Vinexpress februari 2019

Page 1

Wijkkrant 17de jaargang februari 2019

09 Handwerkcafé

04 Fietsknelpunten in de wijk

13 Handbaltalent Lisanne

02 05 06 14

‘t Werkel wint Groene Twinkeling Duurzaam doe je zo Nieuwe busroute Redacteuren gezocht

Samenwerking Waterschap en Travers Welzijn

Markant brugwachtershuis centraal punt voor burgerparticipatie Door Erica Turmel-Donker Sinds een paar weken wapperen de vlaggen van Travers Welzijn en het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) op het rode brugwachtershuis aan de oever van het Zwarte Water. Op 11 januari jongstleden zijn beide partijen een samenwerking aangegaan in de communicatie over en participatie voor de dijkversterking Stadsdijken Zwolle, die zich vooral richt op de Holtenbroeker kant van het Zwarte Water, omdat daar de stadsdijk langs loopt. Om ook in de toekomst bestand te zijn tegen hoog water worden de Zwolse stadsdijken versterkt; deze lopen vanaf de Spooldersluis via het bedrijventerrein Voorst en keersluis Zwolle langs Holtenbroek en Westerveld tot aan de monding van de Vecht. Het is een onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en het project moet uiterlijk in 2024 zijn afgerond. Burgers betrekken De Zwolse stadsdijken worden dus aangepakt. Maar ook burgers zelf kunnen meer doen om natte voeten te voorkomen. Zeker in Stadshagen, het laagste punt van Zwolle. Het rode brugwachtershuis staat aan het begin van de Twistvlietbrug, die naar Stadshagen leidt, en heet daarom voortaan Twistvliettoren. De Twistvliettoren is een markant punt en de verbinding tussen twee wijken. Zo wordt de Twistvliettoren een ‘verbindingshuis’, een ontmoetingsplek waar organisaties en burgers samen kunnen praten over onder andere de aan-

De vlaggen van Travers Welzijn en het Waterschap op de Twistvliettoren wapperen fier in de wind

pak van de stadsdijken. WDODelta vindt het belangrijk dat de burger inspraak heeft in de komende ontwikkelingen en door krachten te bundelen met Travers kan een grotere groep mensen bereikt worden. Hierbij zal de focus vooral op Holtenbroek liggen, maar in het kader van klimaat en duurzaamheid zal Stadshagen niet per definitie worden overgeslagen. Vanuit het Waterschap wil men organisaties, bedrijven en bewoners in en om het projectgebied zo goed mogelijk betrekken bij de dijkversterking. De dijk is

www.kringloopzwolle.nl (038) 422 06 06 us on facebook

Nieuwe Veerallee 12, Zwolle Nieuwe Deventerweg 6, Zwolle-Zuid Open: ma. 12-18 uur; di. t/m vr. 10-18 uur do. 10-21 uur, za. 10-17 uur

Foto Erica Turmel-Donker

naast een waterkering ook een plek waar gerecreëerd wordt; het is belangrijk om samen de krachten te bundelen voor de nieuwe invulling van het gebied. Doordat medewerkers van Travers Welzijn bekend zijn in en met Holtenbroek, kan de welzijnsorganisatie een verbinding vormen tussen het waterschap en de burgers.

mensen gaat prikkelen om mee te denken en aan te zetten tot actie, zodat de dijkversterking uiteindelijk iets wordt waar iedereen blij mee is.

Het waterschap heeft nog nooit op een dergelijke manier gewerkt, waardoor het voor hen ook spannend is hoe het gaat uitpakken. Men hoopt dat deze samenwerking gaat zorgen voor reuring, dat het

Private Lease Peugeot 108

- 5-deurs - Airco - Metallic lak - Bluetooth carkit/ audio streaming - Centrale vergr. met afstandbed.

Voor € 194,- p/mnd (60 mnd/10.000 km)

Autobedrijf Bert Wieten

WWW.BERTWIETEN.NL


“We willen ouders en professionals verbinden”

Ouderplatform Nona zet in op verbetering geboortezorg Door Erica Turmel-Donker Als je in verwachting bent, of net ouder bent geworden, komt er veel op je af. Tijdens de zwangerschap word je begeleid door de verloskundige, na de bevalling val je al snel in een gat en moet je het zelf zien uit te vogelen. Ouderplatform Nona wil daar graag een steentje aan bijdragen door ouders en professionals dichter bij elkaar te brengen. Het bestuur van Ouderplatform Nona bestaat uit Jantina (voorzitter), Soorien (secretaris), Mara (penningmeester) en Liset (PR & Communicatie). Alle vier hebben ze een andere achtergrond, maar één ding hebben ze gemeen: ze zijn moeder. Alle vier hebben tijdens de zwangerschap bij Het Verloskundige Huys onder controle gestaan. Hoe zijn ze dan bij Nona terechtgekomen? Jantina legt uit: “In 2015 is vanuit Het Verloskundige Huys een moederraad ontstaan, in het kader van cliëntenparticipatie. Uit die moederraad is in oktober 2017 Stichting Ouderplatform Nona ontstaan. We hebben voor de naam Nona gekozen, omdat Nona de Romeinse godin van de zwangerschap is. En Nona betekent negen; negen maanden zwangerschap.” Verbinding Nona wil het verbindende element zijn tussen professionele hulpverleners enerzijds en (aanstaande) moeders/ouders anderzijds. Als een doorgeefluik van in-

formatie, beide kanten op: vanuit de professional naar de zwangere en de jonge ouder en andersom. Liset: “Wij zijn daarin neutraal, nemen geen standpunt in. We stemmen onze informatievoorziening af op de vragen van de zorgafnemers aan de zorgaanbieders. Maar ook andersom: door professionals worden we bijvoorbeeld gevraagd om mee te werken aan studies of patiëntenfolders.” Het doel van Ouderplatform Nona is het verbeteren van de kwaliteit van de geboortezorg. Jantina: “Het is al goed in Nederland, maar het kan altijd beter.” Input ouders Om als ouderplatform succesvol te kunnen zijn, heeft Nona input van de (aanstaande) ouders nodig. Liset: “In de periode na de zwangerschap gebeurt veel, je draagt veel zorg voor je kind. Het is een drukke tijd en de ondersteuning van de professionals in de kraamzorg is dan vaak afgelopen. Ouders mogen ook gerust later nog reageren, als hun leven in rustiger vaarwater zit. We horen graag wat vragen, wensen of ervaringen van ouders zijn. Dat kunnen we dan als input gebruiken voor blogs of informatiebijeenkomsten. Ook zouden we graag bepaalde taboes bespreekbaar maken. Dat kan alleen met hulp van de ouders. Lid worden van ons platform is vrijblijvend, zonder verplichtingen.” Groeien De dames hebben een goede visie op de toekomst: “We zijn gevestigd in Zwolle,

Foto Erica Turmel-Donker Het bestuur van Ouderplatform Nona. Van links naar rechts: Jantina, Liset, Mara en Soorien.

maar zijn niet aan de stad gebonden. We richten ons ook op de regio Overijssel en hopen uiteindelijk landelijk iets te kunnen betekenen. We hopen steeds bekender te worden bij professionals en ouders; dat men niet schroomt om contact met ons op te nemen bij kritiek of vragen. Op die manier kunnen we nóg meer waarde bieden aan de zwangerschaps- en geboortezorg.” Ouderplatform Nona zoekt nog een vijfde

bestuurslid om Liset te helpen met de PR & Communicatie. “We doen het allemaal vrijwillig en naast onze andere bezigheden. Alle vier hebben we een andere achtergrond, een andere persoonlijkheid. Dat is onze kracht, daarom werkt het goed tussen ons en hopelijk krijgen we er een vijfde lid bij dat er goed tussen past.” Meer informatie: www.ouderplatformnona.nl

‘t Werkel wint Groene Twinkeling 2019 natuur te ervaren. Zoals moestuinieren, fruit plukken van eigen bomen, eten uit de natuur en insecten bewonderen van dichtbij. ’t Werkel is toonaangevend binnen de kinderdagverblijven op de wijze waarop zijn kinderen het belang van de kringloop leren.”

Foto Erica Turmel-Donker Blijdschap op ’t Werkel na het winnen van de Groene Twinkeling 2019

Door Erica Turmel-Donker Op 23 januari jongstleden mocht Mariëlle Hettinga van kinderdagverblijf ‘t Werkel de Groene Twinkeling 2019 in ontvangst nemen. Zij is daarmee Overijssels groenste ondernemer van 2019. ‘t Werkel wint deze biodiversiteitsprijs omdat zij kinderen laat groeien in rust, ruimte en natuur. De jury zegt over het kinderdagverblijf: “Onze kinderen zijn de

02

toekomst. Deze organisatie gaat ver om jongens en meisjes al op jonge leeftijd te laten ervaren wat natuur betekent voor de aarde. Zij leren de kinderen het belang van de kringloop, aangepast aan de leeftijd van de kinderen. Dit doen zij op een creatieve manier door leren, beleven en doen te combineren. De tuin van ’t Werkel is zodanig ingericht dat het veel vogels en insecten trekt en er vele mogelijkheden zijn voor de kinderen om het beschermen, beleven en benutten van de

Uitreiking Mariëlle Hettinga kreeg de prijs uit handen van Ron van Gent, directeur van VNO-NCM Midden, tijdens de nieuwjaarsreceptie Groene Twinkeling in het Buitencentrum van Staatsbosbeheer in Nijverdal. De andere finalisten waren Zuivelboerderij Erf1 uit Kampen en biologisch dynamisch bedrijf De Zonnehorst uit Punthorst. Mariëlle Hettinga over de prijs: “We waren ongelooflijk verrast. We hadden het echt nooit verwacht, zeker niet als je kijkt naar de andere twee bedrijven: Erf1 en De Zonnehorst. Zij zijn beide mooie bedrijven en al zo lang bezig, wij in verhouding nog maar heel kort. We vinden het gaaf dat de jury ons heeft uitgekozen. Dat ze zien wat we hier op ‘t Werkel doen, samen met de kinderen en de kinderen iets bijbrengen over de natuur. Dat we genomineerd werden was voor ons al heel bijzonder en dat je het dan ook nog wint. Ja, echt gaaf! Dat de jury ons een voorbeeld noemt voor an-

deren, is wel de grootste eer die je kunt krijgen.” De prijs is een initiatief van Natuurmonumenten, Landschap Overijssel, Natuur en Milieu Overijssel en Staatsbosbeheer. Zij willen hiermee aandacht vragen voor natuur, landschap en biodiversiteit.

DRINGENDE OPROEP Bij de Vinexpress zijn wij dringend op zoek naar redacteuren. Hou jij van schrijven, ben je geïnteresseerd in wat er speelt in Stadshagen en wil je een bijdrage leveren aan onze krant? Neem dan contact met ons op. Als redacteur schrijf je artikelen, ben je aanwezig bij de maandelijkse redactievergaderingen, kom je met eigen ideeën voor artikelen en heb je overleg met de fotografen voor het beeldmateriaal bij de verhalen. Interesse? Reageren kan door een e-mail te sturen naar bestuur@vinexpress.nl


Colofon VINEXPRESS Stadshagen Uitgever Stichting Vinexpress Stadshagen Hoofdredacteur: Vacant Eindredactie: Rob Heetland, Nettie Roes, Erica TurmelDonker Redactie: Chieneke de Boer, Iris Boersbroek, Gerdo van den Burg, Geert Jan den Hengst, Renee van Hensbergen, Louis Zandbergen, Erica Turmel-Donker, Leontine Kremers Fotografie: Hans van Eerbeek, Margreeth Kruise, Erica Turmel-Donker, Yvonne Waslander, Henk Gerrits Opmaakredactie: Martin de Zoete, José Stroo Vormgeving: Claudia van de Leur Druk: Drukkerij Hoekstra, Emmeloord Bezorging: Verspreidingsbureau Krantenhalte Stadshagen, Jolanda Vijverberg www.krantenhaltestadshagen.nl Geen krant ontvangen? Mail naar bezorgklachten@vinexpress.nl Bestuur Stichting Vinexpress: Iris Boersbroek Mans Bos Mieke Pape Inez van Slooten bestuur@vinexpress.nl Adres Bestuur Stichting Vinexpress: Werkerlaan 1, 8043 LT Zwolle Mailadres redactie: redactie@vinexpress.nl Twitter: VinexpressNL Website: www.vinexpress.nl Adverteren in Vinexpress Stadshagen? telefoon 06 46065912 adverteren@vinexpress.nl Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen voor publicatie zonder toestemming van de uitgever. Ingezonden brieven kunt u alleen per email aanleveren en moeten voorzien zijn van uw naam, adres en telefoonnummer. Het ontbreken van deze gegevens betekent: geen plaatsing. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven te weigeren of in te korten. De Vinexpress heeft een oplage van 8.900 exemplaren. De redactie en het bestuur van deze krant bestaat uitsluitend uit vrijwilligers.

