Vinexpress februari 2022

Page 1

20 JAAR Wijkkrant, 20ste jaargang, februari 2022

www.house2day.nl - 038 - 460 54 30

Annet van der Linde, 05 1e hoofdredacteur

Plannenmakers 06 Terugblik Stadshagen

Kandidaat-raadsleden uit 12 Stadshagen

Binnenkort ook deelfietsen te leen

Groene scooters verdwijnen uit Stadshagen De groene deelscooters van GoSharing verdwijnen uit het straatbeeld. Een nieuwe vergunningsprocedure heeft ertoe geleid dat er twee nieuwe aanbieders van elektrische deelscooters komen: Check en Felyx. Nieuw is de mogelijkheid voor het huren van deelfietsen: de fietsen van Go Sharing en Dott kunnen dit voorjaar overal in de stad gebruikt worden. Om meer grip te krijgen op het stallen van scooters en fietsen worden stevige afspraken gemaakt met de aanbieders. Zij mogen ook niet meer dan 150 scooters of fietsen plaatsen in de stad. Zwolle groeit en het aantal auto’s, scooters en fietsen op straat neemt toe. Als we deze met elkaar delen, worden ze beter gebruikt en zijn er minder voertuigen nodig. De gemeente werkt daarom aan een visie op deelmobiliteit en aan regels om dit fenomeen in goede banen te leiden. De kwaliteit van de openbare ruimte en behoeften van inwoners, bezoekers en bedrijven vormen hierbij het uitgangspunt. Naar verwachting is het actieplan medio 2022 gereed.

Zwolle heeft geleerd van de ervaringen met de groene deelscooters van Go Sharing. Met name het soms lukraak stallen van de voertuigen leidde nogal eens tot klachten. Om dat zoveel mogelijk te voorkomen moeten aanbieders ervoor zorgen dat kapotte of verkeerd gestalde fietsen en scooters na een melding binnen 24 uur zijn verwijderd. Een andere maatregel is dat scooters tussen 01.00 en 06.00 uur niet gebruikt mogen worden. De scooters van Felyx komen dit voorjaar op straat

Vier voetgangersbruggen maken rondje plas compleet

Foto archief Vinexpress

Er worden in Breezicht-Noord meerdere autobruggen, enkele fietsbruggen en een viertal voetbruggen rond de Milligerplas gerealiseerd. Deze maken het rondje rond de plas voor de voetganger compleet. De ontwikkeling van de buurtschappen wordt in de nieuwe buurt met veel zorg voor de ruimtelijke kwaliteit vormgegeven. Zo worden de plekken voor natuurtuinen, nutstuintjes, een boomgaard, natuurspeelplekken, kunstobjecten en buurtontmoetingsplekken zorgvuldig uitgezocht. Op bijgaande impressie de brug zoals die in buurtschap Reede wordt gebouwd.

80

9.4/10

AUTO’S OP VOORRAAD feedback company

In alle prijsklassen met KM- en onderhoudshistorie

Autobedrijf Bert Wieten Voetgangersbrug Breezicht

Hartsklank – Begeleiding bij hoogsensitiviteit Jezelf zijn in een wereld die voortdurend probeert je te veranderen, is de grootste prestatie. Trea van der Cingel  06 4 000 999 3  trea@logovandercingel.nl  www.logovandercingel.nl

Ontwerp: buro M.A.A.N

WWW.BERTWIETEN.NL HET ALTERNATIEF VOOR DE DEALER


Weetjes & Wederwaardigheden 20 JAAR

VINEXPRESS

Studentikoos bestaan op containerboot Twistvlietbrug Eind 2010 meerden er een tweetal pontons af aan de kade van het Zwarte Water bij de Twistvlietbrug, de Buismankade in Stadshagen. Aan boord een veertigtal fraai gekleurde containers, die huisvesting zouden bieden aan studenten en starters op de woningmarkt. Het moest de toen ook al heersende woningnood onder studenten verlichten. Ondanks het fraaie uitzicht op het Zwarte Water, ging de woonvoorkeur van de studenten uiteindelijk niet naar deze plek uit. Na een periode van leegstand gingen de containers voor hergebruik naar Tactus Verslavingszorg, die ze gebruikte als hostel voor verslaafden. Er volgde ook

een derde leven: de containers staan al geruime tijd in Hanzeland en vormen samen het kleurrijke containerdorp Kattegat. Ze worden bewoond door leden van een wooncummunity, een groep jonge creatievelingen. De containerboot bij de Twistvlietbrug in 2009

Fred en Hilke genieten van wat ze wél hebben Op het moment dat de wereld door corona werd overvallen – voorjaar 2020 – kwamen we in Stadshagen wonen. Met corona moesten we onze verwachtingen wel wat bijstellen. Integreren ging mooi niet door. Alles ging dicht of we besloten zelf maar wat afstand te nemen. We bleven wel om ons heen kijken en zagen hoe in snel tempo een heel nieuwe wijk verscheen. We wonen zelf op de Goudplevierstraat met een mooi uitzicht richting de Stadskolk vanaf de bovenste etage. Mijn (Fred) werk is muziekschrijven. Twintigers kennen mijn werk wel door bijvoorbeeld mijn muziek voor de bestseller Afblijven van Carry Slee. Tegenwoordig is mijn werk vooral te horen in het buitenland, waar ik samen met drie Amerikanen een Emmy Award heb verdiend voor een docu over de landing (juni 1944) op het strand van Normandië. Muziekschrijven en filmpjes maken, maar ook foto’s maken van onze wan-

delingen door Stadshagen, vinden we erg leuk. Ik heb voor de foto’s met ook een GPS-locatie een website gemaakt: https://stadshageninbeeld.nl/. Ik heb ook wat filmpjes gemaakt met muziek, onder meer rond de Milligerplas (mijmeren op een bankje) en bij de Stadskolk met een ontroerend momentje voor ons. Die zijn te vinden op: https://fredvogels.nl/streamer. Zoals gezegd, wonen we hier met veel plezier door vooral te genieten van wat we wél hebben. Groeten van Fred Vogels en Hilke Ingelse.

Eigen foto Fred Vogels

Romee over hobbelige wegen naar huis

Komst eerste baby bleef onopgemerkt Nadat we als redactie in de vorige Vinexpress de zesde geboorte in Stadshagen hadden achterhaald en bejubeld, kwam zelfs ook de eerstgeborene tevoorschijn: Romee Huis in ’t Veld, geboren 17 november 1997. De familie Huis in ’t Veld streek in juli 1997 neer in de Torenmeesterstraat 30, waar de eerste twintig huizen in een groot weiland werden opgeleverd. Romee werd in het ziekenhuis geboren en heeft het geweten toen zij weer naar huis werd gebracht: haar eerste kennismaking met Stadshagen ging gepaard met een lange omrijroute en hobbelige wegen. Net als bij de eerste bewoner van de wijk kreeg ook Romee niet meteen het predikaat ‘de eerste van Stadshagen’. Vader Paul Huis in ’t Veld begreep niet dat er

niemand van de gemeente met felicitaties langs kwam, ze was toch echt de eerste. ‘Toen ik aangifte kwam doen van Romee op het stadhuis was er ook geen bijzondere aandacht voor haar. Mijn schoonvader heeft er later een ambtenaar op geattendeerd, toen volgden er een boeket bloemen en felicitaties,’ blikt Paul teleurgesteld terug. Maar een andere geboorte in de familie doet alles vergeten. ‘Binnenkort word ik opa van het eerste kindje van de eerste baby van Stadshagen!’ De familie Huis in ’t Veld woont inmiddels in het derde huis in Stadshagen. Na Torenmeesterstraat 30 woonden zij in de Zwaardvegerstraat en momenteel in het Raaigras.

Romee, 24 jaar later Romee, geboren 17 november 1997

02

Twistvlietbrug: markante verschijning

Eigen foto fam. Huis in ‘t Veld

Als er één object in Stadshagen de belangstelling heeft van fotografen in onze wijk, dan is het wel de Twistvlietbrug. Diverse organisaties, waaronder de Vinexpress, hebben hem verwerkt in hun logo. De brug werd in mei 1999 in gebruik genomen, een half jaar later dan gepland en vier ton (guldens!) duurder dan verwacht. De Mastenbroekerbrug werd twee jaar eerder opgeleverd. Wie vanuit Holtenbroek de wijk in fietst, heeft met het nemen van de Twistvlietbrug ruim 170 meter afgelegd. Wie in het midden omhoog heeft gekeken naar de top van de pylonen, heeft met zijn of haar ogen ongeveer 13 meter afgelegd. De naam van de brug verwijst naar het voormalige landgoed Twistvliet, op de Kop van Voorst, waar Scania nu zijn vrachtwagens stalt. ‘Twist’ betekent vlucht en ‘vliet’ is een ander woord voor ‘terp’.

Onze krant meldde in de afgelopen 20 jaar slechts één incident bij de brug

Polderen & pionieren Everhard van den Hoek stuurde ons foto’s van de bouw van zijn woning aan de Boogmakerstraat (Schoonhorst), die duurde van september 1997 tot de dag

van oplevering op 10 juli 1998. ‘We zijn de eerste bewoners in ons huis en wonen er nog steeds met veel plezier,’ stelt Everhard tevreden vast.

Beeld vanaf de Hasselterdijk (Rademakerszijl) op de eerste in aanbouw zijnde woningen (o.a. Tolgaardestraat) Foto Everhard van den Hoek


Colofon VINEXPRESS Stadshagen Uitgever Stichting Vinexpress Stadshagen Hoofdredacteur: Bert Kunnen Eindredactie: Marty Kreeft, Nettie Roes

Drie Stadshagenaren aan de wieg van een bijzonder concept

Kees vertelt zijn verhaal in derde Mooky-’boek’

Redactie: Bert Kunnen, Erica Turmel-Donker, Geert Jan den Hengst, Iris Maes, Marty Kreeft, Melissa Minaz, Milou van Rijn, Roy Visscher Fotografie: André van den Akker (dronefotografie), Erica Turmel-Donker, Hans van Eerbeek, Jan Burgman, Margreeth Kruise, Rianna Liberg Opmaakredactie: José Stroo Druk: Drukkerij Hoekstra, Emmeloord Bezorging: Verspreidingsbureau All-in Verspreidingen www.verspreidingen.nl Geen krant ontvangen? Mail uw straatnaam en huisnummer naar: bezorgklachten@vinexpress.nl Afhaalpunten: De Vinexpress is ook af te halen bij het Cultuurhuis, Boekhandel Westerhof, Jumbo en Albert Heijn Bestuur Stichting Vinexpress: Inez van Slooten, Mieke Pape, Nettie Roes bestuur@vinexpress.nl Adres Bestuur Stichting Vinexpress: Werkerlaan 1, 8043 LT Zwolle Mailadres redactie: redactie@vinexpress.nl Twitter: VinexpressNL Website: www.vinexpress.nl Adverteren in Vinexpress Stadshagen? telefoon 06 46065912 adverteren@vinexpress.nl Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen voor publicatie zonder toestemming van de uitgever. Ingezonden brieven kunt u alleen per e-mail aanleveren en moeten voorzien zijn van uw naam, adres en telefoonnummer. Het ontbreken van deze gegevens betekent: geen plaatsing. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven te weigeren of in te korten. De Vinexpress heeft een oplage van 8.800 exemplaren. De redactie en het bestuur van deze krant bestaat uitsluitend uit vrijwilligers.

