__MAIN_TEXT__

Page 1

Autumn Winter 2020 ISSUE NO. 25 // AUTUMN WINTER 2020 // BENELUX EDITION


Celebrate the future Maandag 11 maar t 2005 was de dag dat Daniel Falk en ik voor het

het niet overleefd. Anderen moesten het roer omgooien en nieuwe

eerst het kantoor van ons pas opgestar te bedrijf binnen stapten.

manieren vinden om verder te gaan.

Over de naam waren we het nog niet eens. Op het kantoor dat we huurden hing een HP Invent poster en na over en weer te hebben gediscussieerd kwamen we bij de briljante naam DF Invent AB. Een van de eerste produc ten die we produceerden was een serie badstof handdoeken in de klassieke kleuren wit, nav y, bordeaux en beige. Deze serie kreeg de naam Vinga of Sweden. Zes maanden later veranderden we de naam van het gehele bedrijf.

Ik denk dat het nu het moment is om onze krachten te bundelen en daar samen van te profiteren. Samen creatieve oplossingen vinden om bedrijven te helpen hun omzet te verhogen door middel van geschenken en produc tmedia. De hele wereld staat voor dezelfde uitdaging, en hoe meer we betrokken kunnen zijn in het proces van leverancier tot consument, hoe beter we unieke, passende oplossingen kunnen vinden. Zelfs nu we, gezien de huidige situatie,

Op 11 maar t van dit jaar was het precies 15 jaar geleden dat we

gedwongen zijn ons steeds meer fysiek te isoleren, is het niet het

deze stap hebben gezet. Een stap die ons leven op een enorm

moment om dit in termen van denken ook te doen. We moeten vooruit

positieve manier totaal heef t veranderd. Het behoord tot de beste

kijken en samen beginnen te bouwen aan onze nieuwe toekomst. Een

beslissingen die ik ooit heb genomen, en de reis die we de afgelopen

ding is zeker, samen staan we sterk!

15 jaar hebben afgelegd was absoluut geweldig. Hoewel soms ook gepaard met zorgen, stress en moeilijke beslissingen.

Over vijf jaar, wanneer we elkaar ontmoeten op Vinga’s 20 -jarig jubileum, hoop ik dat we samen op een goede manier kunnen

We zouden nooit zijn geweest waar we nu zijn zonder onze retailers,

terugkijken op deze tijd, een tijd die onze industrie heef t geholpen

eindklanten en gebruikers, die ons constant motiveren om onszelf

te ontwikkelen tot één waar we trots op

te ontwikkelen en verwachtingen te over tref fen (ik weet dat we

kunnen zijn. Dus voor iedereen die ideeën

nog ver van per fec tie zijn, maar we proberen ons te allen tijde te

heef t over wat we samen kunnen doen om

blijven ontwikkelen). We zouden nooit zijn geweest waar we nu zijn

van deze situatie het beste te maken, neem

zonder de goede samenwerking met collega’s in de branche en

gerust contac t op met mij of mijn collega’s.

natuurlijk onze leveranciers. Ze delen onze waarden en willen met

Ik beloof dat we ons best zullen doen zodat

ons meegroeien. Vanuit de grond van mijn har t, bedank t dat je me

we samen zullen slagen.

de reis van mijn leven hebt gegeven! In het voorjaar worstelde de hele wereld met een enorme uitdaging. Een virus dat vele mensenlevens heef t geschaad en tegelijker tijd grote delen van ons dagelijks leven heef t verlamd. Veel industrieën hebben het enorm zwaar gehad. Helaas hebben sommige bedrijven

2

CALLE DAHLIN CEO


GIF TCARDS........................... 4 D U U R Z A A M H E I D.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 T A S S E N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Brendon.......................................................... 13 Baltimore........................................................ 17 Hunton............................................................24 Brooklands.....................................................27

VÄ SKO R

BÄDDTE X TIL

BADRUM

Clifton.............................................................28 B A D K A M E R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 D E K E N S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 D E C O R A T I E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 K E U K E N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Nigel...............................................................53 Monte.............................................................56 Clion...............................................................63 Pavo................................................................65 Deluca............................................................68 Buscot.............................................................72 Retro............................................................... 74 Gigaro............................................................. 75 Kaiser..............................................................84 Bourdon.........................................................86 Nomimono.....................................................89 Albe................................................................93

PL ÄDAR

HEMINREDNING

KÖK & SERVERING

FL A SKOR & TERMOSAR

Mason.............................................................95 Asado.............................................................97 FLESSEN & T H E R M O S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Mace...............................................................99 Enzo..............................................................100 Miles............................................................. 101 Lean..............................................................104 S P O R T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 O U T D O O R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 RPET Sortino................................................ 110 V E R P A K K I N G E N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

3

TRÄNING

OUTDOOR

F Ö R PA C K N I N G A R


GIFTCARDS

Towards a better experience In het afgelopen jaar, hebben we veel tijd geïnves teerd om de er varing van onze produc ten te verbeteren. Zo vindt u op onze verbeterde website een meer uitgebreid aanbod van de mogelijkheden rond onze cadeaukaar ten. Daarnaas t, hebben we ons assor timent vernieuwd en verbreed, om een bredere doelgroep aan te kunnen spreken. Samen met The Swedish Ins titute for Innovative Retailing uit Borås

DANIEL FALK MEDEOPRICHTER EN VERKOPER.

hebben we verschillende eyetracking tes ts uitgevo erd, om het zoekgedrag van onze klanten beter te kunnen begrijpen. Deze waardevolle gegevens vormden de basis voor onze verbeterde website. Een interessante obser vatie is dat u als ontvanger vaak eers t door het hele assor timent kijk t, alvorens u een beslissing neemt. Dit heef t ons geïnspireerd een produc tweergavepagina te ontwikkelen die de consument een glimp van elke categorie geef t om u zo te helpen sneller het geen te vinden waarnaar u op zoek bent.

4


GIFTCARDS

C ADE AUK A ART NOBEL Een prachtige weggever om mensen te laten zien dat ze gewaardeerd worden. Kijk op onze website voor meer informatie over deze Giftcard en het bijbehorende assortiment. Prijs: € 19,90 Vracht: € 8,00 / kaart

D E V E R Z E N D I N G I S K L I M A ATG E CO M P E N S E E R D

BEKIJK A ANBOD

5


GIFTCARDS

C ADE AUK A ART CL A SSIC Een Giftcard met een breed scala aan verschillende merken en geschenken. Als ontvanger kunt u kiezen uit vele verschillende cadeaus. Kijk op onze website voor meer informatie over deze Giftcard en het bijbehorende assortiment. Prijs: € 29,90 Vracht: € 8,00 / kaart D E V E R Z E N D I N G I S K L I M A ATG E CO M P E N S E E R D

BEKIJK A ANBOD

6


GIFTCARDS

C A D E A U K A A R T R O YA L Onze meest populaire Giftcard met een breed scala aan verschillende merken en geschenken. Als ontvanger kunt u kiezen uit vele verschillende cadeaus. Kijk op onze website voor meer informatie over deze Giftcard en het bijbehorende assortiment. Prijs: € 45,90 Vracht: € 8,00 / kaart D E V E R Z E N D I N G I S K L I M A ATG E CO M P E N S E E R D

BEKIJK A ANBOD

7


GIFTCARDS

C A D E AU K A A R T E X T R AVAG A N T Dit is een meer exclusieve Giftcard die we aanbieden. Het aanbod is wat geringer, maar de geschenken zijn daardoor juist exclusiever. Als ontvanger kunt u kiezen uit vele verschillende cadeaus. Kijk op onze website voor meer informatie over deze Giftcard en het bijbehorende assortiment. Prijs: € 63,90 Vracht: € 8,00 / kaart D E V E R Z E N D I N G I S K L I M A ATG E CO M P E N S E E R D

BEKIJK A ANBOD

8


GIFTCARDS

C ADE AUK A ART IMPERIAL Onze duurste Giftcard. Een uiterst exclusieve keuze voor de ontvanger die zeker tevreden zal zijn! Als ontvanger kunt u kiezen uit vele verschillende cadeaus. Kijk op onze website voor meer informatie over deze Giftcard en het bijbehorende assortiment. Prijs: € 99,90 Vracht: € 8,00 / kaart D E V E R Z E N D I N G I S K L I M A ATG E CO M P E N S E E R D

BEKIJK A ANBOD

9


GIFTCARDS

Make it personal CADEAUKAART VIA SMS We kunnen de c adeaukaar t recht s treek s naar de ont vanger s turen. Het enige wat we nodig hebben is een lijs t met namen en mobiele nummer s.

CADEAUKAART VIA E-MAIL Wanneer u niet van alle ont vanger s een mobiel nummer hebt of gewoon liever via e - mail communiceer t, kunnen we tevens de c adeaukaar t via e - mail naar de ont vanger s turen.

TRADITIONELE LEVERING VAN UW CADEAUKAART Wanneer u meer houdt van tr aditioneel en echt

EIGEN ONTWERP OP KAART EN WEB

indr uk wil maken, dan bieden wij de mogelijk heid

Maak uw kaar t per soonlijk door er een groet aan toe te voegen.

Tegenwoordig ont vangt u voor al rekeningen en

O p de online c adeaukaar t hebt u tevens de mogelijk heid een

andere for mele br ieven in uw br ievenbus, dus met

videogroet toe te voegen, iet s wat zeer gewaardeerd wordt!

een per soonlijke c adeaukaar t valt u zeker op!

om de c adeaukaar t via de pos t te laten bezorgen.

A A N G E PA S T O N T W E R P O P K A A R T € 5 0, 0 0 ( M I N I M U M 5 0 S T U K S ) E I G E N W E B PAG I N A M E T G R O E T € 5 0, 0 0 ( M I N I M U M 5 0 S T U K S )

10


DUURZAAMHEID

Knowing is growing Hoe zou het zijn wanneer onze dromen ons een kleine hint zouden kunnen geven over de toekomst? Slechts kleine hints, om ons aan te geven dat we ons op de goede weg bevinden. Om aan iets vast te kunnen houden, creĂŤerden wij het droomgeschenk. Dit geschenk lijkt een voor de hand liggend geschenk, maar het is voor ons van groot belang en heeft een brede betekenis. Om onszelf te verbeteren op het gebied van duurzaamheid, hebben we kennis nodig. Kennis op verschillende gebieden. We moeten bijvoorbeeld weten door wat, hoe en door wie onze produc ten worden geproduceerd. Meten is weten, zo luidt het spreekwoord toch? Alles dat je weet kun je beĂŻnvloeden.

Zo

blijven

wij

onze

produc tieprocessen

verbeteren. De precieze vraag, behoefte en eisen aan onze produc ten en diensten is iets wat we niet precies weten. Wat we wel weten, is dat de ontwikkeling naar een zo duurzaam mogelijk bedrijfsmodel niet kan wachten. Met kennis komt ook transparantie, moed en de drijfveer om onszelf te blijven verbeteren op het gebied van duurzaamheid. Moed om over fouten te praten, en moed om te vragen naar het geen we nog niet weten. Misschien wel belangrijker, moed om steun te geven aan degenen die tegen de stroom in durven te gaan. We dromen over een toekomst gekenmerkt door transparantie en eerlijkheid. Deze toekomst zal gepaard gaan met betere gewoonten en het streven naar duurzame produc ten en diensten. De toekomst is ons dankbaar!

11

MIA MARECEK CSR EN DUURZAAMHEID


DUURZAAMHEID

The Creation of a Vinga Product Wij creëren het hele jaar door nieuwe Vinga producten.

het belang van het gebruik van hernieuwbare energie

Onze

vijf

tijdens de productie. Toch is het vandaag de dag nog

principes die we samen de Dream Gift noemen. Het

niet mogelijk om compleet klimaatneutraal te zijn.

product moet functioneel zijn en een duurzame

Daarom hebben we ervoor gekozen om een groot

levensstijl aanmoedigen, om dit te kunnen bereiken

deel van onze uitstoot te compenseren. Vinga is Gold

is het essentieel om inzicht te hebben in onze

Standard gecertificeerd door deelname aan het project

productieprocessen. Bij Vinga hebben we duidelijke

Zero mission.

productontwikkeling

is

gebaseerd

op

milieudoelstellingen, een heel belangrijke is ervoor te zorgen dat onze producten geen schade aanbrengen aan de planeet, degene die het product vervaardigt en de gebruiker van het product. Om aan deze principes te voldoen, besteden wij hier dagelijks aandacht aan, met ondersteuning van consultants op het gebied van CSR & milieu en experts in de chemie.

We zijn ervan overtuigd dat we een duurzamer bedrijfsmodel

kunnen

bereiken

door

nauwe

samenwerking met onze fabrikanten en leveranciers wereldwijd. We streven er daarom naar samen te werken met een partner, in plaats van een partij die slechts een product aflevert. Vinga is daarom lid van AmforiBSCI, een Europese samenwerking tussen bedrijven die

We zijn ons er van bewust dat onze producten en ons

ernaar streven de arbeidsomstandigheden in fabrieken

bedrijf bijdragen aan de uitstoot van broeikasgassen

te verbeteren. De meeste van onze fabrieken worden

door de productie van onze producten, het vervoer

voortdurend gecontroleerd volgens de richtlijnen van

van onze producten en de reizen die we maken. Ons

Amfori.

doel is om onze wereld met een goed geweten over te kunnen dragen aan onze kinderen. Het is belangrijk dat de komende generaties in een wereld terecht komen waarin ze de zelfde kansen hebben als wij. We geven daarom prioriteit aan maatregelen die tot minder uitstoot leiden. Bovendien vinden we het belangrijk

Dream gift •

Fu n c t i o n e l e p ro d u c t e n d i e een duurzame levensstijl aanmoedigen

Wij vinden dat het ontvangen van een Vinga geschenk net dat beetje extra moet geven. De details zijn bepalend, daarmee bedoelen we het gehele ‘pakket’, van de manier waarop het product is vervaardigd tot het gevoel bij het openen van het geschenk.

