Vinexpress oktober 2016

Page 1

Vitamine G goed voor Stadshagen Versterking gezocht!

Door Iris Boersbroek

In Stadshagen wordt veel gewerkt met knotwilgen, die horen in de platte polderstructuur van de Mastenbroekerpolder. Bovendien worden die bomen niet te groot en zijn ze makkelijk te stekken, wat weer nieuwe planten oplevert. Knotwilgen hebben wel regelmatig onderhoud nodig om ze in de juiste vorm te houden. Vorig jaar is begonnen bij het toenmalig vogelringstation (dat inmiddels is verplaatst naar Hessenpoort), bij het Graspieperpad en het Stadsbroekpad, de fietspaden die het land van boer Pelleboer aan de Hasselterdijk omsluiten. Ook zijn er bomen geplant langs het Twistvlietpad, ter hoogte van het winkelcentrum. Er is gewerkt in De Tippe en in Breecamp-Oost. De eerstvolgende natuurwerkdag is op zaterdag 5 november, ’s ochtends van 9 tot 13 uur. Dit keer wordt het ‘jaagpad’ aangepakt. Dit is de groene, hondenuitlaatstrook die door het Twistvlietpark loopt, evenwijdig aan het fietspad dat achter de huizen aan de Zwaardvegerstraat en Speldenmakerstraat loopt. Hier loopt ook nog de Wetering, een zijtak van het Zwartewater, die vroeger werd bevaren voor

De Vinexpress is een onafhankelijke wijkkrant, die draait op de inspanningen van vrijwilligers. Wij zijn dringend op zoek naar nieuwe medewerkers, dat zal de trouwe lezer niet ontgaan zijn. Ook met een kraam op het Stadshagenfestival werd geprobeerd mensen te enthousiasmeren de vrijwillige ploeg van de krant te versterken. We zijn voornamelijk op zoek naar een advertentiewerver, dtp’ers, redacteuren en bestuursleden, en er zijn ook regelmatig vacatures voor fotografen. Belangstelling? Voor de redactievergadering op donderdag 10 november hebben we een inloopmoment om 19.00 uur in het Cultuurhuis, zodat je vrijblijvend met ons kan kennismaken. Loop gerust binnen, we ontmoeten je graag! En als je nu al weet dat je mee wil doen: laat het ons weten via redactie@vinexpress.nl en we verwelkomen je graag op de volgende vergadering.

vervoer van en naar de Mastenbroekerpolder. Het water was te smal en ondiep voor motorvoertuigen en daarom werden de schepen voortgetrokken door paarden op het zogenaamde jaagpad. Uit die tijd stamt ook de oorspronkelijke naam van

de brug bij de Stadkamer, de Stadsbrug. Het idee is om daar ook knotwilgen langs te plaatsen, waardoor een soort laan onstaat. Bewoners uit de omliggende straten wordt verzocht mee te denken over de vervolg op pag. 3


“Tijdens de eerste emotionele dagen na het overlijden zijn er heel veel dingen die geregeld moeten worden. Juist dan is het fijn als een professional u bij staat, zodat alles met zorg en aandacht geregeld wordt. Zo kunnen we samen een mooi en persoonlijk afscheid tot stand brengen dat past bij de overleden dierbare èn bij de nabestaanden. Ik heb speciale aandacht voor uw budget, natuuruitvaarten en live-muziek.”

Uitvaartbegeleider Freda Gaasbeek Verzorgt uw uitvaart natuurlijk

Wilt u een overlijden melden? Bel Freda 06-42513280. Dag en nacht bereikbaar, zeven dagen per week. www.fredagaasbeek.nl


Colofon

Nieuw medium in de wijk Door Alice Tekst

Alice Tekst Inez van Slooten, Erica Turmel-Donker, Jac de Groot Louis Zandbergen, Iris Boersbroek, Renee van Hensbergen, Alice Tekst, Geert Jan den Hengst, Jac de Groot, Cindy Doorn, Riet van der Wenden, Margriet Dalmeijer Yvonne Waslander, Henk Gerrits, Hans van Eerbeek, Erica Turmel-Donker Martin de Zoete, Jessica Dekker Claudia van de Leur Drukkerij Hoekstra, Emmeloord Verspreidingsbureau Krantenhalte Stadshagen, Jolanda Vijverberg Telefoon 038 8501937 info@krantenhaltestadshagen.nl www.krantenhaltestadshagen.nl Mieke Pape Jos van Dijk Margriet Dalmeijer bestuur@vinexpress.nl Werkerlaan 1, 8043 LT Zwolle redactie@vinexpress.nl VinexpressNL www.vinexpress.nl

Klaas Schuuring, eigenaar van de Zwolse Mediafabriek, vertelt: “Zij mogen echt zelf bepalen welke onderwerpen ze willen filmen. Natuurlijk geef ik ze wel tips en leren ze wie en hoe ze het beste kunnen interviewen.” Jongeren van 16 tot 25 jaar mogen meedoen. Ze kunnen aan de slag als interviewer of als cameraman of vrouw. “We gaan video maken, interviews publiceren en nieuwsreportages maken. Wij denken vooral aan voorlichting geven, een stukje onderzoeksjournalistiek, zeg maar. Dus geen sensatienieuws. Zoals bij het gaslek; dan gaan wij daar heen en ondervragen een woordvoerder om te achterhalen wat de oorzaak is,” aldus Schuuring.

Publicatie gebeurt via de www.stadshagentv.nl en via Youtube en Facebook stadshagentv. Schuuring: “We gaan veel op pad. In begin ga ik mee, op den duur pakken de jongeren het steeds meer zelf op.” Waarom start je met dit kanaal? “Om-

Jongeren actief bij StadshagenTV

dat wij ons hiermee onderscheiden, we maken bewegend beeld. Als er voldoende animo is, er zijn genoeg kijkers, dan gaan we advertenties plaatsen om hiermee het Cultuurfestival te financieren. Want fondBen je mondig? Stap je makkelijk op mensen af? Dan ben jij een geschikte reporter! Kun je goed overweg met camera? Dan zoekt StadshagenTV jou! Opgeven via info@zwolsemediafabriek. nl

foto Marit Schuuring

sen en subsidies worden steeds minder, dus proberen we andere wegen te bewandelen om de financiën rond te krijgen.” Schuuring legt uit hoe het werkt: “We beginnen met een workshop. Camera-uitleg, interviewtechniek. En dan gaan we aan de slag, al doende leer je verder. Want vooral door te doen, pak je het snel op. Dit project moet echt nog groeien, jongeren kunnen ook zelf veel initiatief nemen en met ideeën aankomen. Als zij het leuk vinden, dan mogen ze ook ‘s avonds een evenement gaan filmen.”

19 november: intocht Sinterklaas

Adverteren in Vinexpress Stadshagen? telefoon 06 46065912 adverteren@vinexpress.nl Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen voor publicatie zonder toestemming van de uitgever. Ingezonden brieven kunt u alleen per email aanleveren en moeten voorzien zijn van uw naam, adres en telefoonnummer. Het ontbreken van deze gegevens betekent: geen plaatsing. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven te weigeren of in te korten. De Vinexpress heeft een oplage van 8.800 exemplaren. De redactie en het bestuur van deze krant bestaat uitsluitend uit vrijwilligers.

Route intocht 19 november (onder voorbehoud): Oranjeriestraat, Bastionstraat, Frankhuizerallee, Akkerbergstraat, Akkerbergplein, Raatakkerstraat, Tiendschuurstraat, Wagenschuurstraat, Boswalstraat, Frankhuizerallee, Binnendijkstraat, Landseindestraat, Winterdijkstraat, Vuurtorenstraat, Belvédèrelaan. Kijk voor eventuele routewijzigingen op de website van het winkelcentrum (www.winkelcentrumstadshagen.nl) of de wijkstichting (www.stadshagentotaal.nl).

Een week later is het weer feest geblazen! Op zaterdag 26 november zijn alle kinderen van 0-8 jaar welkom tijdens de Pietenparty in het winkelcentrum van Stadshagen. We gaan samen met de pieten zingen, dansen en lol maken. En ondertussen kun je je eigen taaitaai pop versieren. Ook is er een fotograaf aanwezig die leuke kiekjes maakt van de kinderen met pieten. De foto’s zijn vanaf de dag erna gratis te downloaden via www.stadshagentotaal.nl. Je kunt tot en met 25 november 17.30 uur een gratis toegangskaartje ophalen bij Kinderwinkel Spruit voor de partysessie om 10.00, 11.00, 13.00 of 14.00 uur. Op 26 november kun je alleen nog een kaartje vragen bij de tent zelf, maar vol is vol.

