Page 1

09 - 2010

— Kunskap och koncept för lönsam driftsäkerhet.

SAAB En lyckad utmaning FÖRENKLA! Räkna bara stopp

i a p Sa

: g n ri d n ä r fö

Å P E SS T K A I L S K S D D E M ÄRL V DA SKYD DINA DATA

T

Dr.


Peter Barkland är VD på Aretics. Han slår ett slag för ett förebyggande synsätt, öven i politiken

FRAMSYNT POLITIKER SÖKES! Snart är det val i Sverige och som vanligt saknar jag politiker som vill satsa förebyggande. Förebyggande vård, dvs. vad håller oss friska snarare än ensidigt satsa på hur vi kurerar sjuka. Förebyggande arbetsmarknad, dvs. hur behåller vi jobben snarare än ensidigt satsa på vad händer när man blivit arbetslös.

Aretics T7™

Bara två exempel, det finns många fler (infrastruktur, klimat, skola, kriminalitet med flera) där ett förebyggande tänkande skulle göra under. Vi som jobbar i den här driftsäkerhetsbranschen vet att det är oerhört mycket mer kostsamt att reparera än att förekomma. Och vi pratar normalt sett bara om maskiner, politikerna pratar om människors liv.

Lönsam produktion förutsätter ett välplanerat och väl genomfört underhåll i anläggningen. Aretics har som mål att öka ditt bolags lönsamhet genom att skapa strukturer för lönsam driftsäkerhet. Dessa strukturer skapas genom kunskap, koncept, rutiner, produkter och verktyg.

Fördelen med att vara förekommande borde alltså vara långt större. Så om du hör en politiker prata om att förebygga och förekomma så är mitt tips att ge henne eller honom din röst! Linköping, på höstens första dag Peter Barkland, vd Aretics AB peter.barkland@aretics.se

Aretics Connection Aretics Connection, som utges av Aretics AB, skickas kostnadsfritt till Aretics supportkunder med flera. Om du har frågor, förslag eller funderingar angående innehållet är du välkommen att kontakta oss på connection@aretics.se eller via telefon. Om du inte längre vill ha Aretics Connection, eller om våra adressuppgifter är felaktiga kontaktar du oss på samma adress. Ansvarig utgivare: Peter Barkland.


UT MED DET GAMLA, IN MED DET NYA Den 24 augusti var det dags. Driftsättningen av Aretics T7 hos Saab Automobile i Trollhättan. Produktionsdirektör Gunnar Brunius var på plats tillsammans med projektmedlemmarna från både Saab Automobile och Aretics.

Per-Olof Eriksson, IT-projektledare på Saab Automobile. Sören Nielsen, som är projektledare från Saabs produktionsdel berättar att de tittade på flera system och lösningar innan valet till slut föll på Aretics T7. - Vi valde Aretics system för det är lättare att använda och snabbare att jobba i, säger Sören, chef för underhållsplaneringen på Saab Automobile.

Projektet har varit en utmaning på många sätt. Det var en stor mängd anläggningsobjekt som behövde migreras från IBM Maximo, närmare 36 000, med tillhörande data. Arbetet skulle ske på tre månader med semester emellan.

Kjell Åke Lindberg, underhållsplanerare, som även haft hand om den interna utbildningen inför driftsättningen, är väldigt positiv till det nya systemet.

- Jag har aldrig varit med ett så lyckat migreringsprojekt, säger

r Bark och Pete Brunius o m xi Gunnar a M till IBM ban d en

land klip

- Det har varit många förändringar på vägen men Aretics har varit väldigt hjälpsamma och projektet har gått förvånansvärt smidigt, säger Kjell Åke. - En av de största farhågorna var att det skulle uppstå ett eventuellt glapp under tiden som systembytet pågick, säger Gunnar Brunius, produktionsdirektör. - Man kan konstatera att med den extremt korta tidplanen och den omfattning som var i fråga har det gått över förväntan, säger Göran Eriksson, underhållschef centralt underhåll på Saab Automobile.