Kees Oosterling, Stadshagenaar met een bijzonder levensverhaal

Door Roy Visscher Stadshagen oogt misschien als een slaapwijk waar vooral gewoond wordt en verder – los van het thuiswerken door corona – niet al te veel gebeurt. Maar schijn bedriegt, zoals wel vaker. Naast veel baby’s worden in deze vinexwijk ook interessante nieuwe initiatieven geboren. Neem bijvoorbeeld Mooky, een nieuwe manier van lezen, met als een van de eerste onderwerpen het levensverhaal van de 87-jarige Stadshagenaar Kees Oosterling. Oosterling, die woont bij het Zonnehuis, heeft in zijn lange leven veel meegemaakt. Hoe mooi zou het zijn als zijn avonturen vastgelegd konden worden in een boek, bedachten Oosterling en Stadshagenaar Tom van Eijk tijdens de eerste lockdown. Al brainstormend ontstond het idee om Kees’ bijzondere levensverhaal niet op te tekenen in een gewoon boek, maar in een digitale vorm, aangevuld met onder andere geluid, video, animaties, interactieve

elementen en verwijzingen naar bronnen voor meer informatie over delen van het verhaal. ‘Een soort e-book 2.0,’ noemt Van Eijk het. ‘Ik besloot, als eigenaar van een bedrijf in e-learning, dit nieuwe concept te ontwikkelen en het vooral te richten op jongeren van circa 14 tot 26 jaar. Want die lezen steeds minder van papier, maar meer van een beeldscherm. Met dit platform, dat ik Mooky – een combinatie van Multimedia en een Booky – heb gedoopt, zouden zij overgehaald kunnen worden om weer meer literatuur te lezen.’ Hannie Schaft Het verhaal van Kees, met daarin ook aandacht voor zijn vader die tijdens de oorlog in het verzet samenwerkte met Hannie – ‘Het meisje met het rode haar’ – Schaft, is ondertussen al opgetekend door een biograaf en ligt nu bij de eindredacteur voor de laatste controle. Ook deze biograaf, Joep Boerboom, is Stadshagenaar. Je kunt dus gerust spreken van een

Op 16 maart keus uit tien partijen

Partij voor de Dieren doet mee aan raadsverkiezingen Inleverdatum kopij voor de editie van maart 2022: uiterlijk vrijdag 26 februari 2022.

Ook iets gezien of gehoord in Stadshagen? Meld het de redactie: redactie@vinexpress.nl

Foto Lynnde Fotografie

De Partij voor de Dieren doet op 16 maart 2022 mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Zwolle. Voor de partij is dit de eerste keer dat men in onze stad met een lijst uitkomt. Men kiest voor een planeetbrede visie waarbij de belangen van alle huidige én komende generaties worden meegewogen. De Partij voor de Dieren wil een duurzaam, groen, diervriendelijk en zorgzaam Zwolle. Zo wil de partij dat er in Zwolle niet gebouwd wordt in de uiterwaarden en dat er wordt ingezet op een duurzame, circulaire economie. De partij koos Debbie Mathijsen om de lijst te gaan trekken. Zij heeft theologie gestudeerd en is momenteel werkzaam bij de Nederlandse Spoorwegen. Binnen de partij is zij al enkele jaren actief op lokaal gebied. Debbie vindt Zwolle bij uitstek een stad waar de Partij voor de Dieren een belangrijke rol kan vervullen als aanjager van andere politieke partijen. De nummer 2 op de lijst is verpleegkundige Annemarie Spruijt. Ook de lijst van de Partij voor de Dieren kent enkele Stadshagenaren: op plaats 4 staat Rina Sikkema en op plek 7 Tanneke Wigersma. In totaal staan er op de lijsten van de tien partijen meer dan 30 Stadshagenaren.

volledig Stadshagense productie. ‘Met mij als geestelijk vader en Kees als geestelijk grootvader,’ lacht Tom. ‘De bedoeling is dat het in april uitkomt in het Mookyplatform’, vertelt hij. ‘In de tussentijd ga ik de extra’s voorbereiden om toe te voegen aan de geschreven tekst die het lezen via Mooky juist zo leuk gaan maken. Ik heb vertrouwen in Mooky: onder andere scholieren van het Thomas a Kempiscollege en het CSE waren erg positief nadat ze vorig jaar een prototype hadden getest.’ Mooky is al actief met één publicatie: Het Roer Om. Het verhaal van Oosterling wordt de derde publicatie en gaat € 12,50 kosten. Voor geïnteresseerden is het echter nu al mogelijk om een pre-order te plaatsen voor € 10,-. Je ontvangt daarvoor niet alleen een interessant verhaal van een bekende Stadshagenaar, maar helpt ook om het leesplatform door te ontwikkelen voor jonge lezers. Voor meer informatie, kijk op www.mooky.app.

Weetje: Eigendom en huur Stadshagen kent meer dan gemiddeld veel koopwoningen ten opzichte van de rest van Zwolle. De verhouding tussen koop- en huurwoningen in de wijk was vorig jaar 67-33. In Zwolle als geheel lag deze verhouding op 53-47.

Weetje: Leeftijden Stadshagen is qua leeftijd een zeer jonge wijk. Bijna 7% behoort tot de leeftijdscategorie 0-15 jaar (heel Zwolle 4,5%). De meeste bewoners zijn uit de leeftijdsgroep 25-45, bijna 8% (heel Zwolle 7.3%). In Stadshagen wonen bijna 2.400 ouderen van 65 jaar en ouder, slechts 2,4 % (heel Zwolle: 4,3 %) Cijfers: 2021 Debbie Mathijsen trekt de lijst van Partij voor Eigen foto PvdD de Dieren

03


Polderportretten (2) In Polder Mastenbroek, ontstaan in 1364(!), wonen tot het jaar 1996 in een dan nog open en weids gebied, ruim 150 buren op boerderijterpen en kreekruggen. De bouw van 10.000 woningen in het polderland bracht hen in 25 jaar ruim 25.000 nieuwe buren. Een forse ingreep in een hechte agrarische gemeenschap. Hoe ervaren zij de komst van Stadshagen? We vroegen het aan polderbewoners Klaas van der Wal (Vinexpress januari), Gerrie Kok (deze editie) en Wim Blankvoort (editie maart).

Gerrie en Bert Kok wenden snel aan de nieuwe wijk

‘Alles hier in de polder gaat gewoon door’ Door Bert Kunnen Bert Kok (60) is er geboren en getogen, zijn vrouw Gerrie (60) arriveerde in Polder Mastenbroek toen zij 35 jaar geleden met hem trouwde. Samen runnen zij een melkveebedrijf met 95 koeien aan de Oude Wetering. In 1976 moest het oude boerenbedrijf van de familie Kok, als gevolg van een ruilverkaveling, elders in de polder worden voortgezet. De bouw van Stadshagen kwam voor hen niet als een verrassing. ‘Er was al zoveel over gezegd en geschreven, maar het vertrek van de eerste collega-boeren was wel een vreemde gewaarwording,’ erkent Gerrie. ‘Ik doe er niet dramatisch over, maar het doet wel wat met je. Ineens zijn ze weg.’ ‘Het tempo waarin het eerste stukje polder werd volgebouwd was wel erg confronterend,’ weet Gerrie nog. ‘Waar eerst de koeien liepen, stond toen ineens een woonwijk!’ Maar de komst van inmiddels ruim 25.000 nieuwe, stadse buren leidde

bij de Mastenbroekers bepaald niet tot afzondering of afzetten tegen. Stadshagenaren werden en worden nog steeds met open armen in de polder ontvangen. Veel zaken die hier zijn georganiseerd, worden ook bezocht door de nieuwe wijk-

bewoners. Gerrie: ‘Als bedrijf hebben we in de afgelopen jaren regelmatig open dagen gehad waarop men ons melkveebedrijf kon bekijken. Ook hebben we hier veel schoolklassen uit Stadshagen ontvangen.’ Gerrie ervaart dat als positief. ‘We vinden het belangrijk dat onze nieuwe buren weten hoe het er op een boerderij aan toegaat.’ Verzoend De open houding van de polderbewoners heeft er mede toe geleid dat zij zich al snel hebben verzoend met de komst van de stad Zwolle in de polder. Gerrie ziet ook niet echt de invloed van de wijk op hun woongebied. ‘Alles hier in de polder

20 JAAR

VINEXPRESS

voordelen.’ Grutto’s De grutto is een vogel die het slecht doet in Nederland. Het bebouwen van een polder waarin veel weidevogels vertoeven, draagt ook bepaald niet bij aan herstel van deze soort. ‘Natuurlijk heeft dat invloed. Alle polder die verdwijnt, was leefgebied van vogels, insecten en kleine zoogdieren. Die moeten dan ergens anders hun broed- en leefgebied zien te vinden’, zegt Gerrie. Gelukkig ziet zij elk jaar weer diverse vogelsoorten in de polderweilanden terugkomen, ook afgelopen voorjaar. ‘We boeren zoveel mogelijk diervriendelijk en zeker de grutto moeten we beschermen. We maaien altijd om de nesten heen.’ Volgens Gerrie onderschatten mensen weleens hoe goed veel boeren omgaan met de natuur en alles wat daarin leeft: ’Ja, dat steekt soms wel.’ Boer zoekt boer Meer dan de helft van de landbouwbedrijven met een bedrijfshoofd van 55 jaar of ouder heeft geen opvolger. Daar komt bij dat het aanzien van het ambacht onder druk staat. De op handen zijnde, van overheidswege verlangde, verkleining van de veestapel doet veel potentiële opvolgers besluiten een ander beroep te kiezen. De drie dochters van Bert en Gerrie hadden ook geen trek in het overnemen van het boerenbedrijf van hun ouders. ‘Tja, jammer,’ verzucht Gerrie. ‘Het is een gegeven. Voor ons is dat aanleiding om bezig te gaan met het afbouwen van het bedrijf. Zolang we het leuk vinden, gaan we nog wel door, maar dat duurt vast geen tien jaar meer.’

Bert en Gerrie Kok: ‘Zolang we het leuk vinden, gaan we door’

Foto Erica Turmel-Donker

gaat gewoon door’ stelt zij nuchter vast. ‘Natuurlijk zien we steeds meer mensen uit Stadshagen die hier wandelen, joggen of fietsen, maar dat geeft wat ons betreft geen problemen’, zegt Gerrie. De nieuwe wijk heeft voor hen ook een zekere meerWaar kun je ons vinden? waarde. ‘We doen onze boodschappen Vegro zorgwinkel Zwolle 104, 8021 AZ natuurlijk in Stadshagen. Onze drie dochAPINGVechtstraat • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • KINTelefoon: 0900 – 288 77 66 ters hadden hun eerste bijbaantjes in het OTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ KANKER • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • dus het heeft ook zo z’n winkelcentrum,

Vegro is jouw zorgwinkel voor het lenen, huren en kopen van hulpmiddelen.