L a n g e l e v e n s d u u r, g e p ro d u c e e rd met duurzame componenten

Tra c e e r b a a r h e i d e n o n d e r b o u w i n g v a n d e m at e r i a a l ke u z e

de dialoog met onze fabrikanten aan te gaan over

Tra c e e r b a a r h e i d v a n a f d e b ro n i n d e l e v e ra n c i e r s ke t e n

12

C i rc u l a i re p ro d u c t i e p ro c e s s e n


BRENDON

Back to business with Brendon Prachtige katoenen canvas tassen voor stedelijke

trips

avonturen

in

duurzaam

de

of

voor

vrije

recreatieve

natuur.

geproduceerde

Deze

stijlvolle

tassen zijn gemaakt om lang mee te gaan en fraai te verouderen tijdens het reizen.

13


BRENDON

BRENDON WEEKENDER Een solide weekendtas van katoenen canvas met opvallende details van vegan leer. De gevoerde binnenkant geeft de tas een exclusieve indruk en is beschemrmend voor de inhoud. De afgeronde en gevoerde handvaten maken de tas comfortabel om te dragen. Voorzien van een verstelbare en afneembare schouderband. Onderdeel van een stijlvolle en klassieke tassenreeks die velen zal aanspreken. Formaat: 55x25x36 cm Artnr: 500210 Zwart, 500212 Navy, 500214 Taupe Verp: Polybag Prijs per stuk: â‚Ź 63,90

14


BRENDON

B R E N D O N L A P T O P TA S Computertas van katoenen canvas met details gemaakt van vegan leer. De gevoerde binnenkant geeft de tas een exclusieve indruk en is beschermend voor de inhoud. De binnenkant heeft een gewatteerd vak voor je laptop en een organizer waarmee je alles gemakkelijk op z’n plek houdt. Onderdeel van een stijlvolle en klassieke tassenreeks die velen zal aanspreken. Formaat: 40x8x33 cm Artnr: 500206 Zwart, 500207 Navy, 500208 Taupe Verp: Polybag Prijs per stuk: ₏ 47,90

15


BRENDON

BRENDON RUGZAK Een katoenen canvas rugzak met details van vegan leer. De gevoerde binnenkant geeft de rugtas een exclusieve indruk en is beschermend voor de inhoud. De binnenkant heeft een gewatteerd vak voor je laptop. Een stijlvolle en klassieke tassenreeks die velen zal aanspreken. Formaat: 30,5x13x43 cm Artnr: 500200 Zwart, 500202 Navy, 500204 Taupe Verp: Polybag Prijs per stuk: â‚Ź 53,90

16


B A LT I M O R E

Baltimore Crafted using vegan leather

17


B A LT I M O R E

B A LT I M O R E O R G A N I Z E R Houd alle benodigdheden bij de hand met deze handige organizer. Hier heb je ruimte voor alles wat je overdag nodig hebt, zoals een koptelefoon, powerbank, pennen en notitieboekjes. Met de karabijnhaak aan de korte zijde bevestig je de organizer aan een grotere tas. Formaat: 19,5x5,5x25 cm Artnr: 500819 Verp: Polybag Prijs per stuk: â‚Ź 21,50

18


B A LT I M O R E

B A LT I M O R E S P O R T E R De Baltimore tassenrange is uitgebreid met deze sporttas voor de sportschool of voor een weekendje weg. De trainingstas heeft een verstelbare schouderband en is gemaakt van nubuck PU waardoor de tas waterafstotende eigenschappen heeft. Formaat: 45x30x30 cm Artnr: 500719 Verp: Polybag Prijs per stuk: â‚Ź 31,90

19


B A LT I M O R E

B A LT I M O R E R E I S R U G TA S Deze rugzak heeft een minimalistisch en modern ontwerp en beschikt over handige organisatorische capaciteiten, zodat u alle ruimte ten volle kunt benutten. Er is een gevoerd compartiment voor de laptop en een verborgen vak aan de achterkant voor veilige opslag van de waardevolle spullen, dus anti-diefstal. Het handige formaat van de rugtas, de verstelbare schouderbandjes en doordachte compartimenten maken het gemakkelijk om alles mee te nemen wat je onderweg nodig hebt. Een perfecte metgezel voor korte trips of overnachtingen. Formaat: 28x14,5x43 cm Artnr: 500319 Zwart,500320 Greige, 500321 Navy Verp: Polybag Prijs per stuk: â‚Ź 47,90

20


B A LT I M O R E

Personalize your bag Voeg een gegraveerd PU-label toe aan de

tas

in

bijpassend

materiaal.

Deze

bedrukkingsmethode is naar onze mening de milieuvriendelijkste, zeker omdat we het in eigen huis produceren, besparen we zo onnodige vrachtkosten. Onze lasergravure

B A LT I M O R E R U G TA S

B A LT I M O R E L A P T O P TA S

Minimalistische, trendy rugzak die bij alle gelegenheden past. De rugtas is gemaakt van waterafstotend nubuck PU-leer en heeft verstelbare bandjes voor een optimaal comfort. De anti-diefstal rugzak is naast een vak met rits aan de voorzijde, ook uitgerust met een verborgen vak aan de achterzijde, zodat je je geen zorgen hoeft te maken over de waardevolle spullen die er in kunnen. Te gebruiken als een werktas en als een schooltas.

Deze moderne en stijlvolle laptoptas zal zeker veel bekijks hebben. Het is een trendy, maar ook zeker een heel functionele draagtas. Naast het opberg vak voor je computer zitten er aan de binnenkant nog verschillende andere vakken, waarin je pennen, documenten of andere spullen kunt opbergen. De tas is gemaakt van een waterafstotend materiaal en met de dubbele handgrepen en de afneembare schouderriem kun je hem comfortabel bij je dragen. De laptopcase heeft ook een gesp, zodat deze gemakkelijk aan uw handbagage kan worden bevestigd als je op reis gaat.

Formaat: 36x14,5x39 cm

machines ´lopen´ daarnaast op zonne-energie

Artnr: 500119 Zwart, 500120 Greige, 500121 Navy

en bij het graveren worden geen chemicaliën

Verp: Polybag Prijs per stuk: € 37,90

gebruikt. Graveren is de meest duurzame

Formaat: 43x14,5x28 cm Artnr: 500519 Zwart, 500520 Greige, 500521 Navy Verp: Polybag

manier om een product te veredelen.

Prijs per stuk: € 42,90

21


B A LT I M O R E

B A LT I M O R E W E E K E N D TA S Je zult niet onopgemerkt blijven met deze ruime weekendtas over je schouder, want het is zowel stijlvol als minimalistisch. De tas heeft een verstelbare riem, zodat u comfortabel kunt reizen, ongeacht of het een zakenreis of een vakantie is. De weekendtas is uitgerust met een handig vak met rits aan de ene zijde en een klein vak met een drukknop op de andere zijde. Gemaakt van nubuck PU-leer waardoor de tas waterafstotende eigenschappen heeft. Formaat: 55,5x22x43 cm Artnr: 500219 Zwart, 500220 Greige, 500221 Navy Verp: Polybag Prijs per stuk: â‚Ź 37,90

22


B A LT I M O R E

B A LT I M O R E H E U P TA S

B A LT I M O R E T O I L E T TA S

Deze tas is ideaal voor als je op reis gaat. Je kunt het dragen als heuptas of schoudertas met behulp van de verstelbare schouderriem. De tas is gemaakt van een waterafstotend materiaal en heeft een groot en twee kleinere compartimenten. Perfect voor het opbergen van bijvoorbeeld een mobiele telefoon, tablet, sleutels, portemonnee en paspoort. Wanneer je het dicht bij je lichaam draagt, is alles veilig opgeborgen.

Dit is een toilettas die niet alleen praktisch en handig is, maar ook een minimalistisch en modern ontwerp heeft. De tas is gemaakt van een waterafstotend materiaal, dus u hoeft zich geen zorgen te maken over de inhoud ervan. De tas sluit met een rits en is ideaal voor op reis of vakantie. Gemaakt van nubuckleer (60% polyurethaan en 40% polyester).

Formaat: 28x8x22 cm Artnr: 500619 Zwart, 500620 Greige, 500621 Navy Verp: Polybag Prijs per stuk: â‚Ź 30,90

23

Formaat: 23,5x12,5x18,5 cm Artnr: 500419 Zwart, 500420 Greige, 500421 Navy Verp: Polybag Prijs per stuk: â‚Ź 16,90


HUNTON

Hunton - Dressed for all occations

24


HUNTON

25


HUNTON

H U N T O N W E E K E N D TA S

H U N T O N D R A AG TA S

H U N T O N T O I L E T TA S

Een ruime weekendtas die perfect is voor kortere reizen of excursies. De tas heeft een tijdloos en klassiek ontwerp van suède-imitatieleer en is versierd met messing details. U kunt kiezen of variëren hoe u de tas draagt, met behulp van de handvaten of met de riem over de schouder. Een geweldige en eenvoudig mee te nemen metgezel voor de dagen dat je constant onderweg bent.

Een chique draagttas is van suede-imitatieleer met details van PU-leer. Het is een geweldig accessoire, of je het nu nodig hebt voor school, werk of gewoon een korte wandeling door de stad. Het klassieke en tijdloze ontwerp maakt de schoudertas geschikt voor iedere smaak. Met het gewatteerde compartiment kunt u uw laptop veilig en probleemloos dragen. U kunt de laptoptas met de handgrepen dragen of met de schouderriem, die is opgevuld voor extra comfort.

Een klassieke en toch moderne toilettas gemaakt van suede-imitatieleer met details van PU-leer. De toilettas kunt u stijlvol vullen met toiletartikelen, zowel voor thuis als tijdens het reizen. De tas heeft een handig formaat en is gemakkelijk te dragen, dankzij een riempje, met messing details, aan de korte zijde.

Formaat: 48,5x25x30 cm Artnr: 522019 Blauw, 523019 Bruin Verp: Polybag Prijs per stuk: € 63,90

Formaat: 34x9,5x40 cm

Formaat: 26x5x20 cm Artnr: 526019 Bruin, 527019 Blauw Verp: Polybag

Artnr: 524019 Bruin, 525019 Blauw

Prijs per stuk: € 19,90

Verp: Polybag Prijs per stuk: € 49,90

26


BROOKLANDS

B R O O K L A N D S C O M P U T E R TA S

B R O O K L A N D S W E E K E N D TA S

De luxe weekendtas Brookland is onze nieuwe, gewatteerde reistas. Details van kunstleer en een prachtige geruite voering maken deze weekendtas zowel stevig als exclusief. De tas heeft een afneembare en verstelbare schouderriem en dubbele handgrepen aan de bovenkant. Het interieur is verdeeld in twee kleinere compartimenten met ruimte voor bijvoorbeeld een tablet van maximaal 9,8 inch en een groter compartiment voor andere bagage. Er zit tevens een ruim zijvak aan de buitenzijde met een klep van kunstleer.

De introductie van onze nieuwe, gewatteerde computer- of laptoptas. De tas is gevoerd, zodat de inhoud beschermt wordt tegen lichtere stoten. Details van kunstleer en een prachtige geruite voering maken deze tas zowel stevig als exclusief. De tas heeft een afneembare en verstelbare schouderriem en dubbele handgrepen aan de bovenzijde. Er zit tevens een ruim zijvak aan de buitenzijde.

Formaat: 35x50x20 cm

Prijs per stuk: â‚Ź 63,90

Artnr: 551040 Groen Verp: Polybag Prijs per stuk: â‚Ź 47,90

27

Formaat: 30x41x20 cm Artnr: 551120 Navy, 551140 Groen Verp: Polybag


CLIFTON

CLIFTON KLEDINGHOES Deze kledinghoes/-tas is een langverwachte nieuwe toevoeging aan onze populaire Clifton-serie. De tas heeft een speciaal ingebouwd compartiment waar je je pak en je overhemden in kunt bewaren. Als je het opvouwt, functioneert het als een tas. Het is gemaakt van stonewashed katoenen canvas, met details van kunstleer en is tevens voorzien van een opbergvak aan de zijkant. Deze tas wordt een tijdloze metgezel die door de jaren heen alleen maar mooier zal worden. Met de fraai afgewerkte details, van de ritssluiting tot devoering, is deze kledingtas stijlvol ĂŠn functioneel. Formaat: 59x31x27 cm Artnr: 521307 Navy, 521310 Zwart, 521309 Groen NavyVerp: Polybag Prijs per stuk: â‚Ź 63,90

28


BADK AMER

C O S M AT I H A N D D O E K E N S E T Geweven van het fijnste katoen tot een ongelooflijk sterke kwaliteit van 500 g/m2. De handdoeken in deze set zijn ongelooflijk zacht, hebben een groot absorptievermogen en een lange levensduur. De badlakens zijn geribbeld in potpourri-effect, waardoor ze een stone washed effect krijgen. Een dubbel stiksel geeft de handdoeken een extra lange levensduur en een hogere slijtvastheid. Gemaakt van BCI-katoen, een initiatief dat is ontstaan om katoenboeren te helpen hun landbouw om te zetten van conventionele landbouw naar duurzamere teelt. Formaat: 135x65, 65x40 cm Artnr: 41620 Navy, 41624 Grijs Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: â‚Ź 49,90

29


BA BA DD KR AU MM ER

Recycled cotton 18%

gecertificeerd

gerecycled

katoen

afkomstig van het katoenafval van onze

ABERDEEN HANDDOEKENSET

leveranciers. De katoen afvalvezels zijn

De handdoekenset van Aberdeen bestaat uit twee badhanddoeken en twee gastendoeken in aarde tinten, waardoor ze een mooie aanvulling zijn op de meeste badkamers. De set is vervaardigd van 18% gecertificeerd gerecycled katoen van de katoenafvalvoorraad van de leverancier, vervaardigd tot een weefsel van 550 g / m². Vezels die gewoonlijk als onbruikbaar worden beschouwd, hebben dankzij het juiste productieproces alle gewenste eigenschappen, waardoor u comfortabele handdoeken hebt die u graag zult gebruiken.

afkomstig van het weefproces waarbij vezels die normaal gesproken als afval zouden

worden

beschouwd

worden gebruikt. Daarnaast

opnieuw

spinnen we

met langere katoenvezels om een garen met de gewenste eigenschappen te krijgen.

