Vinexpress februari 2017

Page 1

Wijkkrant 15e jaargang februari 2017

03 Station Stadshagen

09 Winterse beelden

14 Windmolens

Verkeersveiligheid in de wijk

Door Gerdo van den Burg (StadshagenTotaal) Waar andere steden, zoals Almere, ervoor kozen om het auto- en fietsverkeer te scheiden van openbaar vervoersroutes, zijn er in Stadshagen inmiddels een aantal voorbeelden waarbij juist een wirwar van verschillende soorten van vervoer zorgen voor onoverzichtelijke situaties. Zo was er enkele jaren geleden de fietsoversteek van het Twistvlietpad over de Belvédèrelaan die voor veel ongelukken en overlast zorgde en momenteel is het kruispunt met de Frankhuizerallee van diezelfde Belvédèrelaan onderwerp van discussie. Wijkstichting Stadshagen Totaal maakt zich sinds de oprichting van de stichting in 2002 hard voor verkeersveiligheid in Stadshagen. Ruud Visser en Marcel Span, respectievelijk voorzitter en bestuurslid van de stichting: “Samen met de gemeente en omwonenden hebben we enkele jaren geleden, na diverse mislukte maatregelen, de drempels bij het Twistvlietpad aangebracht. Sindsdien zijn er nauwelijks Klokkengieterlaan 48 8043 BS Zwolle Bel voor een afspraak (038) 42.04.109 www.johnbijsterbosch-haarmode.nl

05 Interview met René de Heer 07 Jaarlijkse watervogeltelling 13 Wijkweerman Jeroen Elferink 16 Ambitieuze jongeren

Gemeenteraadslid leest voor Door Alice Tekst Patty Wolthof, gemeenteraadslid, heeft in het kader van de Nationale Voorleesdagen aan peuters voorgelezen. De kinderen van Doomijn en de peuterspeelzaal genoten zichtbaar van het verhaal. Vervolgens werd er gezellig samen ontbeten. Het ontbijt is de officiële aftrap van de veertiende editie van De Nationale Voorleesdagen, die tot en met 4 februari duurden. De Nationale Voorleesdagen zijn bedoeld om het voorlezen te stimuleren aan kinderen die nog niet zelf kunnen lezen.

Het kruispunt Frankhuizerallee/Belvedèrelaan. Foto: Yvonne Waslander

incidenten op de fietsoversteek geweest.” Dit wordt beaamd door omwonenden. “Ook de kruising met de Frankhuizerallee is onder de aandacht van Stadshagen Totaal”, aldus Visser. Politie IJsselland Inwoners van Stadshagen kunnen ook zelf het verschil maken. Buurtbewoner Klaas Schuuring maakte een filmpje van verschillende onveilige situaties op het kruispunt en plaatste dit op Facebook. Deze opnames bereikten ook de gemeenteraad, waarna de plannen om

De kinderen werden voorgelezen uit het Prentenboek van het Jaar: De kleine walvis, geschreven en geïllustreerd door de Britse Benji Davies. Het verhaal gaat over Boy die samen met zijn vader en zes katten in een vissershuisje woont en na een stormachtige nacht een jonge walvis op het strand vindt. Dat is het begin van een bijzondere vriendschap. Deze landelijke campagne heeft ten doel de verkeersveiligheid te verhogen in een stroomversnelling kwamen. In de editie van afgelopen december berichtte de Vinexpress al over deze aanpassingen, die in de zomer van 2017 worden verricht aan de Belvédèrelaan ter hoogte van de Frankhuizerallee. Opvallend is overigens dat er volgens cijfers van politie IJsselland slechts een keer een politie-inzet nodig was in 2016, terwijl volgens omwonenden meerdere keren per maand fietsers van de

Relatie en familie coaching Ga voor meer informatie naar www.eclora.nl of neem contact op via 06 24 33 26 27

Peuters luisteren vol aandacht naar Patty Wolthof Foto: Hans van Eerbeek

om het voorlezen aan jonge kinderen te stimuleren. Niet alleen in het onderwijs maar juist ook thuis. Tijdens de Nationale Voorleesdagen werden veel activiteiten rondom voorlezen voor de allerkleinsten en hun ouders georganiseerd om de ouders te stimuleren om vaker en meer te gaan voorlezen en attenderen op het belang van voorlezen. Kinderen die tijdens de voorleesdagen lid van de bibliotheek werden, kregen een lief walvisknuffeltje cadeau. Meer info www.stadkamer.nl straat worden geraapt. “We inventariseren waar nog meer gevaarlijke of onoverzichtelijke verkeerssituaties zijn in de wijk. Zo houden we nadrukkelijk de nieuwe wegen in Breecamp-Oost in de gaten. We hebben de oren en ogen in de buurt hard nodig”, zegt Marcel Span. “Via info@stadshagentotaal.nl kun je onveilige situaties melden, zodat we die kunnen bespreken met de gemeente.”

i10 COMFORT

Bouwjaar okt. 2016

ʘ /8;( 8,792(5,1* ʘ &/,0$7( &21752/ ʘ &58,6( &21752/

Rijklaar

“Ik coach mensen, mensen die samen een team vormen. De kunst van prettig leven en werken.” www.eclora.nl

€ 10.690,SPECIALIST IN HYUNDAI

Sinds

Autobedrijf Bert Wieten 1988 WWW.BERTWIETEN.NL


Zorg jij voor een ander?

ONTDEK DOOMIJN in...

ma0s o h T G IN 2 37 O

BIOLO

STADSHAGEN

Het Saffier

Wildwalstraat

kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang bij Kindcentrum De Schatkamer

kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang bij IKC Het Festival

Sterrenkroos kinderdagverblijf en peuterspeelzaal vanaf 1 mei 2017 bij Oude wetering

peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang bij OBS De Krullevaar

Uitvaartbegeleiding Freda Gaasbeek Verzorgt uw uitvaart natuurlijk

WESTENHOLTE Papaverweg

kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang

Muurmeesterstraat

“Tijdens de eerste emotionele dagen na het overlijden zijn er heel veel dingen die geregeld moeten worden. Juist dan is het fijn als een professional u bij staat, zodat alles met zorg en aandacht geregeld wordt. Zo kunnen we samen een mooi en persoonlijk afscheid tot stand brengen dat past bij de overleden dierbare èn bij de nabestaanden. Ik heb speciale aandacht voor uw budget, natuuruitvaarten en live-muziek.”

Oude wetering buitenschoolse opvang

Sportlaan

www.mantelzorgzwolle.nl / mantelzorg@zwolledoet.nl

kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang bij KC het Saffier

Korianderplein peuterspeelzaal bij OBS De Ridderspoor

Stinsweg 8+ buitenschoolse opvang bij voetbalvereniging WVF

www.doomijn.nl

e klantadvies@doomijn.nl

/doomijn

t (038) 421 45 21

Wilt u een overlijden melden? Bel Freda 06-42513280. Dag en nacht bereikbaar, zeven dagen per week. www.fredagaasbeek.nl Aa-landen Zwolle-Zuid Stadshagen Werkerlaan 267 8043 LV Zwolle (Naast de Rabobank)

Nu ook in

038 420 31 00

www.kringloopzwolle.nl (038) 422 06 06 us on facebook

Nieuwe Veerallee 12, Zwolle Nieuwe Deventerweg 6, Zwolle-Zuid Open: ma. 12-18 uur; di. t/m vr. 10-18 uur do. 10-21 uur, za. 10-17 uur

Profitgym!

Voor alle behandelingen Geen wachtlijst

www.fysiozwolle.nl

kinderdagverblijf

de 7kinderdagverblijf dwergen de 7 dwergen

...houdt u in beweging gewoon de laagste prijs gewoon ruimste gewoon dede laagste prijs openingstijden gewoon dede ruimste openingstijden gewoon meest flexibele opvang gewoon de meest flexibele opvang

speel, lach, groei!

speel, lach, groei! nieuw!

flexopvang

www.de-7-dwergen.nl | info@de-7-dwergen.nl haydnstraat 2, zwolle | 038 454 43 72 www.de-7-dwergen.nl zwaardvegerstraat| info@de-7-dwergen.nl 124, zwolle | 038 230 09 32

02

haydnstraat 2, zwolle | 038 454 43 72 zwaardvegerstraat 124, zwolle | 038 230 09 32

per uur


Colofon VINEXPRESS Stadshagen Uitgever Stichting Vinexpress Stadshagen Hoofdredacteur: Alice Tekst Eindredactie: Inez van Slooten, Erica Turmel-Donker

Gemengde gevoelens bij aanleg

Bouw Station Stadshagen begonnen

Redactie: Louis Zandbergen, Iris Boersbroek, Renee van Hensbergen, Alice Tekst, Geert Jan den Hengst, Riet van der Wenden, Marjolein Pistoor, Megan van Kampen, Vanessa Sijens, Gerdo van den Burg, Milou van Rijn Fotografie: Yvonne Waslander, Henk Gerrits, Hans van Eerbeek, Erica Turmel-Donker Opmaakredactie: Martin de Zoete, Content Innovators Vormgeving: Claudia van de Leur Druk: Drukkerij Hoekstra, Emmeloord Bezorging: Verspreidingsbureau Krantenhalte Stadshagen, Jolanda Vijverberg Telefoon 038 8501937 info@krantenhaltestadshagen.nl www.krantenhaltestadshagen.nl Bestuur Stichting Vinexpress: Mieke Pape Jos van Dijk Margriet Dalmeijer bestuur@vinexpress.nl Adres Bestuur Stichting Vinexpress: Werkerlaan 1, 8043 LT Zwolle

Elvira Reitsma: “Eerst de situatie zelf ervaren.”

Mailadres redactie: redactie@vinexpress.nl Twitter: VinexpressNL Website: www.vinexpress.nl

Door Milou van Rijn

Adverteren in Vinexpress Stadshagen? telefoon 06 46065912 adverteren@vinexpress.nl Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen voor publicatie zonder toestemming van de uitgever. Ingezonden brieven kunt u alleen per email aanleveren en moeten voorzien zijn van uw naam, adres en telefoonnummer. Het ontbreken van deze gegevens betekent: geen plaatsing. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven te weigeren of in te korten. De Vinexpress heeft een oplage van 8.650 exemplaren. De redactie en het bestuur van deze krant bestaat uitsluitend uit vrijwilligers.

Inleverdatum kopij voor de editie van maart 2017: uiterlijk maandag 27 februari 2017.

Mnbghg]^kahn] MnbgZZge^` !Lb^k"[^lmkZmbg`^g L\anmmbg`^g ;^ieZgmbg` ^g `Zshg Obco^kl Mnbganblc^l Ohhk ^^g okbc[ebco^g]^ h__^km^ ^g(h_ Z_likZZd3 Sphee^ u )/&.*-0+1)0 bg_h9aho^gb^kl[^]kbc_kb^mo^e]'ge ppp'aho^gb^kl[^]kbc_kb^mo^e]'ge

Met de onthulling van het bouwbord startte op 12 januari jongstleden de bouw van Station Stadshagen. Tegelijkertijd krijgt het Kamperlijntje een grote onderhoudsbeurt en wordt elektrisch. Met de groene buitenruimte rond het station is het op de artist impression een mooi plaatje. De vraag is wat het station aan de wijk zal toevoegen. De locatie van het station vlakbij de school De Schatkamer is een uitdaging. Veel kinderen worden met de auto naar school gebracht. Ook de behoefte aan fietsplekken wordt, met de groei van de school, steeds groter. Met de bouw van het station is de grote (tijdelijke) parkeerplaats niet meer beschikbaar. Dit geeft parkeerdruk voor de buurt. En velen van ons zullen het herkennen: bij scholen wordt niet altijd even netjes geparkeerd. Op dit moment staan er elke ochtend twee handhavers om de situatie in goede banen te leiden. Zal dit ook in de toekomst zo zijn? Aan het woord is Elvira Reitsma. Een grote bekende in Stadshagen en vanwege haar politieke belangstelling een trouwe bezoekster van de raadsvergaderingen. Reitsma wil graag de politiek vernieuwen. Haar wens is dat inwoners betrokken zijn en zich herkennen in de plannen. Reitsma geeft aan niet in de toekomst te kunnen kijken. Pas in de praktijk blijkt of mensen moeten wennen aan een verandering, of dat echt minder gewenste situaties ontstaan. Zo blijkt de overlast rondom De Schatkamer mee te vallen. “De eerste week was het wennen. Mensen reden nog verkeerd omdat ze onbekend waren met de parkeermogelijkheden aan de achterzijde van de school. De tweede week ging het beter. Handhavers wezen de mensen op parkeerplaatsen en spraken foutparkeerders aan op hun gedrag. Bijkomend voordeel: de mensen die altijd al op de stoep parkeerden doen dat nu niet meer”, vertelt ze.

