Vinexpress november 2017

Page 1

Wijkkrant 15e jaargang november 2017

03 Eivonde

10 Stadshagen toen en nu

18 Stadshagenrun

In een tiental huiskamers in Stadshagen zijn muziekoptredens waar je zo kan binnenstappen om te luisteren

Muziek bij je buren? Op zondag 10 december doet Zwolle voor de derde keer mee aan Muziek bij de Buren. Woonkamers veranderen in concertzalen, buren komen bij elkaar binnen en muzikanten spelen, soms voor het eerst, voor publiek. Vorig jaar was het een groot succes, steeds meer mensen stellen hun huiskamer beschikbaar. Ook in Stadshagen, ’s middags tussen 13.00 tot 17.00 uur.

De huiskamers zijn inmiddels geselecteerd: in heel Zwolle zijn het er 78 waarvan 11 in Stadshagen. Wil je weten of jouw buren ook meedoen? Of wie er komen spelen? Half november verschijnt de festivalkrant die gratis is af te halen bij Stadkamer(s), Hedon, The Livingroom, Espressobar Maling, Plato, Tim’s Guitar store en Reichenbach. Eind november komen het blokkenschema en de kaart online. Deelnemende adressen zijn ook te herkennen aan een raamposter en op de middag zelf aan een bord bij de voor-

DRINGENDE OPROEP Dankzij onze vorige oproep is de redactie uitgebreid met een redacteur en twee eindredacteuren die inmiddels aan de slag gegaan zijn bij de Vinexpress. Nu zijn wij nog dringend op zoek naar twee bestuursleden: een als penningmeester en een als advertentiecoördinator.

Door Iris Boersbroek

Muziek bij de Buren is in 2013 in Arnhem ontstaan om lokale muzikanten een podium te bieden en bij te dragen aan hun ontwikkeling. En om bewoners te stimuleren de deur voor elkaar open te zetten en gezamenlijk – zonder financiële drempels – met cultuur bezig te zijn. Het festival wil de leefbaarheid binnen de verschillende wijken bevorderen en laten zien hoe gastvrij de stad en haar inwoners zijn. Vorig jaar werd in ruim vierhonderd huiskamers gespeeld in ongeveer acht steden. Er waren bijna dertienhonderd optredens door zowel jonge talenten als ervaren artiesten: iedereen kan meedoen. Ruim dertigduizend mensen kwamen luisteren en daarmee bij elkaar over de vloer. Dit jaar zijn daar nog eens negen steden bijgekomen.

05 Recept 09 Natuurbekijks 14 Matuurwerkdag

De penningmeester zal verantwoordelijk zijn voor de financiën. De advertentiecoördinator heeft direct contact met de adverteerders en verzorgt de aanlevering van het advertentiemateriaal aan de eindredactie. De huidige penningmeester/advertentiecoördinator stopt per 1 januari 2018, maar zal daarna nog wel begeleiding geven. Interesse in één van de functies? Reageren kan door een e-mail te sturen naar bestuur@vinexpress.nl De festivalkrant is sinds dit weekend overal verkrijgbaar

deur. Je hoeft je niet aan te melden en er geldt: vol is vol. De huiskamers zijn zo geselecteerd dat er ongeveer vijftien mensen kunnen komen luisteren, maar er gaan natuurlijk veel makke schapen in een hok. Als het echt vol is staat dat op het bord bij de voordeur. Op elk adres geven de artiesten die er spelen drie optredens. Je kunt dus gewoon wachten tot de volgende ronde. Meer informatie op de website www.muziekbijdeburen.nl

Foto: Erica Turmel-Donker

Inloopochtend De Fontein Elke donderdagmorgen van 9.30 uur tot 11.30 uur kan iedereen binnenlopen in de soosruimte van De Fontein, Sterrenkroos 56. Het is gratis toegankelijk en bedoeld voor jong en oud, mannen en vrouwen. Iedereen is welkom en kan onder het ge-

not van een kopje koffie of thee andere mensen ontmoeten. Tijdens deze ochtend kan men creatief bezig zijn, een spelletje doen, een krant of tijdschrift lezen of met elkaar een praatje maken.

i10 Comfort

Zeer luxe uitvoering: • Navigatie • Ledverlichting • Auto climate control • Bluetooth • Cruise control

www.kringloopzwolle.nl (038) 422 06 06 us on facebook

Nieuwe Veerallee 12, Zwolle Nieuwe Deventerweg 6, Zwolle-Zuid Open: ma. 12-18 uur; di. t/m vr. 10-18 uur do. 10-21 uur, za. 10-17 uur

€ 11490,-

2I Ʃ QDQFLHULQJ vanaf € 89,- p/mnd*

SPECIALIST IN HYUNDAI

Autobedrijf Bert Wieten WWW.BERTWIETEN.NL

* vraag naar de voorwaarden

Klokkengieterlaan 48 8043 BS Zwolle Bel voor een afspraak (038) 42.04.109 www.johnbijsterbosch-haarmode.nl

Bouwjaar 2017

Sinds

1988


“Tijdens de eerste emotionele dagen na het overlijden zijn er heel veel dingen die geregeld moeten worden. Juist dan is het fijn als een professional u bij staat, zodat alles met zorg en aandacht geregeld wordt. Zo kunnen we samen een mooi en persoonlijk afscheid tot stand brengen dat past bij de overleden dierbare èn bij de nabestaanden. Ik heb speciale aandacht voor uw budget, natuuruitvaarten en live-muziek.”

Aa-landen Zwolle-Zuid Stadshagen Werkerlaan 267 8043 LV Zwolle (Naast de Rabobank)

Nu ook in

038 420 31 00

Uitvaartbegeleiding Freda Gaasbeek Verzorgt uw uitvaart natuurlijk

Profitgym!

Wilt u een overlijden melden? Bel Freda 06-42513280. Dag en nacht bereikbaar, zeven dagen per week.

Voor alle behandelingen

www.fredagaasbeek.nl

www.fysiozwolle.nl

Geen wachtlijst

...houdt u in beweging

kinderdagverblijf

de 7kinderdagverblijf dwergen de 7 dwergen

gewoon de laagste prijs gewoon ruimste gewoon dede laagste prijs openingstijden gewoon dede ruimste openingstijden gewoon meest flexibele opvang gewoon de meest flexibele opvang

speel, lach, groei!

speel, lach, groei! nieuw!

flexopvang

www.de-7-dwergen.nl | info@de-7-dwergen.nl haydnstraat 2, zwolle | 038 454 43 72 www.de-7-dwergen.nl zwaardvegerstraat| info@de-7-dwergen.nl 124, zwolle | 038 230 09 32

per uur

haydnstraat 2, zwolle | 038 454 43 72 zwaardvegerstraat 124, zwolle | 038 230 09 32

Telfordstraat 30a 8013 RM Zwolle tel. (038) 466 91 51

ONTDEK DOOMIJN in...

www.ijsselgroen.nl

VRAAG NU DE MANTELZORGWAARDERING AAN!

ma0s Tho 2 37 OOG IN BIOL

STADSHAGEN Wildwalstraat

Oude wetering

kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang bij Kindcentrum De Schatkamer

kinderdagverblijf en peuterspeelzaal, tevens 7+ voor bso voor Kindcentrum Het Festival

Sportlaan

WESTENHOLTE

kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang bij Kindcentrum Het Festival

De ‘individuele mantelzorgwaardering’ kan worden aangevraagd middels het digitale aanvraagformulier op www.mantelzorgzwolle.nl/waardering.

Behoefte aan informatie, advies, praktische hulp en ondersteuning? Neem dan telefonisch contact op met Steunpunt Mantelzorg, via 038 422 52 00.

02

Muurmeesterstraat

Papaverweg kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang

peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang bij OBS De Krullevaar en OBS SuperNova

Korianderplein

Het Saffier

Stinsweg

kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang bij Kindcentrum het Saffier

8+ buitenschoolse opvang bij voetbalvereniging WVF

peuterspeelzaal bij OBS De Ridderspoor

www.doomijn.nl

e klantadvies@doomijn.nl

/doomijn

t (038) 421 45 21


Colofon VINEXPRESS Stadshagen Uitgever Stichting Vinexpress Stadshagen Hoofdredacteur: vacant

Eivonde bij station Zwolle Stadshagen

Eindredactie: Nettie Roes, Erica Turmel-Donker, Juul van de Velden Redactie: Chieneke de Boer, Iris Boersbroek, Gerdo van den Burg, Geert Jan den Hengst, Renee van Hensbergen, Milou van Rijn, Inez van Slooten, Louis Zandbergen Fotografie: Hans van Eerbeek, Henk Gerrits, Joris van der Kamp, Erica Turmel-Donker, Yvonne Waslander, Opmaakredactie: Martin de Zoete, Content Innovators Vormgeving: Claudia van de Leur Druk: Drukkerij Hoekstra, Emmeloord Bezorging: Verspreidingsbureau Krantenhalte Stadshagen, Jolanda Vijverberg Telefoon 038 8501937 info@krantenhaltestadshagen.nl www.krantenhaltestadshagen.nl Bestuur Stichting Vinexpress: Mieke Pape Jos van Dijk Margriet Dalmeijer bestuur@vinexpress.nl

Het ontstaan van de eivonde

Adres Bestuur Stichting Vinexpress: Werkerlaan 1, 8043 LT Zwolle

Nog een paar weken geduld en het aantal treinstations in Zwolle verdubbelt. Vanaf 10 december 2017, de ingangsdatum van de nieuwe dienstregeling van de NS, zal er ieder kwartier een Flirt vertrekken. Deze nieuwe elektrische treinstellen verbinden Stadshagen nóg beter met de stations Zwolle en Kampen. Parallel aan de bouw van het station is er de afgelopen maanden gewerkt aan een nieuwe verkeerssituatie. Vooral aan de kant van de Havezathenallee verandert er dit jaar zichtbaar veel.

Mailadres redactie: redactie@vinexpress.nl Twitter: VinexpressNL Website: www.vinexpress.nl Adverteren in Vinexpress Stadshagen? telefoon 06 46065912 adverteren@vinexpress.nl Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen voor publicatie zonder toestemming van de uitgever. Ingezonden brieven kunt u alleen per email aanleveren en moeten voorzien zijn van uw naam, adres en telefoonnummer. Het ontbreken van deze gegevens betekent: geen plaatsing. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven te weigeren of in te korten. De Vinexpress heeft een oplage van 8.650 exemplaren. De redactie en het bestuur van deze krant bestaat uitsluitend uit vrijwilligers.

Inleverdatum kopij voor de editie van december 2017: uiterlijk maandag 27 november 2017.

Door Gerdo van den Burg vanuit Stadshagen Totaal

Theo Wolters, projectleider van gemeente Zwolle: “Aan de Stadshagenzijde van het nieuwe station zie je wat we noemen een eivonde; een wat uitgerekte rotonde. Deze situatie moet op 11 december 2017 gerealiseerd zijn. De aanplant van het groen volgt begin volgend jaar. Er wordt nog tot het voorjaar van 2018 doorgewerkt aan de tunnel waarna we de nieuwe situatie in de Tippe realiseren.” Vanaf dat moment is er autoverkeer mogelijk vanaf de Hasselterweg naar Stadshagen en vice versa. Creëren veilige situatie Met name over de eivonde is er de afgelo-

Mnbghg]^kahn] MnbgZZge^` !Lb^k"[^lmkZmbg`^g L\anmmbg`^g ;^ieZgmbg` ^g `Zshg Obco^kl Mnbganblc^l Ohhk ^^g okbc[ebco^g]^ h__^km^ ^g(h_ Z_likZZd3 Sphee^ u )/&.*-0+1)0 bg_h9aho^gb^kl[^]kbc_kb^mo^e]'ge ppp'aho^gb^kl[^]kbc_kb^mo^e]'ge

Toegankelijk Als ik de eerste woorden van dit schrijfsel aan mijn computer toevertrouw is het zondag 8 oktober. Maar dat is anderhalve maand geleden! Is dat niet wat overdreven! Ik hoor het u denken en kan u hierin geen ongelijk geven. Ook ik probeer aan zelfreflectie te doen. Waarom ik zo bijtijds al was begonnen? Daar heb ik zo mijn redenen voor. In het openingsartikel van de september-editie, de noodkreet, was te lezen dat de redactie van de Vinexpress lou-

