Page 1

Vingehjulet

Vingehjulet 21. februar 2000

Internblad for NSB Nr 3, 21. februar 2000

Ny bydel - Vi har valgt å kalle eiendomsutviklingen sørøst for sporene på Drammen stasjon for LENKEN fordi eksisterende og planlagt bebyggelse

Tok et skippertak

danner en kjede av sammenkjedete bygninger, sier Steffen Markussen i NSB Eiendom Utvikling, og legger til at det er snakk om en hel bydel SIDE16

Godt år for Gods Direktør Kjell Frøyslid antyder en resultatvekst på mer enn 33 millioner kroner siste år. – Med aktiv markedsføring, produktutvikling og nøysomhet nærmer vi oss matchvekten for slaget om transportkundene, sier han. SIDE10

– Styrker samholdet – Målet er at NSB skal være en foregangsbedrift når det gjelder trafikksikkerhet, sier Osmund Ueland som tror Åstaulykken vil kreve ekstra innsats fra alle i NSB i lang tid fremover. SIDE8

Bruk stemmeretten Innen den 4. mai skal det avholdes valg på nye representanter til styrene i NSB BA og datterselskapene. – Stem, oppfordrer Morten Buan. SIDE 4 og 21

Vil skille ut flytoget NSBs styre konstaterer at infrastrukturen til Gardermobanen ikke kan bli bedriftsøkonomisk lønnsom, slik Mydske-utvalget også konkluderte i sin rapport i fjor. Konsernstyret anbefaler at infrastrukturen og trafikkselskapet deles, går det frem av et brev til Samferdselsdepartementet fra NSB i forbindelse med ny åpningsbalanse for NSB Gardermobanen som skal behandles av Stortinget våren 2000. SIDE7

B7-vognene er blant de mest belastede vognene NSB har. Alasan Paulsen og kollegene hans i Lodalen tok et realt skippertak og gikk løs på det vedlikeholdet som kundene er opptatt av, men som har vært forsømt til fordel for det tekniske og sikkerhetsmesige. – Vi bonet gulvene tre ganger, opplyser renholderne Berit Myhre og Turid Engen. Foto: Dag-Arne Johansen Side5

Satser på B7-ene - Da vi splittet Persontrafikk trodde vi at vi regnskapsmessig ville ha et underskudd på rundt 30 millioner kroner årlig i Langdistanse. Nå ser vi at underskuddet er på over 100 millioner kroner, altså tre til fire ganger større, sier Leif Øverland som vil snu alle steiner. Utrangering av alt B3-materiell og etablering av en enhetlig togpark er noen av tiltakene han vil ha gjort. Side12

1


Vingehjulet 21. februar 2000

Det første BM 93 er bygd På fabrikken i Tyskland er det første dieselkrengetoget straks klar for testing. I løpet av mai i år skal toget transporteres til Trondheim for senere å bli overlevert til NSB.

Utprøvd strømlinjeform

T

ogtypen er utprøvd over tid i Tyskland i ordinær trafikk. Designen og utseendet er spesiell, og delegasjonen fra Persontrafikk Nord, som besøkte fabrikken tidligere i februar, likte det de så. Det er full innspurt ved den tyske togfabrikken. NSB har bestilt 11 togsett av BM 93. Prisen er 32 millioner kroner per. tog, mens totalsummen inkludert utviklingskostnader er om lag 370 millioner kroner. Dette forplikter både leverandør og kunde. NSB har opprettet eget oppfølgingsapparat for å ivareta egne interesser under produksjonen. Prosjektleder er Kjetil Sponaas, som i lengre perioder har fulgt arbeidet ved fabrikken i Aachen. Den norske utgaven av Talbot Talent, med betegnelsen BM 93, skiller seg på mange måter fra standardversjonen som DB kjører. En ting er krengin-

gen, men også innredningsmessig er de to togene ulike. Tyskerne kaller den norske versjonen «First Class». BM 93 får myke, behagelige seter med en stolplassering som gjør det bekvemt å sitte i flere timer. Toget har luftavkjøling (air condition), isolerte vegger for polare strøk, lekkert interiør i treverk og hattehyller med lyspunkter, luftsirkuleringsdyser og stedsangiversystem. Toget skal testes i Østerrike under de mest ekstreme værforhold, deretter i DBs testanlegg. Ved Persontrafikk Nord i Trondheim er det forberedende arbeidet med å ta i mot togene i full gang, ledet av produktsjef Bjørg Bellika og prosjektleder Jan Olav Presthus. Alle tog skal være satt i trafikk innen 1. oktober. JAN ERIK KREGNES

BM 93 11 tovogns dieselkrengetog fra Bombardier, Talbot, Aachen med 2 stk Cummins motorer hver på 306 kW.90 sitteplasser, max fart 140km/t presentert for NSB Persontrafikk Nord ved fabrikken i Aachen. Foto: Kregnes

Hva sier de om oss i dag? NSB i Media er en ny tjeneste på Intranett som gir deg ferske utdrag fra dagens aviser, radio og TV. Her blir du oppdatert på hva

NSB i Media er basert på abonnement på klipptjenesten hos Observer. Fra abonnementet er det utviklet et informasjonsverktøy og en database som kan komme alle ansatte i NSB til gode via Intranett.

norske medier skriver om NSBkonsernet. – Vi har valgt å utvikle denne tjenesten på nettet slik at alle som har tilgang til pc kan følge med i hva media skriver om oss, sier kommunikasjonsdirektør Nita Kapoor. – NSB er en av de mest medieomtalte bedriftene i Norge. Mediabildet gjenspeiler, og påvirker vårt omdømme. Vi er avhengig av rask og god tilgang til informasjon. NSB i Media er et viktig redskap, spesialutviklet av Observer (tidligere Norske Argus) i samarbeid med NSB. Det er ledd i arbeidet med styrt kommunikasjon.

2

Hvordan søke Når du klikker «NSB i media» i menyen til venstre på åpningsbildet, så får du opp en database som inneholder sammenfatninger av artikler og reportasjer fra landsdekkende og enkelte regionale medier, både papirbaserte og etermedier. Sammenfatningene går tilbake til mars i 1999, og du kan finne fram til det som er mest interessant ved å velge bestemte søkekriterier. Databasen oppdateres fire ganger daglig mandag til fredag. Det er mulig å søke på dato, på media og fritekst. Spørsmål knyttet til bruk av NSB i Media rettes til Eldbjørg Lamvik pr e-post eller telefon 53032.

Eneste i Norge Prosjektleder Kari Bente Skarbø hos Observer Norge forteller at NSB er den første bedriften i Norge som har tatt i bruk en så avansert elektronisk tjeneste med en søkedatabase. – Det du finner på Intranett er bare et sammendrag. Vi reguleres av Åndsverkloven, og det er ikke mulig å gjengi hele saken, sier Skarbø. – NSB i Media er under utvikling og vil forbedres når vi har høstet litt mer erfaring. Trykksaken «Presseklipp» som tidligere ble kopiert og sendt til en del ledere i NSB er følgelig utgått. Da sparer vi samtidig en del unødvendig kopiering og papir, og det er jo en ytterligere bonus for miljøbedriften NSB, sier Kapoor. Kommunikasjonsdirektøren understreker at NSB under utvikling av sin base har søkt å holde en høy etisk standard. Det er ikke mulig å koble tendensvurdering mot journalistnavn. LASSE STORHEIL


Vingehjulet 21. februar 2000

Semitrailere tar toget

Ledere til TimeToget

Semitrailere på Sørlandsbanen er det nyeste tilskuddet i NSB Gods sin

I september starter TimeToget opp og nå haster det med å få daglig leder og trafikksjef på plass, opplyser styreleder i Bratsbergbanen, Vidar Østreng i NSB. – Vi er på jakt etter en daglig leder som ser det som en utfordring å bygge opp et selskap fra bunnen av. Deretter skal vedkommende drive selskapet med ansvar for den totale virksomheten, sier han. Trafikksjefen må ha jernbaneteknisk bakgrunn og omfattende sikkerhetsmessige kunnskaper i forbindelse med jernbanedrift. Ifølge styrelederen skal det leies inn ni lokførere fra NSB. Bratsbergbanen eies nå av NSB med 89 prosent og skal trafikkeres med tre oppgraderte svenske togsett fra 1. september. Stillingene er utlyst i dette Vingehjulet.

satsing med kombinerte transporter på jernbanen. Trafikken startet i januar - ikke minst takket være godt samarbeid med Jernbaneverket.

Flere avtaler

Farlig ferdsel

Gods satser på semitrailere på toget.

E

tter en omfattende oppgradering av tunneler på Sørlandsbanen kan nå vogner med semitrailere rulle mellom Oslo og Stavanger. Salgsog markedssjef, Kåre Rise i NSB Gods mener transportformen er en viktig tilvekst for Sørlandsbanen, og vil skape positive ringvirkninger utover NSB. –Frakt av semitrailere med tog har mange fordeler. Det er lønnsomt for næringslivet og transportører, og er et stort vekstområde for NSB. Transportformen skaper effektivitet og fleksibilitet for kundene, samtidig som det er fordelaktig for samfunnet og miljøet generelt, forklarer Rise. Den femårige transportavtalen av semitrailere mellom NSB Gods og Waagan Transport AS er et godt eksempel på vekstpotensialet som ligger i frakt av semitrailere. Kontrakten som er verdt om lag 50 millioner er bare toppen av

isfjellet, skal vi tro Rise,om påpeker at togtransport både er mindre miljøskadelig og kan være mer effektivt enn veitransport. – I disse dager forhandler vi om transportavtaler som kan bli langt større enn avtalen med Waagan Transport AS. Ifølge Rise har samarbeidet med Jernbaneverket vært meget viktig i forberedelses-prosessen. – Jernbaneverket har løst det markedet har etterspurt og oppgradert alle tunnellene på Sørlandsbanen raskt og effektivt. I tillegg til Sørlandsbanen, transporteres semitrailere til og fra utlandet, til og fra Narvik og mellom Oslo og Trondheim. Raumabanen, til og fra Åndalsnes, vil tilby transport av semitrailere fra sommeren 2000. LARS BJELVIN

Flere tar toget 453.420 personer i år mot 421.422 personer samme måned i fjor. Det gir en trafikkvekst på 31.998 eller 7,6 prosent viser januartallene. På mellomdistansestrekningene på Dovrebanen var trafikkøkningen 19 prosent, og skyldes flere avganger etter at Romeriksporten åpnet. Tellepunkt har vært Hamar. – Til tross for ulykken ved Åsta er det tryggere å ta toget enn å bruke bilen.

Dette er et statistisk faktum som publikum nok har oppfattet. Nå ber ikke folk lenger om plassbillett bak i toget. Dette viser at publikums reaksjon er begrenset i tid, sier informasjonssjef Arvid Bårdstu i NSB Langdistanse. Det var trafikknedgang på Sørlandsbanen, Bergensbanen og Gjøvikbanen størst på Sørlandsbanen med 6,7 prosent (2.475 passasjerer) - etter at nattoget fra Kristiansand og Arendal ble tatt bort.

- Å stenge folk ute fra sporet er nesten umulig. Så lenge plattformene er åpne går ungdommer gjerne flere kilometer langs linjen. Det er et problem at respekten for spor blir stadig mindre, sier Thor Haug i Trafikksikkerhetskontoret i Jernbaneverket. Haug kjenner til at taggere går opp på taket på 69-sett og tagger ventilasjonsanlegget. – Da lever de farlig! Derimot hører det til sjeldenhetene at ting legges på sporet, slik det skjedde på Moi. Lokskaden som ble påført etter guttestrekene er estimert til 5,5 mill. - Det blir stadig tatt bilder av folk i sporet uten verneutstyr, og ofte uten noe der å gjøre, sier Thor Haug.

Flere har svart Medarbeidertilfredshetsundersøkelsen nærmer seg avslutning og flere enheter i NSB greide målet på over 72 prosent svar. I 1997 svarte 30 prosent, i 1998 68 prosent. 10. februa fordeler svareneseg slik: Kortdistanse 80 prosent, Eiendom 78, Service 80, Reisebyrå 73, Gods 59, Langdistanse 68, Materiellfornyelse 80, Biltrafikk 45, Persontrafikk Nord 62, Mellomdistanse 52, Gardermobanen 54 (ny målrettet purring foretas) og Drift og teknikk 49 (snitt), eksklusive lokførerenheten 69 prosent, lokførerenheten 38 prosent. (Skjemaer ble ikke sendt Hamar, 60 aspiranter ikke besvart). Konsernstaben hadde en svarprosent på 81. 5300 skjemaer ble besvart. Endelige tall vil bli bekreftet til neste Vingehjul, opplyser organisasjons og utviklingssjef Wenche Røste Martinsen.

3


Vingehjulet 21. februar 2000

Sykepleierne valgte NSB Reisebyrå NSB Reisebyrå AS og Norsk Sykepleierforbund har undertegnet en to-årig samarbeidsavtale som omfatter leveranser av reiserelaterte tjenester for omlag 10 millioner kroner årlig. Norsk Sykepleierforbund ønsket å knytte til seg en avtalepartner for reisevirksomheten for sine 150 ansatte fordelt på hovedkontor og 19 fylkeskontorer, samt de 3500 tillitsvalgte. – NSB Reisebyrå hadde den kompetansen vi var på jakt etter med fullservice tilbud for alle typer reiseaktiviteter og høy rådgivningskompetanse innen leverandørforhandlinger, reiseadministrasjon og reiseøkonomi, sier generalsekretær Ingjerd Hovdenakk i Norsk Sykepleierforbund.

Rørosbanen åpnet Samtlige tog følger nå oppsatt ruteplan på Rørosbanen. Som følge av materiellmangel etter ulykken ved Åsta vil lokaltoget Hamar-Rena-Hamar bli erstattet med busser inntil videre. Etter togulykke tok politiet beslag i banen. Dette ble opphevet helga før banen åpnet 15. februar. Flere ordførere langs Rørosbanen har gitt uttrykk for tilfredshet med at banen nå er kommet i normal drift igjen.

Nå er det styrevalg igjen Innen den 4. mai skal det avholdes valg på nye representanter til styrene i NSB BA og datterselskapene. Da kan du stemme på din kandidat og påvirke de viktigste beslutningene om fremtiden for din egen arbeidsplass.

– Bruk stemmeretten!

F

or andre gang siden NSB ble særlovselskap skal det avholdes valg på ansattes representanter til styret i NSB. Det skal samtidig velges representanter til styrene i datterselskapene. For Gardermobanens og Mitrans’ vedkommende er det første gang det avholdes et slikt valg. Til NSB BA, NSB Reisebyrå AS og NSB Biltrafikk AS ble det avholdt valg for første gang i 1998. Alle valgene foregår i år samtidig. I dag er det Ove Dalsheim og Roar Aasen fra Jernbaneforbundet og Øystein Aslaksen fra Lokmannsforbundet som sitter i BA-styret. – Vi oppfordrer alle til å bruke stemmeretten sin. Dette er den viktigste muligheten alle ansatte har til å påvirke sammensetningen av styret i morselskap og datterselskapene. Personkabalen i styret er viktig for våre egne arbeidsplasser, sier konserndirektør Morten Buan.

Morten Buan oppfordrer alle til å stemme.

Det er direkte valg gjennom valglister, resultatet er åpent. Bak i bladet kan du lese meldingen fra Valgstyret. I aprilnummeret av Vingehjulet vil du kunne lese mer om valget. Deretter vil det bli sendt ut valgmateriale til alle ansatte som har stemmerett. LASSE STORHEIL

Norsk Kundebarometer

Fire ungdommer drept

Den årlige undersøkelsen som måler kundetilfredshet og -lojalitet i en rekke bransjer og bedrifter, deriblant NSB, er igang. Datainnsamlingen ble utsatt 3 uker for NSB sin del pga. Åsta ulykken. – Vi regner med at den er ferdig rundt midten av mars. I undersøkelsen måles alle strekningene på lang– og mellomdistanse. Resultatene fra hver av disse viser hvor eventuelle forbedringstiltak bør settes inn, sier prosjektleder Vibecke Viul. I Norsk Kundebarometer vil vi kunne sammenligne oss med konkurrenter som Braathens, SAS og NorWay Bussekspress, og måle ulike NSBprodukter mot hverandre. – NSB har en sterkt utvidet deltakelse i forhold til tidligere. Da ble NSB sett under ett og kun målt på reiser over 300 km. Nå måles også mellomdistanse, og resultatene brytes ned på strekninger etter ønske fra merkedirektørene, sier Vibecke Viul.