Bericht op Facebook:

NENTIE/ZWANGERSCHAP • SPANNINGSGERELATEERDE KLACHTEN • VAATMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYMAGE • MANUELE THERAPIE • KINDERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • SPANBrenda Liefde voor Koper RELATEERDE KLACHTEN • VAATPROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN •het vak, geïnspireerd Uw APING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • KINdoor mensen uitvaartbegeleider in Zwolle OTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ KANKER • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • NENTIE/ZWANGERSCHAP • SPANNINGSGERELATEERDE KLACHTEN • VAAT+ Ergotherapie MEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYMKlantwaardering Doorgaan terwijl u stilstaat, het lijkt onmogelijk. Voor u, uw verdriet Fysiotherapie AGE • MANUELE THERAPIE + • KINDERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ en voor uw dierbaren zijn wij uw bron voor zorg en aandacht. Wij zijn een stap voor óf zijn simpelweg uw achtervang. Gedreven door de + Psychomotorische therapie • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • uSPAN9,3 liefde voor ons vak en geïnspireerd door mensen. Niets is onmogelijk. RELATEERDE KLACHTEN • VAATPROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • Afscheid op uw manier. APING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • Zwolle-Zuid Van der Heydenstraat 6-1 8014 ZZ Zwolle 038 465 40 00

Profitgym Zwolle-Zuid Van der Heydenstraat 12 8014 ZZ Zwolle 038 465 40 00

Zwolle-Zuid Van der Capellenstraat 137 8014 VW Zwolle 038 465 40 00

Aa-Landen Dobbe 72a 8032 JX Zwolle 038 453 20 22

Stadshagen Werkerlaan 267 8043 LV Zwolle 038 420 31 00

Profitgym Stadshagen Belvédèrelaan 375 8043 VD Zwolle 038 420 31 00

Raalte Hammerweg 8 8101 NE Raalte 06 1329 3668

Profitgym Dalfsen Kampmansweg 8 b 7722 RV Dalfsen 038 465 40 00

FysioZwolle.nl

04

Overlijden melden: 038-4536320 24 uur per dag bereikbaar www.meander-uitvaartbegeleiding.nl


‘In Stadshagen zijn altijd verhalen te vinden’

Annet was de allereerste hoofdredacteur van de Vinexpress Door Geert Jan den Hengst Ze is geboren en getogen op een boerderij in Sint Jansklooster. Naar eigen zeggen was het daar prachtig: de weilanden, de rust. Hoe had ze toen kunnen vermoeden ooit nog eens te gaan wonen in een nieuwbouwwijk. Annet van der Linde meldde zich al vrij snel nadat ze in Stadshagen was gaan wonen aan bij de redactie van de Vinexpress en werd daarmee de allereerste hoofdredacteur van onze krant. Ze blikt terug. Annet begon in 1996 aan de studie Journalistiek op hogeschool Windesheim. De bus naar Zwolle kwam altijd langs het toen nog in aanbouw zijnde Stadshagen. In de verte werden de eerste huizen zichtbaar. Daar ging ze zeker niet wonen,

verzekerde zij zichzelf. ‘Maar in 2002 kwamen mijn man en ik hier toch terecht. We kwamen te wonen in een blokje woningen bij de Milligerplas, te midden van modder. Dat bleek verrassend leuk te zijn. Tegelijk met andere nieuwe bewoners klussen, een

buurt vormen, de eerste buurtbarbecue, wachten tot het winkelcentrum klaar was. Het gaf een gevoel van saamhorigheid.’ ‘Voor mij was het niet meer dan logisch om door vrijwilligerswerk een bijdrage te leveren aan de nieuwe woonomgeving. Mede door mijn journalistieke achtergrond sloot ik mij aan bij de toen nog maar pas opgerichte wijkkrant, de Vinexpress.’ Uitdaging Er waren nog maar weinig redactievergaderingen geweest toen ze voor het eerst

20 JAAR

VINEXPRESS

aanschoof. ‘Travers Welzijn was aanvankelijk de uitgevende partij. Er was een tijdelijk kantoortje ingericht in de Leerlooierstraat. Daar kwamen we bij elkaar voor vergaderingen en om af en toe samen aan de krant te werken. We waren met zo’n tien vrijwilligers. Allemaal Stadshagenaren die zich vanuit hun eigen kennis of achtergrond wilden inzetten voor de krant en de wijk. Een gezellige, enthousiaste club mensen.’ Kort nadat Annet zich had aangesloten, zocht de redactie een nieuwe hoofd- en eindredacteur. ‘Die rol leek mij een mooie uitdaging en ik ging aan de slag. Onderwerpen uitdenken, de vergaderingen voorzitten, nieuwe vrijwilligers zoeken, zelf schrijven, redigeren en samen met de advertentiecoördinator en vormgever de krant samenstellen.’ Het leukst vond ze het om redacteurenvrijwilligers op weg te helpen met het schrijven van artikelen. ‘Het is geweldig om iemands verhaal te mogen horen en daarover te schrijven. In Stadshagen zijn ook altijd verhalen te vinden. Goed dus dat de Vinexpress er al zoveel jaar is om die te brengen.’ Inmiddels zijn er bijna twintig jaren verstreken. Na enkele jaren stopte ze bij de krant. Tegenwoordig woont ze met haar gezin in het nieuwe stukje Frankhuis. De liefde voor het boerenleven heeft ze gehouden; ze werkt nu als vrijwilliger bij Kakel & Co, de dierenweide aan de Hasselterdijk. ‘Elke zaterdagochtend voer ik de dieren. In mijn werk als communicatieadviseur in de ouderenzorg ben ik veel in mijn hoofd bezig. Het werk bij de dierenweide is ideaal om te ontspannen. Laat mij maar sjouwen met een kruiwagen vol hooi en luisteren naar de verhalen van voorbijgangers.’

Annet bij Dierenweide Kakel & Co

Foto Margreeth Kruise

Straatpraat

door Roy Visscher & Marty Kreeft

‘Soms kan Stadshagen een voorbeeld nemen aan Assendorp’ Deze keer troffen we in het winkelcentrum Arie Schaap. Hoe toepasselijk in een wijk vol Stadshagenaren/Stadshagenezen: Arie is geboren in de Haagse wijk Moerwijk, van het bekende liedje ‘O, o, Den Haag’. En dan nu in ‘het Den Haag van Overijssel’. Hoe is dat zo gekomen? ‘Ik kwam lang geleden voor de liefde naar het oosten. Eerst woonde ik in Apeldoorn, later ben ik naar Zwolle verhuisd. Ik heb jarenlang in een appartement boven het winkelcentrum gewoond en het hier zien veranderen.’ Maar hier in die buitenwijk van het ‘verre’ Zwolle blijft het natuurlijk heel anders dan in de derde stad van het land. ‘De verschillen zijn nu niet meer zo groot. Je hebt genoeg stadse toestanden in

Zwolle en in Stadshagen. En ook problemen. Zo maak ik me zorgen over de verkeerssituatie. Stadshagen groeit door en door, maar er zijn nog steeds te weinig ontsluitingswegen naar het winkelcentrum. Als daar een ongeval plaatsvindt, loopt de hele boel vast. Van die knip ben ik trouwens ook geen voorstander. En dan iets anders: de parkeergarage hier in de wijk. Wat daar na sluitingstijd van de garage allemaal gebeurt… Dan wordt er bijvoorbeeld volop gedeald in drugs. Jongeren laten zich expres insluiten en weten hoe ze daarna van binnenuit anderen toe moeten laten om allerlei ongein uit te halen. En ook in het slecht verlichte Breezicht gebeurt genoeg wat het daglicht niet verdragen kan.’ Dat zou je misschien niet verwachten in een jonge wijk als deze. ‘Het heeft er denk ik mee te maken dat

er voor jonge kinderen genoeg vertier is maar voor de oudere jeugd niet. Ik zou zeggen: creëer een gamehal in het Cultuurhuis. Dat gaat straks toch dicht als het nieuwe winkelcentrum klaar is. Zo houd je de hangjongeren van de straat en beperk je de overlast. Veel ouders laten hun kinderen denk ik ook te veel hun gang gaan. Hun kinderen worden te gemakkelijk gedropt bij de sportschool, die daardoor een soort veredelde oppascentrale is geworden.’ Wat verwacht u van het nieuwe winkelcentrum? ‘Ik hoop dat de gemeente van de Werkerlaan een soort promenade maakt. Dat is voor de ondernemers daar ook aantrekkelijker. Het is nu vaak een donker gat. En over verlichting gesproken… Waarom geen wedstrijd organiseren voor de mooist verlichte straat van Stadshagen?

Arie Schaap in winkelcentrum Stadshagen Foto Hans van Eerbeek

Voor inspiratie voor het optisch aantrekkelijker maken van de wijk zou je naar Assendorp kunnen kijken. Zo is daar het project ‘groen in de wijk’. Gelukkig is dat hier nu ook overgenomen, voor meer bloembakken en dus meer groen en kleur. Met mosdaken in plaats van kiezeldaken, zoals je in Assendorp steeds meer ziet, zou het nóg mooier worden. En die muziektent op het Assendorperplein zou wat mij betreft ook in Stadshagen niet misstaan.’

05


Stadshagen: rustige stedelijkheid waar mensen oog hebben voor elkaar

Plannenmakers blikken na 25 jaar terug ‘Stadshagen is een veldnaam die we op een oude kaart vonden.’ Sieto Idema vertelt over de eerste jaren waarin de plannen werden gemaakt voor de nieuwe wijk. Hij was van 1990 tot 1995 projectleider. Van 1994 tot 1998 was Margriet Meindertsma projectwethouder. ‘Ik zeg niet zo snel dat ik trots ben, maar als ik zie wat er van onze plannen terecht is gekomen, dan ben ik zeer tevreden.’ ‘Een hele nieuwe wijk ontwikkelen was een mooie uitdaging’, aldus Margriet. ‘We wilden geen kopie van een andere wijk. Voor ons was duidelijk dat het een wijk

Margriet somt nog een aantal uitgangspunten op: ‘Het moest een duurzame wijk worden waar jong en oud, arm en rijk, zwart en wit, ziek en gezond zouden kun-

‘Kleine buurtjes, met brede singels en paden, met veel licht en groen’ moest worden waar mensen niet alleen kunnen wonen, maar ook werken en ontspannen, en alle noodzakelijke voorzieningen in de buurt zijn.’ Stedenbouwkundige Riek Bakker werd benaderd door Margriet. ‘Ik was te druk

beeld sociale huur en in een andere buurt alleen dure koopwoningen. Daarmee bevorder je het contact tussen verschillende bevolkingsgroepen.’ Riek: ‘Je ziet in deze coronatijd dat mensen meer op elkaar zijn aangewezen. De sociale impact was in Stadshagen veel groter geweest als er eenzijdig gebouwd was.’ Betaalbaar wonen Margriet: ‘Koopwoningen moesten voor iedereen toegankelijk zijn, ook voor starters en mensen met een laag inkomen.’ Karen: ‘In de eerste buurt Schoonhorst

Riek Bakker, stedenbouwkundige Foto Bram van Risp

werden woningen gebouwd met platte daken. Daardoor kon je niet alleen snel, maar ook betaalbare woningen bouwen.

op dat moment, maar ik wilde wel de supervisie doen en zoals ik dat noem veldvertrouwen kweken bij de belangrijkste spelers in het veld.’ Uitgangspunten Karen van Vliet werd voorgedragen door Riek en begon in 1995 als stedenbouwkundige. Onlangs fietste zij nog door Stadshagen. ‘Ik ben best trots. We hadden een aantal uitgangspunten bepaald zoals voor de hoofdstructuur voor de indeling van de wijk en die is zo goed als behouden gebleven.’ ‘De samenwerking met Riek was heel prettig. Zij heeft ook zo haar eigen ideeën, zoals het vrijerslaantje. Daardoor is een deel van de Oude Wetering behouden gebleven.’ Riek legt uit: ‘Uitvoerders zoals civiele en technische vakmensen zijn geneigd om alles plat te gooien, om vanaf een schone lei te gaan bouwen. Dan moeten mooie grote bomen en oude laantjes het veld ruimen. Daarna kost het wel even wat jaren voordat je weer een vrijerslaantje hebt waar jongelui elkaar ‘s avonds laat op een sfeervolle, beschutte plek kunnen ontmoeten.’ De basis voor Karen was het stedenbouwkundig plan: ‘De hoofdwegen en de hoofdgroenstructuur lagen vast, en waar het centrum van de wijk en de bruggen kwamen. Ik ging de vlekken daartussen invullen. Kleine buurtjes, met brede singels en paden, met veel licht en groen.’ Sieto: ‘Het centrum wilden we in het midden van de wijk. Waar je niet alleen gaat winkelen, maar ook naar de huisarts kan, sporten, naar school, en terecht kunt voor zorg, welzijn, cultuur en recreatie.’

