Page 1

03-2012

Kunskap, verktyg och koncept för driftsäkerhet

FRÅN 0-100 TitanX bygger upp, bygger rätt

ADVANCED NIVÅ för Schneider Electric i Mora

ARETICS ÖKAR TILLGÄNGLIGHETEN Nu blir vi fler!

T

Dr.

DR.T HJÄLPER TILL MED UPPFÖLJNINGAR

BESÖK OSS PÅ MÄSSAN I GÖTEBORG! MONTER B04:20


VI REKRYTERAR FÖR ÖKAD TILLGÄNGLIGHET. IGEN. Efterfrågan på våra kunskaper, tankar och idéer är stor. Tack för förtroendet! Under de senaste månaderna har det varit en utmaning att möta behovet och vi har haft långa leveranstider. För dig som redan har T7 och en väletablerad kontakt med någon av våra duktiga projektledare kan jag tänka mig att det under en period varit ovanligt svårt att få den hjälp du behöver, direkt. Nu löser vi det genom att bli fler. Många fler!

Peter Barkland, VD på Aretics, - Hjälp våra nya förmågor att bli riktiga stjärnor!

Aretics T7™

Redan under förra året ökade vi antalet projektledare på Aretics med 50 procent. Men med den efterfrågan vi nu möter så räcker inte det, vi behöver bli ännu fler. Min önskan är att vi ska kunna vara hos dig snabbt för att hjälpa till att ta dig till nästa steg mot lönsam driftsäkerhet, oavsett var du befinner dig eller hur stort uppdraget är. Ännu viktigare är att vår support ska kunna svara

Aretics skapar strukturer för att öka ditt bolags lönsamhet. Genom koncept, rutiner och verktyg hjälper vi våra kunder att skapa lönsam driftsäkerhet. Ett välplanerat och väl genomfört underhåll i anläggningen skapar förutsättningar för lönsam produktion.

och återkomma med bra svar så snabbt som möjligt. Jag vill också att våra utbildningar ska bli mer tillgängliga för alla våra kunder, det är inte roligt att behöva tacka nej till de som vill anmäla sig! Vi har ett ambitiöst inskolningsprogram på Aretics för att de som börjar hos oss verkligen ska lära sig våra produkter och rutiner. Det är därför inte omöjligt att du kommer träffa på nya ansikten och röster i din kontakt med oss under våren. Hjälp oss gärna att göra våra nya förmågor till riktiga stjärnor. Det är trots allt du som är proffs på vad mina projektledare och supporttekniker behöver kunna! Linköping, precis när våren kommer. Peter Barkland, vd Aretics AB peter.barkland@aretics.se

Aretics Connection Aretics Connection, som utges av Aretics AB, skickas kostnadsfritt till Aretics supportkunder med flera. Om du har frågor, förslag eller funderingar angående innehållet är du välkommen att kontakta oss på connection@aretics.se eller via telefon. Om du inte längre vill ha Aretics Connection, eller om våra adressuppgifter är felaktiga kontaktar du oss på samma adress. Ansvarig utgivare: Peter Barkland.


ADVANCED NIVÅ FÖR MORA I tidigare nummer av Aretics Connection besökte vi Wibe i Mora, numera Schneider Electric, före deras audit. Hur gick det i den audit de förberedde sig inför? - Auditen gick väldigt bra, säger Tolla Per Larsson Boork, SERE chef på Schneider Electric. Vi var en av de fyra fabriker av 25 som nådde nivån ”advanced” inom Schneider och det är vi väldigt stolta över. - Vi har länge jobbat hårt med TPM säger Klas Thuvesson, lagledare för underhåll på Schneider Electric. Inför auditen jobbade vi ganska hårt med att ha en klar bild

över alla frågor, arbetssätt, rutiner och data. Auditörer från Schneider Electric kom från Frankrike och England för genomgång av de olika krite-

