Vinexpress mei 2016

Page 1

Wijkkrant 14e jaargang mei 2016

04 Bouw Strandhuis gestart

05 Rookoverlast houtcentrale

10 Primeur: otter in de wijk

03 Duurzaam doe je zo 07 Terugblik polderpionieren 11 Wilgenburcht in aanleg 13 Haagpad geopend

Bouw loopt vertraging op

Aanbestedingsbedrag Stadshoeve fors overschreden Door Alice Tekst Doordat het aanbestedingsbedrag fors is overschreden, loopt de bouw van de multifunctionele ruimte in Park de Stadshoeve vertraging op. De multifunctionele ruimte is onder andere bestemd voor wijkboerderij en theehuis. In september 2015 koos de wijk middels een enquête voor de ‘mediumversie’. Het doel was dat er in augustus 2016 een ontmoetingsplek zou staan. De recente tegenvaller maakt dat dit doel bijgesteld moet worden. Op dit moment onderzoekt een onafhankelijk bureau de oorzaken van de overschrijding van het aanbestedingsbedrag. Martin Hendriksen, voorzitter van stichting de Stadshoeve, vertelt: “De bouwmarkt trekt aan, mede daardoor valt het bedrag bij de drie aannemers die wij hebben uitgenodigd, behoorlijk hoger uit. Opmerkelijk is bovendien dat er een fors verschil in bedragen tussen die partijen zit. Daarom hebben wij besloten om een onafhankelijk onderzoeksbureau in te schakelen. Zij gaan onderzoeken hoe het bestek is opgebouwd, hoe de aannemers zich hebben ingeschreven. Daarnaast gaat een accountantskantoor de financiële kant beoordelen.” Onderzoek gestart De gemeente had in eerste instantie viereneenhalve ton beschikbaar gesteld voor de bouw van de wijkboerderij. Na de mislukte crowdfundingsactie in 2015 heeft de gemeente toegezegd om het ontbrekende bedrag, tot maximaal een ton, aan te vullen indien dit nodig is. “Want, zo zegt de gemeenteraad, we zijn nog nooit Klokkengieterlaan 48 8043 BS Zwolle Bel voor een afspraak (038) 42.04.109 www.johnbijsterbosch-haarmode.nl

Het gebouw moest in 2016 klaar zijn

zo dicht bij de realisatie van de wijkboerderij in Stadshagen geweest”, citeert Hendriksen. “Wij als bestuur vinden het belangrijk om te onderzoeken waardoor het bedrag van de aanbesteding zoveel hoger is uitgevallen. Vervolgens kijken we hoe dit opgelost kan worden.” Ook de beoordeling van de technische installaties van het gebouw is onderdeel van het onderzoek. Gekeken wordt waar besparingen mogelijk zijn. Na deze onderzoeksfase wordt duidelijk op welke wijze de wensen van de wijkbewoners gerealiseerd gaan worden. Hendriksen: “Geld ophalen in de wijk is geen optie, is wel uit de crowdfundingsactie gebleken. Mensen willen eerst weleens wat zien gebeuren. Wij hopen dat de wijkbewoners daarna wel willen investeren in een bijdrage, in welke vorm dan ook. Park de Stadshoeve moet als burgerparticipatieproject over tien jaar volledig selfsupporting zijn.” Ontmoeten en educatie Wat de beste oplossing is, moet binnenkort duidelijk worden. Hendriksen: “Er moet op allerlei terreinen onderhandeld worden om

Illustratie Atelier 19

de uitgangspunten van de wijkbewoners te handhaven. Dieren, tuinen en avontuurlijk spelen zijn de drie steunpilaren en vervullen de belangrijkste overstijgende wijkbehoeften, naast ontmoeten en educatie.” Hij vervolgt bedachtzaam: “Ik denk dat uitkomst van het onderzoek een oplossingsrichting aangeeft. Die zal dan met een aanbeveling teruggekoppeld worden naar alle betrokkenen. Wat zijn de gevolgen, hoe gaan we dit verder oppakken, wat kan wel en wat kan niet? Het zou ook een moment kunnen zijn om de resultaten weer voor te leggen aan de wijk. Alle scenario’s zijn in onze optiek mogelijk,” vervolgt Hendriksen ernstig. “We hebben momenteel een sterk team van vrijwilligers. Onze kracht is dat we heel verbindend in de wijk bezig zijn. Het lukt ons om verbindingen tussen wijkbewoners, instellingen en ondernemers te leggen, er zijn allerlei organisaties zoals onderwijs, zorg en de winkeliersvereniging nauw bij dit project betrokken. Dat is echt bijzonder. Het project wordt breed gewaardeerd. Dat is voor ons een belangrijke motivatie om het hoe dan ook door te laten gaan.

Fondsen werven Ondertussen is er gestart met Avontuurlijk Spelen. In mei 2016 wordt gestart met fondsen werven voor het inrichten van de stallen, de tuinen, educatieruimte et cetera. Daarnaast wordt avontuurlijk spelen voor de kinderen van nul tot vier jaar ontwikkeld. Dit is mogelijk dankzij de opgebrachte gelden door het Hervormd Weeshuis en door de bedragen die de kinderen, ouders en anderen van de basisscholen in de wijk hebben ingezameld. In het najaar worden de bijgestelde plannen voor het gehele concept van Park de Stadshoeve bekend gemaakt aan de wijk. Ook wanneer er wel gebouwd gaat worden. “Wij maken ons hier hard voor”, eindigt Hendriksen strijdlustig.

ESTJES MAAK UW FE LIJK! ONVERGETE

rte

geboo

Abraham Sarah bo of og

ussen springk fun multi

WIJ VERHUREN OOK:

Diverse opblaasobjecten, springkussens, attracties en partytenten. 038-337 69 84 | www.funverhuurzwolle.nl


kinderdagverblijf

de 7 dwergen

gewoon de laagste prijs gewoon de ruimste openingstijden gewoon de meest flexibele opvang

vanaf april stadshagenin !

“Tijdens de eerste emotionele dagen na het overlijden zijn er heel veel dingen die geregeld moeten worden. Juist dan is het fijn als een professional u bij staat, zodat alles met zorg en aandacht geregeld wordt. Zo kunnen we samen een mooi en persoonlijk afscheid tot stand brengen dat past bij de overleden dierbare èn bij de nabestaanden. Ik heb speciale aandacht voor uw budget, natuuruitvaarten en live-muziek.”

speel, lach, groei! Wilt u een overlijden melden? Bel Freda 06-42513280. Dag en nacht bereikbaar, zeven dagen per week.

Uitvaartbegeleider

www.de-7-dwergen.nl | info@de-7-dwergen.nl haydnstraat 2, zwolle | 038 45 372 zwaardvegerstraat 124, zwolle

Freda Gaasbeek Verzorgt uw uitvaart natuurlijk

www.fredagaasbeek.nl

Zorg jij voor een ander? Aa-landen Zwolle-Zuid Stadshagen Werkerlaan 267 8043 LV Zwolle (Naast de Rabobank)

NU ZWANGERFIT!

038 420 31 00 Voor alle behandelingen Geen wachtlijst

www.fysiozwolle.nl

...houdt u in beweging

www.mantelzorgzwolle.nl / mantelzorg@zwolledoet.nl

Dakkapellen Dakramen Zolderverbouw Kozijnen Rolluiken Nokverhoging

Vragen? Bel 0341 - 45 14 41 02

info@dooijewaarddakkapellen.nl

ACTIE! Kunststof dakkapel 400cm al vanaf € 4.475,-

www.dooijewaarddakkapellen.nl


Colofon VINEXPRESS Stadshagen Uitgever Stichting Vinexpress Stadshagen Hoofdredacteur: Vacant

Projecten gevraagd voor wijkfonds ‘Duurzaam doe je zo!’

Eindredactie: Inez van Slooten, Iris Boersbroek

Onlangs begon ik met vrijwilligerswerk bij MEE, een organisatie ter ondersteuning van mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Zelf zit ik, volledig zorgafhankelijk, in een elektrische rolstoel. Als ervaringsdeskundige zou ik medewerkers terzijde kunnen staan bij het begeleiden. Daartoe moest ik, enigszins tot mijn verbazing, wel een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) inleveren. Een mondelinge verklaring en mij daarbij op mijn blauwe ogen geloven was helaas niet afdoende. Goed, deze VOG zou ik zonder problemen moeten krijgen, braaf als ik ben. So far so good.

Redactie: Louis Zandbergen, Esther Nap, Tamara Klappe, Judith van Leeuwen, Renee van Hensbergen, Alice Tekst, Geert Jan den Hengst, Jac de Groot, Cindy Doorn, Riet van der Wenden, Margriet Dalmeijer Fotografie: Yvonne Waslander, Elisabeth van Munster, Henk Gerrits, Hans van Eerbeek, Erica Turmel-Donker Opmaakredactie: Martin de Zoete, Esther Nap, Jessica Dekker Vormgeving: Claudia van de Leur Druk: Drukkerij Hoekstra, Emmeloord Bezorging: Verspreidingsbureau Krantenhalte Stadshagen, Jolanda Vijverberg Telefoon 038 8501937 info@krantenhaltestadshagen.nl www.krantenhaltestadshagen.nl Bestuur Stichting Vinexpress: Mieke Pape Jos van Dijk Margriet Dalmeijer bestuur@vinexpress.nl Adres Bestuur Stichting Vinexpress: Werkerlaan 1, 8043 LT Zwolle Mailadres redactie: redactie@vinexpress.nl Twitter: VinexpressNL Website: www.vinexpress.nl Adverteren in Vinexpress Stadshagen? telefoon 06 46065912 adverteren@vinexpress.nl Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen voor publicatie zonder toestemming van de uitgever. Ingezonden brieven kunt u alleen per email aanleveren en moeten voorzien zijn van uw naam, adres en telefoonnummer. Het ontbreken van deze gegevens betekent: geen plaatsing. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven te weigeren of in te korten. De Vinexpress heeft een oplage van 8.800 exemplaren. De redactie en het bestuur van deze krant bestaat uitsluitend uit vrijwilligers.

Inleverdatum kopij voor de editie van juni 2016: uiterlijk maandag 30 mei 2016.

Het buurtinitiatief Duurzaam doe je zo! voor meer zonnepanelen in Stadshagen is nu ruim een jaar actief. Inmiddels zijn enkele tientallen huizen door het initiatief van zonnepanelen voorzien. Daardoor is het mogelijk om te starten met het Wijkfonds, dat Duurzaam doe je zo! bij de start aankondigde om meer duurzame projecten in Stadshagen op te zetten. Voor dit Wijkfonds is men nu op zoek naar geschikte duurzame projecten. Duurzaam doe je zo! is het buurtinitiatief van drie ondernemers uit Stadshagen om op zo veel mogelijk huizen in Stadshagen zonnepanelen te krijgen. Bij de start van het initiatief kondigden de ondernemers aan een deel van de opbrengst terug te investeren in de wijk via een speciaal Wijkfonds. “Wij hebben het afgelopen jaar aansluiting gezocht bij een onafhankelijke, Zwolse stichting, de Stichting Lokale Duurzame Economie Booster”, vertelt Arjan Broer, een van de drie ondernemers. “Dit fonds is breder dan alleen ons wijkfonds, maar door hier bij aan te sluiten waarborgen we dat de opbrengsten eerlijk worden besteed. Maar wel met als doel: duurzame ontwikkeling in de wijk.” Om daadwerkelijk aan de slag te gaan zijn er duurzame projecten nodig, vertelt Harmen Weijer van Duurzaam doe je zo! “Dat kunnen allerlei projecten zijn, als

ze maar een duurzaam karakter hebben. Het hoeft niet per definitie met duurzame energie te maken te hebben. Belangrijk is wel dat het project voor zo veel mogelijk Stadshagenaren geschikt is en dat het voor duurzame bewustwording zorgt.” “Daarnaast moet het project een vernieuwend karakter hebben, en niet meer van hetzelfde zijn”, vult Krijn Korver aan, de derde ondernemer in Duurzaam doe je zo! “Iedereen in Stadshagen kan een project indienen, en wij proberen dan een financiële boost te geven om het te starten. Enkele van onze eerste klanten gaan deze projecten beoordelen op bovengenoemde criteria en daaruit komt dan het eerste project dat ons Wijkfonds gaat ondersteunen.” Het is de bedoeling dit eerste project op zaterdag 28 mei te presenteren tijdens de New Europe City Makers Summit, die tijdens dit weekend in heel Nederland en ook in Zwolle wordt gehouden. Daarom vraagt Duurzaam doe je zo! Stadshagenaren hun ideeën voor projecten in te dienen vóór 21 mei. In eerste instantie zal er een bedrag van € 500 beschikbaar zijn voor het realiseren van een idee of het starten van een project. Een idee indienen kan door een e-mail te sturen naar: info@duurzaamdoejezo.nl. Daarmee doe je mee aan het mooier maken van Stadshagen.