Alle kinderen t/m de basisschool kunnen tussen 29 oktober en 18 november a.s. meedoen aan de Sinterklaaspuzzeltocht. We hebben letters verstopt in de etalages van alle winkels van winkelcentrum Stadshagen. Haal daarom een formulier bij de kassa van een van onze winkels, zoek de letters en vul de oplossing in. Gooi jouw formulier uiterlijk op 18 november in een van de rode brievenbussen in de Wade en misschien krijg jij op 19 november persoonlijk van de Sint wel een cadeaubon van Bart Smit! Dit evenement wordt georganiseerd in samenwerking met de vele toegewijde vrijwilligers van WIJKSTICHTING STADSHAGEN TOTAAL in samenwerking met Winkelcentrum Stadshagen. Kijk voor meer informatie ook op www.stadshagentotaal.nl

Natuurwerkdag vervolg van pagina 1 plannen. Een ieder die dat wil kan op dinsdag 25 oktober om 20.00 uur naar het Cultuurhuis komen voor een voorbespreking van de ideeën. Wil je meewerken op de natuurwerkdag zelf, meld je dan aan op de website. Let erop dat je wel het goede project kiest. De werkzaamheden beginnen bij het Graspieperpad (hoek Stadsbroekweg). Daar wordt eerst gesnoeid. De loten worden daarna meegenomen naar het Twistvlietpad, waar ze worden geplant. Op het kaartje kan je zien om welk gebied het gaat. Voor contact met de organisatie kan je mailen met Krijn Korver (krijn@korveradvies.nl) of Erik de Kruif (Erik.deKruif@landschapoverijssel.nl). Aanmelden om mee te werken op 5 november kan op de website www.natuurwerkdag.nl


Vogelringstation Stadshagen opgeheven bied is gebruikt door de ooievaar. Tot wel 75 ooievaars zijn hier gespot. De onderzoekers zien zelf regelmatig een vos voorbij komen!

Vogelringer Jan van Dijk uit Zwolle is al jaren actief als ringer van vogels, het bevorderen van nestplekken, zorgen voor inventarisaties van bijvoorbeeld de gierzwaluw en als natuureducator. Vanuit de Stichting Avifauna Zwolle zorgt hij voor natuurreuring in de Overijsselse hoofdstad. In het gebied Hessenpoort had hij al een tijd een keet waarin materialen liggen en waar beschermd tegen wind en kou het wetenschappelijk werk gedaan werd. Die keet moest van de gemeente weg en is er in Stadshagen een mooie plek gevonden. Het gebied is slecht toegankelijk en biedt voldoende natuurvariatie om een verscheidenheid aan vogels te vangen.

Doordat het een waterrijk, slibrijk gebied is, zijn veel vogelsoorten gevangen die zich juist daar thuis voelen. Opvallend veel rietgorzen en kleine karekiet, echte rietliefhebbers. Maar ook vele kleine plevieren en watersnippen zijn gevangen en geringd. Tijdens het ringen zijn ook veel andere vogelsoorten in het gebied gespot. De bruine kiekendief, sperwer en havik laten zich vaak zien. Opvallend is ook dat dit gebied als overnachtingsge-

Er is 103 keer gevangen en gemiddeld zijn er 40 vogels per vangdag genoteerd. Maar liefst 3.115 vogels zijn voorzien van een bijpassende uniek metalen ring. Daarnaast zijn er 900 nogmaals gevangen. Deze vogels bleven dus langer in dit gebied, of keerden terug na omzwervingen of zijn door andere vogelringstations geringd. Meestal is dat een station bij Hasselt, Kampen of Staphorst. Maar soms ook een vogel met een buitenlandse ring. Dan weet je dat er sprake is van een trekvogel. Er zijn meerdere ringen uit België en Duitsland afgelezen. Op de locatie in Stadshagen is een open dag georganiseerd. Ongeveer 20 personen hebben de werkzaamheden gezien. Ook meerdere basisscholen uit Stadshagen zijn op bezoek geweest. Het is jammer dat zo’n educatieve activiteit er nu niet meer is in de wijk.

Een ringdag is altijd spannend. Vooraf weet je niet wat je vangt. Op basis van ervaring en vogelgedrag is een aanname mogelijk, maar zekerheid heb je pas wanneer er een bijzondere soort in de netten hangt. In Stadshagen zijn de volgende topsoorten gevangen: roodmus, buidelmees, draaihals, bokje, sprinkhaanzanger, le maar eens op zo’n soort!

De vogels worden gevangen in zogenaamdie door een vogel niet gezien wordt.

In rozenstruiken vind je de groenling zich tegoed doen aan Spreeuw met metalen en kleurrozenbottels. ring. Foto’s: Jan van Dijk

Ze vliegen er tegenaan en vallen als het ware in een zak. Elk half uur worden de netten nagekeken. Vogels gaan in een katoenen zakje en zijn dan echt rustig. Vervolgens krijgen ze een unieke ring en worden aanvullende gegevens opgenomen. De soort wordt bepaald, geslacht, ke vleugellengte. Direct daarna wordt de vogel weer vrijgelaten. De gegevens worden ingevoerd in een databestand. Wanneer een vogelring opnieuw afgelezen wordt, krijgt de nieuwe melder een snel antwoord met wanneer en waar de vogel geringd is. Statistici halen uit de gegevens allerlei bruikbare informatie zoals het voorkomen van aantallen van soorten, trekbewegingen en resultaat van broedsels. Terugmeldingen is per soort verschillend. Kleine vogels worden soms in een ander vanglocatie opnieuw gevangen. Een dode vogel in tere vogels (bijv. ijsvogel) worden soms

dood aangetroffen en wanneer de vogel een ring heeft, kan een historie afgesloten worden. Sommige vogels krijgen naast de metalen ring ook een kleurring. De metalen ring is lastig af te lezen wanneer het dier nog leeft. Bij een kleurring ligt dat anders. Die is soms met het blote oog, maar zeker met een verrekijker, af te lezen. Meestal worden roofvogels voorzien van een unieke kleurring.

Jan van Dijk krijgt hulp van zes Zwollenaren. Helaas is de mooie vangplaats in Stadshagen verleden tijd. De keet is verplaatst naar Hessenpoort op ongeveer 100 meter van de eerdere locatie. Hessenpoort wordt de hoofdlocatie voor het onderzoek. Soms wordt er uitgeweken naar de zandwinlocatie Sekdoorn. Dus: kijk ook eens naar de poten van een vogel!

Gemeente Zwolle wijzigt straatnamen en huisnummers Het eerste omnummerproject vindt thans plaats in de buurt Werkeren, waar een zestal huizen wordt omgenummerd. Deze huizen, die in de Toutenburgstraat staan, worden bij de Rhemenshuizenstraat gevoegd. De huisnummers veranderen niet. De Rhemenshuizenstraat krijgt hiermee

voor het eerst een rijtje met even nummers. De reden hiervan ligt wellicht hier, dat in deze hoek, bij de kruising van de Hasselterweg en de Stadshagenallee, bij de Esso, een aantal nieuwe huizen worden gebouwd in de komende maanden. Een tweede reden ligt in het autoluw maken van straten. Doordat in de Hogenhofstraat een blokkade wordt aangelegd zodat er geen auto’s langs kunnen, wordt een

deel van de straat alleen nog toegankelijk via de Langeveldsloostraat. Het resultaat zal zijn, dat de Hogenhofstraat geen doorgangsweg meer is. Een deel van de Krijtenbergstraat en de Hogenhofstraat worden omgenummerd en zal voortaan ook Langeveldsloostraat heten. Op de kaart is de situatie zoals deze gecreëerd wordt aangegeven.

Foto: Yvonne Waslander

Alzheimer zoekt collectanten voor Stadshagen In Stadshagen wordt ook dit jaar weer gecollecteerd door Alzheimer Nederland. De collecteweek is van 7 t/m 12 november. In alle vijf wijken (Frankhuis, Milligen, Schoonhorst, Werkeren en Breecamp Oost) lopen er dit jaar weer collectanten. Helaas zijn er lang niet genoeg. Hierdoor kunnen niet alle straten belopen worden! Daarom worden nieuwe collectanten ge-

zocht. Met enkele uren van uw tijd kunt u zich als collectant inzetten in één van de vijf wijken. Alzheimer is een ontluisterende ziekte: de patiënt verliest zijn geheugen en identiteit. Wat begint met vergeetachtigheid leidt in laatste instantie tot totale ontreddering. Uiteindelijk vernietigt de

ziekte het meest waardevolle dat een mens bezit: zichzelf. Door de vergrijzing zal het aantal patiënten in de komende jaren snel toenemen: 1 op de 5 mensen wordt door deze ziekte getroffen. Alzheimer is niet te stoppen. Nóg niet! Meer onderzoek naar oorzaken en oplossingen is noodzakelijk om Alzheimer/dementie te overwinnen. Daarvoor is veel

geld nodig. Om die reden wordt jaarlijks gecollecteerd; dus ook weer in Stadshagen. U kunt zich opgeven bij de coördinator voor Stadshagen: s.gerritzen@ vodafonethuis.nl of 06 31967759. Voor meer informatie kijk op: www.alzheimernederland.nl/collecte


Wegwijs in het openbaar vervoer Door Alice Tekst

Een van de voorlichters is André van Soldt. Hij vult aan: “En via de ouderen bereiken we ook de kinderen en kleinkinderen. Ons spreekuur is bedoeld voor iedereen. Soms helpen we met het invullen van een formulier. Ook maken we weleens afspraken met mensen om met hen naar het station te gaan om aldaar de werking van de automaten uit te leggen.” Dit werk als ovambassadeur is gestart in Overijssel en breidt zich langzaam maar zeker uit. Gerrit Rouwenhorst, de derde ambassadeur: “Het is allemaal vrijwilligerswerk. We zijn allemaal mensen die een band hebben met het openbaar vervoer, we zijn zelf ook reizigers en zien daar de voordelen van. En natuurlijk eventuele obstakels. Zo kunnen we iedereen goed helpen en adequaat voorlichting geven. We vinden het belangrijk dat iedereen met het openbaar vervoer kan reizen. Dat is echt onze motivatie voor dit werk.”

