Vinga Product Catalouge Norwegian Edt.

Page 1

SPRING SUMMER 2022

NORWEGIAN EDITION

I S S U E N O . 2 8 / / S P R I N G S U M M E R 2 0 2 2 / / NORWEGIAN E D I T I O N


V I ØNSK ER 2022 V E L KO M M E N Det er mai 20 06. Jeg befinner meg på Vingas lille lager i Lundaskog utenfor Borås. Vi pakker bes tillinger for fullt og f yller opp den lille transpor tbilen vår for å kjøre de sis te leveransene til DHL, som ligger rundt en kilometer unna. Det som egentlig skulle være en midler tidig jobb, ble snar t til noe morsomt og spennende. Og 15 år senere er det for tsat t noe av det morsoms te jeg vet. De sis te to årene har vær t ut fordrende på en måte jeg ikke har opplevd før. Vi har kjør t berg - og - dal- bane på både salgs- og følelses fronten. Disse årene har sat t ting på spissen og tvinget oss til å tenke over hvordan vi vil forme Vinga fremover. Det sis te året har vi jobbet med å endre organisasjonen og arbeidsmåten vår, skape mer åpenhet og bygge bedre team. Disse endringene er kanskje ikke direk te synlige på utsiden, men vi håper dere vil merke dem i form av bedre ser vice, smar tere funksjoner og kor tere svar tider. Det har i løpet av året dukket opp flere nye «Vingos» (medarbeidere). På nes ten hver avdeling har vi fåt t en ny kollega, noe som har vær t og er fantas tisk. Å bli kjent med nye mennesker og s tyrke organisasjonen med så mye kompetanse er et privilegium. For å skape rik tige forutsetninger for dere må vi for tset te å utvikle teamet, finne rik tig kompetanse til rik tig plass og våge å tenke ny t t. Vi ser en lys fremtid med flere spennende ut fordringer foran oss.

OSK AR DAHLIN SALESDE SJ U BOKSENE I likhet med mange andre driver Vinga et omfat tende bærekraf tsarbeid. Vi jobber på flere plan og på en rekke områder. For å vise hvordan arbeidet foregår og hva vi synes er vik tig, har vi pakket et par deler i sju bokser. Boksene henger på mange måter sammen. De er avhengige av hverandre, de er lenket sammenog ingen boks kan fungere alene. Vi ser med spenning og entusiasme frem til et ny t t år med fokus på bærekraf t. Velkommen inn på den nye hjemmesiden vår vinga.com for å åpne boksene. Vi håper du får den lit t kriblende følelsen du skal få når du åpner en gave fra oss i Vinga.

MIA MARECEK CSR


C R E AT I N G C I RC U L A R I T Y

C R E AT I N G S O C I A L S U S TA I N A B I L I T Y

För att helt enkelt inte slösa med jordens resurser och ta vara på det som redan finns.

För att helt enkelt ta det vi ansvar vi har för människorna i vår värdekedja; medarbetare, kunder, samarbetspartners, fabriksarbetare och många fler.

C R E AT I N G Z E RO E M I S S I O N

C R E AT I N G Q UA L I T Y

För att helt enkelt hitta och använda lösningar som bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser

För att helt enkelt leverera det som förväntas och krävs av oss (+ det lilla extra).

C R E AT I N G E N G AG E M E N T

C R E AT I N G S A F E T Y

För att resultat uppnås bäst genom samarbeten och relationer, helt enkelt.

För att kunna utveckla en mer hållbar och cirkulär affärsmodell, bra saker in, bra saker ut, helt enkelt.

C R E AT I N G I N S P I R AT I O N

VA RJ E I N I T I AT I V PÅ

LÄS MER OM

För att vi alla behöver inspireras, inspirera andra och våga prova nya banor i arbetet mot mer hållbara lösningar, helt enkelt.

VINGA .COM


E T G AV E K O R T FOR A L L E Vi synes det er fint å gi, og det aller fineste er å gi noe man vet at mottakeren ønsker seg og trenger. Det er en bærekraf tig gave. Gavekor tet vår t passer til alle anledninger, uansett om det er for å vise at du setter pris på noen, motivere en medarbeider eller for å feire oppnådde mål.

6


TIL ALLE A N L E DN I NGE R Med vår nye gavekor tmodul vil du enkelt kunne velge omslag, laste opp ditt eget, skrive hilsener og sette inn bedrif tens logo.

7


GJØR DET PE R SON L IG

TILPASSE DESIGN PÅ KORT OCH NET T Legg logo dit t til kor tet og gavesiden ved å legge til en personlig videohilsener. På gavesiden kan du også legge til video hilsener, noe som blir sat t veldig stor pris på! Hilsen og logo på kort 495 NOK (Minst 50 STK) Hilsen og logo på nettsiden 495 NOK (Minst 50 STK)

GAVEKORT PÅ SMS

GAVEKORT PÅ E-POST

Vi kan sende gavekortet direkte til mottakeren. Det eneste vi behøver er en Excel-liste med navn og mobilnummer.

Dersom du ikke har mobilnummeret til alle, eller bare foretrekker å kommunisere via e-post, kan vi sende personlige e-poster til mottakerne.

8

GAVEKORT I POSTK ASSEN Dersom du ønsker å være litt tradisjonell og virkelig ønsker å gjøre et inntr ykk, kan du sende gavekor tet som et brev.


GAV E KORT M E D U M I DDE L BA R L E V E R A NSE Er du ute i siste liten eller vil du bare levere gaven din på en moderne og enkel måte? Vår tjeneste lar deg sende en gave via SMS eller e-post - du viser takknemlighet innen et minutt. Besøk Gif ts by Vinga for mer info. GIF TSBY VINGA .COM


10


GAVEKORT VINGA HOME PR I S F R A 1 5 0 N O K FRAK T 99 NOK / KORT

- E t g a ve ko r t m e d e n s u m å b r u ke Dette er et gavekort med mange valg, både for deg som giver og for mottakeren. Giver velger selv hvor mye den ønsker å gi, og mottaker velger selv blant de produktene som er kvalifisert for gavekortene våre, inkludert hele sortimentet på vingahome.com. Gavekortet fungerer som en verdisjekk som du enkelt trekker fra totalbeløpet under betaling.

Giveren bestemmer verdien av gaven

Mottakeren har tilgang til hele sortimentet, ca

Mottakeren slipper å bruke hele beløpet samtidig

1500 valg

Fysisk eller digitalt gavekort

Mottakeren kan velge flere gaver og legge til egne

Mulighet for egen design på nettside og

penger for å oppgradere gaven •

gavekort

Mottakeren kan slå sammen flere gavekort

11


GAVEKORT NOBEL PR I S 16 0 N O K E X M O M S FRAK T 99 NOK / KORT (F R A K T E N E R K L I M A KO M P E N S E R T )

S e a l l e va l g b a r e p r o d u k t e r p å v i n g a g i f t c a r d . c o m

E LE K TRONIK K

PANNEL AMPE

TE K S TIL & INTE RIØR

K ABLEDE HODETELEFONER

12

OBIORI VEGAN-LYS

JOSEI VASE

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN


KJØK K E N & SE RV E RING

VANNGL ASS, 2 STK

L ALILLO KJØKKENREDSK AP

GRILLVERK TØY

BAMBOO STRAWS

ROSENDAHL

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

BAGE R & RE ISE

SM Y K K E N & TILBE HØR

CHAIN RING

RFID HOLDER MED BESK Y T TELSE

GRINDA STOCKHOLM

E X TR A HOLDBART

CABANON BEACH POUCH

RPET SORTINO KJØLEBAG

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

SPORT & FRITID

ALTE RNATI V

SAL ATSK ÅL – 100 % GJENVUNNET GLASS

LEAN VANNFL ASKE

MILES TERMOSFL ASKE

RPET ACTIVE DRY TOWEL

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

13


GAVEKORT CLASSIC PR I S 2 4 0 N O K E X M O M S FRAK T 99 NOK / KORT (F R A K T E N E R K L I M A KO M P E N S E R T )

S e a l l e va l g b a r e p r o d u k t e r p å v i n g a g i f t c a r d . c o m

E LE K TRONIK K

HØY T TALERE

TE K S TIL & INTE RIØR

CARRIE TRÅDLØS HØY T TALERE RÖRÖ

14

OAMI LYSLYK T

POT TER FRA ITALIEN

VINGA SWEDEN

BERGS POT TER


KJØK K E N & SE RV E RING

NOMIMONO BOLLESET T, 2 DELER

HUDSON DESSERTSK ÅLER, 6 DEL AR

BUSCOT SKJÆREFJØL

BELICIA BOURGOGNE GL ASS, 2 STK

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

SM Y K K E N & TILBE HØR

GRINDA CABEL BRACELET

GRINDA KNOT BRACELET

GRINDA STOCKHOLM

GRINDA STOCKHOLM

BAGE R & RE ISE

E X TR A HOLDBART

BALTIMORE L APTOP CASE

BALTIMORE TOTEBAG

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

SPORT & FRITID

ALTE RNATI V

L AVANDO FAMILIE BADEHÅNKLE

BILTON PLED I RESIRKULERT MATERIALE

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

15

VICI VILDMARKSPANNE

MILES MAT TERMOS

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN


GAVEKORT ROYAL PR I S 4 0 0 N O K E X M O M S FRAK T 99 NOK / KORT (F R A K T E N E R K L I M A KO M P E N S E R T )

S e a l l e va l g b a r e p r o d u k t e r p å v i n g a g i f t c a r d . c o m

E LE K TRONIK K

ACTIONK AMERA

TE K S TIL & INTE RIØR

MANHAT TAN SPEAKER

16

OAMI LYSLYK T

HUNDEN TIM

VINGA SWEDEN

K AJ BOJESEN


KJØK K E N & SE RV E RING

BOUSSAC LET T STØPEJERN STEKEPANNE

BUSCOT RUND SKJÆREFJØL

LECCE TEK ANNE

PAVO STEKEPANNE

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

SM Y K K E N & TILBE HØR

BAGE R & RE ISE

GRINDA HERITAGE 32 MM

CHAIN DROP ØREDOBBER

BALTIMORE WEEKENDBAG

BALTIMORE BACKPACK

GRINDA STOCKHOLM

LILY & ROSE

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

E X TR A HOLDBART

SPORT & FRITID

ALTE RNATI V

SVANENMERKET SENGESET T 4 DELER

KRUKKE I RESIRKULERT GL ASS (MED KRAN)