Helden in winkelcentrum Stadshagen

Mnbghg]^kahn] MnbgZZge^` !Lb^k"[^lmkZmbg`^g L\anmmbg`^g ;^ieZgmbg` ^g `Zshg Obco^kl Mnbganblc^l Ohhk ^^g okbc[ebco^g]^ h__^km^ ^g(h_ Z_likZZd3 Sphee^ u )/&.*-0+1)0 bg_h9aho^gb^kl[^]kbc_kb^mo^e]'ge ppp'aho^gb^kl[^]kbc_kb^mo^e]'ge

Gedrag

Op zaterdag 18 juni komen een aantal helden uit Zwolle en omgeving naar winkelcentrum Stadshagen. Deze redders van mens en dier zetten zich (soms met gevaar voor eigen leven) in voor onze veiligheid. Echte helden dus. Deze helden zijn Brandweer Zwolle, Politie IJsselland, Ambulance RAV IJsselland, Reddings-

brigade Hasselt, Dierenambulance en de Twentse Wens Ambulance. Elke discipline brengt een aantal voertuigen mee die je van binnen en buiten kunt bekijken. Vraag ze gerust het hemd van het lijf, ze vertellen je graag alles over hun werk en over veiligheid. Bij de brandweer, politieauto en ambu-

Toen ik de verklaring had ontvangen moest ik die doorsturen naar MEE. Had ik in het verleden altijd wel postzegels op voorraad, ook binnen mijn huishouden gaat tegenwoordig vrijwel alles digitaal. Dus op naar het winkelcentrum voor een good old postzegel. Het was lekker weer en gemakshalve liet ik de envelop naast mijn bovenbeen in mijn rolstoel zetten. Onverstandig, zou niet veel later blijken, want aangekomen bij het postkantoor was de envelop met de verklaring verdwenen, lees: verloren. Er zat niks anders op dan de zojuist afgelegde route exact terug te nemen en goed om me heen te kijken. Zo’n envelop is groot en belangrijker nog, erg wit. Hij zou dus makkelijk te vinden moeten zijn. Binnen een minuut meende ik al succes te hebben, maar het was een stuk zwerfvuil. Vlak daarna weer een, en weer een, en weer een. Met de blik op de grond gericht, werd ik er triest van. Overal troep, daar waar het niet hoort. Misschien per ongeluk gevallen, maar meer waarschijnlijk gemakshalve en expres door iemand van zich af gegooid. Papier, lege blikjes, lege sigarettenpakjes, plastic zakjes. Overal ligt afval, op straat, in de berm, in de sloot. Nu ik aan het zoeken was viel het mij pas echt op. Bijna thuisgekomen vond ik eindelijk mijn envelop op straat. Opgelucht, ik kon mijn goede doen en laten weer bewijzen. Maar ook gefrustreerd omdat ík mijn goede gedrag moet bewijzen terwijl anderen zonder problemen asociaal kunnen zijn. Hoe was dat ook al weer, van die goeden en die kwaden? lance staat een professionele fotograaf voor je klaar en kun je een mooie foto van jezelf laten maken in een echt uniform. Ervaar zelf hoe sterk een waterstraal uit een brandweerslag is. De reddingsbrigade heeft een stoere snelle boot waarmee je een rondje op het water mag varen. De Twentse Wens Ambulance vervoert terminaal zieke patiënten naar bijvoorbeeld uitjes. Ze brengen de speciale kinderambulance mee. Deze is wel 9 meter lang, zodat ook ouders mee kunnen reizen in de ambulance. En natuurlijk zitten de dames van Partou weer voor je klaar in de kidstent. Hier liggen allemaal knutselwerkjes die je kunt maken voor Vaderdag. Schminken kan natuurlijk ook. Kom dus naar de Heldendag op 18 juni in Winkelcentrum Stadshagen tussen 10.00 en 16.00 uur. Meer info www.winkelcentrumstadshagen.nl of op Facebook.

03


“Het is zover!” Door Riet van der Wenden Dit juichten Harold en Ria Oosterlaar, eigenaars van strandhuis Milligers, op Facebook: de bouw zou op 18 april - eindelijk van start gaan. De planning is dat het strandhuis 15 juli wordt opgeleverd en dat vanaf 22 juli de eerste softijsjes weer getapt gaan worden. Het weekje tussen oplevering en opening wordt gebruikt om de zaak in te richten en zelf nog wat klusjes in het pand op te knappen. In juni vorig jaar stond er een artikel in de Vinexpress over het nieuwe strandhuis dat in april 2016 haar deuren zou openen. Vol optimisme en enthousiasme werden de nieuwe plannen uit de doeken gedaan. De hobbels op de weg bleken echter hoger dan ingeschat en de plek waar het oude strandhuis stond, bood vanaf de sloop in november een desolate aanblik. Aanpassingen De vertraging zou onder meer te wijten zijn aan latere aanpassingen in het plan, al blijft het ontwerp met de kassen ongewijzigd. Er komen wel meer toiletvoorzieningen. “In plaats van een betonnen vloer in de kassen is nu gekozen voor grote stoeptegels, waardoor er nog meer ‘buitengevoel’ gecreëerd wordt”, legt Harold Oosterlaar uit. “Ook komt er nu in plaats van een houten dakbedekking een zinken dakbedekking op het gebouw en worden er zonnepane-

De trieste aanblik van afgelopen winter

Door Inez van Slooten Benieuwd naar de betekenis van een straatnaam? Iedere maand komt in de Vinexpres een andere straat in Stadshagen ‘voorbij’. Dit keer de Malebosstraat. Pad Eigenlijk kan je het geen straat noemen, de Malebosstraat is een pad, dat van de Houtwalstraat langs het speelterreintje naar de Wildwalstraat loopt en daar uitkomt op de hoek bij basisschool De Schatkamer. Je mag er niet met de auto rijden, slechts lopend en fietsend kom je er langs. En er is geen Stadshagenaar die geregistreerd staat met een adres aan de Malebosstraat. Met zo’n marginale rol als straat, is het juist leuk om die naam eens toe te lichten. Kromme bomen Malebossen ontstonden in de 13de eeuw in Nederland. Het zijn een soort gebruiksbossen: de beheerders ervan mochten er stamsgewijs bomen kappen voor eigen gebruik als brand- of timmerhout. Voor het timmeren werden natuurlijk vooral de rechte stammen gekapt, waardoor voormalige malebossen nu nog vaak te herkennen zijn aan de kromme

04

len op het dak geplaatst. Voor de buitenwandbekleding is ook voor een ander houtsoort gekozen, omdat deze de oorspronkelijke kleur beter vasthoudt.” Die aanpassingen vielen binnen de bouwvergunningen, maar moesten wel gemeld worden bij de gemeente. Met nadruk stelt Harold Oosterlaar dat de gemeente alle medewerking heeft verleend. “De samenwerking met de gemeente is vanaf het begin in 2009 zeer goed geweest en dat is het nog steeds. Zowel de gemeente als wijzelf hebben alle belang bij een mooi project op deze unieke locatie. De communicatie tussen het planteam van de gemeente en ons is er altijd een geweest van goed overleg.” Strubbelingen Een nieuwbouwproject, of een verbouwing, gaat nooit zonder tegenslag. Daar vormt ook dit project geen uitzondering op. In de Stentor van 7 april verscheen een artikel dat bij lezing de nodige vragen opriep. De oorspronkelijke architect zou zijn ingeruild voor een ander bureau, net als de aannemer. Oosterlaar wil hier niet veel woorden over kwijt. “Als ondernemer loop je door je enthousiasme vaak op de troepen vooruit, je wilt altijd sneller, beter, mooier. Nu er eindelijk gestart gaat worden, zijn dit zaken die je gauw vergeet. Wij hebben er erg veel zin in. Straks staat er een mooi gebouw en dat is uiteindelijk het doel waar iedereen voor gegaan is”, besluit hij aan de vooravond van de daadwerkelijke start. Het is duidelijk: de blik is gericht op de toekomst, te beginnen met een mooie, zonnige zomer aan de Milligerplas.

De bouw van het nieuwe strandhuis Milligers is gestart

Foto’s Henk Gerrits

Repair Café met slimme oplossingen Elke laatste zaterdag van de maand is het mogelijk kapotte spullen aan te bieden om te repareren. De vrijwilligers popelen om het apparaat te bekijken en weer werkend te krijgen. Voor hen is het een eer en een sport de materialen een tweede leven te geven. Dat lukt meestal. Soms zijn de vrijwilligers wel heel inventief en slim. Zo zit er in de meeste Senseo’s een vlottertje die het niveau van het water aangeeft. Zo’n klein onderdeel is vaak stuk en een reserveonderdeel is meestal niet op voorraad en ook nog duur. De oplossing is gevonden om er een stuk van een flessenkurk voor te gebruiken! Volgende Repair Café is op zaterdag 28 mei, van 10.00 tot 14.00 uur in gebouw Werkeren Werkerlaan 154 in Stadshagen. Info via repaircafestadshagen@gmail.com of de Facebookpagina van Repair Café Stadshagen.

Vrijwilliger Andre van den Akker repareert boeken en tijdschriften. Direct na de reparatie moet er soms wat druk uitgeoefend worden. Zijn gewicht lijkt wel goud waard.

bomen die overbleven. Malebossen zijn beschermde bossen die werden beheerd door markegenootschappen (ook wel: malegenootschappen, bosmaalschappen, buurtschappen of boermarken), middeleeuwse collectieven van grotere boeren. Het woord ‘marke’ betekent letterlijk grens of scheiding en wordt ook gebruikt om het gebied aan te geven dat bij een dorp hoort. De malebossen waren dus gemeenschappelijk bezit van de omringende boeren. Ze werden met mate geexploiteerd; hoeveel en waar men mocht kappen, of men er varkens mocht laten weiden, hoe het bos het best verjongd kon worden, was allemaal geregeld in de boswet. Een bosrichter hield toezicht op de naleving. Markewet De markegenootschappen hebben eeuwenlang gefunctioneerd. De bossen werden in het algemeen op een redelijk duurzame manier beheerd. De oudste bosgronden die we nu nog hebben in Nederland, waren vrijwel zonder uitzondering malebossen. Het tij keerde aan het einde van de 19de eeuw. De markegenootschappen hadden als doel om het gebruik van de woeste gronden door de geërfden te regelen. Door het gemeenschappelijke karakter van de genootschappen was

Foto Inez van Slooten

dit grondgebruik nogal conservatief van aard, terwijl er eind 19de eeuw juist behoefte was aan het ontwikkelen van deze gronden voor de landbouw en anders voor hoogproductieve bosbouw. De genootschappen werden onder druk gezet om de gronden te verdelen of te verkopen, en ze vervolgens te ontwikkelen. Toen dat niet op basis van vrijwilligheid lukte, dwong

de regering het in 1886 af met de zogenoemde Markewet. Door deze wet werden de bestaande marke- en malegenootschappen verplicht om hun gronden te verdelen of te verkopen. Daarmee kwam effectief een eind aan de malebossen. Bronnen: www.probos.nl en nl.wikipedia.org/wiki/Marke_(bestuur)


