Vinexpress mei 2018

Page 1

Wijkkrant 16e jaargang mei 2018

10 Koningsdag in beeld

04 Bijeenkomst Tiny Forest

04 06 11 13

15 Jolien Elshof

Versterking gezocht Gemeentenieuws Sporter Pierre Kunstbende winnares

Winkeliersvereniging wil winkelcentrum fietsvrij maken

Door Iris Boersbroek Je hebt ze vast wel gezien de afgelopen maanden, studenten die mensen verzoeken hun fiets buiten het winkelgebied te plaatsen en hekken die de doorgang met fiets bemoeilijken. Het winkelgebied is voetgangersgebied maar daar houden weinig mensen zich aan. Jongeren scheuren zelfs op hun fietsen en brommers tussen de bezoekers door. Fietsen worden lukraak her en der geparkeerd, de doorgang raakt verstopt, de winkelingang is slecht bereikbaar met name voor mensen met een beperking en in noodsituaties kunnen de hulpdiensten er amper door. De actieweken waren opgezet samen met studenten van de tweejarige studie Handhaving, Toezicht en Veiligheid van Deltion. Voor de studenten was dit een mooie manier om ervaring op te doen in het aanspreken van het publiek. Op 12 april werden de resultaten geëvalueerd.

men het winkelcentrum weinig gezellig vond, hard en zakelijk, je kon nergens zitten en al die geparkeerde fietsen gaven maar een rommelige indruk. Als gevolg daarvan is het winkelcentrum wat aangepast met bankjes en veel meer groen. En er zijn aan elke kant, net buiten het winkelgebied, een groot aantal fietsenrekken geplaatst. Vervolgens is er gestart met een charme-offensief om mensen te ‘verleiden’ hun fiets in een van de stallingen te plaatsen. Voor het gemak is daar ook een winkelwagenvang gemaakt, zodat je niet meer terug hoeft naar de winkel. Het offensief, dat werd uitgevoerd door de studenten, besloeg drie periodes en de bedoeling was de bezoekers duidelijk te maken waarom er geen fietsen in het winkelcentrum mogen. Er ontstonden op die manier levendige gesprekken, zowel met voorstanders als met tegenstanders. Al die gesprekken waren voor de studenten een goede oefeningen in gesprekstechnieken, mensen durven aanspreken, omgaan met agressie en vooral rustig blijven. Ook leerden ze dat als je anderen met respect behandelt, die eerder geneigd zijn mee te werken.

www.kringloopzwolle.nl (038) 422 06 06 us on facebook

Nieuwe Veerallee 12, Zwolle Nieuwe Deventerweg 6, Zwolle-Zuid Open: ma. 12-18 uur; di. t/m vr. 10-18 uur do. 10-21 uur, za. 10-17 uur

Het lijkt wel of mensen het woordje ‘geen’ niet kennen... Foto’s Erica Turmel-Donker

Argumenten De tegenargumenten waren zeer plausibel, fietsers zijn afstandsgevoelig en zetten hun fiets het liefst naast de winkeldeur zodat ze meteen hun boodschappen kunnen inladen en wegfietsen. Als je naar meerdere winkels wilt zit je met het probleem dat niet alle winkeliers het toestaan je winkelwagen mee naar binnen te nemen. Ook is het voor mensen met kinderen een heel gedoe, dat van en naar de fiets lopen. Ouderen, die nog wel op de fiets komen boodschappen doen, kunnen hun boodschappen niet zo’n eind sjouwen en de winkelkarretjes zijn vaak veel te groot en rijden zwaar. Ook was er nogal wat kritiek op de plaats van de fietsenstallingen: pal op de wind en er is geen overkapping. Wat doe je met eerder gedane boodschappen? Maar de voorstanders pleitten juist voor fietsvrij omdat je dan lekker rustig kunt winkelen, overal goed door en bij kunt, niet op ‘verkeer’ hoeft te letten, kinderen vrij kunnen spelen en het veel gezelliger oogt. En fietsers die de argumenten-vóór hoorden, reageerden vaak met “dat wist ik niet, nooit aan gedacht”.

Veiligheid Jeroen Nagelmaeker, voorzitter van de winkeliersvereniging, haast zich te zeggen dat ‘fietsertje pesten’ geenszins de bedoeling is. Hij wou dat er meer ruimte was voor fietsenstallingen in het winkelcentrum, maar die is er niet, ook niet in het midden, een oplossing die veel mensen opperden. Dan kan de veiligheid in het geding komen. Uiteraard staat hij open voor ideeën. Op de Facebookpagina van het winkelcentrum over deze campagnes kwamen heel veel reacties. Jeroen realiseert zich ook dat verbieden vaak averechts werkt, je kunt beter vragen. Om het wat luchtig te maken zijn er op de meest cruciale plaatlees verder op pagina 3

Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi € 29.795,-

- bouwjaar 2014 - 7 persoons - automaat - navigatie - panoramadak - luxe uitvoering

1988

30 jaar

2018

Ì

Vier jaar geleden heeft de winkeliersvereniging de meningen gepeild van de bezoekers. Daaruit kwam naar voren dat

Er zijn bloementuintjes geschilderd om het fietsparkeren te ontmoedigen

Ì

Studenten Jurre en Stafan proberen mensen over te halen hun fiets buiten het winkelgebied te plaatsen

SPECIALIST IN HYUNDAI

Autobedrijf Bert Wieten WWW.BERTWIETEN.NL


Hier had uw advertentie kunnen staan! kinderdagverblijf

de 7kinderdagverblijf dwergen de 7 dwergen

gewoonde delaagste laagsteprijs prijs gewoon gewoon de ruimste openingstijden gewoonde dede laagste prijs openingstijden gewoon ruimste gewoon laagste prijs

WILT U ADVERTEREN?

gewoonde dede ruimste openingstijden gewoon ruimste openingstijden gewoon de meest flexibeleopvang opvang gewoon meest flexibele gewoonde demeest meestflexibele flexibeleopvang opvang gewoon

Bel voor meer informatie: 06 – 46 06 59 12 of stuur een mail naar: adverteren@vinexpress.nl

speel, lach, groei! groei!

speel, lach, groei! groei! nnie ieuuw w!!

flfleexx-ooppvvaanngg ppe

www.de-7-dwergen.nl | info@de-7-dwergen.nl www.de-7-dwergen.nl info@de-7-dwergen.nl haydnstraat 2, zwolle | 038 454 haydnstraat 454 43 43 72 72 ww.de-7-dwergen.nl ww.de-7-dwergen.nl info@de-7-dwergen.nl zwaardvegerstraat| info@de-7-dwergen.nl 124, zwolle zwaardvegerstraat zwolle || 038 038 230 23009 0932 32

erruuuurr

aydnstraat ydnstraat 2, zwolle | 038 454 43 43 72 72 MEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • SPORT/TAPING waardvegerstraat 124, zwolle || 038 waardvegerstraat 038 230 230 09 09 32 32 • KAAKPROBLEMEN • LYM AGE • MANUELE THERAPIE • KINDERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • SPAN RELATEERDE KLACHTEN • VAATPROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • APING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • KIN OTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ KANKER • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN ONTDEK • NENTIE/ZWANGERSCHAP • SPANNINGSGERELATEERDE KLACHTEN • VAAT + Ergotherapie MEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYM Fysiotherapie AGE • MANUELE THERAPIE + • KINDERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ + Psychomotorische therapie • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • SPAN RELATEERDE KLACHTEN • VAATPROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • APING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • a s7 om

... houdt u in beweging

Zwolle-Zuid Van der Heydenstraat 6-1 8014 ZZ Zwolle 038 465 40 00

Profitgym Zwolle-Zuid Van der Heydenstraat 12 8014 ZZ Zwolle 038 465 40 00

Zwolle-Zuid Van der Capellenstraat 137 8014 VW Zwolle 038 465 40 00

Aa-Landen Dobbe 72a 8032 JX Zwolle 038 453 20 22

Stadshagen Werkerlaan 267 8043 LV Zwolle 038 420 31 00

Profitgym Stadshagen Belvédèrelaan 375 8043 VD Zwolle 038 420 31 00

Raalte Iepensingel 178 8102 XP Raalte 06 1329 3668

Profitgym Dalfsen Kampmansweg 8 b 7722 RV Dalfsen 038 465 40 00

DOOMIJN in...

Th OOG IN 203 BIOL

FysioZwolle.nl

STADSHAGEN “Tijdens de eerste emotionele dagen na het overlijden zijn er heel veel dingen die geregeld moeten worden. Juist dan is het fijn als een professional u bij staat, zodat alles met zorg en aandacht geregeld wordt. Zo kunnen we samen een mooi en persoonlijk afscheid tot stand brengen dat past bij de overleden dierbare èn bij de nabestaanden. Ik heb speciale aandacht voor uw budget, natuuruitvaarten en live-muziek.”

Uitvaartbegeleiding Freda Gaasbeek Verzorgt uw uitvaart natuurlijk

02

Wilt u een overlijden melden? Bel Freda 06-42513280. Dag en nacht bereikbaar, zeven dagen per week. www.fredagaasbeek.nl

Wildwalstraat

Oude wetering

kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang bij Kindcentrum De Schatkamer

kinderdagverblijf en peuterspeelzaal, tevens 7+ voor bso voor Kindcentrum Het Festival

Sportlaan

WESTENHOLTE

kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang bij Kindcentrum Het Festival

Muurmeesterstraat

Papaverweg kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang

peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang bij OBS De Krullevaar en OBS SuperNova

Korianderplein

Het Saffier

Stinsweg

kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang bij Kindcentrum het Saffier

8+ buitenschoolse opvang bij voetbalvereniging WVF

peuterspeelzaal bij OBS De Ridderspoor

www.doomijn.nl

e klantadvies@doomijn.nl

/doomijn

t (038) 421 45 21


Colofon VINEXPRESS Stadshagen Uitgever Stichting Vinexpress Stadshagen Hoofdredacteur: Vacant Eindredactie: Nettie Roes, Erica Turmel-Donker, Juul van de Velden Redactie: Chieneke de Boer, Iris Boersbroek, Gerdo van den Burg, Geert Jan den Hengst, Renee van Hensbergen, Charissa Koops, Milou van Rijn, Louis Zandbergen Fotografie: Hans van Eerbeek, Margreeth Kruise, Erica Turmel-Donker, Yvonne Waslander, Opmaakredactie: Martin de Zoete, Content Innovators Vormgeving: Claudia van de Leur Druk: Drukkerij Hoekstra, Emmeloord

Stadshagen breidt zich aan alle kanten verder uit Door Iris Boersbroek Op 12 april was er een informatie bijeenkomst over de uitbreiding van Frankhuis, aan beide kanten van het Twistvlietpad. Het trok veel belangstellenden. De plannen worden sneller uitgevoerd dan oorspronkelijk verwacht onder andere door de aantrekkende woningmarkt. Het lijkt wel of elk stukje grond tussen het Zwartewater en ’s Heerenbroek bebouwd gaat worden. Dat heeft natuurlijk ook gevolg voor de verkeersstromen in de wijk. Inmiddels is het oude deel van de Hasselterdijk zo goed als afgesloten. De doorgaande verkeersroute is via de Bastionstraat. En dat is maar goed ook want dit ‘sluipverkeer’ zorgde voor veel overlast in het oude Frankhuis. Op de plattegrond is de planning van de bouwwerkzaamheden aangegeven. Meer info: www.zwolle.nl

De ‘oude’ dijk is nog uitsluitend bestemd voor aanwonenden

Foto Hans van Eerbeek

Bezorging: Verspreidingsbureau Krantenhalte Stadshagen, Jolanda Vijverberg Telefoon 038 8501937 info@krantenhaltestadshagen.nl www.krantenhaltestadshagen.nl Bestuur Stichting Vinexpress: Iris Boersbroek Mans Bos Mieke Pape Inez van Slooten bestuur@vinexpress.nl

Gevaar “U rijdt aan de verkeerde kant, hoor!” Of: “U bent hier niet in Engeland!” Dit soort opmerkingen krijg ik, terecht of niet, soms te horen als ik mij buiten de deur verplaats. Dat verdient een uitleg!