Foto: Yvonne Waslander

pen jaren veel gesproken en geschreven. In het najaar van 2015 is door Veilig Verkeer Nederland (VVN) een onderzoek uitgevoerd. Naar aanleiding daarvan is een advies opgesteld. Destijds is de “eivonde-situatie” besproken met meerdere omwonenden. Tegen het verwijderen van de huidige oversteekplaats over de Havezathenallee was geen bezwaar. De nieuwe oversteekplaats in het midden van de eivonde stuitte echter wel op bezwaren. Allereerst moeten fietsers ineens twee keer een weg oversteken. Ten tweede zouden ook geluidsnormen worden overschreden. Dit wordt veroorzaakt door het vele malen meer afremmen en optrekken van auto’s bij de eivonde. Rondom dit laatste aspect had VVN overigens geen advies. Zij geeft enkel adviezen rondom verkeersveiligheid. Draagvlak eivonde In 2016 en 2017 werden een aantal informatiebijeenkomsten georganiseerd. Hierbij waren onder andere omwonenden, scholen, Fietsersbond en wijkstichting Stadshagen Totaal betrokken. Er ontstond draagvlak voor een aangepaste eivonde. De fietsoversteek werd ruimer van opzet en er zijn extra maatregelen genomen in het ontwerp waarmee de verkeersveiligheid voor fietsers wordt bevorderd. Zo ter uit, hoe gedreven ook, vrijwilligers en dus amateurs bestaat. Misschien zijn mijn collega’s in staat om, met een deadline hijgend in de nek, een mooie tekst te produceren. Petje af! Even een artikeltje eruit persen lukt mij in ieder geval minder makkelijk. Schrijven is dan wel mijn passie, de juiste woorden vinden is niet vanzelfsprekend. Er moet eerst inspiratie, een ingeving, zijn. Zoals op die zondag 8 oktober er wat begon te borrelen. De eerste week van oktober was De week van de toegankelijkheid. Grote kans dat de gemiddelde Nederlander hier nog nooit van heeft gehoord. Maar zij die, net als ik, in een rolstoel zitten of anderzijds een beperking hebben, waarschijnlijk wel. De stichting Toegankelijk Zwolle heeft in deze week onder andere, samen met een groep gemeenteambtenaren, de toegan-

zal de weg verhoogd worden aangelegd en zal de eivonde een 30-kilometer-zone worden. Aandachtspunten Op 16 januari 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met het definitief ontwerp. In de beslisnota is opgenomen dat de verkeers- en vervoerkundige effecten van de aanpassingen de komende jaren periodiek worden geëvalueerd. Er zullen daarom regelmatig verkeerstellingen en schouwingen worden gehouden. Rondom de geluidsoverlast wordt erkend dat de geluidsbelasting op een aantal gevels zal toenemen. Hiervoor is door gemeente Zwolle een budget beschikbaar gesteld. Voor maximaal 200 huizen kunnen er maatregelen worden getroffen om het wettelijke bepaalde geluidsniveau te garanderen. Groenvoorzieningen De treinhalte, tunnel en eivonde vormen straks een nieuwe hoofdentree van de wijk Stadshagen. De buitenruimte sluit hier qua ontwerp naadloos op aan. Door een ruime en groene inrichting loopt het open polderlandschap geruisloos over in het groenstedelijk woongebied van Stadshagen.

kelijkheid van de binnenstad onder de loep genomen, daarbij gebruik makend van enkele rolstoelen, taststokken voor blinden en daarbij natuurlijk zichtverhinderende brillen. Ik kan u verzekeren, dat valt vies tegen. Een historisch stadscentrum gaat vaak gepaard met hobbelige straten en veel stoepen staan vol met terrassen of reclameborden. Stadshagen is natuurlijk beter aangepast. Jazeker, hoewel? De schuine trottoirbanden, die veelvuldig worden gebruikt, kunnen flink belemmerend zijn. Ook enkele winkels in ons winkelcentrum zijn lastig doorgankelijk, zoals dat heet. Helaas, ook in een nieuwbouwwijk is toegankelijk zijn geen vanzelfsprekendheid.

03


Tijdelijke woningen Scholtensteeg? De gemeente onderzoekt op dit moment of het haalbaar is om aan de Scholtensteeg ruim honderd tijdelijke woningen te bouwen, om de druk op de woningmarkt te verkleinen. Het is op dit moment nog niet bekend hoe de woningen eruit komen te zien. Als alles doorgaat kunnen de woningen naar verwachting in het najaar van 2018 voor een tijdelijke periode gerealiseerd worden. De plannen zijn nu dat er ruim veertig van deze woning zullen voor de sociale huur bestemd zijn, de overige voor de vrije sector. Deze sociale woningen zijn bedoeld voor mensen die met grote urgentie op zoek zijn naar een woning: dat kan dan onder andere gaan om statushouders, mensen uit beschermd-wonen, of mensen die vanwege een scheiding of verlies van baan een andere woning nodig hebben. Deze locatie, op de grens van Stadshagen en ’s Heerenbroek, maakt deel uit van een aantal locaties in de stad waarop tijdelijke woningen worden gerealiseerd. De vraag maar goedkope(re) woningen, naar woningen op de sociale huurmarkt wordt steeds groter. Deze semipermanente

Foto: Gemeente Zwolle

De bouwlocatie

woningen kunnen in vergelijking met ‘normale’ woningen, sneller gerealiseerd worden. Op drie andere locaties in Zwolle zijn de plannen al rond: op Oosterenk

worden nu bijvoorbeeld veertig woningen neergezet, aan de Mimostraat komen 28 woningen en aan de Veemarkt worden in het voorjaar van 2018 zes ‘Tinyhouse’ ge-

plaatst. De locatie Scholtensteeg is nog in onderzoek. Zodra de plannen concreter worden, gaat de gemeente met de omwonenden over de plannen in gesprek

Winter Editie Local Shopping @Milligers Door Erica Turmel-Donker Op woensdag 22 november aanstaande vindt de tweede editie van het Local Shopping event plaats. Dit is wederom in Milligers en de locatie zal in winterse sferen gehuld worden. Tijdens dit event laten lokale (web)winkels uit Stadshagen zien wat allemaal bij hen te koop is. Ideaal voor de Sinterklaasen kerstaankopen. De organisatie van het Local Shopping @ Milligers evenement ligt in handen van Sonja en Marieke, twee ondernemers uit Stadshagen met een eigen webwinkel. “Na het succes van de eerste editie, afgelopen april, wilden we dit graag herhalen met een winter editie. Het is één van de eerste wintermarkten dit jaar, net na de landelijke intocht van Sinterklaas en nog voor de intocht in onze wijk. Volgens ons een ideaal moment om alvast met de inkopen voor de feestdagen bezig te zijn.” Platform bieden Sonja en Marieke vinden het belangrijk om met dit evenement een platform te bieden aan de ondernemers uit onze wijk. “Wij hebben veel ondernemers in de wijk,

Archieffoto: Drukte tijdens eerste editie Local Shopping

waaronder ook veel mensen met een webwinkel. Deze blijven vaak onzichtbaar, terwijl ze een goede aanvulling zijn op de bestaande winkels in het winkelcentrum. Met Local Shopping geven wij de ‘onbekende’ ondernemers een podium om zichzelf en hun producten te laten zien,” aldus de dames. “Door op deze manier

Foto: Yvonne Waslander

met elkaar samen te werken, kunnen de aanwezige ondernemers elkaar ook weer versterken en wellicht komen er verdere samenwerkingen uit.” Kijken, maar vooral doen Local Shopping @Milligers richt zich met name op vrouwen en (jonge) kinde-

ren. “Vaak zijn het toch de vrouwen die de inkopen voor de feestdagen doen. Ze kunnen op het evenement alles rustig bekijken en aan de bar of in een van de zithoekjes een drankje doen. Voor de kinderen wordt van alles georganiseerd, zoals een knutselworkshop en kinderen kunnen bij een fotograaf gratis op de foto. En tussen 16.00 uur en 21.00 uur is er live muziek van B. Morris!” In de toekomst willen Sonja en Marieke zich met het evenement ook gaan richten op mannen, zodat het op den duur een uitje voor het hele gezin wordt. “Wat we het mooiste aan Local Shopping vinden, is dat de ondernemers zich op een laagdrempelige manier kunnen laten zien aan de inwoners van onze wijk. Ze kunnen contacten leggen en dat kan ervoor zorgen dat mensen ook na het evenement bij de ondernemers terug komen. Uiteindelijk doen we het daar toch ook voor, naast iets moois neer te zetten voor de bezoekers.” Local Shopping @Milligers – the Winter Edition vindt plaats op woensdag 22 november tussen 15.00 en 21.00 uur in Grand-café Milligers. De toegang is gratis. Meer informatie is te vinden op: www. facebook.com/localshoppingatmilligers

Feestelijk repareren In oktober bestond het Repair Café Stadshagen drie jaar. Dat is dan ook met alle vrijwilligers en bezoekers gevierd. Afgelopen drie jaar wordt de viering opgesierd door een extra actie: reparatie fietsverlichting. Drie vrijwilligers van de Fietsersbond afdeling Zwolle, vrijwilliger van de ANWB en twee fietsenmakers van Scholten Fietsgoed zijn er 51 fietsen uitgebreid gecontroleerd. Belangrijkste onderdeel was de verlichting. Ook andere veiligheidsaspecten zijn gecontroleerd. Zo werd de fietsbel, reflecterende onderdelen en de staat van de banden opgenomen in een rapportje. Voor de reguliere reparaties zijn ook weer

04

leuke kapotte producten ingebracht. Totaal zijn er 27 weer 'werkend' met de eigenaar teruggegaan. Hiervan 11 in de sector textiel. Vier producten kregen een advies mee en bij vier andere moesten we helaas constateren dat die niet reparabel bleken. Voor het eerst wordt een elektrische haard aangeboden. De verlichting is stuk. Met de eigenaar is de haard geopend en heeft de eigenaar een speciale vervangende lamp gekocht. Nieuw was ook een verrijdbare zonnebank. De eigenaresse kan zich nu weer bruinen. Ook opvallend dat er, door twee verschillende personen, een grote koffieapparaten ('Bravilor-ach-

tig') ingebracht wordt. Eén daarvan is direct gerepareerd en bij de ander moet nog een onderdeel geregeld worden. Ook dan is het resultaat bruin. Gemiddeld zitten we nu op 1 per jaar. Op 25 november is de volgende Repair Café tussen 10.00 – 14.00 uur in gebouw Werkeren aan de Werkerlaan 154. U bent weer welkom met de defecte spullen. Wat u meeneemt, kijken wij na. Graag uw artikel schoonmaken voor het bezoek. Meer informatie bij Louis Zandbergen per mail repaircafestadshagen@gmail.com. Kijk ook eens op onze Facebookpagina: Repair Café Stadshagen.

Foto Louis Zandbergen


Deel voetpad langs Milligerplas tijdelijk afgesloten

Door: Iris Boersbroek De gemeente Zwolle gaat van december 2017 tot en met februari 2018 zand winnen uit de Milligerplas voor bouwwerkzaamheden in Stadshagen. Daardoor zal het noordwestelijke deel van het voetpad langs de Milligerplas afgesloten zijn. In het vorige nummer van de Vinexpress schreven we over de werkzaamheden rondom de Milligerplas. Het voetpad aan de westkant wordt tijdelijk afgesloten in verband met zandwinning die eind september zou beginnen. Die datum werd uitgesteld. De gemeente zegde toe in november met meer informatie te komen, ook over het nieuwe pad over de geluidswal. Er zou een alternatieve wandelroute komen, die duidelijk zou worden aangegeven: er lopen tenslotte ook officiële wandelroutes langs de plas. Op dit moment staat er een bord met een nieuwe afsluitperiode: vanaf 27 november. Maar er is geen route aangegeven, en ook geen

uitgebreide informatie. Het enige geluid van de gemeente is onderstaande, summiere persbericht. Noordelijk deel voetpad Milligerplas tijdelijk afgesloten vanwege zandwinning Het zand is nodig voor bouwwerkzaamheden voor wegen en percelen van de nog te ontwikkelen woonbuurt Breezicht. Het zand, dat naar verwachting 200.000 kubieke meter zal bedragen, wordt in een depot opgeslagen tussen de Milligerplas

en de Hasselterweg, aan de noordzijde van de plas. Uit veiligheidsoverwegingen wordt van december 2017 tot en met februari 2018 het noordelijk deel van de Milligerplas afgesloten. De gemeente Zwolle streeft er naar de afsluiting zo kort mogelijk te laten duren. Als alles meezit zal de zandwinning al in januari 2018 gereed zijn. Kijk voor meer informatie over de locatie van de zandwinning op www.zwolle.nl/stadshageninfra. De gemeente heeft de periode waarin het voetpad is afgesloten proberen te beperken: tussen eind november en begin maart. In december zal de verbinding over de geluidswal gereed zal zijn. Wandelaars kunnen dan dus ook het pad over de geluidswal gebruiken; dat is echter alleen berereikbaar via de Werkerlaan. Die route zal, in tegenstelling tot wat eerder is gezegd, niet specifiek worden aangegeven. Omdat het bijna eind november is als deze krant op de mat ligt, ging de Vinexpress alvast op onderzoek uit om te kijken hoe het alternatieve wandelrondje eruit ziet. Geluidswal Vanaf de Werkerlaan, aan de kop van de Milligerplas tot aan de Oude Wetering is een mooi breed betonnen fiets/wandelpad aangelegd dat min of meer parallel loopt aan de nieuwe Hasselterweg. Het komt uit op de Oude Wetering ter hoogte van de Boxemtunnel en de kruising met de Schuurmansweg en Milligersteeg, en sluit aan bij het pad naar het Jac P. Th-

Het alternatieve wandelrondje langs de oostkant is 6 km

ijssenpad, dat er al een tijdje ligt. Het pad wordt aan de zijde van de Wetering afgeschermd door een muur van ongeveer een meter hoog, bestaande uit een gazen raamwerk opgevuld met brokken steen. Een mooie, natuurlijke en onderhoudsarme oplossing. Op dit moment is de aansluiting met de Oude Wetering nog niet klaar, maar eind november zal dit zeker het geval zijn. Er is al wel een brug over het water, maar de doorgang wordt nog versperd door hekken. Door me in wat bochten te wringen kon ik er langs om toch mijn weg voort te zetten. Verder langs de Oude Wetering ga je bij Doomijn weer over het water en dan meteen rechtsaf langs het water over het wandelpad dat uiteindelijk uitkomt op de Sterrenmos. Dan door naar het strandhuis en verder langs de plas. Omdat het het rondje straks nog alleen langs de oostkant van de plas kan lopen, is het wel een stuk langer: ongeveer 6 kilometer; een ‘gewoon’ rondje Milligerplas is ruim 4 kilometer. Nog steeds een acceptabele afstand voor een wandeling, tenzij je slecht ter been bent: 2 kilometer meer is toch vijftig procent. Jammer is wel dat de gemeente hierin de burgers niet méér tegemoet komt, op z’n minst in duidelijkheid en informatievoorziening. Je zal maar een lange-afstandsroute aan het wandelen zijn en stranden bij het strandhuis.

