Page 1

INTErNbLad for NSb-koNSErNET 03/2015

Sammen om malmen

foto: lasse storheil

Det er et tett samarbeid mellom CargoNet og Rana Gruber. NSB-konsernets godsselskap kjører malm fra gruvene i Ørtfjell, tre mils vei ned til oppredningsverk og utskipningshavn i Mo i Rana. Rana Gruber (RG) vil øke produksjonen av jernmalm for å overleve i et tøft verdensmarked. Dette betyr flere tog på Nordlandsbanen. Utbedring av infrastrukturen er tvingende nødvendig, og ble signalisert fra RG til Samferdselsdepartementet da minister og statssekretærer var på rundreiser med tog i Norge i mars. Detaljplaner utredes. Lokfører Torbjørn Antonsen (t.h.) i CargoNet kjører gjerne flere malmtog. Her sammen med Rana Grubers logistikk- og infrastruktursjef Alf Andreas Øverli ved Ørtfjell stasjon. Se side 13

4 omdømme

i bedring

Vhj3-2.indd 1

8 reformen betyr

endringer

17 Egenmelding

på 180 dager VINGEHJULET / 3- 2015

1

22.04.2015 11:06:39

Vingehjulet 3-2015  

Rana Gruber og CargoNet er sammen om malmtransporten. NSBs omdømme er bedret. Jernbanereform betyr endringer for NSB. Nettbuss Drammen innfø...

Advertisement