MILES TERMOS OG MATBOKS

RPET SORTINO KJØLERYGGSEKK

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

17


GAVEKORT EXTRAVAGANS PR I S 6 0 0 N O K E X M O M S FRAK T 99 NOK / KORT (F R A K T E N E R K L I M A KO M P E N S E R T )

S e a l l e va l g b a r e p r o d u k t e r p å v i n g a g i f t c a r d . c o m

E LE K TRONIK K

ACTIONK AMERA

TE K S TIL & INTE RIØR

SHANGHAI CHARGER SPEAKER

18

BALLONG NUDE VASE

MORRIS RPET PLEDD

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN


KJØK K E N & SE RV E RING

ARZO K ASSEROLLE

OVAL GRY TE I STØPEJERN

CARVER VINGL ASS, 6 STK

SAUTERPANNE AV STØPEJERN

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

SM Y K K E N & TILBE HØR

BAGE R & RE ISE

ANAIS BANGLE

ØREDOBBER

SLOANE RPET RYGGSEKK

GRINDA STOCKHOLM

GRINDA STOCKHOLM

BALTIMORE TRAVEL BACKPACK

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

E X TR A HOLDBART

SPORT & FRITID

ALTE RNATI V

LOUIS RPET MORGONK ÅPE

BEL AGGIO HÅNDKLESET T, 4 DELER

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

GIBSON VERK TØYK ASSE 53-DEL AR

19

RPET SOVEPOSE


GAVEKORT IMPERIAL PR I S 8 0 0 N O K E X M O M S FRAK T 99 NOK / KORT (F R A K T E N E R K L I M A KO M P E N S E R T )

S e a l l e va l g b a r e p r o d u k t e r p å v i n g a g i f t c a r d . c o m

KJØK K E N & SE RV E RING

BOUSSAC WOKPANNE

GIGARO CARVING SET

PRESSK ANNE

WINE COOLER

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

STELTON

SACKIT

20


KJØK K E N & SE RV E RING

MONTE STØPEJERNSGRY TE

STELTON K ANNE

BARON K ASSEROLLE

HAT TASAN DAMASCUS SANTOKUKNIV

VINGA SWEDEN

STELTON

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

E LE K TRONIK K

SM Y K K E N & TILBE HØR

NOTE BOOK COVER

ØREDOBBER

TRÅDLØSE HODETELEFONER

VINGA SWEDEN

GRINDA STOCKHOLM

SACKIT

AK TIVITETSKLOKKE

SPORT & FRITID

TE K S TIL & INTE RIØR

PRIML AND HOTEL SATIN SENGESET T, 4 DELER

APA MINI

MONTE RAW GRILLFAT

SLOANE RPET WEEKENDBAG

VINGA SWEDEN

K AJ BOYESEN

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

21GR AV E R I NG Etter vår mening er denne merkemetoden den grønneste. Spesielt siden vi har det internt, sparer vi på denne måten unødvendig frakt. Våre graveringer drives også av solenergi. Ingen kjemikalier brukes under gravering. Gravering er den mest bærekraftige måten å foredle et produkt på. DIREK TE GRAVERING Priseksempel på 100 stk: 54 NOK Oppstar tkostnad vil være 700 NOK

GRAVERT PU-MERKEL Priseksempel på 100 stk: 49 NOK Oppstar tkostnad vil være 700 NOK Star tkostnad vil bli lagt til


R PE T SORT I NO Det trengs ca. 5 PET-flasker for å lage en veske. RPET Sor tino er laget av 50% resirkuler t polyes ter. Å bruke resirkuler t polyes ter er vår måte å oppmuntre og s tø t te initiativer baser t på sirkulære modeller. Det bidrar også til å forhindre plas t flasker fra å havne i naturen.RPET SORTINO BIKE BAG Denne moderne og stilrene kjølebagen er perfekt til utflukter. Kjølebagen er fremstilt av 50 % resirkulert materiale fra PET-flasker. Innsiden er lett å tørke av, og kjøleeffekten varer lenge takket være den tykke PEVApolstringen. Borrelås på baksiden gjør det mulig å feste bagen på sykkelstyret. Bagen har også et regulerbart lokk som gir optimal isolering av kulden hver gang den brukes. STRL: 21X12X17 CM ARTNR: 518001 MARINEBLÅ, 518002 GRÅ, 518003 SORT FORPK: PLASTPOSE PRIS: 10–49 STK, 179 NOK PRIS: >50 STK, 169 NOK

26


R P E T S O R T I N O DAY-T R I P K J Ø L E B AG Denne moderne og stilrene kjølebagen er perfekt til utflukter. Kjølebagen er fremstilt av 50 % resirkulert materiale fra PET-flasker. Innsiden er lett å tørke av, og kjøleeffekten varer lenge takket være den tykke PEVApolstringen. Borrelås på baksiden gjør det mulig å feste bagen på sykkelstyret. Bagen har også et regulerbart lokk som gir optimal isolering av kulden hver gang den brukes. STRL: 21X14X25 CM ARTNR: 519003 SORT, 519001 GRÅ, 519002 MARINEBLÅ FORPK: PLASTPOSE PRIS: 10–49 STK, 269 NOK PRIS: >50 STK, 249 NOK

27


28


RPET SORTINO CIT Y COOLER Den ultimate kjølebagen melert i ton-i-ton med detaljer i kunstlær og bomull. Laget med 50 % gjenvunnet materiale fra PET-flasker. På utsiden av kjølebagen finner du en mindre lomme perfekt for smått tilbehør. Den tykke PEVA-vatteringen gjør at kulden bevares lenge, og den er enkel å vaske etter bruk. Med justerbar skulderstropp og doble håndtak får du flere måter å bære kjølebagen på. STRL: 32X22X20,5 CM ARTNR: 515001 GRÅ, 515002 MARINEBLÅ, 515003 SORT FORPK: PLASTPOSE PRIS: 10–49 STK, 289 NOK PRIS: >50 STK, 269 NOK

RPET SORTINO TOTE COOLER Kjølebag melert med ton-i-ton og med detaljer i kunstlær og bomull, noe som gjør den like flott som en vanlig veske så du kan dra på piknik med stil. Laget med 50 % gjenvunnet materiale fra PET-flasker. På utsiden av kjølebagen finner du en mindre lomme perfekt for smått tilbehør. Den tykke PEVA-vatteringen gjør at kulden bevares lenge, og den er enkel å vaske etter bruk. Med justerbar skulderstropp og doble håndtak får du flere måter å bære kjølebagen på. STRL: 50X35X15 CM ARTNR: 514001 GRÅ, 514002 MARINEBLÅ, 514003 SORT FORPK: PLASTPOSE PRIS: 10–49 STK, 349 NOK PRIS: >50 STK, 319 NOK

29


GRAVERT PU-MERKEL Priseksempel på 100 stk: 49 NOK Oppstar tkostnad vil være 700 NOK Star tkostnad vil bli lagt til

30


RPET SORTINO TR AIL KJØLERYGGSEKK Kjøleryggsekk som er ideell for både store og små utflukter. Kjøleryggsekken har to lommer på sidene og en større lomme foran. Den er laget av 50% resirkulert materiale fra PET-flasker med detaljer i kunstskinn og bomull. Kjøleryggsekken holder godt på kulden og det er enkel tilgang med hjelp av lokk-åpningen. På innsiden av lokket er det en nettinglomme med plass til ispose, slik at du kan avkjøle i den øvre delen av ryggsekken som naturlig sprer seg inn i posen. Tykk PEVA-polstring gjør at kjøleryggsekken kan holde på kulden i lang tid. Det er også lett å rengjøre den etter bruk. STRL: 30,5X15X36 CM ARTNR: 51101 GRÅ, 51102 MARINEBLÅ, 51103 SORT FORPK: PLASTPOSE PRIS: 10–49 STK, 469 NOK PRIS: >50 STK, 419 NOK

RPET SORTINO KJØLERYGGSEKK Det er sjelden du ser moderne og trendy ut med en kjølepose i hånden, men med denne kjøleryggsekken på ryggen, tas kjøleposen til et helt nytt nivå. Den har detaljer i kunstig skinn og bomull og er laget av 50% resirkulert materiale fra PET-flasker, så den er virkelig moderne. I tillegg til den PEVA-polstrede kjølerommet som bevarer kulden, er ryggsekken ogdå utstyrt med flere praktiske lommer. STRL: 30,5X15X46 CM ARTNR: 52101 GRÅ, 52102 MARINEBLÅ, 52103 SORT FORPK: PLASTPOSE PRIS: 10–49 STK, 469 NOK PRIS: >50 STK, 419 NOK

31


RPET SORTINO KJØLEBAG Denne moderne og stilige kjølebagen er god å ha når du skal på utflukt. Den er ikke så stor, slik at den er lett å bære med det doble håndtak eller med skulderstroppen. Kjølebagen er laget av 50% resirkulert materiale fra PET-flasker og har også fine detaljer i bomull og kunstig skinn. Innsiden er lett å tørke ut og kulden bevares i lang tid takket være tykk PEVA-polstring. STRL: 23X20X27 CM ARTNR: 51321 GRÅ, 51322 MARINEBLÅ, 51323 SORT FORPK: PLASTPOSE PRIS: 10–49 STK, 239 NOK PRIS: >50 STK, 219 NOK

32


RPET SORTINO KJØLEBAG GR ANDE Utflukten vil definitivt bli mer morsom med denne stilige og trendy kjølebagen. Kjølebagen er selvfølgelig også praktisk, siden den er enkel å rengjøre etter bruk. Den er laget av 50% resirkulert materiale fra PET-flasker og har detaljer med kunstig skinn og bomull. Kjølebagen vil holde kulden i lang tid takket være tykk PEVA-polstring. På forsiden av kjølebagen er det et rom med plass til andre eiendeler du ønsker tilgang til. Du kan velge om du vil bære den over skulderen ved hjelp av skulderstroppen eller i de to håndtakene. STRL: 35X26X36 CM ARTNR: 51311 GRÅ, 51312 MARINEBLÅ, 51313 SORT FORPK: PLASTPOSE PRIS: 10–49 STK, 359 NOK PRIS: >50 STK, 329 NOK

