Page 1

••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• •••••

m.m.

nyhetsbrev Nyhetsbrev 2013:42010:4

GodärJulsnön? och ett gott nytt år! Var

Förra nyhetsbrevet inledde vi med Sven ställt till det för oss, och istället och tillönskar er alla en riktigt god jul Hur kan man bli överraskad varje år? Helt hämtningen var och inteetttillfällig utan de flesta av att konstatera att en underbar sommar för att snö har fallit har träd gjort det. gott nytt år. Vi ser fram mot plötsligt utemöblerna översnöade ochnyhetsbrev höst- våra partners serfortsatt en stabiliserad hade övergåttäri en ljuvlig höst. Den se­ Med detta från Sententia förtroende ochuppgång samarbete! och naste tiden blev har först Simone och sedan tackabåten er alla förvågar det gångna gäddan aldrig tagen! Står ochvilltarvi upp satsaåretinför det nya året, vilket glädjer oss.

med blöta handskar och konstaterar att snöVi tackar för förtroendet under året som gått och skyfflarna redan är slut. Men vackert är det, om önskar alla en riktigt god jul och ett gott nytt spänman stannar upp och tittar! Kvartal fyra förnande 2011. stärkte Vi vad vi såg i början till på er hösten. Åter- till Stadsmissionen! När vi på Sententia sänder en julhälsning och pengarna

God Jul & Gott Nytt År!

inledde vårt 15:e år som företag bestämde vi att vi ville ge tillbaka lokalt som en uppskatt­ ning för de här första femton åren. Efter noggranna överväganden bestämde vi oss för att bli vänföretag med Stadsmissionen i Linköping respektive Kalmar.

Värdegrund för Linköpings Stadsmission

Just nu på Sententia

Antagen av styrelsen för Linköpings Stadsmission 2009-03-23

Sententia Management AB LiF i Jönköping. Folktandvården i Jönköping startar ett ledarutvecklings­ program för blivande chefer i organi­ sationen. Just nu genomförs en serie informationskvällar och under januari kommer urval till ledarutvecklingen att ske. Sankt Kors Fastigheter fortsätter ut­ vecklingen av sin ledningsgrupp under

För Linköpings Stadsmission står den enskilda människan i centrum. Att hjälpa och stödja människor i utsatta situationer har varit vår drivkraft ända sedan starten 1972. Grunden är en kristen, positiv människosyn. En fast övertygelse om att alla människor lika värde.Satsning­ Institutet för Företagsledning (IFL) vid hösten med stöd avhar Sententia.

Just nu på Sententia

en omfattar även övrig delar av Fastig­ i mötet Handelshögskolan i Stockholm i deras Vi tror på möjligheterna med varje människa. Vi tror att den mänskliga värme, kunskap och förståelse våra medarbetare kan bidra med, kanLead­ få även de djupaste hetsavdelningen inom bolaget. Syftet ärsom uppdragsutbildning ”Strategic sår att läka. Fazer ger Sententia Förtroendet att utveckla att öka samarbetsförmågan inom hela ership” som de genomför på uppdrag Fastighetsavdelningen genom att bland av NCC. Sententia bidrar För det Linköpings Stadsmission vill förmedla är något videls alla med behöver. Något som samarbetet inom marknadsoch försäljningsoringen kan få för mycket av. Nämligen tro, hopp och kärlek. annat öka förståelsen för varandras föreläsningar om ledarskap och grup­ ganisationen inom Fazer konfektyr 2011. av olika beteendestilar med hjälp av IDI. per, dels ansvarar viunder för handledning ViEttser2000-årigt mycketuppdrag fram emot samarbetet med Fazer, deltagarna i deras uppsatsskrivande. Stadsmissionens arbete vilar på kyrkans diakonala uppdrag. Kärlek kan aldrig vara enSententia Management ärStefan också glada säger Sententia. Fazers värdebart teori, den villPetersson praktik. Saknaspå tydliga uttryck för den, sviker kyrkan sitt uppdrag. över det fortsatta förtroendet att stötta

ringar – kunden i fokus, utmärkt kvalitet och ”Diakoni är medmänsklig omsorg grundad i Kristi kärlek uttryckt i kyrkans liv och vill genom barmhärtighet och solidaritet människor i utsatta livssituationer.” samarbete – stämmer väl medmötavåra värderingar Stadsmissionen ska bidra till mänskliga för rättigheter och samhällets välfärd. och geröver bravad förutsättningar ett bra samarbete Att till exempel reflektera det ter vi att genomföra kursen Professio­ är som gör att jagoch ibland gör motarbets­ nell organisationerna. Aktör Byggnads som riktar sig till utveckling av båda 1

Uppdrag Byggnads Förväntningarna på oss att stödja Byggnads i deras utveckling ökar. För en tid sedan träffades alla ordföranden, kassörer och avtalsansvariga på Bom­ mersvik där de bland annat diskuterade begreppet ”Professionell Aktör”, vilka sorts handlingar som stödjer organisa­ tionen samt att göra mer medvetna val för att nå organisationens mål.

Olika redskap handlingar och ibland samarbetshand­ alla anställda i Byggnads. Stadsmissionens värdegrund ska visa sig i det sätt verksamheten bedrivs och är orgalingar upplevs av flera som både lite niserad. Arbetet ska präglas av professionellt ansvar, tillgänglighet och samverkan. Vårt mål är att ge människor redskap för att kunna förstärka sina unika inre resurser. skrämmande och värdefullt.

