Vinga Giftcard SS22 - SE

Page 1

Gåvan med oändliga möjligheter S P R I N G S U M M E R 2 0 2 2 / / S W E D I S H E D T.

GÖR SKILLNAD Av varje sålt gåvokort går 10 kr oavkortat till UNHCR, FN:s flyktingorgan.En gåva som gör skillnad Den katastrofala situationen för människor på flykt i världen fortsätter och lämnar inte någon oberörd. Vi har därför lanserat en kampanj till förmån för människor på flykt. Av varje sålt gåvokort går 10 kr oavkortat till UNHCR, FN:s flyktingorgan. Kampanjen pågår mellan den 1 maj till 30 juni men kan komma att förlängas.

10 kr går oavkortat till UNHCR, FN:s flyktingorgan


Gåvokort Vinga Home - Et t gåvokor t med en summa at t spendera Det mer flexibla alternativet . Kan användas på en enda gåva inom det valda värdeinter vallet eller som

Givaren bestämmer värdet på gåvan

Mot tagaren har tillgång till hela sor timentet, ca 150 0 val

presentkor t s-k redit och på så sät t kan mot tagaren välja f lera produk ter

eller lägga till egna pengar för at t uppgradera gåvan. Pris: FRÅN 160 SEK EX MOMS Frakt: 75 SEK / KORT

Mot tagaren

kan

välja

flera

gåvor och lägga till

egna pengar för at t uppgradera gåvan •

Mot tagaren kan slå ihop f lera gåvokor t

Mot tagaren behöver inte utny t tja hela beloppet på en och samma gång

Fysisk t eller digitalt gåvokor t

Möjlighet till egen design på hemsida och kor tStörre valmöjlighet S om gi var e välj e r du sj äl v hur mycke t du v ill ge o ch som mot tagar e välj e r du gå va b l an d he l a sor t ime n t ink lusi ve he l a u t b ude t p å v ingahome . com

Tillgång till erbjudanden M ot tagar e n får t ill gång t ill de r ab a t te r ade pr ise r o ch sp e cial e r bjud an de n som f inns p å V inga H ome un de r he l a gil t ighe t s t ide n p å kor te t , ä ve n om värde t är för br uka t så kan m an som mot tagar e l o gga in o ch ta de l a v r ab a t te r a t sor t ime n t .Gåvokort Nobel At t visa uppska t tning behöver inte kos ta sk jor tan , en liten investering i personal och kunder betalar sig alltid tillbaka. Här hit tar du et t noga ut valt men något mer komprimerat sor timent i jämförelse med våra andra gåvokor t . T ill höger ser du et t exempel på framsida, välj mellan f lera olika eller designa din egen.

PRIS 160 SEK EX MOMS F R A K T 7 5 S E K / KORT F R A K T E N Ä R K L I M AT KO M P E N S E R A D

Scanna koden för att se aktuellt sortiment

Detta är bara ett urval av kategorier & produkter - S E A L L A VA L B A R A P R O D U K T E R PÅ V I N G AG I F T C A R D . CO M -

ELEKTRONIK

PANNLAMPA LED

TRÅDANSLUTNA HÖRLURAR

HEMTEXTIL- OCH INR EDNING

OBIORI VEGANLJUS

JOSEI VAS

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN


KÖK & S E RV E R I NG

VÄ S KOR & R E SA

VATTENGLAS 52CM, 2 ST

LALILLO KÖKSREDSK AP

BALTIMORE NECESSÄR

RPET SORTINO K YLVÄSK A

ROSENDAHL

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

S M YC K E N & ACC E S S OA R E R

KNOT RING

RFID-SKYDDAD KORTHÅLLARE

GRINDA STOCKHOLM

EXTR A HÅLLBART ALTER NATIV

SALLADSSK ÅL I ÅTERVUNNET GLAS

S PORT & F R I T I D

MILES TERMOSFLASK A

R-PET SPORTHANDDUK

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

UPPLEVELSER & UNDER HÅLLNING

LEAN GLASVATTENFLASK A

TIDNINGSPRENUMERATION

POCKETPAKET

VINGA SWEDEN

ALLER MEDIA

NORSTEDTS


Gåvokort Classic E t t k l a s s i s k t v a l , m o t t a g a r e n k o m m e r g a r a n t e rat at t bli nöjd! Du hit tar produk ter i en rad olika kategorier och självklar t gåvor från välkända varumärken . T ill höger ser du et t exempel på framsida, välj mellan f lera olika eller designa din egen.