Formaat: 135x65x0,5 cm Artnr: 194116 Beige, 194118 Groen Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: â‚Ź 49,90 30


BADK AMER

MUTSU VEGAN ZEEP Handgemaakte zachte handzeep van kokosolie die de huid niet uitdroogt. De zeep is vrij van parabenen, kunstmatige kleurstoffen en hormoonbeïnvloedende stoffen. Wordt geleverd in een tasje die u kunt gebruiken als de zeep in kleinere stukjes breekt. Een perfect schoonheidsmiddel dat een geweldige en milieuvriendelijke toevoeging aan elke badkamer zal zijn. Formaat: 7,5x 5 x 2,5 cm Artnr: 4243 Verp: Tasje Prijs per stuk: € 7,90

WILLOW HANDDOEKENSET Mooie handdoekenset, gemaakt van 500 grams jacquard geweven katoen, met een prachtig reliëfpatroon. De set bestaat uit twee badhanddoeken en twee kleinere handdoeken. Een trendy gestreept zebra patroon van jacquard geweven katoen, met franjes, geeft de handdoeken een mooie afwerking en een luxueuze uitstraling. Tijdens de productie is de hele productielijn onophoudelijk gecontroleerd, van gekweekte plant tot afgewerkt product, waardoor de handdoeken gecertificeerd zijn voor zowel de BCI als OEKOTex-standaard 100. Formaat: 135x65 cm, 40x70 cm Artnr: 41501 Verp: Polybag Prijs per stuk: € 37,90

31


BADK AMER

SENS BADJAS FLANELL Een onweerstaanbaar zachte, lichtgewicht badjas gemaakt van comfortabele zachte flanell fleece. De badjas is grijs met een witte krijtstreep en contrastkraag. Wordt geleverd met praktische zakken aan de zijkanten en een ceintuur die in de taille vastgeknoopt kan worden, evenals een brede elegant gevouwen kraag. Een uitzonderlijk warme en comfortabele badjas. Formaat: S/M, S/M Artnr: 495020 S/MS/M, 495022 L/XL Verp: Polybag Prijs per stuk: â‚Ź 37,90

32


BADK AMER

E S TAT E G E WA F E L D E B A D JA S Spring fris uit je bed met deze klassieke badjas. Het is gemaakt van een aangename stof met gewafeld design en heeft een ceintuur dat een mooi contrast vormt met de badjas. De ochtendjas zit comfortabel en heeft twee grote zakken aan de voorkant met voldoende ruimte voor kleine benodigdheden zoals een mobiele telefoon of een bril. Artnr: 496019 S/M, 496020 L/XL Verp: Polybag Prijs per stuk: â‚Ź 37,90

33


BADK AMER

COLLINS BADJAS Begin je dag op de best mogelijke manier door deze comfortabele en exclusieve badjas aan te trekken! Gemaakt van 450 g-m2 reliëf gekamd katoen. De badjas heeft een brede sjaalkraag, een ceintuur en zakken. Tijdens de productie is de hele productielijn onophoudelijk gecontroleerd, van gekweekte plant tot afgewerkt product, waardoor de badjas gecertificeerd is voor zowel de BCI als OEKO-Tex-standaard 100 Formaat: S/M Artnr: 42450 Wit, 42453 Grijs Formaat: L/XL Artnr: 42451 Wit, 42454 Grijs Verp: Polybag Prijs per stuk: € 53,90

34


BADK AMER

B I LT O N B A D J A S Unisex badjas gemaakt van stijlvol en comfortabel melange fleece. De ochtendjas wordt geleverd met een klassiek koord in de taille. De sjaalkraag heeft decoratieve overlocksteken in een contrasterende kleur die op een discrete manier vervagen. De badjas heeft twee ruime zakken aan de voorkant, waar in je alle kleine benodigdheden kunt stoppen voor een comfortabele ochtend of dag thuis. Artnr: 495119 S/M, 495019 L/XL S/MVerp: Polybag Prijs per stuk: â‚Ź 37,90

35


DEKENS

A magical material Een textielproduct gemaakt van wol heeft

vanuit

duurzaamheidsoogpunt

vele voordelen. Behalve dat wol een hernieuwbare grondstof is, is de vezel ook slijtvast en duurzaam. Een wollen deken behoudt zijn schoonheid en zal er jaar na jaar hetzelfde uitzien. Bovendien reinigt de wollenvezel zichzelf als het een tijdje in de frisse lucht heeft gehangen.

LORO WOLLEN DEKEN Exclusief plaid gemaakt van wol uit Nieuw Zeeland. Het design, in combinatie met het warme wol geeft de plaid een exclusief gevoel. Formaat: 130x170 cm Artnr: 40430 Grijs, 40431 Bordeaux Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: â‚Ź 37,90

36


DEKENS

NOTO WOLLEN DEKEN Exclusief plaid gemaakt van wol uit Nieuw Zeeland. Het design, in combinatie met het warme wol geeft de plaid een exclusief gevoel. Formaat: 130x170 cm Artnr: 40433 Geel, 40434 Zwart Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: € 37,90

37


DEKENS

HARRIS DEKEN Jacquard geweven deken met een subtiel, geometrisch en stijlvol ontwerp waardoor het een sieraad in het interieur is. Een uitstekend item voor degenen die niet alleen genoegen nemen met comfort, maar ook een stijlvolle uitstraling aan hun huis willen toevoegen. Formaat: 130x170 cm Artnr: 194540 Grijs, 194542 Zwart, 194544 Groen Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: â‚Ź 31,90

38


DEKENS

B I LT O N G E R E C YC L E D E D E K E N Een warme plaid van fleece die je niet meer los wilt laten, of je nu op een mooie zomeravond buiten zit of gezellig thuis op de bank. Gemaakt voor 30% van gerecyclede polyestervezel. Met de handige knoopsluiting aan de lange zijde van de deken tover je het gemakkelijk om in een aangename poncho. OEKO-TEX Standard 100, hetgeen betekent dat het gebruikte materiaal voldoet aan een aantal productveiligheidscriteria. Formaat: 130x170 cm Artnr: 194620 Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: â‚Ź 20,90

39


DEKENS

RUSSEL DEKEN Exclusieve deken van 620g/m2 pluche. Heerlijk zacht. Met deze deken bent u altijd warm. Formaat: 130x170 cm Artnr: 40040 Grijs Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: € 48,90

RUSSEL COSY SOCKS Warme sloffen van imitatiebont, perfect voor een koude winternacht bij de open haard. De kwaliteit is zacht en comfortabel. De pantoffels zijn voorzien van antislipmateriaal op de zool. Formaat: 30x14x19 cm Artnr: 4989 Verp: Polybag Prijs per stuk: € 17,90

40


DEKENS

H I D COT E S H E R PA D E K E N Deken met een decoratief klassiek Hidcote design aan de bovenkant dat mooi contrasteert met de onderzijde. De bovenkant is gemaakt van flanel, aan de onderzijde zit het zachte en comfortabele sherpa-materiaal. De deken kan worden gebruikt als een stijlvol interieurobject om een geweldige kleurenplek te creĂŤren, terwijl de OEKO-TEX Standard 100 u verzekert dat het fabricageproces van dit artikel een aantal belangrijke criteria heeft doorlopen met betrekking tot de productveiligheid. Formaat: 130x170 cm Artnr: 194535 Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: â‚Ź 37,90

41


DEKENS

WA L L AC E S H E R PA D E K E N Deken met een decoratief klassiek Wallace design aan de bovenkant dat mooi contrasteert met de onderzijde. De bovenkant is gemaakt van flanel, aan de onderzijde zit het zachte en comfortabele sherpa-materiaal. De deken kan worden gebruikt als een stijlvol interieurobject om een geweldige kleurenplek te creëren, terwijl de OEKO-TEX Standard 100 u verzekert dat het fabricageproces van dit artikel een aantal belangrijke criteria heeft doorlopen met betrekking tot de productveiligheid. Formaat: 130x170 cm Artnr: 194533 Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: € 37,90

S H E E P S H E R PA D E K E N Super zacht plaid van Sherpa kwaliteit, 500 g/m2. Voorzien van een schaapjesdesign, ontworpen door Björkforth Rotor en een bijpassende grijze onderzijde van Sherpadons. Wasadvies: Wasmachine op 40 graden. Formaat: 130x170 cm Artnr: 4530 Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: € 37,90

F OX S H E R PA D E K E N Plaid van fleece met een Sherpa voering aan de onderzijde. De bovenzijde heeft een grafisch design van vossen in passende kleuren. Formaat: 130x170 cm Artnr: 4532 Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: € 37,90

42


DEKENS

S H E LT O N PA N T O F F E L S Warme sloffen gemaakt van vegan suède, met een binnenkant van imitatie konijnenbont. Een stevige en duurzame zool maakt deze pantoffel zowel warm als comfortabel om in te lopen. De sloffen zijn royaal gewatteerd om iedere stap comfortabel te ondersteunen. Artnr: 4995 S/M, 4996 L/XL Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: ₏ 18,90

43


DEKENS

T O T O S TA R W E K U S S E N Tarwekussen om te verwarmen of af te koelen, met drie tunneltjes voor een goede warmteverdeling. Het kussen is eenvoudig te verwarmen in de magnetron, of te koelen in de diepvries en is voorzien van een handig bandje waarmee het makkelijk kan worden bevestigd, bijvoorbeeld om de nek of een andere pijnlijke plek. Formaat: 44x13x2,5 cm Artnr: 15030050 Wit , 5214 Grijs Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: â‚Ź 14,50

GARONNE DEKEN Plaid, 350 g/m2 crystal fleece. De vezels van dit materiaal zijn fijner dan die van gewone fleece, wat zorgt voor een extra lekker, zacht gevoel. Formaat: 130x170 cm Artnr: 40042 Blauw Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: â‚Ź 21,90

44


D E C O R AT I E

R A L P H K A A R S E N S TA N DA A R D Sfeervolle kaarsenhouder in de vorm van een zeshoek met geslepen glas aan de zijkanten en spiegelglas aan de onderkant, waardoor het licht vanuit alle hoeken mooi verspreid wordt. Een prachtige decoratie in ieder huis. Formaat: 15x15x15cm Artnr: 8180 Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: â‚Ź 31,90

45


D E C O R AT I E

M O N T R E U X K A A R S E N S TA N DA A R D Kandelaar met een industrieel geïnspireerd design met rechte lijnen. Een handvat van zacht kunstleer is een zacht en praktisch detail op de kandelaar, die verder bestaat uit eenvoudige stalen profielen en een glazen cilinder. Een eenvoudige constructie di Formaat: 13x13x17,5 cm Artnr: 8129 Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: € 16,90

M I N O T K A A R S E N S TA N DA A R D Het multifunctionele en stijlvolle ontwerp maakt deze kaarsenstandaard ook geschikt voor gebruik als lantaarn en als vaas. De vlakke bodem maakt de vaas perfect voor het houden van een grote kaars of een middelgroot bloemboeket. Als u geen bloemen heeft, kunt u de lantaarn / vaas eenvoudig als decoratief object gebruiken. Het handvat maakt het eenvoudig om de lantaarn te verplaatsen. Formaat: x19x21 cm Artnr: 8104 Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: € 31,90

46


D E C O R AT I E

K A N D E L A A R / VA A S Opvallende glazen vaas of kaarsenstandaard, met een tijdloos ‘bellen’ design en een mooi detail in de vorm van een dunne messing rand. Net zo geschikt voor een boeket bloemen, als voor een prachtig brandende blokkaars. Formaat: 14x14x19,5 cm Artnr: 8103 Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: € 37,90

M O T O K A A R S E N S TA N DA A R D Waxinelichthouder van geribbeld glas met messing onderkant. Ook te gebruiken als vaas. Formaat: 15x15x19 cm Artnr: 8172 Groen Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: € 37,90

47


D E C O R AT I E

SORANO MARMEREN SERVEERSCHAAL Een rond marmeren plateau met lage rand. Serveer gasten in stijl met dit ronde marmeren dienblad in grijsbruine tinten. Een opvallende verschijning in huis, waar je het ook neerzet. Formaat: 25x25x3 cm Artnr: 3270 Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: € 39,90

48


D E C O R AT I E

CUBE KAARSENHOUDER

L U N A K A A R S E N S TA N DA A R D

Een prachtige kandelaar die zowel modern als klassiek is. Het transparante ontwerp maakt het tot een stijlvol decoratief object dat mooi past op een eettafel, dressoir of op de vensterbank. De houder is gemaakt van duurzaam kristalglas en omdat hij geschikt is voor alle kleuren van de regenboog, kun je je kaarsen zowel volgens de seizoenen als de nieuwste trends kiezen.

Glazen waxinelichthouder, mondgeblazen. De gekleurde binnenkant zorgt voor een extra mooi effect als de kaars brandt. Tijdens de productie is koolzuur toegevoegd, wat zorgt voor de bubbels in het glas. Hierdoor zijn alle waxinelichthouders uniek.