Dit bord staat er nu

Foto’s: Iris Boersbroek

Recept zoete pompoentaart Door: Iris Boersbroek Door de zoete smaak van pompoenen kunnen deze ook prima in een taart worden verwerkt. Ingrediënten voor de taart: •een halve pompoen (ca 400 gram) •250 gram volkorenmeel •1 zakje bakpoeder •250 gram boter of margarine •175 gram donkerbruine basterdsuiker •4 eieren •kruiden, 1 eetlepel van elk: kaneel, kar demom, gemberpoeder, kruidnagel •schil en sap van 1 sinaasappel Ingrediënten voor het glazuur: •100 gram verse roomkaas •100 gram boter •100 gram poedersuiker •2 zakjes vanillesuiker •sinaasappelschilletjes ter versiering (optioneel)

Foto: Iris Boersbroek

Werkwijze: Halveer de pompoen, verwijder de zaadlijsten en snijdt deze in blokjes. Om dit

makkelijker te maken kan je de pompoen eerst een paar minuten in de magnetron leggen. Kook op een laag vuur zacht met een paar eetlepels water. De schil kan gewoon meegekookt worden. Pureer met een staafmixer. Klop de boter met de suiker, voeg een voor een de eieren toe. Roer er de droge ingrediënten doorheen en vervolgens de pompoenpuree, het sinaasappelsap en de schil. Je kunt de sinaasappel heel makkelijk dun schillen met een dunschiller. Bekleed een ronde of vierkant bakvorm met bakpapier en verdeel het mengsel over de vorm. Baktijd in de oven (170 graden) is 45 minuten. Check met een satéprikker of de taart gaar is. Laat de taart afkoelen. Voor het glazuur klop je boter, roomkaas en suiker door elkaar. Smeer het mengsel op de taart en eventueel de zijkanten. Versier met stukjes sinaasappelschil of pompoenpitten. Eet smakelijk!

05


Stadshagen - een wijk voor honden en hun baasjes als de hond naast de fiets loopt. • Honden-verbodsgebieden: alle kinderspeelplaatsen (zoals speelweides, trapveldjes en zandbakken) en de voetgangerszones in het winkelcentrum en de binnenstad. Deze regel geldt niet voor hondenbezitters van deze gebieden en voor honden met een (blinden) geleide taak of een opsporingstaak. • Opruimplicht: binnen de bebouwde kom ruimt de hondenbaas zelf de poep op, neemt het mee naar huis of gooit het in de afvalbak bij de hondenhalte. Uitzonderingen hierop zijn: hondenlosloopterreinen en groenstroken met bosjes; hier hoeft de hondenpoep niet opgeruimd te worden, maar dat mag natuurlijk wel.

Inwoners van Stadshagen zijn dierenliefhebbers. Het aantal huishoudens met een of meer huisdieren ligt hoger dan in andere Zwolse wijken. Als je een hond hebt is Stadhagen een plezierige wijk om te wonen. Hondenwalhalla Veel hondeneigenaren zijn op de hoogte van het hond-vriendelijke beleid van de gemeente Zwolle. Zo hoef je je hond niet te laten registreren en je betaalt geen hondenbelasting. Wat niet alle hondeneigenaren weten is dat er in Zwolle wel een opruim- en aanlijnplicht geldt en dat er plekken zijn waar je hond los mag lopen. De gemeente Zwolle heeft een handige kaart gemaakt waarop je kunt zien waar

de hondenlosloopterreinen zijn in de wijk. Deze kaart bevat naast praktische informatie, tips en spelregels ook een overzicht van alle hondenlosloopterreinen en hondenhaltes in Zwolle. De hondenkaart vind je op www.zwolle.nl/hondenkaart of kun je gratis ophalen bij het Wijkservicepunt West van de gemeente Zwolle Belvédèrelaan 1. Spelregels De keerzijde van de hoeveelheid huisdieren is de overlast die dat geeft. De gemeente Zwolle heeft daarom eenvoudige spelregels opgesteld. • Aanlijnplicht: binnen de bebouwde kom en buiten de hondenlosloopterreinen moet de hond aan de riem, ook

Waar gemaaid wordt geldt opruimplicht Groenstroken met bosjes? Wat zijn dat? De gemeente Zwolle hierover: Dit zijn groenstroken waar het niet logisch is dat er op gelopen of gespeeld wordt, zoals groenstroken aflopend naar water, naast het spoor en de rijbaan van de Mastenbroekerallee, Frankhuizerallee of Havezatheallee. Deze groenstroken worden hooguit twee keer per jaar onderhouden. Op groenstroken direct grenzend aan loop- en fietspaden waar regelmatig gemaaid wordt geldt een opruimplicht. Bij twijfel: gebruik je gezonde verstand. Bewoners doen mee In Werkeren hebben verschillende bewoners de koppen bij elkaar gestoken om hondenpoepoverlast tegen te gaan. Met medewerking van gemeente en Rova zijn twee nieuwe hondenhaltes geplaatst.

Voor twee gebieden met veel hondenpoepoverlast hebben bewoners borden gemaakt die met toestemming van de gemeente zijn geplaatst. Op een vriendelijke manier worden hondenbezitters gewezen op de aanlijn- en opruimplicht. Bewoner Huibrecht Veenstra hierover: “De wandelpaden worden vaak gebruikt door de bewoners van het Zonnehuis en Dimence. De paden zijn smal en als je iemand in een rolstoel wilt passeren wil je niet door de poep lopen. Ook kinderen vinden via deze paden hun weg door de wijk. Al spelend op de groenstroken zijn zij het vaakst ‘slachtoffer’ van hondenpoep. We hebben bewust gekozen voor een vriendelijke aanpak en veel hondenbezitters weten niet dat hier een opruimplicht geldt. Met deze borden is het een stuk duidelijker. Dat de gemeente daarnaast een hondenhalte heeft geplaatst is fantastisch. Zo is er ook een oplossing voor het opruimen van de poep met gratis poepzakjes". Toezicht Toezichthouders van de gemeente Zwolle controleren regelmatig en op verschillende tijdstippen of hondenbezitters zich houden aan de spelregels. Zodra zij zien dat uw hond losloopt op een plek waar dit niet mag, of u zich niet aan de opruim-/aanlijnplicht houdt, krijgt u een waarschuwing of een boete. www.zwolle.nl/honden

Activiteiten WijZ

In Memoriam

Stijldansreunië Op zaterdag 11 november 2017 wordt er van 14.00 tot 17.00 uur een Stijldansreunië gehouden WijZlocatie de Terp. Iedereen die al eens stijldanslessen heeft gehad van Marga Rietveld of belangstelling heeft voor stijldansen is van harte uitgenodigd. De kosten voor deze middag zijn € 7,50. (inclusief uitgebreide koffietafel). Als u nog danst, heeft gedanst of dansen heel leuk lijk: u bent van harte welkom.

Op dinsdag 10 oktober 2017 is Bianca op de Weegh op 57-jarige leeftijd overleden. Bianca was o.a. wijkbeheerder van Stadshagen. Zij had een enorme betrokkenheid en inzet voor de bewoners van haar wijk. Bianca was een sociaal mens, dacht in oplossingen en zag kansen. Met haar warme hart en enorme inzet heeft zij veel voor Stadshagen betekend. Stadshagen verliest een geweldige wijkbeheerder en een sprankelende en positieve persoonlijkheid.

Nieuwe cursus Nordic Walking Op donderdag 2 november om 14.00 uur

start er een nieuwe cursus Nordic Walking. Nordic Walking is intensief wandelen in groepsverband met behulp van de Nordic Walking-stokken (poles). Tijdens de cursus, bestaande uit acht lessen van anderhalf uur, leert u de juiste techniek, om vervolgens zelf op pad te kunnen. De eerste les wordt er verzameld bij ’t Engelse Werk (Krisman). Vervolgens wordt per keer afgesproken wat de startlocatie is. Kosten € 50 voor 8 lessen van 1,5 uur. Voor meer informatie en/of aanmelden kunt u bellen met WijZ, tel. 038 8515700.

Hervormd Weeshuis steunt projecten voor de Zwolse jeugd Stichting Het Hervormd Weeshuis Zwolle ondersteunt projecten gericht op de Zwolse jeugd. In de een-na-laatste ronde van dit jaar heeft het Weeshuis nog eens bijna € 29 duizend toegezegd aan elf jeugdprojecten. Hier brengt het totaal van gedoneerde bedrag van dit jaar op ruim € 143 duizend. In de afgelopen zestien jaar heeft de stichting ruim € 3 miljoen besteed aan de ontwikkeling van de Zwolse jeugd tot en met 25 jaar. De aanvragen die de stichting ontvangt, zijn divers en afkomstig van zowel verenigingen en stichtingen als particulieren. De ondersteunde projecten leveren in de ogen van het bestuur elk op hun

06

eigen manier een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van de Zwolse jeugd. In de onlangs gehouden vergadering bleek het bestuur met name enthousiast over de realisatie van een indoor skatepark in Zwolle en draagt hieraan € 10 duizend bij. Projecten die het Weeshuis steunt zijn: het grote Sinterklaasfeest van Stichting Kind in Beeld, kindertheatervoorstellingen van ZZuit, een leesbevorderingsproject van Deltion College, jongerenprojecten tijdens World Press Photo in Grote en Michaëls Kerk, huiswerkbegeleiding via het Leger des Heils, huiskamerconcerten van Muziek bij de Buren, jeugdskiffs voor de Zwolsche Roei- en Zeilvereniging, de midwinterspooktocht van De Verhalenboot, begeleiding van een jonge violiste

voor het Oskar Backconcours en de realisatie van een buurttuin in de Wipstrik. Geld nodig? Bent u bezig met een goed project voor de Zwolse jeugd maar krijgt u dit niet van de grond door onvoldoende financiele middelen? Kijk dan op onze website of uw project in aanmerking komt. Daar staat wat de voorwaarden zijn en hoe u een aanvraag kunt indienen. De eerstvolgende sluitingsdatum voor het inzenden van aanvragen is woensdag 22 november. Stichting Het Hervormd Weeshuis Tot 1953 woonden ouderloze kinderen in het Hervormd Weeshuis aan de Broerenstraat. Daarna zijn de bezittingen van het

weeshuis overgegaan in een stichting. Deze stichting beheert het geld dat het weeshuis door de eeuwen heeft verworven. Stichting Het Hervormd Weeshuis Zwolle heeft tot doel om haar jaarlijkse netto-opbrengsten op een eigentijdse manier in te zetten als financieel steuntje in de rug voor initiatieven in jeugd- en jongerenwerk. Elke stichting, vereniging of particulier kan een aanvraag indienen voor een op de Zwolse jeugd gericht project. Meer info: op de website: www.hervormdweeshuiszwolle.nl of Facebookpagina facebook.com/weeshuiszwolle


Bedrijven in actie Hairvisit Marianne

Marianne Horst

Foto: Erica Turmel-Donker

Door Erica Turmel-Donker Iedere maand staat in deze rubriek een ondernemer uit Stadshagen centraal. Deze maand is dat Marianne Horst, eigenaar van Hairvisit Marianne. Wat biedt jouw bedrijf? Ik ben ambulant kapster, ik kom bij de mensen thuis en doe alles van knippen tot permanenten en kleuren. Dit is een bewuste keuze en wordt als erg prettig

ervaren door mijn klanten. Ook voor kinderen is het fijn dat ik bij ze thuis kom, ze voelen zich thuis veilig en zijn sneller ontspannen. Wat kenmerkt jou als ondernemer? Ik vind mezelf geen ondernemer, tenminste: zo zie ik mezelf niet. Ik ben enthousiast, flexibel, positief ingesteld. Ik ben open naar de klant toe en maak graag een praatje met ze.