06

Foto Hans van Eerbeek

maar ook dat je op fietsafstand van het centrum woont.’ Margriet: ‘Daardoor kun je in Stadshagen bijna niet verdwalen zolang je de Peperbus in de gaten houdt. Dat geldt ook voor de Fonteinkerk. De kerktoren torent hoog boven de woningen uit. Die is op afstand nog te zien.’ Compacte stad Riek is voorstander van een compacte stad. ‘Dat betekent dat je een wijk kiest nabij een stad. Bewoners profiteren dan van alle voorzieningen die een stad te bieden heeft en je hoeft niet een hele nieuwe infrastructuur aan te leggen. Bovendien spaar je daarmee een groot natuurgebied waar je dan niet bouwt, maar ongerept houdt. Waar bewoners uiteinde-

Foto Margreeth Kruise

Bewonersparticipatie Het bestemmingsplan werd in 1994 vastgesteld en niet lang daarna werd begonnen met het bouwrijp maken van de wijk. Sieto: ‘Dat is buitengewoon snel. Wat mij goed is bijgebleven is dat omwonenden en belangengroepen hun waardering uitspraken voor de manier waarop zij bij het proces betrokken werden. En het bestemmingsplan werd unaniem door de gemeenteraad vastgesteld.’

nen wonen. Een heel belangrijk uitgangspunt was ook dat bewoners sneller de fiets dan de auto pakken.’ Karen: ‘We legden de fietspaden zo aan dat je altijd zicht hebt op de Peperbus. We benadrukken daarmee enerzijds dat de wijk onderdeel is van de stad Zwolle,

Margriet Meindertsma, oud-wethouder Zwolle

Sieto Idema, projectleider

Verschillende varianten voor de inrichting van de wijk werden aan bewoners voorgelegd. Sieto: ‘Eerst was er nog een plan om de Hasselterweg tussen Westenholte en de IJssel te leggen. Daar waren de bewoners van Westenholte niet blij mee.

‘Een inclusieve wijk bouwen, waar mensen oog hebben voor elkaar’ Het gerucht ging wel daarna dat Stadshagen een platte-daken-wijk werd, wat nooit de bedoeling is geweest.’ Duurzaam Duurzaamheid was het begrip waar veel om draaide bij de ontwikkeling van Stadshagen. Margriet: ‘Niet alleen in het gebruik van materialen en groen, maar ook dat de wijk de leefbaarheid en gezondheid bevordert. Een goed burencontact waar we het net over hadden, is minstens zo belangrijk, net als dat de stad en de natuur op fietsafstand ligt.’

Dat ontwerp is het dus niet geworden.‘ Margriet: ‘We hadden elke maand een vakcommissievergadering. Daarin zaten raadsleden, met op de publieke tribune marktpartijen en bewoners. We informeerden de commissie over de voortgang van de plannen, legden inhoudelijk vraagstukken voor. Uiteindelijk nam de gemeente dan de beslissing.’ Riek: ‘Op deze manier kregen we draagvlak en betrokkenheid, wat van belang was voor een snelle besluitvorming en voortgang.’  Lees verder op pagina 07

Colofon Gezamenlijke jubileumpagina van de gemeente Zwolle en de Vinexpress ter gelegenheid van de viering 25 jaar Stadshagen. www.zwolle.nl/stadshagen25

20 JAAR

VINEXPRESS

Karen van Vliet, stedenbouwkundige Eigen foto van Vliet

lijk ook van kunnen genieten’ Margriet: ‘Rustige stedelijkheid. Met het zicht op de stad en op de polder. Dat is Stadshagen.’ Sociale wijk Karen: ‘Margriet wilde een inclusieve wijk bouwen waar mensen oog hebben voor elkaar. Geen aparte buurten voor bijvoor-

HET BRUISENDE HART VAN

JAAR STADSHAGEN


 Vervolg van pagina 06

Karen noemt nog een voorbeeld van bewonersparticipatie: ‘We bespraken in een kwaliteitsteam van bouwarchitecten, landschapsarchitecten, projectleden en bewoners de bebouwing en de inrichting van de openbare ruimte. Ik herinner mij dat er woningen vlak langs de stoep gebouwd zouden worden met een onduidelijk grens tussen privé en openbaar terrein. Toen is bepaald dat de woningen hoger gebouwd zouden worden en je daardoor niet rechtstreeks uit je huis op de stoep stond.’ Niet volgens plan Margriet is teleurgesteld over het bouwen langs de oever van het Zwarte Water. ‘Dat stond niet in het oorspronkelijke plan. De waterkant is van iedereen en het groene vingerbeleid moet ruimtelijk uitgangspunt blijven.‘

‘De waterkant is van iedereen’ Karen: ‘Nadat ik mijn taak aan een andere stedenbouwkundige had overgedragen, kwamen er woningen in een andere stijl. En gekromde pleintjes, terwijl we met meer rechthoekige lijnen het polderlandschap wilden benadrukken. Niet onover-

komelijk natuurlijk, maar het tast toch iets aan.’ Verkeer Wat wel behouden is gebleven en tot onvrede van sommige bewoners, is de verkeersknip. Daardoor kun je met de auto niet dwars door de wijk rijden, maar er altijd om heen moet als je de wijk uit wilt of naar de andere kant van de wijk. Sieto: ‘De verkeersknip is destijds bedacht, omdat we een autoluwe wijk wilden creëren. Dat je sneller met de fiets de wijk uit kwam dan met de auto.’ Margriet: ‘Het is goed dat die knip er niet uit is gehaald. Onderzoek wijst uit dat het de verkeerstromen in de spits niet oplost.’ Sieto: ‘Je krijgt dan bovendien ook andere problemen, zoals geluidsoverlast, meer ongevallen en een slechtere luchtkwaliteit.’ Files Margriet erkent wel dat ze niet alles hebben voorzien: ‘Als ik nu zie hoe onveilig soms de situatie is bij sommige scholen, doordat ouders hun kind naar school brengen met de auto en dan doorrijden naar hun werk. Dat betekent niet dat je de hele verkeersstructuur op de schop moet gooien. Met kleine aanpassingen, waarbij je iets afwijkt van het oorspronkelijke plan, kun je de problemen goed oplossen.’ Sieto: ‘En je ziet dat er bij de rotondes waar de fietser voorrang heeft files ontstaan in de ochtendspits. Dat hadden we duidelijk niet voorzien. Maar hoe erg is dat. Het is verder op de dag geen probleem. Is het je trouwens wel eens op-

Dichter bij de natuur in Stadshagen Poëziewedstrijd

‘Stadshagen heeft geen enkel verkeerslicht’ gevallen dat Stadshagen geen enkel verkeerslicht heeft?’ Margriet sluit het gesprek af met de woorden: ‘De tijd zal

het leren, maar we wilden een wijk bouwen die ook over 100 jaar nog goed functioneert en waar plek is voor iedereen.’

Regenwaterprimeur ‘Voordat er gebouwd kan worden, moet er veel werk worden verzet. Stadshagen had daarbij een primeur: de buizen voor het afvoeren van regenwater zijn vervangen door infiltratiebuizen en later is waterpasserende bestrating toegepast. Voordat besloten is te gaan infiltreren is uitgebreid onderzoek gedaan naar de milieugevolgen. Wat gebeurt er met verontreinigingen die in regenwater aanwezig zijn en met verontreinigingen die door het regenwater van het straatoppervlak worden meegevoerd. In Stadshagen wordt geen regenwater afgevoerd naar de rioolwaterzuivering, maar gaat direct de grond in. Dit gescheiden infiltratiesysteem is relatief goedkoop in aanleg en heeft ook milieuvoordelen. Er wordt geen regenwater afgevoerd naar de zuivering waardoor die beter functioneert en er hoeft geen relatief vuil oppervlakte water uit het Zwarte Water gebruikt te worden. Stadshagen voert ongeveer net zoveel regenwater af naar de Mastenbroekerpolder als een natuurgebied zou doen. Het oppervlaktewater in de wijk is schoon. Bewoners dragen daar ook hun steentje aan bij, want geen enkele woning is op een regenwaterriool aangesloten. Na 25 jaar voldoet dit systeem nog steeds, ook nu we vaker heftige regenbuien hebben. Dit systeem van afvoer van regenwater wordt tegenwoordig overal in Nederland toegepast, maar destijds moest de wet er voor worden aangepast.’ Toon van Beek, projectleider groen, civiel en infrastructuur gemeente Zwolle

Dichter bij de natuur in Stadshagen Ben jij een dichter in de dop of misschien al wel volleerd? Doe mee en laat je inspireren door een plek in de natuur in Stadshagen die je raakt. Waar zoek je verkoeling op een warme zomerdag, waar wandel je graag of laat je de hond uit, waar ga je met de kinderen picknicken?

Voor wie?

Iedereen mag meedoen, ongeacht je leeftijd. Ook groepen, schoolklassen en duo’s nodigen wij uit om mee te doen.

Prijzen

Het winnende gedicht wordt voorgedragen tijdens het festival Symphonica Stadshagen en wordt afgebeeld op een prominente locatie in Stadshagen. De meest inspirerende gedichten worden afgebeeld op bordjes op de locatie van de foto’s.

Comité van aanbeveling en jury

De wijk Stadshagen bestaat in 2022 25 jaar

Dat vieren we met allerlei activiteiten.

• Rodaan Al Galidi, dichter, schrijver, wijkbewoner • Louis Zandbergen, ecoloog en ex-redacteur Vinexpress • Freek van der Heide, adviseur Stadkamer Buurtcultuur, wijkbewoner • Monique Schuttenbeld, wethouder Stadshagen, cultuur, wijkbewoner

Deze wedst rijd sluit aan bi Nationale Po j de ëzieweek. www.poezi eweek.com

Spelregels

• Het gedicht heeft maximaal 100 woorden. • Je voegt een foto in JPG-bestand in hoge resolutie bij van het stukje natuur waar het gedicht op geïnspireerd is. • Je geeft toestemming voor publicatie van het gedicht en de foto. • De foto met het gedicht mail je met je naam, adres, emailadres en telefoonnummer vóór 1 april 2022 naar wijkservicepuntwest@zwolle.nl

Kijk voor meer informatie over de viering van Stadshagen 25 jaar in de wijkkrant Vinexpress en op

www.zwolle.nl/stadshagen25

07


Kinderredactie basisschool De Boxem Over confettiekanonnen en de oertijd Dit stukje is geschreven door de kinderen van groep 7 van KBS de Boxem in Stadshagen. Er wordt geschreven over de opening van het project over de oertijd, over de derde kleutergroep, over het proosten op het nieuwe jaar en over de klassenvergaderingen die wij in de klas houden. Proosten op het nieuwe jaar We startten het nieuwe jaar met het afschieten van drie confettikanonnen, ranja drinken en koekjes eten. Het was heel gezellig. We moesten het zelf opruimen. Het is fijn om samen weer op school te zijn.

Een extra kleuterklas Er is sinds dit jaar (2022) een derde kleuterklas omdat er te veel kinderen waren voor twee kleuterklassen. Omdat er minder kinderen in de klas zitten, is het rustiger, kunnen ze meer aandacht krijgen en is het minder druk. De juffen vinden het heel gezellig in de klas met alle kinderen. Ze vinden hun werk super leuk en ze zijn ook super blij met hun nieuwe collega´s! Project over de oertijd Groep 3 en 4 doen een project over de oertijd, dus ook over de dino. De juffen deden een toneelstukje voor de opening van het thema, daarna zijn ze gelijk aan

het werk gegaan om een uitbarstende vulkaan te maken. Ze hadden een potje en daar deden ze klei omheen. Ze deden er wasmiddel in en azijn en soda en de volgende dag barstte hij uit. Ze weten nu het meest over de T-Rex en dat vinden ze ook de leukste dino. Klassenvergadering Op de Boxem worden klassenvergaderingen gehouden. Er hangen verschillende enveloppen in de klas waar je berichten in mag stoppen. Je mag opschrijven wat je wilt veranderen in de klas. Je mag ook complimenten aan andere klasgenoten of aan de meester geven. Er zijn drie

Foto eigen foto KBS de Boxem Juffen uit de oertijd

verschillende kleuren enveloppen: geel, groen en blauw. In de blauwe enveloppen doe je de wensen voor in de klas. In de groene doe je de voorstellen en in de gele gaan de complimenten. Elke dinsdag houden we een klassenvergadering.

