i Åndalsnes & Romsdal Reiselivslag sa i sin oppsummering at takket være Raumabanen velger også cruisemarkedet å komme til Åndalsnes med de største båtene. Rauma har en helt unik situasjon med hele to store attraksjoner som kan ta i mot tusenvis av turister hver dag: Raumabanen og Trollstigen.

kun for menn.

4-10 Vingehjulet

19


smi ke kl el r o hme to s s

Mange sa det var umulig. Marked og kommunikasjon er som børs og katedral. Likevel, det livlige muntrasjonsrådet fra Bergen rir to hester. Både på jobb og i fritiden.

Rir to hester Marianne B. Einarsen er et fyrverkeri. Hun lar seg begeistre og begeistrer. Det synes ikke å være grenser for hva hun kan ta på seg av ansvar. Hun er leder, og det er hun seg bevisst. Hun kan nemlig håndtere hester. Og nå er det vitenskapelig bevist. At jenter som håndterer hester, blir gode ledere. — Mine døtre vil bli gode ledere, sier hun. Jeg måtte til psykolog etter den uttalelsen. Måtte og måtte. Jeg traff i alle fall en kort tid etter samtalen med Marianne. — Jo, det stemmer det, sa han. Jenter som i ung alder lærer seg å ta ansvar for et dyr, har store muligheter til å bli gode ledere. Da hun begynte i NSB i 2007 var det som å komme hjem. Far Kåre hadde visstnok ikke vært lokfører eller konduktør, men for øvrig bekledd alle mulige og umulige stillinger i NSB. Nå er han i følge datteren den ivrigste leseren av Vingehjulet.

høy score på KTI, MTU og økonomi. Marianne er raus. Strør om seg med komplementer og gir medarbeiderne handlingsrom. Hun ser muligheter og kan delegere. Hun har ingen behov for å forklare sine medarbeidere i detalj hvordan oppgavene skal løses. Nei, er målet og rammene for prosessene klart definert, trenger hun ikke diktere. Men trenger de støtte, får de det. Og når målet nås hopper hun i taket og nærmest demonstrerer sin fysiske form. Hun føler seg privilegert som får jobbe med kunden som konge og sjef. — Jeg får være med å utvikle NSBs produkter og tar imot kundeklager som gir innspill til forbedringer. Det er mine medarbeidere som bringer kundens stemme i P-togs prosjekter. Og drivkraften vår er å levere kundeløftet. — Det skal vi passe på, utvikle og forkynne, sier hun som en overbevist misjonær.

Trygge rammer

At barna har frihet og trygge rammer er avgjørende for Marianne. De har det best sammen når de er tett på hverandre. Som når de reiser på ferie i sin seilbåt. Da må de forholde seg til hverandre. Og det er godt. Mens Marianne er mest interessert i den danske varmblodshesten og den irske sportsponnyen, tar Brede ansvar for seilbåten og skiene. Men for all del. De er sammen i båten og sammen på skifjellet. Markeds- og kommunikasjonsdirektøren har sin utdannelse fra NMH og BI der hun tok diplomeksamen i markedsøkonomi og har master management fra BI. Det ble UNI forsikring, UNI Storebrand, Gjensidige NOR Sparebank og DnBNOR som ble arbeidsgiverne. Startet som markedskonsulent og endte som direktør. Hva som blir det neste, vet vi ikke, Helt konge

Men kunden er konge. Det ville hun hatt som overskrift på dette intervjuet. Men det syntes ikke redaktøren var godt nok. Der er det han som er sjef. Sånn er det bare. Men det er lov å prøve seg. Og forslaget er godt, for det har hun lært seg gjennom utdannelse og praksis. Hun tenker kunde i alt hun gjør. Tenker hun kunde, kommer resultatene. Da kommer det 20 VVi innggeehhjjuulleett 44--1100 20

Sammen mot målet

Tiden i bank og forsikring lærte henne mye om kulturforbedring og forandring. Den ene fusjonen etter den andre ga utfordringer der medarbeidere fra ulike kulturer skulle jobbe sammen mot nye mål. Skulle de lykkes måtte fagforeninger og verneapparat være med. Det som overrasket meg mest da jeg kom til NSB var det ungdommelige og friske arbeidsmiljøet vi finner. Her er det folk som både kan, vil og får lov til å utvikle seg. Hun tenker spesielt på Elisabeth Cabrinetti, Emil Eike, Anett Rubio og Kenneth Aschehoug, men legger til at det er mange flere unge som bare kommer og gjør store ting. I tillegg til at familien har trygghet til å være seg selv, er gode venner noe av det beste en kan ha. Venner som sier det de mener. — Jeg har lært meg selv bedre å kjenne gjennom mine gode venners briller, sier Marianne. Den fargerike og ikke helt lydløse markeds- og kommunikasjonsdirektøren i NSB. Tekst: Preben Colstrup Foto: Lasse Storheil


I en serie artikler vil Vingehjulet presentere lederne i NSB Persontog. Vi går litt bak masken og prøver å finne ut hva som interesserer dem når de ikke konsentrerer seg om jobben. Men selvsagt prøver vi å få frem hva de enkelte lederne synes er viktig for å kunne gjøre en så god jobb som mulig.