p er

Projek tm genom edlemmarn g ån g a a v proje lyssnar till e k tet. n

Nya SA AB 9-5

AC10335A-1.0


RÄKNA BARA STOPP! Det är viktigt att göra det enkelt för sig, då blir det lättare att nå resultat. Det är lätt att som tekniker hitta mer och mer avancerade lösningar på problem, det ena mer kreativt än det andra. Men det verkligt kreativa är att ifrågasätta och sträva efter förenklingar. Ett enda styrtal Ur ett driftsäkerhetsperspektiv behövs bara ett enda styrtal: Räkna antalet stopp. Oavsett konsekvens, längd och orsak; räkna alla stopp. Det är vanligare att använda mer avancerade nyckeltal som OEE eller TAK. Det är inget större fel på dessa, rätt använda, men onödigt

komplicerade. Att samla in data till dem kräver speciell rapportering eller utrustning. När du väljer mätetal att följa upp och styra mot så är det viktigt att du funderar igenom ditt val riktigt noga. Många använder ett styrtal utan att egentligen veta varför. Börja att fråga dig vad du vill ha ut av ditt styrtal, vad vill du uppnå?

För att ta ett exempel: Vad kommer att hända om du mäter den totala stilleståndstiden (alltså Tillgängligheten, T i TAK)? För att minimera stilleståndstiden så kommer du förmodligen jobba med att reparera snabbare, se till att kritiska reservdelar finns hemma och är nära maskinen, att akutteamet finns nära tillhands, att dokumentationen är på topp och att felsökningsschema finns vid varje maskin.

Vem hade trott att det enklaste nyckeltalet också är det bästa?

Viktig konsekvensanalys Det viktigaste är att du analyserar vad som blir konsekvenserna av att jaga ett styrtal åt ett visst håll.

tal! l e k c y n dina å p v a r k Ställ . e mål len ska.. rgripand e v ö het Nyckelta s t e verksam retag ö ll f e t u o t k m a ta för ...styra h konkre c o la k n ...vara e rka att påve a ig jl ö m ...vara mvärld nde av o e o r e b o ...vara ätbara ng ...vara m erkoppli t å g li r e tinu ...ge kon

Genom att sträva efter att minimera stilleståndstiden så kommer ni bli experter på att reparera maskinerna. Rätt utfört kommer ni höja Tillgängligheten avsevärt.


Men vänta, vad händer egentligen? Det är fortfarande lika många störningar. Driftsäkerheten har inte förbättrats. Produktionen har fortfarande problem med att planera, kvaliteten har förmodligen inte förbättrats. Dessutom har du tekniker som springer på olika problem utan att få jobba klart med något innan de blir avbrutna igen. Att jobba för att minska stilleståndstiden kan få oönskade konsekvenser. Förekom stillestånd Jämför med fördelarna av att jaga antal stopp istället. Det finns bara ett sätt att minska antalet stillestånd; du måste förekomma dem.

Genom att förhindra att ett stillestånd uppkommer blir problemet med inställelsetid, reservdelar, felsökningsscheman och akutteam ointressanta. För varje fel som uppstår är vår uppgift att finna ett sätt att säkerställa att det inte händer igen. Att vi ändå blir tvungna att reparera är bara början på vår lösning, för att minska antalet stopp måste vi ständigt förbättra driftsäkerheten.

Vem hade trott att det enklaste nyckeltalet också är det bästa?


MED SIKTE PÅ VÄRLDSKLASS Sommaren 2007 befann sig Sapa Heat Transfer i Finspång i en ohållbar situation med oförutsägbara kostnader och driftstörningar i produktionen. Då beslöt man sig för att anta utmaningen att uppnå ”Underhåll i världsklass”. För att påbörja resan tog Sapa hjälp av SKF. Dennis Järmensjö från SKF definierar ”World Class Maintenance” som att tillgänglighet och kostnader är under kontroll och förutsägbara. Något som inte var fallet 2007, innan arbetet började med ”Underhåll i världsklass”.

resultatorienterat fokus på underhållet. - Idag gör vi egentligen i stort sett samma sak som tidigare, bara att vi gör det på ett mer systematiskt och strukturerat sätt, fortsätter Thomas.

Ett av resultaten har varit stabilare tillgänglighet med ytterligare tillgängliga produktionstimmar. Dessutom har underhållskostnaderna minskat. - Oplanerade stopp kostar tre gånger mer, säger Thomas.