Foto: Yvonne Waslander

Slimme keuze Behalve het station komt ter hoogte van de Rozentunnel ook een extra tunnel voor het autoverkeer. De Belvédèrelaan wordt doorgetrokken onder de spoorlijn door, met een bocht naar de Hasselterweg. Zo ontstaat een extra ontsluitingsweg de wijk uit. Dit is een politieke keuze die, ook aan de raad, lastiger is uit te leggen. Waarom deze extra verkeersfunctie juist hier toevoegen? Er is immers al sprake van een grote groep kwetsbare (jonge) verkeersdeelnemers. Hebben we niet geleerd van de ervaringen bij de oversteek Belvédèrelaan en de toegang parkeerterrein naar het winkelcentrum? Reitsma gaat uit van het positieve: “Iedereen is zich bewust van de kwetsbare situatie, maar misschien is dat juist wel een voordeel. Nu kun je laten zien dat je adequaat kan reageren op signalen van bewoners als bewoners zich melden. Voorwaarde is wel dat je bewoners serieus neemt en de situatie niet laat liggen. Niet zoeken naar een oplossing van achter het bureau, maar eerst de situatie zelf ervaren. Nodig jezelf uit en ga kijken.” In de ideale situatie ontwerpen verkeerskundigen vanuit het basisprincipe dat de weggebruiker aan de weg (met omgeving) moet kunnen zien welk (verkeers)gedrag gewenst is. Bij De Schatkamer was geen sprake van deze ideale situatie. In het verleden was op deze plek geen rekening gehouden met een extra tunnel. De combinatie van veilige oversteek voor kwetsbare verkeersdeelnemers, ontsluitingsweg de wijk uit en mensen die nog snel hun trein willen halen lokt wellicht ongewenst gedrag uit. Sluipverkeer, olifantenpaadjes en parkeren daar waar het niet gewenst is. Maar Reitsma zegt: “Dat is iets wat je nog niet weet. Er zijn extra veel fietsparkeerplekken. Misschien gaan er wel meer mensen met de trein naar het werk in plaats van met de auto. Misschien valt het vertrek van de trein niet samen met de start van de school. Waarom reageren

vanuit angst voor het onbekende? Laten we het eerst in de praktijk ervaren en dit ook vooral goed begeleiden. Met handhavers die ons aanspreken op ons gedrag. Een spiegel en een helpende hand kan verschil maken. En in plaats van fysieke aanpassingen zijn er misschien ook andere oplossingen mogelijk. Uiteindelijk bepalen wij zelf of de situatie overlast geeft of niet. Je kunt ook iets eerder van huis weg gaan.” Station voor Stadshagen Op de vraag aan Reitsma of het station een aanwinst is voor de stad of voor Stadshagen zegt zij: “In eerste instantie is het een aanwinst voor de stad. Maar als je moet kiezen tussen een station in Zwolle Zuid of een station in Stadshagen denk ik dat Stadshagen trots kan zijn dat het station hier komt. Dus ja, het is zeker ook een aanwinst voor Stadshagen.”

Open dag bij RIBW-locaties RIBW Groep Overijssel doet mee aan de Open Dag van de zorg en welzijn. RIBW Groep Overijssel doet dat wat nodig is voor cliënten met een psychische/psychiatrische beperking. Op het gebied van wonen, werken en leren zijn we sterk in de praktische en positieve aanpak. Wilt u meer weten over de begeleiding in een beschermde woonvorm? U bent van harte welkom om onderstaande locaties in Stadshagen te bezoeken op zaterdag 18 maart 2017 van 15:00 uur en 17:00 uur. Ook kinderen zijn daarbij van harte welkom! Locaties: • Kleimos 5, 8043 MD Zwolle • Eerdelaan 43-45, 8043 RR Zwolle • Knopenmakerstraat 9, 8043 BW Zwolle

03


Bedrijven in actie

Serdar Pas, directeur van S-Zorg

Foto: eigen

S-Zorg Door Alice Tekst In iedere editie van de rubriek Bedrijven in actie komt een ondernemer uit de wijk aan bod. Deze keer is dat Serdar Pas met zijn bedrijf S-Zorg. Deze zorginstelling richt zich op mensen die ondersteuning nodig hebben op het vlak van zorg en welzijn. Wat biedt jouw bedrijf? “S-Zorg biedt verschillende diensten aan mensen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van zorg. Het is een thuiszorginstelling waarvoor inmiddels al meerdere medewerkers zich inzetten. Het is ontstaan doordat in het eigen netwerk gesignaleerd werd dat er behoefte is aan specifieke hulpverlening binnen de Turkse gemeenschap. Het bedrijf richt zich primair op de Turkse en multiculturele gemeenschap. Het is gebleken dat met name ouderen, vooral als zij dementerend zijn, terugvallen op de moedertaal. Maar ook bij het bespreken van bepaalde problematiek is het makkelijker om in je eigen taal te praten. Dan blijft het dichterbij en kun je je beter uiten. En dan is het prettig dat mensen te woord gestaan worden in hun moedertaal, dat neemt onnodige barrières weg. Zo geven wij de cliënten een vertrouwd gevoel en hebben een communicatiedrempel minder.” Wat kenmerkt jou als ondernemer? “Ik ben erg gedreven, een echte doorzetter. Voor bepaalde problemen probeer ik graag oplossingen te bedenken. Veelzijdig en samenwerking is heel belangrijk. Ik zie de kracht en het talent van andere mensen

04

en wil deze dan graag inzetten voor mijn cliënten. Ik heb verschillende opleidingen gedaan en weet daardoor van uiteenlopende zaken wat af. Zo kan ik adviseren over juridische, sociale en maatschappelijke kwesties.” Wat is jouw drive? “Ik wil wat betekenen voor de eerste en tweede generatie mensen van Turkse komaf, de islamitische en de multiculturele gemeenschap. Die hebben moeite met veel dingen in deze maatschappij. Ze vinden het lastig om goed mee te doen. Terwijl ze graag volledig willen meedraaien. Maar vaak weten zij dan niet waar te beginnen of wat te doen. Dat komt ook omdat zij hier destijds kwamen om geld te verdienen. Ze gingen gelijk hard aan het werk en aan inburgeringscursussen of taallessen werd niets gedaan of geboden. Het was toentertijd ook vaak het idee om veel geld te verdienen en dan terug te gaan. Maar dat is allemaal anders gelopen. Ook omdat ze hier kinderen kregen, later kleinkinderen. En dan wil je toch graag hier blijven, bij je eigen familie. Nu loopt juist deze generatie tegen bepaalde dingen aan, zoals het gemis van kennis over regels in deze samenleving of gewoon goed kunnen kletsen in het Nederlands. Ik wil nogmaals benadrukken dat deze mensen juist heel graag volledig willen meedoen in deze samenleving. Maar door de taalbarrière voelen zij zich eerder onzeker en leven zij vaker in een sociaal isolement.” “Ik vind het belangrijk om deze hulpvraag nader te onderzoeken. Hoe kunnen wij bij S-Zorgt juist deze doelgroep onder-

steunen. Voornaamste doel is daarbijdat ook zij van een plezierige en gezond oude dag genieten. Op 9 januari hebben wij de resultaten van een onderzoek, dat is uitgevoerd op mijn initiatief, aan de burgemeester overhandigd. Omdat wij deze kennis graag delen met andere belangrijke instellingen en participanten in de samenleving. Zodat er een bewustzijn omtrent dit onderwerp ontstaat en we samen kunnen werken aan de oplossingen hiervoor. Want volgens mij zijn die binnen handbereik.” Hoe ben je in dit vak gerold? “Ik heb zelf nu 6 jaar ervaring opgedaan in de zorg. Daar heb ik ook heel duidelijk gezien dat deze doelgroep behoefte had aan andere aanpak. Zij voelden zich echt buitengesloten en waren niet gelukkig. Er waren barrières, die heb ik nu omgezet naar iets dat juist onze kracht is.” Hoe onderscheid jij je van vakgenoten? “Ten eerste voeren wij continu onderzoeken uit om de hulpvragen boven tafel te krijgen. De resultaten hieruit delen wij met andere instanties zoals gemeente en andere welzijns- en zorginstellingen. Daarnaast onderscheiden wij ons door heel open en duidelijk te zijn. Wij vertellen onze cliënten waar ze recht op hebben en spelen volledig open kaart. Er zijn geen verborgen doelen, alles is heel transparant. Betrouwbaarheid en eerlijkheid zijn uitgangspunten in de werkwijze, mensen kunnen op ons bouwen. Tot slot bewaken wij constant de kwaliteit van onze zorg en hulpverlening. Hier zijn we scherp op. Iedere medewerker committeert zich aan deze basisprincipes.”

Welke waarde vind jij belangrijk? “Respect; ongeacht afkomst of rol in de maatschappij. Goed luisteren naar elkaar. Ik vind dat wij als mens ook iets moeten betekenen voor elkaar. Wij verlenen zorg, er werken veel mensen bij ons en stagiaires en vrijwilligers krijgen de kans om te leren en zich te ontwikkelen. Ontwikkeling vinden wij belangrijk. Wij hebben oog voor de hele mens.” Waar sta je over vijf jaar? “We groeien momenteel heel hard. In eerste instantie probeer ik dus nu om de groei goed te laten verlopen. We zijn nu vooral een zorginstelling. We willen graag adviesorgaan zijn. Meedoen met verschillende projecten of die opzetten. Zoals bijvoorbeeld beschutte werkplekken creëren. Het zou mooi zijn als we dit concept kunnen uitbreiden naar andere plaatsen in de regio zodat zij ook gebruik van deze specifieke zorg kunnen maken. We blijven continu peilen wat de behoeftes zijn. Aan de hand daarvan kunnen nieuwe samenwerkingen en projecten ontstaan.” Hoe bevalt wonen en leven in deze wijk? “Stadshagen is een mooie wijk. Alles is binnen handbereik. Zoals het Cultuurhuis, de winkels, de bibliotheek. Alle faciliteiten zijn aanwezig. Je kunt hier lekker hardlopen, winkelen of zwemmen bij de Milligerplas. De contacten met de buren zijn heel goed, er is echt een sociale sfeer hier.

Meer informatie: www.facebooserdar.pass.1 of www.s-zorgt.nl


Wijkwethouder aan het woord

Het gaat goed met Stadshagen Door Alice Tekst Sinds jaar en dag is René de Heer de wijkwethouder van Stadshagen. Reden voor de Vinexpress om de wethouder te bevragen. Een terugblik, maar vooral een vooruitblik op de wijk. “In de wijk waren de gevolgen van de economische crisis merkbaar; er werd minder gebouwd, wegen nog niet afgemaakt. Wel zijn er mede daardoor ook mooie nieuwe (tijdelijke) initiatieven ontstaan. Zoals een speelplek bij de Klokkengieterlaan, de moestuin in Breecamp-Oost of stadsakkerbouw bij de Rozentunnel. Nu de economie aantrekt, kan er weer voortvarend verder gegaan worden met de wijk. In 2020 zullen Breecamp-Oost, Werkeren en Frankhuis af zijn. Dan telt Stadshagen ongeveer 25.000 inwoners. In 2017 wordt duidelijk hoe het volgende gebied, Breezicht, er uit zal gaan zien. Streven is dat in 2018 gestart wordt met de bouw hiervan. Hier wordt een hele buurt achterelkaar neergezet. Dit zullen andere woningen worden dan wat er al staat. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel. Ook spelen we in op andere gezinssamenstellingen, meer alleenstaanden. Mensen hebben andere woonwensen: een kleiner huis, een werkplek aan huis. Deze wensen en behoeftes worden gepeild door trendbureaus, wij haken hier op in.

‘De jongeren hun plek echt gegund’

Dynamiek in de wijk Wat betreft de resultaten? Er is veel te noemen. Zoals Park de Stadshoeve, de bouw is gestart en de oplevering komt steeds dichterbij. De extra ontsluiting van Breecamp-Oost via Laan der Molens is een feit. De Sutu/Pannakooi bij CSV is

gerealiseerd. De Brede School is geopend. En last but not least, met de bouw van het station is inmiddels gestart. Bij de start van nieuwe bouwactiviteiten zijn er in Stadshagen altijd opvallend veel nieuwe bewoners, dat zegt wat over de betrokkenheid. Uit het buurt-voor-buurtonderzoek kwam ooknaar voren dat mensen in Stadshagen heel tevreden met hun omgeving zijn. Ze waarderen de wijk met een 7,4. Je ziet dat mensen hier graag wonen, ze verhuizen wel, maar blijven vaak in de wijk. Chillplek Een andere mooie ontwikkeling in de wijk is de manier waarop er met jongeren omgegaan wordt en hen een plek gegeven wordt. Stadshagen is een van de meest kindrijke wijken in de stad en zelfs van het land. Nu is de grootste groep nog klein, straks betekent dat veel jongeren. Dat vraagt onder andere om voorzieningen. Daar spelen wij als gemeente op in, we hebben hen een betonnen bank in het Twistvlietpark gegeven als chillplek. Prima dat zij daar gezellig samen zitten. Het zou mooi zijn als zij hun eigen rommel dan ook even opruimen. Het is ontzettend tof trouwens, het winkelcentrum heeft dit heel positief opgepakt en de jongeren hun plek ook echt gegund.

het strand. En daar zit je dan in de zomer op het terras aan het water, je waant je bijna in een vakantieland. Dan denk ik: Wat een prachtige plek is dit toch! Het centrum op redelijke afstand, winkels en andere voorzieningen in de wijk binnen 10 minuten bereikbaar. En straks stap je op de fiets, je bent in 3 minuten bij het station en slechts met één overstap zijn alle steden in Nederland binnen bereik. Welke wijk in Zwolle heeft dat?

inloopavonden, deze worden gretig en in grote getale bezocht.

Sociale cohesie Nu we druk doende zijn met het afbouwen, komen we steeds dichter bij het oorspronkelijk gebied. Zoals de Hasselterdijk, het oude Frankhuis. Tijdens de laatste inloopavond was ook een groepje bewoners van de Hasselterdijk aanwezig. Toen werden wij als gemeente enigszins met de neus op de feiten gedrukt, we waren hen een beetje uit het oog verloren. Zij willen vaker en meer betrokken worden bij de ontwikkelingen in Stadshagen, bij hun buren zogezegd. In deze wijk heerst een sociale sfeer. Er is bij festiviteiten, zoals het Stadshagenfestival, zichtbaar cohesie. Iedereen voelt zich betrokken, hoort erbij en wordt gewaardeerd. Dat is ook terug te zien op onze

Prettig wonen Omdat er de komende drie jaar nog flink aan de weg getimmerd wordt, zal er de nodige overlast zijn. Natuurlijk proberen we dit zoveel mogelijk te beperken. Maar enige mate van hinder is helaas onvermijdelijk. Wegen zijn soms afgesloten, mensen zullen dan moeten omrijden. Ik vraag hiervoor begrip en flexibiliteit. Het zou mooi zijn als mensen wat vaker de fiets pakken bijvoorbeeld, of wat later of vroeger aan hun werkdag beginnen, als ze dat kunnen. Dat voorkomt al een hoop verkeershinder. Het is tijdelijk en uiteindelijk wordt het allemaal beter. Het is nu al prettig wonen in deze wijk, de komende jaren werken we er aan dat het woongenot nog groter wordt.”

