__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

TRYCK PRODUK TER PR ISL IS TA SPR I N G / SU M M ER 2020


Hej, i den här katalogen hittar du våra priser och information om:

Lasergravyr

s. 5

Tampotryck

s. 7

Rundtryck

s. 9

Digitaltryck s. 11 Brodyr s. 13 Transfer s. 14 Screentryck s. 15

V I N G A T R YC K P R O D U K T E R P R I S L I S TA S P R I N G / S U M M E R 2 0 2 0

3


MILES

4

LEAN

WA I S O N D O F T L J U S

SK ÄRBRÄDOR

S T E K PA N N O R

SPORTHANDDUK

YAT Z Y

BROOKL ANDS

V I N G A T R YC K P R O D U K T E R P R I S L I S TA S P R I N G / S U M M E R 2 0 2 0


L ASERGR AV YR PRISER OCH SPECIFIK ATIONER

L A S E R G R AV Y R Lasergravyr börjar med att man programmerar in trycket i en dator. Produkterna monteras i en datorstyrd maskin som med hjälp av laser, graverar in trycket i produkten. Rekommenderas för: Produkter i metall, glas eller trä där man vill ha en exklusiv finish. Kan även användas på textilier för en annorlunda och skarp märkning. K L I C H É (S C H A B L O N /G R AV Y R P R O G R A M) 70 0 S E K PA K E T E R I N G I N G Å R

L A S E R G R AV Y R PÅ T E R M O S A R MILES / LEAN

L A S E R G R AV Y R PÅ KO R K T I L L TERMOS MILES / LE AN

Framtagning av prov 700kr + artikel. Vid order 300kr + artikel.

Framtagning av prov 700kr + artikel. Vid order 300kr + artikel.

ANTAL

SEK

ANTAL

SEK

10st

59,00 SEK*

10st

53,80 SEK

50st

52,00 SEK*

50st

47,80 SEK

100st

47,00 SEK*

100st

43,00 SEK

300st

42,00 SEK*

300st

38,00 SEK

500st

38,00 SEK*

500st

34,00 SEK

1000st

35,00 SEK*

1000st

31,00 SEK

NAMNGRAVYR

64,00 SEK* /NAMN

NAMNGRAVYR

64,00 SEK/NAMN

*

På ståltermos tillkommer 6kr/st (rostfritt)

D I R E K T G R AV Y R PÅ A R T I K L A R

L A S E R G R AV Y R PÅ P U - L Ä D E R (L Ä D E R M Ä R K E)

Framtagning av prov 700kr + artikel. Vid order 300kr + artikel.

Framtagning av prov 700kr + artikel. Vid order 300kr + artikel.

ANTAL

ANTAL

10 st

78,00 SEK

10 st

76,00 SEK

25 st

67,00 SEK

25 st

65,00 SEK

50 st

59,00 SEK

50 st

54,00 SEK

100 st

54,00 SEK

100 st

49,00 SEK

300 st

51,00 SEK

300 st

46,00 SEK

500 st

47,00 SEK

500 st

43,00 SEK

1000 st

44,00 SEK

1000 st

39,00 SEK

NAMNGRAVYR

70,00 SEK / NAMN

PU-läder finns till Clifton, Sortino, Baltimore, Brooklands och Hunton

V I N G A T R YC K P R O D U K T E R P R I S L I S TA S P R I N G / S U M M E R 2 0 2 0

5


L E A N VAT T E N F L A S KO R U T M Ä R K T P R O D U K T F Ö R TA M P O T R YC K G Å R ÄV E N T R YC K A M E D R U N D T R YC K

6

V I N G A T R YC K P R O D U K T E R P R I S L I S TA S P R I N G / S U M M E R 2 0 2 0


TAMPOTRYCK PRISER OCH SPECIFIK ATIONER

TA M P O T RYC K Tampotryck är en teknik som oftast används på hårda produkter som t.ex. pennor, powerbanks, nyckelringar och kundvagnsmynt. I den här tekniken så skapar man en kliché där trycket är inpräntat, bäraren hämtar sedan färg ifrån en behållare och studsar/duttar sedan färgen på produkten. En färg hämtas åt gången, så om man har 4 färger i sitt tryck så måste man göra 4st klichéer, en för varje färg. Rekommenderas för: Hårda produkter

M A X T R YC K Y TA 3 6X 70 M M K L I C H É (S H A B L O N) 70 0 S E K / FÄ R G PA K E T E R I N G I N G Å R

P R I S E R F Ö R TA M P O T RYC K ANTAL

1-FÄRG

2-FÄRG

3-FÄRG

4-FÄRG

Under 40st

1’400 SEK

1’840 SEK

2’520 SEK

3’120 SEK

40st

35,00 SEK

45,60 SEK

49,80 SEK

59,20 SEK

100st

29,80 SEK

40,40 SEK

45,20 SEK

54,80 SEK

250st

27,00 SEK

37,40 SEK

42,00 SEK

51,20 SEK

500st

25,00 SEK

35,60 SEK

38,20 SEK

47,00 SEK

1000st

20,00 SEK

29,40 SEK

34,00 SEK

42,20 SEK

Offert

Offert

Offert

Offert

Över 1000st

NOTER A 1-färg motsvarar en vald PMS-färg. 4-färger innebär 4 separata PMS-färger, alltså inte motsvarande CMYK tryck.