Sapas mål under arbetet var att öka produktionstiden genom att förkorta oplanerade och planerade driftstopp.

Processen innebär i huvudsak en kulturförändring som bara är möjlig då samtliga delar av företaget är ett stöd i arbetet.

- I de maskiner vi fokuserat på har vi sett att andelen oplanerade stopp och haverier minskat avsevärt. Vi följer alltid upp hur många förebyggande respektive oplane-

- Underhåll i världsklass handlar tlil stor del om ”change management”. Utan stödet från företagsledning, medarbetarnas engagemang och extern kompetens hade inte detta varit möjligt, säger Thomas.

En avgörande faktor var att mätningar gjordes och visade, svart på vitt, hur det stod till i produktionen. Fokus hamnade på underhållet då det visade sig finnas så mycket problem med utrustningen. Tillgängligheten var inte förutsägbar och utrustningen var inte under kontroll. - Första steget var att inse att vi hade problem, säger Thomas Strid, underhållschef på Sapa Heat Transfer. Thomas har tidigare även varit produktionschef på Sapa och berättar att det varit en stor omvandling mentalt under de två åren arbetet pågått. Från att tidigare haft ett kostnadsdrivet underhåll har bolaget med hjälp av konsulter och kunskap från SKF numera ett

Ralf Nordén, vd Sapa Heat Transfer

rade driftstopp vi har, säger Ralf Nordén, verkställande direktör på Sapa. - Vi har mycket mer förebyggande underhåll idag, fortsätter Ralf. Det garanterar inte att underhållskostnaderna minskar men vinsten består i en ökad tillgänglig produktionstid.

Thomas Strid, underhållschef, Sapa Heat Transfer

- Första steget är probleminsikt. Sedan ska man våga ta hjälp utifrån, få stöd uppifrån i organisationen och sist men inte minst förankra förändringarna i den interna kulturen, avslutar Thomas.


Första steget var att inse att vi hade problem Thomas Strid, underhållschef, Sapa Heat Transfer

Sapa Heat Transfer är världens ledande leverantör av aluminiumband för värmeväxlare till fordonsindustrin. Produktionen är optimerad för material till värmeväxlare; kundspecifika lösningar som levereras i form av band eller plåt för kylare, oljekylare, laddluftkylare, luftkontionerings-anläggningar och värmare.


.... NYCKELFAKTOR Driftsäkerhet är en nyckelfaktor i säkerställandet av lönsamhet i en produktionsanläggning. En lönsam driftsäkerhet möjliggör inte bara besparingar utan även intäkter i form av exempelvis ökande produktionsvolymer. Aretics har tagit fasta på att målet alltid är detsamma men att vägarna dit är många och kan se olika ut. Därför finns Aretics T7™ i tre olika storlekar som tillsammans med extramoduler och plugins ger ett komplett IT-stöd för varje tänkbar drift- och underhållsprocess.

Vad behöver du för att få lönsam driftsäkerhet? Vi levererar, garanterat Aretics levererar rätt produkt, i rätt tid till rätt pris. Precis som du vill göra med dina kunder. Vi vill tillföra ett definitivt och påtagligt värde till din verksamhet. Vi gör det med verktyg, kunskap och rutiner. Aretics Performance Report™ Detaljerad och objektiv datainsamling på dina viktigaste maskiner ligger till grund för Aretics Performance Report. Baserat på dessa räknar vi gemensamt ut din potential till förbättringar i driftsäkerhet. Du får

viktiga nyckeltal och din potential i reda pengar. Aretics Performance Report är en perfekt start i förbättringsarbetet. Vad vill du bli bättre på? Aretics Silverplate™ Strukturerad implementering av underhållssystem, en riktigt bra start mot lönsam driftsäkerhet. En genomtänkt och välbeprövad projektmodell med erfarenhet från mer än 300 implementeringar inom svensk industri. Aretics ser inte bara till att allt är på plats, vi ser till att

du har den nytta du vill ha. Fast pris, fast tid och uppnådd nytta. Vill du ha driftsäkerhet på ett silverfat? Aretics T7™ Marknadsledande verktyg för driftsäkerhet. Välkänt för sin flexibilitet, enkelhet och kraftfullhet. Mäter, hanterar, följer upp och presenterar beslutsunderlag. Drivande i förbättringsarbetet, nav i informationshanteringen och centrum för all ärendehantering. Vill du också bli mer lönsam med Aretics T7?


www.aretics.se Aretics T7™ EAM (Enterprise Asset Management) Industrins standardsystem för driftsäkerhet, ärendehantering, informationsstyrning och förbättringsarbete. En hel familj av marknadsledande verktyg. Oöverträffad flexibilitet, enkelhet

och kraftfullhet. Drivande i förbättringsarbetet, nav i informationshanteringen och centrum för all ärendehantering.