– Det er svært tragisk når en

SOFIE BRUUN

4

ulykke krever menneskeliv. Denne skjedde tett innpå de andre togulykkene i år, noe som gir den en ekstra dimensjon, sier konsernsjef Osmund Ueland om ulykken på planovergangen øst for Egersund. – Vi må hele tiden spørre oss selv hva vi kan lære av en ulykke. Alle ansvarlige, NSB og Jernbaneverket må ha den holdningen at alt kan gjøres bedre, sier Osmund Ueland. Ueland har hatt samtaler med Steinar Killi i Jernbaneverket for raskt å drøfte innspill til Nasjonal Transportplan og vurdere sikkerhetstiltak og eventuelle omprioriteringer for å forsere fjerningen av planoverganger. I toget befant seg de tre NSB-medarbeiderne Roald Stallemo, Ivar Mykland og Lars Trægde i tillegg til lokfører og

konduktør, som tok seg av passasjerene ombord og bisto med forskriftsmessig evakuering av toget. Verneombud for lokførerne i Stavanger kom også raskt til stedet og bisto lokfører. Produktsjef Henning Lode kom også raskt til ulykkesstedet og hadde samtaler med pårørende. Lode deltok i gudstjeneste og minnesamvær søndag formiddag på Ualand i Rogaland der visekonsernsjef Randi Flesland, informasjonssjef Kjersti T. Omejer og direktør i NSB Kortdistanse Øystein Svendsen også deltok. De hadde samtaler med bl.a. ordføreren i Lund, ordføreren i Egersund, politiet, ambulansetjenesten samt sognepresten. Jernbaneverkets uhellskommisjon fastslo at lydsignalet på den siden som bilen kom fra ikke virket mens lydsignalet på den andre siden fungerte. Lyset virket som det skulle. Ifølge politiet er det ikke kommet fram noe som gir grunnlag for å bebreide lokomotivføreren.


Vingehjulet 21. februar 2000

Ga B7-vognene et ansiktsløft B7-vognene er blant de mest belastede vognene NSB har. Det har vært begrenset med tid til kunderelatert vedlikehold. Men nå har vedlikeholdspersonalet i Lodalen tatt affære, og et betydelig etterslep er tatt igjen.

Har tatt alle

Fikk trafikksikkerhetspris Per Ola Flikka (46), Nettbuss-sjåfør fra Kongsvinger er tildelt Ludvigprisen for 1999 som deles ut av Hedmark fylkes Trafikksikkerhetsutvalg. I begrunnelsen heter det: Per Ola Flikka er barnas venn og bidrar til en hyggelig start på dagen for skolebarna i distriktet. Som ny bussjåfør så han et stort behov for å øke sikkerheten og trivselen for skolebarna på bussen og bussholdeplassen. Spesielt for seksåringene. På grunn av sine pedagogiske egenskaper blir Per Ola omtalt som unik når det gjelder gjennomføringen av busselskapets sikkerhetskurs for seks- og sjuåringene i Glåmdal. Nettbuss i Hedmark har siden høsten 1996 prioritert egne sikkerhetskurs for skolebarna i skolebuss i samarbeid med politiet. Barna får en egen brosjyre og trener på av- og påstigning og på å sitte riktig i bussen. 60 gjester og presse var til stede på Vegkontoret på Hamar der Flikka mottok gavekort og en pengegave på 10.000 kroner.

NSB Runner UP Fire av mange som har tatt i et ekstra tak. Bak fra venstre: Bjørn Magnussen og Alasan Paulsen. Foran: Dag Harald Aas og Ulf Hermansen.

A

lt fra boning av gulv, til seterens, rundvask av alle tak og vegger, og ikke minst vask av stigtrinn og mellomganger har gjort vognene atskillig mer innbydende. – På flere togstammer har det blitt byttet opp til 15 punkterte vinduer, forteller Bjørn Magnussen. Til sammen har det blitt byttet mellom 70 og 90 vinduer. Toaletter, lamper, seter, dørmaskiner og annet er utbedret. En og en togstamme har blitt tatt ut av trafikk i en uke av gangen. – Vi gikk gjennom togstammen en uke før vi begynte, og fikk planlagt arbeid og delebestilling. Vi fikk bare noen problemer med deleleveringen mot slutten, så noen vogner har vi dessverre måttet sende ut igjen med feil, sier Magnussen.

Blir fort stygge Renholderne jobbet i team, og noen fikk også endret tjeneste. Arbeidet gikk

døgnet rundt. – Vi bonet gulvene tre ganger, og de ble nesten som nye. Men det er synd de blir så fort stygge igjen, sier renholderne Berit Myhre og Turid Engen. Totalt er samtlige 63 B7-vogner inkludert bistro- og lekevogner oppgradert. – Hvis det igjen viser seg at vi ikke klarer å opprettholde standarden må vi se på metodene vi jobber på. Det koster for mye med slike store sjauer, sier produksjonsleder Knut Roy Dahl. – Personalet har gjort en kjempejobb, men vi har en jobb å gjøre når det gjelder komponentflyten, sier produksjonssjef Roy Sannerhaugen. Han etterlyser en noe bedre koordinering av nyanskaffelser til vognene, som for eksempel kildesorteringscontainere, og mener det er sprik mellom nyanskaffelser, vedlikehold og tilgang på deler.

NSB BA kom på tredjeplass i NSB Reisebyrås konkurranse om årets leverandør i klassen business. Det er første gang NSB når så høyt opp i denne konkurransen. – Hvert år har vi en rundspørring blant våre agenter der vi ber dem stemme på hvem som var den beste leverandøren i året som gikk. Noen av kriteriene er samarbeid, lønnsomhet, hjelpsomhet, om de er kreative til å lage løsninger og flinke til å følge opp saker, sier Jan Andersen, produkt– og innkjøpssjef i NSB Reisebyrå. – Dette viser at vi har lykkes med å holde et sterkt trøkk i 1999. Vi ser at vi kan stå på egne bein, og er i ferd med å bli en profesjonell leverandør, sier salgssjef Trygve Galdal i NSB Langdistanse. SAS vant konkurransen foran Braathen. – Målet vårt er å vinne neste år. Det skal vi klare, sier Trygve Galdal. SOFIE BRUUN

DAG-ARNE JOHANSEN

5


Vingehjulet 21. februar 2000

Klageøkning på 40 prosent Det har vært en økning i klagene til Din Tur i januar i forhold til desember 1999. Det er flest klager på forsinkede tog og dårlig høyttalertjeneste.

– Når vi lover mer enn vi holder

D

ette går frem av januarstatistikken fra Din Tur. Totalt er det en økning i antall klager på over 40 prosent. – Den viktigste årsaken er nok de mange forsinkelsene som særlig rammet oss i begynnelsen av måneden både for Kortdistanse, Mellomdistanse og Langdistanse, sier lederen for Din Tur, Kari Torvanger. I perioden var det blant annet store problemer med kontaktledningen på flere strekninger. – Innføringen av nye ruter 9. januar hadde nok også stor innvirkning på tallene for januar måned. Det er vanlig ved ruteendringer at kunder klager over nye rutemønster. Priser og dårlig plass om bord er andre klagepunkter, sier Torvanger. Din Tur behandler i dag klagene for Kortdistanse, Mellomdistanse, Langdistanse, Kundetelefonen og Persontrafikk Nord. Klagene kommer inn i form av brev, e-post og telefon. Svarfristen for klager og reklamasjoner som kommer via epost er 24 timer og per brev en uke. Enheten er i dag à jour innenfor disse fristene. – Informasjonskvaliteten til publikum synes å ha gått ned. Hvis informasjonen hadde vært bedre hadde vi sannsynligvis hatt færre klager på blant

annet forsinkelser, sier Torvanger. God informasjon er med på å redusere gapet mellom forventning og opplevelse og det er på grunn av dette gapet de fleste klager oppstår. – Klager knyttet til kundebehandling må sees i forhold til hvordan vi som medarbeidere i NSB har evne til å ordne opp for kunden når et problem allerede har oppstått, sier Torvanger.

Særordninger og saktekjøring Månedsbillett-kundene i Grenland hadde tidligere en svært stor rabatt på månedsbilletten. Denne ble i år tilpasset prisene på øvrige månedsbilletter i hele landet. Det samme gjaldt en gruppe i Østfold som mistet en særordning i kombinasjon med buss. De øvrige klagene gjaldt stort sett de reduserte rabattsatsene på Kundekortet som nå er på 40 prosent på grønne avganger og 10 prosent på hvite mot tidligere 50 og 20 prosent. – Dette fikk vi mange tilbakemeldinger på i januar, sier Torvanger. Informasjonssjef Birgitte Langballe i Mellomdistanse sier det har vært dårlig punktlighet på Vestfoldbanen i det siste. – Ansvaret for dette må vi dele med Jernbaneverket. Materiellmangelen er

Punktlighet til endestasjon til og med uke 6 60 70 80 90 Ekspress Nattog Regiontog Utlandstog Signatur IC Østfoldbanen I C Vestfoldbanen IC Lillehammer Gjøvikbanen regiontog Flytoget Lokal Oslo Jærbanen Vossebanen Trønderbanen Vognlast tilførseltog Combixpress hovedtog Vognlast hovedtog Vognlast distribusjon Gods totalt Kilde: Jernbaneverket Trafikkontroll

6

knyttet til feil på BM70-settene, sier Birgitte Langballe. I tillegg har ATCarbeider og saktekjøringen i Oslotunnelen medført forsinkelser som har forplantet seg på Vestfoldbanen. I tillegg har flere togavganger vært innstilt på grunn av materiell- og personalmangel.

Mangel på togsett Informasjonssjef Arvid Bårdstu medgir at Langdistanse har hatt store forsinkelser og dårlig regularitet i januar. Det er for eksempel kjørt B7 i stedet for BM73 på Sørlandsbanen og på Dovrebanen. Den viktigste årsaken er at ADtranz ikke har klart å levere togsett i henhold til oppsatt leveringsplan. Togene har videre hatt for mange stoppende feil. Mangel på togsett har medført mye kjøring med lok og B7. Dette har generelt gitt dårligere kvalitet enn forventet og store forsinkelser, sier Bårdstu. Denne situasjonen unner vi ikke våre kunder, og vi jobber på spreng sammen med NSB Marteriellfornyelse for å utbedre problemene, sier Bårdstu. Som en følge av dette har NSB Langdistanse valgt å utsette nye Signaturavganger fra Arendal og Kristiansand til Oslo, som skulle tre i kraft fra 25. februar. – Disse avgangene kommer i gang først ved ruteendringene den 11. juni. Dette gir oss større robusthet ved de Signaturavgangene som allerede er igangsatt, understreker Bårdstu. LASSE STORHEIL/NITA KAPOOR

Ledige hytter Det er fortsatt noen ledige hytter i vinterferien. I uke 8 er det mye ledig, mens i uke 9 er nesten bare Svonå og Hågåseter ledige. Hågåseter har bra hyttekomfort og den absolutt fineste beliggenheten av alle, sier Trond Borgersrud i Internprofilering. – Ellers er bare Merkebekk ledig i påsken. Rart for påsken er sen i år og for dem som er lei snøen er dette et attraktivt område. Hvorfor ikke komme i vårstemning i Kragerø? undrer Borgersrud. Søknadsfrist på hytter til sommeren er 1.mai. Søknad sendes til NJT; Prinsensgt.7-9, 0048 OSLO. Telefon:231 51573.


Vingehjulet 21. februar 2000

NSBs styre i brev til Samferdselsdepartementet:

Skill trafikk og kjørevei

Konsernstyret mener at Flytoget kan bli et kommersielt selskap som har råd til å foreta de kapasitetsøkninger som markedsutviklingen tilsier. Foto: Per Rathe

NSBs styre konstaterer at infrastrukturen til Gardermobanen ikke kan bli bedriftsøkonomisk lønnsom, slik Mydske-utvalget også konkluderte i sin rapport i fjor. Konsernstyret anbefaler at infrastrukturen og trafikkselskapet deles, og at eierskapet til kjøreveien overføres til Jernbaneverket. Flytoget bør videreføres som et 100 prosent eiet datterselskap innenfor konsernet NSB.

D

ette går frem av et brev til Samferdselsdepartementet fra NSB i forbindelse med ny åpningsbalanse for NSB Gardermobanen som skal behandles av Stortinget våren 2000. Det anbefales at Flytoget gis en egenkapitalandel på 680 millioner kroner av en balanse på 1700 millioner, på nivå med morselskapets egenkapitalandel på 40 prosent ved stiftelsen. Til grunn for NSBs anbefalinger ligger en rapport fra Orkla Finans (Fondsmegling) ASA, utarbeidet på oppdrag fra NSB BA og NSB Gardermobanen AS.

Samsvarer med Mydske – Beregningene styret har oversendt Samferdselsdepartementet er i betydelig grad i samsvar med de vurderingene det offentlig oppnevnte Mydskeutvalget la frem i fjor, men mindre optimistiske. Når det skal gjøres en totalvurdering av prosjektet, må en

også ta med seg at Flytoget har blitt en publikumssuksess. Flytoget har den høyeste markedsandel i verden sammenlignet med tilsvarende tilbringertjeneste. Flytog, NSBs øvrige tog og buss har i sum overoppfyllt Stortingets mål om 50 prosent kollektivandel, sier konsernsjef Osmund Ueland. Konsernstyret anbefaler at Gardermobanens infrastruktur (kjørevei) skilles fra trafikkselskapet (Flytoget). Verdien av Flytoget er ut fra de gitte forutsetningene fastsatt til 1774 millioner kroner. Kostnaden for infrastruktur og terminaler er 6800 millioner. Konsernstyret mener at Flytoget med ovennevnte forutsetninger vil bli et kommersielt selskap som har råd til å foreta de kapasitetsøkninger som markedsutviklingen tilsier. Dessuten vil selskapet, sammen med NSBs øvrige tog, ha råd til å betale en kjøreveisavgift til å dekke kostnadene til drift av kjøreveien på høyde med avgiftsnivået for 2000.

Alternativ uaktuelt Alternative drifts- og eierskapsmodeller er vurdert, hvor det også er gjort sammenligninger med utlandet. Det er styrets oppfatning at det ikke, verken finansielt eller organisatorisk, i dag kan sannsynliggjøres at endret eierskap av Flytoget ville være bedre enn nåværende eierskap. Styret påpeker at når Staten gjennom NSB BA eier Flytoget 100 prosent, har eier til enhver tid anledning til gjennom utbytte å ta ut de midler som han måtte finne ønskelig. Uavhengig av eierskapet til Flytogene er NSB opptatt av å utvikle strategiske samarbeidsrelasjoner for å sikre kundene et best mulig kollektivtilbud. Dette kan i stor grad oppnås ved hjelp av forretningsmessige avtaler og allianser med flyselskap, Oslo Lufthavn Gardermoen (OSL) og drosjenæringen. Basert på en tids erfaringer fra dette vil man på sikt kunne vurdere andre samarbeidsformer, som for eksempel deleierskap. LASSE STORHEIL

7


Vingehjulet 21. februar 2000

Åstaulykken forsterker samholdet i NSB Det er nå viktig å knytte enda tettere bånd til våre kunder, sier konsernsjef Osmund Ueland. Foto: Sofie Bruun

– Alt må på bordet Åstaulykken vil kreve ekstra innsats fra alle i NSB i lang tid fremover. Søkelyset er rettet mot konsernet fra mange hold. En viktig oppgave blir å knytte enda tettere bånd til kundene. – Målet er at NSB skal være en foregangsbedrift når det gjelder trafikksikkerhet, sier Osmund Ueland.

i må komme ut av denne tragiske hendelsen med enda tettere relasjoner til våre kunder, og vi må samle oss om målsettingen om å få enda flere til å reise med toget. Det er konsernsjef Osmund Ueland som sier dette etter noen av de tøffeste ukene i NSBs historie. I påvente av fastsettelse av årsaksforhold etter Åstaulykken, har Drift og teknikk i samarbeid med lokmannsforbundet og konsernsjefen tatt initiativ til kortsiktige og langsiktige tiltak. – Vi må se på de holdnings- og ledelsesmessige sider i forhold til vår daglige drift. Dette kommer også som en naturlig del av den beslutningen som ble tatt i fjor om at trafikksikkerhet skal være et femte strategisk målområde i NSB i tillegg til medarbeidere, kunder, miljø og økonomi. Målet er at NSB skal være en foregangsbedrift når det gjelder trafikksikkerhet. Vi skal jobbe målbevisst med å gi dette strategiske mål et konkret innhold, sier Ueland.

