Vinga Giftcard AW2021 - NO

Page 1

Gaven med uendelige muligheter

AU T U M N W I N T E R 2 0 21 // NO RW E GI A N E DI T I ON


En verdsatt og bærekraftig gave Vi har et veldig bredt spek ter fra flere forskjellige merker med mange forskjellige valg. Det te betyr at mot takeren av kor tet alltid finner noe de liker. Vi kan også tilpasse designen av kor t og bes tille sider fra små tall, noe som gjør gaven mer personlig og meldingen tydeligere. Vi vet at mye av det indus trien vår har en negativ miljøpåvirkning på planeten vår. Men vi vet at vi har et s tor t drivkraf t og potensial til å endre ting til det bedre. Vi vet at vi førs t er på begynnelsen av reisen, men vi er opptat t av å ta de nødvendige beslutningene som trengs for å drive en bærekraf tig og sirkulær virksomhet. Der for tar vi virkelig til orde for denne gaven fordi du vet at mot takeren får noe som han eller hun virkelig ønsker og trenger.

Astrid WilsonGavekort Vinga Home - Et gavekor t med en sum å bruke Det te er et gavekor t med mange

Giveren bestemmer verdien av gaven

valg, både for deg som giver og for

M o t t a ke r e n h a r t i l g a n g t i l h e l e s o r t i m e n t e t ,

mot t akeren. Giver velger selv hvor mye h a n e l l e r h u n ø n s k e r å g i, o g m o t t a k e r velger selv blant de produk tene

c a 15 0 0 v a l g •

v å r e, i n k l u d e r t h e l e s o r t i m e n t e t

M o t t a ke r e n k a n v e l g e f l e r e g a v e r o g l e g g e t i l egne penger for å oppgradere gaven

som er k valifiser t for gavekor tene •

M o t t a ke r e n k a n s l å s a m m e n f l e r e g a v e ko r t

fungerer som en verdisjekk som du

M o t t a ke r e n s l i p p e r å b r u ke h e l e b e l ø p e t s a m t i d i g

enkelt trek ker f r a tot albeløpet under

F y s i s k e l l e r d i g i t a l t g a v e ko r t

M u l i g h e t f o r e g e n d e s i g n p å n e t t s i d e o g g a v e ko r t

p å v i n g a h o m e .c o m . G a v e k o r t e t

betaling. Pris: FRA 150 NOK Frakt: 99 NOK / KORT SE ALLE VALGBARE PRO DUK TEREt større utvalg G i v e r v e l g e r s e l v h v o r m y e h a n e l l e r h u n ø n s ke r å g i, o g m o t t a k e r v e l g e r s e l v b l a n t d e p r o d u kt e n e s o m e r k v a l i f i s e r t f o r g a v e k o r t e n e v å r e, i n k l u d e r t h e l e s o r t i m e n t e t p å v i n g a h o m e .c o m

Tilgang til tilbud Mot t akeren vil f å tilgang til r abat ter te priser og spesialtilbud hos Vinga Home s å l e n g e ko r t e t e r g y l d i g . S e l v e t t e r a t ko r t e t s v e r d i e r o p p b r u k t , k a n d u s o m m o t t a ke r f o r t s a t t l o g g e d e g i n n o g f å tilgang.Gavekort Nobel For å vise t ak k nemlighet ik ke trenger å kos te skjor t a, bet aler en liten inves tering i ansat te og kunder bet aler seg alltid tilbake. Her finner du et nø ye valgt, men lit t mer kompr imer t ut valgt sor timent med våre andre gavekor t.

PR I S 16 0 N O K F R A K T 9 9 N O K / KO R T F R A K T E N E R K L I M A KO M P E N S E R T SE ALLE VALGBARE PRO DUK TER

Dette er et utvalg av kategorier & produkter - S E A L L E VA L G B A R E P RO DU K T E R PÅ V I N G AG I F T C A R D.C O M -

ELEKTRONIK K

HODELYKTE LED

HODETELEFONER

TEKSTIL & INTER IØR

OBIORI VEGANLYS

JOSEI VASE

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN


K JØK K E N & SE RV E R I NG

BAG E R & R E I SE

VANNGLASS 52CM, 2 STK

LALILLO KJØKKENREDSKAP

BALTIMORE TOALETTMAPPE

RPET SORTINO KJØLEBAG

ROSENDAHL

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

SM Y K K E N & T I L BE HØR

KNOT RING GR INDA STOCKHOLM

KORTHOLDERE MED RFID-BLOKK

E XTR A HOLDBA RT A LTER NATIV

SERVERINGSBOLLE I RESIRKULERT GLASS

SP ORT & F R I T I D

MILES TERMOSFLASKE

R-PET SPORTSHÅNDKLE

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

OPPLEVELSER & U NDER HOLDNING

LEAN GLASVANNFLASKE

BLADABONNEMENT

POCKETPAKKE

VINGA SWEDEN

ALLER MEDIA

NORSTEDTS


Gavekort Classic Gavekor t Clas sic er et av våre mes t verds at t kor t med et bredt s pek ter av k v a l i t e t s p r o d u k t e r i e n r e k k e k a t e g o r i e r. V i h a r e n r e k k e k j e n t e m e r k e v a r e r.