Inloopdag familierecht en erfrecht

Wat is jouw drive? Mijn drive of motivatie is om oude klanten in vaste klanten te veranderen. Ik doe dit werk nu drie jaar en naast mijn oude klanten krijg ik via mond-tot-mond reclame ook nieuwe klanten. Ik knip veel mensen uit Stadshagen, dus op straat of in de supermarkt word ik herkend en leuk en enthousiast begroet, vooral door de kinderen, zoals “kijk mama, daar is mijn kappert!” Hoe ben je in dit vak gerold? Ik wilde altijd al kapster worden, dus na mijn middelbare school ben ik de kappersopleiding gaan doen. Ik heb jaren in Apeldoorn in een kapsalon gewerkt, totdat ik na een overname werkloos werd. Daarna heb ik ander werk gedaan tot ik drie jaar geleden weer werkloos werd. Ik had geen zin meer om in een winkel te gaan staan, maar ik wilde wel graag iets met mijn oude beroep, het kappersvak, gaan doen. Mijn droom om voor mijzelf te beginnen als kapster werd werkelijkheid, met name door de steun van familie, vrienden en mijn werkcoach bij het UWV die nu ook een vaste knipklant is. Hoe onderscheid jij je van vakgenoten? Sowieso doordat ik bij de mensen aan huis kom. Daarnaast ben ik erg flexibel: ik verdeel mijn werk over zes dagen in de week, waarvan drie avonden. Ik ben betaalbaar, want ik heb geen kosten voor bijvoorbeeld een pand of personeel waardoor ik mijn tarief laag kan houden. En

voor mij maakt het niet uit of ik voor één persoon naar een adres toe moet, of voor vier. Welke waarde vind jij belangrijk? Ik vind eerlijkheid heel belangrijk. Daarnaast hou ik niet van te laat komen. Ik bel ook altijd van te voren als ik de afgesproken tijd niet ga redden, ook al vinden de klanten dat meestal niet zo erg. Ook is het voor mij belangrijk om de tijd voor de klant te hebben en nemen. Het is goed om een band op te bouwen en bezig te zijn met een stukje sociale contacten. Zeker bij de ouderen waar ik kom merk ik dat dat belangrijk is. Waar sta je over vijf jaar? Over vijf jaar doe ik dit werk nog steeds met veel plezier. Ik haal er enorm veel energie uit. Ik vind het heerlijk dat ik mijn eigen tijd kan indelen, zodat ik er ook nog voor mijn zoon kan zijn. Hoe bevalt wonen en leven in deze wijk? Het bevalt super hier. Ik woon nu veertien jaar in Stadshagen. Vanuit de binnenstad zijn we hier naar toe verhuisd en dat was in het begin wel even wennen. Er was toen nog geen winkelcentrum en het was ver van de binnenstad af. Door mijn zoon heb ik binding met de wijk gekregen en nu wil ik niet meer weg uit de wijk. Meer informatie is te vinden op: www. hairvisitmarianne.nl

Als u gaat scheiden, komt er veel op u af. Hoe worden de zaken met de kinderen geregeld? Hoeveel alimentatie moet ik betalen? Hoe gaat de boedelscheiding? Hoe wordt het pensioen geregeld? Voor u geen alledaagse kost, terwijl het wel van groot belang is dat dit allemaal goed geregeld wordt. Omdat dit zich allemaal in de persoonlijke levenssfeer afspeelt, kunnen de emoties hoog oplopen. Wij vinden het daarom belangrijk om goed naar uw verhaal te luisteren en u te adviseren. Daarvoor maken wij graag tijd vrij! Wij hebben hiervoor een speciaal inloopspreekuur op donderdag 30 november 2017 van 09.00 - 17.00 uur. Als u vragen heeft, kunt u gewoon bij ons binnenlopen. Daar zijn geen kosten aan verbonden. Als u zeker wilt weten dat wij meteen tijd voor u hebben, belt u dan even voor een afspraak. Als u dringende vragen heeft, kunt u ons natuurlijk eerder bellen.

Donderdag 30 november van 09.00 - 17.00 uur.

Mr. Colina Tjabringa Personen- en familierecht Erfrecht Mediator

Mr. Chahrazad Boussidi Personen- en familierecht Erfrecht

Arslan & Ter Wee Advocaten Burgemeester van Roijensingel 1 - 8011 CS Zwolle T. 038 4600111 Parallelweg 1a - 7941 HH Meppel - T. 0522 768920 info@atwadvocaten.nl | www.atwadvocaten.nl

07


ra ? st

at

Straatnaam belicht Stadshagen ‘voorbij’. Dit keer de Herautstraat. De Herautstraat ligt in de buurt Schoonhorst, de eerste buurt die in Stadshagen werd gebouwd. Het is een verbindingsweg tussen de Bussenmakerstraat en de Pottenbakkerstraat. In de Herautstraat staan voornamelijk rijtjeshuizen. Maar er zijn ook enkele schakelwoningen te vinden.

Foto Erica Turmel - Donker

Door Marjolein Pistoor Benieuwd naar de betekenis van een straatnaam? Iedere maand komt in de Vinexpress een andere straat in

Betekenis Een heraut (of officieel een heraut van Wapenen) was een functionaris in de Middeleeuwen. Gekleed in een tabberd (met daarop het wapen geborduurd) deed de heraut dienst als boodschapper van zijn heer. De naam heraut is afgeleid van het Duitse heriwalt wat ‘legeraanvoerder’ betekende.

Door Milou van Rijn

door Ree

14 oktober een stralende herfstdag. Ideaal voor de streek- en foodmarkt Breecamp Bruist. Verbinding tussen stad en buitengebied. Een aantal kramen, kinderactiviteiten, foodtrucks en muziek. Breecamp Bruist. Wat mij betreft een passende omschrijving.

Goofy en Sam Door Ree

08

Wapens De herauten hadden een grote kennis van wapens, het symbolische herkenningsteken van personen, families en organisaties. Door deze kennis konden zij goed inventariseren welke partijen streden in oorlogen. In tijden van oorlog deden herauten daarnaast dienst als boodschapper, zij verklaarden de oorlog en sloten vrede. Daarnaast legden de herauten hun kennis van de wapens vast in wapenboeken, boeken met de afbeeldingen en beschrijvingen van de verschillende wapens.

Huidige herauten Ook in deze tijd bestaan er nog steeds herauten. Vooral in Engeland en Schotland zien we deze functionaris terug bij grote plechtigheden. Maar ook in Nederland kennen wij deze functie nog, zo werd er tijdens de inhuldiging van koningin Beatrix gebruik gemaakt van herauten die op de Dam de komst van de koningin aankondigden aan het volk. Een vergelijkbaar tafereel zagen we bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander, toen bekende Nederlanders Robbert Dijkgraaf, Anky van Grunsven en secretaris-generaal van Buitenlandse Zaken Renée Jones-Bos de rol van heraut op zich namen. Bronnen: https://nl.wikipedia.org/wiki/Heraut

Streekmarkt moestuin Hof van Breecamp

Goofy Deze keer wil ik het over iets belangrijks hebben. Omgekeerd niezen. Dat klinkt raar hè, “omgekeerd niezen”, je zou er haast om gaan blaflachen, maar zo leuk is het niet. En het is mijn geweldige nieuwe vriendje Sam, die het doet. Hij maakt zomaar opeens een heel raar snurkgeluid. Het lijkt dan of hij stikt, best eng. Hij weet ook niet waarom hij het doet en hij kan er bijna niet uit zichzelf mee ophouden. Het baasje wrijft hem over zijn keeltje of houdt een hand voor zijn neus tot hij slikt en dan is het over. De dierendokter heeft ons uitgelegd dat het niets ernstigs is. Veel kleine hondjes hebben er last van. Ik heb er eens eentje gekend met zo’n platte neus; ik geloof dat-ie uit Peking kwam. Ik dacht eerst dat hij Chinees blafte, maar hij nieste dus ook omgekeerd. Sam snurkt ‘s nachts ook nogal als we samen in bench slapen op onze warme roze dekens, waar ik al een heleboel gaten in heb gemaakt. Maar ze zijn zo zacht en ik vind de kleur zo mooi, dat ik ze niet wil missen. Het baasje heeft mij verteld dat die dekens vroeger van een hele lieve mevrouw waren, die altijd koude benen had. Zij leeft niet meer en ik mag nu voor haar dekens zorgen tot ze helemaal versleten zijn. Daar ben ik best trots op en Sam vindt ze gelukkig ook mooi en warm. Wat dat snurken betreft, daar lig ik soms wakker van en dat is niet fijn. Het vrouwtje vertelde mij dat het baasje ook wel eens snurkt, maar omgekeerd niezen doet hij gelukkig niet. En omdat Sam wel heel erg vaak omgekeerd niest gaan we binnenkort toch nog een keer aan de dierenarts vragen of er echt niks aan te doen is. Ik heb trouwens geoefend en als ik goed mijn best doe kan ik het ook, maar het is helemaal geen lekker gevoel. Ik vind het best een beetje zielig voor Sam. Gelukkig is hij verder hartstikke vrolijk en in het hondenhotel in Punthorst hebben we het ook leuk gehad. Met z’n tweetjes is toch veel gezelliger, dan alleen, al zijn nog zoveel andere aardige honden. Sam en ik horen echt bij elkaar en dat is toch anders. In december mogen we weer, want dan gaat het baasje

Toernooien De heraut was verantwoordelijk voor het organiseren van riddertoernooien. Op het toernooi kondigden de herauten de verschillende deelnemers aan, waarmee ze de rol van boodschapper en ceremoniemeester vervulden.

De markt wordt voor de 4de keer gehouden en voegt elk jaar iets toe. Het was gezellig druk, niet alleen met bewoners uit Stadshagen. Wat dat betreft is de streekmarkt al een klein evenement, dat jaarlijks het moestuinseizoen afsluit. Dit jaar werd niet alleen het seizoen gesloten

maar ook de moestuin. Op de plek van de moestuin worden woningen gebouwd. Gelukkig komt de moestuin terug in de wijk en dan voor altijd. Dit is heel bijzonder vertelde wethouder Rene de Heer, die de moestuin officieel kwam sluiten. Dit is mogelijk omdat de moestuin echt iets betekent voor de buurt. Speciale dank in de toespraak ging daarom uit naar Diana van der Stouw. Zij nam het initiatief voor de moestuin. In haar speech bedankte van der Stouw vervolgens iedereen die met haar aan de moestuin had gewerkt evenals de bezoekers van de streekmarkt. Immers betekenis geven doe je samen. Noot van de redactie: Ik kijk nu al uit naar de 5de keer streekmarkt. Een jubileum, dat wordt vast iets bijzonders!

en het vrouwtje naar de een of andere plek met veel tenen, teenenrief of zoiets. Wat een rief is weet ik niet. Dat was het weer voor deze keer. Pootje, blafje en likje van Goofy en Sam.

sowieso goedkoper All inclusive hypotheekadvies Persoonlijk advies

Scherpste rente-aanbod Verzekeringen geregeld

1399,-

Veerman Makelaardij

GRATIS W U U N N VRAAG LING AA A P E B E WAARD

Maak een gratis afspraak op

finzie.nl

50% Goedkoper dan traditionele adviseurs en 100% provisieloos

Jouw financieel coach in Zwolle: Ronald Waaijer • Assendorperdijk 1 • 088 766 38 38

Uw Stadshagenmakelaar www.veermanmakelaardij.nl


Natuurbekijks door Louis Zandbergen

Natuurinclusief in december

Foto: Louis Zandbergen

Door Louis Zandbergen Met de feestdagen van december voor de deur ben je wellicht op zoek naar een passend cadeau. Of het nu voor je eigen familie is, je buren of wil je gewoon jezelf eens trakteren, Ik geef met alle plezier wel wat tips. Vogelvriendelijke tuin Kijken naar het gedrag van vogels in je tuin geeft plezier. Het is gewoon leuk om die, bijna exotische mezen als kool- en pimpelmezen, in je tuin te zien. Wil je vogels in je tuin, dan is het goed om een paar van de volgende tips uit te voeren. Meest eenvoudige is het ophangen van vetbollen of een voedersilo. Succes gegarandeerd. Een boom dient als uitkijkop zangpost. Een boom die ook nog eens vruchten geeft, is natuurlijk slim. Plant de sierappel ‘Red Sentinel’ en je hebt vanaf november rode appeltjes aan de boom. Mooi om te zien maar na de vorst worden ze gegeten door merels, spreeuwen, kramsvogels en pestvogels. Of plant een besdragende struik als vuurdoorn, struikroos, sleedoorn, Gelderse roos of mei-

doorn. Die struiksoorten met een doorn zijn ook handig om voor de vogels om in te verstoppen bij bezoek van kat of sperwer. Laat het blad gewoon liggen en ruim het in het voorjaar pas op. Een ‘winterbeurt’ met alle toeters en bellen is net als Valentijnsdag een handig marketinginstrument. Een waterdrinkschaal lokt ook vogels. Let bij plaatsing er wel op dat een kat er niet (of moeilijk) bij kan.

er dan ook een mussenflat. In Stadshagen zijn nu zo’n 40 nestplekken bekend van de gierzwaluw. Deze vogel huist in hoek- en nokpannen en in spleten bij ramen. Deze zwaluwsoort nestelt ook in een kolonie. Wanneer je deze vogel wilt helpen, is plaatsing van meerdere kasten belangrijk (zie foto). Voor specifieke eisen over de hangplek kun het beste op de site van Vogelbescherming kijken.

