Vinexpress juni 2021

Page 1

Wijkkrant, 19de jaargang, juni 2021

HUIS VERKOPEN? Nu gratis waarderapport www.house2day.nl - 038 - 460 54 30

07 Trouwen in coronatijd

13 Geldezels

18 Nieuwe school TrioMundo

In gesprek met wethouder Ed Anker

Samen opgave klimaatadaptie waarmaken! Door Milou van Rijn NK Tegelwippen. Een landelijke campagne ‘Een groener Nederland begint in je eigen tuin!’ Gemeenten die plannen moeten maken in verband met klimaatverandering. Waarom is dat? En wat betekent dat voor Stadshagen? Stadshagen is het laagste punt van Zwolle. Er worden veel woningen gebouwd. De gemeente doet meer dan alleen plannen maken. Voor mij reden om in gesprek te gaan met wethouder Ed Anker. De wethouder die gaat over waar je woningen bouwt (ruimtelijke ordening) en hoe je zorgt dat we minder snel natte voeten en rode hoofden hebben (klimaatverandering). De kijk van Ed Anker op Stadshagen Zwolle ligt tussen twee rivieren (IJssel en Vecht). Wij moeten altijd al rekening houden met het water. Maar door klimaatverandering moeten we nu echt rekening houden met een andere manier van inrichten van de openbare ruimte en bouwen. Daar waar stenen zijn, kan het water niet weg en warmt het sneller op. Daarom hebben we ook meer bomen nodig. Wat

dat betreft heeft Stadshagen alles in zich als het gaat om klimaatadaptatie. De wijk ligt op het laagste punt van Zwolle. Er zijn stukken in Stadshagen met veel stenen en weinig groen. Daar kan het erg warm worden (hittestress). Ook heeft Stadshagen nog een ondergrond van klei. Hierdoor loopt het water niet overal goed weg. En er wordt nog veel gebouwd. Dat geeft de mogelijkheid om het gebied slim

in te richten. Woningen op terpen, veel groen en ruimte om het water vast te houden. ‘Het zou mooi zijn als de groene inrichting van het nieuwste gedeelte van Stadshagen, Breezicht, bewoners ook weer ideeën geeft hoe het oudere deel van Stadshagen groener en klimaatadaptief te maken,’ zegt de wethouder.

Vervolg op pagina 03

Wethouder Anker zorgt zelf ook voor groene tuin Foto Margreet Kruise

Lezen is leuk! De opmars van de minibieb lijkt niet te stuiten. Overal in de wijk verschijnen ze en corona en de sluiting van de bibliotheken gaven aan deze ontwikkeling een positieve wending. Sinds enige weken staat er op initiatief van wijkbewoonster Petra Hoffman ook een mini-bibliotheekje in de Winterdijkstraat, met zowel kinderboeken als literatuur voor volwassenen. Je bent vrij om ze mee te nemen en heb je zelf gelezen boeken liggen, dan kun je ze in de minibieb stoppen voor de volgende!

80

9.4/10

AUTO’S OP VOORRAAD feedback company

In alle prijsklassen met KM- en onderhoudshistorie

Autobedrijf Bert Wieten Initiatiefneemster Petra Hoffman bij de minibieb

Hartsklank – Begeleiding bij hoogsensitiviteit Jezelf zijn in een wereld die voortdurend probeert je te veranderen, is de grootste prestatie. Trea van der Cingel  06 4 000 999 3  trea@logovandercingel.nl  www.logovandercingel.nl

Foto Erica Turmel-Donker

WWW.BERTWIETEN.NL HET ALTERNATIEF VOOR DE DEALER


Nieuws uit de wijk door Redactie Vinexpress

Verwarring over borden

Zwemmen in Milligerplas kan, ondanks negatief zwemadvies Behalve bij de Nieuwjaarsduik zullen weinig Stadshagenaren de afgelopen tijd de neiging hebben gehad om een frisse duik in de Milligerplas te nemen. Dat is maar goed ook, want rond Hemelvaartsdag staan er ineens enkele waarschuwingsborden langs de waterkant: ‘Zwemmen ontraden, onvoldoende waterkwaliteit. Grote kans op maag- en darmklachten’. Toch melden gemeente en provincie in een persbericht dat de waterkwaliteit van de Milligerplas ‘op dit moment voldoet aan de normen voor zwemwater’. Goed zwemwater dus nu, maar toch loop je kans dat het mis gaat met je gezondheid als je thuis bent. Hoe zit dat precies. De kwalificatie Negatief Zwemadvies is niet gebaseerd op de huidige kwaliteit van het zwemwater. De provincie is verplicht om die borden te plaatsen op grond van richtlijnen van de Europese

Unie, waarin de meetresultaten van de afgelopen vier jaar worden meegenomen. En daar zit nu net het probleem bij de Milligerplas: vanwege het feit dat er in 2018 en 2020 incidenteel een verhoogde hoeveelheid bacteriën in het water is gemeten, moet er een Negatief Zwemadvies worden gegeven. En dat geldt voor het hele jaar. Risico Volgens woordvoerder Anita Wassink van de provincie Overijssel brengt zwemmen in oppervlaktewater altijd enige risico’s met zich mee. ‘Bij de Milligerplas is het risico van slechte waterkwaliteit groter dan in de andere Zwolse plassen, gezien de metingen van de afgelopen vier jaar. Daar wordt dan ook voor gewaarschuwd. De bezoeker bepaalt zelf of hij dat risico wil nemen. Het is een negatief zwemadvies en geen verbod. Een verbod is pas van toepassing als de bezoeker gevaar

Negatief zwemadvies voor de Milligerplas

loopt,’ aldus Wassink. Geen handhaving Binnenkort zullen Stadshagenaren op een zomerse dag de stranden van de Milligerplas weer bevolken. Iedere bezoeker weet dan dat de afweging om al dan niet te gaan zwemmen door hemzelf moet worden genomen. Met de coronacrisis in ons achterhoofd hebben we als mensheid geleerd om risico’s af te wegen en die al

dan niet te negeren. Bij een duik in de Milligerplas is het in wezen niet anders. Maar de klachten die bij het zwemmen kunnen ontstaan, staan in geen enkele verhouding tot de risico’s ten tijde van de recente pandemie. Bij de plas zullen geen handhavers op gaan treden. ‘Het is een advies en daar wordt niet op gehandhaafd,’ licht provinciaal woordvoerder Wassink toe.

Na 6 jaar Stadshagen naar Deventer

Alrik van den Berg vertrekt als wijkagent Zes jaar lang was Alrik van den Berg een van de vier gezichten van de wijkagenten in de wijk. Nu neemt hij deze ervaring mee als ‘operationeel expert wijk’; een typische Hermandad-uitdrukking, maar anders gezegd zal Alrik in Deventer ingezet worden voor meer complexe zaken in de wijken, ter ondersteuning van de reguliere wijkagenten.

Wijkagent Alrik van den Berg: ‘Het is voor mij Foto politie Zwolle een stap verder’

Alrik vertelde ruim een jaar geleden in deze krant dat hij nooit echt de intentie had om wijkagent te worden. Maar na zes jaar Stadshagen houdt hij zich opnieuw bezig met het wijkwerk. ‘Ik ben er ter ondersteuning van de wijkagenten, schuif aan bij meer complexe zaken en help de teamleiding met de prioritering van zaken. Ik blijf in de wijken aanwezig maar zal samen met gemeente en andere partners meer betrokken zijn bij bijvoorbeeld bestuurlijke aanpakken. Het is voor mij een stap verder, ik ben eraan toe,’ geeft

Alrik enthousiast aan. Stadshagen positieve ervaring Gevraagd naar de meest in het oog springende positieve ervaring in onze wijk meldt Alrik al snel de verbindingen die hij zag en ziet ontstaan, tussen bewoners onderling, tussen de partners als wijkagent met Travers, het Sociaal Wijkteam en de gemeente. ‘Die inzet van bewoners en de rollen van die organisaties werpen hun vruchten af,’ ziet de scheidende wijkagent. ‘Mooi om te zien hoe hier de be-

trokkenheid op de eigen buurt groot is, dat men samen naar oplossingen zoekt’. Beetje opvoeden Als hem de gelegenheid wordt geboden nog een laatste ‘snik’ over de wijk te uiten, dan herkennen we Alrik weer. ‘Ja, mijn doel was en is dat ik mensen als wijkagent toch ook altijd een beetje wil opvoeden. Bel niet voor ieder wissewasje de politie, kleine overlast, een burenruzie, dan zijn andere partijen aan zet. Dan hebben wij als politie meer tijd om boeven te vangen en criminele fraude aan te pakken.’ Stadshagen raakt een gemotiveerde wijkagent met een eigen mening kwijt. Zijn opvolger was bij de druk van deze krant nog niet bekend.

Alleen internetten via snel glasvezel

Definitief einde aan kopernetwerk in Stadshagen KPN heeft onlangs in Stadshagen, als eerste wijk in Nederland, het verouderde kopernetwerk uitgezet. Het gaat hierbij om huishoudens die internet en telefonie via het KPN-netwerk gebruiken. Voor huishoudens die kabelinternet en -telefonie van Ziggo gebruiken, verandert er niets. Momenteel beschikt bijna elk adres in de wijk over glasvezel, dat snel internet en televisie levert. KPN vervangt op grote schaal het kopernetwerk door glasvezel, momenteel al op bijna drie miljoen adressen. Vanaf 2023 zal Nederland op grote schaal afscheid genomen hebben van het kopernetwerk. Glasvezel biedt veel voordelen voor de gebruiker. Het is het snelste netwerk, het vergt minder onderhoud en de capaciteit is bijna oneindig. Met de overstap naar glasvezel wordt niet alleen een grote

02

stap gezet in de digitale samenleving, het is ook nog eens stukken duurzamer. Jort Wever, bij KPN programmadirecteur ‘Glas aan, koper uit’: ‘Alleen in Zwolle is de energiebesparing al bijna 120.000 kilowattuur; dit staat gelijk aan het stroomverbruik van 35 huishoudens. En we hebben in ons land ongeveer 1.300 van dit soort kopercentrales die we gaan uitzetten. Daar komt bij dat de telefooncentrales gehuisvest zijn in grote gebouwen. Deze zijn niet meer nodig, want een glasvezelcentrale neemt nog geen tiende deel van de ruimte in.’ In Stadshagen wordt de centrale aan de Oude Wetering ontmanteld en het gebouw krijgt een woonbestemming. Glasvezel ligt nu bijna in heel Stadshagen

Foto Jan Burgman


Colofon VINEXPRESS Stadshagen Uitgever Stichting Vinexpress Stadshagen Hoofdredacteur: Bert Kunnen Eindredactie: Ada van Huffelen, Erica Turmel-Donker, Nettie Roes Redactie: Bert Kunnen, Erica Turmel-Donker, Erika van het Hul, Geert Jan den Hengst, Iris Maes, Milou van Rijn, Roy Visscher Fotografie: Erica Turmel-Donker, Hans van Eerbeek, Jan Burgman, Margreeth Kruise, Yvonne Waslander Opmaakredactie: José Stroo Druk: Drukkerij Hoekstra, Emmeloord Bezorging: Verspreidingsbureau All-in Verspreidingen www.verspreidingen.nl Geen krant ontvangen? Mail uw straatnaam en huisnummer naar: bezorgklachten@vinexpress.nl Afhaalpunten: De Vinexpress is ook af te halen bij het Cultuurhuis, Boekhandel Westerhof, Jumbo en Albert Heijn Bestuur Stichting Vinexpress: Inez van Slooten, Iris Boersbroek, Mieke Pape, Nettie Roes bestuur@vinexpress.nl Adres Bestuur Stichting Vinexpress: Werkerlaan 1, 8043 LT Zwolle Mailadres redactie: redactie@vinexpress.nl Twitter: VinexpressNL Website: www.vinexpress.nl Adverteren in Vinexpress Stadshagen? telefoon 06 46065912 adverteren@vinexpress.nl Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen voor publicatie zonder toestemming van de uitgever. Ingezonden brieven kunt u alleen per e-mail aanleveren en moeten voorzien zijn van uw naam, adres en telefoonnummer. Het ontbreken van deze gegevens betekent: geen plaatsing. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven te weigeren of in te korten.

Vervolg van pagina 01 Stadshagen, de belofte van een groene wijk Klimaatverandering oplossen met techniek of met bewoners Op mijn vraag waar de voorkeur ligt van Ed, bij techniek of bewonersoplossingen, hoeft hij niet lang na te denken. Bewonersoplossingen. ‘Je kunt als gemeente niet alles oplossen. Plannen maken voor particuliere terreinen is aan de eigenaren zelf.’ Daar waar je nog woningen bouwt, kun je technische oplossingen toepassen zoals infiltratiekratten en wadi’s. Een wadi is een met grind en zand gevulde greppel of sloot, die water zowel kan vasthouden als infiltreren. Als je dat slim doet, kun je ook nog water opvangen van overige buurten in Stadshagen. Maar je kunt ook niet zonder medewerking van inwoners. Als iedereen zijn tuin helemaal betegelt, zullen alsnog de achterpaden blank staan. Traditionele voorlichting of serious gaming Voor het informeren en enthousiasmeren van bewoners wordt nu veel geëxperimenteerd met serious games zoals Garden Battle en Climate escaperoom. Inwoners van Stadshagen kunnen hun tuin virtueel inrichten via een app Garden Battle. Met hulp van de app leer je wat er gebeurt met de temperatuur als je stenen vervangt door andere materialen. Ook zie je hoeveel water je tuin kan opvangen. En

mocht je niet genoeg hebben aan je eigen tuin, dan kan je ook nog plannen maken voor de pleinen in de openbare ruimte. Ook konden inwoners in september 2020 meedoen met de climate escaperoom. Kun je op tijd ontsnappen? Waar moet je aan denken als er in 2040 een storm met orkaankracht over Stadshagen raast. Of mensen informeren en enthousiasmeren via serious gaming werkt wordt nu onderzocht. De resultaten zijn nog niet bekend. De wethouder zelf wordt in ieder geval erg blij van deze manier van mensen betrekken. ‘Ik zie dat er een beweging op gang komt. Er is een wachtlijst om mee te doen met het netwerk Senshagen, er zijn plannen voor een bos in Stadshagen en bewoners ruilen ook parkeerplaatsen in voor groen. Ik ben echt trots op al die Zwollenaren die samen hun wijk mooier en groener maken,’ zegt Ed Anker. Op mijn vraag wat als er via de Garden Battle nou veel plannen komen voor de openbare ruimte om deze te vergroenen: ‘Daar moeten we niet van schrikken als gemeente. Dit is wat we willen. Anders gebruiken is ook anders kijken. Mooi als een game als de Garden Battle daarbij

kan helpen. Er komt meer balans tussen hard (steen) en zacht (groen). Dat maakt de stad mooier.’ Er gebeurt veel in Stadshagen Bij bewoners in de rest van de stad heeft Stadshagen nog het beeld van een slaapwijk. Stadshagen is met alle drukke gezinnen best individualistisch. Iedereen vertrekt uit de wijk om te gaan werken. Maar er gebeurt ontzettend veel in Stadshagen. Er komt meer balans tussen hard (steen) en zacht (groen). Individueel, in eigen tuin of balkon. Maar ook op straatniveau met geveltuinen en vergroening van het schoolplein bij De Zevensprong. Of door de wijk heen met initiatieven zoals Stadshagerbos en vergroening Twistvlietpark. ’Ik gun Stadshagen dat het over 25 jaar een wijk is met volwassen bomen. Waar ook andere inwoners uit Zwolle graag naar toe komen. Omdat het er aangenaam is. Als je het zo bekijkt, is Stadshagen ook een voorbeeldwijk van wat je kunt bereiken als je samen de belofte van klimaatadaptatie waarmaakt.’ Iedereen doet wat!