Inleverdatum kopij voor de editie van maart 2019: uiterlijk maandag 25 februari 2019.

Nieuwe buslijn Stadshagen Door Iris Boersbroek Meestal gaat een nieuwe dienstregeling aan het eind van het jaar in. Dit jaar is dat uitgesteld in verband met de aanleg van de busbrug bij station Zwolle en de verplaatsing van het busstation van de voorkant van het station naar de achterkant. Op 9 februari is de busbrug feestelijk geopend, vandaag, 18 februari, gaat de nieuwe dienstregeling in. De busroute door Stadshagen, lijn 1, is aan de ene kant uitgebreid met een lus tot de Jac. P. Thijsselaan in Breecamp, aan de andere kant is er een stuk van de route afgehaald: de bus gaat nu niet meer langs de Rozentunnel, de spoorlijn en de Havezathentunnel. Die haltes worden ‘vervangen’ door nieuwe haltes aan de Belvédèrelaan en de Bonkenhavestraat. Dat betekent dat mensen uit de Hagen over het algemeen verder zullen moeten lopen. Het betreft daar ook locaties waar veel ouderen wonen. Wat de overweging is geweest, is niet goed te achterhalen.

De nieuwe busbrug bij station Zwolle

Als straks het station Stadshagen opengaat, lijkt het wel weer de bedoeling te zijn om daar een halte te maken. Ook daar worden op dit moment geen uitspraken over gedaan. Voor bewoners die hier

Foto Hans van Eerbeek

vragen over hebben, of klachten hebben over de nieuwe route, is er op woensdag 6 maart een inloopbijeenkomst in het Cultuurhuis. Meer daarover is te lezen op de gemeentepagina (6) in deze krant.

Verkoop kavels Scholtensteeg gestart Door Iris Boersbroek Op zaterdag 2 februari is de verkoop van kavels aan de Scholtensteeg gestart. In het Anker was een inloop- en informatiebijeenkomst, die goed is bezocht. Blauwvinger Energie was ook aanwezig. Het gaat om tien kavels van ruim duizend vierkante meter met een woon-werkbestemming: je mag er dus, al of niet in je huis, je bedrijf vestigen. Wat niet mag is er twee wooneenheden op bouwen. De kavels worden verkocht onder het motto: ‘weids wonen en werken tussen stad en land’. Aan een goede fietsverbinding met bijvoorbeeld het winkelcentrum wordt nog gewerkt. Samen met de hele ontwikkeling en bebouwing van De Tippe. Foto Erica Turmel-Donker

Op de kavels komt geen gasaansluiting meer. De toekomstige bewoners kunnen zelf hun energievoorziening regelen. Blauwvinger Energie kan daarin adviseren. Blauwvinger Energie is een burgerinitiatief met als doel de verduurzaming van Zwolle te versnellen. Het wordt gerund door vrijwilligers. In samenwerking met Blauwvinger Energie wordt een zonnepark aangelegd langs deze kavels. Voor de bewoners zijn veertien gereserveerd maar iedereen in Stadshagen kan daarin deelnemen. Je kunt investeren in panelen en zo duurzame energie geleverd krijgen via het gewone energienet. De bouw van de tijdelijke woningen in het tweede deel van de Scholtensteeg wordt later gerealiseerd. Meer informatie bij de gemeente Zwolle, afdeling Vastgoed www.zwolle.nl/scholtensteeg of via c.bredewout@zwolle.nl en op www.blauwvingerenergie.nl

Mnbghg]^kahn] MnbgZZge^` !Lb^k"[^lmkZmbg`^g L\anmmbg`^g ;^ieZgmbg` ^g `Zshg Obco^kl Mnbganblc^l Ohhk ^^g okbc[ebco^g]^ h__^km^ ^g(h_ Z_likZZd3 Sphee^ u )/&.*-0+1)0 bg_h9aho^gb^kl[^]kbc_kb^mo^e]'ge ppp'aho^gb^kl[^]kbc_kb^mo^e]'ge

Nieuwe hoofdtrainer CSV’28 CSV’28 heeft Emiel Diender als nieuwe hoofdtrainer aangesteld. Het is zijn eerste functie als hoofdtrainer. Diender is per direct gestart en heeft eind januari kennisgemaakt met de spelersgroep. René Kalthofen, die met dispensatie tijdelijk waarnemend hoofdtrainer was, zal Emiel gaan assisteren bij het eerste elftal van CSV’28. Emiel Diender is getrouwd, vader van drie kinderen en heeft zijn voetbalroots bij DOS Kampen. Daar was hij vijftien jaar eersteelftalspeler op het hoogste en één na

hoogste amateurniveau. Als trainer heeft hij meerdere jaren de tweede selectie van DOS Kampen onder zijn hoede gehad en in de eerste klasse gespeeld. In het dagelijks leven is hij docent Bewegingsonderwijs in Epe en Vaassen. Diender: “Ik kan gelijk instappen omdat ik na de geboorte van mijn zoon een jaar niks wilde doen. Maar deze kans wilde ik niet laten lopen. Ondanks de stand op de ranglijst en de wat onrustige periode binnen de vereniging, zie ik een frisse groep. Een jonge groep die leergierig is, genoeg ontwikkelperspectief heeft en wil presteren. Ze willen de strijd aangaan,

en dat was voor mij een overtuigend argument om in te stappen. Met dit elftal wil ik graag op korte termijn tactische vastigheden creëren. Die vastigheden moeten de basis vormen voor de aankomende tijd. Met mijn open manier van omgang en communicatie met mensen binnen en buiten het veld, gekoppeld aan mijn winnaarskarakter hoop ik een stabiele factor te zijn. Daarnaast zal ik, met mijn achtergrond in het sportonderwijs, een rol krijgen in het nieuw te vormen technische jeugdbeleid. Een prachtige uitdaging aangezien er talent genoeg is.”

03


Inventarisatie fietsknelpunten in de wijk Door Iris Boersbroek

Wil je nog reageren of onderstaande situaties onderschrijven? Mail dan naar redactie@vinexpress.nl Hoe meer klachten, des te sterker we ons kunnen maken.

WAAR

PROBLEEM

Winkelcentrum

Fietsers en brommers gebruiken dit als doorgangsroute, rijden veel te hard. Voetgangers voelen zich omver gereden.

Route van Milligen en de Mossen naar de Er is geen duidelijke route. De kortste route is door het parkje, maar dit is officieel een voetpad. Bovendien staan er geen lanSportlaan en de scholen aan de Oude tarenpalen, het is er ’s avonds aardedonker. Wetering De officiële route (via Sterrenmos, Buidelmos, over het bruggetje, Oude Wetering) is zeker gevoelsmatig ‘om’. Tijdens de werkzaamheden aan de Oude Wetering, was de route door het parkje wel de omleidingsroute. Waarom kan dit geen permanente fiets/ voetgangersroute worden? Sportlaan

Is eenrichtingverkeer geworden, maar er wordt veel te hard gereden en er is weinig ruimte voor fietsers, zeker voor moeders met kinderen. De in- en uitrit naar de parkeerplaats is onoverzichtelijk. Veel fietsers nemen nu het paadje langs de voetbalvelden, maar dat is smal en alleen voor voetgangers. Bovendien glad/modderig bij regen. Aan het eind slaan fietsers dan linskaf i.p.v. over te steken, en rijden zo een stukje tegen het verkeer in. Dit levert gevaarlijke en irritante situaties op. Deze locatie wordt vaker genoemd als gevaarlijk.

Van Milligen naar het winkelcentrum via Heel veel hinderlijke drempels voor fietsers. Fietsers ontwijken die door over de stoepen te rijden en slingeren zo om de voetBermzegge gangers heen. Auto’s vinden die drempels ook lastig en maken vaak een hele grote bocht dwars over de stoep, onder andere om te parkeren. Ze rijden dan tegen het verkeer – en de fietsers en voetgangers in. Van Milligen richting Oude Wetering

Van Milligen richting Oude Wetering zijn er maar twee officiële oversteekpunten: bij de rotonde bij de Stadshagenallee en bij de rotonde bij de Mastenbroekerallee. Veel te ver als je er tussenin woont. Dan steek je via de stoep over naar de Haakmos (en terug): reuzegevaarlijk, de auto’s zien je niet en verwachten je ook niet.

Via Milligen richting winkelcentrum

Tussen de rontonde bij de Milligerlaan en de rotonde bij de Fontein, zijn ook geen oversteekplaatsen voor fietsers. Vanuit een achterpad dat uitkomt op de Zwanenbloem schieten fietsers vaak zowel Zwanenbloem als Mastenbroekerallee over richting Bermzegge. En terug. Zowel voor medefietsers als auto’s heel gevaarlijk.

Fietspad over Mastenbroekerbrug

Er zitten hinderlijk sleuven in met ijzeren randen (van de brugopening) die bij nat weer erg glad zijn. Zeker als er veel blad ligt. Het fietspad is ook te smal voor al die scholieren die er overheen moeten. Bovendien zijn de rijstroken onevenredig verdeeld, en is de scheiding met het voetpad, dat ook nog eens slingert, niet duidelijk. Dat levert veel bijna-botsingen op.

Goudplevierstraat/Graspieperpad

Ter hoogte van huisnummer 56 en 58 loopt tussen de huizen door een fietspad naar het Graspieperpad. Dat pad was ooit geblokkkerd voor auto’s maar dat paaltje is verwijderd, waardoor auto’s nog al eens het Graspieperpad op rijden. De gemeente wil het paaltje niet terugzetten, maar de bewoners mogen er wel op eigen kosten een bloembak neerzetten...

Twistvlietpad en ‘kruising’ met Bandijklaan Het Twistvlietpad is geen voorrangsweg, alle zijstraten hebben voorrang als ze van rechts komen. Maar fietsers krijgen die voorrang niet. Zeker met de veel te hard rijdende elektrische fietsen (waarvan je de snelheid niet zo hoog inschat) levert dit gevaarlijke situaties op. Een bord om fietsers hierop attent te maken zou al veel kunnen helpen. Het bruggetje naar het winkelcentrum is berucht. Op de t-splitsing met de Bandijklaan en de Twistvlietweg geldt dus ook: rechts heeft voorrang. Veel bussen geven dat niet. En hard de brug afkomende fietsers die geen hand uit steken, maken het voor hun medeweggebruikers niet makkelijker.

Pexels.com

Specifiek wordt ook nog genoemd de kruising met het Klokkengieterpad. Op het bruggetje zijn de fietsstroken onevenredig verdeeld, onduidelijk gescheiden net als het voetpad. Dat levert vaak onduidelijke en gevaarlijke situaties op met afslaande fietsers, wandelaars die op het fietspad lopen én tegemoetkomende schoolkinderen met ouders. De ruimte zou veel beter verdeeld en aangegeven kunnen worden.