Adres Bestuur Stichting Vinexpress: Werkerlaan 1, 8043 LT Zwolle Mailadres redactie: redactie@vinexpress.nl Twitter: VinexpressNL Website: www.vinexpress.nl

Het moge misschien duidelijk zijn, voor wie deze column vaker leest, maar ik – een van de verantwoordelijken voor deze NB – moet gebruikmaken van een elektrische rolstoel. Deze bestuur ik met mijn kin. Hoewel het schrijven van deze tekst anoniem gebeurt, openbaar ik met deze laatste opmerking wel steeds meer van wie ik ben. Maar dat terzijde!

Adverteren in Vinexpress Stadshagen? telefoon 06 46065912 adverteren@vinexpress.nl Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen voor publicatie zonder toestemming van de uitgever. Ingezonden brieven kunt u alleen per email aanleveren en moeten voorzien zijn van uw naam, adres en telefoonnummer. Het ontbreken van deze gegevens betekent: geen plaatsing. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven te weigeren of in te korten.

Bij het besturen van een rolstoel met de kin is het een feit dat bij vrijwel iedere oneffenheid op straat de kin van de joystick afschiet, met uiteraard als gevolg dat de rolstoel direct stilstaat. Om deze reden prefereer ik dan ook het rijden over asfalt boven het rijden op een hobbelige Klinkerstraat, dan wel een idem stoep. En omdat ik ook niet achterom kan kijken en ik weiger om achteruitkijkspiegels op mijn rolstoel te monteren, kies ik voor de in mijn ogen veilige weg: links rijden!

De Vinexpress heeft een oplage van 8.650 exemplaren. De redactie en het bestuur van deze krant bestaat uitsluitend uit vrijwilligers.

Inleverdatum kopij voor de editie van juni 2018: uiterlijk maandag 28 mei 2018.

Bron Gemeente Zwolle

vervolg van pagina 1

Mnbghg]^kahn] MnbgZZge^` !Lb^k"[^lmkZmbg`^g L\anmmbg`^g ;^ieZgmbg` ^g `Zshg Obco^kl Mnbganblc^l Ohhk ^^g okbc[ebco^g]^ h__^km^ ^g(h_ Z_likZZd3 Sphee^ u )/&.*-0+1)0 bg_h9aho^gb^kl[^]kbc_kb^mo^e]'ge ppp'aho^gb^kl[^]kbc_kb^mo^e]'ge

sen, waar fietsen echt voor overlast en verstopping zorgen, bloementuintjes op de grond geschilderd, waar ten overvloede staat: “geen fietsen plaatsen.” Toch zie je in de praktijk dat dat woordje ‘geen’ niet wordt gelezen. Mensen die een dringende reden menen te hebben om toch hun fiets mee te nemen in het winkelcentrum, zouden een sticker kunnen krijgen die hen ontheffing verleent. Dan kan je toch je fiets aan de hand meenemen. Zover is het echter nog niet. Evaluatie Uit de evalutie van zowel de reacties in het winkelcentrum zelf als die op de Facebookpagina, kwam naar voren dat de meerderheid toch vóór een fietsvrij winkelcentrum is:

• het staat zoveel opgeruimder • het maakt de winkels toegankelijker • het is veel prettiger voor mindervaliden en blinden/slechtzienden • het is kindvriendelijk Mochten alle vriendelijke maatregelen toch geen effect hebben en blijft er (te) veel overlast bestaan, dan kan er gehandhaafd gaan worden. Inmiddels is wel een aanvraag ingediend bij de gemeente voor het plaatsen van een verbodsbord: fietsparkeren verboden. Fietsers kunnen dan worden bekeurd en verkeerd geparkeerde fietsen verwijderd. Maar de winkeliersvereniging hoopt dat het niet zo ver hoeft te komen en rekent op de sympathie van het winkelend publiek. Meer informatie op: www.facebook.com/wcstadshagen, www.twitter.com/wcstadshagen en www.winkelcentrumstadshagen.nl

Ik heb vroeger geleerd dat, wanneer men op de weg moet lopen, het veiliger is om links te lopen. Akkoord, ik loop niet, maar wel een soort van. Ik kan zien of er tegenliggers aankomen en daarop anticiperen. Tevens voorkom ik, wanneer ik opeens stil kom te staan, dat achteropkomend verkeer tegen mij aan botst. Daarom ben ik ook verbaasd over het Twistvlietpad. Dan heb ik het over beide zijkanten, daar waar voetgangers mogen lopen. Als ik die symbolen volg, dan dien ik mij daar aan de rechterzijde van de weg voort te bewegen. Wat de regels zijn weet ik eigenlijk niet. Ik kijk maar naar het witte poppetje op het zwarte asfalt. Misschien vormen fietsers die veelvuldig op hun smartphone turen dan nog wel een groter gevaar, ook voor mij.

03


VERSTERKING NODIG Bij de Vinexpress zijn wij nog DRINGEND OP ZOEK naar EEN NIEUWE PENNINGMEESTER. De penningmeester zal verantwoordelijk zijn voor de financiën van de stichting Vinexpress. Redacteuren Daarnaast zijn we op zoek naar een aantal redacteuren. Houd jij van schrijven, weet je wat speelt in Stadshagen en wil je een bijdrage leveren aan onze krant? Neem dan contact met ons op. Als redacteur ben je aanwezig bij de maandelijkse redactievergaderingen, komt met eigen ideeën voor artikelen en hebt overleg met de fotografen voor het beeldmateriaal bij de artikelen. Interesse in één van de functies? Reageren kan door een e-mail te sturen naar bestuur@vinexpress.nl

Eindredactie Een van de taken van de eindredactie is de indeling maken van de krant en het controleren van de drukproeven. Houdt je van puzzelen, ben je een pietje precies? Dan is dit misschien iets voor jou. De bedoeling is dat als alle artikelen en advertenties zijn ingeleverd, deze evenredig over de krant moeten worden verdeeld. Er wordt uitgegaan van standaardmaten, dus een beetje wiskundig inzicht is wel gewenst. De werkzaamheden kunnen thuis worden uitgevoerd waarbij er wel rekening moet worden gehouden met de planning. Interesse? Meer weten? Stuur een mailtje naar redactie@vinexpress.nl

The Forest Meeting Door Gerdo van den Burg vanuit Wijkstichting Stadshagen Totaal Een bos met de oppervlakte van een tennisbaan. Kan dat? Jazeker! Sterker nog, het bestaat al een jaar in Breecamp! Op de eerste Forest Meeting op dinsdag 24 april 2018 werd teruggeblikt op één jaar Tiny Forest Zwolle-Breecamp, maar vooral ook vooruit gekeken naar de mogelijkheden die dit bos allemaal kan bieden voor Stadshagen. Initiatiefnemer van Tiny Forest ZwolleBreecamp is Milou van Rijn. Zij nodigde buurtbewoners, betrokken Stadshagenaren, wijkstichting Stadshagen Totaal, mensen van natuur- en milieuorganisaties zoals IVN (Instituut Voor Natuureducatie en duurzaamheid) uit om de doorontwikkeling van het jonge bos te bespreken. Ook werd het informatiebord onthuld. Dit alles gebeurde onder begeleiding van studenten van AOC Groene Welle en het Windesheim Honours College. Huidige stand van zaken Vorig jaar werden de ideeën voor het toen nog eerste Tiny Forest in

Onthulling van het informatiebord

Computertrefpunt in het Cultuurhuis Elke maandag- en woensdagochtend kunt u tussen 10.00 en 12.00 uur met uw praktische vragen over het gebruik van uw laptop, I-phone, I-pad, smartphone en of tablet terecht. Kosten € 2,50 per uur. Spiercafé Elke vierde vrijdag van de maand is er van 13.30 tot 15.30 uur een lotgenotenmiddag, om met elkaar in gesprek te gaan over het wel en wee in uw leven. Waar loopt u tegen aan? Wat zijn uw rechten? Bij wie of waar moet u zijn? Het is de bedoeling hierover samen in gesprek te gaan, ervaringen te delen en elkaar te steunen. Handwerkcafé Elke donderdagochtend van 10.00 tot

04

Overijssel gedeeld met buurtbewoners en belangstellenden. Als snel ontstond er draagvlak en werd er een plek gevonden in de wijk Breecamp. Op 30 november werden de boompjes ingepland en het terrein verder vormgegeven. Derdejaarsstudent Jelle van AOC Groene Welle: “We controleren periodiek de gezondheid van de bomen. Alle bomen zijn de winter en voorjaarsstormen goed doorgekomen. Het bos ontwikkelt zich goed.” Doorontwikkeling IVN-medewerker Maartje Langeslag ziet met het Tiny Forest kansen voor de IVNspeerpunten “natuur in de buurt” en “kind

Het bord geeft duiding aan het Tiny Forest

en natuur”. Samen met de aanwezigen op de Forest Meeting werkte Maartje in twee groepen ideeën uit rondom deze speerpunten. Het bos opnemen in de IVNwandelapp, burendag vieren bij het bos, een educatie ruimte zoals een buitenlokaal inrichten konden direct op veel draagvlak rekenen. Ook een stukje burgerlijke ongehoorzaamheid c.q. creativiteit ten aanzien van de openbare ruimte rondom het bos werd als kans gezien. De ideeën worden verder uitgewerkt door de Windesheimstudenten.

Foto Erica Turmel-Donker

De buurt helpt Het bos is van en voor Stadshagen. Dat betekent dat iedereen mag en kan helpen om het bos te ontwikkelen. Maar hoe weet je als “leek” nu wat je wel en niet mag doen? Jelle: “We bootsen in dit bos

12.00 uur. U kunt uw eigen handwerkje meenemen en ondertussen gezellig met elkaar praten.

beginnen altijd om 13.15 uur en de dagtochten starten om 10.00 uur. Er wordt niet harder gefietst dan 15 km per uur.

Buurtrestaurant de Streek Elke derde vrijdag van de maand organiseren wij Buurtrestaurant ‘De Streek’. Een driegangendiner inclusief een kopje koffie of thee voor € 8,50. Opgave bij het beheer Cultuurhuis. Voor informatie over bovenstaande activiteiten of bijeenkomsten kunt u contact opnemen met WijZ, telefoonnummer: 038 8515700. Fiets en geniet Iedere woensdag vanaf maart tot november wordt er gefietst in en rondom Zwolle. Elke week wordt er gestart vanaf een andere locatie. De midddagtochten

Foto Erica Turmel-Donker

de biodiversiteit van een normaal bos na. De bomen, planten, schimmels, insecten, mossen en bloemen in dit bos zijn zoveel mogelijk in balans met elkaar. We leren daarbij qua samenstelling van andere Tiny Forests in Nederland.” Om de buurtbewoners en andere belangstellende wandelaars of fietsers te leren wat wel en niet mag, is een informatiebord ontwikkeld. Tijdens de Forest Meeting werd dit bord door enkele buurtbewoners onthuld. Op het bord staat informatie over het bos. Daarnaast wordt het concept Tiny Forest verder doorontwikkeld. Wil je meer weten of iets betekenen voor Tiny Forest ZwolleBreecamp? Kom dan langs of stuur een mail naar tinyforestzwolle@gmail.com.

Er wordt onderweg twee keer gestopt op een rustig plekje in de natuur, waar u kunt genieten van uw eigen hapje en drankje.