PR I S 2 4 0 N O K F R A K T 9 9 N O K / KO R T F R A K T E N E R K L I M A KO M P E N S E R T SE ALLE VALGBARE PRO DUK TER

Dette er et utvalg av kategorier & produkter - S E A L L E VA L G B A R E P RO DU K T E R PÅ V I N G AG I F T C A R D.C O M -

ELEKTRONIK K

HØYTTALERE

TEKSTIL & INTER IØR

CARRIE TRÅDLØS HØYTTALERE RÖRÖ

OAMI TELYSHOLDER

POTTER FRA ITALIEN

VINGA SWEDEN

BERGS POTTER


K JØK K E N & SE RV E R I NG

BAG E R & R E I SE

NOMIMONO BOLLESETT, 2 DELER

HUDSON DESSERTSKÅLER, 6 DELAR

BALTIMORE ORGANISER

BALTIMORE TOTEBAG

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

SM Y K K E N & T I L BE HØR

SP ORT & F R I T I D

GRINDA CABEL BRACELET

GRINDA KNOT ARMBÅND

VILDMARKSPANNE

MILES MATTERMOS

GR INDA STOCKHOLM

GR INDA STOCKHOLM

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

E XTR A HOLDBA RT A LTER NATIV

MONTGOMERY SENGESETT, 2 DELER

BILTON PLED I RESIRKULERT MATERIALE

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

OPPLEVELSER & U NDER HOLDNING

PRØVE PÅ YOGA

HOTELLFROKOST FOR TO


Gavekort Regal Gavekor t Regal er vår t bes t selgende gavekor t med et bredere ut valg av k valitet sproduk ter m e d e n r e k k e k j e n t e m e r k e v a r e r.

PR I S 4 0 0 N O K F R A K T 9 9 N O K / KO R T F R A K T E N E R K L I M A KO M P E N S E R T SE ALLE VALGBARE PRO DUK TER

Dette er et utvalg av kategorier & produkter - S E A L L E VA L G B A R E P RO DU K T E R PÅ V I N G AG I F T C A R D.C O M -

ELEKTRONIK K

TEKSTIL & INTER IØR

ACTIONKAMERA

KRØLLTANG

OAMI TELYSHOLDER

HUNDEN TIM

RÖRÖ

R EMINGTON

VINGA SWEDEN

K AJ BOJESEN


K JØK K E N & SE RV E R I NG

BAG E R & R E I SE

BOUSSAC LETT STØPEJERN STEKEPANNE

BUSCOT MULTIFUNKSJONSSKJÆREBRETT

BALTIMORE WEEKENDBAG

BALTIMORE BACKPACK

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

SM Y K K E N & T I L BE HØR

SP ORT & F R I T I D

GRINDA HERITAGE 32 MM

CHAIN DROP ØREDOBBER

MILES TERMOS OG MATBOKS

RPET SORTINO KJØLERYGGSEKK

GR INDA STOCKHOLM

LILY & ROSE

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

E XTR A HOLDBA RT A LTER NATIV

OPPLEVELSER & U NDER HOLDNING

SVANENMÄRKT SENGESETT 4 DELER

KRUKKE I RESIRKULERT GLASS (MED KRAN)

SJOKOLADESMAKING

FILMKODER

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

CHOICE

SF ANYTIME


Gavekort Extravagans Gavekor t E x tr avagans er kor tet for de som vil ha lit t mer med et bredt spek ter av k valitet sproduk ter o g e n r e k k e k j e n t e m e r k e v a r e r.

PR I S 6 0 0 N O K F R A K T 9 9 N O K / KO R T F R A K T E N E R K L I M A KO M P E N S E R T SE ALLE VALGBARE PRO DUK TER

Dette er et utvalg av kategorier & produkter - S E A L L E VA L G B A R E P RO DU K T E R PÅ V I N G AG I F T C A R D.C O M -

ELEKTRONIK K

TEKSTIL & INTER IØR

KREPPTANG

BLUETOOTH HODETELEFONER

BILDE AMSTERDAM

MORRIS RPET PLEDD

R EMINGTON

RÖRÖ

ASTR ID WILSON

VINGA SWEDEN


K JØK K E N & SE RV E R I NG

BAG E R & R E I SE

BLOOM SKÅL

YORK GLASSETT

BRENDON WEEKENDBAG

BALTIMORE TRAVEL RYGGSEKK

GEORG JENSEN

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

SM Y K K E N & T I L BE HØR

SP ORT & F R I T I D

ANAIS BANGLE

ØREDOBBER I SØLV

PLEESE SKJERF

OMNI TIGTHS

GR INDA STOCKHOLM

GR INDA STOCKHOLM

DESIGNHOUSE STOCKHOLM

CLN

E XTR A HOLDBA RT A LTER NATIV

OPPLEVELSER & U NDER HOLDNING

LOUIS RPET ROBE

BELAGGIO HÅNDKLESETT, 4 DELER

MASSASJE 30 MIN

FILMKODER

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

CHOICE

SF ANYTIME


Gavekort Imperial Gavekor t Imper ial er kor tet for de som vil ha lit t mer med et bredt spek ter av k valitet sproduk ter o g e n r e k k e k j e n t e m e r k e v a r e r.