‘Wat een prachtige plek is dit toch’

Politiekids Na het succes in Holtenbroek zijn we ook in Stadshagen gestart met Politiekids. De kinderen volgen een serieuze opleiding, krijgen een training. Het effect is dat de kinderen gekend worden, het zijn geen anonieme individuen meer. Dat maakt het voor de politie makkelijker om ze aan te spreken op hun gedrag. Mooi aan deze training is dat de kids werken aan hun eigen fitheid, sportiviteit en weerbaarheid. Bovendien zorgt het er ook voor dat ze alert zijn op de omgeving en zo een signalerende functie krijgen. Er zijn extra ogen en er is sociale controle op een positieve, verbindende manier. Nederland binnen bereik Inmiddels is Stadshagen een woonwijk die een stevig onderdeel van de stad is. Alle voorzieningen zijn aanwezig. Er is een tijdelijke wielerbaan, een café aan

René de Heer; mensen in Stadshagen zijn heel tevreden

Foto: Erica Donker

Start verkoop kavels Carré Werkeren Een eigen woning bouwen aan het water in Stadshagen? Dat kan in deelplan Carré in Werkeren. De gemeente Zwolle is gestart met de uitgifte van kavels voor vrijstaande woningen. Wie geïnteresseerd is in een kavel, kan zich inschrijven tot en met dinsdag 7 maart.

zijn recht te laten komen zijn bebouwingsrichtlijnen opgesteld. Deze staan beschreven in de verkoopbrochure die is te downloaden op www.zwolle.nl/kavels. De vier kavels liggen in het zuidelijk deel van Werkeren, nabij de Vrieswijkstraat. Het grondoppervlak loopt uiteen van 423 m² tot 580 m².

De huizen in Carré hebben een herkenbare basisstijl die past bij geheel Werkeren. Accentverschillen in de architectuur en variatie in de ligging van de kavels dragen bij aan een afwisselend straatbeeld. De achter- en zijtuinen van de woningen versterken het groene karakter van Carré. Om de eigen stijl van Carré volledig tot

Inschrijven voor een kavel kan tot en met dinsdag 7 maart, 16.00 uur door het inschrijfformulier in te leveren bij notariskantoor Het Notarieel, Eekwal 8 te Zwolle. Het inschrijfformulier is te vinden in de verkoopbrochure. De loting vindt plaats op donderdag 9 maart om 16.00 uur in het Stadskantoor van de gemeente Zwolle (Lübeckplein 2).

05


Volg de Zwolse gemeenteraad

Gastlessen over geld op Zwolse basisscholen Hoe ga je om met geld? Dat leren basisschoolleerlingen in de ‘Week van het geld’, die dit jaar van 27 tot en met 31 maart gehouden wordt. In deze nationale projectweek voor het basisonderwijs worden verschillende activiteiten georgani seerd zoals gastcolleges van financiële professionals. Scholen die mee willen doen kunnen zich aanmelden via: www. bankvoordeklas.nl. Wethouder Jan Brink geeft op maandag 27 maart een gastles op één van de scholen die zich hiervoor op de website hebben aangemeld. Eind februari wordt bekend gemaakt op welke school.

Wist je dat je de vergaderingen van de gemeenteraad op maandagavond live kunt volgen via internet? Over welke onderwerpen de raad praat, lees je in de raadsagenda die tien dagen van te-

voren verschijnt. Je bent natuurlijk ook van harte welkom in de Raadzaal. Laat ook vooral horen wat je vindt van de onderwerpen waarover de Zwolse raad een besluit neemt. Spreek in tijdens het

Raadsplein, stuur een e-mail of benader de fracties. Kijk voor meer informatie op www.zwolle.nl/gemeenteraad

Feestelijke start bouw kadewoningen in Frankhuis Ondanks de vorst was er op 19 januari grote belangstelling van omwonenden en toekomstige bewoners voor het bijwonen van de start van de bouw van acht kadewoningen in Frankhuis. René de Heer, wijk- en projectwethouder Stadshagen, startte de werkzaamheden door het in cement storten van een tijdcapsule. In de capsule zitten boodschappen van de nieuwe bewoners en een krant van die dag. De tijdscapsule werd in een apart blok gegoten, want er werd in verband met de kou niet gebouwd. Het blok wordt op een

later tijdstip in een van de tuinmuren verwerkt. Het woningbouwproject vormt het sluitstuk van dit deelgebied rondom de haven. Als vlak na de zomer de acht woningen gereed zijn, worden nog eens vier woningen toegevoegd langs het haventje en is het gebied af. De nieuwe bewoners waren enthousiast en positief en maakten foto’s binnen de fundering van hun nieuwe woning. De kinderen vonden elkaar al gauw om samen te spelen. En de chocolademelk viel met de kou bij iedereen goed in de smaak.

Zwolle zoekt stemmentellers De gemeente Zwolle zoekt stemmentellers voor woensdagavond 15 maart 2017, de dag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Kun je die avond? Je krijgt een vergoeding voor jouw werkzaamheden. Het is wel belangrijk dat je minimaal 18 jaar bent en in de gemeente Zwolle woont. Als je belangstelling hebt, meld je dan aan op www.driessen.nl/stemmenteller. Je vindt daar ook meer informatie over de klus.

06


Natuurbekijks door Louis Zandbergen

Volg de kokmeeuw Voor de dertiende keer speur ik half januari de wijk Stadshagen af naar de watervogels. Eens per jaar doe ik deze speurtocht. Altijd op een zondagochtend, want dan is het nog rustig in de wijk. Deze inventarisatie is onderdeel van een grote Europese telling. Normaal worden de natuurgebieden afgestruind maar er komen ook best veel watervogels in de wijk voor en dat is dus ook zinvol om te monitoren. Spannend Vooraf heb ik toch een bepaalde spanning in mijn lijf. Krijg ik nu een ijsvogel in beeld? Sluipt er een roerdomp langs de waterlijn? Hoor ik een waterral vanuit het riet ‘gillen’? Is ‘onze’ Poolse meerkoet met de halsring C18 weer bij ons om te overwinteren? Achteraf constateer ik dat alle vragen negatief zijn. Maar vooraf weet je het nooit. Op een lantaarnpaal op een rotonde midden in de wijk zie ik een stormmeeuw. Dat is ook een leuke waarneming. Kokmeeuw Al dertien jaar prijkt de kokmeeuw op plaats nummer 1. Onbetwist. Overigens is dit nu wel een soort die moeilijk te tellen is. Niet wanneer ze op een rij op een brugleuning zitten, maar vooral wanneer ze opvliegen en door elkaar vliegen. Ik moet soms een aantal aannemen. Is het jou ook opgevallen dat de kokmeeuw eind van de dag naar het oosten vliegt? Ze overnachten niet in Stadshagen. Ze komen hier om hun kostje te halen. Ze slapen op de Zwolse Bomhofsplas. Op het water, want dat is een veilige plek tegen bijvoorbeeld een voedselzoekende vos. Zwanen en ganzen doen dit ook. De kokmeeuw heeft een ander kleed in de winter dan in de zomer. In de winter lijkt het wel of ze een soort koptelefoon op hebben terwijl in de zomer de kop compleet chocoladebruin is. Eind februari, begin maart zie je de eerste kleuraanpassingen. De ene kokmeeuw verkleurt sneller dan de ander. Het is leuk om die verschillen te zien. Dus… volg de kokmeeuw!

Een rij kokmeeuwen in winterkleed op een brugleuning

De telling De dag voor de feitelijke telling fiets ik alvast eens rond het Twistvlietpark. Dit is toch de plek waar de meeste watervogels geteld worden. Het is goed weer en allerlei eenden soorten laten zich goed zien. Ik zie ook twee futen. Die nacht wordt het kouder met weinig wind. Ongeveer de helft van het water zit dicht door ijs. Tijdens de telling spot ik geen fouten

Foto: Reinier Smabers

meer. Deze vogelsoort jaagt op visjes onder water. Onder ijs past niet bij deze vogel. Ook de ijsvogel laat zich niet zien. Eigenlijk moet die de anti-ijsvogel heten. IJs is zijn grootste vijand. . De afgelopen drie jaren waren topjaren met veel aanwas door de zachte winters. Ik vermoed dat deze vogel nu weer minder vaak gezien wordt in de wijk. De nacht na de

Dertienjarig winterinventarisatie watervogels Stadshagen VOGELSOORT

Kokmeeuw

Meerkoet

echte telling gaat het serieus vriezen. Met weinig wind vriezen later ook de enkele wakken dicht. Wanneer ik de telling een week later had moeten doen, zou ik waarschijnlijk maar vijftig procent van het eerdere aantal waarnemen. Het is en blijft een momentopname.

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

111

185

180

159

269

168

250

239

176

251

Wilde eend

133

Waterhoen

62

Kuifeend

270

133

272

199

161

150

323

246

2008 2007 284

202

121

139

2006

2005

205

169

258

71

98

164

163

139

152

177

207

239

172

247

272

218

34

53

16

12

28

16

33

44

50

37

39

22

58

21

153

75

75

80

44

3

0

30

32

4

5

Knobbelzwaan

16

8

9

29

19

17

7

19

14

10

6

Blauwe reiger

6

2

5

3

3

3

3

6

1

Grote Canadese gans

Wintertaling

Watersnip

Aalscholver

Nijlgans

Fuut

Grauwe gans

IJsvogel

Tafeleend

Smient

Stormmeeuw

Krakeend

Slobeend

Dodaars

Zilvermeeuw

Nonnetje

Kleine mantelmeeuw

Grote zilverreiger

Waterral

Totaal

35 6

0

2

2

0

5

0

3

7

1

2

8

0

0

0

0

0

0

708

84

24 9

6

6

4

3

2

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

757

1

6

0

4

3

6

0

1

9

6

1

0

0

0

0

0

0

0

0

731

45 7

0

3

0

4

2

0

10 8

0

2

1

1

0

0

0

0

0

805

40 3

0

7

2

5

0

0

3

3

0

0

0

0

1

0

0

0

0

780

11 0

0

6

0

4

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

634

0

7

0

7

3

1

0

0

11 0

0

0

0

0

2

2

1

0

0

684

18 6

0

5

3

0

0

0

6

4

0

0

0

0

5

1

0

1

0

876

14 6

0

2

2

0

0

0

2

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

754

0

11 0

0

2

0

0

0

4

5

0

0

0

0

0

0

0

0

1

691

0

8

0

3

6

2

2

0

0

7

0

34 0

0

0

0

0

0

0

691

0

0

0

0

0

0

4

0

0

3

4

0

0

0

0

8

7

12

0

8

6

0

0

0

4

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

841

0

0

513

Kokmeeuw in zomerkleed Foto: Reinier Smabers

Werkgroep Tuinen heeft hulp nodig Door Alice Tekst De werkgroep Tuinen van Park de Stadshoeve heeft flinke stappen gezet. Cor Zenhorst, bij dit project betrokken vanaf het eerste uur: “In samenwerking met meerdere partijen willen we zorgen dat eind maart de contouren van de tuinen er liggen. We hebben de laatste aanpassingen van de tuinlayout gedaan. We hebben heel hard mensen nodig die willen helpen met de aanleg en met tuinieren. Verder zijn

we op zoek naar mensen die willen organiseren en coördineren.” De contouren van de tuinen zijn eind maart zichtbaar. Twee tuinen komen om en achter de huidige dierenschuur te liggen en 1 tuin komt links te liggen tegen over de grote waterspeelplaats langs het pad dat over het Park Stadshoeve naar de Vlieger gaat. Vanaf maart wordt er gezaaid. Bloemen, groentes, fruit. Er wordt getuinierd volgens de biologische en Veltprincipes. Zo gebruikt de werkgroep geen

gif en is wisselteelt het uitgangspunt. Belevenistuin De tuinen komen tot stand in samenwerking met alle vrijwilligers van Park de Stadshoeve, Werk in de Wijk, branchevereniging voor ondernemers in het groen en de nieuwe vrijwilligers die zich melden. De tuinen worden in drie concepten ingedeeld: een biologische moestuin á la Velt, een belevenistuin (met onder andere veel kruiden en bloemen) en een tuin waar voorbeelden te zien zijn voor je eigen achter

en voortuin in de wijk. De werkgroep Tuinen is zoals gezegd dus naarstig op zoek naar menskracht. Op de vraag wat die mensen moeten kunnen, is het antwoord van Zenhorst duidelijk: “We zoeken mensen die willen meehelpen met allerlei werkzaamheden. Van zaaien, wieden, snoeien, bemesten tot en met composteren, je kunt het niet zo gek bedenken.” Vrijwilligers kunnen zich melden via info@parkdestadshoeve.nl en meer info is te vinden op www.parkdestadshoeve.nl