Meten is weten Door Louis Zandbergen Repair Café Stadshagen heeft een geweldig kalenderjaar achter de rug. Maar liefst 502 producten zijn aangeboden. Per maand zijn dat gemiddeld 42 stuks. Ook de resultaten spreken voor zich: 69% ging gerepareerd mee terug met de eigenaar, 13% kreeg een advies mee en bij 17% bleek het niet reparabel. Dit is een geweldig duurzaam resultaat en zorgt ervoor dat veel spullen weer hergebruikt worden en geen extra grondstoffen en energie voor de productie nodig zijn. Sinds 2018 maakt Repair Café Stadshagen gebruik van de RepairMonitor. Alle reparaties worden in een database ingevoerd. Hieruit zijn vervolgens allerlei gegevens te halen voor ons eigen Café maar ook die van andere Cafés. Er is voor Repair Café Stadshagen ook een top 4 met verhelderende verdeling: 37% huishoudelijk elektrisch, 19% textiel, 14% fiets en 11% beeld- en geluidsapparatuur. Ook geeft de Repairmonitor zicht op de aangeboden merken. Philips prijkt aan kop, ver daarna gevolgd door Batavus, Sony, Tefal en Cortina. Zelfs op apparaattype is er nu

04

een overzicht met een opvallende top 5: fietsverlichting, broek, koffieapparaat, stofzuiger en lamp/verlichting. In gebouw Werkeren, aan de Werkerlaan 154, draait het elke laatste zaterdag van de maand allemaal om (samen) repareren. Op zaterdag 23 februari tussen 10.00 uur en 14.00 uur staan deskundige vrijwillige vaklieden klaar. Naast reparatie van je koffieapparaat en andere apparaten met een stekker, kun je daar ook terecht voor reparatie van boeken, textiel en kinderspeelgoed. Alles wat je meeneemt, proberen wij te repareren. Wil je wel het kapotte product vooraf schoonmaken? Garantie wordt niet gegeven, maar 82% gaat gerepareerd of met advies terug met de eigenaren. Info via repaircafestadshagen@gmail. com of de Facebookpagina www.facebook.com/repaircafestadshagen/

Foto Louis Zandbergen

MS Motion: (hard)lopen voor MS Het MS Fonds organiseert elk jaar een sponsorevenement om geld in te zamelen voor onderzoek naar MS, multiple sclerose. Dit jaar wordt er in Zwolle op zondag 14 april gestart op de atletiekbaan van AV PEC1910. MS Motion is het jaarlijks terugkerende hardloop- en wandelevenement van het Nationaal MS Fonds waarbij geld opgehaald wordt voor deze nog ongeneeslijke ziekte. Het Nationaal MS Fonds strijdt voor een beter leven voor mensen met MS. Ze financieren praktisch wetenschappelijk onderzoek naar betere behandelmethoden én naar de uiteindelijke genezing van MS, en geven voorlichting op dit gebied. Ze ontvangen geen subsidies en zijn volkomen afhankelijk van donaties en giften. Deelnemen aan MS Motion kost € 20 voor volwassenen en € 10 voor kinderen. Je kunt 5 of 10 kilometer wandelen of hardlopen. Daarnaast kan je deelnemers sponsoren, een extra manier en incentive om

geld in te zamelen. De Vinexpress wil hierover graag berichten. Dus: woon je in Stadshagen, doe je mee, heb je MS of sponsor je iemand met MS? Stuur ons een mail. We volgen je dan in de voorbereidingen en maken een mooi verslag op de dag zelf. En natuurlijk willen we graag weten hoeveel geld je hebt opgehaald. Je kunt je mail sturen naar redactie@vinexpress.nl Meer info over het evenement vind je op www.msmotion.nl


Duurzaam doe je zo Door Iris Boersbroek In de wijk zijn een flink aantal projecten rond verduurzamen. Een ervan is het Buurtpanel, opgezet door Sander Blok. De eerste serie bijeenkomsten is afgrond en Sander blikt terug op wat de gesprekken hebben opgebracht. Sander (42) heeft in Amsterdam Sociale Geografie gestudeerd en volgde de lerarenopleiding op Windesheim en woont sinds negen jaar in Stadshagen. Hij heeft gewerkt als docent aardrijkskunde en teamleider Mavo, maar is sinds 2018 zzp’er. In 2017 was hij op een bijeenkomst van de gemeente Zwolle over de energietransitie: Zwolle moet, net als heel Nederland, van het gas af en heeft zichzelf ten doel gesteld om in 2050 energieneutraal te zijn. Tijdens die bijeenkomst kwam het idee naar voren om een deel van de energie zelf te gaan opwekken binnen de gemeentegrenzen. Daar moet dan wel draagvlak voor zijn van de bewoners. Omdat hij zelf in Stadshagen woont, is hij zich gaan richten op die wijk en heeft hij een wijkgesprek georganiseerd met geïnteresseerde partijen, die daar straks mee te maken krijgen. Uit die bijeenkomst kwam: niet praten maar doen. Duurzaamheid moet gaan leven. Hoe doe je dat? Ten eerst door het in kaart brengen van het hele netwerk: wie wil wat en wie doet al wat? Zo is de Stadshoeve bezig met een proefopstelling van een zeezoutbatterij voor het opslaan van energie.

Ten tweede door het opzetten van een buurtpanel: wat is de behoefte van de bewoners? Waar vind je informatie? Kunnen we samenwerken? Wat is de visie van bewoners als het gaat om een duurzame woonwijk? Ten derde door het opzetten van laagdrempelige activiteiten om het bewustzijn te vergroten. De eerste activiteit was de klimaatfietstocht in oktober vorig jaar, in samenwerking met het IVN. Om de bewoners te wijzen op de natuur, de waterstand, de kans op overstromingen en wat je daartegen kunt doen. Op donderdagavond 9 mei en zaterdagmiddag 18 mei vinden de volgende fietstochten plaats en op zaterdag 30 maart staat een bezoek aan de ROVA-werf gepland. Verzamelpunt is de Twistvliettoren, het voormalige rode brugwachtershuis bij de Twistvlietbrug om 9.00 uur. Van daaruit kun je samen fietsen of rijden naar ROVA. Om 12.30 ben je weer terug. Tips Sander heeft de buurtpanelbijeenkomsten opgezet en geleid. Zaken die daar naar voren kwamen: Waar vind je goede informatie over rendement, van zonnepanelen, een warmwaterpomp? Maar ook over energie besparen. De website www.energiebesparendoejezo.nl werd als meest bruikbare site genoemd, naast de informatie op www.milieucentraal.nl. Er werd ook veel informatie gegeven. Coos Timmermans van het Energieloket van de gemeente is langs geweest. Bij hen kan je een coach inschakelen voor

Foto Hans van Eerbeek

advies. Een uur algemeen advies is zelfs gratis. En dan gaat het niet alleen over energie opwekken, maar ook over isoleren en tips over hoe energie te besparen. Ideeën voor een warmtepomp in het Zwartewater, zonnepanelen op alle openbare gebouwen, betere fietsroutes om fietsgebruik te stimuleren. En duidelijk vanuit de gemeente: wat gaan ze doen? Wanneer? Welk warmtenet gaat er komen? Langetermijnvisie dus, zodat jouw aanpassing van nu niet botst met de aanpassingen in de toekomst, of voor niets is geweest. Beter afvalscheiden: welke grondstoffen zitten er in ons restafval? Wat is te hergebruiken? Wat hoort waar? Informatie en ervaringen delen, zoals over autodelen (Snappcar) of www.

senshagen.nl waar je de CO2- en fijnstofuitstoot in jouw omgeving kan checken. Er met elkaar over praten heeft zeker geleid tot meer interesse, bewustzijn en initiatieven. En enthousiasme. Het kan klein beginnen: “Ik let er nu toch beter op dat ik mijn afval scheid.” Het is een enorme stimulans geweest voor alle deelnemers: bevestiging in wat ze al doen en ideeën over wat ze nog kunnen doen. De uitkomsten zullen worden voorgelegd aan de gemeente. Bewoners willen vooral weten wat realistische en uitvoerbare ideeën zijn. Daar zou een realistisch voorstel uit moeten komen. Voor meer informatie kan je altijd mailen naar sanderblok76@gmail.com

Het Reukgras - gezelligheid rond de picknicktafels we elkaar dus niet zoveel maar daardoor kunnen we in de zomer weer lekker bijkletsen.” Wat is het grote voordeel van zo’n bureninitiatief? “Het grote voordeel is dat je elkaar echt leert kennen en je bouwt punten met elkaar op. Hierdoor kun je de minder leuke kanten van je buren makkelijker accepteren.” Zijn er ook nadelen? “Nou, voor ons eigenlijk niet. Misschien dat de buren die niet aansluiten die wel

Foto Yvonne Waslander

Door Chieneke de Boer Wanneer je over het Reukgras loopt is het je vast wel opgevallen: Er staan twee picknicktafels en zodra er een bijzondere datum aankomt worden de tafels en de bomen eromheen versierd. Zo kon je met Halloween spoken, spinnen en een skeletje in een kooitje roepende: “Get me out of here!” tegenkomen. En met Kerst was het natuurlijk tijd voor Rudolf en heel veel lichtjes op het grasveldje tussen de huizen. Koffie drinken aan de picknicktafels Ingrid en Rene zijn twee van de initia-

hebben… maar dat weten wij niet.” Ideeën ontstaan ter plekke De eerstvolgende gelegenheid om het zitje te versieren is Pasen. “Haha, meestal ontstaan de ideeën ter plekke, dus waarschijnlijk gaan we ook met Pasen weer aan de slag.” Het Reukgras dus, wellicht een bureninitiatief om ook elders in Stadshagen na te volgen.

Het buurtinitiatief van de bewoners

tiefnemers. Ze wonen hier vanaf het begin, al 18 jaar dus, en zodra er kinderen kwamen ontstonden er veel onderlinge contacten. Al gauw werden er stoeltjes buiten gezet en uiteindelijk mondde dit uit in een jaarlijkse barbecue, kinderfeesten en vooral veel koffiedrinken aan de picknicktafels. Iedereen uit de straat is welkom, maar als je het niet ziet zitten is dat ook goed. Elkaar leren kennen Toch staan de contacten in de winter op een lager pitje. “We zien elkaar vooral buiten en zoeken elkaar minder op als we binnen zitten. In de winter spreken

Foto Hans van Eerbeek

Buurkracht Door Iris Boersbroek Buurkracht is een bureninitiatief voor het gezamenlijk aanschaffen van zonnepanelen. De informatiebijeenkomst op 24

januari trok heel veel belangstellenden (ruim honderd), waaronder veel mensen die serieus de aanschaf overwegen. Voor meer informatie kijk je op de Facebookpagina van Buurkracht.

05


Nieuwe busroute in Stadshagen met extra bushaltes

Betere verbinding met het winkelcentrum en ‘nieuwe’ buurten Locatie definitieve haltes:

Sinds zondag 17 februari rijdt buslijn 1 door Stadshagen via een nieuwe, uitgebreide route. Dit zorgt voor een betere verbinding met het winkelcentrum Stadshagen en de buurten Breecamp, Breezicht en Werkeren. Bovendien rijdt de bus nu op een groot gedeelte van de route in twee richtingen. Voorheen kwam de bus slechts in één richting door de wijk. Deze verandering verkort de reisen wachttijd voor de meeste reizigers. Alleen voor passagiers van de halte Nijenhuislaan duurt de terugrit iets langer dan voorheen. De nieuwe busroute in Stadshagen is onderdeel van het Vervoerplan 2019 dat Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel heeft vastgesteld begin januari van dit jaar. Wijziging in bushaltes In de nieuwe route zijn de haltes Rozentunnel en Havezathentunnel vervallen. Reizigers die voorheen deze haltes gebruikten, kunnen nu naar de halte Belvédèrelaan en de nieuwe halte ‘Bonkenhavestraat’ aan de Havezathenallee ter hoogte van de Nijenhuislaan (zie kaartje). Daarnaast worden er nieuwe, tijdelijke haltes geplaatst. In de zomer van 2019 worden deze haltes vervangen voor definitieve haltes. De tijdelijke haltes krijgen een sobere inrichting. In de zomer zorgen nieuwe busperrons ervoor dat passagiers comfortabel de bus kunnen in- en uitstappen. Inloopbijeenkomst in Cultuurhuis Stadshagen Op woensdag 6 maart organiseert gemeente Zwolle een inloopbijeenkomst uur in het Cultuurhuis Stadshagen (Werkerlaan 1). Tussen 16.00 uur en 20.00

uur vertelt het team Mobiliteit van de gemeente bezoekers graag meer over de uitbreiding van de busroute. Bovendien kunnen bezoekers hier vragen stellen aan het team. De nieuwe dienstregeling van stadslijn 1 in Stadshagen staat op www.syntusoverijssel.nl/dienstregeling. Locatie tijdelijke haltes 1 Duiker, nabij Winkelcentrum Stadshagen (na eerste inrit parkeerterrein). 2 Koperslagerstraat ter hoogte van het

kruispunt met de Leerlooierstraat. 3 Drapenierlaan ter hoogte van het kruispunt met de Glazenmakerstraat. 4 Mastenbroekerallee nabij de rotonde met de Milligerlaan (ter hoogte van Fioringgras). 5 Milligerlaan ter hoogte van het kruis punt met de Biezenknoppen. 6 Jac P. Thijsselaan ter hoogte van het kruispunt met het Van Leeuwenpad. 7 Havenzatheallee ter hoogte van het kruispunt met de Nijenhuislaan.