T7 var som handen i handsken för en auditprocess Tolla Per Larsson Boork, Schneider Electric

rierna. Auditens format blev dock inte som Tolla Per och Klas väntat sig. - Det blev mer en öppen diskussion om bolagets framtid när det

gäller TPM, säger Tolla Per. Vi hade väntat oss mer av karaktären läxgenomgång men det hamnade i diskussioner om visioner och framtiden, vilket i sig kändes väldigt positivt. - Vi hade ändå ett väldigt bra underlag för auditen, säger Tolla Per. Med egna modifikationer och med hjälp av Aretics fick vi fram bra underlag. T7 var som handen i handsken för att kunna få fram det underlag som efterfrågades av Schneider Electrics auditörer. - Vi kan i sammanhanget nämna att sättet att använda T7 i företaget har spritt sig, numera används det även av andra delar i företaget för deras förbättringsarbete, säger Tolla Per. Nästa audit är om två år igen, då siktar Schneider Electric på att bibehålla det goda resultatet och även utveckla sig vidare på de steg som finns framtagna för bolagets audit (för mer info se AC 07-2011) - Vi jobbar vidare på den inslagna vägen. De krav vi redan har mött idag är att mindre än 30% av resurserna ska förläggas på akut underhåll och att det förebyggande underhållet ska ligga på mer än 40% av resurserna. Nu tittar vi på att öka lönsamheten ytterligare genom att gå från förebyggande underhåll till tillståndsbaserat, avslutar Klas.

Tolla Per Larsson Boork SERE chef, Schneider Electric

AC1202A-1.0


HINNER DU MED DET VIKTIGA? De flesta av oss springer på uppgifter som är bråttom utan att stanna upp och fundera på om det är viktigt. När det gäller prioritet förväxlar vi ofta bråttom med viktigt, bara för att det måste gå snabbt tror vi ofta att det också är viktigt. Resultatet blir att vi aldrig kommer till det som är viktigt. Du har säkert sett det flera gånger i din närhet, människor som rusar runt på en det ena, en det andra utan att egentligen komma någonstans. Kanske har du också sådana stunder? Har du genomfört dina stora drömmar? Har du tagit tag i de projekt du egentligen ville ägna dig åt? Har du saker som förblivit ogjorda i dina drömmar? Det är förmodligen stressande att ens tänka på, men hur kommer det sig att vi inte ägnar någon tid åt det vi egentligen tycker är viktigt?

På jobbet gör vi på samma sätt. Vi kommer aldrig till de viktiga förändringarna som vi vet skulle ge massor eftersom brandsläckningarna avlöser varandra. Men ibland är det bättre att låta något akut brinna ut och istället ägna sig åt de större viktiga frågorna eftersom det på lång sikt ger oss mycket mer. Det är modiga beslut, men rätt övervägt ger de mångfalt tillbaka. Att prioritera vad man ska ägna sig åt är inte så enkelt, men det förenklar ganska mycket om man ser prioritet som en enkel matris. På ena axeln har du hur viktigt det är, på andra hur bråttom det är. Om saker är både viktigt och bråttom ska man naturligtvis göra det direkt. Men om det är bråttom men inte så viktigt bör man verkligen ställa sig frågan om man inte har viktigare saker att göra. Och alla viktiga saker som inte är så bråttom, de måste man planera in an-

GÖR NU!

PAPPERSKORG

NJA, OM DU HAR TID?

VIKTIGT

PLANERA

BRÅTTOM

nars blir det aldrig gjort! Planera in små stunder då och då så du sakteliga tar dig mot ditt mål. Om det dyker upp saker som varken är viktigt eller bråttom, då måste du säga nej! Vad är det då som avgör om något är viktigt? Ja, det är nog här det stora problemet för de flesta ligger, vi har aldrig riktigt funderat på vad som är viktigt i våra liv. Vad som är viktigt beror på vilken horisont vi fokuserar på. Tittar vi på allt som är precis om kring oss så kommer allt bråttom att framstå som väldigt viktigt, men ser vi till vår egen roll på jorden så blir alla vardagliga bekymmer rätt futtiga. Det här är en fundering som du bör ta en gång om året; en del med dig själv, en del med chefen och en del med dina nära.