07


Trends in de woningmarkt

Door Alice Tekst Wereldwijd wonen er steeds meer mensen in steden. Ook in de regio Zwolle trekken meer mensen naar de stad en naar de buitenwijken daarvan. Zoals Stadshagen. Onlangs is in deze wijk de bouw weer gestart. Bij het neerzetten van nieuwe buurten wordt rekening gehouden met de veranderde behoeftes ten aanzien van wonen. Uit tal van onderzoeken blijkt dat er drie trends uitspringen die onze toekomstige woonvraag bepalen. Ten eerste wordt er veel belang gehecht aan wonen met gelijkgestemden. Een voorbeeld daarvan is om in een buurtschap te wonen waar bepaaldespullen en ruimten samen gedeeld worden. In huizen die ecologisch gebouwd zijn. Mensen hebben behoefte aan geestverwanten om hen heen. Zodat zij elkaar kunnen stimuleren en inspireren. Naast samen optrekken blijft ook de behoefte aan voldoende privacy bestaan. Transnationaal Een tweede trend voor de komende jaren is een toename in transnationaal wonen

en meerhuizigheid. Zonnen op het strand in Griekenland terwijl het in Nederland koud is. Genieten van de van familie in Turkije, om daarna weer naar de kinderen en kleinkinderen in Stadshagen te gaan. Wonen in twee landen wordt steeds populairder. Bij ouderen van Nederlandse en andere afkomst. De derde trend is de verdienstelijking van het wonen. Comfort is belangrijk. Voorheen hadden mensen behoefte aan ruime woningen met grote tuinen. Omdat er sprake is van vergrijzing en daarnaast een generatie die een drukbezet leven hebben, is deze vraag nu anders. Nu spreekt het bewoners meer aan om relatief kleinere huizen te hebben die makkelijk te onderhouden zijn. Met tuinen die opgaan in de omgeving. Wonen bij gelijkgestemden en op duurzame, verantwoorde wijze. Dat is het nieuwe credo voor de komende jaren. Betaalbaar Er zijn daarnaast nog een aantal factoren die een rol spelen bij deze verandering. Zoals de vergrijzing, het toenemende aantal huishoudens van alleenstaanden

en een grotere behoefte aan betaalbare woningen. Want door de strengere hypotheekregels, is de financiering voor een koopwoning wat lastiger rond te krijgen. Een koopwoning zorgt weliswaar voor vastigheid, maar de waardeontwikkeling is onzeker. Een huurwoning biedt flexibiliteit. Afgezien van het feit dat een koopwoning voor velen tegenwoordig financieel moeilijker haalbaar is, is het logisch dat jonge werkenden in steden steeds vaker huren. Want zij hebben een grotere behoefte aan flexibiliteit en zijn minder honkvast. Huren lijkt in veel gevallen het nieuwe kopen. Volgens trendwatchers gaan we naar een gebruikseconomie waarin producten niet meer gekocht worden. Het draait niet om bezit, maar om gebruik. Zo wordt ook tegen huizen en wonen aangekeken. Door het huren van een woning is de huurder ook aan een plaats gebonden, maar een opzegtermijn van één of twee maanden maakt wonen vrijer en minder gebonden. De voorgaande jaren hebben veel mensen hun verhuisbehoefte onderdrukt. Mede ingegeven door de lage rentestand

worden er weer aanzienlijk meer woningen verkocht dan voorheen. Meer huren Toch is het voor veel mensen moeilijk een financiering te krijgen. Ook is de perceptie van de huizenwaarde anders. Deze stijgt niet vanzelfsprekend elk jaar. Doordat de jongere generatie meer zal huren, wordt er minder ver vooruitgekeken. Daardoor zal er meer doorloop in buurten zijn. Mensen verhuizen eerder en vaker. Tot slot is ook de grootte van de huishoudens en het aantal daarvan van grote invloed op de bouw van huizen. Een belangrijk gegeven is dat momenteel de helft van de bevolking in steden woont. Tot 2050 zal dit naar alle waarschijnlijk groeien tot 70%. De grootte van de huishoudens neemt af. Kleinere gezinnen en meer alleenstaanden. Bronnen: Vervagende grenzen, duidelijke contouren van DTZ Zadelhoff Veranderende woonwensen van www.vbowonenenzo.nl

Meidenwerk ‘GirlZ’ Jongerencentrum Level Z gaat beginnen met het meidenwerk genaamd ‘GirlZ’. Travers Welzijn organiseert in samenwerking met Level Z meidenwerk in Stadshagen. Meiden tussen de 10-15 jaar zijn welkom op deze middagen. Amber Poppe loopt stage bij Travers Welzijn en heeft dit nieuwe project opgezet. Ze vertelt: “We gaan ons onder andere bezig houden met henna tattoos, mode en make-up, kortom allemaal meidenac

tiviteiten.” Op woensdag 15 februari is begonnen met een modecollage. Activiteitenagenda 1 maart 14.00 tot 15.30 uur Rap 8 maart 14.00 tot 15.30 uur Henna tattoo 15 maart 13.15 tot 14.30 uur Self defense Lijkt je het leuk om hier aan deel te nemen? Meld je dan aan bij Amber Poppe, a.poppe@travers.nl

NLdoet-activiteiten in Stadshagen Door Erica Turmel-Donker Op 10 en 11 maart aanstaande wordt weer het jaarlijkse NLdoet georganiseerd. Dit is de grootste vrijwilligersactie van Nederland en is een initiatief van het Oranje Fonds, samen met duizenden organisaties in ons land. Ook in Stadshagen zullen op die twee dagen de handen uit de mouwen worden gestoken. NLdoet zet voor twee dagen vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om ook mee te helpen met een klus in de directe omgeving. Veel sociale initiatieven draaien op vrijwilligers. Daarom laat het Oranje Fonds door middel van NLdoet zien hoe belangrijk deze mensen

08

zijn voor onze samenleving. Bovendien laat de actie ook zien hoe leuk vrijwilligerswerk kan zijn. Een overzicht van de klussen in onze wijk: Vrijdag 10 maart: ‘Bingo’ in het Zonnehuis Zaterdag 11 maart: ‘Omheining plaatsen om de levende tuinen’ bij Park de Stadshoeve Zaterdag 11 maart: ‘Meer bloemen voor de Meanderhof’ – Tiendschuurstraat 66 Zaterdag 11 maart: ‘Wilgen knotten’ bij Zorgboerderij Polderzicht – Hasselterdijk 43 Via www.nldoet.nl kunt u alle aangemelde klussen vinden, zelf een klus opgeven of zich aanmelden als vrijwilliger.


Eerste lichting Rode Kruis Kids geslaagd voor examen Door Erica Turmel-Donkert Weten wat je moet doen als iemand hulp nodig heeft of als je zelf in nood zit. Dat stond de afgelopen maanden voor tien kinderen uit groep zeven en acht centraal tijdens hun EHBO-lessen bij het Rode Kruis Zwolle. Vier van de tien kwamen uit Stadshagen en ze hebben allen eind januari met succes hun examen afgelegd. Een mooie gelegenheid om meer over deze eerste groep Rode Kruis Kids te weten te komen. De eerste groep kinderen is eind september vorig jaar gestart met hun EHBO-cursus. De in Stadshagen wonende Yolanda Zandstra, instructeur en coördinator van de Rode Kruis-opleidingen, heeft de kinderen intensief begeleid. “Samen met een zestal andere Rode Kruisleden heb ik deze nieuwe opleiding opgezet. Wij zijn ook de begeleiding tijdens de lessen en hun examen. We vinden het belangrijk dat de jeugd bij onze afdeling wordt betrokken. We hebben vanwege de vergrijzing nieuwe aanwas nodig en dit is een prachtige manier om dat hopelijk voor elkaar te krijgen. De kinderen zijn ook flexibel, we kunnen ze nog veel leren en ze staan overal voor open”, vertelt Zandstra. Elke dinsdagavond kwamen de kinderen bij elkaar voor weer een nieuwe module uit hun lesboek. Ze hebben onder andere geleerd wat ze moeten doen bij brandwonden, hoe een verbandje aangelegd moet worden en wat de stabiele zijligging inhoudt. Na het behalen van hun examen kunnen de kinderen doorstromen naar de verdiepingslessen en zijn ze daarna nog steeds enthousiast, dan kan er in september van dit jaar gestart worden met de jeugdopleiding. Wel moeten de kinderen minimaal 12 jaar oud zijn om daar aan mee te mogen doen. Enthousiast en gemotiveerd “De kinderen zijn erg enthousiast en vinden het super leuk. Het is regelmatig

Extra yogagroep in het Cultuurhuis Yoga is een bewegingsactiviteit die bestaat uit ontspanningsoefeningen, waarbij lichaam en geest in balans komen. Yoga heeft veel positieve effecten op de gezondheid, zoals: betere doorbloeding, betere nachtrust, minder last van nek-, schouder- en rugklachten, een betere concentratie, verlaging van de bloeddruk en verbetering van de ademhaling. Rust en ontspanning vormen de basis tijdens deze lessen. De deelnemers leren hierbij naar hun eigen lichaam te luisteren en bij yogabeoefening geeft u aandacht aan uzelf. Op donderdag van 11.30-12.30 uur is er een extra yogagroep in het Cultuurhuis. Voor meer informatie en/of aanmelden (voor een proefles), kunt u contact opnemen met WijZ, tel. 038 8515700. Tai chi Een gevarieerd aanbod Tai Chi en Chi Kung-oefeningen vanuit de klassieke principes. Met o.a. aandacht voor ontspanning, focus, gronden, lichaamshouding en ademhaling. Het symbool van Tai Chi is Yin en Yang en de oefeningen worden gekenmerkt door zacht vloeiende

De Rode Kruis Kids oefenen op elkaar met het aanleggen van een wondsnelverband

voorgekomen dat ze thuis dingen over de lesstof hebben opgezocht en de resultaten meenamen naar de volgende les. Ze vonden een uur les hebben ook veel te kort”, aldus Zandstra. De meeste kinderen uit de eerste groep komen terug voor de verdiepingslessen en tevens zijn er een aantal kinderen geïnteresseerd voor de jeugdopleiding. Het belangrijkste van de cursus was een stukje bewustwording. “We willen de kinderen leren en bewust maken dat ze altijd iets kunnen doen. Dat ze zonder spanning op een situatie kunnen afstappen en vragen of ze kunnen

bewegingen die vanuit rust en concentratie doorlopen worden. Meditatie in Beweging! De bewegingen bevorderen het circuleren van energie in het lichaam en optimaliseren daarmee uw gezondheid. Tai Chi is gericht op bewegingsvrijheid en zelfvertrouwen, werken aan uw innerlijke balans en focus, goed voor coördinatie en concentratie. Kom zelf ervaren wat Tai Chi voor uw kan betekenen. Elke vrijdagochtend (09.30-10.30) is er in het Cultuurhuis Tai chi. De les wordt verzorgd door Saskia van Noort. Voor meer informatie en/of aanmelden kunt u bellen met WijZ tel. 038 8515700. Stijldansen Wekelijks wordt er op dinsdagavond, 19.30-20.45 uur, gedanst in het Cultuurhuis. Tijdens deze les leert u verschillende dansen van het stijldansen. Hierbij kunt u denken aan onder andere de quickstep, Engelse Wals, cha cha cha. Een ontspannen manier van bewegen, waarna er tijd is voor gezelligheid met koffie/ thee of een drankje. Voor meer informatie en/of aanmelden kunt u contact opnemen met WijZ, tel. 038 8515700.

helpen. Die hulp kan bestaan uit het aanspreken van omstanders voor extra hulp of door zelf eerste hulp te verlenen.” Eind januari heeft de eerste groep Rode Kruis Kids examen gedaan. Op en rond het terrein van de AV PEC-1910 werden met behulp van Lotusslachtoffers echte situaties nagebootst. Hiervoor had de brandweer enkele autowrakken ter beschikking gesteld en ook was de politie aanwezig – mede omdat de Politiekids van Holtenbroek ook hun EHBO-examen mocht afleggen. Alle kinderen zijn geslaagd en hebben een certificaat ontvangen.

BeweegSamen - Samen is leuker dan alleen! ‘Sinds ik deelnemer ben van BeweegSamen ga ik er weer meer op uit, voel ik me fitter en heb ik leuke mensen leren kennen’ Houdt u van fietsen, maar kan uw vaste fietsmaatje niet (meer) mee? Wilt u graag zwemmen, maar liever niet alleen? Of wilt u samen met een maatje naar een beweeggroep? Het lijkt allemaal heel gewoon, maar als het niet meer lukt zijn deze activiteiten zo bijzonder. Bij BeweegSamen kan een vrijwilliger, samen met u, die gewone dingen weer mogelijk maken. Niet één keer, maar gedurende een langere periode. Want samen bewegen is leuker dan alleen! Voor wie? BeweegSamen is speciaal voor mensen die door omstandigheden niet meer in staat zijn om aan beweegactiviteiten te doen die hij of zij graag wil doen. Bent u bijvoorbeeld slechter ter been, door ziekte of een beperking, of kent u geen mensen om de activiteiten samen mee te doen? Doe dan met ons mee!

Foto door Yolanda Zandsta

Tweede groep In februari gaan de meeste kinderen verder met hun verdiepingslessen. Ook start een nieuwe groep Rode Kruis Kids, zij beginnen op dinsdag 14 februari. Yolanda Zandstra hoopt dat deze tweede groep net zo’n succes wordt. Voor deze tweede groep zijn nog enkele plaatsen beschikbaar en in de eerste paar lessen is instroom mogelijk. Meer informatie hierover is te verkrijgen via jeugd-ehbo@rodekruis-zwolle.nl

Hoe werkt BeweegSamen? De buurtsportcoach gaat met u in gesprek over uw wensen en mogelijkheden. Daarna gaan we op zoek naar een vrijwilliger die bij u past. Vervolgens wordt er een kennismakingsgesprek gepland met u en de vrijwilliger. Als er een goede klik is, kunt u samen met uw beweegmaatje activiteiten ondernemen die u fijn vindt om te doen. Vrijwilligers BeweegSamen gaat om één op één contact met iemand die – om uiteenlopende redenen – zijn of haar favoriete activiteiten niet meer kan doen. De match komt tot stand op basis van een verwachte persoonlijke klik en overeenkomst in interesse. Aanmelden en kennismaken Voor meer informatie en aanmelden als deelnemer of vrijwilliger kunt u contact opnemen met de buurtsportcoaches (Marloes Holterman of Linda Schwering) van Sportservice Zwolle, tel. 038 8515762. Email l.schwering@ sportservicezwolle.nl / m.holterman@ sportservicezwolle.nl

