Vinexpress maart 2016

Page 1

Wijkkrant 14e jaargang maart 2016

03 Supernovaschool

04 Buckhorstlaan uitgelicht

13 School of Selfdefence

04 Waterkerende geluidswal 05 Riet over Henk en Yvonne 08 Gratis theateravond 15 Expositie schilders WijZ

Verbindingshuis naar Cultuurhuis Door Alice Tekst Het Verbindingshuis is tegenwoordig te vinden in het Cultuurhuis. Op feestelijke wijze is het eerste jaar in het oude pand van de Rabobank in Stadshagen afgesloten. In januari 2015 is het Verbindingshuis gestart. Nu, een jaar later, kan worden geconcludeerd dat het concept zo’n succes is, dat de formule wordt voortgezet op een andere locatie in de wijk. Het Verbindingshuis is vanaf maart onderdeel van het Cultuurhuis. Danny van den Beld, opbouwwerker bij Travers, legt uit: “We gaan eerst naar een tijdelijke constructie. We zitten nu in het Cultuurhuis zoals het nu is ingedeeld. Voor de zomer wordt er verbouwd. Daarna vindt de volledige implementatie van het Verbindingshuis in het Cultuurhuis plaats.” De beheerder van het huidige Verbindingshuis, Klaas Schuuring, vult aan: “Er zijn nu vier varianten voor de aanpassing op de begane grond. De beslissing hierover en de verbouwing zelf gaan de komende maanden nog in beslag nemen.” Community of Practice Gerdo van den Burg, manager particulieren bij Rabobank IJsseldelta: “Die beslissing wordt genomen door alle betrokkenen samen: de beheerder van het Cultuurhuis WijZ, de gemeente en de Community of Practice.” In de Community of Practice zitten vertegenwoordigers van de verschillende deelnemers aan het Verbindingshuis. Ondernemers uit de wijk die iets terug willen doen voor de wijk, kunnen zich bij hen aanmelden. In eerste instantie krijgen ondernemers een gratis, flexibele werkplek en worden alleen de consumpties betaald. In een later stadium wordt er naar alle waarschijnlijkheid wel betaald voor de werkplekken. Deze financiering is op dit moment nog een zoektocht. Gerdo van den Burg: “Ook de Klokkengieterlaan 48 8043 BS Zwolle Bel voor een afspraak (038) 42.04.109 www.johnbijsterbosch-haarmode.nl

Het Verbindingshuis is een succesvol concept gebleken.

Rabobank denkt hierin mee. Wij denken na over een verdienmodel voor zowel de ondernemers als voor het Cultuurhuis.” Terugblik Het Verbindingshuis is een initiatief van Rabobank IJsseldelta in samenwerking met Travers Welzijn en actief sinds januari 2015. Van den Burg: “Vanuit diverse klant- en ledenbijeenkomsten ontstond het idee om het kantoor te gebruiken voor verbindingen tussen jongeren, ouderen en ondernemers.” Van den Beld: “Vanuit Travers was ‘samen maken we de buurt’ de belangrijkste beweegreden.” De start was gelijk al veelbelovend, boven verwachting zelfs. Klaas Schuuring licht toe: “Het viel meteen op dat het breed publiek trok, er was veel animo voor verschillende initiatieven. Van weggeefwinkel tot een juridisch adviseur, van kinderpsychologie tot en met taalcursus voor allochtonen. Dat hebben we in de loop van het jaar verder uitgebouwd, iedere maand meldden zich twee of drie nieuwe initiatieven aan.” Verbinden met resultaat Behalve een werkplek is een van de kerndoelen dat de ondernemers ook verbindingen met elkaar en met de wijk vinden. Een mooi voorbeeld van zo’n verbinding

is de samenwerking tussen Travers Welzijn en de Zwolse Mediafabriek. Gezamenlijk hebben zij NieuwzKidz opgericht, kinderen uit Stadshagen gaan als reporters de wijk in. “Een ander voorbeeld is de samenwerking tussen de Weggeefwinkel, het Sociaal Wijkteam en de juridisch adviseur die hier zitting heeft. Daarnaast zijn er ook tussen Park de Stadshoeve, de Groene Loper en wijkstichting Stadshagen Totaal interessante verbindingen ontstaan,” aldus Van den Burg. Volgens de drie heren is een van de doelen voor de nabije toekomst dat het echt een begrip wordt in de wijk en dat werken, wonen en leven in de wijk gebeurt. En Danny van den Beld voegt toe: “En dat mensen de ruimte krijgen om innovatief bezig te zijn. Om zich te kunnen ontwikkelen, zich te ontplooien en te groeien.” Verhuizing Op vrijdag 26 februari sloot het Verbindinshuis op de oude locatie met feest. Gebruikers en belangstellenden waren uitgenodigd. Tijdens de voorjaarsvakantie vond de verhuizing plaats. Sinds 1 maart is het Cultuurhuis, Werkerlaan 1 de nieuwe locatie voor de Weggeefwinkel, Travers Welzijn met taallessen, naaiatelier, jongeren & opbouwwerk, de Zwolse Me-

Foto’s Yvonne Waslander

diafabriek, Nieuwzkidz, Duurzaam Doe Je Zo, Juridix en alle andere ondernemers. De openingstijden zijn hetzelfde als die van het Cultuurhuis. Meer weten? Loop gewoon binnen, of kijk op de facebookpagina van Verbindingshuis Stadshagen.

ESTJES MAAK UW FE LIJK! ONVERGETE

rte

geboo

Abraham Sarah bo of og

ussen springk fun multi

WIJ VERHUREN OOK:

Diverse opblaasobjecten, springkussens, attracties en partytenten. 038-337 69 84 | www.funverhuurzwolle.nl


kinderdagverblijf

de 7 dwergen

gewoon de laagste prijs gewoon de ruimste openingstijden gewoon de meest flexibele opvang

“Tijdens de eerste emotionele dagen na het overlijden zijn er heel veel dingen die geregeld moeten worden. Juist dan is het fijn als een professional u bij staat, zodat alles met zorg en aandacht geregeld wordt. Zo kunnen we samen een mooi en persoonlijk afscheid tot stand brengen dat past bij de overleden dierbare èn bij de nabestaanden. Ik heb speciale aandacht voor uw budget, natuuruitvaarten en live-muziek.”

vanaf april stadshagenin !

speel, lach, groei! Wilt u een overlijden melden? Bel Freda 06-42513280. Dag en nacht bereikbaar, zeven dagen per week.

Uitvaartbegeleider Freda Gaasbeek

www.de-7-dwergen.nl | info@de-7-dwergen.nl haydnstraat 2, zwolle | 038 45 372 zwaardvegerstraat 124, zwolle

Verzorgt uw uitvaart natuurlijk

www.fredagaasbeek.nl

Aa-landen Zwolle-Zuid Stadshagen Werkerlaan 267 8043 LV Zwolle (Naast de Rabobank)

NU ZWANGERFIT!

038 420 31 00 Voor alle behandelingen

Kleine advertentie, groot bereik?

Geen wachtlijst

www.fysiozwolle.nl

...houdt u in beweging

Mail naar: adverteren@vinexpress.nl De mooiste wijkkrant van Zwolle zoekt een vrijwillige

Advertentie-organisator v/m

Je regelt de advertenties van ontvangst, controle tot plaatsing. Onderhoudt contact met aspirant adverteerders, adviseert en sluit contracten af. Voor meer informatie:

X

Mieke Pape, 06-207.597.37, 038-420.1050, miekepape@home.nl of bestuur@vinexpress.nl

Kleine advertentie, groot bereik? Mail naar: adverteren@vinexpress.nl

Dakkapellen Dakramen Zolderverbouw Kozijnen Rolluiken Nokverhoging

Vragen? Bel 0341 - 45 14 41 02

info@dooijewaarddakkapellen.nl

ALS BESTE GETEST Gratis navigatie t.w.v. Rente financiering

1300,-

2,99 % vanaf € 10.995,-

i10

Autobedrijf Bert Wieten WWW.BERTWIETEN.NL

ACTIE! Kunststof dakkapel 400cm al vanaf € 4.475,-

www.dooijewaarddakkapellen.nl


Colofon VINEXPRESS Stadshagen Uitgever Stichting Vinexpress Stadshagen Hoofdredacteur: Vacant Eindredactie: Inez van Slooten, Iris Boersbroek Redactie: Louis Zandbergen, Esther Nap, Tamara Klappe, Judith van Leeuwen, Renee van Hensbergen, Alice Tekst, Geert-Jan den Hengst, Jac de Groot, Cindy Doorn, Riet van der Wenden, Margriet Dalmeijer

Nieuwe school Supernova start in 2016

Fotografie: Yvonne Waslander, Elisabeth van Munster, Henk Gerrits, Hans van Eerbeek Opmaakredactie: Martin de Zoete, Esther Nap, Jessica van Amerongen, Jessica Dekker Vormgeving: Claudia van de Leur Druk: Drukkerij Hoekstra, Emmeloord Bezorging: Verspreidingsbureau Krantenhalte Stadshagen, Jolanda Vijverberg Telefoon 038 8501937 info@krantenhaltestadshagen.nl www.krantenhaltestadshagen.nl Bestuur Stichting Vinexpress: Arjan Veldhuis (voorzitter, secretaris a.i.) Mieke Pape (penningmeester) Jos van Dijk (alg. bestuurslid) bestuur@vinexpress.nl Adres Bestuur Stichting Vinexpress: Werkerlaan 1, 8043 LT Zwolle Mailadres redactie: redactie@vinexpress.nl Twitter: VinexpressNL Website: www.vinexpress.nl Adverteren in Vinexpress Stadshagen? telefoon 06 46065912 adverteren@vinexpress.nl Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen voor publicatie zonder toestemming van de uitgever. Ingezonden brieven kunt u alleen per email aanleveren en moeten voorzien zijn van uw naam, adres en telefoonnummer. Het ontbreken van deze gegevens betekent: geen plaatsing. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven te weigeren of in te korten. De Vinexpress heeft een oplage van 8.800 exemplaren. De redactie en het bestuur van deze krant bestaat uitsluitend uit vrijwilligers.

Inleverdatum kopij voor de editie van april 2016: uiterlijk maandag 28 maart 2016.