Colofon Bewoners Breecamp-Oost bezorgd om rookoverlast houtcentrale Door Margriet Dalmeijer Bewoners van Breecamp-Oost maken zich grote zorgen om de rook- en stankoverlast van de houtcentrale aan de Sportlaan. Deze biomassacentrale is van Breecamp Energie; er worden houtsnippers verbrand om warmte op te wekken. Verschillende buurtbewoners melden gezondheidsklachten, die variëren van hoofdpijn tot kortademigheid en geïrriteerde luchtwegen. Zij vrezen dat deze klachten worden veroorzaakt door de centrale en zijn bang voor een te hoge concentratie fijnstof in de lucht. Voor buurtbewoner Dennis Hessels, die pal tegenover de centrale woont, is de maat inmiddels vol: “Ik durf rustig te stellen dat ik de laatste vier maanden zeker twee keer per week overlast ondervind. Ik heb verschillende klachten naar Breecamp Energie en de gemeente gestuurd, maar merk geen verbetering. Sinds ik hier ben komen wonen, heb ik hooikoortsachtige klachten ontwikkeld en kinderen in de straat zijn vaker ziek. We maken ons als bewoners veel zorgen over deze ontwikkelingen.” Nat hout Woordvoerder Dick Haijma van Breecamp Energie legt uit dat er rond 16 februari en 21 maart te natte ladingen hout zijn gebruikt, met een forse rookontwikkeling tot gevolg: “Wij betreuren het ten zeerste als hierdoor overlast is ontstaan en hebben inmiddels maatregelen genomen om herhaling te voorkomen.” Zo vinden er nu scherpere controles plaats

Foto Dennis Hessels

op het vochtgehalte van het hout. Bij opstart van de centrale kan er echter wel gedurende een korte periode extra uitstoot ontstaan, vergelijkbaar met het starten van een koude auto”, aldus Haijma. Hij benadrukt dat de centrale geen aanleiding zou moeten geven voor

Bewoners van Breecamp-Oost ervaren regelmatig rook- en stankoverlast van de houtcentrale.

klachten of zorgen over de gezondheid: “De centrale voldoet aan alle wettelijke eisen, wordt periodiek gecontroleerd en fulltime gemonitord. De uitstoot ligt structureel ruim binnen de normen.” Om de ontstane zorgen weg te nemen, heeft Breecamp Energie besloten de inspectie van de centrale te vervroegen van eind mei naar eind april. Zodra de keuringsresultaten bekend zijn, zullen deze in een gesprek tussen Breecamp Energie, de gemeente en wijkvertegenwoordigers van Breecamp-Oost worden gedeeld. Dit gesprek zal waarschijnlijk eind mei plaatsvinden. Haijma laat verder weten dat Breecamp Energie vaker met de buurtvertegenwoordigers in gesprek zal gaan om zorgen en eventuele klachten zoveel mogelijk weg te nemen. Structurele overlast De commissie Breecamp Energie, zo’n vier jaar geleden door buurtbewoners opgericht naar aanleiding van diverse problemen rondom de energieleverancier, laat weten dat zij een werkgroep in het leven heeft geroepen. Deze werkgroep gaat onderzoeken in hoeverre fijnstof en houtrook van de biomassacentrale gevaarlijk

zijn voor de volksgezondheid en op welke manieren de overlast voor omwonenden beperkt kan worden. In de werkgroep zitten naast commissieleden ook bewoners, deskundigen en belangenbehartigers van onder andere CSV’28 en basisschool Het Festival. De werkgroep benadrukt in een schriftelijke reactie dat er sprake is van structurele en hinderlijke overlast, die zich niet beperkt tot Breecamp alleen: “Kinderen spelen in de houtrook op het schoolplein, de voetbalvelden staan blauw van de rook en bewoners houden hun ramen dicht om de stank buiten te houden. Zij zijn erg argwanend, is de uitstoot van (ultra)fijnstof niet schadelijk voor de volksgezondheid? De wind bepaalt trouwens welke bewoners van Stadshagen overlast ervaren.” De werkgroep staat positief tegenover het voorgenomen gesprek met gemeente en Breecamp Energie. Toch zijn de leden tegelijkertijd terughoudend, omdat zij in het verleden hebben ervaren dat gemaakte afspraken vaak niet werden nagekomen. De bewoners van Breecamp voelen zich al jaren ongehoord door de energiemaatschappij. Zo zou Breecamp Energie bewoners hebben verteld dat ‘ze maar naar de

Kwart-triathlon zit vol, nog wel plek op achtste Het duurt nog een paar maanden, maar inschrijven voor de kwart triathlon Zwolle is niet meer mogelijk. Op die afstand, die bestaat uit duizend meter zwemmen, veertig kilometer fietsen en tien kilometer hardlopen, staan op zaterdag 24 september tweehonderd deelnemers aan de start, waaronder de nummers één en twee van vorig jaar bij de heren: Stefan Overmars en Martijn Paalman. Er is nog wel voldoende plek voor deelname aan de achtste afstand; zo’n tweehonderd individuele deelnemers kunnen zich nog inschrijven. Ook is er nog plaats voor teams bestaande uit twee of drie atleten,

waarbij elke deelnemer verantwoordelijk is voor een onderdeel van de triathlon. Naast een individuele prestatie kan er dus ook een teamprestatie neergezet worden. De triathlon in Zwolle staat open voor zowel de geoefende triathleet als de beginner. Net als de afgelopen vijf jaar is zowel de start, de wisselzone als de finish aan de Milligerplas in Stadshagen. Voor het vierde jaar op rij kunnen paratriathleten ook weer meedoen aan de triathlon, zowel in teamverband als individueel. Voor de individuele paratriathleten staat dit jaar zelfs de Nederlandse titel op het spel. Na het WK paratriathlon in

Rotterdam op 24 juli en de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro van 7 tot en met 18 september, hoopt de organisatie ook een aantal (inter)nationale toppers te kunnen verwelkomen in Zwolle. Om het evenement vlekkeloos te laten verlopen zijn ook dit jaar weer veel vrijwilligers nodig. Vrijwilligers voor dit spectaculaire en gezellige sportevenement in Zwolle kunnen zich alvast aanmelden via vrijwilligers@triathlonzwolle. nl. Alle hulp is welkom. Inschrijven voor triathlon Zwolle kan via de website www.triathlonzwolle.nl/inschrijven

Foto Yvonne Waslander

rechter moeten stappen’ als ze vinden dat ze gelijk hebben. Verre van constructief, zo vindt de werkgroep. “Wij hopen van harte dat Breecamp Energie voor zowel de korte als lange termijn structurele oplossingen wil realiseren, waarbij het welzijn van de bewoners niet ten koste gaat van zo veel mogelijk geld verdienen. Wij gaan het gesprek aan onder het motto: eerst zien, dan geloven.” Tijdens het gesprek wil de werkgroep onder andere pleiten voor een betere kwaliteitscontrole op het voor de energiecentrale gebruikte hout, maar ook aandringen op hogere schoorstenen en het plaatsen van extra filters. De werkgroep stuurt ook aan op een transparantere informatievoorziening. Zij laat verder weten dat ze allerlei gegevens en klachten aan het verzamelen zijn en dat het van belang is dat bewoners overlast blijven melden, omdat zij daarmee een sterke vuist kunnen maken richting Breecamp Energie. Stap in de goede richting Ook de bewonerscommissie van Breecamp-Oost vindt het erg zorgelijk dat veel bewoners overlast en gezondheidsklachten ervaren en dat de rook vaak naar de sportvelden en de school waait. Woordvoerder Huib Belksma: “Wij vinden het zeer belangrijk dat er zo snel mogelijk onafhankelijke metingen worden verricht om te achterhalen of en zo ja, in welke mate er sprake is van de uitstoot van schadelijke stoffen. Nu blijft het speculeren. Het is treurig dat er zoveel onrust is, ook over de storingen, de hoge tarieven en de klantenservice. We voelen ons niet serieus genomen. Breecamp Energie heeft inmiddels een heel negatief imago in de wijk.” Dat Breecamp Energie een gesprek heeft aangekondigd met gemeente- en buurtvertegenwoordigers, vindt Belksma een stap in de goede richting: “Wij vinden een structureel overleg zeer belangrijk, ook met het oog op de toekomst en de ontwikkeling van onze wijk. Wij hopen als bewonerscommissie ook dat deze gesprekken tot belangrijke veranderingen gaan leiden. Breecamp Energie is nu aan zet.”

05


Zwolle

Van de gemeente

Zwerfvuil opruimen voor de Zwolse kudde

Online opvoedadvies voor Zwolse ouders

Ook bewoners uit Stadshagen hebben dit voorjaar geholpen met het opruimen van de uiterwaarden van het Zwarte Water. Ze waren uitgenodigd door bewoners van Holtenbroek om te komen helpen. Zaterdag 19 maart maakten ze gezamenlijk de uiterwaarden zwerfvuil vrij zodat de schapen er weer veilig kunnen grazen. Het was leuk en gezellig om als wijkburen samen de handen uit de mouwen te steken.

Als ouder hebt u vast wel eens een vraag over de opvoeding van uw kind. Kinderopvang Plus (Travers Welzijn) en het Sociaal wijkteam willen u hierbij graag ondersteunen. Daarom bieden we nu ook online opvoedadvies.

Herder Tjitse Terpstra vindt het geweldig dat bewoners zo betrokken zijn. Tjitse: “Iedereen ontzettend bedankt voor het opruimen. Nu kunnen we met een gerust hart het malse gras in de uiterwaarden veilig kortmaaien.” Twistvlietbrug De schapen lopen vanaf april weer in Holtenbroek en onlangs gingen ze de Twistvlietburg over om ook weer in Stadshagen te grazen. Voor de moederschapen een vertrouwde route maar voor de lammeren was het een spannende uitdaging.

Schaapscheerdersfeest Op 2e pinksterdag wordt traditioneel het schaapscheerdersfeest gehouden bij wijkboerderij De Klooienberg in Holtenbroek. De temperaturen gaan omhoog dus de dames kunnen bijna niet wachten tot ze de jas uit mogen. Ben je benieuwd hoe schapen worden geschoren of vind je het leuk om een lammetje te aaien? Kom dan op maandag 16 mei vanaf 13.30 uur een kijkje nemen. Naast het schaapscheren zijn er nog meer leuke activiteiten voor jong en oud.

Het online opvoedadvies is bedoeld voor ouders met vragen over de ontwikkeling, de opvoeding of het gedrag van hun kind (0-6 jaar). Heeft uw kind moeite met samenspelen en vriendjes maken? Hebt u regelmatig strijd met uw kind? Hoe gaat u ermee om als uw peuter niet wil eten? Vraagt u zich af of uw kind achterloopt in zijn ontwikkeling? Dit zijn allemaal voorbeelden van vragen die voorbij kunnen komen bij het online opvoedadvies. Medewerkers van Kinderopvang Plus en het Sociaal wijkteam beantwoorden de vragen via chat en kunnen u misschien al met één gesprek op weg helpen. Het team is bereikbaar op: • maandag van 09.00 tot 10.00 uur • woensdag van 18.30 tot 19.30 uur • donderdag van 16.00 tot 17.00 uur

U kunt uw vraag stellen via www.traverswelzijn.nl/online-opvoedadvies. Het advies is gratis en voor alle Zwolse ouders, ook voor mensen die niet eerder met Kinderopvang Plus en/of het Sociaal wijkteam contact hebben gehad. Informatie en inloopspreekuur Veel handige informatie over opvoeden is ook te vinden op www.swtzwolle.nl/ opvoeden. Komt u er niet uit en hebt u behoefte aan een persoonlijk gesprek? U bent altijd welkom tijdens het inloopspreekuur van Sociaal wijkteam West (Cultuurhuis Stadshagen), waar u op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur kunt binnenlopen voor een gesprek. Een gesprek of afspraak is buiten deze tijden mogelijk. Belt u dan naar (038) 498 9980.

Zwemvangnet Het is belangrijk dat kinderen goed kunnen zwemmen. Voor hun eigen veiligheid, maar ook om te kunnen spelen en sporten. Om ervoor te zorgen dat alle kinderen leren zwemmen, is er het zwemvangnet. Kinderen van 7 tot en met 12 jaar kunnen gratis hun zwemdiploma A en/of B halen als het inkomen van hun ouders niet hoger is dan 110 procent van de bijstandsnorm. De zwemlessen zijn bij ‘On Campus’ van hogeschool Windesheim. Op www.sportservicezwolle.nl staat meer informatie en hoe je het zwemvangnet kunt aanvragen.