NK Tegelwippen Een eerste begin is al gemaakt. Op zaterdag 29 mei zijn op het schoolplein van Trio Mundo (voorheen Krullevaar) heel wat tegels eruit gehaald. Hier komt een groen schoolplein met dieren. Ook is dit tegelwippen het begin om in het Twistvlietpark meer bomen toe te voegen.

Kinderredactie basisschool De Paperclip

Robotwise

De Vinexpress heeft een oplage van 8.800 exemplaren. De redactie en het bestuur van deze krant bestaat uitsluitend uit vrijwilligers.

Inleverdatum kopij voor de editie van september 2021: uiterlijk vrijdag 3 september 2021.

Tuinonderhoud Tuinaanleg (Sier)bestratingen Schuttingen Beplanting en gazon Vijvers Tuinhuisjes Voor een vrijblijvende offerte en/of afspraak: Zwolle | 06-51472807 info@hoveniersbedrijfrietveld.nl www.hoveniersbedrijfrietveld.nl

Door Arman en Cesar, groep 7/8 De Paperclip Wij hebben 7 weken Robotwise lessen gehad en dat was super leuk! Blue-bot We begonnen de eerste twee weken met de Blue-bot. Deze robot was best wel traag. Hij kon alle kanten op rijden: links, rechts, naar voren en naar achteren. We hebben matten gekregen met bijvoorbeeld rekensommen en een topografie-

kaart. We gaven elkaar dan opdrachten waar de Blue-bot naartoe moest. Bijvoorbeeld: je startte bij Zeeland en dan moest je hem naar Zwolle programmeren. Ozobot We werkten ook twee weken met de Ozobot. De Ozobot is een robot waarvoor je speciale stiften nodig hebt. Je moet zwarte lijnen tekenen, de robot kan deze lijnen lezen en dan rijdt hij hier overheen. Je kon ook kleurcodes toevoegen aan deze lijnen en dan ging de robot bij-

voorbeeld super snel of super langzaam. Dash We hebben ook twee weken met de Dash gewerkt. Je moest tegen hem Engels praten, anders deed de robot het niet. Je kon bijvoorbeeld een parcours maken en dan moest je hem zo programmeren dat hij de goede kant op ging. Als eindopdracht moest je een eigen presentatie maken over je favoriete robot.

Vinexpress op vakantie! In de maanden Juli en augustus verschijnt er geen Vinexpress. De eerstvolgende editie komt op 22 september uit. We wensen u een prettige vakantie!

03


GO Sharing-scooters nu ook in Stadshagen

Deelscooters vergroenen het straatbeeld Sinds begin mei kun je ze ook in Stadshagen gebruiken: de groene elektrische deelscooters van GO Sharing. Wie er gebruik van wil maken downloadt de app, zoekt de dichtstbijzijnde scooter, logt in en voor 29 eurocent per minuut ligt de hele wijk, ja heel Zwolle aan je voeten. Zo wordt een duurzaam vervoermiddel aangeboden. Maar in de steden waar de deelscooters zijn geïntroduceerd worden ze, zeker in het begin, vooral als een plaag voor de openbare ruimte ervaren. Klachten De wijze waarop er in Stadshagen via social media gereageerd wordt op de groene scooters van Go Sharing, verschilt niet van andere steden waar deze zijn geïntroduceerd. Klachten over rondslingerende voertuigen, scooters die het lopen op trottoirs belemmeren of in de sloot worden gekieperd; de ervaringen in Almelo, Amsterdam, Apeldoorn, Deventer en Amersfoort zijn identiek. ‘In alle steden zie je dat na twee weken deze klachten afnemen,’ stelt woordvoerder Lloyd Drop

van Go Sharing in dagblad De Stentor. ‘In het begin is het adoptieproces bij jongeren hoger en na een aantal weken verandert dat. De leeftijd van de gebruikers ligt uiteindelijk tussen de 28 en 30 jaar.’ Wegzoeven In Stadshagen kom je ze al overal tegen. Han en Willemien, vijftigers, staan met hun gehuurde scooter bij een van de makelaars in de wijk in de etalage naar woningen te kijken. ‘We zoeken in deze wijk een huis,’ vertelt Han. ‘We verkennen per scooter, dat gaat veel sneller dan met de auto. Zo zien we in één dag de hele wijk, dat red je niet op de fiets.’ Wijkbewoonster Anneloes stapt bij boekhandel Westerhof op haar gehuurde scooter en meldt, terwijl ze wegzoeft: ‘Mijn elektrische fiets is in reparatie, dus een mooie vervanger!’ Gerard, al 20 jaar bewoner van buurt Schoonhorst, is ook in zijn nopjes met de groene Go-scooter: ’Mijn zieke moeder woont in zorgcentrum De Kievitsbloem in Zwolle-Zuid. Normaal ga ik altijd met de auto, op de fiets is te ver.

Foto Erica Donker De groene deelscooters van Go Sharing zijn opvallende verschijningen in de wijk

Echt een uitkomst dit!’ Na de eerste ervaringen van slordig stallingsgedrag raakt

de deelscooter steeds meer gesetteld in de wijk.

Wat vliegt daar? De fuut Door Jan Burgman Een futenpaar had voor het nest een hele mooie zichtlocatie in de bocht van de Oude Wetering uitgekozen. Door fietsende en wandelende voorbijgangers werd er volop van genoten. In het nest werden vier eieren gelegd. Er is echter maar uit één ei een kuiken voortgekomen. De fuut is een prachtige watervogel met zijn kenmerkende witte gezicht, puntige snavel, witte borstveren en oorpluimen. Tussen oog en snavel zit een zwarte streep. De poten hebben geen zwemvlie-

zen. Er is geen verschil tussen het mannetje en vrouwtje.

door het ouderpaar om de beurt gedaan. De jongen zijn zwart-wit gestreept en kruipen na de geboorte eerst onder de vleugels van de broedende ouder om door een andere ouder gevoerd te worden. Na

een paar dagen leren ze zelf zwemmen. Wanneer ze op zoek gaan naar voedsel en ter bescherming van aanvallen van snoeken en reigers, mogen ze meeliften op de rug van hun ouders.

Omdat de poten bij de fuut vrij ver naar achteren staan, kan de fuut niet zo makkelijk lopen en leeft daarom altijd op het PROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • SPORT/TAPING • KAAKPROBLEME water. De fuut zie je vaak lang onder water duiken om op vis te jagen,FEDRAINAGE te vluchten • MANUELE THERAPIE • KINDERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHER voor aanvallen of voor waterplanten voor het bouwen van een nest. KANKER • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP

NINGSGERELATEERDE KLACHTEN • VAATPROBLEMEN/AANMETEN STEUNK

Futen paren met spectaculaire baltsrituSPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE THERAP elen. Tijdens het ritueel wordt de kraag DERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ KANKER • DUIZELIGHEID EN HOO opgericht. Nesten worden meestal vlak aan de waterkant gebouwd INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP waarin drie • SPANNINGSGERELATEERDE KLACHTEN tot zes witte eieren worden gelegd, die + Ergotherapie STEUNKOUSEN • SPORT/TAPING • KAAKPROBLEME later verkleuren tot geel enPROBLEMEN/AANMETEN bruin. Het uitbroeden wordt in drie totFEDRAINAGE vier weken Fysiotherapie • MANUELE THERAPIE + • KINDERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHER

+ Psychomotorische therapie KANKER • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP NINGSGERELATEERDE KLACHTEN • VAATPROBLEMEN/AANMETEN STEUNK SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE THE Zwolle-Zuid Van der Heydenstraat 6-1 8014 ZZ Zwolle 038 465 40 00

Profitgym Zwolle-Zuid Van der Heydenstraat 12 8014 ZZ Zwolle 038 465 40 00

Zwolle-Zuid Van der Capellenstraat 137 8014 VW Zwolle 038 465 40 00

Aa-Landen Dobbe 72a 8032 JX Zwolle 038 453 20 22

Stadshagen Werkerlaan 267 8043 LV Zwolle 038 420 31 00

Profitgym Stadshagen Belvédèrelaan 375 8043 VD Zwolle 038 420 31 00

Raalte Hammerweg 8 8101 NE Raalte 06 1329 3668

Profitgym Dalfsen Kampmansweg 8 b 7722 RV Dalfsen 038 465 40 00

FysioZwolle.nl

Liefde voor het vak,

geïnspireerd door mensen

Uit de vier eieren kwam slechts één jong levend op de wereld

Foto Jan Burgman

Brenda Koper Uw uitvaartbegeleider in Zwolle

Doorgaan terwijl u stilstaat, het lijkt onmogelijk. Voor u, uw verdriet en voor uw dierbaren zijn wij uw bron voor zorg en aandacht. Wij zijn

Vegro is jouw zorgwinkel voor het lenen, huren en kopen van hulpmiddelen.

u een stap voor óf zijn simpelweg uw achtervang. Gedreven door de liefde voor ons vak en geïnspireerd door mensen. Niets is onmogelijk. Afscheid op uw manier.

Waar kun je ons vinden? Vegro zorgwinkel Zwolle Vechtstraat 104, 8021 AZ Telefoon: 0900 – 288 77 66

Overlijden melden: 038-4536320 24 uur per dag bereikbaar

04

www.meander-uitvaartbegeleiding.nl

Klantwaardering

9,3


Positieve resultaten bij buurtbemiddeling

‘Praten levert begrip op bij ergernissen tussen buren’ Door Bert Kunnen

Burenruzies kennen vele aanleidingen. Geluidsoverlast is in de helft van de gevallen de oorzaak. Vervelende gedragingen en conflicten over de tuin zijn eveneens belangrijke bronnen van ruzies. Buurtbemiddeling Zwolle ontving het afgelopen jaar 150 meldingen, waarvan 18 uit Stadshagen. In heel Zwolle leidde dat in twee derde van de gevallen tot verbetering van de situaties. Dit als resultaat van bemiddelende gesprekken die de vrijwilligers voeren. ‘Ons doel is wederzijds begrip te bevorderen en het onderlinge gesprek te herstellen,’ licht coördinator Buurtbemiddeling van Travers Welzijn Marianne Grooten toe. ‘Een luisterend oor kan al veel kou uit de lucht halen.’ Het is niet toevallig dat de 25 jaar ervaring met buurtbemiddeling in Zwolle reden voor de Open Universiteit was om hier onderzoek te doen naar werking, impact en historie van dit fenomeen. Uit dit onderzoek blijkt dat bemiddeling tussen buren werkt. De inzet van bemiddelaars heeft een positief effect op het veiligheidsgevoel van burgers en het blijkt een doeltreffende manier om burenruzies aan te pakken. In twee derde van de zaken leidt buurtbemiddeling tot een positief resultaat: conflicten worden opgelost. Onveilige gevoelens ‘Het bijzondere aan onze aanpak is dat we werken met dertig getrainde vrijwilligers, die ruziënde buren helpen het contact te herstellen of oplossingen aan te dragen,’ schetst Marianne. ‘Het gaat om erg emotionele dingen, die vaak ook te maken hebben met privacy. Gedoe en ruzie met buren geeft onveilige gevoelens. Niet iedereen communiceert op dezelfde manier, iedereen redeneert vanuit zichzelf. Je bent er niet uit door te zeggen: ’Ze kunnen toch zelf wel beseffen dat je overlast geeft.’’ Dat geluidoverlast vaak leidt tot ruzies is niet verwonderlijk. Geluiden van buiten naar binnen en omgekeerd, we doen er allemaal, bewust of onbewust, aan mee. Marianne: ‘Bij ons gaat het niet om het objectief beoordelen van geluidoverlast. Waar het wel om gaat, is wederzijds begrip voor elkaars situatie en ergernissen.’

Ook kun je voor jezelf een gesprek aanvragen bij Buurtbemiddeling

Stadshagen: 30% minder meldingen De bereidheid van mensen om bij ruzies zelf bemiddeling aan te vragen is nog veel te beperkt. In Stadshagen blijkt dat er relatief weinig conflicten uit eigen beweging worden gemeld. Ook opvallend in de wijk is dat er relatief veel meldingen via de politie bij Buurtbemiddeling komen. ‘De wijkagenten verwijzen heel goed door naar de instanties die nodig zijn bij burenconflicten. Maar groot nadeel is dat in dergelijke situaties, als de politie erbij is, het conflict dan al te hoog is opgelopen om met bemiddeling tot een goed resultaat te komen,’ constateert Marianne. Opmerkelijk is ook dat in Stadshagen ruzies naar verhouding minder goed aflopen dan elders in de stad. Ook is het opvallend dat, waar de inschakeling van buurtbemiddeling steeg van 147 in 2019 naar 158 in 2020, de meldingen in Stadshagen in deze jaren met 30% daalden. Buurtbemiddeling gist nog naar de oorzaken van de afwijkingen ten opzichte van Zwolle als geheel.

ZET JE OOK IN VOOR NIEUWE NEDERLANDERS IN ZWOLLE!

Foto Travers Welzijn

‘Het lost toch niets op’ Marianne: ‘Ook komt het voor dat buren zeggen: ‘wij doen er niet aan mee’, of: ‘het lost toch niets op, we ontlopen ze wel.” Het gebeurt regelmatig dat mensen al jarenlang ergens wonen, zonder ooit kennis te hebben gemaakt met de buren. ‘Als er dan een conflict ontstaat, wordt bemiddeling en oplossing van de ruzie erg lastig. Stel jezelf voor aan de buren,

maak een praatje, weet wie er naast je wonen. Als er dan wat is, is het bespreekbaar maken van ergernissen veel gemakkelijker,’ ervaart Marianne. Het is belangrijk dat mensen Buurtbemiddeling in een vroeg stadium van ergernissen bellen, ook al weet je nog niet waar het heen moet. Men beantwoordt vragen en helpt mensen om toch eerst zelf het gesprek aan te gaan.