Mnbghg]^kahn] MnbgZZge^` !Lb^k"[^lmkZmbg`^g L\anmmbg`^g ;^ieZgmbg` ^g `Zshg Obco^kl Mnbganblc^l Ohhk ^^g okbc[ebco^g]^ h__^km^ ^g(h_ Z_likZZd3 Sphee^ u )/&.*-0+1)0 bg_h9aho^gb^kl[^]kbc_kb^mo^e]'ge ppp'aho^gb^kl[^]kbc_kb^mo^e]'ge

Mariska Braakhekke (links) en Heidy van den Berg (rechts)

Door Alice Tekst Een nieuwe openbare basisschool waarbij gepersonaliseerd leren centraal staat. Initiatiefneemsters Heidy van den Berg en Mariska Braakhekke openen in augustus Supernova. Iedere leerling volgt zijn eigen leerlijn. In eigen tempo, op eigen niveau en met eigen inbreng. Als hulpmiddel bij het leren wordt de iPad ingezet. De kinderen hebben allemaal een iPad met oefeningen voor rekenen en taal. Op de iPad zit ook een tool voor planning. Daarmee zijn de kinderen zelf eigenaar van een deel van hun dagindeling. Mariska: “Kinderen komen aan het begin van de dag samen in een basisgroep, de zogenoemde basegroup om de dag te openen. Dat gebeurt met een kringgesprek, het bespreken van een nieuwsitem of een bepaalde viering. Daarna is een gedeelte van de ochtend bestemd voor workshops. De kinderen schrijven zich hier van tevoren voor in. Samen met de ouders kijken de kinderen welke workshops aansluiten op hun leerdoelen en interesses. Met behulp van de planningtool waarin het totaalaanbod staat, maken ze hun eigen rooster.” Kerndoelen “Belangrijk om op te merken dat de kinderen zo zelf eigenaar worden van hun rooster en hun leerdoelen. Natuurlijk volgen wij dit en letten wij erop dat de kerndoelen gehaald worden. Maar ieder kind kiest zijn eigen tempo en niveau,” vult Heidy aan. Bij iedere workshop kunnen zich tien tot twaalf kinderen inschrijven. Zij werken dus samen met kinderen van

Foto Alice Tekst

verschillende leeftijd. In de school komt een stilteplein waar kinderen zelfstandig kunnen werken. Mariska: “In de middag is er meer ruimte voor expressieve vakken, zoals beweging, handvaardigheid, toneelspelen, dans en muziek.” Heidy legt uit wat het unieke aspect is: “Het houdt ook echt in dat leerlingen mogen versnellen en verdiepen. Al naar gelang van eigen interesse en niveau. Maar het is ook acceptabel als een kind alleen de basis ontwikkelt, zolang de kerndoelen maar gehaald worden.” De basegroup wordt samengesteld aan de hand van leeftijd. Dit vanwege de sociale interactie en de emotionele ontwikkeling. Mariska: “Met dit onderwijs willen wij echt aansluiten op de leerling en daarom noemen wij het ‘gepersonaliseerd’. Zo hebben we straks hele gelukkige en gemotiveerde kinderen rondloppen. We gaan echt met het kind in gesprek om samen te bepalen wat ze willen leren. Ouders zijn heel betrokken bij de leerdoelen, we hebben om de zes weken een voortgangsgesprek. Ook om samen de leerdoelen te bepalen en de ontwikkeling bijhouden. De ouders plannen samen met kinderen de doelen in.” Heidy: “Ook de talenten van ouders worden ingezet op school. Zoals een ondernemer die vertelt hoe je een bedrijfje opzet. Of iemand uitlegt hoe sluikreclame werkt. Of een arts die vertelt over het menselijk lichaam.” Stralende ster Mariska is tien jaar leerkracht en tevens taalspecialist. Stralend: “Mijn werk is mijn passie. Ik heb altijd gedacht dat er ook op een andere manier met kinderen gewerkt kan worden. Nu kan ik dit waar-

Kerken organiseren werkcafé Op maandagavond 21 maart 2016 is er vanaf 19.30 uur een werkcafé in de kerk De Fontein. Bedoeld voor werkzoekenden, om ervaring te delen, elkaar tips te geven en het eigen netwerk uit te breiden; de moderne manier om een (andere) baan te vinden. Naast kerkleden zijn ook anderen van harte welkom. De avond begint met een rondje kennismaken en kent een vertrouwelijk karakter; wat gezegd wordt, blijft binnen de

groep. Er is ruimte voor emoties; de ene kandidaat is vol goede moed, een andere kan boos zijn, terwijl weer iemand anders erg teleurgesteld is. Alles mag besproken of gevraagd worden. Er kunnen allerlei onderwerpen aan de orde komen waarbij eigen inbreng zeer welkom is. Meer informatie bij Popke Alkema, 06 19172675 en Wim de Groot, 06 52683252. Aanmelden voor het café kan via werkcafewest@gmail.com

Waarom? Het laatste stukje van de puzzel is inmiddels gelegd. Oftewel: dat nutteloze stukje grond heeft ook eindelijk een bestemming gekregen. En hoewel iedereen uit de buurt wist dat deze dag eens zou komen, het gebeurde toch onverwachts. Al vanaf het moment dat ik in Stadshagen kwam wonen, ergens in 2004 aan de Tolhekstraat, was het een leeg, achteloos veldje vol onkruid gebleven. Destijds niet zo raar natuurlijk, want de helft van wat nu Stadshagen is, was toen nog een kale vlakte. Zoals het een nieuwbouwwijk betaamt, schoten de woningen of andere bouwsels uit de grond. Ook aan de Belvédèrelaan: huizen, appartementen, een basisschool en zorgprojecten. Maar wat er ook gebeurde, dat lapje grond aan de Belvédèrelaan, naast basisschool de Wendakker, bleef onbebouwd Meerdere bestemmingen heeft het in de loop der jaren gehad en dan niet alleen in mijn eigen fantasie. Zouden er huizen komen? Een parkeerplaats? Misschien een trapveldje? Ook hoorde ik over plannen om er een woonzorgproject neer te zetten, ongeveer gelijk als het ernaast gelegen appartementencomplex Ensemble. Tot een aantal maanden geleden plotsklaps de graafmachines aan de slag gingen. Maar wat zou er gebouwd worden? Ik ving geruchten op over een multifunctioneel centrum. Niet lang daarna kwam het verlossende antwoord. Er werd een fitnesscentrum gerealiseerd. Maar natuurlijk, ook belangrijk! Die zijn er binnen Stadshagen immers nog niet. Toch? Laat mij duidelijk zijn: ik gun iedereen financieel succes, een baan en een fijn fitnesscentrum. Maar waarom een fitnesscentrum? Dan vraag ik mij als argeloze burger wel af hoe de besluitvorming hiertoe komt. Wie trok er achter de schermen aan de touwtjes? Aan de straatkant staat sinds kort ook een bord met in grote letters daarop: Waarom Profit? Dat vraag ik mij ook af. maken.” Heidy is twintig jaar actief in het onderwijs. Op dit moment is zij directeur voortgezet gepersonaliseerd onderwijs. Vanuit haar passie voor onderwijs is zij betrokken geraakt bij dit project. “Wij zijn er van overtuigd dat dit de beste manier is om onderwijs te verzorgen. Wij zijn een school die kinderen laat stralen. Vandaar ook de naam, Supernova: een felle, heldere, stralende ster,” aldus Heidy. De school wordt gehuisvest naast de Krullevaar. De komende maanden zijn de dames druk bezig met het inrichten van de ruimte. Heidy: “Op 8 april organiseren we de Grote Peuterdag. Dan kunnen ouders en kinderen komen kijken en kennis maken.” Meer info www.supernovazwolle.nl

De volgende Vinexpress ligt op 20 april in uw brievenbus. Ook iets te melden? Mail het de redactie uiterlijk maandag 28 maart.

03


door Margriet Dalmeijer Benieuwd naar de betekenis van een straatnaam? Iedere maand komt in de Vinexpress een andere straat in Stadshagen ‘voorbij’. Dit keer de Buckhorstlaan. De Buckhorstlaan bevindt zich in Werkeren en is genoemd naar een voormalige havezate, die zich vlakbij Zalk bevond. Een havezate was een versterkt huis, waarvan de eigenaren bijzondere staatkundige voorrechten hadden. Zo was het bezit van een havezate met een bepaalde grootte een vereiste om toegelaten te worden tot de ridderschappen van Overijssel en Drenthe. Bewogen geschiedenis Buckhorst, een roofridderslot, bestond waarschijnlijk al in de elfde eeuw en kent een bewogen geschiedenis. Het kasteel werd voor het eerst genoemd in 1224, toen het door de bisschop van Utrecht

werd het kasteel door Karel van Gelre heroverd en werd Johan vrijgelaten.

milies. In 1770 kreeg de familie Bentinck de heerlijkheid in bezit.

werd veroverd en verwoest. Die had namelijk door toedoen van de graaf van Gelre een vete met kasteelheer Diederik van Buckhorst. Na de verwoesting volgde een verzoening met de bisschop en werd het kasteel herbouwd. In 1227 kwamen Diederik en zijn zoon om het leven bij de slag bij Ane, waar ze tegen de Drenten streden.

Verschillende rechten De bewoners van Buckhorst hadden verschillende rechten. Zo mochten zij in het dorp Zalk onder andere burgemeesters, schouten en predikanten benoemen. Ook mochten zij zitting nemen in de ridderschap en hadden zij visrechten in de IJssel. Naast Zalk ontwikkelden de kasteelheren een bijzondere band met het nabijgelegen Kampen, dat toen sterk in opkomst was.

Van 1521 tot 1524 was het kasteel tijdelijk in het bezit van de Zwollenaren, die kasteelheer Johan van Buckhorst gevangen hadden genomen na een ruzie met zijn jongere broer Arnold. Die meende namelijk dat hij meer recht had op de havezate dan zijn oudere broer. Uiteindelijk

Oorspronkelijk werd de havezate bewoond door de Buckhorsten, die het kasteel zijn naam gaven en van oorsprong uit Duitsland afkomstig waren. Toen in het jaar 1612 Florentina van Buckhorst overleed en daarmee ook het geslacht uitstierf, kwam de burcht in handen van andere fa-

Afbraak van het kasteel Van 1814 tot 1830 zetelde Berend Hendrik Bentinck als gouverneur van Overijssel op de havezate. Na zijn overlijden kwam het kasteel in handen van zijn zoon, Hendrik Coninck Bentinck. Hij stierf echter in 1839 zonder nakomelingen en dit bleek het definitieve einde van Buckhorst te betekenen. Het kasteel werd een jaar later voor een aanzienlijk bedrag verkocht en afgebroken. Bovengronds is er, behalve het grachtenpatroon, dus niets meer van Buckhorst over. Wel zijn er tijdens opgravingen fundamenten van het kasteel in de grond gevonden en vanwege deze vondst is het voormalige kasteelterrein verklaard tot rijksmonument. Er zijn plannen om kasteel Buckhorst te herbouwen.

De Buckhorstlaan is vernoemd naar een voormalige havezate bij Zalk.

Foto Henk Gerrits

Is de waterkerende geluidswal nuttig?