Direktør for Marked og kommunikasjon Gift med Brede Barn: Julie 16 og Malene 11 Bosted: Vollen i Asker Interesser: Hester, seiling

Portrettet

Marianne B. Einarsen

21 44 -- 11 00 VV ii nn gg ee hh jj uu ll ee tt 21


Helsehjørnet Viktig å sjekke synet En venn fortalte nylig en historie fra sin familie i en liten by i Hellas. Han fortalte om sin gamle tante, søster av hans far, som fra barnsben hadde problemer med synet. Hun klaget stadig over dette, men hennes brødre som tenkte at det var viktig for henne å finne en ektemann, overbeviste henne om at alle så like dårlig som henne. På det lille stedet i Hellas var det på den tiden slik at en ung kvinne med briller ikke hadde særlige utsikter for å bli gift. Til tross for sine plager med synet, livnærte hun seg som syerske. Så gikk det slik at hun traff en ung mann som hun giftet seg med. Historien forteller at dagen etter bryllupet tok hennes brødre henne med seg og skaffet henne briller. En ny verden åpnet seg for henne. Tanten ville nok hatt problemer med flere yrker i vårt samfunn, og hun ville helt sikkert fått problemer med synsundersøkelsen for sikkerhetstjeneste hos bedriftshelsetjenesten. Etter hvert ville tanten sikkert også fått problemer med dataskjermen som er blitt så sentral i våre liv, og behovet for terminalbriller ville meldt seg. I dag er vi mange som bruker briller. Vi er glade de finnes, og mange av dem er lekre og til med moteriktige. Noen av oss er nærsynte, langsynte eller har skjeve hornhinner fra ung alder og må begynne med briller tidlig. Disse brytningsfeilene i øyet kan korrigeres med briller og gjør at vi kan se godt med litt hjelp. Andre ser godt til de når en viss alder da de merker at det blir vanskelig å lese liten skrift, særlig i dårlig lys. Noen synes det kommer brått på, men det er en gradvis utvikling i øyets linse som er årsaken til at nærsynet blir dårligere med årene. Etter hvert som vi blir eldre, blir øyets linse gradvis mindre elastisk. Linsens funksjon er å hjelpe øyet til å fokusere på ulike avstander. Når vi skal se på nært hold, må linsen trekke seg sammen slik at lysstrålene som treffer hornhinnen og deretter linsen, samles på netthinnen der bildet oppfattes som klart. Når linsen ikke klarer å trekke seg sammen slik den gjorde i yngre år, vil lysstrålene fra det vi ser på nært hold, ikke treffe netthinnen, men et tenkt punkt bak netthinnen, og bildet på netthinnen som sendes videre til synssenteret i hjernen oppfattes som uklart. Behov for lesebriller er et sikkert alderdomstegn, men inntreffer i ulik alder hos ulike personer. Som regel må man begynne med lesebriller i 40-50 års alderen. En stund klarer vi oss med de samme brilleparene ved både lesing og dataskjermarbeid, men etter hvert som linsen blir enda stivere, trenger man ulik styrke på brilleglassene på disse avstandene. Alle som jobber jevnlig ved dataskjerm har rett til undersøkelse hos optiker betalt av arbeidsgiver. Dette er hjemlet i «Forskrift for arbeid ved dataskjerm». Briller som bare benyttes i arbeid, skal betales av arbeidsgiver, begrenset oppad til en viss verdi. Ergonomene ved bedriftshelsetjenesten gir råd og hjelper til med å ta mål av de ulike avstandene på dataarbeidsplassen, og disse målene tar man med til optiker slik at han eller hun lettere kan tilpasse en fornuftig terminalbrille. Det er viktig at også andre forhold ved terminalarbeidsplassen vurderes samtidig som disse målene tas, for eksempel plassering av skjerm og lysforhold. De som må bruke briller i sikkerhetstjeneste, skal ha reservebriller med seg på jobb. Som regel er det greit å bruke de sist avlagte brilleparene som reservebriller. Hvis man må kjøpe reservebriller, kan man søke om refusjon fra NSB. På intranett finner du mer om hvordan man skal forholde seg ved behov for undersøkelse hos optiker eller søknad om refusjon av briller. Det må sies til slutt at vår venns tante og hennes mann hadde et langt og lykkelig ekteskap, til tross for brillene. Grete Nilsen, bedriftslege BHT, Trondheim