De ambassadeurs hebben drie taken. Ten eerste geven zij op verzoek presentaties van twee uur, waarbij voorlichting gegeven wordt over het reizen. En de werking van de ov-chipkaart. Deze bijeenkomsten worden gehouden in Overijssel, Flevoland en Gelderland. Het initiatief ligt bij gemeentes, ouderenbonden of wijkverenigingen of vrouwenverenigingen. Zij melden zich aan via de Provincie Overijssel. De laatstgenoemde zorgt voor de

organisatie. André van Soldt: “Bij deze presentaties komen mensen die al wat reiservaring hebben, maar ook mensen die nog nooit met het openbaar vervoer gereisd hebben. De laatsten stel je gerust.” Klaas Wierda voegt toe: “Tijdens deze voorlichting wordt ook uitgelegd welke soorten kaarten er zijn. En we leggen per kaart uit wat de voor- en nadelen zijn. Zo is bijvoorbeeld de anonieme kaart heel geschikt voor een gezin dat bestaat uit meerdere personen die af en toe reizen, want hij kan door ieder gezinslid gebruikt worden mits er geld op staat. Maar iemand die dagelijks reist, kan beter een persoonlijke ov-chipkaart kopen.” Een tweede activiteit van de drie heren is het maken van proefreisjes met klanten. Tijdens de eerdergenoemde bijeenkomst kunnen mensen die het wat spannend vinden, er onzeker over zijn of anderszins obstakels zien, zich aanmelden voor een proefreis. Rouwenhorst vertelt: “Vaak gebeurt dat al tijdens de bijeenkomst, ze geven zich via formulieren op. Dan wordt er een datum en tijd geprikt. En gaan we samen met die mensen op pad. Liefst met de bus en met de trein. Zodat ook echt alles ervaren wordt, van het in en uitchecken bij de poortjes tot en met het reizen zelf. Een ov-chipkaart is hierbij wel verplicht.” Enthousiasmerend vult Van Soldt aan: “Tussendoor gaan we En wat we dan ook samen doen: de vrije reisdagen worden opgeladen op de kaart. Want senioren kunnen voor weinig geld een aantal dagen onbeperkt reizen.”

De derde taak van de ov-ambassadeurs is het geven van informatie tijdens de inloopspreekuren. Een keer per maand zitten de ambassadeurs in het Cultuurhuis op vrijdagochtend van half elf tot twaalf uur paraat. Wierda: “We hebben ook allerlei formulieren bij ons zodat we die sa-

Gerrit Rouwenhorst (links) en André van Soldt geven graag uitleg over reizen met het openbaar vervoer. Foto: Alice Tekst

men kunnen invullen en opsturen. Zoals een formulier voor het aanvragen van een persoonlijke ov-chipkaart.” Info: http://www.overijssel.nl/thema’s/ bereikbaar/openbaar-vervoer/ov-ambassadeurs/

- Vrijdag 4/11 en 2/12 2016 10.30 – 12.00 uur - Cultuurhuis Werkerlaan 1 - 038 454 01 30 - ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl

Opening panna/SUTU

Zomaar een zondagmiddag en lekker weer. Eén en één is twee, dus ik moet wel naar buiten. Terzijde, maar doordat ik in een elektrische rolstoel zit, met een kinbesturing, gaat mijn voorkeur uit naar rijden over asfalt. Na een stukje Belvédèrelaan kàn ik linksaf gaan, over de gatenkaas van de Oude Wetering. Dus kies ik voor rechts, het voor mij aanzienlijk toegankelijker Twistvlietpad. Als ik niet veel later onder ’de Boog’ doorrij, zie ik hem in de verte pronken. Waarschijnlijk het bekendste gebouw van Zwolle. Over identiteit gesproken! Eigenlijk wel mooi bedacht dat een ieder die of loopt, niet om de Peperbus heen kan. Mits men voor zich uit kijkt en niet op een smartphone koekeloert. Bijna mijn hele leven woon ik al in Zwolle. Zonder sentimenteel te worden, in Zwolle wil ik zijn en blijven. Na het ouderlijk huis en de studiejaren op kamers volgden er een aantal jaren wonen in Holtenbroek en minstens zoveel in de Aa-landen. Een volgende fase gaf weer een drang tot verhuizen. In Zwolle, dat was zeker, maar welke wijk? Assendorp? Zuid? Stadshagen was in ieder geval fout, want te nieuw, te veel van hetzelfde, dus sfeerloos. Maar het kan dus verkeren. Nu woon ik al weer zo’n 12 jaar in Stadshagen en eerlijk is eerlijk, naar volle tevredenheid. Aan het einde draai ik om en neem dezelfde weg terug. Ik passeer de kunstwerken en spelende kinderen en word op mijn beurt weer ingehaald door jonge gezinnen en jongeren, veelal omlaag koekeloerend. Als ik weer onder ‘de Boog’ door

Op 9 september jongstleden, een zonovergoten vrijdagmiddag, opende wethouder Ed Anker de twee nieuwe speelvelden naast CSV ‘28. Onder het toeziend oog van Stadshagenaren, sponsoren, diverse organisaties en sportievelingen werden op feestelijke wijze het pannaveld en interactieve SUTU-court geopend. Naast een drankje en hapje maakten voetballers van alle leeftijden graag gebruik van de mogelijkheid om met PEC Zwolle speler Ehizibue een balletje te trappen. Sindsdien zijn de beide velden geen dag onbespeeld gebleven, een echte aanwinst voor onze wijk!

afbuigt, zie ik een hoog gebouw boven alles uit tornen met op het dak in blauwe letters winkelcentrum Stadshagen. Zoiets als de peperbus van Stadshagen? Ik weet dat ik bijna thuis ben!


Informatiebijeenkomsten in Frankhuis en Werkeren

Buurtbewoners, nieuwe bewoners en omwonenden worden uitgenodigd om zich te laten informeren door gemeente en bouwende partijen. Tijdens de bijeenkomsten is er volop gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan. Wijkwethouder René de Heer is bij de bijeenkomsten aanwezig en geeft een inleiding.

De markt trekt weer aan en er wordt weer volop gebouwd in Stadshagen. Steeds meer mensen vinden hun thuis

in Stadshagen. Het afmaken van de wijk heeft voor de gemeente Zwolle en de marktpartijen de hoogste prioriteit. Nu nog leeg staande bouwterreinen worden in hoog tempo opgevuld. Maar het gaat niet alleen de bouw van woningen, ook om de inrichting van de openbare ruimte. De verwachting is dat medio 2018 gestart wordt met de bouw van de laatste woningen in Frankhuis. En ook in Werkeren (Carré) verwacht de gemeente dat volgend jaar gestart wordt, evenals in Vrij Werkeren.

De bouwwerkzaamheden kunnen overlast geven voor de huidige bewoners. Bereikbaarheid en veiligheid staan voorop bij het plannen van de bouwlogistiek. De informatieavonden bieden de mogelijkheid wensen te bespreken en om te kijken hoe we samen de overlast kunnen beperken.

Wijkdeel Frankhuis in aanbouw.

Foto: Gemeente Zwolle

Monument voor landmeter siert geluidswal Kavels in Breecamp-Oost snel verkocht luidswal langs de Hasselterweg siert sinds kort een bijzonder monument. Net voor de zomer is dit monument feestelijk onthuld door gedeputeerde Eddy van Hijum en wethouder Filip van As. Het monument is opgericht voor de landmeter Frederik Stoveken. Hij was de landmeter van de bisschop van Utrecht (1314-1378). De Mastenbroekerpolder, nu onderdeel van Het Nationaal Landschap, heeft zijn unieke rechthoekige

patroon uit 1364 te danken aan het werk van deze landmeter. En ook in de stedenbouwkundige opzet van de Zwolse woonwijk Stadshagen is dit patroon nog steeds herkenbaar. Het monument staat op een mooi uitzichtpunt, precies op de grens van het Nationaal Landschap IJsseldelta en Stadshagen. Het brede venster in het monument biedt een verrassend vergezicht over de Mastenbroekerpolder. Een leuke

getrokken is ook goed te merken aan de belangstelling voor vrije kavels. De kavels die de gemeente aangeboden heeft in Breecamp-Oost (3e fase) zijn in zeer korte tijd verkocht. De gemeente startte op 13 juni met de verkoop van 10 kavels voor vrijstaande woningen en 14 kavels voor twee-onder-een-kapwoningen in Breecamp-Oost. Op dit moment zijn er alleen nog enkele kavels voor twee-ondereen-kapwoningen beschikbaar. Kijk voor meer informatie op www.zwolle.nl/kavels of bel met de gemeentelijk verkoopbegeleider C.Bredewout, tel. 4982867. Doordat er zoveel vraag is naar vrije kavels in Breecamp-Oost gaat de gemeente binnenkort starten met de verkoop van kavels 4e fase uit te geven. Het gaat dan om 10 vrije kavels en 4 kavels voor tweeonder-een kapwoningen. Houd de web-

De onthulling van het Monument voor de Landmeter.