Data fiets & geniet in juni

Data fiets & geniet in juli

06 De Pelikaan

04 De Pelikaan

13 Werkeren

11 Parkeerplaats De Pelikaan

20 Buurthuis Spoolde

11 Werkeren

27 Sporthal Zwolle Zuid

18 Buurthuis Spoolde 25 De Pol 30 De Terp (startijd 13.15 uur)


Natuurbekijks door Louis Zandbergen

Duurzaam en sociaal Terugkijkend kan ik concluderen dat er al behoorlijk wat initiatieven in Stadshagen zijn die het predicaat duurzaam en sociaal mogen dragen. Met de komst van een kringloopwinkel in onze wijk is ook dat gat opgevuld.

Fundgruben. Een kans om je verzameling uit te breiden of gewoon om een tweedehandsje gaan gebruiken. Scheelt in je portemonnee en is nog duurzaam ook. Tea helpt ook goede doelen. Het Leger Des Heils, Vrouwenopvangen (zoals Kadera), CliniClowns en Stichting Het Vergeten Kind krijgen met materalen steun van haar. Dus ook nog een sociaal tintje aan deze winkel. Meer info http://038woningontruiming.nl/

Eigenaresse Tea Visser voor haar nieuwe kringloopwinkel Foto Yvonne Waslander Kringloopwinkel Officieel is op 1 mei de winkel aan de Belvédèrelaan 107 geopend. Maar weken voor die tijd is de eigenaresse Tea Visser de winkel al aan het inrichten. Ook tijdens het optuigen, staat de deur open en weten vele wijkbewoners alvast een kijkje te nemen en wellicht ook iets moois te scoren. Het heeft nogal wat voeten in aarde gehad. Een betaalbare winkel en eentje die past in het bestemmingsplan

waren bijna onoverkomelijke barrières. Uiteindelijk is gekozen voor een kleine winkel en na maanden is het gelukt om het bestemmingsplan te wijzigen. Gemeente en verhuurder werken goed mee. Een commerciële kringloopwinkel is een mooie aanvulling in het winkelaanbod. Veel van de winkelvoorraad komt uit de woningontruimingdienst. Oh ja, natuurlijk. Dit is soms ook nodig en handig. Wellicht nog eens een

Weggeefwinkel Stadshagen Het kan ook anders en niet commercieel. Al bijna vier jaar kun je hier werkende en schone spullen inleveren. Deze spulletjes worden eigenlijk weer weggegeven, gewoon gratis. Uiteraard niet onbeperkt maar je kunt hier zeker leuke spullen scoren. Wel een minder groot sortiment dan een gemiddelde kringloopwinkel, maar toch. Mooi sortiment kleding, kinderspeelgoed en boeken zijn hier zeker te vinden. Heb je interesse dan ben je altijd welkom. Er zijn daarvoor geen voorwaarden. Wel staat er een maximum op het aantal producten. Heb je wat gevonden dan meld je je en worden enkele gegevens genoteerd en ben je je aanwinst rijker. Uitgekeken of uitgelezen? Dan breng je dat toch gewoon weer terug? De Weggeefwinkel is twee keer per week open. Maandag en woensdag tussen 14.00 en 16.00 uur in het Cultuurhuis. Meer info via http://www.weggeefstadshagen.nl/ Repair Café Stadshagen Ook al 3,5 jaar actief in onze wijk. Gratis

repareren om afval te voorkomen. Dat is voor de groep van vrijwillige reparateurs de belangrijkste motief om eens per maand te gaan repareren voor anderen. De duizendste geslaagde reparatie is al ruim gepasseerd. De reparatie vindt in principe plaats met de eigenaar erbij. Die laatste ziet dan wat er gedaan wordt en leert dan ook hoe gemakkelijk sommige reparaties zijn. De reparateur vertelt precies wat die doet en vraagt soms hulp in van de eigenaar. Er ontstaat vaak een gesprek over het product, de wijk of de vele andere zaken die aangeboden worden. Ongeveer 80% van de meegebrachte kapotte producten wordt gerepareerd of krijgt een advies mee. Bij 20% blijkt dat het niet reparabel te zijn. Vaak gaat het dan om een doorgebrande printplaat van een oud product. Helaas zijn er ook producten die niet uit elkaar te halen zijn. De producenten willen kennelijk weer snel een ander product verkopen. Meer info https://www.facebook.com/ repaircafestadshagen/ De Schoenmaeker Op het eerste gezicht een vreemde eend in de bijt. Maar onze ‘hakkenbar’ repareert schoenen om ze langer te dragen. Dat is ook duurzaam. Is je hak versleten of zelf losgeraakt, doe dan ook duurzaam door tegen beperkte kosten je schoen weer bruikbaar te maken. Ik kom met enige regelmaat met een bergschoen waar een naad los zit. Voor een paar euro houd ik weer droge voeten. Meer info http://www.schoenmakerstadshagen.nl/ index.htm

Inspireren en ervaringen delen Door Louis Zandbergen Op 22 april vond de landelijke bijeenkomst van Repair Cafés plaats in Steenwijk. Ook Repair Café Stadshagen was present met drie personen. De afgelopen jaren vond deze jaarlijkse bijeenkomst in het zuiden van het land plaats en steeds op onze eigen reparatiedag: laatste zaterdag van de maand. Nu konden we erbij zijn en ook nog eens dichtbij. Het viel ook wel op dat vooral vrijwilligers uit het noorden van het land aanwezig waren. De bijeenkomst stond ook open voor Cafés uit Vlaanderen, maar die afstand is toch te groot: geen afvaardiging. Inmiddels zijn er wereldwijd 1.550 Repair Cafés. Het concept bestaat pas zeven jaar. De groei zit hem nu vooral in het buitenland. Het concept is Nederlands, dus hier is sprake van een exportdienst. Toch zijn er ook in Nederland verbeteringen mogelijk: Al 12 Repair Cafés gebruiken de RepairMonitor. Hiervoor worden alle reparaties in een database gestopt waardoor er per Café of juist landelijk een beeld is welke spullen het meest worden aangeboden, hoe het slagingspercentage is, en welke merken in de top 10 zitten. Zo kan

“Deelnemers aan de workshop RepairMonitor luisteren naar directeur Martine Postma” per merk en soort product informatie worden verkregen. Dit zijn belangrijke gegevens om in gesprek te komen met de producenten. Tijdens de landelijke sessie werden ook vele workshops gegeven. Naast de workshop RepairMonitor waren wij aanwezig bij een workshop over slijpen. Vroeger kwam de scharensliep langs om de botte messen en scharen te slijpen. Dit gebeurt niet meer. De aanname is dat deze spullen nu eerder weggegooid worden. Dat vinden wij

natuurlijk zonde. Tijdens die workshop hebben wij kennis gemaakt met de mogelijkheden. Wij gaan dit in en met de groep vrijwilligers bespreken en nagaan of slijpen ook iets voor ons is, wat wij daar dan voor moeten kunnen en welke materialen er nodig zijn. Toch leuk zo’n inspiratiedag! In gebouw Werkeren, aan de Werkerlaan 154, draait het elke laatste zaterdag van de maand allemaal om (samen) repareren. Op zaterdag 26 mei tussen 10.00 uur en 14.00 uur staan deskundige vrijwillige vaklieden klaar.

Foto Louis Zandbergen Naast reparatie van je koffieapparaat en armatuur kun je daar ook terecht voor reparatie van boeken, andere elektrische spullen, textiel en kinderspeelgoed. Alles wat je meeneemt, proberen wij te repareren. Wil je wel het kapotte product vooraf schoonmaken? Garantie wordt niet gegeven, maar circa 80% gaat gerepareerd of met advies terug met de eigenaren. Info via repaircafestadshagen@gmail. com of de Facebookpagina https://www. facebook.com/repaircafestadshagen/

05


Adopteer een afvalbak Mist u een afvalbak in de straat of buurt? U kunt een afvalbak adopteren. U zorgt dan zelf voor het legen van de bak en het afvoeren van het afval. Adoptiebakken zijn herkenbaar aan de gele kleur. De gemeente plaatst de afvalbak en draagt deze aan u over met een contract. U krijgt van de gemeente een afvalknijper, handschoenen, een rol afvalzakken en een sleutel voor de afvalbak. Adopteer een afvalbak Inmiddels hebben veel wijkbewoners een afvalbalk geadopteerd. Mist u een afvalbak in de buurt en wilt u er een adopteren of

meer weten over de spelregels? Kijk dan op www.zwolle.nl/afvalbakken of neem contact op met het wijkservicepunt West van de gemeente (038) 498 2855. Minder afvalbakken, minder zwerfvuil De gemeente heeft het aantal afvalbakken in de stad verminderd. Bewoners, wijkbeheerders, wijkreinigers en afvalspecialisten hebben samen gesproken over de vraag: hoe verminderen we het aantal afvalbakken in de wijken, zorgen we ervoor dat afvalbakken die belangrijk zijn blijven staan en voorkomen we dat

het afval op straat wordt gegooid. Sinds het aantal afvalbakken is verminderd, houdt de gemeente in de gaten wat de gevolgen zijn. Zo wordt elke maand met de ROVA op willekeurig plekken in de stad een schouw uitgevoerd. Tot nu toe is het zwerfvuil op straat, plein of park niet toegenomen. Volg het wijkservicepunt West ook op Twitter www.twitter.com/wijkservicepunt of via www.zwolle.nl/stadshagen

Gebruik geen chemische bestrijdingsmiddelen

Milieuvriendelijk tuinieren is goed voor mens, dier en plant Veel eigenaren van een nuts- of moestuin tuinieren op een natuurlijke manier en gebruiken geen chemische bestrijdingsmiddelen. Vaak staat in het regelement van de tuinvereniging dat het gebruik van chemische middelen niet is toegestaan. De gemeente Zwolle gebruikt ook in het groenonderhoud geen chemische bestrijdingsmiddelen en staat dit ook niet toe in gemeentelijke tuinen. Een nutstuin is een tuin die op grond van de gemeente (tijdelijk) is toegestaan. Ook tuinverenigingen vragen eigenaren van moestuintjes om geen chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken omdat: • chemische bestrijdingsmiddelen niet

alleen giftig zijn voor bijvoorbeeld luis, maar ook voor andere dieren zoals hommels; • chemische bestrijdingsmiddelen vaak maar een korte periode werken en na verloop van tijd geen effect meer hebben; het ongedierte kan er door het regelmatig gebruik egen (resistent) waardoor nog zwaardere middelen gebruikt moeten worden; • chemische bestrijdingsmiddelen heel

langzaam worden afgebroken en dus lang in onze natuur achterblijft; • chemische bestrijdingsmiddelen ook na het wassen op groente en fruit achterblijven en dat is ongezond; • resten van bestrijdingsmiddelen in het grondwater komt waar ons leidingwater van wordt gemaakt; bij verontreinigd grondwater moet er extra worden gezuiverd. Gebruik een biologische bestrijdingsmiddel. Op internet vindt u veel informatie welke middelen wel veilig en milieuvriendelijk zijn.

Boom- en geveltuintjes Wilt u meer kleur en groen in de straat? Dat kan met bijvoorbeeld een boomof geveltuintje. Veel bewoners, maar ook scholen hebben hun buurt al mooier gemaakt met deze groene en kleurige minituintjes. deze stukjes grond in uw straat naar eigen inzicht opvrolijken, bijvoorbeeld door hier bloemen te planten. U hoeft dit niet van tevoren te melden bij de gemeente Zwolle. De boomtuintjes moet u wel zelf onderhouden. www.zwolle.nl/ boomtuintje Boomtuin Een boomtuin is een tuintje in het stukje grond aan de voet van een boom. U kunt

Geveltuin Lang niet iedereen heeft een voortuin. En op sommige plekken in de wijk is (bijna) geen ruimte om bomen of ander

Wijkservicepunt Stadsdeel West Het Wijkservicepunt Stadsdeel West vormt de schakel tussen wijkbewoners, organisaties en de gemeente. Inwoners van Stadshagen, Westenholte, Spoolde, Mastenbroek en Voorst kunnen bij het Wijkservicepunt terecht voor allerhande vragen en ideeën over zaken die beheer, leefbaarheid en veiligheid van de wijk aangaan. Het Wijkservicepunt (WSP) Stadsdeel West is gehuisvest aan de Belvédèrelaan 1 (oranje, geel, blauwe unit).