V

Kvalitet i alle ledd Det er mange måter å vektlegge trafikksikkerhet på. Øystein Aslaksen har blant annet påpekt at kvaliteten må heves på informasjonsmateriellet som lokførerne har for å gjøre sin daglige jobb. – Her skal det være topp kvalitet. Materiellet skal være godt emballert, ikke bare kopierte ark for å synliggjøre

8

at dette er lokførernes og bedriftens viktigste dokument for trafikksikkerhet. Et annet moment er hvordan ledelsen reagerer når avvik skjer og meldes inn og hvordan rapporter blir fulgt opp. Synergi er konsernets system for rapportering av uønskede hendelser. – I vår lille Synergibok skal vi skive opp alle uønskede hendelser og rapportere til nærmeste overordnede. Da er det viktig at det gis rask respons på at avviket er notert og at det blir gjort noe med det. Hvis ansatte opplever at ingenting skjer, som vi har hørt i forklaringene fra Åsta, vil folk slutte med å rapportere avvik. Det er en naturlig reaksjon. Slik skal det ikke være i NSB, og her har ledelsen et stort ansvar, sier konsernsjefen. Møtene vi har hatt viser at det går an å heve kvaliteten på den sikkerhetsmessige informasjon. Lokførerne kjører over hele landet, men internt i Jernbaneverket opereres det med forskjellige rutebøker avhengig av hvilket distrikt i landet du kjører i. Her vil vi anmode Jernbaneverket om en mer enhetlig løsning til hjelp for våre lokførere. Lokførerne er viktige jernbaneinspektører hver dag. De ser mye når de sitter fremme i loket. Derfor må vi synliggjøre at det er respons på rapporter som kommer fra dem og konduktørene. Vi må tenke på hvordan vi best mulig kan støtte og ha fokus på dem som jobber i toget. De har et ansvar for våre kunder, og som ledelse må vi gjøre


Vingehjulet 21. februar 2000

alt for å støtte dem i deres arbeid, påpeker konsernsjefen.

Står sammen Ulykken har vist at NSB er en organisasjon hvor ledelse, tillitsvalgte og ansatte står samlet og støtter hverandre. Alle ansatte har et ansvar for å bidra til økt trafikksikkerhet. – Vi oppfordrer alle egne ansatte til å føle seg trygge overfor politiet og de ulike kommisjonene i arbeidet med å finne flest mulig svar etter Åstaulykken. Alle må svare etter beste evne og ikke holde noe tilbake. Alt som kan bedre trafikksikkerheten må på bordet, sier Ueland. Det har vært spekulasjoner om ukultur i NSB når det gjelder forholdet til sikkerhet. – Det er ikke riktig. NSB-ansatte er tvert i mot preget av kultur, dugnadsånd og engasjement, understreker Ueland. Han sier videre at forholdet til de tillitsvalgte har vært eksemplarisk i denne vanskelige tiden. Det gjelder også ledelse og ansatte. – Vi har synliggjort verdier i organisasjonen langt ut over det jeg trodde var mulig. Det har vært meget godt å føle den interne støtten i denne perioden. En organisasjon som står samlet med personell som har respekt for hverandre og hvor rett person er på rett plass. Tom Ingulstad er ett eksempel. Han har vist en enestående evne til å takle media i tillegg til krevende daglige

gjøremål, noe som var svært viktig i den hektiske perioden etter ulykken. Han har gjort en svært god jobb, men han er ikke alene om det, sier Ueland. Jeg har følt at alle ledd har fungert godt, og det har aldri vært på tale å foreta endringer i organisasjonen for å takle denne krisen. Det forteller mye. Vi har lært mye i denne perioden, og vi har prøvd å reagere etter samme mønster hele tiden. Det har vært naturlig at vi har samarbeidet i ledelsen med tanke på pårørende og oppfølging. Derfor var det riktig at Randi Flesland dro sammen med Øystein Svendsen til Egersund dagen etter ulykken der. Denne måten å jobbe på har vi fulgt hele tiden. Jeg hadde styrelederen ved min side de første dagene på Elverum. Vidar Østreng fulgte Arne Vidar Hesjedal første kveld på Elverum. Vi har erfart at dette er den rette måten å jobbe på i en slik situasjon, sier konsernsjefen.

Pårørende prioritert Etter ulykken ved Åsta 4. januar har NSB prioritert to parallelle prosesser. På den ene siden har ledelsen vært opptatt av å vise aktiv støtte og omsorg for pårørende, skadde, alle involverte og berørte i egen organisasjon. Det har vært en enkel prioritering og har ført til at NSB konsekvent har avstått fra å delta i diskusjoner og heller ikke ønsket å bidra i en offentlig diskusjon om skyld. For NSB er fortsatt kontakt med de

pårørende, de skadde og de overlevende etter ulykken ved Åsta svært viktig. – De pårørende må være en gruppe som vi skal avlegge eksamen for. Når årsaksforholdet foreligger må vi kunne forklare hvorfor ulykken skjedde, og ikke minst; hva har dette ført til i ettertid. Har NSB og Jernbaneverket lagt om på rutiner, og hva har vi satt i gang av tiltak for at dette ikke skal kunne skje igjen? Vi må vise allmennheten at vi har satt i gang de riktige tiltak, påpeker Ueland. – Skulle etterforskningen vise at ledelsen på ulike nivåer har gjort noe galt, må vi forholde oss til det. Vi har ikke tenkt å rømme fra ansvaret. Jeg må være forberedt på at en tiltale kan komme, sier Osmund Ueland. – NSB er sterkt interessert i at alle fakta som kan bidra til å forklare ulykken og hindre tilsvarende eller andre ulykker i å inntreffe må komme fram. Det er viktig at alle kritiske spørsmål blir stilt nå, slik at alle involverte i jernbanens trafikksikkerhet får gå i seg selv og klargjøre sine fremtidige tiltak og prioriteringer.

Unngå målkonflikter Konsernsjefen understreker at det vil bli sett på prioriteringer internt, om det oppstår målkonflikter mellom for eksempel krav til punktlighet og sikkerhet og hvordan dette kan løses uten at sikkerheten svekkes. – NSB vil, i tråd med uttalte retningslinjer for samordning mellom NSB og Jernbaneverket, se nærmere på hvilke råd om prioriteringer man vil gi til Jernbaneverket for å styrke sikkerheten. Dette kan bl.a. være videre utbygging av fjernstyring med ATC, togradio, sikring av tunneller og rassikring, sier Ueland. – Vi har et ansvar for fortsatt å øke jernbanens andel av person- og godstrafikken i vårt land. Vi må opprettholde fortsatt tillit til at jernbanen tross den tragiske ulykke ved Åsta 4. januar 2000 er den sikreste formen for persontrafikk vi har. NSB må arbeide videre med å utvikle sine produkter i pakt med de krav kunder og samfunn setter til ressursforbruk og samfunnsnytte. Det er ingen konflikt mellom materiellfornyelse, arbeid med punktlighet og trafikksikkerhet, konkluderer Ueland. LASSE STORHEIL

9


Vingehjulet 21. februar 2000

NSB Gods kan se fremover Slitne, men fornøyde – Omstillingsprosessen i NSB Gods

Direktør Kjell Frøyslid antyder en resultatvekst på mer enn 33 millioner kroner siste år. – Jeg ser frem mot 2002, og slaget om transportkundene skal vi vinne, sier han. Nestleder i Norsk Jernbaneforbund Jane Brekkhus Sæthre oppsummerer omorganiseringen som smertefull, men vellykket, mens driftsleder Hans Petter Bråthen sverger på at Gods skal bli best.

har til tider gått ut over både krefter og humør. Likevel er vi og våre medlemmer fornøyd med arbeidet så langt, sier nestleder i Norsk Jernbaneforbund Jane Brekkhus Sæthre. Det viktigste for NJF er å gi et fullgodt tilbud til dem som rammes av nedbemanningen. På tross av dette har prosessen vært tung for enkelte. Likevel forstår de aller fleste hvorfor tiltakene må iverksettes - og at det er mulig å få en akseptabel løsning med NSB. – Noen får tilbud om omskolering mens andre blir omplassert innen NSB. Andre har valgt å førtidspensjonere seg etter et langt yrkesaktivt liv, sier Sæthre. Selv med en svært fleksibel personalpolitikk i NSB Gods har nedbemanningen til tider vært en hard nøtt å svelge for NJF. – Omstillingen i NSB Gods har vært tøff, spesielt på grunn av de store kuttene i enkelte deler av virksomheten. Personell på Nordlandsbanen og innen vognlast-trafikken er hardest rammet. Ikke minst skiftpersonellet er slitne etter en lang og tøff prosess, sier Sæthre.

Positive til forandring I kjølvannet av nedskjæringen ser NJF også tendenser til usunne arbeidsforhold. – Mange frykter fremdeles for å miste jobben sin med mindre de yter maksimalt. Det er klart at et slikt press virker negativt for våre medlemmer. Nedbemanningen har vært et kjempedilemma for oss. Vi ønsker jo at vårt personell skal jobbe der de bor, med det yrket de har valgt. Dessverre er dette ikke alltid like lett. Enkelte medarbeidere føler seg forbigått, og det finnes lik i lasten, påpeker Sæthre. Likevel har samarbeidet mellom NSB Gods og NJF fungert svært godt. – Vi har på mange måter fungert som rådgivere for hverandre, og NSB Gods fortjener skryt for viljen til å lytte etter våre behov. I tillegg er de aller fleste av personalet enige om at prosessen er nødvendig, og at forandringen er til det bedre. Våre medlemmer forstår at omstillingen vil skape et sikkert og sunt arbeidsmiljø for fremtiden, sier Sæthre. Lars Bjelvin

10

– Nå skal vi bli lønnsomme – Med aktiv markedsføring, produktutvikling og nøysomhet nærmer vi oss matchvekten for slaget om transportkundene, sier direktør Kjell Frøyslid i NSB Gods.

F

ra store underskudd de siste årene, er NSB Gods nå i god rute til å nå sitt mål: Å være en konkurransedyktig transportør med normalt overskudd innen 2002. NSB Gods innså at det måtte tenkes nytt etter kjempeunderskuddet i 1997. En forandring av organisasjonen måtte til for å kunne bli lønnsom. Det var nødvendig å slanke organisasjonen, og gå kritisk til verks mot alle utgiftsposter. – I 1998 ble derfor NSB Gods delt inn i fire forretningsområder (CombiXpress, Vognlast, Systemtog og Ekspressgods) slik at vi lettere kunne identifisere utgiftsposter og inntjeningsmuligheter. Samtidig ble 250 mennesker overført til Personalsenteret. Dette var med på å gi en betraktelig resultatforbedring, men likevel fikk vi et solid underskudd på over 40 millioner kroner, forklarer Frøyslid.

Kombi transporter Med Gods i fire enheter pekte kombinerte transportløsninger seg ut som et gryende marked med stort potensial. –Tiden i fire enheter ga oss verdifull kunnskap om hvordan vi skulle bli lønnsomme på lang sikt. Hemmeligheten var å tilby markedet kostnadseffektiv transport med stor fleksibilitet og hastighet. Slik skjøt frakt av containere på toget fart, noe som gir transportmarkedet i Norge helt andre premisser, sier Frøyslid. For med høye dieselpriser og strenge arbeidsvilkår for sjåførene kan det bli

attraktivt for store transportører å velge NSB Gods fremfor bare å kjøre på veien. Vurderingen til Tollpost Globe om jernbanen som primærtransportmiddel, og den historiske satsingen til Waagan Transport AS på semitrailere er gode eksempler på dette. Likevel ønsker Frøyslid seg enda bedre konkurransebetingelser i fremtiden.

Bedre enn budsjett – Med kraftig vekst av kombinerte transporter begynner vi å ane en helt ny måte å tenke transport på. Med større fleksibilitet og bedre tilgjengelighet vil flere kunder se fordelene av å bruke jernbanen. Vår største konkurrent er imidlertid lastebilen som gir oss hard priskonkurranse. Den samferdselsmessige og miljømessige avlastningen som togtransport gir, burde premieres i større grad, sier Frøyslid. Budsjettet for 1999 viser at NSB Gods skal ha en resultatvekst på 33 millioner kroner i forhold til året før. De endelige tallene for 1999 er ennå ikke klare, men Frøyslid kan røpe at resultatet vil bli bedre enn budsjettert. – Iherdig innsats fra de ansatte, nytenkning for å videreutvikle produktene våre og et nøkternt pengeforbruk i hele NSB Gods gir resultater. Produktene våre er konkurransedyktige og innen kombinerte transporter tør jeg påstå at vi er best i Europa. Jeg ser frem mot 2002, og slaget om transportkundene skal vi vinne, sier Frøyslid. Lars Bjelvin


Vingehjulet 21. februar 2000

– Vi har konkurransen tett i nakkehårene og derfor må vi være på hugget, sier driftsleder Hans Petter Bråthen i NSB Gods, Region Oslo.

– Vi skal være den beste transportpartneren, og derfor må vi tilby topp kvalitet til rett pris. Omstillingsprosessen i NSB Gods har lagt forholdene til rette for at dette skal fungere, sier Hans Petter Bråthen, driftsleder for NSB Gods, Region Oslo.

– Vi skal bli best

O

morganiseringen i NSB Gods har gått relativt smertefritt for personalet i Region Oslo, selv om en justering av bemanningen ble gjennomført. – Enkelte stillinger ble omdefinert og noen ble nødt til å gå fra stillingene sine. Likevel føler vi at NSB gjorde en god jobb ved å skaffe akseptable alternativer for dem som ble ofret, sier Bråthen. Omstillingsprosessen i NSB Gods, Region Oslo har også lettet arbeidet i å tilby konkurransedyktige produkter. – Vi har helt klart fått et mer enhetlig fokus på jobben vi skal gjøre etter at vi gikk tilbake til felles drift, sier Bråthen. For selv om delingen av NSB Gods skapte større klarhet i enhetenes økonomiske status, synes Bråthen at

den fremtidige satsingen bør skje i en samlet organisasjon. – En enhetlig organisasjon gjør det lettere å nå målet om å tjene penger. Vi ser for eksempel at det er blitt lettere å finne samarbeidspartnere fordi vi er kvitt mye av den lite effektive delingen av arbeidsprosesser mellom CombiXpress og Vognlast, sier Bråthen. Region Oslo ønsker å bli mer effektive med de midlene de har, og dette krever nytenking, mener Bråthen. – Vi er nødt til å kaste forvaltningsfrakken og tenke kostnadseffektivitet. Vi skal tilby produktene våre i et konkurranseutsatt marked, og derfor må vi ha et godt produkt til lavest mulig enhetskostnad. Omstillingsprosessen krever også

større fleksibilitet fra de ansatte og avdelingene - sett under ett. – Enhetstankegangen i NSB Gods er en utfordring for mange. Justeringer av stillinger har skapt større ansvarsfordeling utover i organisasjonen, og flere avdelinger må derfor samhandle i større grad enn tidligere. Dette betyr for eksempel klarere ansvarsområder og bedre samarbeid mellom Drift og Marked. Det positive er at vi nå jobber mot et felles mål. Vi har konkurransen tett i nakkehårene og derfor må vi være på hugget. Dette har vi lykkes i å få gjennomslag for hos de ansatte også. Personalet kommer stadig med positive innspill for å bedre kvaliteten på vårt produkt, og de er opptatt av å tjene penger på det vi gjør, sier Bråthen. Lars Bjelvin

11


Vingehjulet 21. februar 2000

Nytt materiell og stort underskudd i Langdistanse

Mot mer enhetlig togpark

T

Leif Øverland freder servicekonseptet i Signatur, men heller ikke mer. Foto: Sofie Bruun

– Vi har et budsjettert underskudd for Bergens-, Dovre- og Sørlandsbanen i år 2000. Derfor er det helt

otalt tjente NSB Persontrafikk penger. Men i Langdistanse har vi fått totalansvar for hele verdikjeden i de produktene vi selger. Da vi splittet Persontrafikk trodde vi at vi regnskapsmessig ville ha et underskudd på rundt 30 millioner kroner årlig i Langdistanse. Nå ser vi at underskuddet er på over 100 millioner kroner, altså tre til fire ganger større. Når vi stykker opp NSB som vi har gjort, fremkommer skjevhetene i fordelingsmodellen. Kostnadene viser seg altså å være langt høyere enn vi forventet. Samtidig starter vi opp Signatur på våre tre hovedstrekninger. På en måte er vi under havflaten før vi er i gang, sier Øverland. Mellomdistanse har overtatt vedlikeholdet av Langdistanses tog i Lodalen. Lodalen vil være kontraktspartner både for Signatur og de røde langdistansetogene. – Dette innebærer at vi betaler etter faktisk forbruk, og ikke etter den gamle fordelingsmodellen, sier Øverland.

nødvendig å snu alle steiner for å møte de nye utfordringene, sier direktør Leif Øverland i NSB Langdistanse.