Formaat: 6x6x6 cm Artnr: 382120

Formaat: 9x9x10 cm Artnr: 8175 Grijs , 8176 Wit, 8177 Groen Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: â‚Ź 17,90

Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: â‚Ź 16,90

49


D E C O R AT I E

OBIORI VEGAN KAARS Mooie kaars met een houder gemaakt van driekleurig steengoed. De volledig plantaardige kaars is gemaakt van 80% sojawas en 20% plant additieven. De totale brandtijd is 30 uur en nadat de kaars is opgebrand, kan de houder opnieuw worden gebruikt door er een nieuwe kaars in te doen of het kan worden gebruikt voor andere doeleinden, bijvoorbeeld als decoratie of als een drinkbeker. Formaat: 7,5x7,5x8 cm Artnr: 1158 Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: â‚Ź 16,90

WAISON GEURK A ARS Maak uw omgeving aangenaam met een heerlijke subtiele geur van bloemen met de Waison Scented Candles. Het mooie glas, en de even mooie gouden afwerking, wordt geleverd in een exclusieve en bijpassende geschenkverpakking. De kaars bestaat voor 98% uit sojawas, heeft een lange brandtijd en is schoon brandend. Brandtijd: 40 uur Formaat: 8x8x10 cm Artnr: 1123 Blauw, 1124 Bruin Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: â‚Ź 16,50

50


D E C O R AT I E

B O T E R - K A A S - E N - E I E R E N S A L O N TA F E L S P E L Klassiek bordspel, waarbij je slim moet zijn. Het spel wordt geleverd in een mooie opbergdoos dat op zichzelf een leuke interieurdecoratie in uw huis is. Formaat: 15x15x,28 cm Artnr: 9162 Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: â‚Ź 16,90

L U D O S A L O N TA F E L S P E L Klassiek bordspel, waarbij je je niet mag irriteren! Het spel wordt geleverd in een mooie opbergdoos dat op zichzelf een leuke interieurdecoratie in uw huis is. Formaat: 25x25x2,8 cm Artnr: 9160 Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: â‚Ź 16,90

51


D E C O R AT I E

B R AT Z Y C O F F E E TA B L E G A M E

YA H T Z E E C O F F E E TA B L E G A M E

S C H A A K S P E L C O F F E E TA B L E G A M E

Dit is Yahtzee in een luxe jasje! Met gouden dobbelstenen en een luxe balpen, maken we van het Yahtzee een exclusief spel, namelijk: Bratzy! Dit spel wordt geleverd in een stijlvolle verpakking met een gouden tekst erop, waardoor het chique is om weg te geven maar ook om als decoratie op de salontafel te gebruiken is.

Full House, Four of a Kind, of Yahtzee? Dit is het spel van de vijf dobbelstenen, in een stijlvolle verpakking, bedrukt met gouden tekst. Met de chique geschenkverpakking is het een mooie weggever, maar ook een opvallende decoratie op uw salontafel.

Maak kennis met een van de populairste bordspellen ooit: klassiek schaken. De stijlvolle geschenkverpakking maakt het spel chique om weg te geven, maar het schaakspel is zeker ook als decoratiestuk een eyecatcher op de salontafel.

Formaat: 12x16,5x3 cm

Formaat: 12x16,5x3 cm

Formaat: 26,5x26,5x5,5 cm

Artnr: 9154 Blauw

Artnr: 9158 Grijs

Verp: Geschenkverpakking

Verp: Geschenkverpakking

Prijs per stuk: € 10,90

Prijs per stuk: € 37,90

Artnr: 9152 Groen Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: € 13,90

52


KEUKEN

NIGEL KARAF Prachtige schenkkan gemaakt van geslepen glas waardoor het licht reflecteert en een ongelooflijk mooie glans verspreidt. De schenkkan is zowel geschikt voor ijswater als voor limonade. Formaat: 1350 ml, 23,5x20x18,5 cm Artnr: 3816 Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: â‚Ź 25,90

NIGEL TUMBLERSET Luxueus en mooi whisky glas dat vanwege het geslepen patroon het licht weerkaatst en een ongelooflijk mooie glans verspreidt. De tumblerglazen zijn ideaal voor dagelijks gebruik en natuurlijk voor feesten. Een grotere diameter maakt het gemakkelijker om de drank met veel ijs te serveren. Deze kristalserie voegt een klein gouden randje toe aan de dranktrolley of barkast. De glazen zijn stapelbaar en worden geleverd per 6 stuks in een set. Formaat: 330 ml, 10x8,5x8,5 cm Artnr: 3814 Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: â‚Ź 21,50

53


KEUKEN

B A M B O E R I E TJ E S Maak een milieuvriendelijke keuze en stap van plastic drinkrietjes over naar stijlvolle en unieke bamboerietjes. Je blijft gegarandeerd opvallen met deze natuurvriendelijke, herbruikbare rietjes. Er zitten 12 rietjes en een schoonmaakborstel in een mooie katoenen opbergtas. Reinig de rietjes na gebruik met warm kraanwater en de borstel. Olie de rietjes regelmatig met een neutrale olie voor optimale duurzaamheid. Formaat: 1x19,5 cm Artnr: 30601 Verp: Katoenen tas Prijs per stuk: â‚Ź 10,90

NIGEL HIGHBALLSET Luxueus en mooi longdrinkglazen glas dat vanwege het geslepen patroon het licht weerkaatst en een ongelooflijk mooie glans verspreidt. De tumblerglazen zijn ideaal voor dagelijks gebruik en natuurlijk voor feesten. Een grotere diameter maakt het gemakkelijker om de drank met veel ijs te serveren. Deze kristalserie voegt een klein gouden randje toe aan de dranktrolley of barkast. De glazen zijn stapelbaar en worden geleverd per 6 stuks in een set. Formaat: 450 ml, 14,5x8x8 cm Artnr: 3812 Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: â‚Ź 25,90

54


KEUKEN

MEMOIR OF WINE Een mooie wijnet voor iedereen die meer wil leren over wijnen. De set bevat een goede klassieke wijnopener met kelnersmes, een kurkentrekker en dopopener in één. Hieraan wordt een Engelstalig boekje vol wetenswaardigheden en grappige anekdotes toegevoegd. In het boekje staan ​​ karakteristieke kenmerken van de meest voorkomende druiven die worden gebruikt bij het maken van wijn. Daarnaast krijg je ook een lijst om informatie op te schrijven over de wijnen die je hebt getest en wat je er leuk aan vond. Alles verpakt in een exclusieve geschenkverpakking. Formaat: 11x3x1,7 cm Artnr: 38201 Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: € 16,90

55


KEUKEN

56


KEUKEN

M O N T E G I E T I J Z E R E N PA N Een klassieke gietijzeren pan uit de Monte serie. Dankzij de goede warmteeigenschappen van het gietijzer is het ideaal voor braden, stoven en sudderen. Daarnaast heeft de pan een dikke bodem, waardoor de inhoud minder snel verbrandt. Het deksel is voorzien van kleine puntjes waarmee de gecondenseerde waterdamp gelijkmatig over de inhoud wordt verdeeld - een zelfoplossende functie. De binnenkant heeft een zwarte emaille laag met grotere poriën, waardoor het een wat ruwer oppervlak heeft. Deze poriën vullen zich na verloop van tijd met olie en hierdoor ontwikkelt zich een antiaanbaklaag. Werkt op alle soorten fornuizen, inclusief inductiekookplaten. Formaat: 3,5 L, 27x21x15 cm Artnr: 21990 Zwart, 21992 Rood, 21994 Geel Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: € 63,90

57


KEUKEN

MONTE GIETIJZEREN S T E E L PA N Een prachtige steelpan uit de Monte serie. Dankzij de goede warmte-eigenschappen van het gietijzer is het ideaal om o.a. sauzen of soep in op te warmen. Daarnaast heeft het een dikke bodem, waardoor de inhoud minder snel verbrandt. De binnenkant heeft een zwarte emaille laag met grotere poriën, waardoor het een wat ruwer oppervlak heeft. Deze poriën vullen zich na verloop van tijd met olie en hierdoor ontwikkelt zich een antiaanbaklaag. Werkt op alle soorten fornuizen, inclusief inductiekookplaten. Formaat: 1,9 L, 37x19x12,5 cm Artnr: 21980 Zwart, 21982 Rood 21984 Geel Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: € 63,90

58


KEUKEN

M O N T E R AW G I E T I J Z E R E N B A K P L A AT Een gietijzeren bakplaat die goede eigenschappen heeft om te bakken. Werkt op alle soorten fornuizen, inclusief inductiekookplaten. Door de rechthoekige vorm bak je veel tegelijk. Perfect voor bijvoorbeeld grote steaks, aardappels en groenten. Ook prima te gebruiken in de oven of grill om bijvoorbeeld pizza’s te bakken. Te gebruiken op één of meerdere zones van uw fornuis. De set bestaat verder uit een bamboe tang. Formaat: 39x23x1,5 cm Artnr: 21998 Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: € 42,90

M O N T E R AW P I Z Z A PA N Deze pan van gietijzer wordt geplaatst op het grillrooster of in de oven, waarna de pizza direct op de plaat gebakken kan worden. De pan is ook geschikt voor brood, groenten, garnalen of andere kleine etenswaren die makkelijk in de barbecue kunnen vallen. Formaat: 33x33x2 cm Artnr: 3347 Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: € 37,90

59


KEUKEN

MONTE RUWE VIJZEL EN MORTEL Een grote, solide vijzel en stamper uit onze Monte serie. Perfect voor guacamole of andere kruidenmixen. U kunt ook zelfgemaakte pesto maken die dankzij de praktische ronde bodem gemakkelijk overgoten kan worden voor het opdienen. Gemaakt van 100% gietijzer. Formaat: 15,5x15,5x10 cm Artnr: 21999 Verp: Polybag Prijs per stuk: â‚Ź 37,90

MONTE R AW GIETIJZEREN KO E K E N PA N Een gietijzeren koekenpan met een zwart houten handvat. De braadpan heeft een machinaal vervaardigde bodem waardoor deze egaal en glad is. Het biedt de beste voorwaarden voor een gelijkmatige warmteverdeling. Het materiaal zelf heeft een goed vermogen om de warmte gelijkmatig te verspreiden. Deze pan wordt in de loop van de tijd alleen maar beter en als je er goed voor zorgt, kan hij generaties lang meegaan. Werkt op alle soorten fornuizen, inclusief inductiekookplaten. Formaat: 28,5x28,5x6 cm Artnr: 21996 Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: â‚Ź 37,90

60


KEUKEN

M O N T E TA A R T VO R M Deze mooie en klassieke taartvorm, gemaakt van steengoed, is perfect voor het bakken van een taart of quiche, met behulp van seizoensgebonden fruit of groenten. De schaal heeft een matte buitenkant en een witte geglazuurde binnenkant en is verkrijgbaar in twee verschillende kleuren. Door het glazuur aan de binnenkant is de bakschaal eenvoudig te reinigen. Oven-, magnetron- en vaatwasmachinebestendig. Formaat: 26x26x5 cm Artnr: 19046 Zwart, 19047 Geel Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: € 21,90

MONTE BAKSCHAAL Deze elegante en praktische bakschaal, gemaakt in prachtig mat steengoed, is geschikt voor zowel het serveren als het bereiden van voedsel. De bijbehorende deksel houdt het voedsel warm tijdens het avondeten. Verkrijgbaar in twee verschillende kleuren, allemaal mooi mat geëmailleerd, en voorzien van een messing knop. De geëmailleerde binnenzijde zorgt er voor dat de ovenschaal makkelijk af te wassen is. De bakschaal kan ook in de oven. Formaat: 20x15,5x6 cm Artnr: 19036 Zwart, 19037 Geel 19036Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: € 24,90

MONTE OVENSCHA AL Deze rechthoekige klassieke ovenschaal, gemaakt van steengoed, is perfect voor het bereiden van o.a. lasagne, taart of voor het roosteren van een kip of een rollade. De schaal heeft een matte buitenkant en een witte geglazuurde binnenkant en is verkrijgbaar in twee verschillende kleuren. Door het glazuur aan de binnenkant is de bakschaal eenvoudig te reinigen. Oven-, magnetron- en vaatwasmachinebestendig. Formaat: 35x24x7 cm Artnr: 19026 Zwart, 19027 Geel Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: € 26,90

61


KEUKEN

MONTE PEPERMOLEN Exclusieve houten pepermolen, met messing afwerking. Voeg wat smaak toe aan het eten, zowel tijdens het koken als aan tafel. Een goede pepermolen is een van de belangrijkste benodigdheden in de keuken en met deze pepermolen gaan stijl en functie hand in hand. Het binnenwerk van de molen is gemaakt van hoogwaardig carbonstaal en maalt de peper met precisie. Formaat: 5,5x5,5x22 cm Artnr: 316210 Zwart Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: â‚Ź 37,90

MONTE KRUIDENSET Deze specerijenset bestaat uit twee potten van zwart aardewerk en een dienblad met gouden afwerking. De potten zijn uitermate geschikt voor het kweken van verse kruiden of voor het opbergen van divers keukengerei zoals o.a. pollepels, spatels en vleestangen. Het is een echte blikvanger in de keuken! Formaat: 21x10x12 cm Artnr: 19056 Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: â‚Ź 23,50

62


KEUKEN

C L I O N R O E S T V R I J S TA L E N KO E K E N PA N Een uitstekende koekenpan zonder coating, onmisbaar in iedere keuken. Geschikt voor alle soorten warmtebronnen, inclusief inductiekookplaten. Clion is elegant in roestvrij staal, het heeft een lange levensduur en is daarnaast eenvoudig te recyclen. Formaat: 28x28x6 cm Artnr: 21800 Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: â‚Ź 53,90

C L I O N R O E S T V R I J S TA L E N OV E N S C H A A L Een solide ovenschaal met een breed scala aan toepassingen, van het braden in de oven of in de grill, of om in op te warmen, maar ook om mee te serveren. De hele schaal is gemaakt van roestvrijstaal. Formaat: 35x28x6 cm Artnr: 21804 Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: â‚Ź 63,90