PRIS 240 SEK EX MOMS F R A K T 7 5 S E K / KORT F R A K T E N Ä R K L I M AT KO M P E N S E R A D

Scanna koden för att se aktuellt sortiment

Detta är bara ett urval av kategorier & produkter - S E A L L A VA L BA R A PRO DU K T E R PÅ V I NGAG I F T C A R D.C O M -

ELEKTRONIK

HÖGTALARE

HEMTEXTIL- OCH INR EDNING

CARRIE TRÅDLÖS HÖGTALARE RÖRÖ

OAMI LJUSLYKTA

KRUKOR FRÅN ITALIEN

VINGA SWEDEN

BERGS POTTER


KÖK & S E RV E R I NG

VÄ S KOR & R E SA

NOMIMONO SK ÅLSET, 2 DELAR

HUDSON DESSERTSK ÅLAR, 6 DELAR

BALTIMORE ORGANISER

BALTIMORE TOTEBAG

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

S M YC K E N & ACC E S S OA R E R

S PORT & F R I T I D

GRINDA CABEL BRACELET

GRINDA KNOT ARMBAND

VILDMARKSPANNA

MILES MATTERMOS

GRINDA STOCKHOLM

GRINDA STOCKHOLM

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

EXTR A HÅLLBART ALTER NATIV

MONTGOMERY BÄDDSET, 2 DELAR

BILTON PLÄD I ÅTERVUNNET MATERIAL

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

UPPLEVELSER & UNDER HÅLLNING

PROVA PÅ YOGA

HOTELLFRUKOST FÖR TVÅ


Gåvokort Regal D e t h ä r ä r k o r t e t f ö r d i g s o m v i l l a t t m o t t a g a ren ska få rik tig t mycket a t t välja mellan . Stör re delen av vår t sor timent ligger med på det ta kor t . D u h i t t a r p r o d u k t e r i n o m e n r a d o l i k a k a t e g o r i e r. T ill höger ser du et t exempel på framsida, välj mellan f lera olika eller designa din egen.

PRIS 400 SEK EX MOMS F R A K T 7 5 S E K / KORT F R A K T E N Ä R K L I M AT KO M P E N S E R A D

Scanna koden för att se aktuellt sortiment

Detta är bara ett urval av kategorier & produkter - S E A L L A VA L B A R A P R O D U K T E R PÅ V I N G AG I F T C A R D . CO M -

ELEKTRONIK

HEMTEXTIL- OCH INR EDNING

ACTIONK AMERA

LOCKTÅNG

OAMI LJUSLYKTA

HUNDEN TIM

RÖRÖ

REMINGTON

VINGA SWEDEN

KAJ BOJESEN


KÖK & S E RV E R I NG

VÄ S KOR & R E SA

BOUSSAC LÄTTVIKTSGJUTJÄRNSSTEKPANNA

BUSCOT MULTISK ÄRBRÄDA

BALTIMORE WEEKENDBAG

BALTIMORE BACKPACK

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

S M YC K E N & ACC E S S OA R E R

S PORT & F R I T I D

GRINDA HERITAGE 32 MM

CHAIN DROP EARRING

MILES TERMOS OCH LUNCHBOX

RPET SORTINO K YLRYGGSÄCK

GRINDA STOCKHOLM

LILY & ROSE

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

EXTR A HÅLLBAR A ALTER NATIV

UPPLEVELSER & UNDER HÅLLNING

SVANENMÄRKT BÄDDSET 4 DELAR

DRYCKESBEHÅLLARE I ÅTERVUNNET GLAS

CHOKLADPROVNING

FILMKODER

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

CHOICE

SF ANYTIME


Gåvokort Extravagans Det ta är et t exklusiv t och generöst val, mot tagaren k o m m e r g a r a n t e r a t a t t b l i n ö j d ! D u h i t t a r p r o d u kter och upplevelser i en rad olika kategorier och självk lar t från välkända varumärken . T ill höger ser du et t exempel på framsida, välj mellan f lera olika eller designa din egen.

PRIS 600 SEK EX MOMS F R A K T 7 5 S E K / KORT F R A K T E N Ä R K L I M AT KO M P E N S E R A D

Scanna koden för att se aktuellt sortiment

Detta är bara ett urval av kategorier & produkter - S E A L L A VA L B A R A P R O D U K T E R PÅ V I N G AG I F T C A R D . CO M -

ELEKTRONIK

HEMTEXTIL- OCH INR EDNING

KRUSTÅNG

BLUETOOTH HÖRLURAR

POSTER AMSTERDAM

MORRIS RPET BLANKET

REMINGTON

RÖRÖ

ASTRID WILSON

VINGA SWEDEN


KÖK & S E RV E R I NG

VÄ S KOR & R E SA

BLOOM SK ÅL

YORK GLASSET

BRENDON WEEKENDBAG

BALTIMORE TRAVEL BACKPACK

GEORG JENSEN

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

S M YC K E N & ACC E S S OA R E R

S PORT & F R I T I D

ANAIS BANGLE

SILVERÖRHÄNGEN

PLEESE SCARF

OMNI TIGTHS

GRINDA STOCKHOLM

GRINDA STOCKHOLM

DESIGNHOUSE STOCKHOLM

CLN

EXTR A HÅLLBAR A ALTER NATIV

UPPLEVELSER & UNDER HÅLLNING

LOUIS RPET ROBE

BELAGGIO HANDDUKSSET, 4 DELAR

MASSAGE 30 MIN

FILMKODER

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

CHOICE

SF ANYTIME


Gåvokort Imperial Vå r t m e s t p å k o s t a d e g å v o k o r t . E t t o e r h ö r t e x k l u s i v t v a l , mot tagaren kommer garanterat at t bli nöjd! Du hit tar et t noga ut valt sor timent i en rad olika kategorier och självk lar t från välkända varumärken . T ill höger ser du et t exempel på framsida, välj mellan f lera olika eller designa din egen.