Meedoen in de wijk op 15 en 16 maart De grootste vrijwilligersactie van Nederland is NL Doet. Elk jaar steken vrijwilligers en wijkbewoners de handen uit de mouwen om hun buurt leuker, mooier, groener of veiliger te maken. Wil je ook wat organiseren samen met je buren op 15 en 16 maart? Begin op tijd. De gemeente Zwolle helpt je graag op weg. Bewoners nemen op allerlei plekken initiatieven om iets te verbeteren in hun buurt, straat of wijk. Op www.zwolle.nl/ doemee en www.nldoet.nl kun je ideeën opdoen voor een buurtactiviteit. Groendag Maak van NL Doet-dag een groendag. De buurt groener maken kan al met een gevel- of boomtuintje. Ligt er een stuk grond in de buurt dat wel wat meer kleur en groen kan gebruiken? Misschien kun je samen de grond van de gemeente adopteren en inrichten. Een groene buurt is niet alleen gezellig, het is ook beter bestand tegen hittestress en hevige regenbuien. www.zwolle.nl/groendag Kinderstraat Wil je iets gezelligs organiseren met de

06

buren? Maak op NL Doet-dag van je straat een Kinderstraat. De straat wordt voor één dag voor al het verkeer afgesloten zodat kinderen veilig op straat kunnen spelen. Een mooi moment om er een gezellige straatdag van te maken voor alle bewoners. Er zijn wel spelregels. www.zwolle.nl/kinderstraat Opruimactie Zwerfafval verdwijnt niet door ergernis, wél door samen opruimen. Dat vinden veel bewoners. Zij komen in actie op NL Doet-dag en ruimen het zwerfafval op. Bij wijkbeheerder Ilse Bloemhof kun je afvalzakken ophalen en grijpers lenen www.zwolle.nl/stadshagen Veilige wijk Misschien niet het leukste onderwerp, maar wel belangrijk. Nodig je buren uit om samen koffie te drinken en bespreek de mogelijkheid om een WhatsApp-groep voor buurtpreventie. Dat is een van de manieren om je buurt veiliger te maken en inbrekers, onruststokers, vandalen en andere lastpakken af te schrikken. www.zwolle.nl/buurtpreventie

Contact Veel bewoners gebruiken NL Doet om samen ideeën te verzamelen voor verbetering van hun buurt. Daarna leggen ze contact met de wijkbeheerder om hun ideeën te bespreken. Vaak zijn zij verrast, want er is meer mogelijk dan men denkt. Op www.zwolle.nl/stadshagen staan de contactgegevens en bewonersinitiatieven die op die manier begonnen zijn.

Bijenhotel, gerealiseerd tijdens NLDoet in 2018

1 Duiker, nabij Winkelcentrum Stadshagen ter hoogte van de bestaande hal te in de tegenrichting (voor eerste inrit parkeerterrein). 2 Veldbeemdgras ter hoogte van het kruispunt met de Bermzegge. 3 Pottenbakkerstraat ter hoogte van het kruispunt met de Klokkengieterlaan. 4 Drapenierlaan ter hoogte van het kruispunt met de Goudsmitstraat. 5 Mastenbroekerallee nabij de rotonde met de Klokkengieterlaan (realisatie halte in bestaande haltekom). 6 Mastenbroekerallee nabij de rotonde met de Milligerlaan (ter hoogte van Fioringgras). 7 Milligerlaan ter hoogte van het kruispunt met de Biezenknoppen. 8 Jac P. Thijsselaan ter hoogte van het kruispunt met het Van Leeuwenpad. 9 Jac P. Thijsselaan ter hoogte van het kruispunt met de Martinetstraat. 10 Eli Heijmanslaan ter hoogte van het kruispunt met de Cleyndertstraat (realisatie halte op reeds gerealiseerde haltevoorziening). 11 Havenzatheallee ter hoogte van het kruispunt met de Nijenhuislaan. Meer informatie? Vragen over de nieuwe dienstregeling, zie www.syntusoverijssel.nl/dienstregeling. Vragen over de route en de locatie van haltes kunt u kwijt op www.overijssel.nl/ contact. Vragen over de inrichting van bushaltes kunt u stellen op www.zwolle.nl/contact of via 14038 (zonder netnummer).

Actief voor AED in jouw buurt

Een AED is bij een hartstilstand van levensbelang. Verspreid door de stad hangen op vele plekken een AED, maar niet altijd in de buurt. Veel bewoners zamelen daarom geld in voor een BuurtAED. Een AED is een Automatische Externe Defibrillator waarmee je iemand met een hartstilstand een elektrische schok kan geven. Die moet ervoor zorgen dat het hart weer normaal gaat kloppen. Op www. buurtaed.nl staat meer informatie over de AED en over het starten van een actie voor een BuurtAED.


Kinderredactie basisschool de Schatkamer Carnaval

Allemaal leuke feitjes die je niet wist!

Wij hebben juf José (Westerhof) geïnterviewd over Carnaval, omdat ze zelf ook in een groep zit en elk jaar mee doet.

Wist je dat.….

Hoeveel mensen zitten er in een groep? Wij hebben een groep van 35 mensen dat is heel erg groot voor een groep. Hoe zien jullie pakken er uit? En wat doen jullie? Wij maken onze pakken zelf en wij hebben twee verschillende stoffen. Wij lopen niet mee met de optocht. Als je wel mee loopt met de optocht, dan ga je een act doen en als je mee wil doen dan moet je je opgeven. Maar je groep moet wel een naam hebben, want na de optocht kun je een prijs winnen. Je hoeft niet perse een

wagen te hebben: je kunt ook als loop groep mee doen. De wagens zijn van de carnavalsverenigingen. Wanneer begint carnaval? Het carnaval begint vrijdag avond 1 maart 23:11 en sluit dinsdag 5 maart 23:11. Zwolle heet tijdens carnaval Sassendonk. Tijdens carnaval krijgt Prins Carnaval de 'sleutel' van Zwolle. Het is om 11 over 11 omdat dat het gekkengetal is. Dan kun je lekker een feestje vieren en gek doen zodat je dan even alles kunt vergeten. Je kunt zolang door gaan als je wilt met carnaval vieren, maar dit jaar eindigt het officieel op woensdag 6 maart. Wie is Prins Carnaval dit jaar? Zwollenaar Christian Lensen (38), oftewel Prins Balg de Eerste. Zijn adjudanten heten Bitter en Bal.

Valentijnsdag Het is bijna Valentijnsdag dat weet iedereen wel; het is de dag van de liefde. Maar hoe is het ontstaan?? Eigenlijk is er niet veel duidelijk over Valentijnsdag. Het is wel bekend dat paus Gelasius in het jaar 496 14 februari uitriep tot de dag van de Heilige Valentijn. Er zijn zo veel verhalen om een link te creëren met een historische ´Sint Valentijn´, van wie we dus niet weten wie dat is. De liefdestradities ontstonden rondom 1900. Wat is Valentijnsdag? Valentijnsdag is de dag van de liefde. Op 14 februari draait het om liefde en romantiek! Dus geef elkaar veel aandacht en een cadeautje, snoepjes, kaarten of teddyberen, zijn altijd welkom.

* Alle sneeuwvlokken zes kanten heb- ben! * Over de hele wereld 2.131 skigebie- den zijn! * Een gemiddelde sneeuwvlok bestaat uit 180 miljard watermoleculen! * Er over de hele wereld 125.000.000 wintersporters zijn! * Sneeuw geen kleur heeft dus het is doorzichtig! * Als het sneeuwt er meer wordt gesnoept! * in de winter is het beter om de eenden te voeren dan in de zomer! * Het totaal aantal skiliften ter wereld 26.529 bedraagt! * De gemiddelde sneeuwvlok met 5km/h valt! * In China ontstonden alleen in 2017 al 57 nieuwe skigebieden! * In Japan de meeste sneeuw valt! * Eenden hebben hele scherpen tanden! * De topsnelheid op ski’s 255 km/u is! * Chionophobia een angst voor sneeuw is! * 80% van de grote skigebieden in de Alpen ligt! * Eenden hebben geen echo! * Een witte kerst zeldzaam is (in 2010 was de laatste witte kerst)!

“ Heeft u een vraag? Loop dan even binnen. Het is gratis en u weet waar u aan toe bent. ” mr. Joanne Wesselo – Advocaat Arbeidsrecht bij Arslan Ter Wee

Inloopspreekuur arbeidsrecht

ELKE WOENSDAG VAN 09.00 TOT 12.30 UUR. KOM VRIJBLIJVEND L ANGS. Werk en inkomen is van groot belang. Een beëindiging van uw dienstverband roept veel vragen op. Of u nu te maken krijgt met een reorganisatie, ontslag via UWV of ontslag vanwege een persoonlijke reden: de impact is altijd groot. U zult tal van vragen hebben over uw rechtspositie en de toekomst. Aarzel niet met het inschakelen van deskundige bijstand. Naast onze gebruikelijke dienstverlening bieden wij u de gelegenheid om op deze dag gebruik te maken van ons inloopspreekuur. U kunt dan gewoon binnenlopen met vragen over ontslagkwesties. U kunt natuurlijk ook altijd een afspraak maken op een ander moment. Belt u ons gerust: (038) 460 0111 of kom langs aan de Burgemeester van Roijensingel 1 te Zwolle.

BETROKKEN, BEVLOGEN EN STRIJDVAARDIG | ATWADVOC ATEN.NL

07


Bedrijven in actie door Erica Turmel-Donker

Bianca van Felius van RUMR Marketing Iedere maand staat in deze rubriek een ondernemer uit Stadshagen centraal. Deze maand is dat Bianca van Felius van RUMR Marketing. Wat biedt jouw bedrijf? Ik ben een online marketingspecialist die kleine en middelgrote bedrijven helpt hun doelen te bereiken door middel van online middelen zoals Google Analytics, Sociale Media en E-mail marketing. Wat kenmerkt jou als ondernemer? Als eerste mijn enorme passie voor online marketing. Wanneer je dit inzet, kan je zoveel meer groei bewerkstelligen. Daarbij ben ik open, eerlijk en transparant. Wanneer ik voor een klant kies, ga ik er 100% voor. Ik breng mijn passie graag over op de ondernemer, zodat hij/zij ook met een ander gevoel aan de slag gaat. Als je met mij de samenwerking aangaat, voel ik mij onderdeel van jouw bedrijf, waardoor wij echt als team meer bereiken. Meer doen dan wat van je wordt gevraagd, is denk ik wel mijn grootste ondernemende kracht waarbij het bedrijfsdoel van de klant voorop staat. Om transparant te zijn deel ik alles met mijn klanten zodat zij ook weten waar ik mee bezig ben. Wat is jouw drive? Het is een gemiste kans dat veel kleine en middelgrote bedrijven hun doelen niet halen met online marketing. Mijn drive is toch wel om juist die bedrijven met mijn hulp een kans te geven om online hun succes te halen. Eigenlijk wil ik ze helpen met het gevecht tegen de grotere concurrenten. Daar hebben deze bedrijven geen grote onlinemarketing-afdeling voor nodig. Lokaal valt er vaak snel winst te halen voor de kleinere ondernemers. Ik word echt trots als een ondernemer mij belt en over zijn successen vertelt die dankzij mijn hulp zijn behaald. Hoe ben je in dit vak gerold? Ik heb communicatie gestudeerd aan Hogeschool Windesheim. De online marketing stond toen nog in de kinderschoenen, maar ik zag bij mijn eerste baan reeds de kansen en het voordeel van online marketing. Vanaf dat moment ben ik eigenlijk altijd bezig geweest met het realiseren en creëren van online kansen. Vier jaar terug heb ik een studie NIMA Online Marketing gedaan, om mijn zelf vergaarde kennis te toetsen. Tijdens die NIMA-studie begon ik met bloggen, om zo mijn kennis met een groter publiek te delen. Daar kwamen hulpvragen van bedrijven uit, maar op dat moment kon ik daar nog niets mee doen. Twee jaar geleden wilde ik toch mijn droom najagen en heb ik mijn vaste baan opgezegd om voor mezelf te beginnen. Op 1 januari 2017 liet ik me inschrijven bij de KvK en zo is RUMR Marketing ontstaan. De naam RUMR komt van het nummer Rumour has it van Adele. Zonder rumoer is er niks, je moet (online) laten weten dat je bestaat. Hoe onderscheid jij je van vakgenoten? De kennisdeling; veel van mijn klanten hebben geen grote budgetten. Wat we dan doen is samen het vraagstuk behandelen. Op mijn laptop, zodat ik er een schermopname van kan maken. Ik leg uit, de klant kijkt mee en achteraf stuur ik de