Hoe werkt Buurtbemiddeling? Iedereen die in Zwolle woont en op zoek is hoe hij of zij onenigheid met buren kan oplossen, kan met Buurtbemiddeling contact zoeken. Of het nu gaat om geluidsoverlast, ruzie over parkeren of overhangende takken et cetera. Dit kan door 038-7508300, het algemene nummer van Travers Welzijn te bellen, waarna contact gezocht wordt met Marianne Grooten, coördinator Buurtbemiddeling. Mailen naar buurtbemiddeling@travers.nl kan ook. Je kunt altijd voor jezelf een gesprek aanvragen, als je twijfelt of een gesprek met de buren wel zin heeft. Buurtbemiddelaars geven je tips hoe met de situatie om te gaan. Op de website traverswelzijn.nl staan ook de veel gestelde vragen over burenruzies en de antwoorden hierop.

Wij helpen verder bij schulden, werk zoeken en meedoen in Zwolle. Help jij ook mee?

Nadin (28) ParticipatieMaatje bij Voor Elkaar Zwolle

"Als sociaal werker is het al lastig alle regelingen te begrijpen. Laat staan hoe dat is voor nieuwe Nederlanders."

Lees meer over Nadins ervaring op voorelkaarzwolle.nl/nadin 05


Achter het uniform zit ook een mens

Toezicht op naleven hondenregels in Twistvlietpark Het respect en de bekendheid van de BOA is met de komst van Corona vergroot, dat merken Rachel Hoogkamp en Willem Bruggeman van Toezicht en Handhaving van de gemeente Zwolle. Zij vormen een duo in de aanpak van de hondenoverlast in Stadshagen. Hoog tijd om eens met ze te praten. Willem: ‘De hondenregels dragen volgens sommige hondenbazen niet bij aan het plezier van hun hond. Maar bewoners die bang zijn voor honden of een uitglijer over een hondendrol niet fijn vinden, zijn blij met ons werk.’ Bijten en blaffen Het Twistvlietpark ligt tussen twee hondenlosloopterreinen. Rachel: ‘Er komen veel meldingen binnen bij de gemeente Zwolle over hondenpoep en loslopende honden in het park en er zijn vaak bijtincidenten.’ Willem: ‘We horen van ouders dat hun kinderen het park niet in durven door grote loslopende en blaffende honden en dat is toch niet de bedoeling.’ Bijtincidenten lopen meestal goed af, maar de handhavers zijn daar druk mee. Willem: ‘Dat kun je voorkomen door de hond aan te lijnen. Die regel is er niet voor niets. Helaas was onlangs een schaap van de kinderboerderij in het park het slachtoffer.’

per week naar het park. Willem in burger, Rachel in uniform. ‘Maar dat maakt niets uit,’ aldus Willem. ‘Op een gegeven moment herkennen ze me wel.’ Rachel: ‘We maken een praatje of spreken een overtreder aan, leggen de regels uit en waarom we hier extra toezicht houden. Bekeuren doen we niet gelijk, maar als we herhaaldelijk iemand betrappen, dan krijgt die een boete.’ De meeste hondenbazen zijn bekend met de regels. Willem: ‘Zeker nu we hier vaker komen.’ En de meesten reageren begripvol, op een enkeling na. Dan voeren Rachel en Willen zoals zij dat noemen een de-escalerend gesprek. Rachel: ’Ik leer elke keer weer van deze gesprekken,

wat goed werkt en hoe ik het de volgende keer anders moet doen. Dat vind ik ook leuk aan mijn werk.’ Willem werkt al 22 jaar als toezichthouder en heeft maar weinig scheldpartijen meegemaakt: ‘Dat heeft misschien ook wel met mijn leeftijd te maken. Ik was al 40 jaar toen ik met dit werk begon. Goed uitleggen, dat is belangrijk en rustig blijven. Ach, een scheldpartij doet mij ook niet zo veel.’ Rachel: ‘Maar er zit wel een mens achter dit uniform.’

bij aan het buitengeluk van inwoners, een veilig buitengeluk. Rachel: ‘Wij dragen bij aan het leefgenot van mensen. Sinds wij door Corona meer bekendheid hebben gekregen, zien ook inwoners dat wel in.’ Willem: ‘Wij zorgen voor de veiligheid van inwoners in de buitenruimte, bijvoorbeeld dat kinderen lekker buiten kunnen spelen zonder bang te hoeven zijn voor honden. Maar dat doen we niet alleen hoor. Dat doen we samen met collega’s zoals de wijkbeheerder en de ketenpartners politie en Travers.’

Veilig buitengeluk Hoewel niet iedereen zich daarvan bewust is, draagt het werk van Willem en Rachel

Hondenregels Verspreid over de stad en wijk zijn er hondenspeelweiden, hondenhaltes en losloopterreinen. Die staan vermeld op de Hondenkaart. Op de kaart staan ook de hondenregels. • Aanlijnplicht: binnen de bebouwde kom en buiten de hondenlosloopterreinen moeten honden aangelijnd zijn. • Opruimplicht: binnen de bebouwde kom moeten hondenbezitters de poep van hun hond opruimen. De plekken waar dit niet hoeft, zijn hondenlosloopterreinen en groenstroken met bosjes. • Honden zijn niet welkom op kinderspeelplaatsen, voetgangersgebieden in winkelcentra en in bepaalde periodes bij zwemplassen. Een toelichting op de regels staat op www.zwolle.nl/honden.

Goed gesprek Rachel en Willem gaan een paar keer

Zwemmen in Zwarte Water? Duiken van de Twistvlietbrug? Levensgevaarlijk!

Weet u waar uw kind zwemt en of dit veilig zwemwater is? De warme dagen komen er weer aan en dan zoeken we verkoeling in zwemwater. Zwolle heeft zwemplassen en zwembaden waar dat volop kan. Helaas kiezen nog veel inwoners en vooral kinderen ervoor om dat in rivieren te doen, zoals het Zwarte Water of bijvoorbeeld met een sprong vanaf de Twistvlietbrug. Dat is verboden, omdat het gevaarlijk is. Komende zomer zal er dan ook regelmatig gecontroleerd worden door de gemeente Zwolle en de politie. Wijkagent Ronald Bakker: 'Niet alle ouders weten waar hun kind zwemt of zijn bekend met de gevaren van zwemmen in rivieren en springen van bruggen. Ouders doen er goed aan hun kinderen te vragen waar zij zwemmen, zodat ze weten of dit een veilige omgeving is.' Gevaren In het Zwarte Water varen veel vrachtschepen en plezierbootjes. Door de onderstroom kan men onder het schip gezogen worden. Ook heeft de schipper nauwelijks zicht op een zwemmer in de buurt van het schip. Zeker rondom de Twistvlietbrug is de situatie op het water erg onoverzichtelijk. Een schip kan niet zomaar uitwijken of vaart minderen en plezierbootjes gaan vaak hard en worden niet altijd bestuurd door ervaren personen. De stroming en draaikolken in rivieren zoals het Zwarte Water zijn vaak zo sterk dat er niet tegenop te zwemmen is. Dit geldt ook voor de randen van de rivier,

06

waarvan bewoners denken dat het wel veilig is.

Negatief zwemadvies Milligerplas

Het springen vanaf een brug brengt extra risico’s mee, zo kan een sprong hard aankomen, omdat die hoger is dan velen denken. Het risico op een klaplong of botbreuken is aanwezig. Daarnaast ligt er van alles op de bodem wat je niet kunt zien, ook hier kun je je ernstig aan verwonden.

Voor de Milligerplas geldt voor dit jaar een negatief zwemadvies. De slechte beoordeling is omdat in de afgelopen jaren een aantal keren een verhoogde hoeveelheid E-coli en andere bacteriën in het water is gemeten. Zwemmers lopen het risico op huid-, maag- of darmklachten na het zwemmen in de plas.

Zwemverbod Het is verboden om te: • Zwemmen in rivieren zoals het Zwarte Water. • Zwemmen in de Stadskolk Hasselterdijk, Noorderkolk en Westerveldskolk in Zwarte Water. • Springen vanaf bruggen zoals de Twistvlietburg, Mastenbroekerbrug en Frankhuisbrug. • Zwemmen in en rond havens zoals woonhaven Frankhuis en het haventje bij de Vestingstraat. Riskeer geen boete van 150 euro, maar nog beter: zet je leven niet op het spel! Meer toezicht en handhaving Handhaver Tom van der Lugt: We gaan op mooie, zomerse dagen regelmatig controleren in de omgeving van de Twistvlietbrug. We snappen dat het een aantrekkelijke locatie is om op een warme dag verkoeling te zoeken, maar dit is daarvoor echt niet een geschikte plek. Veel

te gevaarlijk.' Marjolein Geurtsen, wijkbeheerder gemeente Zwolle: 'We verwachten dat met meer handhaving en toezicht ook de overlast van lawaai en rommel afneemt op de kades rondom de Twistvlietbrug. Hierover krijgt de gemeente vaak klachten van bewoners.' Veilig zwemmen Zwolle heeft twee zwemplassen waar je

kunt zwemmen, surfen, spelen en zonnen: de Wijthmenerplas en de Agnietenplas. Veilig zwemmen in zwembaden kan in het openluchtbad in Wipstrik, het overdekte zwembad de Vrolijkheid aan de Ossenkamp 7, in Stadshagen in het overdekte bad Bubbels Bewegen en in de drie zwembaden op de campus van Windesheim. www.zwolle.nl/verbod

Is Wierde of Beemd uw nieuwe thuis? Binnenkort start de gemeente Zwolle met de verkoop van 24 kavels in het noordelijke deel van Breezicht. De kavels liggen in de buurtschappen Wierde en Beemd. Het zijn compacte buurtschappen, geïnspireerd op (oude) dorpen, maar met een modern randje. U woont er in een natuur- en waterrijke omgeving én op fietsafstand van het levendige centrum van

Stadshagen en de reuring van de Zwolse binnenstad. Natuurlijk worden Wierde en Beemd, net als de rest van Breezicht, energieneutraal en klimaatbestendig gebouwd. Bouwt u in één van deze buurtschappen straks uw nieuwe (t)huis? Houd de website www.zwolle.nl/kavels in de gaten voor informatie over de verkoop en inschrijving.


Van een groot knalfeest naar een intieme ceremonie

Trouwen in coronatijd

Het bruidspaar kijkt geëmotioneerd naar videoboodschappen van gasten die niet bij hun bruiloft aanwezig kunnen zijn vanwege de coronamaatregelen

Door Erica Turmel-Donker Traditioneel gezien is in juni het trouwseizoen volop in gang. Weddingplanners, fotografen, visagisten: ze kijken elk jaar uit naar weer een mooi, druk en liefdevol trouwseizoen. Helaas verloopt dat ook dit jaar door corona anders. Hoe is dit de afgelopen tijd gegaan voor de leveranciers en wat zijn de verwachtingen voor 2022, wanneer alles hopelijk weer een beetje terug naar normaal is? Margriet Smit van Puur Trouwen is weddingplanner en ceremoniemeester en heeft een gek jaar achter de rug. ‘In 2020 raakte iedereen een beetje in paniek. Bruiloften van het voorjaar en de zomer werden verschoven. Ineens had ik een lege agenda, al zijn de bruiloften in het najaar gelukkig nog wel doorgegaan.’ De vrijgekomen uren heeft ze gebruikt om achter de schermen te werken aan haar online vindbaarheid en marketing. Daardoor wordt ze nu goed gevonden met hoofdzakelijk bruidsparen uit Zwolle en omgeving in haar klantenbestand. Niks mogen doen Ook fotografe Remke Maris kwam met een lege agenda te zitten. Een week voor de eerste lockdown had ze nog een grote bruiloft, in juli ook nog eentje en daarna werd het vrij stil. Een aantal bruidsparen splitsten de bruiloft op: in 2020 de ceremonie en kleine receptie en dit jaar wat meer uitgebreid. De rest werd verzet of geannuleerd, ook nu nog. Haar inkomen kelderde en Remke moest het spaargeld aanspreken. ‘Ik fotografeer ook af en toe uitvaarten en geef workshops, dus daar heb ik ook wel wat mee opgevangen. Maar het niksdoen, weinig werk hebben, mezelf niet nuttig voelen… dat was het ergste. Daarom heb ik een baan gezocht

en werk nu bij het RIBW. Dat wil ik blijven doen, want het is ontzettend leuk werk.’ Een groep die ook zwaar getroffen is de afgelopen periode, zijn de visagistes en haarstylisten. Diana Zelle, van Make-up

‘De lol van de voorbereidingen is er wel af’

& Zo, heeft maandenlang haar werk niet kunnen uitvoeren. ‘Ik had geen inkomen en kreeg geen financiële steun. Dat was een heftige tijd vol onzekerheden en stress. Dat wat je het liefste doet en waar je blij van wordt niet te mogen doen. De sociale contacten die ik miste… De ene na de andere bruid die afzegt of de trouwdatum verzet, soms wel tot drie keer toe. Het was echt geen fijne tijd.’ Dankzij een buffer die ze in de periode voor de eerste lockdown had opgebouwd, wist ze het financieel te redden. Verschuiving Veel bruidsparen verplaatsen hun bruiloft (opnieuw) door de blijvende onzekerheid in de hoop dat in 2022 weer meer mogelijk is. Margriet: ‘Dit jaar begon ik met acht geplande bruiloften waarvan er inmiddels zes naar volgend jaar verschoven zijn. Daar heb ik alle begrip voor, want de voorbereidingen moeten ook gewoon een feestje zijn. Ik merk dat die lol er wel een beetje af is bij bruidsparen.’ In juni heeft Margriet nog twee bruiloften staan. Daarvoor heeft ze verschillende

scenario’s opgesteld, zodat alles op het laatste moment makkelijk aan te passen is aan de dan geldende maatregelen. Toch krijgt Margriet al wel aanvragen voor komend najaar. Diana: ‘Voor mijn bruidsparen was het echt heel vervelend. Ze waren verdrietig, teleurgesteld. Alles duurde toch langer dan in eerste instantie gedacht, met onduidelijkheid over wanneer alles weer gewoon zou zijn. De voorbereidingen die zo leuk zijn, gingen nu gepaard met veel onzekerheid.’ Gelukkig mag Diana inmiddels haar werk weer doen en heeft ze het de rest van 2021 druk met veel gereserveerde data voor proefsessies en de trouwdata van bruiden. Ook voor volgend jaar heeft Diana al de nodige afspraken in de agenda staan, zowel van bruiden die het dit jaar niet door wilden laten gaan alsook veel nieuwe reserveringen. Remke heeft tot nu toe één lange bruiloft in het voorjaar gehad en eind juni staat ook weer eentje gepland. Ook heeft ze wat kleinere bruiloften meegemaakt. Voor haar breekt de echte drukte pas in september en oktober aan. ‘Ik fotografeer vooral de no-nonsense bruidsparen die zich niet gek laten maken door hoe het hoort en niet al jaren bezig zijn met de voorbereidingen. Dat betekent dat ik normaal gesproken niet lang van tevoren geboekt word, maar uiteindelijk wel vol kom te zitten.’ Intiemer ‘Achteraf zijn mijn bruidsparen vaak wel blij met hun bruiloft op kleine schaal. Het is intiemer en ze kunnen zo veel meer in contact blijven met hun gasten. Ik ben heel benieuwd of dit zo blijft,’ vertelt Margriet. Voor Remke is het meest opvallende dat er in het openbaar niet geknuf-