33


34


RPET SORTINO KJØLEKURV Denne romslige kjølekurven med lokk betyr slutten på kjedelige kjøleposer i plastikk. Kjølekurven er melert og har detaljer i kunstig skinn og bomull, noe som gjør den like fin som en vanlig veske, slik at du kan dra på piknik med stil. Den er laget av 50% resirkulert materiale fra PET-flasker. På utsiden av kjølekurven er det også et mindre rom, slik at du kan ta med annet tilbehør. Den tykke PEVA-polstringen bevarer kulden i lang tid og den er også lett å vaske av og ut etter bruk. Med en justerbar skulderstropp og dobbelt håndtak, er det flere alternativer for å bære kjølekurven. STRL: 40X28X24 CM ARTNR: 51201 GRÅ, 51202 MARINEBLÅ, 51203 SORT FORPK: PLASTPOSE PRIS: 10–49 STK, 389 NOK PRIS: >50 STK, 359 NOK

35


RPET SORTINO SEILERSEKK En moderne sekk med kjøleegenskaper som fungerer til stranden og som tilbehør i byen. Kan bæres over skulderen. Kommer i et mykt og vannavvisende materiale, og er smidig å pakke og bære. STRL: 25X25X58 CM ARTNR: 51341 GRÅ, 51342 MARINEBLÅ, 51343 SORT FORPK: PLASTPOSE PRIS: 10–49 STK, 269 NOK PRIS: >50 STK, 249 NOK

36


RPET SORTINO STRANDVESKE Denne stilige strandvesken vil definitivt gjøre dagen på stranden enklere. Vesken er utstyrt med dobbelt bærehåndtak og er laget av 50% resirkulert materiale fra PET-flasker. Strandvesken er romslig og har smarte rom. Den har et mindre rom på innsiden med glidelås som er egnet for verdisaker og tre mindre lommer på utsiden der du kan lagre små ting som krever enkel tilgang. Posen er lett å tørke av og de stilige detaljene i bomull og kunstig skinn gir litt ekstra eleganse til strandvesken. STRL: 45X15X35 CM ARTNR: 51331 GRÅ, 51332 MARINEBLÅ, 51333 SORT FORPK: PLASTPOSE PRIS: 10–49 STK, 219 NOK PRIS: >50 STK, 199 NOK

37


RPET SORTINO SETEPUTE Praktisk brettbar setepute der 50 % av materialene består av resirkulerte PET-flasker. Holder seg brettet med en stropp av kunstlær og trykknapp. Stroppen kan enkelt festes til en sekk. STRL: 40X30 CM ARTNR: 512001 GRÅ, 512002 BLÅ, 512003 SORT FORPK: PLASTPOSE PRIS: 10–49 STK, 149 NOK PRIS: >50 STK, 139 NOK

38


RPET SORTINO REISEVESKE Reiseveske der 50 % av materialene består av resirkulerte PET-flasker. Stilige og diskrete detaljer i kunstlær. En enkel og lett modell perfekt for en kort weekendtur. STRL: 48X23X40 CM ARTNR: 517001 GRÅ, 517002 BLÅ, 517003 SORT FORPK: PLASTPOSE PRIS: 10–49 STK, 469 NOK PRIS: >50 STK, 419 NOK

39


B A LT I M O R E K J Ø L E B A G Minimalistisk kjølebag laget i vannavstøtende nubuck-PU. Lange håndtak og justerbar skulderstropp for optimal komfort. Kjølebagen er isolert med et ekstra tykt skum, og foret i bagen er laget av såkalt PEVA, noe som gjør at den er lett å holde ren. En kjølebag som passer like bra på stranden som i skogen. STRL: 35X26X36 CM ARTNR: 500918 GRØNN, 500919 SORT, 500920 GREIGE, 500921 MARINE FORPK: PLASTPOSE PRIS: 10–49 STK, 449 NOK PRIS: >50 STK, 399 NOK

40


41


B A LT I M O R E T R A I L K J Ø L E R Y G G S E K K Minimalistisk kjøleryggsekk fremstilt i vannavvisende nubuck-PU. Kjøleryggsekken er isolert med ekstra tykt skum, og foret er av såkalt PEVA, som er lett å holde rent. En sekk som passer både på stranden, i båten og på eventyr i villmarken. STRL: 31,5X15X34 CM ARTNR: 501418 GRØNN, 501419 SORT, 501420 GRÅBEIGE, 501421 MARINEBLÅ FORPK: PLASTPOSE PRIS: 10–49 STK, 479 NOK PRIS: >50 STK, 429 NOK

42


GRAVERT PU-MERKEL Priseksempel på 100 stk: 49 NOK Oppstar tkostnad vil være 700 NOK Star tkostnad vil bli lagt til

43


44


B A LT I M O R E W E E K E N D B A G

B A LT I M O R E T O A L E T T M A P P E

Du vil ikke gå ubemerket hen med denne romslige weekendbagen over skulderen din, da den både er stilfull og minimalistisk. Bagen har en justerbar stropp, slik at du kan reise med komfort uansett om det er en arbeidsreise eller ferie. For å gi bedre organisatorisk kapasitet er bagen utstyrt med glidelåslomme på den ene siden og en liten lomme med trykknapp på den andre. Den er laget av nubuck PU-skinn, som gir bagen sine vannavstøtende egenskaper.

Her har du en toalettveske som ikke bare er praktisk, men som også kommer i et minimalistisk og moderne design. Vesken er laget av et vannavvisende materiale, slik at du ikke trenger å bekymre deg for innholdet. Vesken lukkes med glidelås og er ideell for reiser. Laget av nubuck skinn (60% polyuretan og 40% polyester). STRL: 23,5X12,5X18,5 CM ARTNR: 500418 GRØNN, 500419 SORT, 500420 GREIGE, 500421 MARINE FORPK: PLASTPOSE PRIS: 10–49 STK, 239 NOK PRIS: >50 STK, 219 NOK

STRL: 55,5X22X43 CM ARTNR: 500218 GRØNN, 500219 SORT, 500220 GREIGE, 500221 MARINEBLÅ FORPK: PLASTPOSE PRIS: 10–49 STK, 519 NOK PRIS: >50 STK, 469 NOK

45B A LT I M O R E T R AV E L R Y G G S E K K Denne ryggsekken kommer i et minimalistisk og moderne design og har praktisk organiseringskapasitet, slik at du fullt ut kan utnytte hele dens plass. Det er et polstret rom for datamaskinen og en skjult lomme på ryggen for trygg oppbevaring av verdisakene. Ryggsekkens praktiske størrelse, justerbare stropper og godt gjennomtenkte rom gjør det enkelt for deg å bære alt du trenger på farten. En perfekt følgesvenn for korte turer eller overnattinger. STRL: 28X14,5X43 CM ARTNR: 500318 GRØNN, 500319 SORT, 500320 GREIGE, 500321 MARINEBLÅ FORPK: PLASTPOSE PRIS: 10–49 STK, 639 NOK PRIS: >50 STK, 579 NOK

47


B A LT I M O R E L A P T O P C A S E 15” En stilren mappe som beskytter den bærbare datamaskinen din mot støt og fuktighet. Fremstilt i lett, vannavvisende nubuck-PU med elegant matt utside samt innside i lett syntetstoff. Passer til datamaskiner til og med 15 tommer. STRL: 38X26,5 CM ARTNR: 501619 SORT, 501621 MARINEBLÅ, 501620 GRÅBEIGE, 501618 GRØNN FORPK: PLASTPOSE PRIS: 10–49 STK, 249 NOK PRIS: >50 STK, 229 NOK

48


B A LT I M O R E D ATAV E S K E Denne vesken fungerer bra hvis du skal ut og reise. Du kan enten bære den som dataveske justerbare skulderstropper. Vesken er laget av et vannavvisende materiale og har en stor og to mindre rom. Perfekt for lagring av for eksempel mobiltelefon, data. STRL: 43X14,5X28 CM ARTNR: 500518 GRØNN, 500519 SORT, 500520 GREIGE, 500521 MARINEBLÅ FORPK: PLASTPOSE PRIS: 10–49 STK, 509 NOK PRIS: >50 STK, 459 NOK

49B A LT I M O R E T O T E B A G En liten bag laget av lett vannavstøtendenubuck, et PU-stoff med et stilig matt ytre og et syntetisk stoff med lav vekt på innsiden. Hovedrommet lukkes med glidelås. Robuste håndtak som gjør at du kan fylle opp baggen skikkelig. STRL: 46X12X36 CM ARTNR: 501018 GRØNN, 501019 SORT, 501020 GREIGE, 501021 MARINEBLÅ FORPK: PLASTPOSE PRIS: 10–49 STK, 359 NOK PRIS: >50 STK, 329 NOK

B A LT I M O R E R Y G G S E K K Minimalistisk og trendy ryggsekk som passer for alle anledninger. Ryggsekken er laget av vannavvisende nubuck PU-skinn og har justerbare stropper for optimal komfort. Ryggsekken er også utstyrt med glidelåslomme på den ene siden og en skjult lomme på baksiden, slik at du enkelt kan snu ryggen til uten å bekymre deg for dine verdisaker. Fungerer like godt som en arbeidsbag som en skoleveske. STRL: 36X14,5X39 CM ARTNR: 500118 GRÖN, 500119 SORT, 500120 GREIGE, 500121 MARINEBLÅ FORPK: PLASTPOSE PRIS: 10–49 STK, 479 NOK PRIS: >50 STK, 429 NOK

51B A LT I M O R E O F F I C E T O T E

B A LT I M O R E O R G A N I S E R

En stilren veske fremstilt i lett, vannavvisende nubuck-PU med elegant matt utside samt innside i lett syntetstoff. Passer uansett om du skal på skolen, på jobb eller en tur på byen. Den klassiske og tidløse designen gjør dessuten at den faller i smak hos de fleste. Vesken har en polstret lomme som gjør at du kan frakte den bærbare datamaskinen din på en sikker og praktisk måte. I tillegg til rom for datamaskin har den flere lommer på innsiden til penner, dokumenter eller andre eiendeler.