De medewerkers van het Wijkservicepunt zijn wijk/projectmedewerkers Karla Hoeflaak en Cobie Hamming-Pijl, wijkbeheerder Ilse Bloemhof en wijkmanager Wubbe-Jan Wieske. Het Wijkservicepunt West is telefonisch bereikbaar op nummer 14038. Een vraag stellen of een melding doen kan via www. zwolle.nl/melding en om inspiratie op te doen, kijk eens op www.zwolle.nl/doemee.

groen te planten. Toch kunt u ook zelf uw straat groener maken met een eigen geveltuin. Een mooie klimop die tegen de gevel groeit is al een voorbeeld van een geveltuin, maar u kunt ook denken aan een bloemperkje in een klein strookje grond langs de gevel van uw woning. Wilt u ook een geveltuintje aanleggen? Daarvoor is wel goedkeuring van de gemeente Zwolle nodig. Neem hiervoor contact op met de wijkbeheerder van de wijk waar u woont of bel 14038. Kijk voor de contactgegevens www.zwolle.nl/wijken www.zwolle.nl/geveltuintje

Voor meer info kunt u contact opnemen met wijkbeheerder Ilse Bloemhof via tel. nr. 14038, of het twitteraccount: www. twitter.com/wijkservicepunt of ga naar www.zwolle.nl/stadshagen

Zanddepot Milligerplas gereed voor gebruik

Foto Hans van Eerbeek

Grote hoeveelheden zand zijn nodig voor de aanleg van wegen en het bouwrijp maken van de nog te ontwikkelen woonbuurt Breezicht, waar circa 600 woningen worden gebouwd. Vanuit de Milligerplas is er 200.000 m3 zand gespoten in een depot. Dit zanddepot is reeds klaar voor gebruik. Naar verwachting starten de zandtransporten ten behoeve van het bouwrijp maken van Breezicht in tweede helft van 2018. Gedurende de periode van ongeveer een jaar zal 100.000 m3 zand over de bouwweg worden getransporteerd. Ook zal een deel van de bouwweg verwijderd worden. Wandelaars die de bouwweg gebruiken voor het rondje Milligerplas

06

Inspiratie Op www.zwolle.nl/doemee vindt u voorbeelden van boom- en geveltuinen, ook bij u in de wijk. Heeft u een boomof geveltuintje aangelegd? Laat anderen meegenieten en enthousiast worden en deel uw foto’s op Twitter, Instagram of Facebook en tag de gemeente Zwolle en uw wijk.

kunnen de weg niet gebruiken ten tijde van de zandtransporten. Dit jaar onderzoekt gemeente Zwolle of er in 2019 een alternatieve of definitieve wandelroute om de Milligerplas kan worden aangelegd. Kijk voor meer informatie over de locatie van de zandwinning op www.zwolle.nl/ stadshageninfra.


Bedrijven in actie

Bloemstylist Thijs Harmens Door Erica Turmel-Donker Iedere maand staat in deze rubriek een ondernemer uit Stadshagen centraal. Deze maand is dat Bloemstylist Thijs Harmens. Wat biedt jouw bedrijf? Ik lever alles tussen bruidswerk en rouwwerk. Ik maak boeketten, verzorg styling voor thuis en op evenementen. Ik hou me bezig met alles wat maar met bloemen te maken heeft, het is dus heel breed. Ook opdrachten in het buitenland horen hierbij. Wat kenmerkt jou als ondernemer? Ik werk heel precies en detailgericht. Mijn werk is groots met fijne details. Ik werk ook net even een stapje harder. Ik vind service belangrijk en denk mee met de klant. Ik zeg wel eens: ‘Dienen, bedienen, verdienen.’ Wat is jouw drive? Mijn drive is mensen een emotie verkopen met bloemen. Dat kun je heel breed zien en als het lukt geeft het een enorme kick. Voor mij is een opdracht pas geslaagd als het de klant emotioneel raakt. Hoe ben je in dit vak gerold? Van kleins af aan ben ik al bezig met creëren en creatief bezig zijn. Theorie ligt mij niet zo goed, praktijk juist wel. Ik heb VMBO en daarna MBO niveau 3 en 4 aan de Groene Welle gevolgd; een MBO- vakgerichte opleiding. Vijf jaar geleden heb ik mijn opleidingen

met succes afgerond en eerst nog een tijd in loondienst gewerkt, voordat ik anderhalf jaar geleden voor mezelf ben begonnen. Mijn droom was altijd een eigen zaak, met een pand en verkoop, maar door de crisis heb ik daar toch maar niet voor gekozen. Ik doe met mijn creativiteit ook mee aan vakwedstrijden, ik ben al eens landelijk derde geworden met een boekettenwedstrijd en bij het NK voor junioren stond ik op de zesde plek van Nederland. Dat geeft wel een heel goed gevoel hoor. Nu na anderhalf jaar kan ik zeggen dat men mij langzaam begint te vinden, maar het komt me zeker niet aanwaaien. Hoe onderscheid jij je van vakgenoten? Ik gebruik vaak net een ander soort bloemen dan de meesten, niet direct de bloemen die standaard zijn. Ik denk mee met mijn klant, kijk naar mijn klant en kan zo andere ideeën geven. Ik stop veel liefde in mijn werk en werk heel gedetailleerd. Ook door wat ik maak ligt mijn kenmerk heel erg op de rand van Bloemen en Kunst! Welke waarde vind jij belangrijk? Eerlijk en oprecht zijn aan jezelf en dat ook uitstralen. Ik ben bescheiden, ben geen

Inloopdag familierecht en erfrecht

Foto Erica Turmel-Donker pocher, wil niet graag op de voorgrond staan. Ook belangrijk vind ik wederzijds respect, naar mijn leveranciers en mijn klanten toe en andersom. Het is belangrijk dat je elkaar in je waarde laat. Natuurlijk is service verlenen ook erg van belang, dat is ook iets wat mijn klanten willen. Waar sta je over vijf jaar? Over vijf jaar hoop ik meer klussen en opdrachtgevers te hebben. Ook meer bekendheid, dat ik goed gevonden word. Dat ik maar veel meer mag doen van wat ik nu doe.

Hoe bevalt wonen en leven in deze wijk? Het bevalt hier super. We hebben het qua woning echt getroffen. Ik kom zelf uit Zwolle, mijn partner uit Assen. We zijn van een huurhuis in de binnenstad naar een koopwoning in Stadshagen gegaan. We wonen in een fijne straat en de wijk heeft een goede ligging. Onze straat heeft echt een dorps karakter, er is altijd aanspraak. De sociale controle en vriendelijkheid naar elkaar is bij ons in de straat heel goed. Meer informatie is te vinden op: www.facebook.com/bloemstylistthijsharmens

Als u gaat scheiden, komt er veel op u af. Hoe worden de zaken met de kinderen geregeld? Hoeveel alimentatie moet ik betalen? Hoe gaat de boedelscheiding? Hoe wordt het pensioen geregeld? Voor u geen alledaagse kost, terwijl het wel van groot belang is dat dit allemaal goed geregeld wordt. Omdat dit zich allemaal in de persoonlijke levenssfeer afspeelt, kunnen de emoties hoog oplopen. Wij vinden het daarom belangrijk om goed naar uw verhaal te luisteren en u te adviseren. Daarvoor maken wij graag tijd vrij! Wij hebben hiervoor een speciaal inloopspreekuur op donderdag 24 mei 2018 van 09.00 - 18.00 uur. Als u vragen heeft, kunt u gewoon bij ons binnenlopen. Daar zijn geen kosten aan verbonden. Als u zeker wilt weten dat wij meteen tijd voor u hebben, belt u dan even voor een afspraak. Als u dringende vragen heeft, kunt u ons natuurlijk eerder bellen.

Donderdag 24 mei van 09.00 - 18.00 uur.

Mr. Colina Tjabringa Familierecht Erfrecht Mediator (MfN) RFEA

Mr. Chahrazad Boussidi Familierecht Erfrecht

Arslan & Ter Wee Advocaten Burgemeester van Roijensingel 1 - 8011 CS Zwolle T. 038 4600111 Parallelweg 1a - 7941 HH Meppel - T. 0522 768920 info@atwadvocaten.nl | www.atwadvocaten.nl

07


Van de kinderredactie Grote Peuter dag

Wat is een sterrenbeeld?

Op vrijdag 6 april 2018 was de grote Peuterdag. De grote peuter dag wordt op verschillende scholen gehouden onder andere op De Schatkamer. Er werden rondleidingen gegeven en er waren ook leuke activiteiten zoals: schilderen, voorlezen, kleien, met scheerschuim spelen, spelen bij de zandtafel, kleuren en koekjes bakken. Bij de rondleidingen en de activiteiten waren natuurlijk veel kinderen. De kinderen van groep 7 en 8 hielpen met de rondleidingen en andere activiteiten. Veel ouders en juffen waren onder de indruk van de kinderen die hielpen. Ze hebben goed uitgelegd en verteld, ook hebben ze goed geholpen bij

Een sterrenbeeld is kort gezegd een groep van sterren, waar je een vorm in kan zien bijvoorbeeld een weegschaal. Vroeger in de middeleeuwen was het heel belangrijk dat je de sterrenbeelden kon herkennen. Omdat je toen nog geen gps had, kon je via de sterrenbeelden de weg vinden. Nu is dat niet meer nodig, toch worden de sterrenbeelden nog steeds gebruikt. Iedereen heeft een sterrenbeeld. Welk sterrenbeeld je hebt, wordt bepaald door de dag waarop je jarig bent. Ben je

de activiteiten. Wat leuk dat de kinderen goed omgingen met de peuters en mooi om te horen en te zien hoe de kinderen praten over hun school. Ouders vonden het mooi om te zien hoe de groepsdoorbroken workshops gaan en dat er een fijne sfeer is in de school. Natuurlijk hebben ook ouders geholpen. Vooral bij het koekjes bakken. Leuk dat drie ouders hielpen en dat ze de hele tijd in de keuken hebben gestaan. Wat ons betreft een geslaagde dag en ook voor de peuters en de ouders dat ze met een goed gevoel over De Schatkamer naar huis zijn gegaan. Hopelijk hebben we volgend jaar weer zo’n geslaagde Peuterdag.

bijvoorbeeld jarig tussen 21 januari en 18 februari dan ben je een Waterman. Er zijn twaalf periodes, alleen er zijn dertien sterrenbeelden dus er is nog een sterrenbeeld zonder een gekoppelde tijdsperiode, dat is de Ophiuchus (slangendrager). Sommige mensen geloven dat sterrenbeelden iets betekenen. Er staat dan een verhaaltje over welke eigenschappen bij het sterrenbeeld horen of wat er in de sterren staat voor dit sterrenbeeld.