Nestgelegenheid Een takkenril, dichte struik of conifeer geeft bepaalde vogelsoorten een nestplek. Heggenmus, merel en staartmees maken zelf hun nest met materiaal uit de tuin. De meeste andere vogels help je door een nestkast op te hangen. Voor roodborst en kool- en pimpelmezen bestaan er specifieke vormen en openingen. Hang per vogelsoort niet meer dan een kast in de tuin (tenzij je tot de gelukkigen behoort met een voor- en achtertuin. Met de huismussen gat het niet zo goed in Nederland. In Stadshagen zie ik toch nog best wat groepjes. Hulp is wel mogelijk. Deze mussensoort is sociaal en leeft dus in grotere groepen. Hiervoor bestaat

Vlinders en insecten Je kunt betrekkelijk eenvoudig dagvlinders lokken door de juiste planten in je tuin te hebben. De geur van de bloemen lokken de vlinders naar je tuin. Op de site van de Vlinderstichting tref je allerlei tips aan. Ook een tuincentrum geeft je graag advies over de plantenkeuze. Heb je plek voor en rommelhoekje? Laat dan eens wat brandnetels staan. Zoek in de zomer dan maar eens naar rupsen of coconnetjes. Een insectenhotel is inmiddels op veel plekken te koop en helpt bepaalde soorten om te overleven. Uiteraard is het ook zelf te maken. Speur internet maar eens af en je vindt best wel leuke bouwtekeningen. Dat geldt natuurlijk ook de nestkasten.

Egel Steeds vaker wordt de egel in Stadshagen gespot. Zit die in je tuin dan weet je dat die er voer kan vinden. Aan regenwormen en huisjesslakken doet hij zich tegoed. Een schoteltje met water zorgt weer voor het vocht. Wanneer die toch al in je tuin rondscharrelt, is de kans groot dat die daar ook wel wil overwinteren. Want dit zoogdiertje doet een winter nap. Dat kan eenvoudig onder een bult bladeren. Verzamel dat blad en maak er een stapel van. Ook hiervoor zijn er kasten beschikbaar. Zo’n kast bedek je met wat blad. Uiteraard is zo’n kast te koop of met een beetje creativiteit zelf in elkaar te flansen. Of toch maar een bouwtekening gebruiken. Gun een ander of jezelf meer tuingenot door een diervriendelijker inrichting. Er zijn kant- en klaar pakketten, doe het – maar lekker zelf- bouwpakketten of met enige creativiteit maak je een eigen product. Kansen genoeg voor een goed gedicht of bijpassende surprise. Ga los! Geniet van je eigen tuin!

Gratis hardlooptraining bij XLPRO Door Iris Boersbroek Deze kleinschalige sportschool staat midden in de wijk en is sterk betrokken bij Stadshagen. Contact met mensen staat voorop. Dirk Jan van Heiningen, een van de eigenaren, is altijd op zoek naar nieuwe vormen, nieuwe samenwerkingsmogelijkheden. Hij houdt ervan met mensen te werken. Contacten met EP, een van de sponsoren van de Stadshagen Run, leidden tot het initiatief om gratis hardlooptrainingen aan te bieden. In eerste instantie om te (gaan) trainen voor de SHR, maar ook voor andere hardloopevenementen. Elke zondagochtend om 12.00 uur verzamelt zich een groepje enthousiaste hardlopers voor een training van een uur. Beginnende lopers, ervaren lopers en alles ertussenin: iedereen is welkom. De training is zodanig opgezet dat iedereen aan zijn trekken komt. Na een warming-up wordt een duurloop

gedaan, afgewisseld met intervaltraining en andere oefeningen. Elke week wat anders, dat zorgt voor een goede trainingsprikkel. Omdat de training gratis is, is de drempel laag, je kunt komen wanneer je wilt. Er wordt om 12.00 uur gestart met iedereen die aanwezig is. Loopevenementen De trainingen zijn begonnen in september en zorgden er een maand later voor dat toch een drietal mensen ging deelnemen aan de SHR. Komende evenementen waar naartoe gewerkt kan worden zijn bijvoorbeeld de Sint Nicolaasloop op 26 november en volgend voorjaar de Ekiden of een van de afstanden van de Zwolse Halve Marathon. Maar trainen voor een evenement is absoluut geen voorwaarde, je kunt ook gewoon elke zondag komen omdat je samen met anderen lopen veel leuker vindt dan alleen. Of omdat het een mooie stok achter de deur is. Bij voldoen-

de belangstelling wordt er ook gedacht aan een tweede gratis training op een avond door de week. Aanmelden is niet nodig, je kunt gewoon komen. Zorg wel dat je op tijd bent.

Meer info op www.xlpro.nl, www.sintnicolaasloop.nl, www.stadshagenrun.nl

Foto: Iris Boersbroek

09


STADSHAGEN IN BEELD Door Milou van Rijn

Vroeger

Vroeger

Nu

Nu

Vroeger

Wie door Stadshagen fietst of loopt ziet dat er weer veel gebouwd wordt. In Breecamp gaat het nog om een complete buurt. Maar ook tussen de bestaande woningen, op kleine stukjes grond, komen nog nieuwe woningen. Tegelijkertijd bestaat het oudste deel van Stadshagen, Schoonhorst, al weer (bijna) 20 jaar. Reden voor een artikel om Stadshagen toen en nu in beeld te brengen. De gedachten over toen komen uit een oud projectenboek "Zwolle Stadshagen. Zicht op de stad, voeten in de polder". De beelden van nu zijn van Yvonne Waslander. Zij is fotograaf voor de Vinexpress en woont al 18 jaar in Stadshagen. Stadshagen nu is met ruim 23.000 bewoners, een kleine stad op zich. Maar wat herinneren bewoners nog van de begintijd in Stadshagen en hoe is het nu? Gerlinde Heidinga gaf in 2003, als voorzitter van de werkgroep kinderactiviteiten, een interview voor het projectenboek. Een mooie aanleiding om opnieuw met haar te praten. Daar waar het in het projectenboek vooral gaat over het type woningen en de inrichting van de straat, gaat het in het werkelijkheid om bewoners. Hoe wonen we in Stadshagen. Voelen we ons thuis, zijn we trots op onze buurt. De kinderen van Heidinga zijn inmiddels een stuk ouder dan toen. Ook gaat ze inmiddels voor de 3de keer verhuizen naar een nieuwe woning in Stadshagen. Al bij de kennismaking zei Heidinga: " Ik ga nooit weg uit Stadshagen". Daar waar nu basisschool de Sprankel staat, aan de Klokkengieterlaan, was toen een voorlopig winkelcentrum in een noodgebouw. Albert Heijn, drankwinkel Gall en Gall en de apotheek. De Twistvlietbrug en Mastenbroekerbrug waren er niet. Inmiddels hebben we een winkelcentrum en worden er plannen gemaakt voor uitbreiding. Dat is wel nodig ook, zegt Heidinga. "In een gloednieuwe nieuwbouwwijk was het noodwinkelcentrum een uitje. Nu zie ik Stadshagen als een wijk die achter blijft qua voorzieningen". Behalve dierenweide "Kakel en Co", een bewonersinitiatief uit begin

2000 heeft Stadshagen sinds kort een wijkboerderij met horecavoorziening. Dit is "Park de Stadshoeve". "Heel leuk maar mijn kinderen zijn nu tieners en gaan er waarschijnlijk niet naar toe. Zij hebben nu andere behoeften en vrienden buiten Stadshagen. Zij gaan de brug over". Hoewel het misschien ook wel in Stadshagen is te vinden. Er is veel initiatief en er wordt veel samengewerkt tussen vrijwilligers en organisaties om dingen te organiseren. Er is veel energie, kennis en ervaring bij de bewoners. Alleen vaak weten we het niet van elkaar, nu zijn het nog allemaal eilandjes. We missen het overzicht. "Ik weet niet of dit iets is wat bij Stadshagen hoort of dat het past bij deze tijd" zegt Heidinga, maar dat moet toch op te lossen zijn! Foto’s zijn van vroeger (uit het projectenboek) en indien mogelijk op dezelfde plek van nu. Er zijn al veel aanpassingen geweest. Aanpassingen in verband met het verkeer, maar ook aanpassingen bij het strand aan de Millingerplas omdat bewoners daar om vroegen. Zo was er ooit een breed keienstrand, dat niet werd gebruikt en nog geen horeca. Nu is het keienstrand versmalt tot een keienstrook en is er horeca. Wat opvalt is dat Stadshagen nu veel groener is dan 20 jaar geleden. Zowel de foto’s die gemaakt zijn bij het Twistvlietpad als aan de Oude Wetering laten zien dat groen iets toevoegt aan de buurt. Op de plek waar vroeger het noodwinkelcentrum stond en verder niets (hiervan helaas geen foto) staat nu jongerencentrum Level Z met de Sprankel en nog net een stukje van de Mastenbroekerbrug. Nu een herkenbare plek in Stadshagen en niet meer weg te denken. Als je op de rotonde staat, zie je in de verte de dijk en weiland. Gemaakt door de mensen, lang geleden. Gelukkig is dit bewaard gebleven en onderdeel van de ontwikkeling van de wijk. Wat dat betreft is Stadshagen niet zo maar een nieuwbouwwijk. Geen verzameling projecten in strak aangelegde straten, maar een mooie woonomgeving met zicht op de stad en de polder.

Nu

Vroeger

Vroeger

Vroeger

10

Nu

Nu

Nu


Braakballen pluizen zorgt voor vertier Door Erica Turmel - Donker In de herfstvakantie kon op maandag 23 oktober in De Stadshoeve ontdekt worden wat de wonderen van uilenballen waren. Onder leiding van leden van Avifauna Zwolle deden zo’n dertig kinderen in de leeftijd van 8 tot 13 jaar mee aan de activiteit ‘braakballen pluizen’. Na het bekijken van een video over kerkuilen en een korte uitleg over de materialen die ze voor hun neus hadden, konden de kinderen bezig met het uitpluizen van hun braakbal. Deze zijn afkomstig van kerkuilen die vooral muizen op hun hoofdmenu hebben staan. Er blijkt nog best veel in zo’n braakbal te zitten, want sommige kinderen vinden resten van vier - eentje zelfs van zes - muizen. Van schedeltjes tot dijbeentjes; aan de hand van determinatiekaarten komen ze erachter welke botjes het precies zijn en van welke muis dit is. Braakballen pluizen in De Stadshoeve

Cool Tijdens het uitpluizen van hun braakbal vraag ik een aantal kinderen naar een reactie. Fynn: “Ik vind dit best wel cool. De

TE KOOP € 339.000,-

hoofden zijn wel moeilijk te vinden.” Iets verderop zit Brinn, die alles per soort bot op zijn papier plakt. Hij heeft vier sche-

Hendrik Evinkstraat 37, Wilsum

VRIJ WONEN IN DE IJSSELDELTA NABIJ STADSHAGEN

Rust, ruimte en water met vrij uitzicht!

Foto: Erica Turmel - Donker

dels gevonden: “Dat had ik niet verwacht. Sommige botjes zijn ook heel zacht. En eentje lijkt zelfs op een pijl en boog.” Educatie is belangrijk “Geef kinderen een braakbal en ze zijn uren zoet,” zegt Herma van Gerner van Avifauna Zwolle, “het is leuk om de kinderen bezig te zien en dingen te ontdekken die ze waarschijnlijk nog niet eerder hebben gezien.” Het uitpluizen van braakballen is een activiteit die vooral bedoeld is om bij kinderen de kennis van de wereld om hun heen te vergroten. Naast de educatieve functie, het duiden

van en uitleg geven over uilen en hun braakballen, heeft een activiteit als deze nog een functie. “Het vergroten van de kennis over vogels, over uilen, kan ervoor zorgen dat het de kinderen stimuleert om de vogels in hun buurt beter te beschermen, zodat we ook in de toekomst nog van deze dieren kunnen genieten”, aldus Van Gerner.

Vrij wonen in de IJsseldelta op 15 minuten van hartje Zwolle of Stadshagen? Dat kan in deze ruime woning met tuin op het zuiden! De woning is zowel binnen als buiten keurig onderhouden. De ruime woonkamer, fraaie keuken en hal zijn voorzien van een eikenhouten vloer. Op de begane grond bevindt zich een bijkeuken met aanrecht, alsmede een toilet; tevens toegang tot de grote garage (met smeerput). De 1e verdieping biedt ruimte aan 4 slaapkamers, badkamer, speelkamer en wasruimte. De 2e verdieping bevat 2 slaapkamers. 6 dakvensters zorgen voor veel licht in huis. • oppervlakte woning: 160 m2 (excl. garage) • inhoud woning: 640 m3 (incl. garage) • oppervlakte garage: 26 m2 groot

• oppervlakte achtertuin: 120 m2 • oppervlakte perceel: 305 m2 • bouwjaar woning / keuken: 2000 / 2008

Zit je haar wel goed?

€5

Op vertoon van deze advertentie.

Belangstelling? Stuur dan een mail naar p.uitslag@xs4all.nl en ontvang een uitgebreide verkoopbrochure. U kunt ons ook bereiken op 06-23365949 of 038-3556986.