PR I S 8 0 0 N O K F R A K T 9 9 N O K / KO R T F R A K T E N E R K L I M A KO M P E N S E R T SE ALLE VALGBARE PRO DUK TER

Dette er et utvalg av kategorier & produkter - S E A L L E VA L G B A R E P RO DU K T E R PÅ V I N G AG I F T C A R D.C O M -


K JØK K E N & SE RV E R I NG

MONTE STØPEJERNSGRYTE

STELTON KANNE

BARON KASSEROLLE

HATTASAN DAMASCUS SANTOKUKNIV

VINGA SWEDEN

STELTON

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

SM Y K K E N & T I L BE HØR

ELEKTRONIK K

ØREDOBBER

ØREDOBBER

TRÅDLØSE HODETELEFONER

BLENDER

LILY & ROSE

GR INDA STOCKHOLM

SACKit

RUSSEL HOBBS

TEKSTIL & INTER IØR

PRIMLAND HOTEL SATIN SENGESETT, 4 DELER

APA MINI

VINGA SWEDEN

K AJ BOYESEN

SP ORT & F R I T I D

MONTE RAW GRILLFAT

SLOANE RPET WEEKENDBAG

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN


Gjør det personlig

Tilpasse design på kort och nettsiden Legg s tempelet dit t til kor tet og gavesiden ved å legge til et personlig videohilsener. På gavesiden kan du også legge til video hilsener, noe som blir sat t veldig pris på! Hilsen og logo på kort 495 NOK (Minst 50 STK) Hilsen og logo på nettsiden 495 NOK (Minst 50 STK)


Gavekort på sms Vi kan sende gavekortet direkte til mottakeren. Det eneste vi behøver er en Excel-liste med navn og mobilnummer.

Gavekort på e-post Dersom du ikke har mobilnummeret til alle, eller bare foretrekker å kommunisere via e-post, kan vi sende personlige e-poster til mottakerne.

Gavekort i postkassen Dersom du ønsker å være litt tradisjonell og virkelig ønsker å gjøre et inntrykk, kan du sende gavekortet som et brev. Nå om dagen er det meste man finner i en postkasse regninger og reklame, så med et gavekort vil du skille deg ut på en positiv måte.v

Vinga Gavekort

Vinga Home Gavekort VS Design

Fysisk eller digitalt gavekort

Fysisk eller digitalt gavekort

Mulighet for egen design på nettside og gavekort

Mulighet for egen design på nettside og gavekort

Sortiment Fem forskjellige valører

Giveren bestemmer verdien av gaven

Forvalgt sortiment, ca 150 valg per valør

Mottakeren har tilgang til hele sortimentet, ca 1500 valg

Fleksibilitet Mottakeren kan kun velge en gave

Mottakeren kan velge flere gaver og legge til egne penger for å oppgradere gaven Mottakeren kan slå sammen flere gavekort for å oppgradere gaven Mottakeren trenger ikke å bruke hele beløpet samtidig


Knowing is growing Dersom drømmene våre bare kunne gitt oss et lite hint om fremtiden. Et par små tegn som indikerer om vi er på rett spor eller ikke. Vi opprettet drømmegaven for å ha noe å klamre oss fast til. Dette kan virke som noe åpenbar t og grunnleggende, men det har en enorm betydning for oss. Vi er avhengige av kunnskap for å forbedre og lykkes med vår t bærekraf tarbeid. Vi trenger å vite med hva, hvordan og hvem som produserer produk tene våre. «Det du vet, har du alltid nok av», er det et ordtak som sier. Det beste av alt er at du kan påvirke, endre og forbedre det du allerede vet. Jo mer vi vet, desto mer handlingsdyk tige og mer livlige blir vi. Vi kan ikke vite nøyak tig hvordan etterspørselen, behovet og kravene til oss eller våre produk ter og tjenester kommer til å se ut i fremtiden. Det eneste vi vet med sikkerhet er at arbeidet for en mer bærekraf tig forretningsmodell ikke kan vente. Med kunnskap kommer åpenhet, mot og en forsterket drivkraf t for å forbedre. Dette innebærer mot til å snakke om feil og det vi ikke kan noe om, samt mot til å være ukomfor table og gi stø tte til mennesker som går mot strømmen. Fremtiden vi drømmer om er åpen og ærlig. En slik fremtid vil gi bedre vaner og føre til en sunn og ydmyk tilnærming. Resultatet vil gjøre både oss og deg takknemlig.

MIA MARECEK CSR OG BÆREKRAFTV I NGAGI F TCA R D.COM