De bovenbouw geeft uitleg… Door Sara en Lynn

Op 6 april hebben kinderen van de bovenbouw van de Schatkamer uitleg gegeven in groep 6 over hoe het echt zit in de bovenbouw. De kinderen uit groep 6 hebben vragen gesteld over vijf onderwerpen: Kamp, Hoe ziet een dag eruit, Vakken, Thema´s en Plannen. Kinderen van de bovenbouw hebben in groepjes van 2 tot 3 kinderen een presentatie voorbereid en in groep 6 uitleg gegeven. De kinderen van groep 6 werden ook in groepen verdeeld en draaiden

steeds om de tien minuten door. Ze waren erg enthousiast en hebben goede feedback gegeven zoals: goed uitgelegd, knap dat we het durfden uit te leggen en ze vonden het erg leerzaam. Als afsluiter hebben we een Kahoot gedaan over wat de kinderen van de bovenbouw hebben uitgelegd en om te kijken of ze goed hebben opgelet. Iedereen vond de Kahoot heel leuk. Nu hopen we dat alle vragen van de kinderen van groep 6 beantwoord zijn en dat ze met veel plezier uitkijken naar de bovenbouw.

Huttendorp Stadshagen Huttendorp Stadshagen wordt dit jaar gehouden van 27 tot en met 30 augustus. Het thema is ‘Safari dorp’ en zoals altijd zal het dorp in het teken staan van gezelligheid, creativiteit, sportiviteit en muzikaliteit. Iedereen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar kan gezellig komen meebouwen, -sporten et cetera. Huttendorp Stadshagen nodigt ook dit jaar de allerkleinsten uit om deel te nemen aan dit grote feest. Op dinsdag 28 en woensdag 29 augustus zijn ook kinderen in de leeftijd van 4 of 5 jaar welkom op de ‘Juniorbouwplaats’. Voorwaarde is wel dat er een ouder en/ of verzorger meekomt om de veiligheid van de kinderen te waarborgen. Omdat het aantal plaatsen in de juniorbouwplaats beperkt is, met je je wel van te voren aanmelden per mail naar info@huttendorpstadshagen.nl

Avondwandel4daagse 2018 In de week van 4 tot en met 8 juni aanstaande vindt weer de jaarlijkse Avond4daagse plaats, georganiseerd door de Zwolse Wandel Verenigingen (Z.W.V.) Dit evenement hoort een feest te zijn voor iedereen: groot, maar vooral klein. Ook voor de medewerkers van de Z.W.V. en dan met name die medewerkers die hun ‘werk’ op straat hebben. Dat is wel eens een probleem. De overige verkeersdeelnemers hebben vaak veel haast en volgen dan niet de aanwijzingen van de verkeersregelaars op. Zij kunnen dan een gevaar voor de wandelaars vormen wat niet de bedoeling is. Er kopen die dagen kinderen mee; automobilisten, fietsers en andere deelnemers aan het verkeer tijdens de Avond4daagse: denk er over na waarom die verkeersbegeleiders langs de route staan. Dit is voor de veiligheid van de kinderen, dat kan ook uw kind of kleinkind zijn. Als iedereen hier rekening mee houdt, dan wordt de Avond4daagse een mooi feest voor jong en oud.

08

Veerman Makelaardij

GRATIS W U U N AN VRAAG ALING A P E B E D WAAR

Uw Stadshagenmakelaar www.veermanmakelaardij.nl

Kaartverkoop Weekkaarten kunnen zowel online worden gekocht als op het terrein zelf in de week voorafgaand aan het

Huttendorp. Maar ook op de eerste dag. Dagkaarten kunnen alleen op de dag zelf worden gekocht Vrijwilligers gezocht Iedereen van 13 jaar en ouder die het leuk vindt om te bouwen met kinderen kan meehelpen. Op de dagen zelf maar ook het weekend ervoor en erna voor opbouw en afbouw. Je kunt zelf je beschikbaarheid aangeven. Wat krijg je ervoor terug? Een heleboel plezier, een gezellig team, een barbacue en ’s avonds lekker een balletje trappen of volleyballen. Meer informatie, aanmelden en kaartverkoop via de website www.huttendorpstadshagen.nl


Groot deel van de gemeenteraadvernieuwd na verkiezingen

Vier nieuwe raadsleden uit Stadshagen Door Iris Boersbroek

Foto’s Erica Turmel-Donker

Op woensdag 21 maart waren er gemeenteraadsverkiezingen. Bijna 62 procent van de Zwollenaren heeft zijn stem uitgebracht, een aanzienlijk groter aantal dan bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2014. De grootste partij is nog altijd de Christen Unie maar verder heeft een aanzienlijk verschuiving plaatsgevonden. Groenlinks en Swollwacht zijn bijna verdubbeld, de SP is gehalveerd. Een groot deel van de gemeenteraad is vernieuwd. Van die nieuwe raadsleden komen er vier uit Stadshagen: Arjan Spaans (CDA), Youcef Ben Ali (PvdA), Mart Oude Egbrink (PvdA) en Evelina Bijleveld (Swollwacht). In deze serie komen ze de allemaal aan het woord. Over hun reden om de politiek in te gaan, hun aspiraties en hun plannen voor Stadshagen. Deze keer het woord aan Youcef Ben Ali en Mart Oude Egbrink. Youcef Ben Ali is 47 en kort na zijn geboorte in Algerije met zijn ouders meegekomen naar Nederland, naar Zwolle. Sinds twee jaar woont hij in Stadshagen omdat hij daar een mooi huis kon krijgen. Youcef was al eerder raadslid, in 2010, maar moest daar toen door persoonlijke omstandigheden mee stoppen. Hij is dus al ervaren. Mart Oude Egbrink (30) daarentegen is een gloednieuw raadslid en ook gloednieuw in Stadshagen. Geboren in Oldenzaal kwam hij na zijn studie in Enschede vier jaar geleden naar Zwolle omdat hij daar een baan vond. Twee maanden geleden verhuisde hij naar Stadshagen om te gaan samenwonen. Mart was op de middelbare school al erg maatschappij- en politiekbewust, een van de redenen dat hij bedrijfskunde is gaan studeren. Tegen het eind van zijn studietijd is hij lid geworden van de PvdA, omdat die partij de kernwaarden vertegenwoordigt waar hij zelf het meest achter staat. Nadat hij naar Zwolle verhuisde is hij ook actief geworden binnen de partij. Youcef is al zo’n 15 jaar lid. Hij werkt in het sociaal domein, op dit moment bij de jeugdreclassering, en komt veel in aanraking met problemen in de maatschappij. In zijn werk betekent dat problemen oplossen, achteraf; maar als partijlid wil hij juist problemen

voorkomen, vooraf. Bij de PvdA vindt hij de ideeën die het best passen bij de zijne. Beide heren zitten nu zo’n twee maanden in de raad, Mart als nieuw raadslid, Youcef als ervaren. De partij heeft bewust gekozen voor een mix van ervaren en nieuwe leden, om elkaar te versterken. Alle nieuwe raadsleden worden door de griffie ingewerkt, over hoe de gemeentepolitiek werkt. Daarnaast is er ook ondersteuning van het landelijk partijbureau. Omdat de formatie nog ingang is, werken de nieuwe raadsleden op dit moment dus nog met het demissionaire college. Om het raadslidmaatschap goed te kunnen vervullen zijn beiden een dag minder gaan werken – het raaadslidmaatschap kost veel tijd; de meeste tijd wordt besteed aan netwerken, contacten zijn het allerbelangrijkst, je moet zichtbaar zijn. De onkostenvergoeding die raadsleden krijgen compenseert overigens grotendeels het verlies in inkomen al nemen de werkzaamheden wel meer dan een dag in beslag. Idealen Voor Youcef staat verbinding voorop, naar elkaar omkijken, niet alleen in je eigen ‘groep’. Hij schetst een mooi beeld van een cruiseship: als je alleen de rijkste passagiers bedient met allerlei

Youcef Ben Ali

De vier nieuw-gekozen raadsleden uit Stadshagen, Youcef Ben Ali rechts, Mart Oude Egbrink tweede van rechts

luxe en entertainment maar je vergeet de ‘gewone’ man aan boord, dan wordt die opstandig. Het gaat er niet om dat iedereen even veel geld heeft, maar iedereen moet wel kunnen meekomen, evenveel aandacht krijgen. Het gaat om bestaanszekerheid, maatschappelijke verbinding, sociale voorzieningen; iedereen moet kunnen meekomen. Ook voor Mart staat bestaanszekerheid voorop; iedereen zou volop moeten kunnen leven, zich kunnen ontwikkelen, zonder zorgen voor de dag van morgen. De overheid zou de burgers moeten benaderen op basis van vertrouwen en niet op basis van wantrouwen. Mart richt zich op duurzaamheid, sport en bereikbaarheid. Hij wil graag dat de mensen hem kunnen vinden, hem aanspreken; laagdrempelig dus. Voor

Youcef is het vooral belangrijk dat de voorzieningen in de stad meegaan met de groei. Zwolle krijgt er elk jaar zo’n duizend nieuwe inwoners bij wat geschat wordt op 146 duizend inwoners in 2040, waarvan 22.000 in Stadshagen – dat is twee keer Hattem. Zijn er voldoende betaalbare huizen? Hoe zit het met scholen? In Stadshagen zijn nu geen middelbare scholen, de scholierenstroom van en naar de stad vraagt ook om een goede infrastructuur. Daar willen ze zich met hun partij voor inzetten. Meer informatie en contactgegevens op www.zwolle.pvda.nl. Beiden heren zijn ook actief en te bereiken op Twitter.

Mart Oude Egbrink

Vrienden van WEW Op vrijdag 20 april was de feestelijke uitreiking van de rolstoelfiets die door de stichting ‘Vrienden van WEW’ is gerealiseerd voor de bewoners van drie woonzorgcentra in Westenholten en Stadshagen. WEW staat voor de drie woonzorgcentra Westenhage (Westenholte), Ensemble en Wendakker (beide Stadshagen). De stichting ‘Vrienden van WEW’ stelt zich ten doel om evenementen te organiseren en financieren, die het wonen in de drie woonzorgcentra veraangenamen en niet meer door de zorg betaald (kunnen)

worden. Zo is er elke laatste vrijdagmiddag van de maand een gezellig samenzijn in het grandcafé van Westenhage met een hapje, een drankje en live muziek. Deze gezellige middagen zijn ook toegankelijk voor de 55-plussers uit de wijken Westenholte en Stadshagen. De stichting heeft zich ingezet om een rolstoelfiets met

trapondersteuning aan te schaffen. Op deze fiets kunnen zowel mensen die gebonden zijn aan een rolstoel als mensen die niet meer zelfstandig kunnen fietsen, mee uit fietsen worden genomen. Inmiddels wordt de fiets al regelmatig gebruikt. Iedereen kan de fiets reserveren (ook mensen die niet in de die woonzorgcentra wonen) via rolstoelfietswew@gmail.com, het telefoonnummer 06-33517134 of via de website van de stichting www.vriendenvanwew.wixsite.com/mijnsite.

09


Koningsspelen 2018 Foto’s Margreeth Kruize

Kleedjesmarkt Koningsdag 2018 Foto’s Margreeth Kruise en Yvonne Waslander

10


Flink trainen, maar ook gewoon heel veel talent door Geert Jan den Hengst Zoveel mensen, zoveel kwaliteiten. Jong, volwassen, oud, ieder mens is uniek! Helemaal waar. En dat je niets bijzonders hoeft te doen om bijzonder te zijn klopt ook. Maar toch, sommige mensen steken hier op een specifieke manier toch een beetje bovenuit. Soms komt dit als een verborgen talent pas in de loop van de jaren tot bloei, bij anderen uit zich dit al op jonge leeftijd.

explosief was. Om te beginnen werd hem danig geadviseerd om lid te worden van een atletiekvereniging. Dit deed Pierre in 2016. Enkele maanden later, februari vorig jaar, mocht hij al meedoen aan het Nederlands kampioenschap voor junioren bij de groep junioren B. 400 m Op dit NK Indoor stond hij op de 400 m in de finale. Sterker nog, hij kwam als eerste over de finish, maar werd gediskwalificeerd. Hij had per ongeluk een witte lijn overschreden en dat mag nou eenmaal niet. Noem dat gerust onervarenheid. Toch werd voor hem al vrij snel duidelijk dat de 400 m sprint zijn afstand zou worden, want daarop kwam hij het beste tot zijn recht. Een goede keus, want een paar maanden geleden, een jaar na zijn debuut en wederom op het NK Indoor werd hij met een toptijd tweede. Dat was bij de junioren A. Ik was en ben nog steeds erg trots op die eindtijd van 49,50 seconden. Bij de 400 is 50 seconden een soort van magische grens.