Vi arbetar utifrån beprövade metoder såsom AA:s och NA:s tolvstegsmetod, ASI

Vi stödjer i dag utvecklingen på För­Index - en systematisk intervjumetod för klienter med missbruks(Addiction Severity MI (Motiverande samtal). Vi arbetar med pedagogik, språkutbildning, bundskontoret och problem) i flera avoch Byggnads arbetsträning, systemteori, psykodynamiskt arbetssätt, miljöterapi, kognitiv beteendetotalt 11 regioner. Utöver detta fortsät­ terapi (KBT), kognitiv psykoterapi (KPT), salutogent förhållningssätt, genusperspektiv samt gruppterapeutiskt respektive nätverksbaserat arbetssätt.

olika avdelningar samspelar sinsemellan, utifrån den enskildes beSententia Management Sandgårdsgatan 19 Box 110 76 580 11 Linköping 013-31Stadsmissionens 19 00 www.sententia.se

Sententia Sandgårdsgatan 19 Box 110 76 580 11 Linköping 013-3119 00hov. www.sententia.se Stadsmissionen utvärderar kvaliteten i utförda tjänster och redovisar kriterier samt resultat för brukare och samarbetspartner.


m.m. nyhetsbrev 2010:4

••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• •••••

Nyhetsbrev 2013:4

God Jul och ett gott nytt år! Vad vet du Hur kan man bli överraskad varje år? Helt hämtningen var inte tillfällig utan de flesta av plötsligt är utemöblerna översnöade och höst- våra partners ser en stabiliserad uppgång och omblevoutdoor? gäddan aldrig tagen! Står och tar upp båten vågar satsa inför det nya året, vilket glädjer oss. med blöta handskar och konstaterar att snöVi tackar för förtroendet under året som gått och skyfflarna redan är slut. Men vackert är det, om önskar alla en riktigt god jul och ett gott nytt spänman stannar upp och tittar! Kvartal fyra förnande 2011. stärkte vad vi såg i början på hösten. Åter-

På kvällen den 28 november bjöd Sententia Rekrytering Syd AB in sina kunder till butiken Naturbolaget i Kalmar, som öppnade upp sin butik exklusivt för oss efter stängning. Detta för att visa uppskattning över året som gått samt att få ge sina kunder nya tips och idéer om det högaktuella och tren­ diga temat Outdoor. Denna kväll fick alla möjlighet att mingla och utbyta erfarenheter med nya spännande människor ur Senten­ tias nätverk, samtidigt som man bjöds på dryck med tilltugg. Kvällen bjöd

även på inspiration och tips från Natur­ bolaget om hur man t ex håller sig varm och torr i vinter och klär sig rätt för aktiviteter utomhus. Naturbolaget har anor ända till 1926, då Kalmar Kommissionsaffär bildades. Under årens lopp fick friluftskläder, det vi idag kallar outdoor, en större betydelse. 1999 togs steget fullt ut och en renodlad outdoorbutik skapades. Namnet blev Naturbolaget.

ras inomhus- och framförallt utomhus­ träningsmöjligheter. Allt från Cross stavgång i grupp, varierad uteträning med stavgång och styrketräning i stationer, till Offroad som är en annorlunda, äventyrlig och lekfull träningsupplevelse. I denna träning måste man vara stryktålig och orka med en trästock på axeln eller en kompis på ryggen.

Just nu på Sententia Både Naturbolaget och Friskis & Svet­

Naturbolaget har utvecklat sin verk­ tis hade generösa erbjudanden till alla F azer ger Sententia Förtroendet att utveckla samhet inom e-handel, under namnet oss under denna kväll. Många passade inom marknadsoch Outnorth.se, vilkasamarbetet Sententia Rekryte­ på att handla sinaförsäljningsorförsta julklappar, allt ring Syd AB har hjälpt med kompetens från ullsockar, Fjällrävens ganisationen inom Fazer konfektyr underKånken 2011. i ny i sin tillväxt. Outnorth.se finns nu tappning till portabel Espressobryggare Vi serDanmark mycketochfram emot samarbetet med Fazer, även i Norge, Finland, för vildmarkslivet. säger Stefan Petersson på Sententia. Fazers värdeTyskland.

ringar – kunden i fokus, utmärkt kvalitet och

Lokala representanter från Friskis & samarbete – stämmer väl med våra värderingar Svettis var också med under kvällen och informerade om ochderas gerträningsut­ bra förutsättningar för ett bra samarbete bud samt vilka möjligheter som finns och utveckling av båda organisationerna. att träna även när kölden och vintern sätter in. Vi fick veta mer om både de­

Behöver ni stärka er organisation?

Ledarutvec

kling

Vårens ledarskapsutbildning L,76startar den 5 februari 2014 och avslutas den 9 maj. Sententiaöppna Management Sandgårdsgatan 19 Box 110 580 11 Linköping 013-31 19 00 www.sententia.se

Klicka här för ytterligare information och anmälan.

Programm et vänder sig till Det passar även mer erfar chefer, projektledare och specialiste vedertagna na chefer som teorier. r. vill repetera

och utmana Under semin ariern med nära ankny a utvecklar du din effektivitet tning till verkli som ledare andra bransc gheten i din och gruppmedle her och utbyte organisation m, fortlöpande r . Du möter skapar vi föruts värdefulla erfarenheter också ledare . Genom att inom engagemang ättningar för utvärdera resulta och en levande process med är antalet deltag situationsanpassning. ten delaktighet, Din aktiva are begrän medverkan sat till tolv. är viktig och därför

Sententia Sandgårdsgatan 19 Box 110 76 580 11 Linköping 013-3119 00 www.sententia.se

Sententia2013 4  

Sententia Nyhetsbrev 2013:4

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you