Foto: Gemeente Zwolle

Met de schapen op stap met schapen en honden. De kudde wordt regelmatig door scholen bezocht. Nog tot eind november grazen de dieren door Stadshagen. Daarna worden ze uitgezwaaid om vervolgens in het voorjaar van 2017 terug te keren. Zo’n kudde in de wijk is niet alleen een gemoedelijk plaatje, het is ook nog eens kudde begraast - vooral in de vroege ochtend en in de late middag -, intensief en laat bloemen groeien en bloeien. Herder Tjitse kan daar mooi en boeiend over vertellen. Daarnaast heeft hij ruime ervaring

Vorig jaar hebben studenten van de opleiding Audiovisueel Specialist op verzoek van de gemeente Zwolle de Zwolse schaapskudde een volledig seizoen met een camera gevolgd. Dit is samengevat in een 25 minuten durende documentaire kijken op www.zwolle.nl/schaapskudde.

site en berichten in de diverse media in de gaten.


Kunst op elektriciteitskastjes aan mee willen werken. Die krijgen de opdracht om een ontwerp te maken waarna ze het gaan uitvoeren: aan het schilderen dus. Trots vertelt Marzena: “In Almelo heb ik meegewerkt aan een soortgelijk project in 2013. Het schilderen hebben we toen in één dag gerealiseerd. Wat zo leuk was toen: de wijkbewoners stonden er heel sceptisch in, maar zodra ze de resultaten zagen waren ze ontzettend enthousiast. Het resultaat is nog steeds te bewonderen daar, geheel intact. Want

Door Alice Tekst

toch?”

Tenminste, zodra alle toestemmingen van de eigenaren van de genoemde kastjes binnen zijn. Enexis heeft al toegezegd; zij reageerden heel enthousiast en wilden graag meewerken. Marzena: “Van KPN is nog niet bekend of zij toestemming geven - wij wachten nog op hun antwoord. En van sommige kastjes is het heel lastig te achterhalen wie de eigenaren zijn, zoals bij het winkelcentrum op het marktterrein. Niemand weet tot nu toe van wie die elektriciteitskastjes daar zijn. En die zijn nu juist zo geschikt voor een kunstuiting!”

Marzena Broniak gaat de saaie grijze kastjes opvrolijken.

Omdat deze wedstrijd is geïnitieerd door ‘Duurzaam doe je zo’ is het thema natuur, groen en duurzaam ook in dit project verwerkt. Dat wordt straks zichtbaar in de ontwerpen die door de kinderen gemaakt worden. Er komen schilderingen van dieren die hier vroeger liepen. “Vroeger was dit landbouwgrond, toen liepen hier

Foto: Alice Tekst

koeien, paarden, schapen en geiten. Nu staan er huizen en zie je egels, vogels en misschien nog wel meer soorten dieren,” licht Marzena toe. Zodra de eigenaren van de elektriciteitskastjes hebben toegezegd, onderneemt Marzena de volgende stap. Via de scholen gaat ze de leerlingen selecteren die hier-

Het moge duidelijk zijn dat dit idee is ontstaan tijdens het werk van Marzena. Als kunstdocente op het Erasmus - een school voor voortgezet onderwijs in Almelo - was zij daar betrokken bij een soortgelijk project. Stralend: “De kinderen waren heel trots op hun werk. Ook omdat ze hun eigen invloed zien op de buurt in hun eigen leefomgeving. Daarnaast is de drive voor mij dat op deze manier iedereen in aanraking komt met kunst. Je brengt de kunst echt heel dichtbij; gewoon tastbaar in de wijk.” Info op https://www.facebook.com/ BoosterZwolle/

YMCA kinderclubs Door Louis Zandbergen Al enkele jaren genieten er heel veel kinderen van de wekelijkse YMCA kinderclubs. Deze kinderclubs zijn op woensdagmiddag in drie wijken van Zwolle; een van de wijken is Stadshagen! Kinderen zijn actief met afwisselende programma’s met ingrediënten als spel, sport, muziek en creativiteit. Inbreng van de kinderen wordt gewaardeerd! Kinderen zijn de smaakmakers. Jongens en meisjes van 6-12 jaar zijn van harte welkom. In Stadshagen zijn twee leeftijdsgroepen: van 14.00 -15.00 uur voor kinderen van 6 tot 8 jaar en van 15.15-16.15 uur voor de kinderen van 9 t/m 12 jaar. Aanmelden hoeft niet, deelnemen kost een euro per keer. Meld je bij de grote YMCA vlag op het plein van Kinderopvang Eigen Wijs, Frankhuizerallee 1c en het feest kan beginnen! Meer weten? Stuur een email naar noordoost@ymca.nl, www.ymcajeugdwerk.nl of bel 038 4540221.

‘Van het padje’

begin van de herfst; het is maar hoe je het wilt noemen. Op de schommelbank in de Vinextuin geniet ik van de zachte avondtemperatuur. Wat dierengeluidjes. Een paar huizen verder huilt het buurmeisje omdat ze geen zin heeft om te slapen. Aan de overkant komt iemand thuis en terwijl de geluiden wegebben en

door Veilig Verkeer Nederland afd. Zwolle, Wijkstichting Stadshagen Totaal, Lichtbrigade ANWB, Fietsersbond Zwolle, Stichting IJsselheem en Scholten Fietsgoed Stadshagen. Repair Café Stadshagen viert ook een feestje. Deze maand bestaat dit succesvolle initiatief twee jaar. In gebouw Werkeren, aan de Werkerlaan 154, draait het elke laatste zaterdag van de maand allemaal om (samen) repareren. Op zaterdag 29 oktober tussen 10.00 uur

Eind oktober gaat de wintertijd weer in. Dat betekent dat het laat licht wordt en vroeg donker. Een goede verlichting helpt de automobilist. Zorg voor eigen (en die van uw kinderen) veiligheid door een

u daar ook terecht voor reparatie van boeken, elektronische spullen, textiel en tuingereedschap. Eigenlijk alles dat stuk is. Wilt u wel het kapotte product vooraf schoonmaken? Garantie wordt niet gegeven, maar circa 75% gaat gerepareerd terug met de eigenaren! Info via repaircafestadshagen@gmail. com of de Facebookpagina van Repair Café Stadshagen.

Medewerkers van Scholten Fietsgoed Stadshagen Foto: Repair Cafe Stadshagen

Deze wijkactie wordt mogelijk gemaakt

het al schemerig wordt, luister ik naar de stilte die de avond met zich meebrengt. Heerlijk! Net als ik een slok thee neem hoor ik een harde gil. Ik vraag hardop: ‘Gaat het?’ Ik krijg als antwoord een kreunende ‘Nee’ en besluit maar even te gaan kijken. Ik open de poort van de tuin van mijn buren en zie mijn buurvrouw op de grond liggen. Ik schrik een beetje, kijk haar aan en het volgende moment moeten we allebei heel

hard lachen. Het is ook wel een hilarische situatie, terwijl ik eigenlijk helemaal niet weet wat er gebeurd is. Ik help haar overeind, vraag of ze kan lopen en waar ze pijn heeft. Het valt mee: een schaaf en een pijnlijke enkel, geen materiaal voor de huisarts geeft ze aan. Ik loop mee naar binnen en help haar plaats te nemen op de bank.

terwijl ik een kop thee inschenk. Ze begint weer enorm te lachen en vertelt al hikkend dat toen ze op weg was naar de schuur ze ‘besprongen’ werd door een pad en van schrik een rare beweging maakte. En viel. Op de pad. Nee hoor, op het pad. Het tuinpad, waar de pad ook genoot van de zwoele herfstavond. Totdat de buurvrouw kwam.

‘Wat gebeurde er nou?’ vraag ik haar,

Buurvrouw


Coach4Kidz Door Alice Tekst

seren van kindertekeningen gevolgd. Deze analyses kan ik overigens niet alleen bij de huidige doelgroep, maar ook toepassen bij kinderen jonger dan vier jaar.

Ik vind het belangrijk om kinderen het gevoel te geven dat ze mogen zijn wie ze zijn, dat ze echt gezien en gehoord worden. Ik begeleid kinderen en hun ouders met diverse hulpvragen. Dit kan zijn op sociaal-emotioneel en/of didactisch gebied. Ik heb mij daarnaast gespecialiseerd in echtscheiding en rouwverwerking. Sinds vorig jaar geef ik ook rekenbootcamps. Deze bootcamps zijn gericht op het automatiseren van de rekentafels. Deze methode koppelt de tafel aan een kleur, beeld en beweging. Door diverse hersengebieden te stimuleren wordt het leren eenvoudiger en bovendien beklijft het beter. Tijdens deze bootcamps werk ik onder meer aan het zelfvertrouwen van het kind. Om het plezier in rekenen weer terug te krijgen. Ik heb al veel succeservaringen mogen opdoen en ben dan ook heel erg enthousiast over deze methode. Over een maand hoop ik ook te starten met de spellingbootcamp. Ideaal voor kinderen met dyslexie of die moeite hebben met spelling.