Ha alt det nødvendige for hånden med dette praktiske sortimentskapet. Her har du plass til alt du trenger i løpe av en dag, for eksempel hodetelefoner, powerbank, penner og bærbare datamaskiner. Med karabinen på kortsiden kan du feste vesken til en større bag. STRL: 19,5X5,5X25 CM ARTNR: 500819 FORPK: PLASTPOSE PRIS: 10–49 STK, 259 NOK PRIS: >50 STK, 239 NOK

STRL: 34X10X39 CM ARTNR: 501319 SORT FORPK: PLASTPOSE PRIS: 10–49 STK, 469 NOK PRIS: >50 STK, 419 NOK

53“WE BELIVE THE FUTURE IS A MIX OF ON-SI T E A N D R E M O T E WOR K I NG ” - CARL DAHLIN, CEO VINGA

B A LT I M O R E H Y B R I D O F F I C E B A G En veske til det moderne kontorlivet. Fremstilt i lett, vannavvisende nubuck-PU med elegant matt utside samt innside i lett syntetstoff. Spesielt utviklet for å romme alt som tilhører kontoret, slik at du enkelt kan veksle mellom å jobbe hjemme og andre steder. Vesken har en polstret lomme som gjør at du kan frakte den bærbare datamaskinen din på en sikker og praktisk måte. I tillegg til rom for datamaskin har den flere lommer på innsiden til kabler, adaptere eller andre eiendeler. Vesken har også justerbar skulderrem. STRL: 40X18X36 CM ARTNR: 501719 SORT FORPK: PLASTPOSE PRIS: 10–49 STK, 769 NOK PRIS: >50 STK, 699 NOK

55B A LT I M O R E PA D E L B A G Stilig, minimalistisk padelbag laget av lett, vannavstøtende nubuck, et PU-stoff med en elegant matt ytre og et syntetisk stoff med lav vekt på innsiden. Hovedrommet lukkes med glidelås. Flere innvendige rom gir gode oppbevaringsmuligheter. Skorommet på kortsiden forhindrer at skoene skitner til bagens innhold. Robuste håndtak som gjør at du kan fylle opp bagen skikkelig. Justerbar skulderstropp. STRL: 51,5X26X35 CM ARTNR: 501118 SORT FORPK: PLASTPOSE PRIS: 10–49 STK, 719 NOK PRIS: >50 STK, 649 NOK

B A LT I M O R E PA D E L R Y G G S E K K Denne sekken har ett hovedrom og to lommer til racketer på hver langside. På den ene kortsiden er det en egen lomme til sko. Små skjulte lommer med glidelås til verdisaker. Hovedrommet på innsiden har flere lommer som hjelper deg med å holde orden på baller og andre personlige eiendeler. Et dobbelt bæresystem gjør at sekken kan brukes både som ryggsekk og som sportsbag. Sekken har polstrede remmer, noe som gjør den behagelig for skuldrene. Dessuten er remmene justerbare, slik at du kan få den perfekte passformen. STRL: 40X32X56 CM ARTNR: 501219 SORT FORPK: PLASTPOSE PRIS: 10–49 STK, 1039 NOK PRIS: >50 STK, 949 NOK

57


58


RPET ACTIVE DRY TOWEL Laget av mikrofiber og delvis resikulerte PET-flasker. Lett og kompakt. Den unike strukturen til frottéstoff kan absorbere mer vann, og tørker tre ganger raskere enn et vanlig håndkle. Ideell for utendørsaktiviteter, sport og reiser. Denne størrelsen er utmerket for bruk på treningssenteret. Tre resirkulerte PET-flasker har gått med for å lage dette håndkleet. STRL: 80X40 CM ARTNR: 60021 SORT, 60023 GRÅ, 60025 MARINEBLÅ FORPK: PLASTPOSE PRIS: 10–49 STK, 95 NOK PRIS: >50 STK, 89 NOK

RPET ACTIVE DRY TOWEL Laget av mikrofiber og delvis resikulerte PET-flasker. Lett og kompakt. Den unike strukturen til frottéstoff kan absorbere mer vann, og tørker tre ganger raskere enn et vanlig håndkle. Ideell for utendørsaktiviteter, sport og reiser. Denne størrelsen er utmerket for bruk på treningssenteret. 9 stk resirkulerte PET-flasker har gått med for å lage dette håndkleet. STRL: 140X70 CM ARTNR: 60022 SORT, 60024 GRÅ, 60026 MARINEBLÅ FORPK: PLASTPOSE PRIS: 10–49 STK, 169 NOK PRIS: >50 STK, 159 NOK

B A LT I M O R E S P O R T E R Treningsvesken fra Baltimore-serien til treningsstudioet eller en kortere helg. Vesken har en justerbare skulderstropp. Laget av nubuck PU som gir deg en veske med vannavstøtende egenskaper. STRL: 45X30X30 CM ARTNR: 500719 SORT FORPK: PLASTPOSE PRIS: 10–49 STK, 439 NOK PRIS: >50 STK, 399 NOK

59


R PE T S L OA N E Sloane er laget av en resirkulert polyester som er vevd for å etterligne en holdbar canvas i twill. Ytterstoffet er 100% resirkulert polyester fra PET-flasker. Eksklusive detaljer av vegansk skinn i såkalt waterborne PU.


SLOANE RPET KJØLEBAG En elegant kjølebag fremstilt av resirkulert polyester som er vevd som en etterligning av slitesterk kanvas i twill. Ytterstoffet er 100 % resirkulert polyester fra PET-flasker. Eksklusive detaljer av vegansk skinn i såkalt ”waterborne PU”, der man primært bruker vann som erstatning for sterke løsemidler i produksjonsprosessen. Denne prosessen er bedre både for miljøet og for fabrikkarbeiderne. Kjølebagen er isolert med ekstra tykt skum, og fôret er av såkalt PEVA, som er lett å holde rent. STRL: 30X17X27 CM ARTNR: 560161 TAN, 560165 MØRKGRÅ FORPK: PLASTPOSE PRIS: 10–49 STK, 369 NOK PRIS: >50 STK, 339 NOK

61


62


SLOANE RPET TOALETTMAPPE Stilig toalettmappe i Sloane-serien. Sloane er laget av resirkulert polyester, som etterligner et slitesterkt kipervevd stoff. Det utvendige stoffet består av 100 % resirkulert polyester fra PET-flasker. Eksklusive detaljer laget av kunstlær i såkalte vannbårne PUD-er. Dette er et noe mer skånsomt kunstlær som primært benytter vann for å erstatte sterke løsemidler i produksjonsprosessen. Denne prosessen er bedre for både naturen og fremfor alt for de ansatte på fabrikken. En stilig sminkeveske fullfører det velkledde inntrykket på reiser, og blir forhåpentligvis en god følgesvenn i mange år. STRL: 24X13,2X14 CM ARTNR: 560141 TAN, 560145 MØRKGRÅ FORPK: PLASTPOSE PRIS: 10–49 STK, 359 NOK PRIS: >50 STK, 329 NOK

SLOANE RPET RYGGSEKK En stilig ryggsekk fra Sloane-serien. Sloane er laget av resirkulert polyester, som etterligner et slitesterkt kipervevd stoff. Det utvendige stoffet består av 100 % resirkulert polyester fra PET-flasker. Eksklusive detaljer laget av kunstlær i såkalte vannbårne PUD-er. Dette er et noe mer skånsomt kunstlær som primært benytter vann for å erstatte sterke løsemidler i produksjonsprosessen. Denne prosessen er bedre for både naturen og fremfor alt for de ansatte på fabrikken. En klassisk ryggsekk med en stil som appellerer til mange. Interiøret har en polstret lomme som beskytter datamaskinen mot mindre støt. STRL: 31X10X42 CM ARTNR: 560121 TAN, 560125 MØRKGRÅ FORPK: PLASTPOSE PRIS: 10–49 STK, 829 NOK PRIS: >50 STK, 749 NOK

SLOANE RPET WEEKENDBAG Denne weekendbagen har god størrelse og er en del av Sloane-serien. Sloane er laget av resirkulert polyester, som etterligner et slitesterkt kipervevd stoff. Det utvendige stoffet består av 100 % resirkulert polyester fra PET-flasker. Eksklusive detaljer laget av kunstlær i såkalte vannbårne PUD-er. Dette er et noe mer skånsomt kunstlær som primært benytter vann for å erstatte sterke løsemidler i produksjonsprosessen. Denne prosessen er bedre for både naturen og fremfor alt for de ansatte på fabrikken. En klassisk bag med en stil som appellerer til mange. Bagen har en justerbar skulderstropp. STRL: 52X25X33 CM ARTNR: 560101 TAN, 560105 MØRKGRÅ FORPK: PLASTPOSE PRIS: 10–49 STK, 929 NOK PRIS: >50 STK, 849 NOK

63H Å N DK L Æ R I GOTS BOMULL Vi syns bomull er en fantastisk råvare, men vi er også bevisste på miljøpåvirkningen fiberen har. For å bidra til at våre bomullsprodukter skal ha en så liten påvirkning på miljøet som mulig, har vi valgt økologisk bomull til alle våre strandhåndklær. Ved å støtte økologisk dyrket bomull bidrar vi blant annet til mindre bruk av plantevernmidler og skadelige kjemikalier i hele produksjonsløpet; et av Vingas viktigste bærekraftmål.CABANON STR ANDTOALETT VESKE Enkel toalettveske i frotté. Fremstilt i India av 100 % økologisk dyrket bomull. Brukes til å oppbevare solkrem og vått badetøy. STRL: 30X18,5 CM ARTNR: 8026 MARINEBLÅ/NATURHVIT MARINEBLÅ/NATURHVIT FORPK: PLASTPOSE PRIS: 10–49 STK, 95 NOK PRIS: >50 STK, 89 NOK

CABANON BADELAKEN Badelaken i velur som er laget av 100 % økologisk bomull (GOTS) Håndkleet er perfekt å ta med på stranden eller til bassenget og gjør opplevelsen din spesiell. STRL: 80X180 CM ARTNR: 8021 MARINEBLÅ, 8022 GUL FORPK: PLASTPOSE PRIS: 10–49 STK, 329 NOK PRIS: >50 STK, 299 NOK

67VA L M E R B A D E H Å N D K L E Et luksuriøst badehåndkle i bomull med frynser på kortsidene for dager på stranden eller ved bassenget. Våre badehåndklær er fremstilt i India av 100 % økologisk dyrket bomull og har en tykkelse på 450 g/m2. Sertifisert i henhold til GOTS. STRL: 180X80 CM ARTNR: 8046 RUSTRØD, 8053 SORT, 8063 SALVIEGRØNN FORPK: PLASTPOSE PRIS: 10–49 STK, 349 NOK PRIS: >50 STK, 319 NOK

69


VA L M E R SO L S TO L H Å N D K L E Et luksuriøst badehåndkle i bomull med frynser på den ene kortsiden og lomme for solstol på den andre. Fest håndkleet over solstolen, så holder det seg på plass. Våre badehåndklær er fremstilt i India av 100 % økologisk dyrket bomull og har en tykkelse på 450 g/m2. Sertifisert i henhold til GOTS. STRL: 180X80 CM ARTNR: 8062 FORPK: PLASTPOSE PRIS: 10–49 STK, 379 NOK PRIS: >50 STK, 349 NOK