08

Foto: Erica Turmel-Donker

opname toe zodat ze het een volgende keer (indien gewenst) zelf kunnen. Die opname deel ik op in kleinere stukken van maximaal vier minuten zodat men ook snel iets kan terugvinden. Het grootste compliment dat ik kan krijgen van mijn klanten is: ‘ik heb je niet meer nodig’. Ik merk ook dat steeds meer bedrijven mij door mijn manier van werken aanbevelen bij anderen. Welke waarde vind jij belangrijk? Eerlijk en transparant zijn. Ik vind het belangrijk dat klanten weten wat voor effecten bepaalde implementaties hebben, bijvoorbeeld Google Analytics. Ik laat mijn klanten hun eigen account aanmaken of doe dit voor hun. Zo zijn ze zelf eigenaar van de data en kunnen deze in-

Veerman Makelaardij

IS W GRAT U U N G AN VRAA ALING A P E B E D WAAR

Uw Stadshagenmakelaar www.veermanmakelaardij.nl

zien. Ik leg de klanten uit wat ze kunnen vinden in deze tool en eventueel maak ik automatische rapportages voor ze, zodat ze periodiek een PDF ontvangen met voor hun interessante informatie. Waar sta je over vijf jaar? Dat vind ik heel lastig om aan te geven. Ik ben heel trouw aan mijn klanten en hoop dat ik steeds met een aantal vaste klanten van nu werk. Daarbij lijkt het mij heel mooi om grotere Online Marketing projecten op te pakken. Ook wil ik iets met mijn kennis gaan doen, naast het wekelijks bloggen, zodat het voor een groter publiek beschikbaar wordt. Hoe ik dat wil vormgeven weet ik nog niet, daar ben ik nog zoekende naar. Maar als het over vijf jaar net zo gaat zoals nu ben ik ook tevreden.

Hoe bevalt wonen en leven in deze wijk? Goed. We zijn de eerste bewoners van ons huis, waar we alweer negen jaar wonen. Ik vind het voordeel van Stadshagen dat het een dorpsgevoel heeft, maar je woont in de stad. In het winkelcentrum heb je alles wat je nodig hebt (afgezien van een schoenenwinkel). Ik vind het heerlijk voor de kinderen dat er veel andere kinderen in de buurt wonen. Stadshagen is een mooie wijk, absoluut. Het is allemaal heel gemoedelijk, mensen groeten elkaar en veel mensen kennen elkaar. Meer informatie is te vinden op: www.rumrmarketing.nl en www.linkedin.com/in/bianca-van-felius/


In Liesbeth’s handwerkcafé is iedereen welkom! Door Chieneke de Boer Weer of geen weer, vakantie of niet, Liesbeth zit elke week te handwerken in het Grand Café de Werkerwaard. Je weet wel, in het gebouw waar ook het gezondheidshuis is gevestigd. Elke dinsdagmiddag tussen 14.00 uur en 16.00 uur vind je hier brei- en haaknaalden, wol, katoen, koffie en gezelligheid. Soms zijn ze maar met z’n drieën en soms met wel een vrouw of 15. Niet achter de geraniums, maar ervoor! Toen Liesbeth bijna met pensioen ging dacht ze bij zichzelf: “Ik ga denk ik maar geraniums kweken want ik ga er absoluut niet achter zitten!” Haar hele leven werkte ze in de verzorging. Liesbeth komt dan ook uit een gezin dat altijd voor anderen klaar stond. Het is haar met de paplepel ingegeven. “Het zorgen zit ons in het bloed!” Daarnaast houdt ze erg van handwerken. Ze besloot het zorgen en het handwerken te combineren en de handwerkclub was geboren. Meer prikkels van buitenaf Liesbeth woont al jaren tegenover het pand en weet dat hier mensen wonen die

wel een leuke bezigheid kunnen gebruiken. Dat is ook van het begin af aan haar doel geweest: “Ik wil de wereld van de mensen die hier wonen groter maken door ze meer prikkels te geven van buitenaf.” In het begin kwamen ze bij elkaar in het Cultuurhuis, maar sinds een paar jaar mogen ze gratis in het Café zitten, mits ze een kopje koffie nemen. Dames uit het verzorgingshuis maken hier dankbaar gebruik van en ook van buitenaf komen vrouwen om gezellig mee te breien en te haken. Uiltjes leasen voor het goede doel Liesbeth handwerkt zelf voor het goede doel. Jaren geleden was er op haar werk een inzameling voor een Roemeens kinderziekenhuis met premature baby’tjes. Liesbeth bedacht dat ze inmiddels 25 uiltjes had gehaakt. Ze besloot de uiltjes te gaan leasen. Voor een klein bedrag konden haar collega’s een uiltje een week op hun bureau zetten. En wilde je dit nog een week, dan betaalde je opnieuw. Liesbeth wist zo maar liefst 500 euro bij elkaar te sprokkelen. Breien voor een wasdroger Daarnaast maakt Liesbeth al 10 jaar kleertjes, slaapzakjes, capejes, beesten, dekentjes, je kunt het zo gek niet bedenken of Liesbeth fabriceert het. Tweemaal per

raa t s ?

Zonde Absoluut, er zijn belangrijker zaken waar iemand zich druk om kan maken, maar jammer is het wel! Wat als een verrassing begon, eindigde teleurstellend. Nu moet ik het doen met de herinneringen. Onlangs kwamen bij toeval enkele cdroms boven tafel, waar foto’s uit een verleden tijd op zouden moeten staan. We praten dan over zo’n 12 tot 16 jaar geleden. Destijds gemaakt met zo’n kleine digitale camera - wie heeft er nog één? - en de resultaten opgeslagen op een uitpuilende computer. Destijds kreeg ik het advies om digitale foto’s apart te bewaren. Veiligheid boven alles! Al die herinneringen, wat was dit leuk! Mijn geheugen en de realiteit kwamen gelukkig overeen. Maar helaas, die ene cd-rom weigerde dienst. Met stift had ik erop geschreven welke episode ik in principe had kunnen verwachten: 2004, verhuizing naar Stadshagen, naar de Tolhekstraat. De tijd dat Stadshagen al wel iets voorstelde, maar nog een fractie van het nu was. Wat ik ook probeerde: niets, nada, noppus. Zonde! Ze hebben er dus nooit opgestaan. Toen ik destijds ten onrechte vermoedde een succesvolle kopieëractie te hebben volbracht, heb ik de originelen weggeknikkerd. Ooit nam de mensheid foto’s met een analoge fotocamera en moest men filmrolletjes kopen. Om de resultaten te bekijken was er geen andere optie dan ontwikkelen. En dan maar hopen dat alle foto’s waren gelukt. Daarna begon het inplakken. Sommigen schoven deze verplichting steeds voor zich uit en de rest begon er al helemaal niet aan. Volgens mij heb ik in 2003 een laatste fotoalbum gekocht. Die goede, oude tijd. Toen bewaarde ik alle foto’s en negatieven nog netjes. Weggooien? Zonde!

t

Een paar van Liesbeth haar maaksels

Foto Yvonne Waslander

jaar worden haar producten naar Roemenië gebracht. Ook zamelt ze geld in door haar beesten te verkopen. Zo hebben ze onlangs nog een grote wasdroger kunnen aanschaffen. Ze vertelt dat ze daar maar af en toe water en stroom hebben en áls dat er is, dan moet er gelijk veel gewassen worden. Al eerder spaarde Liesbeth voor een aggregaat en een wasmachine. Goed voor lichaam en geest! Inmiddels bestaat het café al 7 jaar in Stadshagen. “We staan open voor nieuwe

mensen om zich bij ons aan te sluiten. Het is goed voor lichaam en geest! Je neemt je eigen handwerkje mee en komt er gewoon bijzitten. We helpen elkaar waar nodig. Ook mensen van Frion, IJsselheem en Woonzorg zijn welkom,” vertelt Liesbeth. “Je hoeft echt niet elke week te komen, het is geheel vrijblijvend. Dus: Mensen doe wat aan uw passiviteit en kom uit uw isolement, want we hebben het elke week weer erg gezellig met elkaar!”

Straatnaam belicht

Door Erica Turmel-Donker Benieuwd naar de betekenis van een straatnaam? Iedere maand komt in de Vinexpress een andere straat in Stadshagen ‘voorbij’. Deze keer de Watersniphof. De Watersniphof is een zijstraat van de Werkerlaan. In dezelfde buurt ligt ook de Smienthof, Wulphof en het Goudplevierpad. De watersnip (Gallinago gallinago) is een vogel uit de familie van strandlopers en snippen (Scolopacidae). De watersnip komt voor in de gematigde gebieden van bijna alle werelddelen, behalve Australië. De watersnip is een zeldzame weidevogel, maar op trek nog regelma-

tig te zien. In Nederland staat hij als bedreigde vogelsoort op de rode lijst. Kenmerken De watersnip is 23 tot 28 cm lang en heeft een roodbruine snavel, die zeer lang is in verhouding tot zijn kop. De watersnip is vooral te herkennen aan de lange snavel en smalle gele strepen op de rug. Het verenkleed is bruin gestreept met een witte onderkant en donker gestreepte flanken. De vogel heeft een gestreepte kop en korte grijsgroene poten. Het legsel heeft drie tot vijf matte, peervormige eieren, deze kunnen grijsgroen, olijfgroen of geelgroen van kleur zijn. Enkele zustersoorten zijn de houtsnip en poelsnip. Voedsel en gedrag De watersnip eet onder andere insecten,

waterkevers, wormen, slakken en zaden van waterplanten. De vogel zoekt zijn voedsel vooral in ondiep water en modderige poelen, aan wateroevers van meren, beken en rivieren. Hij loopt langzaam in het water op en neer met zijn snavel heen en weer wiegend, op zoek naar wormen en andere grondinsecten. De watersnip heeft een opvallende baltsvlucht, waarbij de vogel in een schuine hoek omlaag duikt met wijd verspreide staartveren. Door die vibratie ontstaat een blatend geluid, waardoor de watersnip in de volksmond hemelgeit heet. Bij gevaar vertrouwt hij op zijn schutkleuren en vliegt pas op het allerlaatste moment op in een zigzaggende vlucht en laat daarbij een schorre roep horen: ‘skrètsj... skrètsj...’

Foto Erica Turmel-Donker

09


Goofy

Voorleesdagen in Stadshagen

door Ree

Ik weet niet wat voor weer het is als is dit stukje in de krant komt, maar nu is er sneeuw. Ik hou wel van de sneeuw. Het heeft de kleur van mijn vriendin Ramona, de witte koningspoedel, als zij pas naar de kapper is geweest. En als ik en het baasje dan thuis komen nadat ik door de sneeuw heb gerollebold, dan het daar zo heerlijk warm en dat voelt dan extra lekker. De vrouw en de baas hebben een hekel aan sneeuw en aan kou. Het baasje heeft een muts op en een sjaal om en een T-shirt en een coltrui en een overhemd en dan ook nog een jas, met een kappemuts, de hij over zijn gewone muts heen kan doen. En het vrouwtje durft helemaal niet naar buiten. Haar benen zijn niet even lang door een ongeluk van heel vroeger en daardoor is ze bang om uit te glijden; ik denk dat Sam vroeger misschien ook een ongeluk heeft gehad, want hij kan ook niet goed lopen in de sneeuw.