Foto Remke Maris Fotografie

feld wordt: ‘Het feliciteren is veel koeler. Tegelijkertijd, als er dan toch getrouwd wordt, heeft dat iets heel intiems. Ik hoor wel eens gasten zeggen dat ze het zo bijzonder vinden dat zij er bij mogen zijn. En dat is natuurlijk ook zo: de mensen die er zijn, zijn echt belangrijk voor het bruidspaar en dat maakt het heel bijzonder.’ Via livestreams kunnen gasten die er niet bij kunnen zijn, vanaf een afstandje meekijken. Drukte De landelijke verwachting is dat 2022 een druk trouwjaar gaat worden. Margriet kan dat beamen: ‘Ik heb voor volgend jaar nu zeven bruiloften staan en ik verwacht dat het wel vol gaat lopen, ook voor alle andere leveranciers.’ Remke gaat het rustiger aan doen qua bruiloften, omdat ze er nu een baan in loondienst naast heeft: ‘Ik neem alleen nog de allerleukste opdrachten aan en verwacht dat het druk wordt. Ik denk dat het voor bruidsparen best lastig wordt om een goede, ervaren fotograaf te vinden die beschikbaar is. Ik

‘Ik verwacht dat 2022 een druk trouwjaar gaat worden’

verwacht dat er meer op andere doordeweekse dagen getrouwd gaat worden en dat mensen creatiever worden door bijvoorbeeld niet op de standaardplekken te trouwen. En als het echt zo druk wordt, dan zullen alle tarieven ook wel omhoog gaan.’

07


Opbranden Door Chiel Vleesenbeek Dit voorjaar bleek dat ook landelijke politici uitgeblust en opgebrand kunnen raken. Ook een Kamerlid kan een burn-out hebben. Bijzonder hoe sommige onderwerpen aan de orde van de dag zijn, bespreekbaar blijken en toch taboe zijn. De burn-out is daar een voorbeeld van. Iedereen heeft het wel eens van iemand gehoord toch? Op den duur kwam ik op tv en in praatprogramma’s zelfs zoveel mensen tegen die hadden gekampt met een burn-out, dat het zelfs een beetje hip leek. Alsof een goede biografie wel met een inzinking gepaard moest zijn geweest. Tenminste, als je er dan maar weer sterker uit was gekomen. In de landelijke politiek blijk je dus eindelijk ook burn-out te kunnen raken. Verschillende politici meldden zich voor langere tijd ziek, met als bekendste voorbeeld Pieter Omtzigt. In het politieke wereldje blijkt de taboe er nu eindelijk wat van af te vallen. Blijkbaar moet je als landbestuurder vooral sterk zijn en

de ballen hooghouden. Kwetsbaar zijn, je fouten toegeven, het even niet weten, dat is iets waar je hard op wordt afgerekend. Het is overigens niet zo dat men in die wereld alleen ongenadig is voor elkaar. Die genade vinden ze ook niet bij jou en mij. Hard, grof en ongenadig is het oordeel vaak over de landsvertegenwoor-

Straatpraat door Roy Visscher

Door Roy Visscher In deze rubriek stelt uw verslaggever aan willekeurige voorbijgangers in de wijk een aantal simpele vragen over Stadshagen. Op een dinsdagochtend troffen we de bijna-negentiger Wil Roelofs, terwijl ze net van het Cultuurhuis in de richting van het gebouw Werkeren loopt. Woont u in de buurt? ‘Ja, maar ik ben geen Zwolse. Ik ben geboren in Amsterdam en heb al op tien plaatsen gewoond, waarvan hiervoor veertig jaar in Apeldoorn. Eind juni woon ik vijf jaar op de zevende etage van Werkeren, hier vlakbij. Mijn zoon woont in Stadshagen en het leek me een goed idee om een stekkie dichter bij hem te hebben. Zo kan hij beter voor me zorgen. Hij heeft de flat helemaal voor me geregeld én ingericht. Met uitzicht op het park: heerlijk. Vaak denk ik als ik naar buiten kijk: wat zijn dát nou weer voor bloemen?’ Van Apeldoorn naar een historische Hanzestad. Hoe is dat? ‘Apeldoorn is mooier, ik mis nu de bomen. Als ik hier loop, is dat een stuk minder leuk dan in de heidevelden. Op een goede dag loop ik zo’n half tot een heel uur, mét stok. Regelmatig ga ik over de dijk, van de ene brug naar de andere. Of naar de Milligerplas, even over de boulevard. Nee, niet met een wandelmaatje: dat is geen doen met mijn tempo. (Lachend) Ze noemen me wel eens een slak.’ Wordt u blij van hoe Stadshagen er uitziet? ‘De Werkerlaan bij het winkelcentrum, waar ik zelf woon, dat vind ik blokkendozen. Ja toch? Maar als je de straat afloopt in noordelijke richting, dan wordt het gezelliger. Maar hoe lang kan dat nog, met al die bouwplannen steeds in dit land? Het park bij het Zonnehuis bij de skatebaan vind ik het mooiste stuk van de wijk, daar kun je ook lekker op een bankje zitten. Ik weet alleen niet hoe het daar heet.’

08

U was net in het Cultuurhuis? ‘Ja. En vanmiddag ga ik daar naar het wekelijkse buurtcafé. Gezellig praten, of sjoelen. En er is bingo, waar ik dan weer niet aan meedoe. De activiteiten gingen in de coronatijd gelukkig door, alleen dan zonder spelletjes. Maar op anderhalve meter afstand kan nog steeds van alles. Het is er drukker geworden sinds ik er voor het eerst kwam. Ik zie er verder niemand uit mijn flatgebouw. Amsterdammers zijn reislustig, dus ik ga wél.’

Foto Hans van Eerbeek 

Veerman Makelaardij

IS W GRAT U U N G AN VRAA ALING A P E B E D WAAR

Uw Stadshagenmakelaar www.veermanmakelaardij.nl

digers. Ik vind het alarmerend, want het vertelt iets over ons als mensen in deze tijd. De burn-out rukt op, de generatie millennials staat erom bekend, maar ook onder jongeren neemt het toe. We stellen torenhoge eisen aan anderen, maar vooral ook aan onszelf. Het liefst brengen we een burn-out alleen ter sprake, als we dat ook als een succeservaring kunnen brengen. Het blijft moeilijk bespreekbaar. We zijn ongenadig voor onszelf en anderen. Nu komt de vakantie eraan, en hopelijk kunnen we het lange coronajaar ook in Zwolle achter ons gaan laten. Het coronajaar bracht voor velen van ons rust. Lege agenda’s en weinig reistijd. Wat gaat er na de vakantie gebeuren? Wat verwachten we van onszelf? Moeten we weer van

alles? We hebben corona in ieder geval niet meer om ons achter te verschuilen als iets niet lukt. Ik hoop en bid dat we in onze wijk onszelf met genade tegemoet kunnen treden als het leven weer in z’n volheid losbarst. Genieten van het goede, het accepteren van het gebrokene en het vergeven van fouten. Dat hebben we nodig, want ik geloof dat de echte Leider van dit leven niet ongenadig, maar juist genadig is. Chiel Vleesenbeek, jeugdpredikant De Fontein chielvleesenbeek@defonteinzwolle.nl 0624135897


Speeltuin Buurtschap Oud Frankhuis

De Stadshoeve

Foto Margreeth Kruise

De Stadshoeve

Foto Jan Burgman

De Stadshoeve

Foto Jan Burgman

Foto Jan Burgman

NLdoet Stadshagen Op 28 en 29 mei vonden weer de jaarlijkse klusdagen in het kader van NLdoet plaats. Op deze en de volgende pagina een fotoimpressie van diverse activiteiten in Stadshagen tijdens deze dagen.

Drijverstraat

Foto Jan Burgman

09


NLdoet Stadshagen

Vergroening Schoonhorst

Foto Jan Burgman

J.P.Thijsselaan

Foto Margreeth Kruise

Drijverstraat

Foto Jan Burgman

Speeltuin Buurtschap Oud Frankhuis

Foto Margreeth Kruise

Groen Doen! door Milou van Rijn

Lekker bewegen Heerlijk. De sportscholen zijn weer open. Je kunt weer conditie opbouwen op je vertrouwde apparaten zoals loopband of crosstrainer. Maar hoe duurzaam is dat eigenlijk? Mag je na het reserveren van een tijdslot weer naar binnen in je vertrouwde sportschool, dan spot je na een paar keer knipperen met je ogen al snel tig tv-schermen, felle lampen die 24/7 aanstaan (veel energieverbruik), gigantische apparaten en (yoga)matjes. Waarbij de matten vaak plastic bevatten en nog niet gerecycled worden. En vergeet ook alle plastic waterflesjes niet. Flesjes die na gebruik zo in de prullenbak verdwijnen in plaats van netjes in onze grijze container. Dat kan anders Allereerst die waterflesjes. Wist je dat een liter drinkwater in een fles wel tot 2.000 maal duurder is dan een liter drinkwater uit de kraan? Dit blijkt uit onderzoek gepubliceerd in het Engelse blad Environmental Research. Hierbij gaat het niet alleen om de prijs van de flessen zelf. Ook het reinigen, behandelen, bottelen,

10

vullen, verpakken en vervoeren van de flessen kosten veel energie. Voor het produceren van al die plastic wegwerpflesjes is zoveel olie nodig dat 100.000 auto’s daar een jaar op zouden kunnen rijden. In plaats van een plastic flesje water, kun je beter kiezen voor een herbruikbare drinkfles. Ten tweede het sporten zelf. Om duurzaam te sporten, kun je rekening houden met welke sport je gaat uitoefenen. Het beste voor het milieu is natuurlijk als je een sport kiest waar je zo min mogelijk hulpmiddelen voor nodig hebt. In plaats van de sportschool zou je er dus beter voor kunnen kiezen om buiten een rondje te gaan wandelen of hardlopen, te gaan wielrennen of gewoon een stukje te fietsen. Kortom, kies voor sporten in de buitenlucht. Bijkomend voordeel: je weet zeker dat het met de ventilatie wel goed zit en je kunt drukke plekken vermijden. Me-Mover het fitnessaparaat voor buiten Vind je fietsen suf en wandelen saai? Misschien is dan de Me-Mover iets voor

jou? Ik kwam Yolanda tegen in het park, terwijl ze aan het sporten was. Dat was best bijzonder, zij heeft last van Fibromyalgie. Een aandoening waarbij je last hebt van langdurige (chronische) pijn in je spieren en bindweefsel. Yolanda was aan het trainen op de Me-Mover. D.m.v. een stepbeweging beweeg je voort op een soort crosstrainer/fiets. Ideaal voor mensen met lichte last van de knieën, vooral lopers en andere sporters die rustig aan moeten doen of herstellen. Maar wel kracht, conditie en buikspieren willen trainen! Je traint 6 van de 8 spiergroepen die we hebben. Dankzij de Me-Mover is tijd vinden om te sporten opeens geen probleem meer. De Me-Mover is makkelijk te gebruiken als vervoermiddel. Hierdoor veranderen alle tochtjes opeens in een potentiële fitnesskans zonder belasting voor het milieu. Je kunt op de mover trainen, maar ook mooie toertochten maken. Yolanda reed in een jaar tijd al 3500 kilometer! Het is duidelijk dat Yolanda een groot fan van de Me-Mover is. Kijk maar

Foto Yvonne Waslander Yolanda in actie op haar me-mover

eens op haar Facebookpagina facebook. com/YolandaMeMoverd. Mailen mag ook yolanda@memoverfit.nl. Mij lijkt de Me-Mover ideaal vanuit duurzaamheid als mensen de mover naast het sporten ook gaan gebruiken om boodschappen te doen. Daarvoor plaats je een bagagerekje voor op de mover waarop een big shopper past. Zo kun je duurzaam sporten en tegelijk groen je boodschappen doen.


Samen maken wij de krant Eindredacteur Ada van Huffelen stelt zich voor Mijn geboorteplaats is Wapenveld (1948), maar ik ging op mijn 12e in Zwolle naar de Gemeente HBS/Handelsdagschool. Ik voel me dan ook een echte Blauwvinger. Na een opleiding tot directie-secretaresse ben ik tot mijn 61e aan het werk geweest. Gestart bij De Zwarte Kip (ja inderdaad van de advocaat) en later bij de Geneeskundige Inspectie en ziekenhuis De Weezenlanden. Daarnaast heb ik een peuterspeelzaal opgericht in Ittersum, een vertaalbureau en een B&B gehad. Hoewel ik in diverse wijken in Zwolle heb gewoond, was de wijk Stadshagen me totaal onbekend. Maar ik woon alweer 4 jaar met plezier in een patiobungalow. Ik zeg wel eens: 'Het is mijn laatste huisje'. Twee jaar geleden zocht de Vinexpress een eindredacteur. Het leek me wel leuk om weer iets met taal te doen tijdens mijn gepensioneerde bestaan. Na een

gesprek met de hoofdredacteur werd ik 'aangenomen'. Het redigeren van de aangeleverde kopij is een goede gelegenheid om op de hoogte te blijven van het wel en wee in de wijk en nieuwe mensen te ontmoeten. Helaas zijn door corona de redactievergaderingen niet meer mogelijk.