70


OUT OF OFFICE BADELAKEN Badelaken i velur som er laget av 100 % økologisk bomull (GOTS) Håndkleet er perfekt å ta med på stranden eller til bassenget og gjør opplevelsen din spesiell. STRL: 80X180 CM ARTNR: 8018 FORPK: PLASTPOSE PRIS: 10–49 STK, 329 NOK PRIS: >50 STK, 299 NOK

71


SUNNY SIDE UP SOLSTOLHÅNDKLE Et luksuriøst badehåndkle i bomull med lomme for solstol på kortsiden. Fest håndkleet over solstolen, så holder det seg på plass. Våre badehåndklær er fremstilt i India av 100 % økologisk dyrket bomull og har en tykkelse på 450 g/m2. Sertifisert i henhold til GOTS. STRL: 160X80 CM ARTNR: 8054 GUL FORPK: PLASTPOSE PRIS: 10–49 STK, 329 NOK PRIS: >50 STK, 299 NOK

72


RESERVED SOLSTOLHÅNDKLE Et luksuriøst badehåndkle i bomull med lomme for solstol på kortsiden. Fest håndkleet over solstolen, så holder det seg på plass. Våre badehåndklær er fremstilt i India av 100 % økologisk dyrket bomull og har en tykkelse på 450 g/m2. Sertifisert i henhold til GOTS. STRL: 160X80 CM ARTNR: 8055 SALVIEGRØNN FORPK: PLASTPOSE PRIS: 10–49 STK, 329 NOK PRIS: >50 STK, 299 NOK

73A N DAT I H A M A M B A D E H Å N D K L E Badehåndkle fremstilt av 70 % sertifisert resirkulert bomull fra leverandørenes bomullsavfall. Fibre som vanligvis regnes som ubrukelige, har med riktig produksjonsprosess fått ønskede egenskaper. Resultatet er et deilig badehåndkle. Badehåndkleet har dessuten en fantastisk absorberingsevne, samtidig som det tørker veldig fort. Når du har brukt det, kan du enkelt rulle det sammen til liten størrelse, slik at det ikke tar så mye plass i skapet eller bagasjen. STRL: 180X100 CM ARTNR: 40680 NATURHVIT, 40681 BLÅ FORPK: PLASTPOSE PRIS: 10–49 STK, 179 NOK PRIS: >50 STK, 169 NOK

75L AVA N D O H A M A M B A D E H Å N D K L E Badehåndkle fremstilt av 70 % sertifisert resirkulert bomull fra leverandørenes bomullsavfall. Fibre som vanligvis regnes som ubrukelige, har med riktig produksjonsprosess fått ønskede egenskaper. Resultatet er et deilig badehåndkle. Badehåndkleet har dessuten en fantastisk absorberingsevne, samtidig som det tørker veldig fort. Når du har brukt det, kan du enkelt rulle det sammen til liten størrelse, slik at det ikke tar så mye plass i skapet eller bagasjen. STRL: 180X100 CM ARTNR: 40668 SORT, 40669 BEIGE FORPK: PLASTPOSE PRIS: 10–49 STK, 179 NOK PRIS: >50 STK, 169 NOK

L AVA N D O H A M A M B A D E H Å N D K L E F A M I LY- S T Y L E La hele familien få glede av dette store badehåndkleet. Fremstilt av 70 % sertifisert resirkulert bomull fra leverandørenes bomullsavfall. Fibre som vanligvis regnes som ubrukelige, har med riktig produksjonsprosess fått ønskede egenskaper. Resultatet er et deilig badehåndkle. Badehåndkleet har dessuten en fantastisk absorberingsevne, samtidig som det tørker veldig fort. Når du har brukt det, kan du enkelt rulle det sammen til liten størrelse, slik at det ikke tar så mye plass i skapet eller bagasjen. STRL: 180X180 CM ARTNR: 40670 SVART FORPK: PLASTPOSE PRIS: 10–49 STK, 269 NOK PRIS: >50 STK, 249 NOK

77L AVA N D O H A M A M M O RG E N K Å PE Morgenkåpe fremstilt av 70 % sertifisert resirkulert bomull fra leverandørenes bomullsavfall. Fibre som vanligvis regnes som ubrukelige, har med riktig produksjonsprosess fått ønskede egenskaper. Resultatet er et deilig og lett materiale til å svøpe om kroppen. Morgenkåpen er i kimonomodell med vide ermer, knyting i livet og lommer foran. STRL: S/M ARTNR: 40671 SORT S/M 40672 BEIGE S/M, 40673 SORT L/XL, 40674 BEIGE S/M FORPK: PLASTPOSE PRIS: 10–49 STK, 409 NOK PRIS: >50 STK, 379 NOK

79


WILLOW BOUGH RPET PIKNIKPLEDD Forseggjort piknikpledd av myk fleece med detaljer i bomullskanvas og kunstlær. Trykket på pleddet er William Morris’ kjente Willow Bough-mønster. Forsiden er fremstilt av 100 % resirkulert materiale fra PET-flasker. Baksiden er av såkalt PEVA, som avviser fuktighet. En smart konstruksjon gjør pleddet enkelt å brette sammen og bære med seg. STRL: 170X130 CM ARTNR: 539001 FORPK: PLASTPOSE PRIS: 10–49 STK, 349 NOK PRIS: >50 STK, 319 NOK

80


CAPRI RPET PIKNIKPLEDD Forseggjort piknikpledd av myk fleece med detaljer i bomullskanvas og kunstlær. Forsiden er fremstilt av 100 % resirkulert materiale fra PET-flasker. Baksiden er av såkalt PEVA, som avviser fuktighet. En smart konstruksjon gjør pleddet enkelt å brette sammen og bære med seg. STRL: 170X130 CM ARTNR: 539002 FORPK: PLASTPOSE PRIS: 10–49 STK, 349 NOK PRIS: >50 STK, 319 NOK

81


82


LARDIER RPET PIKNIKPLEDD Forseggjort piknikpledd av myk fleece med detaljer i bomullskanvas og kunstlær. Forsiden er fremstilt av 100 % resirkulert materiale fra PET-flasker. Baksiden er av såkalt PEVA, som avviser fuktighet. En smart konstruksjon gjør pleddet enkelt å brette sammen og bære med seg. STRL: 170X130 CM ARTNR: 539003 MARINEBLÅ, 539004 SALVIEGRØNN FORPK: PLASTPOSE PRIS: 10–49 STK, 349 NOK PRIS: >50 STK, 319 NOK

83


LARDIER LARGE RPET PIKNIKPLEDD Ekstra stort og forseggjort piknikpledd av myk fleece med detaljer i bomullskanvas og kunstlær. Forsiden er fremstilt av 100 % resirkulert materiale fra PET-flasker. Baksiden er av såkalt PEVA, som avviser fuktighet. En smart konstruksjon gjør pleddet enkelt å brette sammen og bære med seg. STRL: 200X150 CM ARTNR: 539005 FORPK: PLASTPOSE PRIS: 10–49 STK, 379 NOK PRIS: >50 STK, 349 NOK

84


ROLAND STRANDTENNIS-SETT Et komplett og elegant strandtennis-sett som består av to racketer, to gummiballer samt oppbevaringspose i kanvas. Sporten er populær fordi den er lett å lære og kan spilles av alle, uansett alder og ferdigheter. Racketen er laget av poppeltre. STRL: 40X22 CM ARTNR: 9163 FORPK: POSE PRIS: 10–49 STK, 299 NOK PRIS: >50 STK, 279 NOK

85


ANTIQUE MINI BOCCIA Dette mini-boccia er et perfekt spill som passer til alle, i alle aldre. Det kan spilles når som helst og stort sett hvor som helst; på stranda, i hagen eller på andre grøntområder. Man kan spille alene eller med lag, og reglene er enkle. Den som kommer nærmest målballen vinner. Dette eksklusive boccia-settet består av seks små kuler, snøre og en liten målball i en flott pose i bomull. STRL: KULE: 4 CM ARTNR: 3139 FORPK: POSE PRIS: 10–49 STK, 179 NOK PRIS: >50 STK, 169 NOK

ANTIQUE BOCCIA BL ACK EDITION Boccia er et perfekt spill som passer folk i alle aldre. Det kan spilles når som helst og på nesten alle steder som på stranden, i hagen og i andre grøntomtåder. Du kan spille både alene eller i lag og reglene er veldig enkle. Den som kommer nærmest den ”lille” vinner. Dette eksklusive boccia-settet består av seks svarte baller, målebånd, samt den lille pakket i en stilig bomullspose med snøring. STRL: KULE: 6,5 CM ARTNR: 9148 FORPK: POSE PRIS: 10–49 STK, 279 NOK PRIS: >50 STK, 259 NOK

86


O U T D O O R YAT Z Y Et yatzyspill til hagen! Perfekt til sankthansleker eller som underholdning mens dere venter på at grillen skal bli klar. Fem terninger og en klassisk yatzyblokk. Reglene er enkle. Må den beste vinne! Str: 17x11,5x7,5cm. Emb. gaveeske. STRL: TERNING: 5,5 CM ARTNR: 9110 FORPK: POSE PRIS: 10–49 STK, 179 NOK PRIS: >50 STK, 169 NOK

K A S T E TAU Utendørsspill der alle kan delta uansett alder. Spillet går ut på å kaste tau formet til sirkler på en pinne som er festet til marken. De ulike ringstørrelsene gir ulike poengsummer. Det følger med en komplett bruksanvisning Hyggelig lek på sankthansaften eller grillkvelder. STRL: 40X15X3 CM ARTNR: 9136 FORPK: POSE PRIS: 10–49 STK, 139 NOK PRIS: >50 STK, 129 NOK

87KJØLERYGGSEKK COOL Smart, fin og romslig ryggesekk med kjølefunksjon. Mange fine lommer, perfekt til reise eller piknik. STRL: 33X22X47 CM ARTNR: 5180 SORT FORPK: PLASTPOSE PRIS: 10–49 STK, 359 NOK PRIS: >50 STK, 329 NOK

MACE TERMOS Vakuum-isoleringsteknologi med doble vegger av kobberbelegg. Holder på temperaturen, smaken og næringsverdien på drikken, inne i flasken. Med et uknuselig ytre føringsrør av rustfritt stål og et interiør på 18/8 har denne termosen lang levetid. Bekymringsfri anti-dryppelokk med lekkasjesikker silikonforsegling. STRL: 500 ML, 8,5X8,5X27,5 CM ARTNR: 50400 500 ML PRIS: 10–49 STK, 169 NOK PRIS: >50 STK, 159 NOK