09


Foto: Irene Dijkhuizen Foto: Ellie Kemper

Foto: Irene Dijkhuizen

Foto: Patrick Pontier

Foto: Ellie Kemper

Winter collage Foto: Yvonne Smit

10

Foto: Irene Dijkhuizen

Foto: Yvonne Waslander

Foto: Yvonne Smit

Foto: Yvonne Waslander

Foto: Yvonne Waslander


Foto: Irene Dijkhuizen

Foto: Yvonne Waslander

Foto: Patrick Pontier

Foto: Yvonne Waslander

Foto: Yvonne Waslander

Winter collage Foto: Yvonne Smit

Foto: Yvonne Waslander

Foto: Yvonne Smit

Foto: Yvonne Smit

Foto: Yvonne Waslander

Foto: Yvonne Smit

11


Buurtwerker in Het Zonnehuis Door Riet van der Wenden Vrijwilligers zijn het cement van onze samenleving. Vooral in de zorg zijn ze onmisbaar; ze brengen warmte, compassie en de broodnodige aandacht. Deze maand staan twee vrijwilligers van Het Zonnehuis in de schijnwerpers. Alie ter Moolen en Fleur van Kwawegen werken beiden inmiddels zo’n zes jaar als vrijwilliger in het Zonnehuis, verpleeghuis aan de Nijenhuislaan. Alie heeft 38 jaar in de thuiszorg gewerkt. Na haar vertrek is ze als vrijwilliger bij Het Zonnehuis aan de slag gegaan. Fleur zocht na haar verhuizing naar Stadshagen vrijwilligerswerk dicht bij huis en kwam op die manier bij Het Zonnehuis terecht. Straten Afdelingen in Het Zonnehuis heten buurten. Zo werkt Fleur in de Dorpenbuurt en Alie in de Havenbuurt. Beide buurten worden vooral bevolkt met mensen met dementie. Is dat extra zwaar? “Dat valt wel mee”, vertelt Alie, “je sluit aan bij waar de bewoner het over heeft. Zo gebruik ik een oude doos van vroeger. Daar zit bijvoorbeeld een wasbord in, een blok zeep en plaatjes van vroeger. Ik hoef maar te vragen of ze die thuis ook gebruikten en de mensen beginnen enthousiast te vertellen.” Tegenwoordig nodigt Alie iemand uit om een kopje koffie te komen drinken, gewoon op de afdeling. “We gaan dan samen met de hand koffie zetten, op de ouderwetse manier. Ik gebruik daarvoor mooie, oude kopjes en een oude koffiekan. Er staat een pan op een petroleumstelletje. Alles is heel vertrouwd en roept herinneringen aan vroeger op. Het is heel gezellig en de aandacht doet deze mensen zo goed.” Ook kookte ze in het verleden één ochtend in de week samen met bewoners. De één schilde de aardappelen, de andere bereidde de groente en samen draaiden ze de gehaktballen. In beweging Fleur van Kwawegen probeert de mensen

ra ? st

at

Een gezellig onderonsje in de Havenbuurt. Links: Alie ter Moolen en rechts Fleur van Kwawegen

in beweging te krijgen met gym. “Ze zitten hier vaak de hele dag op de stoel en doen eigenlijk weinig. Wij gaan met een groepje van acht tot tien bewoners bewegen vanuit de stoel. We hebben van die zachte hockeysticks en ballen, waar ze prima mee kunnen spelen. Ook hier sluiten we aan op vroeger en doen we bijvoorbeeld wel eens net of we koken: we bootsen de bewegingen van aardappels stampen voor de stamppot vergroot na. Of we draaien met een bal in de handen onze eigen gehaktballen.” Bij mensen met dementie denk je al snel dat het leven alleen om henzelf draait. Maar dat is een misverstand. “Het is zo mooi om te zien dat ze naar elkaar omkijken, zorgen voor elkaar. Als iemand wordt overgeslagen bij het gooien van de bal, wijzen ze

me er op. Dat vind ik zo bijzonder.” Toch vergt het werken met dementerende ouderen wel iets van de vrijwilligers. “Het is soms best zwaar”, erkent Fleur, “maar ik kom altijd vrolijk thuis. Het kan ook heel ontroerend zijn, zoals die keer dat ik met een bewoonster een kerstviering in de kerk meemaakte. Op een gegeven moment keek ze me aan, alsof ze iets wilde vertellen, maar niet wist hoe. En toen begon ze ‘Stille nacht’ mee te zingen.” Team vrijwilligers In Het Zonnehuis Zwolle werken zo’n 245 vrijwilligers, vertelt Aukje van Essen, consulent vrijwilligerswerk. “Daarbij lopen er nog zo’n 75 tot 80 eerstejaars studenten rond. Zij maken hier kennis met het werken met deze doelgroep. Zij

worden vooral ingezet voor het halen en brengen van bewoners naar bijvoorbeeld de kapper.” Alie ter Moolen en Fleur van Kwawegen zijn zeer tevreden over de waardering en begeleiding die zij krijgen. Alie: “We worden overal bij betrokken en af en toe worden er workshops georganiseerd waar wij naar toe kunnen.” Zo heeft Fleur onlangs een lezing bijgewoond over het belang van het stimuleren van bewegen van ouderen. In het Zonnehuis zijn altijd nieuwe vrijwilligers nodig. Het vrijwilligerswerk kan soms heel simpel zijn. Een potje kaarten of de krant voorlezen. Ook interesse om deel uit te maken van het team vrijwilligers? Neem eens een kijkje op http://zgijv.nl/ het-zonnehuis/vrijwilligers.

Straatnaam belicht

Door Marjolein Pistoor Benieuwd naar de betekenis van een straatnaam? Iedere maand komt in de Vinexpress een andere straat in Stadshagen ‘voorbij’. Dit keer de Tiendschuurstraat. De Tiendschuurstraat ligt in de wijk Frankhuis en loopt in de vorm van een U vanaf

de kruising met de Tabakslandstraat tot aan de kruising met de Raatakkerstraat. In de Tiendschuurstraat staan vooral veel rijtjes huizen, maar rondom de twee speelpleintjes staan vrijstaande huizen en twee-onder-een-kapwoningen. Herkomst Tiendschuur is afkomstig van een tiende, een vorm van winstbelasting. De term

tiende wordt in de Bijbel al gebruikt, maar in Europa kennen we deze term vanaf de Middeleeuwen. Een tiende is, zoals de naam al voorspelt, een tiende deel van de oogst of opbrengst die als vorm van belasting diende. Het is de belasting van pachters en boeren die zij aan kasteelheren of kloosters betaalden. Hiervan werd dan de armenzorg en het levensonderhoud van de parochiepriesters betaald. Tevens diende deze winstbelasting als inkomstenbron voor de instandhouding van kerkgebouwen. Betaling in natura De winstbelasting werd vaak betaald in natura, ze namen dan echt tien procent van de oogst in. Om die reden moest er een grote ruimte zijn waar de oogst opgeslagen kon worden. Een tiendschuur is dan ook letterlijk de plek waar de tiende opgeslagen werd. In de loop der tijd werd er over gegaan op munten in plaats van de betaling in natura. Daardoor werd het ook mogelijk om je oogst te verpachten aan een tiendesteker. Met de opbrengst van het verpachten kon de inkomstenbelasting dan betaald worden.

12

Foto: Yvonne Waslander

Tiendpalen en tiendblokken Het was ook mogelijk dat de tiende door meerdere partijen geïnd werd. Om dit proces in goede banen te leiden was het gebied van de inning afgebakend met paaltjes. Deze paaltjes dragen de naam tiendpaaltjes en zijn soms nog terug te vinden in het landschap. Elk deelgebied van de afbakening kon dan door een andere partij geïnd worden. De deelgebieden werden ook wel tiendblokken of klampen genoemd. Huidige kerkbelasting In onder andere Duitsland is nog steeds een vorm van kerkbelasting die geïnd wordt. Als je in Duitsland lid bent van een parochie wordt er geen tien, maar negen of acht procent van het inkomen afgestaan. In Nederland verviel de verplichting om een tiende van het inkomen af te staan op 2 januari 1909. Bronnen: https://nl.wikipedia.org/wiki/Tiendschuur https://nl.wikipedia.org/wiki/Tiende


Waarom er zo veel sneeuw viel in Stadshagen Door Iris Boersbroek In de week van Blue Monday, 16 januari, was het buitengewoon winterweer. Het was koud, ’s nachts vroor het en in de nacht van maandag op dinsdag viel het eerste laagje sneeuw. De dag erop was het grauw, grijs en mistig, op woensdagochtend voelde het helemaal koud aan en begon het weer te sneeuwen. Een vreemd soort heel fijne sneeuw die wel prachtig bleef liggen op de eerder gevallen laag en de bevroren ondergrond. Op woensdagmiddag, toen de zon was doorgekomen, genoten heel veel wijkgenoten van het prachtige, sneeuwwitte landschap. Getuige ook de vele foto’s die de redactie ontving (zie pagina 10 en 11). Maar voor Jeroen Elferink was dit wel een heel bijzonder fenomeen. Jeroen is geboren Zwollenaar en woont ruim twaalf jaar in Stadshagen. Als kind fascineerde het weer hem al, onweer, regen, storm, hij kon er niet genoeg van krijgen. Toen op de lagere school het onderwerp ‘weer’ aan de orde kwam ging hij er zelf meer over lezen. Sinds 2009 heeft hij zijn eigen weerstation op het dakterras van zijn huis aan de Muurmeesterstraat en schrijft hij op websites weerberichten. Hij is helemaal autodidact, alles wat hij weet heeft hij zichzelf geleerd, in zijn vrije tijd, door er heel veel over te lezen. Enthousiast vertelt hij: “Het weer is een fascinerend iets, het laat zich niet perfect voorspellen en is prachtig om naar te kijken.” Hij doelt daarmee op verschijnselen als onweer en bliksem. Hij kan daar nog

Jeroen bij zijn weerstation op het dakterras

ademloos naar kijken en legt het ook vast met een camera op statief. Het levert inderdaad geweldige foto’s op. Industriesneeuw Jeroen legt uit: “Industriesneeuw is geen echte sneeuw maar het is bevroren mist.

Foto: Yvonne Waslander

Als die mist wordt vervuild door de uitstoot uit de schoorstenen van fabrieken, wordt de mist zwaar en dwarrelt als sneeuw naar beneden. Dat gebeurt alleen als het vriest en als er weinig wind is.”

dellen. Er zijn twee grote, die wereldwijd worden gebruikt: het Amerikaanse GFS en het Europese ECWMF; het eerste is meer gericht op de lange termijn-, het tweede op de korte termijn-vooruitzichten.

En dat waren de omstandigheden half januari. De wind was zuidoost en Stadshagen kreeg de sneeuw uit het industriegebied Voorst. De hoeveelheid sneeuw kon zelfs per straat verschillen. Berkum kreeg de sneeuw uit de Marslanden maar in de rest van Zwolle lag haast niets. “De kristallen van industriesneeuw verschillen ook van die van echte sneeuw: ze zijn kleiner, scherper, net een soort naaldjes. Het zijn dus geen vlokken.” Dat had ik inderdaad gemerkt, maar toen nog geen idee waar het door kwam.

Hij gebruikt ze onder andere om elke week een weerbericht te schrijven op een website voor Oostenrijk, zijn favoriete vakantieland. En verder houdt hij sinds 2009 een logboek bij, waarin hij alle weersgegevens over Stadshagen noteert. Hij gebruikt daarvoor meters voor wind, UV, zon, temperatuur, regen etc. Op de vraag of er al een trend te signaleren is, zegt hij: “Voor een trend heb je minstens dertig jaar aan gegevens nodig. Wel zie je ook aan de cijfers dat het de laatste twee jaar aanzienlijk warmer is geweest.” Dat geldt alleen niet voor de dag van het interview, ik kleed me warm aan en fiets tegen de gure oostenwind in terug naar huis.

Hobby Het liefst zou Jeroen van zijn hobby zijn beroep maken, maar er zijn maar heel weinig betaalde banen in die sector. Daarom volgt hij een opleiding voor docent Aardrijkskunde aan Windesheim, dat komt toch een beetje in de buurt. Naast studeren besteedt hij al zijn tijd aan het weerstation en bestudeert hij weermoOnweer boven Stadshagen juli 2015

Meer informatie op de website Fantastischoostenrijk.nl en op de Facebookpagina van Weerstation Stadshagen.

Foto: Jeroen Elferink

Anton Ekker Parket heeft de Topper onder de visgraatvloeren. Deze zijn zeer geschikt voor op vloerverwarming en in de keuken. (prijzen vanaf € 59,50 p/m2 ongelegd incl. Topbescherming)

Papaverweg 108 • 8042 EK Zwolle • 038 421 63 33 • info@antonekkerparket.nl

www.antonekkerparket.nl 13


Ambitie: Zwolle energieneutraal in 2050 Windmolens in de wijk Door Alice Tekst In de Europese Unie zijn in 2010 afspraken gemaakt met 2020 als deadline. Meer werkgelegenheid, minder armoede en kansrijk onderwijs. Ook op het vlak van milieu. Een doelstelling is om 20% van de energie uit duurzame bronnen te halen. Zoals zonne-energie, aardwarmte, bio-energie en windenergie. Wat dat laatste betreft is er de laatste tijd het een en ander gaande in Zwolle. Scania heeft het initiatief genomen om een windmolen te plaatsen op haar terrein. Dit bedrijf streeft ernaar om energieneutraal te worden. Daarnaast biedt zij andere participanten de gelegenheid om ook twee windmolens te plaatsen, een voor hogeschool Windesheim en een voor Blauwvinger Energie. In Voorst en eveneens in Stadshagen geeft dit onder bewoners de nodige beroering. Het plan van Scania, Windesheim en Blauwvinger Energie is ter beoordeling bij de gemeente Zwolle ingediend. Het college van B & W heeft het ambtelijk apparaat de opdracht gegeven om de mogelijkheden hierin te onderzoeken en vooral om de omgeving hierbij te betrekken. Daarom is een klankbordgroep met een adviserende

rol in het leven geroepen. Johan Roeland, projectleider gemeente Zwolle, licht het een en ander toe. “De gemeente vindt het in de regel mooi dat er een initiatief vanuit de maatschappij, het bedrijfsleven, komt dat een bijdrage kan leveren aan de doelstellingen, maar realiseert zich tegelijkertijd dat windmolens veel impact kunnen hebben op de omgeving. Het bureau Pondera Consult onderzoekt in opdracht van de gemeente met de klankbordgroep de mogelijkheden voor windenergie op Voorst.” Quickscan Er worden meerdere factoren onderzocht. Zoals het rendement van een molen, maar ook eventuele overlast voor de omgeving. Veelgehoorde klachten gaan over silhouetvervuiling, slagschaduw en geluidsoverlast. Uit de in de klankbordgroep getoonde resultaten van Pondera Consult blijkt dat windmolens binnen de wettelijke norm zouden kunnen. “Maar,” benadrukt Roeland, ”de gemeente heeft aangegeven waarde te hechten aan de meningen uit de omgeving. Dan speelt de beleving, het gevoel van overlast voor de bewoners een rol. In de klankbordgroep zijn we daarover in gesprek met omwonenden, bedrijven, vrienden van de stadskern en vertegen-