12

Fornyelse av materiell – Vi har hastverk. Vi vil gjennomføre større grep for å få ned kostnadene. Her vil vi satse på to områder. Det ene er utfasing av alt B3-materiell. Vognene er fra 50- og 60-tallet, har gjort en god

jobb gjennom mange tiår men er umoderne og modne for utrangering. Togparken til Langdistanse vil bestå av 16 BM 73-sett (Signatur) og i tillegg åtte El 18-lok og vogner type 7 pluss sovevogner. B7-vognene vil gå både i dag- og nattog. Fem av sju eller seks av åtte togstammer vil nærmest til enhver tid være i trafikk. Med to reservetogstammer skulle vi være godt nok dekket i tilfelle utfall. Sommeren 2001 skal fornyelsen av togmateriellet i Langdistanse være gjennomført fullt ut. – Kundene vil oppleve en klar forbedring av våre produkter med B7 sittevogner i samtlige natt- og dagtog. I tillegg vil alle sovevogner WLAB 2 (bygd på 80-tallet) bli oppgradert til Dovrebane-standard. Det innebærer gode, komfortable kupéer med sofa og et forbedret interiør, sier Øverland.

Organisasjon Det andre grepet er tilpasning av organisasjonen. Det er opprettet en linjedirektør for hver banestrekning. – Når lanseringen av de nye togene nærmer seg, er det i driftsfasen mest hensiktsmessig at én person har ansvaret for hver strekning, slik at samordningen blir best mulig. I tillegg er det en egen leder, Roald Stallemo, for tilbringer-


Vingehjulet 21. februar 2000

Høye kostnader i salg og distribusjon – I dag har vi for høye kostnader i forhold til våre konkurrenter i salg og distribusjon i Langdistanse, sier salgs- og markedsdirektør Kari Lorentz-Larssen.

tjenesten i Aust-Agder. Han har ansvaret for Arendalsbanen og bussene til Grimstad, Tvedestrand og Risør. Byene har totalt rundt 70 000 innbyggere. Her har vi mange kunder allerede og mulighet til å få langt flere. Dessuten har Prosjekt Nordlys ansvar for å sette krengetog i rute mellom Oslo, Stockholm og København. Inntil så skjer, driftes Utenlandstog også av Langdistanse. – Er organisasjonsmodellen i Langdistanse nå fastlagt for en tid fremover? – Det eneste som er fredet er servicekonseptet i Signatur. Vi vil være i en kontinuerlig tilpasning til de krav som settes til oss. Vi vil snu og vende alle andre utgiftsposter for å finne de mest lønnsomme arbeidsmetodene, det er vi nødt til, skal vi lykkes i den stadig tøffere konkurransen om kundene, sier Leif Øverland. – Er dere i stand til å ta disse to store utfordringene med kostnadskutt på den ene siden og innfasing av nytt og ombygd materiell på den andre samtidig? – Historien vil vise om vi klarer dette, vi er kampvillige til å gjennomføre det og ydmyke i forhold til den store oppgaven det er, sier langdistansedirektøren til slutt. SVEIN GRAADAL

– Vi har startet en prosess for å effektivisere salg og distribusjon. Samtidig krever mange av kundene bedre tilgjengelighet. Målet er økt tilgjengelighet for kunden med kostnadseffektive løsninger. Kundetelefonen er inne i en omstillingsprosess. I løpet av året vil kundetelefonen i Oslo være avbemannet og all virksomhet lagt til Lillehammer og Fauske. – Vi har satt i gang et prosjekt på Kundetelefonen som går på stemmegjenkjenning. Informasjon om togtider og priser vil bli oppgitt automatisk når kunden oppgir avgangs- og ankomststasjon. Systemet er et annet enn det svenskene har hatt problemer med, men ikke prøvd på norsk, sier LorentzLarssen. Kontrakt er inngått med den internasjonale giganten BULL, mens det er et lite firma på Voss som på vegne av BULL skal gjøre jobben. Kundetelefonen skal brukes mer som et nav i forhold til hele distribusjonsapparatet. Når «Stasjon i tog» (SIT) kommer i mars vil kunden kunne ringe Kundetelefonen og bestille en togreise, få oppgitt et referansenummer, oppgi det i toget og få utlevert billetter av ombordpersonalet. SIT vil i første omgang bli tilbudt til Signatur Plusskunder, kunder ved ubetjente stasjoner eller som bor langt unna stasjonen. – Erfaringen tyder på at kundene foretrekker dette, men vi er helt i startfasen

Mye nytt er på trappene, opplyser Kari Lorentz-Larssen. Foto: Trond Isaksen

og spente på kundenes reaksjoner, sier Lorentz-Larssen som ønsker å utvide Internett til å bli en salgskanal. Signatur er nå tilgjengelig på reisebyråenes Amadeus-system. At tog ligger inne på samme skjermbilde som flyene, letter byråenes bestilling av togbilletter. Fra 1. april i år vil alle langdistansetog og Mellomdistanses kontorplasser kunne bookes automatisk i systemet. –Vi tror kunden vil ha valgmuligheter. Spesielt de nye Signatur Pluss-kundene er vant med å bruke reisebyrå og Internett. Det betyr ikke at vi ikke skal ha betjente stasjoner. Det arbeides med en enhetlig og lik design overalt hvor det selges togbilletter. – Vi skal også fremstå enhetlig, enten det er stasjoner med vår egen betjening, privat drevne stasjoner, kiosker, butikker eller andre som selger våre billetter. Ny distribusjonsstrategi skal være ferdig i mars/april i år, sier Kari Lorentz-Larssen. SVEIN GRAADAL

13


Vingehjulet 21. februar 2000

Nye ordninger for håndtering av bagasje

Mellomdistanse effektiviserer NSB Mellomdistanse ønsker å effektivisere salgs- og distribusjonsapparatet på mellomdistansestrekningene SkienLillehammer, Oslo-Halden og OsloGjøvik for å redusere kostnadene.

V

i må tilpasse oss de økonomiske krav som markedet stiller, det vil si at vi ikke kan ha høyere distribusjonskostnader enn våre konkurrenter eller andre transportører som det er naturlig å sammenligne oss med, sier direktør Arne Wam i NSB Mellomdistanse. Dette er en prosess som omfatter hele Mellomdistanseorganisasjonen. Inntektene må økes, og kostnadene kuttes, og effektiviseringen er allerede startet i stabene og innen drift og vedlikehold. Samtidig ønsker NSB Mellomdistanse å være en kunderettet og serviceinnstilt salgsorganisasjon som skal styrke togets posisjon i et marked med stadig økende konkurranse. – Det er viktig at vi til enhver tid har den bemanning og kompetanse som gjør oss tilstrekkelig konkurransedyktige. Sammenligner vi oss med andre jernbaneselskap og flyselskapene, ligger våre distribusjonskostnader svært høyt. Salgs- og distribusjonskostnadene må reduseres til ti prosent innen 2001. Vi må også i sterkere grad ta i bruk ny teknologi og andre distribusjonskanaler som er kostnadseffektive, sier Wam. Han tenker blant annet på utvidete Internettløsninger, mobiltelefon, kundetelefon, billettkiosk hos agent, salgsterminaler i toget og ytterligere involvering av reisebyråene.

Enighet med NJF – Til sammen fører dette til en foreløpig nedbemanning på alle nivåer innen salg og distribusjon med rundt en tredel fra 87 til 57 årsverk. En nedbemanning på 30 årsverk betyr ikke nødvendigvis 30 stillinger. Administrasjonen bidrar gjerne til å finne deltidsløsninger, sier Wam. Dialogen mellom de ansattes representanter, de ansatte selv og Mellomdistanse som arbeidsgiver er konstruktiv og god. Det er prinsipiell enighet mellom Norsk Jernbaneforbund og NSB Mellomdistanse om ny organisering av salgs- og distribusjonsapparatet samt bemanning på sjefs- og ledernivå. – Den nye organisasjonen er iverksatt. Innledningen til drøftinger om den øvrige bemanning er i gang, sier Wam. Endringene får ikke store konsekvenser for stasjonenes åpningstider, men stasjonene vil i større grad enn i dag være enmannsbetjent. Vi er opptatt av at vi skal være kunderettet og serviceinnstilt også med en mindre bemanning. Ledelsen i Mellomdistanse er opptatt av en rask avklaring av denne situasjonen både av hensyn til de ansatte og med tanke på effektuttak i 2000, understreker Arne Wam. LASSE STORHEIL

14

Kundene gjør det Ski for påskefjellet og sykler til Rallarvegen skal få plass, ifølge det nye bagasjekonseptet. Med hjelp til bæring, sykkelbilletter, dør til dør-transport, bagasjetraller på rett plass og innleide sommerhjelper på utsatte stasjoner, håper NSB omsider å gjøre kunden til lags

K

unden skal ta hånd om bagasjen sin selv, sier Anders Kirsebom. – Dette er grunnprinsippet for den nye bagasjeordningen. Men vi har etablert rutiner og ekstratilbud som skal gjøre dette enklere enn hva det er i dag. De siste årene har NSB fått atskillige klager for sin bagasjehåndtering. Det er særlig syklistene som har vært misfornøyde. Egne sykkeltog dekker ikke på langt nær behovet. Hvert år fraktes det 20 000 sykler i sommersesongen, 18 000 av disse fraktes på Bergensbanen. Kunder som har investert i dyre terrengsykler forlanger å sykle på sine egne fartsvidundre fremfor å leie på stasjonene. Og kundene vil ha sykkelen med seg fremfor å sende den 24 timer i forveien.

Hørt på råd – Vi har hørt på rådet fra Syklistenes Landsforbund, sier Anders Kirsebom. – Syklister kan nå ta syklene med i B7-tog mot at de kjøper egen sykkelbillett. Det er satt av plass for sykler i disse togene, og kunden må bestille plass for sykkelen samtidig som hun/han bestiller plass- og reisebillett for seg selv. I perioden 20. juli til 17. september vil det bli tilbudt alternativ fremføring av sykler utover B7- og sykkeltog i samarbeid med NSB Ekspressgods. Transportopplegget tilbys fra Oslo og Bergen til Haugastøl og Finse med innlevering dagen før reise, og retur fra Flåm med utlevering dagen etter reise i Oslo og Bergen. – Vi arbeider med å øke

kapasiteten i godsrommene, men dette arbeidet vil ikke bli ferdig til sommeren 2000. Puls og Agenda tar sykler med når plassen tillater det. Utfordringen nå er Flåmsbanen. Den er i dag en flaskehals og vi må ha alternativ transport også til sommeren, sier Asbjørn Andersen i Langdistanse Vest.

Servicestasjoner På stasjonene Stavanger, Kristiansand, Drammen, Oslo S, Gardermoen, Trondheim og Bergen etableres det utvidede servicefunksjoner. For kunder som av ulike årsaker trenger hjelp med bagasjen eller assistanse på grunn av uførhet, etablerer NSB et tilbud der kunden ved billettbestilling kan legge inn ønske om assistanse. Tjenesten bestilles sammen med reisen i BRIS. Den går videre til NSB Eiendoms servicekontor på Oslo S som videresender meldingen til den enheten som skal utføre oppdraget enten det er på Oslo S eller i Trondheim. Det er Eiendom som utfører tjenesten, enten ved bruk av egne vektere eller ved bruk av vaktselskap. På større stasjoner skal det også etableres servicepunkter der kunder ved hjelp av telefon skal kunne komme i kontakt med vekterne uten at kunden må stille seg i kø. – Vi arbeider også med at logistikken på bagasjetrallene blir bedre. Kunden skal finne traller der han eller hun går av toget, sier Asbjørn Andersen. Forberedt til påske I det nye bagasjekonseptet tilbys også dør til dør-transport. Tilbudet


Vingehjulet 21. februar 2000

t selv

gjelder kunder som bor innenfor 20 km fra en Expressgods–stasjon. – Tjenesten kan bestilles seks timer i forveien bortsett fra om du reiser i helgen, da må du bestille innen klokka 1200 fredag. Vi samarbeider med NSB Ekspressgods om dette produktet, og prisen vil være 190 kroner for sykler eller inntil tre kolli på maksimalt 40 kilo til sammen. Prisen forutsetter at du bor innen ti kilometer i radius fra stasjonen, sier Andersen. De nye bagasjeordningene trer i kraft den 10. mars. Kirsebom og Andersen regner med at ordningen er godt etablert til påsketrafikken starter i april. I konseptet ligger planer for både pulker, rattkjelker og sparkstøttinger. Denne bagasjen skal det bestilles plass for på samme måte som for sykkel. Kundetelefon og salgssteder skal få den informasjon de trenger i god tid før den nye ordningen tas i bruk. Informasjon kommer også til å bli lagt ut på Intranett. – Til sommertrafikken vurderer vi å leie inn ekstrahjelp på de stasjonene som har størst trøkk. Vi skal være godt forberedt og ha alle forutsetninger for å gjøre kundene fornøyd, sier Kirsebom.

Lettere for utlendinger – Jeg ser frem til raskest mulig å få detaljene på plass slik at vi kan gå ut til det utenlandske markedet med et tilbud. Konseptet ser konsistent ut. Det betyr sammenheng i alle ender. Det er tatt hensyn til alle viktige kundegrupper, sier Erik Mollen, seksjonsleder for markedsavdeling utland. – Tidligere har det vært til dels uoversiktlige regler for håndtering av sykler, bagasje med mer som det har tatt uforholdsmessig lang tid å informere om og vanskelig for våre utenlandske kunder å forholde seg til. SOFIE BRUUN

De nye krengetogene krever at alle ski er emballert. En egen signatur-pose for ski fåes på knutepunktstasjoner

15


Vingehjulet 21. februar 2000

LENKEN - Drammens nye utbyggingsområde NSB Eiendom har ferdigstilt første ledd i eiendomsutviklingen LENKEN på Drammen stasjon. Jernbaneverket har som leietaker nylig tatt i bruk de to nye bygningene.

– Vi snakker om en hel bydel

V

i har valgt å kalle eiendomsutviklingen sørøst for sporene på Drammen stasjon for LENKEN fordi eksisterende og planlagt bebyggelse danner en kjede av sammenkjedete bygninger, sier Steffen Markussen i NSB Eiendom Utvikling. Drammen gamle stasjonsbygning fra 1863, stasjonshallen fra 1976 og kontorbygget fra 1976 utgjør de tre første bygningene i LENKEN. Nybyggene fra i år de to neste. Fire bygg bestående av i alt ni blokker planlegges videre i LENKEN. – Idéen bak eiendomsutviklingen ved stasjonen i Drammen er å tjene penger, sier Markussen. – Vi er en fristilt enhet i NSB som skal utvikle eiendommer for salg og utleie for å sikre langsiktige inntekter for NSB. Her i Drammen er det ikke snakk om å utvikle ett og ett bygg men en hel bydel! I utformingen av bebyggelsen langs LENKEN er det lagt vekt på å fortsette den rytmen som det er lagt opp til hittil, ved at de tverrstilte blokkene gjøres noe høyere enn de langsgående. De leddene som binder byggene sammen tenkes utformet som åpne, glasskledde arealer eller broer mellom byggene.