Geluidswal en waterkering Stadshagen voltooid Door Jac de Groot Wie over de Hasselterweg rijdt met de auto vanuit Zwolle kan het niet ontgaan: na de eerste stoplichten, die naar de nieuwe wijk De Tippe moeten leiden, liggen een aantal hopen met grond, die langzamerhand vervormen tot een grote aarden wal. Deze wal is de unieke geluidswal met een waterkerende functie, die Stadshagen moet beschermen tegen dijkdoorbraken van IJssel en Vecht. Het project moet als voorbeeld dienen voor het Nationale Deltaprogramma. Het project om de wijken aan de randen van de Mastenbroekerpolder te beschermen tegen dijkdoorbraken is opgezet door de gemeenten Kampen, Zwartewaterland en Zwolle, maar ook door het Waterschap Groot Salland (sinds januari Waterschap Drents Overijsselse Delta). De uitvoering lag in handen van Buro MA.AN. De bedoeling is dat woongebieden die in de Mastenbroekerpolder liggen, beschermd worden tegen dijkdoorbraken die de polder treffen. In het geval van een doorbraak kan de polder vollopen en het water stijgen tot een hoogte van twee meter. Voor duizenden inwoners betekent de geluidswal/waterkering extra veiligheid, zo meldt de gemeente Zwolle op de website. De ontwikkeling van het deel van de geluidswal vanaf de stoplichten naar ’s-Heerenbroek is inmiddels afgerond. Dit is ook

04

de wal met de waterkerende functie. Deze wal eindigt ten noorden van de Milligerplas. Hierdoor wordt op de nieuwe N331 het zicht op Stadshagen aan de ogen van de automobilist onttrokken. Wel zijn er op de dijk plekken gemaakt waar bezoekers de polder in kunnen kijken. Het zicht vanuit de Oude Wetering de polder in is blijven bestaan. Daar bevindt zich geen geluidswal. De vraag is dan, hoe dit waterkerend moet werken, want een emmer met een gat houdt ook geen water vast. Valse veiligheid? Op 21 januari 2015 stond in De Stentor een artikel over de geluidswal met waterkering, waarin Ties Rijcken, onderzoeker aan de TU Delft, stelde dat het geld voor waterwering beter in de primaire dijken gestoken kan worden. Hij gebruikt dit voorbeeld: een dijkje (de geluidswal) achter een dijk (van de Mastenbroekerpolder), achter een stormvloedkering (Ramspolkering) achter een afsluitdijk. Maken de ambtenaren van de gemeenten in de Mastenbroekerpolder zich terecht druk over mogelijk hoogwater in de polder? Zo ja, dan kan de veiligheid van de inwoners misschien beter groots aangepakt worden, zodat honderdduizenden inwoners tegelijk achter een veilige dijk komen te wonen. Als het antwoord negatief is, dan is de waterkering in de geluidswal rondom Stadshagen een mooi voorbeeld van weggegooid geld. De woorden van Rijcken zetten een mens wel aan het denken over het nut van deze waterkering, die vanwege de grotere waterke-

ringsmaatregelen wellicht nooit werkelijk dienst hoeft te doen. Mastenbroekerpolder beschermd Hoewel er duidelijke negatieve kanten zitten aan de werkelijke functionaliteit en het nut van de waterkerende geluidswal, kan er ook van de andere kant gekeken worden. Staande in het midden van de Mastenbroekerpolder (bij de kerk) en kijkend richting Zwolle heeft de dijk nog een andere functie, namelijk het groene zicht in de polder behouden. Zonder de geluidswal zouden de huizen van

Stadshagen goed zichtbaar zijn, zoals het geval is vanuit de richting van ’s-Heerenbroek. De groene wal zorgt er wel voor, dat onze wijk enigszins verborgen blijft voor de inwoners en fietsers in één van de oudste polders van Nederland. Zo blijft de Mastenbroekerpolder iets van haar eigenheid behouden. Elke Stadshagenaar maakt letterlijk deel uit van deze polder en zo draagt onze wijk haar steentje bij aan het behoud van een oud stukje cultureel erfgoed. Tevens is onze wijk een mooie uitvalsbasis voor fietstochten door de polder en langs de IJssel en de Vecht.

De geluidswal met een waterkerende functie bij de Boxemtunnel

Foto Esther Nap


Nationale Diabetes Challenge Door Riet van der Wenden Het Gezondheidshuis Stadshagen doet ook in 2016 mee aan de Nationale Diabetes Challenge, een initiatief van de Bas van de Goor Foundation. De stichting streeft ernaar dat er dit jaar 100 huisartsenpraktijken in Nederland een Diabetes Challenge opzetten. De eerste tussenstand is veelbelovend: na drie weken hebben zich al 79 huisartsenpraktijken ingeschreven. Na het succes van vorig jaar zet het Gezondheidshuis Stadshagen weer een trainingsprogramma op voor haar patiënten met diabetes. “De challenge is opgezet voor mensen met diabetes, maar iedereen is van harte welkom om mee te wandelen en deel te nemen aan de challenge,” benadrukt Karen Wind, praktijkverpleegkundige Gezondheidshuis Stadshuis. Ze vervolgt: “Vanaf half april gaan we wekelijks wandelen vanuit het Gezondheidshuis en trainen zo voor de Zwolse Wandelvierdaagse eind augustus en de Nationale Diabetes Challenge finale op Paleis Het Loo op 15 oktober.” Op deze laatste dag van de Nationale Diabetes Challenge week (woensdag 12 t/m zaterdag 15 oktober 2016) mogen alle deelnemers van alle deelnemende praktijken wandelen door de paleistuinen en de kroondomeinen. Een unieke locatie om de NDC week koninklijk af te sluiten. Bas van de Goor Foundation Het idee van een Diabetes Challenge komt van oud-volleybalinternational en diabetespatiënt Bas van de Goor. Met zijn stichting wil hij de kwaliteit van leven van mensen met diabetes verbeteren door middel van sport en bewegen. Afgelopen jaar deed het Gezondheidshuis

Eigen foto

De enthousiaste wandelaars van de Diabetes Challenge 2015

Stadshagen voor het eerst mee. Als blijk van zijn waardering voor deze succesvolle actie liep Bas van de Goor één van de dagen van de Zwolse Wandelvierdaagse mee met de groep uit Stadshagen.

Inschrijven voor de Challenge kan via http://www.nationalediabeteschallenge.nl/stadshagendiabeteschallenge/. De Informatieavond over Stadshagen Diabetes Challenge is woensdag 30 maart 19.30, locatie Werkeren, Werkerwaard.

Voor één keer vóór de camera Door Riet van der Wenden Vrijwilligers: we kunnen in onze maatschappij niet zonder. In de Vinexpress besteden we regelmatig aandacht aan deze vaak onzichtbare mensen. Deze maand twee ervaren fotografen uit eigen stal: Henk Gerrits en Yvonne Waslander. Beide fotografen schieten sinds jaar en dag plaatjes voor de Vinexpress. Het kan niet anders dan dat u als trouwe lezer de namen herkent. U kunt ze overal in de wijk tegen het lijf lopen, met een camera om de nek of in de aanslag. Wie zijn deze mensen die zelf het liefst angstvallig op de achtergrond blijven? Hoe het begon Hoe zijn beiden ooit bij de Vinexpress terecht gekomen? Henk slenterde op zijn gemak met een camera op één van de eerste Stadshagenfestivals. Festival oude stijl nog, met kraampjes van diverse verenigingen en belanghebbenden, opgesteld in een lange sliert. Hij werd bij één van de kraampjes aangesproken door een bestuurslid van de Vinexpress, of hij niet ook voor deze krant wilde fo-

Een kijkje op elkaar

tograferen. Het verhaal van Yvonne is een andere. Zij stond enthousiast bij de C1000 Tineke Schouten te fotograferen. Niet alleen voor haarzelf, maar ook voor toevallige voorbijgangers die ook met Tineke Schouten op de foto wilden. Yvonne stuurde de foto’s later per mail op. Eén van die mensen was een redactielid van de Vinexpress en zij stelde Yvonne in de winkel dezelfde vraag die Henk eerder kreeg. Zo simpel kan het gaan. De eerste klus voor Henk was de Stadshagenrun. Yvonne had al eerder met een foto in de krant gestaan, een ijsvogel die ze bij de kinderboerderij had gespot. Favoriete onderwerpen Op de vraag welk genre de voorkeur heeft van beide fotografen komen ze met hetzelfde antwoord. Het liefst gaan ze naar buiten, de natuur in. De uitdaging aangaan van een landschap op een foto tot zijn recht laten komen. Ze fotograferen allebei voor de rubriek ‘Bijzondere Stadshagenaren’. “Het leuke daarvan is dat je bij allerlei mensen over de vloer komt. Mensen en bedrijven die je normaal nooit zou ontmoeten. En iedereen heeft zijn eigen kijk op de wijk,” vertelt Yvonne. Henk fotografeert daarnaast

Foto Henk Gerrits

sinds kort straat-inkijkjes en straatnaambordjes voor de rubriek ‘Straatnaam belicht’. “Dat klinkt wel een beetje saai,” geeft hij toe, “maar ik vind het toch leuk om te doen. Ik kom op plekken waar ik normaal gesproken nooit zou komen. Ik leer de wijk goed kennen op deze manier. Een prettige bijkomstigheid is dat er niet zoveel druk op de ketel staat. Ik kan de foto nemen wanneer ik wil. Als het regent wacht ik gewoon even, of ga ik een andere keer.” Beide fotografen zetten het liefst geen foto in scene. “Een actiefoto is prima, als je een wielrenner interviewt is een foto op de racefiets natuurlijk logisch, maar het belangrijkst is toch dat de persoon overkomt zoals hij is,” benadrukt Yvonne. Waarom fotograferen voor de Vinexpress? Waarom zou een hobbyfotograaf zich moeten aanmelden bij de Vinexpress? “Om te beginnen is het gewoon leuk om je eigen foto terug te zien in de krant. Dat is toch andere koek dan dat de kiekjes op je computer blijven staan,” vertelt Henk, “in de regel is het zo dat een fotograaf een aantal foto’s stuurt naar de redacteur voor bij zijn stukje. De re-

Fotografen onderonsje

dacteur kiest vervolgens de foto waarvan hij vindt dat die het meest geschikt is. Dat werkt prima en het is altijd een verrassing om te zien welke foto hij kiest.” Yvonne voegt hier nog aan toe dat ze door het fotograferen veel mensen heeft leren kennen in de wijk en dat er binnen de redactie goede contacten en zelfs vriendschappen zijn ontstaan. Behalve dat het fijn is om wat met je hobby te doen en dat het je de nodige sociale contacten oplevert, heeft vrijwilligerswerk nog een andere dimensie. Henk: “Ik ben vrijwilliger omdat ik er van overtuigd ben dat heel veel dingen stoppen zonder deze mensen. Neem als voorbeeld onze krant, maar ook activiteiten zoals de Stadshagenrun. Het maakt het leven gewoon leuker.” En daar draag je als vrijwilliger een steentje aan bij. Reden genoeg om je als fotograaf aan te melden! Mail voor aanmelden of meer informatie: miekepape@home.nl of bestuur@vinexpress.nl. Aanmelden voor andere functies, zoals dtp’er, hoofd-, eind- of ‘gewoon’ redacteur, advertentiecoördinator, bestuurslid (voorzitter, secretaris, algemeen) kan natuurlijk ook! Iedereen is van harte welkom.

Foto Yvonne Waslander

05


Start verkoop van acht kavels in Breecamp-Oost De gemeente is op 9 maart 2016 gestart met de verkoop van acht vrije kavels in De Plantage, Breecamp-Oost. Hiermee wordt een unieke kans geboden om een eigen – vrijstaand – huis in Stadshagen te bouwen. Recreëren in eigen buurt Breecamp-Oost, de jongste buurt van Stadshagen, krijgt steeds meer vorm. Met een aantrekkende woningmarkt wil de gemeente deze buurt nu snel afbouwen en definitief inrichten. Er is gekozen voor extra veel groen en recreatieve routes rondom de wijk. Bewoners kunnen hierdoor straks letterlijk recreëren in hun eigen wijk. En de natuur ligt binnen handbereik. Wandelen, hardlopen, fietsen of vissen: het kan allemaal in de directe omgeving.

Vrijstaande woningen De kavels zijn bedoeld voor het bouwen van vrijstaande woningen. Het oppervlak loopt uiteen van 442 m2 tot 652 m2. De gemeente heeft ervoor gekozen een beperkt aantal richtlijnen op te stellen voor de bouw. Dit betekent dat er ruimte is om

samen met een architect een persoonlijk ontwerp te maken. Inschrijven Belangstelling? U kunt zich tot 31 maart 2016 inschrijven. Het inschrijfformulier vindt u in de verkoopbrochure. Kijk

op www.zwolle.nl/kavels. Op maandag 4 april 2016 vindt de kaveltoewijzing plaats. Als er meer gegadigden zijn voor een bepaalde kavel wordt een loting gehouden.