KADO

Team Kappers, Belvederelaan 147, Zwolle T 038 458 00 70 11


“Ik ga altijd met een heel goed gevoel naar huis”

Anita in de tuin bij Hospice Zwolle

Door Iris Boersbroek Vrijwilligerswerk is er in vele soorten en maten en mensen doen het om allerlei verschillende redenen. Een overeenkomst is dat hun ogen gaan glimmen als ze erover praten, in hun stem klinkt het plezier door dat ze eraan beleven. Dit keer spreek ik Anita Harte die werkt bij Hospice Zwolle. Anita Harte (50) komt uit de Achterhoek maar woont al sinds 2001 in Stadshagen. Ze heeft econometrie gestudeerd in Groningen en journalistiek in Zwolle en heeft haar eigen bedrijfje als tekstschrijver. Daarnaast was ze jaren vrijwilliger bij voetbalvereniging CSV’28, maar dat heeft ze sinds kort wat afgebouwd. Ze heeft grote affiniteit met de zorg, of beter gezegd: met mensen. En in de zorg gaat het om mensen. Ze kwam ermee in aanraking toen ze de eindredactie deed van een patiëntenblad en bij Isala werkte - al was dat op de financiële afdeling. Het heeft haar nooit meer losgelaten. Met name de ouderzorg gaat haar aan het hart. Dat is op dit moment natuurlijk een hot item, maar ze heeft ook vriendinnen met de zorg voor ouder wordende ouders, ze gaat bij ouderen op bezoek en loopt af en toe eens een dagje mee in een zorginstelling. Mensen spreken, luisteren naar wat ze wel en niet kwijt willen en daar een verhaal van maken. Of een folder, een webtekst, een persbericht of wat dan ook. Dat is wat ze het liefste doet. Hospice Zwolle Hospice Zwolle is een bijna-thuis-huis voor terminaalzieke mensen die nog maar kort te leven hebben en om wat voor

12

Foto: Hans van Eerbeek

reden dan ook niet (meer) thuis kunnen zijn. Het is een plek om in een huiselijke omgeving afscheid te kunnen nemen van het leven. Met alle zorg en aandacht die nodig is. De mensen zijn uitbehandeld en een ziekenhuisomgeving is niet daar geen geschikte plek voor. Zo’n tien jaar geleden werd in Zwolle ook het idee geboren een hospice op te richten. In december 2015 is Hospice Zwolle officieel geopend aan de Wipstrikkerallee, naast Urbana. Een geheel nieuw gebouw op een braakliggend stuk grond, met een prachtig uitzicht. Die lange aanloopperiode is nodig geweest omdat een hospice niet tot de primaire taken van de overheid of de gemeente hoort, maar er wel veel geld voor nodig is. Er moesten dus fondsen worden geworven (in de vorm van sponsoren en donaties) en op die manier is Anita er zo’n vijf jaar geleden bij betrokken geraakt: ze werd gevraagd voor de PR-commissie. Toen het hospice eenmaal stond, werd ze ook zorgvrijwilliger. Het directe contact met de gasten, familie en andere vrijwilligers sprak haar erg aan. Taken Er zijn vijf gastenkamers, twee betaalde coördinatoren envoor de rest werken er alleen vrijwilligers. Thuiszorg en huisarts komen langs als het nodig is. De voornaamste taak van de zorgvrijwilligers is er zijn voor de mensen. Zorgen voor koffie en thee, familie ontvangen, de tijd nemen voor een gesprek als dat zo loopt en wat zich verder maar voordoet. Omdat het toch een speciale omgeving is waar je vaker wordt geconfronteerd met leven, dood en ziekte dan ‘normaal’, krijgen alle vrijwilligers eerst een cursus van zes dagdelen. Om je daarop voor te bereiden en opdat je niet alles

wat je tijdens je dienst meemaakt mee naar huis neemt. Deze cursus wordt ook gegeven door vrijwilligers, docenten van bijvoorbeeld Landstede en Deltion doen dat belangeloos. Je draait diensten van vier uur en doet dat minstens eens per week, altijd met z’n tweeën. Omdat het rooster wisselt werk je regelmatig met een ander, op die manier leer je de andere vrijwilligers ook kennen. Dat contact is belangrijk, je kunt elkaar opvangen als dat nodig is. De gasten blijven tot ze overlijden, de verblijfsduur varieert van een halve dag tot zo’n drie maanden. Dit betekent dat je veel met overlijden te maken krijgt. Nou hoort doodgaan bij het leven, maar als je iemand wat langer kent doet dat je toch wat. Het contact met de gasten is heel verschillend. De een is spraakzamer dan de ander, de een heeft meer behoefte aan contact dan de ander, de een is zieker dan de ander, de een krijgt meer bezoek dan de ander. Dat moet je leren aanvoelen. De gasten hebben overigens allemaal een ‘alarmknop’ waarmee ze kunnen aangeven dat ze iets van je willen.

Wat kan je doen als vrijwilliger bij Hospice Zwolle? Om een huis draaiende te houden, zijn er meer mensen nodig dan zorgvrijwilligers alleen.

Zinvol werk Behalve dat Anita het zinvol werk vindt, krijgt ze er ook veel voor terug. “Je voert daar toch ook een ander soort gesprekken met elkaar dan gemiddeld thuis; diepgaander: ze gaan over leven en dood, over keuzes maken, acceptatie. Onderwerpen waar je als je jong en gezond bent niet zo vaak over nadenkt, maar het zet me wel aan het denken.” Verder hangt er altijd een heerlijke rust, er hoeft niets meer. “Je bent even uit de stress van het dagelijks leven en dat vind ik heerlijk. Ik fiets altijd met een heel goed gevoel naar huis.”

Organisatie/promotie Helpen bij het organiseren van activiteiten die gericht zijn op het werven van donateurs.

Het huishouden De ‘grotere’ huishoudelijke klussen waar de zorgvrijwilliger niet aan toe komt, zoals het ramen lappen of een grote beurt voor de keuken. Groenonderhoud Het onderhoud van het groen buiten (gras maaien, schoffelen, harken en snoeien) en van alles wat binnen groeit en bloeit (bloemen, planten). De verantwoordelijkheid voor het computersysteem en de telefooncentrale. Onderhoudsklussen Van het ophangen van een schilderij tot het vervangen van een lamp, alles wat klein onderhoud betreft. Het groot onderhoud wordt gedaan door de eigenaar van het huis.

Administratie De ondersteunen van de coördinatoren in hun administratieve taken. Wil je meer weten over het hospice, over het werk, de gang van zaken, de (financiële) partners kijk dan op hun website: www.hospicezwolle.nl Meer weten over Anita? Kijk op www.fullquote.nl


Schrijfmarathon Amnesty nu ook in Stadshagen 10 december is internationaal de Dag van de Mensenrechten. Op die datum werd in 1948 door de Verenigde Naties de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens aanvaard. Wereldwijd organiseert Amnesty International op of rond die datum in december in zo’n zeventig landen dat er brieven worden geschreven. Voor (politieke) gevangen, mensen die worden gediscrimineerd, gemarteld, bedreigd of op wat voor manier dan ook onrecht wordt aangedaan. Dit jaar voor het eerst ook in Stadshagen, in Bistro de Stadshoeve. Op zaterdag 9 december van 10.00 tot 17.00 uur. Wereldwijd leven ongeveer tien miljoen mensen onterecht in gevangenschap, onder wie naar schatting een miljoen kinderen. Het merendeel van de gevangenen leeft onder mensonwaardige omstandigheden, blijkt uit een rapport van de speciale VN-rapporteur voor marteling Manfred Nowak, die in tientallen landen over de hele wereld gevangenissen bezocht. Een groot deel zit ook ‘onterecht’ gevangen, vaak om politieke redenen – denk aan de situatie in Turkije en het Midden-Oosten - en velen worden zeer onterecht behandeld en vaak ook gemarteld. Amnesty International vraagt hier onophoudelijk aandacht voor en doet er alles aan hen vrij te krijgen. Een manier is het schrijven van brieven. Brieven aan de regeringen of machthebbers waarin wordt gepleit om vrijlating.

Stadshagen Ook Stadshagen heeft nu een locatie waar geschreven kan worden. In Bistro de Stadshoeve zijn een aantal tafels ingericht als schrijftafel en er zijn mensen aanwezig om je de weg te wijzen. Behalve brieven aan machthebbers, kan je ook de gevangen zelf, of hun familie schrijven. Voor een hart onder de riem. Ook daartoe liggen er teksten, soms in de lokale taal, die je kunt gebruiken maar uiteraard mag je ook een heel persoonlijke brief schrijven, waarin je bijvoorbeeld wat vertelt over jouw leven in Nederland. Een mooi voorbeeld van de kracht van beschreven of bedrukt papier is wel de manier waarop deze locatie tot stand kwam. Huub Wieringa, die heel actief is voor Amnesty in Zwolle, stond vorige maand in de krant, deze krant. Met de Vinexpress onder de arm ging hij in de Stadshoeve een kopje koffie drinken. Daar

Meer informatie over de schrijfmarathon op de website van Amnesty International www.amnesty.nl/schrijfmarathon-2017 en op de site van de bistro https://www. bistrodestadshoeve.nl/nieuws. Wil je je opgeven als vrijwilliger, voor Amnesty Zwolle en/of de schrijfmarathon op 9 december kijk dan op www.zwolle.amnesty. nl Daar kan je ook lezen wat ze in Zwolle allemaal doen.

MARATHONSCHRIJVERS GEZOCHT Brieven schrijven voor mensen die groot onrecht is aangedaan. Wereldwijd doen honderdduizenden dat op 10 december, de Dag van de Mensenrechten. Doe ook mee.

Brieven schrijven? Waarom brieven, zul je denken, wie schrijft er nog een brief? En juist daarom; in een wereld waarin alles digitaal gaat via internet, een sneller maar ook veel vluchtiger medium, valt een brief op. En helemaal een handgeschreven brief, die wordt serieus genomen, daar is moeite voor gedaan. Het blijkt een effectief middel. Vorig jaar zijn er op die manier bijna zevenhonderd gevangenen vrijgekomen.

Hoe belangrijk dat is, bewijzen de woorden van mensen voor wie we eerder op 10 december schreven. ‘Toen ik hoorde wat er allemaal voor me is gedaan door Amnesty International, was ik de gelukkigste man op

Wat moet ik dan schrijven? Wie moet ik dan schrijven? Ik ken geen vreemde talen? Allemaal argumenten die geen steek houden. Amnesty heeft behalve uitgebreide informatie over de casussen ook voorbeeldbrieven. Hoeveel tijd kost je nou het (over)schrijven van één brief als je weet wat het effect ervan kan zijn?

aarde’, zei Moses Akatugba uit Nigeria. ‘Ik kan jullie niet genoeg bedanken. De brieven geven me kracht. Dat anderen voor me opkomen, heeft mij sterker gemaakt’, liet Jerryme Corre uit de Filipijnen weten. Doe dit jaar ook mee Overal in het land vinden Schrijfmarathons plaats. En je kunt ook thuis meedoen.

SCHRIJF SAMEN TEGEN ONRECHT Moses Akatugba

© AI

Zwolle In de meeste grote steden en op talloze locaties als bibliotheken, kerken, cafés en scholen kan worden geschreven. De hoofdlocatie van de actie in Zwolle is de Stadkamer aan de Zeven Alleetjes, je kunt daar schrijven van negen tot negen (9.00 – 21.00 uur). Marijn de Vries, inwoner van Zwolle, ex-profwielrenner, journalist en sinds kort ook trotse moeder van een dochter zal de opening verrichten. Burgemeester en wethouders zullen ook meeschrijven. Amnesty verdeelt de casussen per land, in Nederland wordt voor tien casussen geschreven, hoe meer brieven hoe beter. In de informatie kan je lezen om wie het gaat, wat de situatie is en ook wat persoonlijke informatie. Amnesty heeft uiteraard ook alle adressen en zorgt voor het verzenden van de brieven. Het enige dat je hoeft te doen is een brief (over)schrijven en liefst niet één maar zo veel mogelijk. Elk uur is er een kort cultureel intermezzo door een al of niet bekende Zwollenaar.

raakte bij aan de praat met de eigenaar van de bistro, Gerben Eshuis. En van het een kwam het ander. Dat krijg je toch met een digitale krant niet voor elkaar. En dat is ook waarom wij de krant met zo veel plezier maken, waarom wij vinden dat een papieren medium zeker bestaansrecht heeft naast alle digitale media. En u waarschijnlijk ook als u dit artikel leest.

Kijk voor meer informatie op:

WWW.AMNESTY.NL/SCHRIJFMARATHON 13


Foto’s: Yvonne Waslander

Natuurwerkdag 4 november

14


Naam: Geboortejaar: Geboorteplaats: Beroep: Burgerlijke status:

Hij mag gerust een opvallende verschijning worden genoemd. In ieder geval beroepsmatig, want als hij passeert zal een ieder automatisch wel even omkijken. Soms komt hij voorbij met veel bombarie, maar het kan net zo goed de knalgele kleur zijn die wel de aandacht trekt. Hij is een man waar iedereen heel veel bewondering voor zal hebben. Maar hoe aardig hij ook is, niemand wil eigenlijk met hem te maken krijgen. Jeroen Faber is verpleegkundige op een ambulance.