Vi kan dela upp ditt fokus i flera nivåer: Det omedelbara - Allt som händer just nu i ditt liv; köpa mat, läsa mail, svara i telefon, havererande maskin, trasig reservdel, besök från leverantör osv. Det är oerhört svårt att ducka för dessa jobb men precis lika viktigt att vi då och då lyfter blicken och planerar in sådant som är viktigt i vårt liv. Ditt jobb - Ditt ansvar, det du har åtagit dig att göra, allt du håller på med under en normal vecka både hemma och på jobbet. Det som du får uppskattning för om det fungerar på ett bra sätt.

Med bra prioritering hinner du med allt det viktiga i livet.

Din riktning - Vad vill du med ditt jobb? Hur vill du utvecklas, vad är roligt? Vart är du på väg? Eller byt ut ordet jobb med roll så passar det i många sammanhang, både på företaget och på fritiden. Din framtid - Hur ska ditt liv se ut om några år från nu? Vad ska du ha gjort? Vad ska du kunna? Vilket liv ska du leva? Var? Vad skulle göra att du om 10 år från nu tycker att ditt liv är en succé? Det är svårt att dela upp fokus på olika horisonter om man är översvämmad redan av det omdelbara. Därför kan det vara bra att göra det tillsammans. Försök hitta

en tid för att gå igenom de olika fokusnivåerna i gruppen, sätt upp era gemensamma mål, tankar och idéer. Redan där blir det lättare att se bortom det omedelbara. Boka in återkommande tid för att jobba med det viktiga så att tiden inte blir uppäten av allt bråttom. Spring inte reflexmässigt på allt som är bråttom. Bestäm först om det är viktigt.


FRÅN 0-100 PÅ TITANX TitanX Engine Cooling AB i Linköping har en ung underhållsavdelning. 2009 fick de börja i princip från noll och har under uppbyggnadsåren haft en god utveckling mot ökad driftsäkerhet. - Det finns en sägen om en kejsare i det forna Kina som endast betalade sina vårdare för varje dag han var frisk, säger Carl Löfstrand. Så är det när underhåll är som bäst och då vi syns som minst. - Vi ska jobba förebyggande, vi arbetar för att alla ska känna ansvar för maskinerna och den data som matas in i våra system, fortsätter Carl. Underhållsavdelningen på TitanX är relativt ny. 2009 fick Carl uppdraget att skapa avdelningen på nytt sedan de bistra tiderna lett till att underhållsavdelningen näst intill upplöstes under finanskrisen.

- Jag har en organisation som jobbar i fler skift, men själv finns jag tillgänglig kontorstid. Det har lett till att våra medarbetare på underhåll, när de blivit varma i kläderna, är väldigt duktiga på att ta egna beslut och eget ansvar, säger Carl. Det är något som främjar den egna utvecklingen. - I och med att vi kör femskift på anläggningen skapar det stora utmaningar för arbetssätt, rutiner och avlämningar. Vi har löst detta genom att vara extra noga i vår hantering av ärenden så att vi har ett ständigt lärande i det vi gör. Informationsutbytet och kommunikationen mellan underhållavdelningen och mellan de olika skiften är ett stort stöd i arbetet att bibehålla gemensamma arbetssätt och förståelse för varandras insatser, fortsätter Carl.

- Det är en utmaning att räkna på värdet av underhåll, säger Carl. Man behöver ställa sig frågan ”Vad är driftsäkerheten värd?”. I första ledet är det en kostnad för tid och material. Sedan börjar det påverka planerad produktion och leveranssäkerhet. När det börjar innebära ställkostnader hos kund handlar det om väldigt stora pengar. - Vår inställning är att underhållsinvesteringar kan ta tid att räkna hem, men de är en förutsättning för att på lång sikt ha möjlighet att jobba förebyggande med en helhetssyn på produktionen. Vilket i sin tur leder till ökad lönsamhet, avslutar Carl.