63


KEUKEN

C L I O N R O E S T V R I J S TA L E N H A PJ E S PA N Een klassieke sauteerpan zonder coating, onmisbaar in uw keuken. Werkt op alle soorten fornuizen, inclusief inductiekookplaten. Clion is elegant in roestvrij staal, het heeft een lange levensduur en is daarnaast eenvoudig te recyclen. Formaat: 26x26x7 cm Artnr: 21802 Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: â‚Ź 63,90

64


KEUKEN

PAV O H A PJ E S PA N Vrij van PFOA en PTFE. Met extra dikke bodem die de warmte goed verdeelt en zonder problemen inductie kan weerstaan. De pan is volledig gemaakt van koolstofstaal, dat beter wordt naarmate je het vaker gebruikt, het warmt veel sneller op en wordt sneller gekoeld dan gietijzer, waardoor je meer controle hebt over het braadproces. Voorzien van organische bijenwas om de sauteerpan tijdens het transport te beschermen, deze bijenwas moet voor gebruik worden verwijderd middels handwas. Verhit de pan voor het eerste gebruik langzaam. Formaat: 24x24x8 cm Artnr: 2012 Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: â‚Ź 37,90

65


KEUKEN

PAVO 6 C R O N D E W O K PA N Een ronde bak- of braadpan met uitstekende eigenschappen voor een gelijkmatige warmteverdeling. In vergelijking met een braadpan gemaakt van gietijzer, warmt deze pan van carbon snel op en koelt sneller af, waardoor u een betere controle heeft over uw bereiding. Perfect voor gebruik zowel in de oven als op het fornuis. De hoogwaardige pan heeft een bodem met een dikte van 3 mm en het oppervlak is bedekt met bijenwas om het te beschermen tijdens het transport (zorg ervoor dat u de bijenwas verwijdert voor het eerste gebruik). Formaat: 30x30x5,2 cm Artnr: 2002 Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: â‚Ź 37,90

PAVO 6 C C A R B O N KO E K E N PA N Een koekenpan met uitstekende eigenschappen voor een gelijkmatige warmteverdeling. In vergelijking met een koekenpan gemaakt van gietijzer, warmt deze pan van carbon snel op en koelt sneller af, waardoor u een betere controle heeft over de bereiding. De hoogwaardige pan heeft een bodem met een dikte van 3 mm en het oppervlak is bedekt met bijenwas om het te beschermen tijdens het transport (zorg ervoor dat u de bijenwas verwijdert voor het eerste gebruik). Formaat: 28x28x5,2 cm Artnr: 2001 Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: â‚Ź 37,90

66


KEUKEN

TO S T E S KO E K E N PA N Met trots presenteren wij Tostes, een drielaags stalen koekenpan. De braadpan bestaat uit twee lagen staal rond een aluminium kern, hetgeen bijdraagt aan een optimale warmteverdeling. De pan is bestand tegen zeer hoge temperaturen en is daarom ideaal voor het braden van o.a. vlees en vis. Het reliëf in de bodem van de pan zorgt voor een luchtruimte, dat een soort natuurlijke anti-aanbakfunctie creëert. Geschikt voor alle soorten warmtebronnen, inclusief inductie. Formaat: 28x28x5 cm Artnr: 1959 Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: € 63,90

67


KEUKEN

Deluca a new series in bamboo Bamboe is een snelgroeiende houtsoort die

veel

duurzaam

kooldioxide materiaal

opneemt.

Een

en

een

ook

verantwoorde keuze voor het milieu. Daarnaast is het een houtsoort die vanwege zijn antibacteriĂŤle eigenschappen ideale eigenschappen heeft voor snijplanken en ander kookgerei.

68


KEUKEN

DELUCA 3-DELIGE SNIJPLANKEN SET Set van drie verschillende formaten snijplanken van bamboe hout voor optimaal gebruiksgemak in de keuken. Onmisbaar bij het koken of serveren. Een duurzaam en milieuvriendelijk alternatief voor plastic snijplanken. Bamboe is een snelgroeiende plant die geen pesticiden of kunstmest nodig heeft, terwijl het van nature antibacterieel is en nagenoeg geen vocht opneemt, dit maakt het gereedschap hygiënischer in vergelijking met andere houtmaterialen. Formaat: Artnr: PK3183 Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: € 25,90

DELUCA END GRAIN SNIJPLANK Een mooie snijplank gemaakt van gecultiveerd bamboe. Bamboe is een snelgroeiende houtsoort die veel kooldioxide opneemt, dus een goed product met een verantwoorde keuze voor het milieu. Daarnaast is het een houtsoort die vanwege zijn antibacteriële eigenschappen ideaal is voor een snijplank. De snijplank is eenvoudig schoon te maken met een vochtige doek met warm water en wat afwasmiddel. Laat de snijplank op de gootsteen drogen. Smeer de snijplank af en toe in met wat bakolie. Koudgeperste olie is het beste omdat het fungeert als bescherming tegen vuil en de natuurlijke eigenschappen van het hout behoudt. Formaat: 40x28x3 cm Artnr: PK3190 Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: € 37,90

69


KEUKEN

D E L U C A K E U K E N TA N G Multifunctionele, duurzame tang gemaakt van bamboe. Perfect om toast uit de broodrooster te halen of om vlees of vis van de grill te halen en ook perfect voor het serveren van salades en pasta. Ontworpen voor een lange levensduur. Een vleestang van bamboe is comfortabeler en blijft koeler om vast te houden omdat het de warmte niet geleidt zoals een tang van metaal wel doet. Formaat: 30x2,5x2,5 cm Artnr: 31800 Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: € 8,50

DELUCA ONDERZETTER Een duurzame en stijlvolle bamboe onderzettter die geschikt is voor hete gerechten in alle soorten braadpannen. Voor zeer lange of ovale pannen, of ovenschalen is het aan te raden de onderzetter te splitsen in de twee delen en ze naast elkaar te plaatsen. Formaat: 15,5x15,8x2 cm Artnr: 31802 Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: € 16,90

DELUCA LADLE Een set keukenlepels in bamboe hout. Gebruik bij het koken of serveren. Een duurzaam en milieuvriendelijk alternatief voor plastic. Bamboe is een snelgroeiende plant die geen pesticiden of kunstmest nodig heeft, terwijl het van nature antibacterieel is en zo min mogelijk vocht opneemt. Dit maakt het gereedschap hygiënischer in vergelijking met andere houtmaterialen. Formaat: 25x5x2 cm Artnr: PK3180 Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: € 17,12

70


KEUKEN

Engraving - a green printing method Deze bedrukkingsmethode is naar onze mening de meest milieuvriendelijkste. Zeker omdat we het in huis hebben, besparen we zo op onnodige vrachtkosten.

Onze

lasergravure

apparaten

werken op zonne-energie en bij het graveren worden geen chemicaliĂŤn gebruikt. Graveren is de meest duurzame manier om een product te voorzien van een logo of tekst.

71


KEUKEN

BUSCOT RONDE SNIJPLANK Een ronde snijplank van topkwaliteit, die dankzij het grote formaat ook kan dienen als serveerplank. Het handige handvat maakt het serveren eenvoudig. De plank is gemaakt van FSC-gecertificeerd teakhout en heeft een prachtig goudkleurig tot medium bruin houtoppervlak dat met de tijd donkerder wordt. Het hoge oliegehalte biedt een krachtige bescherming tegen bijvoorbeeld water en houdt het lange tijd in een goede conditie. Formaat: 51x40x1,5 cm Artnr: 3181 Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: € 37,90

BUSCOT RECHTHOEKIGE SNIJPLANK Stijlvolle snij- of serveerplank die past in iedere keuken. Het ruime oppervlak maakt het bruikbaar voor zowel snijden als serveren. De snijplank is gemaakt van FSC-gecertificeerd teakhout en heeft een prachtig goudkleurig tot medium bruin houtoppervlak dat met de tijd donkerder wordt. Het hoge oliegehalte biedt een krachtige bescherming tegen bijvoorbeeld water en houdt het lange tijd in een goede conditie. Formaat: 49x24x1,5 cm Artnr: 3183 Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: € 27,90

BUSCOT LANGE SERVEERPLANK Een robuuste, zeer handige snij- of serveerplank dat dankzij zijn lengte van 75 cm en breedte van 15 cm een extra groot oppervlak heeft voor zowel snijden als serveren. De plank is gemaakt van FSC-gecertificeerd teakhout en heeft een prachtig goudkleurig tot medium bruin houtoppervlak dat met de tijd donkerder wordt. Het hoge oliegehalte geeft het bord een krachtige bescherming tegen bijvoorbeeld water en houdt het een lange tijd in een goede conditie. Formaat: 75x15x1,5 cm Artnr: 3184 Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: € 31,90

72


KEUKEN

B U S C O T M U LT I F U N C T I O N E L E S N I J P L A N K Snij- of serveerplank met het oppervlak van 40 x 30 cm, wat betekent dat het groot genoeg is om te snijden, te bereiden en te serveren. De snijplank is voorzien van een handige houder voor tablet of mobiele telefoon, zodat je het gemakkelijk kunt gebruiken terwijl je je favoriete recepten online volgt. De plank heeft ook een praktisch gootje, zodat de sappen gemakkelijk door het reservoir kunnen worden uitgegoten om onnodig morsen te voorkomen. Gemaakt van FSC-gecertificeerd teakhout. Formaat: 40x30x1,5 cm Artnr: 3182 Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: â‚Ź 37,90

73


KEUKEN

RETRO PEPERMOLEN Een pepermolen uitgevoerd in een klassiek, Scandinavisch design van essenhout. De binnenzijde van de molen is gemaakt van keramiek en verstelbaar, hetgeen snel en soepel malen garandeert. Formaat: 5x5x16 cm Artnr: 316220 Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: € 16,90

RETRO KAASMESSENSET Drie roestvrijstalen kaasmessen met eikenhouten handvat. Een klassiek en minimalistisch design in pure Scandinavische stijl. Verpakt in een exclusieve geschenkverpakking. Formaat: 10,5x7,7x2 cm Artnr: 10221 Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: € 21,50

RETRO SERVEERBESTEK Roestvrijstalen serveerbestek met handvaten van eikenhout. Een klassiek en minimalistisch design in pure Scandinavische stijl. Het keukengerei is perfect voor diners en speciale maaltijden thuis. Verpakt in een exclusieve geschenkverpakking. Formaat: 28,5x5,5x2 cm Artnr: 10220 Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: € 21,50

74


KEUKEN

Gigaro - Classic serveware in french bistro style 75


KEUKEN

GIGARO STEAKMESSENSET Set van vier vleesmessen in typisch Franse bistrostijl van hoge kwaliteit. Ieder heft is gemaakt van zwart pakkahout en het lemmet van hoogwaardig roestvrijstaal. Het mes is super scherp waardoor je met zo min mogelijk weerstand door het vlees snijdt. Combineer deze steakmessen met vorken die je thuis al hebt. Wordt geleverd in een luxe geschenkverpakking. Formaat: 26,5x3x1 cm Artnr: 30712 Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: € 23,50

GIGARO KAASMESSENSET Een exclusieve kaasset bestaande uit twee kaasmessen en een botermes van roestvrijstaal met zwarte handvaten gemaakt van pakkahout. Wordt geleverd in een luxe geschenkverpakking. Formaat: 27x13,5x2,5 cm Artnr: 30710 Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: € 18,90

GIGARO TRANCHEERSET Een trancheerset in typisch Frans geïnspireerde bistro-stijl. Gemaakt van roestvrijstaal. De handvaten van het koksmes en de vleesvork zijn gemaakt van zwart pakkahout . Wordt geleverd in een luxe geschenkverpakking. Formaat: 30,5x8,5x3 cm Artnr: 30714 Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: € 37,90

76


KEUKEN

G R I L LTA N G Grilltang van roestvrijstaal. De tang is geschikt voor zowel grotere stukken vlees als kleinere. De geribbelde binnenkant van de uiteinden van de tang zorgt voor een betere grip. Formaat: 35x2,3x2,3 cm Artnr: 3339 Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: â‚Ź 10,90

TOUCH KEUKENTHERMOMETER Een digitale vleesthermometer met aanraakfunctie, verpakt in een boekverpakking met recepten. De thermometer leest binnen vijf seconden de juiste temperatuur af. Of continu als u ervoor kiest om hem in het gerecht te zetten dat u aan het klaarmaken bent. Formaat: 21,5x11x3,5 cm Artnr: 3406 Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: â‚Ź 20,90

77


KEUKEN

PICHI HAMBURGERPERS Maak mooie hamburgers met deze pers. Rol het hamburgervlees tot een bal en druk dan tot de gewenste dikte. Verpakt met een receptenboekje in een mooie cadeauverpakking. Formaat: 17,5x10,5x10,5 cm Artnr: 3366 Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: € 12,90

LOGAN RASP Rasp kaas, wortels of citroen met deze originele en handige rasp, voorzien van een acaciahouten handvat en twee verschillende roestvrijstalen raspdelen. Het antisliprubber aan de onderkant geeft de rasp extra stabiliteit, waardoor het risico op ongelukjes in de keuken wordt verminderd. Een slanke rasp die slechts weinig ruimte inneemt in uw keukenlade of in uw keukenkast. Formaat: 31,5x6,5x2,5 cm Artnr: 30491 Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: € 10,90

CHOP SNIJPLANK Een functionele snijplank die het werk in de keuken eenvoudiger en hygiënischer maakt. De snijplank heeft twee zijden: één van kunststof en één van hout. De kunststof zijde wordt gebruikt voor bacteriële producten zoals kip, vis en vlees. Terwijl de houten zijde beter geschikt is om groenten, brood en nog veel meer te snijden. Formaat: 38x26x3 cm Artnr: 3031 Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: € 18,90