Door positieve ervaringen zie ik het effect van mond-tot-mondreclame. Daarnaast ben ik actief in verschillende netwerkgroepen en blijf ik mezelf ontwikkelen door het volgen van diverse cursussen en trainingen. Het afgelopen jaar heb ik bijvoorbeeld een opleiding voor het analy-

Na mijn opleiding ben ik op De Enkschool gaan werken, een school voor kinderen met een auditieve en communicatieve beperking. Op dit moment werk ik op De Vlieger waar ik de zorgleerlingen begeleid. Ik merk dat er steeds meer van kinderen gevraagd wordt, ze moeten veel meer. Ik merk dat sommige kinderen het lastig vinden om daar mee om te gaan. Zo kunnen leerproblemen ontstaan. Of problemen op het sociaal-emotionele vlak. Thuis of op school is er niet altijd de kennis of mogelijkheid om kinderen daarin te begeleiden. Vandaar mijn wens om deze kinderen extra te kunnen ondersteunen. Hèlen-Louise van der Haar van Coach4Kidz

De rekenbootcamp en spellingbootcamp zijn uniek, ik ben zelf actief betrokken bij het ontwikkelen van deze methode. Deze didactiek is gericht op kinderen die echte beelddenkers zijn. Ik ga zoveel mogelijk met deze kinderen naar buiten en maak de lesstof zo concreet mogelijk. Tijdens de lessen gebruiken we allerlei materialen en invalshoeken zodat de verschillende hersengebieden geactiveerd worden. Zo wordt rekenen leuk!

Voor de kinderen vind ik het belangrijk om toegankelijk te zijn. Voor de ouders en verzorgers natuurlijk ook. Ik vind het belangrijk dat kinderen zich gehoord en gezien voelen. Vertrouwen in elkaar hebben en dit ook uitspreken naar elkaar.

Ik hoop over vijf jaar terug te kunnen kijken op mooie en leerzame ontwikkelingen van zowel kinderen als mijzelf.

Foto: Erica Turmel-Donker

Wij wonen al een aantal jaar in Stadshagen en dat bevalt heel erg goed. Het is een jonge, actieve wijk. Voor mijn praktijk is het gunstig dat er veel kinderen wonen, al komen er ook kinderen van buiten Zwolle naar mijn praktijk. www.facebook.com/coach4kidz en www.coach4kidz.nl

Taal & creativiteit voor iedereen zoekvrouw Travers Welzijn en Birsen Tas, projectmedewerker WijZ.

Gezellig socializen in het Cultuurhuis

Door Alice Tekst

Travers Welzijn en WijZ hebben een vrouwengroep opgezet. Zij komen elke dins-

Foto Erica Turmel-Donker

dagochtend samen vanaf 09.00 tot 11.00 uur. Het doel is om vrouwen te verbinden met elkaar. De ochtend begint altijd met Yoga. Vervolgens komt er een bepaald thema aan de orde. Soms komt iemand van buitenaf dan voorlichting geven over bepaalde onderwerpen. Bijvoorbeeld over de participatiewet, gezondheid, opvoeding van kinderen. Over mantelzorg. Kortom, over alles wat in de maatschappij speelt. Op die manier ontwikkelen vrouwen zich. Ze bouwen een sociaal netwerk op. De toegang is gratis en de doelgroep is vrouwen uit Stadshagen. Deze wordt geleid door Cicek Duran, be-

Iedere woensdagochtend van 09.00 tot 11.00 uur is er taalcursus. Doel is dat de mensen de taal gaan beheersen, met anderen kunnen communiceren. Maar ook het ontmoeten van elkaar en bewoners met elkaar verbinden is belangrijk. De toegang is gratis en de doelgroep is allochtone mannen en vrouwen uit Stadshagen. De lessen worden verzorgd door Taalpunt en Travers Welzijn. In het Cultuurhuis worden verschillende taaloefeningen gedaan. Variërend van lezen, schrijven en luisteren tot het voeren van gesprekjes met elkaar. Belangstellenden kunnen gewoon een ochtend aanschuiven. En anders kunnen ze contact opnemen met Cicek Duran via c.duran@ travers.nl.

Elke donderdagochtend van 09.00 tot 11.00 uur in het Cultuurhuis. Het doel is om mensen te leren hun kleding te repareren. De volgende stap is om zelf kleding te maken. Door patroon te leren tekenen, uit te knippen en in elkaar te zetten. De

gratis cursus is voor mannen en vrouwen uit Stadshagen. De materialen nemen de deelnemers zelf mee. Dus naaimachines, patroonboeken, garen, stof en ander naaigerei neemt ieder zelf mee. De les wordt gegeven door een ervaren docent.

Elke donderdagochtend 10.15 tot 12.00 uur is er handwerkcafé. Deze inloopochtend is voor mensen die graag creatief en samen bezig willen zijn. Breien, haken of borduren bijvoorbeeld. Ook dit is gratis toegankelijk in de grote zaal van het Cutuurhuis. Er zijn mensen die begeleiden en kunnen helpen. Vaak helpen de creatievelingen elkaar met hun werkjes. Ze wisselen ervaring en kennis uit. Zijn sociaal actief en leren mensen in de wijk kennen. Meer informatie b.tas@WijZ.nu of 06 3164 0064.

-info via c.duran@travers.nl of b.tas@WijZ.nu -Cultuurhuis Werkerlaan 1 8043 LT Zwolle


Door Erica Turmel-Donker Een rondeel is een lage ronde toren, die voor driekwart naar buiten uit de muur steekt en even hoog is als de aanliggende muren. Het is een extra stevig onderdeel van de verdedigingswal van een vesting, waardoor het mogelijk was om hierop zware kanonnen te plaatsen. Vanaf het De Rondeelstraat ligt in het nieuwste gedeelte van Frankhuis, achter de Hasselterdijk en tegen het Zwarte Water aan. De straat ligt ingeklemd tussen de Vestingstraat en Bastionstraat en je kunt er bij wijze van spreken het natte beton van de huizenbouw nog ruiken. Het buurtje wordt afgemaakt met de Schansstraat en Rosariumstraat, die beide aan de Rondeelstraat grenzen. Net als de omringende straten - op de Rosariumstraat na - is de Rondeelstraat vernoemd naar een onderdeel van het verdedigingswerk.

dit houdt in dat met de kanonnen op het rondeel zijdelings vuur kon worden afgeschoten in de richting van een vijandelijk doel. Het kan voorkomen dat een rondeel een of meer kazematten bevat; een speciale ruimte die tegen vijandelijk vuur gedekt is en schietgaten bevat waarachter een kanon geplaatst kan worden. Bronnen: https://nl.wikipedia.org/wiki/ Rondeel_(vesting) en http://stmenno. home.xs4all.nl/begrippenlijst/begrippen/flankeervuur%20(flankerend%20 vuur).html

Alzheimer zoekt collectanten voor Stadshagen In Stadshagen wordt ook dit jaar weer gecollecteerd door Alzheimer Nederland. De collecteweek is van 7 t/m 12 november. In alle vijf wijken (Frankhuis, Milligen, Schoonhorst, Werkeren en Breecamp Oost) lopen er dit jaar weer collectanten. Helaas zijn er lang niet genoeg. Hierdoor kunnen niet alle straten belopen worden! Daarom worden nieuwe collectanten gezocht. Met enkele uren van uw tijd kunt u zich als collectant inzetten in één van de vijf wijken. Alzheimer is een ontluisterende ziekte: de patiënt verliest zijn geheugen en identiteit. Wat begint met vergeetachtigheid leidt in laatste instantie tot totale ontreddering. Uiteindelijk vernietigt de

ziekte het meest waardevolle dat een mens bezit: zichzelf. Door de vergrijzing zal het aantal patiënten in de komende jaren snel toenemen: 1 op de 5 mensen wordt door deze ziekte getroffen. Alzheimer is niet te stoppen. Nóg niet! Meer onderzoek naar oorzaken en oplossingen is noodzakelijk om Alzheimer / dementie te overwinnen. Daarvoor is veel geld nodig. Om die reden wordt jaarlijks gecollecteerd; dus ook weer in Stadshagen. U kunt zich opgeven bij de coördinator voor Stadshagen: s.gerritzen@ vodafonethuis.nl of 06 31967759. Voor meer informatie kijk op: www.alzheimernederland.nl/collecte

Kerstpakkettenactie Zwolle zoekt Stadshagenaars

Een avond om slaperig van te worden

Er zijn zo’n anderhalf miljoen Nederlanders die elke avond last hebben van piekeren, malen of woelen en liggen te wachten op de slaap die maar niet komt. Een derde van Nederland slaapt wel eens slecht. Niet goed of te weinig slaap kan overdag concentratiestoornissen geven, waardoor het dagelijks functioneren wordt verstoord. Het Gezondheidshuis organiseert op woensdagavond 26 oktober een informatieavond over slaap en slaapproblemen.