Foto Jan Burgman

Ouderen en jongeren gaan op zoek naar verbeteringen

Samen bouwen aan het goede leven ontmoetingsplekken in Deventer. En de wensboom in Meppel, het persoonlijk overbrengen van kennis op scholen en zelfs een app waarmee ouderen hun woningen kunnen overdragen aan jongeren.’ Het is Jessye gebleken dat de ouderen in het project erg blij waren met de zeggenschap die ze zo over hun woonomgeving kregen, maar ook dat ze het leuk vonden om met jongeren samen te werken. ‘Er zijn vooral in de eerste maanden veel gesprekken, bijvoorbeeld wekelijks of tweewekelijks. Waar en hoe precies, dat bepalen de deelnemers zelf. Doordat zij allemaal persoonlijke dingen delen, ontstaat een geheel gelijkwaardige relatie tussen de studenten en de wijkbewoners.’

Door Roy Visscher Het ‘LivingLab’. Dat klinkt misschien wat eng, maar is dat allerminst. Al voor de zevende keer gaan in Overijssel senioren vanaf september met elkaar en studenten in conclaaf, op zoek naar nieuwe initiatieven die het leven leuker voor hen maken. Dit jaar krijgen ouderen in Stadshagen de kans deel te nemen aan dit leuke project. Zeven jaar geleden ging het project LivingLab van start in Assendorp, opgezet door de opleiding Toegepaste Gerontologie, ‘Age friendly Design & Innovation’ van Hogeschool Windesheim. Tweedejaars studenten worden daarbij gekoppeld aan ouderen, door groepjes te vormen van telkens drie studenten en drie seniore wijkbewoners. Zij bedenken samen initiatieven die het leven veraangenamen. ‘Want als de ouderen zélf meedenken over plannen voor de wijk, is de kans dat die plannen aanslaan natuurlijk veel groter dan als een instantie dat alleen doet,’ vertelt Jessye Weller, afstuderend in Gerontologie én bewoonster van Stadshagen. ‘Niet dat de gemeente en andere organisaties er niet bij betrokken zijn. Maar het is meer dat ze adviseren en klaarstaan om ideeën tot uitvoering te brengen, dan dat zij leidend zijn bij het bedenken ervan. Waar de ouderen in samenwerking met de studenten mee komen, is leidend. En zij

Toekomstig gerontologe Jessye Weller studeert af op het LivingLab

beginnen bij het begin: eerst onderzoeken ze wat ‘het leven goed maakt’, daarna buigen ze zich over de vraag wat er ontwikkeld moet worden om dat goede leven dichterbij te brengen. Dat kan leiden tot een concept of tot een concreet product.’ Augmented reality Elk jaar wordt het project gedaan in een

Foto Hans van Eerbeek

wijk ergens in Zwolle of omgeving, gedurende tien maanden. Zo zijn er, naast in Assendorp, initiatieven ontstaan in Zwolle-Zuid, Meppel, Herxen en Deventer. ‘Zoals bijvoorbeeld het wandelpad naar de IJssel in Herxen, een interactief bordspel met augmented reality om mensen meer bewust te laten worden van de uitdagingen bij het ouder worden en nieuwe

Deelnemen LivingLab is voor het project in Stadshagen op zoek naar 24 ‘oudere maar vitale en zelfstandige’ wijkbewoners. Een harde minimumleeftijd is er niet, maar bereid zijn om zich tien maanden in te zetten voor andere ouderen in Stadshagen is wel een voorwaarde voor deelname. Interesse? Neem contact op met: Mieke Veerman: mieke.veerman@windesheim.nl 06 2274 9218 of Annelies Harps: ae.harps-timmerman@windesheim.nl 06 2879 6801

Appelmoestoetje Door Erica Turmel- Donker Appelmoesliefhebbers opgelet! Dit is een heerlijk, makkelijk toetje om te maken. Je kunt het delen met je gezin of lekker alleen opeten. Zoals hieronder beschreven kun je er met een gezin van vier prima van eten. Ingrediënten: - 500 gram appelmoes (zelfgemaakt

of uit een pot) - 50 gram roomboter - 3 beschuiten Benodigdheden: schaal Bereidingswijze: 1. Smelt de boter in een steelpannetje. 2. Vul een schaal met de appelmoes. 3. Verkruimel daarboven gelijkmatig de beschuiten tot de appelmoes

4. 5.

helemaal bedekt is. Begiet het geheel met de gesmolten boter, zodat het verkruimelde laagje in z’n geheel 'beboterd’ is. Laat afkoelen. Als het afgekoeld is, heb je appelmoes met een krokante laag erop.

! k j i l e k a m s t Ee

11


Naam: Eliano Reijnders Geboortejaar: 2000 Geboorteplaats: Tampere, Finland Beroep: Profvoetballer

Over een droom die uitkwam

Geert Jan den Hengst Omdat hun vader profvoetballer was, lijkt het niet heel raar dat diens twee zonen het spelletje ook goed beheersen. Maar niets is vanzelfsprekend in het leven, dus dat Eliano Reijnders met PEC Zwolle en zijn oudere broer bij AZ in de eredivisie mogen spelen is een gevolg van er veel voor doen en laten. ‘Dat ik op 19-jarige leeftijd mijn debuut heb mogen maken in de eredivisie.’ Dit antwoordt Eliano op de vraag waar hij tot nu toe het meest trots op is. Dat was aan het begin van het afgelopen seizoen, tijdens de helaas verloren thuiswedstrijd tegen Feyenoord. Exact vijf weken later zou hij zijn eerste eredivisiedoelpunt maken tijdens de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk (1-1). ’Die treffer zal ik natuurlijk ook nooit vergeten!’ Eliano ondertekende in maart 2018, op zijn 17e, een profcontract bij PEC Zwolle. Daarmee kwam er een droom uit die hij van jongs af aan heeft. Maar ja, welk kind heeft dat niet. Voetballen is er bij hem met de paplepel ingegoten. Zijn vader is Martin Reijnders, voormalig profvoetballer, die onder andere jarenlang voor FC Zwolle speelde. De vraag is of voetbaltalent aangeboren kan zijn. ‘O, ik geloof wel dat het in mijn genen zit, maar het is desondanks ook gewoon keihard werken om een bepaald niveau te bereiken. Het is mij echt niet komen aanwaaien.’ School Als jongetje van nauwelijks zes jaar begon hij bij WVF, waar zijn broer Tijjani ook al speelde. In de loop van de jaren werd ook voor hun ouders steeds duidelijker dat de jongens een meer dan gemiddeld talent hadden. Eliano was 10 jaar toen hij werd gescout door FC Twente. Hij zat op dat moment in groep 6 van basisschool De Zevensprong en speelde in WVF-E1. Samen met zijn broer werd hij toegelaten tot de jeugdopleiding van de club uit Enschede. Gedurende de eerste twee jaren bleef hij op de basisschool in Stadshagen. Al-

Eliano in actie

12

Eliano Reijnders speelt bij PEC Zwolle

leen voor het trainen ging hij richting FC Twente. Vanaf de middelbare school werd Eliano iedere ochtend om zes uur door een busje opgehaald om ‘s avonds om acht uur weer thuis te komen. Naast het trainen ging hij in Enschede naar het Stedelijk Lyceum Zuid. Na vier jaar stapte hij over naar Zwolle om hier het werken aan zijn droom te vervolgen. Eliano ging vanaf toen naar het Centre for Sports & Education (CSE), waar hij kon instromen in het derde jaar vmbo. Op het CSE zijn school en de trainingen op elkaar afgestemd. Met inmiddels een profcontract op zak besloot Eliano om na het behalen van zijn vmbodiploma naar Landstede te gaan. Het werd de studie Media en Vormgeving ‘Ik koos ervoor om naast het voetballen sowieso een opleiding te volgen, want mocht het om wat voor reden dan ook niet lukken met mijn voetbalcarrière, dan heb ik in

Foto Henry Dijkman

Foto Jan Burgman

ieder geval nog iets om op terug te kunnen vallen. Ik doe deze studie, omdat ik creatief ben en dat hierin goed kwijt kan en ook omdat ik ervan houd om met mijn handen bezig te zijn. Bij Landstede krijg ik de ruimte om studie en voetbal te combineren. Moet eigenlijk ook wel, want ik ben in eerste instantie voetballer en doe een studie daaromheen.’ Thuis ‘Het leven als profvoetballer bevalt mij goed. Vijf keer in de week moet ik trainen en dan is er meestal nog wel een wedstrijd, of twee. Weet je, voetballen is gewoon het allermooiste wat er is en dan vooral het lekker creatief bezig zijn met de bal. Of er misschien een minder leuke kant is? Jazeker, als ik niet goed heb gepresteerd, dan baal ik enorm. Maar stress ervaar ik eigenlijk nooit. Als ik al spanning voel is het een gezonde, bijvoorbeeld voor de wedstrijd. Ik kan trouwens met iedereen in het team goed omgaan. En je sluit hier soms ook wel vriendschappen. Ondanks het voetbal en de studie is er nog wel een beetje vrije tijd. Het afspreken met vrienden is in deze coronatijd minder vanzelfsprekend. Ik moet de coronamaatregelen wel serieus nemen, want ik heb ook een verantwoordelijkheid naar PEC Zwolle. In mijn vrije tijd game ik graag met vrienden of ben ik met mijn vriendin. Daarnaast vraagt mijn carrière natuurlijk ook voor bij mij thuis de nodige aandacht. Een streng dieet hoef ik niet te volgen, maar ik moet wel op mijn voeding letten. Dus niet ongezond eten en zorgen dat ik alle goede voedingsstoffen binnenkrijg, zodat ik de juiste prestatie kan neerzetten.’

Eliano woont dus nog thuis bij zijn ouders, zijn jongere zus en twee honden. Zijn oudere broer voetbalt bij AZ en woont in Alkmaar. Twee eredivisievoetballers uit één gezin, levert dat ook een concurrentiestrijd op? ‘Nee hoor, absoluut niet! We houden elkaar scherp om de beste keuzes te maken. Er zijn eigenlijk twee grote ido-

’Ik weet dat mijn broer altijd voor mij klaar zal staan‘

len voor mij binnen het voetbal. Messi, omdat het gewoon de beste voetballer van de wereld is, en daarnaast is dat mijn broer. Wij hebben een bijzondere band en ik weet dat hij altijd klaar zal staan voor mij.’ Zijn vader is ondernemer en verkoopt met zijn bedrijf Tacwall zogeheten tactiekborden. Met behulp van deze borden kunnen coaches van sportploegen de opstelling en hun tactiek bespreken. ‘Hierbij komen mijn opleiding en creativiteit ook wel goed van pas’, zegt Eliano. ’Daarom werk ik soms voor mijn vader. Dan help ik hem met vormgeving. Het ontwerpen van bepaalde afbeeldingen en logo’s gaat mij wel goed af.’ Tot slot, hoe ziet jouw toekomst eruit? ‘Binnen 5 jaar hoop ik een mooie overstap te kunnen maken naar een grotere club.’


Ruim 40% van de jongeren kent het begrip niet

Geldezels, nieuwe loot aan de cybercrimefraude Door Bert Kunnen Vroeger had je ‘gewoon’ diefstal, een zedenzaak en een overval. Sinds de komst van internet heeft ook de ‘creativiteit’ in de misdaad een hoge vlucht genomen. Malware, phishing, pinpasfraude, botnet, vriend-in-noodfraude, spoofing en cryptojacking, cybercrime kent inmiddels vele gezichten. Een van de opkomende loten aan de criminelenstam zijn de zogeheten geldezels: mensen die hun rekening, vaak onbewust, laten gebruiken door criminelen. Hoe gaat dat in z’n werk, hoe omvangrijk is het en wat zijn de gevolgen. Een gefingeerd voorbeeld, gebaseerd op de praktijk. Een jonge wijkgenote, twintiger, komt in aanraking met een aardige jongen op Snapchat. Ze ontmoeten elkaar een paar keer bij de Milligerplas. Bij een van de ontmoetingen doet hij haar een verzoek. ‘Mijn vader is jarig. Hij wordt 50. Ik wil hem een groot cadeau geven, maar mijn pinpas werkt niet, wil jij het dan voor mij pinnen? Ik stort het geld daarna wel terug op je rekening,’ Met een leuke financiële beloning in het vooruitzicht wil zij dat graag voor hem doen. Als de wijkgenote het bedrag wil pinnen is haar bankrekening geblokkeerd. De bank voelde nattigheid en terecht. Zij is onbedoeld een geldezel geworden. Vriend-in-noodfraude De crimineel stuurt na de afspraak enkele whatsapp-berichten naar de vrienden van de wijkgenote. Hij doet zich voor als de vriend en binnen enkele uren staat er veel geld op zijn rekening: de Vriend-innoodfraude is een feit. ‘Het is een cri-

minele truc, die aan het toenemen is,’ constateert Peter Schalk, coördinator van het digitaal flexteam van de politie in Zwolle. ‘We hebben de gevallen in onze regio in kaart gebracht en zien vooral in Deventer en Apeldoorn broeinesten met deze criminele activiteit. In Zwolle is dit wat minder aan de orde, maar als Poort naar het Noorden zal het in Zwolle op korte termijn ook vaker voorkomen,’ waarschuwt Schalk. Hackshield Wijkagent Alrik van den Berg ziet in Stadshagen nog slechts beperkte activiteiten door geldezels. ‘Cybercriminelen mengen zich ook onder scholieren op het schoolplein en leggen daar contacten. In onze wijk hebben we geen middelbare school, dus daar manifesteert het zich niet. Maar het is naïef om te denken dat het Stadshagen voorbij zal gaan. We hebben hier het volledige scala aan jeugd, dus ook het fenomeen geldezel. De belangrijkste plekken waar geldezels geronseld worden zijn op social media te vinden. Oproepen in Snapchatgroepen om snel veel geld te verdienen, leuke vacatures met mooie beloning, via populaire games als Hackshield en Framed, whatsapp, het is overal te vinden. Je krijgt er allemaal mee te maken.’ Strafblad Geldezels zijn in feite daders die, vaak zonder het te beseffen, meewerken aan criminele activiteiten. Tegelijk voelen zij zich ook vooral slachtoffer: voor hun gevoel wisten ze van niets maar hebben de activiteiten hele grote gevolgen. Want wie als geldezel wordt betrapt, krijgt een strafblad met alle gevolgen van dien. Je

Profiel geldezel Karijn Lodewijks (25) studeert Bestuurskunde en doet voor politie IJsselland onderzoek naar het profiel van de geldezel. Zij analyseerde 91 verdachten in onze regio en beschreef op basis hiervan een profiel. ‘Het gaat bij acht van de tien gevallen om jonge mannen van rond de 20, die ontvankelijk zijn voor snel geld verdienen. Ik constateer dat zij vaak zwakbegaafd of licht verstandelijk gehandicapt zijn, in een hulpverleningstraject zitten en geldzorgen hebben. Door hun kwetsbare omstandigheden denken ze alleen op de korte termijn: € 50 nu is het belangrijkste, over de gevolgen van hun actie zijn denken ze niet na,’ constateert Karijn.