XLPRO biedt uniek beweegconcept voor tieners Door Iris Maes Met het project MXMVZ! brengt sportclub XLPRO 9- tot 15-jarigen in beweging en helpt zij hen in hun zoektocht naar een vorm van bewegen of een sport die het beste bij hen past. ‘Veel kinderen zijn lid van een sportclub of een vereniging. Maar er zijn ook kinderen die graag op een individuelere manier willen sporten. Hen spreekt het competitie-element van een teamsport bijvoorbeeld minder aan. Dan ontstaat al gauw de vraag ‘Wat vind ik nou écht leuk?’ Om hen te helpen bij deze zoektocht heeft XLPRO het project MXMVZ! (mixmoves) ontwikkeld,’ vertelt Dirk Jan. Dirk Jan is vanaf 1996 actief in de sporten fitnessbranche. Samen met zijn vrouw

tieners dan proberen we deze ‘moves’ in onze lessen te verwerken. Door samen met de kinderen een beweegaanbod te creëren, krijg je meer draagvlak en beleving,’ aldus Dirk Jan. En het werkt. ‘Op onze oproep ‘Jongens we mogen weer! Wie is er donderdag bij?’ komen reacties als ‘Yes!’ en ‘Jippie!’ binnen. In relatief korte tijd en onder lastige Covid-gerelateerde omstandigheden is de groep deelnemers flink gegroeid. Dat is toch super?,’ glundert Ties. Samenwerkingsverbanden ‘Het is onze ambitie om binnen het project MXMVZ! verbinding en samenwerking met andere partijen in Stadshagen en Zwolle te zoeken,’ vertelt Dirk Jan. ‘Zo zijn we in gesprek met SportService Zwolle en met basisschool TrioMundo die naast on-

In actie tijdens jeugdfitness van MXMVZ! Foto: Margreeth Kruise

‘Onze sportlessen sluiten aan bij de bewegingswereld van kinderen’ Esther, leefstijlcoach en groeplesdocent, startte hij in 2009 de kleinschalige sportclub XLPRO die zich onderscheidt door een laagdrempelige en persoonlijke aanpak. Daarnaast is Dirk Jan als sportdocent betrokken bij de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (Calo) en Onderwijsroute 10-14, een onderwijsconcept voor kinderen van 10 tot 14 jaar. Als gecertificeerd leerbedrijf betrekt XLPRO stagiaires en sportdocenten in opleiding, zoals MXMVZ-coördinator en lesgever Ties Rutten, bij haar bedrijfsvoering en ontwikkelt samen met hen vernieuwend sportaanbod. Star-Wars ligtsaber fighting De lessen van MXMVZ! richten zich op kinderen van 9 tot 15 jaar. Onder leiding van een sportinstructeur kunnen deelnemers in kleinschalig groepsverband snuffelen aan een divers beweegaanbod. De lessen variëren van jeugdfitness en bootcamp tot dans en activiteiten met een spelelement. ‘Elke les is anders en er is voor elk wat wils. Daarnaast proberen we in de lessen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van de jeugd. Als we bijvoorbeeld merken dat ‘Star-Wars ligtsaber fighting’ helemaal ‘hot’ is onder

08

derwijs ook naschoolse opvang aanbiedt’. Wanneer MXMVZ! kinderen van de naschoolse opvang in beweging brengt, zou daarbij gebruik kunnen worden gemaakt van de grote speelzaal van de school. Ook

bij andere partijen kan gezocht worden naar dergelijke samenwerkingen, zodat er een win-winsituatie ontstaat.

Veerman Makelaardij

IS W GRAT U U N G AN VRAA ALING A P E B E D WAAR

ZWOLLE

Sportclub XLPRO Bij sportclub XLPRO kun je zeven dagen per week terecht voor personal training, leefstijlcoaching en kleinschalige groepsfitness. De MXMVZ! lessen worden op dinsdag- en donderdagmiddag van 16.30 – 17.30 uur gegeven. Check voor actueel lesaanbod en tijden www.xlpro.nl.

De 1 mm dunne elektrische infrarood vloerverwarming die een heel huis duurzaam verwarmt! • Geschikt voor renovatie en nieuwbouw • Uitstekend duurzaam alternatief voor gas • Ideaal i.c.m. zonnepanelen • Elke ruimte afzonderlijk te bedienen • Toepasbaar onder elke vloer De warmte van morgen.

• Compleet inclusief advies en installatie De warmte van morgen.

Uw Stadshagenmakelaar www.veermanmakelaardij.nl

De warmte van morgen.

Bel voor een afspraak of meer informatie naar 038 - 8521857 of kijk op www.speedheat.nl


Naam: Rudolf Smit Geboortejaar: 1942 Geboorteplaats: Amsterdam Beroep: Gepensioneerd amateur- onderzoeker enzovoort

Door Bert Kunnen Wie wat langer met Rudolf Smit praat, beseft dat-ie een veelzijdig mens voor zich heeft. Met enige aarzeling beaamt hij dat. Deze herkenning klinkt wellicht enigszins aanmatigend, maar ons gesprek bevestigt de typering in alle opzichten. Die veelzijdigheid herken je in zijn wijsheid en deskundigheid, wetenschappelijke denkwereld, brede technische kennis en ervaring en zijn onvermoeibare schrijfdrang. Wie de wereld rond heeft gereisd, graag onderzoekt, twaalf boeken schreef en de 80 is gepasseerd, heeft veel te verhalen. Zijn vader had een boekenkast vol verhandelingen over diverse kanten van het bestaan. Rudolf erfde zijn technisch vernuft en knutselde al heel jong van alles in elkaar. ‘Als ik iets zie wil ik ook weten hoe het in elkaar zit en hoe het werkt’, bekent Rudolf. Zijn levensverhaal kent enkele bijzondere verhaallijnen, die samenkomen in de rode draad die schrijven heet. Zo resulteerde zijn techniek¬knobbel onder meer in enkele standaardwerken over fotolenzen. Ze werden als handboek gebruikt op diverse opleidingen en verkochten prima. Maar voor Rudolf Smit was er nog veel meer tussen hemel en aarde om over te schrijven. Amateurwetenschapper Rudolf gaat zonder academische titels door het leven. ‘Ik ben altijd amateuronderzoeker geweest en gebleven. Mijn eerste baan was leerling-journalist bij het (inmiddels opgeheven) Vrije Volk in Groningen. Daar is ook de kiem gelegd voor mijn voorliefde voor het fotograferen en de technische kant van de fotografie,’ vertelt Rudolf. ‘Later werkte ik bij

Rudolf Smit: ‘Als ik iets zie wil ik ook weten hoe het in elkaar zit’

Foto Jan Burgman

Maar dat liep anders. Toen hij op een dag een dichtbundel van Hendrik Marsman onder ogen kreeg, sloeg de Hollanditis toe. ‘Moet je je voorstellen, ik lees de regels ‘Denkend aan Holland, zie ik breede rivieren’ en daar is de heimwee!’ Terug in de Lage Landen beoefende hij de fotografie, werkte hij onder meer bij een uitgever van publieksbladen, gaf hij fotografieles aan hogescholen en was hij redacteur van het vroegere blad Foto. Bijna-doodervaringen Wie denkt dat een 80-jarige na twaalf boeken wel is uitgeschreven, komt bij Rudolf bedrogen uit. Onlangs verscheen Het geheim van Elysion, waar hij enkele bijdragen voor schreef en deels de eindredactie voor verzorgde. Met de ondertitel: ‘45 jaar studie naar Nabij-de-Dood-Erva-

verscheen van twee collega-onderzoekers en hemzelf als coauteur in 2013 het boek ‘Wat een stervend brein niet kan’ naderhand (2016) in het Engels vertaald als ‘The Self Does Not Die’. Hallucinaties? Wat hij als jongen beleefde, schaart Rudolf onder de ‘subjectieve ervaringen’. Waar hij zich bij het onderwerp NDE op richt, zijn de ‘objectieve waarheidsgetrouwe ervaringen’. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om iemand met een hartstilstand die gereanimeerd wordt en naderhand precies weet te vertellen wat er zich om hem/haar heen afspeelde tijdens de hartstilstand. Rudolf stellig: ‘De feiten over deze ervaringen berusten op serieus, wereldwijd wetenschappelijk onderzoek. Ze hebben helemaal niets met ‘geloof’ of

‘Ik ging met grote vaart door een roze tunnel tot er ineens een fel licht was’

Rudolf Smit schreef mee aan boek over Nabijde-dood-ervaringen

de KLM. Ik reisde naar veel hoofdsteden van de wereld om daar door middel van een toeristische fotografieshow reisagenten warm te maken voor ons land en de KLM.’ Maar toen hij voor de eerste keer in Australië landde, was Rudolf verkocht en emigreerde hij naar dat verre zuidland. ‘Wat een heerlijk land, ik wilde er nooit meer weg!’

ringen (NDE)’ zijn we inmiddels aangeland bij een wel heel bijzondere verhaallijn in zijn leven. ‘Ik was een jongen van een jaar of zes toen mijn keelamandelen moesten worden geknipt,’ herinnert hij zich nog. Terwijl de verdoving zijn werk deed, hoorde hij veel geraas in zijn oren. Rudolf: ‘Ik ging met grote vaart door een roze tunnel tot er ineens een fel licht zichtbaar was. Daarna was het ineens afgelopen.’ Rudolf is zich pas bewust geworden van zijn bijna-doodervaring toen hij als twintiger ging schilderen en hij het felle licht steeds in zijn kunstwerken terugzag. Hij besefte dat er iets uit zijn onderbewustzijn tot uiting kwam. Dat leidde ertoe dat hij vanaf dat moment alles wilde weten over de BDE of NDE (Near Death Experience). Na vele jaren van studie van het bijzondere fenomeen

religie te maken, het gaat om verifieerbare, waarheidsgetrouwe waarnemingen tijdens een NDE. Er is zeker geen sprake van hallucinaties zoals zo vaak door critici wordt beweerd! Bij de NDE lijkt het bewustzijn – noem het de geest – zich los te maken van het lichaam,’ zegt Rudolf. Op de vraag of er dan volgens hem leven na de dood is antwoordt hij: ‘Op grond van wat we nú weten, denk ik van wèl, maar een echt wetenschappelijk bewijs is er (nog) niet.’ Horoscopen Met zijn beschouwing over de NDE zijn we met deze wijkbewoner nog niet aan het eind van zijn boeiende verhaallijnen. Zo’n veertig jaren geleden raakte hij in de ban van de astrologie. Al als 9-jarige las hij alles wat los en vast zat over sterren-

kunde. De aanverwante astrologie werd in die boeken gezien als onzin en flauwekul en hij hield er zich dan ook verre van. ‘Maar een kennis hield mij eens een wijze les voor: Heb er pas een oordeel over als je je erin hebt verdiept’. Heel terecht! Ik

‘De witte reiger, geweldig charmante vogel is dat’ kocht en las dus alles over het trekken en analyseren van persoonlijke horoscopen en alles leek te kloppen.’ Maar na jarenlang onderzoek moest hij, met grote tegenzin, toch tot het inzicht komen dat astrologie een illusie is. Rondje plas Vanuit de sterrenhemel dalen we weer af naar de Goudplevierstraat in Stadshagen. Hij en zijn vrouw Miny verruilden in 2004 hun weidse uitzicht in het buitengebied bij Dalfsen voor een ruime patiobungalow in onze wijk. Als we deze Stadshagenaar vragen wat hem hier zo goed bevalt, krijg je de loftrompet er gratis bij. ‘We zitten hier goed. Aan de rand, de wijk is ‘behoorlijk schoon’ en ‘ruim opgezet met brede lanen en is mooi volgroeid qua groen.’ We genieten samen van een wandeling rond de Milligerplas en eindigen dan bij hun favoriete plekje: het terras van Milligers. ‘Je ziet hier zwanen, smienten en tegenwoordig ook nog witte reigers. Geweldig charmante vogel is dat.’ Minpuntje in Stadshagen? ‘Eigenlijk niet, behalve de vele Canadese ganzen. Die horen niet in een woonwijk… vind ik.’ Het is zijn eerste en laatste stelling tijdens dit gesprek die niet wetenschappelijk door hem onderbouwd wordt…

09


10

11.15 – 12.15 uur

09.30 – 11.45 uur

09.00 – 12.00 uur

09.30 – 11.30 uur

13.30 – 14.30 uur

13.45 – 14.45 uur

9.45 – 11.30 uur

10.00 – 12.00 uur

14.00 – 15.00 uur

14.00 – 15.00 uur

14.00 – 16.00 uur

10.30 – 11.30 uur


Roerige jaren twintig Toen ik begin 2020 van velen de beste wensen voor het nieuwe jaar kreeg, appte ik gekscherend ‘Welkom in de roaring twenties!’ terug. Ik had toentertijd niet kunnen bevroeden dat we daadwerkelijk aan de vooravond stonden van inmiddels twee roerige jaren!

wat er binnen de maatregelen mogelijk was aan ondersteuning of hulpverlening. In de beginfase van corona werd er op creatieve wijze initiatief genomen, was er blijk van saamhorigheid, veerkracht en op een bijzondere manier sprake van verbinding.