Informatieavond verkeersplannen Belvédèrelaan De gemeente wil de inwoners van Stadshagen graag informeren over twee verkeersplannen in de wijk:

• Het Sociaal wijkteam zit op meerdere locaties. Er is dus altijd een wijkteam bij u in de buurt.

• Bij de meeste locaties kunt u iedere werkdag van 9.00 – 12.00 uur zonder afspraak binnenlopen. Komt u liever op afspraak? Bel dan (038) 498 9980.

• U kunt er terecht voor vragen over: werk en inkomen, schulden, opvoeden en opgroeien, dagbesteding, mantelzorg, hulp in huis, ondersteuning, hulpmiddelen, ontmoeten en woningaanpassingen.

• Op www.swtzwolle.nl staat meer informatie.

Zoals verschillende voorzieningen waarvan u gebruik kunt maken.

www.swtzwolle.nl | facebook: Sociaal wijkteam Zwolle | twitter: @SWTZwolle

06

• De aansluiting van de BelvédèrelaanDuiker op het parkeerterrein bij het winkelcentrum Stadshagen wordt aangepast, waardoor het fietsverkeer ter plekke van deze aansluiting het autoverkeer niet meer hoeft te kruisen. • De aansluiting van de Frankhuizerallee op de Belvédèrelaan wordt veiliger gemaakt door de fietsoversteek op de Frankhuizerallee op een plateau te leggen, verder uit te buigen en te voorzien van rood asfalt. Tevens worden de middengeleiders verlengd en de parallelwegen ter plekke van de aansluiting aangewezen als fietspad en het autoverkeer teruggeleid naar de hoofdrijbaan. In de afgelopen periode heeft een klankbordgroep van wijkbewoners, winkeliers en belangenorganisaties met de

gemeente meegedacht over deze plannen. Hun waardevolle ideeën zijn verwerkt in de plannen. De gemeente nodigt wijkbewoners uit om de tekeningen met daarop het voorlopig ontwerp te komen bekijken en hierop te reageren. U bent van harte welkom op: maandag 23 mei, tussen 19.00 en uiterlijk 21.00 uur in het Wijkservicepunt aan de Belvédèrelaan 1. U hoeft niet vanaf het begin aanwezig te zijn, u kunt komen kijken op het moment dat u het beste past. De plannenmakers zijn aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden en de plannen toe te lichten. De plannen kunnen op onderdelen nog worden aangepast. In 2016-2017 worden de maatregelen uitgevoerd.


Over overleven tussen het bouwverkeer en heel veel modder

Pionieren in de polder Door Geert Jan den Hengst

Stadshagen was 25 jaar geleden niet meer dan een toekomstplannetje en hooguit een paar schetsen ergens op een tekentafel. Tussen Holtenbroek en Westenholte, in de achtertuin van Frankhuis, was er niets anders dan een aaneenschakeling van weilanden. De allereerste heipaal werd symbolisch op 1 november 1995 in de grond geslagen. Daarmee startte een bouwproces dat nog steeds gaande is. In de zomer van 1997 konden de eerste bewoners hun nieuwe huis betrekken.

De Marskramerstraat bijna 20 jaar later.

Niets “Het was heel erg wennen in het begin. Ik denk dat dit gold voor alle nieuwbakken Stadshagenaren. Er was helemaal niets, geen groen, geen winkels, nauwelijks wegen, alleen heel veel modder. Het regende die winter ook nog eens enorm veel. Bewoners uit Stadshagenwerden in die tijd herkend aan hun modderige auto’s.” Dat vertelt Marjan van der Vegte, een de bewoners van het eerste uur. Zij en haar man Sieb waren met hun woning aan de Marskramerstraat weliswaar niet

Foto Yvonne Waslander

de allereerste bewoners, maar die allereerst heipaal staat toevallig wel in hun voortuin. Nog steeds trouwens, maar dan wel verstopt onder de grond. Het gezin woonde eerst in Westenholte. “Met drie kinderen in de basisschoolleeftijd een heerlijke wijk om te wonen. Maar toen we hoorden dat Stadshagen er zou komen, besloten we om daar een huis te gaan kopen.” Geduld Natuurlijk waren er verwachtingen, dat

is logisch als je ergens naartoe gaat verhuizen. In Stadshagen zouden wij ons als gezin verder ontwikkelen. Er zouden ook de nodige voorzieningen komen, zo was hen duidelijk gemaakt. Nou, hun geduld werd daarbij wel flink op de proef gesteld. “Zoals gezegd was er in het begin dus helemaal niets, de beloofde voorzieningen lieten op zich wachten. Mijn man had het er vaak over met een vriend van hem, die hier ook was komen wonen met zijn gezin, dat ze terug wilden naar Westenholte. Wij vrouwen hadden dat niet zo, wij waren vooral erg blij met ons mooie huis. Maar het was wel wennen om in zo’n kale omgeving te wonen. Er waren ook nog helemaal geen bomen en dus geen vogels.” Op een bepaald moment kwamen er noodgebouwen met een supermarkt, een drogist en een dokterspost. Toen werd het zogenaamde overleven steeds meer leven. Daarna hebben ze het nooit meer gehad over terug gaan naar Westenholte. “De aanleg van de Mastenbroekerbrug en later de Twistvlietbrug was voor mij geweldig. Ik werk op basisschool het Carillon, precies aan de overkant bij de Twistvlietbrug. Hemelsbreed woon ik vlakbij, maar ik moest altijd flink omfietsen.” Op de kinderen had die eerste periode ook zo zijn impact. Zo zat onze oudste dochter in de brugklas van het Carolus Clusius College. Niet alleen woonden veel vriendinnen van haar nog in Westenholte, ook het in een groep naar school fietsen moest zij missen. De jongste twee bleven nog in Westenholte op de basisschool, totdat basisschool de Zevensprong een eigen locatie kreeg. Betrokken “Of er saamhorigheid was? Absoluut, we zaten allemaal in hetzelfde schuitje, dus dat gaf wel een band. Maar ik denk dat dat in elke nieuwbouwwijk wel zo zal zijn, net als nu nog verderop in Stadsha-

gen. Bij ons kwam er toen alleen nog bij, dat er helemaal geen voorzieningen waren. Maar we hebben ons best gered hoor, zo erg was het nu ook weer niet.” “In het begin hebben we via de kerk aan verschillende activiteiten mee gedaan. Mijn man zat in een commissie, die van alles organiseerde voor de jeugd, mede omdat onze oudste dochter dertien was en er helemaal niets was voor die leeftijdsgroep. Dat was de enige manier om elkaar te leren kennen. We brachten zelf het wijkblaadje van de kerk rond om mensen te betrekken bij wat er in de wijk gebeurde. De kerk zat toen op zondag in de Krullevaar en later in de Zevensprong. En verder in een inloophuis in de Boogmakerstraat. Daar werden activiteiten en bijeenkomsten georganiseerd en daar zaten we dan ook af en toe om mensen te ontvangen die informatie wilden.” Toen en nu In een paar zinnen terugkijken op twintig jaar Stadshagen is vrijwel onmogelijk. Er is sinds die tijd natuurlijk heel veel gebeurd, in Stadshagen maar ook in het gezin. “Het is nu een complete wijk geworden, waar vrijwel alle voorzieningen aanwezig zijn. Iedereen moet haast wel tevreden zijn. Om toch iets te noemen: veel mensen hadden en hebben dat misschien nog steeds, moeite met de zogenaamde knip, waardoor men met de auto flink moet omrijden om naar de andere kant van de wijk te gaan. Daar hebben wij nooit problemen mee gehad. Wij zijn echte fietsers en dan is het een ideale wijk! Het huis is nog steeds perfect, we wonen hier gewoon met veel plezier. De kinderen zijn inmiddels bijna allemaal de deur uit. Ze wonen, met hún kinderen, ook in Stadshagen. Ook zij hebben het hier heel goed naar hun zin. Ja, drie generaties in de wijk.”

SpelenderWijs Peuter Door Alice Tekst In onze wijk zijn er veel activiteiten voor jonge kinderen, variërend van muziekop-schoot, kleutergym tot en met babyzwemmen. Op donderdag 26 mei komt daar voor peuters en ouders een uurtje SpelenderWijs Peuter bij. Bij mooi weer wordt er lekker buiten gespeeld, bij regenachtig weer binnen in het Cultuurhuis. Maaike Schoppers, wijkbewoner en zelf moeder van een dochter van anderhalf jaar heeft dit nieuwe initiatief bedacht. Glunderend vertelt ze: “Ik miste een laagdrempelige activiteit. Een uurtje lekker samen spelen met je peuter: liedjes zingen en met uitdagend speelgoed de wereld ontdekken.” Tijdens haar vakantie in Canada kwam ze op dit idee. “Ik heb daar gezien dat er veel leuke en huiselijke activiteiten worden georganiseerd voor ouders met kinderen in de leeftijd van nul tot en met vier jaar. Reden voor mij om te onderzoeken of dit ook mogelijk is in Stadshagen.” Spelend wijzer worden Enthousiast licht ze toe: “Stadshagen is tenslotte de meest kinderrijke buurt van Nederland, dus er zal vast behoefte aan zijn.” In de beginfase initieert Maaike het project. De organisatie, structuur en begeleiding ligt dan in haar handen. “Maar,” aldus Maaike, “gaandeweg is het de bedoeling dat de ouders dit gezamenlijk gaan organiseren. Het is ook een van de doelen dat de ouders zelf meedoen,

zodat zij samen met hun kind op een spelende manier wijzer worden.” Via het uitgebreide netwerk van Milou van Rijn, een actieve en betrokken wijkbewoner, is contact gelegd met Travers Welzijn. Zij vinden dit een goed initiatief dat past bij deze jonge wijk. Danny van de Beld, opbouwwerker, vult aan: “Het is ook een speelse manier om wat te doen aan taalachterstand bij kinderen. Bijkomend voordeel is dat de mensen in de wijk elkaar beter leren kennen.” Voor de zomer start SpelenderWijs Peuter met een pilot. Afhankelijk van het enthousiasme en het aantal deelnemende peuters wordt er gezamenlijk gekeken of en hoe er na de zomervakantie mee verder wordt gegaan. De toegang is gratis. Ouders, voogden en hun kinderen tot vier jaar zijn welkom op donderdag 26 mei om 10.00 uur in het Cultuurhuis aan de Werkerlaan 1. Vragen of ideeën? Maaike Schoppers is bereikbaar via spelenderwijsstadshagen@outlook.com

Maaike (hier samen met haar dochter Ise) start met SpelenderWijs in Stadshagen.