22

Vingehjulet

4-10

Styrevalgene I forbindelse med valget er det kommet kun èn liste med forslag til ansattes representanter til konsernstyret i NSB, CargoNet AS, NSB Gjøvikbanen AS, Trafikkservice AS, MiTrans AS og Mantena AS. I Nettbuss og Arrive var det valg 12. mai. I representasjonsforskriftene § 14 står det: «Dersom det bare fremkommer ett forslag til liste, er de som er foreslått på denne listen valgt i den rekkefølge de er foreslått». Konsekvensen av dette er at det for ovennevnte selskaper ikke vil bli ytterligere avstemming om valg av representanter. Til konsernstyret var listen en fellesliste mellom Norske Jernbaneforbund, Norsk Lokomotivmannsforbund, Norsk Transportarbeiderforbund og Fagforbundet: 1. styremedlem: Audun SørReime NSB AS, Bergen (NJF), 2. styremedlem: Øystein Aslaksen NSB AS, Oslo (NLF), 3. styremedlem: Jan Audun Strand Nettbuss Trøndelag AS (NJF). Vararepresentanter: 1. varamedlem: Lise Lotte Solum NSB AS, Oslo (NJF), 2. varamedlem: Yngvar Venemyr Nettbuss SørAS (NTF), 3. varamedlem: Ole Roger Berg Team Trafikk AS, Trondheim (FF), 4. varamedlem: Rolf Jørgensen CargoNet, Oslo (NLF), 5. varamedlem: Kjell Næss Mantena AS, Oslo (NJF). Til styret i CargoNet AS er det mottatt en fellesliste fra NJF og NLF. Til styret i NSB Gjøvikbanen AS er det mottatt en fellesliste fra NJF og NLF. Til styret i Mantena AS er det mottatt en liste fra NJF. Til styret i MiTrans AS er det mottatt en liste fra NJF. Til Styret i Trafikkservice AS er det mottatt en liste fra NJF. Navn på nye styremedlemmer og varamedlemmer blir orientert om av valgstyrene i selskapene. Funksjonstiden for de sittende representanter i styret opphører ved avslutning av den ordinære generalforsamling. Da vil de nye representanter tiltre styrene.


Bok og plate fra Grorud

Lokomotivførerleder Bjørn Østenengen og konduktør Bente Hamarsland bistod da forfatteren Erik Fosnes Hansen debuterte som sangartist og artisten Finn Kalvik debuterte som forfatter. Eldar Vågan har laget tegningene i Kalviks bok.

Grorud var rammen rundt begivenheten da Finn Kalvik og Erik Fosnes Hansen lanserte bok og CD. NSB lånte ut et tidsriktig 69-sett og Dagsrevyen dekket begivenheten. Både Erik Fosnes Hansen har vokst opp i Stjerneblokkene på Grorud og begge har foreldre som jobbet i NSB. Faren til Kalvik var stasjonsmester på Vestbanen, og faren til Fosnes Hansen var utdannet telegrafist og gikk senere over i NSBs reisebyrå og var en periode representant for et felles skandinavisk jernbanekontor i USA. Dagsrevyen brukte halvannen time på opptak på togturen og ved Grorud stasjon. De var også ved Stjerneblokkene der Kalvik og Fosnes Hansen har vokst opp. Eldvar Vågan har laget tegningene i boken til Kalvik. Det er daWorks Records som har laget albumet Neste stasjon Grorud med artisten Finn Kalvik og forfatteren Erik Fosnes Hansen. Albumet har tekster av Fosnes Hansen og melodier av

Kalvik. Samarbeidet henter frem historier og opplevelser de begge har fra sin oppvekst i og rundt jernbanemiljøet over to generasjoner på Grorud. Finn Kalvik vokste opp på 50- og 60-tallet, mens Erik Fosnes Hansen har sine første minner fra 60- og 70-tallet. Erik Fosnes Hansen, som også har bakgrunn fra Sølvguttene, deltar som utøver på albumet. Samme dag som albumet ble lansert i april, kom Finn Kalviks bokdebut, Uten skam og mening, med historier fra det samme miljøet på Aschehoug forlag. Boken inneholder morsomme historier fra Kalviks oppvekst. Det er to debutanter som nå står frem. Kalvik som forfatter og Fosnes Hansen som plateartist. Tekst og foto: Lasse Storheil

Skolen blir til NSB skolen i Drammen begynner å ta form. Det fikk konsernsjefen også se i slutten av april. Einar Enger ble invitert til en gjennomgang av planer og fikk samtidig se bygget som er under oppføring. Skolesjef Inger Altun fortalte om skolens oppgaver og funksjoner og muligheter. — Det er en økning i antall elever og flere skal på kurs i tiden fremover. Skolen får flere medarbeidere. Det nye bygget skal også huse Stadler og Nye togprosjektet, sier Altun. Hun benyttet også anledningen til å presentere noen av sine medarbeidere for konsernsjefene, og redegjorde for fremtidsmulighetene med nytt bygg. Se sammenheng Konsernsjef Einar Enger påpekte at skolens funksjon er viktig for vedlikehold og utvikling av togkompetanse i

Einar Enger ser på den nye skolen sammen med skolesjef Inger Altun og prosjektleder for nybygget, Karen Sannes.

NSB. Han rådet skolens rektor og medarbeidere til å signalisere synspunktene omkring skolens videre utvikling til nærmeste ledelse. 4-10 Vingehjulet

23


Pensjonsreform gir Når pensjonsreformen trer i kraft i 2011 får du flere valgmulig heter. — Gjennom mediene er det lett å få inntrykk av at det ikke blir flere valgmuligheter innen offentlig tjenestepensjon når reformen trer i kraft. Faktum er at det blir flere valgmuligheter enn før, sier Jan Fredrik Nordby som er fagsjef i Statens pensjonskasse og daglig jobber med pensjonsreformen.