Wat heeft twee jaar corona met onze samenleving en in het bijzonder met een wijk als Stadshagen gedaan? Het bracht heftige veranderingen voor iedereen met zich mee op meerdere levensgebieden, zoals gezondheid, werk, onderwijs en sociaal welbevinden. Ook leek corona de kwetsbaarheid van kwetsbare groepen verder te vergroten. Vanuit ons welzijnsteam Travers bleven we de vinger aan de pols houden door op een laagdrempelige manier in contact te blijven met kwetsbare Stadshagenaren. Welzijnswerkers hebben een cruciaal beroep, dus we zochten de bewoners actief op in diverse buurten, speeltuinen of op andere locaties zoals in het winkelcentrum of het jongerencentrum Level Z. We hebben veel gezien en gehoord over de uitwerking van corona op mensenlevens in de wijk. Soms hadden bewoners voldoende aan een praatje over wat hen bezighield of wilden ze informatie over bepaalde ontwikkelingen. Maar soms waren er ook problemen en dan keken we

Naarmate de tijd verstreek, de onzekerheid voortduurde en meerdere lockdowns werden afgekondigd, zagen we coronamoeheid en cynisme optreden. Corona leek steeds meer mentaal en emotioneel ruimte in te nemen bij bewoners. Dit deed ook iets met hun veerkracht, creativiteit, motivatie en de verbinding met anderen. Het werd een steeds grotere uitdaging om bewoners enthousiast te krijgen voor nieuwe initiatieven. Ondanks de versoepelingen en het toenemend aantal gevaccineerden, bemerkten we bij sommige groepen alsnog een terughoudendheid om deel te nemen aan groepsactiviteiten. Wel of geen vaccinatie werd steeds meer een onderwerp van gesprek en de discussies hierover namen soms hevige vormen aan. Al met al kunnen we na twee jaar corona concluderen dat het ons samenleven diep heeft geraakt en enigszins ontwrichtend heeft gewerkt op sociale relaties. Corona zal nog lange tijd onder ons zijn, en we

Eigen foto Travers

moeten leren om verantwoord en verstandig met het virus samen te leven. Dit jaar viert Stadshagen haar 25-jarig jubileum, een gelegenheid om trots te kunnen terugblikken op wat er in al die jaren is opgebouwd. Laten we de komende 25 jaar verder bouwen, niet alleen aan woningen maar ook aan prettige en betekenisvolle relaties tussen mensen. Juist door bewust

te kiezen voor verbinding kunnen we ervoor zorgen dat we het samenleven niet verleren in deze roerige jaren twintig. Hayat El Mahjoubi, Stadshagen (06) 41 76 85 35 h.elmahjoubi@travers.nl

Opbouwwerker

Lezers schrijven In de Vinexpress van januari staat een artikel over de komende gemeenteraadsverkiezingen. Hierin wordt melding gedaan van het feit dat zittend raadslid en wijkbewoner Arjan Spaans niet op een verkiesbare plaats op de CDA-lijst is gekomen. Aan dit feit werd door de redactie de politieke term ‘functie elders toegevoegd.’ Ondanks de hier bedoelde maar niet benoemde knipoog wil Spaans de gebezigde toevoeging graag persoonlijk toelichten. Een functie elders? Wat goed dat jullie in de afgelopen editie een stukje schreven over kandidaatraadsleden uit Stadshagen. Zo weten de Stadshagenaren wie hun volksvertegenwoordiger zijn. Maar wat zag ik bij mezelf staan: ‘Arjan Spaans, een functie elders’. Met een knipoog natuurlijk maar dat vraagt om een uitleg. In 2018 ben ik als raadslid voor CDA Zwolle begonnen. Raadslid, een functie die je naast je reguliere werk en gezin doet. En als je je dos-

Arjan Spaans

siers wilt kennen, de vele vergaderingen wilt bezoeken én de inwoners wilt spreken, dan ben je best druk. Buiten de grote dossiers om zoals mobiliteit, veiligheid en klimaat ben ik ook voor Stadshagen aan de slag geweest. Denk aan het treinstation, de tankgracht, de biomassacentrale, energie, inwonersinitiatieven, vergroening et cetera. En zoiets vraagt om zorgvuldigheid, gedrevenheid en daarom tijd. Afgelopen december ben ik met een nieuwe functie gestart op mijn werk. Een projectfunctie waarbij het zwaartepunt in het eerste jaar ligt. Ik vond het dan ook niet gepast om hoog op de kieslijst te gaan staan. Wel heb ik afgesproken dat als de partij of ikzelf onverhoopt veel stemmen haal, ik met mijn werkgever om tafel ga. Dan kijken we of we toch een mooie combinatie kunnen vinden. Maar in eerste instantie is het inderdaad ‘een functie (tijdelijk) elders’. Maar ik blijf zoals altijd betrokken bij onze mooie wijk! Arjan Spaans

Foto archief Vinexpress

11


16 maart gemeenteraadsverkiezingen

Politiek betrokken Stadshagenaren stellen zich voor Op de kandidatenlijsten van de tien partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart staan ruim 30 wijkgenoten uit diverse buurten van Stadshagen. Tien van hen stellen zich op deze pagina kort aan jullie voor. De foto’s zij alle eigen foto’s van de partijen. Mart oude Egbrink (33), PvdA, Milligen Het raadswerk is een prachtige manier om iets bij te dragen aan Zwolle. Mijn missie: iedereen heeft recht op een eigen plekje en om er iets van te maken. Ik wil mij inzetten voor die Zwollenaren voor wie dat nog niet bereikbaar is. De belangrijkste opdracht de komende jaren is de volkshuisvesting. Er moeten meer sociale huurwoningen komen, de huren in de vrije sector moeten aan regels gebonden en er moet een zelfbewoningspicht ingevoerd worden. De afronding van Stadshagen moet op een goede manier gebeuren. Daarnaast is aandacht nodig voor verkeersveiligheid, meer groen en openbare sportvoorzieningen. Evelina Bijleveld (46), Swollwacht, Carree Als gemeenteraadslid kun je echt wat betekenen voor inwoners, voor ze opkomen. Iedere Zwollenaar verdient het om gehoord en gezien te worden. Niemand hoort aan de zijlijn te staan! In Stadshagen moet de komende jaren aandacht uitgaan naar wonen en veiligheid. Prettig wonen is ook wonen in een fijne buurt. Het baart mij zorgen dat jongeren op steeds jongere leeftijd crimineel gedrag vertonen. Ik zou graag meer jongerenwerkers of wijkagenten in de wijk zien. Daarnaast zet ik in op toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Samen zorgen we voor een prettige woonomgeving! Suzanne de Sevren Jacquet (32), D66 We staan voor grote opgaven; zo moeten er veel woningen bij, moeten we klimaatbestendig worden, vergroenen en ver-

duurzamen. Hoogste tijd om de handen uit de mouwen te steken. Ik zie werken vanuit een visie, waarbij natuur en milieu voorop staan, als belangrijkste opdracht. Inzetten op preventie en positieve gezondheid, want iedereen verdient een gezond en kansrijk leven. Het mijn grootste wens een bijdrage te leveren aan het herstellen van het vertrouwen in de overheid. Stadshagen groeit, en de voorzieningen voor cultuur, sport en mobiliteit moeten meegroeien. We moeten van Stadshagen een nóg toekomst/klimaat bestendigere, groene en duurzame wijk maken. Tanneke Wigersma (49), Partij voor de Dieren Ik ben veganist, maar wil op meer manieren voor dieren opkomen. Voor mij is het belangrijkste dat zij met respect en compassie behandeld worden. Ik hoop dat wij ons weer verbonden gaan voelen met de wereld om ons heen, in plaats van denken dat wij de briljantste uitkomst van de evolutie zijn. Veel tuinen in Stadshagen zijn van beton of grind. Ik zou voor de diversiteit graag meer groen willen zien, maar ook vanwege de stijgende zeespiegel. Het extra water moet ergens naar toe en dat kan niet als er tegels liggen. Dit is iets wat ons allemaal aangaat. Rob Kolner (37) SP, woont in Werkeren Democratie is ook iets is voor gewone mensen; hun stem mag gehoord worden. Daarom wil ik de politiek in. Ik zie als mijn belangrijkste opdracht het verkleinen van de ongelijkheid en sociaal economische verschillen: Zwolle een stad is van en voor iedereen. Het is van belang dat Stadshagen een wijk blijft die bereikbaar is voor iedereen. Zorg daarom voor betaalbare huuren koopwoningen en stop de verkoop van huurwoningen. Zodat ook in Stadshagen mensen uit alle lagen van de bevolking en verschillende culturen elkaar tegen blijven komen om samen de wijk mooier en beter te maken.