STRL: 750 ML, 8,5X8,5X32 CM ARTNR: 50402 750 ML GAVEESKEPRIS: 10–49 STK, 189 NOK 169 NOK PRIS: >50 STK, 179 NOK

89MILES TERMOSFLASKE Miles termosflaske har en smart vakuumisolasjon som holder vannet iskaldt i opptil 18 timer og varme drikker varme i opptil 6 timer. Vakuumisoleringen gjør at den aldri kondenserer og gjør vesken våt. Flasken er laget av 18/8 rustfritt stål, noe som betyr at det ikke smaker eller lukter av forrige innhold. Termosflasken er fri for giftstoffer og kan brukes resten av livet. Det bidrar til å reduserer mengden plastflasker som skal kastes og vi sparer på hav og miljø. STRL: 500 ML, 8X8X23 CM ARTNR: 5042 MARINEBLÅ, 5044 GRØNN, 5046 HVIT, 5048 STÅL, 5052 SORT, 5059 GUL, 5053 HAVRE FORPK:PRIS: 10–49 STK, 169 NOK PRIS: >50 STK, 159 NOK

91


DIREK TE GRAVERING Priseksempel på 100 stk: 54 NOK Oppstar tkostnad vil være 700 NOK

92


M I L E S M AT T E R M O S Mattermos av høy kvalitet i 18/8 stål. Den medfølgende treskjeen kan kan settes fast i en stropp på termosen. Den store åpningen gjør det enkelt å fylle, rengjøre og spise rett fra termosen. STRL: 500 ML, 9X9X15 CM ARTNR: 50440 FORPK: GAVEESKE PRIS: 10–49 STK, 269 NOK PRIS: >50 STK, 249 NOK

MILES TERMOSFLASKE 1000 ML Miles termosflaske har smart vakuum-isolasjon som holder vannet iskaldt i opp til 18 timer og varm drikke varm i opp til 6 timer. Vakuum-isolasjonen betyr at den aldri kondenserer og gjør væsken mindre. Flasken er laget av 18/8 rustfritt stål, noe som betyr at den ikke tar smaken eller duften fra tidligere innhold. Korken har også en henger. Den termosflasken er fri for giftstoffer og kan brukes hele livet. Det bidrar til at færre plastflasker kastes og sparer miljøet. STRL: 1000 ML, 8X31,5 CM ARTNR: 5054 STÅL, 5058 SORT PRIS: 10–49 STK, 239 NOK PRIS: >50 STK, 219 NOK

93OTIS THERMO TO GO MUG En flott måte å forenkle hverdagen på som kaffedrikker er å kjøpe et krus som du kan åpne og lukke med én hånd. Dersom du stadig er på farten, så kan dette kruset være optimalt, siden det holder på både varme og kulde i opp til 6 timer. Den er laget av 18/8 stål og har et materiale som ikke tar til seg smak eller duft. I tillegg kan den vaskes i oppvaskmaskinen. STRL: 300 ML, 7X16 CM ARTNR: 5062 STÅL, 5064 SORT, 5066 HVIT PRIS: 10–49 STK, 169 NOK PRIS: >50 STK, 159 NOK

95


LEAN TERMOSFLASKE Termos i rustfritt stål som passer til vannflasken i samme serie. Stroppen på lokket gjør at det er lett å henge den på vesken. Den nette formen gjør at den passer i de fleste holdere. Passer til både varm og kald drikke, da den holder lenge på både varme og kulde. Det er enkelt å rengjøre flasken, og den kan vaskes for hånd eller i oppvaskmaskin. STRL: 450 ML, 6,5X6,5X23 CM ARTNR: 50950 SORT, 50951 HVIT, 50952 GRÅ PRIS: 10–49 STK, 149 NOK PRIS: >50 STK, 139 NOK

96


LEAN TERMOSFLASKE Termos i rustfritt stål som passer til vannflasken i samme serie. Stroppen på lokket gjør at det er lett å henge den på vesken. Den nette formen gjør at den passer i de fleste holdere. Passer til både varm og kald drikke, da den holder lenge på både varme og kulde. Det er enkelt å rengjøre flasken. STRL: 450 ML, 6,5X6,5X23 CM ARTNR: 50953B STÅL, 50953BK SORT, 50953DB MARINE, 50953DG GRÅ, 50953G GRØNN, 50953O ORANGE, 50953P ROSA, 50953PU LILA, 50953R RÖD, 50953W HVIT PRIS: 10–49 STK, 149 NOK PRIS: >50 STK, 139 NOK

97


E N F OR M , T R E B E S TA N DIG E M AT E R I A L E R

TRITANPLAST

BOROSILIKATGLASS

PRO-GRADE 18/8 STÅL

Et bestandig materiale og en

Et materiale som tåler raske

En flaske som er produsert i

ekstra hard plasttype som tåler

temperatursvingninger, høye

kvalitetsstål, og som holder i

alt fra oppvaskmaskin til en aktiv

temperaturer og mer støt enn

generasjoner hvis du tar godt vare

livsstil. Flasken er selvsagt BPA-fri.

vanlig glass.

på den.

98


L E A N G L A S S VA N N F L A S K E En fin vannflaske i glass som du kan bruke på trening eller kontoret er alltid praktisk å ha. Denne vannflasken er designet i glass og har et godt grep som gjør at det er enkelt å ta den med seg på farten. Glassflasken er i et enkelt, men stilig design i gjennomsiktig glass og grå detaljer. Flasken tåler oppvaskmaskin, holder 570 ml og har et beskyttende lag i silikon. STRL: 570 ML, 6,5X23,5 CM ARTNR: 50961 SORT, 50962 GRÅ PRIS: 10–49 STK, 109 NOK PRIS: >50 STK, 99 NOK

99


L E A N VA N N F L A S K E Vannflaske av BPA-fri tritanplast. Stroppen på lokket gjør den lett å henge på treningsmaskinen, og det at den er tynnere gjør at den passer i de fleste koppholdere. Flasken er enkel å rengjøre. Passer bra til å utstyre med trykk. Str: 570 ml. Emb. Plastpos STRL: 570 ML, 6,5X6,5X23,5 CM ARTNR: 50830 ROSA, 50831 MARINEBLÅ, 50832 GRÅ, 50833 RÖD, 50846 ORANGE, 50847 TRANSPARENT, 50848 LIME, 50849 BLÅ, 50862 GUL, 50863 MÖRKGRØNN PRIS: 10–49 STK, 79 NOK PRIS: >50 STK, 75 NOK

100


L E A N S TÅ LVA N N F L A S K E Minimalistisk vannflaske i rustfritt stål. Designet med en vegg gjør flasken lett, smidig og lett å ta med seg. En vannflaske i rustfritt stål varer livet ut om du tar gott vare på den. STRL: 550 ML, 6,5X6,5X23 CM ARTNR: 50960B BLÅ, 50960BK SORT, 50960DB MARINE, 50960DG GRÅ, 50960G GRØNN, 50960O ORANGE, 50960P ROSA, 50960PU LILA, 50960R RÖD, 50960W VIT PRIS: 10–49 STK, 119 NOK PRIS: >50 STK, 109 NOK

101


OCHA TERMOS Klassisk termos med skandinavisk design. Rustfri og uknuselig med en trykknapp og et håndtak i valnøtt. Enkel å holde og enkel å helle med. Stor tut for enkel fylling og rengjøring. STRL: 1,2 L, 18X11X22 CM ARTNR: 50755 SORT, 50760 GREIGE FORPK: GAVEESKE PRIS: 10–49 STK, 469 NOK PRIS: >50 STK, 419 NOK

102


B I LT O N R E S I R K U L E R T P L E D D Fint pledd laget av melange fleece som du ikke ønsker å gi slipp på, uansett om du sitter ute en vakker sommerkveld eller når du chiller i sofaen hjemme. Laget av 30% resirkulert polyesterfiber. Du kan enkelt transformere den til en praktisk poncho ved å bruk den diskrete knappen på langsiden av pleddet. OEKO-TEX Standard 100 betyr at materialet pleddet er laget av møter en rekke kriterier for produktsikkerhet. STRL: 130X170 CM ARTNR: 194620 FORPK: GAVEESKE PRIS: 10–49 STK, 279 NOK PRIS: >50 STK, 259 NOK

103V I C I V I LD M A R K S PA N N E Fin stekepanne i klassisk, svensk design. Perfekt for steking over åpent bål eller på grillen. Kommer pakket i polyesterpose med skulderreim i pen gaveeske. STRL: 21,5X21,5X2,5 CM ARTNR: 5510 FORPK: GAVEESKE PRIS: 10–49 STK, 299 NOK PRIS: >50 STK, 279 NOK

VICI GRILLPINNE TELESKOP Grillpinnen egner seg perfekt til bruk over åpen ild. Grillpinnen kan legges sammen med teleskopaktig skaft. Gaffel med hull og håndtak i tre. Gaffelens hull er laget for at det som skal grilles skal sitte godt på pinnen, og på den måten minimere sjansen for at maten havner på grillen / i ilden. Praktisk lærsnor for oppheng. Lengde når dratt ut: ca. 70 cm. STRL: BRETTET: 18 CM. BRETTET OP: 70 CM ARTNR: 3397 FORPK: FÖRVARINGSPOSE PRIS: 10–49 STK, 149 NOK PRIS: >50 STK, 139 NOK

105


FA LLO N B Å LPA N N E Massiv bålpanne av cortenstål. Med denne bålpannen kan dere enkelt samles rundt bålet og nyte den strålende varmen og de oppslukende flammene. Bålpannen er dekket med tinn, noe som vil utvikle en fin rusten overflate over tid når den oppbevares ute. STRL: 60X60X16 CM ARTNR: 12025 FORPK: GAVEESKE PRIS: 10–49 STK, 2109 NOK PRIS: >50 STK, 1999 NOK

106


M O N T E G R I L L FAT Tilbered maten over åpen ild! Grillfatet er praktisk og lett att ta med seg på tur i skogen. Perfekt for store grupper. Robust støpejernsdesign med avtagbare stålben. Varmen fordeles jevnt over hele fatet. Enkel å rengjøre etter bruk. Brukes best over åpen ild eller med gassbrenner. STRL: 44X44X3,5 CM ARTNR: 12030 FORPK: GAVEESKE PRIS: 10–49 STK, 929 NOK PRIS: >50 STK, 849 NOK