Hij heeft van die kleine dunne spillepootjes en daar zakt hij af en toe zo doorheen. Daarom laten de vrouw en de baas hem nu in de tuin plassen en poepen. Het baasje ruimt het wel netjes op, maar ik vind het toch een beetje vies. Ik snap niet waarom ze hem niet leren op de kattenbak te gaan. Ik heb wel eens een chihuahua gesproken die dat ook deed. Hij hoefde helemaal nooit naar buiten als het slecht weer was. Ik heb trouwens ook wel eens een hond op de televisie gezien die het op de mensenWC deed en hij trok nog door ook. Dat is allemaal niks voor mij. Ik ben geen watje. Ik ben een stoere hond en ik ben niet bang voor een beetje sneeuw. Ik heb het baasje op onze wandelingen nu helemaal voor mij alleen en dat is ook best fijn. Ik heb wel een beetje medelijden met iedereen, mensen en dieren, die niet zo fijn in de sneeuw kunnen spelen als ik. Omdat ze niet goed kunnen lopen bijvoorbeeld, of omdat ze het heel erg koud hebben, omdat ze uit een land komen waar het altijd warm is, zoals heel veel cursisten van de vrouw en de baas die uit Afrika gevlucht zijn. Zo’n land waar het altijd warm is heeft ook wel weer wat. En de sneeuw is wel fijn, maar het strooizout prikt in mijn voetjes. Nu begrijp ik ook waarom het vrouwtje geen zout in het eten doet. Dat prikt natuurlijk ook in je mond. Nou, ik kruip lekker warm naast Sam in de mand. Ik mis hem toch wel een beetje bij het wandelen.

Foto’s Hans van Eerbeek en Erica Turmel-Donker Voorlezen in de Bieb: peuters van Doomijn Peuterspeelzaal Muurmeesterstraat op bezoek.

Pootje, likje, blafje van Goofy.

Op kinderdagverblijf Ikkedoen werd door een ouder voorgelezen uit Een huis voor Harry.

Van 23 januari tot en met 2 februari jongstleden vonden de Nationale Voorleesdagen plaats. Het werd geopend op 23 januari met een voorleesontbijt waar op diverse scholen en kinderdagverblijven aan deelgenomen werd. Prentenboek van het jaar Een Huis voor Harry van Leo Timmers stond tijdens de voorleesdagen centraal. Ook in Stadshagen werd aandacht besteed aan de voorleesdagen.

Bedrijventerrein Voorst C | Zwolle Bedrijfsverzamelgebouw De Botter | Vanaf 150 m

2

(75 m2 begane grond + 75 m2 verdieping)

gasloos + glasvezel

Nog maar 2 types beschikbaar! Representatieve units met zeer moderne, hoogwaardige en duurzame bouwaard. Bedrijfsverzamelgebouw De Botter heeft totaal 16 bedrijfsunits. U beschikt over ruime parkeerplekken en genoeg rangeerruimte. Het pand is uitstekend te bereiken met (vracht-) auto middels de provinciale weg (N331) vanaf de A28. Het verkeersplein van Zwolle is binnen slechts 3 minuten te bereiken.

Unit 300 m² • 150 m2 bedrijfsruimte op de begane grond • 150 m2 kantoorruimte op de verdieping

Unit 150 m² • 75 m2 bedrijfsruimte op de begane grond • 75 m2 kantoorruimte op de verdieping

(038) 453 73 72 | info@kroesetempert.nl

10

(038) 426 99 88 | zwolle@tenhag.nl


Naam: Fred Ridderbos Geboortedatum: 5 december 1947 Geboorteplaats: Amersfoort Beroep: gepensioneerd huisarts Burg. status (/kinderen): gehuwd en 4 getrouwde kinderen en 11 kleinkinderen Door Geert Jan den Hengst Na zijn pensioen in 2012 bleef het zogeheten zwarte gat weg. Wel kreeg hij pas na een jaar genoeg ruimte in zijn hoofd om ergens aan te beginnen. Tijdens zijn leven als huisarts had Fred Ridderbos weinig tijd en aandacht voor andere zaken, laat staan hobby’s. "Na een mooi afscheid van collega’s en mijn patiënten begon een ander deel van mijn leven. Totaal anders dan voorheen, maar ook heel waardevol en gevuld." Over welke hobby’s of activiteiten heeft u het? "Ik ben weer gaan schaken, wat ik vroeger ook veel heb gedaan. Ook ben ik zangles gaan nemen; ontzettend leuk en inspirerend. In de kerk zing ik mee in een cantorij en doe daar ook wat vrijwilligerswerk. Verder wordt mijn leven gevuld door activiteiten met mijn vrouw en (klein-) kinderen. Ook heb ik mijn deel van het huishouden op me genomen Vooral met het koken. Dat vind ik erg leuk en zinvol. Ik ben niet creatief maar met een recept kan ik lekkere maaltijden klaar maken."

“Na deze eyeopener ben ik medicijnen gaan studeren.”

Waar bent u opgegroeid? "Ik kom uit een gezin van vijf kinderen en ik was de op één na jongste. Geboren in Amersfoort verhuisden wij al snel naar Amsterdam, waar ik mijn jeugd en studietijd heb doorgebracht. Een grote stad met alle voordelen en nadelen. Ik heb er een heerlijke jeugd doorgebracht." Hoe viel de keuze op geneeskunde? "Mijn vader was theoloog en ik zou ’uiteraard’ ook wel theologie gaan studeren, totdat een nichtje mij vroeg waarom ik niet iets anders ging doen. Na deze eyeopener ben ik medicijnen gaan studeren. Een goede keuze, al was het maar omdat ik daar mijn vrouw heb leren kennen. Vanaf het begin was het voor mij duidelijk dat ik huisarts wilde worden en niet wilde werken in een ziekenhuis. Dat was destijds nog een benauwde hiërarchische wereld. Tegenwoordig is dat gelukkig heel anders." In welke plaatsen was u huisarts?

Foto Yvonne Waslander "Na mijn huisartsenopleiding heb ik eerst 5 jaar in Zandvoort gewerkt. Mooi om te wonen en te werken, maar wij wilden onze kinderen niet in het westen groot laten worden. Daarom hebben we de overstap naar Zwolle gemaakt. Eerst heb ik 20 jaar in het centrum gewerkt, aan de Eekwal, in een duo-praktijk met Jan van der Flier. Daarna volgde de overstap naar Stadshagen, om een gezondsheidshuis op te richten. Een intensieve periode, maar zeer de moeite waard. We begonnen in een noodlocatie aan de Klokkengieterlaan, met twee dokters, twee assistentes en drie andere hulpverleners. Na vijf jaar is er een prachtig pand gebouwd aan de Werkerlaan met veel ruimtes voor alle disciplines die er intussen werkzaam waren. Het was in het begin wel pionieren, maar de nieuwe bewoners moesten dat ook. Dus dat gaf herkenning over en weer. Mijn auto is wel eens door de sleepdienst uit het zand getrokken." Wanneer bent u in Stadshagen komen wonen? "We woonden in Holtenbroek en mijn vrouw hoefde niet zonodig naar Stadshagen te verhuizen. Maar toen er eindelijk ook woningen met puntdaken kwamen, heeft ze een ommezwaai gemaakt en hebben we een heerlijk plekje gevonden in Stadshagen." Wat maakt huisarts zijn een mooi beroep? "Omdat je altijd met mensen bezig bent. Dat kan tijdens hoogtepunten in hun leven zijn, maar ook in zeer sombere tijden. Je krijgt een band met veel mensen, waarmee je een stukje mee mag lopen op hun levensweg. Je ziet kinderen geboren worden, opgroeien en dan weer ook zelf kinderen krijgen. Maar je ziet ook ouders overlijden, soms veel te jong. En dan zie

je de strijd die het kost voor de achterblijvers om het leven weer vorm te geven. Mensen vertrouwen je onvoorwaardelijk. Ik heb geheimen gehoord waarvan ik weet dat ik de enige persoon ben aan wie dit werd verteld. Dan doe je er wel toe." Is er ook een minder aantrekkelijke kant? "Ernstig zieke kinderen, die een slechte prognose hebben en soms ook doodgaan. Dat is zo onnatuurlijk en heftig dat je er nooit aan gewend raakt. Gelukkig komt dit niet vaak voor, maar die enkele keren vergeet je nooit meer." Wat of wie inspireert u? "Het Bijbelse verhaal over Jezus die 2000 jaar geleden de boodschap van naastenliefde vertelde en dwars door de gevestigde orde zijn verhaal bleef vertellen.Een nog steeds aansprekend verhaal. Ten tijde van dit interview speelde net de beroering om de Nashville-verklaring. Zo is het evangelie niet bedoeld. Het accepteren van medemensen zoals ze zijn wordt hier met voeten getreden. Dan staan de kerkpolitiek en de kern van het evangelie wel erg ver uit elkaar." Wat is het beste dat u is overkomen? "Mijn lieve vrouw Wieke. Zij heeft veel voor mij betekend, door mij volop de ruimte te geven om mijn werk te doen. En daar heeft ze ook wel onder geleden. Haar privéleven was minimaal in de drukke jaren als huisartsenvrouw en achterwacht in de praktijk èn moeder van 4 opgroeiende kinderen. Daarom is het ook zo fijn om nu tijd voor elkaar te hebben en samen dingen te ondernemen en ervan te genieten." Is er een favoriete plek in Stadshagen? "De Rietlanden naast het Twistvlietpad en de Hasselterdijk langs het Zwartewa-

ter. Heerlijk om daar ’s morgens vroeg hard te lopen en de natuur en de mens wakker te zien worden." Wat bevalt u aan Stadshagen? "Een fijne plek om te wonen, dicht bij het mooie centrum van Zwolle. Maar er is ook zoveel prachtige natuur in de omgeving. Natuurlijk de Mastenbroekerpolder, maar wat verder weg ook de kop van Overijssel en de Veluwe. Heerlijk om samen te fietsen."

“Die enkele keren vergeet je nooit meer.” Mist u iets in de wijk? “Nee, maar wat ik erg zou gaan missen is als de knip onder druk van automobilisten mocht gaan verdwijnen. Het is een prima uitvinding om ons te laten realiseren dat er een keus is om de auto te laten staan en de fiets te pakken. Niet alleen qua veiligheid zou het een enorme misser zijn, maar ook uit oogpunt van volksgezondheid zou het jammer zijn als er meer autoverkeer komt en er dus minder bewogen wordt. Want dat blijft één van de belangrijkste problemen van deze tijd: de bewegingsarmoede. Dus laten we vooral de knip in stand houden." Heeft u favoriete muziek? "Ik heb een zeer behoudende smaak wat muziek betreft en ben vooral in de klassieke muziek blijven hangen. De Matthäus Passion van Bach en de Krönungsmesse van Mozart blijven mij altijd weer ontroeren en boeien."

11


kinderdagverblijf

de kinderdagverblijf 7 dwergen de 7 dwergen

gewoon de laagste prijs gewoon de prijs gewoon delaagste ruimste openingstijden gewoon de gewoon deruimste meestopeningstijden flexibele opvang gewoon de meest flexibele opvang

“Tijdens de eerste emotionele dagen na het overlijden zijn er heel veel dingen die geregeld moeten worden. Juist dan is het fijn als een professional u bij staat, zodat alles met zorg en aandacht geregeld wordt. Zo kunnen we samen een mooi en persoonlijk afscheid tot stand brengen dat past bij de overleden dierbare èn bij de nabestaanden. Ik heb speciale aandacht voor uw budget, natuuruitvaarten en live-muziek.”

speel, lach, groei! speel, lach, groei!nu op Uitvaartbegeleiding Freda Gaasbeek Verzorgt uw uitvaart natuurlijk

Wilt u een overlijden melden? Bel Freda 06-42513280. Dag en nacht bereikbaar, zeven dagen per week.

www.de-7-dwergen.nl | info@de-7-dwergen.nl haydnstraat 2, zwolle | 038 454 43 72 zwaardvegerstraat 124, zwolle | 038 230 09 32 www.de-7-dwergen.nl | info@de-7-dwergen.nl sterrenkroos 52, zwolle | 038 720 07 72

www.fredagaasbeek.nl

3

locaties

haydnstraat 2, zwolle | 038 454 43 72 zwaardvegerstraat 124, zwolle | 038 230 09 32 MEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYM

NAGE • MANUELE THERAPIE • KINDERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • SPAN ERELATEERDE KLACHTEN • VAATPROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • APING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • KIN OTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ KANKER • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • NENTIE/ZWANGERSCHAP • SPANNINGSGERELATEERDE KLACHTEN • VAAT + Ergotherapie MEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYM Fysiotherapie NAGE • MANUELE THERAPIE + • KINDERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ + Psychomotorische therapie • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • SPAN ERELATEERDE KLACHTEN • VAATPROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • APING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • Zwolle-Zuid Van der Heydenstraat 6-1 8014 ZZ Zwolle 038 465 40 00

Profitgym Zwolle-Zuid Van der Heydenstraat 12 8014 ZZ Zwolle 038 465 40 00

Zwolle-Zuid Van der Capellenstraat 137 8014 VW Zwolle 038 465 40 00

Aa-Landen Dobbe 72a 8032 JX Zwolle 038 453 20 22

Stadshagen Werkerlaan 267 8043 LV Zwolle 038 420 31 00

Profitgym Stadshagen Belvédèrelaan 375 8043 VD Zwolle 038 420 31 00

Raalte Hammerweg 8 8101 NE Raalte 06 1329 3668

Profitgym Dalfsen Kampmansweg 8 b 7722 RV Dalfsen 038 465 40 00

FysioZwolle.nl

ONTDEK DOOMIJN in...

ma0s o h T G IN 2 37 O

BIOLO

STADSHAGEN

• Het Sociaal wijkteam zit op meerdere locaties. Er is dus altijd een wijkteam bij u in de buurt.