Utenfor Mariero stasjon. Fra venstre Gro Mariero, Anita Roalkvam, Linda Haugland, Oddgeir Bøe, Tor Petter Tjessem, Raymond Vasstveit, Andreas Kristoffersen, Arild Halvorsen og Liv Grude.

Mange dyttet på Det har vært stor deltakelse i årets Dyttkonkurranse. Mange kom tidlig i mål. Først til Trondheim var Hamarkara. Du kan gå så langt du vil. Først til Oslo, så til Kristiansand og gjerne til Stavanger. Noen koste seg med fine turer. Denne rapporten fra Jæren er laget av Marianne Havsø Sæstad. «I fjor arrangerte laget RÅ-GÅ-JÆREN flere fellesturer langs Jærbanen på turstier fra Sandnes til Egersund. I år valgte vi den nye flotte turstienlangs sjøen parallelt med det nye dobbeltsporet fra Stavanger til Sandnes. 12 personer som møtte opp på stasjonen i Stavanger for å gå tur. Det var en fin blanding av lokomotivførere, konduktører og folk fra kontorer og billettsalg. Vi tok lokaltog fra Stavanger til nye Paradis stasjon. Herfra kom vi ut på den nye turstien som går mellom dobbeltsporet og sjøen. Da vi nærmet oss Mariero stasjon tok lokomotivfører Tor Petter Tjessem imot oss ved den gamle stasjonen, der Norsk Jernbaneklubb avd. Rogaland leier og har et lite jernbanemuseum. Der ble det servert nydelige nystekte vafler og kaffe. Det var en hyggelig overraskelse! Etter pausen fortsatte følget til Jåttå stasjon, som er stoppestedet som tar folk rett til Viking stadion og til Gausel som er den nye overgangsstasjonen for alle som skal videre til arbeidsplassene på Forus. Fra Gausel valgte de fleste å ta tog hjem enten til Stavanger eller til Jæren/Egersund -godt fornøyd med å ha hatt en kjekk tur, og ca 15 000 skritt på telleren. De to som fortsatte å gå helt til Sandnes, Torbjørn Osen og Oddgeir Bø, kunne plusse på ytterligere 10 000 skritt på sine skrittellere.»

24

Vingehjulet

4-10

Hva er riktig for deg? Det finnes ikke noe fasitsvar på hva som er riktig pensjonsalternativ. Det må hver enkelt avgjøre. Regnestykket er unikt for hver person, og det er flere faktorer som spiller inn. — Hvor gammel du er når du tar ut pensjon og hvilket årstall du er født har betydning for alderspensjonen du får fra folketrygden og Statens pensjonskasse. Dette har med levealdersjustering å gjøre- Det er et viktig begrep i pensjonsreformen. Så lenge levealderen øker, må hvert årskull jobbe lenger enn det

Dette er alternativene Her får du en enkel oversikt over de ulike valgmulighetene.


valgmuligheter Du kan kombinere pensjon og arbeid, eller slutte å jobbe når du fyller 62 år. forrige for oppnå samme pensjon. Du kan kompensere for dette ved å jobbe etter at du har fylt 67 år, forklarer Nordby. Ikke forhast deg Det nye regelverket for offentlig tjenestepensjon er ikke endelig vedtatt. En lovproposisjon som gjelder årskullene 1943 - 1953 var klar før påske, og lovendringen er ventet før sommeren. — Det legges opp til at AFP i offentlig sektor skal videreføres som i dag når pensjonsreformen trer i kraft i 2011. Det er med andre ord ingen grunn til å ta en forhastet beslutning om du skal fratre før årsskiftet eller ikke. Før du eventuelt pensjonerer deg, er det viktig å kontrollere om du har oppnådd kravet til full opptjening, som er 30 år i tjenestepensjonsordningen, understreker Nordby.

Jan Fredrik Nordby er fagsjef i Statens Pensjonskasse

Hvert alternativ beskrives ikke i detalj. Vil du vite mer, finner du ytterligere informasjon på www. spk.no. Der finner du også en pensjonskalkulator, hvor den som er født før 1954, kan få en pekepinn på hvordan de ulike alternativene kan slå ut økonomisk. Pensjonist på heltid Særaldersgrense – se figur 1 85-årsregelen opprettholdes. Det betyr at du kan fratre inntil 3 år før aldersgrensen dersom summen av din egen alder og tjenestetid i tjenestepensjonsordningene er minst 85 år. Fra du er 62 år er det også mulig å ta ut folketrygdens fleksible alderspensjon ved siden av særalderspensjonen. Jobber du i offentlig sektor blir tjenestepensjonen redusert avhengig av hvor mye du jobber. Du kan kombinere inntekt fra privat sektor med særalderspensjonen. AFP – se figur 2 AFP i offentlig sektor videreføres som i dag. AFP kan tas ut helt eller delvis. Fra du er 67 år går du over til tjenestepensjon fra Statens pensjonskasse. Fleksibel alderspensjon fra folketrygden – se figur 3 Fra 2011 kan du gå av med alderspensjon fra folketrygden fra du er 62. Har du rett til offentlig tjenestepensjon, får du den utbetalt fra du er 67. Hvis du tar ut alderspensjon fra folketrygden før du blir 67 år, og samtidig slutter i stillingen som gir medlemskap hos oss, kan tjenestepensjonen din bli lavere enn om du er medlem når du går av.