De Plantage De Plantage ligt in het zuidelijk deel van Breecamp-Oost in Stadshagen. Kenmerk van De Plantage is tuinstedelijk wonen: veel groen, ruime tuinen en de toepassing van overwegend warme kleuren en materialen met een natuurlijke uitstraling. De overgang tussen privé en openbaar is zorgvuldig vormgegeven. De nabijheid van veel voorzieningen voor sporten, bewegen, gezondheid en kinderopvang maakt het wonen op deze plek comfortabel. Het winkelcentrum Stadshagen ligt op nog geen vijf minuten fietsen.

Denk mee over delen, hergebruik en reparatie van producten

M'n ouders zijn gescheiden. Wat nu?

De gemeente Zwolle wil onderzoeken hoe producten als elektrische apparaten, meubilair of kleding een langer leven kunnen krijgen. Houdt jij of je organisatie zich bezig met hergebruik, reparatie of het delen van producten en heb je ideeën over hoe we dit in Zwolle kunnen

Als je ouders uit elkaar gaan, kan dat verdrietig en verwarrend zijn. Ze moeten veel regelen en er veranderen dingen in jouw leven. Met leeftijdsgenoten daarover praten en ervaringen uitwisselen, kan helpen. Daarom zijn er op 24 en 31 maart van 16.00 - 17.30 uur bijeenkom-

versterken en stimuleren? Op 29 maart organiseren we van 16.00 - 18.00 uur een bijenkomst om goede ideeën te verzamelen. Ben je geïnteresseerd? Meld je aan voor 21 maart door een mail te sturen naar c.kooiman@zwolle.nl

Themabijeenkomst Zorg voor jezelf Op dinsdag 22 maart wordt er door de zorgketen na een beroerte, regio Zwolle, en Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet! een bijeenkomst met als thema ‘Zorg voor jezelf’ georganiseerd. De bijeenkomst is bedoeld voor mantelzorgers van mensen die een beroerte (CVA) hebben gehad.

langrijk dat u als mantelzorger goed voor uzelf zorgt en weet welke ondersteuning er mogelijk is. Wat betekent het voor uzelf? Waar en hoe kunt u hulp inschakelen? Naast praktische tips krijgt u informatie over het thema en is er gelegenheid vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen met andere mantelzorgers.

Mantelzorg kan intensief zijn, het is be-

De bijeenkomst wordt gehouden in Vo-

06

gellanden, Hyacinthstraat 66A, 8013 XZ Zwolle. Tijd: 19.30 - 21.30 uur (ontvangst vanaf 19.15 uur). De toegang is gratis, inclusief thee of koffie. Belangstellenden wordt verzocht zich uiterlijk 21 maart aan te melden bij de Stroke Service Zwolle. Dat kan telefonisch via 038-424 2910 of per e-mail tssz@ careketens.nl

sten voor jongeren van 12 tot 16 jaar van wie de ouders gaan scheiden of gescheiden zijn. De bijeenkomsten zijn in het Cultuurhuis, Werkerlaan 1 en de deelname is gratis. Mail je gegevens naar roos.neeleman@mindfit.nl of m.veenhof@swt. zwolle.nl


Bedrijven in actie door Tamara Klappe

Zoek! En vind jezelf In iedere editie van Bedrijven in actie komt een ondernemer uit Stadshagen aan bod. Dit keer Alie Overmars van Zoek! En vind jezelf. Waarvoor kunnen mensen precies bij je terecht? “Mensen die een rouw- en verliesproces doormaken. Dit kan heel breed zijn. Niet alleen een rouwproces bij overlijden maar ook bij: verlies van werk, van lichaamsfuncties, van ouders door bijvoorbeeld dementie. Of door bijvoorbeeld echtscheiding of mantelzorgers die een dergelijk proces doormaken. Ik weet door mijn eigen lichamelijke beperking wat het betekent om door een rouwproces te gaan. Om de beperking van het verlies te aanvaarden en te accepteren.”

Daarnaast gaat je hart ook uit naar mensen met bijvoorbeeld autisme? “Klopt, mensen met autisme, adhd en hooggevoeligheid en dementie worden vaak niet begrepen. Dit zijn juist hele mooie mensen waarvan wij nog veel kunnen leren. Ik kan bijvoorbeeld als gespreksleider partners van mensen met Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) proberen uit te leggen hoe de communicatie met hun partner loopt. En mantelzorgers ondersteunen van wie de ouder(s) dement worden. Ik heb ervaren wat hooggevoeligheid met mensen doet, tegen welk onbegrip zij in deze maatschappij aanlopen. Hoe moeilijk het is om staande te blijven en begrip te krijgen voor hun denkwereld. ”

Waarom heb je juist deze praktijk opgezet? “Ik ben mijn praktijk in eerste instantie gestart uit onvrede over de verleende zorg van de grote zorginstellingen. De zorgvraag die daar neergelegd wordt, gaat over veel schijven en ieder stukje van de vraag wordt door iemand anders behandeld. Wat inhoudt: steeds weer opnieuw je verhaal vertellen. Niet echt gezien worden. Rouw en verlies is in deze maatschappij een ondergeschoven stukje van ons leven. Ik wil er graag aan bijdragen dat mensen in een rouw- of verliesproces wel de aandacht krijgen die ze nodig hebben.”

Hoe ben je in dit vak gerold? “In eerste instantie door mijn ‘honger’ naar kennis. Vooral op het gebied van de psychologie. Een aantal jaar geleden ben ik op zoek gegaan naar een opleiding die bij mij zou passen. Ik wilde naast de theorie gelijk ook wel iets van de praktijk leren. Nog niet eens met de intentie om hier mijn vak van te maken, maar meer om het te kunnen gebruiken tijdens mijn (vrijwilligers)werk in een woonzorgcentrum voor de 1 op 1 begeleiding van demente bewoners en hun mantelzorgers. Tijdens mijn stage bij coach4more (extern coach bij het Deltion College), voor de opleiding tot Academisch Counselor is mijn belangstelling gewekt om de tijdens mijn studie opgedane kennis in praktijk te brengen. Door dit samen te voegen met mijn ervaringen bij de grote zorgorganisaties is heel langzaam het idee ontstaan om, binnen mijn eigen grenzen, voor mijzelf te

Alie Overmars

Foto Yvonne Waslander

beginnen. Een eigen praktijk waar ik niet afhankelijk ben van regels en ideeën van derden. Waar ik mijn eigen tijd kan inplannen. Dit is voor mij heel belangrijk. Liever twee ‘goede’ gesprekken op een dag waar ik alle rust voor heb dan een heleboel die ik af moet raffelen. Daarnaast werd ik tijdens het werk in het woonzorgcentrum regelmatig geconfronteerd met rouw en verlies. Ik merkte in gesprekken over dit onderwerp dat dit voor alle betrokkenen een moeilijk gespreksonderwerp is en dat er daardoor weinig aandacht voor is. Hierdoor ben ik mij in dit onderwerp gaan verdiepen en ben ik een opleiding tot rouw- en verliesbegeleider gaan volgen.”

Wat spreekt je zo aan in dit vak? “Het contact met mensen. Ik houd van mensen. Ik ontmoet in mijn vak mensen die het op dat moment niet makkelijke hebben in hun leven, die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Door samen met hen een stukje mee te lopen/reisgenoot te zijn, ontdekken ze tijdens onze gesprekken zichzelf en durven ze hun pijn/verdriet een plekje te geven. Dat ze weer in zichzelf gaan geloven en daardoor verder kunnen. Wat is er nu mooier dan dat ik deelgenoot mag zijn van deze reis/zoektocht!”

Hoe omschrijf je jezelf als ondernemer? “Eigenlijk ben ik niet in de wieg gelegd als ondernemer. Het hoort erbij als je een eigen praktijk hebt. Ik ben een mensenmens en vind het daardoor soms best moeilijk om ook de zakelijke kant in de gaten te houden. Hiervoor heb ik dan ook mensen om mij heen die mij daarbij helpen.”

Door wie of wat raak je geïnspireerd? “Ik word geïnspireerd als ik mensen, die mij vragen hun ‘reisgenoot’ te zijn, zie groeien, stukjes van zichzelf zie terugvinden. Daardoor hun leven beginnen te begrijpen en hier dan verder mee kunnen. Wat is er nu mooier

Kinderdagverblijf de 7 dwergen ook in Stadshagen Kinderdagverblijf ‘de 7 dwergen’ is na zeven jaar uit de jas gegroeid. Na de vestiging in Holtenbroek komt er in april ook een vestiging in Stadshagen. Op dit moment wordt het pand helemaal opgeknapt en gemoderniseerd, zodat het voldoet aan de eisen en wensen van deze tijd. Kinderen uit Stadshagen die nu

naar Holtenbroek gaan, kunnen dan naar Stadshagen. De twee initiatiefnemers, Gerdien van Markensteijn en Claire Verdam, helpen de nieuwe vestiging op te zetten. Niet alleen de naam maar het hele concept van ‘de 7 dwergen’ zal worden toegepast in Stadshagen. Speerpunt blijft meedenken in de opvangwensen en

daarmee het ontzorgen van de ouders. Naast ruime openingstijden, flexibiliteit en lage tarieven. Op vrijdag 1 april zal de feestelijke opening zijn tijdens een open dag zijn. Meer informatie op www.de-7-dwergen.nl

dan mensen terug te zien komen in de kracht van hun bestaan? Daarnaast krijg ik heel veel energie en inspiratie van het contact met demente bewoners van een woonzorgcentrum. Kleine momenten van intens contact, nauwelijks voor het oog waarneembaar maar mij o zo dierbaar.”

Waarom heb je Stadshagen als woon/ werkplek gekozen? “Wij zijn vorig jaar mei vanuit Dalfsen in Stadshagen komen wonen. In ons huis daar kon ik namelijk niet de aanpassingen krijgen die ik nodig heb voor mijn lichamelijke beperking. Mijn jeugd heb ik doorgebracht in Westenholte en mijn man heeft vroeger jaren in Holtenbroek gewoond. Toen het appartement in Stadshagen op ons pad kwam, was het niet zo moeilijk om de overstap te maken en terug te gaan naar Zwolle. Ik ken de polder want ik heb er als jong meisje menig fietstocht samen met mijn vader gemaakt.”

Hoe bevalt het wonen/werken in deze wijk? “Dit bevalt mij goed. Wij hebben een heerlijk appartement. Hier heb ik ook mijn eigen werkplek. De wijk is ruim opgezet en dat vind ik prettig. Moet ik voor afspraken buiten de deur, dan zijn de afstanden om met de scootmobiel aan de andere kant van Zwolle te komen niet onoverkomelijk.”

Zijn er plekken in de wijk waar je graag vertoeft? “Ik ken de wijk nog niet zo goed maar ik geniet bijvoorbeeld van mijn uitzicht op de dierenweide. De jaargetijden kan ik hierdoor heel goed volgen. De kuikens van de watervogels zie je er met de dag groeien, een ander vederdek krijgen, de eerste vliegles. Maar ook met een ritje over het Twistvlietpad of langs de Milligerplas zie je veel van de natuur. Zeker op de rustige momenten van de dag. Daar kan ik erg van genieten.”

Meer informatie: www.alieovermars.wix.com, www.zoekenvindjezelf.nl, info@zoekenvindjezelf.nl, 06 34867014 07


Voor heel Stadshagen

DE MARKT VAN STADSHAGEN

Gratis avondje theater

Vietnamese specialiteiten

Op zaterdag 7 en 28 mei wordt er in De Fontein een avondje-uit georganiseerd voor iedereen in Stadshagen. Centraal staat de klucht ‘De tante van Charlie’, bewerkt door John van Eerd. Verder is er een kunstexpo, livemuziek, taart, hapjes, drankjes en nog veel meer. De toegangs hiervoor is gratis.