V I N G A T R YC K P R O D U K T E R P R I S L I S TA S P R I N G / S U M M E R 2 0 2 0

7


LEAN

8

V I N G A T R YC K P R O D U K T E R P R I S L I S TA S P R I N G / S U M M E R 2 0 2 0


RUNDTRYCK PRISER OCH SPECIFIK ATIONER

R U N D T RYC K Rundtryck är en tryckteknik som bygger på att färg, med hjälp av en rakel, ett verktyg som påminner om en gummiraka, pressas genom polyesterväv som är fastspänd i en ram. Bygger på samma teknik som screentryck. Rekommenderas för: Hårda produkter som exempelvis Miles här bredvid

M A X T R YC K Y TA 10 0X10 0 M M K L I C H É (S H A B L O N) I N G Å R PA K E T E R I N G I N G Å R

PRISER FÖR RUNDTRYCK ANTAL

1-FÄRG 2-FÄRG

50 st

59,60 SEK

100 st

46,40 SEK

250 st

38,20 SEK

500 st

34,20 SEK

1000 st

31,00 SEK

Över 1000 st

3-FÄRG

4-FÄRG

Offert

NOTER A 1-färg motsvarar en vald PMS-färg.

V I N G A T R YC K P R O D U K T E R P R I S L I S TA S P R I N G / S U M M E R 2 0 2 0

9


MILES & LEAN

10

V I N G A T R YC K P R O D U K T E R P R I S L I S TA S P R I N G / S U M M E R 2 0 2 0


DIGITALTRYCK PRISER OCH SPECIFIK ATIONER

D I G I TA LT RYC K Digitaltryck är ett bra alternativ om man dels vill utnyttja hela flaskans omkrets till tryck men också om man har en logga med många färger och nyanser. I digitaltryck finns det inga begränsningar i hur många färger man kan använda. Det är en ypperlig märkningsmetod om man har nyanser i sin logga eller en bild som man vill trycka på flaskan. Här är det bara fantasin som sätter stopp.

M A X T R YC K Y TA H E L A F L A S K A N (F Ö R U T O M H A L S E N) S TA R T KO S T N A D) 70 0 S E K PA K E T E R I N G I N G Å R

PRISER FÖR DIGITALTRYCKT LEAN

PRISER FÖR DIGITALTRYCKT TERMOS MILES / LEAN

ANTAL

ANTAL

PRIS

PRIS

50 st

52,80 SEK

50 st

66,00 SEK

100 st

50,80 SEK

100 st

63,60 SEK

250 st

49,60 SEK

250 st

61,80 SEK

500 st

47,80 SEK

500 st

59,80 SEK

1000 st

46,20 SEK

1000 st

57,80 SEK

Över 1000 st

Offert

Över 1000 st

Offert

V I N G A T R YC K P R O D U K T E R P R I S L I S TA S P R I N G / S U M M E R 2 0 2 0

11


BROOKL ANDS

MORGONROCK AR

12

V I N G A T R YC K P R O D U K T E R P R I S L I S TA S P R I N G / S U M M E R 2 0 2 0

VÄ S KO R

FÖRKL ÄDEN


BRODYR PRISER OCH SPECIFIK ATIONER

B R O DY R Brodyr är en gammal märkningsform. Förr i tiden gjordes brodyrer för hand eller i manuellt styrda maskiner, idag sköts det i de flesta fall via datorstyrda symaskiner. Logotypen/trycket ritas först av i datorn där man visar datorn hur sömmarna ska gå och hur tätt trådarna ska sys – detta kallas att skapa ett mönsterkort. Produkten monteras sedan i maskinerna och de flesta produkter monteras med en tjockare tygbit bakom brodyren, detta för att stärka upp tyget. Maskinen syr sedan snabbt och smidigt på brodyren på produkten utifrån mönsterkortet. Rekommenderas för: Textilier

M A X T R YC K Y TA 12 0 C M 2 M Ö N S T E R KO R T 1’ 2 0 0 S E K OAV S E T T S T O R L E K Ä N D R I N G M Ö N S T E R KO R T 5 0 0 S E K E X . R E P E AT M E D N Y S T O R L E K E X T R A S TA R T KO S T N A D V I D FÄ R R E Ä N 2 0 S T 3 0 0 S E K N A M N B R O DY R 8 0 S E K / S T PA K E T E R I N G I N G Å R