Eigen foto

07


Mevrouw loopt altijd voorop, parmantig en recht op haar doel af. Vlak achter haar loopt haar man. Meneer is altijd onberispelijk netjes qua uitstraling en draagt gedistingeerde kleuren. Zijn vrouw is meer van ton-sur-ton en houdt haar styling stukken rustiger. Als ik in de keuken sta en naar buiten kijk zie ik hen bijna ie-

dere dag wel even. Altijd samen. Ik zwaai maar ze zwaaien niet terug, zijn druk met elkaar in gesprek. Terwijl ik me probeer in te denken waar het over zal gaan, staan ze plots stil. Kinderen… Die komen ze in onze kinderrijke wijk nogal eens tegen. Ze hebben het niet zo op kinderen weet ik inmiddels. Misschien vinden ze die te

druk of maken ze te veel herrie. Zelf hebben ze ook kroost, maar die lopen altijd strak in het gareel. De kinderen kijken echter niet op of om, vrolijk steppend en rolschaatsend schieten ze voorbij. Meneer en mevrouw zetten hun wandeling voort, in alle stilte nu. Op naar het grasveld want daar ligt, net als alle andere

dagen, wat te eten. Meneer en mevrouw doen zich te goed aan het uitgestrooide brood, daar houden eenden namelijk van. Om daarna weer voldaan verder te waggelen. Buurvrouw

Een moment met Stadshagen Op Planken Na ruim een half jaar voorbereiden zette Stadshagen op Planken op 16 en 22 april twee fraaie voorstellingen neer. Het toneelstuk ‘De Momenten’ nam het publiek mee in de levens van drie vrienden die elkaar regelmatig in een park treffen. Welke beslissingen hebben zij genomen in hun leven en gaan ze het anders doen nu de

kans zich in dit stuk voordoet om het nog eens mee te maken? De toneelgroep mocht lovende reacties in ontvangst nemen. De Momenten is een toneelstuk waarin actuele thema’s aan de orde komen. We hebben spijt van sommige beslissingen

Eigen foto

die we ooit namen, maar het is niet eenvoudig om zaken anders aan te pakken. Zelfs niet als de drie vrienden uit dit stuk de kans krijgen om terug te gaan in de tijd. Het publiek was geboeid door dit thema en de spelers kunnen terugblikken op twee geslaagde voorstellingen. Na de zomervakantie gaan ze weer vol enthousiasme aan de slag met een nieuw stuk. Ieder jaar presenteert de Stichting Stadshagen op Planken een voorstelling in de wijk Stadshagen en inmiddels ook in Zwolle Zuid. Dat begint na de zomervakantie met het uitzoeken van een stuk, de rolverdeling, veel repeteren, decors en zalen regelen en wat er zoal bij een theatervoorstelling komt kijken. De spelers komen uit Stadshagen, Zwolle Zuid en het centrum. De groep is een leuke mix van jong en ouder, mannen en vrouwen en de sfeer is gemoedelijk. Iedereen die het leuk vindt om in een ongedwongen sfeer te leren spelen en samen de schouders eronder wil zetten om een mooie voor-

stelling te maken, is welkom. De toneelspelers worden begeleid door een professionele regisseur, Nienke van der Ploeg. Naast het repeteren van een stuk, geeft zij les aan de spelers met ook improvisatie oefeningen. De stichting is tevens actief bij andere evenementen. Vorig jaar en ook dit jaar leveren de spelers een bijdrage aan het Cultuurfestival in Stadshagen. Dit jaar is het festival op zaterdag 9 juli en biedt de toneelgroep de festivalbezoekers een leuke inkijk in het campingleven. Eind vorig jaar hebben een aantal spelers meegewerkt aan het evenement ‘Kerst in Oud Kampen’. Op die manier is er veel variatie voor de spelers om hun talenten te laten zien. Voor meer informatie kunt u kijken op de website www.stadshagenopplanken.nl. Heeft u zin om mee te spelen, aarzel niet om contact op te nemen. Na de zomervakantie start weer een nieuw seizoen.

Stadshagen loopt voor hoop Door Riet van der Wenden Twee teams uit Stadshagen lopen in het weekend van 28 en 29 mei in Park de Wezenlanden de SamenLoop voor Hoop. SamenLoop voor Hoop is een wandelevenement om geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding. Teamleden lopen 24 uur lang in estafettevorm een uitgezet parcours. Dit 24-uursevenement staat symbool voor de voortdurende strijd tegen kanker. SamenLoop voor Hoop wordt het hele jaar door georganiseerd op verschillende plaatsen in Nederland. De SamenLoop voor Hoop Zwolle viert het leven, zet (ex)kankerpatiënten in het

zonnetje en herdenkt de overledenen, zo verwoordt de Zwolse organisatie het evenement. Tijdens de wandelestafette zijn er naast muziekoptredens en een braderie ook een drietal op elke SamenLoop terugkerende ceremonies. De eerste is de Openingsronde met survivors, waarbij ‘overlevers’ de eerste ronde over het parcours lopen. Zij laten hiermee zien dat er bij de diagnose kanker naast verdriet en wanhoop ook hoop is. De tweede ceremonie is de Kaarsenceremonie. ’s Avonds verlichten kaarsenzakken met persoonlijke boodschappen het parcours. Met een speciale ceremonie, dit jaar mede uitgevoerd door het team ‘Leve het Leven’ uit Stadshagen, worden overleden dierbaren

herdacht én wordt gevierd dat mensen kanker hebben overwonnen. Als laatste is er de Slotceremonie waarbij alle deelnemers de laatste ronde lopen. Aan het eind wordt de opbrengst bekend gemaakt en de cheque overhandigd aan het KWF Kankerbestrijding. De teams uit Stadshagen hebben in de maanden voorafgaand aan het estafetteweekend een aantal sponsoracties op touw gezet om zoveel mogelijk geld op te halen. Zo verkoopt het Leve het Leven-team, onder leiding van teamcaptain Freda Gaasbeek, ansichtkaarten met prachtige natuurfoto’s en ze hebben een verloting op touw gezet waarbij een fotoshoot gewonnen kan worden. In het

StadshagenLoopt!-team, met Debby Visser als teamcaptain, zal deelnemer Peter 24 uur non-stop lopen. Een topprestatie die Peter hiermee neer wil zetten, gemotiveerd door herinneringen aan zijn vader die in maart 2012 aan longkanker overleed. Op www.stadshagenloopt.nl vertelt Peter hier verder over. De SamenLoop voor Hoop start op zaterdag 28 mei, 11.00 uur. Meer info, onder andere over de geldinzamelingsacties op https://acties.samenloopvoorhoop.nl/levehetleven.

Ook bij stadsboer Pelleboer gingen de koeien de eerste week van mei de wei in. En dan wordt de boer beloond met een vreugdedansje van de koeien! Boer Pelleboer houdt op zaterdag 21 mei open dag van 11.00-16.00 uur. Meer info via www.boerpelleboer.nl

08

Foto Yvonne Waslander


Wandelen en fietsen vanuit het Cultuurhuis Wandelen

Fietsen

Wandelen is een laagdrempelige beweegactiviteit, die vrijwel overal kan. Samen wandelen is leuk en vaak gezelliger. Vrijwilligers van WijZ organiseren daarom verschillende wandeltochten.

Rondom Zwolle is veel variatie aan natuur: rivierenlandschap, bossen, heide en polders. Heerlijk om daar op je gemak samen met anderen doorheen te fietsen.

Rollatorwandelingen Elke dinsdagmiddag om 14.30 uur vertrek vanuit het Cultuurhuis. Er wordt ± 30 tot maximaal 60 minuten gewandeld. Deelname is gratis en u hoeft zich van te voren niet aan te melden.

Wandelen 3 à 4 km Een wandeling van ongeveer een uur, elke donderdagmiddag om 14.00 uur. De startlocaties variëren. Op donderdag 19 mei vertrekt de groep vanuit Westenhage. Op donderdag 16 juni vanaf Strandhuis Milligerplas en 7 juli vanuit het Cultuurhuis. Wilt u een keer meelopen? U bent van harte welkom! Deelname is gratis en u hoeft zich van te voren niet aan te melden.

Door Judith van Leeuwen

het leven, moet je er energie in stoppen. Het blijft bijvoorbeeld ook moeilijk om vrijwilligers te vinden. Je moet tijd willen Met welke gedachte stond u op investeren en keuzes maken. Veel jongens vanmorgen? komen hier voetbal ‘consumeren’, zeg ik Dat is niet zo moeilijk: mijn jongste zoon weleens. Maar we leven nu eenmaal in is vandaag 16 jaar geworden, dus we krij- deze tijd. De voetbalclub is de maatschapgen vanavond visite. Ik kan me zijn ge- pij in het klein. boorte, op zaterdagavond nog goed herinneren. De hele bevalling heeft amper drie uur geduurd. Vandaag keepte hij, als in- Lijkt u op uw vader of op uw valler, bij het team van zijn oudere broer. moeder? En hij is net als ik ook scheidsrechter bij Mijn vader had een bouwbedrijf en we de club. hadden maar één motto: hard werken, en zorg dat alles voor mekaar is. Dat doorzettingsvermogen, doel kiezen en gáán, dat Sinds wanneer woont u in heb ik van mijn vader. Begin jaren tachtig Stadshagen? ging het slecht in de bouw. Dat heeft mijn In oktober 2006 kwamen we uit Harder- jeugd wel getypeerd. Tegen mijn kinderen wijk naar Zwolle. We wilden een nieuwe zeg ik weleens: jullie hebben iedere dag start maken in een andere stad en de wijk vlees op het bord. Zij krijgen kleedgeld, Stadshagen trok ons direct: jong, mooi maar mijn moeder nam me mee naar de ingericht en veel groen. Bovendien waren markt, kocht een grote lap stof en naaide alle voorzieningen aanwezig. We voelden daar een paar broeken van. Het beminneons hier direct thuis. In Stadshagen wonen lijke heb ik trouwens van haar. Ik kan iezowel echte Zwollenaren als import, zoals mand vertellen waar het op staat, zonder wij. Dat vind ik het leuke aan de wijk. Ik te kwetsen. ben niet zo van de hokjes of vakjes. Waar je vandaan komt, maakt mij niet uit. We woonden hier nog maar net of CSV vroeg Wat is het beste dat u is overkoof ik leider wilde worden, ‘anders kunnen men? we de komende uitwedstrijd niet spelen’. Mijn vrouw Jentine. We kennen elkaar al sinds 1989. We ontmoetten elkaar in de

Wat inspireert u? Dat je de keus hebt om wat van je leven te maken en jezelf te ontwikkelen. Dat drijft mij, ook als vrijwilliger. Je kunt voortgang boeken in de dingen die je doet. Dat leer ik ook mijn jongens: als je vooruit wilt in

Amko de Groot Geboortejaar: 1971 Geboorteplaats: Harderwijk Beroep: planontwikkelaar bouw / vrijwilliger voet- balvereniging CSV’28 Burgerlijke status: gehuwd twee zonen

Wandelen 8 km Elke dinsdagochtend is er een grote groep wandelaars actief die plm. 8 km wandelt. Dinsdag 7 juni vertrekt de groep vanuit het Cultuurhuis om 10.00 uur.

trein toen we beiden studeerden in Zwolle Daarna heb ik haar mee uit gevraagd. Ze was niet meteen dolverliefd hoor, ze vond me nogal een kletsmajoor. Maar zes jaar later zijn we getrouwd. Wij vullen elkaar goed aan, vertrouwen en ruimte geven, daar gaat het om, volgens mij.

Wat zou u aan uzelf willen veranderen? Meer haar en minder gewicht, haha. Soms mag ik wat rustiger worden, maar voor de rest gaat het wel goed. Vroeger was ik veel impulsiever en reageerde ik heel primair. Dat is in de loop der jaren wat minder geworden. Het heeft me ook veel gebracht. Mensen waarderen je oprechtheid, dat is in de bouwwereld, maar ook bij dit vrijwilligerswerk wel een goede eigenschap. Niet over je heen laten lopen, dat heb ik thuis wel geleerd. Daar bedoel ik niet mee dat je over andermans grenzen mag gaan. Agressie in het voetbal bijvoorbeeld, daar kan ik niet tegen. Toen ik zelf nog voetbalde werd er eens een klap uitgedeeld op het veld. Ik ben toen meteen naar de douches gelopen, ik wilde daar geen deel van uitmaken. Maar dit is zeker al twintig jaar geleden. Ook al fluit een scheidsrechter de slechtste wedstrijd van zijn leven, je moet gewoon van ‘m afblijven.

Elke woensdagmiddag om 13.15 uur vertrekt de fietsgroep vanaf een andere locatie voor een rit van plm. 30 km. Woensdag 1 en 29 juni vertrekt de groep vanuit het Cultuurhuis. U bent van harte welkom om mee te fietsen. De kosten bedragen € 2,50 per rit, dit is incl. koffie of thee.

Welk muziek of kunst heeft diepe indruk op u gemaakt? Ik heb niet echt voorkeur voor bepaalde muziek. Ik luister eigenlijk naar alle muziek. In de kerstvakantie ben ik voor het eerst van mijn leven naar het Rijksmuseum geweest. De Nachtwacht van Rembrandt vond ik prachtig. Ik had niet verwacht dat dat zo’n indruk op me zou maken. Al die details, het ambacht. Dat je in die tijd zó kunt schilderen, dan ben je wel een hele grote. Maar verder ben ik niet zo met kunst bezig hoor.

Wat is uw levensmotto? Doe een ander niet aan, wat je zelf ook niet aangedaan zou willen worden. Leuk om overal een mening over te hebben, maar houd het oordeel voor jezelf. Niet iedereen zit daarop te wachten. Beweeg in je eigen ruimte en respecteer die van de ander. Wij Nederlanders zijn helemaal niet zo tolerant als we zeggen dat we zijn. Als we naar het buitenland gaan, weten we ons vaak niet te gedragen.