Verschillende zorgverleners laten u kennis maken met de mogelijkheden die er zijn om slaapproblemen te lijf te gaan. Aan het woord komen een slaaptherapeut/Cesartherapeut, een ergotherapeut, een praktijkondersteuner huisartsen met aandachtsgebied GGZ, een huisarts en een apotheker. Onderwerpen die aan bod komen zijn: wat kunt u er zelf aan doen om goed te kunnen slapen? Wanneer wordt slecht slapen een probleem en wat kan een hulpverlener dan voor u betekenen? Wat is het nu en het gevaar van slaapmiddelmiddelen op doktersrecept en van melatonine? Daarnaast is er ruimschoots gelegenheid voor uw vragen. De avond vindt plaats in het Cultuurhuis in Stadshagen en begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur). U kunt zich aanmelden vóór 25 oktober via de receptie van het Gezondheidshuis (telefoon 038 4268200) of via info@gezondheidshuis.nu

vrije tijd vrijwillig in dit project. Alleen doordat we zo effectief samenwerken als organisatie én als Zwollenaren onderling, kunnen we de actie op deze manier suc-

cesvol vormgeven. Ook werken we actief samen met bestaande hulporganisaties en de gemeente Zwolle.” Kijk voor meer informatie op www.kerstzwolle.nl

winkelcentrum van Stadshagen. U kunt dan boodschappen kopen en doneren voor de actie. Daarnaast is het mogelijk om als vrijwilliger het winkelend publiek bij de supermarkt om producten te vragen. Of u kunt de ingezamelde artikelen met uw eigen auto vervoeren naar de opslagplaats. Een klus duurt maximaal 2 uur. Het is leuk en zinvol om dit bijvoorbeeld met elkaar te doen als gezin, sportmaatjes of als club samen. De Kerstpakkettenactie Zwolle heeft zich als doel gesteld om dit jaar 1750 gezonde feestdozen te maken. Deze zijn voor bijvoorbeeld de Voedselbank en de daklozenopvang. Wist u dat bij de actie van vorig jaar maar liefst 700 Zwolse vrijwilligers hebben meegedaan? Er zijn toen 35.340 producten ingezameld en er is voor bijna 10.000 euro aan giften gegeven.

Op vrijdag 16 december worden de hele dag - en op zaterdag 17 december van 8:00 tot 18:00 uur - boodschappen ingezameld bij de Jumbo Nagelmaeker in het

Via het online inschrijfformulier op www. kerstzwolle.nl kunt u zichzelf - of als groep - digitaal inschrijven voor een klus. Op dit moment is het formulier nog gesloten, maar eind oktober zal deze opengesteld worden voor iedereen. Eén van de organisatoren van de actie, Jan de Beer, vertelt: “De kracht van de actie is dat we allemaal vrijwilligers zijn. Niemand ontvangt vrijwilligersvergoeding want elke cent wordt besteed aan het goede doel. Alle organisatoren hebben een drukke baan en we steken onze


Foto’s Erica Turmel-Donker

BURENDAG

Foto’s Yvonne Waslander

STREEKMARKT BREECAMP


Spruitjes, klassiek superfood Door Alice Tekst

leuker: het is nu spruitjesseizoen. Dus portemonnee. Om het lekker te houden, is het van harte aanbevolen om de spruiten zo kort mogelijk te koken. Dan is de smaak fris en een beetje zoet.

Want deze groente is supergezond. Een ons spruitjes levert al twee keer zoveel vitamine K op als de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. Gelukkig is teveel in dit geval niet erg. Daarnaast zit het spruitje ook nog eens vol vitamine C en bevat het ook de vitamines A, B1, B2, B3, B6, B11 en vitamine E. Dankzij de vele mineralen en vitamines in dit groene bolletje is dit een detoxgroente. Spruitjes; het klassieke superfood! Gewoon in elke supermarkt en bij de groenteboer te koop. En nog

Spruitjesstamppot speciaal • een half groentebouillonblokje • 250ml water • 750 gram spruitjes • 800 gram kruimige aardappels • rode paprika • groene paprika • gele paprika • snufje nootmuskaat

Schil de aardappels en de spruitjes, was ze schoon en snijd ze in stukjes zodat ze sneller gaar worden. Was de paprika’s en snijd ook deze in blokjes. Doe de aardappels, spruitjes en paprika’s in een grote pan en voeg het halve, verkruimelde, bouillonblokje toe. Zet het op de kookplaat. Breng het water aan de kook en laat het geheel dan nog tien tot maximaal vijftien minuten doorkoken. Als de aardappels en spruitjes zacht zijn, kan het water in een aparte kom afgegoten worden. Stamp alles nu met de stamper door elkaar. Om

de stamppot zachter en smaakvoller te maken, kan nu de bouillon in kleine hoeveelheden en naar eigen smaak weer toegevoegd worden. Tot slot kan er nog een beetje nootmuskaat bij om de spruit-

jesstamppot op smaak te brengen. Serveer dit met een groenteomelet om het compleet te maken. Eet smakelijk.

SpelenderWijs voor peuters

Vrijwilligers welkom in het Zonnehuis

Door Alice Tekst

Het Zonnehuis in Stadshagen, onderdeel van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, biedt wonen, zorg en welzijn aan 220 cliënten die (tijdelijk) verpleging, verzorging en/ of behandeling nodig hebben. Om het welbevinden van onze bewoners te bevorderen, organiseren wij kleine (individuele) en grote activiteiten die aansluiten op de mogelijkheden, wensen en behoeften van onze bewoners. Vrijwilligers dragen in grote mate bij aan het bevorderen van het welzijn van onze

Maaike Schoppers is voor de zomer in samenwerking met Travers Welzijn met dit initiatief gestart. Deze pilot bleek gelijk een succes te zijn. Maaike vertelt: “Er waren veel positieve en enthousiaste reacties. Ouders vinden het heel leuk om op deze manier met hun kind bezig te zijn. Het is ontspannen en er is mogelijkheid om met andere vaders of moeders in contact te komen. Een uurtje SpelenderWijs peuter is op een spelende manier leerzaam, gezellig samen met je kind Wijzer worden. Dat is toch super leuk.”

SpelenderWijs is zoals gezegd een samenwerking van Maaike Schoppers met Travers Welzijn via opbouwwerker Danny

van de Beld. Ook Lyande Schrijver, werkzaam als contactmedewerker Taal & Gezin is hierbij betrokken. Een opmerkelijk feit is dat de peuters door het samen spelen ook beter gaan spreken. Kinderen van anderhalf tot vier jaar zijn welkom op deze ochtend. Momenteel is de toegang gratis, maar consumpties zijn wel voor eigen rekening. De organisatie ligt nu nog in handen van Lyande en Maaike. Op den duur is het de bedoeling dat de ouders zelf een activiteit of invulling bedenken. De ochtenden starten om 10.00 en duren tot 11.00 uur. Maaike: “De sfeer is heel ongedwongen - echt relaxed. Het is een uurtje spelen met je kind en dan weer naar huis. Zo is het altijd gemakkelijk in te passen, want iedereen is vaak al druk genoeg!”

-voor 1,5 tot 4 jaar -1e en 3e donderdag van de maand -10.00 tot 11.00 uur -Cultuurhuis Werkerlaan 1

Door samen te spelen leren kinderen sneller praten

bewoners! Daarom zijn wij o.a. op zoek naar: •

Gastvrouwen/heren op de diverse zorgafdelingen

Hulp bij uiteenlopende activiteiten met bewoners op de zorgafdelingen

Ondersteuning bij bewegingsactiviteiten

We zoeken enthousiaste vrijwilligers die oprecht geïnteresseerd zijn in onze bewoners. Goed contact kunnen leggen, geduld hebben, aandacht, humor en zelfstandig kunnen werken zijn bij het vrijwilligerswerk belangrijke aspecten. Ben je geïnteresseerd en wil je meer informatie over deze vacatures of wil je alle vrijwilligerswerkvacatures inzien? Kijk dan op www.zgijv.nl/vrijwilligers of neem contact op met Aukje van Essen, consulent vrijwilligerswerk, via a.vanessen@zgijv.nl of 06 51294110.Waalre 1967 Projectleider/ innovatie adviseur Samenwonend

Door Alice Tekst

Deze keer staat Milou van Rijn in de schijnwerpers. Zij is een enthousiaste veranderaar met een duurzaam tintje. Ze haalt graag het beste in anderen naar boven. Zo vertelt ze: “Ik geniet ervan als ik zie dat ogen van mensen gaan twinkelen.” Milou woont in 2017 al twintig jaar in Stadshagen. In december 1997 is zij hier als een van de eerste bewoners gekomen. Ze woont samen met Arjan Nass en zoon Tim (8). Milou: “Ik heb de wijk zien

groeien en ben zelf ook meegegroeid van buitenstaander met alle contacten buiten Zwolle naar moeder en betrokken wijkbewoner. Zeker sinds Tim naar school gaat.