Aretics T7.Injector™ Flytta ut underhållssystemet till de som behöver det i sin vardag. Aretics T7.Injector™ är den superenkla användarmiljön där du gör de vanligaste uppgifterna snabbt och enkelt, oftast helt utan förkunskaper. T7.Injector är helt webbase-

rad och kan nås från vilken dator som helst, bara det finns en webbläsare. T7.Injector fungerar även med pekskärm om man vill göra det ännu enklare för användaren.

Aretics T7.Collector™ Flytta ut underhållssystemet till maskinerna. Mät direkt från källan så behöver du inte gissa om dina insatser fungerar eller inte och dina beslutsunderlag blir baserade på helt objektiva

fakta. Hur bra fungerar maskinerna egentligen? Operatören använder Aretics T7.Collector™ via en enkel pekskärm, oerhört intuitivt. T7.Injector ingår i T7.Collector.

Aretics T7.Mobile™ Ha underhållssystemet på fickan. Speciellt framtagen klient för handdatorer och telefoner som använder Windows Mobile. Hanterar alla ronder perfekt. Inspektioner, smörjronder och skydds-

ronder direkt i fickan med avrapportering av varje punkt för sig. Hämta och lämna data till det centrala systemet via docka, WiFi eller 3G.

Aretics T7.Master™ Huvudklienten som kan allt. Superladdad med flexibilitet och dynamik, förpackad i ett smidigt gränssnitt alla känner igen. Kan användas som enda klient eller bara för administration. Det vanligaste är att de flesta tekniker använder

T7.Master i sin vardag eftersom flexibilitet tillsammans med enkelhet gör Aretics T7.Master™ svårslaget kraftfull. T7.Master är också verktyget för uppföljning, diagram, rapporter och nyckeltal. Beslutsunderlagens mästare.

Aretics T7™ finns i storlekar för alla industrier: Aretics T7.enterprise™ för det stora företaget med flera anläggningar, kanske i flera länder

Aretics T7.premium™ för alla mellanstora industrier

Aretics T7.select™ är den mindre industrins kompletta ärendehantering. Lär dig allt om Aretics T7.Select och ladda ner demo på www.aretics.se/select


SVÅRT ATT HITTA I ANLÄGGNINGSTRÄDET?

Aretics T7 Merge Objects möjliggör städning i ditt anläggningsträd. Vare sig du har dubbletter, har för hög detaljnivå per objekt eller behöver ny struktur kan tillägget vara ett verktyg för att skapa en enklare struktur.

Ett problem som kan uppstå är att olika avdelningar registrerat ett och samma objekt på fler ställen i anläggningsträdet. För att inte förlora den data som registrerats på de olika objekten kan man med hjälp av tillägget slå ihop båda objekten till ett, utan dataförlust.

Tillägget möjliggör då en förenkling av ett objekt med bibehållen data. Förenkla ditt anläggningsträd, ring supporten och fråga oss om detta är något som kan passa just ert bolag! Aretics Support: 013 - 377 911

En annan situation kan vara att objekten är för detaljerade.

TRIMMA DITT UNDERHÅLLSSYSTEM Vill du säkerställa användarnas inmatning? Vill du förenkla hanteringen? Vill du integrera T7 med andra system? Med hjälp av Plugins kan man trimma, anpassa och utöka funktionaliteten i Aretics T7 så att systemet passar dina underhållsprocesser perfekt. Aretics T7 är utan tvekan ett av marknadens mest dynamiska och konfigurerbara system, det är lätt att själv justera systemet dit man vill. Men ibland ställer man särskilda krav på t.ex. integrationer, validering av data eller en process. Då är det lätt att

utöka funktionaliteten i Aretics T7 med en Plugin. En Plugin är en liten kodfil som ligger utanför Aretics T7, men kan interagera till 100 % med allt som sker i Aretics T7. Som användare märker du den inte, det verkar

vara en naturlig del av programmet. Installationen är enkel och konfigurationen görs centralt från Systeminställningarna i Aretics T7. Några av våra Plugins är gratis, prova redan idag!