Arie Schaap (64), CDA, Breezicht Ik wil iets betekenen voor Zwollenaren. Wij zijn een partij die de uitdaging wil aangaan om dicht naast Zwollenaren te staan. Ik zie voor mij als belangrijke opdracht om inwoners meer te betrekken bij zaken die er spelen. Hierdoor kweek je saamhorigheid en worden plannen in de wijk gedragen. In Stadshagen moeten we aan de slag met energiezuinige woningen met veel groen en goede fietspaden. Er zijn goede ontsluitingswegen en veilige rotondes en goed openbaar vervoer nodig. We moeten aandacht hebben voor jong en oud; beiden kunnen veel voor elkaar betekenen. Zaken die er spelen in de wijk wil ik graag helpen realiseren. Marloes Roetman-Visser (39), GroenLinks, Breecamp Het hebben van gelijke kansen voor opgroeiende kinderen vind ik belangrijk, net als het zorgen voor klimaat en natuur. Ik wil me daarvoor in de raad inzetten. In Stadshagen wil ik stimuleren dat kinderen naar een gezonde school gaan, een groen schoolplein en volop muziekonderwijs krijgen. De wijk zou groener en insectvriendelijk moeten worden. Ik steun daarom een initiatief als Stadshager Bos. GroenLinks wil het voor iedereen in Stadshagen mogelijk maken hun huis te verduurzamen door zelf energie op te wekken en te besparen. Ik zou het fijn vinden als buurtbewoners mij als raadslid weten te vinden. Zij moeten invloed hebben op hun buurt. Jolien Elshof-Rook (61), ChristenUnie, De Hoven Ik zie het als mijn opdracht om mij ervoor in te spannen dat iedere Zwollenaar kan meegenieten van onze sterke economie maar ook dat ze mee kunnen dóen. Het door mij in gang gezette impact ondernemen (sociaal, inclusief, circulair en duurzaam) wil ik graag verder activeren. Er is voor de jongeren in Stadshagen te weinig te beleven. Zij kunnen gezond ge-

drag ontwikkelen met laagdrempelig bewegen en buiten sporten. Een deel van de jeugd in onze wijk heeft te weinig perspectief. Daar is inzet van jongerenwerk voor nodig. Ik zie graag dat er meer samenbinding komt; initiatieven zoals een buurthuisfunctie bij CSV28 en een Callestenicspark juich ik toe. Jos Lippmann (34), VVD, Breecamp Een gemeenteraadslid heeft de taak om uitdagingen in de samenleving te benoemen en aan te pakken. Om mogelijke zorg, onzekerheid of angst weg te nemen, door met effectieve oplossingen te komen. Verbinding maken zie ik als mijn belangrijkste politieke opdracht. Tussen de lokale politiek en de Zwollenaren. Meedoen is het mooiste aan het liberale gedachtegoed; je veilig voelen om te zijn wie je bent. Meer woningen en de uitbreiding van het winkelcentrum leiden tot meer verkeer in Stadshagen, terwijl de wegen al erg druk zijn en er vaak te hard wordt gereden. Verkeersveiligheid in de buurten, in het bijzonder rondom scholen en sportvelden, heeft mijn prioriteit. Janet Manden (53), Volt, Pad&Tuin Gezondheid heeft niet alleen met zorg te maken, juist ook met andere zaken. Wat we eten, waar we leven en welke kansen we krijgen. De gemeente speelt hierbij een sleutelrol om de omgeving samen met Zwollenaren gezonder te maken. Serieuze waardering van de culturele sector is ook een belangrijk onderdeel hiervan. Zwolle moet ook voor de generaties na ons een veilige en gezonde stad zijn. Een aantal concrete zaken die Volt in Stadshagen wil aanpakken, zijn: - Verbinden van groene gebieden voor meer biodiversiteit - 'Tuinstraten’ en geveltuinen inrichten - Daken en bushokjes vergroenen - Nieuwbouwwoningen duurzaam en natuurinclusief bouwen - Sport- en fitnessapparatuur in de buitenruimte - eSports arena

Mart oude Egbrink (33), Milligen, PvdA

Suzanne de Sevren Jacquet (32), D66

Rob Kolner (37) SP, woont in Werkeren

Marloes Roetman-Visser (39), GroenLinks, Breecamp

Jos Lippmann (34), VVD, Breecamp

Evelina Bijleveld (46), Swollwacht, Carree

Tanneke Wigersma (49), Partij voor de Dieren

Arie Schaap (64), CDA, Breezicht

Jolien Elshof-Rook (61), ChristenUnie, De Hoven

Janet Manden (53), Volt, Pad&Tuin

12


Cor Baljeu, predikant van de protestantse wijkgemeente Open Kring Reageren? ds.cor.baljeu@gmail.com

Inspirerend verhaal Woensdag 2 maart begint de veertig dagen durende lijdenstijd, het carnavalsweekend is dan afgesloten. Carnaval betekent: ‘vlees (symbool voor overvloed) gegroet, tot ziens!’ Carnaval is nog een weekend lang genieten van overvloed, alvorens we sobere veertig dagen tegemoet gaan. Die veertig dagen vormen het begin van de weg naar Pasen. En tegen Pasen stromen kerken weer vol vanwege de Mattheüs Passion. Je hoort niet bij de sociale bovenlaag als je kort voor Pasen niet in de Grote Kerk te Naarden bent geweest. Voor het gewone volk is donderdag 14 april in Doetinchem The Passion. Wat is dat toch een fascinerend gegeven: de ogenschijnlijke paradox van enerzijds het afnemend aantal kerkleden en anderzijds de aantrekkingskracht van het verhaal rondom Jezus. Ook op het toneel bracht enkele jaren geleden toneelgroep De Appel het verhaal

van Jezus ten tonele in ‘Zie de mens.’De regisseur van dit stuk is protestantschristelijk opgevoed en zijn associatie met die opvoeding is: saai, de zondag bedrukte, ik verveelde mij stierlijk die dag. Hij zegt blij te zijn dat de rol van de kerken is afgenomen; die bestond uit het aangeven van regels en van van alles dat vooral niet mocht. Is dat het beeld van de kerken? Is dat de erfenis waarmee zij/wij moeten dealen? Goed, ik herken de zondagse verveling die hij beschrijft. Ik herken het beeld van ‘de regels,’ maar dat is niet het verhaal van Jezus Christus! Kennelijk is het de kerken niet gelukt om dit verhaal duidelijk voor het voetlicht te brengen. En dat is toch wel zonde. En als je een zonde begaat, moet je een schuldbelijdenis uitspreken. Daarna mag je altijd opnieuw beginnen. Een van de

kernwaarden van het christendom is: vergeving en opnieuw beginnen. Het zijn verdwenen waarden in een samenleving waarin vergelding belangrijker is dan vergeving. Enerzijds is het goed dat macht en regels niet meer bij de kerken liggen, want macht en nadruk op regels doen afleiden van hun kerntaak: dienstbaarheid. Jezus knielt om de voeten van zijn leerlingen te wassen. Vuile voeten, als gevolg van de stoffige wegen van hun levenspad, worden schoon. Rein vervolgen zij hun levenspad. In het pastoraat worden mensen stilletjes weer op de been geholpen na een periode van lijden en een beetje sterven. Jezus stond op: Hij is het voorbeeld om te volgen, maar dat is wel een opgave! Misschien wel een overgave! Zouden de kerken ook weer op kunnen

staan? Onze maatschappij is richtingloos geworden en er bestaan alleen nog maar libertaire waarden als bezit en comfort, die hebzucht en egoïsme opwekken en weer scherp naar voren komen in de corona- en vaccinatiediscussie. Het zou zo maar kunnen dat er weer behoefte ontstaat aan de waardevolle kernen van het christendom, die bestaan uit dienstbaarheid en omzien naar elkaar. In kerkelijke taal: diaconie en pastoraat. De protestantse kerken kennen drie ambten: de diaken dient de mens in materiële nood, de ouderling ziet om naar de mens in geestelijke nood. Beiden dienen daarmee God, want de mens is tenslotte Zijn kind. En het derde ambt? O ja, dat is een dominee, die de mens hieraan doet herinneren.

Berichten op Facebook:

Groen Doen! door Milou van Rijn

3 tips voor minder plastic Plastic soep, je hebt er vast wel eens over gehoord. Veel mensen maken zich zorgen over de hoeveelheid plastic die we gebruiken. Als we niets tegen de plastic soep ondernemen, zal er in 2050 qua gewicht meer plastic in zee zijn dan vis. Nu kunnen we wel het plastic uit het water vissen of het zwerfafval opruimen, maar het is natuurlijk handiger als we steeds minder plastic gebruiken. In deze Groen Doen 3 leuke tips om minder plastic te gebruiken. 1. Tanden poetsen Stadshagen heeft 26.000 inwoners. Een tandenborstel vervang je 4x per jaar. In Stadshagen verbruiken met elkaar dan al gauw 80.000 tandenborstels per jaar. Dat is best veel plastic. Bamboe tandenborstels zijn goede vervangers voor plastic tandenborstels. Bamboe groeit snel en

een bamboeplant kan heel oud worden. Tandenborstels van bamboe zijn inmiddels overal te koop. En is je tandenborstel versleten dan breek je de kop eraf (restafval) en kan de steel bij het groenafval. Ook zijn er inmiddels elektrische tandenborstels van bamboe verkrijgbaar. Bijkomend voordeel is dat daar waar de fabrikant nadenkt over een meer duurzaam alternatief, de verpakking vaak ook van papier is in plaats van van plastic. 2. Eten bewaren in bijenwasdoeken Een bijenwasdoek is een goed alternatief voor plastic zakjes en plastic afdekfolie. Een bijenwasdoek is afwasbaar, herbruikbaar en mag als die is versleten in de groenbak. Je kunt bijenwasdoeken kopen in verschillende maten. Ook zijn er een soort bijenwaszakjes. Handig om je brood in te doen in plaats van in een brood-

trommel. Een bijenwasdoek gaat ongeveer 10 maanden mee. En wie handig is, kan ook zelf bijenwasdoeken maken. 3. Naar de markt En dan de laatste tip die je natuurlijk allang kent, maar die ik toch nog even geef. Want wat is er qua boodschappen doen leuker dan op donderdagavond of zaterdagochtend naar de markt te gaan en daar je spullen te kopen? Spullen die je vervolgens direct in je tas doet ... Het sfeertje, minder verpakkingen en de gezelligheid. Ook geeft het mij een extra goed gevoel om zo bezig te zijn. Met een beetje geluk zijn de aardappelen en het vlees niet in plastic verpakt. Kan ik toch een keertje zuurkool eten. Want zuurkool zonder plastic is wel een uitdaging!

Groeien in Gedichten door Lotte Manuel

Samenwerken In alles wat op aarde leeft Huist een enorme kracht Die alles al in petto heeft Alleen nog even wacht Tot jij die kracht in jou herkent En ermee durft te werken Om het licht en ook de liefde Van de aarde te versterken

Zuurkool, 4x plastic

Foto Erica-Turmel

13


Bedrijven in actie door Erica Turmel-Donker

‘Het is belangrijk om verlies bespreekbaar te maken’ Iedere maand staat er in deze rubriek een ondernemer uit Stadshagen centraal. Deze keer is dat Frank Maatman van Levend Verlies.

end is. Bovendien is in tijden van corona gebleken dat online advies en coaching uitstekend kan werken. Daarnaast ben ik niet een therapeut. Ik ben Frank, heb kennis en ervaring op het gebied van verlies en neem een gedegen opleiding maatschappelijk werk van lang geleden en vele trainingen mee als kennis.’

Wat biedt jouw bedrijf? ‘In oktober 2021 is mijn website Levend Verlies online gegaan. Iedereen krijgt in het leven te maken met verliezen. Welke impact een verlies heeft op het leven en hoe je daarmee om kunt gaan, zijn heel persoonlijke zaken. Bij een verlies kun je denken aan het overlijden van een dierbare, maar ook aan het hebben of krijgen van een beperking of ziekte, het verlies van baan of inkomen. En dat zijn nog maar een paar voorbeelden. Het verlies kan jezelf betreffen maar ook iemand in je omgeving. Alle andere verliezen dan het verlies na een overlijden worden ook wel levend verlies genoemd.’