- 2011 har vi kommit ifatt vad gäller kompetenser och resurser, berättar Carl. I takt med att produktionstakten ökat har vi matchat organisationens behov med ytterligare bemanning, höjt underhållsorganisationens egna individuella ansvar och skiftat fokus mot mer förebyggande underhåll. Andelen FU på anläggningen har gått från 20% till dagens ca 60% med en uttalad målsättning att nå 75% med nuvarande organisation. Gunnar Berg, maskintekniker; Per Hedman, verktygstekniker; Joel Klingeroth, verktygstekniker


Vad är drift­‑ säkerheten värd? Carl Löfstrand, underhållschef, TitanX

TitanX Engine Cooling AB, med huvudkontor i Göteborg, levererar kylsystem för dieselmotorkylare av medel och tung karaktär. Detta görs till kommersiella fordonstillverkare, globalt. På leveranslistan finns VOLVO, Scania, Daimler, Iveco och Navistar. TitanX har produktionsenheter i Jamestown, USA och på två ställen i Sverige; Linköping i Östergötland och Mjällby i Blekinge.


RÄTT LÖSNING Våra verktyg vänder sig till företag som vill öka sin driftsäkerhet. Jämnare tillgänglighet och färre oplanerade stopp är några av vinsterna våra kunder får tillgång till genom våra verktyg och vår kunskap. För att lösa de utmaningar som finns i såväl växande som större företag har vi tagit fram tre varianter av Aretics T7™ som tillsammans med extramoduler och plugins ger ett komplett IT-stöd för ditt bolags drifts- och underhållsprocesser.

Vad behöver du för att få lönsam driftsäkerhet? Rätt produkt för ditt företag Vi har stora möjligheter att kunna tillföra ett påtagligt värde till din verksamhet. Värde som ni idag inte har tillgång till. Vår erfarenhet, vår kunskap och våra verktyg är det som tillsammans med din verksamhetskunskap och erfarenhet kan garantera en lönsam driftsäkerhet i din verksamhet. Aretics Silverplate™ Över 300 implementeringar inom svensk industri har gett oss erfarenhet och kunskap om hur man snabbast möjligt får tillgång till den nytta våra verktyg möjliggör. Att få driftsäkerhet på ett

silverfat innebär att vi skapar de allra bästa förutsättningarna för att er investering ska betala sig så snart som möjligt. Vi gör det med ett fast pris, under en fast tid och med uppnådd nytta. Aretics Performance Report™ Ditt bolags verkliga potential ligger gömd i de rutiner och verktyg som används. En detaljerad och objektiv datainsamling på dina viktigaste maskiner kan ge värdefull information om vilken potential du skulle kunna få tillgång till genom förbättringar i driftsäkerhet. I reda pengar. Aretics Performance Report™ är vårt

diagnostiska verktyg för att hitta ditt bolags potential. Aretics T7™ Våra kunder återkommer ofta till enkelheten och användarvänligheten när det gäller beskrivningen av vår produkt. Att produkten har låg tröskel för användning garanterar att data verkligen kommer in i systemet och kan tjäna som värdefullt beslutsunderlag när det gäller rutiner och investeringar. Vår produkt är flexibel och skalbar vilket gör att den kan användas av såväl växande som större företag.


www.aretics.se Aretics T7™ EAM (Enterprise Asset Management) Industrins standardsystem för driftsäkerhet, ärendehantering, informationsstyrning och förbättringsarbete. En hel familj av marknadsledande verktyg. Oöverträffad flexibilitet, enkelhet

och kraftfullhet. Drivande i förbättringsarbetet, nav i informationshanteringen och centrum för all ärendehantering.

Aretics T7.Injector™ Flytta ut underhållssystemet till de som behöver det i sin vardag. Aretics T7.Injector™ är den superenkla användarmiljön där du gör de vanligaste uppgifterna snabbt och enkelt, oftast helt utan förkunskaper. T7.Injector är helt webbase-

rad och kan nås från vilken dator som helst, bara det finns en webbläsare. T7.Injector fungerar även med pekskärm om man vill göra det ännu enklare för användaren.

Aretics T7.Collector™ Flytta ut underhållssystemet till maskinerna. Mät direkt från källan så behöver du inte gissa om dina insatser fungerar eller inte och dina beslutsunderlag blir baserade på helt objektiva

fakta. Hur bra fungerar maskinerna egentligen? Operatören använder Aretics T7.Collector™ via en enkel pekskärm, oerhört intuitivt. T7.Injector ingår i T7.Collector.