Jobbe ved siden av pensjon Delvis AFP – se figur 4 Når du er mellom 62 og 67 år kan du kombinere AFP og deltidsjobb hvis du jobber minst 60 prosent. Velger du dette alternativet, reduseres pensjonen din avhengig av hvor mye du jobber. Tjenestepensjonen blir utbetalt når du fyller 67. Inntekt ved siden av fleksibel alderspensjon – se figur 5 Fra du er 62 år kan du kombinere jobb med alderspensjon fra folketrygden. Du kan jobbe så mye du vil uten at pensjonen reduseres. Fortsetter du å jobbe, fortsetter du også å opptjene pensjon. Dette er ikke mulig å ta ut AFP og jobbe heltid samtidig å ta ut tidligpensjon fra folketrygden og AFP samtidig å ta ut AFP fra offentlig og privat sektor samtidig Du kan endre pensjonsvalg Husk at hvis du har avsluttet hele eller deler av arbeidsforholdet ditt når du har tatt ut pensjon, er det opp til arbeidsgiver om du kan gå tilbake i jobb. I samråd med arbeidsgiver kan du for eksempel endre stillingsstørrelse eller gå tilbake i full jobb. Du kan endre ytelse fra alderspensjon fra folketrygden til AFP, hvis vilkårene for AFP er oppfylt fra AFP til alderspensjon fra folketrygden.

4-10 Vingehjulet

25


mellom oss

Mest fornøyd med TimEkspressen TimEkspressen har Norges nest mest fornøyde passasjerer, og kommer på andreplass i sjangeren persontransport i Norsk Kundebarometers årlige undersøkelse.

nettbuss For niende år på rad viser kåringen at TimEkspressen har veldig fornøyde kunder. Skåren på 77 er den samme som i 2009. — Vi jobber hele tiden for å opprettholde den posisjonen vi har, sier markedsdirektør Ståle Nistov i Nettbuss AS. Snittet for de andre som ble målt på persontransport var 70 poeng. Stabilt — På de ni årene Norsk Kundebarometer har foretatt sine målinger, har Timekspressen aldri skåret under 74 poeng av 100 mulige. Tre år har vi krysset den magiske 80-poeng grensen, som tilsvarer svært tilfredse kunder. Vi har et stabilt og godt forhold til våre kunder, og vi oppfattes som en trygg merkevare. Vi er fornøyd med årets kåring, men vår ambisjon er å komme over 80 poeng igjen, sier Nistov. Lojalitet Det skal også nevnes at TIMEekspressen skårer høyt på lojalitet. — Her kom vi på en tredje plass totalt sett med en skåre på 90 av 100 mulige, hvilket vi er meget tilfreds med. Mange av våre passasjerer kjører TIMEkspressen hver dag til og fra jobb. Bussen er derfor en viktig del av deres hverdag, påpeker Nistov.

26

Vingehjulet

4-10

Mange artister i Operaen I sommer kan du se mange flotte artister i Operaen. Det er bare å bestille billett. Operataket

23. juni, St. Hans fest for hele familien. Med The Ten Tenors og Divine 24. juni, Bigbang, Skambankt 2. juli, Al Green, Noora Noor, Tine Thing Helseth, Queendom 14. august, Operaorkestret med musikksjef John Helmer Fiore 20. august, Gåte 21. august, Lars Winnerbäck, Melissa Horn Hovedscenen

29., 30. juni og 1. juli, Let it Rock, i samarbeid med Riksteatret 3. juli, Lindesnes Trekkspillklubb 29. juli, Kari Bremnes 31. juli, Ulver 11. august, The National 16. august, Ornette Coleman, Toots Thielemans Scene 2

Fra 26. juli, Jo Strømgren Kompani med A Dance Tribute to the Art of Football. 24 forestillinger 1. balkong i Foajeen

Kammerkonserter med norske og utenlandske utøvere. Cirka 25 konserter i juli/august

Sommeropphold 2010

For jernbaneansattes funksjonshemmede barn arrangeres sommeropphold 27. juni til 2. juli 2010 på Gudbrandsdal Spidsbergseter hotell på Ringebu. Programmet under oppholdet består av natursti, aktiviteter i basseng og arbeidsstue. Hver deltaker betaler egenandel på kr 1 500,- som dekker opphold i dobbeltrom for seg selv og ledsager. Tillegg for enkeltrom. Reise tur/retur Ringebu må ordnes av hver enkelt. Påmeldingsskjema fås ved henvendelse til Laila Grønbakken, lag@ jbv.no. Skriftlig påmelding sendes innen 25. mai til lag@jbv.no eller i posten til Laila Grønbakken, Jernbaneverket, Postboks 788, Sentrum, 0106 Oslo.