Wat mist u in Stadshagen? Een goeie kroeg, type bruin café. Dat is echt het enige dat ik kan bedenken. Als hier de kantine dichtgaat, gaat iedereen naar de stad. We zitten altijd maar hier te vergaderen, maar het zou ook leuk zijn om dat op zo’n plek te doen. Een kroeg heeft een belangrijke sociale functie in de wijk, verbinding maken met elkaar.

Wat is uw favoriete plek in Stadshagen? Thuis: rust, vertrouwdheid, en m’n meissie. De club is mijn uitlaatklep. Volgens mijn vrouw maak ik hier teveel uren. Ik ben leider, scheidsrechter en zorg samen met een maatje voor de kleding en materialen en met andere vrijwilligers organiseer ik het ‘Isaac de Groot toernooi’ bij CSV’28. Soms sta ik achter de bar, dat vind ik echt leuk. Ik voel me nu eenmaal erg verantwoordelijk. Maar alles wat ik doe, doe ik voor m’n plezier. Foto Yvonne Waslander

09


Natuurbekijks door Louis Zandbergen

Otter in hartje Stadshagen Het is er dan toch van gekomen: een otter (ook wel Europese visotter) in het centrum van Stadshagen. Al had ik vooraf zo’n waarneming zeker niet uitgesloten, logisch is het ook niet. De otter is vooral ’s nachts actief, daarom is het wel heel bijzonder dat wijkbewoner Sander Giebels de otter ook nog goed gezien heeft. Er zijn nu 160 otters in Nederland en één daarvan is gespot in onze wijk. Onverwachte ontmoeting Elke avond laat Sander Giebels zijn hond uit. Meestal loopt hij naar het Twistvlietpad. Daar is een brede groenstrook langs het water waar ook vaak andere honden lopen. Sander neemt altijd een zaklantaarn mee. Op 11 april ziet en hoort hij iets bewegen in het water vlak bij de brug richting Cultuurhuis en winkelcentrum. Dat verbaast hem niets, hij ziet daar regelmatig muskusratten en soms ook de bruine rat. Die komen veel voor in de wijk. Maar nu hij komt oog in oog met een groter dier en Sander weet het direct: dit is een otter! Hij ziet het dier zwemmen, onderduiken en zelfs naar hem blazen. Dat laatste is niet zo gek, op enkele meters afstand voelt de otter zich in het nauw gedreven. Sander ziet nog dat de otter een redelijke grote vis in zijn (of haar?) bek heeft. Voor Sander is het duidelijk, dit is een unieke waarneming. Een stoot adrenaline giert door zijn lijf.

ratten- en muizenstand op een acceptabel niveau. Aan een meerkoet en waterhoentje zit ook wel wat vlees alleen die veren zijn onhandig. De plek waar de otter is gespot is een brede sloot met land en graag maar dat is nu weer net niet de locatie waar ie overdag slaapt. Dat doet die het liefst onder struikgewas of brede bramenstruwelen. Die zijn niet in de directe omgeving te vinden. Bekend is dat otters ’s nachts grote afstanden afleggen. Ging het misschien om een otter die verder is getrokken? Naar een eigen gebied langs het Zwartewater of toch ergens in de Mastenbroekerpolder? Drie jaar geleden zijn twee jonge otters overleden toen ze in de polder in een muskusrattenklem kwamen. Heel jammer, maar wel het bewijs dat ze in deze omgeving voorkomen. We zijn samen op zoek gegaan naar karakteristieke sporen in het veld maar hebben helaas geen pootafdrukken (ook wel prenten genoemd) gevonden. Een ander belangrijk spoor is het otterpoep, ’spraint’ genoemd. Locatieonderzoek Dit heeft niet alleen een bepaalde vorm, Al snel heb ik contact met Sander en ma- maar ook een eigen geur: die riekt naar ken we een afspraak om ter plaatste te vis. Onderzoekers halen uit die poep het speuren naar andere, extra bewijzen. De otter leeft meestal op de overgang van water en land. Grote stukken water oversteken vindt ie maar niks. Scharrelend langs de oevers op zoek naar lekkernijen. Het liefst vis en daaraan is geen gebrek in Stadshagen. De otter is een echte opportunist en alles wat vlees is en voor zijn voeten komt, pakt ie ook. Dat houdt de Foto wwww.gaiazoo.nl

DNA en bepalen vervolgens waar de verwantschap ligt met de in 2002 uitgezette otters. Er is inmiddels een behoorlijke DNA-databank beschikbaar. Helaas vinden we geen aanvullend bewijs dat het echt om een otter gaat, maar ik twijfel niet. Maatregelen Aan het eind van de twintigste eeuw vindt de laatste otter in Nederland de dood in het verkeer. Waterverontreiniging en verdrinkingen in visfuiken zijn oorzaken van het uitsterven van deze soort. In 2002 zijn eindelijk de wateromstandigheden weer goed zijn en worden er otters uit het buitenland gehaald om hier een nieuwe populatie te vormen. In het waterrijke natuurgebied Weerribben-Wieden worden de eerste otters uitgezet. Inmiddels zijn er al vele jonge otters geboren en gaat het best goed met de otter. Jaarlijks groeit

Sander Giebels wijst de precieze plek aan

KONINGSSPELEN Vrijdag 22 april 2016 stond in het teken van de Koningsspelen die sinds 2013 worden georganiseerd. Door middel van een sportief Oranjefeest hebben dit jaar in Zwolle zo’n 13 duizend kinderen uit het basisonderwijs gezien hoe belangrijk en gezellig het is om samen te sporten en te bewegen. SportService Zwolle organiseerde dit in samenwerking met diverse sportverenigingen. Zo ook op Sportpark De Verbinding in Stadshagen. Er werd begonnen met een Koningsontbijt en door middel van clinics konden de kinderen deze dag kennismaken met verschillende Foto’s Hans van Eerbeek sporten en verenigingen.

10

de totale groep zelfs iets in aantal. Het grootste probleem is het verkeer. Elk jaar zijn er veertig tot zestig verkeersslachtoffers. Op grondgebied van de gemeente Zwolle alleen al zijn er vijf overleden door een tik van een auto. Dat is jammer want met eenvoudige maatregelen is dit vaak te voorkomen. Een otter zwemt bijna nooit onder een brug door wat betekent dat hij de weg oversteekt. Daarmee is de kans groot dat ie geraakt wordt door ‘snelle’ auto’s. Als je een loopplank onder die brug aanlegt, gaat de otter daar over. Opgelost! Begin dit jaar heeft de complete gemeenteraad van Zwolle besloten om in kaart te brengen waar knelpunten zijn voor ottters en deze ook echt aan te pakken. Met eenvoudige maatregelen en weinig geld, kan ook de ambassadeur van het zoete water goed toeven in onze gemeente.

Foto Louis Zandbergen


Bedrijven in actie door Tamara Klappe

Franq Productions In iedere editie van Bedrijven in actie komt een ondernemer uit Stadshagen aan bod. Dit keer Henriët Veen en Rik Tangerman van Franq Productions. keting willen ‘renoveren’. Denk aan een website die ze zelf kunnen wijzigen, die ook goed te bekijken is op mobiele appaHenriët: “Kortgezegd: wij helpen bedrij- ratuur. Of ondernemers die hulp willen bij ven om klanten te werven via internet. het inzetten van sociale media.” We doen dit door ze te ondersteunen bij hun website, sociale media en overige internetmarketing. Hiervoor hebben we Wat onderscheidt Franq Productidiverse pakketten ontwikkeld. Voor be- ons van soortgelijke bedrijven? ginnend ondernemers bijvoorbeeld het Rik: “We helpen onze klanten niet alleen starterspakket. Voor bedrijven die een op het technische vlak, maar ook inhounieuwe doelgroep willen aanboren via in- delijk. We geven daarbij niet alleen advieternet is er een herpositioneringspakket. zen, maar zorgen er ook voor dat de klus Daarnaast bieden wij een internetmarke- geklaard wordt.” tingpakket renovatie aan. Dit pakket is bedoeld voor bedrijven die al wat langer Hoe zijn jullie in dit vak gerold? in de business zitten en hun internetmar- Henriët: “Ik werkte lange tijd als ma-

Waarvoor kunnen mensen precies bij jullie terecht?

nager bij een grote ICT-organisatie. In 2008 startte ik mijn eigen praktijk voor coaching en verandermanagement. Bij Franq Productions onderhoud ik de contacten met klanten, begeleid hen bij het scherp neerzetten van hun marketingpropositie en ben ik de projectleider.” Rik: “Ik ben na mijn promotie in de deeltjesfysica in de ICT gaan werken en bouw al meer dan tien jaar als zelfstandig ondernemer websites voor ondernemers. Bij Franq Productions ben ik de man van de grote lijnen en de techniek.”

Wat is geweldig aan het ondernemerschap?

Welk ander bedrijf zouden jullie een dag willen runnen en waarom? Henriët: “We zouden wel een dag Wehkamp willen runnen. We zijn best nieuwsgierig hoe zo’n grote nationale speler zijn internetmarketing aanpakt.”

Waarom hebben jullie Stadshagen als woon-/werkplek gekozen? Henriët: “Dat is eigenlijk toevallig. Rik verhuisde van Meppel naar Zwolle en hij kwam in deze wijk terecht. Sinds medio 2015 wonen we samen.”

Henriët en Rik in koor: “De vrijheid om je eigen koers te varen”. Rik: “Daarnaast Hoe bevalt Stadshagen? vinden we de contacten met andere on- Rik: “Dat bevalt goed. We wonen in een dernemers erg leuk.” prima woning vlakbij de Milligerplas. Een heerlijke plek om even uit te waaien. We zijn allebei natuurliefhebbers en enthouHebben bepaalde zaken anders siaste roeiers. De nabijheid van het Zwaruitgepakt dan vooraf gedacht? te Water, de Mastenbroekerpolder en de Rik: “We zijn allebei als eenmanszaak be- IJssel vinden we dan ook geweldig. Daargonnen. Sinds begin dit jaar werken we naast zijn we op de fiets zo in de mooie fulltime samen in één bedrijf. Dat blijkt Zwolse binnenstad.” beter te werken dan gedacht. Onze kwaliteiten vullen elkaar erg goed aan en klanNog wensen, dingen die missen ten herkennen dat ook.”

in de wijk?

Henriët: “Om leuk uit eten te gaan, gaan we altijd naar het centrum. Stadshagen kan wel een leuk eetcafé of goed restaurant gebruiken. En we missen een treinRik: “We vragen onze klanten altijd hoe station in de wijk.” ze onze dienstverlening hebben ervaren. Een van hen zei: ‘Ik heb jullie ervaren als uitermate klantvriendelijk , jullie bieden mij als ondernemer precies dat waar ik Meer informatie: www.franq.nl voor de continuïteit van mijn bedrijf iets aan heb’. Rik: “Geweldig, daar doen we het Foto Yvonne Waslander voor!”

Wat is het mooiste compliment dat jullie van een klant hebben gekregen?