Door Margriet Dalmeijer

Elke donderdag is er markt bij winkelcentrum Stadshagen en daarnaast staan er op andere dagen regelmatig kramen op de daarvoor aangewezen standplaatsen. In onze serie ‘De markt van Stadshagen’ belichten we elke maand een andere marktkraam. Deze maand zetten we de kraam met Vietnamese specialiteiten in de schijnwerpers.

Idee Het idee is ontstaan bij Roel de Ruiter. Hij speelde de laatste jaren als acteur mee bij christelijke toneelinitiatieven. Vaak ging dat om toneelstukken met een diepere boodschap; aansprekend voor een specifieke doelgroep. Zou het mogelijk zijn om een theaterstuk in te studeren en op te voeren voor alle mensen in een wijk of stad? Met die vraag als uitgangspunt bedacht Roel een plan, waarmee hij startte in De Fontein. Het kerkgebouw De Fontein in Stadshagen zit vol talent. Roel heeft die talenten gebundeld en er een avondvullend programma van gemaakt. Een avond vol verrassingen en voor iedereen toegankelijk. Jong of oud, blank of bruin, homo of hetero, rijk of arm: lachen, gieren brullen voor heel Stadshagen in De Fontein. Met gigantisch veel hulp en ondersteuning van een oude toneelbekende en organisatietalent Erna Gerritsma, begon het plan steeds meer vorm te krijgen en werden in mei 2015 de negen acteurs geselecteerd. De repetities zijn begonnen, sponsoren zijn gevonden en de data van de opvoering zijn bekend. Het initiatief Stadshaagse Samenbeleving een feit. Programma Centraal tijdens de avond staat de klucht ‘De tante van Charlie’ die in Nederland in bewerking van John van Eerd volle zalen heeft getrokken. De hilarische gebeurtenissen staan garant voor een avondje lekker lachen. Het stuk wordt gespeeld door negen amateurspelers, amateur in de zin van niet-professioneel maar het hoogste niveau wordt nagestreefd. De spelers worden muzikaal bijgestaan door een pianist en een strijkkwartet. De zaal is gaat open om 19.30 uur. Tijdens de inloop, in de pauze en na afloop zullen mensen verwend worden met hapjes en drankjes en livemuziek, van een moderne band tot een klassiek kwartet. Verder wordt er hard gewerkt aan een kunstexpositie zodat mensen vooraf en na afloop kunnen genieten van kunst die in Stadshagen is gemaakt. In de pauze worden de gasten getrakteerd op een vijftigdelig taartenbuffet waarvan het grootste gedeelte gemaakt is door inwoners van Stadshagen zelf. Informatie De avonden vinden plaats op 7 en 28 mei en op elke avonden zijn er 450 stoelen beschikbaar. Kaarten kunnen worden gereserveerd op de speciale website die hiervoor is gemaakt www.stadshaagsesamenbeleving.nl

De kraam met Vietnamese specialiteiten is een bekende verschijning op de markt in Stadshagen.

De Vietnamees is een bekende verschijning in Stadshagen. Samen met de bloemenkraam van De Kloe en poelier A.C. de Vegte is de kraam de enige die al vanaf het begin op de markt staat, eerst bij de oude Albert Heijn aan de Klokkengieterlaan (waar nu Level Z zit), en vanaf de opening van het winkelcentrum aan de Belvédèrelaan. De kraam met Vietnamese specialiteiten staat op donderdag, vrijdag en zaterdag bij het winkelcentrum en verkoopt diverse etenswaren, waaronder loempia’s en broodjes bapao. De vrouw achter de kraam spreekt niet zo goed Nederlands. Jarenlang

Groeien Onze Vinexwijk is zich nog steeds aan het ontwikkelen en uitbreiden. Soms lijkt het wel of de bouwwerkzaamheden even stilstaan en er geen beweging zit in de infrastructuur, maar dan staat er plotseling weer iets nieuws. Vaak vraag ik dan aan Manlief: “Stond dat er al?” Ik kan me dan niet herinneren wat er stond, of het er al jaren stond of er eigenlijk wel iets stond. “Uit de grond gestampt”, zegt Manlief dan. “Je knippert met je ogen en

08

Foto Yvonne Waslander

werd de kraam gerund door haar man, maar toen die enkele jaren geleden overleed nadat hij een tijdlang ziek was geweest, heeft zij de kraam overgenomen. Ook haar dochter helpt soms mee in de kraam.

voren gekookt en hierdoor blijven de structuur, smaak en voedzaamheid op peil. Het speciaal ontwikkelde loempiavel neemt bovendien bijna geen olie op en daardoor blijft de buitenkant lekker krokant.

Verse ingrediënten De loempia’s en andere specialiteiten worden op ambachtelijke en traditionele wijze bereid, zo staat op de website van de loempiakraam te lezen. Door de basis van verse ingrediënten is de loempia volgens de website een verantwoorde snack. De gebruikte groenten zijn dagvers en worden direct gewassen, gesneden en verwerkt. Ze worden niet van te-

Verschillende varianten Alle loempia’s hebben een basis van groenten en er worden drie varianten verkocht: naast de kiploempia en de loempia met varkensvlees is er ook een vegetarische variant. Bij de kraam worden de loempia’s kort gefrituurd in plantaardige olie, maar klanten kunnen ook ongebakken loempia’s kopen.

het staat er.” En zo groeit onze Vinexwijk gestaag door. Zelfs om en rond ons huis wordt weer druk gebouwd. Het beruchte modderige stuk land naast ons huis is gelukkig nog steeds een speelparadijs voor onze boys. Ze hebben nog even de ruimte. Maar de boys groeien ook gewoon door en geven steeds vaker de voorkeur aan spelletjes aan tafel of de digitale speelplaats. Niet alleen de wijk groeit, ons gezin groeit ook. Dat de tijd niet stil staat merken we aan schoenen en kleding die ineens te klein zijn. Aan schooltassen die voller worden, agenda’s die uitpuilen. Op de dagen dat ik niet werk, breng ik de boys van hot naar her als een taxichauffeur. Ons Vinexpaleis is

een hectisch huishouden geworden dat met veel kunsten vliegwerk bij elkaar gehouden wordt. Maar verhuizen is geen gedachte die opkomt. “Liefde maakt een smal bed breed”. En zo is het ook met ons huis. Klein, gezellig, chaotisch en vol liefde. Nieuwe uitdagingen liggen op ons pad, ook op mijn eigen pad. Ik merk dat ik uit mijn column ben gegroeid. Tijd om het stokje over te dragen. Nieuwe verhalen, nieuwe inspiratie en nieuwe avonturen; nieuw Vinexgeluk uit handen van Cindy. Lieve groet van Sjoukje


Colofon Twistvlietbrug Door Jac de Groot Auto, bus, fiets, brommer en zelfs straks de trein, wie Stadshagen uit wil, ontkomt er niet aan: bruggen en tunnels. In en rond onze wijk liggen een heel aantal van deze bouwwerken. In de komende edities worden de drukste en grootste bruggen, tunnels en een sluisje belicht. Ditmaal is de Twistvlietbrug aan de beurt. Op de brug hangt een bordje met de tekst 2000 Twistvlietbrug. De brug is dus slechts twee jaar jonger dan de Mastenbroekerbrug en verbindt Stadshagen met Holtenbroek. De meeste fietsers, die richting de binnenstad willen, gaan via de Twistvlietbrug en de enige busverbinding in Stadshagen rijdt ook over deze brug. Voor het overige gemotoriseerde, particuliere, verkeer is de brug afgesloten. De lengte van de brug bedraagt totaal 195 meter, waarmee de brug slechts twee meter korter is, dan de Mastenbroekerbrug. Door de bouw van de Twistvlietbrug lijkt deze echter een stuk korter te zijn dan de Mastenbroekerbrug. Opvallend is de manier waarop de Twistvlietbrug open gaat: het brugdek heeft slechts één groot scharnier, terwijl de meeste bruggen er twee hebben. Het rode gebouw naast de brug is het brugbedieningscentrum, waarmee de Twistvlietbrug, Mastenbroekerbrug, de Hofvlietbrug in Zwolle en de Zwartewaterbrug in Hasselt bediend worden. Aan de Frankhuiszijde van de brug, op de

De Twistvlietbrug is een belangrijke fietsverbinding tussen Stadshagen en Holtenbroek.

plaats waar men vanuit Stadshagen op de brug komt, is een plaquette gemonteerd, ter herinnering aan het ter plaatse neergestorte Britse vliegtuig in de Tweede Wereldoorlog. In september 1944 werd vlakbij de plaats waar de brug staat een

Lancaster bommenwerper uit de lucht geschoten, waarbij drie van de zeven bemanningsleden het leven lieten. De brug is genoemd naar de vroegere buitenplaats Twistvliet, dat zich bevond op de plaats waar de huidige Stiho is geves-

Inzamelpunt ongebruikt kraampakketmateriaal Stichting Baby Hope zamelt kraammaterialen in voor kraamprojecten in Afrika, India, Zuid-Amerika en Oost-Europa. Doel is meer hygiëne tijdens bevallingen, zodat meer vrouwen hun pasgeboren baby’s levend en wel tegen zich aan kunnen drukken. Baby Hope is medio 2003 opgericht door een moeder die haar ongebruikte kraampakket niet wilde weggooien en is inmiddels uitgegroeid tot een netwerk van 320 inzamelingspunten door heel Nederland. Daarmee ondersteunt de stichting maar liefst 15 kraamprojecten in 12 landen. Doelstelling Stichting Baby Hope heeft zich ten doel gesteld de verloskundige voorzieningen in buitenlandse ziekenhuizen te verbeteren. Het aantal sterfgevallen onder pasgeborenen en kraamvrouwen is in veel

landen immers hoog. Het verminderen van moeder- en kindsterfte is niet voor niets opgenomen in de millenniumdoelstellingen die wereldwijd aandacht krijgen. Baby Hope realiseert dit door het inzamelen van ongebruikte materialen uit Nederlandse kraampakketten. In de praktijk blijkt namelijk dat vaak maar een klein deel van het door de zorgverzekeraar ter beschikking gestelde kraampakket wordt gebruikt. Het restant wordt na verloop van tijd weggegooid, terwijl het een basis kan zijn voor betere hygiëne tijdens bevallingen in ontwikkelingslanden. Het kan de levens van andere baby’s en kraamvrouwen redden. Baby Hope sluit aan bij betrouwbare projecten projecten van andere hulpverleningsorganisaties. Zij moeten aan een aantal criteria voldoen. Zo moeten ze onafhankelijk en lokaal opereren, zodat zeker is dat de ma-

terialen op de juiste plaats van bestemming terecht komen. Ook dient er betrokkenheid te zijn van lokale organisaties, zodat er draagvlak vanuit de lokale bevolking is en we zeker kunnen zijn van continuïteit. Om te kunnen garanderen dat de materialen goed gebruikt worden, geven de hulpverleningsorganisaties ook voorlichting. Stadshagen In Stadshagen zijn er twee inzamelpunten: bij het CvZG en bij Evelien Wijtzes. Evelien is werkzaam als kraamverzorgster en lactatiekundige en vanuit die hoedanigheid ook vrijwilliger bij Stichting Baby Hope. Zij woont in Stadshagen en bij haar kunnen de materialen worden ingeleverd. Voor meer informatie over adres en tijden kunt u haar bellen 06 41709377. Meer informatie www.stichtingbabyhope.org

Archieffoto

tigd. In 1825 begon deze buitenplaats te verdwijnen, toen houthandel Van Eindhoven zich op die plaats vestigde. Vanaf dat moment werd de buitenplaats een industrieel gebied, wat het tot op heden is gebleven, namelijk: Voorst A.