ledige stillinger kontaktperson: Ann Christin For samtlige stillinger gjelder: Vi ønsker å gjenspeile samfunnets mangfold og oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss. For samtlige stillinger gjelder: Vi ønsker å gjenspeile samfunnets mangfold og oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss. NSB Persontog Drift Stilling: Konduktører Østlandet Utlysning: 23.04.2010 Søknadsfrist: Snarest Arbeidssted: Oslo S/Skien Referansenr: 642701383 Søknad sendes ved å gå inn på Intranett, ledige stillinger. Ønsker du en stilling i Norges største transportkonsern? Ønsker du å bidra i et selskap i stor utvikling og vekst, hvor hensyn til kunder, miljø, samfunn og sikkerhet står i fokus? Svarer du ja på dette, er du på rett spor. Som konduktør i NSB har du muligheter til å gi våre kunder en god reiseopplevelse. Vi tar nå inn nye konduktøraspiranter fortløpende med oppstart/ skolestart utover høsten 2010. Arbeidsoppgaver: bidra til å ivareta kundens sikkerhet om bord i tog, bidra til å innfri kundens forventning på reisen, inntektssikring, rapportering. Personlige egenskaper: en god serviceinnstilling, evne til å takle en hektisk hverdag. Vi har stasjoneringssted for konduktører flere steder på Østlandet. Denne gangen har vi ledige konduktøraspirantstillinger med stasjoneringssted Oslo S og Skien. Opplæringstiden har en varighet på ca 7 måneder. Teoriundervisningen foregår ved NSB skolen i Drammen, mens praksisopplæringen foregår ombord i tog i Østlandsområdet. Før inntak som konduktør vil det foretas en helsesjekk hos vår bedriftshelsetjeneste. Kvalifikasjoner: generell studiekompetanse, god muntlig fremstillingsevne på norsk, beherske muntlig engelsk, erfaring fra reiseliv eller servicenæring/kundebehandling. Vi tilbyr: gode betingelser og karrieremuligheter, opplæring med full lønn, en trygg og ansvarsfull jobb, hyggelige kundeopplevelser, en miljøvennlig arbeidsplass, variert arbeidsdag. For spm vedrørende stillingen: Geir Morten Haugen Konduktørleder tlf: 916 51 444 NSB Persontog Drift Stilling: Instruktører for konduktører/lokomotivførere Utlysning: 28.04.2010 Søknadsfrist: 17.05.2010 Referansenr: 641778877 Søknad sendes ved å gå inn på Intranett, ledige stillinger. Vil du bli instruktør for konduktører/lokomotivførere? Bedriften er i stadig utvikling med nyansettelser av konduktører og lokomotivførere for å møte målsetningen om økt produksjon fremover. Kravet til faglig oppfølging for nye og eksisterende konduktører og lokomotivførere er veldig viktig. I den forbindelse søker vi etter dyktige instruktører, for å ivareta kravene til kompetanse og kunnskap for ansatte. Instruktørrollen er en tilleggsfunksjon til konduktør og lokomotivførerstillingen. Du vil i perioder tas ut av


Veirud, tel 23 62 16 03 din ordinære funksjon og arbeide som instruktør. De som blir valgt ut vil i perioder hospitere i instruktørmiljøet til de har gjennomført og bestått instruktørkurset. Instruktørkurs gjennomføres i regi av NSB skolen og starter opp i uke 35, med praksis høsten 2010. Arbeidsoppgaver: grunnopplæring for konduktører/lokomotivførere ved NSB skolen på Sundland, grunnopplæring for lokomotivførere ved Norsk jernbaneskole på Grorud, etteropplæring på Sundland, matriellopplæring for konduktører. Personlige egenskaper: strukturert og nøyaktig, utadvendt og sosial sikker, fleksibel, faglig interessert, samarbeidsvillig, lagspiller, motivator, evne til kompetansedeling. For spm vedrørende stillingen: Elin Alseth, Avdelingsleder tlf: 918 59 837 Geir Morten Haugen, Konduktørleder, tlf: 952 45 006 Tom Myrvold, Lokomotivførerleder, tlf: 916 53 046 NSB Persontog Drift Stilling: Assisterende lokomotivfører Utlysning: 05.05.2010 Søknadsfrist: 21.05.2010 Arbeidssted: Drammen Referansenr: 659228954 Søknad sendes ved å gå inn på Intranett, ledige stillinger. Avdeling Lok Drammen søker etter assisterende lokførerleder til å ivareta deler av personalet i avdelingen. Avdelingen består i dag av avdelingsleder og 3 ass. lokførerledere. Det er totalt 134 lokførere, fordelt på stasjoneringsstedene Drammen og Kongsberg. Stasjoneringssted vil være Drammen. Arbeidsoppgaver: faglig og sikkerhetsmessig ansvar for oppfølging av personalet, personaloppfølging, medarbeidersamtaler og motivasjon av eget personale, gode resultater innenfor områdene sikkerhet, punktlighet/regularitet, kundetilfredshet på de pendlene som avdelingen er ansvarlig for andre oppgaver som tilligger avdelingsleder vil måtte påregnes, Delta i vaktordning ved behov. Vi tilbyr: mulighet for faglig og personlig utvikling, lønn etter avtale. Personlige egenskaper: gode kommunikasjonsevner (skriftlig og muntlig), gode samarbeidsevner, lederegenskaper (fremme motivasjon, fellesskap og bygge relasjoner), resultatorientert med ambisjoner om å levere resultater innenfor områdene sikkerhet, punktlighet/regularitet og kundetilfredshet. For spm vedrørende stillingen: Jan Andreassen Lokførerleder Tlf: 916 75 724 NSB Persontog Drift Stilling: Lokomotivledere DROPS Utlysning: 19.04.2010 Søknadsfrist: 23.05.2010 Arbeidssted: Oslo Referansenr: 646468448 Søknad sendes ved å gå inn på Intranett, ledige stillinger. Arbeidsoppgaver: teknisk brukerstøtte på elektrisk togmateriell, materiellteknisk øvelseskjøring, materielltekniske typekurs. Personlige egenskaper: god kommunikasjonsevne skriftlig og muntlig, gode samarbeidsevner, lederegenskaper, må