• Bij de meeste locaties kunt u iedere werkdag van 9.00 – 12.00 uur zonder afspraak binnenlopen. Komt u liever op afspraak? Bel dan (038) 498 9980.

• U kunt er terecht voor vragen over: werk en inkomen, schulden, opvoeden en opgroeien, dagbesteding, mantelzorg, hulp in huis, ondersteuning, hulpmiddelen, ontmoeten en woningaanpassingen.

• Op www.swtzwolle.nl staat meer informatie.

Zoals verschillende voorzieningen waarvan u gebruik kunt maken.

www.swtzwolle.nl | facebook: Sociaal wijkteam Zwolle | twitter: @SWTZwolle

12

Wildwalstraat

Oude wetering

kinderdagverblijf, peuteropvang en buitenschoolse opvang bij Kindcentrum De Schatkamer

kinderdagverblijf en peuteropvang, tevens 7+ voor bso voor Kindcentrum Het Festival

Sportlaan

WESTENHOLTE

kinderdagverblijf, peuteropvang en buitenschoolse opvang bij Kindcentrum Het Festival

Muurmeesterstraat peuteropvang en buitenschoolse opvang bij OBS De Krullevaar en OBS SuperNova

Papaverweg kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang

Korianderplein peuteropvang en buitenschoolse opvang bij Vrije School Ridder Joris

Het Saffier

Stinsweg

kinderdagverblijf, peuteropvang en buitenschoolse opvang bij Kindcentrum het Saffier

7+ buitenschoolse opvang bij voetbalvereniging WVF

www.doomijn.nl

e klantadvies@doomijn.nl

/doomijn

t (038) 421 45 21


Lisanne wil het hoogste bereiken Door Geert Jan den Hengst Zoveel mensen zoveel kwaliteiten, dus iedereen is uniek! Helemaal waar. Ook dat je niets bijzonders hoeft te kunnen om bijzonder te zijn. Toch steken sommigen hier een beetje bovenuit. Soms komt dit verborgen talent pas na jaren tot bloei, bij anderen uit zich dit al op jonge leeftijd. Er zijn jongeren die uitblinken in een bepaalde sport en hard trainen om hierin te blijven groeien. Hoe beleven zij dit, wat moeten zij ervoor doen en vooral laten? Lisanne ten Bosch, handbal Lisanne is nu 15 jaar en speelt handbal op jeugddivisie niveau in Dalfsen. Dit vraagt om keuzes die gemaakt moeten worden. “Uitgaan bijvoorbeeld, ik heb besloten daar niet aan mee te doen. Dat gaat gewoon niet samen met wat ik wil bereiken. Veel vriendinnen van mij gaan stappen en drinken dan alcohol, maar ook daar begin ik nog niet aan. Er is heus wel ruimte voor ontspanning, maar ik moet die momenten altijd goed plannen." Talent Zij was nog maar vijf jaar toen zij begon met handbal. Een buurmeisje vroeg of Lisanne een keer een wedstrijd van haar wilde kijken. “Ik was na die ene wedstrijd zo onder de indruk van handbal, dat ik mijn ouders meteen heb gevraagd of ik ook op handbal mocht. Pas nadat ik al een jaar lid was van de handbalclub heeft mijn moeder verteld dat zij ook altijd aan handbal heeft gedaan." In de loop der jaren werd voor haar ouders en coaches steeds duidelijker dat Lisanne talent had voor handbal, meer dan ze meestal liet zien. Ze zou veel kunnen bereiken door meer in zichzelf te geloven. “Omdat ik op een hoger niveau wilde gaan trainen en wedstrijden spelen, ben ik 4,5 jaar geleden overgestapt naar Dalfsen, een van de beste clubs van Nederland. Daar vond ik meer uitdaging en zou ik kunnen doorstromen."

School Op de basisschool vonden meiden uit haar klas handbal vaak een rare sport. Ze moest bijvoorbeeld maar op volleybal gaan. “Ik ben gelukkig blijven vasthouden aan mijn eigen keuze en dat zal ik ook altijd blijven doen." Om school te kunnen combineren met veel trainen was ze na de basisschool graag naar het CSE (Centre for Sports & Education) gegaan, maar helaas was men daar net met handbal gestopt. Ze ging naar het Carolus Clusius College, richting vmbo-tl en zit nu in haar examenjaar. "Ik train 3x 1,5 uur per week, op dinsdag-, donderdag- en vrijdagavond. Op zaterdag doe ik overdag vaak huiswerk en speel ‘s avonds een wedstrijd. Op zondag moet ik de hele dag werken. Ik ben door handbal veel van huis, maar dat heb ik er graag voor over om mijn doel te bereiken. Mijn vriendinnen zie ik op school of als ik soms wat tijd over heb. Wanneer ik vakantie heb maak ik ook goed gebruik van de vrije tijd voor mijn sociale contacten, al train ik in de vakantie ook nog wel door, ondanks dat het bij de club stil ligt.” Hard "Het allerleukste aan het spelletje is dat het supersnel gaat. We moeten als team goed met elkaar communiceren. Dat ik door het handbal ondertussen ook veel andere mensen heb leren kennen vind ik ook positief." Regelmatig zit Lisanne echter ook onder de blauwe plekken, schrammen en krassen. Handbal staat dan ook bekend als een keiharde sport. “Het is wel eens vervelend, maar dat hoort er nou eenmaal bij. Dat betekent dat je hard heb gewerkt!" Binnen haar team vervult Lisanne de positie van cirkelloopster. Dit betekent dat zij op de cirkel rond het doel van de tegenstander openingen creëert, zodat een teamgenoot kan scoren. Tuurlijk probeert ze zelf ook wel te scoren wanneer dat mogelijk is, maar is ook tevreden als iemand anders dat kan door haar blokken.

Nieuwjaarsrolletjes

Foto Hans van Eerbeek

Foto Hans van Eerbeek "Voormalig international Yvette Broch is mijn voorbeeld. Ze stond in het veld op dezelfde positie als ik. Als zij in het veld rond ging, dan leek het alsof iedereen ineens heel hard ging werken. Helaas is zij mede om lichamelijke klachten met handbal gestopt."

van de ouders bij Lisanne of haar broertje langs de lijn. "Van hen hoef ik geen topsport te doen, maar zij ondersteunen me in alle opzichten om te zorgen dat ik mijn doel kan bereiken. Ze zeggen altijd: als je voor iets kiest, school, werk of sport, ga er dan wel volledig voor."

Ouders Omdat zowel haar broertje als vader voetballen, speelt sport een belangrijke rol in het gezin. Veel onderweg in de auto, op verschillende momenten eten, rekening houden met wat er wordt gegeten en weinig eigen vrije tijd. Bijna altijd staat een

Lisanne zou het heel gaaf vinden om bijvoorbeeld in Jong Oranje te mogen spelen of naar de handbalacademie in Papendal te gaan. Hoe de toekomst eruit zal zien weet ze natuurlijk niet. Maar dromen doet ze wel! En heel hard trainen.

Ingrediënten: 500 gram patentbloem 500 gram suiker 250 gram boter 2 eieren 1 zakje vanillesuiker iets zout iets kaneel wat fijngestampt anijszaad Bereiding Doe de suiker in een pannetje en voeg zoveel water toe totdat de massa juist onder water staat. Laat dit op een laag vuurtje smelten.

gedeelten bij toegevoegd worden tot een glad mengsel. Als laatste kan de vanillesuiker, het zout, de kaneel en het anijszaad er bij in. Zorg dat het beslag de dikte heeft van yoghurt. Voeg zo nodig nog wat water toe (dit kan ook tijdens het bakken als het mengsel wat dikker wordt). Wafelijzer (op ongeveer stand 2) eenmaal met olie insmeren en bakken maar! Na het bakken van de wafel, deze gelijk oprollen op een rond stokje (iets dikker dan de steel van een pollepel). Het stokje is ongeveer 25 cm lang.

Door Joke van Eerbeek Het nieuwe jaar is dan al wel begonnen, maar ze zijn altijd nog lekker. Wij hebben het recept zo’n 25-30 jaar gelden in Borne (Twente) gekregen. Zelf een paar praktische aanpassingen ge-

daan. Er zijn met veel plezier duizenden rolletjes mee gemaakt. Het is ook erg gezellig als je met twee personen en twee ijzers gaat bakken.

Smelt de boter. Klop de eieren los en doe deze in een grote kom. Roer de gesmolten boter hierbij, daarna de gesmolten suiker er door roeren. Dan kan de patentbloem daar in

NB. rol je ze niet op dan heb je kniepertjes, een platte wafel (symbool voor het oude jaar dat uitgerold is) Heb je ook een lekker en vooral makkelijk en snel recept? Stuur het met een foto naar redactie@vinexpress.nl

13


Wijz

WijZ Beweegaanbod Cultuurhuis Voor de activiteiten is ervaring niet vereist. U draagt tijdens de lessen makkelijkzittende kleding voor binnen. De activiteit is lichamelijk licht inspannend. U kunt zich individueel aanmelden. Voor de beweeglessen van een uur betaalt u voor een serie van 15 lessen € 50,25. Voor koersbal betaalt u voor 15 bijeenkomsten € 30. Bekijk ons hele aanbod in Zwolle op www.wijz.nu. Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met 038 8515700 of per email: bewegen@wijz.nu Voor onderstaande groepen zijn wij dringend op zoek naar nieuwe deelnemers. Bij inlevering van de bon op deze pagina kunt u in één van onderstaande groepen twee keer gratis meedoen. Sportfit op donderdag van 9.15 tot 10.15 uur Trainen van het uithoudingsvermogen met gewichtjes en dynabands. Tevens spierversterkende (pilates)oefeningen, loopvormen, balspelen en badminton. Kortom, een zeer gevarieerd sportuurtje. Ervaring is niet vereist. U draagt tijdens de lessen sportkleding en sportschoenen voor binnen. De activiteit is lichamelijk zeer inspannend.

Yoga op donderdag van 9.15 tot 10.15 uur, van 10.15 tot 11.15 en van 11.30 tot 12.30 uur Yoga bestaat uit ontspanningsoefeningen. Door de oefeningen komen lichaam en geest in balans. De lessen worden zowel staand als op de grond op een matje gedaan. U hoeft geen eigen mat mee te nemen, maar dat mag natuurlijk wel. WijZ verzorgt de materialen. Als u het prettig vindt, kunt u ook een eigen handdoek meenemen. Fitgym op maandag van 13.10 tot 14.10 uur Elke week een enthousiaste groep die, onder leiding van een docente, met elkaar gymen. Tijdens een Fitgymles worden gymnastiekoefeningen, bewegen op muziek en het uitvoeren van diverse bewegingsvormen met bekende sportmaterialen gedaan. De oefeningen worden aangepast aan de mogelijkheden van de groep. Na de les drinkt u gezellig koffie of thee met elkaar. Voor de beweeglessen van 15 lessen van 1 uur betaalt u € 50,25. Voor koersbal betaalt u voor 15 bijeenkomsten € 30,-.