CvZG in Stadshagen Bij het CvZG kan je voor alle facetten rondom zwanger worden, zwanger zijn én ouder zijn op terecht. Van de eerste poging om zwanger te raken tot en met de opvoeding van je kindje tijdens de eerste vier levensjaren. Sinds kort is er ook een vestiging in Stadshagen met informatrices, verloskundigen en kraamverzorgenden. Binnenkort komen daar ook jeugdgezondheidsverpleegkundigen en -artsen bij. Met hun gezamenlijke jarenlange ervaring weet je zeker dat je op de goede plek bent. Je kunt altijd een keer, zonder afspraak, binnenlopen bij Belvederelaan 235. Meer informatie op www.cvzg.nl

Goofy door Ree

“Wat een hondenweer”, zegt het vrouwtje als het vies weer is. Ik snapte daar niks van; ik hou van mooi weer, met een zonnetje en een blauwe lucht en dat geldt voor alle honden in Stadshagen. Ik heb pas begrepen dat ze bedoelen dat ‘hondenweer’ geen weer is om een hond naar buiten te sturen, maar ik moet toch. Gelukkig gaat het baasje mee, die heeft een regenjack en laarzen. Die zou ik niet willen hebben. Ik vind dat niks, een hond met kleren aan; ik word wel kliedernat als het zo regent. Dan neemt het baasje mij mee naar de douche en droogt me af

met een lekkere, zachte handdoek en als ik heel vies ben wast hij me met hondenshampoo, die ruikt heel fijn. Dus eigenlijk is het toch niet zo erg, dat hondenweer. Hebben jullie trouwens wel eens de hond in de pot gevonden? Nou, ik vind tegenwoordig elke dag de hond in de pot. Voor mijn casterdinges mocht ik nog wel eens een bord leeg likken of een pan, maar nu krijg ik elke morgen een klein bakje brokjes en elke avond een klein bakje natvoer, anders word ik te dik. Niet verder vertellen hoor, maar af en toe krijg ik stiekem

een plakje worst van het vrouwtje of van het baasje. Dat vertellen ze dan niet aan elkaar, dus soms krijg ik er twee. Er zijn een heleboel uitdrukkingen waar honden in voorkomen. Daaraan kun je zien hoe belangrijk wij zijn. Mijn vriend Dickens, de Engelse bulldog, heeft me verteld dat ze in het Engels ook van die uitdrukkingen hebben. Als het daar heel hard regent zeggen ze “het regent katten en honden”. Stel je eens voor dat het echt zou gebeuren, raar toch? Wij zeggen dan dat het pijpenstelen regent, dat vindt Charles dan weer mal. Pootje, likje

Foto Inge Mateboer

en blafje van Goofy en denk er aan ‘blaffende honden bijten niet’.

09


Grote Peuter Dag op 8 april

Op vrijdagochtend 8 april, tussen 9.00 uur en 11.30 uur zijn peuters en ouders van harte welkom op de openbare basisscholen in Stadshagen. Deze ochtend kunnen peuters door aan tal van activiteiten deel te nemen, de vier basisscholen ervaren. De scholen die meedoen zijn IKC Het Festival, IKC De Schatkamer, OBS De Krullevaar en OBS Supernova.

Algemeen vrijwilliger werkgroepen

Er zijn verschillende werkgroepen actief bezig met het inrichten van de tuinen, dieren (verzorging) en natuurlijk spelen voor kinderen van 0-4 en 5-12 jaar. In het voorjaar gaat de schop al in de grond en gaan we starten met de eerste aanleg van de tuinen en het spelen.

De Grote Peuter Dag wordt jaarlijks georganiseerd op alle basisscholen van Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio. Het is voor peuters een leuke en actieve kennismakingsochtend. Uiteraard mogen hun ouders of verzorgers ook meekomen om kennis te maken, vragen te stellen, zich te laten informeren en de school te bekijken. Een belangrijk moment dus voor peuters en hun ouders die een goede basisschool willen kiezen. IKC Het Festival Welbevinden, leren en ervaren zijn de drie pijlers binnen Integraal Kindcentrum (IKC) Het Festival. Het Festival wil kinderen hun talenten laten ontdekken en ontwikkelen. De school heeft een uitgebreid aanbod op het gebied van sport, kunst en cultuur, techniek en natuur en milieu. Door een continurooster, verlengde schooldagactiviteiten en een uitgebreide voorziening voor kinderopvang en buitenschoolse opvang is het een school waar deze drie pijlers de hele dag door aan de orde komen. Dit alles in een prachtig, nieuw gebouw. Het adres is Sportlaan 6, 8044 PG Zwolle. Meer informatie www.hetfestivalzwolle.nl IKC De Schatkamer IKC De Schatkamer is een school voor natuurlijk leren. Natuurlijk leren staat voor het ontwikkelen van talenten, het opbouwen van interesses en het leren oprekken van minder sterke kanten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de enorme nieuwsgierigheid die ieder kind van nature bezit. Natuurlijk leren staat voor uitdagend onderwijs dat tegemoet komt aan de moderne maatschappij van de 21ste eeuw. Voor peuters is er op de Grote Peuter Dag gelegenheid de Schatkamer te ontdekken. Ook wordt er deze ochtend op de Schatkamer in samenwerking met SportService Zwolle een driewielerwedstrijd georganiseerd voor peuters. Iedereen is van harte welkom te horen, te zien, te ruiken en te voelen op de Schatkamer. Het adres is Wildwalstraat 38, 8043 VL Zwolle. Meer informatie op www.obsdeschatkamer.nl OBS De Krullevaar Binnen De Krullevaar worden de talenten van kinderen benut, leren de kinderen kritisch naar zichzelf te kijken, wordt het creatieve denken gestimuleerd en worden de kinderen uitgedaagd, bijvoorbeeld door de Klas van Pythagoras. De Krullevaar is een traditionele basisschool waar rust en structuur heerst, maar waar ook thematisch gewerkt wordt tijdens de middaguren. Een school waarin elk kind gezien wordt. Tijdens de Grote Peuter Dag ervaren ouders en kinderen de sfeer van de school. Het adres is Muurmeesterstraat 27, 8043 EA Zwolle. Meer informatie op www.de-krullevaar.nl OBS Supernova, de school die je laat stralen Elk kind een eigen leerlijn. Aansluiten bij de ontwikkeling van het individu. Grote ouderbetrokkenheid. Op Supernova wordt dit allemaal mogelijk gemaakt. Leerlingen zijn eigenaar van het proces. Door grenzeloos maatwerk worden zij voorbereid op de eisen die de toekomst aan hen stelt. Creativiteit, kritisch denken, leiderschap, sociale en motorische vaardigheden en samenwerken zijn belangrijk voor kinderen om hen goed voor te bereiden op de complexe samenleving. Ze komen ruimschoots aan bod binnen het onderwijs van Supernova. De inzet van de iPad als leerhulpmiddel maakt adaptief onderwijs mogelijk. Ook is dit een onuitputtelijke bron van informatie en biedt het gebruik van de iPad enorm veel mogelijkheden om leerstof te verwerken. Elke leerling heeft 24/7 de beschikking over de iPad, omdat leren nooit stopt. Het adres is Muurmeesterstraat 27, 8043 EA Zwolle. Meer informatie op www.supernovazwolle.nl Meer informatie over de Grote Peuter Dag op Facebook: www.facebook.com/GrotePeuterDag en Twitter: www.twitter.com/GrotePeuterDag

Open dagen TVZ 750 Voor wie op zoek is naar een buitensport en het hele jaar in beweging wil zijn, is tennis misschien een mogelijkheid. Dat bij tennisvereniging TVZ 750. Vroeger was tennis misschien een elitesport, tegenwoordig doet iedereen het en is er al een lidmaatschap voor vijftig euro per jaar. Voor wie wil kennismaken met de sport en de vereniging zijn er open dagen op zaterdag 19 en 26 maart tussen 12.00 en 16.00 uur. Tussen 17 maart en 1 mei heeft de vereniging diverse ledewerfacties. De vereniging zit aan het Zwartewater naast de atletiekvereniging. Meer informatie op www.tvz750.nl

10


Door Judith van Leeuwen Met welke gedachte stond u op vanmorgen? “Ik kijk uit naar het gesprek met de Vinexpres. Verder geniet ik enorm van de basic dingen: rustig opstaan, kopje koffie. Ik ben niet echt een uitslaper, maar ga liever even wat doen. Stilzitten, dat doe ik niet zo gauw. Mijn leven gaat rustig door en ik hoop dat het voorlopig ook lekker door blijft gaan.”

Bob Wierenga Geboortejaar: 1949 Geboorteplaats: Groningen Beroep: gepensioneerd/beeldhouwer/levensgenieter

Sinds wanneer woont u in Stadshagen? “In 1998 heb ik mijn vrouw hier over de drempel gedragen. Wij zijn de eerste bewoners van dit huis. Hiervoor woonden we met onze drie zoons in Westenholte, maar we kregen behoefte aan wat meer ruimte. We hebben geen moment spijt gehad. Mijn vrouw werkte destijds als verkoopster in het centrum van Zwolle en ik was directeur van een basisschool. Het onderwijs is prachtig maar ook veeleisend. Voordat we naar Zwolle kwamen, woonden we in Leek. Daar stonden mijn vrouw en ik beiden voor de klas. Na het onderwijs heb ik nog een aantal jaren als loopbaanadviseur bij Defensie gewerkt. Die baan was me op het lijf geschreven.”