Welke waarde vind jij belangrijk? ‘Het mogen zijn wie je bent.’ Waar sta je over vijf jaar? ‘Over vijf jaar wordt mijn onderneming vaak gevraagd voor advies en coaching en is het thema verlies dus veel meer bespreekbaar geworden. Ook is het platform dat ik op de website bied, uitgegroeid tot een plek waar verliezen met elkaar gedeeld worden.’ Frank zet zijn eigen ervaring met levend verlies in om anderen te coachen

‘Ieder verlies kent ook een periode van rouw. In die periode moet je heel hard werken. Bewust noem ik dat niet het verwerken van rouw, omdat dat kan suggereren dat na het verwerken van rouw het verlies niet meer bestaat. Dat is niet zo, een verlies zal er altijd zijn, al zal dit na verloop van tijd vaker op de achtergrond staan. Ik bied organisaties en scholen advies en coaching aan over hoe met verliezen om te gaan, als een medewerker of scholier daarmee te maken krijgt. Daarnaast bied ik individuele coaching aan voor iedereen die met een verlies te maken krijgt. Een belangrijk onderdeel van de website is een gratis platform waar iedereen een ervaringsverhaal over een verlies kan delen. Ik hoop dat door het schrijven of lezen van die verhalen er meer erkenning en herkenning komt voor alle vormen van verlies.’ Wat kenmerkt jou als ondernemer? ‘Naast ruime ervaring met het thema ver-

lies binnen de organisatie waar ik ook werk, neem ik ook de persoonlijke ervaringen mee van mijn visuele beperking. Omdat ik in de loop der jaren blind ben geworden, weet ik hoe het is om met een verlies te leren omgaan. Ik ben een open en eerlijk persoon en werk laagdrempelig. Voor mij is iedereen uniek, dat is ook mijn benadering in mijn werk.’ Wat is jouw drive? ‘Ik vind het belangrijk dat een verlies dat iemand treft, bespreekbaar kan en mag zijn in een organisatie of school. Vaak lukt dit in het begin nog wel, maar de aandacht verslapt en de waan van de dag is er weer. Maar het verlies is daarmee niet weg, dat gaat nooit weg. Het bespreekbaar maken schept een betrokken cultuur, waarin je mag en kunt zijn wie je bent. Daar valt nog een boel winst te behalen in organisaties en scholen. Dat

exact is mijn drive om dit werk te doen. Ook individuele coaching is gericht op het mogen zijn wie je bent, met je verlies dat een puzzelstuk van je leven is geworden.’ Hoe ben je in dit vak gerold? ‘Het thema verlies heeft me altijd getrokken. Toen ik bij mijn huidige werkgever het thema levend verlies mocht uitrollen, is het snel gegaan. Het onderwerp is bespreekbaar geworden door de organisatie heen. Coaching deed ik altijd al, maar nu steeds meer gericht op verlies. Waarom start ik daar ook niet mijn eigen onderneming in, dacht ik op een gegeven moment, en dat is nu een feit.’ Hoe onderscheid jij je van vakgenoten? ‘Ik bied mijn werkzaamheden voornamelijk online aan. Dat is ingegeven door mijn beperking waardoor reizen vermoei-

Wat vliegt daar? Door Jan Burgman In Breecamp-Noord en Breezicht-Noord zijn meerdere fazanten te zien en te horen met hun schorre stem. Hoewel fazanten niet schuw zijn en zich niet snel laten verdringen, je ziet ze nu nog vlak bij de graafmachines en pas opgeleverde woningen, zullen ze verder naar de buitengrens van de wijk worden verdreven. Fazanten zijn prachtige sierlijk gekleurde vogels, echter met een groot verschil tussen het mannetje en vrouwtje. Het mannetje (de haan) met zijn opvallende kleuren kun je goed zien maar het vrouwtje (het hennetje) is zo goed gecamoufleerd dat ze veel minder zichtbaar is. Het mannetje is ook groter dan het vrouwtje. Het mannetje heeft een kastanjekleurig verenkleed met goud-bruine, zwarte en

14

Foto Erica Turmel

Hoe bevalt wonen en leven in deze wijk? ‘Wonen in Stadshagen bevalt prima. Het is een gezellige levendige wijk, met het gevoel dat je in een klein dorp woont. Na 16 jaar ben ik nog steeds blij hier te kunnen wonen met mijn gezin.’

Meer informatie Meer informatie is te vinden op www.levendverlies.nl of stuur een mail naar info@levendverlies.nl. Frank hoopt dat organisaties, scholen en individuen in contact met hem komen, zodat hij zijn kennis kan en mag delen. Een eerste vrijblijvend gesprek geeft hem de gelegenheid te mogen uitleggen waarom inhuur van zijn expertise voor jouw organisatie, school of voor jou als individu een meerwaarde zal betekenen.

Fazant

lichtblauwe markeringen. Heeft rode oorlellen en een lange staart (35-45 cm) met zwarte strepen. De vrouwtjes hebben een bruin verenkleed. Voorkeur vochtige biotoop De Fazant heeft een voorkeur voor een vochtige biotoop van ruigte met open land en de nodige bodemvariatie. Sloten, greppels, gronddepots, walletjes en singels met voldoende beschutting en voedsel zoals insecten, wormen, slakken en soms muizen. Het mannetje bevrucht vaak meerdere vrouwtjes en samen leven ze in een harem. Het vrouwtje broedt 10 tot 14 eieren uit. Het is een echte loopvogel die grote afstanden kan afleggen op zoek naar voedsel. Fazanten vliegen bij een naderende persoon vaak op het laatste moment op met een rauwe kreet. Fazant vrouwtje en mannetje

Foto Jan Burgman


‘Het is een plek waar buren rechtstreeks van lokale boeren kunnen kopen’

Nieuw concept Buurderij Stadshagen gestart

Zinzi (rechts) overhandigt de boodschappen aan de buren

Door Erica Turmel-Donker Onze wijk is een duurzaam initiatief rijker: op 25 januari konden de eerste geïnteresseerden hun boodschappen bij Buurderij Stadshagen ophalen bij Park de Stadshoeve. Initiatiefneemster is Zinzi Zegers, die het belangrijk vindt dat producenten een eerlijke prijs voor hun voedsel krijgen en we ‘meer mee-eten met het seizoen en kiezen voor producten van eigen bodem’. Zinzi woont sinds mei 2021 in Stadshagen en kwam al vrij snel daarna in aanraking met het concept van Boeren & Buren: ‘Ik heb enkele jaren in Oeganda gewoond, waar ik onder meer kennis maakte met verschillende landbouwtechnieken en zag hoe voedselvoorziening ook heel kleinschalig plaats kan vinden. Ook daar speelde het idee meer te werken via de korte keten om zo negatieve milieueffecten te drukken, minder afhankelijk te zijn van import en een eerlijke verloning voor de boer te krijgen.’ Eenmaal terug in Nederland sprak het idee van een Buurderij haar dan ook aan, als een plek waar buren rechtstreeks van lokale producenten kunnen kopen en een plek van transparantie en dialoog. Aanvulling Het concept van Boeren & Buren is niet nieuw. In een ander jasje bestaat iets soortgelijks al via voedselcoöperatie Hof van Breecamp, de abonnementen op groentetassen van lokale groentetelers, zoals de Warmoezerij, en de diverse Zwolse boerderijwinkels. ‘Ik zie het niet zozeer als concurrentie, maar als een aanvulling. Een kans om een bewuste keuze qua voedsel nog makkelijker te ma-

ken en de wijk te helpen verduurzamen. Ook vind ik het belangrijk dat producenten voor hun producten een prijs krijgen waar ze zelf tevreden mee zijn. Het vergt veel om bewust, gezond en lekker voedsel te produceren met oog voor mens, dier en milieu. Ook ben ik van mening dat de voedselkilometers drastisch omlaag kunnen: meer mee-eten met het seizoen en kiezen voor producten van eigen bodem.’ Boeren Zinzi heeft zelf contacten gelegd met de deelnemende boeren, het concept uitgelegd en gevraagd of er interesse was om deel te nemen. Zij hebben zich, mocht dit nog niet het geval zijn, vervolgens ingeschreven op het overkoepelende platform Boeren & Buren. Het streven voor Boeren & Buren is dat de producten zo lokaal mogelijk geproduceerd worden, idealiter binnen een straal van 20 kilometer vanaf de buurderij. Dat is nog niet direct mogelijk en is iets waar Zinzi langzaam naartoe gaat werken: ‘Het is niet eenvoudig zo te puzzelen, dat alle producenten op dinsdag kunnen brengen, de dag van uitgifte, én er tegelijkertijd een gevarieerd aanbod aangeboden kan worden. Er zullen in de toekomst, als het concept aanslaat, nieuwe producenten uit de eigen regio worden toegevoegd. Er doen een aantal producenten uit Twente mee, omdat zij samen kunnen leveren. Zij leveren al aan Buurderij Hengelo. Op deze manier kunnen zij meer verdienen binnen het netwerk en samenwerken voor betere resultaten. De outsider is No Sugar Daddies uit Heemstede met vegan chocoladepasta. Dit product wordt naar mijn weten niet hier in de buurt gemaakt, maar vond ik een leuke toevoeging aan het assortiment. No Sugar Daddies heeft een kleine

Foto Jan Burgman

voorraad opgestuurd voor de Buurderij en rijdt dus niet heen en weer om zo de milieu-impact en de kosten te drukken.’ Buren Er zijn inmiddels 117 buren ingeschreven. De eerste ronde van 25 januari heeft 14 bestellingen opgeleverd. Zinzi: ‘Minder dan ik had gehoopt, maar wellicht moeten mensen nog even aan het concept wennen. Nieuwe dingen hebben tijd nodig om te groeien.’ Al eerder is voedselcoöperatie Hof van Breecamp genoemd. Er zijn raakvlakken tussen de Buurderij en de voedselcoöperatie, zoals de korte ketens en de lokale producenten. Het grote verschil is dat bij de buurderij geen tegenprestatie wordt verwacht van de buren, wat je bij de voedselcoöperatie wel ziet in de vorm van het zelf ophalen van de producten bij de boeren. ‘Dit maakt het laagdrempelig om deel te nemen en hopelijk ook makkelijker voor mensen, die bijvoorbeeld geen

auto hebben of weinig tijd. Het merendeel van de producenten brengt het eten zelf, waardoor er – als Covid-19 afneemt en er weer meer mag – hopelijk ook gelegenheid komt voor ontmoetingen tussen producenten en buren, bijvoorbeeld via een proeverij of uitleg over het productieproces.’ Net als bij de voedselcoöperatie kunnen mensen bij de Buurderij per week kiezen of ze deelnemen, voor welke prijs en wat ze bestellen. Toekomst Het is een mooi concept. Wat hoopt Zinzi voor de nabije toekomst? ‘Ik hoop dat dit initiatief het laagdrempeliger maakt voor mensen om bewust met hun voeding om te gaan en vaker te kiezen voor de korte keten; met minder voedselkilometers en met een eerlijke verloning van producenten. De toekomst zal leren of de behoefte voor dit type initiatief groot genoeg is binnen de wijk!’

Wil je meer informatie of wil je producten bestellen? Dan kan op https://boerenenburen.nl/nl/assemblies/13655. Je komt dan direct op de pagina van Buurderij Stadshagen terecht. De boeren die zijn aangesloten bij Buurderij Stadshagen bepalen zelf hun prijs, waarvan ze 80% zelf ontvangen. 10% gaat naar Boeren & Buren, die de financiële infrastructuur regelen evenals de IT. Ook controleren zij de certificaten van de producenten en keuren zij producenten goed voor het netwerk. 10% gaat naar Zinzi als Buurderijverantwoordelijke, wat voor haar een extra inkomen is naast haar baan in loondienst. Een deel van die 10% kan ze inzetten voor de buurderij als dat nodig is, bijvoorbeeld om vriestassen van aan te schaffen.

15


HET BRUISENDE HART VAN

JAAR STADSHAGEN

Maatwerk robuuste boomstamtafels

Boomstam bartafels

ook voor renovatie

Showroom & werkplaats in Dedemsvaart Tafels in de mooiste houtsoorten: - Suar - Iroko/Kambala - Mahonie - Eiken - Oud-eiken - Noten

Boomstam

Boomstam

accessoires

eettafels

Boomstam salontafels

Bewerkt in de eigen werkplaats. Openingstijden: maandag gesloten • dinsdag t/m donderdag op afspraak

s Bezoek on Treetop Tables Moerheimstraat 50 7701CG Dedemsvaart

16

vrijdag 13.30-21.00 uur • zaterdag 10.00-17.00 uur

TAFELS

EN MEER

WWW.TREETOPTABLES.NL

Tel: 06-33830449 info@treetoptables.nl www.treetoptables.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.