Atletiektalent Pierre maakt een sprintje

Er zijn jongeren die uitblinken in een bepaalde tak van sport en graag hard hun best doen om hierin te blijven groeien. Hoe beleven zij dit, wat moeten zij ervoor doen en vooral laten. Pierre ten Holder, atletiek (400 m sprint) Ook al is hij nog maar 17, toch is hij een laatbloeier. Ergens in het najaar van 2015

Foto Yvonne Waslander

deed hij vanuit zijn opleiding, AOC de Groene Welle, mee aan een sportdag op de atletiekbaan van AV PEC 1910. Ik wist dat ik snel kon rennen, maar heb daar nooit wat mee gedaan. Die dag kreeg ik van verschillende kanten het advies om dat wel te doen. Een docent bewegingsonderwijs verwees mij door naar de talentendag van NOC*NSF. Daar kreeg ik te horen dat ik

Ouders Pierre is in 2000 geboren in Haïti en op een leeftijd van 10 maanden geadopteerd. Zijn ouders woonden toen in Almere. Pierre woont sinds 2003 in Stadshagen. Hij heeft in de loop der jaren onder andere aan voetbal en turnen gedaan, maar stopte daar dan weer mee om wat anders te proberen. Ook is hij een tijdje lid geweest van een scoutingvereniging, totdat vrij onverwacht zijn leven door die talentendag een compleet andere wending kreeg. Voor Pierre, maar natuurlijk ook voor zijn ouders. Mijn familie steunt mij altijd met trainen en wedstrijden. Ze komen vaak

kijken en dat geeft mij een natuurlijk een hartverwarmend gevoel. Training De vraag aan Pierre is of er nog een leven naast de sport is. Ja hoor, ik heb naast school en sport tijd voor hobby’s en activiteiten met familie en vrienden. Ik train twee keer per week anderhalf uur. Maar die zijn wel vaak zeer pittig. Mijn trainer weet precies wat ik nodig heb om mijzelf te verbeteren, hij spaart mij niet. Ook in zijn vrije tijd is Pierre graag actief, zoals met inline skaten op de skatebaan. Voor echte ontspanning doet hij graag het spelletje Kendama, een Japans vaardigheidsspelletje waarmee allerlei trucjes kunnen worden gedaan. Toekomst Na de zomervakantie zal hij veel vaker gaan trainen en minder tijd overhouden. Pierre wil graag naar de opleiding Sport & Bewegen op Landstede. Dan wordt er tijdens de opleiding voor hem ruimte gecreëerd om school en training te combineren. Daar kijk ik naar uit! Sport is echt mijn passie. Ik wil het maximale uit mezelf halen. Het lijkt mij geweldig om maanden, jaren te trainen voor dat ene moment en dan alles te gaan geven. Het zou mij ontzettend gaaf lijken om mee te doen met de Olympische Spelen. Bijvoorbeeld de Olympische Spelen van 2024, dan ben ik 24, een ideale leeftijd! Zijn grote voorbeeld is Wayde van Niekerk uit Zuid-Afrika. Hij is de huidige Olympisch kampioen op de 400 m sprint. Hij liep dat in 43,03 seconden. Daar kijk ik natuurlijk enorm tegenop. Ik sta nog maar op 49,50 seconden. Dat lijkt weinig, maar ik heb nog een lange weg te gaan.

Verkeersexamen Foto’s Margreeth Kruize Op 24 april vond het praktisch verkeersexamen voor alle leerlingen uit groep 7 in Stadshagen plaats. De start was om 8.45 uur op de Overtoom en wijkwethouder René de Heer was hierbij aanwezig. Tijdens het examen is getoetst of de kinderen de theorie die zij tijdens de verkeerslessen op school hebben geleerd ook in de praktijk kunnen brengen. De kinderen legden hiervoor een route af en ook is het fietsen in groepsverband getoetst.

Dag na Koningsdag – veel achtergebleven rommel Foto’s Yvonne Waslander De dag na Koningsdag waren de sporen van de kleedjesmarkt nog volop aanwezig in het Twistvlietpark en bij het winkelcentrum. Veel achtergelaten dozen en plastic. Volgepropte prullenbakken en achtergelaten winkelwagentjes met spullen. Dit is de keerzijde van zoiets gezelligs als een vrijmarkt. In een tijd dat wereldwijd actie wordt ondernomen tegen de plastic soep en het terugdringen van (zwerf)afval is het triest om zoveel rommel tegen te komen. Het is een kleine moeite om de spullen mee terug te nemen naar huis en daar weg te gooien. Een goed voornemen voor Koningsdag 2019.

11


Vrijwilliger van de maand

“Het werk inspireert me” Door Iris Boersbroek

Vrijwilligerswerk is er in vele soorten en maten en mensen doen het om allerlei verschillende redenen. Een overeenkomst is dat hun ogen gaan glimmen als ze erover praten, in hun stem klinkt het plezier door dat ze eraan beleven. Dit keer spreek ik Lucinda Blauw en Miranda Landsman, beiden vrijwilliger bij de Open Kring.

Miranda en Lucinda bij het kerkorgel De Open Kring is een van de twee kerken in Stadshagen en zit sinds 2007 naast het Zonnehuis; iets meer verscholen dan de andere kerk, de Fontein aan de Sterrenkroos. Miranda (49) is scriba, Lucinda (47) is ouderling-kerkrentmeester. Miranda woont al sinds 1998 in Stadshagen, ze was een van de eerste nieuwe inwoners. Ze is opgegroeid in Zwolle-Zuid en is met ‘de kerk’ opgevoed. Met haar jonge gezin in een wijk in ontwikkeling, waar haast nog niets was, zocht ze aanspraak, de verbinding

Foto Erica Turmel-Donker met een kerk. In eerste instantie werd dat de Stinskerk in Westenholte maar toen de gereformeerde en hervomde kerken samen verder gingen als PKN, Protestantse Kerk Nederland, sloot deze kerk zich niet meteen aan omdat ze het samengaan met de gerefomeerden niet zagen zitten. Miranda bezorgde het kerkblad voor de Stinskerk in Stadshagen en kwam zo regelmatig in contact met de andere nieuwe bewoners. Vanaf het begin was er al het idee voor een eigen kerk in Stadshagen. In eerste

instantie werd daarvoor de school de Zevensprong gebruikt. Via gesprekken met de gemeente en het Zonnehuis, die op de nieuwe locatie in Stadshagen ook een kerkvoorziening wilde, werd toen besloten tot een kerkgebouw naast het Zonnehuis, met een interne verbinding. Miranda is nauw betrokken geweest bij alle plannen en de uitvoering, met name van de binnenkant. Zo zijn er een aantal karakteristieken: het glas-in-loodraam ligt op het oosten waardoor je ’s ochtends een mooie lichtinval hebt. Het orgel komt uit een kerk in Borne, die het wilde verkopen. En de muren bestaan uit zeven lange stroken, het getal van de volheid. Lucinda is geboren in Hoogeveen en kwam in 2003 voor haar werk als juridisch medewerker bij de rechtbank naar Stadshagen. Ook zij is kerkelijk opgevoed maar deed er in Hoogeveen niet veel meer aan. In haar nieuwe woonplaats ging ze daar wel weer op zoek naar nieuwe mensen, nieuwe contacten. Ze is al vrij snel actief geworden als ouderling-kerkmeester en houdt zich bezig met het beheer van geld en gebouwen van PKN Zwolle. Ook maakt ze de zondagsbrief. Kerk Op zondag zijn er twee diensten, om 9.30 uur de eigen dienst, die overigens voor iedereen toegankelijk is. En om 11.30 uur de Zonnehuisdienst. Bewoners van het Zonnehuis kunnen binnendoor

naar de kerk, wat makkelijk is voor deze doelgroep. Daarom heeft het Zonnehuis ook een eigen pastor. Op dit moment heeft de Open Kring een vacature voor predikant, de vorige is vertrokken naar de Lutherse Gemeente in Zwolle. De solliciatieprocedure is bijna afgerond en naar verwachting zal in september een nieuwe predikant worden ‘beroepen’. Naast de kerkdiensten is er elke woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur open ochtend. Iedereen is welkom om binnen te lopen, voor een kopje koffie, een praatje met elkaar of om vragen te stellen aan de pastoriaal medewerker. De kerkruimtes zijn trouwens ook te huur voor derden. Verder heeft de kerk ook een koor dat hoog staat aangeschreven; ze repeteren elke woensdagavond. Het vrijwilligerswerk voor de kerk betekent veel voor de dames. Lucinda is een doener, zij zegt met Franciscus van Assisi: “ik beleid mijn geloof en zo nodig gebruik ik woorden.” Ze noemt zichzelf een diaken in hart en nieren. Diaken zijn betekent doen: mensen ontvangen, de collecte organiseren, ondersteuning – mensen echt helpen. Miranda, die in het dagelijks leven werkt als teammanager bij AH in Stadshagen, praat graag met mensen, wil ze leren kennen. “De mensen die ik spreek zijn vaak een inspiratie voor mezelf.” Meer informatie www.openkring.nl

Oude Stoomgemaal Matenbroek zoekt steun Aan de Kamperzeedijk in Genemuiden staat het Oude Stoomgemaal Mastenbroek, ook wel d’Olde Mesiene genoemd, uit 1856. Het is een rijksmonument en het oudste nog werkende gemaal in ons land. Het stoomgemaal is destijds gebouwd om de Mastenbroekerpolder te bemalen en heeft dienst gedaan tot in 1961 een elektrisch gemaal de functie overnam. Momenteel zijn er van de ooit ruim 700 stoomgemalen in Nederland nog 23 over. Vrijwilligers Om het gemaal draaiende te houden zorgt een aantal vrijwilligers – ‘vriendenkring van d’Olde Mesiene’ - voor het onderhoud.

ra ? st

at

Zij zoeken nieuwe collega’s, om kennis en kunde over te dragen en om samen de machines in goede conditie te houden. En om het gemaal te kunnen laten draaien op

De open dagen van dit jaar zijn nog op 9

Straatnaam belicht

Door Chieneke de Boer

Foto’s Erica Turmel-Donker

Benieuwd naar een straatnaam? Iedere maand komt in de Vinexpress weer een andere straat in Stadshagen ‘voorbij’, dit keer de Ingelandhof.

wonen, maar je bezit het wel. Het woord geland komt uit het Middelnederlands en betekent: Eigenaar zijnde van een stuk land.

Ingelandhof Als je via de Werkerlaan naar het winkelcentrum rijdt dan heet één van de doodlopende straatjes rechts Ingelandhof. Je vindt hier momenteel een woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking.

Mastenbroekerpolder Stadshagen is sinds de 14e eeuw een ingepolderd gebied, grenzend aan de Mastenbroekerpolder. Om te voorkomen dat de polder opnieuw zou overstromen werden er steeds hogere dijken aangelegd. Het gebied werd verkaveld en iemand die eigenaar is van zo’n stuk land noem je dus een ingeland.