PRIS 800 SEK EX MOMS F R A K T 7 5 S E K / KORT F R A K T E N Ä R K L I M AT KO M P E N S E R A D

Scanna koden för att se aktuellt sortiment

Detta är bara ett urval av kategorier & produkter - S E A L L A VA L B A R A P R O D U K T E R PÅ V I N G AG I F T C A R D . CO M -


KÖK & S E RV E R I NG

MONTE GJUTJÄRNSGRYTA

STELTON K ANNA

BARON SÅSK ASTRULL

HATTASAN DAMASCUS SANTOKUKNIV

VINGA SWEDEN

STELTON

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

ELEKTRONIK

S M YC K E N & ACC E S S OA R E R

ÖRHÄNGEN

LEA ÖRHÄNGEN

TRÅDLÖSA HÖRLURAR

LILY & ROSE

GRINDA STOCKHOLM

SACKit

HEMTEXTIL- OCH INR EDNING

PRIMLAND HOTEL SATIN BÄDDSETT, 4 DELAR

APA MINI

VINGA SWEDEN

KAJ BOYESEN

AIRFRYER

S PORT & F R I T I D

MONTE RAW GRILLHÄLL

SLOANE RPET WEEKENDBAG

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN


Gör det personligt

Egen design på kort och webb S ä t t e r pr äge l p å kor te t o ch gå vosid an ge nom a t t l ägga t ill e n p e r sonlig h älsning . På gå vosid an går de t ä ve n a t t l ägga t ill v ide oh älsningar, n ågot som är mycke t uppska t ta t ! Egen design på kort: 495 SEK (minst 50 st) Toppbild med hälsning: 495 SEK (minst 50 st)


Gåvokort som sms Vi kan sms:a ut gåvokortet direkt till mottagaren. Det enda vi behöver är en excellista med namn och mobilnummer.

Gåvokort som e-post Om du saknar mobilnummer till alla eller helt enkelt föredrar att kommunicera via e-post så kan vi skicka ut ett personligt mail till mottagaren .

Analog leverans av gåvokort Om du väljer att vara lite traditionell och verkligen vill göra ett intryck, då skickar du gåvokortet som ett brev. Det mesta man får i brevlådan idag är räkningar, så med ett gåvokort kommera du enkelt att sticka ut.v

Vinga Giftcard

Vinga Home Giftcard VS

Utformning och design Fysiskt eller digitalt gåvokort

Fysiskt eller digitalt gåvokort

Möjlighet till egen design på hemsida och kort

Möjlighet till egen design på hemsida och kort

Sortiment Fem olika valörer

Givaren bestämmer värdet på gåvan

Förvalt sortiment, ca 150 val per valör

Mottagaren har tillgång till hela sortimentet, ca 1500 val

Flexibilitet Mottagaren kan bara välja en gåva

Mottagaren kan välja flera gåvor och lägga till egna pengar för att uppgradera gåvan Mottagaren kan slå ihop flera gåvokort för att uppgradera gåvan Mottagaren behöver inte utnyttja hela beloppet på en och samma gång


Knowing is growing Om ändå våra drömmar kunde ge oss en liten hint om framtiden. Några små tecken bara, som indikerar at t vi är på rät t väg. För at t ha något at t hålla fast vid, skapade vi Drömgåvan. Den kan verka självklar och fundamental men den har stor bet ydelse för oss och en bred innebörd. För at t kunna förbät tra och för at t lyckas med hållbarhetsarbetet behöver vi kunskap, vi måste veta saker. Saker inom en mängd olika områden, till exempel måste vi veta av vad, hur och av vem våra produk ter tillverkas. Det man vet, har man alltid got t av, så löd väl ordspråket? Det bästa av allt är at t det man vet, kan man påverka, man kan omvandla det och man kan förbät tra det. Ju mer vi vet desto mer hela, mer handlingskraf tiga och mer levande blir vi. Exak t hur ef ter frågan, behovet och kraven på oss och på våra produk ter och tjänster kommer se ut framöver är något vi inte vet, det enda vi vet är at t arbetet för en mer hållbar af färsmodell inte kan vänta. Med vetskap kommer också transparens, mod och en enorm drivkraf t at t förbät tra. Mod at t tala om misstag och om det vi inte vet, mod at t vara obek väma och at t ge stöd åt den som går mot strömmen. Den framtid vi drömmer om är transparent, öppen och ärlig. Den frambringar bät tre vanor och et t sunt och ödmjuk t förhållningssät t. Den är tacksam, och så är vi.V I NGAGI F T C A R D.COM