Perspectief vanaf Stadshagen. In de tweede is een boom gedeeltelijk onzichtbaar gemaakt om de windmolen erachter te kunnen zien. Foto: Pondera Consult

woordigers van de wijkstichtingen, zoals Stadshagen, Spoolde en Westenholte. Uit een quickscan blijkt tevens dat er meer plekken zijn in Zwolle waar windmolens zouden kunnen. Maar er vielen ook plekken af. Zoals het terrein bij Hessenpoort, omdat dit een laagvliegroute is voor Defensie. Andere plekken vallen af omdat het bijvoorbeeld beschermd natuurgebied is, zoals Stadsbroek en Mastenbroek. “Uiteindelijk zijn er 14 geschikte locaties gevonden. Zwolle is ambitieus en heeft het streven om in 2050 volledig energieneutraal te zijn. Belangrijkste motivatie is de milieuproblematiek, maar ook om onze afhankelijkheid van de oude energiebronnen kleiner te maken. De opgave is groot en de gemeente kan dit niet alleen oplossen. We moeten dit samen met andere partijen in de stad doen. En van alle duurzame energiebronnen blijkt dat windenergie het meeste rendement heeft. Maar deze vorm van energieopwekking roept veel weerstand op”, aldus Roeland. Oude windturbines “Het is natuurlijk ook complex, de leefomgeving moet beschermd worden”, vervolgt hij. “De gemeente wil goed onderzoeken welke overlast te verwachten is. Van de slagschaduw onderzoeken we tot hoever mensen hier last van kunnen hebben. Daarbij is de norm dat men maximaal 20 minuten per dag en maximaal 18 dagen per jaar last mag hebben van deze schaduw. Dat is omgerekend maximaal 6 uur per jaar. Eigenlijk heb je hier alleen last van als de zon laag staat. De norm geldt voor de meest nabije woningen.” De gemeente onderzoekt ook tegenmaatregelen in geval van hinder of overlast. Zo wordt ook gekeken naar geluidsoverlast. De oude windturbines maakten veel meer geluid dan moderne windturbines. “De techniek ontwikkelt zich snel, tegenwoordig zijn er al veel stillere windmolens.” Uit de klankbordgroep zijn verschillende vragen naar voren gekomen. Roeland: “Eén van de belangrijkste is: waarom hier?

Klimaatverandering en duurzame energie • Minimaal 20% minder uitstoot van broeikasgassen dan in 1990. • 20% van de energie komt uit duurzame energiebronnen, zoals windenergie, zonne-energie, bio-energie en aardwarmte. • 20% minder energieverspilling. Bron: 10-jarenplan Europa 2020 opgesteld door EU in 2010 Om die vraag te beantwoorden is meer inzicht nodig in de mogelijke energiemix in Zwolle, wat is er nodig om de doelstellingen te halen? In de laatste bijeenkomst gaf de klankbordgroep adviezen die de gemeente kan meewegen in de besluitvorming over windmolens op Voorst.” De resultaten van de onderzoeken van de afgelopen tijd gaan we delen met het college en de raad. Dan volgt er een stadsgesprek over de mogelijke energiemix in Zwolle. Uiteindelijk volgt er een besluit dat - naar de gemeente hoopt - door velen gedragen wordt. Geluidsoverlast De bewoners van voornamelijk Westenholte en Spoolde hebben een actiegroep opgericht en zijn vooral tegen de locatie van de windmolens. Ook twee bewoners uit Stadshagen, Sander Taconis en Klaas Schuuring, zijn voor duurzame energie maar zetten vraagtekens bij deze oplossing. Schuuring licht toe: “Ik ben in principe voor windenergie, of getijdenstroomenergie, dat zou ook kunnen in de IJssel. Ik ben voor groene, duurzame energie. Omdat als je een fossiele grondstof gebruikt, dat voor veel vervuiling zorgt.” Taconis vult aan: Bovendien raken de grondstoffen op. Olie en gas, de bodem van de put is bereikt.” Zij zijn, net als veel andere wijk-

Tropische sferen in Twistvlietpark Door Alice Tekst In 2017 komt het derde Cultuurfestival in Stadshagen. Het Twistvlietpark is op 14 en 15 juli het terrein van creatieve en sprankelende gebeurtenissen. Althans, dat is het streven van de initiatiefnemer Klaas Schuuring. Mede om dit doel te bereiken is nu een artistiek leider aangetrokken. De ervaren Michel Lau zorgt voor nieuw elan; creativiteit en inspiratie. Het thema van dit jaar is Tropical Experience. Michel Lau en Klaas Schuuring kwamen elkaar tegen in het Cultuurhuis, ze zijn hier beiden werkzaam. Schuuring als eigenaar van de Zwolse Mediafabriek, Lau als beheerder Cultuurhuis. En van het een kwam het ander, de verbinding was gemaakt. Lau: “We hebben een hele goede klik, en komen op mooie ideeën. We inspireren elkaar.” Lau zal voornamelijk actief zijn in een adviserende rol. Langzaam zal het programma vervolgens opgebouwd worden. “Ik houd me vooral bezig met het bedenken van het inhoudelijke programma, het complete plaatje.

14

En dat wil ik liefst samen met andere vrijwilligers doen.” Creativiteit Naast zijn werk als beheerder in het Cultuurhuis knapt Lau zelf caravans op, hij maakt er heuse retrostyle vakantiehuisjes op wielen van. In zijn vrije tijd houdt Lau zich bezig met allerlei creatieve zaken. Meubel- en interieurdesign, oude meubels omtoveren tot hippe, je kunt het zo gek niet bedenken of hij stopt zijn creativiteit erin. Glunderend vertelt Lau: “Naast mijn creativiteit gebruiken, vind ik het ontzettend leuk en inspirerend om met allerlei mensen samen te werken. Daarom spreekt het werken als artistiek leider me zo aan.” Doel van het Cultuurfestival is om de wijk een eigen identiteit te geven. “Zoals in Assendorp het welbekende plein daar fungeert. Dat heeft echt karakter en sfeer. Zoiets is toch ook prachtig voor deze wijk? Mijn streven is sowieso om deze wijk meer te verbinden met de rest van Zwolle, het begint een beetje een eilandje te worden. Het zou toch veel leu-

ker zijn als mensen uit andere wijken dan dit festival ook bezoeken en connecties leggen?” Spectaculair festival Omdat het festival een echte happening is, zijn er enthousiaste vrijwilligers nodig. Lau: “Hoe eerder mensen, jong en oud, zich aansluiten bij dit initiatief, hoe meer ze mee kunnen denken met de

invulling van het programma. Je hebt dan inspraak over wat er gebeurt.” Knipogend: “Natuurlijk wel binnen de grenzen van het redelijke. Maar alles is nog mogelijk. Samen komen we tot een spectaculair festival, een beleving, een gevoel van saamhorigheid. Dat is ons streven!” Meer info op www.cultuurfestivalstadshagen.nl


bewoners, voor duurzame energie. En daar waar het kan, eveneens voor windenergie. “Maar,” vraagt Taconis zich af, “waarom doen ze dit niet in de onbewoonde wereld, in de weilanden ofzo? Waarom richten zij zich niet meer op zonnepanelen? Of zetten ze een miniwaterstofcentrale neer? Want dit, de windmolens op deze plek, gaat volgens ons voor overlast zorgen.” Slagschaduw Er zijn allerlei onderzoeken verricht met betrekking tot de slagschaduw. Schuuring: “Er zijn mensen die ziek worden van de slagschaduw. Bij een windmolen van 150 meter hoog en een lage zonnestand reikt die wel 4,3 km ver. Als de zon zakt, dan zit je hier dus in de woonwijk met de slagschaduw.” Volgens Taconis zal er tevens geluidsoverlast zijn. “Het is een gebrom dat je de hele tijd hoort, vooral ‘s nachts als het stil is reikt dit ver. Je hebt natuurlijk de geluidsnormen, maar ook het gevoel. Als ik de hele tijd een motorachtig geronk hoor, dan slaap ik veel onrustiger en slechter. Met alle gevolgen voor mijn gezondheid van dien.” Aandelen voor Zwolle Vereniging Blauwvinger Energie wil terug naar de situatie van voor de privatisering van de energiemarkt. Kees de Vries, projectleider, legt uit: “We willen zelf verantwoordelijk zijn voor onze duurzame energievoorziening. Want nu gaat de winst vooral naar de grote bedrijven. Ons doel is

om de energievoorziening 100% duurzaam te maken en zoveel mogelijk lokaal op te wekken en de winst terug te brengen naar de consumenten, de afnemers zelf. Samen de lasten maar ook de (financiële) lusten. Daarom doen wij mee in dit project. Uitgangspunt is dat Zwollenaren dan aandelen kunnen kopen van een van de windmolens. De energie en de winst keert terug naar degenen die de lasten dragen. Dat maakt de beleving ook anders. Het is mijn energie, mijn windmolen. Iedereen is voor duurzame energie maar ‘niet in mijn achtertuin’. Deze discussie gaat volgens mij overal spelen.” “Natuurlijk willen wij niet dat mensen hier last van hebben. Daar nemen we ook de nodige maatregelen door ons wat betreft de slagschaduw aan de norm te houden. Ook geluidsoverlast hebben we gezamenlijk met de klankbordgroep onderzocht en dat bleek erg mee te vallen. In de praktijk blijkt vaak dat mensen die er van tevoren bezwaren tegen hadden, er na een jaar weer over ondervraagd werden en er helemaal geen klachten over hadden. Maar belangrijkste feit is; iedereen is voor duurzaam. Dus de goede intentie is zeker aanwezig.” Urban Windmills Op de vraag waarom er gekozen wordt voor windmolens is De Vries duidelijk: “Als alle geschikte Zwolse daken (woningen en bedrijven, samen goed voor ruim 3 km2) met

Windmolens in het landschap. De cirkels in beide foto’s geven de positie aan van de windmolens die door obstakels niet zichtbaar zijn. Foto: Pondera Consult

zonnepanelen zijn bedekt dan levert dat 5-10% van het Zwolse energieverbruik. Hier wordt hard aan gewerkt, naast wind is zon een goede duurzame energiebron volgens ons. Een moderne windmolen levert voldoende elektriciteit voor achttienhonderd tot tweeduizend huishoudens.” Maar waarom geen Urban windmills? “Deze lagere molens zijn geschikt voor stedelijk gebied en soms geschikt om op een huis of kantoor te plaatsen. Nadeel is dat ze tot nu toe relatief weinig energie leveren en duur zijn, de terugverdientijd kan oplopen tot tientallen jaren. Moderne windturbines hebben vaak een totaalhoogte van ongeveer 150 meter en leveren dan een goed rendement op: lager kan ook, maar het rendement neemt daarbij snel af.”

Scholen Namens de wijkbewoners zit de voorzitter van Stadshagen Totaal, Ruud Visser, in de klankbordgroep. Hij vindt het vooral belangrijk om het belang van de bewoners kritisch in het oog te houden. “Op een aantal vragen hebben we al duidelijke antwoorden kunnen vinden in de quickscan. Op andere nog niet: Waarom precies op die locatie? En er is onderzoek naar hinder voor omwonenden gedaan. Maar wat doet het voor de mensen op het bedrijventerrein? Er zijn immers ook twee scholen in de nabijheid. Is daar ook onderzoek naar gedaan? Wij vragen ons wel af: waarom nu en waarom daar?” Meer info www.zwolle.nl/windenergievoorst

Van de kinderredactie De World Press Foto

Door Jesse, Koen en Inse

Elk jaar wordt er in Nederland de World Press Foto gehouden. Er komen veel mensen naar de Grote Kerk in het centrum van Zwolle om de World Press Foto te bezoeken. Er zijn kinderen op De Schatkamer die hier ook aan mee doen. In duo’s maken kinderen foto’s met het thema ‘You and I in de wijk’. De bedoeling is dat kinderen een beeldverhaal maken van zeven foto’s van zichzelf in de wijk. Kinderen worden hierin ondersteund door Margreet Vloon, zij is vakfotograaf en heeft twee masterclasses gegeven op school. Met deze informatie zijn de kinderen aan het werk gegaan en hebben de

mooiste zeven foto’s achter elkaar gezet en daarbij een verhaal geschreven. Dat beeldverhaal wordt afgedrukt en geplakt en dat gebeurt ook in een masterclass op school. Als alles af is, gaat de vakjury beoordelen of de beeldverhalen getoond kunnen worden in de Grote Kerk tijdens de World Press Foto. In ieder geval zijn ze te bewonderen in het Cultuurhuis van Stadshagen. We hebben kinderen geïnterviewd die hieraan meedoen. De kinderen vonden het super leuk om deze foto’s te maken. Het was niet zo ingewikkeld, als je maar een mooie locatie had om de foto’s te maken. De foto bij deze tekst is gemaakt door Inse Mulder. Kom dus de foto’s bewonderen tijdens de World Press Foto.

Spannende tijden voor groep 8 Door Tisha, Sue, Sara en Lynn Het zijn spannende tijden voor de groep 8 kinderen van de Schatkamer. In januari zijn ze begonnen met de laatste Cito-toetsen voordat ze hun eindadvies krijgen voor het voortgezet onderwijs. En daar wil je natuurlijk extra hard je best voor doen. Natuurlijk is dit niet de laatste toets, want ook wij krijgen in april nog de eindtoets. Alleen hoort deze niet bij het eindadvies. Voordat we het eindadvies krijgen hebben we ook al de NiO toets gedaan. En nu dus de Cito-toetsen. We hebben een interview afgenomen onder

6

de groep 8 kinderen naar welke school ze graag willen. Een paar scholen zijn erg populair, zoals Carolus Clusius College (CCC), de Meander en Van der Capellen. Voor de voorjaarsvakantie wordt verteld door onze juf welk niveau bij ons past. Dan kunnen we in de vakantie nadenken waar we echt naartoe gaan. En dan hebben we nog een leuk half jaar en gaan we ons bezig houden met de eindfilm. De kinderen vinden het nog niet zo spannend om naar het voortgezet onderwijs te gaan, ze genieten nu nog van alle dingen die op de basisschool gebeuren. Op de foto zien we een groepje meiden die de voorlichtingenposter checken.