Aretics T7.Mobile™ Ha underhållssystemet på fickan. Speciellt framtagen klient för handdatorer och telefoner som använder Windows Mobile. Hanterar alla ronder perfekt. Inspektioner, smörjronder och skydds-

ronder direkt i fickan med avrapportering av varje punkt för sig. Hämta och lämna data till det centrala systemet via docka, WiFi eller 3G.

Aretics T7.Master™ Huvudklienten som kan allt. Superladdad med flexibilitet och dynamik, förpackad i ett smidigt gränssnitt alla känner igen. Kan användas som enda klient eller bara för administration. Det vanligaste är att de flesta tekniker använder

T7.Master i sin vardag eftersom flexibilitet tillsammans med enkelhet gör Aretics T7.Master™ svårslaget kraftfull. T7.Master är också verktyget för uppföljning, diagram, rapporter och nyckeltal. Beslutsunderlagens mästare.

Aretics T7™ finns i storlekar för alla industrier: Aretics T7.enterprise™ för det stora företaget med flera anläggningar, kanske i flera länder

Aretics T7.premium™ för alla mellanstora industrier

Aretics T7.select™ är den mindre industrins kompletta ärendehantering. Lär dig allt om Aretics T7.Select och ladda ner demo på www.aretics.se/select


ETT ÄNNU BÄTTRE SYSTEM Det händer att våra kunder vid exempelvis integrationer, validering av data eller en process stöter på situationer då Aretics T7 temporärt eller beständigt behöver utöka sin funktionalitet från standard. Då är det lämpligt att göra detta med en plugin.

Plugins arbetar integrerat med systemet antingen i bakgrunden eller med utökning av befintligt gränssnitt och fungerar sömlöst med T7 till 100%. Några av våra plugins är gratis, testa redan idag!

T7 Plugins - ett sätt att toppa ett redan bra system


PLUGINS TILL ARETICS T7™ Gratis plugins Aretics T7 Job Printer

Skriv automatiskt ut jobb vid bestämda tillfällen.

Aretics T7 Number Generator

Används för att automatiskt generera nummer för nya artiklar, objekt eller ritningar.

Aretics T7 Clone Agent

Schemaläggs att kopiera valfri databas och installerar den parallellt med originalet. Perfekt för att alltid ha en aktuell övningsdatabas.

Aretics T7 Role Assigner

Gör att du smidigt kan hantera roller för flera användare samtidigt.

Paketpris, 2700 kr per befintlig Aretics T7-licens för tre Plugins, underhållsavtal 34 kr/mån tillkommer Aretics T7 Productivity Pack

Detta paket innehåller tre olika delar: Aretics T7 Notifier visar en notifiering i Meddelandefältet i Windows när någon användare uppdaterar information i T7. Med Aretics T7 My latest jobs får du en lista med de jobb du redigerat den senaste tiden vilket gör att du snabbare hittar bland jobben. Aretics T7 Image Resizer skalar om samtliga bilder i databasen. Fördelar: minskar storleken på databasen och kan därmed öka prestandan i systemet.

2700 kr per befintlig Aretics T7-licens, underhållsavtal 34 kr/mån tillkommer Aretics T7 Email Gateway

Få information via e-post när något intressant har hänt i systemet.

Aretics T7 SMS Gateway

Få information via SMS när något intressant har hänt i systemet.

Aretics T7 Object Text

Gör det möjligt att snabbt se vilka egendefinierade egenskaper som finns på det valda jobbobjektet utan att behöva öppna objektet i sig.

Aretics T7 Property Calculator

Gör det möjligt att ha automatiskt uträknade värden på alla typer av kort (jobb, objekt etc).

Aretics T7 Job To Journal

Möjliggör uppdatering av journalvärden på objektet i samband med att man rapporterar ett jobb.

Aretics T7 Risk Assessment

Denna plugin ersätter den befintliga jobbkortsutskriften med en variant för riskbedömning.

Aretics T7 Unique Properties

Ser till att värdet i en egendefinierad egenskap alltid är unikt.