Karijn Lodewijks deed onderzoek naar het profiel van de geldezel

krijgt geen Verklaring Omtrent het Gedrag als je ergens solliciteert en je mag acht jaar geen gebruik maken van de financiële diensten van banken. Je kunt geen lening afsluiten en ook geen nieuwe rekening openen bij de bank om je loon van je bijbaantje naar te laten overmaken. Ongekend grote gevolgen omdat je als geldezel meewerkte aan criminele activiteiten. Wapen je! Met de toename van deze vorm van criminaliteit komt ook de voorlichting over dit fenomeen op gang. ’Het is nu zaak vol in te zetten op preventie, nu het nog niet

Eigen foto Karijn Lodewijks

breed is uitgewaaierd. We krijgen zo langzamerhand meer zicht op de geldezel en de werkwijze van de crimineel die erachter zit. Met de opgedane ervaringen zetten we ook zoveel mogelijk geldezels in om voorlichting te geven over deze activiteiten’, schetst Schalk. ‘Ook ouders zullen zich moeten bekwamen in al die vormen van cybercrime. Besteed er aandacht aan, er is veel informatie over geldezels op internet te vinden. Wapen je tegen deze criminaliteit!’ En speciaal richting jongeren geeft Schalk een stevig signaal af: ‘Sta geen privégegevens af, aan wie dan ook. Als het je overkomt verkloot je je toekomst, onbedoeld en onbewust.’

Samen maken wij de krant Eindredacteur Nettie Roes stelt zich voor Sinds eind 2013 woon ik in Stadshagen, na 50 jaar Amsterdam. Toch was Zwolle me niet helemaal vreemd: van mijn zevende tot mijn twintigste woonde ik in Raalte en in Zwolle heb ik in de jaren vijftig op het Thomas a Kempiscollege (toen nog HBS) gezeten. Hoewel ik met veel plezier in Amsterdam heb gewoond, wilde ik op een gegeven moment de Randstad uit. Ik voel me hier als een vis in het water, ik fiets veel in de omgeving en het Rondje Zwolle was een openbaring voor me, zo’n afwisselend landschap vlak bij de stad. Ik ben altijd veel met taal bezig geweest; correct Nederlands kun je wel een van mijn stokpaardjes noemen. Ruim drie jaar loop ik nu mee met de eindredactie. Ik redigeer een deel van de artikelen die uit de pen van de schrijvende redactie vloeien. Sinds een paar maanden controleer ik ook de drukproeven. Zo krijg ik als een

van de eersten al een beeld van de krant. Knap hoor, zoals onze ontwerper José daar iedere maand weer een aantrekkelijk geheel van weet te maken. Het bevalt me uitstekend bij de Vinexpress, mede door de plezierige contacten met de collega's, en ik hoop nog lang te kunnen meewerken.

13


at

ra ? st

Straatnaam belicht zich uit de edelsmeedkunst de kunst van het graveren. Met de opkomst van de steden ontstonden vanaf de 14e eeuw de gilden, of ambachten, die het uitoefenen van bepaalde beroepen reguleerden, zo ook dat van goudsmid. Het gilde bepaalde de toelatingseisen en keurde de te gebruiken materialen en afgeleverde werkstukken. Deze laatste werden beproefd door de proefmeester en gemerkt met de stadskeur, het meesterteken van de smid en de jaarletter.

Door Erica Turmel-Donker Benieuwd naar de betekenis van een straatnaam? Iedere maand komt in de Vinexpress een andere straat in Stadshagen ‘voorbij’. Deze keer is dat de Goudsmidstraat, gelegen in Schoonhorst. De straat is een zijstraat van de Klokkengieterlaan, Kalkbranderstraat en Drapenierlaan en ligt parallel aan de Pottenbakkerstraat en Glazenmakerstraat. Een goudsmid (ook wel edelsmid genoemd) is een metaalbewerker, gespecialiseerd in het maken van juwelen en andere sier- en kunstvoorwerpen van edele metalen zoals goud, zilver, platina en palladium. Een edelsmid versiert de producten vaak met edelstenen, halfedelstenen en decoratietechnieken zoals emailleren of graveren. De goudsmid verwerkt de meeste metalen in een legering, wat de hardheid, sterkte en duurzaamheid ten goede komt. Bij de bewerking van de metalen gebruikt hij allerlei technieken: gieten, hameren, zagen, knippen, boren, vijlen, solderen en buigen. De term edelsmid, goudsmid of zilversmid zegt weinig over het materiaal waarmee

Foto Margreeth Kruise

de smid werkt, maar meer over het eindproduct. Een goudsmid maakt in principe unieke sieraden en kunstvoorwerpen; een zilversmid maakt daarentegen vooral gebruiksvoorwerpen zoals tafelzilver, kandelaars of tabaksdozen. Een smid die zilveren sieraden maakt, wordt toch tot de goudsmeden gerekend en omgekeerd kan een zilversmid gebruiksvoorwerpen van goud vervaardigen. Er is dan ook geen strikt onderscheid tussen beide beroepen. Historie De edelsmeedkunst heeft een lange geschiedenis. Doordat de meeste metalen goed te conserveren zijn – ook na eeuwenlang begraven te zijn – zijn er relatief

veel producten van edelsmeedkunst bewaard gebleven van vrijwel alle beschavingen die bekend waren met metaal. Vanaf de nieuwe steentijd was goud erg gewild om sieraden van te maken. Goud werd net zoals stenen bewerkt door middel van schuren en slijpen; in Turkije zijn er vondsten gedateerd rond 6500 voor Christus. De eerste vondsten van sieraden vervaardigd met andere technieken, zoals smelten, dateren van 3500-2500 voor Christus en zijn gevonden in het oude Mesopotamië. In de middeleeuwse Europese samenleving waren edelsmeden hoofdzakelijk in dienst van kerkelijke instellingen. Soms waren goudsmeden ook muntmeesters. Rond 1430 ontwikkelde

Na de afschaffing van de gilden (zo rond 1800) kwam er meer vrijheid in de uitoefening van het beroep. Door de toegenomen mechanisatie en de daarmee samenhangende lagere productiekosten, nam in de loop van de 19e eeuw de vraag naar ambachtelijk gemaakt tafelzilver af en raakte het traditionele beroep van de zilversmid minder in trek. Echter, de vraag naar unieke sieraden en handgemaakte siervoorwerpen nam toe door de toegenomen welvaart, waardoor de vraag naar een goudsmid/juwelier blijft. In Schoonhoven zit de Vakschool Schoonhoven, een van de weinige opleidingsinstituten voor edelsmeden in Europa. Bron: www.wikipedia.nl

Samen maken wij de krant Fotograaf Jan Burgman stelt zich voor Ik ben als fotograaf actief voor de Vinexpress. Mijn jeugd heb ik doorgebracht in het prachtige bos- en heidelandschap van Havelte. Toen het werkzame leven begon bij een technisch advies- en engineeringbureau ben ik samen met mijn vrouw in Zwolle komen wonen. Eerst in de AA-landen. Via twee woningen in Zwolle-Zuid (waar ik het mooie van een open rivierenlandschap heb ontdekt) zijn we elf jaar geleden naar Stadshagen in de buurt De Hagen-Werkeren verhuisd. Onze twee kinderen wonen ook in de wijk en het is altijd weer een verrassing als wij

ze, evenals de twee kleinkinderen, onverwachts tegenkomen. Ik ben een sportliefhebber en heb jarenlang veel hardgelopen. Toen het actief sporten minder werd heb ik de passies voor sport en fotografie gecombineerd en ben ik actief geworden als sportfotograaf. De afgelopen jaren ben ik bij veel recreatiesport en topsportwedstrijden in Zwolle als fotograaf aanwezig geweest. En natuurlijk bij ons in de wijk bij de bekende Stadshagenrun, de Triatlon en de zaal- en veldwedstrijden van Sparta. De

natuur heeft ook mijn interesse waarbij vogelfotografie een boeiend onderdeel is. In de rubriek ‘Wat vliegt daar?’ laat ik in deze krant graag zien dat er in Stadshagen veel vogelsoorten voorkomen.

Foto Yvonne Waslander 

Makelaars aan het woord Nog steeds krapte: slechts 200 woningen te koop

Bijna alle koopwoningen in Stadshagen boven de vraagprijs weg Door Reinier Veerman De krapte op de woningmarkt gaat onverminderd voort. Waren er in 2016 nog 2500 woningen te koop in Stadshagen, momenteel ligt het aanbod op ongeveer 200 koopwoningen. De huizenprijzen stijgen, in het laatste halfjaar van 2020 was een stijging te zien tussen de 5 en 10%. Ook in de eerste helft van 2021 is nog steeds sprake van een vragersmarkt, die gevoed wordt door het geringe aantal woningen dat te koop staat. Per woning zijn er gemiddeld ruim twintig bezichtigingen gepland en 95% van de verkochte woningen wordt boven de vraagprijs verkocht. We zien dat Corona weinig tot geen invloed heeft gehad op de huizenmarkt. Sommige mensen zijn natuurlijk jammer genoeg hun baan kwijtgeraakt, maar bepaalde takken van sport zijn buiten schot gebleven en die mensen zijn wel door blijven zoeken naar een passende woning. Doordat er meer thuis wordt

14

gewerkt, zien we dat mensen vooral ook kijken naar de hoeveelheid (slaap)kamers die een woning heeft om eventueel een of twee werkplekken te kunnen realiseren. Randstedelingen Randstedelingen oriënteren zich ook re-

delijk veel op Zwolle. Zij bieden nogal eens fors over de vraagprijs heen, omdat zij veel hogere prijzen gewend zijn. Maar dat zijn excessen en dat is natuurlijk niet representatief voor de werkelijke marktwaarden. Door de recente afname van gebouwde woningen in 2020 in Stadshagen zal de vraag naar bestaande woningen alleen maar toenemen, zo is onze verwachting. Want laten we eerlijk zijn, we willen allemaal graag als het kan een eigen koopwoning. Huurwoningen worden steeds duurder en de hypotheekrente is nog steeds historisch laag. En een mooie bijkomstigheid is ook nog eens dat je eigen woning door de enorme krapte een mooie stijging qua waarde laat zien.

Leukste wijk Wij constateren dat Stadshagenaren vaak weer een huis in deze wijk kopen. Dat is ook niet verwonderlijk, het is ook de leukste wijk van Zwolle! Natuurlijk komen er ook mensen vanuit andere wijken wonen. Dit heeft zeker te maken met de energietransitie die eraan zit te komen. De woningen in Stadshagen hebben toch allemaal al een B- of A-label of zelfs hoger. Er hoeft in de toekomst dus relatief weinig geïnvesteerd te worden om de woning naar bijvoorbeeld een nul-opde-meter woning te krijgen. Dit in vergelijking met een oudere woning uit de Wipstrik of Assendorp.


Raadsleden maken zich hard voor jongeren in Stadshagen

De jeugd van Bikelife038 droomt van een definitieve locatie

Foto Jan Burgman

De jongeren van Bikelife038 bijeen op hun tijdelijke stek aan de Scholtensteeg

Door Erika van het Hul De jongeren van Bikelife038 zijn met hun scooters een bekend fenomeen in de wijk Stadshagen. Minder bekend zijn de ride-outs en events die ze organiseren, hun sociale hart en de stijgende bekendheid onder bikeclubs in het hele land. Vinexpress zoekt ze op bij de keet aan de Scholtensteeg waar ze een tijdelijk onderkomen vonden. Het is zondagmiddag half twee, de eerste zonnige zondag in weken. In de verte staat een blauwe zeecontainer, het enige teken dat er iets te doen is op het afgelegen stuk asfalt langs de Scholtensteeg achter de Esso in Stadshagen. Het is de tijdelijke ontmoetingsplek van de leden van Bikelife038. Het is nog rustig, maar al snel komen er meer scooters en enkele auto’s het veld opgereden. Ruim 150 jongeren hebben zich in de afgelopen twee jaar aangesloten, vertellen crewleaders

‘Het is gewoon mooi als jouw video gedeeld wordt in bijvoorbeeld Tilburg’

Noah Bakarbessy en Milan Dekker. Daarmee is Bikelife038 uitgegroeid tot een club van serieuze omvang, die zichzelf landelijk op de kaart zet en steeds beter de contacten met Travers, de gemeente Zwolle en de wijkagenten weet te leggen. Een tijdelijke plek aan de Scholtensteeg Nu de oude baan op de Hasselterweg bebouwd gaat worden, heeft de club opnieuw een tijdelijke plek toegewezen ge-

kregen. ‘We zijn er blij mee,’ vertelt Milan. ‘En met de keet die we van de gemeente kregen, omdat we de overlast in de wijk behoorlijk hebben weten te verminderen nu we een eigen plek hebben. Maar er wordt gebouwd, laatst is de baan ingekort omdat er bouwhekken zijn neergezet. En vorige week is het asfalt opengebroken voor de aanleg van riolering en kabels. Precies bij de ronding aan het eind van de baan. Dat is wel jammer, want het was het mooiste stuk.’ Het belang van een goede verstandhouding Ze zijn zich bewust van de noodzaak van een goede relatie met de gemeente. In het afgelopen jaar heeft het jongerenwerk van LevelZ ze in contact gebracht met Bert Sluijer, raadslid namens de SP, en recent vertrokken CDA-raadslid Margriet Boersma. ‘Via Whatsapp kwam ik in contact met Noah,’ vertelt Bert. Noah bevestigt dit: ‘Ik zei tegen Bert: ik neem je mee door de wijk naar plekken die belangrijk voor me zijn. En de plekken die belangrijk zijn voor mij, zijn ook belangrijk voor Bikelife038.’ Hij doelt hiermee op de baan, de vuurplek bij de Milligerplas en de ontmoetingsplek in het Twistvlietpark. ‘Het hokje dat nu in het park staat heb ik georganiseerd,’ vult een van de leden trots aan. ‘Toen er geklaagd werd dat bij het hokje rommel werd achtergelaten, hebben we om een prullenbak gevraagd, ook dat is geregeld. Als het regende stonden we onder de overkapping bij de sportschool, dat werd als overlast ervaren. Maar waar moeten we dan heen?’ Een pleidooi in de gemeenteraad Die vraag wordt in de gesprekken vaker gesteld en illustreert de zoektocht waar de jongeren in verwikkeld zijn. Ze hebben grote plannen voor de toekomst en hopen hun droom te realiseren: een professionele opzet en een definitieve plek. Waar ze met een nog grotere groep jongeren hun liefde voor scooters, motoren en auto’s

kunnen delen en waar ze mooie events kunnen organiseren. ‘Margriet en ik hebben een aantal artikel 45 vragen gesteld aan de raad,’ vertelt Bert Sluijer, ‘onder andere over de vuurplek aan de Milligerplas. Uit de antwoorden bleek dat ze daarover al in gesprek waren. Maar de jongeren van Bikelife038 zouden eigenlijk eens een pleidooi moe-

om advies wordt gevraagd. Grote namen in het circuit zoals Bachus komen zelfs speciaal voor Bikelife038 naar de baan in Zwolle. Positieve benadering Vergunningen voor een ride-out werden vanwege alle beperkingen het afgelopen jaar niet afgegeven. Om de groep toch bij