Burgerlijke status: gehuwd, drie zonen Foto Yvonne Waslander

Lijkt u op uw vader of op uw moeder? “Op mijn vader, zowel uiterlijk als innerlijk. Ik ben een echte binnenvetter, maar ik weet dat wel aardig te verpakken, geloof ik. Die geslotenheid van mijn vader heeft echter wel een oorzaak, denk ik. In februari 1944 is hij opgepakt door de Duitsers en na de bevrijding stond hij ineens weer op de stoep. Mijn vader was waarschijnlijk gewoon gigantisch getrauWat inspireert u? matiseerd. Hij heeft er zelf nooit iets “Het leven, punt uit. En ik word blij van over verteld. Mijn moeder hield in die tijd dingen maken. Twintig jaar geleden na- een dagboek bij, daarom weten we iets men twee vriendinmeer. Na de oorlog nen mij eens mee kreeg hij zijn baan naar een workshop bij de bank weer “Stilzitten, dat doe speksteen. Daar is terug en ging gemijn liefde voor het woon door alsof er ik niet zo gauw” beeldhouwen geboniets was gebeurd. ren. Ik geef nu zelf Hij was heel jong ook workshops en al heel oud. Dat remijn motto daarbij is altijd: laat de steen aliseer ik me steeds meer. Hij overleed het beeld maken. Maak eerst kennis met op 70-jarige leeftijd. Mijn moeder stierf het materiaal en kijk wat er ontstaat. Ik al op 63-jarige leeftijd. Dat altijd bezig herinner me een geweldige lerares op de zijn, dat heb ik wel van haar.” kweekschool. Van haar leerde ik met klei te werken. In haar eerste les moesten we Wat is uw levensmotto? een bal maken. ‘Geen gehaktbal, dus niet “Carpe Diem (pluk de dag, red). Geniet draaien, maar met je vingers’, voegde ze van het mooie in het leven, want ellende eraan toe. Toen ik klaar was, zei ze: ‘Vind is er toch al genoeg. Ik ben met heel weije dit rond?’ Met een harde klap sloeg ze nig al supertevreden. Een pimpelmeesje de bal vervolgens zo plat al een dubbel- dat pindaatjes eet, het zonnetje dat tje. Ik heb toen geleerd dat je nooit te schijnt. Ik zie daar een schepper in.” moeilijke opdrachten moet geven, maar iedereen zelf moet laten ontdekken wat Wat is het beste dat u is overkomen? ze kunnen. Ik bedoel: een bal kleien is “Dat ik getrouwd ben en kinderen heb. gewoon een onmogelijke opdracht! Hou De warmte en liefde die je kwijt kunt en het simpel, doe niet te moeilijk.” ontvangt, is bijzonder. Op mijn vijftigste werd ik voor het eerst opa en ik was er superblij mee. Ik geniet met volle tuigen

van alles wat ze meemaken. Ik heb maar één oma gekend en dat heb ik altijd als diepe armoede ervaren. Van mijn kinderen leer ik veel, ze houden mij een spiegel voor. Van mijn jongste zoon kreeg ik laatst een steentje met de tekst Carpe Diem. Hij nam het voor ons mee uit Italië.”

een schoolreünie vroegen de leerlingen of ik een stuk wilde voorlezen uit Snuf de hond. Dat is toch een van de mooiste complimenten die je kunt krijgen als onderwijzer.”

Wat mist u in Stadshagen? “De gewone huis-tuin-en-keuken winkeltjes waar het belletje gaat als je de deur Wat zou u aan uzelf willen veranderen? opendoet. Noem het nostalgie of gezel“Ik heb al veel aan mezelf veranderd. In ligheid, maar dat soort dingen geven een de loop der jaren heb ik geleerd om an- wijk wel sfeer. Verder mis ik een goeie dere keuzes te maken en dingen te doen werkruimte waar ik kan beeldhouwen en die ik zelf belangrijk ook workshops kan vind. Vroeger durfde geven. Ik had eerik dat minder goed. der zo’n ruimte in “Geniet van het Neem bijvoorbeeld een school, maar het woord ‘moeten’, dat is helaas voormooie in het leven” bij. Momenteel dat mogen ze van geef ik cursussen mij uit het woorin Hattem, maar denboek schrappen. Hoezo ‘moeten’ we, denk ik dan. Mogen ik zou dolgraag hier in de wijk een atevind ik mooier en geeft een veel vrijer lier willen. Dus als mensen wat weten: ik gevoel. Dat doet me denken aan het lied houd me aanbevolen!” van Ramses Shaffey: Laat me.” Wat is uw favoriete plek in StadshaWelk muziek heeft diepe indruk op u gen? “Ik sta nog weleens bij het Twistvlietpad gemaakt? “De rockmusical Chess. Begin jaren 80 met mijn op afstand bestuurbare zeilbootgingen we op vakantie in Frankrijk. We je. Het roer wijst de weg, en de wind is de lagen ’s avonds in de vouwwagen op bed energie. Voorbijgangers reageren altijd en konden de harde muziek bij de buren heel enthousiast. Het is heerlijk om daar goed horen. Eerst irriteerde het me tot langs de kant in het zonnetje te zitten. ik begon te luisteren. ‘Moet je horen, zei Maar hier bij de Hasselterdijk is het ook ik tegen mijn vrouw, ‘dit is een verhaal’. prachtig. Laatst zag ik daar een ijsvogelDe volgende dag ben ik op die mensen, tje met z’n koningsblauwe kleur, zo mooi. Britse toeristen, afgestapt en gevraagd Nee, ik hoef niet meer te verhuizen.” naar de muziek. Eigenlijk houd ik van alles waar een verhaal wordt verteld. Voor- www.bobinbeeld.exto.nl lezen vond ik altijd prachtig. Laatst bij

Anton Ekker Parket heeft de Topper onder de visgraatvloeren. Deze zijn zeer geschikt voor op vloerverwarming en in de keuken. (prijzen vanaf € 59,50 p/m2 ongelegd incl. Topbescherming)

Papaverweg 108 • 8042 EK Zwolle • 038 421 63 33 • info@antonekkerparket.nl

www.antonekkerparket.nl 11


INTENSIEF SPORTSCHEMA?

KOM ONTSPANNEN

10 RITTENKAART WELLNESS INCLUSIEF 1x GRATIS ZONNENBANK

*

Fitplaza is méér dan fitness en sporten. Fitplaza is ook ontspannen en relaxen. In onze uitgebreide Wellness kunt u genieten van 2 Finse sauna’s (80 en 90 graden), Turks stoombad, warme whirlpool, scrubcorner, warm voetenbad, koude stortdouche, relaxruimte en dakterras. Profiteer nu van onze Wellness 10 rittenkaart en maak op een voordelige manier kennis met onze Wellness faciliteiten incl. 1x gratis gebruik van de zonnebank.

Middelweg 401 - 8031 VX Zwolle - Telefoon: 038 - 45 45 100

Small Group Fitness • Individuele Fitness • Tennis • Squash • Groepslessen • Wellness • Bedrijfsfitness • Solarium • Kids-Opvang

WWW.FITPLAZA.NL/ACTIE * Kijk op onze site voor de actievoorwaarden

12


Colofon

Natuurbekijks door Louis Zandbergen

Voor paal staan In januari heb ik de winterwatervogeltelling gedaan. In de wijkkrant van februari heb ik daar uitgebreid verslag van gedaan. Tijdens die rondgang en speurtocht in de wijk Stadshagen was ik extra alert op een vogelsoort: de roerdomp. Wijkbewoner Pieter Doornbos heeft op 3 januari een roerdomp in het Twistvlietpark gezien. Die ene vogel werd opgejaagd door een tweede exemplaar! Plots twee roerdompen in Stadshagen. Een nieuwe vogelsoort in onze wijk! Tijdens mijn teldag was ik extra attent, maar helaas niet gevonden. Op 21 februari is het dan toch raak! Een jagende roerdomp in de rietrand van het park gezien. Schaars De roerdomp is iets kleiner dan de blauwe reiger. Die reigersoort is in de winter hier wel te vinden. Ik tel er elke winter ongeveer zes. De roerdomp valt eigenlijk niet op. Door zijn geelbruine verenkleed heeft die een uitstekende schutkleur in het riet. Tijdens de jacht op visjes, kikkers en ander klein spul, beweegt die met zijn lichaam ook mee met het wuiven van het riet. Verder heeft de vogel ook een teruggetrokken gedrag. Het liefst diep in het moeras of riet. Alleen met sneeuw heeft deze vogel helemaal niets aan zijn schutkleur; juist dan valt hij op. In de zomer zijn er in Nederland maar zo’n 200 broedstelletjes. Vooral te vinden in ruime rietgebieden zoals de Weerribben-Wieden in Noordwest Overijssel. Deze broedvogels blijven in de winter gedeeltelijk in hun zomergebied. Een ander deel trekt weg naar warme gebieden tot in Afrika aan toe. De exemplaren die nu bij ons zijn gespot, komen uit Oost-Europa, met broedlanden als Roemenië en Hongarije. Zij komen hier overwinteren om in het vroege voorjaar weer naar hun broedgebied te vertrekken. Rond de Stadskolk bij Stadshagen worden ook soms deze win-

Scharrelende roerdomp in het riet.

tergasten gezien. Begin 2012, 2013 en 2014 is ook een roerdomp daar waargenomen. Hoempen De roerdomp heeft nog twee bijzondere eigenschappen. In het voorjaar maakt het mannetje een apart en eigen geluid. Dit wordt hoempen genoemd. Het slaat op een fonetische naam van het geluid wat het mannetje maakt om een vrouwtje te lokken. Dit geluid klinkt alsof iemand over een leeg bierflesje blaast of wanneer

Foto Frits van den Bos

iemand op een holle boomstam slaat. Ik heb in Giethoorn gewoond en hoorde de roerdomp zelf tot in mijn slaapkamer. In het dorp is mij verteld dat het aantal keren dat een roerdomp hoempt, iets zegt van het verlangen naar een vrouwtje. Ik onthoud dat maar. Een tweede bijzonderheid is de aangepaste houding die de roerdomp aanneemt, wanneer die niet wil opvallen. Dat kan bij de jacht zijn maar ook bij ongewenst bezoek van mens of dier. De vogel gaat dan in paalstand staan, waarbij die de snavel recht om-

hoog steekt. Deze reigerachtige valt met deze houding vrijwel weg tegen het riet en lisdodde om hem heen. Er zijn mooie verhalen van vogelaars die bijna tegen een roerdomp aanlopen en hem pas op een laat moment zien. De vogel blijft stokstijf staan en vertrouwt op zijn kleur en houding. Sta ook eens stil (maar niet voor paal) bij het Twistvlietpark. Speur met verrekijker de rietkraag af. Misschien zit medio maart de roerdomp er nog!

Kinderen zelfverdediging leren in Stadshagen Door Sheau Slurink-Chiang De ramen van de dojo aan de Overtoom zijn beslagen. Binnen wordt getraind, hard getraind. Een rij van jongens en meisjes staat bij de bokszakken en oefenen op hun stoten en trappen. Dit zijn de deelnemers aan de lessen ‘Kids Streetdefence’ die hier door de Stichting School of Selfdefence worden gegeven. Pascal Speek, oprichter van deze stichting legt uit: “Onze stichting wil door middel van martial arts en andere activiteiten een steentje bijdragen aan maatschappelijke thema’s als (het gevecht tegen) overgewicht, gezonde voeding, fysieke en mentale weerbaarheid. Het doel is ook om mensen maatschappelijk actief te maken bij deze onderwerpen. Om dit te kunnen realiseren zijn wij afhankelijk van vrijwilligers en sponsoren.” Passie Er wordt lesgegeven door vrijwilligers met een passie voor martial arts. De stichting verzorgt de opleiding van deze vrijwilligers zodat er op professionele wijze en

op hoog niveau les kan worden gegeven. Zeker voor de kleinste deelnemers aan het programma Tigers Life Skill Education is zorgvuldigheid erg belangrijk. In deze groep verbeteren kinderen in de leeftijd van vier tot en met zes jaar hun snelheid, balans, coördinatie en uithoudingsvermogen door middel van spel- en oefenvormen. Ook leren zij op een speelse wijze om te gaan met gevaren als brand, water en verkeer en leren ze hoe ze moeten handelen als ze door vreemden op straat worden aangesproken. Volwassenen Naarmate de kinderen ouder worden kunnen ze doorstromen naar de Kids Streetdefence of de kickbokslessen. In deze lessen trainen jongen én meisjes zij aan zij, waarbij de nadruk op technisch trainen ligt. Ook volwassenen kunnen er terecht voor kickbokstrainingen in klein groepsverband. Sinds kort verzorgt de stichting ook bokszaktrainingen voor iedereen die zijn conditie wil vergroten

Foto Yvonne Waslander

maar niet ‘full contact’ wil trainen. Informatie School of Self Defence is gestart als eenmanszaak met de missie om kinderen fysiek en mentaal weerbaarder te maken en ze in beweging te krijgen door middel van een leuke activiteit: Kids Streetdefence. Dit bleek een enorm succes te zijn en de volgende stap was dan ook om dit niet

alleen kinderen aan te bieden, maar aan iedereen. Sinds januari 2014 zijn zij een Stichting met maatschappelijke motieven waarin ze proberen door martial arts en andere activiteiten mensen maatschappelijk actief te maken. Zij werken uitsluitend met vrijwilligers. De school zit aan de Overtoom op nummer 59. Voor informatie over de lessen en/of lestijden kijk op de website www.schoolofselfdefence.nl

13


Nieu

w gast oude opva rng

Ontdek Doomijn in... Stadshagen:

Muurmeesterstraat

kinderdagverblijf/peuterspeelzaal/bso

bij OBS De Krullevaar

peuterspeelzaal/bso

Wildwalstraat

bij OBS De Schatkamer

Overtoom

Sportlaan

kinderdagverblijf/bso

kinderdagverblijf/peuterspeelzaal/bso

bij IKC De Sprankel

bij IKC Het Festival

Westenholte:

Telfordstraat 30a 8013 RM Zwolle tel. (038) 466 91 51

Papaverweg

Sterrenkroos

www.ijsselgroen.nl

kinderdagverblijf /bso

kinderdagverblijf/peuterspeelzaal

Korianderplein peuterspeelzaal Op www.doomijn.nl vindt u eenoverzicht van al onze locaties. www.doomijn.nl

Ontdek je eigen

/doomijn

Kinderopvang

@doomijn

vrijdag 8 april 2016 09.00 - 11.30 uur

Naar welke school ga jij straks?