PLUGINS TILL ARETICS T7™ Gratis plugins Aretics T7 Job Printer

Skriv automatiskt ut jobb vid bestämda tillfällen.

Aretics T7 Number Generator

Används för att automatiskt generera nummer för nya artiklar, objekt eller ritningar.

Aretics T7 Clone Agent

Schemaläggs att kopiera valfri databas och installerar den parallellt med originalet. Perfekt för att alltid ha en aktuell övningsdatabas.

Aretics T7 Role Assigner

Gör att du smidigt kan hantera roller för flera användare samtidigt.

Paketpris, 2700 kr per befintlig Aretics T7-licens för tre Plugins, underhållsavtal 34 kr/mån tillkommer Aretics T7 Productivity Pack

Detta paket innehåller tre olika delar: Aretics T7 Notifier visar en notifiering i Meddelandefältet i Windows när någon användare uppdaterar information i T7. Med Aretics T7 My latest jobs får du en lista med de jobb du redigerat den senaste tiden vilket gör att du snabbare hittar bland jobben. Aretics T7 Image Resizer skalar om samtliga bilder i databasen. Fördelar: minskar storleken på databasen och kan därmed öka prestandan i systemet.

2700 kr per befintlig Aretics T7-licens, underhållsavtal 34 kr/mån tillkommer Aretics T7 Email Gateway

Få information via e-post när något intressant har hänt i systemet.

Aretics T7 SMS Gateway

Få information via SMS när något intressant har hänt i systemet.

Aretics T7 Object Text

Gör det möjligt att snabbt se vilka egendefinierade egenskaper som finns på det valda jobbobjektet utan att behöva öppna objektet i sig.

Aretics T7 Property Calculator

Gör det möjligt att ha automatiskt uträknade värden på alla typer av kort (jobb, objekt etc).

Aretics T7 Job To Journal

Möjliggör uppdatering av journalvärden på objektet i samband med att man rapporterar ett jobb.

Aretics T7 Risk Assessment

Denna plugin ersätter den befintliga jobbkortsutskriften med en variant för riskbedömning.

Aretics T7 Unique Properties

Ser till att värdet i en egendefinierad egenskap alltid är unikt.

Aretics T7 Currency Converter

Möjliggör hantering av priser på artiklar i mer än en valuta.

Aretics T7 Move Objects

Flytta flera objekt från olika platser med några enkla klick.

Aretics T7 Merge Objects

Slå ihop två objekt till ett utan att förlora information.

Mindcube T7 Multicurrency Purchase

Beställ artiklar i leverantörens valuta och få beställningen utskriven som leverantören vill ha den.

Mindcube T7 Barcode Reader

Denna plugin öppnar upp möjligheten att använda valfri streckkodsläsare i T7.

Mindcube T7 Required Fields

Med denna kan man hindra användaren att spara ett kort innan ett visst fält är ifyllt.

Mindcube T7 Command Executer

Ett hjälpmedel för att enkelt länka ihop T7 och dess information med externa applikationer.

Mindcube T7 Work Diary

Lägger till en knapp i huvudmenyn för att snabbt och enkelt skapa jobb som agerar som dagboksnoteringar.

Mindcube T7 Job Import

Importerar automatiskt jobb som skapas i externa datakällor såsom affärs-, CRM- och övervakningssystem.

Mindcube T7 Spare Import

Importerar automatiskt artiklar som skapas i externa datakällor såsom affärs- och förrådssystem.

Mindcube T7 Object Import

Importerar automatiskt anläggningsobjekt som skapas i externa datakällor såsom affärs- och anläggningssystem.

Mindcube T7 Biometric Pack

En plugin som låter användarna logga in med sitt fingeravtryck.

Mindcube T7 Job Visualizer

Visar med hjälp av bildnavigeringen var objekt står stilla och där jobb av viss karaktär pågår.