‘Neem deze jongeren serieus, met elkaar in gesprek gaan scheelt al zoveel’ ten houden in de raad. Aandacht vragen voor hun behoefte aan een eigen plek en zorgen dat ze een gezicht hebben.’ Hij gaf ze het advies om zelf met suggesties te komen. ‘Maar dat is voor ons lastig,’ vertelt Noah desgevraagd. ‘Het is zo vol in Zwolle en voor alle plekken zijn al plannen.’ Landelijke erkenning De groep blikt deze zondagmiddag terug op een eerdere grote meeting, compleet met een foodtruck. Herinneringen buitelen over elkaar, over hoe bijzonder het was. Maar ook over wat er niet helemaal goed ging. Alle vergunningen leken geregeld, maar een vergunning om door gemeentes te mogen rijden, iets waarover niemand ze ingelicht had, ontbrak. In overleg met de politie werd ter plekke een oplossing gevonden. Wat vooral opvalt is de trots waarmee ze spreken over hun bereik. ‘Er kwamen deelnemers uit het hele land en zelfs vanuit Duitsland!’ De lijnen in het circuit zijn kort, vooral via Instagram is er veel contact. ‘Clubs houden elkaar goed in de gaten en je wil toch de mooiste meeting hebben. Het is gewoon mooi als jouw video gedeeld wordt in bijvoorbeeld Tilburg.’ Ze zijn trots op de erkenning en ontvangen regelmatig berichten waarin

elkaar te houden zijn ze gestart met een merchandise-lijn met bijvoorbeeld truien en telefoonhoesjes. De crewleaders drukken de leden op het hart geen overlast te veroorzaken met een Bikelife038-trui aan. ‘Elk akkevietje is toch al meteen van Bikelife en met zo’n sweater aan word ik sowieso van de weg gehaald voor een controle.’ Recent werd op de buurtapp Nextdoor gesuggereerd dat de jongeren die samenkomen in het Twistvlietpark zichzelf beter nuttig zouden kunnen maken door boodschappen te doen voor ouderen. ‘Dat hebben we vorig jaar in de coronatijd juist gedaan en een aantal leden werkt zelf in de zorg. In het ziekenhuis, in zorginstellingen of voor de GGD,’ vertelt Noah. Ook Bert Sluijer herinnert het zich, de contacten voor de boodschappendienst werden gelegd via Travers en met inachtneming van alle maatregelen werd zo een helpende hand geboden. Bert herkent de beeldvorming, vooral online. ‘Het is makkelijk om even een berichtje te posten, dat versterkt elkaar. Maar stap nou eens gewoon op de jongeren af. Dat werkt vaak zo verhelderend, ook voor ouderen die elk geluid al als overlast zien. Neem deze jongeren serieus, met elkaar in gesprek gaan scheelt al zoveel.’

15


Grootste sportevenement van Stadshagen

EPStadshagenRun stopt na twaalf succesvolle edities

Foto Yvonne Waslander

Foto Yvonne Waslander

Bregje van de Linsdonk werd gehuldigd in 2017 na de 10e editie omdat zij ze allemaal had meegedaan. Foto Jan Burgman

Winnaar Jan Schra is de Stadshagenaar die in 2017 de overwinning boekte. Foto Jan Burgman

Enthousiaste kinderen in 2019

Foto Jan Burgman

Het bestuur van de Stichting Loopsport Zwolle, organisator van de jaarlijkse EPStadshagenrun, besloot onlangs om te stoppen met dit populaire sportgebeuren. Corona zette in 2020 al een streep door het evenement en 2021 was nog met te veel onzekerheden omgeven. Het vinden van voldoende vrijwilligers speelde ook een rol. Het bestuur constateert dat de doelstelling van de Run, namelijk om het bewegen, individueel en in groepsverband, te stimuleren, steeds meer gemeengoed is geworden.

Wethouder Rene de Heer, man in beige jas, is een enthousiaste toeschouwer. Hij huldigt de G-lopers (mensen met een beperking). Foto Jan Burgman

Prachtige overzichtsfoto van bovenaf genomen.

16

Het hardloopevenement begon in 2008 met 120 deelnemers en vier rondjes hardlopen rond het Twistvlietpark. Er waren jaren bij dat er ruim 2000 lopers meededen. Nathalie de Weerd was zeven jaar achtereen als vrijwilliger betrokken bij de Run, nadat ze enkele jaren als deelnemer had meegelopen. ‘Ik was elk jaar weer onder de indruk van het grote enthousiasme van de lopers en de aanmoedigers langs de kant,’ blikt Nathalie met genoegen terug. De opbrengst van de StadshagenRun ging elk jaar naar een goed doel. ‘We hebben er mooie dingen mee kunnen doen, zoals een duofiets voor de bewoners van woon-zorgcomplex Ensemble in de wijk,’ vertelt Nathalie. Hoofdsponsor EP uit Stadshagen overweegt of hij in de toekomst de Run zelf zou kunnen organiseren. Vooralsnog geldt: gelukkig hebben we de foto’s nog.

Foto Yvonne Waslander

Emotionele finish van een deelnemer in 2019

Foto Jan Burgman


Geschiedenis van onze wijk (deel 3)

Stadshagen, vroegere woonplaats van de elite (2) Door Lian Reuvekamp Wie op een zonnige dag door Park de Stadshoeve wandelt, heeft misschien geen idee hoe belangrijk deze plek in het verleden was. Je kunt er iets over lezen op de borden langs de wandelpaden en je kinderen kunnen zich uitleven in het speelkasteel met de drie familiewapens. Maar wie waren die families eigenlijk? Hoe werd dit kasteel Werkeren zo belangrijk? En waarom is er niets meer van over? In de vorige aflevering hebben we gezien dat Werkeren in 1365 door de familie Van Voorst wordt gebouwd. Vervolgens kopen de Van Ittersums het en als dochter Sophia in 1562 met Eusebius Bentinck trouwt, komt Werkeren in die familie. Flamboyante bohemiens De Bentincks weten behendig langs vele politieke, godsdienstige en maatschappelijke veranderingen te laveren. Ze verschieten als kameleons van kleur, knopen vriendschappelijke banden aan met het Koningshuis, zitten in de Staten-Generaal en weten ondertussen flink van het leven

op Werkeren te genieten. En dat in een tijd waarin de Reformatie diepe wonden in Mastenbroek slaat. Na hoogoplopende onenigheid tussen gereformeerde Kampenaren en rooms-katholieke Mastenbroekers steekt Kampen bijna alle boerderijen in de polder in brand. De boeren vluchten naar de moerassen van het Staphorsterveld. Als ze berooid, straatarm en dakloos terugkeren, duurt het twee generaties voordat er weer wat leven in de dan hervormde Mastenbroeker kerk komt. Voorspoed Onder de Bentincks maakt Werkeren ondertussen een enorme bloei door. Elke generatie drukt er zijn eigen stempel op door het steeds verder te verfraaien. Het enige wat niet verandert zijn de uivormige toren en de grachten, want die worden gezien als adellijk statussymbool. Uiteindelijk heeft Werkeren maar liefst twaalf verwarmde kamers. Met drie ovens, eigen vee, boomgaarden en moestuinen is het bijna geheel zelfvoorzienend. Er wordt zelfs bier gebrouwen en textiel geweven. De havezate heeft een deels ommuurde pronktuin met bloemperken, wandelpaden, enkele theehuisjes en tal van ter-

Kasteel of havezate? Een kasteel heeft een militaire functie en moet verdedigbaar zijn. Een havezate is ‘slechts’ een groot en luxe buitenverblijf.

Lian Reuvekamp (1965) is geboren en opgegroeid op boerderij ’t Werkel, op de plaats van het vroegere kasteel Werkeren en het tegenwoordige Park de Stadshoeve in Stadshagen. De familie Reuvekamp woonde en werkte hier 175 jaar, tot ’t Werkel plaats moest maken voor de nieuwbouwwijk. Lian woonde in Zweden en Singapore, werkte als purser bij de KLM en studeerde Gezondheidspsychologie. www. lianreuvekamp.nl.

racotta tuinversieringen. Archeologische opgravingen uit 2001 wijzen op luxe in het kwadraat. Alleen het beste is goed genoeg. En toch komt ook hier een eind aan. De familie Van Voorst raakt Werkeren kwijt door zijn hoogmoed en ontembare strijdlust, en de Van Ittersums hebben geen mannelijke nazaat. Maar wat gebeurt er met de Bentincks? ‘t Werkel Er bestaat rijkdom, veel rijkdom en té veel rijkdom. Dat laatste is het ‘probleem’ van Hendrik Bentinck wanneer hij in 1745 Werkeren erft. Het wordt maar liefst zijn derde havezate en hij gaat er dan ook niet wonen. Om de uitgestrekte landerijen te kunnen blijven beheren, bouwt hij er rond 1748 een boerderij en neemt een zetboer in dienst. Terwijl de boerderij tot bloei komt, raakt de havezate in verval. Na 70 jaar leeg-

Havezate Werkeren zoals deze er rond 1730 moet hebben uitgezien. Kunstenaar Johan Grabijn maakte dit schilderij in 2003 na een grondige studie van alles wat over de havezate bekend is.

Samen maken wij de krant Fotograaf Yvonne Waslander stelt zich voor Ik ben 49 jaar en geboren in Zwolle. Ik heb een dochter van 17, een lieve vriend en twee bonusdochters van 16 en 19. Ik woon al bijna 21 jaar in Stadshagen in de buurt Pad en Tuin. Ik werk al ruim twintig jaar niet meer, maar probeer zeker te genieten van de natuur rondom Stadshagen. Het is heerlijk om op mijn scootmobiel de natuur in te gaan en foto’s te maken. Dat is vooral mijn passie om te doen. Stadshagen heeft zulke mooie plekjes en rondom de wijk zijn er ook mooie gebieden om te bewonderen, zoals de Vreugderijkerwaard. Ik fotografeer nu alweer tien jaar voor de Vinexpress. Ik ben wel op een bijzondere manier bij de krant gekomen. Comédienne Tineke Schouten was toen in Stadshagen bij de toenmalige C1000 en daar wilde ik even heen, met de camera uiteraard. Ik bood daar aan om een aantal foto’s te maken wat de mensen erg waardeerden. Er was toen ook iemand van de Vinexpress bij, die mij vroeg of het mij leuk leek om ook voor wijkkrant te gaan fotograferen. Dat werd voor mij een erg leuke uitdaging en nog mooier: ik heb er hele fijne vriendschappen aan overgehouden.

In de Vinexpress van april en mei nam Lian Reuvekamp de lezer mee in de geschiedenis van het gebied waar nu Stadshagen is verrezen. Dit is het derde en laatste deel.

stand laten de Bentincks hem slopen. Boerenhuis ’t Werkel blijft staan en wordt in 1819 verkocht aan Berend Wolters. Door het huwelijk van zijn dochter met Hendrik Reuvekamp komt de boerderij in het bezit van die familie. In 2001 maakt 't Werkel plaats voor Stadshagen. Op de plek van de vroegere havezate en boerderij ligt nu Park de Stadshoeve. De verblijfplaats van de elite van toen is nu een park voor iedereen. Hoe mooi is het om dat te beseffen, wanneer je er op een zonnige dag wandelt en ziet hoe de kinderen zich uitleven in het speelkasteel. Bronnen: - Stichting Promotie Archeologie (2005). Havezate Werkeren. De Heren van Werkeren en hun kasteel. Zwolle: Stichting Promotie Archeologie - Deltapost, 15 augustus 1991

Bewoners meren straks aan in hun achtertuin

Haventje Frankhuis nadert voltooiing

Foto Hans van Eerbeek

Foto Margreeth Kruise

De aanleg van het haventje achter de nieuwe waterwoningen bij de Twistvlietbrug moest wachten tot de vijfde kavel was bebouwd. Inmiddels is de bouw van deze woning afgerond en is ook de zesde kavel aan de Hasselterdijk verkocht. Binnen afzienbare tijd zijn deze woningen dan bereikbaar vanaf het Zwarte Water. Het haventje is alleen toegankelijk voor deze bewoners. Zij dragen ook financieel bij aan het onderhoud en het baggeren van de haven. Na de realisering van het haventje en de zesde woning zijn de

bouwactiviteiten in dit deel van Frankhuis afgerond. Toch is hiermee de verdere verstedelijking rond het Zwarte Water nog niet afgerond. Het wachten is nu op de bouw van twee appartementencomplexen aan de overzijde van het Zwarte Water, waar nu nog de jachthavens gevestigd zijn. Bewoners van Holtenbroek hebben zich lang verzet tegen deze woontorens. Nu de plannen qua hoogte zijn aangepast lijkt de bouw ervan nog een kwestie van tijd.