Kontorbygg -99 Første ledd i den nye delen av LENKEN kalles Kontorbygg -99. Her måtte det

16

gamle velferdsbygget vike for nybygget. Kontorbygg -99 har fire etasjer og er bygget over eksisterende tilfluktsrom. Hovedkontorene til Jernbaneverket region Sør holder til her. I toppetasjen er det møterom og kantine. Kantinen har fantastisk utsikt over Drammenselva, Bragernes og områdene rundt byen. Takterrasse hører også med. «En lysere og mer trivelig kantine skal man lete lenge etter i Drammen», skrev Drammens Tidende og Buskerud Blad i sin omtale. I første etasje er togekspedisjonen på plass. Endelig får trafikkstyrerne arbeidsro, etter å ha holdt til i en byggeplass et års tid. – Jeg kan ikke huske å ha jobbet i så bra lokaler på jernbanen, sier trafikkstyrer Eigil Fossen. Kollega Tore Nyhus er enig, de er godt fornøyde med lokalene. Første etasje huser også vaskesentral for NSB Renhold. Samlet areal i bygget er ca 2 100 m2.

Driftsentralbygningen Andre ledd i den nye delen blir kalt Driftsentralbygningen. Denne er knyttet til samme heis og trappehus som kontorbygget ved et oppglasset mellombygg fra andre til fjerde etasje. I Driftsentralbygningen skal togdriftsentralen for Vestfold-, Sørlands- og Randsfjord-

banen flytte inn i aulaen i fjerde etasje om et par år. Aulaen går over to etasjer. Her finner vi også kontorer og fellesfunksjoner for toglederne. Første etasje inneholder sentral for tele og data samt teknisk utstyr knyttet til togdrift. Resten av første etasje står åpen med betongsøyler. Her planlegger Eiendom butikklokale. Andre og tredje etasje rommer kontorer for Jernbaneverket. Samlet areal for Driftsentralbygningen er ca 2 200 m2. Begge bygningene er tilkoblet fjernvarmeanlegget i Drammen. De har felles ventilasjonsanlegg. Bygningene er tegnet av NSB Eiendom Arkitektkontoret. Totalentreprenør har vært Veidekke ASA. – Er NSB Eiendom den selvskrevne eier av lokalene Jernbaneverket bruker? – Vi har ikke monopol hos Jernbaneverket, men opererer på fritt grunnlag i et fritt marked sier Steffen Markussen. – Vi har et tett og godt samarbeid med Jernbaneverket. Her har vi en langsiktig inntekt på bakgrunn av en langsiktig leiekontrakt. – Vi er nå blitt enige med Drammen kommune og Jernbaneverket om antallet parkeringsplasser, sier Søren Thorne i NSB Eiendom Utvikling. – For området rundt stasjonen skal det i alt være 600 parkeringsplasser for togkunder. 100 av disse er tiltenkt fjerntog-


Vingehjulet 21. februar 2000

Bygningene 1, 2 og 3 er bygningene fra 1863 og 1976, 4 og 5 er de nye bygningene. 6-9 er et forslag til hvordan LENKEN vil bli når den står ferdig.

/flytogkunder, mens resten er for andre togkunder. I april avgjør NSB Gardermobanen AS om Flytoget skal forlenges til Drammen.

Flere ledd – Hvor langt er dere kommet med de neste leddene i LENKEN? – Reguleringsplanarbeidet er startet, sier Thorne. – Vi satser på å få i gang prosjektering av parkeringsanlegg og håper å finne kunder (leietakere) til første forretningsbygg i løpet av 2000. Parkering kan bli i parkeringshus, under bakken eller i en kombinasjon. – Er det behov for disse bygningene? – Her med utsyn mot Drammenselva er det helt klart marked for boliger. Vi vurderer nå kostnader, hva bygningene skal inneholde og hvordan parkeringen skal bli, sier Markussen. Renovering av stasjonen NSB Eiendom har startet et forprosjekt for renovering av stasjonen i Drammen, de tre første bygningene i LENKEN. – Stasjonshallen fra 1976 står foran en omfattende modernisering, sier Markussen – Det skjer i nært samarbeid med hovedplanen til Jernbane-

verket, som har plattformer og offentlige rom (venterom). Vi samarbeider om hvordan kundene passerer, hvordan trafikkstrømmene går til og fra tog, billettsalg, venterom, gater osv. Det vil bli etablert nye rulletrapper fra hallen til gangtunnelen. Samtidig vil gangtunnel og ramper få en markert opprusting. Plattformene vil få nye ramper og plattformtak. Marked i Eiendom har utarbeidet forslag til forretningskonsept som skal brukes på stasjonene i fremtiden. Konseptet er inndelt i tre nivå; små stasjoner, middels stasjoner og store stasjoner og angir hva som skal tilbys på de enkelte nivå. Drammen er plukket ut til å være pilot for store stasjoner. Her skal det være et differensiert tilbud til kundene, som for eksempel bilutleie, blomster og dagligvarer i tillegg til dagens storkiosk-tilbud. SVEIN GRAADAL

Steffen Markussen (t.v.) og Søren Thorne i kantinen med flott utsikt over byen.

Trafikkstyrer Tore Nyhus er godt fornøyd med togekspedisjonens nye lokaler.

17


Vingehjulet 21. februar 2000

Strømforbruket ved Grorud Verksted har i 1999 sunket med over ti prosent i forhold til året før. Mye av æren for innsparingen skyldes en positiv holdningsendring skapt av driftsteknikerne på Grorud Verksted. På sikt kan ENØKtiltakene ved Grorud Verksted kutte energibruken med 30 prosent. Asbjørn Fredriksen (til venstre), driftstekniker Morten Bratlie og deres medarbeidere sparte Grorud for nesten en million kroner i fjor.

Flittige lyseslokkere på Grorud å Grorud Verksted har NSBansatte tatt ansvar for å gjennomføre ENØK-tiltakene fullt ut. – Uten stor vilje fra blant annet driftsteknikerne, for å skape positive holdningsendringer, ville ENØK-satsingen aldri fungert, sier driftsdirektør Åke Äppelquist i NSB Eiendom. Driftssjef for Grorud Verksted, Asbjørn Fredriksen, peker også på innsparingspotensialet som ligger i holdningsendringer, og vektlegger spesielt de enkle løsningene som svært effektive. – Elementære rutiner som å slå av strømmen i rom som ikke benyttes sparer oss for flere hundre tusen kroner årlig. Vi har brukt ti prosent mindre kilowattimer enn i fjor, noe som mildt

P

sagt er imponerende fordi ingen tekniske ENØK-tiltak ennå er iverksatt, sier Fredriksen.

Fortjener skryt Regnskapet for det første året med ENØK-tiltak ved Grorud Verksted er på plass, og tallene synes klare. Ifølge Åke Äppelquist i NSB Eiendom har ENØK-tiltaket vært en suksess. – Vi har av økonomiske og miljømessige hensyn satt i gang flere prosesser for å stramme inn på energibruken ved Grorud Verksted. En av prosessene er et prosjekt for energiøkonomisering som allerede har gitt oss økonomisk gevinst. Vi kuttet energiforbruket med omlag ti prosent i 1999, og dette tilsvarer nesten en million kroner. Derfor fortjener mange personer skryt, sier Appelquist.

30 prosent innsparing Grorud Verksted satser på ytterligere besparinger ved hjelp av tekniske ENØKtiltak. Under ledelse av Appelquist har et prosjektsamarbeid med konsulentselskapet ENTRO kartlagt energiforbruket til Grorud Verksted, og hvordan strømmen kan rasjonaliseres. – Vi har funnet en del kostnader som NSB har betalt for mye for, og foreslått konkrete tekniske tiltak som vil kutte energiforbruket ytterligere, sier Tor Lindholt i ENTRO. I midten av februar starter en prosjektgruppe med arbeidet for den videre ENØK-satsingen ved Grorud Verksted. – Inneværende år skal det sprøytes inn mellom 15 og 20 millioner kroner på tiltak som etter planen vil spare Grorud Verksted for over tre millioner kroner årlig, opplyser Fredriksen. LARS BJELVIN

Sto skolerett for brannvesenet Brannmann Ulf Berg var ikke snau med kommentarene sine etter en brannøvelse i Prinsens gate i Oslo i begynnelsen av februar. Husets «beboere» sto skolerett da han konstaterte at det ville vært mange ledige jobber og muligheter for avansement i NSB hvis øvelsen hadde vært en virkelig brann. Mange gikk tvers gjennom røykbombene som illuderte farlige branngasser. – Det er ensbetydende med død å bevege seg gjenom branngass. Du må

18

bruke alternative rømningsveier hvis du ser røyk, og det lønner seg å være raskere med å komme seg ut enn de fleste var, sa Berg. Målet for neste brannøvelse er raskere evakuering og evakuering på steder som er sikre, for eksempel nødutganger. Små brannbomber ble også funnet i Prinsens gate. 60 i tallet. Dette vil det bli gjort noe med ved at det monteres tidsbrytere på samtlige kaffetraktere. Dette kjøkkenredskapet forårsaker veldig mange branner i Norge i løpet av året. Ulf Berg sa også at Norge er verdensmester i brann. Denne lite hyggelige

statistikken kan man bare gjøre noe med ved å tenke mer aktivt på å sikre seg mot brann. Alt i alt - en lærepenge, tenkte nok mange etter brannmannens tordentale. Det gjorde også… LASSE STORHEIL


10 ford Vingehjulet 21. februar 2000 eler m ed Det nye NSB-h uset Gode mu

Deler av prosjektgruppen for Det nye NSB huset diskuterer rundt en av Niels Torp sine tegninger. Fra venstre Sigurd Høye, Lars Marius Eide, Ingvild Øyehaug Vik, Per Stenersen og Tone Sande.

Det nye NSB-huset

– Alle skal inn Mangfold, fleksibilitet og kommunikasjon er viktige stikkord for hvordan det nye kontorbygget til NSB i Bjørvika ved Oslo S skal fungere. – De som ser for seg Det nye NSB-huset med de store kontorlandskapene à la 70- og 80-tallet er på villspor, sier prosjektlederne.

A

ligheter for bedret ko mmunikasjon, internt og eksternt Lokalisering i tidsmes sige, funksjonelle og arealeffektive lokaler Gunstig beliggenhet i forhold til Oslo S Kontorløsninger som legger til rette for mo derne arbeidsformer Økonomisk gunstige kontorløsninger sett i forhold til kostnad pe r arbeidsplass Gode muligheter for nærhet mellom opera tivt personale og ledelse/ stab Fleksible løsninger so m gir rom for tilpasn inger og endringer Synergieffekter i for hold til felles- og servi cefunksjoner Gode muligheter for profilering av den en kelte enhet og datterselsk ap Servicetilbud som ka ntine/matservering, auditorium, møterom , kurs- og konferanse senter.

lle enheter og datterselskaper vil samles i det nye bygget. Prosjektledere Tone Sande og Per Stenersen angir ti gode grunner for å flytte inn i det som har fått navnet Det nye NSB-huset. – Det nye NSB-huset skal tilrettelegge for god kommunikasjon som gir samhandling i et enhetlig NSB. Slik fungerer ikke de spredte kontorløsningene til NSB i dag, sier Sande. Ved å samle alle under ett tak mener Sande at kommunikasjonen i organisasjonen skal bli enda bedre. – Det er annerledes å jobbe i åpne områder i stedet for tradisjonelle kontorlokaler, og denne utfordringen bør avdelingene være seg bevisst. Arbeidet med å utvikle nye arbeidsformer i enheter og datterselskap blir derfor en viktig og nødvendig prosess før vi flytter inn i det nye huset, sier Sande – Det handler om samhandling og trivsel, og muligheten for effektiv kunnskapsdeling i åpne kontorløsninger. Målet er at huset blir et område hvor informasjon kan flyte fritt, hvor det er tilrettelagt for virksomhetstilpassede arbeidsformer.

Ikke i bås Ideen om at Det nye NSB-huset beveger seg tilbake til 70 tallets åpne kontorlandskap, med utallige skillevegger, er feil. – De som ser for seg Det nye NSBhuset med de store kontorlandskapene à la 70- og 80-tallet er på villspor. Det nye NSB-huset skal bygges etter moderne og

anerkjente prinsipper som vektlegger mangfold og fleksibilitet for å møte fremtidens utfordringer. Dette er viktige egenskaper som vil gi gode muligheter for tilpasninger og senere endringer, sier Sande.

God butikk Noen reagerer på kostnadene ved å bygge et nytt stort hus i Bjørvika, fremfor å bruke pengene på noe annet. Ifølge Stenersen er satsingen god butikk for NSB. – For det første er det en forutsetning at bygget blir en god eiendomsinvestering hvor lokaler kan leies ut etter behov. I tillegg vil Det nye NSBhuset gi økonomisk gunstige kontorløsninger sett i forhold til kostnad per arbeidsplass. For det andre er beliggenheten gunstig, med kort vei til Oslo S og operativt personale. En sammenslåing av kontorlokalene vil også være kostnadseffektivt for felles- og servicefunksjoner, sier Stenersen. Byggestart i sommer Planlagt byggestart for Det nye NSBhuset er sommeren 2000. – Vi har utarbeidet et forprosjekt som har vært på høringsrunde, og vi forbereder nå avtaleinngåelse med totalentreprenør, sier Stenersen. Det nye NSB-huset tegnes av arkitekten Niels Torp som blant annet har tegnet det kritikerroste hovedkontoret til British Airways utenfor London. LARS BJELVIN

19


Vingehjulet 21. februar 2000

Årets aller vakreste eventyr Lørdag 29. april, 2000 er det duket for nytt sosialt treff med høy solfaktor, nemlig Skarverennet.

Fjorårets Skarverenn fra Haugastøl til Ustaoset var en suksess som måtte gjentas, var kravet fra deltagerne. Arrangementet var vellykket med god stemning, bra skismurning, eget telt med servering, underholdning og aktiviteter på turen opp og ned og for ikke å glemme rammen rundt – sol og knall blå himmel ! Løpet er for alle NSB ansatte, både de som orker å gå 26 km/jevn gange i 4 timer og for de som ikke finner igjen skiene sine. Supportere kan holde teltet varmt til de aktive kommer inn i målområdet ved firetiden. Blir været like bra som i fjor kan du trygt ta på t-skjorte og godt med solkrem. Snøscooter står til rådighet hvis det røyner på. NSB Internprofilering har permittert P4 Event, men programmet skal bli minst like bra ved hjelp av NSB Klubben, Jernbanekoret fra Oslo, Jernbanemusikken fra Oslo og Bergen og andre interne krefter. Vi reiser fra Bergen kl. 8.05 og fra Oslo kl.08.11 i reserverte vogner. Kl.11.30 starter bergenserne å tråkke opp løypa før nord-, øst- og sørlendinger som starter kl..12.30. Kl.16.00 starter matservering før det blir musikk, konkurranse og kanskje en svingom for de som har krefter igjen. Tog returnerer til Oslo kl.18.29 og Bergen kl.19.33. NSB dekker det meste. Deltagere betaler kun for påmelding til Geilo IL. Prisen er kun kr. 200. for deltagere i rennet og kr. 50 for supportere. For nærmere informasjon send e-post til NSBInternprof@nsb.no eller ring tlf.:51961 eller 52650. Vi har begrenset antall plasser så her er det første mann til mølla. Påmelding innen 17. mars. Send påmeldingsskjema som er sendt ut til alle ansatte. Kan fakses inn på 231 52655 eller sendes til NSB Internprofilering, Prinsensgt. 7-9, OSLO.. Trond, Anne-Bjørg og Jan Erik NSB Internprofilering

Jeg gir NSB Internprofilering tillatelse til å trekke meg i lønn med kr. …………… gjennom Interessekontoret. Rullenr.___________________________________ Navn:____________________________________ Deltager___Supporter___ Ledsager:_________________________________ Deltager___Supporter___ Arbeidsadresse:____________________________ 20 Tlf.nr. dagtid:______________________________

debatt

Hvem er togføreren?