Mindcube T7 Job Purchase

Skapar möjlighet att köpa jobbtjänster via inköpssystemet. Jobborder inkluderas i utskriften av inköpsorder.

Mindcube T7 Report Mailer

Skickar rapporter från korten direkt till person i T7 eller valfri e-postadress.

Mindcube T7 Purchase Matrix

Sätter automatiskt godkännare av ett inköp på liknande sätt som T7:s ansvarsmatris för jobb.

Mindcube T7 SMTP Gateway

Skickar e-post från Aretics T7 Job Router via valfri intern eller extern SMTP-server. Erbjuder även möjlighet att använda all information om jobb, objekt och ansvarig direkt i mailet.

Mindcube T7 Gantt Planner

En plugin som möjliggör överblick av planeringen med hjälp av Gantt-scheman och kalendervy Denna plugin kostar 8 100 kr per licens.

Kontakta Aretics Support Team på support@aretics.se eller 013-377 911 för mer information om dessa och andra Plugins. Alla priser exklusive moms och eventuella installationskostnader.


UPPTÄCK NYA MÖJLIGHETER Vi passade på att ställa tre korta frågor till några deltagare på vår Poweruserutbildning om vad de tyckte om kursen. 1. Vad har varit det bästa med Power User kursen? 2. Vilken del kommer du att ha mest nytta av i ditt arbete? 3. Skulle du rekommendera kursen?

Kjell Åke Lindberg Servicetekniker/internutbildare SAAB AUTOMOBILE

Mikael Fredriksson Maskinunderhållsansvarig SWEDWOOD

Mattias Augustsson Underhållsansvarig NORMA

1. Det bästa med kursen har varit att få inblick i ett enkelt och effektivt verktyg.

1. Bästa med kursen har varit det pedagogiska, metodiska upplägget. Bra struktur.

1. Bästa med kursen är att jag fått reda på möjligheterna med systemet.

2. Jag kommer ha mest nytta av T7 när det gäller jobbhantering och FU-rond. Konkreta nyttan kommer att vara att veta var man kan sätta in rätt resurser.

2. Nyttan för mig kommer att vara möjligheten att kunna planera jobb och det förebyggande underhållet.

2. Jag kommer att ha nytta av allt. Stort fokus kommer ligga på att få in rapportering för att kunna bli bättre.

3. Absolut.

3. Ja definitivt.

HÖSTEN 2010

3. Absolut. Utan tvekan.

Aretics T7 Grund 14 september 12 oktober 9 november

Göteborg Malmö Linköping

Inköp & förråd 7 december

Göteborg

Power User 15-17 september 13-15 oktober 10-12 november 8-10 december

Göteborg Malmö Linköping Göteborg

För mer information och anmälan besök oss på www.aretics.se


ARETICS UTBILDNINGAR

INKÖP & FÖRRÅD

Den kraftfulla dynamiken. Du som är med och driver arbetet med underhåll, produktion och effektiviseringar ska gå utbildningen Aretics Power User. Då får du lära dig att hantera verktygets fulla potential. Du lär dig konfigurera hela systemet själv, så du ser till att systemet förblir levande utan dyra konsulter. En av de mer centrala bitarna i Power User är hantering av olika flöden och rutiner. Du får lära dig att skapa det stöd som du behöver, oavsett om vi pratar om rondering, tillbud, felanmälan eller projekt. Vi tar även upp grunderna för all form av ärendehantering, för att förstå effektiviseringens grunder med prioritering och strukturen att behandla alla ärenden med stor tillförsikt. Tillförlitlighet i ditt arbete, i processen och maskinernas funktion står i fokus. Alla kunskaper och idéer du får med dig som en Power User gör att du kommer vilja jobba med förbättringar när du kommer tillbaka. Därför ingår förändringsarbete som en del av utbildningen. Och som en naturlig del av förändringar och förbättringar så får du lära dig att hantera rapporter, diagram och nyckeltal i utbildningen. Som diplomerad Power User har du en egen handlingsplan för att förverkliga dina idéer när du är tillbaka.