Aretics T7 Currency Converter

Möjliggör hantering av priser på artiklar i mer än en valuta.

Aretics T7 Move Objects

Flytta flera objekt från olika platser med några enkla klick.

Aretics T7 Merge Objects

Slå ihop två objekt till ett utan att förlora information.

Mindcube T7 Multicurrency Purchase

Beställ artiklar i leverantörens valuta och få beställningen utskriven som leverantören vill ha den.

Mindcube T7 Barcode Reader

Denna plugin öppnar upp möjligheten att använda valfri streckkodsläsare i T7.

Mindcube T7 Required Fields

Med denna kan man hindra användaren att spara ett kort innan ett visst fält är ifyllt.

Mindcube T7 Command Executer

Ett hjälpmedel för att enkelt länka ihop T7 och dess information med externa applikationer.

Mindcube T7 Work Diary

Lägger till en knapp i huvudmenyn för att snabbt och enkelt skapa jobb som agerar som dagboksnoteringar.

Mindcube T7 Job Import

Importerar automatiskt jobb som skapas i externa datakällor såsom affärs-, CRM- och övervakningssystem.

Mindcube T7 Spare Import

Importerar automatiskt artiklar som skapas i externa datakällor såsom affärs- och förrådssystem.

Mindcube T7 Object Import

Importerar automatiskt anläggningsobjekt som skapas i externa datakällor såsom affärs- och anläggningssystem.

Mindcube T7 Biometric Pack

En plugin som låter användarna logga in med sitt fingeravtryck.

Mindcube T7 Job Visualizer

Visar med hjälp av bildnavigeringen var objekt står stilla och där jobb av viss karaktär pågår.

Mindcube T7 Job Purchase

Skapar möjlighet att köpa jobbtjänster via inköpssystemet. Jobborder inkluderas i utskriften av inköpsorder.

Mindcube T7 Report Mailer

Skickar rapporter från korten direkt till person i T7 eller valfri e-postadress.

Mindcube T7 Purchase Matrix

Sätter automatiskt godkännare av ett inköp på liknande sätt som T7:s ansvarsmatris för jobb.

Mindcube T7 SMTP Gateway

Skickar e-post från Aretics T7 Job Router via valfri intern eller extern SMTP-server. Erbjuder även möjlighet att använda all information om jobb, objekt och ansvarig direkt i mailet.

Mindcube T7 Gantt Planner

En plugin som möjliggör överblick av planeringen med hjälp av Gantt-scheman och kalendervy Denna plugin kostar 8 100 kr per licens.

Kontakta Aretics Support Team på support@aretics.se eller 013-377 911 för mer information om dessa och andra Plugins. Alla priser exklusive moms och eventuella installationskostnader.


FRÅN ELEV TILL UTBILDARE Madelen Kindstrand har gått Curt Nicolin Gymnasiet och fått möjlighet att lära sig Aretics T7 inom ramen för sin utbildning, något som ledde till ett arbete på Stadspartner i Norrköping. - I tvåan på vår utbildning fick vi möjligheten att lära oss Aretics T7 på egen hand i ett projektarbete vi hade i skolan, säger Madelen. - Till en början var det väldigt utmanande att sätta sig in i en mjukvara vi aldrig förut kommit i kontakt med, men tack vare utbildningsmaterial från Aretics och hårt arbete kom vi snabbt in i hur programmet fungerade och vad

man kunde göra med det, fortsätter Madelen. Självstudierna gick så bra att Madelene och en elev till fick möjlighet att utbilda resten av eleverna i verktyget. Ingemar Johansson, lärare på CNG, berättar om tanken bakom att ha Aretics T7 i utbildningen: - Vi har använt Aretics system i sex år och tanken vi hade från början var att vänja våra elever vid rapportering och hantering av jobb. Något som fungerar väldigt bra tack vare programmets användarvänlighet, säger Ingemar.