P R I S E R F Ö R B R O DY R M A X A N TA L FÄ R G E R : 12 S T STORLEK

ANTAL : 1-24 ST

25-49 ST

50-99 ST

100-249 ST

250-499 ST

500-999 ST

ÖVER 100ST

1-20 cm2

57,00 SEK

56,00 SEK

52,80 SEK

51,80 SEK

48,80 SEK

47,60 SEK

OFFERT

21-40 cm2

61,20 SEK

58,00 SEK

57,00 SEK

56,00 SEK

52,80 SEK

51,80 SEK

OFFERT

41-60 cm2

64,20 SEK

63,30 SEK

61,20 SEK

60,00 SEK

57,00 SEK

56,00 SEK

OFFERT

61-80 cm2

69,40 SEK

67,40 SEK

65,20 SEK

63,20 SEK

61,20 SEK

60,00 SEK

OFFERT

81-100 cm2

73,60 SEK

71,40 SEK

69,40 SEK

67,40 SEK

64,20 SEK

63,20 SEK

OFFERT

101-120 cm2

86,00 SEK

75,60 SEK

73,60 SEK

71,40 SEK

68,40 SEK

67,40 SEK

OFFERT

V I N G A T R YC K P R O D U K T E R P R I S L I S TA S P R I N G / S U M M E R 2 0 2 0

13


TR ANSFER PRISER OCH SPECIFIK ATIONER

TR ANSFER Transferprocessen inleds på samma sätt som screentryck med skillnaden att det trycks spegelvänt. Tryckmotivet täcks sedan med lim på ena sidan och monteras emot produkten. För att fästa trycket på produkten används en kombination av hårt tryck och hög värme via en värmepress.

LOGO HERE

Rekommenderas för: mjuka produkter som exempel textilier likt väskor och fodral

K L I C H É (S C H A B L O N) 70 0 S E K / FÄ R G PA K E T E R I N G & M O N T E R I N G I N G Å R S C U B A & B A LT I M O R E 2 0 K R E X T R A / T R YC K

P R I S E R F Ö R T R A N S F E R U P P T I L L 10 0 C M 2 ANTAL

1-FÄRG

2-FÄRG

3-FÄRG

4-FÄRG

30 st

54,00 SEK

58,20 SEK

66,40 SEK

74,80 SEK

50 st

37,00 SEK

45,40 SEK

55,60 SEK

64,20 SEK

100 st

33,40 SEK

41,60 SEK

51,80 SEK

60,40 SEK

250 st

30,80 SEK

39,00 SEK

49,20 SEK

57,80 SEK

500 st

29,60 SEK

37,80 SEK

47,80 SEK

56,40 SEK

1000 st

27,80 SEK

36,00 SEK

46,60 SEK

55,20 SEK

Offert

Offert

Offert

Offert

Över 1000 st

NOTER A 1-färg motsvarar en vald PMS-färg. 4-färger innebär 4 separata PMS-färger, alltså inte motsvarande CMYK tryck.

14

V I N G A T R YC K P R O D U K T E R P R I S L I S TA S P R I N G / S U M M E R 2 0 2 0


SCREENTRYCK PRISER OCH SPECIFIK ATIONER

S C R E E N T RYC K B O M U L L S K A S S A R En av de äldsta tryckmetoderna som fortfarande ser i princip likadan ut som den alltid gjort. Här börjar man med att skriva ut en film/duk med trycket. Ramen (ofta kallad schablon eller kliché) tillsammans med duken monteras sedan i en maskin, tillsammans med produkten som ska tryckas. Det hälls färg i ramen och sedan förs en rakel, likt en pensel, över duken som i sin tur endast släpper igenom färg där den har blivit härdad – alltså där trycket ska sitta. Även detta i steg en gång per tryckfärg. Efter färgen är tryckt på produkten så härdas färgen i en ugn för att fästa ordentligt. Rekommenderas för: Textilier

M A X T R YC K Y TA 2 8 0X 2 8 0 M M K L I C H É (S C H A B L O N) 70 0 S E K / FÄ R G PA K E T E R I N G & M O N T E R I N G I N G Å R

PRISER FÖR SCREENTRYCK ANTAL

1-FÄRG

2-FÄRG

3-FÄRG

4-FÄRG

50 st

25,00 SEK

33,80 SEK

42,60 SEK

48,40 SEK

100 st

15,00 SEK

23,80 SEK

32,60 SEK

39,00 SEK

500 st

12,60 SEK

21,40 SEK

30,00 SEK

36,60 SEK

Offert

Offert

Offert

Offert

Över 1000 st

NOTER A 1-färg motsvarar en vald PMS-färg. 4-färger innebär 4 separata PMS-färger, alltså inte motsvarande CMYK tryck.

V I N G A T R YC K P R O D U K T E R P R I S L I S TA S P R I N G / S U M M E R 2 0 2 0

15


VINGA .COM

Profile for Vinga

Vinga Tryckprodukter prislista  

Vinga Tryckprodukter prislista