Med jevne mellomrom dukker uttrykket «togfører»opp i media. Hvem er så denne togføreren? For alle som ikke jobber med tog i NSB BA er dette betegnelse på personen som fører/ framfører toget, altså lokføreren. I prosedyrehåndboka til persontrafikk(P60) står det derimot ; «Ombordansvarlig i persontog benevnes togfører», altså konduktøren. Her har noen tydeligvis problemer med å skjønne betydningen av ord de tar i bruk.

I min synonymordbok står det at føreren er en som; loser, navigerer, sitter ved rattet, styrer, kjører osv. Jeg har til dags dato aldri sett en konduktør kjøre et tog. Greit at konduktørpersonalet vil ha en fin yrkestittel, men et mer passende navn burde ikke være vanskelig å finne. Kanskje det er på tide å forandre litt på jernbaneterminologien slik at den faktisk blir i samsvar med ordenes betydning, og dermed vanlige folks oppfatning. Trond Cato Martinsen

Pris og stipend Jernbanemuseets Venner har opprettet en pris og en stipendordning for å inspirere til arbeid for å ta vare på norsk jernbanehistorie. Prisen og stipendet deles ut på Norsk Jernbanemuseums åpningsdag hvert år. Prisen og stipendet er på kr. 10.000.- hver. Kandidatene vurderes og innstilles av Norsk Jernbanemuseums ledelse. Styret i Jernbanemuseets Venner bestemmer hvem prisen/stipendet skal tildeles. Prisen/stipendet kan deles av flere kandidater. Pris og stipend kan ikke tildeles tilsatte ved Norsk Jernbanemuseum, medlemmer av Norsk Jernbanemuseums styre, eller medlemmer av Jernbanemuseets Venners styre. Formålet med prisen er å inspirere til arbeid for å ta vare på norsk jernbanehistorie, ved formidling av jernbanehistorie, forskning eller bevaringsarbeid. Aktiviteten må hovedsakelig ha foregått i løpet av de to siste årene. Prisen kan tildeles enkeltpersoner og

organisasjoner. Kandidater til prisen kan foreslås av medlemmer i Jernbanemuseets Venner. Forslagsstilleren må begrunne forslaget. Stipendet skal være støtte til reise, opphold, tapt arbeidsfortjeneste mm. ved formidling, forskning, dokumentasjon og kompetanseheving innen norsk jernbanehistorie. Stipendet tildeles pågående eller planlagte arbeider. Stipendet kan tildeles enkeltpersoner eller grupper. Søknaden skal inneholde en beskrivelse av hva man ønsker å benytte stipendet til. Søkerne må dokumentere tidligere arbeid, f.eks. bokutgivelser, artikler, rapporter, prosjekter, o.l. Forslag til kandidater til prisen og søknader om stipend sendes til: Norsk Jernbanemuseum, Postboks 491, 2301 Hamar, evt med jernbanepost til Norsk Jernbanemuseum, Hamar. Merk konvolutten med «pris/stipend».

Museet har årsmøte Jernbanemuseets Venner har årsmøte 18. mars 1999 i Jernbanesamfundet, Hamar. Møtet begynner klokken 12.00. Dagsorden: 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden 2 Valg av dirigent og referent 3 Behandling av årsberetning

Takk! NSB, Norsk Jernbaneforbund, Randi Flesland, Arne Wam, Osmund Ueland, Ole Gunnar Bakken, Jernbaneverket. Sender en varm takk til alle for all omsorg, blomster, telefoner, besøk og varme ord i forbindelse med vår kjære Egil Lodgaards tragiske bortgang. Med hilsen Torill, Kristin og Vegard med familie.

og regnskap, herunder spørsmålet om ansvarsfritakelse for styret 4 Revisors beretning leses opp på årsmøtet. 5 Budsjett og bevilgninger for 2000. Styret vil vurdere å be årsmøtet om fullmakt til å låne fra, evt. omdisponere deler av «Dovregubbefondet» til fordel for det pågående karettogprosjektet. 5 Fastsettelse av neste års kontingent. Styret 6 Innkomne forslag. Søknad fra Norsk Jernbaneklubb, verkstedet Ski om midler til restaurering av CF 3556 7 Valg iht. vedtektenes §§ 4 og 5. Styrets årsberetning og regnskap vil bli tilsendt ved henvendelse til Norsk Jernbanemuseum etter 1. mars 2000. Øvrige sakspapirer vil bli utdelt på årsmøtet. Etter møtet blir det servering av kaffe/te og smørbrød. Medlemmene ønskes hjertelig velkommen!


Vingehjulet 21. februar 2000

Melding fra valgstyret Det skal samtidig velges tre medlemmer og varamedlemmer til styret i hhv. NSB Biltrafikk AS, NSB Reisebyrå AS, Mi Trans AS og NSB Gardermobanen AS. Valgene skal foregå som forholdstallsvalg (listevalg). Ved valg til konsernstyret utgjør alle selskapene som inngår i NSB-konsernet en valgkrets. Ved valg til styret i NSB Biltrafikk AS utgjør NSB Biltrafikk AS og alle selskaper eiet direkte og indirekte av NSB Biltrafikk AS en egen valgkrets. Ved valg til styret i NSB Reisebyrå AS utgjør NSB Reisebyrå AS og datterselskapet Ferieeksperten AS en egen valgkrets. Ved valg til styrene i Mi Trans AS og NSB Gardermobanen AS utgjør disse datterselskapene hver sin egen valgkrets. Kandidater til styreverv Både fagforeninger og ansatte har forslagsrett. Valgstyret i NSB oppfordrer herved ansatte og fagforeninger i NSB BA og datterselskapene til å fremme forslag på kandidater til styret i NSB BA (konsernstyret). Valgstyret i NSB Biltrafikk AS oppfordrer ansatte og fagforeninger i NSB Biltrafikk AS og selskap eiet av NSB Biltrafikk AS til å fremme forslag på kandidater til styret i NSB Biltrafikk AS. Valgstyret i NSB Reisebyrå AS oppfordrer ansatte og fagforeninger i NSB Reisebyrå AS og datterselskapet Ferieeksperten AS til å fremme forslag på kandidater til styret i NSB Reisebyrå AS. Valgstyrene i Mi Trans AS og NSB Gardermobanen AS oppfordrer ansatte og fagforeninger til å fremme forslag på kandidater til styret i henholdsvis Mi Trans AS og NSB Gardermobanen AS. Kandidatene skal settes opp på valglister. Det skal være 8 - åtte - kandidater på hver valgliste. Hvert listeforslag må være underskrevet enten av en fagforening eller av minst 6 seks - stemmeberettigede. Alle seks ansatte forslagsstillere må ha stemmerett. Det vil si at de må ha vært ansatt i en av enhetene/selskapene i NSB-konsernet sammenhengende senest fra 04.februar 2000, og ikke ha mindre enn 50% stilling per. uke. De foreslåtte kandidatene som føres opp på listeforlaget må være valgbare. Det vil bl.a. si: For valg til styret i NSB BA (konsernstyret): at vedkommende har vært ansatt i NSB BA eller i et av aksjeselskapene som inngår i NSB-konsernet sammenhengende fra senest 4.mai 1999 i minst 50% stilling per. uke. For valg til styret i NSB Biltrafikk AS: at vedkommende har vært ansatt i NSB Biltrafikk AS eller i ett av selskapene som eies direkte eller indirekte av NSB Biltrafikk AS sammenhengende fra senest 04.mai 1999 i minst 50% stilling per. uke. For valg til styret i NSB Reisebyrå AS: at vedkommende har vært ansatt i NSB Reisebyrå AS eller i datterselskapet Ferieeksperten AS sammenhengende fra senest 04.mai 1999 i minst 50% stilling per. uke. For valg til styrene i Mi Trans AS og NSB Gardermobanen AS: at vedkommende har vært ansatt i henholdsvis Mi Trans AS eller NSB Gardermobanen AS sammenhengende fra senest 04.mai 1999 i minst 50% stilling per. uke. Valgstyrene vil for øvrig kontrollere at de foreslåtte kandidatene er valgbare. Kandidatene som foreslås må være villige til å stille til valg. Sammen med listeforslaget må det derfor følge skriftlig erklæring fra hver av kandidatene om at vedkommende er villig til å stille til valg. Erklæringen kan skrives på listeforslaget. Valgstyrene vil gi forslagsstillerne tilbakemelding umiddelbart dersom det er feil eller mangler ved listeforslagene som mottas. Dersom feilene ikke rettes umiddelbart, vil listeforslaget kunne bli forkastet. Forslagsstillerne bes oppgi adresse (arbeidssted) og telefonnummer. Listeforslaget skal inneholde fullt navn tittel/stillingsbetegnelse arbeidssted (selskap, avdeling, internadresse/postadresse) per. kandidat som føres opp på listen. Har en foreslått kandidat permisjon, skal det både angis hvor kandidaten arbeidet da permisjonstiden begynte, og nåværende tittel, arbeidssted og adresse. Kandidatene føres opp på listeforslaget i den rekkefølge de ønskes valgt. I og med at valgene skal gjennomføres som forholdstallsvalg, vil styrevervene (inkl.

Vingehjulet Internblad for NSB BA

Utgitt av NSB Konsernstab Informasjon Prinsens gate 7–9, 0048 Oslo Faks 231 54003 Ansvarlig redaktør

varamedlemmene) bli fordelt på listene i forhold til det antall stemmer hver liste oppnår. Valgstyrene oppfordrer til at det blir foreslått kvinner som kandidater. Listeforslag til valget i NSB BA (konsernstyre) sendes: Valgstyret v/Ole Smedsrud Prinsensgt. 7-9, 0048 Oslo Fax: 23 15 10 72 Listeforslag til valget i NSB Biltrafikk AS sendes Valgstyret v/ Dag Hogstad, Storgaten 5, 0048 Oslo. Listeforslag til valget i NSB Reisebyrå AS sendes Valgstyret v/Odd Østerhus, Storgaten 10 B, 0048 Oslo. Listeforslag til valget i Mi Trans AS sendes Valgstyret v/Thore Sveum, Strømsø, Postboks 2450, 3003 Drammen. Listeforslag til valget i NSB Gardermobanen AS sendes til Valgstyret v/Jon Bottheim, Karl Johans gt. 5, 0048 Oslo. Listeforslag må foreligge hos valgstyret ikke senere enn kl. 16.00 den 17. mars 2000. Dersom forslagene sendes på fax, må originalen av forslaget postlegges samtidig. Listeforslag som kommer inn etter fristen vil ikke bli vurdert av valgstyret. Andre opplysninger om valget. Det er opprettet valgstyre i NSB BA (konsernet), i NSB Biltrafikk AS, NSB Reisebyrå AS og Mi Trans AS. I NSB Gardermobanen AS vil valgstyre bli opprettet 25.02.00. Valgstyrene har totalansvaret for avviklingen av sine styrevalg. Valgstyrene/stemmestyrene er: NSB BA(konsernet): Morten Buan,, Tor Dahl, Rolf Jørgensen, Roald Mikkelsen og Ole Smedsrud. NSB Biltrafikk AS: Dag Hogstad, Mette Bauer, Lise Raaen, Ådne Frestad, Ole I. Haugen, Kåre D. Berg og Vidar Furua. NSB Reisebyrå AS: Odd Østerhus, Odd Sørensen og Per Øyvind Isaksen Mi Trans AS: Thore Sveum, Thorgeir Bjerknes og Kjell Arne Olsen Liste over ansatte med stemmerett Ansatte som har stemmerett er oppført på egne lister. Det foreligger en fullstendig liste over alle stemmeberettigede i NSB BA. Dersom du er i tvil om du står på listen over stemmeberettigede kan du henvende deg til NSB Service/Personal v/Gunn Skaarud Greaker, tlf. (231) 53882, Kari-Mette Holteberg, tlf. (231) 51444, Bjørg Fagermoen, tlf. (231) 53885 eller til sekretær i valgstyret, Ole Smedsrud på tlf. (231) 53847. Det foreligger egne lister over ansatte med stemmerett i datterselskapene. I NSB Biltrafikk AS og i selskap eiet direkte eller indirekte av NSB Biltrafikk AS kan ansatte henvende seg til Øystein Tyssen, tlf. 32 27 55 66 og Dag Hogstad, tlf. (231) 54195. I NSB Reisebyrå AS og Ferieeksperten AS kan ansatte henvende seg til Odd Sørensen, tlf. (231) 51553 og Odd Østerhus, tlf. (231) 51554. I Mi Trans AS kan ansatte henvende seg til Steinar Nordbakken, tlf. 62 53 88 44 og Thore Sveum, tlf. 32 21 82 55. I NSB Gardermobanen AS kan ansatte henvende seg til Hans Kristensen, tlf. (231) 59035 og Jon Bottheim (231) 59061. Avstemningen Avstemningen vil foregå per. postforsendelse. Stemmesedler og konvolutter vil bli sendt til den enkeltes privatadresse i hht. registreringene i lønnssystemet. I NSB Biltrafikk AS, NSB Reisebyrå AS, Mi Trans AS og NSB Gardermobanen AS vil utsendelsen av valgmateriell også inneholde stemmesedler for valg til styrene i de fire selskapene. I Vingehjulet nr. 5,3.april 2000 vil det bli orientert om godkjent(e) valgliste(r) og om hvordan du skal gå fram for å avgi gyldig stemme. /Valgstyret

Journalister Sofie Bruun 231 53076 e–post SofieB@nsb.no

Trykket av Falch på svanemerket papir

Valg av valgdag Valgstyret i NSB BA minner om at det innen 04.mai 2000 skal velges tre styremedlemmer og varamedlemmer til styret i NSB BA (konsernstyret) av og blant de ansatte i NSB-konsernet.