“Ik wil mensen niets minder dan een goede zorg geven.” “Of ik wel eens met een loeiende sirene door Stadshagen rij? Jazeker, dat komt soms voor. Maar nee, het is echt niet raar of speciaal om in de wijk waar je woont hulp te moeten verlenen. Trouwens, eenmaal weer in ‘burger’ herkennen de mensen mij toch niet.” Zijn standplaats is Zwolle, hij is dus overal inzetbaar. Soms werkt hij vanuit de ambulancepost bij het Zonnehuis. De ritopdrachten komen vanuit de meldkamer Ambulancezorg in Apeldoorn. Vaak rijdt hij in de grote wagen, maar soms ook met de ’kleine’ ambulance. In de zogeheten ’Rapid Responder’ (vrij vertaald: snel antwoord - red.) is hij zijn eigen chauffeur en is er geen brancard aan boord. “In een grote ambulance is mijn ’kantoor’ achterin. Samen met de ambulancechauffeur vorm ik op zo’n moment een hecht team. Ook al is de samenstelling van dat team lang niet altijd hetzelfde, de samenwerking tussen de chauffeur en de verpleegkundige moet altijd subliem verlopen.” Altijd al verpleegkundige willen worden? “Nee, vroeger wilde ik altijd beroepsmilitair worden. Maar rond mijn 17e ontstond er toch ook belangstelling voor de opleiding Hbo-Verpleegkunde. Ik ben zelfs ook naar een open dag geweest. Na de middelbare school (mavo, havo en een half jaartje vwo) ben ik in 1987 begonnen met de militaire dienstplicht. Na deze periode heb ik mijzelf de vraag gesteld welke richting ik op wilde gaan. Koos ik voor actie bij de landmacht of actie in de vorm van levensreddend werk in het ziekenhuis? Hoewel ik ondertussen al wel was begonnen aan de Hbo-V aan de Rijkshogeschool IJsselland (aanvankelijk destijds was dit nog in Zwolle, later werd dat Deventer) heb ik uiteindelijk toch gesolliciteerd bij

Jeroen Faber 1967 Oosthem (Fr) Ambulanceverpleegkundige 23 jaar getrouwd met Ingrid.

de landmacht voor officier. Maar toen ik daarvoor werd afgewezen was de keuze snel gemaakt.” Hoe kwam je op de ambulance terecht? “In 1993 kreeg ik mijn diploma Hbo-V. Al tijdens mijn stage bij de toenmalige VZA ambulancedienst aan de Rhijnvis Feithlaan wist ik zeker dat ik verpleegkundige op een ambulance wilde worden. Eerst heb ik nog als verpleegkundige gewerkt in revalidatiecentrum Kastanjehof in Apeldoorn en later in het ziekenhuis de Weezenlan-den in Zwolle. Mede dankzij een aantal interne opleidingen ben ik vanaf 2003 tot op heden werkzaam bij de Regionale Ambulance Voorziening IJsselland. Onderwijl (vanaf 2008) mag ik mij ook OvDG noemen, Officier van Dienst Geneeskundig. Bij grote of bijzondere situaties ben ik dan degene die de ambulancezorgverlening coördineert tijdens de samenwerking met politie, brandweer en eventueel andere partijen.”

“Al tijdens mijn stage wist ik dat ik op een ambulance wilde werken.”

Wat maakt jouw werk bijzonder? “Dat ik bij allerlei mensen, uit alle lagen van de bevolking, over de vloer mag, moet komen. Ondanks lichamelijke gezondheidsproblemen, maar zeker ook geestelijke, probeer ik de mensen gerust te stellen en zo nodig handelend op te treden. Dat ik veel kan betekenen voor mensen is fijn. Op straat is dat uiteraard niet anders. Verder is er altijd een goede samenwerking met politie, brandweer en natuurlijk met personeel in het ziekenhuis. Dat is mooi en prettig om te ervaren.” Welke situatie zal je nooit vergeten? “Een ongeval met 4 jongeren in Wapenveld. Een meisje leefde aanvankelijk nog, maar overleed later in het ziekenhuis. En een door een dronken automobilist veroorzaakte aanrijding in Luttenberg, waardoor een baby overleed en de vader zwaargewond raakte.” Wat lijkt jou nu nog een droombaan? “Ik zou wel bij de politie willen werken. Sinds ik bij de ambulancedienst werk heb ik een groot respect gekregen voor wat zij doen. Zij helpen ons bijvoorbeeld vaak bij reanimaties,

tilassistentie of agressieve mensen.” Ben jij bevlogen? “Jazeker, mijn werk zal ik uiteraard zo goed mogelijk doen. Ik wil mensen niets minder dan een goede zorg geven.” Wat inspireert je? “Dat ik mij mag inzetten voor mijn medemens, of de situatie nu acuut is of niet.” Wat staat er op jouw to-do-list? “Graag zou ik ooit nog eens vliegen in een straaljager en sneller dan het geluid willen gaan!” Wat is het beste dat je is overkomen? “Dat ik in 2004 gediplomeerd ambulanceverpleegkundige mocht worden. En natuurlijk de geboorte van onze kinderen, dochter Esmée (17) en zoon Beau (14).” Wat is jouw favoriete plek in Stadshagen? “Mijn huis is mijn thuis en een uitvalsbasis naar alles.”

Hoe ziet jouw ideale woonwijk er uit? “Een goede mix van huur-en koopwoningen. Ik zou graag nog meer groen in de wijk zien. Qua voorzieningen ben ik eigenlijk best tevreden.” Welke muziek, films en boeken vind je mooi? “Qua muziek is dat The Common Linnets, Joe Cocker en Toto. Qua films vind ik de laatste 007 mooi. De boeken van Ludlums Jason Bourne trilogie heb ik ook graag gelezen.” Wat is je levensmotto? “Niet praten, maar doen! Er wordt veel te veel gepraat in dit land.” Tot slot wil Jeroen nog kwijt dat hij zich een tevreden Stadshagenaar voelt, die vindt dat hij in een leuke, dynamische wijk woont! Hij wil trouwens iedereen nog adviseren om een EHBO- en/of een reanimatiecursus te gaan volgen.

15


Opening inlooppunt ‘Op Orde’ in Cultuurhuis Stadshagen Op maandag 27 november wordt om 15.30 uur in wijkcentrum de Enk door wethouder Meijerink het startschot gegeven voor de opening van twee inlooppunten voor nieuwe Sociaal Raadslieden en Op Orde. De inlooppunten zijn in wijkcentrum de Enk en het Cultuurhuis in Stadshagen en gaan vanaf december draaien. Vanaf dat moment telt Zwolle vijf Sociaal Raadslie-

den en Op Orde-inlooppunten die elk hun standplaats hebben bij de Sociaal Wijkteams. Op Orde is een samenwerking tussen Sociaal Raadslieden van de Kern, Voor elkaar Zwolle, Humanitas en Stichting WijZ. Op Orde is er voor mensen die hulp nodig hebben bij hun administratie. Onderdeel van Op Orde zijn de open inloopspreekuren. Tijdens deze inloopspreekuren zitten Sociaal Raadslieden, stagiaires en

vrijwilligers klaar om mensen uit de buurt te ontvangen voor hulp en advies bij hun (financiële) administratie. Hierbij valt te denken aan het uitleggen van brieven, of het samen invullen van formulieren en bellen naar instanties. De ingewikkelde vragen worden opgepakt door de Sociaal Raadslieden. De nieuwe open inlooppunten zijn vanaf 4 december op de volgende dagen tussen 9.00 en 11.00 uur te bezoeken:

Iedere maandag: Wijkteam Midden, Wijkcentrum de Enk, Enkstraat 67 Iedere dinsdag: Wijkteam West, Cultuurhuis, Werkerlaan 1 De inloopspreekuren zijn gratis en kunnen zonder afspraak bezocht worden. Informatie over de inlooppunten kunt u vinden op www.opordezwolle.nl of op telefoonnummer 038-4569750.

Plaatsing ondergrondse containers grassenbuurt De afgelopen tijd zijn in de grassenbuurt de ondergrondse afvalcontainers geplaatst. Door de komst van die containers voor restafval is nu elke buurt in Stadshagen over op omgekeerd inzamelen. Hierbij wordt het restaval apart verzameld, terwijl voor plastic (pmd), papier en gft-afval aparte containers bij huis komen te staan om zo het scheiden van afval te bevorderen. Tevens zijn in de buurt Schoonhorst extra ondergrondse containers geplaatst voor de proef met het achteraf belonen van afvalscheiding. Bij deze proef worden inwoners van Schoonhorst beloond als ze aan het eind van de proefperiode zo min mogelijk restafval hebben ingeleverd.

Foto: Yvonne Waslander

Extra peutergym in Stadshagen Rennen, klimmen en ontdekken: peutergym geeftpeuters de ruimtdit te doen. In de vorm van speelse oefeningen ontwikkelen ze hun motoriek en leren ze onder andere om samen te werken. Al deze ervaringen zorgen ervoor dat de kinderen zelf beginnen te begrijpen hoe leuk bewegen is. Daarom organiseert SportService Zwolle op verschillende basisscholen gymklassen. Vanaf november zijn er twee extra groepen peutergym in Stadshagen, op woensdagochtend en donderdagmiddag. Peutergym is voor kinderen van twee tot en met vier jaar oud. Tijdens de gymlessen leren de kinderen stapje voor stapje hun grenzen verleggen. Zo ontdekken ze zelf hun bewegingsmogelijkheden. Voor kinderen die wat bang zijn om vrij te bewegen kan de peutergym een bijdragen

aan het overwinnen van deze angst. Bij de peutergym staat interactie voorop. Omdat de interactie tussen ouder/verzorger en kind ook erg belangrijk is worden zij zeker aangemoedigd mee te doen; samen de hindernissen afleggen, samen plezier hebben vergroot de vertrouwensband. De extra groepen zijn op woensdagochtend 9.00 tot 9.45 uur in basisschool De Krullevaer en op donderdagmiddag van 15.30 tot 16.15 uur in basisschool De Schatkamer. De lessen staan onder leiding van een professionele begeleider die ervaring heeft in het gymmen met kinderen. Meer informatie, ook over de andere peutergymgroepen en aanmelden op www. sportservicezwolle.nl

Verkoop seizoenkaarten WVF 2017-2018 Op donderdag 23 november houdt IJsvereniging WVF haar kaartverkoop voor het komende winterseizoen in het Cultuurhuis aan de Werkerlaan van 19.00 uur tot 20.00 uur. Tevens kunt u zich op deze avonden opgeven als lid. Mocht u op deze avond niet in de gelegenheid zijn de kaarten op te halen dan bestaat er nog de mogelijkheid uw kaarten aan te schaffen op vrijdag 24 november van 19.00 uur tot 20.00 uur in ons nieuwe clubgebouw aan de IJsbaan, Meester Koolenweg 10 in Westenholte. Uiteraard kunt u, wanneer u zelf op beide avonden niet in de gelegenheid bent, uw seizoenkaarten laten aanschaffen door anderen.

IJsvereniging

Tarieven Voor komend winterseizoen gelden de volgende tarieven in de voorverkoop (tot 1 december): Ledenkaart (leeftijd op 1 november 2017: 16 jaar of ouder) € 5 Kinderkaart (leeftijd op 1 november 2017 : 6 t/m 15 jaar) € 1 (kinderkaarten worden alleen in combinatie met twee ledenkaarten verkocht, u betaalt voor maximaal twee kinderen) Wanneer u op of na 1 december 2017 uw lidmaatschap verlengt of aanmeldt als nieuw lid dan is dat een stuk duurder: bovenstaande tarieven worden verdrievoudigd. Voor verdere informatie ope onze website: www.ijsverenigingwvf.nl

Tekenares Willeke Brouwer in Westerhof Tijdens de Kinderboekenweek, van 7 tot en met 18 oktober jongstleden, vond in boekhandel Westerhof op 9 oktober een ‘meet en greet’ plaats met tekenares Willeke Brouwer. Zij zat daar te sneltekenen, gaf tekenles en vertelde over haar onlangs uitgekomen boek Silvester en de bizarre verhuizing, waarvan ze zowel de auteur als de illustratrice is. Brouwer is bekend van haar dagelijkse cartoons voor het Nederlands Dagblad en ze illustreert voor de EO-televisieserie ‘Verhalen uit de Schatkist’.