Home-Start biedt nu ook gratis ondersteuning aan gezinnen met kinderen tot 18 jaar Een ervaren vrijwilliger die net als jij ook ouder is, luistert naar jouw verhaal, erkent en herkent dat opvoeden een klus kan zijn, biedt praktische hulp en vriendschappelijk contact. Als ouders goed in hun vel zitten, heeft dit een positieve uitwerking op de kinderen. Vrijblijvend van gedachten wisselen of we wat voor jouw gezin kunnen betekenen? Bel of mail ons.

Ben je geïnteresseerd om vrijwilliger te worden? Je krijgt een training en begeleiding van ons. Voor meer informatie: www.home-start. nl of bel Zwanet Hamhuis, coördinator Home-Start 038 8515700.

Viering Vrouwendag Op 8 maart aanstaande wordt in het Cultuurhuis Internationale Vrouwendag gevierd. Het is dit jaar de eerste keer dat dit in Stadshagen zal plaats vinden. Het Cultuurhuis wordt een sfeervolle, gezellige plek waar vrouwen uit Stadshagen en Westenholte van elke leeftijd van harte welkom zijn. Wat is er zoal te doen? Ontmoeten: zie en spreek andere vrouwen uit je wijk. Inspiratie: luister, kijk en wordt geïnspireerd door gewone vrouwen die ‘heldinnen’ blijken te zijn. Actief: doe mee met workshops Yoga of dans Eten en drinken: ge-

niet van hapjes en drankjes gemaakt door vrouwen uit de wijk. En nog veel meer! Programma 17.00 – 20.00 uur: Programma en Workshops 20.00 – 21.00 uur: Muziek en dansen Organisatie door WijZ, Travers en Zwols Vrouwenplatform. Entree is gratis. Voor sommige onderdelen en eten en drinken wordt een kleine vergoeding gevraagd. Er is opvang voor kinderen van 17.00 tot 20.00 uur.

Eigen-wijsheid van Nienke: onafhankelijk én samen Door Leontine Kremers Nienke komt op mijn pad via een oproepje op Facebook. ‘Ik ben ijdel genoeg om mee te doen’, zegt ze zelf. Het zal illustratief blijken voor haar eigen-wijsheid: ze is niet bang om eigen(wijze) keuzes te maken en daarmee zichtbaar te zijn. Normen… We wandelen vanaf haar huis in de Meanderhof zo’n beetje kriskras door de wijk. Bruggetje hier, bruggetje daar, nu eens rechts, dan weer links. Zonder plan. Het hoeft allemaal niet zo precies. ‘Ik heb geleerd mijn interne norm belangrijker te vinden dan de externe norm’, zegt Nienke. Ze kreeg kinderen van een donor en moest dus wel op zoek naar wat haalbaar is voor haar, in de organisatie en in de opvoeding. …en waarden Het is mooi hoe ze beschrijft dat er mensen om haar en haar kinderen heen staan: haar ouders, goede vrienden en buren. ‘Ik heb geen partner, maar ik ben niet alleen.’ In haar werk als arts bij SEIN heeft ze dezelfde positie: onafhankelijk en onderdeel van een gemeenschap. ‘Ik hou van die familiesfeer.’ En dan is er nog haar geloof, waarin haar eigen-wijsheid zichtbaar wordt: ‘Ik heb gezocht naar wat geloven voor mij betekent, zeker ook toen ik overwoog om kinderen te krijgen van een donor. Ik voel me verbonden met de Oosterkerk, ook al gaan we er niet zo heel vaak heen. Ik vind het belangrijk om mijn kinderen mee te geven dat ze onderdeel zijn van een gemeenschap.’

14

Foto Erica Turmel-Donker

De kracht van en-en Als ik haar krachtig noem, zegt ze zelf dat het gaat om mildheid naar jezelf en compassie met de ander; dat je je eigen keuzes maakt én je realiseert dat je onderdeel bent van een gemeenschap, van een groter geheel. We zijn het eens dat dat misschien wel ware kracht is; zacht en wijs, bescheiden en zichtbaar. Het is de eerste echt koude dag in januari en als we uit ge-kris-krast zijn en voor de deur van haar huis staan, besluiten we dat het tijd is voor een kop thee. Binnen is het zoals je verwacht in een huishouden met twee kleine kinderen: rommelig. ‘Ging ik me bijna toch nog verontschuldigen voor de troep’, zegt ze, ‘maar dat hoeft dus niet van mijn interne norm.’ Wil je ook een keer meedoen? Stuur een mail naar leontine@wijsgoed.nl.


Natuurbekijks door Louis Zandbergen

Watervogels in de winter Door Louis Zandbergen Half januari heb ik onze wijk weer afgespeurd om de jaarlijkse winterwatervogelteling te doen. Dit jaar weer een hoog aantal vogels geteld en twee nieuwe soorten aan de lange lijst toegevoegd. Drie dagen na de telling wordt het koud en wordt het water ijs en ontvangen we een pakje sneeuw. Mocht de telling dan gehouden moeten worden, krijg je een schamel resultaat. Verwachtingen Vooraf maak ik altijd een soort wensenlijstje. Misschien is het een verwachtingenlijstje. Tuurlijk mag je de algemene watervogel verwachten. Van de wilde eend, kokmeeuw en meerkoet verwacht je al meer dan 50% van het totaal te pak-

ken te hebben. Zo ook dit jaar. Maar de aardigheid zit hem in net de ene soort die tijdens de telling zich laat aanschouwen. Krijg ik nu dan eindelijk de Grote gele kwikstaart te zien? Nee, ook dezevijftiende keer geen gele rakker. Maar wel twee andere nieuwe soorten.

In Nederland komt deze soort ook in de zomer voor. In Noordwest-Overijssel is de kans groot dat je hem hoort. Het mannetje maakt een apart geluid wat ‘hoempen’ wordt genoemd. Zoek eens op internet naar dat typische geluid. Vanaf december tot eind januari heb je ongetwijfeld vogelaars langs het Twistvlietpad zien staan. Met verrekijker en telescoop in de aanslag zoeken ze de roerdomp. Toch bijzonder zo midden in de woonwijk. Tijdens de teldag helpt zo’n telescoop van een vogelaar mij om de roerdomp te zien en ben ik een soort rijker. Bijna dagelijks wordt het hele park afgezocht en vaak wordt die niet gevonden. Toch is het Wessel Mosch gelukt om een foto te maken van twee roerdompen in onze wijk. Dat heet dan een echt bewijsplaatje.

Roerdomp Tussen het riet van het Twistvlietpark wordt al enkele jaren één of twee roerdompen gezien. Dit is een reigerachtige die iets kleiner is dan een Blauwe reiger. Deze vogel heeft een zeer passende schutkleur, zeg maar gerust rietkleur. Eind december is het eerste exemplaar weer gezien. Deze roerdompen zijn hier wintergast. Ze broeden in Oost-Europa waar het zo koud wordt dat er geen open water meer is om iets te eten te vinden.

Waterral De andere nieuwe soort is de Waterral. Deze soort lijkt erg veel op het Waterhoentje die toch best veel in onze wijk vertoeft. Terwijl het Waterhoentje een beetje schuw is; de Waterral zie je eigenlijk nooit. En toch zit die er. Hij verraadt zich door een karakteristiek geluid wat op een biggetje lijkt. Ik schat dat er wel vijf in het park zitten, maar zie of hoor ze maar eens. Op de vaste teldag is de kans klein, maar na al die jaren is het nu wel raak: een biggetje in het riet!

☞ ☞

Grote Canadese gans Voor deze ganzensoort is het goed toeven in de wijk. Ik kom zes groepjes tegen met in totaal 59 ganzen. In 2008 is deze soort hier uitgezet. De meeste ganzen hadden een kwekersring. Van die exemplaren zie

Foto: Wessel Mosch Twee roerdompen verstopt in het riet van het Twistvlietpark

Vijftienjarig winterinventarisatie watervogels Stadshagen VOGELSOORT

Kokmeeuw Meerkoet

Wilde eend Kuifeend

Waterhoen

Grote Canadese gans

Foto: Erica Turmel-Donker Groep van vier Grote Canadese ganzen in de Oude Wetering

ik er geen één meer. Ik vermoed dat die dood zijn of de ring is versleten. Zoals de naam al suggereert, is dit niet een inheemse soort. De soort doet het erg goed in onze wijk en in Nederland. Op een aantal locaties wordt deze soort ook als een plaag gezien. Ook op het Milligerstrand zitten ze in grote groepen en ze poepen ook nog eens behoorlijk. De Grote Canadese gans is een vegetariër. Het voedsel bestaat voornamelijk uit gras en de uitwerpselen dus ook. Stadshagen ligt in de polder. Voor het waterbeheer zijn hier veel sloten en plassen. De inrichting en beheer is ook gericht op de fauna. In Stadshagen komen in de winter maar liefst 27 verschillende watervogels voor. In de zomer vertoeven hier enkele nieuwe soorten. Het is eigenlijk een watervogelvriendelijke wijk.

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

100

113

111

185

180

159

269

168

250

239

176

121

139

205

169

4

5

255 197 83

125 111 59

251 133

21

62

29

59

98

58

57

57

270

34

35

84

133 164 153 53 1

272 163

75 16 45

199 139 75 12 40

161 152 80 28 11

150 177 44

323 207 3

246 239 0

16

33

44

0

18

14

284 172 30 50 0

202 247 32

258 272

71

218

37

39

22

0

0

0

Knobbelzwaan

13

12

16

8

9

29

19

17

7

19

14

10

6

6

8

Blauwe reiger

5

5

6

6

2

5

3

3

3

3

6

1

6

7

4

Aalscholver Krakeend

Grauwe gans Tafeleend Dodaars

Grote zilverreiger Stormmeeuw Fuut

IJsvogel

6

3

2

4

4

2

3

0

0

0

0

0

0

1

1

3

0

0

1

6

1

0

1

0

2

3

2

0

0

5

3

7

6

3

0

1

4 0 0

3 2 2

9

10

0

0

0 1 6 1

1 0 4 0

7 0 0 3 0 0 0 5 0

6 0 0

7 0 0

4

11

0

0

0 0 4 0

0 0 1 0

5 0 0 6 0 1 0 0 0

2 0 0 2 0 0 0 0 0

0 0 0 4 0 0 0 0 0

3 0 0 7 0 0 0 2 0

0

3

0

0

0

0

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Smient

2

0

7

1

6

8

3

0

0

4

0

5

0

12

1

Wintertaling

Slobeend

0

0

8

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

24

6

7

3

0

7

6

6

11

8

34

8

Watersnip

0

0

0

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nijlgans

2

0

2

4

3

0

2

0

3

3

2

2

2

0

0

Zilvermeeuw

0

0

0

0

0

0

1

0

2

5

3

0

0

0

0

Kleine mantelmeeuw

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

Nonnetje Waterral

Roerdomp Totaal

0

0

0

1 1

798

0

532

0

0

0 708

0

0 757

0

0 0 0

731

0 0 0

805

0 0 0

780

0 0 0

634

2 0 0

684

1 0 0

876

0 0 0

754

0 0 0

691

0 0 0

691

0

0

0 0

841

0 0

513

15


Activiteiten

derland Winter Won

in Stadshagen

Moederdag

Ook in 2019 laten we Stadshagen weer bruisen met onder andere deze activiteiten!

Stadshagenfestival

Volg ons op Facebook, Twitter of Instagram (@wcstadshagen), dan ben je als eerste op de hoogte.

Food & Fashion 2.0

ocht Sinterklaasint

Voorjaarsboerderij

Alle evenementen zijn uiteraard onder voorbehoud.

Zorg dat u de kou in huis voor bent!

Nu! Gratis slimme thermostaat of korting bij een nieuwe CV-ketel!

Maak direct een afspraak. Bel 088 200 8555 of kijk op www.energiewacht.nl Januari, februari en maart zijn intensieve maanden voor uw CV-ketel. Vooral als deze al aardig op leeftijd is! Koopt u deze winter een nieuwe CV-ketel bij Energiewacht Groep? Dan profiteert u van een gratis slimme thermostaat of â‚Ź100,- korting!

16