På Stadspartner, där Madelene fått jobb bl a tack vare sin effektivitet med verktyget, förbereder de sig nu för att använda verktyget fullt ut. - Det kommer bli kul att se systemet användas i verksamheten, säger Madelen. - Jag tror att de flesta kommer att ha nytta av den frihet som kommer med att kunna tydliggöra underhållet över tid. Utmaningen blir som alltid att sätta sig in i ett nytt verktyg, men det är en helt annan arbetssituation att veta exakt vad som behövs göras och när, avslutar Madelen.

Madelen Kindstrand Stadspartner


VÅRA UTBILDNINGAR För att kunna dra störst nytta av verktyget Aretics T7 kan du gå någon av våra utbildningar. Våra instruktörer får högsta betyg av de elever som gått centrala utbildningar och vi får många deltagare på rekommendation, ett omdöme vi är mycket glada över!

GRUND

INKÖP & FÖRRÅD

POWER USER

För vem är utbildningen? För dig som använder Aretics T7 som verktyg i vardagen

För vem är utbildningen? För dig som vill effektivisera reservdelshantering och inköp.

För vem är utbildningen? För dig som är med och driver arbetet med underhåll, produktion och effektivisering.

Vad får du lära dig? • Hantering av arbetsordrar, sökningar och rapportering • Kunskap om alla flöden och • handgrepp som behövs för ett effektivt användande av verktyget • Avancerade funktioner i T7 • Tankarna bakom systemet

Vad får du lära dig? • Effektiv förrådshantering, samordning av leverantörer och att ha rätt saker hemma vid rätt tillfälle • Ekonomistyrning av förrådet, minska bundet kapital • Sätta upp de flöden som behövs • Hantering av godkännande av inköp, uttag och beställningar

Grundutbildning på plats Ibland kan det praktiska vara i vägen för att kunna få till en utbildning. Då kan ”Grund på plats” vara något för er. Vi samlar ihop alla som behöver lära sig Aretics T7 och åker ut och kör utbildningen hos er på plats.

Alla vanligen förekommande delar av förrådshanteringen är med och du får öva ordentligt på alla steg i processen.

Delar av utbildningen går att anpassa så att operatörerna får tillgång till verkliga data och på så sätt bättre kan tillgodogöra sig övningsuppgifterna.

Vad får du lära dig? • Du får tillgång till verktygets fulla potential genom att lära dig konfigurera hela systemet själv. • Du får lära dig hantera olika flöden och rutiner och hur man skapar det stöd som behövs oavsett om det gäller rondering, tillbud, felanmälan eller projekt • Grunderna i effektiv ärendehantering • Hantering av rapporter, diagram och nyckeltal som en naturlig del i förändringsarbete • Du får utarbeta en handlingsplan för förverkligandet av idéer och förbättringar i din verksamhet

VÅRENS KURSER Grund 27 mars, Helsingborg 24 april, Linköping Kursen pågår från kl. 9.00 till 17.00.

Power User 28-30 mars, Helsingborg 25-27 april, Linköping Dag 1 börjar vi kl. 8.00. Kursen slutar kl. 15.00 dag 3.

Besök vår webbsida för mer information om våra kurser. www.aretics.se


T

Dr.

DU ÄR VÄL ALDRIG FÖRSENAD?

Den gode doktorn har hasat runt i Vasaloppsspåren. Och nog kan man säga att han blev försenad! Bland de sista tappra i mål, sliten och kallfrusen, men det är i alla fall vackert med marschaller ända in i mål, det måste han tillstå! Nu har den gode doktorn hämtat sig och vill gärna skriva ut recept på uppföljning av jobb som av en eller annan anledning också blivit försenade, med eller utan upplysta skidspår. Med Aretics T7 kan du själv definiera vad som menas med försenat. Är det att jobbet borde varit påbörjat? Att det borde varit klart? Att någon skulle ha planerat det? Fundera igenom din definition, Dr T kan lova att du kan visa en lista med dina försenade jobb oavsett hur du definierat det. Dessutom kan du få fram listor som visar vilka jobb som var försenade när de utfördes, dvs. uppföljning på hur väl planeringen fungerar.