Foto: Yvonne Waslander

16


Stadshagenrun 21 oktober 2017

Foto’s: Yvonne Waslander

17


Tiende editie StadshagenRun groot succes

Foto Yvonne Waslander

BB-loper Jan Schra (in het midden) won de tien kilometer van de StadshagenRun

18

AK

KE

RS

HASSELTERDIJK

TR

AA T

DV

RAG ERS

EGE

TRA

RST

AT

RAA T

NB

ERST RAAT

AT

TRAA T

TRA

PO TTE

PO OR TW ACH

TER

TU

RFD

ZW AAR

ENIE

MID S

RLAA N

RAA T

BIND

RST

GO UDS

START FINISH

LAAN

RDIJK

BOEK

MAK E

HASSEL TE

BOO GMA KERS

ZEN

DRAP

LAA N

GLA

NGIE TER

LEIJ END

EKK ERS T

GGE

STR

AAT

AAT

SLO TEN

MA KE

DWA LSTR

RST

ZO M ER

DI

JK S

TR AA T

RAA T

TWISTVLIETPARK

FR

ZWARTE WATER

KH

UI

ZE

RA

LL E

E

AT

RA

ST

IJK

RD

E AP SL

HASSELTERDIJK

W AL ST

RA AT

AN

HO UT

Goede doelen Een deel van de opbrengst van de StadshagenRun gaat naar goede doelen. Van elke inschrijving gaat er altijd € 1 naar het Jeugdsportfonds. Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar onvoldoende geld is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt het Jeugdsportfonds de contributie en in be-

STADSHAGEN

RAA T

RZE

KLO KKE

STE

ERE

De StadshagenRun wordt sinds 2008 georganiseerd door de Stichting Loopsport Zwolle en is uitgegroeid tot een belangrijk jaarlijks evenement in Stadshagen. De start is bij het Cultuurhuis; het Twistvlietpark ziet er door het groeiend aantal activiteiten rondom start en finish uit als een festivalterrein. Bij de eerste run was er gehoopt op tachtig lopers, maar waren het er honderdtwintig. Inmiddels is dat aantal vervijftienvoudigd tot bijna het maximale aantal inschrijvingen van tweeduizend. Deelnemers komen trouwens niet alleen uit Zwolle maar uit heel Nederland. Parcours Het parcours is 5 kilometer en gaat langs het Twistvlietpark, het Zwarte Water en door het groene hart van Stadshagen en is officieel gecertificeerd door de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU). Er zijn verschillende afstanden en categorieën: deelnemers aan de 5 kilometer lopen één ronde, deelnemers aan de 10 kilometer lopen er twee. Daarnaast zijn er korte afstanden van 800 meter en 1 En-

Wedstrijd Je kunt meedoen als recreant of als wedstrijdloper. De winnaar in die laatste categorie was Jan Schra van de Zwolse hardloopvereniging BB-lopers, die grossier zijn in het leveren van winnaars. Hij liep de 10 kilometer in iets meer dan 34 minuten en was daarmee net iets sneller dan zijn clubgenoot die nummer twee werd. Bij de dames won BB-loper Tess Boekema met een tijd van 36:56; ze zorgde daarmee ook voor een parcoursrecord. Op de 5 km waren het ook BB-lopers die wonnen. Het startschot werd dit jaar gegeven door Arne Mulder, vijfvoudig winnaar van de 10 kilometer tijdens eerdere edities. Dit jaar moest bij van deelname afzien door blessures maar op deze manier was hij er toch bij betrokken.

Het derde goed doel voor dit jaar is de Voedselbank Zwolle. Onder het motto ‘Oog voor voedsel, hart voor mensen’ helpt de voedselbank mensen die onder de armoedegrens leven door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Ook hier zijn enkele lopers van Stichting Loopsport Zwolle als vrijwilliger bij betrokken. De organisatie van de StadshagenRun draait volledig op vrijwilligers, dus al het geld dat overblijft wordt verdeeld onder de goede doelen. Bij het inschrijven kun je zelf ook nog een extra donatie doen voor één van de drie goede doelen.

paalde gevallen de sportattributen. Onder het motto ‘Alle kinderen moeten kunnen sporten’. Daarnaast kiest de organisatie elk jaar één of twee lokale initiatieven uit die na afloop een cheque in ontvangst mogen nemen. Een van die doelen is dit jaar Hospice Zwolle, een kleinschalig bijnathuis-huis voor terminaalzieke gasten en hun familie, wat voornamelijk door vrijwilligers wordt gerund, waaronder enkele leden van Stichting Loopsport Zwolle. Elders in dit nummer van de Vinexpress kan je meer lezen over Hospice Zwolle.

WIL

Onder veel betere weersomstandigheden dan voorspeld hebben zaterdag 21 oktober bijna twee duizend lopers meegedaan aan de StadshagenRun. Dit loopevenement is in tien jaar enorm gegroeid, qua aantal deelnemers, categorieën, sponsoropbrengst en activiteiten rondom start en finish.

gelse mijl, die gaan door het Twistvlietpark. Nieuw dit jaar was de SNS Scholierenrun van 5 kilometer, bedoeld om meer jongeren in die leeftijd aan het hardlopen te krijgen.

BELV ERD

Door Iris Boerbroek

AT

RA

T MS

DA

De route


Tevredenheid over verloop Dag van de opvoeding bij LevelZ Door Erica Turmel-Donker Op 4 oktober jongstleden vond tijdens de Week van de Opvoeding een speciale themadag plaats in jongerencentrum LevelZ. In drie bijeenkomsten rondom het hoofdthema ‘opvoeding’ konden ouders en kinderen in LevelZ terecht met hun vragen en werden allerlei activiteiten georganiseerd. Cor van den Belt en Cicek Duran, beiden werkzaam bij LevelZ, kijken tevreden naar die dag terug. “Er was overdag een grote opkomst. Vooral veel kinderen. Het was een dag met veel beweging, roering, rondom het jongerencentrum. Kinderen uit groep zeven en acht van de basisschool hiernaast, de Sprankel, kwamen ’s ochtends kennismaken. Later die middag zagen we zelfs een aantal kinderen terugkomen omdat ze het zo leuk vonden ’s ochtends”, aldus Duran en Van den Belt. Cicek Duran was verantwoordelijk voor het ochtendprogramma, gericht op allochtone moeders en het opvoeden in twee culturen. Ze vertelt: “De moeders vonden het erg leerzaam en ze deelden hun eigen ervaringen met het opvoeden van de kinderen met elkaar. Dat had ik eerlijk gezegd niet gelijk verwacht, omdat allochtone ouders dat toch vaak voor zichzelf hielden. Ook de lezingen en gesprekken met de professionals werden positief ervaren. ’s Ochtends zijn veel vragen gesteld aan de psycholoog, tijdens de lezing, maar ook later individueel.” Drukbezochte middag Tijdens het middagprogramma was er een goede opkomst uit de wijk. Voor een onderling praatje, voor informatie van de aanwezige deskundigen of om gewoon eens te kijken hoe het er aan toe gaat

bij het jongerencentrum. “Het was mooi om te zien die middag dat de mensen die in onze wijk werken, heel betrokken zijn bij de wijk en ook met ouders in gesprek gaan over hun kinderen. Voor kinderen waren ook veel activiteiten georganiseerd, zoals een tekenwand en introductielessen kickboxen van de School of Selfdefence. We wilden laten zien dat opvoeden ook te maken heeft met het blij maken van kinderen, kinderen laten spelen”, zegt Van den Belt over de middag. Omdat het die dag ook Dierendag was, is daar op ingespeeld en was een konijn aanwezig waar veel kinderen op af kwamen. Het avondeten bij LevelZ werd verzorgd door twee bewoners uit de wijk. Van den Belt: “Er was gekookt voor dertig mensen. Er waren professionals, wijkbewoners en vrijwilligers die kwamen eten. Het was heerlijk en absoluut een succes.” De avond was voor de jongeren en hun ouders. Omdat Van den Belt zelf met die doelgroep werkt bij LevelZ had hij hoop op een goede opkomst. “De avond was in tegensteling tot overdag erg rustig. Ik had gehoopt op meer jongeren en volwassenen. We hadden een mooi aanbod qua professionals, dus daar lag het niet aan.” Vervolg Na afloop is er een evaluatie geweest en daaruit blijkt dat dit zeker voor herhaling vatbaar is. “Deze dag heeft geholpen met de verbinding tussen LevelZ en de wijk en met de professionals. Ook hebben we laten zien dat het meer is dan een jongerencentrum. We hopen in de toekomst minimaal twee keer per jaar zo’n dag als deze te kunnen organiseren. Hierbij gaan we inspelen op de vragen die vanuit de wijkbewoners komen, dit in samenwerking met deskundigen uit de wijk”, besluiten Van den Belt en Duran.

Speciaal spreekuur over SOA’s Door Erica Turmel - Donker Het is niet iets waar we snel over praten: een Soa, oftewel een seksueel overdraagbare aandoening. Toch is het belangrijk dat we dat wel doen, vindt Soa-consulente Karin Vonhof. Zij heeft een Soa-spreekuur bij huisartsenpraktijk De Verbinding. Het zijn niet altijd de jongeren die te maken krijgen met een Soa. Zij – jongeren in de leeftijd tot 25 jaar – komen vaak bij de GGD terecht, terwijl de mensen ouder dan 25 of die niet vallen in een risicogroep ook met een dergelijke ziekte te maken kunnen krijgen. Zij zijn aangewezen op de huisarts en als er klachten zijn die lijken op een Soa is de drempel om daar naar toe te gaan vaak hoog. “Het is juist goed om vooral bij klachten van bijvoorbeeld pijn of een branderig gevoel bij het plassen, afscheiding, pijn bij het vrijen, wratten rond geslachtsdelen een afspraak te maken. Je kunt een Soa krijgen zonder dat je iets merkt. Je hebt dus niet altijd meteen klachten, maar het kan wel gevolgen hebben als je niet op tijd wordt behandeld. Zo kan het leiden tot onvruchtbaarheid of worden organen aangetast”, zegt Karin. Anoniem Voordat iemand bij Karin op het spreekuur komt, wordt online een vragenlijst ingevuld of ze vullen het formulier samen in op het spreekuur. Dit geeft een goed beeld van de situatie zodat de patiënt goed geholpen kan worden. “Het is

SOA-consulente Karin Vonhof

voor mij belangrijk om te weten wat het seksuele gedrag van de patiënt is, zodat ik daar mijn vervolgbeleid op kan aanpassen. Ik doe dit zonder te oordelen, want iedereen is daar weer anders in. Alles komt in een anoniem en gesloten

Foto: Yvonne

dossier te staan, dus de privacy blijft gewaarborgd.” Er is een toename van het aantal mensen met een Soa, dit komt mede doordat er meer Soa-testen gedaan worden en door onze huidige maatschappij waarin onenightstands vaker voor-

komen. Daarbij weet je niet altijd of de ander een Soa onder de leden heeft Testen De test om er achter te komen of je een Soa hebt is vrij eenvoudig. Bij mannen is het een urinetest en bij vrouwen een uitstrijkje. Dit geldt voor de geslachtsziekten chlamydia (de meest voorkomende) gonorroe en trigomonas vaginalis. Hiv, Hepatitis-B en Lues wordt via een bloedtest onderzocht. Karin wil tegen iedereen zeggen die vermoedt een Soa te hebben: “Durf te komen! De test is eenvoudig en mocht je positief zijn op een geslachtsziekte, kun je anoniem een berichtje sturen naar je sekspartner via partnerwaarschuwing.nl zodat je het niet direct tegen hem of haar hoeft te zeggen. De behandeling, bijvoorbeeld tegen chlamydia, is het tegelijkertijd nemen van twee pillen. Het lucht soms echt op om er over te praten met een deskundige.” Uitbreiding spreekuren Karin merkt dat er steeds meer interesse komt voor een speciaal Soa-spreekuur bij andere huisartsenpraktijken, zo is onlangs ook iemand gestart bij huisartsenpraktijk Werkeren. Ze hoopt van harte dat dit zich langzaam uitbreidt, zodat meer mensen met een Soa geholpen kunnen worden. Als contactpersoon van de NVDA-Expertgroep Seks-Soa van de Provincie Overijssel kan ze praktijkassistenten uit de provincie Overijssel die ook een Soa spreekuur willen opzetten, informeren en adviseren. Contact opnemen kan via k.vonhof@gezondheidshuis.nu

19


Activiteiten in Stadshagen

Sinterklaas en zijn trouwe vrienden komen op bezoek! Ben jij erbij? Kijk voor meer informatie op onze website www.winkelcentrumstadshagen.nl of like ons op www.facebook.com/wcstadshagen zodat je niets mist van deze en andere activiteiten en nieuwtjes!

Tot en met vrijdag 24 november

Grote Sinterklaas Puzzeltocht

Je kunt nog t/m vrijdag 24 november 17.00 uur alle letters zoeken in onze winkels en bij Park de Stadshoeve. Los de puzzel op en misschien win jij wel een van de drie Intertoys cadeaubonnen van 15 euro!

Zaterdag 25 november

Intocht Sinterklaas

Ja, de Sint komt weer op bezoek in Stadshagen. Je kunt hem om 12.15 uur opwachten bij het haventje (Twistvlietbrug). Daarna gaan we met zijn allen in optocht door de wijk. We eindigen in de Wade voor een meet & greet in de ‘huiskamertent’ van Sint. Kijk voor meer informatie op onze website.

Zaterdag 2 december

Pietenparty’s

wijkstichting stadshagen totaal

Vandaag kun je vier keer een uur lang feestvieren en knutselen met de pieten in de Pietenpartytent in de Wade. De party’s zijn om 10.30 uur, 11.30 uur, 13.30 uur en 14.30 uur. Haal tot vrijdag 1 december 17.00 uur nog snel je gratis entreekaartje bij Kinderwinkel Spruit. Op zaterdag 2 december kun je alleen nog een kaartje vragen bij de tent, maar op = op.

www.winkelcentrumstadshagen.nl

Slimme winterdeals van Energiewacht Groep Profiteer nu: tot € 275 ,- voordeel

*

Vraag naar de voorwaarden.

bij een nieuwe CV-ketel

Maak direct een afspraak. Bel 0800 15 87 of kijk op www.energiewacht.nl Kiest u deze winter voor een nieuwe CV-ketel van Energiewacht Groep? Dan bent u verzekerd van een warme douche en kunt u weer jaren vooruit. Maar dat is niet het enige, u profiteert deze winter ook van 1 van de 3 slimme winterdeals; een gratis startpakket slimme verlichting, alles-in-1 ventilatiepakket of een slimme thermostaat. Kijk samen met onze adviseur welke slimme winterdeal het beste bij uw situatie past. Heeft u liever korting? Dat kan natuurlijk ook! Profiteer nu en maak een afspraak via: energiewacht.nl/actie-cv-ketel

20