kunne takle et tidvis hektisk arbeidsmiljø. Kvalifikasjoner: lokomotivførerutdannelse, pedagogisk erfaring er en fordel, men ikke krav, god teknisk kjennskap til og interesse for NSBs togmateriell og den operative driften, datakunnskaper. Vi tilbyr: en interessant og utviklende jobb i et svært godt miljø med høy faglig kompetanse, lønn ihht overenskomst. For spm vedrørende stillingen: Rune Moe. Seksjonsleder. Tlf: 916 50 805 Tor Tveter. Fagleder. Tlf: 906 92 819 NSB Persontog Stilling: Assisterende konduktørleder Utlysning: 04.05.2010 Søknadsfrist: 24.05.2010 Arbeidssted: Oslo Referansenr: 658281969 Søknad sendes ved å gå inn på Intranett, ledige stillinger. Konduktørenheten i Oslo består av totalt ca 400 konduktører og servicemedarbeidere, stasjonert på Oslo S, Lillestrøm, Eidsvoll, Kongsvinger. Mange av årets konduktøraspiranter stasjoneres i Oslo etter endt opplæring. For å ivareta våre medarbeidere på en god måte, trenger vi gode ledere. Vi søker en leder som ønsker å være med å utgjøre en forskjell i forhold til den enkelte konduktørs motivasjon, trivsel og leveranser. Vi har nå ledig et vikariat som assisterende konduktørleder med ca 2 års varighet ved konduktørenheten i Oslo. Arbeidsoppgaver: personalansvar, herunder gjennomføring av medarbeidersamtaler, oppfølging av sikkerhet, punktlighet og service, oppfølging av sykefravær, oppgjørsrutiner, kvittering av sirkulærer, bidra i HMS- og trafikksikkerhetsarbeidet i avdelingen, registrering av innmeldinger av uønskede hendelser, autorisere konduktøraspiranter, konduktørtjeneste. Personlige egenskaper: engasjert og pålitelig, systematisk, løsningsorientert, gode evner til samarbeid og kommunikasjon, evne til å motivere, beslutningsdyktig. Kvalifikasjoner: gyldig autorisasjon som konduktør. Vi tilbyr: en utfordrende og utviklende stilling, godt arbeidsmiljø og hyggelige kollegaer, muligheter til å påvirke forhold du synes er viktig for konduktørgruppa, kompetansetilførsel. For smp vedrørende stillingen: Heidi Renolen Avdelingsleder Tlf: 916 54 135 NSB Persontog Drift Stilling: Overkonduktør Utlysning: 06.04.2010 Søknadsfrist: 28.05.2010 Arbeidssted: Bodø Referansenr 636239675 Søknad sendes ved å gå inn på Intranett, ledige stillinger. Det er for tiden stasjonert 17 overkonduktører i Bodø. Tjenesten fordeler seg med lokaltog Bodø – Rognan, Regiontog samt dag/nattog mellom Bodø og Mosjøen. Servering og skifting er en del av oppgavene som må beherskes. Nødvendig opplæring vil bli gitt dersom man mangler kompetanse. Arbeidsoppgaver: ombordansvarlig, assistanse / servering, billettkontroll / inntektssikring, kundeservice, skifting. Personlige egenskaper: godt humør, samarbeidsvillig, stå på vilje, god kundebehandling.