Här är några exempel på urval som visar försenade jobb: Ingen har ens tittat på jobbet Du kanske har en rutin som innebär att någon måste bekräfta att jobbet är mottaget, dvs. att någon sett det och kommer behandla det, inom viss tid, t.ex. 4 timmar. Skapa i så fall ett urval där du ser Nya jobb vars fält Skapat (tid) är mindre än klockan för fyra timmar sen.

Gör så här: 1. Skapa nytt urval (huvudurval eller flikurval) där du vill ha det 2. Sätt fältet Status | Lika med (=) | Nytt 3. Sätt fältet Skapat (tid) | Egendefinierat | < dateadd(hh, -4, getdate()) Jobbet borde vara påbörjat En del vill planera sina jobb till precis vilken dag de ska utföras, andra tycker veckobasis är smidigare.


Här får du två alternativ som visar jobb som borde vara påbörjade idag, resp. förra veckan. När det gäller veckoalternativet så kommer alltså alla försenade jobb visas i listan på måndagen. Gör så här: 1. Skapa nytt urval (huvudurval eller flikurval) där du vill ha det 2. Sätt fältet Status | Lika med (=) | Planerat 3. Sätt fältet Påbörjas om | Mindre än (<) | 0 för att visa alla som borde vara påbörjade idag 4. Eller sätt fältet Påbörjas |Egendefinierat | < dbo.fn_ firstdayofweek(getdate()) för förra veckans jobb och tidigare Jobbet borde vara klart I Aretics T7 kan du sätta ett datum för när ett jobbmåste vara klart. Men du kan genom att urval också sätta en standardtid då jobb som saknar denna deadline i alla fall borde vara klara. I nedanstående exempel har den gode doktorn satt 10 dagar som gräns. Byt ut om du vill! För de jobb som har Måste vara utfört ifyllt så gäller det i första hand fortfarande, så klart!

Jobbet var försenat när det utfördes Det kan vara bra att veta om vår planering fungerar. Utförs jobben som planerat? Det finns flera fält du kan använda för att kolla detta, vilket du väljer handlar om hur du definierar försenat, ungefär som de ovan. Här visas ett urval med de jobb som påbörjades minst en dag senare än planerat. Om du tar fram kolumnen Avslutat (vecka) så kan du skapa ett snyggt diagram som visar om ni blir bättre på planeringen vecka för vecka.

Gör så här: 1. Skapa nytt urval (huvudurval eller flikurval) där du vill ha det 2. Sätt fältet Påbörjas – Faktisk start | Större än (>) | 0 För att skapa diagrammet: 1. Visa kolumnerna Avslutat (vecka) och Påbörjas – Faktisk start i huvudurvalet till vänster 2. Skapa diagram (längst ned i huvudfönstret) 3. Välj Avslutat (vecka) som Datasortering 4. Välj Påbörjas – Faktisk start och Medelvärde som Datakälla 5. Välj linjediagram som Tema Det blir mycket lättare att bli bättre om man kan visa vad man borde bli bättre på! Nu är det dags för den gode doktorn att ladda för en viss Underhållsmässa. Dit ska han inte bli försenad!

Gör så här: 1. Skapa nytt urval (huvudurval eller flikurval) där du vill ha det 2. Sätt fältet Avslutat | Är tomt | 3. Sätt fältet Status | Skilt från (<>) | Utfört 4. Måste vara utfört | Egendefinierat | < getdate() or ISNULL(JobMustbeDoneLatest, JobStartDate + 10) < getdate()

Glasklart? Om inte så är du välkommen att ringa Aretics Support på telefon 013-377 911 eller mejla till support@aretics.se.

Den Gode Dr. T tycker om uppföljningar av jobb


A

SVERIGE

PORTO BETALT

Våra system levereras med en unik fördel.

....

ROAD TO EXCELLENCE™ Det finns en tydlig väg till driftsäkerhet i världsklass. Aretics hjälper dig att identifiera var ni är och hur ni snabbast tar er till nästa steg. Vi kallar det Road to Excellence™

Aretics AB Box 445 Storgatan 6 581 05 Linköping tel 013 - 377 910 fax 013 - 377 901 www.aretics.se

AC03-2012  

Aretics Connection

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you