Wat is een ingeland? Een ingeland is iemand die eigendommen heeft binnen een waterschap. Niet zomaar een stuk land, maar meestal een polder die duidelijk wordt gekaderd door kunstmatig aangelegde grenzen zoals dijken en sloten. Je hoeft er niet zelf te

12

de stoomdagen. Elk jaar zijn er een zestal zaterdagen waarop het gemaal geopend is voor het publiek. Heb je belangstelling voor deze onderhoudswerkzaamheden dan kan je contact opnemen met de stichting. Heb je geen ‘gouden handjes’ maar wil je toch de stichting steunen? Meld je dan aan als donateur. Dit kan al voor € 10 per jaar.

Bronnen: Wikipedia http://www.etymologiebank.nl/ Video “sporen in een Vinexwijk” van Theo Peenstra

juni, 7 juli, 4 augustus en 8 september. De toegang is vrij. Meer informatie: www.stoomgemaal.nl of info@ stoomgemaal.nl Over de onderhoudswerkzaamheden: Wim Gras (06-27092156) of Dries Smit (06-54708126)


Taaltalent wint kunstbendeprijs Door Chieneke de Boer “’Ik zag laatst een boek met de titel: Verlegen? Maak er een einde aan! Daar moest je zacht om lachen. Ik weet nog dat ik dacht: wat ben je leuk als je zacht lacht, maar je binnenpretje was al uitgegroeid tot een heuse lach die ik een straat verderop nog kon horen. Toen was je nog steeds leuk.” Jong en creatief Zo eindigt het korte verhaal waarmee Aimée Walkate de tweede prijs Taal heeft gewonnen bij de provinciale voorronde

van Kunstbende, de wedstrijd voor jong creatief talent. Aimée woont in Stadshagen, is 17 jaar jong, zit in het eindexamenjaar VWO en heeft als hobby

Aimée met haar tweede prijs in de categorie Taal.

Foto Yvonne Waslander

schrijven. Ze schrijft veel en overal. Ze begint gewoon en daarna ontstaat er vanzelf een verhaal. Voorronde Overijssel Ze besloot dit jaar mee te doen aan de voorrondes van Kunstbende. “Ik dacht: Leuk, dan kan ik én schrijven én voordragen.” Ze schreef zich in en werd uitgenodigd om haar verhaal te zijner tijd te vertellen in Hedon voor een jury met publiek. “Ik had nog geen verhaal. Het duurde nog wel even voor die voorronde was. Ik heb mijn stuk in stukjes geschreven. Dan zat ik op school en dan schreef ik een stukje en dan was ik thuis en dan dacht ik: Oh ja, dat kan ik er nog achteraan doen en zo ontstond het vanzelf.” Tot haar vreugde won ze de tweede prijs: het kunstbende logo als bokaal, boekenbonnen, gedichtenbundels en een paar uitnodigingen om haar verhaal ook elders voor te dragen. Dat wil ik vaker doen “Het verhaal gaat helemaal nergens over. Het is een gesprek over twee mensen die buiten staan en samen aan de praat raken. Ik was ontzettend zenuwachtig toen ik het moest voordragen. Ik had besloten

om het uit mijn hoofd te doen maar toen ik daar eenmaal stond dacht ik: ‘Weet ik dit wel zeker, zo meteen vergeet ik stukjes...’ Maar het ging helemaal goed. Nou en dan moet je uren wachten op de prijsuitreiking. Eerst kwamen er allemaal andere categorieën voorbij en toen eindelijk was de categorie Taal aan de beurt. En toen werd mijn naam geroepen. Dan moet je naar het podium zien te komen zonder dat je van trapjes valt en zo. Maar het ging gelukkig goed. Het was best wel vet, dat wil ik vaker doen! Superleuk!” Volgend jaar weer! De tweede prijs in de regionale voorronde. Dus niet door naar de landelijke finale. “Maar, ik ga volgend jaar gewoon nog een keer meedoen, dan ben ik 18 en dan kan het nog net.” ‘’Hebben jullie thuis katten?’’ Vroeg je na even te hebben nagedacht, bang dat ik het een rare vraag vond. Ik vond het geen rare vraag. ‘’Nee.’’ Antwoorde ik. -‘’Wij ook niet, Andy Warhol wel. Die had er 25, Siamese en ze heetten allemaal ‘Sam’ behalve één, die heette ‘Hester’.’’

Park de Stadshoeve heeft weer iets nieuws Door Chieneke de Boer

Foto’s Yvonne Waslander

Park de Stadshoeve is nog volop in ontwikkeling en bevat veel meer dan de meeste mensen denken. Naast de dieren, de kinderspeeltuin en de bistro wordt het hele terrein achter de Hoeve de komende jaren verder ingericht. Je kunt er nu al heerlijk wandelen en rondkijken wat er allemaal ontwikkeld wordt. In de aangelegde waterloop liggen al boomstronken om overheen te lopen, het zand voor een groot uitdagend speelkasteel wacht op de eerste bouwwerkzaamheden, de geur- en kleurtuin is al gerealiseerd en ook de vergeten-groenten-tuin krijgt vorm. Historische wandeling Achter dit mooie initiatief zit een groep vrijwilligers die zich volop inzet. Esther Jellema is één van hen en tevens bestuurslid van de stichting. Ze laat trots de nieuwste aanwinst zien: 6 borden met daarop de geschiedenis van dit gebied, gemaakt door haar vader. De borden komen bij de diverse onderdelen in het park te staan en met elkaar vormen ze een historische wandeling. Erop valt alles te lezen over het kasteel Werkeren dat hier ooit heeft gestaan, de boerderijen, de vergeten groenten, de Mastenbroekerpolder en in de Tweede Wereldoorlog is het gebied onder water gezet door de Duitsers om de geallieerden

Het ontwerp van het speelkasteel

tegen te houden. Kortom de geschiedenis van Stadshagen. Zelf een goed idee of meedoen? Graag! Esther benadrukt nog maar eens dat dit hele gebied voor iedere inwoner van Stadshagen is. Het is een ontmoetingsplek en een verbindingsplek. De stichting juicht nieuwe ideeën en initiatieven van de inwoners toe. Als je wilt komen tuinieren dan kan dat, wil je een hobby delen, overleg het met de stichting, wandelen met ouderen… alles is welkom. Schaapscheren Mooie gelegenheid om eens langs te komen is tijdens het schaapscheerdersfeest op

Esther met de nieuwe Historische Wandeling zaterdag 2 juni. Naast dat er natuurlijk schapen worden geschoren is er een woodcarver die met een elektrische zaag blokken hout te lijf gaat, zijn er workshops

te volgen, plantjes en aardbeien te koop, gewoon een keer doen! De dag begint om 10 uur en duurt tot 4 uur ‘s middags.

Het park is veel groter dan de meesten denken

13


Goofy en Sam door Ree

Toen het baasje zei dat we even gingen kijken bij “de kringloop” dacht ik dat ik rondjes moest lopen, net zoals op cursus. Toen ik een pup was vond ik dat wel leuk, maar voor een volwassen hond is dat niks. Ik ben geen pup meer en in de bloei van mijn leven. Ik wil dollen en hollen en rollen in het gras en geen suffe, duffe rondjes lopen. Maar “de kringloop” is dus heel iets anders. Dat is een winkel waar ze spullen verkopen die mensen daar inleveren omdat zij ze niet meer willen hebben en die weer verkocht worden aan andere mensen die ze juist heel graag willen hebben en dat voor heel weinig geld. Zo heb ik bijvoorbeeld een kringloopmand en de baas en de vrouw hebben hun hele huis vol staan met kringloopmeubels. Niet omdat ze geen nieuwe meubels kunnen betalen, maar omdat ze het gewoon leuk vinden om ouwe dingen, die ze mooi vinden, een nieuw leven te geven. Ik weet dat ik hier geen reclame mag maken,

maar wij hebben sinds kort onze eigen kringloopwinkel in Stadshagen. En leuke spullen dat ze daar hebben en gezellig dat het er is. Als ik een mens was kocht

ik nooit meer iets nieuws, maar ging ik altijd naar de kringloopwinkel. Aan de andere kant moeten alle nieuwe spullen natuurlijk ook worden verkocht, anders gaan alle winkels van nieuwe spullen failliet en dat is zielig. En nieuwe spullen worden vanzelf oud en dan kunnen ze naar de kringloopwinkel om te worden hergebruikt. Dus uiteindelijk komt het allemaal goed. Sam is eigenlijk een soort kringloophond, want hij was eerst van andere mensen. En Diego is een kringloopkat, want hij heeft eerst ergens anders gewoond en toen ze daar niet meer voor hem konden zorgen heeft het vrouwtje hem gekocht van die mensen, met een hele grote krabpaal en wel voor drie maanden voer, voor 100 euro. Dat is niet duur, want Diego is een halve Pers. Ik dacht eerst dat Perzen kleedjes waren die ze ook bij de Kringloopwinkel verkopen voor weinig, maar het zijn dus hele sjieke katten, die erg veel geld

kosten als ze nieuw zijn. En ikkke… ik voel me eigenlijk geen kringloophond. Ik ben gewoon geadopteerd door de vrouw en de baas toen ik nog een pup was, omdat mijn moeders mensen niet genoeg plaats hadden voor mij en mijn broertjes en zusje. Die kringloopwinkel in Stadshagen is dus hartstikke tof, maar nog veel toffer is dat Ramona, de witte koningspoedel en ik weer helemaal in lof zijn. Ik lust wel helemaal geen lof, maar dat schijnt zo te heten als je verliefd bent. Ze ligt aan mijn voeten en ze is de liefste en mooiste hond die er bestaat. Nu we weer naar de camping gaan, zie ik haar ieder weekend. Misschien ga ik haar wel vragen of ze met me wil trouwen. Dan nodig ik alle Stadshagense honden uit voor de bruiloft. Dat was het weer voor deze keer. Likje en pootje en blafje van Goofy en Sam en Ramona en een kopje van Diego.

Ossen dansend de wei in Op zaterdag 21 april zijn zo’n veertig ossen van Henk Pelleboer weer de wei in gegaan. Na een winterperiode in de stal kunnen ze nu weer volop genieten van de buitenlucht. In kleine groepen zijn de ossen op het weiland naast boerderij Stadszicht losgelaten en dit deden de meeste zeer uitbundig met een ‘dansje’ en in volle draf. Doordat deze ‘ossendans’ samenviel met het zaaien voor het bloemenlint, was veel publiek aanwezig om te kijken hoe deze heren hun eerste stappen in het gras maakten.

Foto Erica Turmel-Donker

Bloemenlint door Stadshagen Door Erica Turmel-Donker In het weekend van 21 en 22 april is door heel Zwolle weer volop gezaaid voor het bloemenlint. In Stadshagen deden zo’n twintig organisaties, scholen en initiatieven mee om ook dit jaar weer een zee van bloemen te creëren voor de bijen en vlinders. Ik was aanwezig bij één van de deelnemers: boerderij Stadszicht van Boer Pelleboer.

meedoen. Ofwel ze zaaien in hun eigen schooltuin of de kinderen krijgen kleine zakjes mee naar huis, zodat ze in hun eigen omgeving kunnen zaaien. We combineren het bloemenlint ook altijd met Earth Day,

Het weer kon niet beter: een stralende zon en aangename temperatuur. Dit trok veel belangstellenden naar boerderij Stadszicht, waar door deelname aan het bloemenlint tegelijkertijd ook International Earth Day werd gevierd. Anouk, medewerker bij Boer Pelleboer, legt uit waarom ze meedoen: ‘Wij zetten ons in voor een kruiden- en bloemrijke weide en voor natuurlijk boeren. Een bloemrijke weide is hard nodig voor de vogels en insecten. Het bloemenlint, waarbij ook inheemse bloemen worden gezaaid, past hier goed bij en zorgt voor een grotere biodiversiteit.’ Groene Loper Zwolle Het aanleggen van het bloemenlint is één van de activiteiten van Groene Loper Zwolle, een samenwerkingsverband tussen tientallen groene bewonersinitiatieven. Hun missie is bewoners en bedrijven betrekken bij natuur, landschap en biodiversiteit, ofwel hun eigen leefomgeving, om op die manier bij te dragen aan de kwaliteit van de natuur en het landschap in en rond Zwolle. Krijn Korver is één van de coördinatoren van Groene Loper

14

Langs de slootrand bij boerderij Stadszicht is door groot en klein volop gezaaid voor de bijen Foto Erica Turmel-Donker

Zwolle en vertelt waarom het bloemenlint zo belangrijk is: ‘We organiseren het bloemenlint nu voor de vierde keer en het is een echt Zwols initiatief. Het past bij onze missie en het is mooi om te zien dat veel scholen en kinderdagverblijven

vandaar dat het altijd rond dezelfde periode plaatsvindt. Bloemen zaaien in april sluit aan bij het seizoen en voor kinderen is het leerzaam. We willen dit initiatief ook voor langere tijd volhouden zodat we echt iets kunnen betekenen.’