Kvalifikasjoner: utdanning som konduktør. Vi tilbyr: variert tjeneste, trivelige kolleger, godt miljø, vakker natur. For spm vedrørende stillingen: Arne-Richard Kristiansen . Assisterende avdelingsleder .Tlf: 906 28 836 NSB Persontog Drift Tjenestesentralen Østlandet Oslo/Drammen Stilling: Planlegger Utlysning: 28.04.2010 Søknadsfrist: 28.05.2010 Arbeidssted: Oslo/Drammen Referansenr: 653015232 Søknad sendes ved å gå inn på Intranett, ledige stillinger. NSB drift søker planlegger til tjenestesentralen Østlandet med arbeidssted i Oslo/ Drammen. Oppgavene er tjenestefordeling og /eller korttidsplanlegging for kjørende personalet i Østlandsområdet. Arbeidsoppgaver: daglig tjenestefordeling og kortidsplanlegging i samarbeid med lokale ledere og NSB drift, bidra ved turnusplanlegging og rapportering av personalmessige konsekvenser ved endring togproduksjon, utarbeidelse og oppdatering av arbeidsplaner innenfor gjeldene rutetermin, utarbeide arbeidsplaner med alle kjente aktiviteter lagt i plan overlevert minimum 14 dager før første uke i turnus, planer for gjennomføring av ferie og omlegging av tjeneste ved større driftsavvik. Personlige egenskaper: forretningsforståelse og evne til å tenke økonomi i alle sammenhenger, strukturert, se helhet i togproduksjon, raskt kunne tilegne seg kompetanse på de IT verktøy som skal benyttes, gode kommunikasjon og samarbeidsevner, takle stress, serviceinnstilt, selv når arbeidspresset er stort. Kvalifikasjoner: erfaring fra tjenestefordeling vektlegges, god kjennskap til og forståelse for tolking av arbeidstidsbestemmelser For spm vedrørende stillingen: Ola Barmoen Leder av tjenestesentralen Østlandet Tlf: 916 53 917 Jack Ove Svastuen Ass. Leder av tjenestesentralen Østlandet Tlf: 916 51 277 NSB Persontog Drift Østland Stilling: Assisterende lokførerledere for aspiranter Utlysning: 06.05.2010 Søknadsfrist: 30.05.2010 Arbeidssted: Oslo S Referansenr: 660217040 Søknad sendes ved å gå inn på Intranett, ledige stillinger. Arbeidsoppgaver: personalansvar, systematisk oppfølging av medarbeidere, oppfølging av HMS- og trafikksikkerhetsarbeid i eget område og initiere tiltak ved sikkerhetsmessig avvik, oppfølging av sykefravær, autorisering av personale, rapportering, delta i rekrutteringsprosessen. Personlige egenskaper: evne til samhandling og kommunikasjon, evne til å lede og motivere, resultatorientert. Kvalifikasjoner: god innsikt i trafikksikkerhet og avtaleverk (lover og regler), basiskunnskaper i bruk av dataverktøy. Vi tilbyr: en spennende jobb, hyggelige kollegaer, lønn etter avtale. For spm vedrørende stillingen: Elin Alseth Avdelingsleder Tlf: 918 59 837 Tom Myrvold Lokførerleder Tlf: 916 53 382

4-10 Vingehjulet

27


B

Returadresse: NSB 0048 Oslo

Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes tilbake til senderen med opplysning om den nye adressen

Togentusiast på kundesporet

Min jobb

■ Bente Sandaker (51), selger ■ Begynte i NSB i 1996 ■ Er kjæreste med Tore ■ Fire barn, Inger-Lise 29, Ola 26, ■ tvillingene Brita og Øyvind på 15 år.

Bente er oppvokst på Dokka, og har blant annet jobbet på konfeksjonsfabrikk på hjemstedet og i Gartnerhallen i hovedstaden. Flyttet senere tilbake til hjemtraktene, og begynte ved kundesenteret i 1996

— Jeg har nok hele livet vært en togentusiast, og følte at dette hadde jeg lyst til å være en del av, sier Bente. At jeg takket ja til jobb i jernbanen er en avgjørelse jeg ikke har angret på. — Mye har skjedd med jobbinnholdet disse 14 årene, og jeg har fått prøve meg på mange områder. Det som har gitt meg mest er at jeg har blitt vist tilliten som tillitsvalgt for de ansatte på kundesentret på sjette året. Det har gitt meg mange ekstraoppgaver. Blant annet har jeg vært med i prosessen for innkjøp av 50 nye togsett til NSB, sier Bente. — Det har ført til at jeg ikke kan legge fra meg jobben i samme grad som før, sier hun. Jeg trenger å forberede møter, og når de ansatte trenger meg, så vil jeg være der selv om det ikke er innenfor min normale arbeidstid, sier hun. Bente sitter i styret for Nei til EU i Oppland, og er

leder for foreldreutvalget (FAU) på ungdomsskolen der tvillingene går. — Derfor har jeg få fritidsproblemer. Det å følge opp barna har vært stor glede og lite slit. Nå er det tvillingene som trenger meg mest, siden de to eldste for lengst er ute på egen hånd. De to eldste bor i Drammen og på Toten, så jeg har også jevnlig kontakt med dem. Tvillingene mine holder på med drill og fotball, og det krever også sitt å delta på dugnader og følge opp på treninger og kamper/oppvisninger, sier Bente. Utover dette er Bente utrolig glad i å lese bøker. — Det jeg er mest opptatt av er historie, men jeg leser også romaner både klassiske og samtidsromaner, sier Bente. Foto: Lasse Storheil

I denne spalten presenterer Vingehjulet ansatte i NSB. Vi forsøker å ta pulsen på det brede spekteret av arbeidsoppgaver som til syvende og sist har to mål for øye: Fornøyde passasjerer og sunn økonomi for NSB. Har du tips om personer til spalten, ta kontakt med redaktøren.

28

Vingehjulet

4-10

Vingehjulet 4-2010  

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa takket ansatte i NSB for ekstrainnsatsen da flyene stod i i april.

Advertisement