Svein Graadal 231 53156 e–post SveinG@nsb.no

Nita Kapoor Redaktør Lasse Storheil 231 53071 e–post lasse.storheil@nsb.no

Distribusjon NSB Kontortrykk 231 51062

Produksjon: NSB Media Layout: Arne Eidal Axentum kommunikasjon

21


Vingehjulet 21. februar 2000

ledige stillinger Oppslag nr. 3 BA/2000 Søknad sendes inn på fastsatt blankett. Kopi av ev. vitnemål og attester må vedlegges. Søkes det på flere stillinger sendes det en søknad (ev. med vedlegg) for hver stilling det søkes på. Tilsettingen skjer for øvrig på de vilkår som til enhver tid framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Kvinner oppfordres til å søke stillinger som tradisjonelt er mannsdominerte. Søknadsfrist: 6. mars 2000. NSB KORTDISTANSE NSB Kortdistanse er ansvarlig for lokaltogtilbudet rundt Oslo, Bergen og Stavanger. Vi er ca 840 ansatte og disponerer ca 85 tog. På en hverdag reiser ca 100 000 passasjerer med vårt tilbud. Markedene våre er i vekst og har en høy endringstakt, og konkurransen om den lønnsomme delen av trafikken blir stadig sterkere. I løpet av de neste to årene vil vi ha satt 36 nye tog i trafikk, og togproduktet skal framstå med ny profil og bedret kvalitet under navnet PULS. 35. Markedsanalytiker (1277 rådgiver/ 1364 senior rådgiver)Markedstaben, Prinsens g. 7-9. Markedsstaben i NSB Kortdistanse skal bidra til å utvikle NSB Kortdistanseproduktet til merkevaren PULS. Stabens arbeidsoppgaver består av produktmarkedsføring og støtte til salgsapparatet, utarbeidelse av langsiktig ruteplan for produktet, koordinering av arbeidet mot samarbeidpartnere og fylkeskommuner samt forretnings- og driftsmessig analyse. Som markedsanalytiker har du ansvar for å framskaffe styringsdata om markedet, og foreslå tilpasninger i produktet ut fra kundebehov. Du holder markedet under oppsikt, analyserer og presenterer resultater fra markedsundersøkelser. Du representerer NSB i forretningsmessig samarbeid med private og offentlige samarbeidspartnere og har innsikt i avtaler som markedsstaben har ansvar for. Utvikling av ruteplanen for å tilfredsstille markedets ønsker, og en optimal bruk av ressursene innebærer mange og varierte arbeidsoppgaver som delvis vil tilligge deg. Du vil få ansvar for, og delta i, prosjekter som angår produkt- og forretningsutvikling. Du vil inngå i en liten og effektiv stab, og må takle mange og varierte arbeidsoppgaver fra de rent praktiske til de strategisk overordnede. Vi søker en person med høyere utdannelse innen kollektivtrafikk, økonomi eller samfunnsfag. Erfaring fra markedsanalyse, innsikt i prosjektarbeid. For nærmere opplysninger kontakt markedssjef Ulf Bakke, tlf 23 15 25 31. 36. Salgs- og markedskoordinator (1067 førstekonsulent)Markedstaben, Prinsens g. 7-9. Markedsstaben i NSB Kortdistanse skal bidra til å utvikle NSB Kortdistanseproduktet til merkevaren PULS. Stabens arbeidsoppgaver består av produktmarkedsføring og støtte til salgsapparatet, utarbeidelse av langsiktig ruteplan for produktet, koordinering av arbeidet mot samarbeidpartnere og fylkeskommuner samt forretnings- og driftsmessig analyse . Som salgs- og markedskoordinatoren har ansvaret for gjennomføring av produktmarkedsføring og salgsstøtte, og bidrar i utviklingsarbeider og analyser som omfatter dette arbeidsfeltet. Du utarbeider kommunikasjonsplaner og samarbeider med reklamebyrå. Du blir en nøkkelperson som må løse små og store utfordringer for salgsapparatet, som du vil ha daglig kontakt med. Arbeidsoppgavene blir mange og varierte, og du må kunne stå på i hektiske perioder og ha evnen til å jobbe selvstendig og effektivt. Du må ha to til tre års utdannelse innen markedsføring, og det er en

22

fordel om du har kjennskap til kollektivtrafikk. For nærmere opplysninger kontakt markedssjef Ulf Bakke, tlf 23 15 25 31. 37. Planlegger Oslo Ltr. 35 – 42. Kortdistanse søker etter en person som skal utføre planlegging og tjenestefordeling for konduktør- og salgspersonale. Stillingen skal også foreta utarbeidelse av dokumentasjon - analyser og statistikker, gjøre registreringsarbeid og saksbehandling på personalområdet. Vi ønsker du har erfaring/kompetanse fra tilsvarende arbeidsområder. Det er viktig at du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, kan arbeide selvstendig og kunne jobbe med dataverktøy. Stillingen gir muligheter for faglig utvikling i et godt arbeidsmiljø. Spørsmål om stillingen rettes til seksjonsleder Leif Birger Fadnes tlf 53105/ 916 53105. 38. Konduktør (heltid) Oslo S. Vi trenger flere konduktører og søker deg som har lyst til å jobbe i Kortdistanse. Du må ha fullført og bestått opplæring som konduktør. Overkonduktører kan også søke. Nærmere opplysninger får du ved å ta kontakt med Geir Fuglehaug, 23153106 eller mobil 90997893. 39. Kundebehandler (kode 1327) Lørenskog st. Lønnsramme 54. NSB Kortdistanse søker kundebehandler i deltid stilling, med stasjoneringssted Lørenskog st. Arbeidstiden er for tiden mellom kl. 06.30 og 10.30. Vi ønsker oss en person som er kundevennlig, fleksibel og med erfaring fra kundebehandling. Tiltredelse snarest. Henvendelse: Salgsleder Nedre Romerike, Øivind Larsen, tlf. 65 417. Søknader for Kortdistanse sendes: NSB Service, Personal, Prinsens g. 7-9, Oslo. NSB MELLOMDISTANSE 40. RAMS/Vedlikeholdsingeniør (1087 Overingeniør) Ltr. 42-58). NSB Mellomdistanse D&V Lodalen, avdeling for flytogvedlikehold skal ansette ny RAMS/Vedlikeholdsingeniør. Stillingen rapporterer til Produksjonsjef Flytogvedlikehold. Avdelingen for flytogvedlikehold har totalansvar for å levere tilgjengelige flytog til Gardermobanen i henhold til kontrakt 4405. RAMS/Vedlikeholdsingeniøren skal arbeide med Implementering av vedlikeholdsprogram og oppdateringer i vedlikeholdstyringsystemet Maximo. Utarbeide og kvalitetsikre arbeidsrutiner i Maximo bassert på vedlikeholdsdokumentasjonen. Påse at underleverandører har riktig underlag samt oppfølging mot disse. Utarbeide prognoser og grunnlag for langsiktige planer. Utarbeide underlag for RAMS møter. Finne forbedringsmuligheter ved materiell/utstyr eller arbeidsmetoder ev. avdekke nye sikkerhetskritiske områder. Vi søker en person med ingeniør kompetanse eller tilsvarende reel kompetanse innen vedlikehold av tog. Praktisk erfaring fra vedlikehold og idriftsettelse av tog kombinert med erfaring fra dokumentasjonsarbeid evt RCM analyser vil bli tillagt stor vekt. Språkferdigheter er ønskelig. Søkeren må ha gode skriftlige fremstillingsevner samt være komfortabel med bruk av PC. Da vi er en liten organisasjon kreves det en faglig bredde og fleksibel holdning til arbeidsoppgaver. Nærmere opplysninger ved henvendelse til Arne Tangen 90880466. 41. Miljøleder ( stillingskode 1276 rådgiver) Prinsens g. 7-9, Oslo L. tr. 35 - 45. NSB Mellomdistanse søker miljøleder. Hovedoppgavene er overordnet ansvar for miljøarbeidet innenfor følgende arbeidsområder: Det ytre miljø, miljøplan, miljøregnskap. Synergi: Veileder (superbruker) i synergi, saksbehandler i samarbeid med linjeledere/produksjonssjefer.

Helse Miljø og Sikkerhet (HMS- arbeid). Krav til kvalifikasjoner: Ønskelig med formell utdanning. Relevant ledererfaring, utadvent, samarbeidsvillig og evne til å ta initiativ. God kjennskap til Arbeidsmiljøloven og offentlige miljøkrav. God formuleringsevne skriftlig, muntlig. Det må i tillegg påregnes arbeidsoppgaver innenfor NSBs Ledelsessystem. Stillingen rapporterer direkte til kvalitets- og miljøsjef i Mellomdistanse. Opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kvalitets- og miljøsjef Magne Jonassen, tlf. 53046 (52501 sentralbord) eller 916 54 345. OBS! Søknadsfrist: 28.02.00. 42-44. Togelektriker (3 still.), GodsL.tr. 22 – 30. Ved spesiell kompetanse kan annen stillingsplassering vurderes. Søker 3 togelektrikere til vedlikeholdsenheten for lok/vogn i Lodalen (fagarbeider med fagbrev) ved lokverkstedet Grorud. Sko.1331. Stillingene er plassert i lokverkstedet lokalisert i Fjellstallen/Lodalen. Når det gjelder stillingene ved verkstedet Grorud tas det forbehold om behov. Arbeidet vil foregå i team og omfatte planlagt og korrektivt vedlikehold samt feilsøking på loktypene EL16, EL17 og EL18 i Lodalen, og planlagt vedlikehold på EL 14 og 16, samt tyngre rep. på alle loktyper ved vekstedet Grorud. Det søkes fortrinnsvis etter personell med erfaring fra ovennevnte loktyper og togradio/ATC-kompetanse. Opplysninger om stillingene kan du få ved henvendelse til Roy Sannerhaugen tlf.54505, Steinar Hokholt tlf. 942 18293/ 54526 , eller Hans Amberg Tlf. 54521. 45-49. Mekanikere/automatikkmekanikere (5 still.), Gods LR 59. Søker 5 mekanikere/automatikkmekanikere til vedlikeholdsenheten for lok/vogn i Lodalen,ogved lokverkstedet Grorud. (fagarbeider med fagbrev) Stillingene er plassert i lokverkstedet lokalisert i Fjellstallen/Lodalen. Når det gjelder stillingene ved verkstedet Grorud tas det forbehold om behov. Arbeidet vil foregå i team og omfatte planlagt og korrektivt vedlikehold samt feilsøking på loktypene EL16, EL17 og EL18 i Lodalen, og planlagt vedlikehold på EL 14 og 16, samt tyngre rep. på alle loktyper ved vekstedet Grorud. Det søkes fortrinnsvis etter personell med er faring fra ovennevnte loktyper. Opplysninger om stillingene kan du få ved henvendelse til Roy Sannerhaugen tlf.54505, Steinar Hokholt tlf. 942 18293/ 54526eller Hans Amberg tlf. 54521. 50-51. Spesialarbeider (2 still.) LR 57. Søker 2 spesialarbeidere til vedlikeholdsenheten for lok/vogn i Lodalen. Stillingene er plassert i lokverkstedet lokalisert i Fjellstallen/Lodalen. Arbeidet vil foregå i team og omfatte planlagt og korrektivt vedlikehold på loktypene EL16, EL17 og EL18 i Lodalen. Det søkes fortrinnsvis etter personell med erfaring fra ovennevnte loktyper. Opplysninger om stillingene kan du få ved henvendelse til Roy Sannerhaugen tlf. 54505, eller Steinar Hokholt tlf. 942 18293. 52. Skiftekonduktør (kode – 0523) (midl. still. til utg av 2001) Klargjøring Halden LR 53. Stillingen inngår i et klargjøringsteam som utfører skifting, tilsyn og innvendig klargjøring av tog. Nærmere informasjon: Kjell Vidtun tlf.69037 / 907 33252. Obs! Søknadsfrist 28.02.00. 53. Overkonduktør (stillingskode 0529) Halden LR 55. Søknader for Mellomdistanse sendes: NSB Service, Personal, Prinsens g. 7-9, Oslo. NSB LANGDISTANSE 54. Taktisk og strategisk ruteplanlegger (1277 rådgiver) Ltr.45-50. NSB Langdistanse søker etter markedsorientert rutestrateg som jobber planmessig og nøyaktig. Stillingen er tillagt ansvaret for taktisk

og strategisk ruteplanarbeid innenfor Langdistanse med utstrakt kommunikasjon mot ruteplanmiljøet i Drift og Teknikk, samt den operative linjeledelse for Sørlands-, Dovre-, og Bergensbanen. Funksjonen skal i tett samarbeid med ledelsen i Langdistanse utarbeide og dokumentere alle forhold relatert til ruteplanleggingen, herunder risikostyring m.h.t. langsiktig ruteplanlegging for kontinuerlig optimalisering av Langdistanses ressurser innenfor materiell og personell. Det søkes etter en person med relevant erfaring innenfor jernbanedrift. Stillingen rapporterer til leder for for strategi, forretningsutvikling og materiell i Langdistanse. Ønsker du ytterligere informasjon kan du ta kontakt med Anders Kirsebom på telefon 53409 eller på mobil 916 53409. Søknad sendes: NSB Service, Personal, Prinsens g. 7-9, Oslo. 55-58. Togsjef (4 stillinger) (ser viceleder) L.tr. 28-35 I forbindelse med implementering av Signatur på Dovrebanen, trenger vi flere togsjefer i Oslo. Togsjefen vil være ansvarlig for alle aktiviteter knyttet til ombordservice. Dette innebærer ledelse av teamet, sikring av kvalitet og service i henhold til konseptet, være økonomisk ansvarlig for salg i toget og ha sikkerhetsansvar for kunden. For å bli togsjef kreves gjennomføring av opplæringsprogram for togsjefer. I tillegg er det viktig at du er glad i mennesker, liker å ta ansvar, har evnen til å motivere andre, har mot til å gi tilbakemeldinger, har økonomisk forståelse og er fleksibel. Nærmere informasjon ved Randi Røthe på tlf 23152416/ 90160072. Søknad sendes: NSB Service, Personal, Prinsens g. 7-9, Oslo. 59. Selger (stillingskode 1328) Kristiansand Ltr. 33 – 38. Langdistanse Salg/Marked har ledig en stilling som selger mot forretningskunder. Stillingen er en heltidsstilling innen aktivt oppsøkende salg og inngår i et profesjonelt salgsteam som jobber mot definerte markeder, i hovedsak i Agder Fylkene og i Rogaland. Noe reisevirksomhet må påregnes. Du er en person som liker å skape relasjoner og evner til å få til salg mot næringslivskunder. Du vil få ansvar for alt fra møtebooking til salgspresentasjoner, samt oppfølging mot viktige firmakunder. Vi vil spesielt legge vekt på at du har erfaring innen eksterne kundebesøk og at du har relevant utdannelse. Videre ønsker vi at du fremstår som en representativ person med gode kommunikative evner. Du må beherske PC som presentasjonsverktøy og rapportering i salgsoppfølgingsverktøyet Vega. Vi søker en person som kan dokumentere et etablert kontaktnett i forretningsmarkedet, spesielt i Agder fylkene. Videre ønsker vi en personlighet som kan gi Salgstemaet et løft ved å være kritisk til etablerte rutiner, samt komme med positive innspill på nye og mer effektive metoder å jobbe på. I løpet av våren 2000 vil det bli innført rapporteringsverktøy som sikrer oppfølging av hver enkelt selger ved å måle faktisk omsetning pr. kunde. Nærmere opplysninger om stillingen får du ved henvendelse til Salgs- og markedssjef Harald Andersen, tlf 77564. Søknad sendes: NSB Service Personal, Kristiansand. 60. Kundebehandler (kode 1327) Billettsalget, Stavanger LR 54. Vi søker etter kundebehandler til billettsalget i Stavanger. Vi ønsker oss en person som er ansvarsbevisst, ryddig, fleksibel, utadvendt, og som har gode samarbeidsegenskaper. Det er en fordel med kunnskap innen; billettbestemmelser, produkt, salgsverktøyet Bris og språk. Henvendelser vedrørende stillingen kan rettes til salgsleder Johan Gismervik, tlf 69535. Søknad sendes: NSB Service, Personal, Kristiansand.