78


KEUKEN

LARINO KAASMESSENSET Mooie 3-delige kaasmessenset, met handvatten van acaciahout. Harde, zachte of romige kaas? In deze set van drie kaasmessen vindt u de messen die nodig zijn voor alle soorten kaas. Alles zit in een praktische opbergtas, voorzien van drie vakken. Formaat: 19x4x1 cm Artnr: 3073 Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: € 18,90

CITERNA SNIJPLANK Mooie snij- of serveerplank, gemaakt van FSC-gecertificeerd acaciahout. Geschikt voor het serveren van bijvoorbeeld kaas of tapas en het bereiden van voedsel. Door het te in te wrijven met een neutrale olie, zorg je er voor dat de snijplank aanmerkelijk langer meegaat. Het hout is FSC-gecertificeerd. Formaat: 36x26x1,5 cm Artnr: 3188 Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: € 24,90

F O R R E S T M A R M E R E N P L AT E AU Een stijlvol marmeren dienblad, voor het serveren van o.a. vleeswaren of kaas, maar ook te gebruiken als decoratie op iedere gewenste plek in het huis. Formaat: 33x18x1 cm Artnr: 3280 Groen , 3285 Bruin Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: € 29,90

79


KEUKEN

CAPE ZEEVRUCHTENSET Wanneer het tijd is voor het jaarlijks kreeftseizoen, is het belangrijk om voorbereid te zijn. Voor een geslaagd zeevruchten diner is het zaak om over de juiste tools te beschikken. Deze set kan je een flink stuk op weg helpen, want het bevat naast een kreefttang, een mes en vier vorken, samen verpakt in een handige katoenen tas. Met deze set ben je er zeker van dat je optimaal van kreeft kunt genieten. Om je bestek na gebruik goed te verzorgen, kun je het in oliën met een neutrale olie. Op die manier kun je het nog lang blijven gebruiken. Zorg er ook voor dat je het bestek met de hand wast. Formaat: ostronkniv 15,5x2,2 cm, gaffel 17x0,7 cm, kloknäckare 13x5cm Artnr: 3389 Verp: Katoenen tas Prijs per stuk: € 24,90

80


KEUKEN

NORDIC BIG 5 Dit setje bakvormpjes voor koekjes noemen we de Scandinavische ‘big five’ omdat het alle indrukwekkende dieren uit dit gebied bevat. Formaat: Artnr: 10541 Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: € 14,90

C I T Y B A K V O R M PJ E S S E T Bakvormpjes om uw eigen koekjes te bakken in de vorm van de Big Ben, de Eiffeltoren en het Empire State Bulding. De vormpjes hebben een matzwarte coating. Formaat: 16x8x1 cm Artnr: 1063 Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: € 9,90

BAKSET Bakset bestaand uit twee maatlepels, een garde en een bakkwastje. De set is verpakt in een boekvormige geschenkdoos met een omrekentabel aan de binnenkant.. Formaat: garde: 27 cm, bakkwastje: 11x4,5 sm, maatlepels: 13 cm. Formaat: 30x13x4,50 cm Artnr: 3067 Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: € 16,50

81


KEUKEN

GLOBE KOFFIE - OF THERMOSK AN Ronde thermoskan van kunststof met metalen deksel. De dubbelwandige binnenkant houdt de warmte goed vast. Formaat: Inhoud 1 L. Verp. Geschenkverpakking. Formaat: 18x18x21 cm Artnr: 5002 Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: â‚Ź 26,90

SC A N D I N AV I A N KO FFI E SE T Er is nauwelijks iets meer Scandinavisch te bedenken dan samenkomen voor een kop koffie en wat heeft een perfecte koffiepauze meer nodig dan een kopje koffie en een stukje gebak? Met deze set bestaande uit een koffiemeetlepel en een taartschep, kunt u uw lekkernijen in stijl en zonder gedoe serveren. De set is een perfect cadeau, zorg er wel voor dat je jezelf in het testpaneel plaatst voor de gelegenheid wanneer het wordt ingewijd! En de kers op de taart: zodra alles is gezegd en gegeten, zijn de lepel en de taartschep heel eenvoudig schoon te maken. Formaat: 28x13x4 cm (verpakking) Artnr: 3388 Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: â‚Ź 16,90

82


KEUKEN

WA L L AC E P L AC E M AT S E T

WALL ACE DIENBL AD

Dankzij het kurk dat aan de onderzijde van deze placemats wordt gebruikt, blijven ze stevig op de tafel liggen en kunnen ze dankzij het oppervlak gemakkelijker worden gereinigd dan stoffen placemats. Met een formaat van 30x40 cm is er voldoende ruimte voor het plaatsen van borden, bestek en glazen, waarbij tegelijkertijd het vouwen en kreuken van placemats die van zachte stof zijn gemaakt wordt vermeden. De set bestaat uit zes placemats met een prachtig en levendig bloemen- en plantenpatroon, waardoor zowel kleur als elegantie aan uw tafel wordt toegevoegd.

Een ronde dienblad met een groot oppervlak van 37 cm in diameter. Het dienblad is gemaakt van wilgenhout en heeft een mooi decoratief bloemenpatroon. Een prachtig object om op tafel te presenteren, zowel voor dagelijkse gelegenheden als bij feestelijke gelegenheden en het is eenvoudig om schoon te maken. Formaat: 37x37 cm Artnr: 3590 Verp: Geschenkverpakking

Formaat: 40x30 cm

Prijs per stuk: â‚Ź 30,90

Artnr: 3591 Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: â‚Ź 27,90

83


KEUKEN

KAISER LUXE MESSENSET

K AISER KOKSMES

Exclusieve set van vijf messen: broodmes, koksmes, santokumes, nakirimes en schilmes. De set is verpakt in een luxe canvas opbergzak met kunstlederen afwerking.

Dit koksmes (20 cm lemmet) is vervaardigd van Duits X50CrMoV15 staal en het handvat is gemaakt van pakkahout. De goede vormgeving van het gehele mes zorgt ervoor dat het prettig aanvoelt en eenvoudig is in gebruik.

Formaat: 33x3x1 cm Artnr: 1660 Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: € 155,90

Kaiser

Formaat: 30x3x1 cm Artnr: 1650 Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: € 31,90

Een messencollec tie uitgevoerd in een klassiek, tijdloos ontwerp dat nooit verouderd raakt. Kwalitatief uitstekende en uitgebalanceerde messen, gemaakt van Duits staal, aangevuld met stabiele houten handvaten. De messen zijn duurzaam en roestvrij. Behandel ze met liefde en zorg, waardoor ze een leven lang mee zullen gaan.

K A I S E R S L I J P S TA A L S E T

KAISER FILEERSET

Koksmes en slijpstaal uit de Kaiser serie. Het mes is vervaardigd uit Duits staal (X5CrMoV15) en voorzien van een handvat van pakkahout. Het handvat ligt makkelijk in de hand en de goede vormgeving van het gehele mes zorgt ervoor dat het fijn en eenvoudi

De set bestaat uit een fileermes, een veiligheidshandschoen en een RVS zeepje. De handschoen verbetert de grip op de gladde vis en beschermt tegen mogelijke ongelukken. Was uw handen met de RVS zeep om af te komen van de geur van vis of ui, iets wat met gewone zeep vaak niet lukt. Het mes is vervaardigd van Duits staal X50CrMoV15 en het handvat is van pakkahout. Het handvat ligt makkelijk in de hand en de goede vormgeving van het gehele mes zorgt ervoor dat het fijn en eenvoudig is in gebruik.

Formaat: 33x3x1 cm Artnr: 3373 Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: € 53,90

Formaat: 33x3x1 cm Artnr: 1601 Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: € 34,90

84


KEUKEN

KAISER BROODMES Dit broodmes (20 cm lemmet) is vervaardigd van Duits X50CrMoV15 staal en het handvat is gemaakt van pakkahout. De goede vormgeving van het gehele mes zorgt ervoor dat het prettig aanvoelt en eenvoudig is in gebruik. Formaat: 33x3x1 cm Artnr: 1651 Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: € 31,90

KAISER SANTOKUMES Dit Santokumes (14 cm lemmet) voor het snijden van vlees, is vervaardigd van Duits X50CrMoV15 staal en het handvat is gemaakt van pakkahout. De goede vormgeving van het gehele mes zorgt ervoor dat het prettig aanvoelt en eenvoudig is in gebruik. Formaat: 25,5x3x1 cm Artnr: 1653 Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: € 27,90

KAISER MESSENSET Set bestaande uit een koksmes en schilmes. Formaat: 33 cm (20 cm lemmet) en 19,5 cm (8 cm lemmet). Formaat: 33x3x1 cm Artnr: 1655 Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: € 45,90

85


KEUKEN

86


KEUKEN

LIMOUX SERVETRINGEN, 2 STUKS Elegante servetringen uitgevoerd in goudkleurig metaal, perfect om de gedekte tafel luxueuzer te maken. Formaat: Artnr: 12150 Guld , 12152 Silver Verp: Kuvert Prijs per stuk: € 4,90

BOURDON SERVETTEN, 2 STUKS Set van twee servetten van gewassen katoen die zacht aanvoelen en mooi gekleurd zijn. De theedoeken hebben een gestikte rand rondom. Leuk om te gebruiken, zowel tijdens door de weekse dagen als feestdagen. Formaat: 45x45 cm Artnr: 12140 Verp: Polybag Prijs per stuk: € 6,50

B O U R D O N P L AC E M AT S , 2 STUKS Set van twee placemats van gewassen katoen die zacht aanvoelen en mooi gekleurd zijn. De placemats hebben een gestikte rand rondom. Ideaal om te gebruiken, zowel tijdens door de weekse dagen als feestdagen. Formaat: 47x32 cm Artnr: 12142 Verp: Polybag Prijs per stuk: € 6,50

87


KEUKEN

BOURDON THEEDOEKEN, 2 STUKS Twee keukendoeken van gewassen katoen, die zacht aanvoelen en mooi gekleurd zijn. De theedoeken hebben een gestikte rand rondom. Een opvallend detail in de keuken. Formaat: 45x70 cm Artnr: 12144 Verp: Polybag Prijs per stuk: € 10,90

88


KEUKEN

NOMIMONO BORDENSET Set van twee handgemaakte borden van aardewerk. Vaatwasmachinebestendig.

Rustic design, earthy tones

Formaat: 17x17x1 cm Artnr: 3576 Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: € 23,90

Japan ontmoet Scandinavië, rustiek ontmoet modern. De inspiratie achter de Nomimonoserie komt uit de natuur en de aarde, wat resulteert in dit rustieke assortiment waar geen twee objecten hetzelfde zijn. Elk artikel NOMIMONO BORDEN

is handgemaakt van steengoed en is drie

Set van twee aardewerken borden in recht ontwerp. Uiteraard geschikt voor de vaatwasser.

keer geglansd om de juiste afwerking te

Formaat: 26,5x26,5x1,5 cm

verkrijgen. Het maakt elk item volledig uniek,

Artnr: 3553 Verp: Geschenkverpakking

wat zorgt voor de charme van Nomimono lijn.

Prijs per stuk: € 27,90

Een prachtige collectie artikelen om stijlvol mee te serveren.

89


KEUKEN

NOMIMONO SCHENKKAN

NOMIMONO SCHALEN

Een handige, rustieke schenkkan met handvat voor het schenken van de geweldige dranken die het leven te bieden heeft. De kan is handgemaakt van steengoed, wat betekent dat elke kan volledig uniek is. Het glazuur voegt een speciale nuance toe en zorgt er voor dat iedere kan anders oogt, waardoor de karaf nog meer persoonlijkheid en charme krijgt.

Twee schalen van aardewerk, klein model. Perfect voor ontbijt of voor het serveren van voorgerechten. Formaat: 17,5x17,5x5,5 cm Artnr: 3557 Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: € 15,50

Formaat: 11x11x18 cm Artnr: 3578 Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: € 37,90

NOMIMONO MOKKEN

N O M I M O N O S C H A A LTJ E S

Vier bekers zonder oor. Leuk voor koffie of thee, maar gebruik ze ook eens voor water en dek de rest van de tafel met andere onderdelen van de Nomimono serie.

Twee schaaltjes uit de Nomimono serie. Leuk als schoteltje of om kleine spulletjes op te bewaren.

Formaat: 8x8x9,5 cm

Artnr: 3554

Artnr: 3558 Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: € 18,90

90

Formaat: 24x10,5x1,5 cm Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: € 15,50


KEUKEN

NOMIMONO SERVEERSCHAAL

NOMIMONO SERVEERSET

NOMIMONO DIEPE SERVEERSCHAAL

Mooie aardewerken serveerschaal.

Aardewerken schaal met drie kommetjes. Geschikt voor allerlei doeleinden tapas, dips, snacks, maar de kommetjes zijn ook mooi met een waxinelichtje erin. De schaal is mooi als serveerschaal, maar ook leuk voor een salade.

Een mooie handgemaakte serveerschaal gemaakt van aardewerk, elegant ogend door de minimale oneffenheden in de schaal. Perfect voor het serveren van een bijvoorbeeld heerlijke noodlesalade of pastaschotel. Van nature vaatwasmachinebestendig.