De bijen Dit jaar staat de bij centraal, een diertje dat het momenteel erg moeilijk heeft. Naast dat bijen voor honing zorgen, zijn ze ook erg belangrijk voor de bestuiving van landbouwgewassen. Dankzij bijen kunnen wij bijvoorbeeld aardbeien en aardappels eten. Door onder andere een tekort aan wilde planten met bloemen waar bijen nectar en stuifmeel kunnen verzamelen, kunnen ze steeds moeilijker voedsel vinden. Het aanleggen van het bloemenlint helpt de bij hierbij een handje. Dankzij deze aaneengeschakelde ketting van tuinen, perken, boomspiegels en braakliggende stukken grond met kleurrijke bloemen is er in Zwolle extra voedsel te vinden voor bijen en het geeft de stad gelijk ook een vrolijke uitstraling. Earth Day De International Earth Day, oftewel de Dag van de Aarde, vindt elk jaar op 22 april plaats. Op die dag worden wereldwijd - door middel van allerlei activiteiten, bijeenkomsten en initiatieven - mensen gestimuleerd na te denken over hun consumentengedrag en de invloed hiervan op de aarde. Op een positieve manier wordt stilgestaan bij de aarde en de milieuproblematiek en hoe wij daar samen mee aan de slag kunnen gaan.


Naam: Jolien Elshof - Rook Geboortejaar: 1960 Geboorteplaats: Amersfoort Beroep: controller Burgerlijke status: gehuwd, 2 zoons, 2 schoondochters, 2 kleinkinderen Door Geert Jan den Hengst In het verleden, als voorzitter van de medezeggenschapsraad op de school van een van haar kinderen, werd zij al eens gepolst. Destijds was zij er nog niet klaar voor, maar toen het enkele jaren later opnieuw aan haar werd gevraagd, ging zij akkoord. Onlangs werd Jolien Elshof opnieuw verkozen om namens ChristenUnie zitting te nemen in de Zwolse gemeenteraad.

Foto Yvonne Waslander

en politica. Familie gaat voorop, dus mijn echtgenoot, kinderen, kleinkinderen en ouders. Mijn vader overleed vorig jaar aan dementie. In dat slepende proces stonden we als familie om mijn ouders heen.

Jolien zat jarenlang in het bestuur van CSV’28, toen een collega-bestuurder haar vroeg om deel te nemen aan de gemeentepolitiek. Bij de verkiezingen in 2010 werd zij lijstduwer. In 2014 kwam Jolien op een verkiesbare plek. Het is een nevenfunctie, want in het dagelijks leven zit ik in het directieteam van een internationale handelsonderneming en ben ik verantwoordelijk voor financiën, personeelszaken en IT. Sinds mijn

Altijd al belangstelling voor politiek gehad? Jazeker, op school deden wij al aan debatteren bij maatschappijleer. En op jonge leeftijd ben ik lid geworden van een politieke partij, destijds was dat de RPF. En later, als voorzitter van de medezeggenschapsraad van school, benaderde ik politici over bijvoorbeeld het leerlingenvervoer. Dan word je zichtbaar voor de politiek, maar ook andersom. Langzamerhand ben ik er naartoe gegroeid.

“Als eerste ben ik mens, daarna pas econoom en politica.“

Waar ligt jouw hart? Baan of politiek? Daarin kan ik niet kiezen, want ook in mijn dagelijkse werk kan ik van betekenis zijn voor mensen. Daarbij heeft mijn portefeuille veel raakvlakken. Juist die combinatie maakt het interessant.

raadslidmaatschap ben ik wel een dag minder gaan werken om mijn functie in de gemeenteraad beter te kunnen vervullen. Het raadswerk kost 16-20 uur per week. Vergaderen, werkbezoeken, gesprekken, inlezen en debatten voorbereiden. Jolien beaamt dat het raadswerk intensief is. Ik ben weinig thuis. Mijn echtgenoot Ruud staat achter wat ik doe en moedigt mij aan. Maar het is ook prachtig om Zwolle en haar inwoners verder te kunnen helpen door te investeren in woningen en voorzieningen en te zorgen dat iedereen zoveel mogelijk mee kan doen. Omschrijf jezelf eens? Hartelijk en betrokken, maar ook pittig wanneer ik mijn mening geef. Dat moet ook wel als je je punt in de politiek wilt maken. Ik probeer wel altijd de verbinding te zoeken. Zonder samenwerking krijg je geen zaken voor elkaar. Als eerste ben ik mens, daarna pas econoom

Wat betekent politiek voor jou? Dat ik mijn maatschappelijke drive voor Zwolle kan verwezenlijken. Ik wil van betekenis zijn voor de stad en haar mensen. En specifiek christelijke politiek? Ik bedrijf politiek vanuit mijn geloof. Jezus keek om naar degenen die aan de rand van de maatschappij leefden en riep beterbedeelden op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Liefde is daarbij het uitgangspunt. Zo wil ik in het leven staan, dus ook in de politiek. Wat is typisch voor jou als politica? Ik lees mij goed in in de stukken. Ik wil een weloverwogen oordeel hebben. Als ik deskundige inbreng nodig heb, vraag ik relaties en inwoners die er verstand van hebben of ervaringsdeskundige zijn. Bijvoorbeeld buurtbewoners die overlast ervaren van hangjongeren. Maar ik heb ook wel eens een bouwdeskundige gevraagd over grote investeringen. Toen er onrust was over misstanden bij de

Milligerplas heb ik daarover schriftelijke vragen gesteld en ook gevraagd of hier sprake kan zijn van illegale drugspraktijken en mensenhandel. Inmiddels heeft het college deze beantwoord. Er is volgens het college geen structureel patroon. Wel heeft het de extra aandacht van de politie. Ik hoop dan ook dat Stadshagenaren mij benaderen als ze dat anders ervaren. Waar ben jij trots op? Dat mijn ingediende moties allemaal zijn aangenomen. Bijvoorbeeld over de strenge eisen die aan PEC worden gesteld voor de verleende garantstelling, of de motie die oproept tot integratie van mensen met een beperking in de reguliere sport, en de motie ‘nieuwe beroepen’ voor meer verbinding van techniek en onderwijs. Wat wil je liever snel vergeten? Soms gaat in de gemeenteraad een ander aan de haal met jouw verhaal, dat is wel even slikken. Wie of wat inspireert jou? Onrecht! Mensen die lef hebben of hadden. Mijn grote voorbeelden zijn Dr. Martin Luther King en Dietriech Bonhoeffer. Dat zegt genoeg. Zij stierven jong omdat zij het onrecht aan de kaak stelden. Ben jij gedreven? Jazeker, maar ik heb ook geleerd om soms lui te zijn, te genieten. Wat staat er op jouw to-do-list? Meer aandacht voor VBO/MBO banen, de zogeheten ‘gouden handjes’. Ik ben twee weken geleden bij de vak-wedstrijden in de IJsselhallen geweest, geweldig! Meer jongeren enthousiasmeren voor techniek, daar heb ik plannen voor. Wanneer en waarom ben je hier komen wonen? Na jaren Zwolle-Zuid wilden we 18 jaar geleden graag een ruimere nieuwbouwwoning. Die vonden wij in Stadshagen, dat nog maar pas bestond. Dat was best wel een uitdaging. Vooral onze jongste zoon miste zijn vriendjes en

de slootjes waar hij ging vissen. Heb jij een favoriete plek in Stadshagen? Ja, de Milligerplas en sinds kort ook de Stadshoeve. Wat bevalt jou aan Stadshagen? Het jonge, frisse en tevens gezellige karakter. Mensen in buurtjes zoeken elkaar op. Lenen elkaar soms spullen uit. En wat juist niet? De polderwind went nooit. En de toegankelijkheid laat te wensen over, nu de wijk zo gegroeid is. Daar wordt nu gelukkig met de nieuwe ontsluiting rond het station hard aan gewerkt. Ook de wateroverlast in de wijk gaat gelukkig met de bouw in Breecamp aangepakt worden. Mis je iets in de wijk? Genoeg voorzieningen voor jongeren. Samen met hen moet daarover gesproken worden. De eerste kinderen van Stadshagen zijn al lang volwassen. Er zullen er nog vele opgroeien en daar moet rekening mee worden gehouden. Heb jij favoriete muziek, films en/of boeken? Ik luister graag naar klassieke muziek, dat geeft rust. Ook bepaalde gospelmuziek! Vroeger werd ik geïnspireerd door teksten van Bob Dylan, Lou Reed en Leonard Cohen. Als kind las ik boeken als ‘Reis door de nacht’ en ‘Alleen op de wereld’, die grote indrukken achterlieten. Ik geloof er heilig in dat ook de boeken die je in je jeugd leest mede bepalend voor je wereldbeeld zijn.

“Ik wil van betekenis zijn voor de stad en haar bewoners.” 15


Activiteiten in Stadshagen

We hebben weer een aantal gezellige evenementen op het programma staan. Zie rechts onze eerstvolgende evenementen. Kijk voor meer informatie op onze website: www.winkelcentrumstadshagen.nl of op onze Facebookpagina: www.facebook.com/wcstadshagen

Zaterdag 16 juni

Vaderdag evenement

De helden uit het echte leven komen weer naar Stadshagen. Politie, brandweer, ambulance, Dierenambulance Zwolle en Twentse Wensambulance zijn weer van de partij. Ze brengen mooie voertuigen mee en vertellen je wat het werk van een echte held inhoudt. Ook kun je op de foto in een echt politie-, brandweerof ambulance-uniform. En de kleintjes kunnen knutselen of zich laten schminken in de kidstent van Partou.

Zaterdag 23 juni

Food & Fashion 2.0

Geen catwalk, geen decor, dit is 2.0! Met gezellige muziek, de nieuwste mode, lekkere hapjes en proeverijtjes.

Zaterdag 1 september

Stadshagenfestival

Het wordt weer een gezellig bruisend en gratis programma om de zomervakantie samen met je hele gezin en vrienden af te sluiten. Meer informatie volgt, houd onze social media in de gaten. Alle evenementen zijn uiteraard onder voorbehoud.

www.winkelcentrumstadshagen.nl

Besparen met een nieuwe CV-ketel van Energiewacht Groep

+ Gratis slimme thermostaat of korting!

Maak direct een afspraak. Bel 0800 15 87 of kijk op www.energiewacht.nl Schaf nu een CV-ketel via Energiewacht Groep aan en ontvang een gratis slimme thermostaat. U heeft de keuze uit slimme thermostaten van verschillende merken, waaronder de Nest Learning Thermostat. Een slimme thermostaat is te bedienen en te programmeren met tablet en smartphone, wat zorgt voor een optimaal wooncomfort. Wilt u geen slimme thermostaat? Geen probleem, u ontvangt dan â‚Ź 100,- korting!

16