Rik Tangerman en Henriët Veen

Begin Stadshoeve is er

Stein krijgt eindelijk zijn zin Door Iris Boersbroek Op woensdag 6 april zijn de eerste takken de grond ingegaan van de Wilgenburcht. Wethouder René de Heer gaf het startschot voor de bouw van de eerste fase van de Stadshoeve, het Avontuurlijk Spelen. Stein den Hertog vond toen hij klein was al dat er te weinig leuke speelplaatsen waren in Stadshagen, plekken waar je zelf je fantasie kunt laten gaan en je ook met je handen kunt werken, in de natuur. Hij was uitgekeken op wipkippen en glijbanen. In die tijd, hij was toen 7 jaar, begonnen ook de eerste ideeën vorm te krijgen voor wat later de Stadshoeve zou gaan heten. Stein nam plaats in de projectgroep met de gemeente en daar is nu dan, na ruim vier jaar het resultaat van te zien. Omdat de locatie van de Stadshoeve de ruïnes zijn van Kasteel Werkeren, wilde Stein iets met dat gegeven doen. Ooit heeft een kunstenaar hier het Geheugentheater willen maken en sinds die tijd liggen de funderingen ervan bloot. Die zijn in de vorm van een ster, met zes punten. Die punten moesten tunnels worden, in het midden bij elkaar komen in een uitkijktoren. Het idee voor de uitvoering

kreeg Stein van The Greenman Project in Dalfsen. Hij volgt daar worskhops en leert bouwen met natuurlijke materialen zoals wilgentakken. Die takken zijn heel buigzaam, je kunt er alles van maken, maar ze lopen ook uit en groeien snel aan elkaar. Zo’n bouwwerk is dus een levend geheel, het verandert per seizoen, moet daarom wel worden bijgehouden maar zit ook heel stevig in elkaar. Mensen die langs de Klooienberglaan fietsen kennen vast wel de ‘wilgenman’. De droom van de Greenman is een geheel organisch gebouwd dorp. Diverse scholen uit Stadshagen namen elk een tunnel voor hun rekening. Stein zit op de Schatkamer, en die ging meteen druk aan het werk met het planten en verbinden van wilgentakken. De andere tunnels zijn inmiddels gedaan door de Zevenspong, de Wendakker, de Vlieger en het Festival. De uitzichtstoren wordt later nog gebouwd. Gespeeld worden kan er in ieder geval. Gelukkig maar, want door onverwachte onverschrijdingen van de aanbesteding loopt de realisatie van de ontmoetingsruimte vertraging op. Meer info: http://www.thegreenmanproject.nl/ http://www.parkdestadshoeve.nl/

Stein, in het midden gehurkt, plant de eerste takken

Het begin van de tunnel staat, in het midden Stein naast wethouder De Heer

en Het resultaat na twee weken

Foto’s Yvonne Waslander

11


INTENSIEF INTENSIEFSPORTSCHEMA? SPORTSCHEMA?

KOM KOMONTSPANNEN ONTSPANNEN

1010RITTENKAART RITTENKAARTWELLNESS WELLNESS INCLUSIEF INCLUSIEF1x1xGRATIS GRATISZONNENBANK ZONNENBANK

**

Fitplaza is méér dandan fitness en sporten. Fitplaza is ook ontspannen en relaxen. In onze uitgebreide Fitplaza is méér fitness en sporten. Fitplaza is ook ontspannen en relaxen. In onze uitgebreide Wellness kuntkunt u genieten van van 2 Finse sauna’s (80 en Turks stoombad, warme whirlpool, Wellness u genieten 2 Finse sauna’s (8090 engraden), 90 graden), Turks stoombad, warme whirlpool, scrubcorner, warm voetenbad, koude stortdouche, relaxruimte en dakterras. Profi teerteer nu van onzeonze scrubcorner, warm voetenbad, koude stortdouche, relaxruimte en dakterras. Profi nu van Wellness 10 rittenkaart en maak op een voordelige manier kennis metmet onzeonze Wellness faciliteiten incl.incl. Wellness 10 rittenkaart en maak op een voordelige manier kennis Wellness faciliteiten 1x gratis gebruik van van de zonnebank. 1x gratis gebruik de zonnebank.

Middelweg 401 -401 8031 VX Zwolle - Telefoon: 038 -038 45 45 100 Middelweg - 8031 VX Zwolle - Telefoon: - 45 45 100

SmallSmall Group Fitness • Individuele Fitness • Tennis • Squash • Groepslessen • Wellness • Bedrijfsfi tnesstness • Solarium • Kids-Opvang Group Fitness • Individuele Fitness • Tennis • Squash • Groepslessen • Wellness • Bedrijfsfi • Solarium • Kids-Opvang

WWW.FITPLAZA.NL/ACTIE WWW.FITPLAZA.NL/ACTIE * Kijk *opKijk onze actievoorwaarden opsite onzevoor sitede voor de actievoorwaarden

12


DE MARKT VAN STADSHAGEN

Roy’s Kwaliteit Kaas Door Margriet Dalmeijer Elke donderdag is er markt bij winkelcentrum Stadshagen en daarnaast staan er op andere dagen regelmatig kramen op de daarvoor aangewezen standplaatsen. In onze serie ‘De markt van Stadshagen’ belichten we elke maand een andere marktkraam. Deze maand is het de beurt aan Roy Bollen van Roy's Kwaliteit Kaas, die op donderdag en vrijdag met zijn kraam bij het winkelcentrum staat. Op donderdag helpt zijn partner Nancy ook mee in de kraam. Roy en Nancy wonen in Almelo en zijn zes jaar geleden hun eigen kaaskraam gestart. Roy: “Ik werkte op dat moment als kok in de horeca, maar kon en wilde de onregelmatige werkuren niet meer met mijn gezin combineren. Nu heb ik veel meer regelmaat en ben ik niet meer elk weekend van huis. Bovendien geeft het hebben van een eigen marktkraam me veel vrijheid. Ik heb er geen moment spijt van gehad dat ik voor mezelf begonnen ben.” Veelzijdig product Het lag voor de hand dat Roy kaas ging verkopen, want hij was eerder werkzaam bij een kaaskraam op de markt. “Ik was dus al vertrouwd met dit mooie, lekkere en veelzijdige product. Bovendien is het een wekelijks terugkerend artikel, waardoor de kans groter is dat klanten elke week terugkomen. Kaas is dus een ideaal product om je klantenkring mee op te bouwen.” Dat kaas een veelzijdig product is, weerspiegelt zich in Roy’s productaanbod: “We verkopen onder andere Noord-Hollandse kaas, boerenkaas, geitenkaas en verschil-

Roy en Nancy hebben in januari hun nieuwe kaaswagen in gebruik genomen

lende biologische en buitenlandse kazen. Daarnaast hebben we een aantal exclusieve kazen die niet overal verkrijgbaar zijn in ons assortiment. Al onze producten zijn van uitstekende kwaliteit en met ons groeiende biologische assortiment spelen we in op de toenemende vraag naar deze producten.” “Servicegerichtheid en een persoonlijke benadering zijn voor ons erg belangrijk”, vult Nancy aan. “Roy weet vaak precies welke kaas zijn klanten altijd kopen en pakt vaak al de juiste kaas voordat de klant iets gezegd heeft. En als mensen vragen hebben over onze producten, staan we altijd klaar om advies te geven. Bovendien kunnen we onze kaas ter plekke vacuüm verpakken, zodat mensen de kaas bijvoorbeeld mee kunnen nemen op vakantie.” Toeval Stadshagen is vanuit Almelo niet naast

de deur, dus hoe kwamen Roy en Nancy dan toch op deze markt terecht? “Dat is een verhaal op zich”, lacht Roy, “toen ik net met mijn marktkraam gestart was, kocht ik een bus van een jongen die in Zwolle woonde. Die bus moest op naam worden gezet en dus gingen we naar het postkantoor in het centrum van Zwolle. Laat nou net die dag de hele binnenstad een pinstoring hebben. We moesten dus noodgedwongen uitwijken naar het postkantoortje in het winkelcentrum van Stadshagen. De jongen van wie ik de bus kocht, vertelde me dat er elke donderdagmiddag een markt is bij het winkelcentrum en dat er nog niemand stond die kaas verkocht. Toen was de keus snel gemaakt. Ik ben hier dus eigenlijk heel toevallig terechtgekomen.” De beslissing om neer te strijken op de Stadshaagse markt bleek een gouden greep, want Nancy en Roy hebben het er goed naar hun zin. Roy: “Het leuke aan

Foto Yvonne Waslander

Stadshagen vind ik dat het zo’n jonge wijk is. Het publiek is hier heel divers en de mensen zijn vriendelijk. Ik vind het ook heel leuk dat we bij zo’n mooi winkelcentrum staan. En omdat de wijk nog in ontwikkeling is, komen er nog steeds nieuwe klanten bij.” Servicegerichtheid en nostalgie “De markt heeft voor mij sowieso een grote charme”, legt Roy uit. “Ik vind de omgang met mensen heel leuk, maar de markt is veel meer dan dat. Het is een ontmoetingsplek, er worden goede producten verkocht en voor veel bezoekers betekent de markt ook een stukje nostalgie. Het persoonlijke contact op de markt is ook erg belangrijk. Bij ons staan klantenbinding en servicegerichtheid nog hoog in het vaandel. Dat zie je in de meeste winkels niet meer.”

Educatief Haagpad op de Tippe geopend Door Margriet Dalmeijer Op zaterdag 23 april heeft wethouder Jan Brink (D66) van Onderwijs en Cultuur het educatieve Haagpad in de Tippe geopend. Het Haagpad is een wandelpad langs natuurgebied De Tippe dat vorig jaar is geopend. Op diverse plekken langs dit pad zijn nu borden geplaatst, waarop meer is te lezen over de natuur,de koeien en biologische veeteelt. Ondanks het wisselvallige weer hadden zich toch tientallen belangstellenden verzameld. Onder hen waren stadsboeren en initiatiefnemers Remco en Christie Sluiter, die de Tippe sinds ongeveer twee jaar in beheer hebben. Het educatieve Haagpad is een initiatief van UwStadsboer BV en is in samenwerking met studenten en docenten van Agrarische Hogeschool Vilentum tot stand gekomen. Ook de Zwolse Bijenteeltvereniging heeft haar steentje bijgedragen. Voordat tot de hernieuwde opening van het Haagpad werd overgegaan, liet wethouder Brink eerst de koeien van Remco en Christie los in de wei. Daarna werd een kunstwerk onthuld van de Zwolse houtkunstenaar Edward Otten, dat geheel in stijl met een fles melk werd gedoopt. Het kunstwerk, dat de uitdagingen in het leven symboliseert, bestaat uit drie rechtopstaande boomstammen met verschillende hoogtes, met daar bovenop zitjes van ouderwetse tractoren. Otten: “De hoogste boomstam symboliseert het on-

bereikbare. Er is namelijk altijd een stap die onbereikbaar is of lijkt, maar met veel kleine stappen komt je droom uiteindelijk toch binnen handbereik.” Groene enclave Christie: “Het kunstwerk staat ook symbool voor ons verhaal. Twee jaar geleden hadden we nog slechts een plan, maar door onze schouders eronder te zetten en goed samen te werken, hebben we in de tussentijd al enorm veel bereikt.” Remco: “In een paar jaar tijd is de Tippe een groene enclave tussen de bebouwing geworden. Het is fantastisch om te zien hoe het bodemleven verandert en er een steeds grotere diversiteit aan flora en fauna ontstaat. Het gebied is constant in ontwikkeling en steeds aan verandering onderhevig.” Een laptop en een droom Wethouder Brink weet nog goed hoe het allemaal begon: “Twee jaar geleden heb ik Remco voor het eerst gesproken. Gewapend met een laptop en een droom kwam hij op onze afspraak en ik werd meteen gegrepen door zijn enthousiasme. Hij vertelde me dat hij de droom had om biologische stadsboer te worden en om mensen weer dichterbij de natuur te brengen en hen weer opnieuw te leren waar hun voedsel vandaan komt. Wij vonden zijn initiatief een ideale manier om de Tippe tot leven te brengen en een mooie, tijdelijke bestemming te geven.” “Mijn voorouders waren stadsboeren in

Foto: Yvonne Waslander

de Assendorperlure en voorzagen de stad Zwolle van voedsel”, legt Remco uit. “Het leek me heel mooi om deze familietraditie voort te zetten en zo kwamen Christie en ik op het idee om zelf ook stadsboeren te worden.” Christie vult aan: “Veel mensen vinden het belangrijk om goed te eten, maar zij zijn ontzettend druk met hun werk en hun gezin. Onze missie is om mensen in de stad een manier van duurzaam leven te bieden die bij hen past en die voor hen haalbaar is. Wij geloven dat duurzaam leven begint met het informeren van de consument en de informatieborden aan het Haagpad helpen daarbij.”

boer Pelleboer al eerder aan de Hasselterdijk zijn stadsboerderij genaamd Stadszicht opende, is er nu ook de stadsboerderij in de Tippe. Het uiteindelijke doel van Remco en Christie is een boerderij midden in de stad, waar zij lokale biologische producten aan de man kunnen brengen. Christie: “Op deze locatie willen we ook een stukje permanente educatie bieden. Wat ook heel leuk is, is dat we onlangs een boerderijwinkel in de binnenstad hebben overgenomen. Daar willen we onze producten gaan verkopen.” Meer informatie op www.uwstadsboer.nl en www.boerpelleboer.nl

Stadsboerderij Het begrip ‘stadsboerderij’ is hot. Nadat

13


Ook gast oude ropva ng

Ontdek Doomijn in... Stadshagen:

Muurmeesterstraat

kinderdagverblijf/peuterspeelzaal/bso

bij OBS De Krullevaar

peuterspeelzaal/bso

Wildwalstraat

bij OBS De Schatkamer

Telfordstraat 30a 8013 RM Zwolle tel. (038) 466 91 51 www.ijsselgroen.nl

Overtoom

Sportlaan

kinderdagverblijf/bso

kinderdagverblijf/peuterspeelzaal/bso

bij IKC De Sprankel

bij IKC Het Festival

Westenholte: Papaverweg

Sterrenkroos

kinderdagverblijf /bso

kinderdagverblijf/peuterspeelzaal

Korianderplein

De mooiste wijkkrant van Zwolle zoekt een vrijwillige

peuterspeelzaal

Advertentie-organisator v/m

Op www.doomijn.nl vindt u een overzicht van al onze locaties.