Doe je mee?

Jessica van Amerongen: DTP-er Grafische vormgeving is -naast werk- een grote hobby van mij. Daarom verzorg ik 10 keer per jaar de opmaak van deze krant. Leuk en leerzaam! DTP je ook mee? Mail naar “bestuur@vinexpress.nl”

Kom kijken op onze basisscholen in Stadshagen!

de schat kamer Muurmeesterstraat 27, Zwolle www.de-krullevaar.nl

Sportlaan 6, Zwolle www.hetfestivalzwolle.nl

Wildwalstraat 38, Zwolle www.obsdeschatkamer.nl

Muurmeesterstraat 27, Zwolle www.supernovazwolle.nl

Collecte Hersenstichting 2016 recordopbrengst De collecte heeft dit jaar een recordopbrengst opgeleverd zowel landelijk als in de gemeente Zwolle, en in Stadshagen. Alle collectevrijwilligers hebben in de eerste week van februari 2016 ruim een en een kwart miljoen opgehaald, daarmee de hoogste collecteopbrengst ooit voor de Hersenstichting. En komen nog steeds af en toe kleine bedragen binnen. Terwijl andere collectes hun opbrengsten zien dalen, haalt de Hersenstichten elk jaar meer geld op. Landelijk wordt dit gedaan door 18 duizend vrijwilligers, in de gemeente Zwolle zelf gingen 225 collectanten op pad. In Zwolle heeft dit 19.260 euro opgeleverd waarvan 2324 euro in Stadshagen. De Hersenstichting is heel blij met alle vrijwilligers die zich hebben ingezet en wil hen daarvoor hartelijk danken. De fantastische opbrengst laat zien dat heel Nederland achter de stichting staat en steeds meer beseft dat gezonde hersenen van levensbelang zijn. Deze prachtige stijging in de opbrengst konden alleen bereikt worden met de passie en toewijding van de vrijwilligers die zich elk jaar weer inzetten.

14


Sportfit Elke donderdagochtend van 9.15 tot 10.15 uur is er Sportfit in het Cultuurhuis. Hierbij traint u uw uithoudingsvermogen met o.a. gewichtjes en dynabands. Daarnaast doet u spierversterkende oefeningen, loopvormen en balspelen. Iedereen kan op zijn of haar eigen niveau deelnemen. Bewegen heeft zowel op korte als lange termijn veel voordelen. Na het bewegen voelt u zich ontspannen, slaapt u beter en kunt u efficiënter omgaan met bijvoorbeel stress of tegenslagen. U voelt zich zelfverzekerder, gelukkiger en vrolijker. Door regelmatig te bewegen, bouwt u uw conditie op. Door bewegen kunt u ziektes of kwaaltjes voorkomen. Bewegen houdt uw botten en spieren sterk en uw gewrichten soepel. Het bevordert de bloedsomloop, verlaagt uw bloeddruk en cholesterolgehalte, wat het risico op hart- en vaatziektes doet afnemen. Ook als u klachten heeft, zoals pijn of stijfheid (door bijvoorbeeld reuma of artrose) is bewegen goed. Door beweging neemt de stijfheid af en kan pijn worden verminderd. U bent altijd welkom om een proefles te volgen. Salsa Elke donderdag van 11.30 tot 12.30 uur is er salsadansen in het Cultuurhuis. Salsa kenmerkt zich door dansen in groepsverband op de muziek en ritmes uit Cuba. De les wordt verzorgd door docent Vinodh Ramautarsingh, ervaren salsadocent. U bent altijd welkom om een proefles te volgen.

T’ai Chi Elke vrijdagochtend van 09.30 tot 10.30 uur in het Cultuurhuis is er een gevarieerd aanbod T’ai Chi- en Chi Kung-oefeningen vanuit de klassieke principes met aandacht voor ontspanning, focus, gronden, lichaamshouding en ademhaling. Het symbool van Tai Chi is Yin en Yang en karakteriseert zich door zacht vloeiende bewegingen die vanuit rust en concentratie doorlopen worden. De bewegingen bevorderen het circuleren van energie in het lichaam en optimaliseren daarmee de gezondheid. Tai Chi is gericht op bewegingsvrijheid en zelfvertrouwen, werken aan innerlijke balans en focus, goed voor coördinatie en concentratie. Kom zelf ervaren wat T’ai Chi voor jou kan betekenen.. De les wordt verzorgd door Saskia van Noort. Stijldansen in het Cultuurhuis Elke week op dinsdagavond wordt er gedanst in het Cultuurhuis. Het gaat om stijldansen. In twee groepen worden verschillende dansen geleerd, zoals de quickstep, Engelse wals en chachacha. Een ontspannen manier van bewegen, met na afloop gezellig ene kopje koffie of thee of een drankje. Voor meer informatie over bovengenoemde activiteiten kunt u contact opnemen met WijZ, telefoon 038 8515700. BeweegSamen BeweegSamen is een project van de buurtsportcoaches van Sportservice Zwolle, WijZ en Travers Welzijn. Houdt u van

fietsen, maar kan uw vaste fietsmaatje niet (meer) mee? Wilt u graag zwemmen, maar liever niet alleen? Of wilt u samen met een maatje naar een beweeggroep? Het lijkt allemaal heel gewoon, maar soms lukt het niet meer zonder alleen. Bij BeweegSamen kan een vrijwilliger, samen met u, die gewone dingen weer mogelijk maken. Niet eenmalig maar gedurende een langere periode. Want samen bewegen is leuker dan alleen. Deelname aan BeweegSamen is gratis. U betaalt uiteraard wel voor deelname aan beweegactiviteiten, waarvoor u normaal gesproken ook betaalt. Voor wie? BeweegSamen is speciaal voor mensen die door omstandigheden niet meer in staat zijn om beweegactiviteiten te doen die hij of zij graag wil doen. Bent u bijvoorbeeld slechter ter been door ziekte of een beperking en kent u geen mensen om de activiteiten samen mee te doen? Doe dan met ons mee. Hoe werkt BeweegSamen? De buurtsportcoach gaat met u in gesprek over uw wensen en mogelijkheden. Daarna gaan we op zoek naar een vrijwilliger die bij u past. Vervolgens wordt er een kennismakingsgesprek gepland met u en de vrijwilliger. Als er een goede klik is kunt u samen met uw beweegmaatje activiteiten ondernemen die u fijn vindt om te doen. Het gaat om één-op-ééncontact en de match komt tot stand op basis van een verwachte persoonlijke

klik en overeenkomst in interesse. Aanmelden en kennismaken Voor meer informatie en aanmelden als deelnemer of vrijwilliger kunt u contact opnemen met de buurtsportcoaches, Marloes Holterman of Linda Schwering. Zij zijn buurtsportcoaches vanuit WijZ bij Sportservice Zwolle Telefoon 038 4236686 of e-mail buurtsportcoach@ sportservicezwolle.nl Nieuw: rollatorwandeling Voor een nieuw te starten beweegactiviteit, de rollatorwandeling, zoeken wij vrijwilligers die de deelnemers willen begeleiden tijdens deze wekelijkse wandeling. Komt u graag in contact met andere mensen, houdt u van wandelen in de buitenlucht en gezellig een kopje koffie drinken, laat het ons dan weten. We starten in twee wijken, op maandagochtend om 10.30 uur in de wijk Dieze en maandagmiddag om 14.30 uur in de wijk Stadshagen. De eerste bijeenkomst met de deelnemers staat op maandag 4 april. Voorafgaand is er een korte introductie, om kennis te maken met de andere vrijwilligers voor een korte workshop omtrent het correct gebruiken van een rollator, verzorgd door WijZ. Heeft u interesse en bent u bij voorkeur wekelijks beschikbaar op één of beide bovengenoemde tijdstippen, dan kunt u contact opnemen met Bas van Rheenen (b.vanrheenen@wijz.nu), Janneke de Groot (j.degroot@wijz.nu) of WijZ (038 8515700).

Exposities Cultuurhuis Stadshagen Schildersgroep WijZ Van 1 februari tot 1 april exposeert de vrije schildersgroep van WijZ hun werk. Dit bestaat uit portretten, landschappen en vrije expressie warbij diverse materialen en technieken zijn gebruikt zoals acryl, aquarel, inkt en olieverf. De expositie is te zien in de grote zaal van het Cultuurhuis tijdens de openingstijden van de Stadkamer. Heeft u zelf interesse in schilderen? Bij deze schildersgroep zijn nog enkele plaatsen vrij. De groep schildert elke woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Geïnteresseerden zijn van harte welkom om een keer vrijblijvend te komen kijken/kennismaken kunnen zich opgeven via telefoon: 038 4542554.

van Kuntroute Overijssel. De officiële opening vindt plaats op 2 april om 11.00 uur. Een van de exposerende kunsternaars is Marijke Deinema, die glas-in-loodkunst maakt. Meer informatie over de kunstroute, die ook door Stadshagen loopt op www.kunstrouteoverijssel.nl

Kunstroute Overijssel Vanaf april zal er twee maanden lang een expositie zijn van de dertig kunsternaars

Foto’s Hans van Eerbeek

15


NU € 200,KORTING comfort

*

Vraag naar de voorwaarden.

op uw nieuwe CV-ketel Maak direct een afspraak. Bel 0800 15 87 of kijk op www.energiewacht.nl Is uw CV-ketel aan vervanging toe? Dan is dit uw moment! Wanneer u nu een CV-ketel bij Energiewacht Groep aanschaft, ontvangt u € 200- korting!* Zo profiteert u van een zeer aantrekkelijke actie en bent u verzekerd van een warm huis. Kijk op www.energiewacht.nl voor meer informatie of bel 0800 - 1587!

WINKELCENTRUM STADSHAGEN VERRASSEND COMPLEET EN GRATIS OVERDEKT PARKEREN! Ruim 30 winkels voor al uw boodschappen

www.winkelcentrumstadshagen.nl

16


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.