Milou van Rijn, veranderaar in en buiten de wijk

Betrokkenheid kan pas als er vertrouwen is in communicatie. Transparantie, tijdigheid, oprechtheid om je in anderen te verdiepen in plaats van jouw boodschap er doorheen te duwen in het kader van persoonlijk gewin. Dit is ook van toepassing bij bedrijven (ook daar prikken we steeds meer doorheen) maar zeker als het gaat om communicatie in relatie tot overheid. De manier waarop je communiceert, schept zijn eigen werkelijkheid. Dat kan negatief zijn, maar ook positief. Helaas, of gelukkig, speelt dit niet alleen bij de wijkboerderij maar overal. En er is een stichting die zich in wil zetten om dit bespreekbaar te maken. Deze stichting heet CommBat en mede op mijn advies wordt er een conferentie georganiseerd op 23 november. Mooi om te zien wat je voor elkaar kunt krijgen als je samen iets wilt. Sprekers die hun tarieven aanpassen, een congrescentrum dat meedoet als sponsor en uiteraard de hele groep vrijwilligers rondom de organisatie.”

echt als thuiskomen.”

De voornaamste bijdrage van Milou is om nieuwe projecten en gebeurtenissen in de omgeving te initiëren. Zo leverde zij een actieve bijdrage aan de werkgroep kinderactiviteiten binnen de wijkvereniging. se bijdrage geleverd. Ernstig vertelt Milou hierover: “Van het proces rondom de wijkboerderij heb ik veel geleerd qua communicatieproces en mede daaruit is mijn drive ontstaan om te doen wat ik nu doe.

“Ik stond vanmorgen op met de gedachte dat het weer een mooie dag zou worden in het kader van de voorbereidingen voor de conferentie van CommTop, Transitie 33. Hier ben ik momenteel ongeveer een dag in de week mee bezig. Ik wil dit echt het begin van verandering laten zijn, een beweging die in de samenleving op gang komt. Vandaar de naam Transitie 33. Als je begint vanuit een ander vertrekpunt (namelijk gelijkwaardigheid van mensen en een groter belang dan eigen gewin),

Foto: Yvonne Waslander

dan heeft dat ook consequenties voor de informatie die je verstrekt. Informatie wordt objectiever, minder gekleurd en er is meer ruimte om samen een open discussie te voeren. Zo kom je tot nieuwe oplossingen die veel meer mensen aanspreekt. Dus dat betekent organiseren, bloggen, met onderwijs bezig zijn. Want wat zou het mooi zijn als je deze inzichten meekrijgt in het onderwijs.”

iedereen gratis zijn of haar bloedsuiker laten testen, van 9.00-12.00 uur en van 14.00-17.00 uur.

Het testen gebeurt door middel van een vingerprik. Binnen enkele seconden is bloedsuiker alleen niet meteen betekent dat u diabetes heeft, wordt ook de Diabetes-risico-test aangeboden. Dit is een scoreformulier dat u zelf kunt invullen en waaruit blijkt of u een verhoogd risico heeft op diabetes. Indien blijkt dat uw bloedsuiker verhoogd is en dat

“Ik zou van de wijkstichting een wijkcooperatie willen maken. Waarin bewoners ondernemend zijn en hun wijk steeds duurzamer, socialer en groener maken op basis van ideeën en daarmee ook nieuwe

“Het belangrijkste doel is dat mensen inzien dat het ook anders kan. Dat zij daar zelf een keuze in hebben en als je anders wil, dat je dan ook anders kan doen en je niet verschuilt achter in ‘opdracht van anderen’. Als wij uitgaan van het positieve kan er zoveel meer. Daar vloeit volgens mij een andere manier van werken uitgaande van het goede.”

“Tijd moet je maken. Prioriteit is prioritijd. Maar in mijn enthousiasme en teveel toezeggingen is er soms wel behoefte om dat ook in te plannen.”

bijvoorbeeld de Zwolse PeperMunt) om veerkrachtig te zijn.”

“Gewoon doen. Meedoen aan leuke pro“Persoonlijk durven doen! Ik krijg steeds scherper dat je de mooiste resultaten bereikt door scherp het gesprek in te gaan. Geen mond vol meel; erom heen praten, lollig zijn en niet de waarheid zeggen. Eerst weten wat de bedoelingen zijn van de ander door middel van vragen en dan de verbinding te zoeken. Een heel con-

sen zien. Vitamine G, leuke gesprekken met andere bijzondere Stadshagenaren en vooral anderen laten inzien dat ze bijzonder zijn.” Meer info over de conferentie: www.commtop.nl

Bingoavonden

Gratis bloedsuikertest In de periode rond de Wereld Diabetes Dag is er extra aandacht voor diabetes. Het is belangrijk dat diabetes in een vroeg stadium ontdekt wordt. Daarom worden er in het Gezondheidshuis een aantal bloedsuikertestdagen georga-

creet resultaat van mijn bezigheden: de eerdergenoemde topconferentie op 23 november. Daar heb ik hoge verwachtingen van!”

u ook een verhoogd risico heeft op het krijgen van diabetes, is één van de praktijkverpleegkundigen van de huisartsenpraktijk beschikbaar voor vragen en verder onderzoek. Het testen gebeurt in de spreekkamer van Apotheek Gezondheidshuis, locatie Werkeren aan de Werkerlaan

in ontmoetingscentrum Het Anker een bingoavond georganiseerd. Er zijn mooie prijzen te winnen, zoals een boormachine, tablet, televisie en barbecue. De zaal gaat open om 19.00 uur en om 19.30 uur start de bingo. Iedereen is welkom in Het Anker, aan de Voorsterweg 36 in Westenholte.


Het blijft een probleem met mijn dames. Nu het campingseizoen is afgelopen zie ik mijn lieveling Ramona niet meer en van mijn kleine Saucijs met het wiebelstaartje heb ik niks meer gehoord, sinds we samen in het hondenhotel zijn geweest. Misschien moet ik toch maar gewoon verkering zoeken in Stadshagen. Ik zou een oproep kunnen plaatsen in de Vinexpress. “Beroemde hond zoekt een lief hondinnetje om mee te blaffen en te wandelen.” Wie weet wat daar op afkomt. Het wemelt van de honden in onze wijk. En van de

katten trouwens. Die lopen allemaal los. Dat vind ik doodeng. Ze steken zomaar over zonder uit te kijken. Het baasje had er laatst bijna eentje onder zijn auto en hij rijdt toch altijd heel erg voorzichtig. Onze Diego mag niet naar buiten. Een enkele keer glipt hij per ongeluk door het slaapkamerraam. Dan zit hij altijd heel dom in te tuin te kijken en klagelijk te miauwen tot we hem weer binnen laten. Diego is een echte binnenhuiskat en ik ben een van-alle-markten-thuis-hond.

bovendien heb ik binnen geen WC en dat heeft Diego wel. Ik heb aan Diego gevraagd of hij ook geen verkering wil met een leuke poes in Stadshagen, dan scharrel ik er zo eentje voor hem op. Hij heeft geen interesse zegt hij. Dat is allemaal maar gedoe zo’n poes; hij heeft genoeg aan onze mensen. En de cavia’s en de vissen, die zijn al met z’n tweeën. Ik weet eigenlijk helemaal niet of het mannetjes of vrouwtjes zijn. Maar dat bomt ook niet, zolang ze maar gelukkig zijn met elkaar. Hondendames in Stadshagen,

opgepast! Ik ga binnenkort op vrijerspad. Als ik mijn mensen heel lief aankijk krijg ik misschien wel een nieuw tuigje en een extra plukbeurt bij tante Conny, zodat ik er op mijn best uitzie. Ik kan ook mijn gebit nog wel even na laten kijken bij de dierenarts. Ramona is ook gevallen voor mijn stralende lach, dus dat lukt me nu vast weer, maar dan moeten mijn tanden wel schoon en wit zijn. Ramona, Saucijsje, het waren leuke vakantieliefdes, maar Oost West, Stadshagen Best! Likje, pootje en blafje van Goofy.

Tien jaar Stadkamer Stadshagen met een VR-bril’. Op vrijdagmiddag kan iedereen een kijkje nemen in de Wowi! Bus. Een bus vol digitale nieuwigheden waarin je kunt kennismaken met de nieuwste digitale en technologische ontwikkelingen.