Vingehjulet 21. februar 2000 NSB PERSONTRAFIKK NORD 61-64. Overkonduktør (kode 0529) (4 still.)Hamar Lønnsramme 55. Persontrafikk Nord, Mellomdistanse søker overkonduktører for sine tog på Rørosbanen. Spørsmål om stillingen (e) kan rettes til kond./ombordleder Steinar Børresen tlf. 73180. 65. Økonomisjef Trondheim. Lønn etter avtale Økonomisjefen er ansvarlig for enhetens totale økonomiske styring. Hovedoppgavene vil være: ansvar for rapportering internt og til konsern, økonomisk analyser og nøkkeltall, finansiell styring, utvikling og innføring av balansert målstyring, prosessansvar for budsjett og forretningsplan, ansvar for avtaler knyttet til innkjøp, agentavtaler og forsikring. Det kreves økonomisk høyskoleutdanning, fortrinnsvis som diplom-eller siviløkonom. Erfaring fra tilsvarende arbeidsoppgaver i ledende stilling er nødvendig. Vi søker en selvstendig og samarbeidsvillig person med strukturert arbeidsform, gode evner til å lede og motivere andre, samt en forretningsmessig og resultatorientert holdning. Økonomisjefen rapporterer til direktør i Persontrafikk Nord og inngår i enhetens ledergruppe. Spørsmål om stillingen kan rettes til direktør Arne Vidar Hesjedal,tlf.916 72465, eller personalsjef Odd Eide,tlf 916 72402. Søknader for Persontrafikk Nord sendes: NSB Service Personal Nord, Trondheim st. NSB GODS 66. Terminalleder Narvik (stillingskode 1291/godssjef ), L.tr.: 38 – 52. Terminalleder skal ha ansvaret for alle drifts- og trafikkaktiviteter knyttet til Gods i Narvik. Dette omfatter kundesenteroppgaver, vedlikeholdstjenster, terminaltjenester og lokførertjenester i Narvik. Terminalleder rapporterer til regionleder NSB Gods drift Oslo og inngår i regionleders ledergruppe. Terminalleder vil våren 2000 ha som hovedoppgave å implementere de endringer som er nødvendige for en mest mulig optimalisert drift. (jfr. mandat fra Regionleder NSB Gods Drift Oslo). Terminalleder i Narvik vil arbeide tett opp til sentral ledelse i NSB Gods som via en prosjektgruppe initierer endringer i driftsrutiner som bygger på en tverrfaglig teamrettet arbeidsfordeling ved terminalen. Vesentlige arbeidsoppgaver vil være: Daglig ansvar for alle godsaktiviteter i Narvik. -Ansvar for gjennomføring av «Narvikprosjektet» våren 2000. -Sørge for at lokal godshåndtering svarer til markedets økonomiske og kvalitetsmessige krav. -Ivaretagelse av arbeidsgiveransvaret, herunder personalansvaret for underlagt personale, inkl. medarbeidersamtaler og utvikling. -Ansvar for trafikksikkerhet og skadereduserende trafikksikkerhetsarbeid, herunder implementering og gjennomføring av tiltak ihht. uønskede hendelser. -Ansvar for at underlagt personale til enhver tid har godkjent sikkerhetsopplæring og nødvendige krav/sertifikater ellers iht. oppgaver de settes til å løse. -I samarbeid med Marked delta i kundebesøk hos lokale kunder. -Utarbeide og følge opp budsjett for sitt område. -Ansvar for at faglinjer er sikret for de ulike faggruppene i Narvik. Ønskede kvalifikasjoner: Utdannelse: Lederkurs. -Formell kompetanse (økonomi, logistikk) vil bli vektlagt, men er ikke et krav. Ledererfaring fra transportbransjen og konkrete resultater fra slike oppgaver vil bli vektlagt. Erfaring: -Ledererfaring fra transportbransjen. -Gode kunnskaper om markedsarbeid og produksjon i NSB Gods. -God forståelse for kundenes behov og erfaring fra markedsrettet arbeid. -Kunnskaper om tra-

fikksikkerhet, risikoanalyser og skadereduserenede trafikksikkerhetsarbeid. Annen relevant kompetanse/egenskaper: -God evne til å lede og motivere medarbeidere. -God evne til å gi klare tilbakemeldinger (ris/ros) på utført arbeid. -Målrettet, kunde- og resultatorientert. -Omstillingsdyktig og lojal. -God relasjonsbygger/evner til å arbeide i team. 67. Driftskoordinator Narvik (stillingskode 1323/planlegger), L.tr.: 34 – 45. Driftskoordinator vil ha som hovedoppgave å arbeide med personaldisponering og tjenestelister og til en hver tid se at terminalen drives effektivt i forhold til anvendelse av arbeidskraft fra tverrfaglige team. Driftskoordinator skal våren 2000 være en støtte for Terminalleder i Narvik i implementeringen av forbedringer vedrørende ressursutnyttelsen ved Terminalen i Narvik. Driftskoordinator vil for øvrig ha sitt arbeid innenfor trafikksikkerhet og HMS. Driftskoordinator rapporterer til terminalleder. Vesentlige arbeidsoppgaver vil være: -Ansvar for daglig personaldisponering og tjenesteplanlegging. -Ivareta koordinering av HMS-arbeid for regionen, herunder internkontroll og miljø. -Utarbeide og ajourholde kvalitets- og styringssystemer i regionen. -Bistå leder med personalplanlegging, sykefraværsoppfølging og kompetanseutvikling. -Innlegging av data i Synergi. Ønskede kvalifikasjoner: Utdannelse: Formell utdannelse (økonomi, logistikk) vil bli vektlagt men er ikke et krav. Erfaring: Gode kunnskaper om produksjonen i NSB Gods. -Erfaring fra utredning og planlegging. -Kompetanse om personaldiponering og tjenesteplanlegging. -Gode kunnskaper i bruk av relevant verktøy. Annen relevant kompetanse: -Evne til å samarbeide og kommunisere med forskjellige nivåer i bedriften. -God skriftlig og muntlig framstillingsevne. -Helhetsforståelse samt evne til å se nye løsninger. -Målrettet, kunde- og resultatorientert. Omstillingsdyktig og lojal. -God relasjonsbygger/evner til å arbeide i team. Spørsmål om stillingene kan rettes til regionleder Gjertrud Mathisen, tlf: (231)51543/ 91605787 eller rådgiver Lars Lislott, tlf: (231)52259/91652259. Søknader for NSB Gods sendes: NSB Service Personal, Prinsens g. 7-9, Oslo. NSB DRIFT OG TEKNIKK 68. Lagersjef DTIG MA Grorud (st.kode 1065 konsulent) LR 17 /1067 førstekonsulent 35-45. DTI er en støtteenhet i Drift og Teknikk som som skal sørge for at reservedeler og komponenter er tilgjengelige for Produktenhetene i henhold til spesifiserte krav.Lageret ved Grorud(DTIG) er sentrallager for hele landet. Lagersjefen, som er underlagt MA-leder og har ansvar for daglig ledelse av sentrallageret. Transport-og lagerdriftfunksjonenen inngår i lagersjefens ansvarsområde. Arbeidsoppgavene omfatter personalansvar for 30 medarbeidere. Lagersjefen skal organisere og tilrettelegge arbeidet og gjennomføre opplæring av ansatte på en effektiv måte slik at kundenes krav løpende tilfredsstilles. Målstyring benyttes for virksomheten. Det innebærer at mål skal defineres, målinger skal gjennomføres systematisk og at korrigerende tiltak iverksettes ved avvik. Av faglig kompetanse er det ønskelig med NIMAs lagerskole eller tilsvarende. Den som tilsettes må ha minst 2års erfaring som leder med personalansvar. Må kunne arbeide med dokumentasjon og kjenne til kvalitetstyring av virksomheter. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, samt evne til å motivere og samarbeide. Personelige egenskaper: Det vil bli lagt vesentlig vekt på lederegenskaper ved evaluering av søkere. Stillingsinnehaver må kunne sette mål og følge opp målene. Personen må være strukturert og systematisk. Det anses som en fordel å ha arbeidet med personal og kompetanseutvikling. Søkere som mangler fagkompe-

tanse innenfor MA/lager må være villige til å gjennomgå nødvendig opplæring. Kontaktpersoner; MA-sjef Tom Arvesen 53311. MA-leder Synnøve Persson. 54556. 69. Lokomotivfører (stillingskode 0532) Lokomotivførerenheten Oslo søker etter lokomotivførere. Stasjoneringssted Oslo S. LR 56. Henvendelse: Avd.sjef Kjell Lindquist tlf. 54460. Søknader for Drift og teknikk sendes: NSB Service, Personal, Prinsens g. 7-9, Oslo. NSB EIENDOM Vi søker markedskonsulenter og konsulent til NSB Eiendom. NSB Eiendom skal utvikle, eie og drive forvaltning, drift og vedlikehold på NSBs eiendommer og yte eiendomsservice i tilknytning til disse. Forretningsmessig fokuserer NSB Eiendom på kjerneområder: Marked, Drift og Utvikling. De nye stillingene inngår i Marked. 70-71. Markedskonsulent (2 still.) Arbeidsområde: -Medvirke til utvikling av våre næringseiendommer. -Forhandle og inngå kontrakter. -Drive aktivkundeoppfølging og kundepleie. -Salg av eiendommer. Kvalifikasjoner: -Du bør være en dyktig forhandler, utadvendt, ha samarbeidsevne og være målrettet. -35 års erfaring fra eiendomsbransjen. -Utdannet som økonom,ingeniør, eiendomsmegler eller annen relevant høyskoleutdanning. 72. Forvalter til Markedsavdelingen Arbeidsområde: -Kvalitetssikre og ajourføre data i våre datasystemer. -Holde kontakt mellom regnskaps- og markedsavdelingen. -Sørge for gode rutiner i forbindelse med fakturering, utestående fordringer m.m. Kvalifikasjoner: -Bedriftsøkonomi fra BI, eller tilsvarende. -Gode kunnskaper om bruk av Word, Excel. Være systematisk, praktisk og like administrasjon. Felles for begge stillingene: Vi kan tilby et aktivt og hyggelig arbeidsmiljø, og gode karrieremuligheter. Lønn etter avtale. Vi holder til i trivelige lokaler i Arkaden i Oslo sentrum. Det er god kommunikasjon med tog, buss, trikk. Vi har fleksibel arbeidstid og kan diskutere mulighet for hjemmekontor. Bedriften har gruppelivsforsikring, fribillettordning og fritt innskudd i Statens Pensjonskasse. Nærmere opplysninger om stillingene gis av: Eiendomssjef Lars Grøstad 23 15 36 88 eller markedskonsulent Hege Brattlid 23 15 38 17. Søknad med CV sendes: NSB Eiendom, Personalkontoret, Skipperg. 31, Oslo. NSB BILTRAFIKK AS 73. Mekanikere Alfaset og Eidsvoll. Mekanikere søkes til vårt verksted på Alfaset og Eidsvoll. Hovedoppgaver: -Service, rep. og vedlikehold av busser og lastebiler. Ønskede kvalifikasjoner: -Fagbrev er ønskelig, men ingen betingelse. –Positiv innstilling og god samarbeidsevne. –Punktlighet og ærlighet. Vi kan tilby: -Fast ansettelse. – Lønn etter tariff, fagbrev vil gi lønnsmessige fordeler. –Gode pensjonsvilkår. –Fri reise på våre busser. –Hybel på vårt hybelhus på Alfaset. Er du interessert? Ta kontakt med teknisk sjef Dagfinn Bernhus, tlf. 64 84 35 00, eller send din søknad til NSB Biltrafikk AS, Postboks 133, 2001 Lillestrøm snarest. Du finner oss også på Internett: www.nsbbiltrafikk.no/II/. 74. Regnskapsmedarbeider/konsulent, Gods. Lønn etter avtale. Vi har avdelinger på 8 steder i Norge. Vi har sentralisert økonomifunksjonen. Økonomiavdelingen består i dag av 3 personer som arbeider tett sammen og regnskapsmedarbeideren vil få utstrakt kontakt med avdelingssjefene på de forskjellige plasser. De viktigste arbeidsoppgaver vil bl.a. være: -Kontering og bilagsregistrering. –Fakturering. –Inn- og utbetalinger. – Avstemminger og oppfølging av reskontro. –Månedsavslutning. –Noe lønnsarbeid. Du bør ha regnskapsmessig utdannelse og arbeidserfaring fra regnskap. Gode PCkunnskaper er ønskelig. Relevant erfaring kan kompenseres for manglende formell

utdanning. Stillingen passer for deg som er ansvarsbevisst, systematisk, strukturert, nøyaktig og trives i en selvstendig stilling med varierete arbeidsoppgaver. Du må ha positiv innstilling og gode samarbeidsegenskaper. Opplysninger om stillingen gis av regnskapssjef Tone Kjøniksen, tlf. 23 15 49 90 eller økonomisjef Sissel Fredheim, tlf. 23 15 49 30. Søknad merket ”Regnskapsmedarbeider” med kopi av vitnemål og attester sendes snarest, og senest innen 1. mars til: NSB Biltrafikk AS, Gods, Alfasetveien 5, 0668 Oslo. TIMEtoget Ledige stillinger i Timetoget Bratsbergbanen AS (5 stillinger) Timetoget Bratsbergbanen AS er et nyopprettet jernbaneselskap som skal drive persontrafikk på Bratsbergbanen mellom Notodden og Grenland. Selskapet eies ca. 90 % av NSB BA, og i tillegg er det lokale eiere. Virksomheten er under etablering og skal starte trafikk på strekningen fra 3. september i år. 75. Administrerende direktør Vi søker etter en kreativ og resultatorientert leder som er tent på den oppgaven det er å bygge opp en nyskapende virksomhet. Det er nødvendig med erfaring fra ledende stillinger, helst innenfor transport, marked eller logistikk. 76. Trafikksjef Trafikksjefen er sikkerhetsansvarlig i selskapet, og har ansvaret for å planlegge, følge opp og kontrollere trafikksikkerhetsmessige forhold samt følge opp den daglige drift. I tillegg vil vedkommende ha ansvaret for materielleierskapet og oppfølgingen av vedlikeholdskontrakt med underleverendør. Vi søker etter en person med god sikkerhetskompetanse og erfaring fra jernbanedrift. 77-79. Teamledere (3 still.) Teamleder i Timetoget er ansvarlig for et team på 2-3 personer. Teamlederen vil gå i skift som lokomotivfører og i tillegg bistå trafikksjef i oppfølging av den operative drift. Til stillingen ligger oppfølging av trafikksikkerhet og HMS. I tillegg må vedkommende kunne løse av som lokomotivfører på Y-1 motorvognsett. For alle stillinger gjelder lønn etter avtale, og snarlig tiltredelse. Nærmere opplysninger fåes ved henvendelse til fungerende daglig leder Dagfinn Berge, tlf. 952 28 231. NB! Søknadsfrist 29.02.00. Søknader for Timetoget sendes: NSB Service Personal, Prinsens g. 7-9, Oslo JERNBANEVERKET REGION SØR KonsulentTrafikkavdelingen DrammenLR13/17 Stillingen er plassert i stab og rapporterer til trafikksjefen. Hovedarbeidsområder vil være: ha ansvar for arbeidet med avdelingens virksomhetsplan og styrende dokumenter inkl. rapportering, utarbeiding av budsjett og løpende budsjett- og regnskapsoppfølging, herunder kontering. I tillegg vil vedkommende ivareta avdelingens tjenestekontor og personalfunksjon med hensyn til personalplanlegging, kompetanse, personaldisponering, bemanningsordninger og tjenestelister, samt oppfølging av overtidsbruk og sykefravær. Vedkommende vil forestå løpende saksforberedelser og saks-behandling innenfor trafikksjefens ansvarsområde, utarbeide referater fra ledermøter o.a. Vi søker en medarbeider med gode samarbeidsevner og som også kan arbeide selvstendig og ta initiativ. Vedkommende bør ha utdanning/ erfaring fra økonomi og/eller personal-arbeid, samt ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Nærmere opplysninger: Trafikksjef Arne Habberstad, tlf. 75580. Søknad sendes: Jernbaneverket Region Sør, Personalseksjonen, Drammen.

23


Returadresse: Vingehjulet, NSB 0048 Oslo

Vingehjulet 21. februar 2000

ADRESSERT C-POST

Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes tilbake til senderen med opplysning om den nye adressen.

Engler på gjennomreise

Titusenvis av mennesker passerer gjennom Oslo Sentralstasjon hver dag. Tidlig i februar hadde de fått selskap av engler. Ni i tallet. På hjul til og med.

F

orklaringen lå i at Kirkelig Kulturverksted overtar nøklene til nytt kulturhus i Jakobs kirke i Oslo. Og englene, som skulle ta del i åpningen, kom med tog fra Danmark. Der er de støpt i betong av den norske kunstneren Marit Benthe Norheim. Og etter et par dager på Oslo S, toget de gjennom Sentralhallen, ut gjennom utgang Nord og videre gjennom byen til Jakobs kirke. Der skulle de stå englevakt rundt kirken i ti dager før Kulturkirken Jakob åpnet.

Engler i tog gjennom Sentralhallen på Oslo S er ikke noe dagligdags syn.

- Jakobs kirke har vært forlatt i mange år, men kirken er ikke avvigslet, sier Kari-Anne Stenberg i Kirkelig Kulturverksted. Nå vil den fremstå som den eneste vigslete kirke i Norden med scene for musikk og drama, forteller hun. Altertavlen er også på plass etter 15 år. Collagen «Engler og andre reisende» ble fremført i kirken åpningsdagen. - Inni englene er det lyd. Komponisten Geir Johnson hadde laget digital

lyd til hver enkelt engel. Det ble fremført sammen med Det norske Solistkor i et bestillingsverk. Artistlisten til forestillingen omfattet størrelser som Kari Bremnes, Ketil Bjørnstad, Ole Paus, Sondre Bratland, Ingrid Bjørnov og Svein Erik Brodal. Med topp moderne lydanlegg, flygel, orgel og lysutstyr er Jakobs kirke blitt et unikt kulturlokale. Mange gode krefter har bidratt, og Kirkelig Kulturverksted har nå langsiktig leiekontrakt med Kirkevergen i Oslo. SVEIN GRAADAL

24

Vingehjulet 03 2000  
Vingehjulet 03 2000  
Advertisement