Enkelhet och effektivitet. Denna utbildning fokuserar endast på förrådet, reservdelar och inköpsfunktioner i Aretics T7. Du lär dig att sätta upp precis de flöden du vill ha, vem som ska godkänna ett inköp, vem som får göra uttag och hur du enklast ser att en reservdel är dags att beställa. Alla vanligen förekommande delar av förrådshanteringen är med och du får rikligt med övningar på dem så att de verkligen fastnar. Med Aretics Inköp & Förråd är du redo att effektivisera ditt arbete till nya nivåer.

GRUND

POWER USER

Alla våra utbildningar hålls av våra duktiga instruktörer i lokaler med rikliga utrymmen och med varsin dator för alla övningar. Utbildningarna vänder sig både till nya och avancerade användare. Samtliga elever som har gått de centrala utbildningarna rekommenderar sina kollegor att gå samma, ett betyg som vi är mycket glada för! Ett verktyg i vardagen. Utbildningen Aretics Grund vänder sig till dig som använder Aretics T7 i vardagen, varje dag som ett sätt att förenkla ditt jobb med underhåll. Du tar ut dina arbetsordrar, du söker efter reservdelar och du rapporterar vad du gör. Utbildningen omfattar alla de vanliga flöden och handgrepp som gör att det dagliga arbetet blir mer effektivt och en fröjd att utföra. Dessutom visar vi dig, och du får själv prova, många av de mer avancerade funktionerna i Aretics T7. Det gör vi för att du ska veta att de finns och kunna ställa krav på enkla arbetssätt hos din Power User eller Administratör. Det är viktigt att du ställer krav på att systemet verkligen är så enkelt som det kan vara. Grundutbildningen handlar inte bara om underhållssystemet. En viktig del är att förstå vad det ska användas till, vilken potential det arbetet har och varför det är så viktigt. Vi hoppas också att vår entusiasm kommer smitta av sig!

GRUND PÅ PLATS När det praktiska är en utmaning. Ibland kan det vara en utmaning att hitta tid för utbildning och att rent praktiskt komma iväg med stor del av organisationen. Då kan Grund på plats vara något för ditt företag. När vi kör Grund på plats ute hos ditt företag samlar vi ihop de personer som behöver lära sig Aretics T7 hos dig. Ni slipper resor, restid och alla praktikaliteter kring att åka på en central utbildning. Dessutom får ni möjligheten att komma igång med Aretics T7 i er egen miljö. Delar av utbildningen går att anpassa så att operatörerna får tillgång till verkliga data och på så sätt bättre kan tillgodogöra sig övningsuppgifterna. För mer information om hur ni skulle kunna gå en Grund på plats hos er - kontakta supporten på 013 - 377 911 eller via mail utbildning@aretics.se


HÄNGSLEN OCH LIVREM Tänk vad tråkigt det vore om all information du har i ditt underhållssystem skulle gå förlorad på grund av en kraschad hårddisk. Eller om någon användare skulle råka ta bort några hundra objekt. Som bekant är det är bättre att förekomma problem än att vänta på att de ska inträffa. Här kommer några tips på hur du ställer in användarnas behörigheter och hur du ser till så att det finns en backup om oturen skulle vara framme. Behörigheter Många ogillar behörighetskontroller eftersom man tycker att de blir ett hinder i arbetet. Det kan också uppfattas som att man inte litar på sina kollegor. Det kan därför vara frestande att tilldela omfattande behörigheter till alla användare. Men den kanske viktigaste fördelen med genomtänkta behörigheter är att man förhindrar misstag; om man är lite disträ är det lätt hänt att man av misstag råkar ta bort ett objekt, en egenskap eller något annat oåterkalleligt. Därför är det viktigt att man tänker igenom behörighetsnivåerna. Se dock till att inte vara för snål! Det är ofta bara irriterande för användarna om du tar bort rättigheter som ändå inte kan ställa till problem, t.ex. att lägga till en ny ritning.

T

Dr.