Natuurlijk is er in het Cultuurhuis ook aandacht voor de periode van 2006 tot 2016 en alle participanten presenteren zich de hele week met allerlei activiteiten. Maar Stadkamer kijkt ook vooruit! Met allerlei innovatieve workshops op woensdagmiddag 19 oktober, zoals ‘teke-

Heb je de kleurplaat al opgehaald? Als je hem nog niet hebt haal er dan snel één op! Tot en met zaterdag 22 oktober kunnen alle kinderen tot en met tien jaar de kleurplaat inleveren. Daarmee maak je kans op een mooie prijs. Hou je meer van muziek? Dan is er op dinsdag 18 oktober voor kinderen van nul tot zes jaar ‘muziekmaatje’, een combinatie van muziek

De rijschool voor Zwolle RIJSCHOOL

HAMER

en wijde omgeving Geen gedoe met paketten, gewoon betalen per les! Een rijles is bij ons 60 minuten en kost 35,00.

www.rijschoolhamer.nl

06 307 97 700

Stadkamer Stadshagen bestaat 10 jaar en dat willen we samen met jou vieren. Daarom trakteren we jou op een gratis proefpas. Deze bon is geldig van 18 tot en met 22 oktober 2016 en alleen in te leveren bij Stadkamer Stadshagen. Per huishouden uit postcodegebied 8042 t/m 8044 kan er één bon worden ingeleverd. Je sluit een gratis proefabonnement af voor drie maanden.

en voorlezen. En op zaterdag 22 oktober is er voor volwassen een workshop Djembé.

De hele week ben je van harte welkom in Stadkamer Stadshagen. Daarnaast kun je, als je nog geen lid bent van Stadkamer, de bon linksonder op deze pagina meenemen voor een gratis proefpas. Daarmee kun je drie maanden gebruikmaken van de faciliteiten van Stadkamer, want wie jarig is trakteert!

Iedereen denkt wel eens aan het einde van het leven, zeker als je een dagje ouder wordt. Misschien heeft u alles rondom uw uitvaart en erfenis al geregeld. Maar…

Wie krijgt uw verhalen..? Vrolijke of verdrietige verhalen en natuurlijk veel verhalen over vroeger, toen u kind was. Laat uw verhalen niet verloren gaan! Voor € 395,- kunt u deze winter uw eigen levensboek laten schrijven. Gaat u liever zelf aan de slag? Volg dan de workshop ‘Schrijf je eigen levensverhaal’. Kijk voor meer informatie op www.schrijfsporen.nl of bel Riet van der Wenden: 06 81446248.


Vind je het leuk om te quilten, vilten, breien, borduren, haken, patchwork, mode zelf te maken, kantklossen, weven, spinnen, kralen, knopen of sieraden maken, maar liever niet alleen? Misschien wil je nog het één en ander leren, gezellig een praatje maken en nieuwe ideeën op doen? Dan zien we je graag op donderdagochtend tussen 10.00 uur en 12.00 uur in Cultuurhuis Stadshagen.

Houdt u van een praatje maken onder het spelen of met iemand een keer een boodschap te gaan doen, naar de markt gaan! Samen iets ondernemen en samen nieuwe contacten op te doen. Gewoon gezellig. Wij zijn voor verschillende mensen op zoek naar leuke contacten. Voor meer info: Erik van Rosmalen, 038-8515700 of via e.rosmalen@wijz.nu

Houdt u van spelletjes spelen, maar liever niet alleen? Kom op donderdag ochtend in het Cultuurhuis om hiernaar te informeren en u op te geven.

Wekelijks wordt er op dinsdagavond, 19.30-20.45 uur, gedanst in het Cultuurhuis. Tijdens deze les leert u verschillende dansen van het stijldansen. Hierbij kunt u denken aan onder andere de quickstep, engelse wals en de chachacha. Een ontspannen manier van bewegen, waarna er tijd is voor gezelligheid met opnemen met WijZ, tel. 038 8515700.

Een gevarieerd aanbod Tai Chi en Chi Kung-oefeningen vanuit de klassieke principes. Met onder meer aandacht voor ontspanning, focus, gronden, lichaamshouding en ademhaling. Het symbool van Tai Chi is Yin en Yang en karakteriseert zich door zacht vloeiende bewegingen die vanuit rust en concentratie doorlopen worden. Meditatie in Beweging! De bewegingen bevorderen het circuleren van energie in het lichaam en optimaliseren daarmee uw gezondheid. Tai Chi is

gericht op bewegingsvrijheid en zelfvertrouwen, werken aan uw innerlijke balans en focus, goed voor coördinatie en concentratie. Kom zelf ervaren wat Tai Chi voor uw kan betekenen. Elke vrijdagochtend (09.30 – 10.30) is er in het Cultuurhuis t’ai chi. De les wordt verzorgd door Saskia van Noort. Voor meer informatie tel. 038 8515700.

Wandelen is een laagdrempelige beweegactiviteit, die vrijwel overal kan. Samen wandelen is leuk en veelal gezelliger. Vrijwilligers van WijZ organiseren daarom verschillende wandeltochten. Wandelen 3 à 4 km, een wandeling van ongeveer een uur. Elke donderdagmiddag om 14.00 uur. De startlocaties varië-

LevelZ in de running

Omdat met Halloween afgelopen paar jaren een groot feest wordt georganiseerd

Rondom Zwolle is veel variatie aan natuur: rivierenlandschap, bossen, heide en polders. Heerlijk om daar op je gemak

zal dat dit jaar nogmaals gebeuren. De Halloweenparty is dit maal groter, enger en natuurlijk nog leuker! Jongeren zijn welkom om lekker te griezelen. Ook zal er een groot Urbanfeest worden georganiseerd door het team. Hierover zal later meer bekend worden op onze facebookpagina. De feesten op vrijdag zijn voor jongeren tussen de 15 en 21 jaar.

Daarnaast is er iedere woensdagmiddag een tienermiddag waar leuke en actieve spelletjes worden gedaan. Natuurlijk is dit ook leerzaam. Deze middag is voor tieners van 9 tot en met 14 jaar oud. LevelZwolle

die door omstandigheden niet meer in staat zijn om een beweegactiviteiten te doen die hij of zij graag wil doen. Bent u bijvoorbeeld slechter ter been, door ziekte of een beperking, of kent u geen mensen om de activiteiten samen mee te doen? Doe dan met ons mee! Hoe werkt BeweegSamen? De buurtsportcoach gaat met u in gesprek over uw wensen en mogelijkheden. Daarna gaan we op zoek naar een vrijwilliger die bij u past. Vervolgens wordt er een kennismakingsgesprek gepland met u en de vrijwilliger. Als er een goede klik is kunt u samen met uw beweegmaatje om te doen.

Elke woensdagmiddag, 13.15 uur vertrekt voor een rit van ± 30 en ± 15 km. De woensdag 26 oktober, vertrek vanuit de Terp, Radewijnsstraat 1. U bent van harte gezamenlijk af te sluiten. De kosten bethee. Vanaf maart 2017 gaat het nieuwe

Door Daniel Heres

Vrijdag 23 september is daarom het seizoen van Level Z weer begonnen. Deze avond is in combinatie met jongeren tot stand gebracht en is een groot succes geworden. Dit seizoen zullen er weer verschillende activiteiten worden gegeven binnen het jongerencentrum.

ren. Donderdag 17 november vertrekt de groep vanuit het Cultuurhuis. Wilt u een keer meelopen, u bent van harte welkom! Deelname is gratis en u hoeft zich van te voren niet aan te melden. Voor een totaaloverzicht van data en startlocaties, zie de wandelfolder of www.wijz.nu Wandelen 8 km, elke dinsdagochtend is er een grote groep wandelaars actief die ± 8 km wandelt. Dinsdag 22 november vertrekt de groep vanuit het Cultuurhuis om 10.00 uur.

zwemmen, maar liever niet alleen? Of wilt u samen met een maatje naar een beweeggroep? Het lijkt allemaal heel gewoon, maar als het niet meer lukt zijn deze activiteiten zo bijzonder. Bij BeweegSamen kan een vrijwilliger, samen met u, die gewone dingen weer mogelijk maken. Niet één keer, maar gedurende een langere periode. Want samen bewegen is leuker dan alleen! Voor wie? BeweegSamen is speciaal voor mensen

Wat kost het? Deelname aan BeweegSamen is gratis. U betaalt uiteraard wel voor deelname aan beweegactiviteiten, waarvoor normaal gesproken ook betaald dient te worden. Vrijwilligers BeweegSamen gaat om één op één contact met iemand die – om uiteenlopende redenen – zijn of haar favoriete activiteiten niet meer kan doen. De match komt tot stand op basis van een verwachte persoonlijke klik en overeenkomst in interesse. Aanmelden en kennismaken BeweegSamen is een project van de buurtsportcoaches van Sportservice Zwolle, WijZ en Travers Welzijn. Voor meer informatie en aanmelden als deelnemer of vrijwilliger kunt u contact opnemen met de buurtsportcoaches, Marloes Holterman of Linda Schwering. Zij zijn buurtsportcoaches vanuit WijZ bij Sportservice Zwolle, tel. 038 4236686 of buurtsportcoach@sportservicezwolle.nl


WINKELCENTRUM STADSHAGEN

Schaf nu een CV-ketel via Energiewacht Groep aan en ontvang een gratis slimme thermostaat. U heeft de keuze uit slimme thermostaten van verschillende merken, waaronder de Nest Learning Thermostat. Een slimme thermostaat is te bedienen en te programmeren met tablet en smartphone, wat zorgt voor een optimaal wooncomfort. Wilt u geen slimme thermostaat? Geen probleem, u ontvangt dan korting!