15


KRUIDKOEK MET ABRIKOZEN

Snel en makkelijk recept zonder meel en heel weinig toegevoegde suiker WERKWIJZE: Doe alle droge ingrediënten in een kom. Knip de abrikozen in stukjes en voeg die toe. Roer alles goed door elkaar. Voeg tot slot sinaasappelsap en melk toe en roer tot een dik beslag ontstaat. Proef het beslag, vind je het niet zoet genoeg, voeg dan nog wat suiker toe. Vet een tulbandvorm in, doe er een handje pompoen- en zonnebloempitten in en wals deze rond, zodat ze goed tegen de zijkanten aan plakken. Doe het beslag in de vorm.

OVEN: Verwarm de oven (hetelucht) voor op 190 graden. Schuif de vorm net onder het midden in de oven. Baktijd 45 minuten. Controleer met een lange satéprikker of de cake gaar is. Haal de cake uit de vorm en laat afkoelen op een bord. Eet smakelijk!

Ambitieuze Jeugd in Stadshagen

Foto: Iris Boersbroek

INGREDIËNTEN:

250 gram vruchtenmuesli (zonder suiker) 100 gram fijne havermout (eventueel in de blender vermalen tot meel) 3-5 eetlepel lijnzaad (heel) 3 afgestreken eetlepels kaneel 1 eetlepel gemalen nootmuskaat

1 eetlepel kruidnagelpoeder 1,5 eetlepel gemberpoeder zakje bakpoeder schil en sap van een sinaasappel 200 gram gedroogde abrikozen 50 gram donkerbruine basterdsuiker 1-2 deciliter (magere) melk

Goofy door Ree

Door Megan van Kampen De 15-jarige inwoner van Stadshagen Julian Küpers heeft grootse dromen. Samen met zijn goede vriend Chiel Slotman wil hij succesvol worden in de filmproductie. En je kan niet jong genoeg beginnen! De jongens zijn recent bezig met het produceren van een spannende misdaadfilm, die zich afspeelt in Stadshagen. Julian is de regisseur, en Chiel helpt bij de edits en achter de schermen. Via een Facebookoproep zijn ze aan een cast gekomen, gevuld met ambitieuze en enthousiaste jongeren die vrijwillig willen acteren in deze spannende korte film. Het door Julian bedachte verhaal gaat over een jong meisje dat van uit school naar huis fietst en onderweg van de straat af wordt geplukt. Oftewel: ontvoerd wordt. Natuurlijk zit de politie hier bovenop, maar er zijn er geen sporen of aanwijzingen te vinden die leiden naar het meisje of de misdadigers. Haar ou-

16

Als het baasje met mij gaat wandelen, neemt hij altijd poepzakjes mee en hij ruimt mijn poep netjes op. Dat moet van de politie en als hij het niet doet krijgt hij een bekeuring. Ik heb al eens eerder verteld dat ik ook niet weet waarom ik niet op de kattenbak mag. Ik ben zo klein dat dat eigenlijk best zou kunnen en waarom zijn er geen hondenwc’s, dat je de poep gewoon door kunt trekken, net als bij mensen? Maar ik snap het wel dat het opgeruimd moet worden. Poep is vies en er spelen kinderen op plekken waar ik loop en er lopen mensen die er in kunnen ders raken enorm bezorgd, en dat wordt trappen of uitglijden. Ik probeer daar wel nog erger wanneer de politie aankondigt een beetje rekening mee te houden, maar te stoppen met het onderzoek naar het soms moet ik zo nodig… vermiste tienermeisje. Gelukkig geven deze ouders het niet op, en gaan zij ver- Wat ik niet snap is al die rommel die altijd der met de zoektocht naar hun spoorloze bij de afvalcontainers staat, oude banken dochter. en planken en allerlei rotzooi. Dat staat er soms wel twee weken. Laatst nog een Julian verwacht aankomende zomer klaar bank, die er nog best goed uitzag, hadden te zijn met de opnames en edits, en de ze beter naar de Kringloopwinkel kunnen volledige film dan te exposeren in ons brengen of aan mensen kunnen geven die Cultuurhuis. Een vaste datum van deze geen bank kunnen betalen. Dat die rommel daar blijft staan is eigenlijk niet de première is nog niet bekend. schuld van de mensen die het daar hebOok hebben de twee jonge mannen een ben neergezet, maar van de mensen die YouTube kanaal, genaamd GewoonHD. het op moeten halen, denk ik. Die zullen Hier in zijn verschillende vermakende wel geen bekeuring krijgen als ze het daar video’s geplaatst, zoals challenges, een zo lang laten staan, raar eigenlijk. korte film genaamd ‘The Secret Of The Gun’ en humoristische acties. Binnenkort Ik wil ook nog iets leuks vertellen. Toen zijn zij ook van plan om nóg een kanaal het sneeuwde en het op straat best wel te beginnen, namelijk: FilmProductions. glad was heb ik heel veel mensen gezien Hier in worden dan tips en trucs uitge- die niet goed konden lopen. Ze schuifellegd over hoe je een film kan maken en den voetje voor voetje, omdat ze bang waediten. Ook verschijnen hier achter-de- ren om te vallen. Het vrouwtje is er ook zo eentje, doodsbang om te vallen. Gelukkig schermen-beelden van hun filmproject. helpt het baasje haar altijd, maar hij heeft

ook andere mensen geholpen en er waren meer mensen die elkaar hielpen. Onze vriendin heeft de boodschappen gedaan voor haar buurvrouw, die ook niet goed naar buiten durfde met de sneeuw en onze eigen buurvrouw, die waar onze cavia’s nu wonen, kwam mijn vrouwtje een paar schoenen brengen met uitklapijzertjes er onder, waarmee ze goed kan lopen als het glad is. Lief toch? Ik vind het geweldig als mensen elkaar helpen, zeker Stadshagenaren onder elkaar. Zouden er ook honden zijn die het eng vinden om te lopen als het glad is? En zou ik die dan kunnen helpen? Misschien kan ik zo’n hond wel op een slee zetten, die ik dan voortrek. Dan moet het niet zo’n grote hond zijn natuurlijk en hij zal toch ook van de slee af moeten als hij nodig moet. We zouden ook van hond-tothond door kunnen geven op welke plekken het niet glad is en onze mensen vragen zout te strooien, alleen doet dat dan weer pijn aan mijn pootjes. In ieder geval vind ik dat we elkaar moeten helpen en voor elkaar moeten zorgen. Dat geldt voor dieren en mensen. Pootje, blafje en likje van Goofy


NieuwZkidz is op zoek naar jou! Januari, goede voornemens. Ik ben dus voor de zoveelste keer begonnen met hardlopen. Na een lange werkdag besloot ik nog een rondje te lopen. Toen ik langs het Twistvlietpad liep, netjes rechts op de voetgangersstrook, kwam me een fietser achterop. Hij ging langzamer rijden en toen ik omkeek, vroeg hij of hij me wat mocht vragen, of liever een tip geven. Het ging om de kant van de weg waar ik liep. Ik liep rechts, gewoon met het fietsverkeer mee, maar hij vond dat ik links moest lopen, tegen het verkeer in. Nou loop ik al jaren hard; en ik fiets ook. Heb al vaak nagedacht over welke kant van de weg het prettigst of veiligst is. Voor mij is dat de rechterkant, met het verkeer mee. Als je tegen het verkeer in loopt en er komt je een fietser of auto tegemoet dan is op een gegeven moment de relatieve snelheid nul. Kan je elkaar niet passeren, dan moet je stoppen of afstappen. Fiets, rijd en loop je in dezelfde richting, dan kan je heel langzaam achter elkaar blijven tot je kunt passeren. Dat geldt zelfs voor lopers onderling. Maar de fietser die me aansprak, een fervent hardloper, vond dat het links van de weg moest zijn, zodat je het tegemoetkomen de verkeer kon zien. Volgens hem zou de Atletiekunie dit ook adviseren. Na een korte discussie, waarin we het niet eens werden, liep ik verder. Het zat me toch niet lekker. Vroeger was daar een duidelijke wet over, al was er wel verschil tussen binnen en buiten de bebouwde kom. Ik wist alleen niet meer precies waar wanneer. Thuis besloot ik het op te zoeken. Natuurlijk vond ik mijn redenering het meest logisch, ook als ik niet hardloop maar fiets, erger ik me regelmatig aan groepen lopers die het hele fietspad bezetten, zowel links als rechts en met moeite een beetje opzij willen gaan als je er langs wilt. Wie heeft gelijk? Het lijkt nog niet zo eenvoudig, er is geen wet meer die dat bepaalt en de voorstanders van links lopen zijn net zo fanatiek als die van rechts lopen. Wel is er een belangrijk artikel in de Wegenverkeerswet, artikel 5, dat bepaalt dat het verboden is om je zodanig in het verkeer te bewegen dat het gevaar oplevert of hinder voor de andere weggebruikers. Voetgangers, en dus ook hardlopers en wandelaars, moeten op het voetpad. Is dat er niet, dan mogen ze op het fietspad en anders op de weg, zij het helemaal aan de zijkant. Maar welke zijkant, daar gaat het me om. De Atletiekunie, de over koepelende organisatie voor hardlopers, adviseert, zeker bij het lopen in grotere groepen: “... om bij afwezigheid van trottoir, voetpad en fietspad aan de uiterst rechterkant van de weg te lopen. Dit om het achterop komende verkeer beter de gelegenheid te geven veilig in te halen of te passeren, net als dat het geval is op het fietspad. Daarbij heeft men tevens goed zicht op tegemoetkomend verkeer.” En: “Buiten de bebouwde kom kan het bij bepaalde situaties veiliger zijn om met de grote groep - als uitzondering - de linker weghelft op te zoeken, bijvoorbeeld bij een onoverzichtelijke bocht.” De hardloopclubs die actief zijn in de wijk mogen zich dat nog wel eens ter harte nemen. Net als de fietser. Bovendien: er is in Stadshagen helemaal geen gebrek aan stoepen, dus lopen op het fietspad mag eigenlijk überhaupt niet.

Foto: Hans van Eerbeek

Door Vanessa Sijens Iwan van Zon werkt al dertien jaar met jeugd, waarvan anderhalf jaar binnen Travers Welzijn. Job Bareman is derdejaars student SPH en loopt stage binnen Travers. Samen zetten zij zich in voor NieuwZkidz binnen Stadshagen. Maar wat is NieuwZkidz nu eigenlijk? Samen met de Zwolse Mediafabriek van Klaas Schuuring is het avontuur NieuwZkidZ destijds begonnen. NieuwZkidz is voor alle kinderen vanuit de wijk in de leeftijd van 9-14 jaar. Zij gaan met hun camera actief de wijk in en brengen in beeld verslag uit over uiteenlopende onderwerpen en activiteiten. Het is nieuws voor en door kinderen. Zo zegt Job: “Wij zetten kinderen in hun kracht en laten hun zelfvertrouwen groeien. Zij mogen zelf creatief nadenken en projecten bedenken om te filmen. Kinderen krijgen genoeg ruimte en vrijheid om met ideeën te komen. Ze mogen trots zijn op het eindproduct!”

lingen in de wereld van (social) media met al zijn mogelijkheden. Kinderen leren vaak snel de technische aspecten, dat is geen probleem, hiermee kan je kinderen in hun kracht zetten. Daarnaast is het belangrijk dat ze leren omgaan met onder andere social media. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het kracht wordt in plaats van een valkuil?” Job en Iwan vertellen beiden dat het nog wel eens mis gaat op social media: “Er wordt bijvoorbeeld wel eens gevraagd om een pikante foto (sexting) te maken van jezelf en te sturen op het internet. Het is belangrijk dat kinderen leren wat er veilig is en wat niet binnen het digitale domein.” Ontzettend leuk Vanaf maart zal jongerencentrum LevelZ op vaste momenten zijn deuren openen voor onder andere NieuwZkidz. Er kan dan een kijkje worden genomen wat het nu precies is en of je het leuk vindt. Ook zijn

er nieuwe ontwikkelingen in samenwerking met BSO van Doomijn. Op verschillende BSO’s zal NieuwZkidz in de toekomst te zien zijn. Mooie ontwikkelingen die hard nodig zijn in een wijk met zoveel jeugd. Dat het vooral ontzettend leuk is daar heeft Job geen twijfel over. Verder geeft hij aan: “Ik vind het ook belangrijk dat kinderen leren bewust te zijn van zichzelf, hun eigen gedrag en bewust om te gaan met elkaar. Ook hier zet NieuwZkidz zich voor in.” Wil je filmpjes bekijken van NieuwZkidz, dan kan dit door op YouTube.com ‘NieuwZkidz’ bij de zoekterm invullen en je ziet de meest leuke en actuele filmpjes. Ook is NieuwZkidz nog op zoek naar nieuwe kinderen, het is voor alle kinderen uit de wijk tussen 9 en 14 jaar. Dus vindt je het leuk om met een camera te werken en filmpjes te leren maken en monteren? Mail dan naar i.vzon@travers.nl

Maar dit is niet het enige, de Z van NieuwZkidz staat ook voor ‘nieuw Zwolle’. “Nieuwe ontwikkelingen, nieuwe generatie en de nieuwe wereld waarin zij opgroeien”, zo zegt Iwan. “Kinderen bewust maken van de technologische ontwikke-

Dierbare boeken Tijdens Repair Cafe Stadshagen worden allerlei producten voor reparatie aangeboden. Veel spullen met een stekker, kleding, fiets, maar soms ook boeken. Voor restauratie moet u bij de specialist zijn, maar reparatie van boek, tijdschrift of strip is goed mogelijk. Heeft u dierbare literatuur (bijv. kinderboeken, oude strip of bijbel) die gebreken vertoont, kom dan gerust langs. Er is altijd een boekenreparateur beschikbaar. In gebouw Werkeren, aan de Werkerlaan 154, draait het elke laatste zaterdag van de maand allemaal om (samen) repareren. Op zaterdag 25 februari tussen 10.00 uur en 14.00 uur staan de reparateurs klaar. Elke keer worden gemiddeld dertig producten aangeboden. Er zijn geen kosten aan de werkzaamheden verbonden. Een eigen bijdrage stellen wij wel op prijs. Soms moet er wel een onderdeel besteld worden. Info via repaircafestadshagen@ gmail.com of de Facebookpagina van Repair Café Stadshagen. Repair Cafe Stadshagen