Formaat: 31x31x5,5 cm Artnr: 3551 Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: € 37,90

Formaat: 35,5x14,2x3 cm

Formaat: 30x30x9 cm

Artnr: 3559

Artnr: 3564

Verp: Geschenkverpakking

Verp: Geschenkverpakking

Prijs per stuk: € 29,90

Prijs per stuk: € 31,90

91


KEUKEN

N O M I M O N O TA PA S S E T Een stijlvolle serveerset die bestaat uit twee aardewerk kommen en een houten bord en spatel. Geschikt voor kleine hapjes zoals bijvoorbeeld tapas of champignons. Formaat: 25x19x2 cm Artnr: 3572 Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: â‚Ź 23,90

NOMIMONO SCHAAL Schaal gemaakt van aardewerk, die behoort bij de populaire Nomimonoserie. Deze kom is geschikt voor bijvoorbeeld koude salades en vers gekookte aardappelen. Vaatwasmachine- en magnetronbestendig. Formaat: 21x21x12 cm Artnr: 3569 Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: â‚Ź 27,90

92


KEUKEN

Albe Een klassieke serie van aardewerk. Het contrast tussen de geglazuurde struc tuur en de organische vormen geeft de Albe serie een moderne uitstraling

met

behoud

van

authentieke

vakmanschap.

produc t

van

is

het Elk

handgemaakt

steengoed dat driemaal is geglazuurd voor de juiste afwerking. Het maakt elk produc t uniek, wat de Albe serie z’n charme geeft.


KEUKEN

ALBE SCHALENSET

ALBE BORDENSET

Formaat: 35x21x4 cm

Handgemaakte kommen met een rustieke en persoonlijke uitstraling die het resultaat is van de reactieve glazuurtechnologie die zorgt voor gevarieerde kleurnuances. De schalen zijn gemaakt van steengoed en kunnen worden gebruikt voor het serveren van yoghurt, muesli, ijs of soep. Als u tijdens een driegangendiner een vleugje luxe wilt toevoegen, gebruik dan een mooi tafelkleed en plaats de kommen op de borden van het hoofdgerecht. Eén set bestaat uit twee schalen.

Deze handgemaakte dinerborden zijn gemaakt van steengoed en hebben een rustiek design. Het glazuur geeft de borden een ongelooflijk stijlvolle en genuanceerde kleur. Als gevolg hiervan is geen enkel bord hetzelfde en dat is een groot deel van hun charme. Het dekken van de tafel met deze borden is een puur genot en als het gezegde over ”eten met je ogen” waar is, zullen deze borden zeker bijdragen aan je eetervaring. Eén set bestaat uit twee borden.

Artnr: 352319

Formaat: 18x18x5 cm

Verp: Geschenkverpakking

Artnr: 352219

Artnr: 352019

Prijs per stuk: € 34,90

Verp: Geschenkverpakking

ALBE SERVEERSCHOTEL Als u uw gasten zowel in stijl als eenvoud wilt bedienen, is deze rustieke serveerschaal van steengoed een goede keuze. Een groot deel van de charme van de handgemaakte gerechten is te wijten aan het feit dat geen twee schalen hetzelfde zijn. Het neutrale ontwerp maakt de schotel geschikt voor de meeste interieurstijlen en kan worden gebruikt voor het serveren van voorgerechten, hoofdgerechten en desserts.

Prijs per stuk: € 20,90

Formaat: 27x27x2 cm Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: € 27,90

ALBE BORDENSET

Serveerschaal van steengoed, uitgevoerd in een rustiek ontwerp dat zeker een sieraad op de eettafel zal zijn. De schaal is handgemaakt en dankzij de bonte en genuanceerde kleuren die door het reactieve glazuur worden geproduceerd, is geen kom hetzelfde. Ideaal voor het serveren van salades, pasta of stoofgerechten en past bij de meeste keukenstijlen.

Kleinere dinerborden van steengoed uitgevoerd in een rustiek ontwerp die zeker een visueel genot toevoegen aan uw eetervaring. Het glazuur geeft de borden een fraaie genuanceerde kleur. Als gevolg hiervan en dankzij het feit dat het volledig handgemaakt is, is elk bord volledig uniek. De borden zijn 21x2 cm groot en kunnen gemakkelijk worden gecombineerd met grotere borden uit dezelfde serie. Eén set bestaat uit twee borden.

Formaat: 26x26x7,5 cm

Formaat: 21x21x2 cm

Formaat: 9x9x9,5 cm

Artnr: 352419

Artnr: 352119

Artnr: 312519

Verp: Geschenkverpakking

Verp: Geschenkverpakking

Verp: Geschenkverpakking

Prijs per stuk: € 31,90

Prijs per stuk: € 20,90

Prijs per stuk: € 24,90

ALBE SERVEERSCHAAL

94

ALBE MOKKENSET Rustieke set van vier unieke drinkbekers die groot genoeg zijn om van die extra hoeveelheid koffie of thee te genieten. Dankzij het feit dat de mokken handgemaakt zijn van steengoed, krijg je een heel onderscheidend item, waar geen mok gelijk is aan een andere. Bovendien geeft de unieke reactieve glazuurtechnologie de mokken een fijn genuanceerde kleur.


KEUKEN

95


KEUKEN

MASON OVENWANT Met deze ovenwanten zijn de dagen van je vingers verbranden eindelijk voorbij. De wanten zijn gemaakt van 240 g/m2 katoen en dankzij hun dikke voering kunnen ze de hete temperaturen van de oven aan. Bovendien zijn de CE-gecertificeerde wanten ontworpen voor zowel de linkshandige als de rechtshandige koks. Formaat: 15x30 cm Artnr: 2257 Blauw, 2258 Beige, 2259 Groen Verp: Polybag Prijs per stuk: € 6,90

M A S O N S C H O R T/ T H E E D O E K Of je nu een schort of een theedoek nodig hebt, dit artikel zal zeker aan je eisen voldoen. Dankzij het multifunctionele ontwerp kan het zowel als schort als theedoek worden gebruikt. Gemaakt van 100% katoen en voorzien van een lus in contrasterende kleur voor gemakkelijk ophangen na gebruik. Formaat: 70x50 cm Artnr: 2254 Blauw, 2255 Beige, 2256 Groen Verp: Polybag Prijs per stuk: € 10,90

MASON KEUKENSCHORT Een functioneel schort gemaakt van 100% katoen waardoor je er zowel in de keuken als voor de grill uitziet als een professional. De voorkant is uitgerust met een handdoekhouder en een diepe zak om alle benodigde keukengerei bij de hand te houden. Het schort heeft gekruiste banden in contrasterende kleur die in lengte kunnen worden aangepast voor maximaal comfort. Formaat: 70x90 cm Artnr: 2251 Blauw, 2252 Beige, 2253 Groen Verp: Polybag Prijs per stuk: € 18,90

96


KEUKEN

ASADO KEUKENSCHORT Een stoer keukenschort gemaakt van stonewashed canvas (450g/m2) met kunstlederen details. Een schort met een lange levensduur die op den duur alleen maar mooier wordt. Formaat: 70x90 cm Artnr: 2155 Zwart , 2156 Groen, 2159 Beige Verp: Polybag Prijs per stuk: € 21,90

97


KEUKEN

ASADO EERSTE HULP KIT Een eerste hulp kit van de populaire Asado lijn. Het canvas EHBO tasje met rits bevat alles dat je nodig hebt in geval van kleine ongelukjes, zoals een schaar, pleisters, verbanden, etc. Inhoud 1L. Verpakt in een polybag. Formaat: 16x12x2 cm Artnr: 2190 Zwart Verp: Polybag Prijs per stuk: € 14,90

ASADO BLUSDEKEN Zekerheid vóór alles! Deze blusdeken is onmisbaar in ieder bedrijf en huishouden. Door de fraaie decoratie verdient de Vinga blusdeken eigenlijk overal de beste plaats. Formaat: 120x120 cm Artnr: 4821 Groen, 4823 Zwart, 4825 Beige Verp: Geschenkverpakking Prijs per stuk: € 26,90

98


FLASCHEN & THERMOSK ANNEN

MACE THERMOSFLES Dubbelwandige vacuümisolatietechnologie in één thermosfles. Het houdt de temperatuur, smaak en voedingswaarde van de drank op peil. Naast de onbreekbare roestvrijstalen buitenzijde en een 18/8 interieur heeft deze thermoskan een koperen wand voor optimale isolatie. Een zorgeloze anti-lekdop met lekvrije siliconen sluiting maakt deze fles helemaal af. Formaat: 500 ml, 8,5x8,5x27,5 cm, Artnr: 50400 Prijs per stuk: € 14,90

Formaat: 750 ml, 8,5x8,5x32 cm Artnr: 50402 Prijs per stuk: € 16,90

99


DRINKFLESSEN & THERMOSFLESSEN

OTIS THERMOS TO-GO-MUG Een geweldige manier om uw dagelijks leven als koffiedrinker te vereenvoudigen, is door een to-go-mok te nemen die u met slechts één hand kunt openen en sluiten. Als je veel onderweg bent, kan deze mok optimaal zijn, omdat hij zowel warmte als kou tot 6 uur kan vasthouden. Het is gemaakt van 18/8 roestvrij staal en smaakt of ruikt dankzij de materiaalkeuze niet. Plaats hem bovendien gewoon in de vaatwasser om hem schoon te maken. Formaat: 300 ml, 7x16 cm Artnr: 5062 Staalkleurig, 5064 Zwart, 5066 Wit Prijs per stuk: € 14,90

100


DRINKFLESSEN & THERMOSFLESSEN

MILES BROODTROMMEL In de populaire Miles serie is er nu ook een lunchbox. Ideaal voor wie eten meeneemt naar het werk. De trommel is van metaal met een deksel van bamboehout. Makkelijk schoon te maken en heeft een lange levensduur. Een opvallende riem gemaakt van vegan leer houdt het deksel op zijn plaats. Formaat: 800 ml, 16,6x11,6x6,3 cm, Artnr: 50480 Prijs per stuk: € 17,90

101


DRINKFLESSEN & THERMOSFLESSEN

MILES THERMOSFLES 10 0 0 ML Miles thermosflessen hebben een uitmuntende vacuümisolatie die het water tot 18 uur koud houdt en warme dranken tot 6 uur heet. De vacuümisolatie condenseert nooit en is lekvrij. De fles is gemaakt in 18/8 roestvrij staal, wat betekent dat er geen smaak of geur van eerdere inhoud in de fles achterblijft. De dop is voorzien van een hengsel. De thermoskan is vrij van giftige stoffen en kan levenslang worden gebruikt. Het draagt ertoe ​​ bij dat er minder plastic flessen worden weggegooid waardoor we de zeeën en het milieu sparen. Formaat: 1000 ml, 8x31,5 cm, Artnr: 5054 Staalkleurig, 5058 Zwart Prijs per stuk: € 19,90

102


DRINKFLESSEN & THERMOSFLESSEN

MILES THERMOSFLES Dankzij de efficiënte vacuümisolatie houdt de Miles Thermosfles dranken ijskoud tot wel 18 uur en stomend heet tot 6 uur. De isolatie werkt ook op de condensatie en verzekert dat de vloeistof niet in de bodem van uw tas terecht komt. De fles is gemaakt van 18/8 roestvrijstaal waardoor de huidige inhoud niet naar de vorige inhoud van de fles proeft en ruikt. Het materiaal is volledig vrij van gifstoffen en stevig genoeg om levenslang mee te gaan. Schakel nu over van de plastic giftige flessen naar dit ecologische alternatief – je geniet op een compleet andere manier van je drankjes en spaart tegelijkertijd de natuur! Formaat: 500 ml, 8x8x23 cm, Artnr: 5042Navy, 5044 Groen, 5046 Wit, 5048 Staalkleurig, 5052 Zwart Prijs per stuk: € 16,50

103


DRINKFLESSEN & THERMOSFLESSEN

LEAN GLAZEN DRINKFLES Een eigentijdse glazen Lean waterfles, ideaal voor thuis, op kantoor of tijdens het sporten. Deze waterfles neem je eenvoudig mee door de goede grip en is tevens voorzien van een handige draaglus. De sportfles heeft een eenvoudig maar stijlvol ontwerp van transparant glas met een siliconen beschermhoes. De fles is vaatwasmachinebestendig en heeft een inhoud van 570 ml. De fles is gemaakt van borosilicaatglas, een soort glas dat beter bestand is tegen hogere temperaturen dan gewoon glas, tevens kan het snelle temperatuurveranderingen weerstaan en is schokbestendiger dan gewoon glas. Formaat: 570 ml, 6,5x23,5 cm Artnr: 50961 Zwart, 50962 Grijs Prijs per stuk: â‚Ź 9,90

104


DRINKFLESSEN & THERMOSFLESSEN

L E A N WAT E R F L E S Waterfles van BPA-vrij kunststof. Met de lus aan het deksel is de fles eenvoudig aan bijvoorbeeld een hometrainer te hangen. Daarnaast past de fles in de meeste bekerhouders en is eenvoudig schoon te maken. Geschikt om te bedrukken. Formaat: 570 ml 6,5x6,5x23,5 cm Artnr: 50830 Roze, 50831 Navy, 50832 Donkergrijs, 50833 Rood, 50846 Oranje, 50847 Transparant, 50848 Groen, 50849 Blauw, 50862 Geel, 50863 Donkergroen Prijs per stuk: € 5,90

105


DRINKFLESSEN & THERMOSFLESSEN

LEAN THERMOSFLES Een gecoate roestvrijstalen thermosfles passend bij de Lean waterfles, uit dezelfde serie. Door de lus aan de dop kan de isoleerfles eenvoudig aan een (rug)tas vastgemaakt worden en dankzij zijn vorm past hij in de meeste bekerhouders van auto’s. Geschikt voor zowel warme als koude dranken, die beide lang op temperatuur gehouden worden. Eenvoudig schoon te maken, zowel met de hand als in de vaatwasser. Formaat: 450 ml, 6,5x6,5x23 cm Artnr: 50950 Zwart, 50951 Wit, 50952 Grijs Prijs per stuk: € 13,90

106


DRINKFLESSEN & THERMOSFLESSEN

Customise your bottle. Laser graveren is de ‘bedrukkingsmethode’ die naar onze mening de groenste is. Zeker als je, zoals wij, het in eigen huis hebt, waardoor de nodige vrachtkosten bespaard worden. Daarnaast worden onze graveermachines aangedreven door zonne-energie en bij het graveren worden geen chemicaliën gebruikt. Kor tom: graveren is de meest du-

L E A N T H E R M O S F L E S M E TA A L

urzame manier om een produc t te ver fijnen.