Je regelt de advertenties van ontvangst, controle tot plaatsing. Onderhoudt contact met aspirant adverteerders, adviseert en sluit contracten af. Voor meer informatie:

www.doomijn.nl /doomijn

X

Mieke Pape, 06-207.597.37, 038-420.1050, Kleine advertentie, miekepape@home.nl of bestuur@vinexpress.nl groot bereik?

ALS BESTE GETEST i Mail naar: v.a. i10

€ 9.995,dverteren@vinexpress.nl SPECIALIST IN HYUNDAI

Autobedrijf Bert Wieten WWW.BERTWIETEN.NL Tussenpersoon in Hyundai

Kleine advertentie, groot bereik? Mail naar: adverteren@vinexpress.nl

Inloopspreekuur ‘Reizen met het OV’ De volgende bijeenkomst voor 55-plus’ers over reizen met het openbaar vervoer is op vrijdag 3 juni in het Cultuurhuis, van 10.30 tot 12.00 uur. U kunt terecht met vragen als: hoe vraag ik de OV chipkaart aan? Hoe werkt de 40-procent-samenreiskorting? Wat is Regiotaxi? Welke buslijnen komen dichtbij mijn huis? Hoe werken de automaten op het station? Ook wordt stap voor stap laten zien hoe de website van de NS werkt. Meer weten over reizen met het openbaar vervoer? Kom vrijblijvend naar het inloopspreekuur. OV-ambassadeurs Gerrit, André en Klaas helpen u graag op weg. De koffie staat klaar.

14

Ontdek je eigen

@doomijn

Kinderopvang

Goofy door Ree

Stadshagen door de ogen van Goofy Boven mijn krantenverhaaltjes staat altijd Stadshagen door de ogen van Goofy. Eigenlijk klopt dat niet. Stadshagen is natuurlijk wel de leukste wijk van Zwolle - ik woon er immers. Maar mijn verhaaltjes gaan ook over Holtenbroek, ZwolleZuid, Hongarije, Duitsland en alle andere plekken waar ik kom. Tegenwoordig is dat ook Wanneperveen, want daar staat ons tweede huisje. Onze stacaravan, die we vorig jaar hebben gekocht van onze buren, in Stadshagen, dat dan weer wel. In Stadshagen hebben wij een sloot voor ons huis en in Wanneperveen ook. In Stadshagen hebben we de Milligerplas en bij Wanneperveen hebben we de Gieterse plas, die hoort bij Giethoorn. Zo heet die plas niet echt, maar ik vind het wel leuk klinken. Doordat ik nu steeds zoveel water om mij heen heb, heb ik besloten om mijn zwemdiploma’s te gaan halen, net als de bonuskleindochter van de baas en de vrouw. Weten jullie wat dat is een bonuskleindochter? Het vrouwtje en het baasje hebben een heleboel bonusfamilie. Dat leg ik nog wel een keer uit. Onze Kayleigh heeft pas haar derde diploma gehaald, dat is C. Ze moet nog tot Z, denk ik, dus ze kan nog wel even voort. Ik wil ook zwemdiploma’s halen zodat ik reddingshond kan worden. Dan kan ik iedereen redden die in al die slootjes en plassen valt, in Stadshagen en in Wan-

Foto Yvonne Waslander

neperveen. In Giethoorn varen heel veel mensen met bootjes die kunnen fluisteren. Hoe dat werkt moet ik nog onderzoeken. Ik heb nog nooit gehoord van pratende of fluisterende boten. Er valt vast wel eens iemand over boord en als ik dan in de buurt ben kan ik hem redden en medailles winnen. Aan de andere kant, als ik eerst mijn diploma’s van A tot en met Z moet halen, dan ben ik wel een hele tijd bezig. En al die medailles, opspelden kan ik ze niet. Als ik ze om mijn nek hang

wordt dat veel te zwaar, dan zink ik en kan ik niemand meer redden. Misschien moet ik toch iets anders bedenken. Vissen, dat doen ze ook in Stadhagen en in Wanneperveen. Daar hoef je geen diploma’s voor te hebben. Alleen een vergunning en die kun je zo kopen. Misschien word ik wel visser. Zou je daar ook prijzen mee kunnen winnen? Dit was ‘De wereld door de ogen van Goofy’, speciaal voor de Vinexpress. Pootje, likje en blafje en tot de volgende keer.


Passie voor schrijven Door Riet van der Wenden

In onze serie over vrijwilligers laten we deze maand onze jongste schrijvende redacteur aan het woord: Margriet Dalmeijer. Afkomstig uit Almelo, woont ze sinds haar studietijd in Zwolle en sinds een jaar of vijf is ze met man Olaf en poezen neergestreken in Stadshagen. Ze kwam in Zwolle voor de studie Journalistiek, maar verruilde deze opleiding uiteindelijk voor de studie Geschiedenis aan de Universiteit in Nijmegen. Met de keuze voor het onderwerp van haar afstudeerscriptie kwam de liefde voor beide disciplines weer samen: ze onderzocht de politieke berichtgeving van twee kranten uit vroeger tijden, de Zwolsche en de Leeuwarder Courant. Ze trok hiervoor stoffige archieven in en spitte zo’n tweehonderdjaaroude kranten door. “Boeiende lectuur,” vertelt Margriet bevlogen, “waarin de berichtgeving een licht satirische toon had. Dat vond ik heel verrassend. Verder bleek bij vergelijking van de twee kranten dat de Friezen iets minder voorzichtig hun woorden wogen en kozen. Leuk feitje is dat zo’n tweehonderd jaar geleden ook De Vrolijkheid al voorkwam in de plaatselijke krant.” Wie zegt dat geschiedenis saai is? Liefde voor schrijven Haar grote liefde was en is schrijven. Al vanaf haar achtste schrijft ze dagboeken en verhalen. Met de pen, want de beweging van met de hand schrijven maakt dat je je gedachten beter op een rij zet dan snel tikken op een toetsenbord. Ze heeft inmiddels heel wat dagboeken volgeschreven en er zullen er nog vele bijkomen. “Ik probeer iedere dag een stukje te schrijven. Het is een geweldige manier om te reflecteren op het dagelijkse leven.” Naast dagboeken schrijven houdt Margriet ook van creatief schrijven. Af en toe volgt ze een cursus om samen met andere liefhebbers te schrijven, over een liedtekst bijvoorbeeld. Het houdt de creatieve pen vloeiend. Met heel veel liefde tekent ze ook levensverhalen voor ouderen op, via Het Gilde. Hierin komen haar interesses voor geschiedenis en persoonlijke verhalen bij elkaar. “Ieder mens heeft zijn eigen unieke geschiedenis en deze is het waard om op papier te zetten en zo te bewaren voor de (klein) kinderen.” Margriet trekt dan een tijd op met een oudere en vaak ontstaat er een hechte band. “Ik ben soms zo verbaasd wat ze me allemaal vertellen. Af en toe komen er dingen boven tafel die ze nog aan niemand verteld hebben, zelfs niet aan hun eigen partner. En dat vertellen

ze dan zomaar aan mij!” Het is dankbaar werk, dat nooit verveelt. Soms droomt Margriet van een contract bij een uitgeverij, “Ik wil graag in de toekomst een boek schrijven. Het moet een boek worden dat mensen een goed gevoel geeft. Een mooi, lichtvoetig verhaal waar ze blij en vrolijk van worden.” Vinexpress Margriet kwam via-via de redactie van de Vinexpress binnen. Het begon allemaal met Breecamp Nieuws. Dit nieuwsblad was vanuit Travers opgestart en ze zochten iemand die deze kar wilde trekken, iets wat Margriet inmiddels ruim een jaar met veel plezier doet. Als eerste wapenfeit schreef ze een stevig persbericht over

de wens van de bewoners van Breecamp voor een bushalte in de wijk. Dit bericht trok de aandacht en zo werd ze benaderd door de eindredactie van de Vinexpress. “Ik vind het superleuk om voor de Vinexpress te schrijven. Mijn eerste artikel kwam gelijk op de voorpagina, dat was voor mij een heel mooie verrassing.” Voor de Vinexpress schrijft Margriet over uiteenlopende onderwerpen. Het kan gaan over Breecamp, maar de huidige reeks over de marktkramen ligt haar ook na aan het hart. “Het heeft veel overeenkomsten met levensverhalen. Ik ben altijd heel nieuwsgierig naar de mens achter het verhaal. In dit geval de mens achter de marktkraam. Wat beweegt iemand om dag in dag uit, in weer en wind, op een markt te gaan staan? Het is keihard werken, wat drijft zo iemand? Wie je ook interviewt, het levert altijd een boeiend verhaal op.” Vrijwilligerswerk Met heel veel liefde en toewijding zet Margriet zich in voor alle dingen die ze onderneemt. Vrijwilligerswerk levert heel veel op, zoals waardering. “Zeker als ik

Margriet met een door haar geschreven levensboek en een verhalenbundel

denk aan het schrijven van levensverhalen. Daarnaast wordt je sociale netwerk enorm uitgebreid. Ook niet te vergeten: ik leer veel bij op organisatorisch en zelfs op schrijfgebied en voor mijn communicatieve vaardigheden is het ook niet verkeerd. Kortom, het verrijkt me en het geeft me energie.” Ze voegt er eerlijk aan toe: “Natuurlijk hoop ik ook dat het een opstapje is naar betaald werk. Ik kan met mijn vrijwilligerswerk in ieder geval laten zien wat ik in huis heb.”

Ook toe aan uitbreiding van je sociale netwerk? Informeer eens naar de vacatures bij de Vinexpress. We zijn op zoek naar bestuursleden, (hoofd) redactie, advertentiecoördinator, fotografen, opmakers. Mail voor opgave of meer informatie: miekepape@home.nl of bestuur@vinexpress.nl of kijk op www.vinexpress.nl

Foto Yvonne Waslander

Anton Ekker Parket heeft de Topper onder de visgraatvloeren. Deze zijn zeer geschikt voor op vloerverwarming en in de keuken. (prijzen vanaf € 59,50 p/m2 ongelegd incl. Topbescherming)

Papaverweg 108 • 8042 EK Zwolle • 038 421 63 33 • info@antonekkerparket.nl

www.antonekkerparket.nl 15


GRATIS

*

bij aanschaf van uw CV-ketel

Vraag naar de voorwaarden.

T.W.V. €250,-

comfort

Maak direct een afspraak. Bel 0800 15 87 of kijk op www.energiewacht.nl Schaf nu een CV-ketel via Energiewacht Groep aan en ontvang een Media Markt-cadeaukaart t.w.v. € 250,-! Met deze cadeaukaart kunt u uit het hele assortiment van Media Markt zelf een cadeau kiezen. Wilt u geen cadeaukaart? Geen probleem, u ontvangt dan € 200,- korting! Kijk voor meer informatie over deze unieke actie op www.energiewacht.nl/cvketel!

HELDENDAG IN STADSHAGEN ZATERDAG 18 JUNI • 10.00 - 16.00 UUR

ONZE REDDERS IN NOOD

KNUTSELEN EN SCHMINKEN WWW.WINKELCENTRUMSTADSHAGEN.NL

16