107


108


M O N T E R AW R U N D S T E K E P L AT E Denne platen av støpejern kan legges på grillristen, plasseres i ovnen eller brukes på en platetopp. Egner seg utmerket til å lage pizza eller brød, eller til å steke grønnsaker som ellers ofte faller ned gjennom risten på grillen. Fungerer på de fleste typer platetopper, inkludert induksjon. STRL: 35X40X2,5 CM ARTNR: 2182 SORT FORPK: GAVEESKE PRIS: 10–49 STK, 449 NOK PRIS: >50 STK, 399 NOK

M O N T E R AW R U N D G R I L L P L AT E Denne platen av støpejern kan legges på grillristen, plasseres i ovnen eller brukes på en platetopp. Utmerket for å fremkalle grillfølelsen hvis været svikter. Grill grønnsaker, reker eller annet småtteri som lett faller ned gjennom risten på grillen. Fungerer på de fleste typer platetopper, inkludert induksjon. STRL: 31X36X2,5 CM ARTNR: 2184 FORPK:GAVEESKE PRIS: 10–49 STK, 449 NOK PRIS: >50 STK, 399 NOK

M O N T E R AW S T Ø P EJ E R N S P L AT E En støpejernsplate til komfyren som egner seg godt til steking. Fungerer på alle typer komfyrer inkludert induksjonsplater. Den rektangulære formen lar deg steke mye samtidig. Perfekt for store biffstykker, små pannekaker og grønnsaker. Også flott å bruke i ovnen og på grillen til å bake pizza, for eksempel. Bruk på en eller flere soner på komfyren. Denne platen leveres også med en tang av bambus som kan brukes til å gripe og vende med. STRL: 39X23X1,5 CM ARTNR: 21998 FORPK:GAVEESKE PRIS: 10–49 STK, 469 NOK PRIS: >50 STK, 419 NOK

109


PA SO S T E K E S PA D E

PA S O G R I L LTA N G

En solid stekespade i sterkt rustfritt stål som er perfekt til å steke for eksempel fiskestykker eller pizza. Skaft av ask.

En solid tang i rustfritt stål. Perfekt til både grillen og kjøkkenet. Skaft av ask.

STRL: 38 CM ARTNR: 35301 FORPK:GAVEESKE PRIS: 10–49 STK, 109 NOK PRIS: >50 STK, 99 NOK

STRL: 38 CM ARTNR: 35302 FORPK:GAVEESKE PRIS: 10–49 STK, 109 NOK PRIS: >50 STK, 99 NOK

110


N AVA R RO G R I L L K U RV Praktisk og sammenleggbar grillkurv som er perfekt til alle utflukter, eventuelt til grillen hjemme. Legg det som skal grilles på innsiden, og lukk deretter kurven. Maten holdes på plass, og det er enkelt å grille maten på begge sider over åpen flamme eller på grillen. STRL: 30X54 CM ARTNR: 3392 FORPK:GAVEESKE PRIS: 10–49 STK, 169 NOK PRIS: >50 STK, 159 NOK

S E D E R T R E S T E K P L AT T E Fyll maten med den subtile duften av sedertre ved å grille rett på dette treplaten (tips: suge dem i vann i omtrent en time i forveien for å forbedre smaken og utvide styrenes levetid). Når det er tid til å servere, stopp planken rett på denne skiven i rustfritt stål, som kommer med håndtak for enkel servering direkte til bordet. STRL: 40X18,5X1 CM ARTNR: 3394 FORPK:GAVEESKE PRIS: 10–49 STK, 299 NOK PRIS: >50 STK, 279 NOK

111


112


R AWS O N G R I L L S E T T

BBQ SLIDING SKEWERS

Et grillsett bestående av to klyper i rustfritt stål, to grilllspyd fra Vajer og en marinadebørste i tre og silikon. Klypene er perfekte til å grille asparges og smalere pølser som lett kan falle ned i mellomrommene på grillplata. Grillspydene fra Vajer er fleksible og smidige å plassere på grillen, og de er enkle å holde rene.

Funksjonelle grillspyd med en skyvefunksjon som gjør at du enkelt kan skyve det du har grillet av spydet. Spydet er dobbelt slik at du kan snu på det uten at det du griller, snurrer rundt. Håndtakene har også en god overflate for inngravering. Kommer i et sett med to grillspyd med en passende oppskriftsbrosjyre.

STRL: KLYPER: 16 CM. VAJER: 80 CM. BØRSTE: 20X5 CM ARTNR: 3395 FORPK:GAVEESKE PRIS: 10–49 STK, 189 NOK PRIS: >50 STK, 179 NOK

STRL: 32,5X3X3 CM ARTNR: 33210 FORPK:GAVEESKE PRIS: 10–49 STK, 95 NOK PRIS: >50 STK, 89 NOK

BOEDO MARINADESETT

PICO GRILLSPYDKURV

Et marinadesett med en bolle i rustfritt stål som rommer 0,75 liter samt en marinadebørste med silikonhode, for enkel rengjøring.

Sett med to små grillkurver. På samme måte som man griller spyd, kan man bruke disse. Legg ganske enkelt i det du ønsker i kurven, forsegl og grill. Det fine med dette er at man slipper å pille av bit for bit når man har grillet ferdig. Pakkes inn med en oppskriftsfolder i en fin gaveeske.

STRL: BOLLE: 25X14,5X9 CM/ 750 ML. BØRSTE: 20X5 CM ARTNR: 3393 FORPK:GAVEESKE PRIS: 10–49 STK, 159 NOK PRIS: >50 STK, 149 NOK

STRL: 49X4X5 CM ARTNR: 3379 FORPK:GAVEESKE PRIS: 10–49 STK, 169 NOK PRIS: >50 STK, 159 NOK

113


CAPE SEAFOOD SETT

CORO MARINADEPENSEL

Når det er tid for årets kreps, er det viktig å være forberedt. For å lykkes må du sørge for at du har alle verktøyene på plass. Dette settet hjelper deg, siden det inneholder en kniv, fire gafler og en kloknekker, alt pakket i en fin bomullspose. Med dette settet vil det ikke være noe problem å nyte krepsen til det fulle. For å ta godt vare på bestikket ditt etter måltidet, kan du olje treet med en nøytral olje. På denne måten vil de holde seg godt i lang tid framover. Husk også å vaske bestikket for hånd.

En marinadepensel som gjør pensling av tyntflytende marinader og sauser enklere. Bruk moppen for å pensle på tyntflytende marinade under hele grillingen for ekstra mye smak. Denne marinademoppen kommer med to mopphoder i bomull og et langt håndtak i tre. Etter bruk kan moppen bløtlegges i vaskemiddel og vann. Deretter kan den vaskes for hånd og lufttørke. Moppen vil farges av marinadens og grillen. STRL: 48 CM ARTNR: 3396 FORPK:GAVEESKE PRIS: 10–49 STK, 129 NOK PRIS: >50 STK, 119 NOK

STRL: KNIV: 15,5X2,2 CM. GAFFEL: 17X0,7 CM. KLOKNEKKER: 13X5CM ARTNR: 3389 FORPK: POSE PRIS: 10–49 STK, 299 NOK PRIS: >50 STK, 279 NOK

114


A LT U S G R I L L K U R V Grill smått og godt i denne store og romslige grillkurven uten fare for at maten faller gjennom gitteret. Grillkurven gjør det enklere å tilberede små grønnsaker og skalldyr som asparges, minipaprika og reker. Å riste hamburgerbrødet har aldri vært enklere. Det finmaskede nettet gir et fint mønster og har god effekt. Kurven kommer i rustfritt stål og kan settes rett på grillplata. Kan også brukes som oppbevaringskurv til andre råvarer. Legg aluminiumsfolie i bunnen og opp mot kantene og bruk kurven til å holde det som er grillet varmt. STRL: 48X30X6 CM ARTNR: 3399 FORPK:GAVEESKE PRIS: 10–49 STK, 359 NOK PRIS: >50 STK, 329 NOK

MENDOZA GRILLKURV Stor grillkurv i stål som er perfekt for grønnsaker. Alt forblir på plass, og du trenger ikke å miste mat ned gjennom risten. Enkel å holde ren og praktisk å bruke. STRL: 52X14X8 CM ARTNR: 3377 FORPK:GAVEESKE PRIS: 10–49 STK, 239 NOK PRIS: >50 STK, 219 NOK

115TAO S G R I L L S T E K E S PA D E Bred stålplate laget i rustfritt stål med et langt trehåndtak. Den tynne stekespaden passer perfekt til å snu både pannekaker og pølser på grillen. Den er dessuten perfekt å ta med på tur da den veier lite. STRL: 48X9 CM ARTNR: 3398 FORPK:GAVEESKE PRIS: 10–49 STK, 149 NOK PRIS: >50 STK, 139 NOK

TAO S P I Z Z A S PA D E Ekstra bred stålplate i rustfritt stål med langt trehåndtak. Bruk den til hjemmelaget pizza, grillet fisk og brød. STRL: 64X30 CM ARTNR: 3401 FORPK:GAVEESKE PRIS: 10–49 STK, 379 NOK PRIS: >50 STK, 349 NOK

PIZZASTEIN En pizzastein er perfekt for brød som har korte grillingstider med høye nivåer. Det fungerer for pizza samt mykt og hardt brød. En pizzastein gjør brødet fluffy, men samtidig får man en sprø bunn. Steinen fungerer både i ovnen og på grillen. STRL: 33X33X3 CM ARTNR: 3391 FORPK:GAVEESKE PRIS: 10–49 STK, 389 NOK PRIS: >50 STK, 359 NOK

117


GRILLBESTIKK Grill bestikk i 12 deler. Rustfritt stål kniv og gaffel med trehåndtak. STRL: 22X2X1 CM ARTNR: 3384 FORPK:GAVEESKE PRIS: 10–49 STK, 329 NOK PRIS: >50 STK, 299 NOK

STEKETERMOMETER Et digitalt steketermometer med touchfunksjon, pakket i en bokeske med oppskrifter. Termometeret viser riktig temperatur på fem sekunder. Steketermometeret viser den valgte innstillingen, aktuell temperatur og sluttemperatur. Har også en tidtakerfunksjon. Termometeret har forhåndsinnstilte temperaturer for de vanligste kjøtt-, fisk- og kyllingvariantene. Hvis du for eksempel vil ha en middels stekt oksefilet, velger du det på termometeret. Da viser det at du skal ta ut kjøttet ved 60 grader, og advarer deg når du har nådd denne temperaturen. STRL: 21,5X11X3,5 CM ARTNR: 3406 FORPK:GAVEESKE PRIS: 10–49 STK, 239 NOK PRIS: >50 STK, 219 NOK