Roestvrijstalen thermosfles passend bij de waterfles van dezelfde serie. Door de lus aan de dop kan de thermosfles gemakkelijk aan de tas gehangen worden, en door zijn vorm past hij in de meeste bekerhouders. Geschikt voor zowel warme als koude dranken, die lang op temperatuur worden gehouden (6u voor hete en 18u voor koude dranken). Eenvoudig schoon te maken zowel met de hand als in de vaatwasser. U kunt zelf de kleur van de lus kiezen (9 verschillende kleuren).

Het graveren van o.a. onze flessen en thermosflessen is erg fraai en wordt altijd zeer gewaardeerd.

Formaat: 450 ml, 6,5x6,5x23 cm Artnr: 50953B Blauw, 50953BK Zwart, 50953DB Donkerblauw, 50953DG Donkergrijs, 50953G Groen, 50953O Oranje, 50953P Roze, 50953R Rood, 50953W Wit Prijs per stuk: € 13,90

107


SPORT

Made from recycled PET-bottles RPET ACTIVE DRY HANDDOEK Gemaakt van een combinatie van vezels afkomstig uit gerecyclede PET-flessen en microvezels. Lichtgewicht en compact. De unieke badstofstructuur kan meer vocht opnemen en droogt driemaal sneller dan een traditionele handdoek. Ideaal voor buitenactiviteiten, sporten en reizen. Deze maat is uitstekend geschikt voor gebruik in de sportschool. Er zijn drie gerecyclede PET-flessen gebruikt om deze handdoek te maken. Formaat: 80x40 cm Artnr: 60021 Zwart, 60023 Grijs, 60025 Navy Prijs per stuk: â‚Ź 7,50

RPET ACTIVE DRY HANDDOEK Gemaakt van een combinatie van vezels afkomstig uit gerecyclede PET-flessen en microvezels. Lichtgewicht en compact. De unieke badstofstructuur kan meer vocht opnemen en droogt driemaal sneller dan een traditionele handdoek. Ideaal voor buitenactiviteiten, sporten en reizen. Deze maat is uitstekend geschikt voor gebruik in de sportschool. Er zijn drie gerecyclede PET-flessen gebruikt om deze handdoek te maken. Formaat: 140x70 cm Artnr: 60022 Zwart, 60024 Grijs, 60026 Navy Prijs per stuk: â‚Ź 14,90

108


OUTDOOR

RPET Sortino Er zijn ongeveer 5 PET-flessen nodig om een Sortino tas te maken. RPET Sortino is gemaakt van 50% gerecycled polyester. Het gebruik van gerecycled polyester is onze manier om initiatieven op basis van recycling aan te moedigen en te ondersteunen. Het helpt ook voorkomen dat plastic flessen in de natuur en in de zeeĂŤn terechtkomen.

109


OUTDOOR

R P E T S O R T I N O KO E L R U G TA S

RPET SORTINO KOELMAND

R P E T S O R T I N O KO E LTA S

Op het eerste oog is het lastig om er modern en trendy uit te zien met een koeltas in de hand, maar met deze koeltas gaat dat zeker lukken! De koelrugtas heeft details van kunstleer en katoen en het is voor 50% gemaakt van gerecycled materiaal uit PET-flessen, dus is het weldegelijk een hippe tas die in de huidige tijd past! Naast het met PEVA gevoerde grote koelcompartiment dat de kou bewaart, is de rugzak uitgerust met verschillende praktische opbergvakken.

Deze mooie, ruime koelmand betekent het einde van de saaie en ouderwetse koeltassen. De gemêleerd gekleurde koeltas heeft details van kunstleer en katoen en is voor 50% gemaakt van gerecycled kunststof uit PET-flessen, waardoor het een duurzame tas is waarmee je in stijl kunt picknicken. Aan de buitenkant van de koeltas bevindt zich een kleiner compartiment om spullen in op te bergen. De dikke PEVA-vulling houdt de kou lang vast en is na gebruik ook eenvoudig te reinigen. Met een verstelbare schouderriem en dubbele handgreep, heb je verschillende opties om de koelmand te dragen.

Deze moderne en stijlvolle koeltas doet het erg goed als je een leuk uitstapje gaat maken. Het heeft een iets kleiner formaat, dus het is gemakkelijk om te dragen met de dubbele handgrepen of met de schouderriem. De koeltas is voor 50% gemaakt van gerecycled kunststof van PET-flessen en is ook voorzien van details van katoen en kunstleer. De binnenkant is gemakkelijk schoon te maken en te drogen en de kou blijft lang aanwezig dankzij de dikke PEVA-vulling.

Formaat: 40x28x24 cm

Artnr: 51323 Zwart

Formaat: 30,5x15x46 cm Artnr: 52103 Zwart Prijs per stuk: € 34,90

Artnr: 51203 Zwart

Formaat: 23x20x27 cm Prijs per stuk: € 17,90

Prijs per stuk: € 31,90

110


OUTDOOR

Z W E E D S E O U T D O O R PA N Een typisch Zweedse outdoor pan die geplaatst kan worden op een van keien of stenen gemaakte barbecue. De staalkleurige pan wordt verpakt in een opbergtas. Formaat: 21,5x21,5x2,5 cm Artnr: 5510 , Prijs per stuk: € 24,90

KO E L R U G TA S T H E R M O Handige, royale rugzak met koelfunctie. Veel grote vakken, ideaal voor op reis of voor een picknick. Formaat: 33x22x47 cm Artnr: 5180 Zwart, Prijs per stuk: € 23,90

111


V ER PA K K I N G EN

2012_31800_2254 C A N VA S D R A AG TA S G O T S Katoenen tas van extra fijne biologisch geteelde katoen met het GOTScertificaat. Gemaakt van 35 gsm 1% biologisch geteelde katoen. OEKO-TEX standard 1. Formaat: 40x38x7 cm Artnr: 2306 Crème Verp: Polybag Prijs per stuk: € 4,50

C A N VA S D R A AG TA S G O T S Katoenen tas van extra fijne biologisch geteelde katoen met het GOTScertificaat. Gemaakt van 35 gsm 1% biologisch geteelde katoen. OEKO-TEX standard 1. Formaat: 40x38x7 cm Artnr: 2309 Zwart Verp: Polybag Prijs per stuk: € 5,50

112


V ER PA K K I N G EN

THANK YOU G I F TBOX

THANK YOU G I F TBAG

Kartonnen geschenkverpakking met FSC® certificaat, het label voor verantwoorde bosbouw.

Papieren geschenktas met FSC® certificaat, het label voor verantwoorde bosbouw.

Formaat: 39x29x7 cm

Formaat: 49x11x33 cm

Artnr: 921

Artnr: 925

Prijs per stuk: € 3,50

Prijs per stuk: € 4,90

Formaat: 16x9x20 cm

Formaat: 30x10x37 cm

Formaat: 40x11x49 cm

Artnr: 408

Artnr: 409

Artnr: 410

Prijs per stuk: € 1,90

Prijs per stuk: € 2,50

Prijs per stuk: € 2,90

H O L I D AY S G I F T B O X

H O L I D AY G I F T B A G

Kartonnen geschenkverpakking met FSC® certificaat, het label voor verantwoorde bosbouw.

Papieren geschenktas met FSC® certificaat, het label voor verantwoorde bosbouw.

Formaat: 39x29x7 cm Artnr: 1221 Prijs per stuk: € 3,50

Formaat: 49x11x33 cm

Formaat: 56x36x5,5 cm

Artnr: 1225

Artnr: 226

Prijs per stuk: € 4,90

Prijs per stuk: € 4,90

113

Formaat: 16x9x20 cm

Formaat: 30x10x37 cm

Formaat: 40x11x49 cm

Artnr: 308

Artnr: 309

Artnr: 310

Prijs per stuk: € 1,90

Prijs per stuk: € 2,50

Prijs per stuk: € 2,90


Follow our work and be inspired

@VINGASWEDEN FACEBO OK .CO M/ V I N GA S W E DE N @ V I N G A S W E D E N


L I D M A AT S C H A P P E N & I N I T I AT I E V E N

CHEMICALIËN

AMFORI

CHEMICALS IN FOCUS

Vinga is lid van Amfori-BSCI, een Europese samenwerking van bedrijven die de arbeidsomstandigheden in de wereldwijde leveranciersketen willen verbeteren. Amfori verenigt meer dan 1300 bedrijven rond een gemeenschappelijke gedragscode. Van hen krijgen we ondersteuning bij het werken aan een ethische en verantwoorde toeleveringsketen. De basis voor het systeem is de gemeenschappelijke gedragscode die alle leden verplichten om te implementeren in hun toeleveringsketen. De gedragscode is gebaseerd op de Verklaring van de Verenigde Naties over de mensenrechten, het Kinderverdrag en de kernverdragen van de International Labour Organisation (ILO). We werken samen met onze leveranciers om een betere werkomgeving voor hun medewerkers te ontwikkelen.

Om proactief te kunnen werken aan de EU-wetgeving inzake chemicaliën REACH, zijn we sinds 2015 lid van de Kemikaliegruppen bij de RISE Research Institutes of Sweden (voorheen Swerea IVF). Het netwerk wordt beheerd door RISE samen met experts van universiteiten en autoriteiten. Het lidmaatschap helpt ons om wettelijke vereisten te interpreteren, ons op de hoogte te houden van wijzigingen in de wetgeving en de wetgeving aan onze partners te kunnen communiceren. We hebben ook de mogelijkheid om kennis en advies op te doen over productspecifieke vraagstukken.

BCI COTTON We stelden ons zelf de vraag: hoe kunnen we op een duurzamere manier met katoen werken? Het overgrote deel van de huidige katoengewassen in de wereld zijn namelijk conventioneel geteelde gewassen, dus niet-biologisch geteeld. Wij hebben bewust gekozen voor een lidmaatschap van BCI. Het katoen dat wij gebruiken wordt gekocht als BCI-katoen, hetgeen betekent dat voor elke ton ruwe katoen die Vinga koopt, een bepaalde hulpbron wordt gebruikt om boeren en arbeiders in de katoenvelden te leren hoe ze katoen op een duurzamere manier kunnen verbouwen (bijvoorbeeld hoe het waterverbruik te verminderen en minder pesticiden te gebruiken) ). De training wordt gefinancierd door de jaarlijkse vergoeding die Vinga aan BCI betaalt, wat weer afhangt van de hoeveelheid ruwe katoen die we als BCI kopen. Dus hoe meer producten we als BCI-lid kunnen kopen, hoe meer geld er voor onderwijs en training voor telers beschikbaar komt. TEXTILIMPORTÖRERNA Als lid van Textilimportörerna krijgen we extra ondersteuning bij alles wat met de handel in textielproducten te maken heeft. Ze bieden branchespecifieke service en helpen bij het schetsen van concepten met betrekking tot bijvoorbeeld chemisch gebruik, milieukeurmerken en sociale verantwoordelijkheid. Een goede ondersteuning in hoe je als bedrijf omgaat met duurzaamheid. N AT U U R B E S C H E R M I N G S V E R E N I G I N G Wij zijn van mening dat kennis en interesse in milieukwesties cruciaal zijn om onze impact op het milieu tot een minimum te kunnen beperken. Daarom steunen we de Swedish Society for Nature Conservation. Op deze manier helpen we projecten te ondersteunen die verband houden met klimaat- en milieukwesties. De Zweedse Vereniging voor Natuurbehoud is de grootste en meest invloedrijke milieuorganisatie van Zweden en als lid helpen we hen om belangrijke milieukwesties hoog op de agenda te zetten in Zweden en in de EU. CENTRE OF HOPE PRIMARY SCHOOL Al jaren ondersteunt Vinga een school in Lijing, in de provincie Yunnan in het zuiden van China. Dit was een kans om een ondersteunend project te starten direct in het land waar het grootste deel van onze productie vandaag de dag plaatsvindt. Het project draagt ertoe bij dat de school lesmateriaal en andere zaken krijgt die het onderwijs voor kinderen vereenvoudigt en verbetert.

115

PRODUCTONTWIKKELING Het creëren van Vinga producten vindt het hele jaar door plaats en voor ons gaat het om het streven naar oplossingen en productontwikkelingen over een langere periode. Als we de tijd nemen om hier een grondige klus te klaren, hebben we meer kansen om een duurzamer product te creëren dat een leven beschoren is. Het is belangrijk dat elk product het verdient om een herinnering te creëren, dat er een functie en een gedachte achter het product zit. De aankooproutine is gebaseerd op het minimaliseren van alle onnodige processen, verpakkingen en voorbereidingen, zonder concessies te doen aan kwaliteit of uitstraling. Door ons lidmaatschap van de Kemikaliegruppen blijven we op de hoogte van het laatste onderzoeken op het gebied van chemische en milieukwesties, een belangrijke leidraad voor besluitvorming bij de productontwikkeling. VINGA GUANGZHOU In het Vinga kantoor in Guangzhou, China werken momenteel drie personen, te weten: Flora, Michelle en Bella. Ze werken dagelijks met order- en leveranciersmonitoring en dankzij hen kunnen we hier een nauwe samenwerking met onze partners creëren. De collega’s van ons Chinese kantoor zijn een belangrijk onderdeel bij het communiceren van onze chemische vereisten aan onze partners en bij het informeren over hoe we werken met de tool Chemicals In Focus.


VINGA.COM

Profile for Vinga

Vinga Product Catalouge Benelux Edt.  

Vinga Product Catalouge Benelux Edt.