17


Welzijn op recept “Is dat niet wat voor jou?” vroeg de praktijkondersteuner van de huisarts. Henriëtte was al zes jaar ziek en zat thuis toen ze door de huisartsenpraktijk in het gezondheidshuis werd gewezen op Welzijn op Recept. Ze kreeg een gesprek met Birsen Tas, welzijnswerker van WijZ. “Ik was niet eenzaam of zo. Maar ik had er behoefte aan om iets te betekenen voor anderen,” vertelt Henriëtte. “En Birsen begreep dat.” Henriëtte was verkoopmedewerker. Op

de parfumerieafdeling bij een drogist en later bij een juwelier. Dat was fijn werk maar in haar leven liep niet alles op rolletjes. “Het werk hield mij op de been,” zegt ze, “maar dat hield een keer op.” De conclusie was dat ze een burn out had. De nasleep daarvan heeft nog steeds veel invloed: ze heeft weinig energie en is snel moe. “Birsen hoorde wat ik vroeger deed, en ze vroeg waar ik energie van krijg.” Birsen zag haar mogelijkheden. “Jij bent

een gastvrouw”, zei ze. En daar is Henriëtte het mee eens: “Ik doe graag iets voor een ander.” Gastvrouw Henriëtte werkt nu als gastvrouw in het Cultuurhuis in Stadshagen. En dat kost energie, dat geeft Henriëtte meteen toe. Na een dag werken is ze altijd een dag moe. “Maar ik krijg ook energie terug.” Ze is vooral ook blij met Herma, haar medevrijwilliger achter het buffet. “Dat is zo’n schat. Herma heeft me er echt doorheen gesleept.” Herma zag dat ze het goed kon. “Wat ben jij snel,” zei ze. En omdat het zo goed gaat, heeft Henriëtte haar werkzaamheden uitgebreid: ze is nu ook astvrouw bij IJsselheem in Werkeren. “Eigenlijk is het nu de omgekeerde wereld,”

lacht Henriëtte. “Ik kwam zelf voor hulp, en de oplossing is dat ik anderen help. Kader Welzijn op Recept is een samenwerkingsinitiatief van WijZ en Gezondheidshuis Stadshagen. De bedoeling van dit initiatief is dat bezoekers (18+) van de huisarts, fysiotherapeut, sociaal wijkteam, zorginstelling of maatschappelijk werker, doorverwezen kunnen worden naar de welzijnswerker van WijZ voor een advies. Dat advies betreft activiteiten die aansluiten bij wensen en mogelijkheden van mensen en bijdragen aan plezier en zin in het leven. Voor informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met Birsen Tas, 038 8515746 of b.tas@wijz.nu

Uw adres voor mediation bij (echt) scheidings -en arbeidsconflicten. Bel ons voor een afspraak bij u thuis of voor een afspraak in het Cultuurhuis, Werkerlaan, Stadshagen. 06-38 89 00 13 06-52 03 02 22

Veerman Makelaardij

GRATIS NU UW G A A AAN R V EPALING B E D R A WA

Iedereen denkt wel eens aan het einde van het leven, zeker als je een dagje ouder wordt. Misschien heeft u alles rondom uw uitvaart en erfenis al geregeld. Maar…

Wie krijgt uw verhalen..? Vrolijke of verdrietige verhalen en natuurlijk veel verhalen over vroeger, toen u kind was. Laat uw verhalen niet verloren gaan! Voor € 395,- kunt u deze winter uw eigen levensboek laten schrijven. Gaat u liever zelf aan de slag? Volg dan de workshop ‘Schrijf je eigen levensverhaal’.

Zit je haar wel goed?

€7

50

KADO

Team Kappers, Belvederelaan 147, Zwolle T 038 458 00 70

Op vertoon van deze advertentie.

www.ijsselgroen.nl

www.veermanmakelaardij.nl

18

Telfordstraat 30a 8013 RM Zwolle tel. (038) 466 91 51

Niet geldig icm andere acties en geldig tm 31 maart.

Uw Stadshagenmakelaar

Kijk voor meer informatie op www.schrijfsporen.nl of bel Riet van der Wenden: 06 81446248.


Arjan de Vries geboortejaar: 1966 Geboorteplaats: Aalsmeer Beroep: IT Auditor Burgerlijke status: gehuwd met Eva

Door Geert Jan den Hengst In 2014 bezocht hij de kantelbijeenkomst van Zwolle in Transitie. Daar raakte hij enthousiast om zelf ook wat voor Zwolle te betekenen. Samen met anderen ontwikkelde Arjan de Vries een lokale munteenheid: de Zwolse PeperMunt. Sinds wanneer woon jij in Stadshagen? In 2000 zijn we van Almere naar Stadshagen verhuisd met onze twee zonen. In Stadshagen zijn nog twee dochters geboren. Hoe zijn jullie in Stadshagen terechtgekomen? Ik werkte inmiddels in Apeldoorn en wilde eigenlijk wel weer terug verhuizen naar Meppel, waar we eerder heerlijk gewoond hebben. Maar de A28 was destijds nog niet verbreed en ik wilde niet dagelijks in de file staan. Zo kwam Stadshagen in beeld. Die keuze was opmerkelijk, want eigenlijk wilden we niet weer in een nieuwbouwwijk wonen. Almere was een en al nieuwbouwwijk. Er was veel wind en weinig sfeer. We waren op zoek naar een

“De doelstelling is dat geld middels PeperMunten lokaal blijft circuleren.” wat kleiner huis met een grotere tuin. In Stadshagen troffen we veel groen, brede lanen, de bomen werden groot aangeplant en als je de wijk uit fietste was je zo in de gezellige binnenstad, de Vreugderijkerwaard of het Westerveldse bos.

Foto: Yvonne Waslander

Nu kijken we uit over het Twistvlietpark. Die grotere tuin was dus niet nodig. Wat is de Zwolse PeperMunt? Het is een lokale munt. Je kunt ermee betalen bij aangesloten Zwolse ondernemers. Eén PeperMunt is één euro waard. Het logo is ontworpen door Mirella Zwanenburg, ook woonachtig in Stadshagen. Waarom is deze munt bedacht? Je weet dat jouw geld binnen Zwolle blijft. De euro verdwijnt via grootwinkelbedrijven en internetshops snel uit de regio, waardoor die euro’s aan de circulatie onttrokken worden. Geld is juist bedoeld is om te rouleren als betaalmiddel tussen koper en verkoper. Als er geen geld circuleert, komt de uitwisseling van waarden niet of heel moeilijk tot stand. Ondernemers kopen nu vaak buiten de regio in, onder het motto ‘Je kunt je geld maar één keer uitgeven’. Als iemand echter ook weer iets bij jou koopt, dan kun je jouw geld meerdere keren uitgeven. Dat is een andere manier van denken. Met een lokale munt kunnen we de gemeenschap hechter maken. Een economie waarbij een lokaal betaalmiddel en ook lokale producten gebruikt worden is goed voor het milieu, doordat er minder transport nodig is. De Zwolse PeperMunt is een krachtig middel om de economische, sociale en ecologische duurzaamheid te versterken.

Peutergym in Stadshagen Sinds eind januari organiseert SportService Zwolle gymnastiek voor drietot vierjarigen in het speellokaal van basisschool De Paperclip/Boxem, Oude Wetering 82. Elke dinsdagochtend, drie kwartier, van 11.30 tot 12.15 uur. De lessen gaan door tot begin juli. Door rennen, rollen, mikken, klimmen en allerlei andere speelse oefeningen ontwikkelen peuters hun motoriek, leren ze samenspelen en ervaren ze van jongs af aan het plezier van bewegen. Voor peuters die angstig zijn om vrij en soepel te bewegen kan peutergym een belangrijke bijdrage leveren aan het overwinnen van deze angst. Tijdens het gymmen ontdekken ze hun bewegingsmogelijkheden en leren ze stap

voor stap hun grens te verleggen. SportService vindt de interactie tussen ouder/ verzorger en kind erg belangrijk, daarom gymmen de ouders tijdens deze les mee. De ouders kunnen hun kind motiveren om aan alle activiteiten mee te doen. Door samen te gymmen, plezier te maken, en hun kind te helpen met de te nemen hindernissen wordt de vertrouwensband tussen ouder en kind vergroot. De peutergym staat onder leiding van een professionele kracht die gewend is met jonge kinderen te gymmen, sportdocent Marja Houtzeel. Meer informatie bij SportService Zwolle, telefoon 038 4236686; www.sportservicezwolle.nl; e-mail m.houtzeel@sportservicezwolle.nl

Hoe ben jij hierbij betrokken geraakt? In 2014, op die bijeenkomst van Zwolle in Transitie, raakte ik geïnspireerd door de burgerinitiatieven die Zwolle mooier willen maken. Daaruit ben ik dus met enkele anderen gaan nadenken over het ontwikkelen van een lokale munt. In Nederland, maar ook daarbuiten, zijn er verschillende steden/regio’s met soortgelijke initiatieven tot lokaal geld. Waar bestaat het vrijwilligerswerk uit? Ik maak deel uit van een denktank, die het bestuur van de Stichting Zwolse PeperMunt adviseert. Ook hou ik mij bezig met de ontwikkeling van de digitale variant van de PeperMunt, de samenwerking met Social Trade Organisation, de beveli ging van de munt en het onderhoud van de website. Wat zijn de toekomstplannen van de Zwolse PeperMunt? De doelstelling is dat geld middels Peper Munten lokaal blijft circuleren. We zetten daarbij vooral in op een digitale variant van de PeperMunt. Het is nu al mogelijk om te betalen via internet of met een betaalpas bij een PeperMunt pinautomaat. Via onze website open en beheer je een PeperMunt-rekening. Technisch werkt het allemaal. De organisatorische kant vergt echter meer dan we aanvankelijk dachten. We hebben te maken met de Autoriteit Financiële Markten, de Nederlandsche Bank en met Triodos waar we onze bankrekening hebben.” “Het plan is om vanuit Circuit Nederland, waarbinnen verschillende initiatieven voor lokaal geld samenwerken, in aprilmei 2017 een grootse landelijke promotie te starten. Met iDEAL is het dan mogelijk om een verse voorraad PeperMunten op je PeperMunt-rekening te zetten. Onze verdere plannen voor 2017 zijn ambitieus. Zo gaan we waarschijnlijk in april een popup store in het Stedelijk Museum openen. Het CIBAP ontwerpt en bouwt de pop-up store. In 2017 gaan we ook de besprekingen met gemeente Zwolle voortzetten. We willen graag dat Zwolle de PeperMunt accepteert als betaling voor bijvoorbeeld gemeentelijke belastingen. Wat staat er op jouw to-do-list? Niet veel, ik zie wel wat er op mijn pad komt. Als kind wilde ik een groot gezin

en een kano. Beide heb ik! Ja, ik ben tevreden Wat is jouw favoriete plek in Stadshagen? De Wendakker aan de Vuurtorenstraat vind ik een mooie locatie. De school biedt onderdak aan tal van activiteiten buiten schooltijden. Ik geef er iedere woensdag schaaktraining aan kinderen. Mooie plekken zijn ook de dijk langs het Zwarte ter, het Rietpark, het Twistvlietpad met uitzicht op de Peperbus en ook de moestuinen bij Pelleboer. Wat mis jij in Stadshagen? Niet zo veel eigenlijk. Stadshagen heeft de gemoedelijkheid van een dorp. Je kunt gerust een wildvreemde groeten zonder raar aangekeken te worden. Misschien kan de bewegwijzering in onze wijk verbeterd worden. Ik mis vanaf de doorgaande wegen een aanduiding welke wijk je ingaat zoals ambachtenbuurt, mossenbuurt, Breecamp-Oost, etc. Van welke muziek/films/boeken hou je? Ik lees eigenlijk nooit boeken. Wel kijk ik graag informatieve programma’s, zoals Tegenlicht. Naar aanleiding van een uitzending van Zembla heb ik een rekening geopend bij Triodos. Die uitzending maakte indruk. Ik wilde niet langer dat mijn bank mijn geld gebruikt voor de financiering van superfoute bedrijven. Wat is jouw levensmotto? Groot denken, klein beginnen en iedere keer een stapje vooruit zetten. Voor meer informatie: www.zwolsepepermunt.nl

19


Activiteiten in Stadshagen

Dit voorjaar zijn er weer leuke activiteiten in Winkelcentrum Stadshagen. Ontdek ze allemaal! Kijk voor meer informatie op www.facebook.com/wcstadshagen en www.winkelcentrumstadshagen.nl

Zaterdag 11 maart

Winactie

Een opvallende verschijning rijdt rond met een bijzondere kluis. Kies dat ene juiste sleuteltje en de prijs in de kluis is voor jou!

Zaterdag 15 april

Pasen

Dieren bekijken en aaien in de dierenweide. En gezellig knutselen of je laten schminken in de Kidstent van Partou.

Maandag 17 april

Aftrap ‘Sparen voor je sportvereniging’

We geven maar liefst € 5.000,00 weg aan lokale sport­ verenigingen! Spaar stembiljetten, stem op jouw favoriete sportvereniging en maak kans op mooie prijzen.

www.winkelcentrumstadshagen.nl

Een warm en comfortabel huis met een CV-ketel van Energiewacht Groep Nu met gratis slimme thermostaat

*

Vraag naar de voorwaarden.

of € 150 ,- korting!

Maak direct een afspraak. Bel 0800 15 87 of kijk op www.energiewacht.nl Schaf nu een CV-ketel via Energiewacht Groep aan en ontvang een gratis slimme thermostaat. U heeft de keuze uit slimme thermostaten van verschillende merken, waaronder de Nest Learning Thermostat. Een slimme thermostaat is te bedienen en te programmeren met tablet en smartphone, wat zorgt voor een optimaal wooncomfort. Wilt u geen slimme thermostaat? Geen probleem, u ontvangt dan € 150,- korting!

20


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.