118


STEKEPINSETT FINE Stekepinsett av rustfritt stål. Pinsetten er nyttig til både store kjøttbiter og mindre tilbehør. Den riflede innsiden på tuppene gjør at friksjonen øker og grepet blir bedre. STRL: 35X2,3X2,3 CM ARTNR: 3339 FORPK:GAVEESKE PRIS: 10–49 STK, 149 NOK PRIS: >50 STK, 139 NOK

BAMBOO SUGERØR Gjør et miljøvennlig valg og bruk stilige sugerør i bambus i stedet for plast. Med disse sugerørene skiller du deg garantert ut og mer naturlige sugerør kan du ikke få tak i. Pakken inkluderer 12 sugerør og en oppvaskbørste i en fin bomullspose. Etter bruk må de håndvaskes i varmt vann med rengjøringsbørsten. Du kan olje sugerørene med jevne mellomrom med en nøytral olje for optimal holdbarhet. STRL: 1X19,5 CM ARTNR: 30601 FORPK:POSE PRIS: 10–49 STK, 109 NOK PRIS: >50 STK, 99 NOK

119


120


ASADO FORKLE Robust forkle av steinvasket kanvas 450 g/m2 med detaljer av kunstskinn. Et forkle med lang livslengde som bare blir finere med tiden. STRL: 70X90 CM ARTNR: 2155 SORT, 2156 GRØNN, 2159 TAN FORPK:PLASTPOSE PRIS: 10–49 STK, 259 NOK PRIS: >50 STK, 239 NOK

ASADO BRANNTEPPE

ASADO FØRSTEHJELPSSETT

EU-godkjent brannteppe i dobbelt futteral. Ett futteral i flott design samt et futteralmerket med sikkerhetsforskrifter. Det designede futteralet har en ensfarget bakside og er perfekt for å sette eget trykk på.

Førstehjelpssett i den populære Asado-serien. Den er pakket i en bag med glidelås, og her finner du alt du trenger for mindre ulykker, inkludert plaster, saks, bandasje med mer. STRL: 16X12X2 CM ARTNR: 2190 SORTFORPK: PLASTPOSE PRIS: 10–49 STK, 149 NOK PRIS: >50 STK, 139 NOK

STRL: 120X120 CM ARTNR: 4823 FORPK: GAVEESKE PRIS: 10–49 STK, 299 NOK PRIS: >50 STK, 279 NOK

121


122


CASBAS FORKLE Stilrent og klassisk forkle i tykk bomullskanvas med diskrete detaljer i veganlær. Regulerbar spenne oppe, og en stor lomme foran. Et forkle med lang varighet som blir finere med tiden. STRL: 90X70 CM ARTNR: 2178 SORT, 2179 TAUPE FORPK:PLASTPOSE PRIS: 10–49 STK, 259 NOK PRIS: >50 STK, 239 NOK

123


124


SOVA N O KJ Ø K K E N H Å N D K L E Kjøkkenhåndkle laget av 70 % sertifisert resirkulert bomull fra leverandørens bomullsavfall. Fibre som vanligvis betraktes som ubrukelige, vil med riktig produksjonsprosess oppnå de ønskede egenskapene. STRL: 50X70 CM ARTNR: 21400 SORT, 21460 GRÅ FORPK:PLASTPOSE PRIS: 10–49 STK, 59 NOK PRIS: >50 STK, 55 NOK

SOVA N O F O R K L E Forkle laget av 70 % sertifisert resirkulert bomull fra leverandørens bomullsavfall. Fibre som vanligvis betraktes som ubrukelige, vil med riktig produksjonsprosess oppnå de ønskede egenskapene. Dette forkleet er ekstra bredt for å gi maksimal beskyttelse. To store frontlommer og en løkke for oppheng av kjøkkenutstyr eller et kjøkkenhåndkle. STRL: 95X70 CM ARTNR: 21500 SORT, 21560 GRÅ FORPK:PLASTPOSE PRIS: 10–49 STK, 239 NOK PRIS: >50 STK, 219 NOK

125


BI RCH Birch towel series er laget av en blanding av bomull kjøpt som BCI og TENCEL ™ Lyocellfiber. Lyocellfiber er en regenerert fiber laget av cellulose fra ansvarlig dyrket skog. Lyocellfiberen har en effektiv absorpsjonskapasitet og gir derfor en behagelig følelse til huden. Fiberens evne til å håndtere fuktighet betyr også at bakterieveksten er liten og den egner seg godt til vask ved lavere temperaturer. Tekstilfiber fra skog er et godt supplement til bomullsfiber, da den ikke bruker så mye dyrkbar mark eller krever så mye vann. Selv om prosessen for lyocellproduksjon må en viss mengde kjemikalier betraktes som en skånsom prosess, som skjærer seg inn i et lukket system, der de fleste prosesskjemikalier kan resirkuleres.


BIRCH HÅNDKLE Et håndklesett med 68 % bomull og 32 % Tencel. Tencel er en naturlig fiber hentet fra sertifiserte skoger. Prosessen er så energieffektiv og kjemisk effektiv som det er mulig å få den. Denne blandingen gir et kjølig, mykt og slitesterkt stoff med en solid følelse. Takket være Tencel-blandingen har den en utmerket absorberingsevne. Bomullen som brukes i dette produktsortimentet er BCI-sertifisert BCI er et initiativ laget for å hjelpe bomullsbønder med å endre sine metoder fra konvensjonell til mer bærekraftig landbruk. Produsert i et utvalg jordfarger og en rekke størrelser. STRL: 30X30 CM ARTNR: B4500101 HVIT, B4500201 BEIGE,B4500301 MIDNATTSBLÅ, B4500901 SORT, B4501301 GRAFITTGRÅ,B4501901 SALVIA FORPK:PLASTPOSE PRIS: 10–49 STK, 59 NOK PRIS: >50 STK, 55 NOK STRL: 40X70 CM ARTNR: B4500102 HVIT, B4500202 BEIGE, B4500302 MIDNATTSBLÅ, B4500902 SORT, B4501302 GRAFITTGRÅ, B4501902 SALVIA FORPK:PLASTPOSE PRIS: 10–49 STK, 95 NOK PRIS: >50 STK, 89 NOK STRL: 70X140 CM ARTNR: B4500103 HVIT, B4500203 BEIGE, B4500303 MIDNATTSBLÅ, B4500903 SORT, B4501303 GRAFITTGRÅ, B4501903 SALVIA FORPK:PLASTPOSE PRIS: 10–49 STK, 239 NOK PRIS: >50 STK, 219 NOK STRL: 90X150 CM ARTNR: B4500104 HVIT, B4500204 BEIGE, B4500304 MIDNATTSBLÅ, B4500904 SORT, B4501304 GRAFITTGRÅ, B4501904 SALVIA FORPK:PLASTPOSE PRIS: 10–49 STK, 289 NOK PRIS: >50 STK, 269 NOK

127


T R E PÅ R A D CO F F E E TA B L E Klassisk Ludo, men et mye morsommere og stiligere design. Spillet kommer i en fin oppbevaringsboks, som i seg selv er et fint interiør til hjemmet. STRL: 15X15X,28 CM ARTNR: 9162 FORPK: GAVEESKE PRIS: 10–49 STK, 189 NOK PRIS: >50 STK, 179 NOK

128


L U D O CO F F E E TA B L E

SJ A K K B R E T T CO F F E E TA B L E

Klassisk Ludo, men et mye morsommere og stiligere design. Spillet kommer i en fin oppbevaringsboks, som i seg selv er et fint interiør til hjemmet.

Klassisk sjakkspill i sort og hvitt. Brikkene består av lakkert tre. Spillet kommer med en flott oppbevaringseske som også fungerer som en attraktiv pyntegjenstand til hjemmet.

STRL: 25X25X2,8 CM ARTNR: 9160 FORPK: GAVEESKE PRIS: 10–49 STK, 189 NOK PRIS: >50 STK, 179 NOK

STRL: 25X25X3 CM ARTNR: 91500 FORPK: GAVEESKE PRIS: 10–49 STK, 279 NOK PRIS: >50 STK, 259 NOK

YAT Z Y CO F F E E TA B L E

B R AT Z Y CO F F E E TA B L E

Hus, fire like eller yatzy? Her kommer de fem terningers spill, presentert i en stilig eske, trykt med gulltekst. Den fine gaveesken gjør dette spillet både fint å gi bort og å ha liggende fremme på sofabordet.

Her kommer Yatzy i luksusforpakning! Med terninger i gull og med en like eksklusiv penn, hever vi Yatzy til Bratzy. Presentert i en stilig eske trykt med gulltekst, er dette spillet både fint å gi bort og å ha liggende på sofabordet.

STRL: 12X16,5X3 CM ARTNR: 9154 FORPK: GAVEESKE PRIS: 10–49 STK, 119 NOK PRIS: >50 STK, 109 NOK

STRL: 12X16,5X3 CM ARTNR: 9152 FORPK: GAVEESKE PRIS: 10–49 STK, 149 NOK PRIS: >50 STK, 139 NOK

129


ASADO FORKLE Bomullskasse av ekstra fin økologisk dyrket bomullscanvas ed GOTS-sertifisering. Laget av 350 gsm 100% økologisk dyrket bomull. OEKO-TEX standard 100. STRL: 40X38X7 CM ARTNR: 2306 OFF-WHITE, 2307 GRÅ, 2309 SORT PRIS: 10–49 STK, 69 NOK PRIS: >50 STK, 65 NOK

130


T H A N K YO U G AV E E S K E Gaveeske er merket med FSC®, etiketten for ansvarlig skogbruk. STRL: 39X29X7 CM ARTNR: 921 PRIS: 10–49 STK, 45 NOK PRIS: >50 STK, 39 NOK STRL: 49X11X33 CM ARTNR: 925 FORPK: PRIS: 10–49 STK, 59 NOK PRIS: >50 STK, 55 NOK

T H A N K YO U G AV E P OS E Gaveposen er merket med FSC®, etiketten for ansvarlig skogbruk. STRL: 16X9X20 CM ARTNR: 408 PRIS: 10–49 STK, 29 NOK PRIS: >50 STK, 25 NOK

STRL: 30X10X37 CM ARTNR: 409 PRIS: 10–49 STK, 45 NOK PRIS: >50 STK, 39 NOK

STRL: 40X11X49 CM ARTNR: 410 PRIS: 10–49 STK, 59 NOK PRIS: >50 STK, 55 NOK

131


VINGA .COM