Tumregeln bör vara att en användare ska ha tillräckliga behörigheter för att kunna utföra sitt dagliga arbete utan att hindras. Vid de enstaka tillfällen som man behöver högre behörighet så vänder man sig till sin chef eller till administratören. Även du som administratör bör i ditt dagliga arbete vara inloggad på ett konto med begränsade behörigheter. När du måste göra

något som kräver fullständiga rättigheter så byter du helt enkelt konto. På så sätt minskar du markant risken att du själv skulle göra något allvarligt misstag. Olika nivåer I Aretics T7 lägger du upp olika behörighetsnivåer och bestämmer vilka rättigheter en viss behörighetsnivå ska ha. Därefter bestämmer du vilken nivå en viss användare ska ha. De rättigheter som kan få allra allvarligast konsekvenser om man gör fel är systeminställningar samt möjligheten att ta bort objekt, dessa rättigheter bör endast administratörskontot ha. Låt oss ta ett exempel: Kalle från den externa servicefirman Service AB ska regelbundet utföra underhåll på vissa maskiner på avdelningen ’ST Teknik’. Du vill att han ska rapportera in tid och kostnader i Aretics T7 så att ni lätt kan se vad som har gjorts. Han ska också kunna göra inköp på belopp upp till 5 000 kr. Samtidigt vill du försäkra dig om att Kalle inte ställer till med någon oreda i systemet. Du skapar därför en ny behörighetsnivå som du kallar ”Extern service”. 1


1

2 4 5000

Denna nivå får inte göra mycket mer än att rapportera på jobb och skapa nya inköp. Sedan lägger du till en ny användare i systemet, ger användaren behörighetsnivån 2 ”Extern service”, sätter inköpsgränsen till 3 5 000 kr och sätter topp­objekt till ’ST Teknik’ 4 (toppobjekt gör att användaren inte ser jobb som ligger utanför en viss avdelning, denna funktion finns endast i T7 Enterprise). Kalle kan nu göra allt han behöver men alltså inte skada systemet genom att t.ex. ta bort jobb eller objekt, ändra systeminställningar eller modifiera artikelsaldon i förrådet. Backuper Även om man hanterar behörigheter på ett bra sätt så finns det naturligtvis andra hot mot informationen i systemet. Tack och lov är det sällan som det börjar brinna i serverrummet. Men hårddiskar kan gå sönder. Eller så kan man upptäcka att någon av misstag har tagit bort ett viktigt jobb eller ob-

jekt. Därför är det viktigt att man gör regelbundna backuper av databasen. Det finns två olika tillvägagångssätt för att sätta upp regelbunden backup av databasen. Större företag har vanligtvis en SQL-server som hanterar företagets olika databaser, bland annat då databasen för Aretics T7. IT-personalen brukar då sätta upp backup av hela SQL-servern. Mindre företag kör ofta en billigare och mer begränsad SQL-server. Dessa SQL-servrar saknar verktyg för backuper. Därför har Aretics tagit fram ett verktyg som sköter backuperna. Mer information om hur man använder Aretics verktyg för backup finns på www.aretics.

3

se, klicka på ”Dokument och filer”. Det finns en systeminställning 5 i Aretics T7 som 5 gör att systemet övervakar och varnar om det inte gjorts någon backup på länge. Denna funktion rekommenderas starkt. Det finns några speciella backupprogram som fungerar lite annorlunda, använder man dem kan man dock få varningar trots att backup faktiskt är gjord. I de fallen kan man då stänga av varningsfunktionen i T7. Om du ställer in behörigheterna på ett bra sätt och ser till så att backuper görs regelbundet kan du sova gott om nätterna. Dessa försiktighetsåtgärder är naturligtvis inte de enda som behövs; er IT-avdelning bör även se till så brandväggar finns på plats, virusskyddet är uppdaterat och så vidare.

Har du frågor kring säkerheten så är du alltid välkommen att kontakta Aretics Support på telefon 013-377 911 eller support@aretics.se.


B

SVERIGE

PORTO BETALT

BLI EN HJÄLTE

....

Ge ditt företag driftsäker lönsamhet Marknadsledande verktyg för driftsäkerhet. Välkänt för sin flexibilitet, enkelhet och kraftfullhet. Mäter, hanterar, följer upp och presenterar beslutsunderlag. Drivande i förbättringsarbetet, nav i informationshanteringen och centrum för all ärendehantering. Vill du bli hjälten som satsar på lönsam driftsäkerhet?

Aretics AB Box 445 Storgatan 6 581 05 Linköping tel 013 - 377 910 fax 013 - 377 901 www.aretics.se

Aretics Connection 09-2010  

Publication about enhancement of reliaility in production through concepts, knowledge and tools.

Advertisement