17


‘Kinderen krijgen bij ons de kans zich te ontwikkelen tot wie ze écht zijn’

Innovatieve basisschool Triomundo start in september Door Erica Turmel-Donker We krijgen er na de zomer een nieuwe basisschool bij: kindercampus Triomundo. Scholen De Krullevaar en Supernova gaan hier samen in op. Op Triomundo krijgen kinderen de kans zich te ontwikkelen tot wie ze écht zijn. Annelies Robben en Mariëlle Hettinga zijn de drijvende kracht achter dit nieuwe concept. Annelies Robben werkt bij Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Onderwijsroute 10-14. Mariëlle Hettinga is oprichter van Groene Kinderopvang ’t Werkel. Beiden vinden elkaar in de visie dat onderwijs en opvang anders kan, meer kindgericht moet zijn en waarbij kinderen zeggenschap krijgen over hun route. Op Triomundo kunnen kinderen organisch doorstromen: ‘de breuklijnen tussen kinderopvang en basisschool zijn weg. De ontwikkeling van kinderen op school gaat op die manier als vanzelf door,’ aldus Mariëlle. Op Triomundo wordt vanuit één beleid, één visie en één manier van werken gedacht. Annelies: ‘Er is geen verschil tussen opvang en onderwijs. Wij erkennen dat elk kind anders leert en geven daar de ruimte voor. We werken via onderzoekend leren. Vanaf groep 4 kunnen de kinderen twee richtingen op, die elk verschillen in uitwerking. Wij bieden een vloeiende overgang, kleinschalig onderwijs en ouders en kinderen krijgen de gelegenheid vanaf groep 4 samen voor het type onderwijs te kiezen.’ Triomundo bestaat uit drie werelden: de MiniMundo, de UniMundo en de OmniMundo.

en uitdagend. Kinderen leren met én van elkaar. We vinden het belangrijk dat er een samenwerking is tussen de kinderen van verschillende leeftijden, bijvoorbeeld kinderen uit groep 3 die de peuters komen voorlezen, of samen iets bakken. We gaan werken vanuit vaste thema’s en waar de kinderen zelf mee komen. Naarmate de leeftijd omhoog gaat, zal de speelomgeving uitdagender worden.’ UniMundo en OmniMundo De UniMundo is voor de kinderen van 7 tot 10 jaar (groep 4, 5 en 6), die onderwijs met een vernieuwend karakter volgen. De kinderen werken hier in stamgroepen, waarbij de verschillende leeftijden door elkaar zitten en leren met elkaar samen te werken. Samen met een coach stellen ze hun eigen leer- en ontwikkelplan op. Vanaf hun tiende jaar krijgen ze de kans om door te stromen naar de bovenbouw op school, in de OmniMundo, of om door te stromen naar onderwijs bij Onderwijsroute 10-14. Daar hoeven kinderen pas voor een niveau te kiezen als ze het weten, aan het eind van de tweede klas op het voortgezet onderwijs, in plaats van in groep 8 bij traditioneel onderwijs. De OmniMundo is voor de kinderen van 7 tot 12 jaar en biedt een overwegend regulier onderwijssysteem, vergelijkbaar met dat van de traditionele groep 4 tot en met 6. In de bovenbouw, groep 7 en

8, wordt samengewerkt met docenten van de Capellen Campus, om de overgang naar het voortgezet onderwijs makkelijker te maken. Annelies: ‘In groep 6 kunnen de kinderen hun vervolgonderwijs kiezen en de bovenbouw wordt daarop aangepast door een gemengd team van leerkrachten basisonderwijs en voortgezet onderwijs, zodat de overgang naar de middelbare school soepeler wordt. Kiezen kinderen na de middenbouw voor innovatief onderwijs, dan stromen ze automatisch door naar Onderwijsroute 10-14 en later Onderwijsroute &Jij voor kinderen van 14 tot 18 jaar.’ Mariëlle vult aan: ‘Er zijn op ieder moment allerlei keuzemogelijkheden en overstappen mogelijk. We werken vanuit flexibiliteit en maatwerk. Schoolbreed zal met dezelfde thema’s en methodieken gewerkt worden, al zijn die lesmethodes niet leidend. Er ontstaat één team van pedagogisch professionals die allemaal dezelfde scholing hebben gehad. Wij zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind, dat daar niet op mag gaan achterlopen. We zullen de landelijke leerlijnen dan ook in de gaten houden en volgen. Voor ons is elk kind autonoom, leert kiezen en heeft zelfstandigheid. De omgeving richten we daar op in, waarbij we ook zeker de buitenruimte niet vergeten.’ Krullevaar en Supernova Na de zomer zullen de scholen Supernova

en De Krullevaar niet meer bestaan. ‘Zij gaan samen op in deze nieuwe school. Met ons ontwerp hebben we wel rekening gehouden met herkenbare elementen. Als het aan ons ligt, gaan alle kinderen hierin op. In februari hebben we alle ouders al op de hoogte gesteld,’ aldus Annelies. ‘We hebben met dit samengaan vanuit kansen gedacht: het levert winst op voor zowel de leerlingen als de leerkrachten.

‘Spel is inspirerend en stimulerend’ Het bereik wordt ook groter en we blijven kindvolgend en kindgericht werken. Tijdens de gesprekken ontdekten we ook veel meer overeenkomsten dan vooraf gedacht. Het personeel kreeg de keuze om te blijven of niet. Gelukkig blijven nagenoeg alle leerkrachten, zodat de kinderen ondanks de nieuwe school toch de bekende gezichten zien.’ Meer informatie Triomundo en open dagen is te vinden op https://triomundo.nl

MiniMundo De MiniMundo is voor de allerkleinsten. De kinderen van 0 tot 4 jaar vormen een opvanggroep, met daarbinnen de peutergroep voor kinderen van 2½-3 tot 4 jaar. Die groep wordt vermengd met de groepen 1, 2 en 3 (kinderen van 4 tot 7 jaar). ‘Op deze manier is de overgang tussen opvang en onderwijs weg, wat voor

‘Kinderen bepalen hun eigen leerlijn’ kinderen soms een grote impact kan hebben. In MiniMundo wordt spelenderwijs les gegeven, zowel binnen als buiten in onze avontuurlijke natuurtuin. Ook zullen er workshops gegeven worden voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld lezen en schrijven. We maken voor elk kind een portfolio en houden hun ontwikkeling in een leerlingvolgsysteem bij, als voorschot op groep 4 zodat we in aanloop daarnaartoe gericht advies kunnen geven aan ouders.’ De MiniMundo krijgt de gehele benedenverdieping, met in het midden een binnenbos en leesplein/speelruimte. Marleen Oort is locatiecoördinator voor de kinderen tot 4 jaar, Hetty de Booys is de regisseur voor de MiniMundo-kinderen vanaf 4 jaar. Zij zal ook voor de klas komen te staan. Hetty: ‘Bij de MiniMundo is spel het kernbegrip. Spel is inspirerend

18

Marleen Oort en een peuter knuffelen een van de konijnen van TrioMundo

Foto Jan Burgman


Bedrijven in actie door Erica Turmel-Donker

‘Mijn cliënten komen elk consult een stapje dichter bij zichzelf’ Door Erica Turmel-Donker

ik dat ook kan aanbieden.’

Iedere maand staat er in deze rubriek een ondernemer uit Stadshagen centraal. Deze keer is dat Samira Noamani van Natuurlijk Noa.

Hoe onderscheid jij je van vakgenoten? ‘Door mijn unieke combinatie van kennis van verschillende vakgebieden binnen de natuurgeneeskunde kan ik een effectieve manier van hulp of begeleiding geven. Ik laat mensen meer naar hun gevoel en hart gaan en heb aandacht voor de ander met een open mind. Dat vind ik heel belangrijk.’

Wat biedt jouw bedrijf? ‘Ik ben natuurgeneeskundig therapeut en ayurvedische leefstijlcoach. Ik ontvang cliënten met allerlei gezondheidsproblemen of hulpvragen. Tijdens het eerste consult start ik met een uitgebreide intake en kijk ik niet alleen naar de klachten, maar naar de hele persoon qua verleden en heden. Dat noemen wij holistisch werken. Daarin neem ik bijvoorbeeld ook voeding, leefstijl, erfelijke belasting, werk en gezin, stressfactoren et cetera mee in het gesprek. Tijdens dit gesprek gebruik ik ook iriscopie als diagnosemiddel. Daarbij maak ik een foto van de iris, waar ik allerlei informatie uit kan halen. Op basis van dat gesprek gaan we samen een therapeutische en natuurgeneeskundige behandeling in, die ik samenstel. Ik bied allerlei behandelmethodes aan die ik wisselend kan inzetten, afhankelijk van de hulpvraag en uitkomsten van het eerste gesprek. Je kan denken aan fyto(kruiden)therapie, voedingsadvies, massage, Bachbloesembehandelingen, ayurvedische leefstijladviezen en/of detoxbehandelingen. De therapie die ik inzet, gaat helpen om afvalstoffen af te voeren en de organen aan het werk te zetten en te versterken waar nodig. Mijn massages zijn ter ontspanning, voor het reinigen van het lichaam of om iemand in beweging te krijgen. Hierbij pas ik ook indien nodig cupping toe. Daarbij zet ik cups op het lichaam die vacuüm trekken, zo kan ik de huid en het onderliggend weefsel behandelen. Met mijn voedingsadvies wil ik mensen bewuster maken van de voeding die ze tot zich nemen en geef daarbij

Samira Noami is natuurgeneeskundig therapeut

Foto Erica Turmel-Donker

adviezen, waarbij ik de westerse natuurgeneeskunde en de Ayurveda combineer. Mijn vaste werklocatie is bij LotusZen en in mijn praktijk thuis.’

artsen samenwerken. Vele voedingsadviezen en leefstijladviezen kunnen de klachten verminderen.’

Wat kenmerkt jou als ondernemer? ‘Ik heb veel kennis van de natuurgeneeskunde en Ayurveda en weet die twee samen te brengen in mijn advies. Ik ben flexibel in het behandelplan dat ik aanbied: dat is afhankelijk van wat mijn cliënt nodig heeft. Ik maak mensen stap voor stap bewuster van patronen en gewoontes die het gezonde gevoel in de weg kunnen staan, en zo komen ze elk consult een stapje dichter bij zichzelf.’ Wat is jouw drive? ‘Mensen bewust maken dat ze gezonder kunnen zijn. Veel chronische klachten kunnen hierdoor verholpen of verminderd worden. Ik wil mensen gelukkiger maken, ze in hun kracht zetten. Ik vind het belangrijk om een aanvulling te zijn op de reguliere zorg en zou dan ook graag met

Hoe ben je in dit vak gerold? ‘Ik heb als kind veel last van eczeem gehad. Daarvoor ben ik behandeld door een acupuncturist en werd gestimuleerd op het gebied van een gezonde levensstijl en voeding. Hierdoor ben ik nu vrij van eczeem. Ik heb bedrijfseconomie gestudeerd en lang als financial controller gewerkt. Mijn man en ik hadden beiden een drukke baan en toen onze oudste zoon geboren werd, ben ik gestopt met werken omdat ik hem niet hele dagen in de opvang wilde hebben. Mijn eigen ervaring met de natuurgeneeskunde was mijn inspiratie om mijn bedrijf te beginnen. Ik heb een vijfjarige opleiding tot natuurgeneeskundig therapeut gevolgd, daarna mezelf in de Ayurveda verdiept en momenteel ben ik bezig met een acupunctuurstudie die ik hopelijk over één jaar afgerond heb zodat

Welke waarde vind jij belangrijk? ‘Bewustzijn, betrouwbaarheid – alles wat mijn klanten zeggen blijft bij mij – en effectiviteit, al hangt het van de persoon en duur van de klachten af hoe snel een behandeling werkt. Daarnaast vind ik wijsheid, zorgvuldigheid en goed luisteren naar de ander ook belangrijk. Ik heb passie voor het vak en gezondheid. Ik wil graag mensen ont-moeten: het 'moeten' loslaten en door 'mogen' vervangen.’ Waar sta je over vijf jaar? ‘Over vijf jaar hoop ik mijn praktijk uitgebreid te hebben met acupunctuur en bewustwordingsactiviteiten. Ik hoop dan meer detox-retraites te organiseren en mijn praktijk verder uitgebouwd te hebben. Ik zal me altijd binnen mijn vak blijven ontwikkelen.’ Hoe bevalt wonen en leven in deze wijk? ‘Stadshagen is een kindvriendelijke, open en dynamische wijk. Alle voorzieningen zijn hier, ik kom zelden meer in de binnenstad. Stadshagen is in ontwikkeling, dus als je iets wilt organiseren kan dat. De wijk biedt voor mij en mijn gezin voldoende mogelijkheden. Daarom hebben we destijds ook voor Stadshagen gekozen. Vooral de ruimte in de wijk vind ik heerlijk.’ Meer informatie: www.natuurlijknoa.nl of via info@natuurlijknoa.nl.

Agenda www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur • Personeelsfeestje Stadshagen Ondernemers Platform (SOP), 8 juli, vanaf 17.30 uur, Bistro de Stadshoeve. Na een toast om 18.00 uur op het nieuwe Ondernemers Net- werk Stadshagen volgt tot 20.00 uur • Online informatiebijeenkomst ‘Reizen een ‘diner Stadshagen walk’. met het openbaar vervoer. Hoe pakt Deelname kost ca. €20. Aanmelden via www.sopzwolle.nl u dat aan?‘ Een OV-ambassadeur • Gilde Taalcafé Stadshagen, 17, legt u stapsgewijs uit hoe u een 24 juni en 1, 8 juli van 9.00 – 10.30 OV-chipkaart kunt aanvragen en uur, de Stadkamer, Werkerlaan 1. gebruiken in het openbaar vervoer. Na aanmelding via ov-ambassadeur@ In het Taalcafé wordt in kleine groepjes gesproken over allerlei ervaarhetov.nl of telefoon 038 – 45 40 130 ontvangt u een inlogcode. De onderwerpen zoals gezondheidszorg, onderwijs, Nederlandse cultuur, etc. datum van de bijeenkomst wordt Zo leer je spelenderwijs de Neder- gepland aan de hand van de opga- landse taal beter spreken en kom je ves. Voor meer informatie:

staan diverse vrijwillige vaklieden in contact met andere mensen. klaar: elektriciens, naaisters, hout- Deelname is gratis. Aanmelden via bewerkers en een fietsenmaker hel- www.stadkamer.nl. pen gratis bij alle mogelijke repara- • Online workshop ‘Schrijf voor je ties. bedrijf’, 10 juli en 14 augustus van 10.30 – 12.30 uur. Een workshop zakelijk én creatief schrijven voor zzp’ers, die uitblinken in creativiteit en hinder ondervinden van dyslexie. Ontdek de schrijver in jezelf en doe mee met deze workshop van Saskia van de Riet. Saskia van de Riet | Ontdek de Schrij- ver in Jezelf. Deelname is gratis. Check voor aan- melding www.stadkamer.nl • Repair café, 25 juni en 30 juli, van 10.00 – 14.00 uur, Werkerlaan 50. Iedere laatste zaterdag van de maand

19


Winkelcentrum Stadshagen

Hier voel jij de lente kriebelen...

Wat fijn dat jij er bent!

WINKELCENTRUMSTADSHAGEN.NL

Ook iets gezien of gehoord in Stadshagen? Meld het de redactie: redactie@vinexpress.nl

OPROEP:

wie verdient een PLUIM? Vinexpress wil inwoners van Stadshagen die iets goeds of bijzonders hebben gedaan voor de wijk of voor wijkgenoten, in het zonnetje zetten Kent u iemand die een pluim verdient? Neem dan contact op met de redactie via redactie@vinexpress.nl. Wij plaatsen dan een eervolle vermelding in onze nieuwe rubriek De Pluim.

16